Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU – řazeno dle organizačních jednotek
Centrální spojovatelka – recepce Uran
Podatelna
Fax
Recepce – Nemocnice, pavilon H
Recepce – Výstaviště
Recepce – E. Destinové
J. Boreckého 27
Jírovcova 1347/24
389 03 7511
7512
387 438 389
7881
7876
7899
B. Němcové 54
U Výstaviště 26
E. Destinové 46
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VEDENÍ ZSF JU
Děkanát – Jírovcova 1347/24
Příjmení, jméno, titul
Tóthová Valérie, prof., PhDr., Ph.D.
(děkanka, KOP)
Bulava Alan, doc., MUDr., Mgr., Ph.D.
(proděkan, KKL, VR)
pracoviště
funkce
linka
e-mail
děkanát
děkanka
7500
[email protected]
7506
[email protected]
7504, 7532
[email protected]
7700
[email protected]
děkanát
Chloubová Ivana, Mgr. (proděkanka, KOP)
děkanát
Bednář Jan, Ing. (tajemník, KPR)
děkanát
proděkan pro vědu
a výzkum
proděkanka pro
studijní a sociální
záležitosti
tajemník
J. Boreckého 27
Kahoun Vilém, prof., JUDr., Ph.D.
(proděkan, KPR, VR)
Prouza Daniel, JUDr., Ing., Ph.D. (proděkan,
KRP, VR)
Šemberová Jana, doc., PhDr., CSc.
(proděkanka, KPP, VR)
děkanát
děkanát
děkanát
proděkan pro rozvoj
a vnější vztahy
proděkan pro
zahraniční vztahy
proděkanka pro
rozvoj studia a další
vzdělávání
7503
[email protected]
7505,
386 719 242
[email protected]
7550
[email protected]
DĚKANÁT ZSF JU
Jírovcova 1347/24
Tomanová Hana, Mgr. (DEK)
Vítů Lenka (DEK)
Holinka Josef (DEK)
sekretariát
asistentka děkanky
děkanát
asistentka tajemníka
děkanát
7501
[email protected]
[email protected]
7715
[email protected]
7501,
602 615 003
[email protected]
Ediční a distribuční činnost – J. Boreckého 27
Ježková Eva, Ing. (DEK)
děkanát
7832
[email protected]
Vitoň Jan, PhDr., Ph.D. (DEK, KFE)
děkanát
7832
[email protected]
Pavlíková Šárka, Mgr. (DEK)
děkanát
7834
[email protected]
Straková Zuzana (DEK)
děkanát
7655
[email protected]
Kancelář pro doktorská studia – Jírovcova 1347/24
Šlencová Michaela, Mgr. (DEK)
děkanát
7857
[email protected]
1 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Kancelář pro vědu a výzkum – Jírovcova 1347/24
[email protected]
Macasová Eva, Mgr., Ph.D. (DEK)
děkanát
Vápeníková Daniela, Ing. (DEK)
děkanát
7855
[email protected]
Honnerová Petra, Mgr. (DEK)
děkanát
7856
[email protected]
Kancelář pro rozvoj a vnější vztahy – J. Boreckého 27
Honnerová Petra, Mgr. (DEK)
7561
děkanát
[email protected]
Kancelář pro rozvoj studia a další vzdělávání – J. Boreckého 27
Březinová Andrea, Mgr. (DEK)
7551
děkanát
[email protected]
Kancelář pro zahraniční vztahy – J. Boreckého 27
[email protected]
kancelář
děkanát
kancelář
děkanát
Hájková Vendula, Mgr. (DEK)
děkanát
7822
[email protected]
Kopecká Gabriela, Mgr., Ph.D. (DEK)
děkanát
7820
[email protected]
fax (KZV)
7829
Personální činnost – Jírovcova 1347/24
Simandlová Marcela (DEK)
7740
děkanát
[email protected]
Projektová kancelář – Jírovcova 1347/24
Prokešová Radka, Ing., Ph.D. (DEK, KPR)
děkanát
Elišková Zdeňka, Mgr. (DEK)
děkanát
projektová
manažerka
7850
[email protected]
7851
[email protected]
Public relations – Jírovcova 1347/24
Binterová Alena, Mgr. (DEK)
7502
děkanát
[email protected]
Tvorba a vývoj IT aplikací – J. Boreckého 27
7750,
724 201 336
[email protected]
7888
[email protected]
děkanát
7753
[email protected]
Olišar Tomáš (DEK)
děkanát
7755
[email protected]
Schuh Martin (DEK)
děkanát
7753
[email protected]
Skočný Pavel (DEK)
děkanát
7753
[email protected]
Tržil Milan, Ing. (DEK, KLI)
děkanát
Slezáková Radka, Bc. (DEK)
děkanát
Danihelka, Jindřich, Ing. (DEK)
referentka
2 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Ekonomické oddělení – Jírovcova 1347/24
Samková Jana, PhDr., Ph.D. (EKO)
EKO
vedoucí
7710
[email protected]
Dvořáková Magda (EKO)
EKO
podatelna
7512
[email protected]
Hronková Edita (EKO)
EKO
7713
[email protected]
Janáková Jana (EKO)
EKO
7714
[email protected]
Kubešová Iva (EKO)
EKO
7717
[email protected]
Šindelářová Michaela (EKO)
EKO
7712
[email protected]
Technické oddělení – J. Boreckého 27
Šindelář Bohumír, Ing. (TO)
TO
vedoucí
7760
[email protected]
Slezáková Radka, Bc (TO)
TO
referentka
7888
[email protected]
Bartůšek Michal (TO)
TO
Blažek Josef (TO)
TO
Faschingbauer Jan (TO)
TO
7513
[email protected]
Kolda Josef (TO)
TO
7762,
725 806 347
[email protected]
7775,
739 488 658
7771,
602 615 004
[email protected]
[email protected]
Studijní oddělení – Jírovcova 1347/24
7730
[email protected]
STO
7737
[email protected]
Hrdličková Vladimíra (STO)
STO
7738
[email protected]
Kolárová Renata (STO)
STO
7733
[email protected]
Kostková Darina (STO)
STO
7736
[email protected]
Krosová Pavla (STO)
STO
Matoušková Irena (STO)
STO
7732
[email protected]
Sýkorová Hana (STO)
STO
7716
[email protected]
Tomková Kateřina, Ing. (STO)
STO
7734
[email protected]
Tupá Jaroslava (STO)
STO
7739
[email protected]
Polenová Květa, Mgr. (STO)
STO
Bezpalcová Martina
vedoucí
[email protected]
Studovna Vltava – J. Boreckého 27
Svobodová Marie
studovna
Cílková Eva
studovna
vedoucí
7799
[email protected]
7799
[email protected]
KATEDRY
3 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích – J. Boreckého 27
Šimek Jiří, doc., MUDr., CSc. (KFE)
KFE
vedoucí katedry
7650
[email protected]
Havlíčková Hana (KFE, KLI)
KFE
referentka kateder
7611, 7651
[email protected]
KFE
7653
[email protected]
KFE
7553,
385 521 287
[email protected]
Doskočil Ondřej, Mgr. et Mgr., Th.D. (AS,
KFE)
Jankovský Jiří, doc., PhDr., Ph.D. (KFE,
KPP)
Nováková Anna, Mgr. (KFE)
KFE
[email protected]
Novotný Miroslav, doc. PhDr., CSc. (KFE)
KFE
387 774 814
[email protected]
Vitoň Jan, PhDr., Ph.D. (DEK, KFE)
KFE
7832
[email protected]
Žalud Zdeněk, Mgr., Ph.D. (KFE)
KFE
7653
[email protected]
Katedra klinických a preklinických oborů – B. Němcové 54, pavilon H
Velemínský Miloš, prof., MUDr., CSc.,
dr. h. c. (KKL, VR)
KKL
vedoucí katedry
7520
[email protected]
Škopová Bohuslava (KKL)
KKL
referentka katedry
7521
[email protected]
KKL
fax (KKL)
387 872 973
Baborová Lenka, MUDr. (KKL)
KKL
387 874 011
[email protected]
Berger Josef, prof., RNDr., CSc. (KKL)
KKL
7617
[email protected]
Bergerová Růžena, doc., PhDr., CSc. (KKL)
KKL
7479
[email protected]
Bínová Alena, Mgr. (KKL)
KKL
Brůhová Ludmila, PhDr. (KKL)
KKL
Bulava Alan, doc., MUDr., Mgr., Ph.D.
(proděkan, KKL, VR)
KKL
Cypro Bohuslav, MUDr., CSc. (KKL)
KKL
7631,
387 200 296
Dolečková Miluška, MUDr., Ph.D. (KKL)
KKL
387 075 151
[email protected]
Drábová Magdalena, Mgr., Ph.D. (KKL,
ÚZSP)
KKL
7840
[email protected]
Dvořáková Dana, MUDr. (KPP)
KKL
387 878 732
[email protected]
Gabrielová Jana, Mgr., Ph.D. (KKL, KSO)
KKL
7631, 7662
[email protected]
Gutvirth Jaroslav, MUDr. (KKL)
KKL
Hanzl Milan, MUDr., Ph.D. (KKL)
KKL
Hauer Tomáš, MUDr. (KKL)
KKL
Havlíček Robert, Mgr., Bc. (KKL)
KKL
7526
[email protected]
Hejlek Aleš, MUDr. (KKL)
KKL
387 876 200
[email protected]
Horan Peter, MUDr. (KKL)
KKL
7522
[email protected]
Horanová Veronika, MUDr. (KKL)
KKL
7522
[email protected]
Janda Jan, prof., MUDr., CSc. (KKL)
KKL
224 431 111
[email protected]
Jandová Kateřina, MUDr., Ph.D. (KKL)
KKL
[email protected]
proděkan pro vědu
a výzkum
7527
[email protected]
7506
[email protected]
[email protected]
4 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Jašková Iva, Ing., Ph.D. (KKL)
KKL
Karásková Kamila, Mgr. (KKL)
KKL
7527
[email protected]
Kolář Pavel, MVDr. (KKL)
KKL
7633
[email protected]
Kolářová Jaroslava, MUDr., Ph.D. (KKL)
KKL
386 352 003
[email protected]
Konečná Hana, doc., PhDr., Ing., Ph.D.
(KKL)
KKL
7527
[email protected]
Kukla Lubomír, doc., MUDr., CSc. (KKL)
KKL
549 493 715
[email protected]
Kuta Bohuslav, MUDr., MBA (KKL)
KKL
Lukáčová Katarína, MUDr. (KKL)
KKL
Majer Miroslav, Mgr. (KKL)
KKL
Majstr Jiří, Mgr. (KKL)
KKL
7526
[email protected]
Mareš Jan, doc., MUDr., CSc. (KKL)
KKL
224 910 403
[email protected]
Míková Marcela, MUDr., Mgr., Ph.D.
(KKL)
KKL
7527
[email protected]
Mokráček Aleš, doc., MUDr., CSc. (KKL)
KKL
387 874 200
[email protected]
Müllerová Helena, MUDr., CSc. (KKL)
KKL
387 878 154
Neumannová Štechová Jana, Mgr., DiS.
(KKL)
KKL
7526
[email protected]
Papežová Eliška, Mgr. (KKL)
KKL
7527
[email protected]
Pavlíčková Naděžda, ml., MUDr. (KKL)
KKL
Picková Pavlína, Mgr. (KKL)
KKL
Podhorská Renata, PhDr. (KKL)
KKL
Pokorná Jitka, MUDr. (KKL)
KKL
Procháska Pavel, Mgr. (KKL)
KKL
Pták Petr, MUDr., Ph.D. (KKL)
KKL
Ročňová Jolana, PhDr. (KKL, ÚZSP)
KKL
7525
[email protected]
Řehout Václav, prof., Ing., CSc. (KKL, VR)
KKL
2590
rehout@zf.jcu.cz
Sák Petr, MUDr., Ph.D. (KKL)
KKL
387 874 401
sak@nemcb.cz
Schwarz Pavel, Mgr. (KKL)
KKL
Stránský Miroslav, doc., MUDr. (KKL)
KKL
Sukdolová Iveta, MUDr. (KKL)
KKL
Šebestianová Štěpánka, RNDr., Ph.D. (KKL)
KKL
Tomášková Eva, MUDr. (KKL)
KKL
Tomšíková Zdeňka, MUDr. (KKL)
KKL
Zdenka.Tomsikova@seznam.cz
Tošnerová Vlasta, doc., MUDr., CSc. (KKL)
KKL
tosnerova@fnhk.cz
Tuček Jan, MUDr. (KKL)
KKL
Velemínská Jana, RNDr., Ph.D. (KKL)
KKL
nadinette@seznam.cz
7525
pickova@zsf.jcu.cz
podhorska@zsf.jcu.cz
mstransky@bluewin.ch
stebsebe@seznam.cz
387 873 422
221 951 612
patologie@nem.cb.cz
velemins@natur.cuni.cz
5 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Velemínský Miloš, MUDr., Ph.D. (KKL)
KKL
Volfová Iva, Mgr. (KKL)
KKL
volfova@zsf.jcu.cz
Wiererová Jana, MUDr. (KKL)
KKL
wiererova@zsf.jcu.cz
Zach Petr, doc., MUDr., CSc. (KKL)
KKL
7633,
267 102 581
zach.petr@post.cz
Zeman Marek, PhDr., Ph.D. (KKL)
KKL
7520
marek-zeman@seznam.cz
Zimmelová Petra, Mgr., Ph.D. (AS, KKL)
KKL
7523
zimmelo@zsf.jcu.cz
387 874 401
veleminsky@volny.cz
Katedra laboratorních metod a informačních systémů – J. Boreckého 27
Šíp Miroslav, doc., RNDr., DrSc. (VR, KLI)
KLI
vedoucí katedry
7610
sip@zsf.jcu.cz
Havlíčková Hana (KFE, KLI)
KLI
referentka kateder
7611, 7651
hhavlickova@zsf.jcu.cz
Dvořáčková Olga, Mgr. (KLI)
KLI
7644
jedla@zsf.jcu.cz
Chval Zdeněk, Mgr., Ph.D. (KLI)
KLI
7612
chval@jcu.cz
Kašparová Marie, Ing. (KLI)
KLI
387 873 523
kasparo@nemcb.cz
Kramář Radim, MUDr., CSc. (KLI)
KLI
607 914 467
r_kramar@post.cz
Kroutil Ondřej, Ing. (KLI)
KLI
7612
okroutil@gmail.com
Pavlíčková Jana (KLI)
KLI
7614
jpavlickova@zsf.jcu.cz
Pavlík Pavel, PhDr., Ph.D. (KLI)
KLI
7640
pavlik@zsf.jcu.cz
Racek Jaroslav, prof., MUDr., DrSc. (KLI)
KLI
233 372 992
Rakouský Slavomír, RNDr., CSc. (KLI)
KLI
5537, 5541
srak@prf.jcu.cz
Singer Jan, Ing., CSc. (KLI)
KLI
7613
singerj@seznam.cz
Šimek Petr, RNDr., CSc. (KLI)
KLI
Tržil Milan, Ing. (DEK, KLI)
KLI
7750,
724 201 336
trzil@zsf.jcu.cz
Verner Miroslav, MUDr. (KLI)
KLI
387 874 500–1
verner@nemcb.cz
Vrajová Zdeňka, RNDr. (KLI)
KLI
387 876 611
vrajova@nemcb.cz
technická asistentka
simek@bclab.eu
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence – U Výstaviště 26
Bártlová Sylva, doc., PhDr., Ph.D. (AS,
KOP, VR)
KOP
vedoucí katedry
7538
bartlova@zsf.jcu.cz
Vrbová Jana (KOP)
KOP
referentka katedry
7531
jvrbova@zsf.jcu.cz
Augustinová Sevda, MUDr. (KOP)
KOP
Belešová Romana, Bc. (KOP)
KOP
7495
rbelesova@zsf.jcu.cz
Boledovičová Mária, doc., PhDr., Ph.D.
(KOP, VR)
KOP
7485
mboledovicova@zsf.jcu.cz
Brabcová Iva, Ing., Ph.D. (AS, KOP)
KOP
7484
brabcova@zsf.jcu.cz
Dolák František, Mgr., Ph.D. (AS, KOP)
KOP
7853
FDolak@zsf.jcu.cz
Fendrychová Jaroslava, Mgr., Ph.D. (KOP)
KOP
543 559 520
fendrychova@nconzo.cz
sevda@seznam.cz
6 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Filausová Drahomíra, PhDr. (KOP)
KOP
7488
filausov@zsf.jcu.cz
Hajduchová Hana, Mgr., Ph.D. (KOP)
KOP
7492
hajducho@zsf.jcu.cz
Holý Jiří, MUDr., Ph.D. (KOP)
KOP
Hudáčková Andrea, PhDr., Ph.D. (KOP)
KOP
Chloubová Ivana, Mgr. (proděkanka, KOP)
KOP
Kaas Jiří, Mgr. (KOP)
holy@nemcb.cz
7533
hudaca@zsf.jcu.cz
7504, 7532
chloubo@zsf.jcu.cz
KOP
7518
kaasji00@zsf.jcu.cz
Kimmer David, Mgr. (KOP, KVZ, ÚZSP)
KOP
7518
kimmed00@zsf.jcu.cz
Kindlová Marta, Mgr. et Mgr. (KOP)
KOP
Kubartová Klára, Mgr. (KOP)
KOP
7496
kubarto@zsf.jcu.cz
Kyselová Monika, Mgr., MBA (KOP)
KOP
Machová Alena, Mgr. (KOP)
KOP
7489
machova@zsf.jcu.cz
Maňhalová Jana, Mgr. (KOP, ÚZSP)
KOP
7518
manhalova@zsf.jcu.cz
Martinek Lukáš, Mgr. (AS, KOP, KVZ,
ÚZSP)
KOP
7518
martil02@zsf.jcu.cz
Masár Oto, prof., MUDr., Ph.D. (KOP)
KOP
7483
omasar@zsf.jcu.cz
Michálková Helena, Mgr., Ph.D. (KOP)
KOP
Nováková Dita, Mgr., Ph.D. (AS, KOP)
KOP
Olišarová Věra, Mgr. (AS, KOP, ÚZSP)
KOP
Pavelková Zdeňka, Mgr. (KOP)
KOP
7496
pavelkova@zsf.jcu.cz
Polanová Alena, Mgr. (KOP)
KOP
7482
polanova@zsf.jcu.cz
Průchová Dominika, Mgr. (KOP, ÚZSP)
KOP
7492
dpruchova@seznam.cz
Rolantová Lucie, Mgr., Ph.D. (KOP)
KOP
7853
rolantova@zsf.jcu.cz
Scholz Pavel, Mgr., Ph.D. (AS, KOP)
KOP
scholz@zsf.jcu.cz
Scholzová Festová Andrea, Mgr. (KOP)
KOP
festova@zsf.jcu.cz
Schönbauerová Andrea, Mgr. (KOP)
KOP
Sloupová Bürgerová Hana, PhDr. (KOP)
KOP
sloupova@zsf.jcu.cz
Stasková Věra, PhDr. (KOP)
KOP
staskova@zsf.jcu.cz
Šedová Lenka, Mgr., Ph.D. (KOP, ÚZSP)
KOP
lsedova@zsf.jcu.cz
Šulistová Radka, Mgr., Ph.D. (KOP)
KOP
Švábová Veronika, Mgr. (KOP)
KOP
Tamáš Otásková Jitka, Mgr. et Bc. (KOP)
KOP
Topinková Eva, prof., MUDr., CSc. (KOP,
VR)
Tóthová Valérie, prof., PhDr., Ph.D.
(děkanka, KOP)
Trešlová Marie, PhDr., Ph.D. (KOP)
proděkanka pro
studijní a sociální
záležitosti
kyselova@nemcb.cz
michalkova.hela@seznam.cz
7492
veisov00@zsf.jcu.cz
607 728 989
7496
KOP
vagnea00@zsf.jcu.cz
sulisto@zsf.jcu.cz
svabova@zsf.jcu.cz
7498
otaskova@zsf.jcu.cz
7500
eva.topinkova@vfn.cz
tothova@zsf.jcu.cz
dekanat@zsf.jcu.cz
treslova@zsf.jcu.cz
KOP
KOP
mgr.dita.novakova@seznam.cz
děkanka
7535
7 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Vlasáková Věra, MUDr. (KOP)
KOP
vera_vlasakova@medipont.cz
Katedra psychologie a speciální pedagogiky – J. Boreckého 27
Šemberová Jana, doc., PhDr., CSc.
(proděkanka, KPP, VR)
KPP
vedoucí katedry
7550
sember@zsf.jcu.cz
Klímová Pavla, Bc. (KPP, KPR, KVZ)
KPP
referentka katedry
7621
klimova@zsf.jcu.cz
Bucková Jolana, Mgr. (KPP)
KPP
Dvořáková Dana, MUDr.
KPP
387 878 732
danahonzik@seznam.cz
Jankovský Jiří, doc., PhDr., Ph.D. (KFE,
KPP)
KPP
7553,
385 521 287
jankovsky@dcarpida.cz
Jánský Petr, Mgr., Ph.D. (KPP)
KPP
7583
jansky@zsf.jcu.cz
Kohoutek Tomáš, Mgr. (KPP)
KPP
7557
tkohoutek@zsf.jcu.cz
Koppová Věra, Mgr. (KPP)
KPP
7585
vera.koppova@centrum.cz
Majerová Petra, Mgr. (KPP)
KPP
7557
pmajerova@zsf.jcu.cz
Míková Veronika, Mgr. (KPP)
KPP
7585
vmikova@zsf.jcu.cz
Prázdná Radka, Mgr. et Mgr., Ph.D. (KPP)
KPP
7585
rprazdna@zsf.jcu.cz
Šnorek Václav, Mgr. (AS, KPP)
KPP
7552,
387 878 706
vaclav.snorek@gmail.com
Švestková Renata, Mgr., Ing., Ph.D. (KPP)
KPP
7582
svestkor@zsf.jcu.cz
Tuček Jan, MUDr., Ph.D. (KPP)
KPP
387 878 704
tucek@nemcb.cz
Urbanová Vlastimila, PhDr. (KPP)
KPP
7584
vurbanova@zsf.jcu.cz
Záškodná Helena, doc., PhDr., CSc. (KPP)
KPP
7576
zaskodna@zsf.jcu.cz
Jolana.Buckova@gmx.net
Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky – J. Boreckého 27
Šimák Martin, JUDr., Ph.D. (KPR)
KPR
vedoucí katedry
7560
simak@zsf.jcu.cz
Klímová Pavla, Bc. (KPP, KPR, KVZ)
KPR
referentka katedry
7621
klimova@zsf.jcu.cz
Bednář Jan, Ing. (tajemník, KPR)
KPR
tajemník
7700
tajemnik@zsf.jcu.cz
Hájková Vladimíra, JUDr. (KPR)
KPR
7566
vhajkova@ksoud.cbu.justice.cz
Hála Jaroslav, PhDr. (KPR)
KPR
7566
jhala@zsf.jcu.cz
Kahoun Vilém, prof., JUDr., Ph.D.
(proděkan, KPR, VR)
KPR
7503
kahoun@zsf.jcu.cz
Klímová Marie, Ing., Ph.D. (KPR)
KPR
7563
mklimova@zsf.jcu.cz
Kučera Milan, JUDr., Ph.D. (KPR)
KPR
389 037 562
posta.kucera@seznam.cz
Kučerová Božena, JUDr., Ph.D. (KPR)
KPR
387 782 121
bkucerova@zpmvcr.cz
Loukota Ivan, Ing. (KPR)
KPR
950 109 300
ivan.loukota@cb.mpsv.cz
Lukášová Eliška, Ing., Ph.D. (KPR)
KPR
7566
e.pesl@tiscali.cz
Molek Jan, Ing., CSc. (KPR)
KPR
7563
molek@zsf.jcu.cz
proděkan pro rozvoj
a vnější vztahy
8 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Pražmová Věra, JUDr. (KPR)
KPR
387 782 134
vprazmova@zpmvcr.cz
Prokešová Radka, Ing., Ph.D. (DEK, KPR)
KPR
7850
rprokes@zsf.jcu.cz
Prouza Daniel, JUDr., Ing., Ph.D. (proděkan,
KRP, VR)
KPR
7505,
386 719 242
dprouza@zsf.jcu.cz
Rosková Lenka, PhDr. (KPR)
KPR
7562
lroskova@zsf.jcu.cz
Stehlíková Miluše, JUDr. (KPR)
KPR
387 755 151
miluse.stehlikova@cssz.cz
proděkan pro
zahraniční vztahy
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva – Emy Destinové 46
Zölzer Friedo, prof., Dr. rer. nat. (VR, KRA)
KRA
vedoucí katedry
7590
zoelzer@zsf.jcu.cz
Kladenská Alena (KRA)
KRA
referentka katedry
7591
kladensa@zsf.jcu.cz
Bajgar Jiří, doc. MUDr., DrSc. (KRA)
KRA
Brehovská Lenka, Ing., Ph.D. (KRA)
KRA
7595
brehovska.lenka@seznam.cz
Freitinger Skalická Zuzana, Mgr., Ph.D.
(KRA)
KRA
7596
zuzana.skalicka@centrum.cz
Havránek Jiří, Mgr. (KRA)
KRA
386 105 222
jiri.havranek@sujb.cz
Havránková Renata, Mgr., Ph.D. (KRA)
KRA
7592
renka.havrankova@seznam.cz
Horák Jan, Ing. (KRA)
KRA
606 645 135
horak.jenicek@email.cz
Hruška Jiří, Ing. (KRA)
KRA
384 363 667
hruska@jh.cz
Charvátová Marie, Mgr. (KRA)
KRA
7632
marie.charvatova.mgr@seznam.cz
Chudáček Zdeněk, MUDr., Ph.D. (KRA)
KRA
377 402 200
chudacek@fnplzen.cz
Karda Ladislav, Ing. (KRA)
KRA
7598,
725 030 503
karda@karda.cz
Kudlák Aleš, Ing. (KRA)
KRA
382 330 770
ales.kudlak@mupisek.cz
Lhoták Petr, MUDr. (KRA)
KRA
387 873 241
lhotak@nemcb.cz
Líbal Libor, Ing. (KRA)
KRA
7597
liborlibal@seznam.cz
Malecha Petr, Mgr. (KRA)
KRA
387 875 151
malecha@nemcb.cz
Neuwirth Jiří, prof., MUDr., CSc., MBA
(KRA)
KRA
Patočka Jiří, prof., RNDr., DrSc. (KRA)
bajgar@pmfhk.cz
neuwirthj@gmail.com
KRA
7593,
603
906 789
toxicology@toxicology.cz
Pětivlasová Eva, Mgr. (KRA)
KRA
387 875 642
nuklmed@nemcb.cz
Plhoň Miloš, Mgr. (KRA)
KRA
387 873 241
723 069 933
plhon@seznam.cz
Šabata Ladislav, MUDr. (KRA)
KRA
387 875 601
ladislav.sabata@volny.cz
Šiffnerová Hana, MUDr., Ph.D. (KRA)
KRA
387 875 112
siffnerova@nemcb.cz
Štorek Josef, MUDr., Ph.D. (KRA)
KRA
737 335 360
storek@ipvz.cz
Vorel František, doc., MUDr., CSc. (KRA)
KRA
387 873 400
vorel@nemcb.cz
Záškodný Přemysl, doc., RNDr., CSc.
(KRA)
KRA
7594
pzaskodny@seznam.cz
Katedra sociální práce – Emy Destinové 46
9 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Urban David, PhDr., Ph.D. (KSO)
KSO
vedoucí katedry
7660
durban@zsf.jcu.cz
Tettrová Kateřina (KSO)
KSO
referentka katedry
7661
tettrova@zsf.jcu.cz
Dvořáčková Dagmar, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
7667
dvoracko@zsf.jcu.cz
Benešová Veronika, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
benesova@zsf.jcu.cz
Břízová Bohdana, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
brizova@zsf.jcu.cz
Buriánek Jiří, doc., PhDr., CSc. (KSO)
KSO
221 619 679
Jiri.Burianek@ff.cuni.cz
Dvořáčková Dagmar, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
7667
dvoracko@zsf.jcu.cz
Francová Hana, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
7572
francova@zsf.jcu.cz
Gabrielová Jana, Mgr., Ph.D. (KKL, KSO)
KSO
7631, 7662
jgabrielova@zsf.jcu.cz
Hrušková Martina, PhDr., Ph.D. (AS, KSO)
KSO
7577
hruskova@zsf.jcu.cz
Kajanová Alena, PhDr., Bc., Ph.D. (KSO)
KSO
7663,
732 155 818
ali.kajanova@email.cz
Klufová Renata, RNDr., Ph.D. (KSO)
KSO
2707
klufova@ef.jcu.cz
Kozlová Lucie, doc., Ing., Ph.D. (AS, KSO)
KSO
7570
lkozlova@zsf.jcu.cz
Maťhová Lenka, PhDr. (KSO, ÚZSP)
KSO
7664
motlova@zsf.jcu.cz
Michková Adéla, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
Mojžíšová Adéla, doc., PhDr., Ph.D. (KSO,
VR)
KSO
7578
mojzis@zsf.jcu.cz
Novotný Aleš, Mgr. (KSO)
KSO
7573
anovotny@zsf.jcu.cz
Pechková Šárka, Mgr. (KSO)
KSO
skoubova@zsf.jcu.cz
Sitárová Alena, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
abock@zsf.jcu.cz
Stejskalová Jana, Mgr., Ph.D. (DEK, KSO)
KSO
7662
jstejskalova@zsf.jcu.cz
Studenovský Petr, Mgr. (KSO)
KSO
7662
studenovsky@kraj-jihocesky.cz
Suchanová Eva, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
7574
suchanova@zsf.jcu.cz
Tichá Věra, Mgr., Ph.D. (KSO)
KSO
tichav@zsf.jcu.cz
Vacková Jitka, doc., Mgr. et Mgr., Ph.D.
(KSO)
KSO
vackova@zsf.jcu.cz
hanakova@zsf.jcu.cz
Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví – J. Boreckého 27
Kotrbová Kvetoslava, doc., MUDr., Ph.D.
(KVZ)
KVZ
vedoucí katedry
7620,
736 514 324
kotrbova@zsf.jcu.cz
Klímová Pavla, Bc. (KPP, KPR, KVZ)
KVZ
referentka katedry
7621
klimova@zsf.jcu.cz
Dvořák Vít, Mgr. (KVZ)
KVZ
7622
dvorakv@zsf.jcu.cz
Filka Jozef, doc., MUDr., Ph.D. (KVZ)
KVZ
387 872 005
jfilka@zsf.jcu.cz
Kimmer David, Mgr. (KOP, KVZ, ÚZSP)
KVZ
7518
kimmed00@zsf.jcu.cz
Kopecký Jan, prof., RNDr., CSc. (KVZ)
KVZ
jan@paru.cas.cz
Kovářová Mária, prof., MUDr., CSc., (KVZ)
KVZ
maria.kovarova@seznam.cz
Martinek Lukáš, Mgr. (AS, KOP, KVZ,
ÚZSP)
KVZ
7518
martil02@zsf.jcu.cz
10 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
Provazníková Hana, doc., MUDr., CSc.
(KVZ)
KVZ
hana.provaznikova@lf3.cuni.cz
Ústav zdravotně sociální práce – B. Němcové 54, pavilon H
Kaas Jiří, Mgr. (KOP, ÚZSP)
ÚZSP
Zdravotní
poradenství
7518
kaasji00@zsf.jcu.cz
Kimmer David, Mgr. (KOP, KVZ, ÚZSP)
ÚZSP
Výživové poradenství
7518
kimmed00@zsf.jcu.cz
Maňhalová Jana, Mgr. (KOP, ÚZSP)
ÚZSP
Zdravotní
poradenství
7518
manhalova@zsf.jcu.cz
Martinek Lukáš, Mgr. (AS, KOP, KVZ,
ÚZSP)
ÚZSP
Pohybové
poradenství
7518
martil02@zsf.jcu.cz
Maťhová Lenka, PhDr. (KSO, ÚZSP)
ÚZSP
Centrum pro seniory
7664
motlova@zsf.jcu.cz
7844
muronova@zsf.jcu.cz
Muroňová Markéta, Mgr. (ÚZSP)
ÚZSP
Olišarová Věra, Mgr. (AS, KOP, ÚZSP)
ÚZSP
Šedová Lenka, Mgr., Ph.D. (KOP, ÚZSP)
ÚZSP
Fyzioterapeutická
ambulance
Zdravotní
poradenství
Zdravotní
poradenství
veisov00@zsf.jcu.cz
7845
lsedova@zsf.jcu.cz
Oddělení jazyků – Emy Destinové 46
Ptáčníková Vlastimila, Mgr., Ph.D. (OJ)
OJ
vedoucí oddělení
7600
ptacnik@zsf.jcu.cz
Tettrová Kateřina (OJ)
OJ
referentka
7661
tettrova@zsf.jcu.cz
Bluďovský Pavel, Mgr. (OJ)
OJ
7600
bludovskypa@seznam.cz
Hill Ed. James
OJ
Klímová Lada, Mgr. (OJ)
OJ
7600
lada@jcu.cz
Konečná Ivana, Mgr. (OJ)
OJ
7600
konecna@jcu.cz
jhill@zsf.jcu.cz
Zkratky pracovišť a jejich adresy:
DEK – děkanát
EKO – ekonomické oddělení, Jírovcova 1347/24
KFE – katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích, J. Boreckého 27
KKL – katedra klinických a preklinických oborů, Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 54, pavilon H
KLI – katedra laboratorních metod a informačních systémů, J. Boreckého 27
KOP – katedra ošetřovatelství a porodní asistence, U Výstaviště 26
KPR – katedra právních oborů, řízení a ekonomiky, J. Boreckého 27
KPP – katedra psychologie a speciální pedagogiky, J. Boreckého 27
KRA – katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, Emy Destinové 46
KSO – katedra sociální práce, Emy Destinové 46
KVZ – katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, J. Boreckého 27
OJ – oddělení jazyků, Emy Destinové 46
STO – studijní oddělení, Jírovcova 1347/24
TO – technické oddělení, J. Boreckého 27
11 z 12
Telefonní a emailový seznam ZSF JU
ÚZSP – Ústav zdravotně sociální práce, Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 54, pavilon H
12 z 12
Download

Zahraniční vztahy - Zdravotně sociální fakulta