JÚL – AUGUST 2014
ŠVAJČIARSKYM
BANKÁM VZALI
ICH POKLADY!
STR. 46
AKÉ PENZIE SA
BUDÚ VYPLÁCAŤ
Z II. PILIERA
AKO SA STAŤ
ÚSPEŠNÝM?
STR. 74
STR. 30
ZVÝŠIA GENETICKÉ
TESTY RIZIKOVOSŤ
POISTENCA?
STR. 50
BOJ O MAJETOK
V EXEKÚCII NETREBA
VZDÁVAŤ
STR. 56
PETER STANĚK
SLOVENSKO MÁ ŠPECIFICKÝ
EKONOMICKÝ POTENCIÁL
STR. 24
. FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE .
Ako si predstavujete svoj seniorský vek?
AKO SI PREDSTAVUJETE SVOJ
SENIORSKÝ VEK?
Zdroj: Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
VEDELI STE, ŽE
Celý život pracujete na tom, aby ste jeseň života prežili dôstojne a v prípade
potreby mohli podať pomocnú ruku svojej rodine či priateľom. Pretože aj zrelý
život má svoje čaro a ponúka množstvo nových možností, Allianz – Slovenská
poisťovňa pripravila produkt pre ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť. Program
Senior vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídateľných životných
situáciách a poskytne finančnú podporu pozostalým v prípade smrti.
›› Na Slovensku stúpla priemerná dĺžka života
v porovnaní s rokom 1950 v priemere o 15 rokov.
›› V roku 2060 by mala dosiahnuť v našej krajine
priemerná dĺžka života u muža 82,2 rokov
a priemerná dĺžka života ženy 87,4 rokov.
›› V roku 2012 mal najstarší bežec na atletických
majstrovstvách Slovenska veteránov 92 rokov.
S
enior je program kapitálového životného
poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu
pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným
krytím do 80., prípadne 95. roku života.
Program Senior ponúka najmä finančnú podpo­
ru poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa
konca poistnej doby a finančnú podporu pozos­
talým v prípade smrti poisteného so zámerom
zabezpečiť náklady na pohreb.
Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj
mimoriadne vklady poistného a výbery prostred­
níctvom odkupov, či možnosť využiť prázdni­
ny v platení poistného. Súčasťou je aj možnosť
uzatvoriť poistenie Senior Asistencia, ktoré vám
v prípade hospitalizácie zabezpečí napríklad
odvoz domov či na vyšetrenie, kontrolu domác­
nosti počas pobytu v nemocnici alebo asistenciu
v domácnosti po ukončení rehabilitácie.
V PROGRAME SENIOR VÁM PONÚKAME:
›
›
›
›
›
›
Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia
Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
Senior Asistenciu
Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
Poistenie za mimoriadne poistné
inzercia
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
DÔVERA
FLEXIBILITA
VÝNIMOČNOSŤ
DIVERZIFIKÁCIA
inzercia
STAROSTLIVOSŤ
STABILITA
RADI VÁM PREDSTAVÍME MOŽNOSTI PRIVÁTNEHO BANKOVNÍCTVA,
TAK AKO HO VIDÍ PRIVATBANKA
Kontaktujte nás na:
Privatbanka, a. s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 3226 6111, Fax: +421 3226 6900
E-mail: [email protected]
EDITORIÁL
Foto: Simona Oswaldová
Čas najkrajších zážitkov…
Letné mesiace júl a august sú pre väčšinu z nás
synonymom niečoho príjemného. Leto je zvyčaj­
ne spojené s najkrajšími spomienkami a zážitka­
mi v roku. Príjemné teplé počasie zlepšuje nála­
du a otvára ďalšie možnosti, ako tráviť voľný čas.
Aj ja osobne toto obdobie považujem za najkraj­
šie a výnimočné.
Na dôležitosti letným mesiacom pridávajú už aj
ich názvy júl a august. Sú pomenované podľa
významných rímskych vládcov Gaia Julia Caesara
a
Caesara Augustusa. Práve týmto významným
Rimanom a rímskemu senátu môžeme ďakovať
za to, že máme o pár hodín dlhšie leto. Ako jedi­
né dva po sebe nasledujúce mesiace v roku majú júl a august 31 dní. Dôvodom toho bolo, že obom
vladárom sa mal vzdať rovnaký hold. „Odniesol“ si to za nich zimný mesiac február, ktorý má len
29 alebo 28 dní v prestupnom roku.
Leto by sa teda mohlo javiť ako to „lepšie“ obdobie v roku. Z pohľadu biznisu a ekonomiky sa to
však povedať nedá. Podnikatelia sa sťažujú na „uhorkovú sezónu“ a tradične ubúdajú aj akciové
ponuky úverov a sporenia, čo však nahráva celoplošnému zníženiu sadzieb. Bližšie sme sa tejto téme
venovali v NEXT FUTURE v článku Inflácia je tentoraz k sporiteľom veľkorysá.
Okrem toho sa naši redaktori v letnom vydaní zamerali aj na plusy a mínusy úverov a pôžičiek na
dovolenky, a taktiež na ochranu financií počas leta.
O rozhovor do rubriky Osobnosť sme tentoraz požiadali pána prof. Staněka, ktorý sa pokladá za
„nemainstreamového“ ekonóma s vyhranenými, ale často trefnými názormi na ekonomiku. Podľa
neho hovoriť o tejto vede len v zmysle produktivity práce, inflácie, alebo objemu obeživa M3 je
nepochopenie ekonomiky. Jeho názory a hospodárske predpovede rozhodne stoja za prečítanie.
Verím, že obsah aktuálneho vydania NEXT FUTURE si vychutnáte, či už v práci, alebo aj na ležadle
pod slnečníkom na príjemnej letnej dovolenke.
Prajem vám krásny zvyšok leta a podľa možností si užite všetky príležitosti a príjemné veci, ktoré
leto ponúka.
Jana Ondrejka
šéfredaktorka časopisu NEXT FUTURE
NEXT FUTURE
5
TIRÁŽ
VYDAVATEĽ
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s. r. o.
Identifikácia
IČO: 46 741 682
DIČ: 2023564895
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro,
vložka 82849/B
REDAKCIA
Šéfredaktorka
Jana Ondrejka ([email protected])
Redaktori
Alica Balaščíková, Marek Mittaš, Zuzana Kočišová,
Jana Poláčiková, Ján Beracka
Spolupracovníci na vydaní
Jim Heidema, Radovan Kavický
Jazyková redakcia
Andrea Hoštáková
Fotografi
Simona Oswaldová
Obchod a marketing
Katarína Drinková ([email protected])
Art director, grafika a layout
Martin Malina, Crystal Group, s. r. o.
Redakčná rada
Štefan Velčický, Národná banka Slovenska
Ján Seman, Národná banka Slovenska
Eduard Riegel, Národná banka Slovenska
Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa
Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa
Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa
Dáša Polláková, ČSOB banka
Sídlo vydavateľstva
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Tel.: 00421 2 32 660 500
Fax: 00421 2 32 660 501
Riaditeľ spoločnosti
Adrian Gabura
([email protected])
Peter Záthurecký, Kooperatíva
Roman Staňo, VÚB banka
Melinda Burdanová VÚB banka
Marián Zelko, Generali Slovensko poisťovňa
Alena Medveďová, Generali Slovensko poisťovňa
Juraj Kováč, MetLife Amslico
Eva Hergovitsová, MetLife Amslico
Boris Krajčovič, MetLife Amslico
Ján Kusý, AXA
Gabriel Jaščur, AXA
Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa
Ján Ondráš, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zuzana Lauermannová, Wüstenrot poisťovňa
Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa
Jana Voberová, UniCredit Bank
Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank
Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa, a. s.
Martin Adamec, Broker Service Group, s. r. o.
Vladimír Vaňo, Sberbank
Ernest Kiac, J&T Banka
Stanislav Pánis, J&T Banka
Andrej Dedo, Winners Group
Peter Murgaš, Novis Poisťovňa
NEXT FUTURE
Júl/August 2014
Periodicita: mesačník
www.nextfuture.sk
Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Foto na titulnej strane: Peter Staněk, ekonóm a prognostik v Ekonomickom ústave Slovenskej Akadémie Vied
6
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
sila prírody
pre vaše zdravie
• 100% prírodné potravinové doplnky najvyššej kvality
• detoxikácia organizmu
• vhodný proti prekysleniu organizmu
inzercia
pre viac informácií navštívte
www.gpcsk.sk
NEXT FUTURE
25
OBSAH
24 OBSAH
TÉMA MESIACA
Inflácia je tentoraz k sporiteľom veľkorysá | 10
TÉMA MESIACA
Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka
sa dá nahradiť | 12
TÉMA MESIACA
12
Šetrite si na dovolenku počas roka, predídete
zadlžovaniu | 18
OSOBNOSŤ
Peter Staněk: Slovensko má špecifický ekonomický
potenciál | 24
EKONOMIKA
Aké penzie sa budú vyplácať z II. piliera | 30
32
EKONOMIKA
Rezervy rozpočtovej transparentnosti | 32
EKONOMIKA
Reforma vzdelávania a znalostná ekonomika | 36
BANKY A POISŤOVNE
Ochráňte svoje peniaze. Nedajte šancu podvodníkom | 40
46
BANKY A POISŤOVNE
Bežný účet, základný kameň spravovania osobných
financií | 42
BANKY A POISŤOVNE
Švajčiarskym bankám vzali ich poklady! | 46
BANKY A POISŤOVNE
Zvýšia genetické testy rizikovosť poistenca? | 50
8
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
OBSAH
60
BANKY A POISŤOVNE
Ako a prečo správne vyplniť Záznam o nehode – 10
tipov pre motoristov | 54
FINANCIE
Boj o majetok v exekúcii netreba vzdávať | 56
FINANCIE
Stavebné sporenie, šanca na bývanie pre každého? | 60
REDAKČNÁ RADA
Redakčná rada v kaštieli Mierovo | 66
70
ROZVOJ OSOBNOSTI
Budovanie dôvery – výzva a príležitosť! | 68
ROZVOJ OSOBNOSTI
Škrípe to medzi kolegami? Pomôcť môže teambuilding | 70
78
ROZVOJ OSOBNOSTI
Ako sa stať úspešným? | 74
LIFESTYLE
LETO 2014: Najluxusnejšie kúty sveta | 78
LIFESTYLE
Slovenské kúpele v lete | 82
90
ŠPORT A RELAX
Majstrovstvá sveta vo futbale 2014: Futbalová fiesta
o góloch a miliardách! | 86
ŠPORT A RELAX
Wimbledon – skutočný návrat k tenisovej tradícii | 90
KNIŽNÉ NOVINKY
Recenzie kníh | 100
NEXT FUTURE
9
TÉMA MESIACA . Inflácia je tentoraz k sporiteľom veľkorysá
INFLÁCIA JE TENTORAZ
K SPORITEĽOM VEĽKORYSÁ
Autor: Zuzana Kočišová
Tohtoročný rast cien prognózujú štátne úrady i komerčné banky na úrovni veľmi blízko
nuly. Znamenalo by to, že aj slabo úročené termínované vklady v bankách dokážu
reálne úspory zhodnotiť.
I
ndex spotrebiteľských cien vykazovaný pod
skratkou CPI by mal tento rok dosiahnuť podľa
prognóz zo štátnej aj súkromnej sféry úroveň
0,1 až 0,3 percenta. Rekordne nízky rast cien
by znamenal, že na zhodnotenie úspor by postačo­
vali v tomto roku hrubé výnosy (pred zdanením) na
úrovni 0,2 až 0,4 percenta. Samozrejme, po odrá­
taní vstupných poplatkov. Všetky úroky a výnosy
pripísané po skončení roka nad tieto čísla budú už
čistým reálnym zhodnotením sporiteľa.
Kto si zriadil začiatkom roka ročný a dlhší
vklad, má takmer isté, že tento rok sa mu jeho
úspory zhodnotia napriek tomu, že pred rokom
si rovnaký vklad zakladal s ešte vyššími úrok­
mi. Sadzby na jednoročných vkladoch sa začiat­
kom roka začínali na 0,5 percenta a končili sa
blízko dvoch.
Za historicky pomalý rast cien v tomto roku
možno vďačiť lacným potravinám a regulo­
vaným cenám energií. No nemusel by to byť
posledný, takýto pre sporiteľov, prajný rok.
O ďalšom zlacňovaní plynu najbližšie dva roky
hovorí nedávno predstavený balíček vládnej
strany Smer-SD. Aj preto by nakoniec inflácia
v budúcom roku nemusela byť oveľa vyššia ako
tá tohtoročná. Zatiaľ ju Národná banka Sloven­
ska aj ministerstvo financií vidia na 1,6 percen­
te. Podobný rast cien bol na Slovensku vlani.
V roku 2016 by ale už inflácia mala atakovať
hranicu dvoch percent.
VÝVOJ RASTU CIEN (CPI)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 1)
2015 1)
2016 1)
NBS
2,8
4,6
1,6
1,0
3,9
3,6
1,4
0,1
1,6
2
1)
Prognóza
10
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
inzercia
.sk
aring
i
k
a
v
o
l
s
ww.
w
Volkswagen
Castrol Cup Poland
Vel’ká cena SR
TÉMA MESIACA . Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka sa dá nahradiť
KRACH CESTOVNEJ
KANCELÁRIE: AJ STRATENÁ
DOVOLENKA SA DÁ
NAHRADIŤ
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
Je každoročnou lotériou vybrať sa na dovolenku. Nielen kvôli počasiu, ale aj z dôvodu, že nie je celkom isté, či nakoniec vycestujete,
alebo sa z dovolenky v riadnom čase vrátite. Hovoríme o prípade
krachu cestovnej kancelárie. Tento rok už skončila prvá a nie je isté,
či bude aj posledná.
Poistenie je zo zákona, no má
výnimky
Pri úpadku cestovnej kancelá­
rie najviac bolia stratené očakáva­
nia. Dovolenka je totiž predovšetkým
zážitkom a prísť oň nie je najpríjem­
nejšie, keďže ste sa už videli opálení na
pláži. Namiesto toho vás čaká vymá­
hanie pohľadávok. O svoje peniaze
však neprídete. Povinnosť poistiť sa
proti úpadku pre cestovné kancelárie,
ktoré predávajú vlastné zájazdy, vyplý­
va zo zákona č. 281/2001 Z. z. o zájaz­
doch v znení neskorších predpisov.
12
NEXT FUTURE
„Podľa zákona by sa každá cestov­
ná kancelária mala poistiť na postaču­
júcu poistnú sumu, ktorá tvorí mini­
málne 25 % tržieb z predaja zájazdov.
Táto poistná suma je dostatočná na
krytie oprávnených nárokov klien­
tov cestovnej kancelárie v prípade jej
insolventnosti,“ hovorí Juraj Soviar,
PR manažér poisťovne Kooperati­
va, a. s. Poistenie proti insolventnos­
ti sa však týka len klasických zájazdov.
Problém môže nastať, ak si rezervu­
jete zájazd cez internet, alebo priamo
cez zahraničnú cestovnú kanceláriu.
JÚL/AUGUST 2014
Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka sa dá nahradiť . TÉMA MESIACA
DO
V
O
M
NEXT FUTURE
13
TÉMA MESIACA . Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka sa dá nahradiť
„Klienti nemajú nárok na poist­
né plnenie v prípade, že cestova­
li vlastnou dopravou, objedna­
li si pobyt v apartmánoch niekde
na Jadrane priamo, respektíve
cez nepreverený webový portál
a podobne. Pobyty v apartmá­
noch, chatách, chalupách tak
isto nie sú zájazdy, keďže nejde
o kombináciu minimálne dvoch
služieb a teda sa na ne poistenie
úpadku nevzťahuje. Môžu ich
ponúkať aj nepoistené subjekty,“
vysvetľuje Veronika Hauswaldo­
vá, manažérka odboru externej
komunikácie a budovania vzťa­
hov s verejnosťou Union pois­
ťovne, a. s. Je nesmierne dôležité
dbať na to, či si kupujete zájazd,
alebo si len prenajímate konkrét­
ne ubytovanie.
Niekedy však nastanú udalos­
ti, vďaka ktorým nevycestujete
aj v prípade, že CK nemá problé­
my. Osobné či iné dôvody sa tiež
dajú riešiť, ale použitím iného
druhu, ako zákonného poistenia.
„V poisťovni je možné pripoistiť
si storno zájazdu, teda cestovná
kancelária ešte musí existovať,
aby mohlo nastať poistné plne­
nie. Toto pripoistenie sa uzatvá­
ra pre prípad vzniku nákladov
poisteného v dôsledku zruše­
nia vopred objednanej a zaplate­
nej poistenej zahraničnej cesty
či zájazdu v cestovnej kancelá­
rii, cestovnej agentúre alebo u
iného obdobného poskytovate­
ľa takejto služby,“ hovorí Zuza­
na Eliášová z ČSOB Finančnej
skupiny. Poistenie tak rozhod­
14
NEXT FUTURE
ne nedokáže nahradiť radosť zo
stratenej dovolenky, ale mini­
málne zníži bolestné následky
finančnej ujmy.
Po vycestovaní môžete na
starosti úplne zabudnúť
Mnoho turistov sa o krachu
cestovnej kancelárie v zahra­
ničí dozvie na pláži od delegá­
ta. Hoci to nie je príjemné, je
to stále lepší prípad, v rámci
ktorého si už klient vychut­
ná oddych a luxus dovolen­
ky. V rámci poistného krytia
existuje aj nárok na doplatenie
nevyužitých dní v prípade, že
po úpadku cestovnej kancelá­
rie rozhodne poisťovňa o okam­
žitom presune klientov domov.
K tejto alternatíve sa poisťov­
ne však uchyľujú len zriedka.
„Ak k úpadku došlo počas poby­
tu a klientovi sa pobyt skrátil,
podľa našich poistných podmie­
nok má nárok na úhradu „nevy­
užitej“ časti pobytu. Doteraz sa
však uprednostňovalo riešenie,
že sme nechali klientov dokon­
čiť svoju dovolenku v pôvodnom
hoteli, uhradilo sa hotelierovi
ubytovanie a stravovanie, ktoré
mali klienti pôvodne objedna­
né a klienti sa vrátili domov
po ukončení celej dovolenky
v plánovanom termíne, takým
dopravným prostriedkom, aký
mali pôvodne objednaný,“ hovo­
rí Veronika Hauswaldová. Platí
zásada, že klient nepríde o nič,
čo mal v zakúpenom zájazde
dohodnuté. Ak je pobyt skrá­
JÚL/AUGUST 2014
Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka sa dá nahradiť . TÉMA MESIACA
PRVÉ KROKY PO KRACHU CESTOVNEJ
KANCELÁRIE
Krach cestovnej kancelárie môžeme vnímať z dvoch uhlov
pohľadu. V prípade, že sa o ňom dozviete v zahraničí
a z pohľadu, ak ste ešte nevycestovali. V oboch prípadoch je
potrebné zachovať postupnosť krokov, aby ste mohli počítať s náhradou škody. Vysvetlenie, ako postupovať, približuje Juraj Soviar, PR manažér poisťovne Kooperativa.
AK STE NA DOVOLENKE:
1. Kontaktujte CK.
2. Je potrebné overiť si prípadné vyhlásenie krachu CK.
3. V zmluve o poistení CK si nájdite informáciu o kontaktných údajoch na asistenčnú službu poisťovne v prípade
krachu.
4. Kontaktujte poisťovateľa, u ktorého má CK uzatvorené povinné zmluvné poistenie pre prípad úpadku CK
a postupujte podľa rád asistenčnej služby.
MÁTE ZÁJAZD KÚPENÝ, NO EŠTE STE
NEVYCESTOVALI:
1. Kontaktujte CK.
2. Overte si vyhlásenie krachu CK.
3. Kontaktujte poisťovňu, u ktorej má CK uzatvorené povinné zmluvné poistenie pre prípad úpadku CK.
4. Pripravte si potrebné doklady na preukázanie oprávnenosti nároku na náhradu škody (objednávka, úhrady
zájazdu, cestovné – letenky a podobne).
5. Klient musí uplatniť škodu voči CK, následne uplatniť
škodu u poisťovateľa.
6. Čakáte na ukončenie likvidácie a výplatu plnenia. Čas je
závislý od preukázania jednotlivých nárokov, spolupráce
poistenej CK a jej klientov s poisťovňou a zvyčajne trvá
6 mesiacov.
tený, poisťovňa klientovi vráti
rozdiel medzi vyčerpanou a
nevyčerpanou časťou dovolen­
ky. „Klient má nárok na to, čo
si u CK objednal a zaplatil. Aj
v čase čakania na transport má
nárok na stravu, ak sa poistná
udalosť stane na začiatku dovo­
lenky, asistenčná služba zabez­
pečí náhradné ubytovanie,“
hovorí Mgr. Miriam Hutníková
z produktového a internetového
marketingu UNIQA poisťovne,
a. s. Každý, kto vycestuje a dosta­
ne v dovolenkovej destinácii izbu
v hoteli, môže byť preto spokoj­
ný. Ľudovo povedané, klientovi
môže byť od tejto chvíle jedno, či
bude cestovná kancelária existo­
vať aj po jeho návrate. Zniesť však
možno bude potrebné kompliká­
cie v otázke dopravy domov.
Zabezpečenie dopravy môže
byť rôzne
„Ak je doprava súčasťou
zájazdu, poisťovateľ, samozrej­
me, zabezpečí návrat domov,
vrátane nevyhnutného ubyto­
vania a stravovania do doby
repatriácie. Ak sa však objedná­
vateľ zájazdu rozhodne zabez­
pečiť si dopravu na vlastné
náklady, poisťovateľ mu uhra­
dí tieto náklady iba do výšky,
akú by musel vynaložiť, ak by si
dopravu, ubytovanie a stravo­
vanie zabezpečoval sám,“ hovo­
rí Artur Šturmankin, špecialis­
ta odboru firemnej komunikácie
Allianz – Slovenská poisťov­
ňa, a. s. V praxi to teda zname­
ná, že klient má na výber, či prij­
me ponuku hotela a dopravy,
ktorý poskytne poisťovňa, alebo
si vyberie niečo podľa vlastných
požiadaviek. V takomto prípa­
de všetky finančné výdavky nad
rámec vykalkulovanej sumy
znáša na vlastné náklady. Rôznia
NEXT FUTURE
15
TÉMA MESIACA . Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka sa dá nahradiť
sa aj jednotlivé zmluvy poiste­
nia, ktoré má cestovná kancelá­
ria s poisťovňou uzavreté. Preto
je vhodné sa na článok zaiste­
nia dopravy v prípade úpadku
informovať v cestovnej kance­
lárii, alebo priamo v poisťovni,
u ktorej je CK poistená. „Podľa
poistných podmienok našej
poisťovne sú klienti ,upadnu­
tej‘ CK dopravení domov rovna­
kým druhom dopravy, aký mali
dohodnutý v zmluve o obsta­
raní zájazdu. Ak by boli klien­
ti dopravení lacnejším spôsobom
dopravy, napríklad autobusom
namiesto lietadla, podľa poist­
16
NEXT FUTURE
ných podmienok by boli odškod­
není vo výške rozdielu medzi
leteckou a pozemnou dopra­
vou,“ hovorí Veronika Hauswal­
dová. Určite je vhodné overiť si
podmienky poistenia voči insol­
ventnosti pred vycestovaním
a vedieť, na čo máte nárok.
Peniaze nemusíte dostať
všetky a čaká sa pol roka
V prípade vycestovania na dovo­
lenku si môžete hovoriť tí šťast­
ní aj v prípade, že vaša cestov­
ná kancelária oficiálne presta­
la existovať. Pri úpadku CK je
však vždy dostatok klientov,
ktorí si kúpili zájazd s predsti­
hom, napríklad vo first minute
akcii, a pri krachu CK ešte neza­
čali ani baliť kufre. Aj v takom
prípade môžete počítať s odškod­
nením, no určite nevycestujete
a nie je isté, či dostanete financie
v plnej výške. Navyše mnohým
znepríjemní ďalšie vycestova­
nie aj polročná čakacia doba na
vrátenie finančných prostriedkov
za zaplatený zájazd. Artur Štur­
mankin vysvetľuje: „V prípade
úpadku CK ešte pred vycestova­
ním klienta je potrebné kontak­
tovať poisťovňu, nahlásiť poistnú
udalosť, doložiť zmluvu o obsta­
JÚL/AUGUST 2014
Krach cestovnej kancelárie: Aj stratená dovolenka sa dá nahradiť . TÉMA MESIACA
PRÍPAD SKRACHOVANEJ CESTOVNEJ KANCELÁRIE DARNE
Skrachovaná cestovná kancelária Darne prostredníctvom svojej internetovej stránky oznámila, že sa v zmysle
§ 9 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len Zákon o zájazdoch) dostala
do úpadku a ďalej nie je schopná vykonávať svoju činnosť.
V čase oznámenia úpadku mala cestovná kancelária
v Bulharsku 55 dovolenkujúcich klientov. Prepravu na Slovensko zabezpečovala poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Ako sa pre NEXT FUTURE vyjadrili samotní klienti, v čase oznámenia krachu sa im do cestovnej kancelárie už
dovolať nepodarilo. No poisťovňa s nimi komunikovala ihneď
a ubezpečila ich o bezpečnej a bezproblémovej preprave
domov v termíne ukončenia zájazdu. Klienti, ktorí sa rozhodli využiť prepravu poisťovne, sa však museli vrátiť autobusovou, namiesto leteckou dopravou. V tomto prípade môžu od
poisťovne požadovať odškodnenie vo výške rozdielu medzi
leteckou a pozemnou dopravou.
raní zájazdu a doklad o zaplate­
ní. Poistený má nárok na poistné
plnenie, ak mu cestovná kance­
lária z dôvodu svojho úpadku
nevráti zaplatený preddavok za
zájazd alebo cenu zájazdu, ak sa
zájazd neuskutoční vôbec, alebo
len sčasti. Ak však súčet náro­
kov všetkých poistených, ktorí
poisťovateľovi oznámili škodo­
vú udalosť najneskôr do 6 mesia­
cov od vzniku škodovej udalos­
ti, prevýši poistnú sumu, plnenie
poisťovateľa sa každému z nich
zníži v pomere dohodnutej poist­
nej sumy k súčtom ich uplatne­
ných nárokov na poistné plnenie.
V prípade, že tieto nároky poist­
nú sumu neprevýšia, poskyt­
ne poisťovateľ poistné plnenie
aj tým poisteným, ktorí písom­
ne oznámili škodovú udalosť až
po uplynutí stanovenej 6-mesač­
nej lehoty, maximálne však do
výšky zostatku poistnej sumy.“
Týmto postupom sa riadi každá
poisťovňa a polročné čakanie na
vrátenie peňazí je štandardom.
Zvyčajne sa však poisťovne stre­
távajú s tým, že krytie do 25 %
na uspokojenie všetkých klientov
postačuje v prípade, že cestovná
kancelária neuviedla pri poistení
nepravdivé údaje.
Allianz – Slovenská poisťovňa k vyplácaniu poistného
plnenia pre ostatných klientov CK Darne
Zdroj: Redakcia NEXT FUTURE, Allianz –
Slovenská poisťovňa
Allianz – Slovenská poisťovňa zareagovala pomerne rýchlo a začala poukazovať poistné
plnenie z poistnej zmluvy skrachovanej cestovnej kancelárie
Darne. V zmysle zmluvy poisťovňa poskytne poistné plnenie po
uplynutí 6 mesiacov od vyhlásenia úpadku. „V spolupráci so
zástupcom cestovnej kancelárie sa nám v krátkom čase podarilo zaobstarať doklady, na základe ktorých sme vyčíslili predbežnú výšku škody. Rozhodli sme
sa poskytnúť nevycestovaným
poisteným zálohu vo výške 70 %
z ceny zájazdu,“ hovorí Jozef
Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie
poistných udalostí v Allianz – SP.
Poisťovňa sa rozhodla pristúpiť
k tomuto kroku preto, aby zmiernila ujmu poisteným a aby si ešte
v rámci sezóny mohli kúpiť ďalší
zájazd a užiť si plánovanú dovolenku. Konečná výška škody a výška
doplatku bude vyčíslená po uplynutí 6 mesiacov.
Cestovná kancelária oznámila poisťovni úpadok v pondelok
7. júla 2014 v neskorých nočných
hodinách. Mala uzatvorené poistenie pre prípad úpadku na poistnú sumu 82 000 eur.
NEXT FUTURE
17
TÉMA MESIACA . Šetrite si na dovolenku počas roka, predídete zadlžovaniu
ŠETRITE SI NA
DOVOLENKU POČAS ROKA,
PREDÍDETE ZADLŽOVANIU
Autor: Alica Balaščíková, Foto: Shutterstock
Začiatok augusta, horúce počasie, dožívajúca klimatizácia v kancelárii a obdobie pred výplatou. Scenár ako stvorený na zvažovanie pôžičky na dovolenku.
Odborníci na financie by vám však odporučili odložiť si na ňu z výplaty a radšej
vydržať, kým si sami nasporíte.
18
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Šetrite si na dovolenku počas roka, predídete zadlžovaniu . TÉMA MESIACA
„Ideálne je nečerpať pôžičku
na dovolenku ani na iné pôžit­
ky. Tie by mali byť platené skôr
z rodinného prebytku,“ pove­
dal Maroš Ovčarik, riaditeľ
portálu www.FinancnaHitpa­
rada.sk. Súhlasí s ním aj Danie­
la Vlčková, hovorkyňa Wüsten­
rot stavebnej sporiteľne: „Kto sa
rozhodne čerpať úver, mal by
zvážiť návratnosť, či význam
svojej investície a primeranosť
nákladov. Úver nie je vhodný na
pokrytie bežných výdavkov, keď
na ne nestačia príjmy rodinné­
ho rozpočtu.“
„Jedno zo zlatých pravidiel
úverovania hovorí, že vec, na
ktorú si úver beriete, by mala
mať dlhšiu životnosť, ako je
splatnosť úveru,“ poveda­
la Lenka Lendacká, hovorky­
ňa Poštovej banky a dodala,
že vhodnejším spôsobom je na
letnú dovolenku našetriť si.
„Nie je dobré peniaze nechá­
vať len na bežnom účte, preto­
že menej disciplinovaný človek
ich minie skôr,“ povedal Ovča­
rik a dodal, že je potrebné zvoliť
vhodný sporiaci alebo vkladový
účet a nastaviť naň trvalý príkaz
na pravidelný mesačný presun
časti peňazí z bežného účtu.
Ako a kde si požičať?
Ak už však z rôznych dôvo­
dov klient o pôžičku záujem má,
môže zvoliť produkty bankových
alebo nebankových inštitúcií.
„Našou cieľovou skupinou sú
žiadatelia o úver, ktorí nepre­
šli prísnymi schvaľovacími
pravidlami bánk, no majú reál­
nu schopnosť splácať poskyt­
nutý úver,“ povedal Richard
Lörincz, marketingový riaditeľ
PROFI CREDIT Slovakia.
Podľa Burdanovej nebanko­
vé spoločnosti nemajú dosta­
tok informácií o bonite klienta.
Nemajú prístup do bankového
Darujte si prvú splátku
dovolenky už pod vianočný registra, a nedostatok infor­
mácií o klientovi si kompen­
stromček
zujú drahšími úvermi alebo
Ak sa teda chcete vyhnúť zháňa­
niu úveru pred dovolenkou, môže­ tým, že vyžadujú ručenie
nehnuteľnosťou.
te si sporiť počas roka. „Odporú­
Podľa Vlčkovej môže byť ponuka
čame sporiť každý mesiac z príj­
nebankových subjektov prvoplá­
mu, ktorý dostanete ešte pred
očistením o ostatné výdavky, ktoré novo zaujímavá vďaka rýchlym
pôžičkám bez ručiteľa a na čokoľ­
máte,“ povedala Melinda Burda­
vek, ale v konečnom dôsledku je
nová, vedúca úverových produk­
cena za ňu príliš vysoká.
tov VÚB banky.
„Banky, ktorých produkty a služ­
Banky v súčasnosti ponúka­
by sú pod dohľadom NBS, posky­
jú niekoľko produktov, ktoré
tujú rôzne typy úverov, pričom
môžete na sporenie využiť.
výberom vhodného produktu je
Stačí už len dodržať disciplínu.
možné minimalizovať nevyhnut­
né náklady spojené s čerpaním
úveru,“ dodala Vlčková.
Ak sa teda rozhodnete pre
pôžičku od banky a spĺňate jej
podmienky, u väčšiny produktov
určených na financovanie dovo­
lenky sa nestretneme s konkrét­
nym produktom na to určeným.
Na tento účel môže klient využiť
bezúčelové pôžičky. „Banka
prevedie peniaze na účet a je
len na klientovi, ako ich použi­
je,“ povedal Ovčarik. Taktiež
je možnosť zvoliť financovanie
kreditnou kartou alebo povole­
ným prečerpaním. Podľa Ovča­
rika však ide o pomerne drahé
financovanie a odporúča voliť
pôžičky, ktoré sa splácajú pravi­
delnými mesačnými splátkami.
Podľa Vlčkovej by klient pri
vybavovaní pôžičky mal vziať
do úvahy celkové náklady, ktoré
má s úverom, porovnať si výšku
RPMN a ďalšie podmienky
a náklady, ktoré súvisia s vyba­
vením úveru a následne aj so
splácaním úveru.
Rovnaký názor má aj Ovča­
rik: „Vždy platí, že najlep­
ší spôsob, ako získať najvý­
hodnejšie financovanie, je
nechať si vypracovať ponuky
od viacerých bánk a spoločnos­
tí a ponuky si porovnať.“
Dovolenky na splátky
Cestovné kancelárie poskytu­
jú možnosť zakúpenia dovolen­
ky na splátky. „Výhody dovo­
lenky na splátky sú významné
NEXT FUTURE
19
TÉMA MESIACA . Šetrite si na dovolenku počas roka, predídete zadlžovaniu
napríklad pre tých zákazní­
kov, ktorí majú nerovnomerne
rozdelený príjem financií počas
roka, alebo mali v krátkom
čase pred zakúpením dovo­
lenky vyššie finančné výdavky
a bez tejto možnosti by bola pre
nich kúpa dovolenky proble­
matická, povedal Juraj Pivovár­
či, riaditeľ cestovnej kancelárie
TATRATOUR, a. s., a dodal, že
pri poskytovaní tejto služby ide
o pomerne rýchly proces.
Obľúbené destinácie
Slovákov
Keď je už otázka financií
vyriešená, stačí si vybrať, kam
odcestujete za relaxom. Podľa
Pivovárčiho si medzi sloven­
skými dovolenkármi dlhodo­
bo udržiavajú výraznú obľu­
bu najmä Chorvátsko, Turec­
ko a Grécko. V poslednom
RPMN (Ročná percentuálna miera nákladov)
Číslo, ktorého hodnota udáva, koľko prostriedkov navyše musí spotrebiteľ zaplatiť, keď si požičiava peniaze od
bankovej či nebankovej inštitúcie. Rozdiel medzi RPMN
a úrokovou mierou tak udáva, aké ďalšie poplatky sú spojené s daným úverom (vedenie úverového účtu, poplatok za
vybavenie úveru, poistenie úveru a iné).
období sa do popredia dostá­
vajú aj relatívne nové destiná­
cie, ako Severný Cyprus alebo
Albánsko. Podľa priesku­
mu ČSOB o túžbach Slovákov
v čase 9. 5. 2014 až 1. 6. 2014
na vzorke 2 084 respondentov,
53,5 % Slovákov túži po dovo­
lenke v Európe. S výrazným
odstupom nasleduje Ameri­
ka (12 %), Ázia (11 %), Afrika
a Slovensko (8 %). Z priesku­
mu vyplynulo aj to, že najväč­
šou túžbou je dovolenka,
ktorá je kombináciou relaxu
a poznávania.
Dovolenka na Slovensku
Podľa Svetlany Tarageľovej
z portálu ZlavaDna.sk je pre
Slovákov atraktívnou destiná­
ciou aj Slovensko. Našinci radi
trávia časť leta aj v domácom
prostredí v slovenských hote­
loch a aquaparkoch.
Ak objednávajú cestu do
zahraničia, ide zväčša
o tradičné lokality: „Slová­
ci majú záujem najmä o poby­
ty v Chorvátsku, Bulharsku,
Francúzsku, Grécku a Tunisku.
Hitom tohto leta je však maleb­
né Toskánsko.“
Uvažovali ste niekedy nad pôžičkou kvôli dovolenke?
Je to podľa vášho názoru dobrá voľba?
MIROSLAV CHOVAN
generálny riaditeľ, Genertel
poisťovňa, a. s.
Sú dve skupiny ľudí, ktorí si berú
úver na dovolenku. Prvá skupina
má nenaplnený život a tú menšiu
tvoria ľudia s jasnou predstavou
o živote a cieľoch.
20
NEXT FUTURE
Sú ľudia, ktorí si zoberú úver
na dovolenku nad rámec
svojich finančných možností,
aby zaplnili prázdno vo svojom
živote a hrajú hru „pozri, aký
som dobrý“. Keď zistia, že už
nikto nemá záujem, hrajú hru
„pozri, aký mám ťažký život“
spôsobený splátkami úveru.
Druhú skupinu tvoria ľudia
s jasnou predstavou o svojich
životných cieľoch. Rozhod­
li sa ich naplniť a vedia pres­
ne, ako ich dosiahnuť. Nehrajú
hry. Jednoducho idú za svojím
cieľom a úver je nástroj jeho
dosiahnutia.
Obe skupiny vnímajú svoje
konanie ako správne. Rozdiel je
v prínose a napokon vo finanč­
nom a duševnom zdraví jednot­
livca v dlhodobom horizonte.
Každý úver je dobrý, ak skutoč­
ne zvyšuje schopnosť člove­
JÚL/AUGUST 2014
Šetrite si na dovolenku počas roka, predídete zadlžovaniu . TÉMA MESIACA
ka dosiahnuť lepšie výsled­
ky v živote a tak udržať alebo
zvýšiť jeho príjem. Je v poriad­
ku zobrať si úver, ak viem, že mi
umožní prinášať môjmu okoliu
vyššiu hodnotu, a tak mi priná­
šať dostatočný zárobok pre jeho
splatenie a následné zlepšenie
môjho života.
VLADIMÍR VAŇO
riaditeľ Stredoeurópskeho kompetenčného centra pre
analýzu makroekonomiky
a finančných trhov Sberbank
Europe AG
Nie, neuvažoval, pretože si nemys­
lím, že by to bolo dobré rozhod­
nutie. Financovanie cez úver
by malo byť využívané najmä
v prípade dlhodobých investícií
(napríklad hypotéka na nehnu­
teľnosť), prípadne pri obstaráva­
ní tovarov dlhodobej spotreby,
ktoré možno využívať (a prinášajú
osoh) minimálne po dobu spláca­
nia. Výdavky na dovolenku majú
z tohto pohľadu skôr charakter
krátkodobej spotreby.
RASTISLAV NEMEČEK
manažér divízie zákazníckych
služieb neživotného poistenia,
ČSOB Poisťovňa
Každú pôžičku je potrebné
vrátiť aj s úrokmi. Preto podľa
môjho názoru je dobré poži­
čať si iba ak ide o investíciu.
Nakoľko je dovolenka investí­
ciou by sa dalo dlho polemizo­
vať, ale pre oddych nie je podľa
mňa potrebné minúť veľa peňa­
zí, niekedy je možno aj lepšie
zostať doma a užiť si relax bez
stresu z cestovania. Preto sa
mi zdá pôžička na dovolenku
ako zbytočný luxus a neefek­
tívne vynakladanie prostried­
kov. V konkrétnej situácii je
to však vždy individuálna
voľba a požičať si je možné na
čokoľvek, tak prečo nie aj na
dovolenku.
ZLATÉ PRAVIDLÁ
ÚVEROVANIA:
›› vec, na ktorú si beriete
úver, by mala mať dlhšiu
životnosť ako je splatnosť úveru;
›› nesiahajte po prvej
ponuke;
›› zmluvu si poriadne
preštudujte pred jej
podpisom, neprehliadnite žiaden detail;
›› v prípade akéhokoľvek
problému okamžite
kontaktujte banku;
›› viacero úverov si
konsolidujte do jedného;
›› popri splácaní úveru si
vytvárajte rezervu.
Zdroj: Poštová banka
MARTIN ADAMEC
obchodný riaditeľ, Broker
Service Group, s. r. o.
Kto nemá na dovolenku, nech
radšej rieši, ako si na ňu zarobí
peniaze a nie ako si ich požičia.
JÁN KUSÝ
riaditeľ neživotného poistenia
pre Českú a Slovenskú republiku, AXA pojišťovna, a. s.
Nad pôžičkou na dovolenku som
nikdy neuvažoval – zastávam
názor, že náklady na dovolen­
ku a jej výber by mali zodpove­
dať vždy momentálnej finančnej
situácii a náklady na dovolen­
ku by mali byť hradené z úspor
a nie z úverových zdrojov.
STANISLAV PÁNIS
analytik finančných trhov, J&T
Banka
Nikdy som nebol v situácii, že by
som musel nad niečím takým­
to uvažovať. Ak by som mal
však hlboko do vrecka, radšej by
som luxus dovolenky oželel. Ak
nemusím, nerád sa prikrývam
väčšou perinou než na akú mám.
NEXT FUTURE
21
KRÁTKE SPRÁVY
BUDÚCNOSŤ BÁNK? PORADIA S NÁKUPMI A NAPLÁNUJÚ VÝDAVKY
Tvár bankovníctva sa definitívne mení. Ak si chcú banky udržať klientov, musia sa zmeniť, s tradičnými službami si už nevystačia. Viac než polovica mladých Američanov by privítala, keby im ich banka pomáhala pri
nákupe automobilu, bývania alebo pri zariadení zľavy. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Accenture, ktorý
bol zameraný na retailových klientov bánk.
Podľa prieskumu riskujú najmä tie banky, ktoré lipnú na tradičných spôsoboch komunikácie a nezačleňujú
do svojich služieb dostatok inovácií. Každý štvrtý Američan uviedol, že pri zmene primárnej banky by výrazne uvažoval o internetovej banke, pričom nepovažuje za potrebné, aby mala fyzické pobočky. Tento trend
potvrdzujú aj nové online banky. „Pre mnohých je už banka skôr ako e-shop. Klienti chcú rýchlo vybaviť svoje
požiadavky a venovať svoj čas zase niečomu inému. Zároveň chcú mať podobne ako v obchode možnosť
rýchleho výberu,“ uvažuje Iveta Masrnová, šéfka kontaktného centra online banky Zuno. „Prichádzajúca
metamorfóza sa dá prirovnať k premene veľkých chrámov s vysokými stropmi na malé internetové obchodíky
s riedkou štruktúrou skromných výdajní tovaru,“ hovorí Iveta Masrnová. Podľa prieskumu ľudia chcú od bánk
viac než transakčné služby. Priali by si napríklad, aby im banka pomohla s finančnou situáciou. Nedostatky
dnešných bánk vidia klienti aj v komunikácii. Viac ako 50 % opýtaných uviedlo, že pri riešení problémov
nedostávajú od banky dostatočné informácie a relevantnú spätnú väzbu. Na zmenu spotrebiteľských zvyklostí vplýva najmä súčasná generácia, ktorá má iné preferencie najmä v oblasti digitálnych služieb – až 76 %
Slovákov dnes aktívne využíva internetbanking. „Klienti si už zvykli na to, že svoje financie si vybavia aj bez
toho, aby museli chodiť do banky. Aktívne používajú online a mobilné bankovníctvo, medziročne vzrástol
počet používateľov mobilnej aplikácie o 60 %. Iba behom prvého štvrťroka 2014 ňou pretieklo 37 miliónov
eur,“ dodáva Andrej Čársky, šéf vývoja produktov a elektronického bankovníctva v online banke Zuno.
Zdroj: TS ZUNO
SEPA INKASO UŽ AJ MEDZI FIRMAMI
VÚB banka od dnes umožňuje podnikateľom a firmám vykonávať platby inkasom medzi dvomi právnickými
subjektmi (B2B) v rámci krajín SEPA. Nová služba prinesie klientom rýchlejšie spracovanie inkasných platieb
a vyššiu bezpečnosť ich vykonania.
VÚB banka sa od 7. júla stáva aktívnym účastníkom SEPA inkás v schéme B2B (Business to Business)
a tým umožňuje podnikateľskej sfére vykonávať platbu inkasom medzi dvomi právnickými subjektmi
v rámci SEPA prostredia. To okrem 28 krajín Európskej únie zahŕňa aj 3 krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island), ako aj Švajčiarsko, Monako a San Marino. Doteraz mohli podnikateľské subjekty pri medzifiremnom inkase využívať platby len v tzv. CORE
schéme, ktorá je primárne určená pre inkasovanie od spotrebiteľov. Oproti týmto platbám prináša B2B
schéma dve významné výhody. „Kým doteraz realizácia inkasa trvala dva až päť dní, v B2B schéme
je to len jeden pracovný deň,“ hovorí Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.
Realizácia platby je navyše bezpečnejšia tak z pohľadu platiteľa, ako aj inkasujúceho. Platba sa totiž
zrealizuje, len ak si platiteľ na svojom účte sám nastaví súhlas (mandát) s inkasom, ktorý má rovnaké
parametre ako doručená výzva na inkaso. A kým spotrebitelia môžu do 8 týždňov od zrealizovania
inkasa požiadať banku o vrátenie peňazí, v rámci B2B schémy takáto možnosť nie je. „Inkasujúci
podnik má teda istotu, že ak už raz bola platba zrealizovaná, nebude si platiteľ od banky nárokovať jej
vrátenie späť,“ dodáva Kohútiková. Spolu s automatizáciou spracovania a možnosťou optimalizovať si
proces riadenia zdrojov na jednom účte pre platby v rámci celej Európy tak SEPA B2B inkaso predstavuje významný prínos v efektívnosti pre firmy a podnikateľov.
Zdroj: TS VÚB banka
22
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
KRÁTKE SPRÁVY
ČORAZ VIAC SLOVÁKOV SI KUPUJE DOVOLENKU CEZ INTERNET
Fio banka pokračuje v rozširovaní pobočkovej siete na Slovensku a otvára novú pobočku v Poprade. Do
konca roka plánuje klientom sprístupniť ešte pobočky v Trnave, Prešove a Trenčíne.
Nová pobočka v Poprade je už siedmou, ktorú Fio banka na Slovensku otvorila. Klienti ju nájdu na adrese Námestie sv. Egídia 50 a je im k dispozícii každý pracovný deň od 8:30 do 17:00. Okrem kvalitných
služieb bez poplatkov, medzi ktoré patrí napr. osobný či podnikateľský účet, ponúka možnosť investovania na svetových burzách online, ale aj hotovostné operácie na pokladni pobočky. „Otvorenie popradskej
pobočky je pokračovaním rozširovania služieb Fio banky na Slovensku. Spolu s rozvojom pobočkovej
siete chceme ešte počas tohto roku ponúknuť klientom nové produkty a zvýšiť povedomie o Fio banke,
ako banke, ktorá ponúka nielen kvalitné služby bez poplatkov, ale i moderné bankové a investičné aplikácie,“ komentuje otvorenie pobočky Jiří Vodička, riaditeľ pre stratégiu a marketing Fio banky.
Zdroj: TS Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
ONLINE BANKA ZUNO SPÚŠŤA SLUŽBU VIAMO
Zuno, jediná banka, ktorá na Slovensku aj v Českej republike funguje bez fyzických pobočiek s 230 000 klientmi, sa v priebehu augusta zaradí do systému Viamo. Ako tretia banka na Slovensku ponúkne možnosť
zasielania platieb prostredníctvom telefónneho čísla príjemcu.
Vďaka službe Viamo budú môcť klienti online banky posielať peniaze rýchlo a jednoducho, z jedného
mobilného telefónu na iný. Proces je pritom úplne jednoduchý, stačí poznať telefónne číslo príjemcu, bez
nutnosti udávania čísla účtu. „Viamo je rýchly a efektívny spôsob finančnej transakcie, ktorý k online banke,
akou je Zuno, jednoducho patrí. Práve preto predpokladáme, že túto službu naši klienti uvítajú a Zuno sa
tak v službách mobilného bankovníctva posunie znova o krok vpred,“ konštatuje Slavomír Mizák, Chief
Information and Operations Officer online banky. „Samotný koncept, na ktorom je Zuno postavené, sa od
začiatku snaží klientom uľahčiť komunikáciu s bankou a zjednodušiť klasické bankové operácie. Do konca
roka plánujeme taktiež spustiť aplikáciu pre používateľov Windows Phone, takže sa neustále snažíme
priniesť klientom niečo nové,“ hovorí Peter Lakata, šéf marketingu a obchodu v online banke Zuno. Na
systém Viamo sa Zuno rozhodlo prejsť aj po tom, čo aplikácia mobilného bankovníctva online banky zožala
medzi klientmi veľký úspech. Zuno doteraz zaznamenalo viac ako 60 000 stiahnutí, každý ôsmy klient ju
aktívne využíva denne. Viamo si za 12 mesiacov osvojilo 60 000 aktívnych používateľov, ktorí vykonali
vyše 270 000 transakcií v celkovej hodnote 4,2 milióna eur. Aplikácia aj prevody cez Viamo budú pre klientov online banky bezplatné, maximálna výška transakcie cez Zuno Viamo bude 200 eur.
Zdroj: TS Zuno
ŠKODY VO VÝŠKE MILIÓN EUR ZA 24 HODÍN
Búrka a nepriaznivé počasie spôsobilo najmä v Žilinskom okrese veľké problémy. Allianz – Slovenská
poisťovňa eviduje doposiaľ viac ako 70 nahlásených poistných udalostí z 21. júla 2014. Škody na majetku
sa vyšplhali na viac ako 1 061 000 eur.
Príčinou vzniku škôd bol silný dážď, víchrica, záplavy a tiež pády predmetov. Voda sa dostala do pivníc
rodinných domov, do záhrad a dvorov. Zatopené sú aj chaty a záhradné domy. Vo Vrátnej doline strhla
lavína bahna niekoľko áut. Klienti hlásia škody aj v okresoch Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a tiež v Spišskej Novej Vsi. Nahlásené sú prvé poistné udalosti, Allianz – SP však v najbližších
dňoch očakáva ich ďalší nárast. Poisťovňa sa zaoberá všetkými vzniknutými prípadmi, aby mohla čo
najrýchlejšie odškodniť nároky klientov. Na základe individuálneho posúdenia poisťovňa rozhodne
o ďalších potrebných krokoch k likvidácii vzniknutej škody. Pri nákladnejších poškodeniach pristupujeme k poskytnutiu zálohy poistného plnenia, ktorej účelom je čiastočné finančné krytie pre klienta už
počas priebehu odstraňovania a opravy škody.
Zdroj: TS Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
NEXT FUTURE
23
OSOBNOSŤ . Peter Staněk: Slovensko má špecifický ekonomický potenciál
PETER STANĚK
SLOVENSKO MÁ
ŠPECIFICKÝ EKONOMICKÝ
POTENCIÁL
Autor: Alica Balaščíková, Foto: Simona Oswaldová
Profesor Peter Staněk je označovaný za „nemainstreamového“
slovenského ekonóma. Je známy svojimi často katastrofickými
ekonomickými prognózami, ktoré sa neraz vyplnili. V rámci
Ekonomického ústavu SAV sa venuje najmä oblastiam ako finančné
trhy, globalizácia, svetová ekonomika, štruktúrny a technologický
rozvoj a znalostná ekonomika. Jeho pohľad na ekonomickú vedu
charakterizuje nasledovné vyjadrenie: „Ekonómia v sebe spája
históriu, technológiu, prírodné prostredie, vzťah spoločnosti,
sociálny rozmer a problémy každého jednotlivca. Hovoriť o nej len
v zmysle produktivity práce, inflácie, ECB alebo objemu obeživa
M3 je nepochopenie ekonomiky.“
Ako vnímate vývoj ekonomickej
krízy a kroky prijaté na zmiernenie jej
dôsledkov? Myslíte si, že kríza je už na
ústupe, alebo máme to najhoršie ešte
len pred sebou?
Reakciu na krízu vnímam ako
rýchlejšiu než pri vypuknutí krízy
v roku 1929. Vďaka kvantitatívnemu
uvoľňovaniu, či stratégii TARGET3
boli dôsledky krízy sčasti utlmené.
Tendencia pokračovania ECB a FED-u
v kvantitatívnom uvoľňovaní môže byť
určitým pokusom o pribrzdenie vývoja
24
NEXT FUTURE
krízy. Otázka však znie, či sa riešili
skutočné príčiny krízy. Je nimi morál­
ny hazard, odtrhnutie finančného sveta
od reálnej ekonomiky, virtualizácia
hospodárskeho rastu a hospodárskeho
zisku, ako aj stagnácia miezd. Kvôli
týmto problémom môže spotreba
pokračovať iba zadlžovaním obyva­
teľstva. Obyvateľstvo, podniky, banky,
štát aj verejný sektor, všetci žijeme
posledných 20 rokov na dlh. Je teda
logické, že spomínané otázky by mali
byť riešené primárne. Preto ani zmeny
JÚL/AUGUST 2014
Peter Staněk: Slovensko má špecifický ekonomický potenciál . OSOBNOSŤ
Najvýraznejšie ekonomické problémy súčasnosti podľa Petra Staněka:
1. Príjmová polarizácia spoločnosti
Disparita medzi bohatými a chudobnými je obrovská. Deštruuje globálnu spotrebu, produkčné kapacity
a vedie k nezamestnanosti.
2. Technologické impakty vedú k znižovaniu potreby globálnej práce v spoločnosti
Potreba pracovných síl sa znižuje. Doteraz ich pohlcoval štátny a verejný sektor, ale vzhľadom na reformu
fiškálnej politiky ich už pohlcovať nebude.
S tým súvisí aj problém zamestnanosti a nezamestnanosti, osobitne nezamestnanosti mladých ľudí
a starnutie populácie, dôsledkom čoho sa predlžuje vek odchodu do dôchodku.
3. Zmena prírodných podmienok na planéte
Ide o komplexný problém, ktorý sa netýka len vlastného boja proti emisným povolenkám. Zmena emisií vyžaduje ročne investície na planéte 330 miliárd dolárov. Adaptačné procesy na zmenu prírodných podmienok
vyžadujú 2,5 – 3 bilióny dolárov ročne. Vyvstáva otázka, odkiaľ čerpať tieto financie.
4. Čierna a šedá ekonomika, korupcia
Čierna ekonomika deštruuje spoločnosť, pretože vytvára rakovinu klímy dôvery v spoločnosti. Jej najzávažnejšími formami sú falzifikáty liekov, kradnutie elektronickej identity, počítačová kriminalita, ilegálni migranti,
obchod so zbraňami, vraždy na objednávku a drogy.
NEXT FUTURE
25
OSOBNOSŤ . Peter Staněk: Slovensko má špecifický ekonomický potenciál
„Súčasná kríza je predovšetkým krízou morálky.
Spoločnosť by sa mala vrátiť ku svojim koreňom
a venovať sa morálke. Ľudia očakávajú spoločnosť
priateľskú k občanom a občanov priateľských
k spoločnosti. Nič sa však nedeje.“
v oblasti menovej politiky nevedú
k pozitívnym efektom a aj banky,
ktoré dostanú miliardy dolárov
a eur na podporu ekonomiky,
ich neinvestujú, ale použijú ich
na riešenie vlastných problémov.
Výsledkom tohto stavu je úplná
nedôvera vo všetkých rovinách.
Pokiaľ nezvrátime túto nedôve­
ru, nemôžeme hovoriť, že sme
vyriešili krízu. Kríza pokračuje
a bude pokračovať.
26
NEXT FUTURE
Označujete ju ako morálnu
krízu. V čom vidíte korene jej
vzniku?
Predovšetkým v morálnom
hazarde. Všetci mali pocit, že
budú bohatí a že ich bohatstvo
sa zväčšuje. Očakávali, že budú
prenajímať svoje obrovské vily,
no ukázalo sa, že to nie je možné
v situácii, v ktorej prevažná
väčšina obyvateľstva stráca svoje
príjmy a príjmová polarizácia
prehlbuje asymetriu medzi
bohatými a chudobnými. V USA
sa za posledných 30 rokov objem
bohatstva zväčšil o trilión dolá­
rov. 92 % tohto bohatstva získalo
5 % domácností. Je teda pravda,
že každému vzrástol príjem,
len niekomu o 11 % a niekomu
o stovky tisíc. V tejto situácii tí,
ktorí nadobudli obrovský finančný
majetok, ho potrebovali zhodnotiť.
Šlo to cez finančné trhy a neko­
rektné obchodovanie s finančnými
derivátmi. V tom vidím korene
morálnej krízy. Začalo sa to vliecť
ako pyramídová hra.
Aké je východisko?
Vrátiť sa k zreálneniu finančné­
ho sveta, vrátiť ho späť k väzbe
na reálnu ekonomiku. Vrátiť
sa k tomu, aby morálny hazard
JÚL/AUGUST 2014
Peter Staněk: Slovensko má špecifický ekonomický potenciál . OSOBNOSŤ
nebol odmeňovaný obrovskými
bonusmi pri zániku finančnej
inštitúcie. Vrátiť sa k osobnej
zodpovednosti manažérov
a ku korektnému fungovaniu
mechanizmu, čím mám na
mysli to, aby sa na podnikateľov
a občanov nehľadelo ako na
zločincov, ktorí chcú okradnúť
štát. Občania sa dívajú na štát
ako na niečo, čo ich oberá o ich
spravodlivo zarobené peniaze,
nie ako na inštitúciu, ktorá má
fungovať efektívne a má posky­
tovať kvalitné služby.
Je to však beh na dlhé trate.
Náročný na čas, investície
a najmä vôľu.
Každá reforma vyžaduje finanč­
né zdroje, musíte mať peniaze
na investície. Celý systém môže
byť transparentný. Potom by
však vybrané záujmové skupiny
nemohli používať, ako to ja nazý­
vam, kreatívne presúvanie finanč­
ných zdrojov v časopriestore. Buď
to spoločnosť urobí a zachráni sa
pred chaosom, alebo to spoločnosť
neurobí a začne obdobie totálnej
nestability, vzájomných konfliktov,
vojen a sociálnych deštrukcií na
lokálnej i na globálnej úrovni.
Čo považujete za dôsledky
vyhrotenia rozdielov medzi
bohatými a chudobnými? Aký to
má vplyv na Slovensko?
Polarizácia spoločnosti má dva
dôsledky. Chudobní v rozvojových
krajinách sa nevedia vymaniť
z chudoby a vo vyspelých kraji­
„Pre naše zdroje pitnej vody a to, že sme križovatkou
energetických a dopravných trás s relatívne
najmenej zasiahnutým územím z hľadiska
hydraulických javov a pomerov, je Slovensko
územie, ktoré môže vytvoriť zaujímavú enklávu
pokoja budúcej zmenenej Európe.“
nách vzniká obrovská skupina
chudobných, ktorí žijú od výplaty
k výplate, nič neušetria. Kedysi
tvorili strednú triedu, dnes jej už
niet. V členských krajinách, ktoré
vstúpili do EÚ po roku 2004, čiže
ide o krajiny strednej a východnej
Európy, ľudia nemali nazhromaž­
dený majetok. Naopak, v krajinách
starej pätnástky má veľká časť
obyvateľstva síce klesajúce príjmy,
ale zároveň má veľké úspory. Tie
momentálne čerpajú, a teda pokles
pracovných príjmov nedopadá tak
výrazne. U nás však 90 % obyvate­
ľov takéto úspory nemá a akýkoľ­
vek blok z hľadiska miezd znamená
bezprostredný vplyv. Ďalším
dôsledkom je, že ak spotrebu
nekryjete úvermi, spotreba neexis­
tuje a prechádza sa na takzvaný
záchovný model. V takom prípade
je väčšina kapacít prebytočných.
Preto dnes vznikla okrídlená
manažérska veta, že nie je problém
vyrobiť kdekoľvek na svete, nie je
problém predať kdekoľvek na svete,
vyjsť v ústrety zákazníkovi kdekoľ­
vek na svete, problém je nájsť
platiaceho zákazníka. Spotrebiteľ
môže mať príjem alebo úver. Na
Slovensku je zvláštnosťou, že kým
zadlženosť obyvateľstva v iných
členských štátoch je 68 % HDP,
u nás je to 31 %. Z toho vyplýva,
že tu ešte stále môžu expandovať
reťazce, pretože ľudia si stále
môžu brať úvery.
Aký je váš názor na vývoj
rusko-ukrajinského konfliktu? Ako vnímate reakciu USA
a Európskej únie na túto situáciu?
Musí sa nájsť riešenie metódou
„win-win“. Každá strana musí
mať uspokojené určité požiadav­
ky. Pokiaľ Rusko desiatky rokov
investovalo do východnej časti
Ukrajiny a celý ťažký priemysel,
ktorý tam bol vybudovaný, bol
vybudovaný aj z finančných zdro­
jov Ruska, ťažko možno očakávať,
že ho dobrovoľne odovzdajú
budúcim vlastníkom z Európskej
únie. Na druhej strane hlavným
problémom Ukrajiny je, že na
západ od Kyjeva prevažuje poľno­
hospodársky a agrárny sektor
bez industriálnej sféry. Otázkou
ostáva, či je Európa ochotná platiť
desiatky rokov prežitie tejto časti
obyvateľstva Ukrajiny. Táto situ­
NEXT FUTURE
27
OSOBNOSŤ . Peter Staněk: Slovensko má špecifický ekonomický potenciál
ácia nie je o plyne. Ekonomika sa
stala nástrojom geopolitiky. Takže
otázka cien plynu a dodávok
plynu už nemá čisto ekonomický
rozmer. Má geopolitický a strate­
gický rozmer.
Pamätám si výrok kancelára
Schrödera, že Rusko bez Európy
prežije, ale Európa bez ruských
surovín nie.
Aký vplyv bude mať podľa vás
tento konflikt na Slovensko?
Slovensko má šťastie aj nešťastie.
Nešťastie preto, že sa stáva kľúčo­
vou oblasťou schengenskej hranice
s Ukrajinou a s Východom.
Taktiež je v podstate nevyhra­
nené, pretože protiruský postoj
Poľska je známy, ich postoj je skôr
proamerický. Maďari majú skôr
proruský postoj, ale Slovensko
sa snaží byť prijímané obidvoma
stranami. Vyše 40 % produkcie
Volkswagenu ide na ruský trh.
Podobná situácia je aj v Peugeote
a v Kii. Keby sa prijali sankcie, trh
by sa uzavrel a došlo by k výrazné­
mu poklesu produkcie, pre ktorú
nemáme náhradné umiestnenie.
Lídri Ruska, Bieloruska
a Kazach­stanu podpísali dohodu
o novej Eurázijskej ekonomickej
únii. Neskôr sa pravdepodobne
pripoja aj ďalšie postsovietske
štáty ako Tadžikistan či Arménsko. Aký je váš pohľad na túto
skutočnosť?
Je to pokus obnoviť ekonomickú
silu, vytvoriť odbytový priestor
a zároveň dotiahnuť do oficiálnej
28
NEXT FUTURE
„Obyvateľstvo, podniky, banky, štát aj verejný
sektor, všetci žijeme posledných 20 rokov na dlh.“
podoby to, čo bolo známe dávno
predtým. Európa navrhla, že
bude kupovať azerbajdžanský
plyn, pretože sú tam obrovské
ložiská, ale v skutočnosti Azer­
bajdžan dodal tento plyn Rusku,
ktoré dalo svoj plyn Európe.
V tomto kontexte treba povedať,
že stratégia prezidenta Putina
je veľmi rozumná a strategicky
vyvážená, pretože eurázijská zóna
má byť protiváhou Číny. Podľa
koncepcie amerického polito­
lóga Friedmana je nevyhnutné,
aby sa Čína a Rusko dostali do
konfliktu, pretože keby sa spojili,
boli by zásadnou hrozbou pre
euroatlantickú civilizáciu. Je to
zložitejší viacúrovňový problém,
ktorý môže vyústiť do úplného
geopolitického prerozdelenia na
planéte. Otázkou je aj, prečo Čína
nechce používať juan ako ďalšiu
rezervnú svetovú menu. Nechce
totiž prebrať zodpovednosť za
všetky hospodárske otrasy, ku
ktorým dôjde a preberať náklady
súvisiace s lídrovstvom. Čína
napriek ekonomickej sile nechce
byť lídrom sveta.
JÚL/AUGUST 2014
Peter Staněk: Slovensko má špecifický ekonomický potenciál . OSOBNOSŤ
Vráťme sa ešte na Slovensko.
Je namieste aktuálna diskusia
Národnej rady SR o novele
vodného zákona?
Na planéte narastá význam
vodných zdrojov a Slovensko má
najväčšie vodné zdroje v Európe.
Ide o kvalitnú vodu. Kto ju bude
vlastniť, bude ovplyvňovať všetko
ostatné. Pretože bez ropy môžete
byť, bez uhlia tiež, ale bez vody ste
skončili za 5 dní.
V rokoch 1993 – 1997 nemecká
inštitúcia Empirika vypracovala
obraz budúcnosti 435 regiónov
v Európe. Najperspektívnejšia
je podľa nej stredná Európa,
konkrétne slovenské územie.
Práve preto, že je tam zdroj
pitnej vody, križovatkou ener­
getických a dopravných trás, má
relatívne najmenej zasiahnuté
územie z hľadiska hydraulických
javov a pomerov a je to územie,
ktoré môže vytvoriť zaujímavú
enklávu pokoja budúcej zmene­
nej Európe. Nárast hladiny
oceánov je podstatne rýchlejší
ako sa počítalo a zároveň sa
uvažuje, že dôjde k výraznému
ohrozeniu vodných zdrojov. Zo
zásob sladkej vody na planéte je
iba 5 % zásob v oblastiach, kde
ich človek môže využívať.
Slovensko má teda vzácny
klenot v podobe zásob vodných
zdrojov. Je potrebné nastaviť
podmienky jej predaja do
budúcnosti?
Žiadny rozumný človek v situácii,
aká je dnes, vodu predávať nebu­
de, pretože voda bude najcennej­
šia surovina zo všetkých. Cena
dnes ešte nie je vhodná. Pred
štyrmi rokmi bola prijatá Podu­
najská stratégia. Zameriava sa na
správu vodných tokov z hľadiska
lodnej dopravy a z hľadiska pitnej
vody. Táto stratégia má komuni­
tárny charakter a je nadradená
nadnárodným stratégiám.
Centrum má vo Viedni a vedie
k tomu, aby nadnárodné konzor­
cium spravovalo vodné zdroje.
Dnes sa teda môže uzatvoriť
zmluva o predaji vody, ale bude
prekrytá komunitárnou normou
upravujúcou ďalšie využitie
vodných zdrojov.
Čo má podľa vás v súčasnosti
investičný potenciál? Do čoho
investovať a do čoho nie?
Sú dve veci, ktoré budú ľudia
stále potrebovať. Pôdu a byty.
Všetko ostatné má vysokú
oscilačnú frekvenciu. Keď
máte pôdu, vypestujete si na
nej pre seba aj potraviny. Keď
máte kde bývať, nech sa stane
čokoľvek, máte aspoň strechu
nad hlavou. Vzhľadom na nízku
mieru úrokových sadzieb, ktoré
budú aj naďalej dlhodobo nízke,
hypotéka na to, aby ste získali
bývanie s viazaním splátkových
podmienok aspoň na 10 rokov,
je prijateľná vec. Neinvestoval
by som do zlatých tehličiek,
platiny a diamantov. Ak inves­
tovať, tak do starožitností, tie
však už boli skúpené, takže tam
už nemáte šancu.
Nespomenuli ste striebro.
Keďže je, čo sa investícií týka,
špecifické, aký je váš názor na
jeho investičný potenciál?
Striebro je zvláštne, súvisí to
s technologickou spotrebou pre
výrobu počítačov, audiovizuálnej
techniky a podobne. Pomer spot­
reby striebra je podstatne väčší
ako zlata. Pokiaľ bude výroba
bežať ako doteraz, investície do
striebra sú skvelé. Existuje však
možnosť, že sa prijme Amerikou
navrhovaná stratégia komplexnej
recyklácie. Producenti by teda
neplatili len recyklačný poplatok,
ale plnú cenu recyklácie. Rovna­
ko je to s projektom virtuálnej
vody. Ide o projekt Chicagskej
univerzity, ktorá hovorí, že každý
produkt vyžaduje spotrebu
vody. Napríklad šálka na kávu
vyžaduje zhruba 160 litrov. Jedna
paradajka 180 litrov. Spočítate
produkčný potenciál danej
krajiny a jej hydrologickú nároč­
nosť a zistíte, že krajina spotre­
bovala o tretinu viac vody než
akou disponuje. Teda ju ukradla
susedom. Tým susedom by to
mala kompenzovať. Je to skvelý
nástroj na zabránenie čínskeho
importu do USA. Pokiaľ by sa
zaviedli recyklačné poplatky,
zasiahlo by to aj čínsku produk­
ciu. Preto Čína expanduje a chce
vyrábať v iných teritóriách ako
vo vlastnom. V prípade, že by sa
prijala táto stratégia komplexnej
recyklácie, investícia do striebra
by až taká zaujímavá nebola.
Ďakujeme za rozhovor
NEXT FUTURE
29
EKONOMIKA . Aké penzie sa budú vyplácať z II. piliera
AKÉ PENZIE SA
BUDÚ VYPLÁCAŤ
Z II. PILIERA
Autor: Zuzana Kočišová, Foto: Shutterstock
DÔCHODKOVÁ REFORMA SPRED DEVIATICH ROKOV KOMPLETNE PREKOPALA
SLOVENSKÝ PENZIJNÝ SYSTÉM SO VŠETKÝMI SVOJIMI POZITÍVAMI AJ
NEGATÍVAMI. NO POSLEDNÉ ZMENY DÔCHODKOV Z II. PILIERA SÚ NEMENEJ
KĽÚČOVÉ. PRVÝKRÁT TOTIŽ NAČRTÁVA, AKO MÔŽU VYZERAŤ PENZIE
Z DRUHÉHO SÚKROMNÉHO DÔCHODKOVÉHO PILIERA.
O
d začiatku júla
platí novela záko­
na o starobnom
dôchodkovom
sporení, ktorá prvýkrát definu­
je, ako majú vyzerať dôchod­
ky zo súkromných dôchodko­
vých firiem. Preto je nazývaná aj
anuitnou novelou. V januári 2015
získajú prví dôchodcovia nárok
na poberanie súčasne penzie
z oboch – štátneho i súkromného
dôchodkového piliera.
Z úspor v dôchodkových
fondoch bude mať spori­
teľ možnosť nechať si vyplácať
starobný dôchodok, predčasný
starobný dôchodok alebo dočas­
ný dôchodok. Tak sa to aj zhru­
30
NEXT FUTURE
ba pri tvorbe dôchodkovej refor­
my predpokladalo.
O starobný dôchodok z II. pilie­
ra môže sporiteľ požiadať
pri dosiahnutí dôchodkové­
ho veku. Predčasný dôchodok
ale z II. piliera môže získať len
vtedy, ak súčet predčasnej penzie
JÚL/AUGUST 2014
Aké penzie sa budú vyplácať z II. piliera . EKONOMIKA
zo štátneho systému Sociál­
nej poisťovne a z II. piliera bude
aspoň 1,2-násobok životného
minima. Za súčasných podmie­
nok je to necelých 240 eur.
Dočasný dôchodok zname­
ná vyplácanie starobného alebo
predčasného dôchodku len
počas vopred dohodnutej doby.
V zásade je to možnosť pre
ľudí, ktorí si v II. pilieri nestihli
nasporiť dosť peňazí na doživot­
ný dôchodok. Možno ho dohod­
núť, „ak štvornásobok sumy
životného minima je nižší ako
súčet“ doživotného dôchodku
z II. a I. piliera.
„Vyplácanie dočasného
dôchodku možno dohodnúť
aj vtedy, ak Sociálna poisťov­
ňa oznámi sporiteľovi, že žiad­
ny poistiteľ nevyhotovil ponu­
ku doživotného starobného
dôchodku alebo doživotné­
ho predčasného starobného
dôchodku,“ pridáva tiež novela.
Dočasný dôchodok sa vyplá­
ca päť, sedem alebo desať rokov.
Dobu si volí sporiteľ sám.
Pôvodne sa hovorilo o hrani­
ci 0,6-násobku životného mini­
ma. Teda vybrať si časť úspor
v hotovosti by si v súčasnos­
ti mohol každý, komu by niečo
z úspor ostalo aj po prisúde­
ní pravidelnej penzie vo výške
takmer 120 eur.
Novela túto hranicu navýši­
la na štvornásobok životného
minima, čo je aktuálne okolo
800 eur. To výrazne skupi­
nu ľudí, ktorá by si pri odcho­
de do penzie mohla časť úspor
z II. piliera vybrať v hotovos­
ti a minúť v zásade na čokoľ­
vek, výrazne zužuje. Pre porov­
nanie, aktuálny priemerný
starobný dôchodok vypláca­
ný Sociálnou poisťovňou má
hodnotu 400 eur.
Podľa exministra práce Joze­
fa Mihála zvýšenie hranice pre
programový výber znamená, že
si ho budú môcť zvoliť len asi
dve percentá penzistov.
Ponuky poisťovní
A ako vlastne bude vyze­
rať voľba dôchodku z II. pilie­
ra? Sporiteľ požiada o starob­
Časť na ruku
Najpodstatnejšou zmenou opro­ ný alebo predčasný starobný
ti stavu, za ktorého do II. piliera dôchodok vo svojej dôchod­
kovej spoločnosti v pobočke
budúci dôchodcovia vstupovali,
je však zvýšenie sumy, pri ktorej Sociál­nej poisťovne podľa mies­
sa možno rozhodnúť pre takzva­ ta svojho trvalého pobytu alebo
na jej ústredí, ak nemá trvalý
ný programový výber. Teda
rozdelenie si úspor na časť, ktorú pobyt na Slovensku.
bude sporiteľ pravidelne dostávať Sociálna poisťovňa zadá pokyn
vo forme penzie a sumu, ktorú si do takzvaného ponukového
systému. Ten bude fungovať na
nechá dôchodkovou spoločnos­
elektronickom portáli Sociálnej
ťou vyplatiť „na ruku“.
poisťovne, na ktorý budú pripo­
jené všetky tunajšie komerč­
né životné poisťovne poskytu­
júce doživotné výplaty. Po tom,
čo do systému uvedie výšku
zostatku sporiteľa jeho dôchod­
ková firma cez takzvaný certi­
fikát, pošlú poisťovne svoje
ponuky pre doživotný starobný
alebo predčasný dôchodok.
Podľa novely každá poisťov­
ňa predloží šesť ponúk, ktoré
sa budú mierne líšiť. Jedna by
mala vyjadriť výšku „čistého“
doživotného dôchodku podľa
aktuálneho zostatku úspor
sporiteľa, ďalšia by mala rátať
s pravidelným valorizovaním
penzie, iná možnosť by mala
vyčísliť, aký by bol dôchodok
sporiteľa, ak by mali jeho pozo­
stalí nárok na pozostalost­
ný dôchodok počas jedného či
dvoch rokov.
Prípadne poisťovňa do ponuko­
vého systému oznámi, že úspo­
ry sporiteľa podľa jej prepočtov
nepostačujú na výplatu doživot­
ného dôchodku.
Celkovo by mal počet ponúk pois­
ťovní dosahovať desiatky kusov.
Je otázne, či sa budú vedieť
budúci penzisti v takom
množstve ponúk oriento­
vať a rozlišovať medzi jednot­
livými odchýlkami návrhov.
V každom prípade možno
predpokladať, že podmienky
aktuálnej anuitnej novely sa po
prvých pripomienkach z praxe
alebo po výmene vlády môžu
časom výraznejšie zmeniť.
NEXT FUTURE
31
EKONOMIKA . Rezervy rozpočtovej transparentnosti
32
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Rezervy rozpočtovej transparentnosti . EKONOMIKA
REZERVY
ROZPOČTOVEJ
TRANSPARENTNOSTI
Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik),
Foto: Shutterstock
Úplne odpolitizovať diskusiu o finálnej podobe fiškálnej
a rozpočtovej politiky nemožno, keďže verejné zdroje
a ich prerozdeľovanie sa nachádzajú v samotnom centre
záujmu politikov. To, o čom však možno aj odborne diskutovať, je oblasť transparentnosti vo verejných financiách.
V minulosti uskutočnená reforma verejnej správy aj
financií predstavuje pomerne kvalitné základy pre „stavbu“, na ktorej dokončenie sa za minulej ani za dnešnej
vlády zatiaľ nenašla nielen politická ochota, ale ani chuť
dokončiť to, čo už raz začaté bolo.
N
edostatky v oblasti
nakladania s verejný­
mi zdrojmi sú naďa­
lej značné, hoci recept
na trvalé odstránenie nedostatkov
naďalej chýba a odborná disku­
sia na tému zvýšenia transparent­
nosti vo verejných financiách sa len
pomaly začína otvárať. Ako teda
ďalej a v ktorých oblastiach pretr­
vávajú problémy?
Naďalej pretrvávajú najmä v oblas­
ti vykazovania, auditu a zapojenia
verejnosti do rozpočtového proce­
su mnohé a výrazné nedostatky,
a výzvou naďalej zostáva predo­
všetkým jasné prepojenie fiškálnej
politiky a cieľov vlády so samotnou
rozpočtovou politikou ministerstva
financií spolu s nadviazaním na
reformy. Pretrvávajúce problémy je
potrebné jasne pomenovať, pretože
len v prípade splnenia týchto pred­
pokladov a návratu k zodpovedné­
mu prístupu k nakladaniu s verej­
nými zdrojmi možno očakávať aj
udržateľný a zdravý vývoj verej­
ných financií v budúcnosti.
Nedostatky, ktoré majú systémo­
vý charakter, možno nájsť už pri
NEXT FUTURE
33
EKONOMIKA . Rezervy rozpočtovej transparentnosti
bližšom a podrobnom pohľade
na obsah samotného štátneho
rozpočtu a rozpočtu verejnej
správy, respektíve týkajú sa aj
štátneho záverečného účtu.
Bolo by potrebné každoroč­
ne vydávať nezávislé sprá­
vy o hodnotení plnenia cieľov
vlády, kde by boli uvedené aj
indikátory slúžiace na porov­
nanie pôvodných odhadov
a celkových vplyvov rozpočtu.
Taktiež by bolo vhodné uvádzať
nielen základné, ale i podrob­
né informácie o štruktúre vlád­
neho dlhu (splatnosť dlhu,
úroková sadzba, výška úveru
a pod.) na pravidelnej báze,
keďže mesačné reporty MF SR
týkajúce sa deficitu obsahu­
jú taktiež len základné infor­
mácie a nemožno v nich nájsť
napríklad informácie o splat­
nosti dlhu, úrokovej sadzby,
denominácií dlhu a mnoho
ďalších potrebných informá­
cií. Pravidelné zverejňovanie
podrobných informácií o plne­
ní rozpočtu sa nestáva tradíciou
a mesačné reporty MF SR sú
z hľadiska informačnej hodnoty
nedostatočné.
Z hľadiska snahy o zvýšenie
transparentnosti je tiež mimo­
riadne dôležité, aby nielen
odborná, ale aj široká verejnosť
bola dostatočne informovaná
o tom, ako sa nakladá z verej­
nými zdrojmi, aké priority má
vláda a ako chce tieto svoje ciele
zrealizovať. Keďže nie každý
34
NEXT FUTURE
má čas podrobne skúmať celý
rozpočet, bolo by určite vhodné
každoročne vypracovávať struč­
ný, netechnický prehľad rozpoč­
tu a jeho návrhu pre verejnosť.
Zvýšila by sa tým nielen verejná
kontrola, ale aj informovanosť
vo vzťahu k verejnosti.
Uvádzať ciele vlády je potreb­
né aj v rámci jednotlivých poli­
tík. Pri plánovaných výdav­
koch v danom roku je potrebné
uviesť ich prepojenie na fiškálne
ciele vlády aj z hľadiska výhľa­
du na nasledujúce roky. Rozpo­
čet síce je už dnes formálne
viacročný, no neobsahuje dosta­
točné informácie o tom, ako
sa pomocou rozpočtu napl­
nia samotné ciele vlády. Výhľad
na nasledujúce roky je teda
v súčasnej podobe skôr infor­
matívny a naznačujúci trend,
no nie je rozhodne záväzný pre
vládu aj na najbližšie roky.
K zvýšeniu transparentnos­
ti nenapomáha to, že v rozpoč­
te nie sú uvádzané informá­
cie o budúcich záväzkoch,
o implicitnom dlhu, o výdav­
koch financovaných pria­
mo z daní, o daňovej asignácii
a prijímateľoch týchto finanč­
ných prostriedkov, o finanč­
ných prostriedkoch vyňa­
tých z rozpočtu či rezervách
vlády. Taktiež nie sú kalkulova­
né vplyvy na rozpočet v prípa­
de naplnenia rôznych scená­
rov vývoja ekonomiky, pričom
v skutočnosti sa tvorí len jedna
predikcia vývoja, ku ktorej sa
vyjadrujú len banky. Rozpočet
by sa do budúcna nemal opie­
rať len o jednu makroekono­
mickú prognózu, ale mal by byť
v tomto ohľade rozšírený a rátať
s viacerými scenármi hospodár­
skeho vývoja vrátane možných
vplyvov týchto rôznych scená­
rov na verejné financie.
Nedostatky, ktoré naďalej pretr­
vávajú, sa týkajú predovšetkým
zverejňovania podrobnejších
informácií o vplyvoch pláno­
vaných zmien vládnej politi­
ky na verejné výdavky a finanč­
ných, ale i nefinančných aktí­
vach štátu. Vláda, teda výkonná
moc, by vo vzťahu k zákono­
darnej moci, čiže NR SR mala
do budúcna viac konzulto­
vať, či už presuny finančných
prostriedkov, ale ja samotné
stanovenie rozpočtových prio­
rít na najbližší rok, a to dokon­
ca ešte pred podaním vládne­
ho návrhu rozpočtu do parla­
mentu. Východiská rozpočtu by
sa mali opierať o jasne pome­
nované priority a zámery vlády
na najbližšie obdobie, čo by
následne mali odzrkadľovať aj
priority samotného rozpoč­
tu. V neposlednom rade treba
spomenúť naďalej pretrvávajú­
ce nedostatky z pohľadu audi­
tu. V nasledujúcich rokoch by
malo dôjsť k dôslednému audi­
tu nielen vybraných, ale všet­
kých rozpočtových výdavkov
a v prípade zistenia nedostatkov
JÚL/AUGUST 2014
Rezervy rozpočtovej transparentnosti . EKONOMIKA
či pochybení v oblasti nakla­
dania s verejnými zdrojmi,
by malo dôjsť nielen k nápra­
ve, ale aj k zverejneniu sprá­
vy o tom, aké a či vôbec nejaké
kroky vláda po oboznámení sa
z výsledkami auditu vykonala.
Transparentnosť rozpočtu sama
osebe nestačí na zlepšenie sprá­
vy verejných financií a všeobec­
ne vecí verejných. Iba transpa­
rentnosť v kombinácii s osob­
nou angažovanosťou a účasťou
verejnosti na celom procese
umožní maximalizovať pozitív­
ne dôsledky výraznejšej otvo­
renosti rozpočtového proce­
su voči verejnej kontrole. Na
Slovensku, žiaľ, zatiaľ neexis­
tujú formálne požiadavky na
zapojenie verejnosti do rozpoč­
tového procesu a absentuje
i mechanizmus pre zapojenie
verejnosti do plánovania, schva­
ľovania, ale i plnenia rozpoč­
tu. Verejnosť síce má možnosť
podávať podnety, ak zistí nedo­
statky v nakladaní s verejný­
mi zdrojmi, no predovšetkým
prakticky neexistuje následná
spätná väzba od vlády a najvyš­
ších kontrolných inštitúcií, aby
sa verejnosť dozvedela, ako bolo
s daným podnetom naložené.
Možnosť všetky tieto nedostat­
ky odstrániť a zapojiť verejnosť
do celého rozpočtového proce­
su má možnosť tak vláda, záko­
nodarný orgán, ako aj najvyššie
kontrolné inštitúcie. Tieto opatre­
nia si nevyžadujú výrazné doda­
točné zdroje na ich realizáciu,
chce to len odvahu urobiť potreb­
né zmeny a zlepšiť súčasný stav.
Zmenou legislatívy, no najmä
dôsledným dodržiavaním tej
už existujúcej, je možné odstrá­
niť v podstate takmer všetky
tieto systémové nedostatky, a to
aj v oblasti posilnenia kompe­
tencií kontrolných inštitúcií,
ktoré by následne mohli vyko­
návať dôslednú kontrolu, analý­
zy vplyvov rôznych ad hoc opat­
rení vlády a použitia verejných
zdrojov, čo v súčasnosti stále nie
je možné.
NEXT FUTURE
35
EKONOMIKA . Reforma vzdelávania a znalostná ekonomika
REFORMA VZDELÁVANIA
A ZNALOSTNÁ EKONOMIKA
Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik)
Takmer každá ponovembrová vláda skloňovala slová ako „znalostná ekonomika“ a mali sme Minervy I, II ba aj dva a pol, no reálny výsledok je taký, že výdavky
štátu na výskum a vývoj síce v prepočte na jedného obyvateľa rastú kontinuálne,
no v pomere k celkovej veľkosti ekonomiky od konca 90-tych rokov nepresiahli 0,2 % HDP. O znalostnej ekonomike sa skrátka zatiaľ viac hovorilo ako reálne konalo a nielen štruktúra ekonomiky, ale ani štátny rozpočet na požiadavky
v tejto oblasti dosiaľ nereflektoval ako na skutočnú prioritu.
36
NEXT FUTURE
Výdavky štátu na výskum a vývoj (1993-2012)
Výskum a vývoj (EUR/1 obyv., ľavá os)
Výskum a vývoj (% HDP, pravá os)
30
0.4%
0.35%
25
0.3%
20
0.25%
0.2%
15
0.15%
10
0.1%
5
0.05%
12
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
19
96
19
95
19
19
19
94
0%
93
0
19
P
opri mnohých iných
reformách sa zatiaľ
nepristúpilo k zásad­
nej reforme vzdeláva­
nia a školstva, a práve tento rezort
je dlhodobo najviac nedofinan­
covaný, nereformovaný a navy­
še na okraji politického záujmu.
Je potrebné nadviazať na úsilie
z minulosti, ale predovšetkým
trvať na realizácii konkrétnych
krokov, ktoré povedú k nápra­
ve chýb z minulosti a výrazné­
mu zlepšeniu súčasného stavu.
Slovensko disponuje ohromným
ľudským kapitálom a to potenciá­
lom najmä v mladých ľuďoch, no
ten stále nie je dosiaľ plne využitý.
Na Slovensku skrátka do
dnešného dňa neprebehla
Zdroj: autor/Radovan Kavický; dáta: Eurostat, ŠÚ SR
diskusia o tom, akou ekono­
mikou chceme byť a na
akých základoch do budúc­
na postaviť rast a ekonomic­
ký úspech krajiny. Čo má
byť produktom Slovenska?
Akú pridanú hodnotu Euró­
pe a svetu poskytujeme? Má
to byť ekonomika postave­
ná na kvalitnom priemysle
JÚL/AUGUST 2014
Reforma vzdelávania a znalostná ekonomika . EKONOMIKA
a zostaneme teda pri dovoze
súčiastok a vývoze hotových
výrobkov, alebo chceme byť
skôr krajinou založenou na
inováciách, znalostiach, služ­
bách, know-how a kreativi­
te? Hoci priemysel nepochyb­
ne zostane i najbližšie desaťro­
čia stále dôležitý pre charakter
našej ekonomiky, sme stále
krajina prakticky bez surovín
a taktiež bez potrebných tech­
nológií dostupných inde vo
svete, preto budúcnosť našej
konkurencieschopnosti aj na
medzinárodnom poli spočí­
va predovšetkým v ľuďoch,
občanoch tejto krajiny, schop­
ných kreatívne myslieť, konať,
aplikovať teoretické vedomos­
ti nadobudnuté cez vzdeláva­
cí systém či prax, schopných
inovovať procesy. Jednoducho
povedané, budúcnosť tak našej
ekonomiky, ako aj spoločnos­
ti, tkvie vo vzdelanej pracov­
nej sile, či už v rámci služieb,
informačných technológií,
alebo ďalších progresívnych
(možno i dosiaľ neobjave­
ných) oblastí našej ekonomi­
ky. To, že školstvo je dlho­
dobo najmenej reformova­
nou oblasťou, je známy fakt.
Ak však hľadáme návod na to,
ako naštartovať rast a ako sa
posunúť ku ekonomike, posta­
venej na znalostiach, paten­
toch, výskume či kvalitných
službách, tak ten je práve
v tejto oblasti. Dôležitá otáz­
ka, pred ktorou dnes stojíme,
je totiž presne tá, čím a ako
vlastne do budúcna chceme
„tvoriť Slovensko“ a o tom,
do akej miery a ako efektív­
ne, či vhodne prerozdeliť to,
čo spolu v rámci ekonomiky
vytvoríme.
Sme malou otvorenou ekono­
mikou, ktorá je síce výraz­
ne proexportne orientovaná,
no z dôvodu, že nedisponu­
jeme ani bohatou surovino­
vou základňou, ani náklad­
nými technológiami, zároveň
je tento export i mimoriad­
ne náročný na import tak
medziproduktov ako aj tech­
nológií. Vyjadrené v číslach
to znamená zhruba to, že na
jednu jednotku exportu domá­
cich tovarov a služieb pripa­
dá priemerne až 0,6 jednotky
importu a na jednu jednotku
domáceho dopytu je potrebné
0,3 jednotky importu. Prida­
ná hodnota (a tým aj HDP),
ktorá sa teda na území SR
a teda v prospech našej ekono­
miky vytvorí, tak predsta­
vuje v prípade exportu 40 %
a v prípade domáceho dopy­
tu takmer 70 %. Pri podie­
le exportu na HDP približne
95 % tak skutočný príspevok
exportných trhov na tvorbe
HDP tvorí len približne 38 %.
Naša ekonomika skrátka stojí
na exporte, no pre jej rast je
nemenej dôležitý aj domáci
dopyt a ten je možné podpo­
riť jedine tak, že budeme do
budúcna uprednostňovať (aj
v rámci investičnej podpo­
ry) predovšetkým tie odvetvia,
kde je naša pridaná hodno­
ta najvyššia (teda práve sektor
služieb, informačných techno­
lógií, sektor takzvanej znalost­
nej ekonomiky a podobne).
Tak vo vzťahu k vytvára­
niu podmienok pre znalostnú
ekonomiku, ale aj vo vzťahu
k riešeniu problému vysokej
nezamestnanosti by štát teda
mal predovšetkým aktívne
podporovať absolventov stred­
ných a vysokých škôl, vytvá­
rať im podmienky pre reali­
záciu na trhu práce a taktiež
podmienky na to, aby mohli
využiť svoj talent a schopnosti
v prospech domácej i lokálnej
ekonomiky, čím v konečnom
dôsledku, teda svojou ekono­
mickou aktivitou, podporu­
jú naspäť i štát a samosprá­
vu. V súčasnosti za jeden
z najvážnejších problémov
v rámci tejto oblasti je naprí­
klad úplne absentujúce vede­
nie štatistík absolventov vo
vzťahu k trhu práce a štát teda
prakticky ani nevie, ktoré
vedné odbory sú z pohľa­
du zamestnávateľov na trhu
žiadané a ako sa daní absol­
venti uplatnili na trhu práce,
či pracujú v oblasti, ktorú
vyštudovali, či im boli a sú
vedomosti nadobudnuté cez
vzdelávací proces prospeš­
né pri výkone ich povolania
a podobne. Tým, že štát nepo­
NEXT FUTURE
37
EKONOMIKA . Reforma vzdelávania a znalostná ekonomika
zná tieto údaje, nie je možné
ani urobiť následný krok, teda
zmeny v oblasti financova­
nia, napríklad podporiť tie
vedné odbory, školy, univer­
zity či vedecké pracoviská,
ktoré pracujú efektívne a ich
výstupom je kvalitný absol­
vent, alebo vedecký pracovník.
Štát by mal byť skrátka v tejto
oblasti oveľa aktívnejší ako
doposiaľ a mal by, či už finanč­
ne, alebo svojimi aktivita­
mi, podporovať vznik a rozvoj
spolupráce a partnerstiev
firiem vo vzťahu k univerzitám
a stredným školám.
rov pre firmy a začínajúcich
podnikateľov (prednostne
v oblasti inovácií a výskumu).
Jednoducho štát by mal aktív­
ne vytvárať podmienky pre
tých, ktorí chcú uplatniť svoju
kreativitu a podnikavosť, ako
aj získané vedomosti v praxi.
Miestne samosprávy, ale aj
štát samotný poskytol na tento
účel prebytočné nehnuteľnosti
v prospech zriadenia takých­
to komunitných, kultúrnych
či podnikateľských centier pre
mladých a kreatívnych ľudí.
Podpora kreativity ľudí v regió­
noch, mestách a obciach je
Vývoj počtu študujúcich a absolventov VŠ (1989-2013)
Počet študujúcich na VŠ (denné a externé štúdium spolu, ľavá os)
Počet absolventov VŠ (denné a externé štúdium spolu, pravá os)
mali by mať vytvorené pros­
tredie, v ktorom nájdu inšpi­
ráciu a štát im touto formou
a podporou v začiatkoch
podnikania môže významne
dopomôcť.
Ak sa pozrieme bližšie na štatis­
tiky univerzít, vysokých škôl
a fakúlt, od pádu komunizmu
sme európsky unikát a z tohto
pohľadu sme už niekoľko rokov
suverénne na prvom mieste
v prepočte na 100-tis. obyva­
teľov. Skrátka sieť existujú­
cich univerzít a vysokých škôl
je nadmerná a nezodpovedá
potrebám trhu práce, finanč­
ným možnostiam štátu, a tak
nie je ani možné naraz dosaho­
vať kvalitu aj kvantitu.
250000
200000
150000
100000
50000
19
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
13
0
Zdroj: autor/Radovan Kavický; dáta: UIPŠ, ŠÚ SR
Z ekonomického pohľadu by
bolo vhodné, aby štát priamo
finančne podporoval absol­
ventov vysokých a stredných
škôl a to tak vo veľkých, ako
aj v menších mestách formou
napríklad vzniku nielen
kultúrnych, ale aj podnika­
teľských centier a inkubáto­
38
NEXT FUTURE
nevyhnutná pre rozvoj ekono­
miky aj na regionálnej úrovni.
Úlohou štátu by jednoducho
v tejto oblasti malo byť vytvo­
renie podmienok pre realizá­
ciu absolventov, či už vo vzťa­
hu k zamestnávateľom, alebo
ak sa rozhodnú sami uplat­
niť svoju kreativitu a podnikať,
Problematická je taktiež v prie­
mere nízka kvalita vedy
a výskumu pri medzinárodnom
porovnaní. Väčšina univer­
zít a vysokých škôl je v oblas­
ti vedy nekonkurenčná a takpo­
vediac „sa na vedu len hrá“. Je
nepochybne potrebné navýšiť
grantové prostriedky na vedu
a výskum, no predovšetkým by
malo byť zabezpečené to, aby
sa tieto navýšené prostried­
ky nestrácali už v existujúcej
štruktúre vysokých škôl, ale
naopak išli priamo excelentným
vedcom a boli impulzom pre už
existujúce efektívne fungujú­
ce vedecké tímy a pracoviská,
ktoré na mnohých katedrách
(hoci fakulty, alebo univerzi­
ty môžu v priemere vykazovať
JÚL/AUGUST 2014
Reforma vzdelávania a znalostná ekonomika . EKONOMIKA
Vývoj počtu fakúlt a vysokých škôl (1989-2013)
Počet vysokých škôl (ľavá os)
Počet fakúlt VŠ (pravá os)
40
140
35
120
30
100
25
80
20
60
15
40
10
0
0
19
19
19
19
19
91
92
9
19 3
94
19
9
19 5
96
19
9
19 7
98
19
9
20 9
00
20
0
20 1
0
20 2
03
20
0
20 4
05
20
0
20 6
07
20
0
20 8
0
20 9
10
20
1
20 1
12
20
13
20
89
90
5
Zdroj: autor/Radovan Kavický; dáta: UIPŠ, ŠÚ SR
nedostatočné výsledky) vedu
skutočne robia a to na najvyššej
úrovni (áno, aj také na Sloven­
sku máme napriek v prieme­
re zlému stavu v školstve). Za
vyše 20 rokov existencie samo­
statného štátu sme však dosiaľ
ani len nezadefinovali indiká­
tory kvality v oblasti vysokého
ako aj stredného školstva, preto
by bolo potrebné otvoriť disku­
siu práve na túto tému a pokú­
siť sa o odstránenie tohto defi­
citu s cieľom vytvoriť objek­
tívny rebríček vysokých škôl
a univerzít, ako aj jednotlivých
vedeckých pracovísk. Násled­
né kroky by mali viesť predo­
všetkým k optimalizácii exis­
tujúcej siete (spájanie vysokých
škôl, alebo zmena ich zame­
rania podľa potrieb z pohľadu
vládnej politiky ako aj podnika­
teľskej sféry/trhu práce a taktiež
v neposlednom rade z pohľa­
du vedy) a zmene spôsobu ich
financovania založenom predo­
všetkým na kvalite a nie kvanti­
te ako je to, žiaľ, dnes.
Štát by mal taktiež v oblas­
ti inovácií aktívne podporovať
konkurenčné prostredie a nie
selektívne podporovať jeden
sektor na úkor iného, alebo
napríklad veľkého zahraničné­
ho podnikateľa na úkor podni­
kateľa domáceho a malého.
Malí živnostníci sú z pohľa­
du zdravého podnikateľské­
ho prostredia nemenej dôležití
ako ktorýkoľvek iný podnikateľ
a podľa toho by sa k nim mal
štát aj správať, lebo predstavujú
dôležitý pilier spoločnosti.
Štát by mal iniciovať zriade­
nie fondov rizikového kapi­
tálu (v spolupráci so súkrom­
nou sférou), a to z toho dôvo­
du, aby vytvoril predpoklady
pre rozvoj podnikateľské­
ho prostredia do budúcna
(predovšetkým pre začínajú­
cich podnikateľov je potrebné
získať zdroje pre realizáciu ich
podnikateľského zámeru).
Slovensko má v zahrani­
čí viacero špičkových osob­
ností, či už z vedeckej, alebo
podnikateľskej oblasti, ktorí
robia výborné meno Slovensku
a často sú produktom nášho
domáceho vzdelávacieho
procesu, no verejnosť o nich
často ani nevie, alebo sa k nim
Slovensko nehlási.
Štát by mal tiež do budúcna
aktívne podporovať vycestova­
nie svojich občanov do zahra­
ničia, no zároveň by im mal
taktiež vytvárať podmien­
ky doma pre uplatnenie talen­
tu a nových skúseností, aby
sa vyhol tzv. úniku mozgov,
ktorý tu pretrváva už niekoľko
desaťročí a niekoľko stotisíc
talentovaných, často mladých
ľudí a čerstvých absolventov
odchádza za lepšími podmien­
kami a lepším pracovným
uplatnením do zahraničia.
Štát by mal začať cielene vyhľa­
dávať a lákať na Slovensko vzde­
laných mladých ľudí zo zahra­
ničia (bez ohľadu na národnosť
či štátnu príslušnosť) a vytá­
rať im a ich rodinám podmien­
ky, pretože práve tí najtalento­
vanejší sa môžu aktívne spolu­
podieľať na úspechu Slovenska
a posune našej ekonomiky, ako
aj spoločnosti želaným smerom,
teda smerom k ekonomike na
úplne iných základoch než je
tomu dnes.
NEXT FUTURE
39
BANKY A POISŤOVNE . Ochráňte svoje peniaze. Nedajte šancu podvodníkom
OCHRÁŇTE SVOJE PENIAZE
NEDAJTE ŠANCU PODVODNÍKOM
Autor: Slovenská banková asociácia, Foto: Shutterstock
KLIENTI BÁNK BY ANI POČAS LETA NEMALI ZABÚDAŤ
NA OCHRANU SVOJICH BANKOMATOVÝCH KARIET ČI
INTERNETBANKINGU. KEĎŽE OPATRNOSTI NIKDY NIE JE
NAZVYŠ, SLOVENSKÁ BANKOVÁ ASOCIÁCIA PRIPOMÍNA,
AKO SA BRÁNIŤ PRED POKUSMI PODVODNÍKOV.
B
anky investujú
významné prostried­
ky do posilňovania
bezpečnosti svojich
systémov a produktov, no pre
plnú účinnosť opatrení je nevy­
hnutná obozretnosť aj na strane
používateľov. Slovenská banková
asociácia radí, ako predchádzať
najbežnejším pokusom o odcu­
dzenie citlivých údajov.
deniami a to skrytou čítačkou
magnetického pásika na platobnej
karte a skrytou kamerou alebo
falošnou klávesnicou na zazna­
menanie PIN klienta. Počas prvé­
ho polroka 2014 banky na Sloven­
sku zaznamenali 27 takto napad­
nutých bankomatov. V porovnaní
s rovnakým obdobím minulého
roka, keď šlo až o 41 prípadov, ide
o výrazný pokles.
Čo je skimming, phishing,
pharming, vishing, smishing
a ako sa voči nim brániť?
Rady ako sa vyhnúť
skimmingu:
SKIMMING je druh podvodu,
pri ktorom sa útočníci od klien­
ta snažia získať údaje z platob­
nej karty, s cieľom vytvoriť klon
platobnej karty a takýto duplikát
použiť na výber peňazí z banko­
matu, najčastejšie v zahraničí.
Dáta útočníci získavajú úpravou
bankomatov špeciálnymi zaria­
40
NEXT FUTURE
Pri výbere peňazí v bankoma­
toch buďte veľmi obozretní a pri
najmenšom podozrení využi­
te iný bankomat. Skontroluj­
te, či náhodou nenájdete uvoľne­
né spoje, pohyblivé časti a pod.
Ak objavíte upravený banko­
mat, okamžite volajte políciu
a nevzďaľujte sa od bankomatu.
Zlodej vás určite sleduje a bude
chcieť využiť moment, kedy
bude môcť vybrať celé zariade­
nie. Ak ste takýto bankomat obja­
vili, nahláste celú situáciu polícii
a potom zablokujte svoju platobnú
kartu na telefónnom čísle banky.
›› Pri zadávaní PIN kódu si
vždy dôsledne zakryte druhou
rukou klávesnicu tak, aby
vám kód nedokázala snímať
prípadná skrytá kamera.
›› V prípade, že vám bankomat
nevydá peniaze, neodchádzajte od neho a telefonicky
kontaktujte banku alebo
asistenčnú službu, ktorej číslo
je na bankomate.
›› Prostredníctvom internetbankingu kontrolujte v pravidelných intervaloch (napr. raz
za dva týždne) obraty na
svojom účte. Ak zaregistrujete podozrivé platby alebo
JÚL/AUGUST 2014
Ochráňte svoje peniaze. Nedajte šancu podvodníkom . BANKY A POISŤOVNE
obraty z vašej karty, okamžite
kontaktujte banku, zablokujte kartu a podajte v banke
písomnú reklamáciu.
RADY PROTI PHISHINGU,PHARMINGU,
VISHINGU, SMISHINGU
1. Banka si nikdy či už prostredníctvom e-mailu, sms alebo telefonicky nepýta citlivé údaje o bankovom účte alebo karte, ani nevynucuje inštaláciu žiadnej mobilnej aplikácie alebo programu do počítača a mobilného
zariadenia.
2. Zlatým pravidlom pre ochranu pred zneužitím je, že v prípade, keby klient
narazil na takúto podozrivú požiadavku, tak by na ňu v žiadnom prípade nemal reagovať a bezodkladne by mal o záležitosti informovať banku
prostredníctvom zákazníckej linky.
3. Do služieb EB sa prihlasujte cez bezpečné pripojenia a cez zabezpečené
siete (nevyužívajte tzv. „freewifi“ siete).
4. Do svojho počítača, notebooku, PDA, tabletu, mobilného telefónu či iného
podobného zariadenia pravidelne inštalujte bezpečnostné aktualizácie,
ktoré ich ochránia pred škodlivým programom. Sledujte správanie svojho počítača.
5. Neotvárajte emaily od neznámych adresátov, podozrivé prílohy a neznáme odkazy v správach.
6. Nainštalujte si antivírusový program od niektorej z renomovaných spoločností na trhu. Chráňte svoje internetové spojenie a počítač systémom
„firewall“. Ten neustále monitoruje prichádzajúcu a odchádzajúcu internetovú komunikáciu.
7. Pri práci v internetbankingu si vždy skontrolujte bezpečnostný certifikát
stránky.
8. Do mobilných zariadení si inštalujte len overené a dôveryhodné aplikácie, ktoré sú k dispozícii cez oficiálne obchody pre jednotlivé mobilné
operačné systémy (pre iOS – App Store; pre Android - Google play; pre
BlackBerry – BlackBerry World; pre Windows Phone – Windows Phone
Store). Do počítača si nahrávajte programy len zo známych zdrojov. Do
internetového prehliadača inštalujte len známe rozšírenia.
PHISHING je snaha prostred­
níctvom e-mailu podvodne
získať citlivé bezpečnostné infor­
mácie napríklad na prihlásenie
do internetbankingu. Podvod­
ný e-mail vzbudzuje dojem, že
odosielateľom je banka. Obsahu­
je odkaz na podvodnú stránku
banky a žiada potvrdenie citli­
vých bankových údajov.
PHARMING je typ podvo­
du, keď je používateľ vply­
vom infikovaného počítača
alebo mobilného zariadenia
presmerovaný na podvodnú
stránku banky, ktorá vzhľa­
dom na prvý pohľad pripomí­
na stránku internetbankingu.
Keď klient zadá prihlasovacie
údaje, získajú ich podvodníci.
Pri VISHINGU podvodníci
klientov kontaktujú prostred­
níctvom telefonátu. Vydávajú sa
za pracovníkov banky a naprí­
klad pod zámienkou rôznych
bezpečnostných hrozieb žiadajú
citlivé údaje o bankomatových
kartách alebo na prihlásenie do
internetbankingu.
Smishing je založený na podob­
nom princípe ako phishing.
Podvodníci sa citlivé údaje
usilujú získať prostredníctvom
SMS, ktorá obsahuje URL odkaz
alebo telefónne číslo.
NEXT FUTURE
41
BANKY A POISŤOVNE . Bežný účet, základný kameň spravovania osobných financií
BEŽNÝ ÚČET,
ZÁKLADNÝ KAMEŇ
SPRAVOVANIA
OSOBNÝCH FINANCIÍ
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
Pesimistickejší ľudia zvyknú hovoriť, že dnes už platia aj za vzduch,
čo dýchajú. Hotovosť či platobná karta je preto niečo, bez čoho sa
dnes štandardný človek snáď ani nemôže pohnúť z domu. Absolútna
väčšina Slovákov dnes nezašíva peniaze do vankúša a bežný účet je
tak v pravom zmysle slova bežnou vecou.
B
ežný účet ako banko­
vý produkt môžeme
v podstate označiť za
súbor služieb, ktoré
banky klientom poskytujú za
to, že si svoje peniaze v banke
uložia. Aj bežné účty ako
množstvo iných produktov sú
cielené na rôzne skupiny ľudí.
Existujú balíky služieb určené
jednotlivcom, rodinám a ich
deťom, študentom či senio­
rom. Banky sa snažia vystavať
jednotlivé produkty tak, aby
boli pre konkrétnu cieľovú
skupinu atraktívne, pričom sa
42
NEXT FUTURE
snažia zohľadniť ich potreby.
Preto každá z bánk ponúka
viacero druhov produktov.
Služby bežného účtu
Medzi základné služby, ktoré
klient môže využívať, ak
používa bežný účet, patria
napríklad služby elektronické­
ho bankovníctva, bezhotovost­
né platby, trvalé príkazy, výpi­
sy z účtov, ale taktiež napríklad
sporenie pri platbe kartou.
Štandardom je aj to, že bežný
účet s klientom komunikuje,
pričom o pohyboch na účte
klienta informujú SMS správy,
prípadne e-maily. S bežným
účtom sú spojené aj výbery
z bankomatu. Tieto výbery
nie sú vo všetkých bankách
pri všetkých produktoch bez
poplatku, počet bezplatných
výberov z bankomatu môže
byť obmedzený a taktiež môže
závisieť od toho, či bankomat
patrí banke, v ktorej je účet
otvorený, alebo ide o banko­
mat cudzej banky. Napríklad
Slovenská sporiteľňa (SLSP)
umožňuje k svojmu najviac
využívanému účtu používať
JÚL/AUGUST 2014
Bežný účet, základný kameň spravovania osobných financií . BANKY A POISŤOVNE
bezplatne bankomaty SLSP
a v zahraničí klienti môžu
využiť bankomaty bánk, ktoré,
rovnako ako SLSP, patria do
skupiny Erste.
Asistenčné služby
Popri týchto, povedzme typic­
kých službách ponúkajú bežné
účty aj ďalšie možnosti. Banky
zvyknú poskytovať rôzne asis­
tenčné služby. Podľa hovorkyne
VÚB banky Aleny Walterovej
majú klienti možnosť využívať
poistno-asistenčné služby pre
domácnosť. Tie kryjú naprí­
klad stratu a krádež kľúčov,
dokladov, zneužitie SIM karty,
havarijné situácie v domác­
nosti ako sú zabuchnuté dvere,
prasknuté potrubie, porucha
elektroinštalácie a podobne.
Súčasťou je aj nonstop asistenč­
ná služba, vďaka ktorej môže
klient získať napríklad kontakt
na vhodného remeselníka.
Walterová zároveň dodáva, že
asistenčné služby môžu pokrý­
vať aj oblasť zdravotníctva.
„Zdravotné asistenčné služby
pomôžu zvládnuť negatívne
finančné dôsledky v prípade
hospitalizácie v nemocnici
a umožnia aj využiť lekára či
právnika po telefóne,“ pove­
dala hovorkyňa VÚB banky.
Klientom bánk môže pomôcť
napríklad aj osobný asistent,
ktorý môže byť užitočný pri
riešení rôznych životných situ­
ácií. Služba osobný asistent je
pomocník po telefóne a podľa
Walterovej môže zabezpečiť
napríklad tlmočenie, vyhľadá­
vanie informácií, právne infor­
mácie, zabezpečenie nákupu
a doručenia darčekov, zabezpe­
čenie ubytovania, leteniek.
Kreditná karta
Banky k bežným účtom
poskytujú debetnú kartu,
ktorá sa medzi ľuďmi zvykne
volať aj „kreditka“. Kreditná
karta je však druh revolvin­
gového úveru a od debetnej
karty sa teda líši. Tento
úver sa neustále obnovuje
a zase spláca. Debetná karta
umožňuje čerpanie vlastných
prostriedkov, ktoré sú uložené
na bežnom účte. Kreditná
karta je však taktiež jednou
z možností, ktorú si môže
klient pri bežnom účte zvoliť.
Banky ponúkajú možnosť
držiteľa kreditnej karty poistiť.
„Kreditné karty od Slovenskej
sporiteľne aktuálne ponúkajú
poistenie zakúpeného tovaru
kreditnou kartou. Poistenie
poskytujeme automaticky
v cene karty pre všetky kredit­
né karty. Tovar uhradený
kreditnou kartou je prvých
10 dní od jeho zaplatenia
poistený proti finančnej strate
spôsobenej jeho mechanickým
poškodením alebo úplným
zničením, prípadne proti
jeho krádeži. Poistenie platí
automaticky, nakúpený tovar
nie je potrebné registrovať.
Poistenie pokryje náklady na
opravu poškodeného tovaru
a na úhradu nákupnej ceny
tovaru v prípade nemožnosti
opravy tovaru alebo krádeže,“
povedal Milan Bednár, vedúci
oddelenia kartových produktov
Slovenskej sporiteľne. Toto
poistenie platí pre tovar kúpe­
ný na Slovensku.
Poistiť kreditnú kartu je
možné aj pri cestách do zahra­
ničia. „V rámci cestovného
poistenia získajú klienti pri
kreditných kartách Master­
Card Gold, American Express
Blue a Gold širokú škálu poist­
ných krytí. Platné je počas
celého obdobia platnosti karty
a platí pre ľudí až do veku 80
rokov. Jednotlivá zahraničná
cesta pri cestovnom poistení
môže trvať maximálne 90
dní,“ povedala Walterová.
„Automatickou súčasťou
kreditných kariet American
Express je poistenie liečebných
nákladov a úrazové poiste­
nie, aj poistenie právnych
nákladov, batožiny, dokladov,
nielen pre držiteľa karty, ale aj
manžela či manželku a malo­
leté deti do veku 18, prípadne
21 rokov v prípade študentov.
Okrem toho majú s kartou
prístup k množstvu asistenč­
ných služieb, ktoré môžu
v prípade potreby v zahraničí
využiť,“ doplnila. Ku kreditnej
karte je teda možné uzatvoriť
cestovné poistenie.
NEXT FUTURE
43
BANKY A POISŤOVNE . Bežný účet, základný kameň spravovania osobných financií
Zľavy pri platení
Okrem spomínaných služieb
sa banky pokúšajú prilákať
klientov aj formou rôznych
zvýhodnení pri platení či
rôznymi sporiacimi systémami.
Systém zvýhodnenia pri platení
ponúka napríklad aj Sberbank
v rámci účtu, ktorý je určený
domácnostiam. „Majiteľovi
účtu sa každý mesiac vráti 5 %
zo zaplatených faktúr za TV,
internet, telefóny, plyn, elektri­
nu,“ uviedla Ľubomíra Chme­
lová, hovorkyňa spoločnosti
Sberbank. Rovnaký systém
uplatňuje napríklad aj SLSP.
„Slovenská sporiteľňa odme­
ňuje majiteľov osobného účtu
0,5 % z objemu platieb kartou
alebo Odmenou+ u vybraných
obchodníkov získajú klienti
ešte viac. Klienti si môžu svoj
mesačný poplatok za účet takto
„znížiť“, či dokonca získať viac
ako je poplatok za vedenie
účtu,“ povedal Rastislav Blažej,
produktový riaditeľ SLSP.
Ďalší spôsob, ako získať zľavu
na bežnom účte, je jednoduchý.
Určité zvýhodnenie je určené
pre klientov, ktorí využívajú
svoj účet relatívne aktívnejšie.
„Klienti, ktorým chodí na
účet mesačne aspoň 500 eur
a ktorí v priebehu mesiaca
urobia aspoň 12 transakcií,
získavajú zvýhodnené úročenie
5 % p. a. na zostatok do výšky
500 eur. Takýmto spôsobom
môžu získať na úrokoch
44
NEXT FUTURE
POISTENIE KU KREDITNEJ KARTE
Majiteľ kreditnej karty k nej môže získať cestovné poistenie.
Toto cestovné poistenie kryje riziká do rôznej výšky podľa
toho, o akú kreditnú kartu ide. V rámci takéhoto cestovného
poistenia môžu mať klienti k dispozícii napríklad tieto poistné krytia: Zlatým pravidlom pre ochranu pred zneužitím je, že
v prípade, keby klient narazil na takúto podozrivú požiadavku, tak by na ňu v žiadnom prípade nemal reagovať a bezodkladne by mal o záležitosti informovať banku prostredníctvom zákazníckej linky.
›› Poistenie liečebných nákladov na nevyhnutnú zdravotnú
starostlivosť pri úraze alebo chorobe
›› Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo na živote
›› Poistenie zodpovednosti za škodu na veci
›› Poistenie batožiny pri odcudzení, zničení alebo poškodení
›› Úrazové poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
a smrti úrazom
›› Poistenie meškania odletu – zahŕňa náklady na kúpu
nevyhnutných vecí, napríklad občerstvenia
›› Poistenie meškania batožiny – zahŕňa náklady na kúpu
nevyhnutných vecí osobnej spotreby
›› Poistenie nepojazdného vozidla – zahŕňa náklady, prípadné ubytovanie, odtiahnutie, opravu vozidla, náklady
›› Poistenie zásahu horskej služby
›› Poistenie asistenčných služieb
›› Kaucia, zapožičanie finančných prostriedkov na vyplatenie kaucie
›› Strata, prípadne krádež dokladov
približne 1,70 eur v čistom, čo
im zníži náklady za vedenie
účtu,“ povedala Alena Walte­
rová z VÚB banky.
Bežné účty však môžu mať
v sebe zabudovanú aj sporiacu
zložku. K účtu tak môže mať
klient otvorený sporiaci účet,
ktorý nemusí byť terminovaný.
„Presun voľných finančných
prostriedkov z bežného účtu
na sporiaci môžu realizovať
jednorazovo alebo pravidelne.
Štandardná úroková sadzba
na sporiacom účte je 0,5 %
JÚL/AUGUST 2014
Bežný účet, základný kameň spravovania osobných financií . BANKY A POISŤOVNE
ročne,“ uviedla Walterová.
Podobné systémy používajú
aj iné banky. „Súčasťou väčši­
ny našich balíkov služieb je
automaticky aj vedenie sporia­
ceho účtu a služby spojené
s využívaním sporiaceho účtu:
výpisy či zaúčtovanie pohybu
na účte. Výhodou sporiaceho
účtu je výhodnejší úrok, než
na bežnom účte a okamžitý
prístup k peniazom jednodu­
chým prevodom zo sporiaceho
účtu späť na bežný. Aktuálne
je základná úroková sadzba
na sporiacom účte v Sberbank
Slovensko 0,2 % p. a. s možnos­
ťou získať bonusový úrok 1,3 %
p. a.,“ uviedla Ľubomíra Chme­
lová s tým, že pre získanie
bonusového úroku je potrebné
splniť viacero podmienok.
Tieto systémy môžu byť
dobrým spôsobom ako nemi­
núť celú výplatu a usporené
prostriedky ešte určitým
spôsobom aj zhodnotiť.
Inkasné platby
Bežné účty popri všetkom
ostatnom ponúkajú možnosť
bezhotovostného styku medzi
jednotlivými účtami prostred­
níctvom prevodov či inkasných
platieb. Cezhraničný platob­
ný styk začal od 1. februára
fungovať podľa nových
jednotných štandardov SEPA
(Single Euro Payments Area).
Zmeny sa dotkli v prvom rade
inkás. Nové SEPA inkaso
mení mechanizmus fungo­
vania tejto služby. Súhlas
s inkasom dáva po novom
platiteľ priamo príjemcovi
a nie banke. „Klienti musia
uzatvárať s inkasantmi zmlu­
vy – mandát, ktorý oprávňuje
inkasanta na to, aby mohol
inkasovať z účtu platiteľa.
Klienti majú osem týždňov na
to, aby mohli požiadať svoju
banku o vrátenie platby, ktorá
bola zrealizovaná na základe
súhlasu s inkasom. V prípa­
de, že klient nemá dostatok
finančných prostriedkov na
účte v deň splatnosti súhlasu
s inkasom, platba sa nezrea­
lizuje a zároveň už ani nepri­
chádza k tomu, že by sa takáto
platba spracovala v najbližší
pracovný deň, ak by klient už
aj zabezpečil dostatok finanč­
ných prostriedkov na účte.
V prípade, že klient zmení
účet, na ktorom má nastavený
súhlas s inkasom, je potreb­
né, aby takúto zmenu hlásil
inkasantovi,“ uviedla Zuzana
Eliášová, hovorkyňa ČSOB
Finančnej skupiny. Viditeľnou
zmenou je iný formát čísla
účtu. V rámci SEPA sa použí­
va formát IBAN.
Poplatky
Aj bežný účet tak ponúka
klientom viacero možností,
ako svoje prostriedky spra­
vovať. Tieto služby nie sú
zadarmo. Poplatky si klient
podľa Eliášovej môže znížiť
splnením podmienok aktivity,
alebo uložením stanoveného
objemu prostriedkov. Podľa
pravidiel ČSOB je klient
dostatočne aktívny, ak mu
na účet mesačne príde aspoň
400 eur, z účtu odchádzajú tri
pravidelné platby a zároveň
urobí päť platieb kartou.
Úplne typickým poplatkom je
poplatok za vedenie účtu. Tento
poplatok banky zvyknú odpúš­
ťať študentom, tí teda majú
možnosť vyhnúť sa mesačnému
poplatku. Zvýhodnení sú aj
seniori. Mesačný poplatok za
bežný účet sa tak môže rádovo
pohybovať v rozmedzí od nula
do desať eur.
Bežné účty predstavujú balí­
ky služieb, určité množstvo
služieb si tak klient „predpláca“
vo forme mesačného poplat­
ku. Mimo balíka služieb však
banky spoplatňujú veľké množ­
stvo činností. Spoplatnený
môže byť výber z bankomatu
vlastnej aj cudzej banky, platba
kartou, jednorazový prevod
v pobočke či elektronický
prevod. Spoplatnený môže byť
napríklad aj výber finančných
prostriedkov v mieste banky
a taktiež ich vklad.
Bežný účet je produktom,
ktorý má mnoho možností
pre každého. Navyše vklady
v banke sú chránené omnoho
lepšie, než hotovosť niekde
doma pod zámkom.
NEXT FUTURE
45
BANKY A POISŤOVNE . Švajčiarskym bankám vzali ich poklady!
ŠVAJČIARSKYM BANKÁM
VZALI ICH POKLADY!
Autor: Marek Mittaš
Bankový systém vo Švajčiarsku bol jedným z najsilnejších
pilierov celej krajiny a, samozrejme, tak trochu stál aj za
tajomstvom prosperity tohto neutrálneho štátu, nie príliš
väčšieho ako Slovensko. Jedno z najobľúbenejších offshore
centier v Európe však trúbi na ústup. Naznačujú, že peniaze
v ich sejfoch síce budú bezpečné, no s príliš veľkou anonymitou
už nerátajte. Súčasťou švajčiarskej bankovej filozofie odjakživa
bolo, že k nim nepatria peniaze z ilegálnej činnosti. Pomalé
odkrývanie bankových tajomstiev však naznačuje, že
prižmúrenie očí bolo pri zahraničných miliardároch takmer
samozrejmosťou.
Švajčiarsko ako tajná
skrýša Rothschildovcov?
Nemecká rodina Rothschil­
dovcov zapustila kore­
ne po celom svete. Najviac
však v krajinách, kde nie
je o peniaze núdza. Práve
s touto rodinou, hoci to
nie každý tuší, sa spája aj
Švajčiarsko a jeho banko­
vý systém. O krajinu sa
Rothschildovci začali zaují­
mať pre jej strategické posta­
venie a zároveň nevýraznú
rozlohu. Švajčiarsko predsta­
46
NEXT FUTURE
vovalo nenápadného hráča
pre veľkú finančnú hru. Už
na začiatku 19. storočia klan
hýbal obsiahlym majetkom
a Švajčiarsko ako neutrálny
štát mal slúžiť ako poklad­
nica pre ich financie. V roku
1934 prešli švajčiarske
bankové zákony výraznou
úpravou o utajení a banko­
vé tajomstvo sa stalo posvät­
ným. Dokonca sa stalo ofici­
álnym zločinom, ak banko­
vý úradník porušil tajomstvo
banky. Netreba pochybo­
vať, že svoju úlohu v tomto
procese zohrali práve tajné
nitky Rothschildovcov a ich
príprava na druhú sveto­
vú vojnu. V nej totiž ako
zvyčajne tajne financova­
li všetky strany. Edmond de
Rothschild založil pre výhod­
nú klímu vo Švajčiarsku La
Compagnie Financière (LCF)
a neskôr sa spoločnosť vyvi­
nula na investičnú banku
s množstvom pobočiek.
Utajenie a financovanie hralo
do karát zákulisným hrám,
JÚL/AUGUST 2014
Foto: Stockfresh
Švajčiarskym bankám vzali ich poklady! . BANKY A POISŤOVNE
v ktorých boli Rothschildovci
majstri. Aj preto sa Švajčiar­
sko od druhej svetovej vojny
vyvinulo na veľmi dôležitý
finančný trh. Nakoniec nešlo
len o peniaze jednej rodi­
ny. Výhodu votkanú do záko­
na začali naplno využívať aj
boháči z celého sveta, ktorí
privítali anonymné trezo­
ry. Švajčiarske banky zača­
li spravovať obrovské množ­
stvo účtov organizácií a osôb.
Po vojne je vždy množstvo
pochybne získaných peňa­
zí, ktoré prioritne treba dobre
ukryť. Švajčiari si pritom
stále zachovali neutrálny
postoj čo sa týka niektorých
vojenských a politicko-eko­
nomických štruktúr. Utaje­
né peniaze v ich sejfoch však
v zmysle Rothschildovcov
často pomáhali financovať aj
projekty mimo rámca etiky.
Bankové tajomstvo pomáhalo nielen krajine
Švajčiarsko je prosperujú­
ca, stabilná a moderná trho­
vá ekonomika. Malá kraji­
na s HDP presahujúcim HDP
niektorých veľkých západo­
európskych krajín. Dokon­
ca sa v 20. storočí Švajčiar­
sko vyšplhalo na post najbo­
hatšieho štátu Európy. Od
začiatku deväťdesiatych
rokov sa jeho rast spomaľo­
val, no stále patrí ku kraji­
nám, ktoré môžu byť príkla­
dom. Pod úspechom však
stojí aj atraktívna taktika
bánk, ktorá začínala svetu
ležať v žalúdku. Nálož odpá­
NEXT FUTURE
47
BANKY A POISŤOVNE . Švajčiarskym bankám vzali ich poklady!
lili Spojené štáty americké
v roku 2008, ktoré začalo trápiť,
že vo švajčiarskych bankách
sú za stenami utajené miliardy
dolárov, ktoré nielenže môžu
pochádzať z nelegálnej činnos­
ti, ale nepodliehajú zdaneniu.
Švajčiarske banky na overo­
vanie pôvodu peňazí nema­
li páky vyšetrovacích orgánov.
Navyše šikovnosti sa medze
nekladú a peniaze sú peniaze,
vedia nesmierne dobre zale­
piť oči. Švajčiarsko bolo na
oko ochotné spolupracovať pri
podvodoch s inými krajinami.
S malým dodatkom. Pokiaľ
prišla žiadosť o prešetrenie
iba z dôvodu utajenia finan­
cií, banky zvyčajne spolu­
prácu zamietli. Nešlo u nich
o trestný čin. Ostatným kraji­
nám ležali v žalúdku nielen
tajomstvá, ale aj investičný
výnos atraktívny pre zahranič­
ných klientov. Zatiaľ čo domá­
ci z kapitálového výnosu plati­
li daň, cudzinci sú od nej oslo­
bodení. Toto lákalo bohatých
klientov a odlievalo prostried­
ky z ich rodnej krajiny.
Za všetkým stáli dane
Foto: Shutterstock
Švajčiarsko je krajina pres­
ných hodiniek, skvelej čoko­
lády, prvotriednych syrov, no
v bankovom sektore sa luxus
skrýval aj za nekalými prak­
tikami. Keď si malá krajina
proti sebe postavila USA, bol
to prvý krok k pádu ich systé­
mu, ktorý pilovali najbohatšie
48
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Švajčiarskym bankám vzali ich poklady! . BANKY A POISŤOVNE
rodiny sveta. Všetko sa zača­
lo zradou Bradleyho Birken­
felda z uznávanej banky UBS,
ktorý v roku 2008 priznal pred
americkým súdom, že pomo­
hol americkému miliardárovi
zatajiť pred daňovými úradmi
aktíva za viac ako 200 milió­
nov dolárov. Ako sa hovorí,
každému došlo, že ide o špič­
ku ľadovca a začala sa vojna.
Americké úrady odhadli, že
takto je pochovaných pred
daňovou povinnosťou vo švaj­
čiarskych sejfoch viac ako
20 miliárd dolárov. Banku
následne opustilo viace­
ro bonitných klientov v stra­
chu, že sa nájde ďalší Birken­
feld. Koniec koncov ten dostal
od Ameriky najprv basu, no
nakoniec mu z pokuty nadelili
poriadny balík peňazí za pomoc
s odhaľovaním daňových
únikov. Slová Birkenfeldov­
ho právnika o tom, že pracu­
je na ďalších veľkých odhale­
niach naježili chlpy na krku
nielen bankám, ale aj ich klien­
tom. Na základe „bonzovania“
sa podarilo získať USA päť mili­
árd dolárov na vrátenej dani od
19 tisícok amerických klientov
UBS. To bol len začiatok pádu
najtajnejšieho bankového systé­
mu, umožňujúceho utajovanie
peňazí pred kýmkoľvek.
Švajčiarsko taktiež spravilo
precedens a vydalo USA mená
amerických občanov, ktorí
mali v USB účty svojich firiem
sídliacich v daňových rajoch.
Nasledovali ďalšie banky. Už
v tomto období sa pomysel­
ne pochovávalo nepriestrel­
né bankové tajomstvo. No
pre Švajčiarsko prišli ďalšie
kruté rany, vďaka ktorým je
systém tajného bankovníctva
už len minulosťou. Vyšetrova­
niu v USA čelili banky Credit
Suisse, Julius Baer, švajčiarska
divízia britskej banky HSBC
a nasledovali menšie úverové
ústavy a regionálne banky.
zácia pre hospodársku spolu­
prácu a rozvoj (OECD). Čo
to znamená v praxi? Švajčiar­
sko by malo poskytovať infor­
mácie zahraničným daňovým
orgánom a namiesto utajova­
nia vytiahlo do boja s neplatič­
mi daní. Je tu však malé obme­
dzenie. Výmena údajov nebude
prebiehať automaticky a záujem
Švajčiarov nie je príliš vyso­
ký, aby sa s menami klientov
ponáhľali do susedných krajín.
Napriek tomu si dnes už nikto
nemôže byť istý, že práve jeho
účet neskoční na stole vyšetro­
Z utajenia do boja!
vacej daňovej skupiny v rodnej
Švajčiarske bankovníctvo
krajine. Švajčiarska vláda tak
utrpelo takmer smrteľné rany.
oficiálne vyhlásila, že plánu­
Kŕče krízy spravili z najluxus­
nejších bánk inštitúcie bojujúce je spolupracovať so zahranič­
nými úradmi v daňovej oblas­
o prežitie. Klientom už nesta­
ti a krajina je pripravená revi­
čí ani stabilita švajčiarske­
dovať dohodu s EÚ o zdanení
ho trhu, keď najväčšia výho­
úspor. Dane z účtov by mali
da je dávno preč. Na základe
odchádzať do krajiny investora.
vyšetrovaní USA požadova­
Je zrejmé, že politická podpo­
li dohodu o výmene infor­
ra bankového tajomstva úplne
mácií o klientoch a mohla
slabne. Vláda chce zvýraz­
sa definitívne skončiť hra na
niť svoj záväzok, že bude bojo­
to, že v krajine sú ešte údaje
vať proti daňovým podvodom.
v bankách tajné. Toto rozhod­
nutie však Dolná komora švaj­ Otvorenou otázkou ostáva, ako
veľmi sa budú vyhlásenia vlády
čiarskeho parlamentu väčši­
krížiť so záujmami bankové­
nou hlasov odmietla preroko­
vať k júnu 2013. Nakoniec však ho sektora. Či sa hra mocných
pod tlakom naozaj prispôso­
prišlo k opätovnému schvále­
niu a bankové tajomstvo zosta­ bila a bude hrať podľa pravi­
diel, alebo v zmysle Rothschil­
lo značne ohlodané. Na konci
dovcov sa bude opäť rozdá­
minulého roka navyše Švaj­
vať na obe strany. Aby ostal aj
čiarsko podpísalo Dohovor
vlk sýty aj ovca celá tak, ako
o vzájomnej administratívnej
to dokázala vždy zrealizovať
pomoci v daňových záležitos­
tiach, ktorý pripravila Organi­ práve spomínaná rodina.
NEXT FUTURE
49
BANKY A POISŤOVNE . Zvýšia genetické testy rizikovosť poistenca?
ZVÝŠIA GENETICKÉ
TESTY RIZIKOVOSŤ
POISTENCA?
Autor: Alica Balaščíková, Foto: Shutterstock
Genetické testy zatiaľ nie sú na Slovensku práve bežnou záležitosťou
a spájajú sa tiež s pomerne vysokými nákladmi. Na základe chorôb rodinných príslušníkov často vzniká obava o vlastný zdravotný stav. Vtedy by
mohli byť vhodným riešením. Ich výsledky sú však určené len pre oko
testovaného človeka, ktorý sa do poslednej chvíle môže rozhodnúť, že
ich ani sám nechce vedieť, prípadne, že o nezriedka stresujúcom zistení
nebude nikoho informovať. Čo ak by ale nastala situácia, že v prípade
nášho rozhodnutia uzavrieť životné poistenie, by sme nielenže museli
testy absolvovať, ale ich výsledky by zohľadňovali poisťovne pri nastavovaní výšky poistného. Je to sci-fi, alebo reálna budúcnosť?
A
k sa rozhodnete uzatvo­
riť poistenie v súčasnos­
ti, máte povinnosť úplne
a pravdivo odpovedať
na otázky poisťovateľa. Ide o otázky
o tom, ako často požívate alkoholické
a tabakové výrobky, či ste ľavák alebo
pravák a podobne.
„Každý klient v našej spoločnosti
prechádza oceňovaním. Znamená to,
že ide o komplexný pohľad na poiste­
ného z pohľadu rizikovosti,“ povedal
Peter Záthurecký, námestník riadi­
teľa pre Životné poistenie v poisťov­
50
NEXT FUTURE
ni Kooperativa a dodal, že zvýšenie
poistného závisí od celkovej riziko­
vosti, nie od genetiky.
„Rada Európy v roku 1997 prija­
la Európsky dohovor o ľudských
právach a biomedicíne (násled­
ne v roku 2008 dodatok k tomuto
dohovoru), ktorý zakazuje akúkoľ­
vek formu diskriminácie proti člove­
ku na základe jeho genómu,“ pove­
dala Judita Smatanová, špecialistka
externej komunikácie a hovorkyňa
Union zdravotnej poisťovne a doda­
la, že použitie genetických testov je
JÚL/AUGUST 2014
Zvýšia genetické testy rizikovosť poistenca? . BANKY A POISŤOVNE
povolené výlučne pre zdra­
votné alebo vedecké účely.
V krajinách, ktoré tento doho­
vor ratifikovali, Slovensko
nevynímajúc, poisťovne nie sú
oprávnené požadovať výsledky
genetických testov.
V prípade, že by v budúcnos­
ti poisťovne brali do úvahy
genetické testy, odrazilo by sa
to na výške poistného, ktoré
by sa mohlo výrazne navýšiť
v prípade dokázania predis­
pozície poistenca na chorobu,
na ktorú sa chce poistiť, alebo
by mohlo dôjsť k úplnému
vylúčeniu poistného krytia
pre prípad prepuknutia danej
choroby. V tomto prípa­
de by mohlo poistenca vyso­
ké poistné odradiť a prišiel
by tak o prostriedky, ktoré by
v budúcnosti pravdepodob­
ne vynaložil na zabránenie
prepuknutia choroby.
„Mladé ženy, u ktorých bola
dokázaná predispozícia na
rakovinu prsníka alebo vaječ­
níkov, by si mohli naprí­
klad naplánovať rodinu čo
najskôr, dať si väčší pozor na
zdravý životný štýl a hlav­
ne môžu absolvovať špeciálny
program preventívnych vyšet­
rení, prípadne neskôr podstú­
piť profylaktické operácie,
ktoré znižujú riziko vzniku
nádorového ochorenia,“ pove­
dal Michal Konečný, vedúci
pracovník Oddelenia lekárskej
genetiky, Onkologického ústa­
vu sv. Alžbety.
NEXT FUTURE
51
BANKY A POISŤOVNE . Zvýšia genetické testy rizikovosť poistenca?
Tu už teda možno polemizovať
o zmysle poistenia, ktoré má
byť záchrannou sieťou práve
v takýchto prípadoch.
Dokázaná predispozícia nie
je rozsudkom smrti
„Je rozdiel medzi monogénny­
mi a polygénnymi ochorenia­
mi. Pri monogénnych ocho­
reniach ide o vplyv jedného
génu, zatiaľ čo pri polygén­
nych vplýva na vznik ochore­
nia množstvo rôznych génov,“
povedala Zdena Bartošová,
pracovníčka Oddelenia lekár­
skej genetiky, Onkologické­
ho ústavu sv. Alžbety a dodala,
že do úvahy je potrebné vziať
aj možnú interakciu rôznych
génových variantov (poly­
morfizmov), prípadne mutá­
cií v génoch (silnejšia predispo­
zícia) so životným prostredím,
ale aj životným štýlom ako
strava, psychohygiena či rege­
nerácia testovaného človeka.
Znamená to teda, že výskyt
niektorých chorôb sa dá určiť
so stopercentnou istotou,
u niektorých sa určí len predis­
pozícia na danú chorobu, ktorá
sa u testovaného jedinca preja­
viť nemusí.
„Výsledok genetických testov,
ktorý potvrdí predispozíciu na
určitú chorobu, nie je rozsud­
kom smrti. Dovoľuje človeku
byť akoby o krok pred choro­
bou, resp. úplne sa jej vyhnúť,“
povedal Konečný. Poisťovňa by
52
NEXT FUTURE
podľa Konečného musela posu­
dzovať genetickú predispozíciu
u človeka a prípadné možnos­
ti ovplyvnenia jej manifestá­
cie veľmi zložito a komplexne
s pomocou skúseného geneti­
ka, pretože až na výnimky nie
sú pravdepodobnosti vzniku
ochorenia stopercentné.
Rovnaký názor má aj Miro­
slav Chovan, generálny riadi­
teľ Genertel poisťovne: „Robiť
poistenie podľa genetickej
predispozície sa dá prirov­
nať k určovaniu poistného pre
PZP podľa bodov dosiahnutých
na policajných testoch. Testy
nijako nevypovedajú o budú­
cej kvalite vodiča, tak isto ani
genetické predispozície nezna­
menajú, že človek na všetky tie
choroby ochorie.“
Kto by genetické testy
financoval?
Komerčné poisťovne genetic­
ké testy v súčasnosti nepreplá­
cajú a genetické ústavy spolu­
pracujú len so zdravotnými
poisťovňami, ktoré preplácajú
testy v legislatívne upravených
prípadoch.
„Podľa platnej legislatívy je
možné na základe verejného
zdravotného poistenia hradiť
len tie zdravotné výkony, ktoré
sú indikované zo zdravotných
dôvodov,“ povedala hovorkyňa
Všeobecnej zdravotnej poisťov­
ne Eva Ravingerová.
Podľa Konečného by financo­
vanie genetických testov malo
optimálne fungovať tak, že ak
pacient alebo jeho rodina spĺňa
indikačné kritériá, zdravot­
ná poisťovňa mu testy prepla­
tí. Definícia takýchto indikač­
ných kritérií však zatiaľ ešte
v prípade niektorých genetic­
kých ochorení na Slovensku nie
je stanovená a v týchto prípa­
doch sa zatiaľ preberajú odpo­
rúčania zo zahraničia.
„Často musíme pred zdravot­
nou poisťovňou vyčerpávajú­
co obhajovať, z akého dôvodu
sme genetické testy uskutočnili
a nie vždy sa stretávame s pozi­
tívnym odborným prístupom,“
dodal Konečný.
Keby teda komerčné poisťov­
ne zvažovali využívať gene­
tické testy pri oceňovaní
svojich klientov, problémom
by bolo financovanie gene­
tických testov, ktoré rozhod­
ne nie sú lacnou záležitosťou
a dnes sú hradené väčšinou zo
súkromných finančných zdro­
jov klienta.
Budúcnosť genetických
testov v poisťovniach
Každý človek má právo
rozhodnúť sa, či má záujem
vedieť informácie o svojom
zdravotnom stave na základe
genetických testov, alebo nie.
„Výsledky vyšetrení sú anony­
mizované, aby sa nedostali
k nikomu inému, iba k paciento­
vi a na vyžiadanie k ošetrujúce­
mu lekárovi,“ povedal Konečný.
JÚL/AUGUST 2014
Zvýšia genetické testy rizikovosť poistenca? . BANKY A POISŤOVNE
Otázka na podrobenie sa gene­
tickým testom teda nie je
súčasťou zdravotných dotaz­
níkov komerčných poisťov­
ní. Väčšina z nich o zmene
v budúcnosti ani neuvažu­
je, aj kvôli legislatíve, ktorá to
nedovoľuje najmä pre otázku
diskriminácie.
„Vo všeobecnosti by malo
poistenie vychádzať z predpo­
kladu, že nikto nemá záujem
ochorieť a znížiť tak kvali­
tu svojho života,“ povedal
Chovan a dodal, že je správne,
ak poisťovňa vyžaduje lekár­
ske prehliadky a sleduje indi­
kátory kvality života a seba­
ochrany, ako napríklad fajče­
nie, alkohol, drogy, užívanie
liekov, športovanie a podob­
ne, keďže tieto veci dokáže
lekár potvrdiť a je známe, že
majú vplyv na výskyt chorôb.
Genetické testy sú však podľa
neho snahou o objektivizáciu
subjektívnych faktorov.
NEXT FUTURE
53
NOVINKY POISŤOVNE . Ako a prečo správne vyplniť Záznam o nehode – 10 tipov pre motoristov
AKO A PREČO SPRÁVNE
VYPLNIŤ ZÁZNAM O NEHODE
10 TIPOV
PRE MOTORISTOV
Zdroj: TS Generali
Pri likvidácii škôd z poistenia vozidiel sa
poisťovne stretávajú s prípadmi, keď vodiči
podceňujú Záznam o nehode (resp. Správu o
nehode). Keďže ide o dokument uplatňovaný
pri všetkých dopravných nehodách a platný
vo všetkých členských štátoch Európskej
únie, odporúča sa motoristom venovať mu
zvýšenú pozornosť. Správne a úplne vyplnený
Záznam o nehode je potrebné odovzdať do
poisťovne vždy s hlásením škodovej udalosti,
čo výrazne pomáha vodičom a poisťovni
pri šetrení poistných udalostí, urýchľuje
likvidáciu a eliminuje sporné momenty, ktoré
môžu nastať medzi vinníkom a poškodeným
po opustení miesta nehody.
SK 26.003.01.32
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.
Z
áznam o nehode je potrebné mať neustá­
le k dispozícii, keďže účastníci doprav­
nej nehody sú zo zákona povinní vypí­
sať a podpísať ho. Každý vodič dostane tlačivo
54
NEXT FUTURE
Záznam o nehode automaticky alebo na vyžia­
danie od svojho PZP poisťovateľa. Ako správne
vyplniť záznam o nehode zhrnula poisťovňa
Generali do desiatich základných bodov.
JÚL/AUGUST 2014
Ako a prečo správne vyplniť Záznam o nehode – 10 tipov pre motoristov . NOVINKY POISŤOVNE
10 TIPOV AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ
ZÁZNAM O NEHODE
›› 1. Záznam o nehode vypíšte
byť slovensko-anglická verzia
tenia, si môžete nárokovať
priamo na mieste nehody. Ak sú
Záznamu o nehode. Pokiaľ sa
u poisťovateľa vinníka.
účastníkmi nehody dve vozidlá,
neviete s druhým účastníkom
postačí jeden formulár. Pri
dohodnúť na priebehu nehody,
troch zúčastnených vozidlách je
resp. jej zavinení, mali by ste
oznámiť to v zákonnej lehote
potrebné použiť dva formuláre.
trvať na privolaní polície, ktorá
svojmu PZP poisťovateľovi. Ako
nehodu vyšetrí – a to ako pri
vinník si môžete uplatniť nárok
nehode v zahraničí, tak aj na
na náhradu škody na svojom
území SR.
vozidle z havarijného poistenia.
›› 2. Buďte dôsledný pri vypĺňaní
všetkých kolónok. Špeciálnu
pozornosť venujte: údajom
›› 8. Ak ste vinníkom, ste povinný
V tomto prípade je potrebné
o poistení (názov poisťovne,
›› 5. Na záver je nevyhnutné, aby
číslo poistky), zelenej karte,
záznam podpísali všetci vodiči
poisťovateľovi, u ktorého máte
vodičskému preukazu vinníka
– účastníci nehody. Podpisom
uzatvorené havarijné poistenie.
aj poškodeného, označeniu
vyhlasujú, že všetky uvedené
miesta stretu vozidiel na obrázku,
údaje sú pravdivé.
označeniu okolností nehody
krížikom, nákresu nehody a urče-
hlásiť vznik škody priamo
›› 9. Ak sa dopravná nehoda stala
na území SR, zákonná lehota
›› 6. Kópiu formulára odovzdajte
pre nahlásenie poistnej udalos-
niu vinníka nehody (pozri vzor
druhému vodičovi a originál
ti je do 15 dní od jej vzniku.
tlačiva v prílohe). Trvajte na tom,
odovzdajte poisťovni.
V prípade škody v zahraničí je
aby aj druhá strana poskytla čo
najviac údajov o sebe na účely
zákonná lehota 30 dní.
›› 7. Ak ste poškodený, kontaktujte
jednoduchšej identifikácie, ale aj
poisťovňu vinníka (resp. zmluv-
›› 10. Veľmi nápomocná pri šetrení
pre prípad, že by druhá strana
nú poisťovňu v mieste nehody
poistných udalostí je fotodoku-
neskôr popierala vznik a/alebo
alebo zmluvnú poisťovňu na
mentácia. Klient môže urýchliť
priebeh nehody.
území SR alebo SKP, ak sa
likvidáciu škody už len tým, že
s danou poisťovňou neviete
pošle do poisťovne fotodokumen-
alebo nemôžete spojiť alebo
táciu z miesta nehody. Stačia
nehody a ich kontaktné údaje.
poisťovateľ vinníka nemá v SR
základné zábery mobilom, na
Zvlášť vtedy, ak sa váš názor líši
zmluvného zástupcu). Ak ste
ktorých je vidieť postavenie vozi-
od názoru ostatných účastníkov
poškodený, máte aj druhú
diel po nehode a rozsah poško-
nehody.
možnosť: škodu si môžete
dení priamo na mieste nehody.
uplatniť zo svojho havarijného
Fotografie môžu poškodení zaslať
poistenia a následne si váš
do poisťovne rýchlo a jednoducho
ničí, nepodpisujte údaje, ktorým
poisťovateľ uplatní regres voči
prostredníctvom mobilnej apliká-
nerozumiete. Volajte asistenčnú
vinníkovi. Zmluvnú spoluúčasť,
cie pre smartfóny, ktorá slúži na
službu alebo trvajte na tlmoční-
ktorú vám odráta poisťovateľ
hlásenie škôd z PZP aj havarijné-
kovi. Dobrým pomocníkom môže
z plnenia z havarijného pois-
ho poistenia.
›› 3. Dôležité je uviesť svedkov
›› 4. Ak sa stane nehoda v zahra-
NEXT FUTURE
55
Foto: Shutterstock
BANKY A POISŤOVNE . Boj o majetok v exekúcii netreba vzdávať
BOJ O MAJETOK V EXEKÚCII
NETREBA VZDÁVAŤ
Autor: Ján Beracka
Prvá upomienka, druhá, tretia… Omeškané splátky rovnajú sa problémom.
Nie je dôležité, či ide napríklad o meškajúce platby sociálnych či zdravotných
odvodov, alebo problémy so splácaním spotrebného úveru. V každom prípade môže dlžník pri svojich dverách očakávať exekútora. Vzhľadom na to, že
veľa exekúcií spojených predovšetkým so spotrebnými úvermi od rôznych
subjektov je neoprávnených, je dobré vedieť, ako sa brániť. Či už je exekúcia oprávnená, alebo nie je, treba mať jasno v tom, ako sa v takejto situácii
zachovať. Viacero noviniek navyše priniesla novela exekučného poriadku,
ktorá platí od 1. júna tohto roku.
56
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Boj o majetok v exekúcii netreba vzdávať . BANKY A POISŤOVNE
Exekúcia
Pravidlá exekúcií sú zakotve­
né v Exekučnom poriad­
ku (EP), teda v zákone
č. 233/1995 o súdnych exekú­
toroch a exekučnej činnos­
ti a o zmene a doplnení ďalších
zákonov. Exekúcia je v zmysle
platnej legislatívy nútený výkon
rozhodnutia. Exekúciu vykoná­
va exekútor. Exekútor je štátom
určenou a splnomocnenou
osobou na vykonávanie núte­
ného výkonu súdnych a iných
rozhodnutí. Exekúciu možno
vykonať len na základe vyko­
nateľného rozhodnutia, teda na
základe exekučného titulu. Tým
môže byť napríklad rozhodnu­
tie súdu, rozhodnutie orgánov
Európskej únie, notárska zápis­
nica či vykonateľné rozhodnutie
rozhodcovských komisií.
Pripravené novinky
Novela exekučného poriadku,
ktorú pripravila vládna stra­
na Smer-SD, zlepšuje posta­
venie povinného, teda subjek­
tu, voči ktorému sa exekúcia
vedie v prospech oprávneného.
Obmedzuje sa možnosť exekú­
cie nehnuteľností, ale aj hnuteľ­
ných vecí, obmedzenia sa dotkli
aj trov exekučného konania.
Novelu Exekučného poriadku
približuje Stanislava Kolesárová
zo Slovenskej komory exekúto­
rov. „Platí nové pravidlo, že pri
sume pohľadávky do 2 000 eur
sa nebude môcť vykonať exekú­
cia predajom nehnuteľnosti.
Týka sa to však len fyzických
osôb a len tých nehnuteľnos­
tí, v ktorých má občan trvalý
alebo prechodný pobyt. Ohra­
ničenie drobnej exekúcie do
sumy 2 000 eur sa nebude vzťa­
hovať na tých, ktorí majú viace­
nuť,“ dopĺňa s tým, že trovy
sú určené ako násobok výšky
pohľadávky. „Ak trovy exekú­
cie presiahnu tieto násob­
ky, znášajú trovy prevyšujúce
príslušný násobok pohľadáv­
ky oprávnený a povinný každý
v jednej polovici,“ dopĺňa.
TROVY EXEKÚCIE
Pohľadávka
Výška trov bez príslušenstva
neprevyšujúca 50 eur
šesťnásobok pohľadávky
neprevyšujúca 166 eur
päťnásobok pohľadávky
neprevyšujúca 500 eur
dvojnásobok pohľadávky
prevyšujúca 500 eur
výška pohľadávky
ro exekúcií, žiadna síce nepre­
vyšuje spomenutú sumu, no
v úhrne áno. Zároveň sa nevzťa­
huje na vymáhanie pohľadávok
na výživnom,“ uvádza.
„Medzi hnuteľné veci vylúče­
né z exekúcie patrí po novom
aj osobné motorové vozidlo,
ktoré povinný, ktorým je fyzic­
ká osoba, potrebuje na indivi­
duálnu prepravu a na uspoko­
jovanie potrieb fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postih­
nutím a potrieb jej rodiny alebo
členov domácnosti,“ dodáva.
„Ohraničili sa trovy exekú­
cie v prípade drobnej exekú­
cie, respektíve nanovo sa urči­
la metodika ich rozdelenia,
(hranice) ktoré nesmú presiah­
Zmena nastala aj vo vzťa­
hu bánk k exekútorom. Banky
budú musieť poskytovať
súdnym exekútorom súčinnosť
bezodplatne a aj na základe
elektronickej komunikácie, čo
zlacní a zrýchli exekučné kona­
nie. Zároveň budú môcť súdni
exekútori príkazy na zača­
tie exekúcie, exekučné príkazy
a príkazy na odblokovanie účtu
doručiť banke aj prostriedka­
mi elektronickej komunikácie
so zaručeným elektronickým
podpisom,“ hovorí Kolesárová.
Problémové rozhodcovské
konanie
Novela exekučného poriadku
je súčasťou reformných krokov,
ktoré majú zvýšiť ochranu spot­
rebiteľa na finančnom trhu.
NEXT FUTURE
57
BANKY A POISŤOVNE . Boj o majetok v exekúcii netreba vzdávať
Spotrebitelia totiž veľakrát čelia
exekúcii vyplývajúcej zo zmlu­
vy o spotrebnom úvere. V tých­
to zmluvách môže byť ustano­
vené, že o prípadných sporoch
budú rozhodovať rozhodcov­
ské súdy. To môže pre spotre­
biteľa znamenať veľký prob­
lém. „Rozhodcovské súdy spot­
rebiteľa vôbec nechránili pred
neprijateľnými, nemorálny­
mi, zmluvnými podmienkami
a nekalými obchodnými prak­
tikami. Keď sa k tomu prirá­
tala aj rozhodcovská doložka
v rozpore s dobrými mravmi,
bolo porušenie práva spotrebi­
teľa v rozhodcovskom konaní
takmer vždy pravidlom,“ hovo­
rí Monika Jankovská, štátna
tajomníčka Ministerstva spra­
vodlivosti Slovenskej republiky.
Vzhľadom na tieto nedostat­
ky je na programe nová legisla­
tívna úprava „Najväčšie nedo­
statky vidím práve v príliš­
nej voľnosti nastavenia celého
zákona o rozhodcovskom
konaní. Rozhodcom môže byť
prakticky ktokoľvek a pravidlá
rozhodcovského konania pri
spotrebiteľovi nie sú zárukou
zachovania práva na spravod­
livý proces, vrátane súdnej
ochrany z úradnej povinnos­
ti,“ dopĺňa Jankovská s tým, že
proti rozhodnutiam rozhod­
covského súdu by sa spotrebi­
telia mali brániť na všeobec­
nom súde. „Rozhodcovský
súd a všeobecný (štátny) súd
58
NEXT FUTURE
sú svojou činnosťou oddele­
né a spotrebiteľovi prinále­
ží sa proti rozhodcovskému
súdu vždy dovolávať ochra­
ny na všeobecnom, teda štát­
nom súde. Pri spotrebiteľovi
musí platiť, že tento má právo
vždy sa obrátiť na všeobec­
ný súd s cieľom, aby sa dovo­
lal ochrany pred rozhodcov­
skou doložkou alebo rozhod­
covským rozsudkom, ktoré sú
v rozpore s dobrými mravmi
a porušujú jeho práva. Žiad­
na rozhodcovská doložka alebo
zmluva nemôže spotrebiteľovi
brániť jeho účinnému prístupu
k všeobecnému súdu,“ upozor­
ňuje Jankovská.
Nová právna úprava o rozhod­
covskom konaní by mala
priniesť vyššiu ochranu práv
spotrebiteľa a zvýšiť nároky na
výkon funkcie rozhodcu. Ten
bude musieť mať kvalifikač­
nú skúšku, prípadne justičnú
skúšku alebo skúšku rozhodcu.
Začatá exekúcia
Občanom sa tak, či už na
základe rozhodnutia rozhodcu,
alebo prostredníctvom iného
rozhodnutia, môže stať, že im
na dvere zaklope exekútor.
Pochopiteľne, okrem spomína­
ných problémových neopráv­
nených exekúcií, je množ­
stvo exekučných rozhodnutí
v poriadku. Priebeh exekú­
cie do značnej miery závi­
sí od toho, ako sa k nej vinník
postaví. Stále totiž existu­
jú možnosti, ako svoju situá­
ciu riešiť, napríklad aj formou
splátkového kalendára. „Ak už
bolo exekučné konanie zača­
té, mal by sa občan predovšet­
kým snažiť zaplatiť dlh v lehote
do 14 dní od prevzatia upove­
domenia o začatí exekúcie,“
uvádza Kolesárová. Ak to nie
je možné, je podľa nej dobré
skúsiť si dohodnúť splátko­
vý kalendár a bezpodmieneč­
ne ho dodržať. Zároveň pozna­
menáva, že rýchle uhradenie
dlhu „má vplyv na zníženie
trov exekúcie v časti odmeny
súdneho exekútora“.
Exekúcia sa v niektorých prípa­
doch týka špekulantov, ktorí sa
pokúšajú úhrade svojich záväz­
kov vyhnúť. Okrem nich sa však
týka aj ľudí, ktorým ich život­
ná situácia skutočne neumožňu­
je splácať záväzky. Práve preto
je v zákone určené, na čo exekú­
tor siahnuť nemôže. Exekúcia sa
môže uskutočňovať vo viacerých
formách, preto je toto „mini­
mum“ určené viacerými spôsob­
mi. Zákon podľa Kolesárovej
určuje výšku nepostihnuteľné­
ho príjmu, na ktorý exekútor
nemá dosah a taktiež minimál­
ny zostatok, ktorý musí zostať
na bankovom účte. Obmedzenia
existujú aj v prípade hnuteľného
majetku či vyplácaných dávok.
V určitých prípadoch dokon­
ca prichádza do úvahy odklad
JÚL/AUGUST 2014
Boj o majetok v exekúcii netreba vzdávať . BANKY A POISŤOVNE
Foto: Stockfresh
IA
ÚC
EK
EX
exekúcie. Jej podmienky urču­
je zákon. „Fyzické osoby môžu
požiadať o odklad, ak sa ocit­
li bez svojej viny prechod­
ne v takom postavení, že by
neodkladná exekúcia mohla
mať pre nich alebo príslušní­
kov ich rodiny zvlášť nepriaz­
nivé následky a oprávne­
ní by neboli odkladom exekú­
cie vážne poškodení,“ uvádza
Kolesárová. Druhým dôvodom
na odklad exekúcie je situácia,
keď existuje predpoklad, že sa
exekúcia zastaví.
Iná situácia je v prípade, že má
občan podozrenie, že exekú­
cia je neoprávnená. „Dôležité je
za žiadnych okolností nestra­
tiť záujem o ochranu svojich
práv, a to ani v štádiu exekú­
cie. Ak sa už exekúcia zača­
la, je možné žiadať, aby sám
exekútor vec predložil exekuč­
nému súdu, ak má pochybnos­
ti o oprávnenosti súdnej exekú­
cie. Exekútor má tiež povinnosť
prispieť k zastaveniu neopráv­
nenej exekúcie, keďže je zlož­
kou súdnej moci,“ hovorí Moni­
ka Jankovská s tým, že existuje
aj možnosť obrátiť sa na minis­
terstvo spravodlivosti, prípad­
ne na centrá právnej pomo­
ci. Druhou možnosťou je podľa
nej priamo ochrana zo strany
súdu. „Ak súd počas exekúcie
zistí, že je exekúcia neoprávne­
ná, musí ju zastaviť, a to z úrad­
nej povinnosti. O tento prípad
išlo aj v už spomenutých desiat­
kach tisíc neoprávnených exekúcií
vedených na podklade rozhodcov­
ského rozsudku alebo notárskej
zápisnice,“ hovorí štátna tajomníč­
ka. Podľa jej slov je možné namie­
tať voči exekúcii hneď po doručení
upovedomenia o začatí exekúcie.
Ak nastane exekúcia, je to situ­
ácia, v ktorej sa netreba vzdá­
vať. Ak je exekúcia neoprávne­
ná, existujú možnosti, ako sa
brániť. Ak je oprávnená, dajú sa
hľadať spôsoby, ako utrpieť čo
najmenej, alebo exekúciu odlo­
žiť. Preto by bolo veľkou chybou
nečinne sa odovzdať ťažkému
osudu. O svoje práva a maje­
tok treba určite bojovať. Je abso­
lútne nevyhnutné sa v každom
prípade aktívne podieľať na
riešení vlastnej situácie.
NEXT FUTURE
59
BANKY A POISŤOVNE . Stavebné sporenie, šanca na bývanie pre každého?
STAVEBNÉ
SPORENIE, ŠANCA
NA BÝVANIE PRE
KAŽDÉHO?
Autor: Ján Beracka, Foto: Shutterstock, Zdroj: Sadzobník poplatkov PSS, ČSOB, Wüstenrot
Trojizbový byt s bylinkovou záhradkou, väčšia garáž, nový kozub či drevená
prístavba. Sny či potreby spojené s bývaním sú odlišné, no v momente, keď by
sa mali uskutočniť, majú niečo spoločné. Treba totiž vymyslieť, ako ich financovať. Popri štandardných hypotekárnych úveroch je možnosťou ako získať
prostriedky aj stavebné sporenie. Na veku pritom nezáleží.
S
tavebné sporenie má
niekoľko zásadných
charakteristík. Je to
produkt, ktorý kombi­
nuje sporenie s čerpaním úveru.
Klient uzatvára so stavebnou
sporiteľňou zmluvný vzťah,
ktorý štandardne trvá šesť
rokov s tým, že hneď na začiat­
ku sa určí cieľová suma. „Tú
tvoria vklady, štátna prémia,
úroky a stavebný úver. Staveb­
né sporenie sa však začína
fázou sporenia. „Stavebný úver
je určený pre tých klientov,
60
NEXT FUTURE
ktorí najskôr sporili minimál­
ne dva roky a splnili podmien­
ku nasporenia minimálnej
sumy, teda nasporili aspoň
25 % z cieľovej sumy ich zmlu­
vy o stavebnom sporení,“ pove­
dal Radovan Slobodník z Prvej
stavebnej sporiteľne (PSS)
s tým, že nárok na úver vzni­
ká zo zákona a teda napríklad
aj sporiteľom, ktorí sú starší ako
šesťdesiat rokov. „V stavebnom
sporení platí princíp, že klient
môže získať stavebný úver po
minimálne dvoch rokoch spore­
nia a po dosiahnutí minimálnej
nasporenej sumy. Tá je vyjadre­
ná v percentách z cieľovej sumy
a môže sa líšiť podľa zvoleného
produktu,“ uviedla Wüstenrot
stavebná sporiteľňa. Pri staveb­
nom sporení na veku nezále­
ží a tento produkt je tak určený
deťom aj starším klientom.
Dostupnosť úveru závisí aj od
takzvaného hodnotiaceho čísla.
Toto číslo podľa PSS zohľad­
ňuje výšku a pravidelnosť
vašich vkladov, dobu sporenia
JÚL/AUGUST 2014
Stavebné sporenie, šanca na bývanie pre každého? . BANKY A POISŤOVNE
a prípadné mimoriadne vklady.
Jeho systém výpočtu zabezpe­
čuje všetkým stavebným spori­
teľom spravodlivosť prideľo­
vania cieľovej sumy a získania
nároku na stavebný úver.
Nárok na čerpanie úveru teda
po splnení podmienok vzni­
ká zo zákona č. 310/1992
o stavebnom sporení. Atrak­
tivitu stavebného sporenia
zvyšuje aj štátna prémia. Tá
sa pripočítava na účty sporite­
ľov raz ročne k 31. decembru
kalendárneho roka. Jej výška sa
vypočítava ako 8,5 % z ročné­
ho vkladu, jej maximálna
výška však v tomto roku môže
byť 66,39 eura a pre získa­
nie maximálnej štátnej prémie
je tak v tomto roku potrebné
vložiť približne 781 eur.
Trvanie stavebného sporenia
Stavebné sporenie ponúka
klientom viaceré možnosti ako
svoje vklady zhodnocovať, tento
systém je však optimalizova­
ný práve na obdobie aspoň šies­
tich rokov. Ak má klient záujem
ukončiť sporenie skôr, tak je
to, samozrejme, možné, ale je
potrebné rátať s tým, že niekto­
ré možnosti, ktoré stavebné
sporenie ponúka, ostanú nevy­
užité. O predčasnom ukonče­
ní sporenia vraví hovorkyňa
ČSOB Zuzana Eliášová.
Podľa jej slov je možné predčas­
ne ukončiť sporenie v rôznych
časových intervaloch. Prvou
možnosťou je ukončenie spore­
nia do dvoch rokov. „Výpoveď
NEXT FUTURE
61
BANKY A POISŤOVNE . Stavebné sporenie, šanca na bývanie pre každého?
Vinkulácia
Vinkulácia je forma zabezpečenia záväzkov. Je to zablokovanie finančných prostriedkov napríklad na bankovom
účte v prospech tretieho subjektu.
do dvoch rokov od uzatvore­
nia zmluvy stavebného spore­
nia je považovaná za bezúčelovú
výpoveď. ČSOB Stavebná spori­
teľňa zaúčtuje poplatok v zmys­
le platného sadzobníka poplat­
kov. Nárok na vyplatenie štátnej
prémie zaniká a klientovi môže
byť vyplatená len nárokovateľná
časť nasporenej sumy, teda vkla­
dy a úrok,“ povedala Eliášová.
Iná je situácia, ak sa sporenie končí
medzi druhým a šiestym rokom
sporenia. „ČSOB Stavebná sporiteľ­
ňa zaúčtuje poplatok v zmysle plat­
ného sadzobníka poplatkov. Nárok
na vyplatenie štátnej prémie neza­
niká. Je však podmienený predlo­
žením príslušných dokladov účelo­
vého použitia nasporenej sumy,
napr. kúpnej zmluvy, zmluva o dielo
či faktúry,“ doplnila Eliášová.
Po šiestich rokoch sa situácia opäť
mení. „Existuje bezúčelová výpo­
veď, kde sa neúčtuje poplatok
a klient nemusí dokladovať účel
ČSOB
Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení (pre osoby staršie ako 18 rokov)*
40,00 €
Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v type sporenia Profit Kľúčik (pre
35,00 €
osoby mladšie ako 18 rokov)*
Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v type sporenia Profit Plus (pre
0,9 % z CS min.
osoby bez rozlíšenia veku)
40,00 €
Správa vkladového účtu
12,00 € ročne
Výpoveď zmluvy do 2 rokov od jej uzatvorenia
1,5 % z CS
Výpoveď zmluvy do 3 rokov od jej uzatvorenia v type sporenia Profit Plus
uzatvorenej po 1. 1. 2013
0,75 % z CS
Výpoveď zmluvy medzi 2. – 4. rokom od jej uzatvorenia
1 % z CS
Výpoveď zmluvy medzi 4. – 6. rokom od jej uzatvorenia
0,5 % z CS
Výpoveď zmluvy po 3 rokoch od jej uzatvorenia v type sporenia Profit Plus
bez poplatku
uzatvorenej po 1. 1. 2013
Výpoveď zmluvy po 6 rokoch od jej uzatvorenia
bez poplatku
Spracovanie a schválenie úverového prípadu:
pri medziúvere
0,99 % z výšky
schváleného úveru
(min. 49,00 €,
max. 1 399,00 €)
pri stavebnom úvere
bez poplatku
Zvýšenie cieľovej sumy
7€
62
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Stavebné sporenie, šanca na bývanie pre každého? . BANKY A POISŤOVNE
WSS
Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení
0,9 % z CS, max. 1 800 €
vedenie sporiteľského účtu jedného stavebného sporiteľa (bez ohľadu
na dátum jeho otvorenia)
12,00 € ročne
do 3 rokov (vrátane) od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení
0,9 % z CS, max. 1 800 €
do 6 rokov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení
0,5 % z CS, max. 1 800 €
od 6. roku (vrátane) od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení
bezplatne
vedenie sporiteľského účtu otvoreného do 31. 12. 2011 (vrátane) pre
2 – 6 stavebných sporiteľov
14,90 € ročne
Uskutočnenie zmeny splátkového kalendára pri medziúvere
15 €
Zvýšenie/zníženie cieľovej sumy
1 % z rozdielu CS maxi­
málne 1 800 €
PSS
Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení
0,9 % z CS
Vedenie vkladového účtu
0,99 € mesačne, niektoré tarify
bezplatne
Výpoveď zmluvy do 3 rokov od dátumu jej uzatvorenia
90 €
Výpoveď zmluvy od 3 do 4 rokov od dátumu jej uzatvorenia
60 €
Výpoveď zmluvy od 4 do 6 rokov od dátumu jej uzatvorenia
30 €
Výpoveď zmluvy po 6 rokoch od dátumu jej uzatvorenia
bezplatne
Spracovanie medziúveru
1,2 % z cieľovej sumy, min.
100,00 €, max. 999,00 €
Zvýšenie cieľovej sumy
10 €
použitia nasporených prostried­
kov,“ dodala hovorkyňa ČSOB.
Práve v tomto okamihu má klient
možnosť doplniť sporenie úverom
a dosiahnuť tak celú cieľovú sumu.
Sporia celé rodiny aj deti
Stavebné sporenie je teda,
povedz­me strednodobým
záväzkom a oplatí sa potom
na takto uložené prostried­
ky pozerať ako na určitý druh
investície. Takéto sporenie
môže byť témou napríklad
aj pre mladé rodiny, pretože
stavebné sporiteľne ponúka­
jú aj produkty určené deťom.
„Rodič môže uzatvoriť zmlu­
vu o stavebnom sporení pre
svoje neplnoleté dieťa vo veku
do 18 rokov. Dieťa po nado­
budnutí plnoletosti má potom
k dispozícii celú nasporenú
a zhodnotenú sumu vrátane
úrokov a štátnej prémie a navy­
še má nárok na stavebný úver,“
povedal Slobodník.
NEXT FUTURE
63
BANKY A POISŤOVNE . Stavebné sporenie, šanca na bývanie pre každého?
Zo stavebného sporenia je
navyše možné urobiť takpo­
vediac rodinnú záležitosť aj
uzatvorením rodinnej zmlu­
vy. Takéto sporenie so sebou
prináša viacero výhod.
„Spoločné sporenie (napríklad
manželov na jednej zmluve) je
finančne výhodnejšie, a teda
ziskovejšie (nižšie náklady na
poplatky, vrátane poplatkov
za prevodné príkazy, vklady
a pod.), administratívne jedno­
duchšie (klienti majú všet­
ky výhody stavebného spore­
nia, pričom realizujú vklady
len na jednu zmluvu o staveb­
nom sporení) a jednoduchšie aj
pri následnom čerpaní úveru,“
uviedla spoločnosť Wüstenrot.
alebo elektroinštaláciu a vodoin­
štaláciu. Tieto prostriedky možno
použiť napríklad aj na zabezpe­
čenie prvkov pasívnej a aktívnej
ochrany ako bezpečnostné dvere
alebo signalizačné zariadenia.
Úroky
Na úročenie pri staveb­
nom sporení sa treba pozerať
z dvoch pohľadov. Počas spore­
nia totiž sporiteľne klientom
úroky pripisujú naopak, samo­
Nasporené peniaze spolu
s prípadným úverom môžu mať
skutočne rozmanité použitie.
Podľa PSS sa dajú prostried­
ky použiť napríklad na kúpu
bytu či domu, modernizá­
ciu nehnuteľnosti, kúpu neby­
tových priestorov či staveb­
ných pozemkov. Taktiež sa dá
týmito prostriedkami finan­
covať napríklad projekto­
vá dokumentácia. Rovnako sa
dajú financovať stavebné práce
a výstavba drobných stavieb,
ako je napríklad garáž, prístre­
šok či kôlňa.
64
NEXT FUTURE
Foto: Stockfresh
Financovať cez stavebné sporenie
je možné aj inžinierske siete, teda
napríklad kanalizáciu, elektroin­
štaláciu, vzduchotechniku či plyn
JÚL/AUGUST 2014
Stavebné sporenie, šanca na bývanie pre každého? . BANKY A POISŤOVNE
zrejme, v čase čerpania úverov
klienti úroky platia. Spoloč­
nosti PSS, Wüstenrot aj ČSOB
v podstate zhodne pripisujú
svojim klientom počas spore­
nia úroky vo výške 2 %. PSS
však ponúka aj možnosti,
keď sa vklady úročia sadzbou
1,75 % a v prípade predpokla­
daného zrýchleného čerpa­
nia sa vklady úročia sadzbou
0,1 %. Ďalšiu možnosť ako
úročiť vklady ponúka naprí­
klad spoločnosť ČSOB vo
forme pásmového úročenia,
keď v závislosti od výšky vkla­
du môže sporiteľ získať k dvoj­
percentnému úročeniu ďalšie
percentá navyše.
Úroková sadzba v rámci čerpa­
ného úveru sa v ČSOB pohy­
buje od 2,9 %. Spoločnosť
Wüstenrot ponúka staveb­
ný úver od 3 % a PSS ponúka
stavebné úvery od 2,9 %, úrok
však v závislosti od produktu
môže byť napríklad aj 4,75 %.
Úrok sa však v konkrétnych
situáciách môže meniť, preto je
dobré urobiť si prieskum trhu
a navštíviť stavebné sporiteľne.
Úverové produkty sa pri
stavebných úveroch nekon­
čia. V ponuke je taktiež škála
medziúverov. Túto možnosť
klienti volia v prípade, že
potrebujú použiť cieľovú sumu
skôr, než im vznikne nárok na
čerpanie stavebného úveru.
Úrok spojený s medziúverom
sa v PSS pohybuje od 1,89 %,
spoločnosť Wüstenrot ponúka
medziúver s úrokom od 1,69 %
a v ČSOB poskytuje medziúver
so sadzbou od 3,39 %. „Klient
môže o medziúver požiadať aj
súčasne s uzatvorením zmlu­
vy o stavebnom sporení,“ pove­
dal Slobodník z PSS s tým, že
o takýto úver je možné požiadať
hneď napríklad aj pri podpise
zmluvy o stavebnom sporení.
Ručenie
Rozmanitosť úverových
produktov sa prejavuje aj
v tom, že spôsobov, akými
môžu klienti za svoje záväz­
ky ručiť, je viacero. „Akcep­
tované spôsoby zabezpečenia
úveru sú od vinkulácie životnej
poistky, cez ručenie ručiteľom
až po zaručenie nehnuteľným
majetkom aj vo výstavbe, podľa
zvoleného produktu a výšky
požadovaného úveru. Staveb­
ný úver je možné v spoločnos­
ti Wüstenrot čerpať bez dokla­
dovania výšky príjmu až do
výšky 30 000 eur a bez založe­
nia nehnuteľnosti až do výšky
40 000 eur,“ uviedla spoločnosť
Wüstenrot. Čerpanie úveru bez
ručenia nehnuteľnosťou ponú­
kajú aj ďalšie sporiteľne. „Úver
je možné poskytnúť bez zabez­
pečenia do výšky 17 000 eur
v prípade jedného účastní­
ka úverového vzťahu a do
25 000 eur v prípade dvoch
účastníkov úverového vzťahu.
V prípade úveru zabezpeče­
ného nehnuteľnosťou je výška
úveru limitovaná akceptovateľ­
nou hodnotou nehnuteľnosti,“
uviedla Zuzana Eliášová. „Pri
žiadosti o stavebný úver do
50 000 eur klient nemusí preu­
kazovať svoj príjem a nevyža­
dujeme ani založenie nehnu­
teľnosti a rovnako ani ruči­
teľa. Výnimkou sú úvery pre
ľudí nad šesťdesiat rokov, keď
musí v úverovom vzťahu vystu­
povať ručiteľ do šesťdesiat
rokov veku,“ uviedol Slobod­
ník. Odlišná je situácia v prípa­
de ručenia za medziúver. „Pri
všetkých typoch medziúve­
rov na bývanie v sume nad
30 000 eur je potrebné založe­
nie nehnuteľnosti ako zábez­
peka k úveru. Pre medziúve­
ry do 30 000 eur nie je nutný
ani ručiteľ,“ uviedol Slobod­
ník s tým, že v prípade hodno­
tiaceho čísla 5 a viac je bez
ručenia medziúver do výšky
40 000 eur.
Stavebné sporenie je teda
produkt spájajúci sporenie
s čerpaním úveru, je urče­
ný klientom v podstate bez
rozdielu veku, keďže jednou
z cieľových skupín sú aj deti,
ktorým môžu sporiť rodičia.
Rôzne je taktiež aj ručenie za
úver a klienti tak pri niekto­
rých typoch sporenia nemusia
ručiť povedzme novým býva­
ním. Stavebné sporenie je tak
určite možnosť, ako bývať kraj­
šie, lepšie či v novom.
NEXT FUTURE
65
REDAKČNÁ RADA . Redakčná rada v kaštieli Mierovo
REDAKČNÁ RADA
V KAŠTIELI MIEROVO
Autor: Jana Ondrejka, Foto: Simona Oswaldová
Zasadnutie júnovej redakčnej rady sa opäť konalo
v nádherných, históriou nasiaknutých priestoroch.
Tentoraz sme sa s predstaviteľmi slovenských bánk,
poisťovní, ale aj finančno-sprostredkovateľských
spoločností stretli v útulnom kaštieli Castel
Pension & Restaurant v Mierove.
D
66
ebata sa už tradične nies­
la v priateľskom duchu, ale
navyše bola aj mimoriad­
ne inšpiratívna. Popri témach, ktoré
boli na programe, sme sa počas
diskusie dostali aj k ďalším zaují­
mavým námetom, ktorým sa bude­
me postupne venovať na stránkach
časopisu NEXT FUTURE.
Nemenej pozoruhodná bola aj nastolená
problematika nemajetkovej ujmy, naprí­
klad pri zranení, úraze, alebo aj pri PZP.
V článku, ktorý si budete môcť prečí­
tať na www.nextfuture.sk, sa bude­
me zaoberať možnosťami využitia,
ale aj zneužitia takéhoto poistenia
a rovnako aj pripravovanými legis­
latívnymi zmenami.
Upútala nás najmä téma poistenie
v gastrosektore a možnosti a výluky,
ktoré sa s tým spájajú. Zaujímalo nás,
do akej miery nesie poisťovňa zodpo­
vednosť za následky spôsobené vyda­
ním nekvalitnej stravy, ktorá spôsobí
zákazníkovi zdravotné problémy.
Krátko sa hovorilo aj o pripravova­
ných záťažových testoch ECB pre
slovenské banky, ale aj o nových
bankových produktoch.
Redakčná rada bola zakončená nefor­
málnou diskusiou a občerstvením
v záhrade spomínaného kaštieľa.
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Redakčná rada v kaštieli Mierovo . REDAKČNÁ RADA
NEXT FUTURE
67
ROZVOJ OSOBNOSTI . Budovanie dôvery – výzva a príležitosť!
BUDOVANIE
DÔVERY – VÝZVA
A PRÍLEŽITOSŤ!
Autor: James M. Heidema, Foto: archív autora
V
zhľadom na to,
koľko sa vo svete
deje obchodných
podvodov a aká
nesmierna chamtivosť je vidi­
teľná u tých najbohatších
a „vyvolených“, ľudia sa stáva­
jú skeptickými a nedôverčivý­
mi voči každému, kto pracuje
v odvetví finančných služieb.
Tí z nás, ktorí pracujú v tomto
odvetví (finančných služieb),
majú za úlohu vybudovať si
dôveru svojich zákazníkov
ešte pred tým, ako sa začne
samotný predajný proces.
Pričom prihliadať treba aj na
to, že váš zákazník je z roka na
rok lepšie informovaný. Záslu­
hou internetu si môže veľmi
ľahko nájsť potrebné infor­
mácie o vašej práci, odbo­
re, v ktorom pracujete, o vašej
spoločnosti a dokonca aj o vás
samotných. Zákazník má
68
NEXT FUTURE
väčšiu možnosť porovnať vás
s vašimi konkurentmi. Výsled­
kom toho je, že od vás očaká­
va omnoho viac.
Vzniká tu teda rozpor medzi
veľmi nízkou úrovňou dôve­
ry a na druhej strane vyšším
očakávaním na služby a
servis, ktorý poskytnete. Vaši
klienti vám chcú dôverovať,
ale očakávajú viac. Ako teda
vybudovať most medzi tými­
to dvoma protikladmi? Ako
vyplniť medzeru?
Ponúkam vám niekoľko
možností, ktoré by mohli
pomôcť preklenúť túto
priepasť:
Pochopte, že nie je vašou
úlohou obhajovať iné spoloč­
nosti, alebo jednotlivcov, ktorí
robia svoju prácu nekvalitne
a vyvádzajú hlúposti.
Vy sa správate inak. Máte iné
spôsoby a servis, ktorý ponú­
kate klientovi, je lepší. Uisti­
te sa však, že vaše správanie je
naozaj profesionálne. Priznajte
zákazníkovi, že jeden z vašich
prvoradých cieľov je získať si
jeho dôveru. Ak súhlasíte s tým,
čo hovorím, choďte za svojím
klientom a preberte to s ním.
Ak chcete, aby bolo vaše správa­
nie posudzované kladne a vzbu­
dzovalo dôveru, tu je prvý zo
štyroch elementárnych pilierov, na
ktorých sa dá vybudovať dôvera.
Prosím
Hovorte často „prosím“, ako
napríklad: prosím, zavolajte mi;
prosím, počúvajte ma; prosím,
poskytli by ste mi takúto infor­
máciu?; stretli by ste sa so
mnou, prosím?; budete, prosím,
nakupovať odo mňa?; odporú­
čate ma ďalej, prosím…?
JÚL/AUGUST 2014
Budovanie dôvery – výzva a príležitosť! . ROZVOJ OSOBNOSTI
Ďakujem
Hovorte často „ďakujem“.
Ďakujeme vám za zavola­
nie; ďakujem vám, že ste si
ma vypočuli; ďakujem vám,
že ste mi poskytli potrebné
informácie; ďakujem, že ste si
našli čas sa so mnou stretnúť;
ďakujem vám, že ste si kúpi­
li produkt odo mňa a ďakujem
vám za to, že mi dávate kladné
odporúčania.
Buďte presný. Nemeškajte!
Nikdy nemeškajte na dohodnu­
té stretnutia! Ak meškáte, je to
akoby ste tým svojim klientom
hovorili, že nie sú dôležití.
Dodržujte svoje sľuby!
Ak sľúbite, že niečo urobíte,
urobte to! Ak sľúbite, že zavolá­
te späť, zavolajte späť. Ak sľúbi­
te, že klientovi poskytnete,
alebo zistíte ešte nejakú doplňu­
júcu informáciu, urobte tak!
Kľúč pri budovaní dôvery je vo
vašom správaní. Hovorte prosím
a ďakujem, nemeškajte a dodržuj­
te svoje sľuby. Pre klienta to pred­
stavuje veľkú pridanú hodnotu
a veľa mu to napovie o vás, vašich
hodnotách, správaní a o tom, či
vám môže dôverovať.
Zdvorilosť nie je úplne bežná,
a ak ju zákazníkovi ponúknete,
určite ju prijme kladne.
Ak teda chcete efektívne vypl­
niť medzeru medzi zákazníckou
dôverou a očakávaním, stotož­
nite sa s týmito štyrmi jednodu­
chými návykmi. To je to, čo vás
môže odlíšiť od konkurencie.
Ak však aj naďalej neuskutoč­
níte nijakú zmenu, ale napriek
tomu čakáte lepší výsledok,
potom by sa vaše očakávania
dali definovať ako šialenstvo.
Aj nedostatok dôvery
zo strany klienta môžete prijať ako výzvu
a príležitosť.
JE TO NA VÁS!
NEXT FUTURE
69
ROZVOJ OSOBNOSTI . Škrípe to medzi kolegami? Pomôcť môže teambuilding
ŠKRÍPE TO MEDZI KOLEGAMI?
POMÔCŤ MÔŽE
TEAMBUILDING
Autor: Ján Beracka
Je 11. mája 2002, pozornosť Slovákov nabrala smer Göteborg. Remízový finálový
zápas hokejových majstrovstiev sveta našich s Rusmi smeruje dve minúty pred
koncom tretej tretiny do predĺženia. Žigmund Pálffy však dokáže vybojovať puk,
prihráva ho lepšie postavenému Petrovi Bondrovi, ktorý 100 sekúnd pred koncom
neomylne skóruje. Slováci sa stávajú majstrami sveta. Medzi našimi útočníkmi
fungovala spolupráca, ktorá slovenskú reprezentáciu doviedla k pamätnému
víťazstvu. Rovnako ako v športe, je fungujúci tím potrebný aj pre úspech v podnikaní.
Jedným zo spôsobov, ako správne naladiť firemný tím, môže byť teambuilding.
R
ozumný manažér
dobre rozumie tomu,
že pracovný tím je
živý organizmus.
Preto, keď meriame pracov­
ný výkon, jedna a jedna nie
sú vždy dve. Keď sa darí a tím
pracuje ako má, jedna plus
jedna sa môže pokojne rovnať
aj trom, piatim či desiatim. Ak
však súhra tímu nefunguje a
v pracovných vzťahoch to škrí­
pe, tento súčet môže byť, bohu­
žiaľ, aj nula a vynaložená práca
je jednoducho zbytočná. Výsled­
ky sa nedostavia a finančné
výkazy sa môžu začať červenať.
O medziľudské vzťahy na praco­
visku sa preto treba starať rovna­
ko ako o tie súkromné.
70
NEXT FUTURE
Práve teambuilding je nástroj,
ktorý má za úlohu zlepšiť vzťa­
hy medzi kolegami. Aby bol
každý pracovník v rámci tímu
skôr ozubené koliesko hodi­
nového strojčeka, než piate
kolo na voze, musí byť kolek­
tív stmelený a vzťahy v ňom
zdravé. „Spoločnosti a mana­
žéri jednotlivých oddelení sa
na nás často obracajú práve
vtedy, keď potrebujú zefek­
tívniť funkcie tímu, vytvo­
riť alebo predať novú stratégiu
alebo víziu spoločnosti, ale aj
pri opakujúcich sa konfliktoch
medzi kolegami alebo tímami,
prípadne pri príchode nového
manažéra a podobne,“ hovorí
Marko Šarmír managing part­
ner spoločnosti RecruitMen&­
Developium Group. „Team­
building je forma krátkeho
prevažne jeden až dva dni trva­
júceho zážitkového rozvojové­
ho projektu, v rámci ktorého sa
prostredníctvom konkrétnych
aktivít stimuluje postoj a moti­
vácia účastníkov,“ dodáva
s tým, že všetko závisí od zada­
nia a očakávania spoločnosti.
Takéto aktivity skutočne slúžia
na to, aby kolektív ako celok
pôsobil kompaktnejšie. „Team­
building veľmi laicky pove­
dané utužuje kolektív, preto
podľa môjho názoru by ho mal
každý manažment absolvovať
pravidelne, pokiaľ má ambí­
ciu byť dlhodobo fungujúci,“
JÚL/AUGUST 2014
Škrípe to medzi kolegami? Pomôcť môže teambuilding . ROZVOJ OSOBNOSTI
hovorí Miloš Zágoršek, riaditeľ
spoločnosti Quinta Essentia.
Stmeľujúci účinok môže mať
aj „pivo po práci“ s kolegami,
nie každá takáto akcia je však
teambuildingom. „Opekač­
ka alebo firemná večera patrí
do života pracovného tímu,
ale nemala by sa volať team­
building, ale teamspirit, teda
podpora dobrých vzťahov.
Pri teambuildingu sa spoloč­
ne riešia tímové úlohy, robí
sa reflexia priebehu proce­
su a spätná väzba. Plánuje sa,
ako zlepšiť vzájomnú spolu­
prácu v pracovnom živote. To
na bowlingu nerobíte,“ hovo­
rí Katarína Rothová zo spoloč­
nosti Quanticon. O ciele­
nom teambuildingu by mali
uvažovať skôr pracovné tímy,
ktorých členovia by spolu na to
pivo nikdy nešli, lebo to medzi
nimi nefunguje.
Teambuilding má teda svoje
zákonitosti. „Základné témy
teambuildingu sú spravidla
tímová práca, komunikácia,
zlepšenie medziľudských vzťa­
hov. Ale do programu je možné
zakomponovať aj aktuál­
ne témy, ktoré tím práve rieši,
napríklad zvládanie streso­
vých situácií, projektové riade­
nie, delegovanie, motivácia
a podobne,“ hovorí Zágoršek.
„Teambuilding by mal účast­
níkov priviesť najmä k vlast­
nej skúsenosti, teda k zážitku
s tým, že tímová práca nie je
len populistický pojem, ale že
je v praxi výhodná pre každého
jednotlivca, člena tímu,“ dopĺ­
ňa. To potvrdzuje aj Marko
Šarmír. „Najčastejšie uvedo­
menie, ktoré by si z teambuil­
dingu mal každý jednotlivec
odniesť, je, že spolupracovať sa
oplatí,“ uvádza.
Pohľad do zrkadla
V prípade, že sa tímová aktivi­
ta darí, členovia tímu sa menia
na otvorené knihy a navzá­
jom o sebe získavajú informá­
cie. „Teambuilding slúži okrem
iného aj na to, aby sa kole­
govia, členovia tímu, medzi
sebou lepšie spoznali, pocho­
pili svoju prácu aj z pohľadu
interného zákazníka a vysvetli­
li si svoje názory a pohľady pri
riešení rôznych situácií. Okrem
toho sa v jednotlivých úlohách
prejaví ich motivácia, teda
chuť riešiť situácie a nároč­
né momenty,“ hovorí Šarmír.
Okrem toho sa dajú získať
ďalšie poznatky. „V diskusiách
vypláva na povrch vzájomný
rešpekt a porozumenie medzi
kolegami alebo naopak arogan­
cia, nedôvera, neochota počú­
vať iných a podobne. Okrem
tohto voľného pozorova­
nia je možné zamerať sa aj na
konkrétne kompetencie a funk­
cie tímu,“ dopĺňa Šarmír.
Zamestnanci tak o sebe svojím
správaním sa v modelových
situáciách môžu veľa prezra­
diť. „Pokiaľ by to bolo súčasťou
zadania klienta, tak je možné
analyzovať silné a slabé stránky
zamestnancov, ich motiváciu,
prirodzené pozície v tíme, urči­
té osobné predpoklady a podob­
ne,“ hovorí Zágoršek. Katarí­
na Rothová poukazuje na to, že
teambuildingová akcia poodha­
lí, či je synergia v tíme pozitív­
na alebo negatívna.
Teambuilding tak môže byť
pomerne všestranný nástroj.
Firmy, ktoré sa pre niečo také
rozhodnú, však musia vedieť,
čo chcú. „Je potrebné zreál­
niť očakávania manažé­
ra tímu a členov tímu. Dôle­
žité je uvedomiť si, čo chcem
TB dosiahnuť a akú má mať
(teambuilding) funkciu. Podľa
toho vytvoríme k TB príbeh,
navrhneme aktivity a vybe­
rieme vhodné miesto kona­
nia,“ uvádza Marko Šarmír.
S tým súhlasí aj Miloš Zágor­
šek. „Najdôležitejšie je správ­
ne analyzovať potreby a očaká­
vania tímu pred programom
a určiť si správne s klientom účel
teambuildingu. Podľa toho sa
aktivity vyberajú a pod správ­
nym vedením potom aj fungujú.
Ich výber ovplyvňujú aj objek­
tívne okolnosti, teda termín,
miesto, čas vyhradený na
program a podobne,“ uvádza.
Samotné úlohy si, samozrejme,
vyžadujú komunikáciu, koor­
NEXT FUTURE
71
ROZVOJ OSOBNOSTI . Škrípe to medzi kolegami? Pomôcť môže teambuilding
dináciu a spoluprácu, aby sa
dali úspešne zvládnuť. Podľa
Miloša Zágoršeka sa pravidel­
ne využívajú napríklad lanové
prekážky či konštrukčné úlohy.
Dôležitý je správny výber úloh.
„Vo všeobecnosti fungujú akti­
vity, ktoré sú pre účastníkov
výzvou a nútia ich riešiť nejaký
problém. Využívajú sa aktivity,
v ktorých sa každý môže preja­
viť a ukázať svoj potenciál. Aby
však mali účinok, musia byť
primerane náročné a zaujíma­
vé,“ hovorí Rothová.
Kľúčom je komunikácia
Teambuildingové aktivity dostá­
vajú účastníkov do modelo­
vých situácií, ktorým musia čeliť
a pokúsiť sa nájsť východisko.
„Jednotlivé in­door alebo outdo­
orové aktivity, či už pria­
mo alebo nepriamo rozvíja­
jú určité kompetencie, prípad­
ne zručnosti jednotlivcov,
ako sú napríklad plánovanie
a stanovovanie priorít, komu­
nikácia, kreativita a podobne.
Pri niektorých úlohách majú
účastníci možnosť pripraviť si
stratégie, ktoré budú využí­
vať pri plnení úlohy. Je úžas­
né sledovať, ako tímy medzi
sebou komunikujú, respek­
tíve nekomunikujú, pracujú
s domnienkami alebo prehlia­
dajú podstatné informácie,“
uvádza Šarmír. Zlom podľa
neho prichádza, keď si tú istú
aktivitu skúšajú opäť. „Komu­
nikácia je vo väčšine prípa­
72
NEXT FUTURE
MODERNÉ TRENDY
Ako iné oblasti života, aj teambuildingové aktivity podliehajú trendom. Ponuka týchto aktivít sa taktiež rozvíja a mení.
Novým trendom je podľa Kataríny Rothovej prepájanie teambuildingu s ďalšou témou, napríklad stresový manažment, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, tímová
spolupráca či manažment zmeny.
Popularitu podľa Miloša Zágoršeka získava taktiež program
vytvorený pomocou moderných technológií, alebo formou
manuálnej práce. Môže ísť napríklad o práce na farme,
alebo o rekonštrukciu detského ihriska.
Marko Šarmír upozorňuje na aktivitu zvanú LEGO Serious
Play®, pri ktorej sa využívajú špeciálne vybrané stavebnice od spoločnosti LEGO. Tento program využíval napríklad americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA)
pri vytvorení nového inžinierskeho centra po tragickom
výbuchu raketoplánu Columbia. Metóda LSP je technika
riešenia problémov a náročných situácií na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie. Počas vedenia workshopov a teambuildingu sa využíva technika facilitácie. To
znamená, že lektor je v úlohe facilitátora a kladie účastníkom TB vopred pripravené otázky na danú tému. Účastníci vyjadrujú svoje myšlienky prostredníctvom stavebnice LEGO. Vyrábajú konkrétne konštrukty, ktorými vyjadrujú svoje myšlienky.
Metóda LSP je založená na rozsiahlom výskume v oblasti
rozvoja organizácií, tímov a jednotlivcov, pričom sa pri nej
využívajú všetky fázy z cyklu učenia, čo prispieva k dosiahnutiu želaných výsledkov.
BENEFITY VYUŽÍVANIA METÓDY LSP: väčšia zaangažovanosť a zapojenie účastníkov, viac myšlienok a nápadov,
viac emócií a vášne, väčší pocit záväzku a spoluvlastníctva, lepšie výsledky a odbúranie Paretovho princípu (20 %
ľudí v tíme „ťahá“ zvyšných 80 %). Metóda LSP sa dostáva do ľudskej schopnosti predstavovať si, opisovať a nájsť
zmysel v práve sa odohrávajúcej situácii a takisto aj do
schopnosti začať zmenu, zlepšenie a dokonca aj vymyslieť niečo radikálne nové.
JÚL/AUGUST 2014
Škrípe to medzi kolegami? Pomôcť môže teambuilding . ROZVOJ OSOBNOSTI
dov efektívnejšia, v tímoch
sa rozdelia úlohy, plánu­
jú a vymieňajú sa informácie.
Práve vtedy prichádza k uvedo­
meniu si a rozvoju určitých
kompetencií,“ uvádza.
Komunikácia je však nevy­
hnutná už pred samotnou
teambuildingovou aktivitou,
pretože ak sa príprava takejto
akcie zanedbá, tá potom strá­
ca zmysel. „Jednou z prekážok
môže byť nenaladenie a nega­
tívny postoj členov tímu k TB
alebo iným rozvojovým akti­
vitám. Je potrebné tím vopred
informovať a zistiť, aký je
záujem podieľať sa na takejto
akcii. Každá rozvojová aktivi­
ta je minimálne 50 % o dodá­
vateľovi služby a 50 % o tom,
ako do programu prispe­
jú ostaní účastníci,“ dopĺňa
Šarmír. Úspech takejto akcie
stojí teda na základoch klade­
ných ešte pred jej začiatkom.
„Chybou je, ak dodávateľská
spoločnosť komunikuje len
s oddelením ľudských zdro­
jov a nie so samotnými účast­
níkmi teambuildingu. Vtedy
môžu byť očakávania účastní­
kov úplne iné ako očakávania
zadávateľa. Chybou je aj to, ak
je zvolená aktivita neprimera­
ne náročná, teda buď priveľmi
jednoduchá, alebo veľmi zloži­
tá,“ dopĺňa Rothová.
Zle pripravená aktivita
môže vyústiť do otvoreného
konf liktu a záleží na skúse­
nostiach lektora, teda facili­
tátora. Aj takáto situácia sa
však môže za určitých okol­
ností skončiť priaznivo. „Aj
nepodarený teambuilding
môže byť za určitých okol­
ností prospešný. Ak aktivi­
ta nevychádza podľa plánu,
účastníci sa môžu zomknúť,“
uvádza Rothová. Určité ohro­
zenia však existujú, team­
building preto treba poriad­
ne pripraviť, aby sa prípad­
né napätie v tíme ešte
nevyhrocovalo.
Pochybiť môžu obe strany,
teda aj klient, aj organizá­
tor akcie. „Zo strany klienta
môže byť pochybenie vo forme
nesprávneho, resp. neúplného
zadania, a zo strany realizá­
tora najmä nevhodne zvolený
odborný personál, inštrukto­
ri, animátori. A pozor si treba
dávať najmä na konzumáciu
alkoholu na teambuildingu,“
hovorí Zágoršek.
Teambuilding a tímový
koučing
Je teda jasné, že počas team­
buildingových aktivít je
v centre pozornosti tím a vzťa­
hy v ňom. Vytvára sa systém,
s ktorým pracuje napríklad
aj tímový kouč počas tímo­
vého koučingu, ktorý môže
byť súčasťou teambuildin­
gu. „Tímový koučing môže
byť kľúčovou časťou teambuil­
dingových alebo teamspiri­
tových aktivít. Teambuilding
cez netradičný, často out­do­
orový zážitok rozvíja tímo­
vú spoluprácu a komunikáciu.
Pokiaľ skúsenosti tímu z akti­
vity sú aj vzájomne prediskuto­
vané a prebehne reflexia, dáva
poučenie, skúsenosť pre tímovú
prácu na pracovisku,“ uvádza
Dagmar Kéryová, prezidentka
ICF Slovak Chapter.
Tímový koučing je cesta
k efektívnejšiemu fungovaniu
pracovných kolektívov. „Tímo­
vý kouč pracuje so vzťah­
mi v systéme, nie s jednotliv­
cami. Robí to tak, že odhaľu­
je systém sám pre seba a on
si potom nájde svoje rieše­
nia. Platí to aj u jednotlivcov,
pretože keď získame jasnosť
o situácii, kde sme, začne­
me vidieť aj riešenia,“ hovorí
Kéryová. „Jednoducho pove­
dané, je to spôsob, ako zapo­
jiť ľudí do spoločného dialó­
gu, aby spolu vytvorili novú
kvalitu tímovej práce,“ dopĺňa.
Teambuilding je teda celkom
určite spôsob, ako napomôcť
tomu, aby sa zoskupenie indi­
vidualít zmenilo na skupi­
nu „mušketierov“, v ktorej
naozaj bude pracovať „jeden
za všetkých a všetci za jedné­
ho“. Takúto akciu je však urči­
te potrebné poriadne premys­
lieť a správne zacieliť, aby sa
neminula účinku.
NEXT FUTURE
73
ROZVOJ OSOBNOSTI . Ako sa stať úspešným?
AKO SA STAŤ
ÚSPEŠNÝM?
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Otázku, ako byť úspešný, si položí
v živote každý bez ohľadu na vek, stav
či profesiu. Niektorí aj viac ráz nielen
za život, ale aj za rok, mesiac či deň.
Dosiahnuť úspech je niečo magické,
prirovnávané k naplneniu a zmyslu
života. Úspech však nepríde sám od
seba. Netreba čakať, že sa raz objaví
za dverami ako šťastná náhoda.
Predpoklady úspechu sa formujú už
v kolíske, no to, či v konečnom dôsledku
zhodnotíme náš život ako úspešný,
záleží predovšetkým na nás a zdá sa
aj na schopnosti nehádzať príliš často
flintu do žita.
74
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Ako sa stať úspešným? . ROZVOJ OSOBNOSTI
Vymažte si z hlavy „NEDÁ rapie musíme otvoriť, vytrie­
diť a doplniť náhradný­
SA“!
Dvaja ľudia v tom istom
biznise nemusia byť vždy
rovnako úspešní. Pritom si
obaja vedia napľuť do dlaní a
vysúkať rukávy. V čom je teda
rozdiel? Niekedy môžu za
úspech či neúspech aj postoje,
ktoré človek prijal v detstve.
„Stať sa úspešným človekom
znamená mať okolo seba auru
sily, odvahy a bezpečia. Vidieť
svet ako príležitosť, nie ako
hrozbu. To je balíček, ktorý
dostáva dieťa od osobnost­
ne kvalitných rodičov,“ hovo­
rí Miroslava Muráriková,
klinický psychológ a psycho­
terapeut. Šťastie pri narode­
ní tak zdá sa určuje do veľkej
miery budúcnosť. Nie každé­
ho však rodičia nastavia na
úspech. Ani to nie je tragédia,
veď mnoho bohatých a sláv­
nych ľudí vyrástlo z nie práve
najlepších pomerov. Nádej
teda existuje. „Pokiaľ sa dieťa
narodí do rodiny, ktorá je
osobnostne slabšia a chýba­
jú mu odkazy rodičov formu­
júce jeho sebaúctu, môže byť
akokoľvek šikovný, nemô­
že dosiahnuť úspech z jedno­
duchého dôvodu, ktorým je
prekliatie vo forme myšlie­
nok: nezaslúžim si…, som
nula…, som nikto…, druhí
sú lepší, sám to nedoká­
žem… a pod. To je ich balí­
ček, ktorý veľmi namáhavo,
často aj s pomocou psychote­
mi formulkami, ktoré treba
zasadiť a dôsledne pestovať,“
hovorí Muráriková.
Preto na vlnu úspechu treba
nastúpiť pripravený. V tomto
prípade môžu byť cestou
napríklad aj tréningy a moti­
vačné semináre. No aj tu treba
podotknúť, všetko s mierou.
Viac sa učte ako motivujte
Jednu z ciest, ako zmeniť
myšlienkové modely a nasta­
venie získané doma a na
„rodnom pieskovisku“, pred­
stavujú práve semináre úspe­
chu, ktoré vyrastajú ako huby
po daždi. Majú moc zmeniť
nás za pár hodín a ako sa
hovorí – nastaviť na úspech?
„Pri seminároch záleží na
tom, kto seminár organizu­
je a čo má za sebou. Nie je
dôležité, aby to bol študova­
ný psychológ. Aj ľudia pria­
mo z praxe, ktorí vedia, ako
sa dostať odniekadiaľ niekam,
vedia byť veľmi efektívni.
Takéto semináre majú okam­
žitý efekt. Ľudia následne
vedia vyhodnotiť, aký efekt
priniesol ich život po apli­
kovaní nových informácií
do praxe. Môže však fungo­
vať aj mnoho seminárov, čo
sa dobre predávajú, no výsle­
dok je veľmi sporný. Násil­
ne pozitivistické semináre
stavajúce len na jednostran­
nom pozitívnom myslení však
nie sú šťastné. Ľudia sa skôr
či neskôr stretnú s negatív­
nou skúsenosťou aj po absol­
vovaní seminára a predsta­
vy či sny sa môžu zrútiť ako
domček z karát. V takom
prípade môže človek upadnúť
aj do depresívnych nálad či
pochybností,“ hovorí Martin
Miler, klinický psychológ.
Úspech teda neznamená stať
sa nezdravým optimistom,
ktorý časom upadne do letar­
gie. Skôr sa neustále vzdelá­
vať, učiť sa a prijať zistenie,
že úspech nie je záležitosťou
na prvý pokus, ale často sled
pokusov a omylov. Vždy sa
preto oplatí učiť sa od tých,
ktorých cestou sami chceme
kráčať. Mnoho priepastí totiž
preskočili a nemusíme sa teda
s nimi boriť sami.
Neobmedzujte úspech len
na bankové konto
Pri úspechu nehovoríme
o žiadnej fyzikálne merateľ­
nej veličine. Úspech nemá
hranicu alebo bod, keď môže­
me objektívne zhodnotiť, že
už sme úspešní. Ide o osobi­
té nastavenie človeka, ktorý sa
(postupne) prepracoval k svoj­
mu cieľu. Na to je potreb­
né vždy splniť viacero pred­
pokladov. Jedným z nich je
špecifický talent. Na druhej
strane každý človek sa môže
stať úspešným. „Vedomos­
ti a zručnosti potrebné pre
danú oblasť sú rozhodujú­
NEXT FUTURE
75
ROZVOJ OSOBNOSTI . Ako sa stať úspešným?
ce, no zároveň bez správ­
neho postoja, motivácie a
nastavenia našej psychiky by
bolo dosiahnutie akéhokoľ­
vek cieľa nemožné,“ hovorí
psychológ František Skokan.
Úspech, samozrejme, závi­
sí od toho, čo v živote vníma­
me ako úspech a aký človek je
podľa nás úspešný. František
Skokan dodáva, že konzum­
ná spoločnosť, ktorej súčasťou
sme aj my, považuje za úspech
vysoké postavenie, finančnú
nezávislosť, postup v kariére,
prestíž a podobne. Netre­
ba sa tým nechať odradiť.
„Nie každý jedinec je schopný
splniť kritériá konzumného
sveta, čo nemusí jednoznač­
ne znamenať, že nedosahuje
úspechy vo svojich zvolených
prioritách,“ hovorí Skokan. Je
rozdiel medzi jazdou v mase­
rati a spokojnou rodinou?
Určite je, maserati nemu­
sí byť pre každého najväčším
meradlom úspechu.
Pripravte sa na „obité
kolená“
Úspechy a pády. Nutne
sprevádzajú život člove­
ka. Ako sa vyrovnať s tým,
že človek nemôže len stúpať
nahor? Krátky návod podá­
va PhDr. František Skokan:
„Tak ako patrí k nášmu životu
striedanie dňa a noci, strie­
danie ročných období, takis­
to patria do nášho života
úspechy a neúspechy. Úspe­
76
NEXT FUTURE
MICHAL MEŠKO
CEO Martinus.sk
Neexistuje univerzálny recept alebo jednotný návod,
ako uspieť. Azda len robiť všetko, do čoho sa pustíme, najlepšie ako vieme. Toto sa nám zatiaľ osvedčilo.
U mňa úspech vždy vychádzal zo záľuby pre tvorbu.
JOHANESS KJELLGREN
generálny riaditeľ Volvo Group Slovakia
Myslím, že je to o skúšaní nových vecí a výziev pre samého seba. Naučil som sa, že často dokážem urobiť omnoho viac ako som si na začiatku myslel. Je dôležité chytiť
sa šance, nebáť sa a ísť do toho.
MARTIN GUTTMAN
zakladateľ Tuli.sk, s. r. o.
Výdrž a vízia sú dva základné piliere úspechu.
MAREK PRCHAL
český novinár a idea maker
Úspešní ľudia, ktorých poznám, sa zaujímajú o množstvo vecí. Vzdelávajú sa a veľmi tvrdo pracujú. Sú
úprimní, vedia sa vyjadrovať, strategicky myslieť,
motivovať druhých, alebo na nich naopak tak nakričať, že z nich nakoniec niečo dostanú. Hlavne
„nekecajú“!
VOJTECH FURTÁK
oblastný riaditeľ životnej siete Allianz – Slovenská
poisťovňa
Úspešní sa nesmú nechať odradiť počiatočnými
neúspechmi a ísť za cieľom, kvôli ktorému začali.
MARCEL KOHÚT
partner spoločnosti Partners Group
Nikto nemôže byť úspešný v tom, čo nemá rád a čo mu
neprináša radosť. Ďalej musíte vedieť, čo chcete dosiahnuť. Stanoviť si cieľ.
JÚL/AUGUST 2014
Ako sa stať úspešným? . ROZVOJ OSOBNOSTI
MARIE DIAMOND
svetoznáma koučka
Úspešní ľudia sú zdraví a plní energie. Majú krásne vzťahy so svojím partnerom, deťmi, priateľmi a rodinou
a doprajú si čas, aby sa o seba starali a načúvali svojmu
vnútornému hlasu. Sústredia sa na vytvorenie pozitívneho vplyvu na náš svet.
KAREL SKLENÁŘ
konateľ ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o.
Úspešní budú naozaj tí, ktorí budú pozorne načúvať
potrebám svojich zákazníkov a prispôsobia im portfólio
produktov a služieb.
JUDR. MARTIN KATRIAK
predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko
Považujem za prvoradú najmä disciplínu. Tiež by som
vyzdvihol schopnosť rozhodnúť sa.
TOMÁŠ SRNKA
zakladateľ Relbit, s. r. o.
Je dôležité nebáť sa neúspechu. Treba sa z neho poučiť,
oprášiť si kolená a ísť ďalej.
ANDREJ KISKA
prezident SR
Každý manažér musí mať svoj pohľad na svet, nebáť sa
ísť svojou vlastnou cestou, aj keď ho od nej bude odrádzať celé jeho okolie.
JEREMIAH E. WILSON
kouč a tvorca Power trainingu
Poznám ľudí, pre ktorých je najväčším úspechom zveľadená záhrada pri ich dome. Niekto iný chce mať niekoľko
prosperujúcich firiem a len vtedy sa cíti byť úspešným.
Podľa mňa, ten kto nájde úspech v záhrade, je rovnako úspešný ako niekto, kto má firmy a peniaze. Musíme
zistiť, čo je pre nás úspech a pracovať na tom.
chy a neúspechy sú pre náš
život veľmi dôležité, najmä
z toho dôvodu, aby sme vedeli
vnímať náš pokrok pri rieše­
ní rôznych problémov. Nema­
li by sme zabudnúť, že mnoho
vynálezov a objavov je dielom
neúspechu, napríklad objav
penicilínu. Najjednoduch­
ší spôsob, ako sa dostať do
psychickej pohody v prípa­
de nepriazne osudu, je začať
robiť veci odznova, od začiat­
ku, bez toho, aby sme ľutova­
li predchádzajúcu námahu.
Vedieť to, že každým dňom
začíname niečo nové. Úspech
nie je možné dosiahnuť auto­
maticky a zvyčajne je cesta
za cieľom spojená aj s množ­
stvom omylov. Žiadny by však
nemal byť fatálny a rozbiť si
koleno neznamená znovu sa
nepostaviť. Možno len občas
ubrať z tempa, ako to radí
Martin Miler: „Na to, aby
človek mohol dobre a úspešne
fungovať, potrebuje aj efek­
tívne oddychovať. Bez toho
hrozí vyčerpanie až zlyhanie.
Práve to, že sa nedarí môže
byť signál na oddych, na to,
aby sme zhodnotili priori­
ty. Dopriať si čas na oddych
a nevidieť veci fatálne zname­
ná dosiahnuť úspech. Netreba
sa za každých okolností tlačiť
do výkonu a občas je potreb­
né nechať sa unášať tým, čo
je. Niekedy aj prílišná aktivita
môže škodiť. Získať rozhľad je
určite dôležité.“
NEXT FUTURE
77
LIFESTYLE . LETO 2014: Najluxusnejšie kúty sveta
LETO 2014
NAJLUXUSNEJŠIE KÚTY
SVETA
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
Dovolenku si treba vychutnať. Prežiť naplno a odniesť si nielen suveníry,
ale predovšetkým spomienky. Zbieranie tých najkrajších okamihov zaručia
predovšetkým miesta, ktoré ešte nie sú opotrebované tak ako chorvátske
pobrežie. Vydajte sa s nami na tie najinšpiratívnejšie miesta na svete. Do kútov,
ktoré každého cestovateľa nabijú dostatkom energie na celý rok.
Patrí k tým najelitnejším destiná­
ciám sveta a pritom je od Sloven­
ska len pár hodín letu. Cylin­
drický ostrov na okraji Egejského
mora ponúka atmosféru, akú by
ste inde na svete našli len veľmi
ťažko. Biele domčeky s modrými
kupolami ako nebo či more na
pobreží. Santorini je miesto, kde
si podávajú kľučky na hotelových
izbách miliardári s celebritami.
Nebudeme tvrdiť, že ide o dovo­
lenku, kam sa dá vydať s plným
kufrom paštét a sušených polie­
vok. Vie poriadne vymiesť peňa­
ženku. Je však aj štedré. Každý,
kto ho navštívi, dostáva zážit­
ky, na ktoré sa nezabudne ani
vtedy, ak stratíte dovolenko­
vé fotografie. Vulkanické Santo­
78
NEXT FUTURE
Foto: Saturn
SANTORINI
Santorini
JÚL/AUGUST 2014
riny má totiž niekoľko naj. Je to
najromantickejšie zákutie Euró­
py, ak nie aj sveta. Zobrať sem
priateľku znamená okamžite byť
za pána dokonalého. Je najlu­
xusnejšou a zároveň aj najkraj­
šou destináciou celého Grécka.
Vírivka v izbe nie je žiadny luxus.
Absolútnym highlightom ostro­
va je letovisko Imerovigli, ležia­
ce dva kilometre od hlavného
mesta a hotely sú tesané priamo
do skaly. Chýba vám k dokona­
losti už len šampanské? Obsluha
je vám k dispozícii.
Foto: Saturn
LETO 2014: Najluxusnejšie kúty sveta . LIFESTYLE
Santorini
BORA BORA
Bora Bora
Keď už exotika, tak poriadna. Ide
o ostrov Francúzskej Polynézie
v južnom Pacifiku. Vznikol vďaka
sopečnému pôvodu, čo naznaču­
je, že je doslova ako kráter dvíha­
júci sa nad priezračnú hladi­
nu. Okolo centrálneho ostro­
va sa rozkladajú koralové útesy,
ktoré ho uzatvárajú v tyrkysovo­
modrej lagúne. Je to perla Polyné­
zie a je v podstate jedno, aký hotel
a v ktorej časti ostrova si zvolí­
te. Personál vás bude neskutoč­
ne rozmaznávať. Ostrov je zvyk­
nutý na maniere tých najbohatších
návštevníkov, ktorí zväčša zamieria
na Matira Point, najjužnejšiu časť
ostrova s najkrajšími plážami sveta
a rozsiahlymi lagúnami, v ktorých
doslova máte pocit, že sa dotýka­
te prírody čerstvo po jej stvorení.
Je to ako návrat do biblického raja.
Preto sa každému ťažko odchádza
a s radosťou sa vracia.
NEXT FUTURE
79
LIFESTYLE . LETO 2014: Najluxusnejšie kúty sveta
RAJSKÝ OSTROV
Je to drobec. Len 1,5 krát 7,5 kilo­
metra veľký, takže prevetrať na
ňom športové auto je maličký
problém, zato je priam stvorený
na dlhé prechádzky. Je to ostrov
patriaci Bahamám, pretvorený
na špičkové centrum turistického
ruchu. Slúži výhradne na rozmaz­
návanie jeho návštevníkov a preto
má asi všetko, na čo si spomeniete.
Od luxusných hotelov cez golfo­
vé ihriská či čisté pláže s jemným
pieskom. Nie je však pre tých,
ktorí túžia po pokoji a odpočinku
ďaleko od civilizácie. Na rajskom
ostrove to doslova žije. Najvyhľa­
dávanejším miestom je Cabbage
Beach s dĺžkou 5 kilometrov, na
ktorej nájdete všetko, čo k správ­
nej dovolenke patrí. Ostrov vysta­
vali ako jeden veľký turistický
sen, hoci kedysi bol len nehostin­
ným pieskovým fľakom v oceá­
ne. Je pre všetkých, ktorí milujú
vodné športy, život a zábavu v tom
najvyššom štýle.
MASKAT
Spojené arabské emiráty sú vhod­
né na dovolenkovanie počas celé­
ho roka. V lete sú však otvorené
turistom, ktorí si chcú vyskúšať
doslova pekelnú vyhňu. Nestačia
vám teploty v Egypte? Maskat je
mesto, ktoré vám počas prázdnin
dopraje štedré štyridsaťstupňové
teploty. To však nie je všetko. Ste
na území jedného z najbohatších
miest na svete a už to hovorí za
80
NEXT FUTURE
Rajský ostrov
všetko. Na rozdiel od rozmanité­
ho Dubaja si Maskat stále zacho­
val svoje pôvodné orientálne
kúzlo. Až tu možno spoznať, čo
skutočne znamená slovo poho­
da. Je to životný štýl v Ománe.
Zabudnite na dotieravých preda­
vačov ako z iných arabských
krajín okupovaných európskymi
turistami. Toto je európsky duch
JÚL/AUGUST 2014
LETO 2014: Najluxusnejšie kúty sveta . LIFESTYLE
oblečený do arabského odevu.
Ide o hlavné mesto a zároveň
prímorské stredisko. Zaváňa
kombináciou skutočného luxu­
su a rozkošných pláží nasiak­
nutých slnkom. Maskat ale nie
je iba o vylihovaní na pláži, je
to aj o pamiatkach, uličkách,
o sultánovom paláci aj štvrtiach
Mutrah a Ruwi, ktoré sú akýmisi
hlavnými tepnami mesta. V tejto
krajine zažijete osobnú cestu
okolo sveta. Ochutnáte z každej
chuti, vône aj zážitku.
Miesto, ktoré si stále drží posta­
venie destinácie pre horných
desaťtisíc. Maldivy však vedia
poskytnúť aj relatívne lacnú
dovolenku, ale v tom prípade
sa budete cítiť ako na školskom
výlete. Pre tých, ktorí neváhajú za
zážitky a pôžitky utratiť pár eur
navyše, sú pripravené súkrom­
né pláže aj catering pri západe
slnka v romantickej zátoke. Všet­
ko je prispôsobené individuál­
nym potrebám a snom klientov,
ktorí sem zavítajú. Samozrejmos­
ťou sú aj podmorské reštaurá­
cie. Symbolom skutočného luxu­
su sú atoly Ari a Malé. Nuda
nehrozí napriek tomu, že tento
kus prírody stále nepatrí k tým,
kde hučia animátori a hudba od
rána do večera. Je to najroman­
tickejšie miesto na svete v prípa­
de, že viete privrieť oči nad tým,
koľko rupií vám z peňažen­
ky ubudne, ak si doprajete fľašu
Foto: Saturn
MALDIVY
Maskat
Maldivy
vychladeného šampanského na
pláži. Je to skutočná rozprávka
pre dospelých, pretože na Maldi­
vách nestretnete veľa dovolen­
károv s nafukovačkami a malý­
mi deťmi. Taký malý, ale pomer­
ne významný bonus ostrova, kde
na vás čakajú trópy, biely piesok
a skutočne svieže úsmevy pohos­
tinných domácich.
NEXT FUTURE
81
Slovenské kúpele v lete
Slovenské kúpele v lete
Zdroj a foto: Paper Life
Horúčavy sú tu, je čas vyraziť k vode.
Väčšina ľudí si spája leto s oddychom
pri vode. Slávne časy autobusových
zájazdov z deväťdesiatych rokov do
Bibione či Chorvátska sú už za nami,
aj s ich čarom paštét a vrecúškových
polievok. Nároky sa zvýšili, spanie
na nafukovačkách a karimatkách sa
prejedlo a stuhnuté telo po prebdenej
noci nie je ničím, po čom by sme túžili.
Naopak, predstava dovolenky sa dnes
väčšine Slovákov spája s pohodlnou
posteľou, čistým WC a kúpeľňou na
82
NEXT FUTURE
izbe a švédskymi stolmi. Tie však
možno nájsť nielen pri mori, ale aj
vo všetkých špičkových kúpeľoch.
Navyše sa netreba terigať tisíce
kilometrov, zaťažovať chrbticu a prvé
tri dni liečiť dobité telo len z cesty.
Fascinujúce je, že ľudia sú schopní,
v čase keď sú doma horúčavy cez
30 °C, vyhodiť stovky eur za to, aby
išli napríklad do Egypta, kde je cez
40 °C. A kde sa cez poludnie ani
nedá vydržať na slnku a koledovať si
o spálenia a zhubné ochorenia kože.
JÚL/AUGUST 2014
O
čo lepšie, krajšie
a hlavne zdravšie
je v taký čas
prechádzať sa po
kúpeľných parkoch, vychut­
návať si vírivé jacuzzi, well­
ness svety a čistučké plavec­
ké bazény a kto má chuť aj slniť
sa pri nich… A k tomu slad­
ké zdriemnutie po výdatnej
masáži, bohatý výber dobrôt
na švédskych stoloch a večer­
nú diskotéku so skladba­
mi podľa veku. Slováci nikdy
neboli veľkými žgrlošmi a radi
míňajú. V posledných rokoch
sa však už naučili investo­
vať aj do svojho zdravia. Zisti­
li, že dopriať si možno nielen
v zahraničí, ale aj doma či
v susednom Česku. Žiadne
jazykové bariéry, žiadni plážo­
ví inžinieri,…
Ak si už dopriať luxus zahra­
ničia, tak prečo nie 23 km
za bývalou hranicou, pria­
mo v najväčších a najkrajších
moravských kúpeľoch – Luha­
čoviciach. Tie tento rok láka­
jú vynoveným parkom, kde
v rámci obnovy vysadili stov­
ky nových stromov, kríkov
a kvetov. K tomu treba prirátať
to, čo nemajú žiadne iné kúpe­
le – nádherne zachovalú archi­
tektúru najvýznamnejšieho
slovenského architekta Duša­
na Samuela Jurkoviča. Stavby
v štýle ľudovej secesie, s morav­
skými a slovenskými motívmi,
vytvárajú jedinečnú atmosféru.
V Luhačoviciach sa na chvíľu
Slovenské kúpele v lete
zastavil čas… Môžete sa tu celé
hodiny kochať a vždy objaví­
te niečo nové. Súbor stavieb
Jurkovičov dom, Vila Chalúp­
ka, Vila Jastrabie, Vodoliečebné
kúpele, Riečne a slnečné kúpele
a Hudobný pavilón plne slúžia
verejnosti a sú vo vynikajúcom
stave. Kúpele Luhačovice sa
o tieto architektonické skvosty
vzorne starajú a udržiavajú
tak Jurkovičov odkaz. Aj jeho
nasledovníci citlivo dotvori­
li areál Luhačovických kúpeľov
dielami secesie, ranej moderny
a funkcionalizmu tak, že zacho­
vali čaro a atmosféru výnimoč­
ných kúpeľov.
Slováci znovuobjavili Luhačovi­
ce a každoročne ich sem prichá­
dza na pobyty viac ako 1 000,
vlani dokonca 1 500, čo bolo
najviac od rozdelenia spoločné­
ho štátu. Ďalšie stovky si sem
odskočia iba na jednodenné
výlety, poprechádzať sa, nasať
atmosféru, dať si na koloná­
de kávičku, kúpiť si ručne robe­
né čokoládové pralinky s príchu­
ťou levandule… Najobľúbenej­
ší na pobyt je pre slovenských
samoplatcov Jurkovičov dom,
s neopakovateľnou atmosfé­
rou a službami najvyššej kvality.
Zvlášť obľúbený je na sedemdňo­
vé relaxačné pobyty s procedú­
rami, či krátkodobé štvor- a troj­
denné víkendové pobyty s atrak­
tívnymi balíčkami služieb. Práve
Jurkovičov dom je najvýznam­
nejšou Jurkovičovou realizá­
ciou v Luhačoviciach. Komu
chýba morská voda, tak v Luha­
čoviciach nemusí. Majú tu totiž
poklad - priamo v podzemí
je slávna Vincentka - zvyško­
vá morská voda z pravekého
mora, ktorá vyteká na povrch.
Tu ju pijú, kloktajú, inhalujú, či
sa v nej kúpu vďační návštev­
níci. Blahodarne pôsobí najmä
na alergikov, ktorí sa aspoň načas
takmer zbavia svojho trápenia.
Prispieva k tomu aj čarokrásne
údolie. Kúpele sú obklopené zales­
nenými kopcami so zmiešaný­
mi lesmi, voňajú tu živice ihlič­
nanov i čerstvá vlhkosť stromov,
prechádzajúca do parkovej úpravy
v okolí kúpeľných objektov.
Komu sa chce cestovať na druhý
koniec Česka, neobanuje, čaká
ho tu perla Krušných hôr - histo­
rické banícke mestečko Jáchy­
mov. Leží v lesnatom údolí, ktoré
dalo meno doláru. V meste sídlia
Liečebné kúpele Jáchymov, ktoré
sú svojím prírodným liečivým
zdrojom úplne jedinečné a odliš­
né od minerálnych či termál­
nych kúpeľov. Liečia pomocou
radónovej vody, ktorá na rozdiel
od iných zdrojov, nemá účinky
chemické, ale energetické. Práve
radónová liečba často pomáha
v prípadoch, keď sú iné liečeb­
né metódy neúčinné. Reumati­
ci, či ľudia s ochoreniami chrb­
tice, nedajú dopustiť na účinky
prvých radónových kúpeľov na
svete. Liečebné kúpele Jáchymov
sú jediné na svete, ktoré majú
vlastnú baňu a 8 baníkov. V bani
sa zbierajú vody zo 4 prameňov
NEXT FUTURE
83
Slovenské kúpele v lete
do bazénu a následne sa dopra­
vujú potrubím z hĺbky 500 m
do balneoprevádzok v liečeb­
ných sanatóriách. Liečebné kúpe­
le Jáchymov patria spolu s Kúpeľ­
mi Luhačovice k najväčšej českej
kúpeľnej skupine – Spa & Well­
ness Nature Resorts. Kúpele
v Jáchymove majú vľúdnu atmo­
sféru, vyžaruje z nich pohoda
a relax. Pre tých, ktorí nepotrebu­
jú liečbu, ale chcú uniknúť pred
neustálym stresom všedných dní
a načerpať novú energiu, ponúka­
jú mnoho relaxačných a wellne­
ss programov. Počas víkendových
či týždenných pobytov môžu
návštevníci vyskúšať niektorý
z prísadových kúpeľov či špeciál­
nych masáží, ako thajské, shiatsu,
anticelulitídové, masáže horúci­
mi lávovými kameňmi, exkluzív­
nu čokoládovú masáž, reflexnú
masáž nôh, alebo pobyt v soľnej
jaskyni. Dvojiciam je určený víri­
vý kúpeľ Afrodité, ktorý je možné
doplniť romantickou večerou pri
sviečkach a nocľahom v hote­
li Radium Palace. Novinkou je
anti-aging program, ktorý s radó­
novou liečbou a ďalšími ozdra­
vovacími procedúrami prispie­
va k spomaleniu procesu starnu­
tia. Kúpele Jáchymov ponúkajú
aj veľa príležitostí pre turistiku
a šport. V okolí kúpeľov, v Kruš­
ných horách, ale i priamo v nich
sú rôzne športové možnos­
ti. Okolie kúpeľov je vhodné na
prechádzky a výlety. Klášterec
a Mostov ponúkajú príležitosti
na návštevy zámkov, Potůčky sú
84
NEXT FUTURE
zas hraničné mestečko s najväč­
ším trhoviskom. V Klášteri Teplá
je premonštrátsky kláštor, blíz­
ko sú Františkovy lázně, zámok
Bečov, gotický hrad Kynžvart, či
Plzeňský pivovar. Netreba zabud­
núť ani na to, že blízko je Nemec­
ko, kam si môžete kedykoľvek
odskočiť na výlet.
Ani priamo na Slovensku nie je
núdza o atraktívnu dovolenku
v kúpeľoch. Jednými z najobľú­
benejších sú Bardejovské kúpele.
Očaria svojou polohou uprostred
lesov plných hríbov a turistic­
kých cestičiek. Nájdete v nich aj
skvosty histórie – hlavne secesný
kúpeľný hotel Astória, klasicis­
tickú Alžbetu, či čerstvo zrekon­
štruovanú Fontánu. Bardejovské
Kúpele majú najširšie indikač­
né zameranie zo všetkých sloven­
ských kúpeľov, liečia sa tu všet­
ky ochorenia okrem nervových,
duševných a kožných ochorení.
Jedinečné sú svojimi 10 minerál­
nymi prameňmi, z ktorých 8 je
sústredených v Kúpeľnej kolo­
náde – jedinej svojho druhu na
celom Slovensku. V Bardejov­
ských Kúpeľoch sa ako v jedi­
ných slovenských kúpeľoch cez
leto organizuje pravidelne Medzi­
národné hudobné leto s kolonád­
nymi koncertmi počas mesia­
cov júl a august 2-krát denne.
Kúpele, ktoré ležia v krásnom
a tichom prostredí, vzdialené od
akéhokoľvek priemyslu a mesta,
JÚL/AUGUST 2014
Slovenské kúpele v lete
obklopené listnatými a ihlič­
natými lesmi. Nachádza sa tu
SKANZEN – najstaršie prírod­
né múzeum ľudovej architektú­
ry na Slovensku. Kúpele patria už
od roku 1247 k najvyhľadávanej­
ším nielen doma, ale aj vo svete.
Vychutnávala si ich na lieče­
ní v roku 1895 manželka Fran­
tiška Jozefa I. cisárovná Alžbe­
ta, nazývaná Sisi, ktorej socha
sa vyníma v kúpeľnom parku.
Pobýval tu aj rakúsko-uhorský
cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza,
neskoršia manželka cisára Napo­
leóna (1809), ruský cár Alexan­
der I. (1821) a poľská kráľov­
ná Mária Kazimiera Sobieska,
manželka poľského kráľa Jána
III. Sobieskeho.
Perlou Rajeckej doliny sú Kúpele
Rajecké Teplice, ktorých zariade­
nia SPA APHRODITE predsta­
vujú slovenskú špičku v posky­
tovaní kúpeľných a wellness
služieb. Vlani tu otvorili vonkajší
vodný svet, ktorý tvorí päť bazé­
nov – relaxačný, plavecký, bralo­
vý bazén s vodopádom a dva
turecké kúpele. Rajecké Teplice
patria k najobľúbenejším kúpe­
ľom pre samoplatcov. Ako prvé
na Slovensku zaviedli wellness
služby, víkendové wellness poby­
ty a to už v 90. rokoch minulého
storočia. Rajecko-teplická termál­
na liečivá voda má certifikova­
né liečebné účinky, známe už od
14. storočia. Vnútorný a vonkajší
vodný svet môžu využívať klien­
ti kúpeľov ubytovaní v hoteli
APHRODITE, ale aj v novootvo­
renom luxusnom štvorhviez­
dičkovom kúpeľnom hote­
li APHRODITE PALACE. Hotel
APHRODITE PALACE je situo­
vaný v centre kúpeľného mesteč­
ka, premostením spojený priamo
s kúpeľným domom v antickom
štýle APHRODITE, v ktorom
hostia absolvujú všetky proce­
dúry. APHRODITE PALACE
ponúka spolu 111 izieb. S kúpeľ­
ným domom APHRODITE
hotel spája presklené premoste­
nie, vďaka ktorému prejdú hostia
suchou nohou priamo k vodné­
mu a saunovému svetu, či špič­
kovo vybavenému centru krásy
Beauty Aphrodite. Hotelu domi­
nuje veľkolepá štýlová lobby
a reštaurácia zdobená mramo­
rom, ónyxom a 24-karátovým
zlatom. Reštauračný koncept á la
carte reštaurácie APHRODITE
PALACE s 205 stoličkami ponú­
ka medzinárodnú kuchyňu, ale aj
obľúbené domáce špeciality.
Nech už sa rozhodnete pre ktoré­
koľvek kúpele, nemali by ste
oľutovať. Je to vynikajúca alterna­
tíva k dovolenke pri mori. Slnko,
voda, vzduch, relax, pohoda…
Peknú dovolenku.
NEXT FUTURE
85
ŠPORT A RELAX . Majstrovstvá sveta vo futbale 2014: Futbalová fiesta o góloch a miliardách!
Majstrovstvá sveta vo
futbale 2014
FUTBALOVÁ
FIESTA O GÓLOCH
A MILIARDÁCH!
Autor: Marek Mittaš
Dvanásť štadiónov, dvanásť atraktívnych miest,
tridsaťdva národných tímov a štrnásť miliárd
dolárov. Čísla, ktoré sme poznali ešte predtým, ako
nastúpila na trávniky tohoročných majstrovstiev
sveta vo futbale prvá futbalová jedenástka.
Krajina investovala do prípravy rekordnú sumu,
čo sa považuje za malý gól do vlastnej brány.
A prišli ďalšie. Ako hostiteľka očakávala Brazília
šiestu majstrovskú trofej, no nakoniec sa ich nádej
rozplynula po debakli v semifinále. Kanárikov
deklasovalo Nemecko, ktoré prinieslo trofej
futbalových majstrov na starý kontinent.
Otváranie svieže ako
Brazília
Kto zažil Brazíliu na vlast­
nej koži, má pocit, akoby sa
tu konali futbalové majstrov­
stvá po celý rok. V Brazílii je
futbal doslova náboženstvom
a hrá sa všade a neustále. Brazí­
lia je jediná krajina, ktorá sa
doteraz zúčastnila všetkých
86
NEXT FUTURE
majstrovstiev sveta v tomto
športe a rovnako ziskom
piatich titulov pretromfla všet­
kých rivalov. Tých porazila aj
čo sa týka investície vyplyt­
vanej na prípravu šampioná­
tu. Mesiac futbalového zápole­
nia podľa oficiálnych štatistík
stál nie práve najbohatšiu kraji­
nu neuveriteľných 14 miliárd
dolárov. Otvorene sa hovorí, že
práve korupcia mohla v tomto
prípade navýšiť náklady až
o tretinu. To sú dohady. Faktom
však ostáva, že šampionát
v Južnej Afrike spred štyroch
rokov stál štyri miliardy, Nemci
na majstrovstvá v roku 2005
minuli šesť miliárd, Francúzi
v 1998 skromných 0,34 a Brazí­
JÚL/AUGUST 2014
Foto: AGIF / Shutterstock.com
Majstrovstvá sveta vo futbale 2014: Futbalová fiesta o góloch a miliardách! . ŠPORT A RELAX
lia mala rozpočet porovnateľný
s olympijskými hrami v Londý­
ne. Hoci otvárací ceremoni­
ál majstrovstiev nebýva príliš
dlhý ani extrémne pompéz­
ny, v Brazílii bol najmä farebný.
Na štadióne Arena Corinthians
v Sao Paule sa bolo na čo poze­
rať. Približne tridsaťminútová
šou predstavovala oslavy brazíl­
skej prírody, pôvodných obyva­
teľov, aj capoeiry a ceremoni­
ál zakončila domáca spevác­
ka superhviezda Claudia Leitte,
ktorá zaspievala hymnu We Are
One spoločne s Jennifer Lopez
a Pitbullom. Potom zaznel hvizd
píšťalky, ktorá je nielen súčasťou
klasického brazílskeho karneva­
lu, salsy, ale práve futbalu.
Európsky futbal v Južnej
Amerike
Šampionát sa uskutočnil v Brazí­
lii po druhýkrát v histórii. Pritom
najviac futbalistov, ktorí sa tento
rok na futbalovej fieste zúčastnia,
prichádza z európskych futbalo­
vých klubov. Sú teda našim divá­
kom dobre známi. Až 76 % účast­
níkov majstrovstiev sveta 2014
NEXT FUTURE
87
Foto: Filipe Frazao / Shutterstock.com
ŠPORT A RELAX . Majstrovstvá sveta vo futbale 2014: Futbalová fiesta o góloch a miliardách!
hráva v Európe. Podľa Medzi­
národnej futbalovej federácie
(FIFA) sa na majstrovstvách pred­
stavia hráči z 52 ligových súťa­
ží. Prirodzene najväčšie zastú­
penie má Anglicko, na druhom
mieste Nemecko a Taliansko.
Na klubovej úrovni je najvyš­
ší Bayern Mníchov s 15 hráčmi,
o jedného menej má Manches­
ter United. Vychutnať si túto
svetovú elitu, prirodzene, niečo
stojí. Lístok na otvárací zápas sa
pohyboval na úrovni niečo pod
päťsto dolárov a na finále ataku­
je hranicu 2 000 dolárov. Najlepší
z najlepších si tento rok zmerajú
sily v Rio De Janeiru na najväč­
šom štadióne Maracana, ktorý
pohltí takmer osemdesiattisícový
kotol fanúšikov. Napriek očaká­
vaniam sa do finále neprebojova­
lo domáce mužstvo, ktoré si vylá­
88
NEXT FUTURE
malo zuby na Nemecku, ktoré
zlomilo odpor brazílskych kaná­
rikov šokujúcim výsledkom 7:1.
Mužstvo to zlomilo a tak nedo­
kázali dohrať úspešne ani boj
o striebro a doma ostali ako sa
hovorí bez trofeje. Majstrov­
ská chuťovka však bola v zname­
ní Nemecka s Argentínou, ktorej
víťazstvu na trávniku nepomo­
hol ani favorizovaný Lionel Messi
a trofej putuje do Európy. Napriek
tomu, že domáci futbalisti už zave­
sili kopačky na klinec, štadión bol
vypredaný do posledného miesta.
Aj to naznačuje, o aké peniaze ide
v majstrovskom futbale.
Miliardy bežiace po trávniku
Majstrovstvá sú prezentáciou
nielen futbalových výkonov, ale
aj financií. Stabilne najsilnejšími
partnermi futbalu sú spoločnos­
ti Adidas, Nike a Puma, ktorým
sľubuje sponzoring vygenerova­
nie obrovských tržieb. Nakrát­
ko však neprídu ani účastní­
ci turnaja. Majster sveta si odne­
sie sumičku 35 miliónov dolárov.
Je to však nič oproti tomu, koľko
miliárd dolárov sa pohybuje pria­
mo na trávniku. Najlepší hráč
súčasnosti Christiano Ronaldo sa
predstaví v drese Portugalska. Má
29 rokov a je pre súčasný Klub
Real Madrid oporou, rovna­
ko ako pre národné mužstvo.
Anglický klub za jeho prestup
v roku 2009 ponúkol 93,6 milióna
eur a ročný plat tohto športovca
sa pohybuje na úrovni 21 milió­
nov dolárov. Ďalšou hviezdou,
ktorá už v počiatočných zápa­
soch ukazuje svoju cenu je Lionel
Messi, extrémne bonitne plate­
ný futbalista, ktorému na účet
JÚL/AUGUST 2014
Foto: Jefferson Bernardes / Shutterstock.com
Majstrovstvá sveta vo futbale 2014: Futbalová fiesta o góloch a miliardách! . ŠPORT A RELAX
Majstrovstvá sveta vo futbale
Majú kratšiu históriu ako olympijské hry, no chvália sa omnoho vyššou sledovanosťou aj obľubou. Prvé futbalové majstrovstvá sa konali už v roku 1930. Hostiteľom bol Uruguaj, ktorý si pripísal aj prvé víťazstvo. Odvtedy
sa konajú každé štyri roky s výnimkou druhej svetovej vojny, ktorá futbalové zápolenie prerušila. V začiatkoch
sa víťazom udeľovala soška Zlatá Niké a súčasná trofej, ktorú poznáme, siaha do roku 1970. Meria 36 centimetrov, váži šesť kilogramov, je navždy putovná a z číreho osemkarátového zlata. Najviac gólov, spolu 15 na
majstrovstvách sveta, strelil Brazílčan Ronaldo, ktorý však na tieto majstrovstvá nenastúpil, na troch turnajoch
ich trafil spolu 15. Brazília je zapísaná zatiaľ v dejinách aj ako tím s najväčším počtom gólov a trofejí. Ostáva
už len čakať, či pripojí aj ďalšiu.
ročne pritečie 65 miliónov dolá­
rov. Medzi hlavných favoritov
celého turnaja však patrí mladuč­
ký Brazílčan Neymar. Pre svoje
výkony, ale najmä dôraz na imidž
a reklamu získal prezývku juho­
americký Beckham a môže
byť jeho smelým nasledovní­
kom aj čo sa financií týka. Ako
22-ročný mladík behá po trávni­
ku za ročný plat takmer 9 milió­
nov dolárov, ale ďalšie milió­
ny k nemu pritekajú prostred­
níctvom reklamy. No práve faul
na tohoročných majstrovstvách
a zlomenina v oblasti chrbti­
ce vyradí mladučkého Neymara
z hry na pol roka. Nemohol preto
nastúpiť ani do posledných dvoch
zápasov Brazílie, čo mnohí pova­
žujú za hlavný dôvod zlyhania
tohto mužstva. Problémom však
nie je len to, že Brazília prehrala.
S každým zápasom, keď Neymar
nenastúpi na trávnik totiž niekto
prichádza o peniaze. Futbal je
doslova investičnou záležitosťou.
Veď sledovanosť majstrovstiev
prekonáva akékoľvek iné špor­
tové podujatie a finálový zápas
každoročne láme rekordy v počte
divákov pred televíznymi obra­
zovkami. Oplatí sa to sponzo­
rom, televíznym spoločnostiam
aj samotným hráčom. Vo futbale
chce jednoducho každý skórovať.
NEXT FUTURE
89
ŠPORT A RELAX . Wimbledon – skutočný návrat k tenisovej tradícii
WIMBLEDON
SKUTOČNÝ NÁVRAT K TENISOVEJ TRADÍCII
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
90
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Wimbledon – skutočný návrat k tenisovej tradícii . ŠPORT A RELAX
Najväčší, unikátny, svetový, jedinečný a najlepší.
Taký je podľa divákov, ale aj samotných
športových hviezd, ktoré sa predstavili na trávniku,
tenisového turnaja Wimbledon. Ide o najstarší
tenisový šampionát v dejinách bielej hry. V roku
2014 zaknihoval Wimbledon 128. ročník a na
aristokratický trávnik sa za Slovensko postavila aj
šťastná sedmička mladých hráčov.
Tráva, šampanské, jahody
a šľahačka
Štyri základné ingrediencie,
bez ktorých by sa jednoducho
Wimbledon nezaobišiel. Už len
samotný trávnatý povrch je
pre tenistov tak trochu exoti­
ka. To je dôvod, pre ktorý ho
niektorí milujú, iní nenávidia.
Pravdou však je, že Wimble­
don nevybočí z tradície polo­
ženej v pôvodne kroketovom
klube ani o milimeter. To, čo
by všade vo svete považovali za
absolútne šialenstvo, Angliča­
nia vyšľachtili do dokonalosti.
V dobe, keď je svet športu plne
komercializovaný, oblepený
farbenými reklamami a značky
sponzorov svietia od reklam­
ných panelov až po dresy špor­
tovcov, Wimbledon odoláva.
Na dvorcoch nenájdete žiad­
ny reklamný pútač, vysviete­
nú reklamu a dokonca tenis­
ti musia nastúpiť len v bielom
predpísanom športovom úbore,
najtradičnejšom pre pravidlá
tohto športu. Nostalgia, alebo
tradícia? V každom prípade
tak trochu zázrak, ako si doká­
zali Angličania ustrážiť tradí­
cie. No k nim sa ešte dostane­
me a pokojne si k nim dajte do
pohára jahody a šľahačku. Táto
dobrota je tradičným dezer­
tom podávaným na Wimble­
done a zapíja sa samozrej­
me šampanským. Nielen také­
to chuťovky sú však súčasťou
najstaršieho tenisového zápo­
lenia. Treba povedať, že na
všetkých kurtoch Wimbledo­
nu sú tradičné drevené šatne,
samozrejme pôvodné a tráv­
nik sa na všetkých devätnás­
tich kurtoch určených pre
najvyššiu súťaž stále strihá na
anglických 8 milimetrov. Celý
Wimbledon plný
zaujímavostí
Štart Wimbledonu spadá vždy na šiesty
pondelok pred prvým augustovým
pondelkom.
Centrálny dvorec má špeciálnu strechu,
ktorá sa dá pre neustálu hrozbu anglických dažďov zatiahnuť.
Pravidlá sú tak striktné, že v roku 2002
organizátori požiadali najsexi tenistku Annu Kurnikovovú, aby si prezliekla čierne šortky za vhodnejšie, hoci išlo
len o tréning.
Každý rok sa počas turnaja skonzumujú približne 3 tony jahôd a 140 000 porcií
zmrzliny. Vypije sa 14 000 fliaš šampanského a okolo 335 000 šálok čaju.
NEXT FUTURE
91
ŠPORT A RELAX . Wimbledon – skutočný návrat k tenisovej tradícii
komplex a súťaž sú pod dohľa­
dom All England Lawn Tennis
and Croquet Clubu, v ktorom
to všetko v roku 1877 začalo.
K tenisovej rakete od
kroketového kladivka
Kde inde môžeme hľadať kore­
ne slávneho šampionátu, ak nie
v krajine, kde v roku 1874 dal
major W. C. Wingfried paten­
tovať pravidlá novej športo­
vej hry nazvanej sféristika.
K hre pridal aj patent na rake­
ty, náčinie, loptičky a samo­
zrejme trávnik. Preto sa čosko­
ro hre začalo hovoriť aj tráv­
nikový tenis. Z Anglicka hra
92
NEXT FUTURE
putovala do USA. Pravidlá
sa formovali a obľuba stúpa­
la. Výrazne jej pomohol aj
prvý Wimbledon, ktorý tomu­
to športu dal punc aristokra­
cie a tenis sa začal rozširovať
nielen ako skvelá hra, ale aj ako
vynikajúce lákadlo pre divá­
kov. Pozerať a hrať Wimbledon
znamená priblížiť sa k histórii
tohto športu v zmysle najhlb­
ších tradícií . Veď pod najprís­
nejším dohľadom má priebeh
Wimbledonu klub, ktorý to
celé začal. V prvom ročníku sa
hrali iba dvojhry mužov a víťa­
zom sa stal Spencer William
Gore. Hra sa vyvíjala napriek
tomu, že pravidlá aj tradícia
boli striktné. Do turnaja v roku
1884 začali patriť aj ženské
dvojhry a dnes už každý vie, že
k zápoleniu patrí nielen snaha
držať trofej najstaršieho turnaja
sveta, ale bojuje sa aj o rozpráv­
kovú odmenu. Tá sa ako inak
vypláca výsostne v britských
librách. V minulom roku priš­
lo k desaťpercentnému navý­
šeniu odmeny pre víťaza. Víťaz
mužskej aj ženskej dvojhry si
tento rok pripísal na svoje konto
1,76 milióna libier, teda niečo
cez dva milióny eur. Dostatočná
motivácia pripraviť sa na turnaj.
Rovnaká suma pre mužov aj
JÚL/AUGUST 2014
Wimbledon – skutočný návrat k tenisovej tradícii . ŠPORT A RELAX
ženy však nemá dlhú histó­
riu. Zárobok pre obe pohlavia
sa pohybuje na rovnakej úrov­
ni iba od roku 2007, kedy došlo
k jeho zrovnoprávneniu.
Svetová jednotka zabojovala s „dopingom“
ne So slovenskou vlajkou okrem
dvojice z úvodného dňa stáli za
slovensko na kurte aj Martin
Kližan, Lukáš Lacko, Daniela
Hantuchová, Karolína Schmied­
lová a Magdaléna Rybáriková.
Najväčším favoritom na zisk
prestížnej mužskej dvojhry
O túto rekordnú čiastku sa
nepobili naše slovenské želiezka bol už pred začiatkom turnaja
v ohni. Slovenky, ktoré sa dosta­ 27 ročný Srb Novak Djokovič.
li na kurt hneď v prvý hrací deň Majster antuky si však uvedo­
muje zradnosť trávnika a preto
dostali ťažké súperky. Dvadsať­
jedenročnej Košičanke Čepelovej do Anglicka nenastúpil sám,
ale po jeho boku sa postavila
žreb určil ostrieľanú Talianku
aj niekdajšia tenisová hviezda
Flaviu Pennettovú a Dominike
Cibulkovej Aleksandru Woznia­ Wimbledonu Nemec Boris
Becker. Práve on mal pora­
kovú. Napriek tomu si počína­
diť Djokovičovi stratégiu na
li v úvodných hrách excelent­
ovládnutie kurtu a v dňoch
23. júna až 6. júla 2014 mu
pomôcť vybojovať jeho druhý
wimbledonský titul. Podari­
lo sa! Možno tak raz bude šlia­
pať na päty tenisovým hrdi­
nom anglického trávnika ako
Bjorn Borg, či Roger Federer,
ktorý si na svoje konto pripí­
sal už sedem víťazstiev. Práve
tento hrdina však bol hráčom,
ktorý stál Djokovičovi pred
jeho tohoročným triumfom. Po
dramatickom finále v piatich
setoch nakoniec Srb ukradol
Federerovi víťazstvo, odnie­
sol wimbledonský titul a stal
sa podľa očakávaní aktuálnym
kráľom trávnatých dvorcov.
NEXT FUTURE
93
GOLFOVÁ ETIKETA
GOLFOVÁ
ETIKETA
Autor, zdroj a foto: Peak Performance
GOLF MÁ ROVNAKO AKO OSTATNÉ ŠPORTY SVOJE PRAVIDLÁ, KTORÉ SA
POCHOPITEĽNE TÝKAJÚ AJ OBLIEKANIA. KAŽDÝ Z VÁS UŽ URČITE NIEKEDY
POČUL O PRÍSNOM DRESS KÓDE GOLFISTOV.
Z
ákladňa milovní­
kov tohto športu sa
na Slovensku neustá­
le rozrastá. A keďže
sa golfová sezóna nedávno zača­
la, určite nebude na škodu zreka­
pitulovať si aspoň základné
pravidlá obliekania na golfovom
ihrisku. Aj napriek tomu, že sa
v dnešnom svete niečo neustá­
le mení, existujú všeobecné
pravidlá, ktoré sa musia dodržia­
vať na každom greene či odpa­
lisku. Patrí k nim zákaz nosenia
džínsov, veľmi krátkych šortiek
94
NEXT FUTURE
a sukní či tričiek bez goliera,
tzv. T-shirts. Naopak vhodné sú
dlhé nohavice a tričko s golierom
zastrčené do spodnej časti odevu.
Je to výhradne z estetických
dôvodov, aby hráči pri odpa­
le neukazovali divákom brucho.
Do golfového šatníka rozhodne
nepatria košele, svetre alebo vesty
bez rukávov s výstrihom do „V“.
Dôležitou súčasťou je ochrana
proti slnku v podobe golfového
šiltu, šiltovky alebo klobúka.
Aj napriek uvedeným pravidlám
ponúka golfová móda široké
JÚL/AUGUST 2014
GOLFOVÁ ETIKETA
pole pre individuálnu kreativi­
tu. Hráči dnes dávajú prednosť
pohodliu a kvalitným materiá­
lom. Klasickej bavlne už odzvo­
nilo, pretože tkanina pot síce
vsiakne, ale zostáva mokrá a na
tele chladí. Prednosť dostáva­
jú špeciálne vyvinuté mate­
riály, ktoré hráčov chránia pred
vetrom, dažďom a slnkom.
Hráči preferujú technické vlast­
nosti materiálov, ako je prie­
dušnosť, ktorú ocenia najmä
v horúcich letných dňoch.
A pretože je počasie nevyspy­
tateľné, je potrebné si so sebou
pribaliť aj vrstvu, ktorá vás
ochráni pred nepriaznivým
dažďom či vetrom. V tomto
prípade je dobré siahnuť po
termotričku alebo nepremo­
kavej bunde, v ktorej sa bude­
te minimálne potiť. Všeobecne
sa ženy snažia mať elegantné
a zároveň dobre farebne zlade­
né oblečenie, a preto vyžadujú
dokonalú kombináciu od trička
po topánky. V pánskej móde
je už niekoľko sezón obľúbe­
ná tzv. Victory Red (víťazná
červená), obľúbená farba Tige­
ra Woodsa, ktorá je v kombiná­
cii s čiernou osvedčená klasika.
V dámskej kolekcii je dlhodo­
bo na špičke ružová.
Napríklad švédska značka Peak
Performance práve predstavi­
la komplexný sortiment golfo­
vého oblečenia, ktoré je vyso­
ko funkčné a zároveň dizajno­
vé. Technicky vyspelé tkaniny
a funkčné detaily poskytu­
jú maximálnu voľnosť pohy­
bu, perfektne odvádzajú vlhkosť
a rýchlo schnú. Všetky kúsky sú
veľmi ľahké a jednoducho sklad­
né, takže vám zaberú minimum
miesta v bagu.
Vidieť hráča v kvalitnom funkč­
nom oblečení často nie je vizit­
kou snobstva, ale nutnosti. Je
potrebné si uvedomiť, že obísť
18 jamiek znamená stráviť vonku
za často premenlivého poča­
sia niekoľko hodín. A cítiť sa po
celý čas komfortne, rozhodne nie
je prepych. Veď často používané
golfové príslovie hovorí: „Nie je
zlé počasie na golf, je len zle oble­
čený golfový hráč.“
NEXT FUTURE
95
Autor a foto: MARCO MIRELLI
LIFESTYLE . Komfortné cestovanie
K O M F O
C E S T O
96
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Komfortné cestovanie . LIFESTYLE
Máloktorý muž cestuje rád v obleku a batožina navyše
tiež nie je ideálnym riešením. Riešenie však existuje.
V oblekoch kolekcie TRAVEL SUITS MARCO MIRELLI bude každý muž aj po dlhej ceste vyzerať ako zo
škatuľky. MARCO MIRELLI pre tohtoročnú letnú
sezónu prináša na trh kolekciu exkluzívnych oblekov
na cesty TRAVEL SUITS zo špeciálne vybraných kvalít
materiálov, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá
užívateľského komfortu. Sú nekrčivé, odolné voči
záťaži a zároveň ľahké a vzdušné.
O R T N É
V A N I E
NEXT FUTURE
97
LIFESTYLE . Komfortné cestovanie
T
áto jedinečná kolekcia vznik­
la na základe skúsenos­
tí IHFM MARCO MIREL­
LI s obliekaním úspešných
mužov a po analýze každoden­
ných potrieb a preferencií podnikate­
ľov, manažérov, finančníkov, právni­
kov a ďalších mužov, ktorí sú každý
deň v plnom nasadení a reprezentatív­
ny vzhľad je pre nich povinný. TRAVEL
SUITS MARCO MIRELLI je ideál­
nym riešením pre dynamických mužov
dnešnej rýchlej doby, ktorí delia svoj
čas na cestovanie a obchodné rokova­
nia a potrebujú sa cítiť vždy komfort­
ne. Skvelé úžitkové vlastnosti, elegan­
cia a pohodlie vychádza v prvom rade
z kvality materiálov a tie boli špeciál­
ne vybrané a vyrobené pre značku
MARCO MIRELLI v talianskej firme
Guabello a voľba padla na zmes jemnej
austrálskej merino vlny a odolného
98
NEXT FUTURE
mohéru. Merino ovce sú najznámej­
ším plemenom oviec, z rúna ktorých sa
vyrábajú jemné oblekové tkaniny a tie
najjemnejšie pochádzajú práve z Nové­
ho Zélandu a z Austrálie, kde sa chovajú
v ideálnom a najmenej zaťaženom život­
nom prostredí. Mohér vyčesaný z rúna
z angorskej kozy je zas najodolnejším
vláknom spomedzi všetkých prírodných
vlákien a svojím prirodzeným leskom,
pevnosťou a odolnosťou voči nečistotám
dodáva týmto materiálom skvelé úžit­
kové vlastnosti na celé roky.
Kolekcia exkluzívnych cestovných oble­
kov TRAVEL SUITS MARCO MIREL­
LI je určená všetkým mužom, ktorí
musia na stretnutiach so svojimi part­
nermi a klientmi vyzerať vždy bezchyb­
ne a to bez ohľadu na to, či za nimi
cestujú päť alebo päťsto kilometrov.
http://www.marcomirelli.com/news/
travel-suits?slider=8
JÚL/AUGUST 2014
Komfortné cestovanie . LIFESTYLE
Úlohy modela v kolekcii TRAVEL SUITS MARCO
MIRELLI sa ujal Marek Majeský, predstaviteľ ambiciózneho šéfa reklamnej agentúry Adama Lamberta v úspešnom slovenskom filme
KANDIDÁT.
NEXT FUTURE
99
KNIŽNÉ NOVINKY . Recenzie kníh
Pre všetkých, ktorí majú aj v lete radi
mierne mrazenie na zátylku a pocit
napätia v žalúdku je tu kniha Stephe­
na Kinga s názvom Žiarenie. Povedať,
že ide o novinku by boli trochu silné
slová. Majster hororu totiž príbeh napí­
sal už v roku 1977, ale prvý raz sa kniha
dostáva na pulty slovenských kníhku­
pectiev v našom rodnom jazyku až teraz.
Úctyhodných takmer 700 strán príbe­
hu poteší knihomoľov, ktorí nemajú radi,
keď sa im kniha skončí v polovici dovo­
lenky. Je to hutné čítanie, ktoré doslo­
va vojde pod kožu. Možno povedať, že
tento preklad sa vydaril, hoci na prvý
pohľad mnohí znalci nad názvom „Žiare­
nie“ krútili nosom. Kniha sa v origináli
volá The Shining a v češtine sme rovno­
menný príbeh aj film poznali pod názvom
„Osvícení“. Slovenský preklad sa dotýka
podstaty. Ide o príbeh, s ktorým sa stre­
tol už každý milovník hororu. Opuste­
ný hotel a rodinka, ktorá začína pozná­
vať vlastných démonov. Ponorková choro­
ba, alebo skutočný tep podsvetia v podobe
duší uväznených v hoteli Pekná vyhliad­
Timothy FERRISS – Štvorhodinové telo
Bez prehnaného glorifikovania možno
Timothyho Ferrissa označiť za súčas­
ného svetového guru. Nie je to však len
táraj, ktorý píše knihy o tom, ako by veci
mali fungovať, keď sa správne namoti­
vujete. On svoje telo pretvoril doslova
na malé pokusné laboratórium a výsled­
ky prináša na stránkach knihy Štvorho­
dinové telo, ktoré vyšlo v českom prekla­
de. Chalan má len 36 rokov a jeho život­
ný štýl je úchvatný. Kniha Štvorhodinové
telo ponúka plnú porciu návodu, ako žije
superčlovek a ako sa ním môže stať každý
z nás. Nezáleží na tom, či chodíte každý
deň do práce, alebo podnikáte. Spávať len
štyri hodiny? Jesť, čo chcete a pritom sa
pýšiť kockami na bruchu? Zlepšiť sexuál­
ny život? Malina! Kniha je plná návodov
a vďaka trvalej podpore z internetových
zdrojov je skutočne silným kalibrom
na prekonanie lenivosti a nabudenie sa
k výkonom. Možno dnes je ten čas, keď
môžete zmeniť svoj život od základov.
Hoci sa všetky štúdie a výskumy opierajú
o vedecké poznatky a dokonca aj výskum
100
NEXT FUTURE
ka? Výnimočný chlapec a jeho žiarenie je
už len bonusom. Kniha rozpráva príbeh
na dlhé lakte s množstvom krvavých scén,
ktoré ku Kingovi tak akosi patria. Netvo­
ria však prevažnú časť knihy. Naopak, ide
o skvostný dej plný záludností, napätia
a nadprirodzena.
Čo je na knihe zaujímavé?
Asi najzaujímavejšou súčasťou knihy je
možnosť nazrieť do skutočného príbehu,
ktorý vyšiel z rúk slávneho spisovateľa.
Film Osvícení (The Shinnig) od Stanleyho
Kubricka s Nicholsonom v hlavnej úlohe
bol totiž kameňom sváru medzi režisé­
rom a autorom filmovej predlohy. Dlhé
roky King po filme nechcel dať práva na
svoje knihy a s filmom sa nikdy nestotož­
nil. Možno aj preto, že vo filme Kubrick
nechal umrieť tých, ktorí v knihe preži­
li a naopak, do deja vsadil aj atraktívne
momenty, ktoré sa v knihe nikdy neob­
javili, no film preslávili. Na druhej stra­
ne film pôvodný dej značne okresal. Dalo
by sa povedať, že príbeh o žiarení nikdy
nebude kompletný, ak si nepozriete film
a zároveň neprečítate knihu.
samotného autora na vlastnom tele, je
dobré nehnať veci na hranu a v niekto­
rých otázkach sa poradiť aj s lekárom.
Koniec koncov, tak to radí aj samotný
Timothy. Menej cvičiť a mať krajšie svaly,
menej spať, ale byť sviežejší, menej sa
trápiť a viac schudnúť. Štvorhodinové telo
je rýchly návod na človeka, ktorý oprášil
overené postupy, doplnený o nové vedec­
ké poznatky a naservírovaný v instantnej
podobe ako rýchly návod na úspešného
človeka. Nie každá časť zaujme každého,
ale každý, kto má záujem o duchovné aj
telesné napredovanie, si nájde svoje strán­
ky. Je to kniha, ktorú by mal mať v kniž­
nici každý človek zameraný na výsledky.
Čo je na knihe zaujímavé?
Kniha je doplnená prepracovanou webo­
vou stránkou http://fourhourbody.com/. Je
nielen pomocníkom pri čítaní, ale podá­
va aj návody a videá, ako sa k mnohým
prevratným tvrdeniam autor dopra­
coval. Z niektorých fotografií a videí
doslova mrazí. Ešte viac mrazí, že všet­
ko z knihy funguje, aj keď ako sa hovorí,
každý test je na vlastné nebezpečenstvo.
JÚL/AUGUST 2014
Autor: Marek Mittaš
Stephen KING – Žiarenie
inzercia
Christoph Kreamer: Ak nevera, tak diskrétne
CHRISTOPH KREAMER
AK NEVERA, TAK
DISKRÉTNE
Autor: Radakcia NEXT FUTURE, Foto: Ashley Madison
Nevera sa stala v súčasnej spoločnosti takou bežnou, že
sa konanie „neverníkov“ považuje priam za prirodzené.
Kolektívna vina je predsa znesiteľnejšia. Podvedené
manželky alebo manželia by však pravdepodobne tak
benevolentní k tejto problematike neboli. Preto mnoho
žien a mužov, ktorí sú nespokojní so svojím manželským
životom, vyhľadáva neveru na stránkach internetovej
zoznamky pre zadaných Ashley Madison. Anonymne
a diskrétne táto zoznamka poskytuje 27 miliónom členov
v štyridsiatich krajinách sveta to, čo im v živote chýba pod
heslom: „Život je krátky. Majte milostný pomer.“ Morálne?
Nemorálne? Tento boj s vlastným svedomím teraz môžu
zviesť už aj Slováci, keďže Ashley Madison je čerstvo už
aj na našom trhu. Ku kontroverznej téme nevery sa pre
Next Future vyjadril globálny hovorca spoločnosti Ashley
Madison Christoph Kreamer.
102
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Christoph Kreamer: Ak nevera, tak diskrétne
„V krajinách kde je viac spoločenských noriem
a pravidiel chcú ľudia ochutnať zakázané ovocie.“
Ako vnímate rozdiely v správaní a požiadavkách vašich
klientov v rôznych krajinách? Ako je vnímaná nevera
v rôznych kultúrach?
Sme veľmi úspešní v krajinách,
ktoré sú viac konzervatívne.
Aj preto verím, že budeme mať
úspech aj na slovenskom trhu.
V krajinách, kde je viac spolo­
čenských noriem a pravidiel,
chcú ľudia ochutnať zakázané
ovocie. Sme úspešní v katolíc­
kych krajinách ako Taliansko,
Španielsko či Írsko. Nedávno
sme robili štúdiu o nábožen­
stve a vernosti a zistili sme, že
katolíci radi skúšajú v milost­
nom živote nové veci. Uznáva­
ný sexuológ a sociológ vysvet­
lil väčšiu sexuálnu otvorenosť
katolíkov tým, že majú možnosť
na druhý deň sa vyspovedať
a požiadať o odpustenie.
Pri našej expanzii do Ázie sme
zistili, že napríklad v Japon­
sku majú ľudia úplne iný
prístup k nevere ako v iných
krajinách. Nevera tam nie je
a priori nemorálna. Ide len
o to, že akékoľvek správa­
nie nesmie viesť k tomu, že
by človek na verejnosti stra­
til svoju tvár. Muži mali po
stáročia možnosť byť neverní
prostredníctvom gejší, masáž­
nych salónov a podobne. Pre
ženy to však bolo vždy veľmi
ťažké. Aj preto nás japonské
ženy prijali s otvorenou náru­
čou. Konečne majú platformu,
vďaka ktorej môžu rovnako
ako muži vyhľadať prípadnú
neveru anonymne a diskrétne.
Výsledkom je, že sme v Japon­
sku dosiahli rekord. Spolu
pôsobíme v 40 krajinách,
z toho máme 6 krajín s viac
ako miliónom členov. Japon­
sko dosiahlo milión členov
najrýchlejšie zo všetkých. Za
8,5 mesiaca.
NEXT FUTURE
103
Christoph Kreamer: Ak nevera, tak diskrétne
Ako by ste charakterizovali rozdiely medzi motívmi
a profilom žien a mužov vyhľadávajúcich služby zoznamky?
Globálne máme mierne
viac mužov, ale za posled­
né tri roky došlo k situácii, že
u žien máme dvojnásobný rast
než u mužov. Vo veku 18 až
35 rokov máme mužov a ženy
vyvážených. Pripisujeme to
tomu, že ženy sa stávajú viac
finančne nezávislé a postave­
nie ženy v spoločnosti sa posil­
nilo. Všeobecne môžu o svojom
živote viac rozhodovať a keď ich
partner neuspokojuje, bez prob­
lémov môžu hľadať šťastie inde.
Typický profil ženy využívajú­
cej naše služby je medzi 34 –
36 rokov. 75 % je vydatých, 25 %
slobodných žien. Medzi slobod­
nými ženami máme tri samostat­
né kategórie. Prvou sú slobod­
né matky. Ich prioritou je dieťa
a v momentálnej situácii nechcú
deťom predstavovať nového
otca. Chcú ostať nezávislé, mať
možnosť stráviť čas s mužom, ale
nechcú manžela a stabilný vzťah.
Druhou skupinou sú karieristky.
Hľadajú životnú náplň vo svojej
práci, nechcú, aby ich vzťah
obmedzoval v nových možnos­
tiach na kariérny postup.
Za najfascinujúcejšiu považu­
jem tretiu skupinu – profesio­
nálne milenky. Nechcú stabilný
vzťah, pretože sa nechcú prispô­
sobiť dennej rutine ako pranie
špinavej bielizne, platenie účtov,
upratovanie a podobne. Chcú
104
NEXT FUTURE
„Postavenie ženy v spoločnosti sa posilnilo. Ak
ju partner neuspokojuje, bez problémov môže
hľadať šťastie inde.“
len to „pozlátko“, len to pekné.
Vyhľadávajú romantiku, chcú
navštevovať dobré reštaurá­
cie, tešiť sa z prekvapení ako
napríklad víkend v Paríži. Muži
majú tendenciu míňať na svoju
milenku trojnásobok toho, čo
na svoju manželku. Tieto ženy
sú teda spokojné a naplnené.
Nemajú ani záujem byť ofici­
álnou manželkou alebo pria­
teľkou. Chcú byť „tou druhou“
s tým, že majú všetky pozitíva
bez negatív dlhodobého vzťahu.
Dôvodom, prečo ženy hľadajú
neveru, je nedostatok pozornos­
ti od ich partnera. 33 % dekla­
ruje, že necíti od svojho manže­
la náklonnosť, lásku a psychic­
kú podporu. Ide teda najmä
o emocionálne dôvody. 21 %
členiek cíti nedostatky v milost­
nom živote. U našich členov –
mužov je priemerný vek 38 –
40 rokov. 88 – 90 % členov je
ženatých. Percento slobodných
mužov je veľmi nízke. Dôvody,
pre ktoré vyhľadávajú neveru,
sú podobné ako u žien, ale ich
priority sú otočené. 37 % nemá
doma uspokojivý milostný
život. 18 % tvrdí, že im chýba
intimita a pozornosť.
Aké sú medzi členmi najčastejšie ženské a mužské profesie?
Čo sa týka žien, najviac máme
zastúpenie žien v domácnosti.
JÚL/AUGUST 2014
Christoph Kreamer: Ak nevera, tak diskrétne
Je to dané tým, že ekonomický
profil našich členov je stredná
a vyššia trieda, takže ide o ženy
mužov, ktorí sú zaneprázdne­
ní a nezostáva im čas venovať
sa manželkám adekvátne tomu
ako si zaslúžia. Ďalšou profe­
siou sú učiteľky a profesorky
a tretiu, najpočetnejšiu skupi­
nu, tvoria manažérky a riadi­
teľky. Táto tretia skupina je
segment, ktorý rastie najrých­
lejšie. Súvisí to s tým, že tieto
ženy majú moc a bez okolkov
si berú svoje právo byť uspo­
kojené na sto percent. Ak
ich teda partner neuspokoju­
je, hľadajú iného. U mužov sú
na prvom mieste podnikatelia,
potom marketingoví pracovní­
ci a na treťom mieste sú banká­
ri, finanční agenti a makléri,
čiže ľudia pracujúci vo finanč­
nom sektore.
Mali ste nejakú negatívnu skúsenosť s nahnevanou manželkou či manželom? Alebo dokonca problémy
v podobe protestov či žalôb?
Za 12 rokov pôsobenia sme sa
s takýmto problémom nestretli.
Podporuje to naše tvrdenie, že je
možné mať bezpečný a diskrét­
ny milostný pomer. V súčasnos­
ti sa však súdime, keďže po našej
expanzii do Južnej Kórei sme
museli stránku zrušiť aj napriek
tomu, že behom dvoch týždňov
sme mali 50 000 členov. V tejto
krajine je totiž nevera protizá­
konná. Najradikálnejší prístup
sme zažili v Singapure, kde nás
hneď na začiatku odmietli.
Ide iste o dobre vymyslený
podnikateľský projekt. Nevera
však svojím spôsobom deštruuje spoločnosť a spôsobila
už nejednu menšiu či väčšiu
bolesť. Aký je váš postoj
k nevere ako človeka, ktorý je
sám v dlhoročnom vzťahu?
Často sa o nás hovorí, že propa­
gujeme neveru a sme skazou
západnej spoločnosti, ale reali­
ta je, že my sme neveru nevy­
mysleli. Nevera existuje odke­
dy existuje koncept monogam­
ného vzťahu. Je biologicky aj
sociologicky dokázané, že nie je
prirodzené byť v monogamnom
vzťahu a je prirodzené podvá­
dzať. Pre ženy aj mužov. Je to
potvrdené aj výškou rozvodo­
vosti. Ja v noci spávam pokoj­
ne, pretože viem, že neexistu­
je reklama, ktorá by kohokoľvek
presvedčila, aby bol neverný, ak
je so svojím vzťahom spokojný.
V súčasnosti ľudia bežne hľada­
jú neveru vo svojich najbliž­
ších spoločenských vzťa­
hoch či pracovných kruhoch,
kde je veľké riziko odhale­
nia, ktoré je vždy veľmi bolest­
né. Cieľom Ashley Madison
je, aby sa ľudia vyhli traume
z odhalenia tým, že vytvoríme
bezpečné, diskrétne a anonym­
né prostredie. Členovia sa
sami vyjadrujú, že po tom,
čo úspešne využili naše služ­
by, sa ich sexuálny život vylep­
šil a v konečnom dôsledku sú
so svojím životom spokojnejší.
Napokon, 27 miliónov použí­
vateľov hovorí jasnou rečou.
Často sú tí, ktorí sú v odpore
proti nám najhlasnejší, jedný­
mi z prvých, ktorí sa stanú
členmi našej zoznamky.
Ako je členom zoznamky
zabezpečená diskrétnosť?
Nepýtame sa našich použí­
vateľov na meno, adresu, ani
telefónne číslo. Jediné, čo
potrebujete, aby ste sa prihlá­
sili do Ashley Madison, je
vložiť e-mail. Odporúčame,
aby ste nepoužívali pracov­ný
e-mail, ani svoj bežný e-mail,
aj keď to stále mnohí robia.
Je mnoho možností vytvore­
nia bezplatných e-mailových
účtov. Vytvorte si samostatný
e-mailový účet na tento účel.
Používajte heslo, ktoré nepo­
užívate na nič iné a sedliacky
rozum. Odporúčame, aby ste
vo svojom profile vyplnili čo
najväčšie množstvo informá­
cií, aby ten, kto vyhľadáva, mal
lepší prehľad o tom, kto ste. Je
tiež vhodné vyhnúť sa profilo­
vej fotke, ktorú používate na
sociálnych sieťach. Na obrázku
môžete mať napríklad masku,
alebo máte možnosť využiť
zamknutú fotogalériu. Navy­
še máme asi 180 zamestnancov,
z ktorých tretina sú zamest­
nanci IT, ktorých každodennou
prácou je udržiavať štandard
a vylepšovať bezpečnosť.
NEXT FUTURE
105
LIFESTYLE . Najrýchlejší Jaguar v histórii nesie názov F-TYPE Project 7
SPOLOČNOSŤ JAGUAR PLÁNUJE VYROBIŤ 250 KUSOV
TÝCHTO VOZIDIEL. K PRVÝM ZÁKAZNÍKOM BY SA
TENTO JAGUAR MAL DOSTAŤ V POLOVICI BUDÚCEHO ROKA. Z NULY NA STO ZRÝCHLI ZA 3,9 SEKUNDY
A DOSAHUJE MAXIMÁLNU RÝCHLOSŤ 300 KILOMETROV ZA HODINU (KM/H). ÚDAJ O CENE VŠAK JAGUAR
ZATIAĽ NEPOSKYTOL
I
nžinieri automobilky Jagu­
ar majú radi rýchlosť a opäť
to dokázali. Pre festival
rýchlosti 2014 Good­wood
Festival of Speed pripravila brit­
ská automobilka špeciálne vyho­
tovenie modelu F-TYPE s ozna­
čením F-TYPE Project 7. Čísli­
ca 7 je pritom spomienkou na
sedem víťazstiev vozidiel značky
Jaguar na dvadsiatich pretekoch
v Le Mans. Inšpirovaní minu­
losťou však vývojári spoločnos­
ti Jaguar prišli doteraz s najrých­
lejším a najsilnejším modelom,
106
NEXT FUTURE
aký kedy táto britská automobil­
ka vytvorila. Stať sa jeho vlastní­
kom však bude skutočne exklu­
zívnou záležitosťou, preto­
že automobilka plánuje vyrobiť
do 250 kusov, pričom jednotli­
vé kusy budú vyrobené ručne.
K prvým zákazníkom by sa
tento Jaguar mal dostať v polo­
vici budúceho roka. Toto špor­
tové auto by malo byť dostup­
né na trhoch vo viacerých oblas­
tiach sveta vrátane EÚ, Severnej
Ameriky a Ázie a Austrálie.
Cena nie je známa.
JÚL/AUGUST 2014
Najrýchlejší Jaguar v histórii nesie názov F-TYPE Project 7 . LIFESTYLE
Zdroj a foto: Jaguar
NAJRÝCHLEJŠÍ JAGUAR
V HISTÓRII NESIE NÁZOV
F-TYPE PROJECT 7
NEXT FUTURE
107
LIFESTYLE . Najrýchlejší Jaguar v histórii nesie názov F-TYPE Project 7
108
NEXT FUTURE
JÚL/AUGUST 2014
Najrýchlejší Jaguar v histórii nesie názov F-TYPE Project 7 . LIFESTYLE
Srdce pretekára má toto auto ukry­
té pod kapotou. F-TYPE Project 7
je poháňaný preplňovaným päťlit­
rovým osemvalcovým moto­
rom, ktorý ponúka 575 koní a pri
otáčkach 2 500 – 5 500 za minú­
tu dosahuje maximálny krútia­
ci moment 680 newtonmetrov
(N.m). Celé auto váži 1 585 kilogra­
mov a v porovnaní s modelom
Jaguar F-TYPE V8 S Conver­
tible je o 80 kilogramov ľahšie. Aj
to prispelo k tomu, že tento stroj
dokáže zrýchliť z nuly na sto kilo­
metrov za hodinu (km/h) za
3,9 sekundy a z nuly na 60 míľ
za hodinu (MPH) za 3,8 sekun­
dy. Elektronika auta automa­
ticky obmedzuje jeho rýchlosť
na 186 MPH, vodiči tak z tohto
auta dostanú maximálnu rých­
losť 300 km/h. Auto má náhon
na zadnú nápravu. Tento športo­
vý Jaguar ponúka osemstupňovú
prevodovku Quickshift.
F-TYPE Project 7 sa podľa typu
karosérie radí do kategórie road­
ster. Inžinieri automobilky Jagu­
ar si týmto spôsobom uctili model
Jaguar D-type, ktorý na dvadsať­
štyrihodinovke v Le Mans zvíťa­
zil trikrát po sebe v rokoch 1955,
1956 a 1957. Zároveň zachováva
prvky konceptu Project 7, ktorý
britská automobilka predstavi­
la minulý rok v lete. Auto má
pohyblivú strechu. Typickou
črtou karosérie je tak ochrana
posádky v prípade prevrátenia.
Tento automobil má, samozrej­
me, viacero aerodynamických
komponentov, ktoré zabezpe­
čujú, že sa auto na ceste správa
želaným spôsobom. Tento špor­
tový model je vybavený pred­
ným splitterom, zadným difú­
zorom, bočným lemovaním a aj
zadným spojlerom.
F-TYPE Project 7 je prvým dielom
špecializovaného pracovného
tímu, ktorý nesie názov Special
Operations. Brzdový systém sa
opiera o uhlíkovo-keramické
brzdy. Automobilka zvolila pre
tento model dvadsaťpalcové disky.
Automobilka Jaguar s úctou
spomína na športové úspechy
minulosti. Tieto spomienky však
spoločnosť pretavila do skutočne
exkluzívnej podoby. Tento auto­
mobil umožní ľuďom za volan­
tom, aby zažili vzrušenie z prete­
kárskych okruhov na vlastnej
koži, ale v modernom vyhotovení.
NEXT FUTURE
109
Boh stvoril vodu,
clovek víno
Vinárstvo ORGANIC je mladé vinárstvo, ktoré vzniklo v roku 2013.
Napriek tomu je budované na dlhotrvajúcich odborných skúsenostiach
hlavného vinára Štefana Kasnyíka, ktorý je priekopníkom naturálne­
ho (organického) vína na Slovensku. Aj preto sú vína ORGANIC unikát­
ne organické vína vyrábané jedinečnými postupmi z hrozna takej kvality,
ktoré vďaka vynechaniu tradičných chemických postrekov umožňuje trans­
formáciu na víno bez pridania SO2 .
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava,
[email protected],
www.organicwine.sk
Staršie čísla nájdete na adrese
FUTURE
MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
MÁJ 2013
FINANČNÁ
GRAMOTNOSŤ
NA SLOVENSKU
APRÍL 2014
ANDREJ
KISKA
str. 20
NAŠI „DRAHÍ“
prvý nezávislý
prezident
HOKEJISTI
str. 28
CYPRUS:
DAŇOVÝ RAJ
SKONČIL AKO
ČIERNA DIERA!
Nábor
finančných
agentov bez
etiky nemá
budúcnosť
UKRAJINA
nepotrebuje vojakov,
ale peniaze
ISLAMSKÉ
BANKOVNÍCTVO
Dve tváre vplyvu islamu
a arabskej kultúry
Opustiť zamestnanie
bolo moje najlepšie
rozhodnutie!
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
JÚN 2013
OD FEBRUÁRA 2014
SA MENIA BANKOVÉ
POPLATKY V EURÓPE
I U NÁS str. 28
ČO STE O KARTÁCH
URČITE NEVEDELI
str. 24
HEDŽOVÉ FONDY
ALCHÝMIA NA FINANČNÝCH
TRHOCH str. 46
str. 42
Martin
Guttman
FUTURE
MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
GOLF NA
SLOVENSKU
str. 62
TATIANA ONDREJKOVÁ
F. SCOTT FITZGERALD A JEHO
DEKADENTNÝ SVET...
str. 52
MICHAL KRÁL
NA PODNIKANIE MUSÍTE
MAŤ GURÁŽ
ONLINE PROJEKTOM CHÝBA ŠPIČKOVÁ
STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV
str. 12
str. 12
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
www.nextfuture.sk/archiv/
Download

peter staněk slovensko má špecifický ekonomický