HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
ADRESÁR ČLENOV
HRcomm – Združenia pre riadenie
a rozvoj ľudských zdrojov
UPOZORNENIE:
Adresár je určený výhradne pre potreby členov HRcomm - Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských
zdrojov. Použitie na komerčné účely a ďalšie šírenie je zakázané!
© Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, člen EAPM a WFPMA, všetky práva vyhradené.
Bratislava, október 2014
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
KANCELÁRIA HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
Mgr. Lucia LAUKOVÁ
výkonná riaditeľka
tel.: 0905 754 332
e-mail: [email protected]
Andrea GONDOVÁ
projektová manažérka
tel.: 0940 476 275
e-mail: [email protected]
PREDSTAVENSTVO
Mgr. Branislav VARGIC
HR Director, Tatra Banka, a.s., Bratislava
tel.: 0905 936 074
e-mail: [email protected]
prezident
Ing. Tatiana ORGLEROVÁ, MBA
HR Director Eastern Europe, Knauf Insulation,
s.r.o., Nová Baňa
tel.: +420 607 016 422
e-mail: tatiana.orglerová@knaufinsulation.com
viceprezidentka pre zahraničné vzťahy
a domáce aktivity
Ing. Renata GONDOVÁ
vedúca kancelárie, Recyklačný fond, Bratislava
tel.: 02/ 4920 7651
e-mail: [email protected]
viceprezidentka pre ekonomiku a kontroling
Andrej BUKOVČAN
HR Director, Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
tel.: 0903 648 626
e-mail: [email protected]
člen predstavenstva zodpovedný za oblasť
„Training & Development“
Pavel UHRINČAŤ
riaditeľ spoločnosti, HRman, s.r.o., Nitra
tel.: 0903 556 655
e-mail: [email protected]
člen predstavenstva zodpovedný za oblasť
„Motivácia a riadenie výkonnosti“
JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ
konateľ, advokát, Zukalová – Advokátska kancelária
s.r.o., Bratislava
tel.: 02/ 5441 0210
e-mail: [email protected]
člen predstavenstva zodpovedný za oblasť
„Legislatíva a pracovné právo“
Soňa ŠIPKOVSKÁ
HR Partner, Baarco & Tish s.r.o., Bratislava
tel.: 0904 672 822
e-mail: [email protected]
člen predstavenstva zodpovedný za oblasť
„Rozvoj mladých HR talentov a PR“
Mgr. Zuzana BOOROVÁ
HR Manager, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.,
Trnava
tel: 033/ 5929 281
e-mail: [email protected]
člen predstavenstva – zástupca regionálnych
klub
2/13
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
REVÍZNA KOMISIA
Ing. Zuzana WEISSOVÁ
riaditeľka divízie ĽZ, CHEMOSVIT, a.s., Svit
tel.: 052/ 7152 939
e-mail: [email protected]
predsedníčka
Ing. Peter HAJNALA, HRMP
HR Manager, MAGNA SLOVTECA, s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/ 3220 257
e-mail: [email protected]
člen
Ing. Iveta ONDRUŠOVÁ
HR manažér, IKEA Industry Slovakia s.r.o.,
Závažná Poruba
tel.: 044/ 5510 120
e-mail: [email protected]
členka
REGIONÁLNE KLUBY
Bratislavský RK
Oľga BERECKÁ
senior manažér vzdelávania a rozvoja, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
tel.: 0903 900 349
e-mail: [email protected]
Západoslovenský SK
Mgr. Zuzana BOOROVÁ
HR Manager, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
tel. : 033/ 5929 281
e-mail: [email protected]
Stredoslovenský RK
Ing. Marek BOBÁK
riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s., Žilina
tel.: 0903 226 007
e-mail: [email protected]
Východoslovenský RK
PaedDr. Markéta HRITZ, PhD.
vedúca úseku ĽZ, Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice
tel.: 055/ 6102 207
e-mail: [email protected]
3/13
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Organizácia
ALFA BIO s.r.o.
Kremnička 71
974 05 Banská Bystrica
Amrop Slovakia, s.r.o.
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.
Boleráz č. 114
919 08 Boleráz
ASAP – translation.com, s.r.o.
Fraňa Mojtu 16
919 01 Nitra
Askoll Slovakia s.r.o.
Potvorice 331
916 25 Potvorice
ATENA – PERSONAL
CONSULTING s.r.o.
Námestie SNP 14
974 01 Banská Bystrica
AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Baarco & Tish s.r.o.
Bajkalská 22
821 09 Bratislava
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Strojárenská 2
917 02 Trnava
Brose Bratislava, spol. s r.o.
Priemyselný park Lozorno 1006
P.O.BOX 4
900 55 Lozorno
BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
Parková 1414/8
924 01 Galanta
BSH Drives and Pumps s.r.o.
Továrenská 2
071 01 Michalovce
Ceragon Networks s.r.o.
Liptovská Porúbka 500
033 01 Liptovský Hrádok
Continental Matador Rubber,
s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
COOP Jednota Nové Zámky,
spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6
940 49 Nové Zámky
Personálny manažér
Ing. Dana KRNAVCOVÁ
HR Manager
Mgr. Igor ŠULÍK
Managing Partner
Kontakt
tel.: 048/ 4729 411
e-mail:
[email protected]
tel.: 0905 855 584
e-mail: [email protected]
Radka SLEZÁKOVÁ
HR Manager
tel.: 033/ 5561 284
e-mail: [email protected]
Mgr. Jakub ABSOLON
riaditeľ
tel.: 0915 745 142
e-mail: [email protected]
tel.: 0917 973 955
e-mail:
[email protected]
tel.: 0948 113 288
e-mail: [email protected]
Ing. Marian HUDEČEK
HR manažér
Ing. Ivana LORINCOVÁ
Personálny konzultant
Ing. Alena KOSTOLANSKÁ
personálny manažér
Ing. Fatima KAVČIAKOVÁ
HR Partner
Mgr. Zuzana BOOROVÁ
HR Manager
Ing. Ediltrúda MAKAROVÁ
HR Director PLant
PhDr. Zuzana RUMIZ
HR manažér
Ing. Jozef ADAM
vedúci personálneho
oddelenia
Jaroslav GRYGAR, BSBA
HR Manager
Ing. Igor KRIŠTOFÍK
riaditeľ pre riadenie ľudských
zdrojov
Ing. Iveta
GOLDSCHMIDTOVÁ
námestník pre personalistiku
a mzdy
4/13
tel.: 02/ 3178 8818
e-mail:
[email protected]
tel.: 0908 903 414
e-mail:
[email protected]
tel.: 033/ 5929 281
e-mail: [email protected]
tel.: 02/ 6026 1133
e-mail:
[email protected]
tel.: 031/ 7804 236
e-mail: [email protected]
slovakia.sk
tel.: 056/ 6417 407
e-mail: [email protected]
tel.: 0918 935 813
e-mail:
[email protected]
tel.: 042/ 4612 142
e-mail: [email protected]
tel.: 035/ 6921 407
e-mail: [email protected]
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
Č.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Organizácia
Danfoss Power Solutions a.s.
Kukučínová 2148/84
017 01 Považská Bystrica
DEKRA kvalifikácia
a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47
821 01 Bratislava
Dell s.r.o.
Fazuľová 7
811 07 Bratislava
die Berater Slovensko, s.r.o.
Eisteinova 24
851 01 Bratislava
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava
Dopravný podnik mesta Košice,
a.s.
Bardejovská 6
043 29 Košice
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
Dr. Pendl & Dr. Piswanger
Management Consulting s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
ECCO Slovakia, a.s.
ul. Dúbravca 6103/6
036 01 Martin
EDYMAX HOLDING a.s.
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
e-learnmedia, s.r.o.
Mlynské Nivy 71
Trade Center II
821 05 Bratislava
Eltek s.r.o.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
Embraco Slovakia s.r.o.
Odorínska cesta 2
052 01 Spišská Nová Ves
EMERSON a.s.
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
Erste Group IT SK, spol. s r.o.
P.O.BOX 11
830 00 Bratislava 3
Personálny manažér
Mgr. Viera HÁJKOVÁ
HR Country Manager
Kontakt
tel.: 042/ 4301 400
e-mail: [email protected]
PhDr. Radoslav SEKERKA,
PhD.
regionálny riaditeľ pre
Slovensko, Čechy, Maďarsko
a Poľsko
Silvia JELENÍKOVÁ
EMEA HR PMO Lead & HR
Director
Mário MANNI
Managing Director
tel.: 0918 675 813
e-mail: [email protected]
Ing. Marcela CERULÍKOVÁ
riaditeľ ľudských zdrojov
tel.: 02/ 4827 1322
e-mail:
[email protected]
tel.: 055/ 6407 120
e-mail: [email protected]
Ing. Monika BRINZÍKOVÁ
vedúca oddelenia ĽZ
tel.: 02/ 5750 4627
e-mail:
[email protected]
tel.: 02/ 3818 0218
e-mail: [email protected]
Ing. Daniela KARASOVÁ
vedúca zamestnaneckého
odboru
Ing. Michal STREČOK
partner a senior konzultant
tel.: 02/ 5023 4440
e-mail:
[email protected]
tel.: 0918 801 137
e-mail:
[email protected]
Ing. Yveta BRCKOVÁ
HR manažér
tel.: 043/ 4217 819
e-mail: [email protected]
Mgr. Radovan MAXIN
Sales Division Director
tel.: 0905 878 243
e-mail: [email protected]
Dávid KRIŽAN
Sales Manager
tel.: 0907 744 509
e-mail: [email protected]
Ing. Juraj PAPAN
finančný manažér
tel.: 044/ 5233 111
e-mail: [email protected]
Zdenka JUNASOVÁ
HR Senior Manager
tel.: 053/ 4172204
e-mail:
[email protected]
tel.: 032/ 7700 270
e-mail:
[email protected]
tel.: 02/ 4862 8120
e-mail:
[email protected]
Mgr. Martina ČULÁ, MBA
HR Director
Ing. Martin PAKAN
Head of HR Department
5/13
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
Č.
31.
Organizácia
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
Excellent Training, s.r.o.
Leškova 3/A
811 04 Bratislava
FORTISCHEM a.s.
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
GLOBESY, s.r.o.
Framborská 58
010 01 Žilina
GRAFOBAL, a.s.
Mazúrova 2
909 87 Skalica
Halla Visteon Slovakia s.r.o.
Ľudovíta Štúra 1033/78
019 01 Ilava
Havel, Holásek & Partners
s.r.o., advokátska kancelária
Mlysnké Nivy 49
821 09 Bratislava
Hay Group, s.r.o.
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Heineken Slovensko, a.s.
Apollo Business Center II
Prievozská 4D, BLOK E
821 09 Bratislava
Hella Slovakia Front-Lighting
s.r.o.
Kočovce č. 228
916 31 Kočovce
Hengstler, s.r.o.
Pradiareň 40
060 01 Kežmarok
Holcim (Slovensko) a.s.
906 38 Rohožník
Personálny manažér
Ing. Martin KUŽMA
vedúci riadenia ľudských
zdrojov
PaedDr. Boris KAPUCIAN
riaditeľ
Kontakt
tel.: 0908 774 033
e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav PINĎAR
vedúci útvaru riadenia ĽZ
tel.: 046/ 5683 260
e-mail:
[email protected]
tel.: 0911 802 526
e-mail: [email protected]
43.
HOUR, spol. s r.o.
Veľký Diel 3323
010 08 Žilina
44.
HRman, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
CHEMOSVIT, a.s.
Štúrova 101
059 21 Svit
Ing. Rastislav WÖLCZ, Dip
Mgmt
riaditeľ sekcie stratégie
a rozvoja
Pavel ČŤ
riaditeľ spoločnosti
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
45.
Ing. Jana ŠUPICOVÁ
riaditeľ Divízie správy
a komunikácie
Ing. Tatiana HUBÍKOVÁ
vedúca útvaru PSP a ORT
tel.: 0905 737 877
e-mail: [email protected]
tel.: 034/ 6967 613
e-mail: [email protected]
Ing. Peter HAJNALA, HRMP
riaditeľ ĽZ
tel.: 042/ 4451 941
e-mail: [email protected]
Martina HANKEROVÁ
Offcie Manager
tel.: 02/ 3211 3900
e-mail:
[email protected]
k.sk
tel.: 0905 761 355
e-mail:
[email protected]
tel.: 02/ 4927 1603
e-mail:
[email protected]
Eva GOLLVITZEROVÁ
Consultant
Ing. Roman KOLLÁR, CSc.
HR DIrector
Mgr. Jana JURIKOVÁ
HR Manager
tel.: 032/ 7705 150
e-mail: [email protected]
Mgr. Jana DZUGASOVÁ
HR Manager
tel.: 052/ 4667 763
e-mail:
[email protected]
tel.: 0903 648 626
e-mail:
[email protected]
tel.: 041/ 5072 769
e-mail: [email protected]
Andrej BUKOVČAN
HR riaditeľ
Ing. Zuzana WEISSOVÁ
riaditeľ úseku ĽZ
6/13
tel.: 0906 556 655
e-mail: [email protected]
tel.: 052/ 7152 939
e-mail: [email protected]
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
Č.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Organizácia
I.D.C. Holding, a.s.
Trnavská cesta 946/14
926 14 Sereď
IAC Group (Slovakia) s.r.o.
Automobilový priemyselný park
Lozorno 1006
900 55 Lozorno
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
Závažná Poruba 500
032 02 Závažná Poruba
INA Kysuce, a.s.
Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto
InsData, spol. s r.o.
Palárikova 3
949 01 Nitra
Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7
042 45 Košice
ISS Facility Services spol. s r.o.
Mokráň Záhon 2
821 04 Bratislava
Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1
917 99 Trnava
JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL spol. s r.o. –
o.z. Lozorno
Priem. park pre automobilovú
výrobu Záhorie 1006
900 55 Lozorno
JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL spol. s r.o. –
o.z. Námestovo
Námestovo 1088
029 01 Námestovo
JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL spol. s r.o. –
o.z. Trenčín
Súvoz 1
911 32 Trenčín
Johnson Controls Lučenec,
s.r.o.
Námestie republiky 26
984 01 Lučenec
Knauf Insulation, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
Personálny manažér
Ing. Darina PÁPAYOVÁ
riaditeľka divízie ľudských
zdrojov
Mária JEŽÍKOVÁ
HR manažér
Kontakt
tel.: 031/ 7880 300
e-mail: [email protected]
Ing. Iveta ONDRUŠOVÁ
HR manažér
tel.: 044/ 5510 120
e-mail:
[email protected]
tel.: 041/ 4205 333
e-mail: [email protected]
Ing. Gabriela KADLEČÍKOVÁ
vedúca personálneho
odboru
Mgr. Jana KOSDIOVÁ
vedúca tímu HR
PhDr. Kvetoslava
SARVAŠOVÁ
manažérka ľudských zdrojov
Mgr. Ingrid SIVÁKOVÁ, M.A.
HR Director CZ & SK
Ing. Eva KUCHÁRIKOVÁ,
PhD.
manažér pre RĽZ
Mgr. Hana MASRNOVÁ
HR Manager
tel.: 02/ 6026 0221
e-mail:
[email protected]
tel.: 037/ 7760 110
e-mail: [email protected]
tel.: 055/ 6009 349
e-mail: [email protected]
tel.: 0905 550 319
mail:
[email protected]
tel.: 033/ 5918 375
mail.: [email protected]
tel.: 02/ 6029 0600
e-mail: [email protected]
Ing. Anna DUDÁŠOVÁ
JADRŇÁKOVÁ
HR Manager
tel.: 043/ 5515 556
e-mail: [email protected]
Vladimíra SARVAŠOVÁ
HR Manager
tel.: 032/ 7413 150
e-mail:
[email protected]
ci.com
Ing. Pavol BUHLA
HR Manager
tel.: 047/ 4318 171
e-mail: [email protected]
Ing. Tatiana ORGLEROVÁ,
MBA
HR Director Eastern Europe
tel.: +420 607 016 422
mail: [email protected]
sulation.com
tel.: 0905 216 549
e-mail: [email protected]
sulation.com
Ulrika KOVÁČOVÁ
HR manažér
7/13
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
Č.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Organizácia
Kongsberg Automotive, s.r.o.
Hlavná 48
952 01 Vráble
Leaf Slovakia s.r.o.
Géňa 5555/60
934 01 Levice
LESY Slovenskej republiky, š.p.
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
LUTO Automotive s.r.o.
Strojárenská 1
040 01 Košice
MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Matador Automotive Vráble,
a.s.
Staničná 1045
952 12 Vráble
Maxman Consultants,
spol. s r.o.
Gajova 4
820 04 Bratislava
McRoy Slovakia, a.s.
Eurovea , Pribinova 4
811 09 Bratislava
Menkyna & Partners
Management Consulting, s.r.o.
Palisády 47
811 06 Bratislava
Miba Steeltec s.r.o.
Hlavná 48
952 01 Vráble
Microsoft Slovakia s.r.o.
Prievozská 4/D
821 09 Bratislava
MILEX NMNV, a.s.
1. mája 124
031 80 Liptovský Mikuláš
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Mobis Slovakia s.r.o.
Mobis ulica 1
013 02 Gbeľany
NAFTA a.s.
Votrubova 1
821 09 Bratislava
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 24 Bratislava
Personálny manažér
Ing. Zuzana GAJDOŠOVÁ
HR manažér
Ing. Petr MILAN
HR Manager
Kontakt
tel.: 037/ 7911 527
e-mail: [email protected]
tel.: 0910 828 030
e-mail: [email protected]
Ing. Martin ŽILKA
vedúci odboru riadenia ĽZ
tel.: 048/ 4344 228
e-mail: [email protected]
Ing. Martin MALIK
riaditeľ spoločnosti
tel.: 0902 918 360
e-mail: [email protected]
motive.com
tel.: 032/ 3220 257
e-mail:
[email protected]
tel.: 0917 886 178
e-mail:
[email protected]
tel.: 02/ 5263 1515
e-mail: [email protected]
Ing. Peter HAJNALA, HRMP
HR Manager
Ing. Inge MURGAŠOVÁ
personálny riaditeľ
Mgr. Lukáš BAKOŠ
konateľ
Mgr. Július MRÁZ
Chief Strategic Officer
Sandra LICHVÁROVÁ
Partner
tel.: 0902 922 828
e-mail:
[email protected]
tel.: 0905 658 105
e-mail:
[email protected]
Mgr. Radoslav ŠEBEŇA
Human Capital Operation
Manager
Nina SCHMIDT
HR Lead
tel.: 037/ 2301 503
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
Ing. Zuzana KOSSUTHOVÁ
manažér ľudských zdrojov
RNDr. Jana DELIOVÁ
riaditeľka osobného úradu
tel.: 044/ 5568 197
mail:
[email protected]
tel.: 02/ 4854 7016
e-mail: [email protected]
Ing. Ján DENCI
Senior Manager
tel.: 0902 972 716
e-mail: [email protected]
Ing. František KRIŽÁK
vedúci oddelenia ĽZ
tel.: 02/ 4024 2622
e-mail: [email protected]
JUDr. Monika MOSEJOVÁ
vedúca odd. personálneho
a starostlivosti o zamestnan.
tel.: 02/ 5787 1315
e-mail: [email protected]
8/13
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: [email protected], www.hrcomm.sk
Č.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Organizácia
next level consulting Österreich
GmbH
K lomu 1
811 04 Braitslava
NITSCHNEIDER & PARTNERS,
advokátska kancelária, s.r.o.
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava
Nobel Automotive Slovakia
s.r.o.
Nábrežie 625/12
026 17 Dolný Kubín
Noerr s.r.o.
AC Diplomat, Palisády 29/A
811 06 Bratislava
OMS, spol. s r.o.
Dojč 419
906 02 Dojč, okr. Senica
ORBIS PICTUS, s.r.o.
Rožňavská 8
841 01 Bratislava
PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava
People Elements, spol. s r.o.
Zámocká 22
811 01 Bratislava 1
PERSONEL EFEKT, s.r.o.
Slovenská 69
080 01 Prešov
PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava
Považská cementáreň, a.s.
ul. J. Kráľa
018 63 Ladce
PricewaterhouseCoopers Tax,
k.s.
Námestie 1. mája 18
815 32 Bratislava
Proact People Slovensko s.r.o.
Kpt. Nálepku 1597
924 01 Galanta
PROPLUSCO spol. s r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Randstad s.r.o.
Apollo Business Center I
Prievozská 2/A
821 09 Bratislava
Personálny manažér
Ing. Peter SOCHNA, cPM
konzultant
Kontakt
tel.: 02/ 4464 7111
e-mail: peter.sochna@nextlevel
consulting.eu
Mgr. Dušan NITSCHNEIDER
konateľ
tel.: 02/ 2092 1210
e-mail:
nitschneider@nitschneider.com
Janka HALAŠOVÁ
HR manažér
tel.: 043/ 5814 624
e-mail: janka.halasova@nobel
automotive.com
Mgr. Gabriela DUCHOVÁ,
MBA
personálny a finančný
manažér
Mgr. Erika KRATOCHVÍLOVÁ
HR Manager
tel.: 02/ 5910 1013
e-mail:
gabriela.duchova@noerr.com
Ing. René MRAVÍK
riaditeľ
Erika MICHÁLKOVÁ
HRBP
Mgr. Patrik PAUKO
riaditeľ
Ing. Zuzana VAŠKOVÁ
výkonná riaditeľka
Ing. Zuzana PORUBČANOVÁ
HR Partner
Ing. Peter ŠUMAJ
personálny riaditeľ
tel.: 0917 707 542
e-mail:
erika.kratochvilova@oms.sk
tel.: 0905 758 990
e-mail: mravik@orbis.sk
tel.: 033/ 5482 700
e-mail:
erika.michalkova@mpsa.com
tel.: 0903 846 122
e-mail: pauko@peopleelements.eu
tel.: 055/ 6331 696
e-mail: vaskova@personelefekt.sk
tel.: 02/ 4923 9637
e-mail:
zuzana.porubcanova@posam.sk
tel.: 042/ 4603 274
e-mail: sumaj.p@pcla.sk
Ľudmila GUERIN
Senior Consultant
tel.: 02/ 5935 0525
e-mail:
ludmila.guerin@sk.pwc.com
Peter PAŠKA
konateľ
tel.: 031/ 7801 971
e-mail: paska@proactpeople.sk
Ing. Miroslav KUDLEJ
riaditeľ
tel.: 0903 478 260
e-mail: kudlej@proplusco.sk
Mgr. Drahomíra
KUTŇANSKÁ
Area Manager
tel.: 0918 899 351
e-mail: drahomira.kutnanska@
randstad.sk
9/13
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: hrcomm@hrcomm.sk, www.hrcomm.sk
Č.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Organizácia
Recyklačný fond
Nobelova 18
831 02 Bratislava
Roche Slovensko, s.r.o.
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava
RWE IT Slovakia s.r.o.
Južná trieda 6
040 01 Košice
SAG Elektrovod, a.s.
P.O.BOX 52
828 56 Bratislava 24
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
sanofi-aventis Pharma Slovakia
s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Semikron, s.r.o.
Šteruská 3
922 03 Vrbové
SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Personálny manažér
Ing. Renata GONDOVÁ
vedúca kancelárie fondu
Kontakt
tel.: 02/ 4920 7651
e-mail: gondova@recfond.sk
Mgr. Silvia PAKSIOVÁ
HR Manager
tel.: 02/ 5263 8201
e-mail:
silvia.paksiova@roche.com
tel.: 055/ 6104 087
e-mail:
andrea.dzurillova@rwe.com
tel.: 02/ 5025 1600
e-mail: juraj.ivasuk@sag.eu
SLAVIA CAPITAL Services, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
Slovenské elektrárne, a.s.
Závod Elektrárne Nováky
972 43 Zemianske Kostoľany
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
Mgr. Jana Manáková
HR Manager
Ing. Andrea DZURILLOVÁ
HR Generalista
Ing. Juraj Ivasuk
manažér útvaru pre RĽZ
PhDr. Dušan Gálik, MBA
HR DIRECTOR
tel.: 02/ 4445 1103, kl. 118
e-mail: dusan.galik@saintgobain.com
Ing. Zuzana Palatinusová
HR manažér
tel.: 033/ 7362 144
e-mail: zuzana.palatinusova@
saneca.com
tel.: 0907 956 635
e-mail: magdalena.zacharova@
sanofi.com
Ing. Magdaléna Zacharová
Country HR Manager
Ing. Martina Adamcová
HR Manager
Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ĽZ
tel.: 033/ 7970 317
e-mail: martina.adamcova@
semikron.com
tel.: 0918 855 559
e-mail:
anton.vacko@shpgroup.eu
tel.: 0911 882 768
e-mail:
jmanakova@slaviacapital.com
tel.: 02/ 5882 4000
e-mail:
petra.berecova@telekom.sk
tel.: 0908 910 379
e-mail: zora.makova@sepsas.sk
Ing. Martin Čambor
riaditeľ odboru ĽZ
tel.: 02/ 4865 5502
e-mail: cambor.martin@slsp.sk
Ing. Lýdia Rybárová
vedúca servisného centra
ľudských zdrojov
Mgr. Jana Gajdošová
personálna riaditeľka
tel.: 046/ 5602 205
e-mail: lydia.rybrova@enel.com
PhDr. Anton Vačko
riaditeľ ľudských zdrojov
Mgr. Petra Berecová
výkonná riaditeľka pre ĽZ
10/13
tel.: 036/ 6382 008
e-mail: jana_gajdosova@ses.sk
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: hrcomm@hrcomm.sk, www.hrcomm.sk
Č.
Organizácia
105. SLOVMAG, a.s. Lubeník
Lubeník 236
049 18 Lubeník
106. SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
107. SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, BC Aruba
821 04 Bratislava
108. Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
109. Stredoslovenská energetika,
a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
110. STREIT TRNAVA, s.r.o.
Ulica Prílohy 46
919 26 Zavar
111. Svet zdravia, a.s.
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
112. Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
113. TATRAVAGÓNKA a.s.
Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
114. TECHNOGYM E.E., s.r.o.
Priemyselný park
990 01 Malý Krtíš
115. Telegrafia, a.s.
Lomená 7
040 01 Košice
116. THORMA Výroba, k.s.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
117. TOMARK, s.r.o.
Strojnícka 5
080 01 Prešov
118. TREVES Slovakia, s.r.o.
Popradská 3/7
059 52 Veľká Lomnica
119. TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29/3431
844 07 Bratislava 42
120. TRIM LEADER, a.s.
Košťany nad Turcom 337
038 41 Košťany nad Turcom
Personálny manažér
PhDr. Daša Benková
personálna riaditeľka
Kontakt
tel.: 058/ 4814 125
e-mail: benkova@slovmag.sk
Ing. Erika Burianová
riaditeľka ĽZ
tel.: 02/ 4055 8793
e-mail:
erika.burianova@slovnaft.sk
tel.: 048/ 4340 311
e-mail: mvlcko@softip.sk
Ing. Martin Vlčko
člen predstavenstva
a finančný riaditeľ
Ing. Marek BOBÁK
riaditeľ sekcie Ľudské zdroje
tel.: 0903 226 007
e-mail: marek.bobak@sse-d.sk
Ing. Katarína BAĎÚROVÁ
riaditeľ sekcie Ľudské zdroje
tel.: 041/ 5192 440
e-mail: katarina.badurova@sse.sk
Mgr. Ľubica GUBRICOVÁ
HR manažér
tel.: 0915 790 482
e-mail: l.gubricova@groupestreit.com
tel.: 0903 787 015
e-mail:
dana.minova@svetzdravia.com
tel.: 02/ 5919 1947
e-mail:
branislav_vargic@tatrabanka.sk
tel.: 052/ 7112 310
e-mail:
silvia.bujnakova@tatravagonka.sk
tel.: 047/ 4812 206
e-mail:
mvraniakova@technogym.com
tel.: 055/ 6232 206
e-mail:
petermarcak@telegrafia.sk
tel.: 047/ 4382 888
e-mail:
janette.horstmann@thorma.sk
tel.: 051/ 7480 589
e-mail: sterbakova@tomark.sk
Mgr. Dana MIŇOVÁ, PhD.
riaditeľ ľudských zdrojov
Mgr. Branislav VARGIC
riaditeľ odboru ľudských
zdrojov
Ing. Silvia BUJŇÁKOVÁ
riaditeľka úseku riadenia ĽZ
Ing. Mária VRANIAKOVÁ
HR Manager
Ing. Peter MARČÁK
generálny riaditeľ
Ing. Janette HORSTMANN
personálny manažér
Ing. Katarína ŠTERBÁKOVÁ
vedúca oddelenia ĽZ
Mgr. Štefan ŠIMKO
HR manažér pre SR a ČR
Ing. Róbert MIHÁLY
manažér produktivity
a zamestnanosti
Ing. Katarína SÚMRAKOVÁ
manažér ľudských zdrojov
11/13
tel.: 0911 808 178
e-mail: stefan.simko@trevesgroup.com
tel.: 02/ 3332 2213
e-mail: rmihaly@trexima.sk
tel.: 043/ 4214 404
e-mail:
katarina.sumrakova@jci.com
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: hrcomm@hrcomm.sk, www.hrcomm.sk
Č.
Organizácia
121. TRW Automotive (Slovakia)
s.r.o., o.z. Nové Mesto nad
Váhom
Trenčianska 2571/16
91501 Nové Mesto nad Váhom
122. T-Systems Slovakia s.r.o.
Žriedlová 13
040 01 Košice
123. U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Stel
044 54 Košice
124. Vacuumschmelze, s.r.o.
Horná Streda 1325/14
913 24 Horná Streda
125. VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O.BOX 33
820 15 Bratislava 215
126. Vema, s.r.o.
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
127. Visteon Interiors Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 2
949 01 Nitra
128. Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, P.O.BOX 41
850 05 Bratislava 55
129. VUJE, a.s.
Okružná 5
918 64 Trnava
130. Východoslovenská energetika
Holding a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
131. Vzdelávací inštitút COOP, a.s.
Školská 919
951 15 Mojmírovce
132. Wertheim, s.r.o.
Kračanská cesta 49
929 01 Dunajská Streda
133. Whirlpool Slovakia, spol. s r.o.
Hlavná 1
058 01 Poprad 1
134. Západoslovenská energetika,
a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
135. ZTS Strojárne, s.r.o.
Kliňanská 564
029 01 Námestovo
Personálny manažér
Ing. Zuzana KRIŽANOVÁ
HR Manager
Kontakt
tel.: 032/ 3236 200
e-mail:
zuzana.krizanova@trw.com
Lukáš HORVÁTH
Head of HR Shared Service
Center
Ing. Martin PITORÁK
viceprezident pre ľudské
zdroje
Ing. Elena UHLÍKOVÁ
vedúca personálneho útvaru,
prokurista
Ing. Igor GNAP
riaditeľ spoločnosti
tel.: 055/ 7854 039
e-mail: lukas.horvath@tsystems.sk
tel.: 055/ 6732 090
e-mail: mpitorak@sk.uss.com
Ing. Peter VILEM
riaditeľ spoločnosti
tel.: 0905 255 233
e-mail: vilem@vema.sk
Dina GUBRICOVÁ
HR Manager
tel.: 037/ 6909 208
e-mail: dgubric1@visteon.com
RNDr. Zlatica FTÁČNIKOVÁ,
MPH
vedúca odboru ĽZ
tel.: 02/ 2082 4848
e-mail: zlatica.ftacnikova@vszp.sk
Ing. Ingrid KRAJČOVIČOVÁ
vedúca oddelenia ĽZ
tel.: 033/ 5991 004
e-mail:
ingrid.krajcovicova@vuje.sk
tel.: 055/ 6102 207
e-mail: hritz_marketa@vse.sk
PaedDr. Markéta HRITZ,
PhD.
vedúca úseku ĽZ
tel.: 032/ 7772 230
e-mail: elena.uhlikova@
vacuumschmelze.com
tel.: 02/ 5556 4264
e-mail: ignap@vasa-slovensko.sk
Ing. Zuzana Árvayová
manažér
tel.: 037/ 7798 202
e-mail: zarvayova@vic.sk
Mgr. Martina BARTKOVÁ
HR Generalist
tel.: 0911 954 689
e-mail: m.bartkova@wertheim.sk
Mgr. Alena KLEINOVÁ
Senior HR Manager
Mgr. Silvia TRUCHANOVÁ
vedúca úseku pre ĽZ
tel.: 052/ 7123 515
e-mail:
alena_kleinova@whirlpool.com
tel.: 02/ 5061 2546
e-mail: silvia.truchanova@zse.sk
Ing. Miroslav PALKA
manažér ľudských zdrojov
tel.: 043/ 5509 281
e-mail: palka.miroslav@ztsnam.sk
12/13
HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ĽZ, Kominárska 2, 831 04 Bratislava
tel.: 02/ 5564 2471, e-mail: hrcomm@hrcomm.sk, www.hrcomm.sk
Č.
Organizácia
136. Zukalová – advokátska
kancelária s.r.o.
Laurinská 10
811 01 Bratislava
137. Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Personálny manažér
JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ
konateľ, advokát
Kontakt
tel.: 02/ 5441 0210
e-mail: dzukalova@zukalova.com
Mgr. Imrich SLOBODA
riaditeľ Odboru riadenia ĽZ
tel.: 02/ 2029 2311
e-mail:
sloboda.imrich@zscargo.sk
13/13
Download

ADRES Á R Č LENOV HRcomm – Združenia pre riadenie a rozvoj