předmět: vybrané kapitoly chirurgie
Autorem materiálu a všech jeho částí,
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
http://thehaltenclinic.com/our-clinic/
PRINCIPY OP ŽALUDKU A
DVANÁCTNÍKU
http://hkreferrals.com/wp-content/uploads/2012/07/Billroth.jpg
Billroth I.
http://hkreferrals.com/wp-content/uploads/2012/07/Billroth.jpg
Billroth II.
• 1. resekce 2/3 žaludku:
1.
zizi.com
Billroth I:
resekce 2/3 žaludku s anastomózou žaludečního pahýlu s
dvanáctníkem - gastroduodenoanastomóza
2.
Billroth II:
uzávěr pahýlu dvanáctníku s připojením anastomózy mezi
pahýlem
žaludku
a
první
gastrojejunoanastomóza
kličkou
lačníku
(jejuna)
-
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/fb/Billroth_1.jpg
164.
PRINCIPY OP ŽALUDKU A
DVANÁCTNÍKU
165.
• 2. gastrektomie:
zizi.com
indikace:
Ca žaludku
u trvale zvýšené produkce
gastrinu
(hormon vznikající ve sliznici žaludku a
dvanáctníku, stimuluje tvorbu některých
složek žaludečních šťáv, vede k těžkým
opakovaným žaludečním a dvanáctníkovým
vředům
způsobeným
výrazným
překyselením žaludku Zollingerův-Ellisonův
syndrom)
popis:
anastomóza mezi jícnem a lačníkem
totální gastrektomie
subtotální gastrektomie
typy gastrektomie:
totální

subtotální
PRINCIPY OP ŽALUDKU A
DVANÁCTNÍKU
166.
• 3. vagotomie:
zizi.com
resekce
části
bloudivého
nervu
chirurgické
přetětí
bloudivého nervu (n. vagus)
nebo
některých
jeho
http://www.hopkins-gi.org/Upload/200710221420_19170_000.jpg
(selektivní,
větví
resp.
superselektivní v.)
jeden
ze
peptického
způsobů
léčby
vředu
(po
vagotomii dochází ke snížení
tvorby žaludeční šťávy)
doplňuje se resekcí těla žaludku (antrektomii) s následnou rekonstrukcí podle Billroth I,
Billroth II.
LAP OP při chronickém onemocnění vředovou chorobou
PRINCIPY OP ŽALUDKU A
DVANÁCTNÍKU
167.
• 4. další výkony:
zizi.com
spojka (anastomóza) – jako paliativní výkon
při inoperabilním Ca žaludku, který způsobuje
obstrukci (spojuje se žaludek s první kličkou
lačníku – gastrojejunoanastomóza)
http://www.ordinace.cz/img/articles/16b9/shutterstock_69405895.jpg
sutura
–
endoskopicky
při
perforaci
vředu,
dnes
OP ŽALUDKU A
DVANÁCTNÍKU
168.
• výčet:
zizi.com
http://static-p2.photoxpress.com/jpg/00/02/81/87/400_F_2818729_o4ABCiaxTUW2lHIJKrj6TU1Oum9X3m_PXP.jpg
kojenecká pylorostenóza
vředová choroba gastroduodena
Ca žaludku
• popis:
zizi.com
vrozené onemocnění
cirkulární hypertrofii svaloviny vrátníku
kojenec
nemůže
přijímat
potravu,
zvrací
obsah, který neobsahuje žluč
léčba – principem je podélné protětí svaloviny
žaludeční
http://www.yalemedicalgroup.org/stw/images/125919.jpg
169.
http://bloggfiler.no/marthachristin.blogg.no/images/277977-8-1289038152326.jpg
KOJENECKÁ
PYLOROSTENÓZA
http://files.ulitka.sk/200012112-3ed8e3fd2e/50000000.png
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
170.
• charakteristika:
zizi.com
celkové
onem.
projevující
se
defektem těch oddílů trávicí trubice,
které
přicházejí
do
kontaktu
s žaludeční šťávou, resp. HCl
dochází ke vzniku eroze (defektu)
http://purplelv93.files.wordpress.com/2010/08/in-infusion.jpg
sliznice žaludku nebo dvanáctníku peptický vřed
o. chronického rázu, kdy se střídají
období exacerbace a období remise
(zklidnění)
-
záležitost
sezónní výskyt
akutní
či
chronická
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
171.
• příčiny:
zizi.com
nevhodné stravovací návyky
stres
iatrogenní příčina - léky s ulcerogenním
účinkem
(salicyláty,
antirevmatika,
kortikoidy)
Helicobakter pylori
http://i.lidovky.cz/11/051/lngal/PKS3b0122_jidlo.jpg
genetická dispozice
jiná
onemocnění
sliznice
-
hyperfunkce
syndrom)
často
GT,
(zánět
žaludeční
podmíněný
HP,
Zollingerův-Ellisonův
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
172.
• příznaky:
zizi.com
žaludeční vřed:
duodenální vřed:
lokalizace - nadbřišek, pod meč. výběžkem
lokalizace - pravý nadbřišek
bolest - během jídla, po jídle
bolest - nalačno, v noci
nemá sezónní výskyt
sezónní výskyt – jaro, podzim
chuť k jídlu je zachována, klient se vyhýbá jídlu
chuť k jídlu zachována, jí často, aby bolesti
z důvodu výskytu bolesti
předešel
zvracení
časté,
nestrávené zbytky
přinese
úlevu,
obsahuje
zvracení méně časté, bez úlevy, obsahuje jen
žaludeční šťávy
http://peritonitida.zdrave.cz/ir/images/zdrave_ThemesModule-Themes/645-image-perinditida--resizecrop-466x180.jpg
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
173.
• vyšetřovací metody:
zizi.com
anamnéza, fyzikální vyšetření
gastroduodenoskopie (jako diagnostické - terapeutické
řešení, možnost biopsie + ošetření vředu opichem,
zaklipováním cévy)
OBM
http://www.nemocnice-horovice.cz/dbpic/chirurgie_vredy_zaludku-450
 krev
(sérologie
-
Helicobakter,
chudokrevnost?)
 vyš. stolice na OK
 event. žaludeční obsah při endoskopii
event. rtg vyš. – pasáž žaludku
event. UZ
http://www.vylecit.cz/assets/clanky/2010-06/clanek01001/upload/photo/large_607px-Gastric_Ulcer_Antrum,%20Med%20Chaos.jpg
KO
–
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\465XH6QR\MP900398845[1].jpg
174.
• léčba:
zizi.com
konzervativní léčba:
úprava životosprávy
dietoterapie
(mechanicky
a
chemicky
šetřící
strava)
farmaka
(antiulcerotika,
parasympatolytika,
event.
helicobaktera
antagonisté
atb,
při
antacida,
pozitivitě
H2
na
receptorů,
inhibitory protonové pumpy, další)
dispenzarizace (prevence komplikací)
psychoterapie
chirurgická:
při nehojícím se defektu či vzniku komplikací - viz
další
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
175.
• komplikace:
zizi.com
krvácení:
hemateméza, enteroragie, meléna až hemoragický šok
makro či mikroskopická forma
perforace:
proděravění vředu, žaludeční sliznice, následné pronikání žal.
obsahu do dutiny břišní
peritonitis
známky peritonitidy - náhlá, prudká, skličující a trvalá bolest,
subfebrilie, defense musculaire
penetrace:
http://i.iinfo.cz/images/58/zacpa.png
proděravění vředu do sousedního orgánu – pankreas
bolest vyzařuje a zesiluje
pylorostenóza:
omezená průchodnost
zvracení nestrávené potravy po cca 3. a více hodinách
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
176.
• příznaky komplikací:
KRVÁCENÍ
– HEMATEMÉZA, ENTERORAGIE, MELÉNA
ZVRACENÍ
NESNESITELNÁ BOLEST
PŘÍZNAKY ŠOKU
http://stockfresh.com/image/482857/ekg
zizi.com
http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/health_tools/endometriosis_overview_slideshow/photolibrary_rf_photo_of_surgeons_with_tools.jpg
VŘEDOVÁ CHOROBA
ŽALUDKU A DUODENA
177.
• chirurgická léčba:
zizi.com
1.
endoskopická hemostáza:
provádí se u aktivního krvácení a u nálezů s
vysokým rizikem recidivy krácení
opich vředu, excize a sutura krvácejícího
vředu, elektrokoagulace
(zaklipování cévy, laser)
2.
operativní řešení:
indikace - všechna krvácení, kde selhala
endoskopická
hemostáza,
a
při
komplikacích - perforace
výkon - urgentní
resekční
výkony,
gastrektomie
vagotomie,
totální
CA ŽALUDKU
178.
• benigní nádory:
http://www.nemocnice-horovice.cz/dbpic/chirurgie_polypy_zaludku-450
charakteristika:
vyskytují se zřídka
projevují se až komplikacemi
typy: adenomy, hemangiomy, fibromy, jiné
KO:
melena (krvácení do žaludku)
http://www.gastrosource.com/_mshost886141/content/1384875/6805831/7428041/zoltan-fig1.jpg
příznaky spojené se zúžením
vyšetřovací metody:
diagnosticky nejvýznamnější - gastroskopie s biopsií
léčba:
endoskopické odstranění polypů
excize části žaludeční stěny
event. resekce žaludku
zizi.com
CA ŽALUDKU
179.
• maligní nádory - karcinom žaludku:
zizi.com
charakteristika:
http://www.gastrosource.com/_mshost886141/content/3650744/3656603/gastric-cancer-1/12665324/gastric-cancer-advanced-lesser-curvature-3
výskyt relativně častý, klesá díky prevenci
prekancerózy:
benigní adenomy, chronická gastritida
rizikové faktory:
způsob přípravy potravy a jiné
KO:
dlouho asymptomaticky
nespecifické
příznaky
-
únava,
slabost,
úbytek na váze
specifické příznaky - chudokrevnost, tlak v
nadbřišku, pocit plnosti, odpor k masitým
pokrmům, zvracení, potíže při polykání (Ca
kardie),
zúžením
melena,
příznaky
spojené
se
CA ŽALUDKU
180.
• maligní nádory - karcinom žaludku:
zizi.com
http://www.carlson-art.com/lifescienceV2/hepatic-portal-gastric-cancer.jpg
vyšetřovací metody:
diagnosticky nejvýznamnější - gastroskopie s biopsií
UZ
CT - průkaz meta
OMB - KO (pokles Hb, Ery)
léčba:
radikální resekce
u
neoperovatelných
gastroenteroanastomóza
http://www.hopkins-gi.org/Upload/200710161422_1549_000.jpg
Ca
paliativní
výkon
-
PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA A POOPERAČNÍ
PÉČE U OP ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU
181.
• v kostce
zizi.com
předoperační příprava:
zavedení NGS
kanylace PŽK, CŽK - parenterální výživa a terapie
autotransfuze
http://www.zelenahvezda.cz/img/clanky/galerie/600x600/jpg/100
pooperační péče:
monitorace žaludečního obsahu (NGS)
BT
substituce vit. B12, event. kys. solné (po totální
gastrektomii)
farmakoterapie
monitorace FF a bolesti
Download

onemocnění žaludku a duodena.pdf