NOVEMBER 2014
AKO SÚ NA TOM
SLOVÁCI FINANČNE?
ŠTVRŤSTOROČIE
PRIVATIZÁCIÍ
ČO ČAK AŤ OD
ROZPOČTU 2015
BIZNIS PLÁN AKO
SUVENÍR Z DOVOLENKY
PETER MATÚŠKA
A ANDREJ BARTALOS
. FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE .
NoviNky v úrazovom pripoisteNí
Pre všetkých klientov, ktorí si od 1.7.2014 uzatvoria akúkoľvek zmluvu
životného poistenia spolu s úrazovými pripoisteniami prináša
spoločnosť MetLife Amslico nové benefity:
BoNus za Bezškodový prieBeh p
• Ak počas prvých troch rokov platnosti úrazových pripoistení nedôjde
k poistnej udalosti, získate bonus vo výške 10 % z poistného, ktoré ste
zaplatili počas celých troch rokov za toto pripoistenie.
• Finančný bonus Vám automaticky pripíšeme na existujúci účet Vašej poistnej
zmluvy alebo na špeciálny účet a vyplatíme na konci poistenia.
verNosť sa oplatí
• Po uplynutí 7 rokov platnosti úrazových pripoistení automaticky získate
Bonus za vernosť, t.j. navýšime vám poistnú sumu úrazových
pripoistení o 10%, pričom nemusíte vypĺňať žiadny zdravotný dotazník,
absolvovať zdravotnú prehliadku ani doplácať dodatočné poistné.
Vyššia poistná ochrana platí až do konca poistenia, pričom výška poistného
ostáva po celú dobu rovnaká.
predĺžeNie vstupNého veku dieťaťa
• V úrazových pripoisteniach sme predĺžili maximálny vstupný vek dieťaťa z
15 na 17 rokov, pričom príslušné úrazové pripoistenie platí až do 25. roku
života dieťaťa.
Vašim úrazom a nehodám nezabránime, ale finančným stratám áno.
Pomôžeme Vám pokryť výpadok Vášho príjmu a pomôžeme Vám uhradiť
náklady spojené s Vašou liečbou.
Bližšie informácie sú uvedené v príslušných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenia.
MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel:Sa, Vložka: 918/B, IČO: 314 020 71 (ďalej aj “Poistiteľ” alebo “MetLife Amslico”).
MetLife Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.
TIRÁŽ
VYDAVATEĽ
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s. r. o.
Identifikácia
IČO: 46 741 682
DIČ: 2023564895
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro,
vložka 82849/B
REDAKCIA
Šéfredaktorka
Jana Ondrejka ([email protected])
Redaktori
Alica Balaščíková, Marek Mittaš, Ján Beracka, Zuzana
Kočišová, Dominika Betáková, Jana Poláčiková
Spolupracovníci na vydaní
Jim Heidema, Radovan Kavický, Ľubica Mižičková
Jazyková redakcia
Andrea Hoštáková
Fotografi
Simona Oswaldová
Obchod a marketing
Katarína Drinková ([email protected])
Art director, grafika a layout
Martin Malina, Crystal Group, s. r. o.
Redakčná rada
Štefan Velčický, Národná banka Slovenska
Ján Seman, Národná banka Slovenska
Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa
Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa
Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa
Sídlo vydavateľstva
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Tel.: 00421 2 32 660 500
Fax: 00421 2 32 660 501
Riaditeľ spoločnosti
Adrian Gabura
([email protected])
Dáša Polláková, ČSOB banka
Peter Záthurecký, Kooperativa
Roman Staňo, VÚB banka
Melinda Burdanová, VÚB banka
Marián Zelko, Generali Slovensko poisťovňa
Alena Medveďová, Generali Slovensko poisťovňa
Juraj Kováč, MetLife Amslico
Eva Hergovitsová, MetLife Amslico
Boris Krajčovič, MetLife Amslico
Ján Kusý, AXA
Gabriel Jaščur, AXA
Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa
Ján Ondráš, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zuzana Lauermannová, Wüstenrot poisťovňa
Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa
Vladimír Vaňo, Sberbank
Ernest Kiac, J&T Banka
Stanislav Pánis, J&T Banka
Jana Voberová, UniCredit Bank
Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank
Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa, a. s.
Martin Adamec, BROKER SERVICE GROUP, s. r. o.
Andrej Dedo, Winners Group
Peter Murgaš, Novis Poisťovňa
NEXT FUTURE
November 2014
Periodicita: mesačník
Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Foto na titulnej strane: Peter Matúša a Andrej Bartalos, ACAICO, BIOHERBAL, s. r. o.
www.nextfuture.sk
EDITORIÁL
Foto: Lucia Mandincová
Práve my a práve teraz!
Mnohí z nás možno dátum 17. november vnímajú najmä kvôli voľnému dňu.
Navyše, tohto roku štátny sviatok – Deň boja za demokraciu a slobodu „svieti“ v kalendári hneď po víkende – v pondelok, čo znamená v podstate „malé
prázdniny“.
Viacero Slovákov sa preto rozhodlo stráviť voľno napríklad za hranicami
Slovenska, či už vycestovali ďalej, alebo si len „odskočili“ na kávičku a Sacherovu tortu do Viedne. Mohli sme sa slobodne rozhodnúť...
Pred 25 rokmi to ale zďaleka také jednoduché nebolo. Slobodné rozhodovanie akosi nebolo „v móde“ a „dovoliť“ sadnúť si do kaviarne vo Viedni a dať si
povedzme len jednu kávu bol pre našinca nedostupný luxus.
Cestovanie v podobe akej ho poznáme dnes, bolo prakticky nemožné. Boli
sme skrátka držaní na poriadne pevnej „železnej“ uzde. Progres a diskurzívne myslenie bolo nežiaduce a čo sa ekonomiky týka, pri spôsobe riadenia štátu, ale aj štátnych podnikov (iné vtedy neboli), bol
hospodársky rast takmer nemožný. To všetko „fungovalo“ až do 16. novembra 1989, keď sa mladí študenti postavili za hodnoty
slobody a demokracie a zorganizovali protestnú demonštráciu, ktorá nezvratne naštartovala prelomové udalosti našich ďalších
(dnes už) dejín.
Ako pre NEXT FUTURE napísal jeden z našich spolupracovníkov – ekonomický analytik Radovan Kavický: „Už 25 rokov
uplynulo od momentu, keď sa Slovensko rozhodlo pre cestu politickej, spoločenskej, ako aj ekonomickej transformácie od
komunizmu a socializmu smerom k demokracii a trhovej ekonomike. Nie sme ešte ani zďaleka na konci tejto cesty a proces
transformácie naďalej trvá.“ Ak vás táto téma zaujala, prečítajte si článok Štvrťstoročie privatizácií.
Ďalšia naša odborná redaktorka pani Jana Poláčiková sformulovala v článku Štát verzus občianska spoločnosť svoje názory
takto: „Prežili sme sociálny experiment socialistického (štátneho) vlastníctva a ten poznačil niekoľko generácií dedičstvom
korupcie, odcudzenia, neschopnosti efektívne a zodpovedne podnikať, byrokracie a najmä neschopnosti tvorivo a kriticky
myslieť. Budoval sa ideologický deformovaný model sociálneho štátu, v ktorom všetci mali všetko a nič.“
Článok sa venuje riadeniu štátnych podnikov na Slovensku, pričom autorka porovnáva fungujúci model zahraničných štátnych
podnikov, ale aj vedenie firiem v privátnej sfére so správou štátnych podnikov na Slovensku.
Keďže som tentoraz môj úvodník zamerala monotematicky, zakončím ho výzvou, ktorá je dnes vyrytá na pamätnej doske
venovanej práve novembrovým udalostiam. Doska je umiestnená na albertovskom dekanáte PřF UK v Prahe a túto vetu som
vybrala preto, lebo ak sa na ňu pozrieme aj z pohľadu dnešného človeka, priamo „nezaťaženého“ udalosťami spred roku 1989,
má svoj jednoduchý, ale jasný motivačný odkaz. Dnes sme tu predsa všetci len sami za seba...
„Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz!“
Prajem veľa úspechov a krásny november!
Jana Ondrejka
šéfredaktorka časopisu NEXT FUTURE
NEXT FUTURE
5
Boh stvoril vodu,
clovek víno
Vinárstvo ORGANIC je mladé vinárstvo, ktoré vzniklo v roku 2013. Napriek
tomu je budované na dlhotrvajúcich odborných skúsenostiach hlavného
vinára Štefana Kasnyíka, ktorý je priekopníkom naturálneho (organického) vína na Slovensku. Aj preto sú vína ORGANIC unikátne organické vína
vyrábané jedinečnými postupmi z hrozna takej kvality, ktoré vďaka vynechaniu tradičných chemických postrekov umožňuje transformáciu na víno
bez pridania SO2 .
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava,
[email protected],
www.organicwine.sk
OBSAH
TÉMA MESIACA
Čo čakať od rozpočtu 2015 | 10
OSOBNOSŤ
Biznis plán ako suvenír z dovolenky | 32
TÉMA MESIACA
Maďarsko chcelo zdaniť internet, občania to zamietli | 12
BANKY A POISŤOVNE
Sú naše vklady sledované?
Finančné transakcie pod drobnohľadom | 38
TÉMA MESIACA
Skupovanie médií sa deje aj v zahraničí. Malé štáty sú
však ohrozené najviac | 16
BANKY A POISŤOVNE
Štartuje nový bankový dohľad, level: ECB | 42
EKONOMIKA
Štvrťstoročie privatizácií (1. časť) | 22
BANKY A POISŤOVNE
Poskytovanie úverov? Hlavne opatrne... | 46
EKONOMIKA
Štát verzus občianska spoločnosť | 28
BANKY A POISŤOVNE
Online bankovníctvo prekvitá. Nové trendy sa obja‑
vujú každý druhý rok | 50
EKONOMIKA
Ako sú na tom Slováci finančne? | 30
8
NEXT FUTURE
BANKY A POISŤOVNE
PayPal – bezpečná peňaženka v internetovom svete | 56
NOVEMBER 2014
OBSAH
BANKY A POISŤOVNE
Druhý pilier je na Slovensku už desať rokov. Bude
vyplácať prvé dôchodky | 58
LIFESTYLE
Známe postavičky filmu a rozprávok v investičnom
svete! | 82
FINANCIE
Výhody eseročky a živnosti si treba prepočítať | 64
CESTOVANIE
Kam za svetovým vínom? | 86
REALITY
Priemerná cena bytov stagnuje | 66
AUTO – MOTO
Porsche predstavuje 911 Carrera GTS v štyroch
verziách | 98
ROZVOJ OSOBNOSTI
Finančné plánovanie a epigenetika (2. časť) | 72
ROZVOJ OSOBNOSTI
Spoločenské podujatia | 74
REDAKČNÁ RADA
Redakčná rada v poisťovni MetLife Amslico | 80
NEXT FUTURE
9
TÉMA MESIACA . Čo čakať od rozpočtu 2015
TÉMA MESIACA
ČO ČAKAŤ OD
ROZPOČTU
2015
Autor: Zuzana Kočišová
Oficiálne má rozpočet 2015 priniesť konečne viac šetrenia, keď sú
všetky verejné výdavky štátu, ale aj miest a obcí rozpočtované na
úrovni 16,6 miliardy eur, čo má byť skoro o 800 miliónov menej ako
pred rokom. No rezort financií ako autor rozpočtu už zároveň pripúšťa
viacero výnimiek z navrhovaných čísiel smerom k Bruselu a možné sú
aj každoročné zmeny rozpočtu poslancami národnej rady, ktorí budú
rozpočet opakovane schvaľovať.
I
sté je zatiaľ to, že viac na rozpočet 2015
prispejú pracujúci a podnikatelia. Podľa
návrhu sa má príjem z dane z príjmov,
ktorú odvádzajú práve ľudia a firmy,
zvýšiť medziročne o vyše 600 miliónov, ako
upozornil nezávislý poslanec Miroslav Beblavý. Je podpredsedom mimoparlamentnej strany Sieť. Stúpnuť majú aj príjmy z dane z pridanej hodnoty, kde si štát už rok dáva za prioritu
bojovať proti daňovým únikom.
Na podporu bývania má smerovať budúci rok
dokopy 154,4 milióna eur, čo je menej ako
pred rokom, ale vyššia suma ako v rokoch 2012
a 2013. Najväčší balík smeruje Štátnemu fondu
rozvoja bývania, ktorý sa v posledných rokoch
orientuje najmä na výstavbu nájomných bytov.
Druhá najväčšia suma presahujúca 41 miliónov je tradične vyčlenená na prémie stavebným
sporiteľom, hoci získať maximum 66,39 eura
od štátu ku vkladu bude od januára výrazne
10
NEXT FUTURE
ťažšie. Dostanú sa k nemu len ľudia, ktorí popri
poplatkoch za sporenie na svoj účet za celý rok
2015 pošlú vyše 1 200 eur. Tento rok stačí do
31. decembra spolu nasporiť necelých 800 eur
pre získanie plnej prémie 66,39 eura.
Štát ďalej vyše 33 miliónmi podporí hypotéky pre mladých, novo poskytnuté v budúcom
roku, aj tie už bežiace. Platí, že podporu možno
čerpať najdlhšie prvých päť rokov od odklepnutia hypotéky, pričom podpora znamená
splácanie nižších úrokov o celkovo tri percentuálne body. Kto teda získa od banky úrok
3,5 percenta, reálne popri splátke istiny (sumy
samotnej pôžičky), prvých päť rokov platí úrok
len 0,5 percenta.
Zvyšných 25,5 milióna eur zo štátneho balíka
podpory bývania má slúžiť ako dotácie. Rozdeľuje ich ministerstvo dopravy a spravidla slúžia
na odstraňovanie systémových chýb v bytových domoch.
NOVEMBER 2014
TÉMA MESIACA . Maďarsko chcelo zdaniť internet, občania to zamietli
TÉMA MESIACA
MAĎARSKO
CHCELO
ZDANIŤ
INTERNET,
OBČANIA TO
ZAMIETLI
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
Nespokojnosť a demonštrácie namiesto vyšších príjmov do rozpočtu. Presne toto vyvolal zámer maďarskej vlády zdaniť v krajine
internet. Túžba chrániť digitálny svet pred zdanením vyhnala do ulíc
tisícky občanov. Reakcia vlády naznačuje, že s protestmi uspeli.
12
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Maďarsko chcelo zdaniť internet, občania to zamietli . TÉMA MESIACA
M
aďarská vláda plánovanou
legislatívou týkajúcou sa
internetu brnkla na citlivú strunu. Do maďarského
parlamentu sa dostal zákon, ktorý pôvodne mal ku kontroverznej telekomunikačnej
dani pridať aj daň za prenos dát cez internet. Kabinet maďarského premiéra Viktora
Orbána pre plánovanú daň skutočne pocítil hnev internetovej komunity na vlastnej
koži. Občania Maďarska cítili krivdu za to,
že sú to práve oni, kto by mal platiť dane za
používanie internetu. Maďari teda vyšli do
ulíc a zdá sa, že maďarská vláda tento tlak
nevydržala a od zdanenia internetu upúšťa.
Vláda navrhla, aby maximálna daň z internetu bola 700 HUF mesačne pre súkromné
osoby, pričom najvyššia daň pre spoločnosti
by mala byť vo výške 5-tisíc HUF. Jednotlivci by tak nezaplatili mesačne viac než
približne 2,2 eura a maximum pre firmy by
bolo vo výške necelých 16,2 eura za mesiac.
Vláda z internetovej dane podľa agentúry
SITA očakáva ročné príjmy v sume 20 miliárd HUF, teda 65,3 milióna eur.
Všeobecný nesúhlas
Podľa oficiálnej stránky maďarskej vlády,
kde je zverejnené stanovisko premiéra Orbána, sa totiž pôvodne plánované
rozšírenie telekomunikačnej dane nemôže
uskutočniť v súčasnej podobe. Podľa Orbána sa daňová legislatíva predložená do
parlamentu musí zmeniť. Orbán vyhlásil,
že procesy okolo tejto dane nemôžu ďalej
pokračovať, keďže diskusia o tejto dani
sa nevyvíja správnym smerom. Maďarský premiér poukázal na to, že občania
vnímajú toto opatrenie ako daň z internetu, pričom podľa vládneho stanoviska ide
v skutočnosti o rozšírenie existujúcej telekomunikačnej dane.
Plán zdaniť internet vyhnal v utorok
28. októbra do ulíc Budapešti až 100-tisíc
ľudí. Ukázalo sa, že používatelia internetu sú pre vládu silným protivníkom. Na
sociálnej sieti Facebook vznikla komunita, ktorá zdanenie internetu v Maďarsku odmieta. K 31. októbru svojím „páči
sa mi to“ vyjadrilo protestujúcim podporu viac než 238-tis. ľudí. Práve táto stránka na sociálnej sieti pomáha demonštrantom organizovať sa, keďže sa tu objavujú
informácie o protestných akciách. Podrobnosti o spomínanej veľkej budapeštianskej demonštrácii z 28. októbra sa dali
získať práve tu. Nechýbal dátum, čas a ani
miesto konania demonštrácie. Svoju účasť
prostredníctvom Facebooku potvrdilo viac
než 45-tis. ľudí, pozvánku dostalo viac ako
263-tis. ľudí.
Nepokoje medzi občanmi Maďarska vyvolal návrh, ktorý by uložil poskytovateľom
internetu povinnosť platiť daň 150 maďarských forintov (HUF) za každý gigabajt
(GB) prenesených dát prostredníctvom
internetu. To predstavuje sumu približne 50 centov za gigabajt. V krajine nastali
obrovské demonštrácie. Nespokojní občania žiadali nielen stiahnutie tohto návrhu, no objavovali sa aj výzvy na odstúpenie vlády. Zdalo sa, že sa k ničomu takému
neschyľuje. Pôvodný návrh sa totiž jednej
kozmetickej zmeny, akéhosi ústretového
kroku voči maďarskej verejnosti, dočkal.
Nespokojní
občania
cez
Facebook
spochybňujú argumenty maďarskej vlády
týkajúce sa internetovej dane. „Režim
pána Orbána tvrdí, že daň z internetu je
navrhnutá tak, aby zvýšila spravodlivosť,
keďže ľudia čoraz viac využívajú internet
na telefonovanie a posielanie textových
správ. Daň, o ktorej vláda tvrdí, že zvýši
spravodlivosť, v skutočnosti nepriaznivo
pôsobí na prístup ľudí k online informáciám a znamená ďalšie odstavenie verejnosti od bezplatných a nestranných informácií,“ píše sa v profile demonštrantov
s tým, že daň je „posledným príkladom
TÉMA MESIACA . Maďarsko chcelo zdaniť internet, občania to zamietli
sprísňovania politickej a mediálnej klímy
v Maďarsku“.
Organizátorom protestov je aktivista
Balázs Gulyás. „Toto je veľmi hlúpa daň,
ktorá je proti modernému svetu, ubližuje
ekonomike. Bude nás stáť pracovné miesta,
môže sa stať, že prinúti call-centrá, aby sa
sťahovali za hranice, obmedzuje vedecký
výskum a znamená problémy pre univerzity,“ povedal Gulyás pre BBC News. Slová
14
NEXT FUTURE
premiéra Orbána o stiahnutí tejto dane
prijali demonštranti veľmi rezervovane
a protestnú akciu zvolali aj na 31. októbra.
Uskutoční sa teda len pár hodín po tom, čo
vláda oznámila, že návrh sťahuje.
Proti je aj Európska komisia
Nesúhlas so zdanením internetu v Maďarsku má však, popri demonštrantoch, aj
omnoho formálnejší rozmer. Návrh novej
dane sa totiž nepáči ani Európskej komisii
NOVEMBER 2014
Maďarsko chcelo zdaniť internet, občania to zamietli . TÉMA MESIACA
z internetu,“ povedal Heath 28. októbra.
„Toto je daň, je už v princípe zlá a navyše
nebude fungovať,“ doplnil.
Kritika zo strany EK sa však týmito výhradami nekončí. „Maďarsko sa nachádza pod
priemerom EÚ v podstate v každom ukazovateli týkajúcom sa digitálnych technológií. Digitálna časť ekonomiky je pritom
zrejme tou hlavnou vecou, ktorá v tejto
chvíli delí Európu od recesie. Takže zdanenie v krajine, ktorá už aj tak má podpriemerné hodnoty digitálnych ukazovateľov,
je mimoriadne zlý nápad,“ povedal Heath.
Kritike sa nevyhol ani vývoj udalostí
v Maďarsku súvisiaci so zdanením internetu. Podľa Heatha totiž vláda v Budapešti
využíva spôsob, pri ktorom v úvode predstaví veľmi tvrdú verziu zákona a počká na
prvú reakciu, ktorá je zvyčajne veľmi negatívna. Až následne podľa neho potom vládny kabinet presadzuje miernejšiu verziu.
Vláda chcela zdaňovať rovnomerne
(EK). Poriadnej kritike ho podrobil Ryan
Heath, hovorca podpredsedníčky EK pre
digitálnu agendu Neelie Kroesovej. Ten
vyhlásil, že Kroesová bude podporovať
protesty proti plánovanej dani. Z maďarského uhla pohľadu podľa Heatha celú
daň považuje množstvo ľudí za problémový krok. „Ľudia ako Neelie Kroesová sa päť rokov snažia zvýšiť počet ľudí,
ktorí majú prístup k internetu. Preto nie
je v poriadku pokúšať sa ľudí vytlačiť
Celkom prirodzene sa maďarská vláda pred
kritikmi bránila už v čase, keď bola rozhodnutá daň z internetu zaviesť. Argumentovala tým,
že sa snaží rozložiť daňové zaťaženie v krajine
rovnomerne. „Celkom určite nie je cieľom vlády
žiadnym spôsobom trestať akýkoľvek sektor
ekonomiky. Povedali sme to veľakrát a trváme
na tom, že sa pokúšame rozložiť daňové zaťaženie rovnomerne na všetky sektory ekonomiky,“ povedal hovorca maďarskej vlády Zoltán
Kovács pre BBC News ešte v čase, keď to vyzeralo, že daň z internetu bude realitou.
Podľa údajov portálu internetworldstats.com
má Maďarsko v súčasnosti odhadom takmer
10 miliónov obyvateľov a internet využíva
72,6 % z nich, teda viac než 7,2 milióna ľudí.
To je veľký počet a títo ľudia svoju nespokojnosť vyjadrili jasne. Napokon sa skutočne zdá, že občania svojimi hlasmi vládu
prekričali.
NEXT FUTURE
15
TÉMA MESIACA . Skupovanie médií sa deje aj v zahraničí. Malé štáty sú však ohrozené najviac
TÉMA MESIACA
SKUPOVANIE MÉDIÍ SA
DEJE AJ V ZAHRANIČÍ.
MALÉ ŠTÁTY SÚ VŠAK
OHROZENÉ NAJVIAC
Autor: Dominika Betáková, Foto: Stockfresh
Slovenským mediálnym trhom najnovšie otriaslo odkúpenie vydavateľstva
Trend Holding a 7 Plus finančnou skupinou Penta. Nasledovala nadhodnotená ponuka Penty na odkúpenie 50-percentného podielu vydavateľstva Petit
Press, ktoré vydáva druhý najčítanejší denník SME. Podobné skupovanie
médií nastalo v Českej republike, keď miliardár Andrej Babiš odkúpil mediálnu skupinu Mafra a slovenský vydavateľský dom Ecopress. „Skôr, ako o postkomunistické alebo stredoeurópske špecifikum ide o to, že malé štáty sú pre
tento jav nezvyčajne zraniteľné,“ povedal pre Next Future britský sociológ
Simon Smith, ktorý v súčasnosti pôsobí v Slovenskej akadémii vied.
S
kupovanie médií miliardármi nie
je v zahraničí výnimočné. Silvio
Berlusconi, bývalý taliansky premiér,
vlastní taliansku televíznu spoločnosť, najväčšieho vydavateľa a reklamnú
firmu. Rupert Murdoch zase vlastní bulvárny plátok The Sun a denníky The Times
a Sunday Times. Taktiež v čase kandidatúry prezidenta Sarkózyho boli hlavné
francúzske noviny ovládané korporácia-
16
NEXT FUTURE
mi. Problémy však nastávajú, keď sa viac
médií koncentruje v jednej firme, ktorá sa
primárne nezaoberá podnikaním v oblasti
médií. „Zraniteľnosť slovenských a českých
médií je znásobená určitou krízou dôvery
medzi médiami a čitateľmi. Som presvedčený, že budúcnosť majú práve tie projekty,
ktoré môžu preukázateľne demonštrovať,
že sú nezávislé od ekonomických a politických vplyvov,“ vysvetlil Smith.
NOVEMBER 2014
Skupovanie médií sa deje aj v zahraničí. Malé štáty sú však ohrozené najviac . TÉMA MESIACA
NEXT FUTURE
17
TÉMA MESIACA . Skupovanie médií sa deje aj v zahraničí. Malé štáty sú však ohrozené najviac
Je nezávislosť slovenských médií ohro­zená?
Prípad Petit Pressu, ktorý vydáva denník
SME, Trend Holdingu vydávajúcim
týždenník Trend a 7 Plus, pod ktorý
spadajú rôzne tlačené tituly, na Slovensku
vôbec nie je ojedinelý. Druhá najsledovanejšia televízia JOJ je vlastnená korporáciou J & T a miliardár Andrej Babiš vlastní
vydavateľský dom Ecopress, ktorý vydáva
Hospodárske noviny.
Novinár Ondřej Neumann v susednej Českej
republike založil neziskovú organizáciu
Ústav nezávislej žurnalistiky. Táto organizácia je inšpirovaná americkým projektom
ProPublica.org, ktorý má za cieľ produkovať nezávislú, investigatívnu žurnalistiku vo verejnom záujme. Neumann vytvoril aj alternatívny web Hlídací pes, pričom
oboma projektmi sa vymedzuje práve
proti koncentrácii vlastníctva médií. Podľa
neho sú novinári tými, ktorí určujú, kam
žurnalistika smeruje. „Slovenská žurnalistika by na tom bola veľmi zle, keby vstup
jednej, aj keď mocnej finančnej skupiny,
mal znamenať koniec jej nezávislosti. Vždy
je to o osobnej integrite a odvahe novinárov, čo dokazuje aj snaha bývalej redakcie
SME o založenie nového média. „Práve to je
jasným dôkazom toho, že nezávislá žurnalistika na Slovensku budúcnosť má,“ povedal pre Next Future Neumann. Podľa jeho
slov navyše každá akcia vyvoláva reakciu, a konkurencia Penty sa nebude nečinne prizerať na to, ak by táto skupina začala svoje médiá zneužívať na obchodné alebo
politické účely. „A práve táto konkurencia
bude vo svojom vlastnom záujme určite
ochotná podporiť iné médiá – či už súčasné,
alebo tie, ktoré vzniknú,“ dodal Neumann.
S tým však nesúhlasí Smith, ktorý vstup Penty
na slovenský mediálny trh považuje za ohrozenie slobodnej novinárskej činnosti. „Aj bez
ohľadu na minulosť Penty je vždy nebezpečné, keď viac médií vlastní jedna firma, ktorej
hlavnou oblasťou podnikania nie sú médiá.
Hrozí, že ich môže zneužívať na ovplyvňova-
18
NEXT FUTURE
nie verejnej mienky alebo verejného rozhodovania v prospech svojich záujmov. Ak berieme
do úvahy zapojenie Penty do kauzy Gorila, je
jasné, že takéto obavy sú namieste,“ skonštatoval Smith na margo situácie na Slovensku.
Podľa jeho slov vraj existujú názory, že dobrý
novinár sa nenechá ovplyvňovať a počká až
do chvíle, kým prídu konkrétne snahy zasahovať do jeho práce, keď protestuje a odchádza. Podľa Smitha je však takýto postoj
mylný. „Novinár je novinárom nielen preto,
že píše, ale preto, že pracuje v prostredí, ktoré
mu umožňuje slobodne písať. Vstup majiteľa,
ktorý je vnímaný nepriateľsky, zmení kvalitu
tohto prostredia k horšiemu,“ vysvetlil Smith.
Situácia v zahraničí
Slovensko a Česko nie sú výnimkou. Podobný trend, keď miliardári alebo finančné skupiny vlastnia médiá, je aktuálny aj
v zahraničí. V Taliansku napríklad vlastní
bývalý premiér Silvio Berlusconi najväčšiu
súkromnú televíznu spoločnosť Mediaset.
Podobne aj talianskeho najväčšieho vydavateľa Mondadori a najväčšiu reklamnú
spoločnosť Publitalia. Paolo Berlusconi,
jeho brat, zase vlastní denník Il Giornale
a ďalší denník Il Foglio vlastní Berlusconiho bývalá manželka Veronica Lario.
Rupert Murdoch, mediálny magnát, má
zase veľký vplyv hlavne v Austrálii. Tiež
vlastní médiá vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.
Pomerne vážna je situácia v Brazílii, kde
v roku 2002 spoločnosť Sky and NET vlastnila 61 percent mediálneho trhu v oblasti televízie. Objavilo sa tam dokonca aj tak
koncentrované vlastníctvo, v rámci ktorého
jedna spoločnosť vlastnila médiá z rôznych
oblastí. Organizácie ako UNESCO sa snažia
situáciu v Brazílii zmeniť, pretože podľa
nich ohrozuje slobodu prejavu.
Vo Francúzsku zase nastala situácia, keď
korporácie začali ovládať hlavné francúzske
noviny. Bolo to v čase kandidatúry Nikolasa
Sarkózyho na post prezidenta Francúzska.
NOVEMBER 2014
Skupovanie médií sa deje aj v zahraničí. Malé štáty sú však ohrozené najviac . TÉMA MESIACA
U našich českých susedov miliardár Andrej
Babiš, ktorý je súčasným ministrom financií vo vláde Bohuslava Sobotku, minulý rok
kúpil prostredníctvom svojej skupiny Agrofert českú skupinu Mafra. Tá vydáva tituly ako denník Mladá Fronta DNES, Lidové
noviny a Metro. Spadá pod ňu aj televízna
stanica Óčko, virtuálny mobilný operátor a
tlačiarne. „Tým bola znemožnená slobodná žurnalistika v médiách vlastnených
pánom Babišom, ktorý je nielen významným obchodníkom, ale aj politikom. Takto
to cítili aj mnohí zamestnanci Mafry, a preto
odišli. Niektorí z nich zamierili do verejnoprávnych médií a iní do nových projektov
– Echo24.cz alebo do magazínu Reportér.
Opäť je to o ľuďoch,“ vyjadril Neumann svoj
názor na dianie v Českej republike.
Odpoveď na to, prečo sa miliardári a finančné
skupiny snažia angažovať v oblasti médií, je
podľa Miroslava Blahušiaka, analytika Capital markets, jednoduchá. „Hlavnou motiváciou je, samozrejme, vplyv. Investované sumy
sú štandardne do desiatich percent aktív
kupujúcich, čo je relatívne zanedbateľné na
vplyv, ktorý prinášajú,“ vysvetlil motiváciu
miliardárov pre Next Future Blahušiak.
Podľa Lenky Waschkovej Císařovej, vyučujúcej na Fakulte mediálnych štúdií a žurnalistiky Masarykovej univerzity v Brne,
vlastníctvo médií zo svojej podstaty nie je
ani dobré, ani zlé. „Problematické začína
byť v prípade, že sa koncentruje viac médií
v jednej firme. Zároveň by nás malo znepokojovať, keď sú motivácie vlastníkov nejasné.
Tlačené médiá nezarábajú, český trh z toho
dôvodu opustila väčšina zahraničných vlastníkov. Prečo potom českí a slovenskí podnikatelia chcú do tlače investovať?“ načrtla pre
Next Future Waschková Císařová.
V zahraničí sa týmto témam venujú mnohé
organizácie a vedecké práce. Už pred štrnástimi rokmi vznikla napríklad organizácia
nazvaná Juhovýchodná európska sieť pre
profesionalizáciu médií, ktorá chce chrániť
nezávislé médiá ako základné piliere demo-
kratického režimu. Európska výskumná
rada v septembri minulého roku zase dokončila projekt, ktorý skúmal médiá a demokraciu v strednej a východnej Európe.
Dôvod, prečo sú týmto fenoménom najviac
poškodené štáty v strednej a východnej
Európe, je jednoduchý. Milan Šmíd z Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky
Karlovej univerzity v Prahe napísal prácu
na tému vplyvu vlastníctva médií na ich
nezávislosť a pluralitu. V nej píše, že dôvod
vzniku rôznych organizácií a štúdií je ten,
že „… transformácia médií zo štátnych
inštitúcií na slobodné a nezávislé subjekty
na juhovýchode Európy a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu stále nie je dokončená, a že sa tu objavujú nebezpečné tendencie monopolizácie médií domácimi alebo
aj zahraničnými mediálnymi koncernmi“.
Dôvod, prečo sú teda najviac postihnuté
tieto krajiny, je spôsobený nedokončenou
konsolidáciou médií, ktorú môžu využiť
niektoré subjekty vo svoj prospech.
Neumann používa prirovnanie prepojenia médií a biznisu k jadrovým zbraniam. „Nemusím ich použiť, stačí, že ostatní vedia, že ich mám. To je, samozrejme,
tá lepšia možnosť. Všeobecne akékoľvek
nemorálne prepojenie biznisu s politikou je
veľkým problémom,“ povedal Neumann.
Kde je budúcnosť žurnalistiky?
Na otázku, kde sa skrýva budúcnosť nezávislej žurnalistiky, nie je jednoduchá odpoveď.
Smith vo svojom blogu poukazuje na francúzsky prípad. Ako reakciu na prerastanie politickej, ekonomickej a mediálnej moci vznikol
projekt Mediapart. Tento projekt bol založený v roku 2008 a spočíva v princípe výmeny.
Jeho zakladatelia stavili na to, že najvhodnejší
spôsob ochrániť novinárske slobody je ten, keď
budú čitateľom poskytovať možnosť predplatného. Za toto predplatné poskytujú mediálny
obsah, pričom je zaručené, že nie sú platení
žiadnou korporáciou s prepojením na politiku. „Rozhodnutie Mediapartu sa im vyplatilo,
NEXT FUTURE
19
TÉMA MESIACA . Skupovanie médií sa deje aj v zahraničí. Malé štáty sú však ohrozené najviac
Je podľa vás skupovanie médií na Slovensku ohroze­
ním nezávislého novinárskeho povolania a čo je budú­cnosťou žurnalistiky?
Ondřej Neumann, zakladateľ Ústavu nezávislej žurnalisti­
ky a webu Hlídací pes
Slovenská žurnalistika by na tom bola veľmi zle, keby vstup jednej, aj keď
mocnej finančnej skupiny, mal znamenať koniec jej nezávislosti. Podľa môjho názoru je
to vždy o osobnej integrite a odvahe novinárov. Podobne aj snaha bývalej redakcie SME
o založení nového média je jasným dôkazom, že nezávislá žurnalistika na Slovensku má
budúcnosť. Navyše akcia vyvoláva reakciu. Konkurencia Penty sa isto nebude nečinne
prizerať, ak by táto skupina začala svoje médiá zneužívať pre biznis alebo politické záujmy. A táto konkurencia bude iste vo svojom vlastnom záujme ďaleko ochotnejšia podporiť iné médiá, či už súčasné, alebo nové. Keby som vedel, kde sa skrýva budúcnosť žurnalistiky, bol by som veľmi bohatým mužom. Vzťah čitateľ – médium je u serióznych médií
založený na dôvere. Čitateľ si otvorí ten-ktorý denník alebo televíznu stanicu, pretože je
presvedčený, že sa dozvie niečo, čo je pre neho dôležité, respektíve, že mu nič dôležité
neunikne. Preto niekto siahne po ľavicovom, iný po pravicovom liste, ďalší zase po novinách, ktoré sa prednostne zaoberajú ekonomikou a podobne. Žijeme v dobe, ktorá paradoxne médiám veľmi praje. Určite je teraz čas skúšať nové cesty a spôsoby. Vždy vám
však váš čitateľ musí veriť. To je základ možného úspechu.
pretože po ťažkých začiatkoch sa stal rentabilným podnikom s viac ako 10 000 predplatiteľmi a zamestnávajúcim 40 stálych redaktorov,“
opisuje Smith na svojom blogu. Pri projekte tohto rozmeru je kľúčová dôvera čitateľov
v médium, aby si zakúpili jeho platený obsah.
Podľa Smitha je zraniteľnosť slovenských
a českých médií znásobená práve určitou
krízou dôvery medzi médiami a čitateľmi.
„Z diskusií pod článkami človek rýchlo
nadobudne dojem, že všetci novinári sú buď
skorumpovaní, alebo neschopní,“ dodal
Smith. Podľa neho sú alternatívou k hlavným spravodajským médiám napríklad
blogy. „Tie sa na Slovensku skutočne a dlhodobo tešia vysokej priazni,“ vysvetlil Smith.
Podľa neho majú na Slovensku budúcnosť
20
NEXT FUTURE
projekty, ktoré dokážu preukázať svoju
nezávislosť a získať si tak dôveru čitateľov.
S tým súhlasí aj Neumann. „Vzťah čitateľ –
médium je u serióznych médií založený na
dôvere. Čitateľ si otvorí denník alebo zapne
televíznu stanicu preto, lebo je presvedčený,
že sa dozvie niečo, čo je preňho dôležité,“
vysvetlil Neumann.
Podľa Waschkovej Císařovej môže byť dokonca skupovanie médií miliardármi a finančnými skupinami prospešné. „Po vstupe Andreja
Babiša na mediálny trh vznikli projekty ako
magazín Reportér a Echo24.cz. Podobne po
vstupe Penty má vzniknúť Projekt N z dielne
časti redakcie, ktorá odišla. Podľa tohto trendu pluralita názorov všeobecne neutrpí, ale
skôr získa,“ uzavrela Waschková Císařová.
NOVEMBER 2014
Skupovanie médií sa deje aj v zahraničí. Malé štáty sú však ohrozené najviac . TÉMA MESIACA
Simon Smith, britský sociológ,
Sociologický ústav Slovenskej
akadémie vied
Je to ohrozením žurnalistiky. Aj bez
ohľadu na minulosť Penty je vždy nebezpečné,
keď viac médií vlastní jedna firma, ktorej hlavnou
oblasťou podnikania médiá nie sú. Hrozí, že ich
môže zneužívať na ovplyvňovanie verejnej mienky
alebo verejného rozhodovania v prospech svojich
podnikateľských záujmov. Ak beriem do úvahy
zapojenie Penty do kauzy Gorila, je jasné, že také
obavy sú namieste. Síce existujú názory, že dobrý
novinár sa nenechá ovplyvniť a počká až do chvíle, keď prídu konkrétne snahy o ovplyvňovanie
jeho práce, a až potom protestuje alebo odchádza. Podľa mňa je takýto postoj mylný. Novinár
je novinárom nielen preto, že píše, ale preto, že
pracuje v prostredí, ktoré mu umožňuje slobodne
písať. Vstup majiteľa, ktorý je vnímaný ako nepriateľ, zmení kvalitu tohto prostredia k horšiemu.
Noviny sú kultúrne statky so symbolickou hodnotou, ktorá je veľmi zraniteľná, ak existuje najmenšie podozrenie, že informácie, ktoré vyrába, môžu
byť skreslené alebo zaujaté. Prepojenie podnikateľskej sféry na politiku je o to nebezpečnejšie,
pretože spravodajské médiá sú závislé od krehkého vzťahu dôvery, ktorý majú s politickou sférou.
Novinári si musia byť istí, že svojim zdrojom môžu
elementárne veriť práve preto, že to nikdy nebude
úplne otvorená hra. Médiá v strednej a východnej
Európe sú malí hráči v európskom kontexte a predstavujú ľahkú korisť. Pred rokmi boli často kúpené
zahraničnými mediálnymi skupinami, ktoré sa ich
teraz chcú zbaviť. Alternatívou môžu byť napríklad blogy, ktoré zažívajú na Slovensku skutočnú a dlhodobú priazeň. Som teda presvedčený, že
budúcnosť majú práve projekty, ktoré môžu preukázateľne demonštrovať, že sú nezávislé od ekonomických a politických vplyvov. Háčik je ale v tom
„preukázateľne“, pretože klíma nedôvery a cynizmu je taká silná, že aj ony budú musieť neustále
vyvracať obvinenia, že sú niekým platené.
Miroslav Blahušiak, analytik
Capital markets
Hlavnou motiváciou miliardárov a finančných skupín je vplyv. Investované sumy sú štandardne do desiatich percent z aktív kupujúcich,
takže relatívne zanedbateľné vzhľadom na vplyv,
ktorý prinášajú. Priame ovplyvňovanie médií je
však v 21. storočí vylúčené, nespokojní si môžu
založiť elektronické noviny a snažiť sa o nezávislosť. V niektorých prípadoch v zahraničí, konkrétne
v USA, boli napríklad kupujúci dokonca odmietnutí
predávajúcimi, najmä ak šlo o čínskych investorov.
Lenka Waschková Císařová,
vyučujúca na Katedre mediálnych
štúdií a žurnalistiky Masarykovej
univerzity
Vlastníctvo médií je zo svojej podstaty neutrálne,
teda nie je ani dobré, ani zlé. Problematické začína byť napríklad v prípade, že sa koncentruje viac
médií v jednej firme. Zároveň by nás malo znepokojovať, keď sú motivácie vlastníkov nejasné – tlačené
médiá nezarábajú, český trh z toho dôvodu opustila
väčšina zahraničných vlastníkov. Prečo potom českí
a slovenskí podnikatelia chcú do tlače investovať?
Na základe tejto úvahy môžeme predpokladať, že
chcú získať vplyv, čo nie je dobrá správa. Tak, ako
prezrádza trend novo vznikajúcich médií po vstupe Andreja Babiša a podobne aj Penty na mediálny
trh, pluralita názorov všeobecne neutrpí, skôr získa.
V záujme novinárov by teda malo byť informovanie čitateľa o vlastníckom vývoji a jeho dôsledkoch
pre tlač, či už pozitívnych, alebo negatívnych. Len
tak si totiž čitatelia sami môžu kvalifikovane vybrať
médium. Svoju rolu by mali tiež zohrávať aj médiá
verejnej služby, ktoré máme v Českej republike a na
Slovensku. Tie sú totiž z tržných vlastníckych súbojov vyňaté a majú okrem iného vyvažovať názorové spektrum. Ako a či sa im to darí, je však na inú
diskusiu.
NEXT FUTURE
21
EKONOMIKA . Štvrťstoročie privatizácií (1. časť)
ŠTVRŤSTOROČIE
PRIVATIZÁCIÍ (1. časť)
Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik), Foto: Stockfresh
22
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Štvrťstoročie privatizácií (1. časť) . EKONOMIKA
U
ž od prvých momentov vzniku
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) bol nový
štát konfrontovaný s mnohými mimoriadne komplikovanými problémami. Z dnešného pohľadu sa môže zdať
priam neuveriteľné, že behom takého krátkeho obdobia bolo prijatých také množstvo zásadných rozhodnutí s ďalekosiahlymi ekonomickými, sociálnymi a nakoniec
i politickými dôsledkami, ktoré viedli až
k rozpadu federácie.
Už 25 rokov uplynulo od momentu, keď sa
Slovensko rozhodlo pre cestu politickej,
spoločenskej ako aj ekonomickej transformácie od komunizmu a socializmu smerom
k demokracii a trhovej ekonomike. Nie
sme ešte ani zďaleka na konci tejto cesty
a proces transformácie naďalej trvá.
Najzásadnejšia zmena, ktorá sa uskutočnila, bola predovšetkým zmena vlastníctva z kolektívneho, resp. štátneho na individuálne. Na základe federálnej legislatívy položili základy trhovej ekonomiky a
tiež sa v prostredí mimoriadne nestabilného politického systému (tri odlišné vlády
behom troch rokov od revolučných udalostí) začal proces privatizácie. Prvá z privatizácií bola takzvaná malá, počas ktorej
zmenilo vlastníka takmer 25-tisíc (z toho
na Slovensku približne 10-tisíc) malých
firiem prevažne z oblasti maloobchodu
a služieb v hodnote vyše 33 mld. Kčs (z toho
na Slovensku v prepočte takmer 14 mld. Sk,
resp. 0,5 mld. eur), ktoré sa predávali
prevažne za účtovnú hodnotu a za model
privatizácie bola zvolená verejná dražba,
pričom zahraniční investori boli z privatizácie vylúčení a niektoré malé podniky
(približne 3-tisíc celkovo a z toho necelých
tisíc na Slovensku) sa predávali aj priamo
vybraným záujemcom.
Po „predjedle“ nasledoval „hlavný chod“
a pre veľkú privatizáciu bola nakoniec
zvolená kupónová metóda, ktorej autor je
predovšetkým americký ekonóm Milton
Friedman, no u nás bol použitý modifikovaný model poľského ekonóma Oskara R. Langeho a britského ekonóma Abba
P. Lernera, ktorý obaja pôvodne navrhli nie
na transformáciu vlastníctva, ale paradoxne na položenie ekonomických základov
NEXT FUTURE
23
EKONOMIKA . Štvrťstoročie privatizácií (1. časť)
pre socialistickú a centrálne riadenú ekonomiku (obaja boli politickým presvedčením
socialisti). Veľká kupónová privatizácia sa
pôvodne mala uskutočniť vo dvoch vlnách.
Prvá vlna trvala od roku 1991 do roku 1993
a celkovo malo byť počas tohto obdobia
odštátnených ďalších vyše 750 väčších štátnych podnikov v celkovej hodnote takmer
170 mld. Kčs (v prepočte vyše 5,5 mld. eur),
pričom zhruba polovica z toho bola privatizovaná cez privatizačné kupóny (tzv. prvá
vlna kupónovej privatizácie), zhruba tretina sa nepredala a zostala tak vo vlastníctve
FNM, približne 12 % tvorili rezervné a iné
fondy a zhruba 7 % tvorili priame predaje, o ktorých rozhodovala vláda (o zvyšných rozhodoval minister privatizácie).
Predávalo sa prevažne za účtovnú hodnotu
(ktorá bola ale nižšia ako skutočná trhová
hodnota) a išlo teda o kombináciu privatizácie prostredníctvom kupónov a priamych predajov. Čiastočne sa umožnilo štátny majetok predať aj zahraničným investorom (na Slovensku v rozsahu približne
2,2 mld. Sk, no pri účtovnej hodnote majetku približne 0,8 mld. Sk, teda výhodnejšie
ako v iných prípadoch).
Cieľom privatizácie do roku 1993 bol okrem
samotného prevodu štátneho majetku do
súkromných rúk aj vznik takpovediac kapitálotvornej vrstvy obyvateľstva ako zdroja
budúceho rastu. Na kupónovej privatizácii
sa mohli tak za poplatok (1 000 + 35 Kčs za
1 000 investičných bodov) zúčastniť všetci
občania tak, že si objednávali akcie za investičné kupóny. Cena akcií bola pritom určovaná vo viacerých kolách na základe dopytu
a ponuky a občania mohli akcie objednávať
priamo, alebo mohli svoje investičné body
zveriť investičným fondom, ktoré to potom
robili za nich. Aj pre všeobecne nedostatočnú finančnú gramotnosť, ale aj pod vplyvom masívnej reklamnej kampane (investičné fondy do nej investovali v prepočte
približne 8 mld. Sk, resp. 0,3 mld. eur) sa
24
NEXT FUTURE
väčšina (na Slovensku takmer 2,6 mil. občanov) rozhodla pre druhú možnosť. Prvý
problém nastal veľmi rýchlo po tom ako sa
ukázali prvé nedostatky kupónovej privatizačnej metódy. Vytvorilo sa totiž síce
súkromné, ale veľmi rozptýlené vlastníctvo, čo zároveň pri nedostatočnej legislatívnej ochrane týchto minoritných vlastníkov,
nevytvorených efektívnych inštitúciách
dohľadu a umožnení toho, aby ako dominantní vlastníci mohli vystupovať aj investičné fondy znamenalo, že došlo k zneužitiu dominantného postavenia na trhu, čoho
konečným dôsledkom bolo, že minoritní
vlastníci boli de facto vyvlastnení. Navyše v konečnom dôsledku sa aj tieto fondy
ukázali ako neefektívni vlastníci a prevažná
väčšina skončila svoje pôsobenie v najbližších rokoch.
Výsledkom tejto fázy privatizácie teda boli
pomerne nízke privatizačné príjmy vlády,
veľmi pomalá transformácia s negatívnymi dôsledkami (aj z pohľadu definovaných
cieľov privatizácie) a najmä nedostatočná
reštrukturalizácia či už samotných podnikov, ale aj celej slovenskej ekonomiky na
ceste ku skutočnému trhového systému.
Ako sa však neskôr ukázalo, nebol to ten
najhorší scenár, ktorý sa mohol udiať.
Na začiatku transformačného procesu
dominovala v ČSFR predovšetkým reštriktívna monetárna politika. No po opakovaných devalváciách československej koruny
(čo síce malo pozitívny vplyv na vývoz,
no na druhej strane i výrazný inflačný
účinok), rozsiahlej liberalizácii cien tovarov a služieb v situácii, keď takmer neexistovala konkurencia a trh ešte stále ovládali
štátne monopoly, došlo k prudkému zvýšeniu spotrebiteľských cien o 30 % a do konca
roka 1991 ceny stúpli celkovo o 58 %. Pri
prísnej mzdovej politike tak klesli reálne dôchodky v priebehu roka o približne
tretinu. Došlo tiež k výraznému prepadu
NOVEMBER 2014
Štvrťstoročie privatizácií (1. časť) . EKONOMIKA
hrubého domáceho produktu v kombinácii
s infláciou a nezamestnanosťou.
Všetky tieto ekonomické problémy
v kombinácii so sociálnym napätím po páde
komunizmu viedli k tomu, že tak v českej,
ale predovšetkým v slovenskej spoločnosti bujnel nacionalizmus. Tieto problémy
v konečnom dôsledku viedli na politickej
scéne k direktívnemu rozhodnutiu o rozdelení na dva samostatné štáty začiatkom
roka 1993 a nešlo rozhodne o bezbolestivé
a automatické rozdelenie aj na samostatné
hospodárske celky. Česko-slovenská federácia sa v skutočnosti a pomerne nepríjemne
rozpadla na dvakrát. Najprv došlo k rozpadu politickej únie a až o mesiac neskôr,
po menovom kolapse 8. februára, sa ČSFR
rozpadla aj ako ekonomická a menová únia.
Podhubie týchto zmien malo spojitosť
tak s ekonomickými motívmi jednotlivých členov zoskupenia, ako aj s postojom
k reformám a pretrvávajúcou nespokojnosťou s formou a dôsledkami privatizácie po roku 1991. Počas obdobia, keď boli
tieto dva štáty v jednom politickom zoskupení, dochádzalo z ekonomického hľadiska
k pozitívnemu vplyvu, konvergencii a teda
zo slovenského pohľadu k reálnemu dobiehaniu z historického pohľadu vždy ďaleko
vyspelejšej českej strany tohto zoskupenia. Napriek tomu slovenská verejnosť toto
dobiehanie považovala prevažne za nedostatočné a východisko z tejto situácie začalo byť postupne viditeľné skôr v odčlenení,
samostatnosti. Tieto nálady v spoločnosti
podporili i rozdiel v reálnych dôsledkoch
pádu bývalého režimu. Napríklad z pohľadu HDP došlo medzi rokmi 1990 – 1992
k výraznejšiemu poklesu (-22 % HDP)
na Slovensku ako v Česku (-15 % HDP),
ale aj z pohľadu nezamestnanosti sa tieto
transformačné zmeny ekonomiky prejavili ďaleko negatívnejšie (vyše 10 %-ná
nezamestnanosť na Slovensku a ani nie
3 %-ná nezamestnanosť v Česku) v menej
industrializovanej časti federácie, teda na
Slovensku.
Slovenská verejnosť mala tiež ďaleko viac
negatívny postoj k reformám, celému balíku potrebných zmien v spojitosti s transformáciou na trhovú ekonomiku, ako verejnosť česká. Pri použití dnešného politického žargónu možno povedať, že sa slovenská
spoločnosť vo väčšej miere „bála zmien“, ich
dôsledkov a ľudia viac túžili po „istotách“,
ktoré im v neistých časoch síce nikto nedokázal zaručiť, ale ako to už býva, o to viac
bolo tých, ktorí ich dokážu aspoň sľúbiť.
Výsledky volieb v júni 1992 (víťazstvo
proreformných a prevažne pravicových síl
v Česku a prevažne protireformných, ľavicových a nacionalistických síl na Slovensku) tieto nálady v spoločnosti reflektovali
a práve tu tak možno hľadať primárne politické príčiny neskoršieho rozpadu. Referendum o rozdelení federácie sa nekonalo. O rozpade tak de facto rozhodli dvaja
ľudia s principiálne odlišnou politickou, ale
i ekonomickou víziou. Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Toto rozhodnutie zásadným
spôsobom ovplyvnilo hospodársky vývoj
i finálnu podobu ekonomickej transformácie na Slovensku na celé desaťročie.
Zlomovým rokom bol predovšetkým rok
1993. Prvým krokom novej vlády v novom
štáte z pohľadu privatizácie bolo jej zastavenie a úplná zmena tak privatizačného
konceptu, ako aj privatizačných pravidiel.
Došlo k oddeleniu funkcií ministra privatizácie a predsedu Fondu národného majetku
(FNM). Celé vedenie FNM volil po novom
parlament. Podľa týchto nových pravidiel sa privatizovalo do marca 1994, keď
bola vláda Vladimíra Mečiara odvolaná.
V tomto období sa začala takzvaná druhá
vlna veľkej privatizácie. Privatizovaný bol
majetok v hodnote zhruba 140 mld. Sk (viac
ako 4,5 mld. eur), pričom až 60 % všet-
NEXT FUTURE
25
EKONOMIKA . Štvrťstoročie privatizácií (1. časť)
kých privatizačných predajov tvorili priame predaje a iba 5 % všetkého štátneho
majetku sa privatizovalo verejnými súťažami či dražbami. Štátny majetok sa väčšinou predával za zlomok čo i len účtovnej
ceny, prevažne domácim novým vlastníkom a o týchto predajoch nerozhodovala už
vláda, ale členovia FNM (dosadení prevažne
politicky a novelou zákona sa tiež dosiahlo
to, že majetok FNM už nespadal pod definíciu štátneho majetku, hoci sa naň vzťahovali príslušné privatizačné zákony). Od kupónovej privatizácie sa úplne upustilo.
Po odvolaní vlády v marci 1994 nastúpila
vláda Jozefa Moravčíka a jej hlavnou úlohou
bolo pripraviť predčasné parlamentné voľby.
Jedno z rozhodnutí tejto vlády však bol aj
plán druhej vlny kupónovej privatizácie,
ktorá sa nakoniec neuskutočnila. Celkovo
plán rátal s privatizáciou štátneho majetku v hodnote približne 176 mld. Sk (nece-
26
NEXT FUTURE
lých 6 mld. eur), z čoho majetok v hodnote
približne 80 mld. Sk (necelé 3 mld. eur) mal
byť privatizovaný prostredníctvom kupónov
a rovnako sa malo postupovať aj v prípade
nepredaného štátneho majetku z prvej vlny
kupónovej privatizácie, teda dodatočných
20 mld. Sk (viac ako 0,5 mld. eur).
Koncom roka 1994 vyhral voľby a chopil sa
vlády opäť Vladimír Mečiar. Jedna z prvých
zmien sa týkala opäť privatizácie. Pripravovaná druhá vlna kupónovej privatizácie
sa zastavila priamym rozhodnutím novej
vlády a kompetencie vykonávať privatizačné rozhodnutia plne prešli na FNM
(čiže na politických nominantov), ktorý
časom prestal poskytovať informácie nielen
o samotných privatizačných projektoch,
ale aj kritériách výberu. Kupónovú metódu privatizácie nahradila metóda dlhopisová. FNM dostal kompetenciu vyplácať tieto
dlhopisy, ak sa tak rozhodne a navyše v obje-
NOVEMBER 2014
Štvrťstoročie privatizácií (1. časť) . EKONOMIKA
me, v akom sa rozhodne. Reálne tu bol len
záväzok FNM ako emitenta tohto cenného
papiera, ktorý sa v roku 1996 zaviazal vyplatiť na konci roku 2000 nielen nominálnu
hodnotu, ale aj výnos na úrovni nominálnej sadzby NBS, no zároveň predával štátny majetok prevažne výrazne pod účtovnú cenu, navyše často aj na splátky. Inými
slovami, štát cez FNM rozhodoval o tom, kto
štátny majetok nadobudne a občan dostal
iba sľub, že o päť rokov (budúca vláda) tento
dlhopis (takpovediac účet po privatizácii)
uhradí. Dlhopis FNM nebol voľne obchodovateľný (bolo to umožnené až novou vládou
na jeseň 1999) a jeho držiteľ ho mohol použiť
len na zákonom vymedzený účel (úprava
doplnkového dôchodkového a zdravotného poistenia nebola v tom čase prijatá, prvé
projekty reštrukturalizácie bánk sa objavili
až v roku 1998 a možnosť kúpy akcií z portfólia FNM sa objavila až v júli 1997), čím sa
aj zúžil okruh osôb, ktoré mohli nadobúdať
dlhopisy FNM od ich majiteľov a to predovšetkým na fyzické alebo právnické osoby,
ktoré ich mohli použiť na splatenie svojich
záväzkov voči fondu, súvisiacich s nadobudnutím privatizovaného majetku (teda
spoločnosti, ktoré mohli svoje záväzky voči
FNM pokryť dlhopismi).
Dlhopisy postupne strácali na hodnote a aj
dopyt po nich bol minimálny. Celkovo bolo
počas aplikácie tohto typu privatizácie len
5 % všetkých dlhopisov vymenených za
akcie daných podnikov.
Rozsah tohto článku neumožňuje rozobrať
podrobne jednotlivé privatizačné projekty a zlyhania pri ich realizácii, no skrátka slovo privatizácia sa stalo na Slovensku synonymom korupcie, morálneho dna
a úpadku. Prestalo úplne záležať na kúpnej
cene, hlavným kritériom sa stalo to, komu
„bude patriť Slovensko“ a cieľom sa stalo
vytvorenie silnej vrstvy domácich podnikateľov. Do právnej praxe vošiel nový
pojem, takzvané strategické podniky, čím
sa myslia vybrané štátne podniky (majetok
v celkovom objeme 150 mld. Sk) z plánovanej privatizácie kupónovou metódou.
V SR existoval v roku 1991 privatizovateľný majetok v prepočte v hodnote približne 385 miliárd slovenských korún (približne 12,8 mld. eur). V malej privatizácii sa
predal majetok asi za 14 miliárd korún
(resp. 0,5 mld. eur), v prvej vlne kupónovej privatizácie za približne 90,1 miliárd korún (resp. 3 mld. eur) a priamymi
predajmi majetok zhruba za 38 miliárd
korún (resp. 1,3 mld. eur). K 1. januáru
1995 tvoril privatizovateľný majetok zhruba 242,9 mld. korún (resp. vyše 8 mld. eur,
čo predstavovalo stále vyše 63 % všetkého
štátneho majetku z roku 1991). Do konca
„Mečiarovej éry“, resp. od roku 1995 až do
roku 1998 došlo k predaju ďalšieho majetku vo vlastníctve štátu v celkovej účtovnej
hodnote 109,2 mld. Sk (resp. 3,6 mld. eur),
no predajná cena bola len 30,7 mld. Sk
(resp. približne 1 mld. eur).
Došlo takpovediac k spomaleniu transformácie a začala sa éra, ktorú, žiaľ, nevieme
prekonať dodnes. Je to éra silných finančných skupín a tzv. mečiarovských privatizérov, éra prerastania politickej a ekonomickej moci v kombinácii s mocou mediál­
nou, ktorá často spätne formuje politiku.
Doteraz sa vedie tuhý nielen ekonomický,
ale aj politický boj o to, komu tento majetok, ktorý mal byť už pred rokmi „transformovaný“ a v súkromných rukách, nakoniec bude patriť (dnes ide prevažne o majetok štátu v správe FNM, štátne podniky
a podniky s majetkovou účasťou štátu najmä
z odvetvia energetiky, dopravy a podobne).
Z národohospodárskeho pohľadu išlo doslova o premrhané kapitálové zdroje, stratu na
úkor štátu, jeho občanov a v prospech vybraných podnikateľských subjektov a ekonomických kruhov s politickým krytím.
NEXT FUTURE
27
EKONOMIKA . Štát verzus občianska spoločnosť
ŠTÁT VERZUS
OBČIANSKA
SPOLOČNOSŤ
Autor: Jana Poláčiková
Ľudské dejiny sú dejinami permanentného budovania a búrania ideálneho
štátu. Chrbticou všetkých teórií štátu a práva je však spoločenská zmluva
(dohoda) medzi štátom (osvieteným vládcom) a občanmi. Od čias Gilgameša, Utanapištima, Solóna, Abraháma, Mojžiša, Ježiša, Thomasa Moora,
Campanellu, Ľudovíta XIV., až po novodobých vizionárov.
Nespokojnosť, frustrácia a verejná mienka občanov je najdôležitejším motivačným
faktorom pre akékoľvek zmeny spoločenskej
zmluvy medzi štátom a občanmi. Hľadanie jej
ideálnej formy sa však vždy zmietalo v mantineloch od štátneho centralizmu, v ktorom štát
vlastní všetko a každého až po bezbrehú liberalizáciu všetkého a každého. A tak sme stvorili nielen silných a charizmatických lídrov,
ale aj despotov, psychopatov a sociopatov.
Spoločnosť nie je homogénna. Je stratifikovaná do subkultúr s diferencovanými potrebami
a očakávaniami od štátu. Štát ako súkromná
s. r. o., ktorej vystavujeme objednávky a ona
nám fakturuje cenu za služby, ktoré nám
poskytuje, až po silný sociálny štát, ktorý sa
o všetko a každého postará.
28
NEXT FUTURE
Prežili sme sociálny experiment socialistického (štátneho) vlastníctva a ten poznačil niekoľko generácií dedičstvom korupcie,
odcudzenia, neschopnosti efektívne a zodpovedne podnikať, byrokracie a najmä neschopnosti tvorivo a kriticky myslieť. Budoval sa
ideologický deformovaný model sociálneho
štátu, v ktorom všetci mali všetko a nič.
Existujú však aj modely sociálnych štátov,
ktoré fungujú efektívne, progresívne a dokážu
sa vnútorne trasformovať aj v oblasti justície,
verejných financií, daňovej, fiškálnej a menovej politiky, podpory investícií a podnikania
ako aj rozvoja zdravotníctva a školstva, vedy
a výskumu. Zvyčajne majú tieto krajiny nulovú toleranciu korupcie, transparentné štátne
výdavky a efektívny výber daní.
NOVEMBER 2014
Štát verzus občianska spoločnosť . EKONOMIKA
Model
Škandinávsky
Kontinentálny
(Bismarckov)
Anglosaský (Atlantický) Juhoeurópsky
Kritérium
právo
kapitácia
potreba
potreba, kapitácia
Plná zamestnanosť,
sociálny štát je hlavCharakteristika ný zamestnávateľ a
kompenzátor len v nevyhnutnom prípade
Celkový rast, sociálny
štát je hlavný kompenzátor a zamestnávateľ len v nevyhnutnom
prípade
Celkový rast, sociálny
štát je hlavný kompenzátor len v nevyhnutnom prípade, vynucuje
pracovnú aktivitu
Zachytávanie
cez sociálnu sieť,
sociál­ny štát je len
semiinštitucionalizovaným sľubom
Právo na
prácu
sociálne istoty
adresný príjmový
transfer
prácu a blahobyt je
deklarované
Podpora
sociálneho
občianstva
inštitucionalizovaný
koncept sociálneho
občianstva
žiadna podpora
implementovaná len
čiastočne
Politická
ideológia
sociálna demokracia
sociálna demokracia
konzervativizmus,
liberalizmus
kresťanská
demokracia
Centrálna
inštitúcia
štát
štát
štát, trh
rodina
Rozsah
extenzívny
extenzívny
obmedzený
obmedzený
Objekt ochrany
občan
napojený na trh práce
občan, člen rodiny
člen rodiny alebo
miestnej komunity
Nový Zéland je krajina, ktorá prešla anabázou v najnovších dejinách
a dokázala sa vyrovnať so stereotypom
vnímania ako zaostalej krajiny.
Do roku 1984 zaostávala vo všetkých
makro- aj mikroekonomických indikátoroch vďaka maximálnemu štátnemu dirigizmu a regulácii v podobe
licencií na všetko. Priemerné daňové zaťaženie sa pohybovalo na úrovni 50 %, demotivovalo nielen podnikateľské prostredie, ale aj zahraničné investície. Upadal finančný trh
potrebný pre ekonomický rast a stagnovalo financovanie nielen podnikateľského segmentu, ale aj financovanie spotreby domácností. Inflácia
dosahovala astronomické čísla, silneli
devalvačné tlaky.
Frustrácia, nespokojnosť a verejná mienka obyvateľstva zapríčinila zmenu politického vedenia štátu a zaviazala novú
vládu Rogera Douglasa k najkomplex-
nejším, najsystémovejším a najrýchlejším
reformám, aké Nový Zéland (ani svet)
dovtedy nezažil. V priebehu 10 rokov
(1984 – 1993) sa Nový Zéland stal z najregulovanejšej krajiny sveta najliberálnejšou v danom období.
Daňové zaťaženie sa znížilo až na
10 %, dereguloval sa finančný a bankový sektor, ozdravili sa verejné financie, vyhlásila sa nulová tolerancia
korupcie a zodpovednosť (aj osobná)
za rozhodnutia štátu a v mene štátu.
Krajina nielen že deklarovala, ale aj
realizovala trvalo udržateľný ekonomický rozvoj postavený na ekologických technológiách a ochrane životného prostredia. Dokonca vtedajšia
vláda vážne uvažovala o koncepte
nulovej daňovej sadzby a zavedení
paušálu, z ktorej by sa financovala len
centrálna banka, armáda a polícia.
Všetky ostatné služby, ktoré obstaráva štát – školstvo, zdravotníctvo,
sociálne služby, by si občania platili
priamou platbou. Tento koncept však
nikdy nerealizovala.
Nový Zéland dokázal prekročiť
svoj vlastný tieň a dôstojne obstál aj
v turbulenciách nástupu finančnej
krízy po roku 2008. Dnes sa považuje
za jednu z najstabilnejších ekonomík
sveta. Stal sa cieľovou destináciou pre
ľudí, ktorí hľadajú nový domov, nový
život, novú budúcnosť.
Dostali sme sa do najvyššieho bodu spoločenskej entropie. Potrebujeme upgradovaného Franklina Delano Roosvelta aj
s „New Dealom“ a reštart spoločnosti na
rovnakých základoch ako Nový Zéland,
ktorý dokázal vybudovať moderný a efektívny štát. Potrebujeme generačnú výmenu, novú spoločenskú zmluvu so štátom,
slušným štátom, ktorý dodržiava zákony.
To by boli pevné a zdravé základy.
Stačí mávnutie krídlami motýľa…
NEXT FUTURE
29
EKONOMIKA . Ako sú na tom Slováci finančne?
AKO SÚ NA
TOM SLOVÁCI
FINANČNE?
Autor: Zuzana Kočišová
Platy i úspory na Slovensku rastú, i keď zaostávajú za očakávaním. No vďaka
vyšším príjmom môžu Slováci mesačne viac míňať na bežné výdavky a neboja
sa ani zadlžovať, hoci rastie trend prefinancovania staršej a drahšej hypotéky
novým úverom na bývanie.
V
oblasti peňazí majú za uplynulý
rok Slováci skôr dôvod na radosť,
i keď na väčšiu oslavu to ešte nie
je. Platovo si vlani v priemere
polepšili, keď oficiálne vykazovaná priemerná mzda Štatistickým úradom stúpla vlani
medziročne o 19 eur na 824 eur. Najlepšie
zarábajú zamestnanci pôsobiaci v informáciách a komunikáciách, finančných a poisťovacích službách, vedeckých a technických
činnostiach. Naopak, najnižšie platy stále
dostávajú zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, pričom rozdiel nie je nezanedbateľný. Podľa Správy o sociálnej situácii
obyvateľstva za rok 2013, ktorú každoročne
zverejňuje ministerstvo práce, rozdiel medzi
najlepšie a najhoršie odmeňovaným odvetvím
je vyše 1 100 eur.
30
NEXT FUTURE
Dlhodobo tiež platí, že výrazné rozdiely v mzdách sú aj medzi jednotlivými krajmi Slovenska. Zatiaľ čo obyvatelia Bratislavského kraja v priemere zarábajú cez tisíc eur,
Prešovčania necelých 640 eur. Tento kraj patrí
dlhodobo na spodok platovej tabuľky.
No skutočnosť, koľko daný človek zarába,
ovplyvňuje aj on sám, a to úrovňou vzdelania.
Štatistiky potvrdzujú, že najvyššie priemerné
hrubé mzdy mali aj vlani ľudia s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa. Ide o absolventov
doktorandského štúdia. Zarábali v hrubom
cez 1 300 eur. Čiže 1,5-násobok celoštátneho
priemeru. Pričom platilo, že ľudia s daným
vzdelaním mali ešte vyššie platy – až cez
2 200 eur, ak pôsobili v podnikateľskej sfére,
ich kolegovia z nepodnikateľského prostredia
zarábali v priemere o tisícku menej.
NOVEMBER 2014
Ako sú na tom Slováci finančne? . EKONOMIKA
Aj vlani platilo, že bez ohľadu na
región, odvetvie či vzdelanie, ženy
zarábali stále v priemere menej ako
muži. Ich platy oproti mužským kolegom dosahovali necelých 78 percent.
Rodinný rozpočet
S rastom platov sa vlani zvýšili aj príjmy na jednotlivých členov domácností. Na každého člena to bolo
mesačne vyše 373 eur, čo je medziročne viac o 16 eur. S rastom príjmov
domácností ale stúpali aj ich výdaje,
keď každý člen domácnosti v priemere minul za mesiac cez 315 eur. Podľa
analýzy Sberbank Slovensko míňali
vlani slovenské domácnosti na svoj
chod o tretinu viac ako pred desiatimi rokmi, keď výdavky na člena rodiny tvorili v roku 2004 len 235 eur.
Odvtedy sa výdavky pomerne znížili
len na vzdelávanie. Naopak, najviac
zdraželi a viac z výdavkov si ukrajujú
reštaurácie a telekomunikácie.
Priemernú trojčlennú rodinu vyšli
vlani mesačné výdavky na bežné
fungovanie takmer 940 eur. Rovnaká
domácnosť má k dispozícii priemerne 1 080 eur príjmov. „Výška výdavkov a príjmov sa však v rôznych rodinách výrazne líši. Ak je hlava rodiny
nezamestnaná, domácnosť má o vyše
40 percent nižší príjem, ako priemerná
domácnosť,“ poukazuje hlavný stratég
Sberbank Slovensko Martin Barto.
Podľa čistých príjmov na jedného
člena domácnosti sú na tom najlepšie
penzisti. „Na osobu môžu rátať s príjmom takmer 414 eur mesačne, čo je
bezmála dvojnásobok sumy, ktoré
majú k dispozícii domácnosti nezamestnaných. Navyše príjem penzistov je istý, nezávisí natoľko od ekonomickej situácie ako u domácností
ekonomicky aktívnych ľudí,“ porovnáva Martin Barto.
Bohatstvo
Slovákom sa vlani nielen zdvihli
mzdy a priestor na každodenné
rodinné výdavky, ale aj ich úspory.
I keď takmer najpomalšie v Európe, čo len prehlbuje medzeru medzi
bohatstvom Slovákov a najbohatších
Európanov.
Podľa štúdie Allianz Global Wealth
Report zverejnenej v októbri 2014 boli
spomedzi 50 sledovaných štátov sveta
Slováci veľkosťou úspor 4 930 eur na
obyvateľa na 38. priečke. Pritom prví
Švajčiari majú v priemere úspory vo
výške 146 540 eur každý, čo zodpovedá približne úsporám tridsiatky
Slovákov. Druhé najväčšie priemerné úspory majú Američania a treticu uzatvárajú Belgičania. Za Slovákmi sú už len krajiny ako Bulharsko
a Rumunsko.
„V našich domácnostiach stále dominujú predovšetkým bankové vklady. Tvoria až 63 percent z celkových
aktív. Slovensko tak patrí ku krajinám
s najvyšším podielom využitia bankových vkladov vo východnej Európe,“
konštatuje sa v štúdii Allianzu. Práve
nižšie zapojenie Slovákov do investovania na finančných trhoch prispieva
k tomu, že tunajšie bohatstvo rastie
pomalšie ako v iných štátoch, kde
ho ťahajú za posledné roky relatívne
dobré výsledky akciových či dlhopisových investícií.
Rýchlejšie ako úspory rastú na Slovensku úvery. Potvrdzuje to tak štúdia
Allianzu, ako aj tohtoročné štatistiky
o raste nových úverov, najmä tých na
bývanie, ktoré sú objemom najväčšie. Od januára do augusta tohto roka
požičali cez úvery na bývanie banky
podľa dát Národnej banky Slovenska 3,8 miliardy eur, čo je medziročný
nárast skoro o 20 percent. Trhu pomáhajú historicky nízke úroky, no hlavne
refinancovanie starších hypoték novými úvermi. Podľa Stanislavy Imrichovej, riaditeľky odboru produktového
manažmentu VÚB banky, tvorilo refinancovanie predošlého úveru takmer
polovicu celkovej produkcie. Teda
takmer každá druhá hypotéka je určená na vyplatenie iného úveru.
Niekoľko zaujímavostí roku 2013
•
Uzavretých bolo 25 491 manželstiev a rozviedlo sa 10 946 dvojíc.
•
Ku koncu roka malo Slovensko 5 415 949 obyvateľov, z toho ženy
tvorili 51,3 %.
•
Priemerný vek všetkých obyvateľov predstavoval 39,6 roka (u žien
41,2; u mužov 38,0 rokov).
•
Ekonomicky aktívnych ľudí v produktívnom veku bolo vlani tesne
nad 2,7 milióna.
•
Najviac ekonomicky aktívnych ľudí má skončené úplné stredné
odborné vzdelanie – cca 34 % a učňovské vzdelanie bez maturity
– približne 28 %.
ZDROJ: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2013, MPSVaR
NEXT FUTURE
31
OSOBNOSŤ . Biznis plán ako suvenír z dovolenky
BIZNIS PLÁN AKO
SUVENÍR
Z DOVOLENKY
Autor: Jana Ondrejka, Alica Balaščíková
Foto: archív Petra Matúšku a Andreja Bartalosa
Produkty značky Acaico dnes zrejme pozná celé Slovensko. Veľmi dobre
umiestnené výrobky na nás číhajú vo veľkých potravinových reťazcoch,
drogériách, bio obchodoch aj v niektorých lekárňach. Objednať si ich
môžete v reštauráciách, kaviarňach, baroch a tiež vo fitness a wellness
centrách. Reklamné a predajné stánky spoločnosti sú prítomné pri
mnohých športových či iných podujatiach. Bilbordy a reklamné pútače
s produktmi značky Acaico taktiež nie sú zriedkavosťou. Takýto razantný
nástup na trh s masívnou marketingovou podporou vidíme na Slovensku
len málokedy. Je teda namieste otázka, kto a čo je vlastne za tým…?
K
eďže v NEXT FUTURE nás príbehy úspešných ľudí a projektov zaujímajú, vyhľadali sme Petra Matúšku
a Andreja Bartalosa a opýtali sme sa na ich
„success story“.
Ich príbeh o dvoch surferoch z brazílskej pláže
znie ľahko romanticky a tak trochu neuveriteľne…
(Na otázky odpovedal Peter Matúška.)
Začnime teda od začiatku – príbehom
z brazílskeho pralesa, kde ste natrafili na
skvelý biznis plán.
Tak ako hovoríte, príbeh sa začal na brazílskej pláži, kam sme prišli s Andrejom surfovať. Všimli sme si vyšportovaných, energických, dobre vyzerajúcich mladých ľudí, ktorí
32
NEXT FUTURE
stále pojedali nejakú fialovú hmotu. Ochutnali sme aj my a zistili sme, že „hmota“ je
z ovocia acai berry a chutí naozaj skvele.
Následne sme sa dozvedeli aj o ďalších výnimočných benefitoch týchto malých fialových
bobuliek a bolo rozhodnuté. Týmto momentom sa však skončila naša dovolenka a začali sme hneď uvažovať, ako tento produkt
dostať na Slovensko. Nevedeli sme prestať
o tom diskutovať, dokonca sme si nakreslili
aj tabuľku, ktorá naznačovala našu budúcu
„megaexpanziu“. Na papieri to vyzeralo byť
jednoduché a jasné. Realita však bola iná.
Vráťme sa teda z pláže do slovenskej
reality. Ako prebiehal zrod firmy a aké
NOVEMBER 2014
Biznis plán ako suvenír z dovolenky . OSOBNOSŤ
NEXT FUTURE
33
OSOBNOSŤ . Biznis plán ako suvenír z dovolenky
je jej organizačné usporiadanie?
Koľko ľudí pre vás pracuje?
Firmu sme založili asi pred štyrmi
rokmi, ale reálne začala fungovať
pred 3,5 rokom. Čiže je stále mladá.
Najprv sme boli sami dvaja. Neskôr sa
k nám pridali ďalší piati ľudia. Doteraz sme fungovali systémom, že všetci robili všetko. Teraz je nás už vyše
30, do konca roka nás bude okolo
50 a ukazuje sa, že budúci rok bude
tento počet až štvornásobný. Práve
34
NEXT FUTURE
„Lojalita a oduševnenie je pre nás dôležitejšie ako skvelo
znejúci životopis.“
teraz sa deje prerod na „normálnu“ firmu. Momentálne to máme
podelené tak, že ja pôsobím ako
CEO a zastrešujem chod celej firmy.
Okrem toho máme výkonného riadi-
teľa, ktorý komunikuje s jednotlivými oddeleniami. Čo sa týka personálneho obsadenia, od začiatku sa snažíme firmu budovať skôr s nadšencami,
nie so znudenými „profíkmi“ ako to
NOVEMBER 2014
Biznis plán ako suvenír z dovolenky . OSOBNOSŤ
„Treba byť dravý a ak vás niekto odmietne dverami, vráťte
sa oknom.“
Pripúšťam, môže sa stať, že prvotné zapálenie zvykne po nejakom čase
opadnúť. V našom prípade to však
neplatí. V nás všetkých to nadšenie
stále je. Konečne predávame niečo,
čomu stopercentne veríme. Náš
produkt výborne chutí aj dobre vyzerá.
Vnímam to ako našu veľkú výhodu.
býva vo väčších korporáciách. Lojalita a oduševnenie je pre nás dôležitejšie ako skvelo znejúci životopis.
Pre ľudí, s ktorými spolupracujeme,
nie sú hlavnou motiváciou peniaze.
Skôr sa vyznačujú tým, že majú jasnú
víziu a veria tomu, čo robia.
Marketingová kampaň, ktorá
sa s vašimi produktmi spája, sa
na slovenské pomery dá nazvať
masívna a zaiste aj to zohra‑
lo úlohu v tom, ako rýchlo ste
„prerazili“. Spolupracovali ste
s agentúrou? Aká bola vaša pred‑
stava o marketingu pri zakladaní
spoločnosti?
Je nadšenie vaše a vašich zamest‑
nancov stále rovnaké ako bolo na
začiatku? Nestáva sa vám niekedy,
že vás realita „demotivuje“?
Marketingový plán som mal v hlave
hneď od začiatku, ale pracovali sme na
tom len ja a naša marketingová riaditeľka. Nemali sme žiadnu reklamnú
agentúru. Samozrejme, v budúcnosti
to už takto nepôjde. Nebude to možné.
Budeme to riešiť inak. Ja vidím v našej
kampani stále veľké rezervy a myslím
si, že náš marketing bude v budúcnosti
lepší a výraznejší.
Aké sú podľa vášho názoru hlav‑
né benefity produktu? Na čom je
(a bude) postavená marketingová
stratégia?
Na výbornej chuti. Je to jednoduché.
Je to zdravý a chutný produkt. Navyše
sme tomu dali punc, príbeh a dizajn.
Kto navrhoval dizajn obalov vašich
výrobkov a tiež celkovú vizuálnu
identitu?
Pri navrhovaní dizajnu sme začali
spolupracovať s mnohými agentúrami, dokonca aj so zahraničnými. Nakoniec sme ale všetkých zrušili a urobili
si dizajn sami. Považujem to za správne rozhodnutie, keďže dnes nám všet-
NEXT FUTURE
35
OSOBNOSŤ . Biznis plán ako suvenír z dovolenky
„Schváliť niečo vo veľkej firme trvá aj tri roky, my to vieme
schváliť povedzme pri jednom pive či večeri.“
ci vravia, že náš obal – jeho dizajn, je
konkurencieschopný aj na najnáročnejších spotrebiteľských trhoch ako je
ten slovenský.
Vaše produkty boli zalistované
do veľkých obchodných reťazcov
v rekordne krátkom čase. To je
ťažké aj pre etablovaných výrob‑
cov. Ako sa vám to podarilo?
Kým firma zalistuje do reťazcov všetky svoje produkty, trvá to niekedy tri až
štyri roky. Nám to trvalo dva mesiace.
Podarilo sa nám umiestniť všetky naše
produkty. Robili sme „bláznivé“ akcie,
ktoré boli možno v určitom zmysle aj kontraproduktívne, ale zaujali.
Manažmentu predajní sme napríklad
poslali veľkú papierovú obálku s našimi prezentačnými materiálmi, kde bolo
napísané, že je v nej nebezpečný obsah,
ktorý sa nebezpečne rýchlo predáva.
Za úspech považujem už len to, že nám
z predajní takmer vždy zavolali. Či už
kvôli tomu, aby nám tak trochu „vynadali“, alebo ich to skutočne zaujalo.
Chceli sme sa hlavne odlíšiť.
Zaujímavé, no napriek tomu, samo
o sebe by to zrejme na reťazce,
ktoré denne dostavajú niekoľko
žiadostí o zalistovanie produk‑
tov, nestačilo. Využili ste k tomu aj
vlastné kontakty?
Žijeme na malom Slovensku. Poznáme tu mnoho ľudí a mnohí nám
fandia. Snažili sme sa využiť aj kontakty. V tejto brandži sme však noví a bez
kvalitných produktov by sa nám presadiť nepodarilo.
Vaše produkty sú umiestnené aj
v lekárňach. Majú aj pozitívne
zdravotné účinky?
Farmaceutický a zdravotný biznis je
špecifický v tom, že to, čo sa dočítate
36
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Biznis plán ako suvenír z dovolenky . OSOBNOSŤ
„Dôležitá je extrémna
akti­v ita – húževnatosť
a odho­d lanie.“
na etiketách produktov v lekárňach,
často nie je úplne pravdivá informácia. Nepáči sa mi to, preto sa do lekární
veľmi netlačíme. Na internete sa dočítate, že sa z acai chudne. My to netvrdíme. Tvrdíme, že je tam mnoho antioxidantov, omega-3 mastných kyselín,
ale hlavne, jedzte to, ak vám to chutí. Je
to potravina, dezert či rýchly snack, ale
nie sú to lieky.
Zakladáte si na prírodnom zložení
produktov?
Snažíme sa, aby bolo v našich produktoch čo najmenej prídavkov a ak tam sú,
aby boli čo najčistejšie. Aditíva a stabilizátory sa v potravinárstve používajú odjakživa, no v súčasnosti sa tomu
prikladá špeciálna pozornosť. Aditíva
sú známkované od 0 do 10, podľa stupňa nebezpečnosti. My používame 0 a 1,
pričom ale 0 až 3 sú prídavné výťažky
z rastlín. Namiesto cukru používame
sladidlo – guaranový sirup.
Odkedy je výrobok na trhu, stihli
ste osloviť a zaujať aj za hranica‑
mi Slovenska. Ako sa darí predaju
Acaica v zahraničí?
Momentálne sa zameriavame na 10 zahraničných trhov. Mimoriadne zaujímavé je pre nás Nórsko, krajiny Beneluxu, ale aj Austrália či Ázia. Podarilo sa
nám vyviezť produkty do Južnej Kórei.
Predávajú sa tam cez teleshoppingový
kanál, ktorý je v Ázii veľmi populárny.
Keďže expandujeme pomerne rýchlo,
začíname mať skôr problém s výrobnými kapacitami.
CV
Peter Matúška a Andrej Bartalos sa poznajú takmer od detstva, keď
spolu vyrastali na jednom sídlisku. Ich podnikateľské začiatky boli
z oblasti telekomunikačných služieb. Ako približne 20-roční spolu
začali budovať sieť predajní dnešného Orangeu. Neskôr distribuovali
mobilné telefóny na Slovensku i v Českej republike. V roku 2006 firmu
predali a ich plán na najbližšie obdobie bol surfovať a oddychovať.
Darilo sa im to len dovtedy, kým na pláži v Brazílii nenarazili na ďalší
biznis plán. Ako sami hovoria, Acaico produkty sa stali ich najväčšou
srdcovkou a tomuto biznis plánu sú stopercentne oddaní.
Vyrábajú sa vaše produkty na
Slovensku?
Výrobné kapacity máme v Nemecku,
dve v Česku a jednu na Slovensku.
Váš rýchly úspech nie je úplne
bežný, preto sa vás opýtam, čo by
ste poradili ľuďom, ktorí s podni‑
kaním ešte len začínajú?
Dôležitá je extrémna aktivita – húževnatosť a odhodlanie. V Amerike som si
uvedomil, že sa mi páči, keď sú mladí,
povedzme 20-roční ľudia, zdravo drzí
a sebavedomí, že reálne veria veciam,
ktoré môžu dosiahnuť. Veria tomu, že
im v tom, nič nebráni. Slováci sú skôr
„ruského“ typu. Ak sa v reštaurácii spýtate čašníka, či je jedlo dobré, buď povie,
že ho nejedol, alebo že nevie. Treba byť
dravý a ak vás niekto odmietne dverami,
vráťte sa oknom. Všetko sa dá, ak sa chce
a ak sa stretnú tí správni ľudia.
Z mojich skúseností ešte môžem povedať, že ak sa nesnažíte správať a pracovať ako „veľkí korporátnici“, dokážete
produkt presadiť omnoho skôr. Schváliť niečo vo veľkej firme trvá aj tri roky,
no my to vieme schváliť povedzme pri
jednom pive či večeri. Veci sa tak posúvajú dopredu omnoho rýchlejšie. Je to
naša veľká výhoda, ktorú si chceme
udržať aj naďalej.
Ďakujeme za rozhovor.
NEXT FUTURE
37
BANKY A POISŤOVNE . Sú naše vklady sledované? Finančné transakcie pod drobnohľadom
SÚ NAŠE VKLADY SLEDOVANÉ?
FINANČNÉ TRANSAKCIE
POD DROBNOHĽADOM
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Ochrana pred praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu,
či daňovými únikmi, aj to sú dôvody monitorovania našich vkladov v bankách. Od akciových fondov, cez termínované vklady až po
zostatky na bežných účtoch, prevody aj hotovostné vklady. Banky
majú o všetkých transakciách dokonalý prehľad. Podozrivé transakcie aj zvláštne vklady či výbery, to všetko analyzujú, preverujú a majú
povinnosť hlásiť…
Monitorovanie vkladov zahalené tajom‑
stvom
Pri otázkach na metriku a systém monitorovania sú banky zdržanlivé. Prirodzene ide o informácie, ktorých prezradenie
by mohlo zmariť súvislú spoluprácu bánk
a štátnych orgánov pri odhaľovaní činností
súvisiacich s trestnou či majetkovou kriminalitou. Prezradiť teda presné postupy
a analytické systémy, ktoré vyhodnocujú
podozrivé transakcie, investície či prevody, nie je možné. Mantinely sú však jasne
stanovené. Banky prirodzene nemonitorujú vklady bezdôvodne, ich monitoring má
pevnú kotvu v zákone. „Banka monitoruje vklady v súlade s príslušnou legislatívou,
ktorú tvorí predovšetkým zákon o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
38
NEXT FUTURE
zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako aj zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií,“ vysvetľuje pre NEXT FUTURE Alena Walterová,
hovorkyňa VÚB banky.
Na monitoring sa využívajú sofistikované
systémy, ktoré by mali odhaliť nezvyčajné
výkyvy v konaní ich klientov. „Máme spracovaný vlastný program v oblasti ochrany
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý vychádza z platnej legislatívy.
V tejto vnútornej norme sú presne definované postupy monitorovania vkladov. Tie
sú však internou záležitosťou banky,“ hovorí Jozef Šimovčík, riaditeľ divízie prevádzky
J&T Banky.
NOVEMBER 2014
Sú naše vklady sledované? Finančné transakcie pod drobnohľadom . BANKY A POISŤOVNE
Čo to znamená v praxi? Vklad troch tisícok
u človeka s priemerným historickým príjmom tisíc eur mesačne nemusí byť podozrivý, no varovné svetielko sa rozsvieti
v prípade, že človeku s minimálnou mzdou
na účte zasvieti napríklad osemdesiattisíc
eur. Takéto nezrovnalosti banka prešetruje
a v prípade podozrení hlási.
„Pozornosť treba venovať najmä operáciám,
ktoré zjavne vybočujú z bežného rámca.
Teda napríklad, keď finančné prostriedky,
s ktorými klient narába, sú v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti, ďalej operácie, pri ktorých
nie je zrejmý ich vzťah k bežným obchodným aktivitám klienta a podobne,“ dopĺňa
Jozef Šimovčík, riaditeľ divízie prevádzky J&T Banky. Samozrejme, nad všetkými
komerčnými bankami je povinnosť stabilizácie bankového trhu a jeho bezpečia aj
na Národnej banke Slovenska, ktorá aktívne spolupracuje pri presadzovaní preventívneho zákona so spravodajskou jednotkou finančnej polície, ktorá pôsobí v rámci
Ministerstva vnútra SR.
Imidž v banke je dôležitý
Vybočenie z bežného rámca zaváňa zvýšenou ostražitosťou. Čo však možno chápať ako
neštandardné správanie? Netreba sem zahrnúť
len vysoké vklady či výbery, alebo zmenenie
peňazí, ako sa mnohí klienti bánk domnievajú,
hoci výška finančných objemov nestojí bokom.
Zuzana Eliášová z ČSOB Finančnej skupiny
vysvetľuje: „Pôvod finančných prostriedkov
sa zisťuje od sumy 15 000 eur tak pri fyzických ako aj pri právnických osobách. Pri politicky exponovaných osobách sa zisťuje pôvod
prostriedkov pri každom vklade bez ohľadu na
sumu.“ Veľkosť sumy nie je jediný parameter.
Banka si od prvého založenia bežného účtu
vyhodnocuje istý imidž klienta. Monitoruje
tak správanie, zvýšenie príjmu, zmenu zamestnania. Na základe imidžu vie identifikovať aj
štandard správania.
Čo sa môže javiť ako
nezvyčajné?
Všetky finančné aktivity sú, samozrejme, monitorované na základe špecifických kritérií, ktoré nie je možné predstaviť v plnej miere. Medzi najviac sledované
však obyčajne patria niektoré spoločné
parametre.
Ide o nezvyčajný pohyb finančných
prostriedkov, ktorý zjavne vybočuje
z bežného rámca a zvyklostí klienta.
Podozrivou môže byť aj operácia, pri
ktorej sa klient odmieta identifikovať.
Zaujímavé sú vždy aj finančné prostriedky vkladané, vyberané, alebo presúvané
vo vysokej sume, alebo naopak v nízkej
hodnote, ale neprimerane vysokej
frekvencii.
Preverované sú operácie s odôvodneným predpokladom, že klientom alebo
konečným používateľom výhod je osoba,
voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie.
Podozrivými sú bankové operácie,
ktoré vzhľadom na klientovo zamestnanie a postavenie nepredpokladajú
vlastnenie spravovaných prostriedkov.
Všetko mimo očakávaní by sme mohli
zhodnotiť v jednoduchosti ako dôvod, keď
začne byť klient banke podozrivý natoľko,
že sa na jeho finančné vklady niekto pozrie
podrobnejšie. Alena Walterová vysvetľuje: „Banka vykonáva priebežný monitoring obchodného vzťahu, vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu
NEXT FUTURE
39
BANKY A POISŤOVNE . Sú naše vklady sledované? Finančné transakcie pod drobnohľadom
na účel zistenia, či vykonávané obchody
sú v súlade s poznatkami banky o klientovi, jeho podnikateľskom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom.
Taktiež zabezpečuje aktualizáciu dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré
má banka o klientovi k dispozícii.“ Moni-
40
NEXT FUTURE
torovanie vkladov v Sberbank Slovensko
aj v iných bankách prebieha na základe
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa implementovala
aj 3. AML (antimoney laundering) smernica Európskej únie. „Monitorovanie sa
líši na základe segmentov. Žiaľ, vzhľadom
NOVEMBER 2014
Sú naše vklady sledované? Finančné transakcie pod drobnohľadom . BANKY A POISŤOVNE
na požiadavky obozretnosti nie je možné
konkretizovať tieto monitorovacie scenáre
ani následné reportovacie povinnosti bližšie. V blízkej budúcnosti bude čakať celý
bankový trh implementácia 4. AML smernice, ktorá bude mať vplyv i na túto oblasť,“
hovorí Ľubomíra Chmelová, hovorca Sber-
bank Slovensko. Aj v tejto oblasti sa tak
dočkáme zmeny, hoci princípy analýz sa
nevychýlia z bežného rámca.
Hrozbou je aj terorizmus
Sme súčasťou Európskej únie a toto zaväzuje aj jednotlivé banky. Vzhľadom na členstvo SR v Európskej únii sa aj naša krajina
intenzívne venuje ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Toky špinavých peňazí
totiž môžu poškodiť nielen stabilitu a dobré
meno slovenského finančného sektora, ale
ohroziť spoločný európsky trh. Nad touto
úlohou bdie Národná banka Slovenska pri
výkone dohľadu nad finančným trhom.
Svojím monitorovaním prispieva k stabilite finančného systému ako celku, ako
aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania
dôveryhodnosti finančného trhu.
Terorizmus má mnoho podôb a preto pri
monitorovaní vkladov nie je rozhodujúci
subjekt, teda či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu. Tak isto má svoje špecifiká,
v rámci ktorých sa finančné toky preverujú. „Hlavným cieľom je rozpoznať znaky
nezvyčajných obchodných operácií,“ hovorí
Jozef Šimovčík. K podozrivému môže napríklad patriť aj vkladanie malých súm v pravidelnom čase, alebo naopak masívne vklady
menšej sumy vo veľkom objeme a podobne.
Samozrejme, analytika je komplikovaná,
no niektoré transakcie sú hlásené automaticky, ako hovorí Alena Walterová: „Banka
je povinná písomne oznámiť daňovému
úradu číslo každého zriadeného a každého
zrušeného bežného účtu a vkladového účtu
podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom.
Vklady a prevody, ktoré banka vyhodnotí ako nezvyčajné obchodné operácie, hlási
finančnej spravodajskej jednotke.“ Každá
finančná transakcia v banke tak neostane skrytá a čo má človek na účte, o tom sa
jednoducho vie.
NEXT FUTURE
41
BANKY A POISŤOVNE . Štartuje nový bankový dohľad, level: ECB
ŠTARTUJE NOV Ý
BANKOV Ý DOHĽAD,
LEVEL: ECB
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
„Čo ťa nezabije, to ťa posilní.“ Toto slovenské príslovie v súčasnosti trefne vystihuje situáciu v bankovom sektore v Európe. Na
konci minulého desaťročia v Európe zúrila kríza, ktorá skutočne
znamenala pre európsky bankový sektor a celistvosť eurozóny
reálnu hrozbu. Dnes sa zdá, že kríza je preč a menová únia z nej
chce naozaj vyviaznuť silnejšia a opatrnejšia. Jednou z ciest, po
ktorej sa európski lídri vydali, je nový, spoločný bankový dohľad.
Na čele najvýznamnejších zmien stojí
Európska centrálna banka (ECB), ktorá
berie opraty bankovej regulácie do vlastných rúk a stáva sa strážnym psom európskeho bankovníctva. V novembri totiž
začína platiť jednotný mechanizmus
dohľadu (Single Supervisory Mechanism
– SSM). Samotná ECB uvádza, že hlavným cieľom SSM „bude zaistiť bezpečnosť
a riadne fungovanie európskeho bankového systému a zvyšovať finančnú integráciu a stabilitu v Európe“. V praxi to
znamená, že niektoré kompetencie, ktoré
v oblasti dohľadu mala národná inštitúcia, sa presúvajú na európsku úroveň.
V prípade Slovenska sa tak menia kompe-
42
NEXT FUTURE
tencie Národnej banky Slovenska (NBS).
„Cieľom vytvorenia jednotného mechanizmu dohľadu je zabezpečenie harmonizovaného spoločného výkonu obozretného dohľadu Európskej centrálnej banky
a príslušných vnútroštátnych orgánov
zúčastnených členských štátov, teda aj
NBS, nad bankami pôsobiacimi v jednotlivých členských štátoch, ktorých menou je
euro,“ uvádza Martina Solčányiová, hovorkyňa NBS.
Inak povedané, systém dohľadu nad
významnými hráčmi v európskom bankovom sektore sa zjednotí, kontrolné orgány
jednotlivých krajín budú navzájom spolu-
NOVEMBER 2014
Štartuje nový bankový dohľad, level: ECB . BANKY A POISŤOVNE
pracovať a regulovať jednotlivé vybrané
banky pod záštitou ECB. Očakávaný výsledok? Zdravý a stabilný bankový sektor
v Európe. NBS ako dohliadajúci orgán na
Slovensku teda čaká predovšetkým zmena
systému práce. „Už zo samotnej podstaty fungovania tohto mechanizmu vyplýva
potreba nepretržitej spolupráce a výmeny informácií medzi ECB a NBS,“ informuje pre Next Future Solčányiová. „NBS
bude zapojená do jednotného mechanizmu
dohľadu prostredníctvom svojich zástupcov v takzvaných spoločných dohliadacích
tímoch zriadených pre každú významnú banku. NBS bude takto priamo zapojená do činnosti minimálne siedmich
spoločných dohliadacích tímov,“ dopĺňa
Solčányiová.
Toto v praxi znamená, že slovenská centrálna banka bude do istej miery ovplyvňovať
dianie vo významných bankách v iných
krajinách eurozóny. Podobne budú medzinárodným tímom podliehať aj vybrané
slovenské banky. „Vzhľadom na nastavenie
jednotlivých procesov v rámci jednotného
mechanizmu dohľadu bude NBS participovať na viacerých rozhodovacích procesoch,
najmä vo vzťahu k významným európskym
bankám, keďže oproti súčasnému stavu,
vydanie konečného rozhodnutia v stanovených prípadoch bude v kompetencii ECB
NEXT FUTURE
43
BANKY A POISŤOVNE . Štartuje nový bankový dohľad, level: ECB
a nie jednotlivých národných orgánov dohľadu,“ hovorí ďalej hovorkyňa NBS.
Takýto spoločný dohľad sa dotkne troch
slovenských bánk. Pôjde o VÚB banku, Tatra
banku a Slovenskú sporiteľňu (SLSP). Ostatné banky budú naďalej podliehať predovšetkým NBS. Rovnako tak sú oblasti činnosti
bánk, ktorých sa európsky dohľad jednoducho netýka, a tie bude mať pod palcom naďalej slovenská centrálna banka. „Z hľadiska
kompetencií NBS je potrebné uviesť, že NBS
naďalej zostáva orgánom príslušným pre
dohľad nad bankami, ktoré sú klasifikované
ako menej významné banky ako aj orgánom
príslušným pre dohľad nad všetkými bankami v prípade úloh dohľadu, ktorými nebola
ECB poverená,“ hovorí Martina Solčányiová. Zároveň dopĺňa, že ECB nemá poverenie
vykonávať dohľad napríklad v oblasti poskytovania investičných služieb, v oblasti platobných služieb či v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. To potvrdzuje aj hovorca SLSP Štefan Frimmer. „Nad
menej významnými inštitúciami bude mať
naďalej priamy dohľad NBS za monitorovania
ECB,“ hovorí.
Prehľad o činnostiach ECB v rámci jej nových
kompetencií už získavajú aj slovenské banky.
„ECB bude priebežne hodnotiť riziká bánk,
kapitálovú primeranosť a likviditnú pozíciu.
Takisto bude pravdepodobne hodnotiť kvalitu aktív a zabezpečení... a opakovať záťažové testovania. Samozrejme, bude sledovať aj
súlad so všetkými bankovými predpismi,“
hovorí Frimmer.
Peter Magala, hlavný riaditeľ úseku riadenia rizík vo VÚB banke upozorňuje na to,
že úlohy, ktoré bude ECB plniť, vytvárajú
pomerne komplexný súbor povinností. „Celá
zodpovednosť za bankový dohľad pre kľúčové
banky prechádza na ECB. Samozrejme, tento
dohľad sa deje v spolupráci s NBS. Predmetom dohľadu je veľmi komplexná činnosť,
od dohľadu na mieste, cez výkon dohľadu
na diaľku, schvaľovanie rôznych modelov
a postupov, celkový dohľad nad procesmi
a výsledkami bánk,“ hovorí Magala.
Kontrola bánk sa teda mení predovšetkým
z pohľadu kompetencií a inštitúcií. Napriek
tomu, že zmena je v tomto smere určite značná, dohľad ostane dohľadom, preto banky
Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM):
1. SSM vytvára nový rámec bankového dohľadu v Európe. Tvorí ho ECB a príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených krajín EÚ. Cieľom SSM je zaisťovať
bezpečnosť a stabilitu európskeho bankového systému a zvyšovať finančnú
integráciu a stabilitu v Európe. SSM je prvým pilierom bankovej únie v Európe. Druhým je jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (Single
Resolution Mechanism – SRM) a tretím je spoločný systém ochrany vkladov.
2. Dohľad sa v zásade delí na priamy a nepriamy. Priamy dohľad by mala ECB
vykonávať nad približne 130 bankami, ktoré predstavujú takmer 85 % všetkých
bankových aktív v eurozóne. Tieto banky sú označené ako významné. Nepriamy
dohľad sa bude týkať menej významných bánk, ktorých je v eurozóne približne
3 400. ECB však môže rozhodnúť, že nad ktoroukoľvek z týchto bánk začne vykonávať priamy dohľad. Dohľad ECB nad bankami sa začína 4. novembra 2014.
44
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Štartuje nový bankový dohľad, level: ECB . BANKY A POISŤOVNE
3. Kritérií, na základe ktorých sa určuje významnosť bánk, je viacero:
• Veľkosť: banka je významná, ak jej celkový objem aktív je vyšší ako
30 mld. eur, ak je vyšší ako 20 % HDP, no nie menej ako 5 mld. eur. Z každej
zúčastnenej krajiny budú pritom priamemu dohľadu podliehať aspoň tri
najvýznamnejšie banky bez ohľadu na svoju veľkosť.
• Tiež sa posudzuje význam konkrétnej banky pre hospodárstvo krajiny,
v ktorej má sídlo, alebo význam pre EÚ ako celok.
• Posudzuje sa význam cezhraničných aktivít banky.
• Dôležitým kritériom je aj to, či si banka vyžiadala, alebo získala finančnú
pomoc priamo prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu
(European Stability Mechanism – ESM) alebo Európskeho nástroja finančnej stability (European Financial Stability Facility – EFSF).
4. Súčasťou SSM môžu byť rôzne banky. SSM budú automaticky podliehať
banky z členských krajín eurozóny. SSM sa môžu zúčastniť aj členské štáty
EÚ, ktorých menou nie je euro. V takom prípade ich príslušné vnútroštátne
orgány nadviažu úzku spoluprácu s ECB. V prípade nezúčastnených krajín
EÚ a krajín nepatriacich do EÚ uzavrie ECB a príslušné vnútroštátne orgány
memorandá o porozumení, v ktorých bude stanovený spôsob spolupráce pri
výkone úloh dohľadu.
5. Plánovať a vykonávať úlohy, ktoré má ECB v rámci dohľadu nad bankami
v kompetencii, bude Rada pre dohľad. Tento orgán bude tiež uskutočňovať
prípravné práce a predkladať kompletné návrhy rozhodnutí na schválenie Rade
guvernérov ECB. Na čele Rady pre dohľad je Danièle Nouyová z Francúzska,
číslom dva v rámci európskeho dohľadu je Nemka Sabine Lautenschlägerová.
Zdroj: ECB
nepredpokladajú, že sa v súvislosti s konkrétnym výkonom kontrol objavia významné
novinky. „Veľké zmeny neočakávame. Banka
bude mať regulátora tak ako doteraz, s veľmi
podobným prístupom a kompetenciami.
Hlavná zmena bude asi v rovine komunikácie, kde sa najdôležitejšie rozhodnutia budú
diať v ECB, takže tu bude komunikácia aj
s ľuďmi mimo Slovenska. Druhým aspektom
sú zmeny v reportovacích povinnostiach, kde
všetky banky prechádzajú na jednotný systém
ECB,“ dopĺňa Magala. Kľúčovou sa tak stáva
koordinácia a spolupráca. „Dôležité je, že
kritériá budú pre všetky banky, nad ktorými ECB dohliada, rovnaké. Vo všeobecnosti
očakávame, že dôjde k výraznejšiemu zosú-
ladeniu národných regulátorov, ktorí budú aj
naďalej zodpovední za dohliadanie nad väčšinou bánk,“ hovorí Frimmer.
Poučenie, ktoré pre európsky bankový sektor
z ťažkých rokov vyplynulo, by sa dalo zhrnúť
takto: Krízové roky ukázali, že problémy
bánk v jednej časti Európy sa veľmi rýchlo
rozšíria do ďalších krajín. Národný dohľad
každej krajiny v eurozóne tak strieda dohľad
na európskej úrovni, ktorý sa v každej krajine riadi rovnakými pravidlami. To má zabezpečiť, že banky budú v dobrej kondícii v celej
eurozóne. Týmto spôsobom by sa mohlo
predchádzať možným budúcim krízam.
Celá Európa dúfa, že sa to aj podarí.
NEXT FUTURE
45
BANKY A POISŤOVNE . Poskytovanie úverov? Hlavne opatrne...
POSKYTOVANIE
ÚVEROV?
HLAVNE OPATRNE…
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
Kto nič neriskuje, nič nezíska, hovorí sa. Podstupovať rozumnú mieru
rizika je naozaj v poriadku. Deliaca čiara medzi tou „rozumnou“ mierou
rizika a hnaním sa do záhuby je však tenká a ľahko sa prehliadne. To
platí aj pre banky pri poskytovaní úverov. Napokon po príbehy o nesplácaných úveroch netreba chodiť ďaleko, keďže práve tie boli jedným
z dôvodov svetovej finančnej krízy minulého desaťročia. Opatrnosť
je teda namieste. Slovenský bankový sektor tak má na programe dňa
napríklad zmeny pravidiel pri poskytovaní hypoték, čím rozruch nastal
aj medzi finančnými sprostredkovateľmi.
K
stabilite bankového sektora na
Slovensku má, celkom prirodzene, čo povedať Národná
banka Slovenska (NBS). Slovenská
centrálna banka vydala v októbri pre komerčné
banky súbor odporúčaní „v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám
spojených s vývojom na trhu retailových
úverov“.
Inak povedané, sú to odporúčania, ktoré
hovoria o tom, čo robiť a čo nerobiť pri
poskytovaní úverov, aby bol slovenský
bankový sektor stabilný. NBS upozorňuje na to, že predovšetkým úvery na bývanie sú faktorom, ktorý vplýva na stabi-
46
NEXT FUTURE
litu bankového sektora, pričom tempo
rastu týchto úverov „bolo v predchádzajúcom období jedno z najvyšších v EÚ“.
NBS preto vyzýva k obozretnosti. „NBS
nevníma rast úverov domácností z hľadiska stability slovenského finančného sektora negatívne. Podobne aj určitá miera refinancovania existujúcich úverov prispieva
k zlepšeniu konkurenčného prostredia na
trhu retailových úverov. Z pohľadu stability celého finančného sektora je však dôležité, aby uvedené trendy boli založené na
zdravom prístupe zo strany bánk a neviedli ku kumulácii rizík bánk aj ich klientov
v budúcnosti,“ píše sa v odporúčaní NBS
č. 1/2014 zo 7. októbra 2014.
NOVEMBER 2014
Poskytovanie úverov? Hlavne opatrne... . BANKY A POISŤOVNE
Do centra pozornosti sa teda, ako systémovo významné, dostávajú úvery na bývanie.
NBS od komerčných bánk chce, aby dávali pozor na to, v akej výške úvery klientom
poskytujú, majú strážiť hodnotu podielu objemu poskytnutého úveru k hodnote
jeho zabezpečenia (LTV). „Banke sa odporúča poskytovať úvery na bývanie, ktoré
sú zabezpečeným úverom, s maximálnou
hodnotou LTV na úrovni najviac 90 %,“
hovorí NBS. Jednoducho NBS odporúča,
aby banky prostredníctvom úveru na bývanie neposkytovali sumu vyššiu než 90 %
hodnoty založenej nehnuteľnosti.
O dôvodoch, ktoré k tomuto odporúčaniu viedli, hovorí pre magazín Next Future hovorkyňa NBS Martina Solčányiová:
„Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že
v niektorých bankách tvoril podiel úverov
s hodnotou LTV na úrovni 100 % pomerne významnú časť novej produkcie úverov.
To zároveň vytváralo tlak na zmierňovanie
úverovej politiky ostatných bánk. Poskytovanie týchto úverov však zvyšuje straty
banky v prípade zlyhania úveru, najmä ak
by na trhu nehnuteľností nastal ďalší pokles
cien. Požiadavka na istú mieru spolufinancovania vlastnými prostriedkami zo strany
klienta pri kúpe nehnuteľnosti zvyšuje zároveň jeho motiváciu splácať úver a znižuje
priestor pre vznik cenových bublín na trhu
nehnuteľností.“
Odporúčanie NBS však neznamená, že banky
nesmú poskytovať úvery na bývanie, pri
ktorých je LTV aj nad 90 %. Banky by však
podľa NBS mali regulovať podiel nových
úverov na bývanie s vyšším LTV voči celkovému portfóliu nových úverov na bývanie.
Možnosť prefinancovať 100 % hodnoty nehnuteľnosti prostredníctvom úveru teda nezmizne. „Áno, bude to možné. Len banky postupne
do roku 2017 znížia podiel takto poskytnutých
úverov na 10 %. Znižovanie však bude postupné a tento i budúci rok klientov príliš neovplyv-
ní,“ hovorí Peter Magala, hlavný riaditeľ úseku
riadenia rizík vo VÚB banke.
NBS
chce, aby úvery s LTV
vyšším ako 90 % s dátumom poskytnutia v určitom štvrťroku, nepresiahli v tomto kalendárnom období percentuálne stanovený podiel na celkovo poskytnutých
nových úveroch na bývanie.
Táto percentuálna hodnota je stanovená nasledovne:
• 25 % na obdobie do 30. júna 2015;
• 20 % na obdobie od 1. júla 2015 do
31. marca 2016;
• 15 % na obdobie od 1. apríla 2016 do
31. decembra 2016;
• 10 % na obdobie od 1. januára 2017.
Banky sa však zhodujú v tom, že veľký vplyv by
tieto zmeny na slovenských klientov mať nemali. „Keďže VÚB je už dnes v súlade s väčšinou
odporúčaní, zmena nebude pre našich klientov
veľká, dotkne sa iba malej časti poskytovaných
úverov,“ hovorí Magala. Dramatickú situáciu
neočakáva ani Slovenská sporiteľňa (SLSP).
„S nastavením jasných pravidiel pre celý trh
súhlasíme. Postupné obmedzovanie úverov
s hodnotou zabezpečenej nehnuteľnosti nad
90 % by nemalo mať závažný vplyv na dostupnosť úverov na bývanie,“ uvádza Štefan Frimmer, hovorca SLSP. „Vplyv nových opatrení
bude postupný, prejaví sa v najbližších rokoch
a dotkne sa malej časti klientov. Nemyslíme si,
že sa tieto opatrenia prejavia na výške úrokových sadzieb. Niektorí klienti, ktorí v súčasnosti využívajú 100 % financovanie, budú mať
možnosť dozabezpečiť si úver ďalšou nehnuteľnosťou, prípadne odložia rozhodnutie vziať si
úver do obdobia, kým si nasporia časť peňazí,“
dopĺňa Frimmer.
NEXT FUTURE
47
BANKY A POISŤOVNE . Poskytovanie úverov? Hlavne opatrne...
Na ohrozenie určitej skupiny obyvateľov
však upozorňujú finanční sprostredkovatelia.
„Nemáme k dispozícii presné štatistiky, ale
z našej skúsenosti vyplýva, že najmä mladí
ľudia vstupujú dnes do hypoték bez našetrených úspor, takže sa dá predpokladať, že
v budúcnosti výška ich aktív nemusí postačovať na zábezpeku pre banku,“ hovorí Marta
Kľocová, riaditeľka odboru Produktmanažment a analytické centrum, OVB Allfinanz Slovensko. „To môže byť v budúcnosti
problém, keďže mladých ľudí bez úspor spravidla čaká ďalšia ‚záťažová situácia‘ z pohľadu príjmu v podobe materskej dovolenky.
Pri výrazne nižšom príjme rodiny je ťažké
zvládnuť vysokú splátku, zabezpečiť si splácanie úveru pre prípad úrazu či choroby živiteľa. O to viac je dôležité vstupovať do úveru
s vlastnými úsporami a znižovať tak dlhové
zaťaženie,“ dopĺňa Kľocová.
Peter Világi, senior analytik spoločnosti Fincentrum, upozorňuje na to, že poskytovanie úverov
so stopercentným prefinancovaním sa zrejme
nezníži. „V horizonte niekoľkých rokov počet
ľudí, ktorí požadujú úver do výšky sto percent
hodnoty založenej nehnuteľnosti, pravdepodobne neklesne. Čo znamená, že chýbajúce
peniaze budú musieť dofinancovať podstatne
drahším bezúčelovým spotrebným úverom.
Alebo využijú vlastné úspory, ktoré by v súčasnosti použili na zariadenie kupovanej domácnosti. V oboch prípadoch sa klienti stanú zraniteľnejšími pre prípad nečakaného výpadku
príjmov alebo vyšších výdavkov,“ hovorí Világi. „Podľa našich štatistík si v súčasnosti úvery
s LTV do 100 % berie zhruba štvrtina klientov,
čo je hranica, ktorá začne pre banky platiť od
1. novembra 2014. Takže momentálne ide skôr
o to, že sa súčasný podiel takýchto úverov nebude zvyšovať,“ dopĺňa Világi.
Ani finanční sprostredkovatelia však vzhľadom na štruktúru poskytovaných úverov
neočakávajú výrazné zmeny. „Myslíme si,
že v krátkodobom horizonte sa mierne zníži
48
NEXT FUTURE
objem poskytovaných úverov. Myslíme si, že
možnosti finančných produktov sú také široké, že dokážu zastúpiť obmedzenie financovania. Navyše stopercentné financovanie vyžaduje len malá časť klientov,“ uvádza Rastislav
Podhorec, predseda predstavenstva Asociácie
finančných sprostredkovateľov a finančných
poradcov (AFISP).
Banky by pri poskytovaní úverov na bývanie
taktiež podľa odporúčaní NBS nemali presiahnuť 100 % LTV. Zároveň by mali byť obozretné
napríklad pri oceňovaní založených nehnuteľností a prísnejšie by mali posudzovať aj príjmy klienta. „V záujme dôkladného preverenia
bonity úveruchtivých klientov by totiž banky
mali po novom vždy vyžadovať dokladovanie príjmu klienta a nespoliehať sa len na jeho
čestné vyhlásenie. Tým by sa mali eliminovať
prípadné budúce problémy plynúce z nesplácaného úveru nielen pre banku, ale aj pre samotných klientov,“ hovorí Dana Vrabcová, analytička Poštovej banky.
V tomto bode však NBS nekončí a samotným
finančným sprostredkovateľom venuje osobitnú pozornosť. Tí však dôvod na radosť nemajú,
keďže NBS bankám odporúča „zachovávanie
obozretného prístupu k poskytovaniu úverov
prostredníctvom sprostredkovateľov“. Banky
by mali tieto úvery monitorovať a skúmať, či
sa s nimi nespája vyššie riziko v porovnaní
s inými retailovými úvermi.
„Externí agenti majú záujem predať čo najviac
produktov, zameriavať sa na najvyššie provízie,
či využívať čo najkratšiu fixáciu a časté refinancovanie úverov. Keďže finanční sprostredkovatelia nenesú podiel na riziku, ktorému sú
banka aj klient vystavení, nemusia byť dostatočne motivovaní k zodpovednému sprostredkovaniu. Predovšetkým je potrebné, aby banky
spolupracovali s externými finančnými agentmi obozretne a tým zamedzili tlaku na úverové štandardy,“ hovorí Solčányiová na adresu
finančných sprostredkovateľov.
NOVEMBER 2014
Poskytovanie úverov? Hlavne opatrne... . BANKY A POISŤOVNE
Z ich radov, celkom pochopiteľne, zaznieva
jednoznačný nesúhlas. „V banke človeka nepošlú ku konkurencii, keď mu nevedia dať tie
najlepšie podmienky. My zastupujeme klienta a povinnosť uprednostniť jeho záujmy pred
záujmami finančnej inštitúcie a vlastnými nám
priamo ukladá zákon,“ zdôrazňuje Világi.
Svoje rozčarovanie neskrýva ani AFISP a kategorizáciu sprostredkovateľov ako osobitný
druh rizika považuje za zarážajúcu. „Zaráža
nás to preto, lebo nie sme si vedomí akéhokoľvek prípadu, ktorý by takéto riziko potvrdzoval. Myslíme si, že tento druh odporúčania sa
v bankách už dávno praktizuje a banky si svoj
retailový obchod aj cez externú distribúciu
riadia a zvlášť vyhodnocujú. Nemyslíme si, že
existuje dôvod na samostatné, respektíve odlišné monitorovanie kreditného rizika u klientov
získaných externou distribúciou. Súhlasíme
s vyššou diverzifikáciou externej distribúcie,
čo však považujeme za interné rozhodnutie
bánk,“ hovorí Podhorec.
Všetky dotknuté subjekty považujú odporúčania NBS predovšetkým za preventívne kroky,
ktoré majú viesť k tomu, že pre banky nebude
z poskytovania úverov plynúť zbytočné riziko.
Dana Vrabcová pritom ešte v septembri uviedla, že podiel zlyhaných úverov na bývanie na
Slovensku sa pohybuje okolo troch percent a pri
spotrebných úveroch je to necelých 8 %. Okrem
toho upozornila na to, že na Slovensku má úver
na vlastné bývanie relatívne nízky počet ľudí.
„Vo vlastnom, ale s úverom, žije každý desiaty
Slovák, teda 9,6 % obyvateľov. Spolu s ďalšími
krajinami z kategórie takzvaných nových členských krajín EÚ sme sa zaradili na koniec pomyselného rebríčka. V porovnaní s našimi ostatnými susedmi sa ale kvôli bývaniu zadlžujeme vo
výrazne nižšej miere. V Česku žije vo vlastnom,
ale s úverom až 18,0 % obyvateľov, v Maďarsku
dokonca 21,6 %. V EÚ ako takej žije v nehnuteľnosti, na kúpu ktorej si požičala z banky, viac
ako štvrtina obyvateľov,“ dopĺňa Vrabcová.
Pri poskytovaní úverov vstupujú banky
vždy do rizika. Úlohou NBS je chrániť
stabilitu bankového sektora, preto sa snaží
riziko, aj za cenu občasných kontroverzií, znižovať. Či sa to slovenskej centrálnej
banke darí, ukáže budúcnosť.
NEXT FUTURE
49
BANKY A POISŤOVNE . Online bankovníctvo prekvitá. Nové trendy sa objavujú každý druhý rok
ONLINE BANKOVNÍCTVO
PREKVITÁ. NOVÉ TRENDY SA
OBJAVUJÚ KAŽDÝ DRUHÝ ROK
Autor: Dominika Betáková
Internetbanking je vo svete čoraz využívanejší a tento trend sa
nevyhýba ani Slovensku. V súlade s tým banky robia internetové bankovníctvo dostupnejším a vyvíjajú nové mobilné aplikácie. „Vplyvom vysokej konkurencie v bankovom sektore banky
klientom prinášajú technologické novinky v priemere každé
dva roky. Tie sa medzi klientmi zvyčajne veľmi rýchlo uchytia,“
povedala pre Next Future Zuzana Murcko, hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie.
Ak si chcú banky udržať klientov a prilákať nových, musia plniť ich priania. A tie sa
stále viac zameriavajú práve na oblasť internetového bankovníctva. Bain & Company,
jedna z najväčších amerických konzultačných
spoločností, predpovedá, že do šiestich rokov
bude až 95 percent interakcií medzi zákazníkmi a bankami prebiehať digitálne. „Nie
je to preto, lebo by to chceli samotné banky.
Chcú to ich klienti – tí chcú a očakávajú väčšie
pohodlie a jednoduchú komunikáciu,“ predpovedá Mike Baxter, člen vedenia spoločnosti
Bain & Company.
Internetové banky využívajú dokonca
aj seniori
Internetové bankovníctvo dnes zažíva najväčší
úspech v Nemecku a Rakúsku. Na Slovensku
v súčasnosti pôsobia štyri internetové banky.
Jednou z nich je česká Fio banka, ktorá v sloven-
50
NEXT FUTURE
skom bankovom sektore pôsobí od roku
2010. V susednej Českej republike bola prvou
finančnou inštitúciou, ktorá zaviedla v roku
1998 u našich susedov internetbanking. O rok
neskôr prišla s mobilnou aplikáciou Smartbanking. „Dôvera a využívanie bankovníctva na internete sa za posledné roky rozhodne
zvyšuje. Je to zjavné okrem iného aj z toho,
že prístup na naše webové stránky z mobilných zariadení sa oproti predošlému roku
dvojnásobne zvýšil,“ vysvetlil pre Next Future
Zdeněk Kovář z Fio banky. Dodal, že Slováci
a Česi majú stále väčší záujem o bankovníctvo
cez mobilné telefóny a tablety.
Neustály nárast záujmu o online banking
zažíva aj banka Zuno, ktorá sa na slovenskom trhu objavila tiež pred štyrmi rokmi.
Podľa Lukáša Tomisa, hovorcu banky Zuno,
sa tento trend prejavil dokonca aj medzi staršími ľuďmi. „Seniori tvoria osem percent
NOVEMBER 2014
Online bankovníctvo prekvitá. Nové trendy sa objavujú každý druhý rok . BANKY A POISŤOVNE
z našich klientov a polovica z nich
aktívne využíva svoj účet, najčastejšie
pre domáce platby. Naším najstarším
klientom je 94-ročná pani,“ priblížil
Tomis pre Next Future fakt, že zvyšujúca sa finančná gramotnosť spoločne
s prístupom na internet otvárajú dvere
k online bankingu aj seniorom.
Služby online bánk
Podľa Kovářa z Fio banky ľudia využívajú napríklad možnosť založiť si online
účet alebo ďalšie produkty ako kontokorent – možnosť ísť na svojom účte „do
mínusu“. To však zatiaľ môžu urobiť len
českí zákazníci. „Našim klientom na
Slovensku chceme tieto služby v blízkej
budúcnosti ponúknuť tiež,“ vysvetlil
Kovář. Okrem toho Fio banka poskytuje internetbanking aj mobilnú aplikáciu Smartbanking pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone.
„Klienti v Smartbankingu môžu zadávať transakcie, sledovať stav účtu, meniť
limity platobnej karty, alebo ju blokovať a ďalšie funkcie. Podnikatelia môžu
napríklad využiť bezplatnú aplikáciu
API Bankovníctvo, ktorá umožňuje bezpečné, automatizované spracovanie bankových výpisov, pohybov na
účtoch ,alebo zadávať hromadné platby,“ priblížil Kovář, aké možnosti pre
klientov poskytuje Fio banka.
Tomis, hovorca Zuno banky, približuje mobilnú aplikáciu Zuno. Tá je tiež
dostupná pre všetky tri mobilné platformy a klienti si na nej môžu otvoriť
aj bankový účet. Stačí, ak odfotia svoj
občiansky preukaz. Okrem toho Zuno
ponúka všetky štandardné služby online
bankovníctva. „Obľúbenou aplikáciou
medzi používateľmi mobilného bankovníctva je napríklad ATM lokátor – ten vás
pomocou GPS a kamery v telefóne zavedie k najbližšiemu bankomatu, bankovej
pobočke alebo k pošte,“ dodal Tomis.
„Klasické“ banky nezaostávajú
Nárast počtu klientov používajúcich online banking zažíva aj Poštová banka a Československá obchodná banka – ČSOB. „Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku vzrástol
počet používateľov internetbankingu
takmer o 40 percent. Každý mesiac
realizuje svoje platby cez internet
takmer tretina klientov Poštovej
banky,“ zhodnotila pre Next Future
Lenka Lendacká, hovorkyňa Poštovej
banky. Táto banka v súčasnosti neponúka aplikáciu pre mobilné bankovníctvo. „Klienti však majú k dispozícii mobilnú verziu internetbankingu,
ktorá je plnohodnotnou náhradou
aplikácie,“ vysvetlila Lendacká.
ČSOB naopak mobilnou aplikáciou disponuje a podľa slov Zuzany Eliášovej, hovorkyne ČSOB, túto
možnosť využíva čoraz viac klientov.
„Zaujímavosťou je, že jeden používateľ sa do aplikácie ČSOB SmartBanking prihlási v priemere 17-krát do
mesiaca,“ povedala pre Next Future Eliášová. V mobilnej aplikácii
Smartbanking sa dá platiť aj vytvorením tzv. QR kódu. Túto funkciu
ponúka aj internetová Fio banka.
Ide o možnosť v mobilnej aplikácii vytvoriť QR kód, ktorý môže iný
používateľ načítať z čiarového kódu
na šeku. „Hodí sa to, keď idete spolu
s kolegami na obed a nemáte pri sebe
presnú sumu v hotovosti, aby ste sa
na obedové menu zložili. Vďaka QR
kódu ten, ktorý účet za ostatných
zaplatil, môže v mobilnej aplikácii
vytvoriť QR kód a ostatní ho následne oskenujú. Funguje to aj cez e-mail.
Úhradu potom ostatní jednoduchým
spôsobom prevedú na účet,“ priblížila túto funkciu Eliášová.
Obľúbenou funkciou v mobilnej
aplikácii je podľa jej slov aj uzatvo-
renie cestovného poistenia, ktoré je
platné takmer okamžite. Ak klienti odpovedia na pár otázok, dostanú tu aj radu ohľadne toho, aké
doplnkové poistenie zvoliť. „Klienti
využívajú aj službu Cestovný asistent, ktorá je súčasťou aplikácie od
júna tohto roku. Tá ponúka klientom rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti. Výhodou tejto
služby je, že sa nachádza vo verejnej
zóne – čo znamená, že je dostupná aj
bez pripojenia na internet,“ vysvetlila Eliášová za ČSOB.
Nové trendy
Bankový sektor sleduje tendencie
v spoločnosti a snaží sa im prispôsobiť.
Kvôli rozšíreniu informačných technológií a dostupnosti pripojenia na internet stále viac ľudí využíva mobilné
zariadenia na kontrolu svojich financií.
Ak chcú banky uspieť, musia klientom
vychádzať čo najviac v ústrety. Podľa
Kovářa z Fio banky sa bankovníctvo
vydáva smerom k online službám, ako
sú založenie si účtu cez internet a zriadenie kontokorentu. „Úplný prechod
klientov do sveta online bankovníctva
však neočakávame,“ dodal Kovář na
margo budúcnosti bankovníctva.
Tomis zo Zuno banky naopak predpokladá, že bankové služby budú viesť
k čoraz väčšej virtualite. „Pobočky sú
nákladné a na zmeny na trhu a požiadavky klientov reagujú pomaly,“
vysvetlil svoj pohľad Tomis. Dodáva,
že je pravdepodobné, že banky budú
orientované na zvýšenie výkonnosti svojich služieb a procesov. „Budú sa
snažiť svojimi službami presahovať do
sfér, ktoré ich zaujímajú. To je napríklad aktívne pomáhanie klientom pri
rozhodovaní sa o výdavkoch a rozdeľovaní príjmov,“ uzavrel svoju predpoveď
do budúcna Tomis.
NEXT FUTURE
51
BANKY A POISŤOVNE . Aegon Partner – našou ambíciou je rast
AEGON PARTNER
NAŠOU AMBÍCIOU
JE RAST
Autor: redakcia NEXT FUTURE, Foto: Aegon
Aegon založil novú sieť interného makléra ako prvá poisťovňa na Slovensku.
V spolupráci s inými poisťovňami a bankami bude ponúkať svojim klientom široké portfólio finančných služieb. Tento nový distribučný kanál pod
hlavičkou Aegon Partner je na slovenskom poistnom trhu zatiaľ unikátom.
O plánoch, cieľoch a prínosoch interného makléra sme sa rozprávali s jeho
riaditeľom Gabrielom Ondikom.
Pán Ondik, aké boli hlavné dôvody pre
vznik maklérskej spoločnosti pracu‑
júcej pod hlavičkou medzinárodnej
poisťovne?
Aegon Partner je reakciou na zmeny, ktorými prechádza finančný trh. Aj na Slovensku sa finančné služby dynamicky menia
a vyvíjajú. Každá spoločnosť má ambíciu vyhovieť čoraz náročnejším požiadavkám svojich klientov. Navyše, finančný trh
v blízkej dobe výrazne ovplyvní očakávaná regulácia. Predpokladám, že bude mať
silný účinok na malé a stredné maklérske
spoločnosti. Už dnes existuje reálna hrozba,
že zaniknú zálohové provízie, na ktoré je
v súčasnosti navyknutá väčšina maklérov.
Pri postupne vyplácaných províziách môžu
mať malé a stredné spoločnosti problémy
52
NEXT FUTURE
s cash flow a profitabilitou. Ďalšou hrozbou
pre maklérov môže byť i spomalenie obchodu s hypotékami. Na tieto zmeny treba byť
pripravený a Aegon Partner pripravený
je. Pod záštitou globálnej značky dokáže
ponúkať široké portfólio finančných služieb
pre svojich klientov.
Novú maklérsku sieť zastrešuje pois‑
ťovňa Aegon. Znamená to, že klien‑
tom poskytujete len jej produkty? Aké
konkrétne finančné produkty a služby
máte vo svojom portfóliu?
Aegon Partner a jeho makléri už dnes
spolupracujú s množstvom spoločností,
ktoré sú významnými hráčmi na domácom
trhu. Konkrétne ide o 12 poisťovní, 5 bánk
a 3 stavebné sporiteľne. V našom portfó-
NOVEMBER 2014
Aegon Partner – našou ambíciou je rast . BANKY A POISŤOVNE
NEXT FUTURE
53
BANKY A POISŤOVNE . Aegon Partner – našou ambíciou je rast
liu sú poistné produkty – životné
poistenie, poistenie majetku, vozidiel, cestovné poistenie či poistenia pre podnikateľov. Ďalej ponúkame starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri a stavebné sporenie.
Takisto
poskytujeme
bankové
produkty – ako napríklad hypotéky,
úvery či investičné produkty. Naši
poradcovia vyberajú produkt, ktorý
je najvhodnejší pre klienta bez ohľadu na značku.
Toto sú služby, ktoré sú na
našom trhu už takisto známe.
V čom konkrétne sa bude
Aegon Partner líšiť od exis‑
tujúcich maklérskych spoloč‑
54
NEXT FUTURE
ností, ktorých sú na Slovensku
stovky?
Našou veľ kou devízou je silné
zázemie medzinárodnej poisťovne. Koncern Aegon v súčasnosti pôsobí vo viac ako 25 krajinách
Európy, Ameriky a Ázie. Jednotlivé zložky si medzi sebou vymieňajú skúsenosti a znalosti, ktoré
majú nesmiernu hodnotu. Ako
globálny koncern sme pripravení čeliť i silným otrasom a prípadnej kríze vo finančnom sektore. Na
lokálnej úrovni ponúkame vlastnú
sieť obchodných kancelárií, ktorá
každým rokom rastie. Aktuálne
nás klienti nájdu v 17 mestách po
celom Slovensku.
Model, ktorý opisujete, je na
Slovensku novinkou. Nechali
ste sa inšpirovať práve spomína‑
nými skúsenosťami zo zahrani‑
čia? Funguje niečo podobné i vo
svete?
Áno, samozrejme, nájdeme podobné modely i za našimi hranicami.
Ako príklad môžem uviesť americkú spoločnosť vlastnenú Aegonom –
World Financial Group. Aj keď ide
o odlišný systém práce, obchodný
model, pri ktorom Aegon vlastní
a podporuje maklérsku spoločnosť,
je rovnaký. World Financial Group
funguje už 13 rokov, pracuje v ňom
23-tisíc poradcov a každý rok obsadzuje čelné pozície medzi poskyto-
NOVEMBER 2014
Aegon Partner – našou ambíciou je rast . BANKY A POISŤOVNE
vateľmi finančných služieb v USA.
Budeme veľmi radi, ak sa nám tento
model sprostredkovania podarí
presadiť i na Slovensku. Zatiaľ sme
prví, kto sa o to pokúša.
Aké výhody ponúkate klientovi?
Klientovi
ponúkame
komplexné finančné poradenstvo a servis,
ktorý dokážeme poskytnúť z jedného miesta a klient tak nemusí obiehať päť finančných domov. Poskytujeme odborné služby, skúsenosti
a stabilitu, ktorá je dnes silnou devízou. Pri servise môžu tiež zákazníci
využiť výhody kamenných pobočiek,
ktorých bude stále viac. V neposlednom rade ponúkame zázemie medzinárodného poisťovacieho koncernu.
V rámci predaja finančných
služieb sa môžeme pozrieť aj na
opačnú stranu. Aké konkrét‑
ne výhody ponúkate pre svojich
predajcov a sprostredkovateľov?
Sprostredkovatelia, ktorí s nami
spolupracujú, majú k dispozícii široké portfólio produktov,
na ktoré sú zvyknutí. Nechceme
ich v ničom obmedzovať. Takisto pokračujú v práci svojím vlastným systémom, ktorý im vyhovuje.
Aegon Partner vystupuje doslova
v pozícii partnera – poskytuje technické zázemie, právnu i administratívnu pomoc. Založenie vlastnej maklérskej spoločnosti nie je
jednoduché. Prináša so sebou veľa
administratívy, právnych povinností a byrokratického zaťaženia.
Zrazu vám neostáva čas na samotných klientov a finančné poradenstvo. My ponúkame podporu práve
v tejto oblasti. Navyše poskytujeme bezplatné odborné vzdelávanie
na pravidelnej báze.
Takáto administratívna podpo‑
ra vyžaduje určité náklady. Poža‑
dujete od nových sprostredkova‑
teľov nejaké finančné vstupy?
Práve naopak. Novým sprostredkovateľom ponúkame napríklad
príspevok na zriadenie kancelárie.
Sme si vedomí, že v oblasti náboru
dobrých a kvalitných sprostredkovateľov pôsobí tvrdá konkurencia.
Verím, že naša ponuka je motivačná. Okrem veľmi atraktívnych provízií poskytujeme fixný adaptačný plat
do jedného roka od nástupu alebo
zaujímavé bonusy za nábor.
Predtým, ako ste sa stali riadi‑
teľom interného makléra Aegon
Partner, ste viedli vlastnú maklér‑
sku spoločnosť QNT SK. Prečo
sa maklér ako vy rozhodol odísť
z vlastného podnikania do korpo‑
rátnej sféry?
Korporátne prostredie dôverne
poznám už z predošlých pracovných
skúseností. Vždy som sa domnieval,
že vo vlastnom biznise si viac zarobíte a práca pôjde ľahšie. Na vlastnej koži som sa však presvedčil, že
nie vždy to musí byť pravda. Navyše, spomínané zmeny na finančnom trhu ako regulácia či spomalenie trhu z hypotékami, by mali
negatívny vplyv nielen na mňa, ale
aj na ľudí, s ktorými spolupracujem veľa rokov. A ponuka od Aego-
nu bola ideálnou príležitosťou, ako
získať partnera, ktorý vás v prípade
veľkých legislatívnych a trhových
zmien podrží. Naďalej pritom môžeme pracovať vlastným systémom so
širokým portfóliom produktov, ale
aj klientov či podporných nástrojov.
Čo dnes hodnotíte pozitívne a čo
negatívne od príchodu makléra
Aegon Partner na trh?
Medzi pozitíva tejto spoločnosti určite patrí jej pripravenosť. A to
po všetkých stránkach – od IT riešení až po legislatívny rámec. Ako
negatívum by som označil nízku
znalosť sprostredkovateľov o takejto
forme finančného sprostredkovania.
Každý si automaticky myslí, že sme
nútení predávať iba produkty značky Aegon.
Na záver by ste nám mohli prezra‑
diť niečo o svojich plánoch. Aké sú
vaše ambície do blízkej budúcnosti
z pozície riaditeľa makléra Aegon
Partner?
Ambíciou Aegon Partner je rast.
Nielen v počte klientov, ale aj počtom
spolupracovníkov pri súčasnom
zabezpečení vysokej kvality poradenstva. Dnes hľadáme nových ľudí,
ktorým vieme poskytnúť výnimočné trhové podmienky, veľký kmeň
klientov a silné zázemie. Preto som
presvedčený, že sa nám to podarí.
NEXT FUTURE
55
BANKY A POISŤOVNE . PayPal – bezpečná peňaženka v internetovom svete
PAYPAL
BEZPEČNÁ PEŇAŽENKA
V INTERNETOVOM SVETE
Autor: Marek Mittaš
Keď sa pod niečo podpíše Elon Musk, znamená to jedine úspech
a inovácie. Tento muž je šéfom Tesla Motors, automobilky, ktorá
robí vo svete automobilov prevrat. Elon predstavuje moderného revolucionára bez zbrane na plný úväzok. Je totiž aj otcom
myšlienky bezpečných a rýchlych platieb cez internet, čím zmenil
celé online podnikanie. PayPal predstavuje bezpečnú internetovú
peňaženku pre viac ako milión ľudí.
Revolučný nápad
Príbeh PayPal sa začal v Palo Alto v Kalifornii. Bol rok 1998, internetová komunita sa
začala rozvíjať a s ňou prichádzali aj záujemcovia o predaj služieb a produktov. Ako to
na nových trhoch býva, našli sa špekulanti, ktorí vedeli veľmi rýchlo zneužiť čísla
kreditných kariet. Presne takémuto scenáru
malo zabrániť vytvorenie systému PayPal.
Vo svojej podstate slúži ako medzinárodná virtuálna peňaženka, ktorú je možné
prepojiť so svojou platobnou alebo kreditnou kartou, prípadne si na ňu poslať peniaze prostredníctvom svojho bankového účtu
službou Trust Pay. „Túto peňaženku môžete
použiť na platby cez internet bez toho, aby
sa obchodníci dostali k citlivým údajom
ako je napríklad číslo karty. Zneužitie čísla
karty je totiž najväčšia obava používateľov
internetu. PayPal našiel riešenie, ktoré sa
masívne rozšírilo,“ konštatuje pre NEXT
FUTURE David Rintel, riaditeľ rozvoja
spoločnosti Trust Pay.
56
NEXT FUTURE
Na vytvorenie celosvetovo platnej peňaženky stačí málo. Postup vysvetľuje David
Rintel: „Poskytujeme dobíjanie účtov
PayPal prostredníctvom klasických bankových prevodov. V roku 2011 sme sprístupnili službu a popularita PayPal ako platobného prostriedku enormne rastie.“ Na Slovensku nie je PayPal extrémne rozšírený, no
Slováci čoraz viac nakupujú v zahraničí.
Predstavuje jednoduchý spôsob ako platiť
za tovar kdekoľvek na svete a dobíjať jednoducho a bezpečne pomocou internetbankingu. „Vďaka Trust Pay sú peniaze pripísané na akýkoľvek účet takmer okamžite,“
vysvetľuje Lukáš Tomisa, hovorca Zuno
bank. Platby sú rýchle, bezpečné a medzinárodné. Práve týmito výhodami si získal
PayPal srdcia internetovej komunity.
Ochrana áno aj nie
Ako nič na svete, ani PayPal nemá len jednu
stranu mince posiatu výhodami. Systém je
obľúbený najmä medzi veľkými internetový-
NOVEMBER 2014
PayPal – bezpečná peňaženka v internetovom svete . BANKY A POISŤOVNE
mi obchodmi a aukčnými portálmi
ako napríklad eBay, no má aj obmedzenia. „Neodporúčame nechávať na účte
PayPal veľkú sumu peňazí, pretože účty
v bankách sú predsa len oveľa viac technicky aj právne zabezpečené,“ hovorí
Lukáš Tomis, hovorca Zuno bank.
Peniaze na PayPal účte sú chránené
proti krádeži nečestnými obchodníkmi, no iné garancie prakticky neposkytuje. PayPal totiž nie je
banka a s tým súvisia aj riziká. „Je
to služba, ktorá funguje samostatne a nie je od banky závislá. Ak však
chcú klienti platiť prostredníctvom
PayPalu, musia mať, samozrejme,
účet v banke. PayPal sám osebe nie
je banka, takže peniaze, ktoré vložíte
na PayPal účet, nie sú chránené tak,
ako vklady v banke,“ hovorí Lukáš
Tomisa, hovorca online banky Zuno.
Preto je vhodné PayPal používať naozaj
primárne na to, na čo bol určený.
Priestor pre daňové úniky nehľadajte
Virtuálna
peňaženka,
úložisko
peňazí. Takýto status môže lákať
mnohých investorov na utajenie
peňazí, či vytvorenie PayPal účtu
na zakrytie príjmov. David Rintel
však priestor na daňové úniky
alebo utajenie peňazí nevidí. Koniec
koncov, ak by išlo o ľahko zneužiteľnú službu práve na tento účel, bol by
PayPal pod paľbou úradov. Odoslanie peňazí na účet PayPal je rovnako priehľadné a vystopovateľné ako
odoslanie do ktorejkoľvek inej banky
v zahraničí. „PayPal ako taký zastrešuje Luxemburská banka, takže sa
ich týka rovnaký rámec ako ktorejkoľvek inej finančnej inštitúcie. Pri
pokusoch o daňový únik je problém,
ako financie z účtu PayPal vôbec
prijať. Štandardne môžete za tovar
platiť, ale peniaze z PayPal si môže-
te poslať spätne len na svoj vlastný účet vedený v inej banke, čím sa
obmedzuje manipulácia s finančnými prostriedkami. „Samozrejme,
pokiaľ sa niekto rozhodne dať peniaze na PayPal účet a tieto nepriznať
v daňovom priznaní, spácha daňový podvod, no riziko je rovnaké
ako keby mal financie v inej banke,“
vysvetľuje David Rintel.
sakciu vrátiť, pošle predajca naspäť
sumu nižšiu, ako klient pôvodne
zaplatil,“ hovorí Lukáš Tomisa.
Hoci sa vyskytli prípady, keď niektorí
malí predajcovia v aukciách nepriznali
svoje príjmy v daňovom priznaní, ide
skôr o zlyhanie jednotlivcov ako systému. Dnes má PayPal cez 130 miliónov
aktívnych účtov. Tým sa v podstate
stáva masívnou finančnou inštitúciou
s renomovaným menom a nie nástrojom pre internetových špekulantov.
Koniec koncov, vznikol ako nástroj
boja proti nim.
Pre obchodníkov pracujúcich so zahraničnou klientelou je však omnoho
zaujímavejší než poplatok objem ľudí,
ktorí disponujú peňaženkou PayPal.
Dnes z poznania a vývoja na trhoch
možno povedať, že pokiaľ chce
slovenský e-shop predávať v zahraničí, je PayPal povinnou jazdou.
Napriek tomu Zuzana Eliášová vidí
problém hlavne v tom, že nie všetci
E-comm obchodníci musia podporovať tento typ platby a používatelia účtu sú obmedzení len na obchody spolupracujúce s PayPal, čo
v porovnaní s použitím klasických
platieb nehrozí. PayPal sa však aj
kvôli týmto obmedzeniam posúva
stále vpred.
Úskalím je cena
Platba mobilom aj v obchode
PayPal je vo svete plne akceptovanou metódou, no mnoho aj spoľahlivých slovenských portálov pri platbe klienta stále radšej presmeruje
priamo na stránku banky. Vtedy je
prevod ešte bezpečnejší, keďže klient
platí priamo vo svojej banke. Prečo
však neprejde každý obchodník pod
PayPal? Jednou z negatív je jeho cena.
PayPal má mnoho výhod, no musí
z niečoho žiť a to je jeho hlavná nevýhoda. Ako hovorí David
Rintel, poplatok za platby sa pohybuje niekde na úrovni 3,5 percenta. Banky teda vedia dať v súčasnosti stále atraktívnejšie ceny. Hoci
poplatky platia pre obchodníka,
v niektorých prípadoch sa dotknú aj
klientov. „Poplatky zvyčajne znáša
obchodník, ale keďže jemu príde na
účet suma, ktorá je o tieto poplatky
znížená, v prípade, že je nutné tran-
PayPal má plne optimalizované mobilné a tabletové stránky a, samozrejme, majú aj špičkové mobilné aplikácie, čo patrí
k tomu najlepšiemu na trhu v oblasti používateľského prostredia. Zlepšiť možnosti využitia sa snažia aj
inováciou platobných technológií.
„V USA a Veľkej Británii už začali
penetrovať segment POS, kde môžete pomocou PayPal platiť kávu či
tovar v obchode, čo je istý presun
k peňaženke, ktorá je použiteľná
nielen pri internetových platbách,
ale aj pri nakupovaní,“ hovorí David
Rintel. PayPal teda v systéme ochrany a rýchlosti platieb, ako aj pohodlnosti používateľského prostredia
banky často predbieha. Svoje nedostatky sa snaží permanentne vyvažovať a spraviť svet virtuálnych
platieb ešte efektívnejším.
NEXT FUTURE
57
BANKY A POISŤOVNE . Druhý pilier je na Slovensku už desať rokov. Bude vyplácať prvé dôchodky
DRUHÝ PILIER JE NA SLOVENSKU
UŽ DESAŤ ROKOV.
BUDE VYPLÁCAŤ PRVÉ
DÔCHODKY
Autor: Dominika Betáková
Prvého januára uplynie desať rokov od vzniku druhého piliera na
Slovensku. Od nového roka začnú dôchodcovské správcovské spoločnosti vyplácať prvé dôchodky svojim sporiteľom. Časté zmeny legislatívy ohľadne druhého piliera však stále mnohých odrádzajú. „Jednou
z výhod druhého piliera je fakt, že na rozdiel od prvého piliera sú úspory
vlastníctvom sporiteľa. To znamená, že v prípade predčasného úmrtia
sa stávajú majetkom dedičov,“ vysvetlil pre Next Future Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií.
V
druhom pilieri si aktuálne sporí
približne milión a pol Slovákov.
Doteraz však prešiel druhý pilier
mnohými legislatívnymi zmenami. Tri zo šiestich dôchodcovských správcovských spoločností tvrdia, že súčasné zákony
systém stabilizovali. „Súčasný stav považujeme
za najlepšiu alternatívu s ohľadom na doterajšie
zmeny druhého piliera,“ povedal pre Next Future
Stanislav Žofčák, predseda predstavenstva DSS
Poštovej banky. Ako vlastne druhý pilier funguje,
aké sú jeho výhody a nevýhody, ktorým DSS sa
darí najviac a aký bude ich predpokladaný vývoj?
Fungovanie dôchodcovských správcov‑
ských spoločností
Cieľom starobného dôchodkového sporenia, takzvaného druhého piliera, je financovať dôchodok prostredníctvom sporenia
z časti povinných odvodov. Sporiteľ si tak popri
dôchodkovom poistení v prvom pilieri a prípadne ďalších formách sporenia môže sporiť aj
v druhom pilieri, za čo nezaplatí o nič viac.
58
NEXT FUTURE
Po výbere DSS a zvolení si konkrétnych
fondov, v ktorých si chcete sporiť, ste evidovaný ako sporiteľ v druhom pilieri. Vstupom
do druhého piliera sa zmení to, že časť odvodov, ktoré za vás váš zamestnávateľ platil do
Sociálnej poisťovne, pôjde na váš osobný
dôchodkový účet v DSS. Celková výška odvodov sa nezmení, len sa prerozdelí medzi prvý
a druhý pilier. Za investovanie vašich peňazí zodpovedá konkrétna DSS. V súčasnosti
predstavuje odvod do druhého piliera, ktorý
sa každý mesiac sporiteľovi sporí na jeho
osobnom účte u DSS, štyri percentá hrubej
mzdy. „Za tieto zdroje DSS nakupuje dôchodkové jednotky vo fondoch, ktoré si sporiteľ
zvolí. Fondy investujú prostriedky do akcií,
dlhopisov alebo indexov. Zhodnotenie týchto aktív alebo vyplácané dividendy zvyšujú
hodnoty podielov sporiteľov, a tým dochádza
k rastu hodnoty ich účtu,“ vysvetlil Ďurana.
Dodal, že na konci sporenia si musí sporiteľ
podať žiadosť o dôchodok v DSS alebo Sociál­
nej poisťovni.
NOVEMBER 2014
Druhý pilier je na Slovensku už desať rokov. Bude vyplácať prvé dôchodky . BANKY A POISŤOVNE
História druhého piliera vo svete
a u nás
Prvý investičný penzijný fond bol zriadený v Holandsku v súkromnej železničnej spoločnosti v roku 1845. Od roku
1949 bola už pre veľkú časť holandských
zamestnávateľov účasť v sektorových
penzijných fondoch povinná.
Na Slovensku vznikol druhý pilier
v januári 2005 a v súčasnosti má sporiteľ možnosť vybrať si zo šiestich DSS.
To sú Allianz – Slovenská DSS, ING
DSS, VÚB Generali DSS, Aegon DSS,
DSS Poštovej banky a AXA DSS. V tej,
ktorú si sporiteľ zvolí, si ďalej vyberie zo
štyroch typov dôchodkových fondov,
podľa toho, do akej miery je ochotný
riskovať. Sporiteľ si môže vybrať dva
zo štyroch fondov, pričom jeden musí
byť povinne dlhopisový. Jednotlivé
vlády menili druhý pilier z povinného
na dobrovoľný a naopak a tiež menili
sadzby príspevkov.
Výhody a nevýhody
Niet sa čo čudovať tým, ktorí druhému pilieru na Slovensku nedôverujú. „Sedemdesiatročný dôchodca zažil
druhú svetovú vojnu, znárodnenie,
menovú reformu, revolúciu, vznikajúcu demokraciu, sľuby švajčiarskych
dôchodkov a najväčšiu finančnú krízu.
Zákon o sociálnom poistení sa upravuje dvakrát do roka a posledných sedem
rokov sa znižujú priznávané dôchodky,“
zhodnotil Ďurana. Dodáva, že samotný druhý pilier bol trikrát otvorený,
čo znamenalo, že z neho mohli vystúpiť sporitelia a niekoľkokrát sa menilo
nastavenie vstupu. Sporitelia tiež boli
presúvaní medzi fondmi, takže je prirodzené, že ľudia sú nedôverčiví.
Medzi riziká druhého dôchodkového
piliera určite patrí politické riziko, ktoré
sa naplno prejavilo v susednom Maďarsku. Vláda Viktora Orbána druhý pilier
znárodnila a ľudia prišli o svoje úspory. Ďalším rizikom môže byť investičná chyba DSS, keď sa nasporené peniaze
sporiteľov môžu znehodnotiť.
Výhody sporenia však nad týmito rizikami značne prevažujú. „Dnes je už
všeobecne akceptovanou skutočnosťou,
že prvý pilier bude nutné stále viac solidarizovať, čiže rozdiely medzi priznávanými dôchodkami sa budú zmenšovať
a miera náhrady mzdy postupne znižovať,“ vysvetlil Viktor Kouřil, generálny
riaditeľ VÚB Generali DSS. To znamená, že postupom času bude jedno, či ste
zarobili počas svojho aktívneho života
2 000 eur, alebo 700. Dôchodok z prvého piliera bude podobný pre obe skupiny ľudí. „Príčina je jednoducho v demografii – na dôchodcov nebude mať
kto pracovať. Z uvedeného je jasné, že
ten, kto bude chcieť aj v dôchodku žiť
a nielen prežívať, bude musieť mať úspory,“ dodal Kouřil.
Podľa Miroslava Kotova, vedúceho oddelenia správy aktív z Allianz – Slovenskej
DSS, nemajú prvý a druhý pilier medzi
sebou bojovať. „Sú na to, aby sa dopĺňali
a rozkladali riziká zabezpečenia v starobe na viacero zdrojov. Vzhľadom na
demografickú krízu sú riziká v prvom
pilieri pomerne vysoké a preto by druhý
pilier mal byť voľbou pre drvivú väčšinu
pracujúcej populácie,“ zhodnotil Kotov.
Medzi výhody druhého piliera patrí
hlavne to, že klient si sporí na vlastný
dôchodkový účet, ktorý je dediteľný.
Druhou výhodou je vyššie spomenuté rozloženie rizika. „Ďalšími sú napríklad to, že klient bude dostávať peniaze
z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne
a z úspor na svojom vlastnom dôchodkovom účte. Tiež má o účtoch neustály
prehľad a sám si zvolí investičnú stratégiu, aby jeho úspory boli zhodnocované čo najefektívnejšie,“ zhrnul výhody
druhého piliera Žofčák z DSS Poštovej
banky. Ďalšou výhodou je bezpečnosť
druhého piliera, ktorú tvorí päťstupňový dohľad a kontrola – Národná banka
Slovenska v mene štátu, depozitár, čo je
nezávislá banka, ktorá vykonáva dohľad
nad činnosťou DSS, nezávislý audítor,
samotná DSS a sporiteľ. Výhodami sú
tiež nízke poplatky za správu dôchodkových fondov, fakt, že pri sporení v druhom pilieri nezáleží na počte
občanov v produktívnom veku, ktorí
sú kľúčoví pri prvom pilieri a možnosť
extra dôchodkovými príspevkami
zvýšiť svoj dôchodok. „Práve na tieto
príspevky platí do roku 2016 zaujímavá
daňová úľava. Najväčšou výhodou však
je fakt, že sporiteľ neplatí ani cent navyše. Príspevky sú vlastne súčasťou jeho
odvodu na dôchodkové poistenie, ktorý
sa uhrádza Sociálnej poisťovni,“ povedala Alena Fábryová, manažérka pre
dôchodky ING DSS.
Výsledky slovenských DSS
Najvyšší
výsledok
hospodárenia
dosiahla za prvých šesť mesiacov tohto
roka Allianz – Slovenská DSS, a to
4 318 000 eur. Za ňou nasleduje VÚB
Generali DSS s 2 592 000 eur. Treťou je
AXA DSS s 540 000 eur a po nej ING
DSS so 43 000 eur. Hospodársky výsledok Aegon DSS je dostupný za predošlý
rok 2013, a ten je 362 000 eur.
Predpokladaný
piliera
vývoj
druhého
Medzi riziká druhého piliera patrí
najmä politická nestabilita a časté
zmeny. Podľa Ďuranu však sporiteľov v druhom pilieri žiadna výrazná
zmena nečaká. „Zaujímavou otázkou
skôr bude, či budúce vlády nájdu odvahu zvyšovať odvod do druhého piliera
zo súčasných štyroch na šesť percent.
Žiadne iné zásadné zmeny nepredpokladám,“ uzavrel analytik.
NEXT FUTURE
59
Myslite na svoj život – poistite sa aktuálne so zľavou 30 %
MYSLITE NA SVOJ ŽIVOT
POISTITE SA AKTUÁLNE SO ZĽAVOU 30 %
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa
Životné poistenie je spoľahlivou formou finančnej
investície do budúcnosti a uľahčením neočakávaných
životných situácií pre seba i najbližších. Nebojte sa
dôchodkového veku, správny výber poistenia znamená
prvý krok k istote a spokojnejšej starobe.
Pri uzatvorení poistenia je na výber niekoľko možností – môžete si vybrať medzi rizikovým, kapitálovým či
investičným životným poistením.
Rizikové životné poistenie kryje riziko akejkoľvek straty
života. Ak klient umrie počas doby poistenia, oprávnenej
osobe vyplatí poisťovňa dohodnutú sumu. Toto poistenie
si môžu uzavrieť klienti od 15 do 80 rokov. Minimálna poistná doba je 5 rokov. Je vhodné najmä pre živiteľov rodiny,
na ktorých stojí rodinný rozpočet, ale aj pre tých, ktorí sú
zaťažení hypotékami či úvermi – pre týchto ľudí je možné
poistiť si rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou
sumou, ktorá postupne klesá tak, ako je postupne splácaný
úver. Výhodou tohto poistenia je nižšia cena. Poistná suma
by vždy mala byť nastavená tak, aby pomohla predísť zlej
finančnej situácii v rodine v prípade úmrtia živiteľa.
Na rizikové životné poistenie ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa aktuálne zľavu 30 percent. Výhoda platí
pre všetkých klientov, ktorí si uzatvoria rizikové životné
poistenie do 31. 10. 2014.
Pokiaľ máte záujem v rámci životného poistenia aj
sporiť, vyberáte si medzi kapitálovým a investičným
životným poistením. Poistné sa vždy rozdeľuje na poistenie – krytie rizika a na sporenie.
Kapitálové životné poistenie je konzervatívnejšia
forma šetrenia. V sporiacej časti je poistné investované
do dlhopisov – rezerv poisťovne. Po vypršaní poistnej
doby (alebo v prípade poistnej udalosti), ktorá je dohodnutá v zmluve, vám poisťovňa vyplatí celú vopred dojednanú sumu.
Investičné životné poistenie funguje vo všeobecnosti podobne ako kapitálové, časť z mesačného poplatku
sa však investuje do fondov - akciových, dlhopisových,
peňažných, prípadne komoditných.
V každom životnom poistení si môžete pripoistiť
krytie týchto rizík: úraz, choroba, invalidita, strata života
a nezamestnanosť.
Úrazové poistenie vám pomôže zmierniť nepriaznivé
dôsledky úrazu. Napríklad vám bude vyplatená určitá
suma v prípade, že úraz zanechá trvalé následky, alebo
vám bude vyplatené odškodné za pobyt v nemocnici,
prípadne počas pracovnej neschopnosti. Poistenie zahŕňa aj pomoc pri úraze s následkom smrti.
Pri chorobe je možné poistiť si riziko kritických
chorôb – závažné ochorenia a operácie. V tomto prípade
dostanete jednorazové odškodnenie v dojednanej výške.
Aj pri riziku choroby poisťovňa môže uhradiť odškodné
za pobyt v nemocnici v prípade choroby, prípadne ušlý
zárobok následkom práceneschopnosti či náklady na
chirurgický zákrok. Bonusom je služba Doktor+. Tá umožní klientovi bezplatne sa poradiť o diagnóze s viacerými
lekármi a zahŕňa aj asistenčnú službu. Operátori asistencie sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ochotne poradia, pomôžu a v prípade potreby zabezpečia aj
prepravu poisteného do nemocnice.
Ak sa klient stane invalidom, poisťovňa mu vypláca
dôchodok. Pri poistení proti nezamestnanosti poisťovňa
finančne pomôže v prípade, ak klient príde o prácu.
Životným poistením zabezpečíte svoju rodinu či blízkych a okrem toho si aj dlhodobo a pravidelne odkladáte peniaze. Poistné môžete platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Pri inom ako mesačnom
spôsobe platenia poistného vám poisťovňa dokonca
poskytne zľavu.
Viac informácií o životnom poistení je možné získať v jednotlivých pobočkách Allianz - Slovenskej poisťovne
alebo na bezplatnej Infolinke 0800 122 222. Klienti a ostatní záujemcovia majú k dispozícii širokú sieť obchodných zástupcov Allianz - SP, ktorí im profesionálne poradia. Kontakt na najbližšieho sprostredkovateľa je
možné nájsť na internetovej stránke www.allianzsp.sk, alebo získať na Infolinke.
na com
záleží
je mat‘ život vo
vlastných rukách
Život nie je len sladký. Povedzte
svoje „áno“ najviac oceňovanému
životnému poisteniu od najsilnej­
šieho partnera.
Uzatvorte si teraz rizikové životné
poistenie s 30 % zľavou, ktoré
ochráni vás a vašu rodinu v prípade
nepredvídaných udalostí.
30 % zľava
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ
POISTENIE
www.allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222
Michal a Zuzana Š., klienti Allianz ­ SP
MasterCard prináša nové mobilné platenie nielen na internete, ale i v kamenných obchodoch
MASTERCARD PRINÁŠA
NOVÉ MOBILNÉ PLATENIE
NIELEN NA INTERNETE,
ALE I V KAMENNÝCH
OBCHODOCH
MASTERC ARD MOBILE UŽ V YUŽÍVA JÚ DESIATKY TISÍCOV UŽÍVATEĽOV
MasterCard Europe a Wincor Nixdorf prináša unikátne platenie prostredníctvom aplikácie MasterCard Mobile/MasterPass. Tá dnes umožňuje
jednoduché platenie prostredníctvom mobilného telefónu v približne
6.000 e-shopoch na Slovensku a v Českej republike. Spoločnosť MasterCard chce možnosti platenia rozšíriť aj do kamenných obchodov, kde
bude aplikáciu možné použiť na samoobslužných termináloch, bankomatoch, výdajných automatoch a v doprave.
Užitočná aplikácia MasterCard Mobile/
MasterPass
Každý, kto chce jednoduché a bezpečné
platenie prostredníctvom smartfónu s aplikáciou MasterCard Mobile vyskúšať, si ju
môže zadarmo stiahnuť na Google Play a App
Store. Pre aktivovanie aplikácie je potrebné uviesť telefónne číslo, na ktoré príde SMS
správa s aktivačným kódom, nastaviť šesťmiestny mPIN, ktorý chráni aplikáciu proti
zneužitiu a zaregistrovať si svoje platobné karty. Nahrať je možné všetky platobné
karty nezávisle od vydávajúcej banky.
„Držitelia kariet môžu platiť už dnes pomocou
MasterCard Mobile od apríla. Tisíce Slovákov už tak pri platbe v internetových obchodoch nikde neuvádza žiadne údaje a platba
sa potvrdzuje zvoleným heslom priamo na
displeji mobilného telefónu,“ hovorí Richard
Walitza, viceprezident pre rozvoj mobilných
platieb a inovácií MasterCard Europe pre
62
NEXT FUTURE
Slovensko, ČR a Rakúsko, a dodáva: „testujeme ďalšiu novinku, kedy bude možné platiť
na tzv. samoobslužných termináloch jednoduchým naskenovaním QR kódu z displeja
pokladničného terminálu.“
Akceptácia platieb prostredníctvom MasterCard Mobile prináša výhody aj obchodníkom. Získajú tak rozšírenie obchodnej
siete a nových zákazníkov, bezpečný spôsob
garantovaných platieb a zníženie nákladov.
„Platby bude možné prijímať nielen na
samoobslužných termináloch, ale kedykoľvek a kdekoľvek bez toho, aby bolo potrebné inštalovať nové terminály. Stačí stiahnuť SmartPOS aplikáciu na smartphone
alebo tablet obchodníka. Tento inovatívny
systém platieb priláka nových zákazníkov,
ktorí preferujú rýchle a pohodlné nakupovanie. Hodí sa pre platby malých súm aj
tam, kde by bol terminál drahý,“ doplnil
Richard Walitza.
NOVEMBER 2014
K dispozícii na
TERAZ NA
STIAHNITE SI
APLIKÁCIU
HNEĎ TERAZ
MasterCard Mobile
®
Digitálna peňaženka pre jednoduché a bezpečné platby mobilným telefónom
Viac informácií nájdete na www.mastercardmobile.sk
FINANCIE . Výhody eseročky a živnosti si treba prepočítať
VÝHODY ESEROČKY
A ŽIVNOSTI SI TREBA
PREPOČÍTAŤ
Autor: Marek Mittaš
Podnikanie je alchýmia. Nezačína sa však generovaním zisku, ale voľbou správnej formy fungovania. Živnosť, alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, sú
dve najčastejšie formy podnikania a príležitosť, ako založiť vlastnú firmu prakticky na čokoľvek a okamžite. Zdá sa však, že ideálny model neexistuje a preto
si treba zvážiť, či podnikať na vlastné triko, alebo ručiť iba s obmedzením.
Ručenie majetkom aj sloboda s jeho
nakladaním
Za najväčšiu výhodu spoločností s ručením
obmedzeným sa pokladá miera krytia finančnej zodpovednosti len do výšky základného
imania. Naproti tomu živnostník ide na trh
so všetkým, čo má. Peniazmi, hnuteľným aj
nehnuteľným majetkom. V praxi to znamená,
že stačí zlý podnikateľský zámer alebo rozhodnutie a exekútor siahne aj na súkromné účty
živnostníka, jeho byt, či prípadne financie
rodinných príslušníkov. Ide o hraničnú situáciu,
no živnostník vedomý si tohto záväzku by mal
v podnikaní myslieť a prísne kontrolovať svoje
záväzky. Čo sa však na prvý pohľad zdá ako
nevýhoda, je do istej miery aj výhodou, keďže
živnostník nielen ručí, ale aj s celým majetkom
firmy nakladá. S financiami aj majetkom firmy
disponuje podľa svojho vlastného uváženia.
Majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným si
môže financie z firmy vyplatiť ako podiel na
zisku po zdanení, alebo ako odmenu spoločníka, teda v podstate akýsi stabilný plat. Majetok je majetkom firmy.
64
NEXT FUTURE
Eseročka od jedného eura
Prvý január 2015 bude pre slovenské podnikanie novou etapou. Zatiaľ bolo na založenie eseročky potrebné mať vklad minimálne
5 000 € alebo vyhlásenie o jeho vlastnení. Od
januára 2015 bude možné založiť spoločnosť
s ručením obmedzeným už od jedného eura
a druhým typom budú spoločnosti so základným imaním viac ako 25 000 eur. Tento
model sa tak zdá byť výhodnou alternatívou
k živnosti, keďže odpadá nutnosť mať počiatočný kapitál.
V zakladaní eseročiek a živností sa ale prakticky nič nezmení. Na založenie živnosti vám stačí
občiansky preukaz a návšteva daňového a živnostenského úradu. V prvom roku podnikania platíte
len povinné zdravotné odvody, odvody do sociál­
nej poisťovne sa vám vypočítajú až následný rok
a iba v prípade, že príjem z podnikania bude viac
než 4 830 eur. Na založenie živnosti nepotrebujete prakticky žiadny kapitál ani investície, okrem
piatich eur poplatku na založenie jednej voľnej
živnosti. Postup zvládne každý.
NOVEMBER 2014
Výhody eseročky a živnosti si treba prepočítať . FINANCIE
Založiť eseročku je komplikovanejší aj
drahší proces. Môžete ho zveriť špecializovanej firme, ktorá všetko zariadi,
no v tomto prípade sa dá hotová firma
kúpiť od 300 eur. Ak na to budete sami,
pripravte si okrem peňazí aj dobré
nervy. Len za súdny poplatok za
podanie návrhu na zápis spoločnosti do registra budete musieť zaplatiť približne tri stovky eur. K tomu
musíte pripočítať ďalšie náklady na
vypracovanie dokumentov a overenie kópií u notára. Založiť živnosť
ani eseročku si však nevyžaduje špeciálne vzdelanie. Proces je
v súčasnosti čo najjednoduchší, aby
štart do nového podnikania mohol
byť ľahký a ústretový. Rozhodnutím zvoliť si formu podnikania sa
však nič nekončí, práve sa začína.
Otázniky pre solitérov
Eseročka chráni majetok osoby, no
na druhej strane vyžaduje omnoho viac starostlivosti ako klasická
živnosť. Mnoho solitérov, podnikajúcich výsostne vlastnou prácou,
či v jednom odbore, ostáva preto
verných živnosti.
Daňovo-odvodová optimalizácia
sa pre eseročky podstatne redukuje, od roku 2015 prídu aj obmedzenia daňových výdavkov. Samotné
založenie eseročky je administratívnejší proces, ktorý majiteľov ale len
pripravuje na skutočný život právnickej osoby. Živnostníkom stačí
vedenie jednoduchého účtovníctva,
v prípade uplatňovania paušálnych
výdavkov prakticky účtovníka nepotrebujú, stačí správne podať daňové
priznanie. Takúto možnosť eseročky nemajú. Od prvého dňa potrebujú kvalifikovanú účtovnú silu a vedenie podvojného účtovníctva. Nahradiť
samostatné podnikanie spoločnosťou
s ručením obmedzeným tak v sebe
nesie zvýšené výdavky na čas aj na
účtovníka, prípadne externú účtovnú
firmu. Mnoho podnikateľov preto volí
formu živnosti, ktorá je pre ich nároky
prijateľnejšia.
S. R. O.
•
obmedzené ručenie majetkom
•
neplatenie odvodov
•
optimalizácia daňového zaťaženia
•
eliminujú sa škody pri krachu
podnikania
•
stabilná daň bez ohľadu na
obrat
•
možnosť výplaty príjmu ako
dividendy
Živnosť
•
rýchle založenie
•
možnosť paušálnych výdavkov
•
uplatnenie daňového bonusu aj
nezdaniteľného minima
•
menšie náklady na účtovníctvo
•
nižšia daň
•
nakladanie s celým majetkom
firmy
Ušetriť nemusí byť výhodnejšie
Jednou z nesporných výhod okrem
ochrany osobného majetku majú eseročky v podobe možnosti vyhnúť sa plateniu odvodov. V prípade jediného konateľa a spoločníka, ak nebudete vo firme
zamestnaný, neplatíte sociálne odvody. V Slovenskej republike sa uplatňuje
nulová daň z dividend. To znamená, že
vyplatené dividendy sa nezdaňujú. Ak si
však vyplatíte podiely na zisku, tie sú už
zaťažené zdravotnými odvodmi.
Ušetríte tak na sociálnom poistení. No
budete musieť počítať s daňovými licen-
ciami a, samozrejme, aj s výdavkami na
vedenie účtovníctva. V rámci živnosti
si oproti eseročke z daní budete môcť
odpočítať nezdaniteľnú časť na daňovníka, teda nezdaniteľné minimum vo
výške 3 803,33 eura ročne, uplatnenie
nezdaniteľného minima na manželku či manžela v rovnakej výške,
teda 3 803,33 eura, ak manželka/
manžel bola napríklad na materskej dovolenke. Tak isto sú v hre
aj paušálne výdavky až do výšky
5 040 eur ročne. Žiadnu z týchto
výhod eseročka nemá. Preto netreba pozerať len na jednoduché šetrenie odvodov, ktoré sa skôr či neskôr
vráti. Bez platenia sociálnych odvodov je otázna výška starobného aj
invalidného dôchodku. Po prerátaní plusov a mínusov nemusia úľavy
na odvodoch prevýšiť úľavy pre
živnostníka. Rozdiel je aj v daniach.
Živnostníci platia 19 % až do ročného príjmu 35 022,31, následne je
daň na úrovni 25 %. Firmy však bez
ohľadu na zisk musia rátať s daňovým zaťažením 22 %.
Pri sčítaní úľav živností a finančnej
záťaže na založenie aj prevádzku
spoločnosti s ručením obmedzeným
nemusí byť eseročka pre samostatne
podnikajúceho človeka predávajúceho
svoju prácu s príjmom pod 35 000 eur
lákavou možnosťou. Konečné zúčtovanie však musí prejsť každý záujemca
o podnikanie sám a zvoliť aj priority,
ktoré sú pre neho dôležité.
Jednoznačné stanovisko pri rozhodnutí, či je lepšia živnosť, alebo eseročka, nie
je. Pohľady sa líšia od potrieb a cieľov,
no obe „inštitúcie“ majú na slobodnom
trhu svoje miesto, výhody aj opodstatnenie. Tak isto ako rôzne kombinácie týchto foriem podnikania.
NEXT FUTURE
65
REALITY . Priemerná cena bytov stagnuje
66
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Priemerná cena bytov stagnuje . REALITY
PRIEMERNÁ
CENA BYTOV
STAGNUJE
Autor: Mikuláš Cár
Zdroj a grafy: REALITY.SK, Analytici Menového úseku NBS
Ilustračné foto: J&T Real Estate
Trend rastúcich cien bývania zo začiatku roka sa v 2. štvrťroku 2014 nepotvrdil a bývanie na Slovensku je relatívne
najdostupnejšie v doterajšej histórii.
P
riemerná cena nehnuteľností na
bývanie sa na Slovensku po jej miernom zvýšení na začiatku roka 2014
v 2. štvrťroku 2014 znížila o 10 eur/m 2
na hodnotu 1 211 eur/m 2 . Znamená to medzištvrťročný pokles o 0,8 % a na medziročnej
báze pokles o 1,5 %. Aktuálne zníženie priemernej ceny bývania je výsledkom zníženia
priemernej ceny domov, keďže priemerná cena
bytov stagnovala.
Priemerná cena bývania sa v 2. štvrťroku 2014
pohybuje na úrovni z prvej polovice roku 2007,
a je v porovnaní s vrcholom realitného boomu
v 2. štvrťroku 2008 nižšia o 338 eur/m 2 , čo
predstavuje pokles o 21,8 %.
NEXT FUTURE
67
REALITY . Priemerná cena bytov stagnuje
Ceny rastú pomalšie ako príjmy alebo ekonomika
Trojizbové vychádzajú najlacnejšie
Z pohľadu vývoja priemernej ceny bývania možno
doterajšiu históriu slovenského trhu s bývaním rozdeliť na dve rozdielne obdobia. Pre prvé obdobie (zhruba do polovice roku 2010) je charakteristická značná volatilita vo vývoji priemernej ceny bývania, kým
v posledných štyroch rokoch sa menila cena bývania
už len minimálne s tendenciou jej postupného mierneho znižovania. Ku zvýšeniu priemernej ceny bývania
neprispieva v posledných rokoch ani zlepšujúca sa príjmová situácia.
Napriek variabilnému vývoju priemernej ceny bývania
možno z dlhodobého hľadiska pozorovať jej významnú súvzťažnosť s výkonnosťou ekonomiky (koeficient
korelácie = 0,7), od ktorej sa odvíja aj príjmová situácia
domácností. Dlhodobý priemerný medziročný prírastok
ceny bývania od 1. štvrťroka 2005 do 1. štvrťroka 2014
predstavoval hodnotu 2,7 %, nominálny HDP sa zvyšoval v priemere o 5,2 % a hrubý disponibilný dôchodok
domácností o 5,5 %. Od začiatku roku 2009 dosahujú rozdiely medziročných zmien uvedených ukazovateľov voči ich dlhodobému priemeru takmer permanentne
záporné hodnoty.
V poslednom zaznamenanom štvrťroku sa tieto rozdiely pohybovali zhruba okolo troch až štyroch percen­
tuálnych bodov pod ich dlhodobým priemerom. Z toho
vyplýva, že zjavnejšie oživovanie trhu s bývaním je do
značnej miery podmienené výraznejším približovaním
sa aktuálnej výkonnosti slovenskej ekonomiky k jej dlhodobému priemeru.
Agregovaná cena bytov v podstate už rok stagnuje tesne
pod hodnotou 1 290 eur/m2, no ceny jednotlivých typov
bytov sa vyvíjajú dosť diferencovane. Aktuálne sa pohybujú priemerné ponukové ceny bytov v rozpätí od 1 221 eur/
m2 (3-izbový) po 1 405 eur/m2 (5-izbový). Ku zníženiu priemernej ceny rodinných domov v 2. štvrťroku 2014 prispel
výraznejšie pokles priemernej ceny priestrannejších rodinných víl ako štandardných rodinných domov.
Vo väčšine slovenských krajov došlo v 2. štvrťroku 2014
v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom k zníženiu priemernej ceny nehnuteľností na bývanie. Najviac sa znížila priemerná cena bývania v Bratislavskom kraji (o 14 eur/
m2), pre ktorý bol v poslednom roku charakteristický trend
znižovania priemernej ceny nehnuteľností na bývanie.
Aktuálne sa najviac zvýšila priemerná cena domov a bytov
v Košickom kraji (o 30 eur/m2) a v Banskobystrickom kraji
(o 17 eur/m2). V Žilinskom kraji sa priemerné ceny bývania
zvyšovali počas celého posledného roka a aktuálne vzrástli
o 2 eur/m2.
68
NEXT FUTURE
Dostupnosť bývania podľa krajov
Rastúce pracovné príjmy a znižujúce sa priemerné ceny
bývania vo väčšine slovenských krajov prispeli k tomu,
že v 2. štvrťroku 2014 sa v šiestich slovenských krajoch
(okrem Košického a Banskobystrického kraja) dala zaobstarať z priemernej hrubej mesačnej mzdy väčšia plocha
bývania ako v predchádzajúcom štvrťroku. Platilo to aj pre
Žilinský kraj, v ktorom rástla priemerná hrubá mzda rýchlejšie ako priemerná cena bývania. Za priemernú hrubú
mesačnú mzdu sa dalo v 2. štvrťroku 2014 kúpiť zhruba od
0,79 m2 obytnej plochy v Bratislavskom kraji až po 1,40 m2
obytnej plochy v Nitrianskom kraji.
Zohľadnenie ďalších faktorov pri obstarávaní bývania, ako
hodnoty vložených vlastných prostriedkov, predpokladaného času splácania úveru, ale najmä klesajúcej úrokovej
sadzby na úvery na bývanie v rámci indexu dostupnosti
bývania, sa prejavuje v zlepšovaní dostupnosti bývania aj
v tých krajoch, v ktorých ceny bývania v aktuálnom štvrťroku vzrástli (Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj).
Obidva zmienené prístupy poskytujú podobné trendy
vývoja dostupnosti bývania, avšak vypočítané výsledky
majú rozdielny interpretačný kontext. Určujúcimi faktormi pre zlepšovanie dostupnosti bývania boli prevažne
znižujúce sa ceny bývania, rastúce príjmy a pri výpočte
HAI aj pokračujúce znižovanie úrokovej sadzby na úvery
NOVEMBER 2014
Priemerná cena bytov stagnuje . REALITY
na bývanie v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.
Podľa oboch prístupov v 2. štvrťroku 2014 pokračoval
trend zlepšovania dostupnosti bývania vo všetkých slovenských krajoch, a relatívne najviac dostupné bývanie bolo
v Nitrianskom a Trenčianskom kraji, najmenej dostupné
v Bratislavskom kraji.
HAI je v zjednodušenej podobe založený na porovnaní disponibilného príjmu domácnosti s jej primeraným
príjmom vzhľadom na získaný úver na bývanie. V našom
prípade základom pre určenie celkovej ceny nehnuteľností
na bývanie je jej výmera 60 m2. Stručná metodika zostavovania indexu dostupnosti bývania je uvedená na webovej
stránke NBS.
Z vývoja HAI vyplýva, že v doterajšej histórii slovenského trhu s bývaním je bývanie relatívne najdostupnejšie
vo všetkých krajoch. Na základe porovnania aktuálnych
hodnôt HAI voči hodnotám jeho dlhodobého priemeru možno orientačne dedukovať mieru nadhodnotenia,
resp. podhodnotenia cien nehnuteľností na bývanie v čase
podľa jednotlivých regiónov aj za celé Slovensko. Z daného porovnania vyplýva, že vzhľadom na vývoj parametrov
ovplyvňujúcich dostupnosť bývania, ktoré v zásade odrážajú súčasné makroekonomické prostredie, neboli nehnuteľnosti na bývanie na Slovensku z dlhodobého hľadiska
ešte tak relatívne dostupné, ako sú v súčasnosti.
Aktuálne zníženie priemernej ceny domov môže byť pravdepodobne aj výsledkom už kulminujúceho dopytu tej
časti mestských domácností, ktoré majú záujem o bývanie
v novovznikajúcich obytných zónach najmä v okolí Bratislavy. V poslednom období mladé rodiny s deťmi obyčajne uprednostňujú riešenie bývania skôr prostredníctvom
obstarávania mestských bytov pred výstavbou alebo kúpou
rodinných domov vo vidieckych sídlach. Dôvodom je hlavne sťažená ich dopravná dostupnosť a chýbajúca infraštruktúra pre mladé rodiny s deťmi. V dôsledku uvedených
trendov dochádza k výraznejšiemu utlmovaniu dopytu po
rodinných domoch na vidieku ako po cenovo porovnateľných a niekedy aj drahších mestských bytoch. Určitý vplyv
na aktuálny vývoj cien domov môže mať aj nakumulovaná ponuka už skôr postavených domov s diskutabilnými
dispozičnými riešeniami, lokalitou aj kvalitou výstavby.
Úspešnosť realizácie nehnuteľností na bývanie
Zníženie agregovanej ceny bývania v 2. štvrťroku 2014 korešponduje do určitej miery aj s menšou úspešnosťou realizácie
domov a bytov, ako to bolo v predchádzajúcom štvrťroku.
NEXT FUTURE
69
REALITY . Priemerná cena bytov stagnuje
Aktuálne sa darí zrealizovať zhruba každý devätnásty ponúkaný rodinný dom alebo vilu, kým na začiatku roku sa darilo
zrealizovať každú sedemnástu ponúkanú nehnuteľnosť tohto
druhu. Z dostupných údajov vyplýva, že sa v súčasnosti zhoršila aj úspešnosť realizácie ponúkaných bytov (aj keď menej
ako pri domoch). Kým v 1. štvrťroku 2014 sa podarilo zrealizovať každý ôsmy byt ponúkaný na predaj, tak aktuálne sa
darí zrealizovať každý deviaty byt z ponuky. (Úspešnosť realizácie je spočítaná na základe dostupných údajov o záznamoch
zrealizovaných počtov predajov a ponúk jednotlivých nehnuteľností na bývanie v príslušnom štvrťroku.)
Celkovo k aktivitám na trhu s bývaním pozitívne prispieva
naďalej sa znižujúca priemerná úroková sadzba na všetky
druhy úverov na bývanie, ktorá dosiahla aktuálne historické minimum (3,42 %). Úroková sadzba na hypotéky
dosiahla v júni 2014 hodnotu 3,36 % a úroková sadzba na
iné úvery na bývanie dokonca 3,17 %. Zlepšujúce sa úverové podmienky sa však na Slovensku neprejavujú v tlaku na
rast cien nehnuteľností, pravdepodobne aj z toho dôvodu,
že značná časť nových úverov na bývanie je použitá na refinancovanie starších, menej výhodných úverov, a prípadne
aj na rekonštrukciu existujúceho bývania.
Pre vývoj priemerných cien bývania na Slovensku je
v posledných rokoch charakteristické skôr ich znižovanie,
čo korešponduje s priemerom za krajiny EA aj EÚ 28.
dopyt po bývaní prostredníctvom nerezidentov, ale aj
tendencia výraznejšieho uvažovania rezidentov s obstaraním nehnuteľností na bývanie na účel ochrany úspor
pred ich znehodnocovaním.
Diferencovaný vývoj cien bývania v Európe
V európskych krajinách je podľa databázy Eurostatu vývoj cien
bývania veľmi rôznorodý. V rámci krajín eurozóny v posledných rokoch najviac rastú priemerné ceny bývania v Luxembursku, Fínsku a Nemecku (aktuálne sú priemerné ceny bývania v týchto krajinách vyššie o 18 %, 15 % a 13 % v porovnaní
s rokom 2008). Ku krajinám s dynamickým vývojom cien bývania možno v posledných rokoch zaradiť aj Lotyšsko a Estónsko.
Najvýraznejšie sa ceny bývania znižujú v Írsku a Španielsku,
kde sú takmer o 43 %, resp. o 35 % nižšie ako v roku 2008.
V priemere za celú eurozónu aj EÚ28 je aktuálne dostupná
priemerná cena bývania zhruba o 5 % nižšia ako v bázickom
roku 2008. Na Slovensku je v posledných rokoch priemerná
cena bývania zhruba 20 % pod úrovňou z roku 2008. (Databáza Eurostatu o vývoji cien bývania je od roku 2005, ale za
väčšinu krajín sú údaje dostupné až od roku 2008.)
Z pohľadu finančnej stability je pozornosť sústreďovaná
skôr na tie krajiny, v ktorých ceny domov a bytov výraznejšie rastú. Ako dôvod rastúcich cien bývania v niektorých európskych krajinách rezonuje hlavne zvýšený
70
NEXT FUTURE
Výhľad: opatrný optimizmus
Napriek viacerým pozitívnym indikátorom ohľadom
aktuál­neho vývoja reálnej ekonomiky i zlepšovania úverových podmienok, je pre hodnotenie vyhliadok slovenského trhu s bývaním na najbližšie obdobie príznačný skôr
opatrný optimizmus. Relatívne optimistické očakávania
zástupcov realitných kancelárií zo začiatku roka v súčasnosti strieda opatrnosť a obavy zo spomalenia obchodovania na trhu s bývaním v dôsledku dovolenkovej sezóny.
Vzhľadom na uvedené možno očakávať utlmenie aktivít na
trhu s bývaním, čo bude v najbližšom období pravdepodobne sprevádzané stagnáciou priemernej ceny bývania.
NOVEMBER 2014
REALITY
SEKCIA REALITY VZNIKÁ V SPOLUPRÁCI S PORTÁLOM
REALITY.SK, ČASOPISOM REALITYSK A NÁRODNOU
ASOCIÁCIOU REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA.
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SÚČASNOM DIANÍ NA DOMÁCOM
A ZAHRANIČNOM REALITNOM
TRHU, ATRAKTÍVNE INVESTIČNÉ
R
PRÍLEŽITOSTI AKO AJ PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÉ PREHĽADY
CIEN REZIDENČNÝCH I KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ NÁJDETE
KAŽDÝ MESIAC U NÁS V NEXT FUTURE.
NEXT FUTURE
71
ROZVOJ OSOBNOSTI . Finančné plánovanie a epigenetika 2. časť
FINANČNÉ
PLÁNOVANIE
A EPIGENETIKA
2. ČASŤ
Autor: James M. Heidema, Foto: archív autora
V predchádzajúcom článku som hovoril o štúdii, ktorá sa zaoberala
dlhovekosťou ľudí. Vedci prišli na to, že môžeme žiť oveľa dlhšie, než
sme si mysleli. Vo veľmi blízkej budúcnosti sa ľudia budú dožívať 150
rokov, alebo aj viac. Na mnohých miestach na svete už dnes vidíme
náznaky krokov smerom k zvyšujúcej sa dĺžke života. Bez ohľadu na
to, aké sú vaše pocity o spoločnosti alebo krajine, toto sa stane.
A
ko som povedal, epigenetika
bude mať vplyv na individuál­
nu dĺžku života. Pre lepšie
porozumenie epigenetike si,
prosím, pozrite môj článok v predchádzajúcom vydaní magazínu Next Future
(www.nextfuture.sk), alebo si vyhľadajte
informácie na internete.
Poďme sa pozrieť na to, čo dlhší život
znamená a aké má dôsledky na finančné
plánovanie. Dnes je väčšina spoločností vo
svete založená na tom, že ľudia odchádzajú
do dôchodku vo veku od 55 do 65 rokov.
Keď títo ľudia odídu zo zamestnania,
vytvoria priestor pre nových zamestnancov, ktorí ich nahradia. Taktiež v prípade, že plánujete odísť do dôchodku medzi
72
NEXT FUTURE
päťdesiatym piatym a šesťdesiatym piatym
rokom života, budete zrejme počas pracovného života plánovať, ako nasporiť dostatok prostriedkov na to, aby sa váš život na
dôchodku dramaticky nezmenil.
Očakávaná dĺžka života sa v jednotlivých krajinách mení, môžete si to vyhľadať na internete a zistiť, aká je priemerná
očakávaná dĺžka života vo vašej krajine.
Na základe plánovaného veku odchodu do
dôchodku a očakávanej dĺžky života budete vo všeobecnosti vedieť, koľko potrebujete peňazí, aby ste mohli pokračovať
v súčasnom životnom štýle.
V Kanade, kde žijem, je očakávaná dĺžka
života mužov, ako som ja, 81 rokov. Ak do
NOVEMBER 2014
Finančné plánovanie a epigenetika 2. časť . ROZVOJ OSOBNOSTI
Takže ak by som mohol žiť dlhšie a zdravý, neodchádzal by som do dôchodku vo
veku 65 rokov, možno by som odchádzal
do dôchodku vo veku 125 rokov.
Viem, čo si myslíte… Pravdepodobne si myslíte, že nechcete zostať vo vašom súčasnom
zamestnaní 50 až 75 rokov. Kto povedal, že
musíte? Ja som zmenil prácu veľakrát a vo veku
68 rokov som rozbehol dve nové spoločnosti.
Nemám v pláne odísť do dôchodku.
Späť k mojej téme. Takže ak ľudia pracujú dlhšie v ekonomike, ktorá je založená
na skoršom odchode do dôchodku, potom
sa táto ekonomika dostane do problémov
a bude potrebovať úpravu. Ak žijete omnoho dlhšie než je očakávaná dĺžka života vo vašej krajine, budete musieť usporiť
obrovské množstvo peňazí, aby ste počas
dôchodku prežili a darilo sa vám.
dôchodku odídem vo veku 65 rokov, tak
pri priemernom príjme 40-tisíc eur ročne
budem potrebovať také úspory, aby som
vygeneroval 40-tisíc eur ročne počas šestnástich rokov. Aby som sa dostal k reálnym číslam, bude to znamenať, že budem
musieť investovať veľké množstvo peňazí,
ktoré mi prinesú úroky, z ktorých budem
môcť ťažiť počas dôchodku. To je však
komplexný vzorec a proces, takže o tom
nechcem v tomto článku hovoriť.
Teraz tu máme problém. Veľ ký problém! Čo by sa stalo, keby sme zrazu žili
omnoho dlhšie! Namiesto toho, aby som
v Kanade umrel okolo veku 81 rokov,
budem žiť do veku 150 rokov! Super!
Vezmite do úvahy, že väčšinu zo svojich
150 rokov na tomto svete, podľa epigenetiky, prežijem v dobrom zdraví, nie starý,
zlomený a chorý.
Čo to znamená pre odvetvie finančných
služieb? Bude to znamenať, že ľudia budú
potrebovať omnoho rozsiahlejšie poistenie, aby chránili svoje rodiny. Tiež budú
potrebovať agresívnejšie sporiť na dôchodok. Ako finančný poradca budete musieť
pracovať tvrdšie, aby ste v súvislosti s dlhodobejším životom vzbudili intenzívnejší pocit naliehavosti vo vašich súčasných
a potenciálnych klientoch.
Viem, čo si možno myslíte… Myslíte si, že
toto sa neudeje, alebo ak sa to stane, bude
to veľmi pomalý proces. Ale to je práve ten
spôsob myslenia, ktorý spôsobí, že budete
zmenu skôr nasledovať, než ju viesť. Epigenetika nezmizne a výsledky spozorujeme
skôr či neskôr aj v našich životoch.
Pamätajte: „Život je zmena, náš
rast je našou voľ bou!“
NEXT FUTURE
73
ROZVOJ OSOBNOSTI . Spoločenská etiketa a biznis protokol. Spoločenské podujatia
SPOLOČENSK Á ETIKETA
A BIZNIS PROTOKOL
SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA
Autor: PhDr. Ľubica Mižičková , Foto: archív PhDr. Ľubice Mižičkovej, Stockfresh
Pracovné rokovania a stretnutia sa odohrávajú, čo je odvodené
od slova „hrať sa“ a každá hra má svoje pravidlá. Je možné si však
dobre zahrať šach, ak nepoznáte pravidlá? Možno vôbec hovoriť
o hre, ak niekto na partičku šachu prinesie figúrky z človeče nehnevaj sa, i keď môže dokonca aj pravidlá tejto hry ovládať?
A
k je vzťah s obchodným partnerom dobrý a ak potrebujeme a chceme tento vzťah pestovať, vzhľadom na vzájomné
zisky – sú nám k dispozícii rozličné pracovné spoločenské podujatia, ktoré sú na rokovania dokonca vhodnejšie a účinnejšie ako
rozhovory spoza pracovného stola. Pracovné spoločenské podujatia môžu zjemniť
pracovné stretnutia a rozhovory, ktoré sa
odohrávajú v rokovacích miestnostiach,
ak sú príliš „tvrdé a zamerané na fakty
a racionalitu“ a vytvoriť priestor na „story­
telling“ – spôsob presviedčania a ovplyvňovania pomocou príbehov.
74
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Spoločenská etiketa a biznis protokol. Spoločenské podujatia . ROZVOJ OSOBNOSTI
Raňajky, pracovné raňajky (petit déje‑
uner, breakfast)
Môžu byť už o 8.00 alebo od 8.15 až 9.00 hod.
Konajú sa v pracovni, zasadacej miestnosti
alebo v reštaurácii.
Zasadací poriadok s menovkami na stole,
pre maximálne 6 – 8 osôb.
Dĺžka trvania maximálne 1 hodina.
Čo sa podáva?
Ovocné alebo zeleninové šťavy, káva, čaj,
rôzne druhy pečiva – sladkého i slaného,
džemy, jogurty, müsli, vaječné jedlá, syry,
párky, rôzne druhy salám, zelenina.
Dress code:
Vyžaduje sa denné pracovné oblečenie.
Neskoršie raňajky (brunch, déjeuner)
Názov je odvodený od slov breakfast (raňajky a lunch – obed).
Podávajú sa v čase od 10.30 najneskôr však
o 11.30 hod.
Konajú sa súkromne v byte, v reštaurácii pri
príležitosti uvedenia do funkcie, pri oslave
jubilea firmy, pri uvádzaní do istých spoločenských kruhov a tiež pri oslave narodenín.
Zasadací poriadok s menovkami na stole,
pre 12 max. 60 osôb.
Kvetiny je vhodné priniesť alebo poslať
vopred či nasledujúci deň s vizitkou.
Dĺžka trvania max. 2 hodiny.
Dress code:
Denné pracovné oblečenie.
Obed (déjeuner, luncheon)
Luncheon je označenie formálneho veľkého
obeda s viacerými chodmi, podáva sa v čase
od 12.30 až 13.00 hod.
Čo sa podáva?
Aperitív alebo studený zeleninový vývar,
ovocné alebo zeleninové šťavy, ktoré sa podávajú spravidla v oddelenej miestnosti – salóniku, a to pred obedom akoby na uvítanie,
na vyplnenie času, kým prídu všetci pozvaní. V tejto miestnosti môže byť zverejnený
zasadací poriadok, aby pozvaní vopred vedeli, kam si majú sadnúť. Prvý do miestnos-
ti (pri väčšom počte pozvaných) vstupuje hostiteľ s partnerom najvýznamnejšieho
hosťa, potom všetci ostatní a na záver partner hostiteľa s partnerom najvýznamnejšieho
hosťa. Pod partnerom sa nerozumie výhradne životný partner či partnerka, v pracovnej
oblasti to môže byť ktokoľvek, koho určíme.
Pri stole sa pokračuje a podáva sa: studené
predjedlo, polievka, teplé predjedlo (nemusí
byť, ak je studené predjedlo), prvý chod –
mäso kuracie, teľacie, ryby, ku ktorým sa
podáva biele víno, druhý chod – červené
mäso hovädzie, bravčové, divina, kačica
a iné, ku ktorým sa podáva červené víno,
dezert alebo múčnik, ku ktorým sa podáva šumivé či dezertné víno a k nim syry
(podnos so syrmi sa ponúka iba raz) a ovocie.
Na záver sa môže podávať v oddelenej miestnosti káva, čaj, sóda, minerálka a digestív
(koňak a portské víno – nie je aperitív).
Zasadací poriadok s menovkami na stole,
pre 2 až 10 osôb.
Dĺžka trvania – maximálne 2 hodiny.
Dress code:
Páni klasický pánsky oblek a dámy klasický
sukňový alebo nohavicový kostým, vychádzkové šaty.
Business lunch – pracovný obed
Názov lunch sa vzťahuje na ľahký, menej
formálny obed, uskutočnený v čase od 12.00 –
13.30 hod.
Dĺžka trvania je maximálne 1,5 hodiny.
Zasadací poriadok s menovkami na stole,
podľa dôležitosti hostí.
Dress code:
Páni klasický pánsky oblek a dámy klasický sukňový alebo nohavicový kostým,
vychádzkové šaty.
Ak sa už rozhodneme s niekým stráviť čas
počas obeda, ako príjemný spoločník by
sme zo spoločného obeda mali urobiť malú
nezabudnuteľnú chvíľu.
Pozvať niekoho ku stolu a obedovať s ním
by malo byť prejavom úcty k sebe i k tomu
druhému.
NEXT FUTURE
75
ROZVOJ OSOBNOSTI . Spoločenská etiketa a biznis protokol. Spoločenské podujatia
Pozvanie na obed by malo byť premyslené.
Mali by sme vedieť, čo chutí človeku, ktorého pozývame na obed, čo má a čo nemá rád,
akým jedlom ho môžeme potešiť a urobiť
mu radosť. Pozvať niekoho na obed nie je to
isté ako najesť sa, naobedovať sa v spoločnosti niekoho.
Starostlivo zvážime zistené skutočnosti,
vopred preveríme kvalitu jedla, nápojov
a vhodnosť prostredia a následne pozveme
dotyčného na obed.
Pozvať na obed teda znamená, že jedlá
a nápoje vyberáme my a my tiež platíme.
Pozvanie na obed je recipročná záležitosť,
čím sa pestujú vzťahy. Ak na obed pozývame
viac hostí, lístok s tým, čo sa bude podávať,
im pošleme s údajom o čase a mieste vopred.
Ak sme natoľko zaneprázdnení, že nemáme
čas zisťovať, čo majú ľudia, ktorých chce-
76
NEXT FUTURE
me pozvať na obed, radi, zvolíme inú formu
spoločenského stretnutia, napr. pozvanie na
drink či kávu.
Večera (diner, souper, dinner, supper)
Zvyčajne sa uskutočňuje od 19.00 až 20.15 hod.
Je to slávnostnejšia a formálnejšia spoločenská príležitosť ako obed. Znamená to, že
na večeru (pracovnú) ideme s partnerom,
ktorý nemusí byť naším životným partnerom. Vždy si treba u toho, kto nás pozýva na večeru overiť, či tým skutočne myslí
večeru vo štvorici, s partnermi.
Zasadací poriadok s menovkami na stole,
pre maximálne 8 osôb pri jednom stole.
Dĺžka trvania maximálne 5 hodín.
Ak ste pozvaní na večeru či obed, treba
prísť včas. Je netaktné prísť skôr, pretože hostitelia ešte nemusia byť pripravení na prijatie. Neskorý príchod sa pripúš-
NOVEMBER 2014
Spoločenská etiketa a biznis protokol. Spoločenské podujatia . ROZVOJ OSOBNOSTI
ťa, ak ste vládnym predstaviteľom a sekretariát váš neskorý príchod avizuje vopred.
Ak ním nie ste a oneskoríte sa a nemáte
možnosť to telefonicky oznámiť, pri vstupe
do miestnosti pozdravte najskôr hostiteľov,
ticho sa im ospravedlňte a ostatným sa len
mierne ukloňte. V niektorých krajinách sa
dosť bežne kalkuluje s neskorším príchodom hostí, a preto sa na pozvánky píše:
„at 2 p. m. for 2.15 p. m.“ – čo znamená, že
treba rátať s tým, že hostia si budú sadať za
stôl o 14.15 hod.
Dress code:
Oblečenie pánov a dám je slávnostné. Páni
elegantný tmavý oblek, žaket, smoking.
Dámy krátke alebo dlhé (po 20. hodine)
elegantné večerné šaty.
Kvetiny, resp. darčeky sa posielajú vopred
alebo ako poďakovanie na nasledujúci deň.
Recepcia (réception, reception)
Usporadúva sa dopoludnia od 11.00 alebo
12.00 hod., alebo popoludní od 17.00 do
19.00 hod., večerná recepcia o 20.00, ale
i o 21.00 či 22.00 hod. Dĺžka trvania je maximálne 2,5 hodiny.
Pozýva sa minimálne 40 a maximálne 200 hostí, najmenej tri týždne vopred.
Potvrdenie alebo nepotvrdenie účasti na
recepcii sa nevyžaduje.
Na recepciu nie je nutné prísť úplne presne,
rozmedzie býva spravidla 15 minút.
Pri vchode na recepciu stoja hostitelia, kým
neprídu najvýznamnejší hostia. Čaká sa
najviac pol hodinu. Hosťom sa vo vstupnej hale podá aperitív a chuťovky. Hostia
sa vzájomne zoznamujú. Ak sú pozvaní
hostia už zhromaždení, hostitelia ich pozvú
k prestretej tabuli.
Do miestnosti s prestretými stolmi vstupuje ako prvá hostiteľ ka s čestným
hosťom, potom ostatné dámy a páni. Ako
poslední vstupujú hostiteľ s manželkou
čestného hosťa.
Hostiteľ môže uvítať ešte raz hostí uvítacím
prejavom alebo prípitkom. Ďalší priebeh
recepcie je už voľný. V malom počte by mali
byť k dispozícii miesta na sedenie.
Asi pol hodinu pred ukončením recepcie je
hostiteľ pripravený rozlúčiť sa s hosťami pri
východe z miestnosti (hostiteľ sa postaví ku
dverám a lúči sa s hosťami). Po tomto čase
nasleduje zábava bez hostiteľa, neformálne.
Dress code:
Oblečenie slávnostné elegantné: páni tmavý
oblek a dámy tmavý kostým alebo šaty.
Raut
Priateľské stretnutie pre veľký, vopred presne neurčený počet hostí. Tento druh recepcie sa spravidla koná po skončení koncertu, divadelného predstavenia, konferencie či väčšieho pracovného stretnutia. Ak
nie je dohodnuté inak, začína sa spravidla
o 22. hodine uvítacím nápojom a chuťovkami. Hostia sú vítaní hostiteľmi pri vstupe do haly, kde sa zoznamujú. Keď už sú
prítomní čestní hostia, hostitelia ich pozvú
k bufetovému stolu, ostatní stoja ďalej.
Čaša vína (une coue de champagne,
glass of wine)
Koná sa dopoludnia od 12. do 14., resp. večer
o 21. hodine. Dĺžka trvania je 30 minút,
maximálne však 1 hodinu.
Je to krátke pracovné zoznamovacie podujatie, ktoré sa koná počas dňa. Hosťom sa
ponúka studené občerstvenie vo forme
nápojov – vín, najmä sektu. Pokrmy sú na
ponukovom stole – chlebíčky, syry, syrové pečivo, chuťovky, oriešky, koláče a iné
studené občerstvenie. Obsluhu zabezpečuje obsluhujúci personál. Hostia sú pozývaní
bez sprievodu svojich partnerov.
Hostiteľ počas celej doby trvania podujatia stojí
pri dverách a víta a lúči sa s prichádzajúcimi.
Kokteil (coctail, cocktail party)
Usporadúva sa obyčajne o 15.00 až 20.00 hod.
a trvá spravidla asi 2 hodiny. Je potrebné zotr-
NEXT FUTURE
77
ROZVOJ OSOBNOSTI . Spoločenská etiketa a biznis protokol. Spoločenské podujatia
vať minimálne 20 až 25 minút. Prichádzať
a odchádzať možno počas celého konania
podujatia.
Je to spoločenské podujatie menšieho významu a má jednoduchšiu formu pohostenia.
Prebieha postojačky. Môže byť výhradne
„pánskou záležitosťou“ – bez manželiek,
alebo s manželkami.
Hostia môžu prichádzať a odchádzať po
celú dobu trvania, ktorá je spravidla vyznačená na pozvánke.
Občerstvenie býva bez sladkostí, obsluhujúci personál roznáša nápoje, chlebíčky,
ktoré si hostia berú priamo bez tanierikov
a príborov. Hostia majú k dispozícii papierové obrúsky. V malom počte by mali byť
k dispozícii miesta na sedenie.
Dress code:
Páni klasický pánsky oblek a dámy klasický
sukňový alebo nohavicový kostým, elegantné šaty.
Čaj (tea)
Organizuje sa popoludní medzi 16.30 –
18.00 hod.
Je to priateľské, menej oficiálne spoločenské
stretnutie, ktoré trvá zvyčajne jednu hodinu. Je vhodné najmä pre dámsku spoločnosť alebo manželské páry. Podáva sa čaj,
káva, nealko a niekedy i víno. Z pokrmov
drobné slané a sladké pečivo, malé chlebíčky a ovocie.
High tea
Usporadúva sa obyčajne medzi 15. a 17. hod.,
ide o oficiálnu popoludňajšiu akciu výhradne dámskej spoločnosti.
Káva (coffee party)
Koná sa počas dňa. Je to kávová prestávka
pre rôzny počet ľudí. Podáva sa najmä káva,
niekedy s pečivom a ovocné osviežujúce
nápoje. Trvá asi 20 minút.
Drinks party, drink
Začína sa spravidla o 17. hod.
78
NEXT FUTURE
Záhradná slávnosť (garden party)
Organizuje sa popoludní od 17. hodiny,
alebo večer od 20. hodiny.
Vo vyzdobených stánkoch v záhrade
(lampióny, vlajočky, girlandy) sa podávajú teplé i studené pokrmy, pokrmy na
grile, zmrzlina, ovocné poháre, alkoholické
i nealkoholické nápoje. Hostia sa spravidla
obsluhujú sami pri stánkoch a ponukových stoloch. Súčasťou zábavy býva nejaký
program (spev, hudba, hry, súťaže, divadelné hry, scénky). Môže sa opekať pri ohni,
robiť táborák, či večer ukončiť ohňostrojom. Končí sa okolo polnoci.
Oblečenie je neformálne.
Hudobný večer (une soirée dansante,
evening concert)
Koná sa zvyčajne o 21. hod. a patrí k intímnym večerom, usporadúvaným v ktorúkoľvek ročnú dobu pre menší počet pozvaných
hostí. Hudobný večer nemá trvať dlhšie ako
hodinu bez prestávky. Po skončení hostiteľ
pozve hostí k studenému stolu, ktorý má
byť vo vedľajšej miestnosti a výber jedál má
dotvárať atmosféru večera.
Dress code:
Dámy majú mať malú večernú toaletu
a páni smoking. Pred zahájením programu
sa podáva aperitív.
Matiné
Dopoludňajšie kultúrne predstavenie sa
usporadúva pri zahájení výstav pre pozvanú spoločnosť, podávajú sa slabšie alkoholické nápoje, obložené chlebíčky a chuťovky.
Vernisáž
Je slávnostné otvorenie výstavy, zvyčajne sa
začína dopoludnia o 11. hodine a popoludní
medzi 16. a 18. hod. Dĺžka trvania je maximálne 2 hodiny.
Vernisáž zahajuje organizátor výstavy,
odborný výklad k umeleckému dielu podáva odborník. Súčasťou výstavy môže byť
hudobný program.
NOVEMBER 2014
Spoločenská etiketa a biznis protokol. Spoločenské podujatia . ROZVOJ OSOBNOSTI
Hostia sú počas vernisáže v stoji, oblečenie
je spoločenské, resp. voľné.
Je vhodné umelca obdarovať kvetmi a blahopriať
mu. Ten potom pozve hostí na malé občerstvenie – víno, nealko, chlebíčky, chuťovky.
Supper (réveillon)
Je jedlo po polnoci, po spoločenskej zábave. Podávajú sa teplé, studené mäsové
jedlá s minimálnym množstvom príloh.
Z nápojov sú to najmä ľahké biele vína,
pivo a nealko. Nepodávajú sa ryby, syry
a zelenina.
Krst rôznych predmetov – lode, mosty,
budovy, zvony, pamätné tabule, knihy, CD
Buď ide o verejnú slávnosť pre širokú verejnosť, alebo pre vybranú spoločnosť. Slávnosť
sa spravidla zahajuje rozbitím sektu o krstený predmet, prestrihnutím pásky, odhalením závesu. Potom nasleduje veselica.
Páska sa prestrihuje nasledovným spôsobom: nožnicami, ktoré sa prinesú na slávnostnom podnose, resp. vankúši sa odstrihne kúsok pásky. Majiteľ/hostiteľ krsteného
predmetu odstrihne kúsok pásky a podá
ju čestnému hosťovi. Následne čestný hosť
odstrihne kúsok pásky a podá ju majiteľovi/hostiteľovi. Potom si pre seba odstrihnú
iní hostia. Odstrihnutá páska je súčasťou
histórie firmy, daného predmetu a ukladá sa k dokumentom, do kroniky, k foto­
grafiám z krstu.
Na niektorých podujatiach sú pri vchode
umiestnené podnosy alebo nádoby, kam
majú pozvaní hostia pred vstupom vložiť
či položiť svoju vizitku. Táto vizitka slúži
hostiteľom ako informácia, kto bol na
podujatí a kam majú poslať poďakovanie za
návštevu, príjemné strávený čas a vyjadriť
vieru v budúce stretnutia.
NEXT FUTURE
79
REDAKČNÁ RADA . Redakčná rada Next Future v poisťovni MetLife Amslico
REDAKČNÁ RADA
NEXT FUTURE
V POISŤOVNI METLIFE AMSLICO
Autor: Jana Ondrejka, Foto: redakcia
Októbrové zasadnutie redakčnej rady sa konalo v priestoroch poisťovne
MetLife Amslico. Do svojich „domácich“ priestorov nás pozvala pani Eva
Hergovitsová, ktorá je zároveň stálou a aktívnou členkou našej redakčnej rady.
P
ozvanie sme aj tentoraz prijali veľmi radi a o témach, ktoré si
máte možnosť prečítať na našom
portáli a v novembrovom vydaní magazínu NEXT FUTURE, sme tentoraz rokovali v príjemnom prostredí v centre
Bratislavy, v priestoroch spomínanej poisťovne MetLife Amslico.
Počas viac ako dvojhodinovej živej diskusie
boli predostreté nasledovné témy:
80
NEXT FUTURE
Platobný styk paypal
So zástupcami všetkých prítomných bánk
sme analyzovali najmä možnosti a výhody,
ale aj nevýhody takéhoto spôsobu platenia. K téme sa vyjadril aj špeciálny hosť,
pán David Rintel, zo spoločnosti Trust
Pay, a. s., ktorý prijal pozvanie na našu
redakčnú radu a svojím názorom obohatil
diskusiu a doplnil svoj pohľad k spomínanej problematike.
NOVEMBER 2014
Redakčná rada Next Future v poisťovni MetLife Amslico . REDAKČNÁ RADA
Posudzovanie rizikovosti klienta pri poskytnu‑
tí hypotekárneho úveru z hľadiska akceptovania
rôznych druhov príjmov
Redakciu zaujímalo, prečo sú niektoré položky pri
posudzovaní klienta zohľadňované iba vo výdavkoch a nie aj v príjmoch (výživné, rodinné prídavky, práca na dohodu a pod.).
Zástupcovia bánk na naše otázky odpovedali
a o ich názoroch sa dočítate v aktuálnom vydaní
NEXT FUTURE.
Na programe boli aj ďalšie témy ako Segmentácia
bankovej klientely, Poistenie KASKO, Komerčné
dôchodkové poistenie a Zmiešané poistenie.
Počas vyhradeného času sa nám nepodarilo
dôkladne venovať všetkým spomínaným témam.
Naši redaktori sa však námetom venovali aj individuálne a výsledok ich práce si môžete prečítať na
našom portáli www.nextfuture.sk.
Spoločnosti MetLife Amslico ďakujeme za milé
pozvanie a tešíme sa na ďalšie konštruktívne
stretnutie s našimi členmi.
NEXT FUTURE
81
LIFESTYLE . Známe postavičky filmu a rozprávok v investičnom svete!
ZNÁME POSTAVIČKY
FILMU A ROZPRÁVOK
V INVESTIČNOM
SVETE!
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
Foto: Stockfresh
Produktové portfóliá bánk a poisťovní sú dnes
skutočne pestré a rôznorodé. Kompetentný
finančný agent z nich dokáže vybrať a odporúčať tie najvhodnejšie pre každého z nás individuálne a zvoliť vhodné poistenie či bankový
produkt ušitý priamo na mieru. V redakcii sme
sa rozhodli vás trochu pobaviť. S humorom
a veľkým nadhľadom sme sa pozreli na to, aké
bankové či poisťovacie produkty by sme ponúkli filmovým či kresleným hrdinom vzhľadom na
ich charakter, temperament a zážitky.
Prijemnú zábavu…
82
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Známe postavičky filmu a rozprávok v investičnom svete! . LIFESTYLE
Strýko Držgroš
Jeho majetok je pôsobivý a on je rozhodne typom klienta, ktorý potrebuje svoje
investície ochrániť aj zúročiť. Je skutočným
biznismenom a hazardérom. Jeho každodennou prácou je sledovanie vývoja burzy.
Miluje akciové aj hedžové fondy. Určite sa
nezaobíde ani bez aplikácie na obchodovanie s komoditami.
Strýko Držgroš je navyše typ „športovca“,
ktorý si každé ráno rád zapláva kraul vo
svojom trezore plnom zlatých mincí. Jeho
skoky medzi peniaze ale vyzerajú celkom
drsne, preto by bol ideálnym kandidátom
na Poistenie úrazu na čas nevyhnutného
liečenia, respektíve denného odškodného. Určite by nechcel prísť o žiadne plnenie a istotu stabilného príjmu ani v prípade
práceneschopnosti.
Zrejme existuje len jediný typ poistky,
kde by poisťovne v tomto prípade neriešili
plnenie za plnením a to Poistenie domácností. Pán Bond sa tam totiž veľmi často
nevyskytuje. Je však možné, že ani žiaden
domov nemá.
Pocahontas
Pocahontas je asi najznámejšia Indiánka
filmového plátna. V tomto prípade hneď
môžeme odporúčať investičné zlato. Indiáni totiž nikdy nemali o tento kov núdzu.
Pocahontas bola navyše dcérou náčelníka
algonkinských Pamukeyov. Tí si vytvorili
na atlantickom pobreží neskoršej Virgínie
federáciu viacerých príbuzných kmeňov.
Keďže to bola bojovníčka a rebelka, poisťovne radia jednoznačne Poistenie úrazu
pre prípad lúpežného prepadu.
Forrest Gump
James Bond
Poisťovňu, ktorá by rada poistila Jamesa Bonda, by sme zrejme našli taktiež len na
filmovom plátne, pričom tento film by bol iste
zaradený do kategórie sci-fi. Ešte by ani nezaschol atrament na poistnej zmluve (v tomto
prípade by bolo asi vhodnejšie online poistenie) a pán 007 by okamžite „vybrakoval“ poistné životných a neživotných rizík. Nebezpečnému agentovi by sa rozhodne oplatilo aj poistenie plavidiel a motorových vozidiel KASKO
TOTAL. Horšie to však bude, keď príde na rad
novela zákona o povinnom zmluvnom poistení a s ňou systém bonusov a malusov.
Nevyliečiteľný podivín a dobrák od kosti.
Jednoznačne konzervatívny investor, ktorý
nemá v živote príliš rád veľké prekvapenia
a preto je ideálnym kandidátom na využívanie terminovaných vkladov. Keď sa do
niečoho zahryzne, vie vydržať veľmi dlho.
Je to rozhodne bežec „na dlhšie trate“. Preto
ak podielové fondy, tak pokojne s dlhým
investičným horizontom. Potvrdzuje to aj
tým, že je beznádejný romantik, ktorý
verí, že každá kríza sa raz skončí stúpajúcimi percentami na jeho účte. Dal by preto
pokojne zelenú aj európskym dlhopisom
a veril, že Grécko raz nájde svoju stratenú
pozíciu ekonomického tigra. Ak tieto vlastnosti skombinujeme so správnym výberom
poistenia, kapitálové a investičné poistky
s garantovaným úrokom sú pre Forresta
určite tá pravá cesta.
Kevin McCallister zo Sám doma
Určite nie je vhodnejší kandidát na komplexné vyčerpanie poistného balíčka. Úrazové,
životné, aj poistenie zodpovednosti za škodu.
Keďže je Kevin ešte stále len dieťa, študent-
NEXT FUTURE
83
LIFESTYLE . Známe postavičky filmu a rozprávok v investičnom svete!
ský účet v banke je pre mladého muža to
pravé orechové. Bezpochyby aj s možnosťou platiť mobilom a bezkontaktne. Navyše s dobrým poistením by vďaka asistenčnej
službe ani Kevin nikdy nebol doma sám.
objekty, budovy a autá príliš nehľadí, ako ste
si iste všimli. Čo sa týka bankových produktov, Superman je jasný kandidát privátneho bankovníctva. Pretože pri exkluzívnej starostlivosti privátneho bankára sa cíti
každý tak trochu ako on. Všetko je možné…
Helga Esteb / Shutterstock.com
Baby z Hriešneho tanca
Simpsonovci
Predstavujú prototyp klasickej rodiny, takže
sa im hodí aj klasické životné poistenie.
V prípade Homera Simpsona by nebolo zlé
uzavrieť aj Poistenie právnej ochrany rodiny. Nutnosťou je poistenie nehnuteľnosti
aj domácnosti. Peňazí nie je nikdy nazvyš,
takže namiesto investovania je vhodné
riešiť dobrú hypotéku a poistenie splátok
pre prípad vyhodenia z práce. Simpsonovcom sa plní americký sen na obrovský dom,
keďže úročenie atakuje minimá. Mali by sa
poponáhľať aj so zabezpečením detí, keďže
od roku 2015 sa začínajú pravidlá sprísňovať a banky budú zisťovať, či je klient
schopný splácať hypotéky aj v situácii, keď
sa úroková miera zdvihne. Simpsonovci sú
americkou paródiou na ich vlastný rodinný
sen. Tento model života prebralo aj mnoho
Slovákov, a preto sa určite ponuka pre rodinu Simpsonovcov hodí aj nejednej slovenskej domácnosti.
Superman
Nepremožiteľný, silný a nezničiteľný. V zápale
boja za dobrú vec často dochádza k vysokým
škodám na majetku, preto hrdinovi dokonale
padne Poistenie zodpovednosti za škodu pri
výkone povolania. Superman totiž často na
84
NEXT FUTURE
Poistenie zlomeného srdca prirodzene neexistuje, ale úrazové poistenie je základom, bez
ktorého by nemala nikdy skákať tú povestnú lastovičku. Pre tanečníkov by určite prišlo vhod aj špecifické pripoistenie niektorej
z končatín. Hriešny tanec nie je len o láske,
ale aj o vybavení dobrej telocvične a nákupe
kostýmov na predstavenia. Úvery na čokoľvek
s úrokovou mierou okolo 9 % by teda Baby
pomohli vymaniť sa z područia solventných,
ale konzervatívnych rodičov a hľadať svoje
šťastie v náručí milovaného Johnyho.
Snehulienka
Tradičná rozprávka o Snehulienke je vianočnou ukážkou toho, že nikto nie je imúnny voči
zlobe a nešťastiu. Ani tá najkrajšia z najkrajších. Otrávené jablko uviaznuté v krku – tu
sa dá pekne ilustrovať, čo znamená Združené poistenie, ktoré v sebe obsahuje dožitie,
úmrtie, úraz, invaliditu. Poistenie viacerých
rizík na jednej poistnej zmluve poskytuje istotu pre všetky prípady, ktoré by mohli postihnúť krásnu dievčinu. Rozprávky sa síce končia
šťastným koncom, no so správnym poistením
môže byť koniec ešte lepší.
NOVEMBER 2014
CESTOVANIE . Kam za svetovým vínom?
KAM ZA
SVETOVÝM
VÍNOM?
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Leto sa skončilo a turistická sezóna pomaly ustupuje do
úzadia. No len pre tých, ktorí cestujú za morom a plážami.
Počas jesenných mesiacov totiž na cesty vyrazia milovníci
vína a ochutnávajú úrodu hrozna práve stočenú do sudov.
Mladé víno má svoju nezameniteľnú chuť, no vždy sa oplatí vyskúšať aj staršie ročníky. Prinášame menu, ktoré poteší
každého cestovateľa a milovníka nápoja bohov.
Bordeaux, Francúzsko
Francúzske vína a syry majú vo svete
unikátnu povesť, a preto je vhodné začať práve v mekke vinárskeho
priemyslu v oblasti Bordeaux. Patrí
k najznámejším a najzaujímavejším
vinárskym oblastiam nielen v Európe, ale aj na celom svete. Okrem lánov
viníc je tu skvelá atmosféra vďaka
veľkolepým pamiatkam prevažne
z 18. storočia, ale taktiež aj z obdobia
gotiky. Neprehliadnuteľná je najmä
gigantická katedrála St. André.
Miestni vinári každoročne robia
ochutnávky novej úrody. Snúbi
sa tu história Francúzska s vôňou
a chuťou vyberaných vín. Je to
86
NEXT FUTURE
miesto, ktoré je na jeseň krásne, no
ešte krajšie po pár pohároch lahodného červeného.
Mendóza, Argentína
Argentínske vína sa dostávajú na
slovenské stoly čoraz častejšie. Ich
kvalita je vysoká, no ak chceme
ochutnať skutočné poklady, oplatí
sa vydať do Mendózy. Argentína sa
stala známou medzi milovníkmi vín
najmä chutnými Cabernet Sauvignon
a Shiraz. Vinárstva v Mendóze ponúkajú ochutnávky, večere aj výlety po
vinohradoch. Miestni sprievodcovia
vám spravia unikátnu vinársku trasu
celou oblasťou.
Toskánsko, Taliansko
Talianska oblasť, v ktorej sa dopestujú
tie najkvalitnejšie viniče, sa každoročne
pripravuje na privítanie smädných turistov. Toskánsko je krásne v každom počasí a v každom ročnom období. Aspoň
tak to hovoria miestni. Toskánsko je
pre gurmána ako siedme nebo. Vyberané syry, kvalitné cestoviny a v pohári kvalitné červené. Nájdete tu známe
odrody vín vyrábané tradičným postupom. Vína sa skladujú v dlhých podzemných pivniciach a klasických sudoch, čo
zaváňa skutočnou nostalgiou. Priemysel sa tejto oblasti ešte nedotkol, a preto
ak zakotvíte na vínnej ceste práve do
Toskánska, nebude sa vám chcieť odísť.
NOVEMBER 2014
Kam za svetovým vínom? . CESTOVANIE
Ak budete musieť, tak len preto, aby ste
sa o rok (a možno aj skôr) mohli vrátiť.
Kapské Mesto, Južná Afrika
Región leží skutočne len na skok autom
od Kapského mesta a nesie meno Kapské
vinohrady. Pestujú sa tu jemnučké
odrody Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Shiraz či obľúbený a chutný Pinot Noir. Juhoafrické vína
majú v sebe nádych exotiky aj v prípade, že ide o otestované odrody. Predstavujú dúšok ďalekého sveta. Vinárstvo tu
má dlhú históriu, hoci cesta produkcie
na európsky stôl bola pomalšia. Medzi
najzaujímavejšie miesta patrí vinohrad
Groot Constantia, najstaršia vinohrad-
nícka farma v regióne. Stačí sa zastaviť
na ochutnávku a zistiť, že Afrika je kontinentom, ktorý si zaslúži byť na vinárskej
mape sveta zapísaný veľkými písmenami.
Barcelona, Španielsko
Do Barcelony určite áno! Na svoje si tu
prídu najmä muži. Je to mesto futbalu,
umenia, kyprých, temperamentných
žien a kvalitného vína. Stredozemné
more prináša do tejto slnečnej metropoly
netradičné gurmánske zážitky a katalánska kuchyňa rezaná šumivým vínom
Cava je kombinácia, pre ktorú sa sem
oplatí prísť aspoň na víkend. Katalánsko je zložené z deviatich samostatných
regiónov a každé je bohaté na vínne
špeciality. Na jeseň sa tu vždy objavia
najväčší znalci vín. Dobre vedia prečo.
Yarra Valley, Austrália
Keď exotika, tak poriadna. Hodinu od
mesta Melbourne leží vinohradnícka
oblasť plná dediniek tradičnej architektúry a chutných odrôd vína. Chardonnay,
Pinot Noir a Shiraz sú tu hlavnými odrodami, no každý vinohrad dáva do vína
svoj vlastný grif. Žiadne preto nechutí
rovnako, a keď už merať cestu do Yarra
Valley, treba ochutnať z každého rožka
troška. Na turistov sú dobre pripravení.
Ponúkajú kvalitné reštaurácie, turistiku
a nádherné zážitky. A víno, to tu skrátka nikdy nechýba.
NEXT FUTURE
87
APHRODITE PALACE****
Novootvorený luxusný spa a konference hotel Aphrodite Palace****
v Rajeckých Tepliciach vám ponúka široké možnosti pri organizovaní
seminárov, konferencií a pracovných stretnutí. K dispozícii sú
3 kompletne vybavené salóniky s denným svetlom, technickým
zabezpečením a kapacitou do 100 osôb.
Ďalšie konferenčné miestnosti sú k dispozícii na mestskom úrade (50 m
od hotela Aphrodite Palace****) s technickým vybavením a kapacitou
do 150 osôb.
Uctite si svojich obchodných partnerov alebo zamestnancov a darujte
im voucher na pobyt alebo relax v Spa Aphrodite.
Viac info na www.spa.sk alebo telefónnom čísle +421 41 5494 256 - 7
LIFESTYLE . Buďte fit so ZION SPA PREMIUM
BUĎTE FIT
SO ZION SPA
PREMIUM
Foto a zdroj: Best Hotel Properties, a. s.
Určite ste si už veľakrát povedali, že by ste išli spáliť nejaké
tie kalórie do fitnescentra. Alebo, že by ste si išli zaplávať...
a keby sa dalo ísť potom ešte do sauny, alebo sa dokonale
zrelaxovať pri masáži či ošetrení pleti. Len keby to tak bolo
všetko na jednom mieste, pod jednou strechou... Nemusíte
nad tým už viac premýšľať a ani ďalej hľadať, či niečo také
existuje, pretože presne túto vašu predstavu naplní členstvo v klube ZION SPA PREMIUM.
Z
ION SPA PREMIUM sa nachádza v úplnom centre Bratislavy,
v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava, a tak ho budete
mať odvšadiaľ „poruke“. Cieľom tohto luxusného spa je pomôcť
vám zbaviť sa každodenného pracovného stresu a umožniť vám
oddychovať v privátnom prostredí, teda nie v preplnenom fitnescentre, ale
v dokonalom súkromí a pokojnom prostredí. Okrem aktívneho oddychu
tu môžete stráviť čas procedúrami, ktoré vás budú hýčkať a dopriať si tak
potrebný oddych od uponáhľaného života, ktorý zväčša vedieme. Priateľský a profesionálny personál vám zaručí aj to, že okrem príjemnej atmosféry a odbornej starostlivosti vyznáva zásady prístupu, ktorý je zameraný
na klienta, teda na vás a vaše potreby. Každé vaše prianie bude jednoducho
prioritou personálu spa.
90
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Buďte fit so ZION SPA PREMIUM . LIFESTYLE
NEXT FUTURE
91
LIFESTYLE . Buďte fit so ZION SPA PREMIUM
V ZION SPA PREMIUM si môžete zašportovať v kvalitne vybavenom fitscentre,
v ktorom sa nachádzajú aj stroje zamerané na „kardio“ cvičenie. Vďaka protiprúdu si môžete výdatne zaplávať vo vnútornom plaveckom bazéne. Ten je vyhrievaný
a otvorený od 6.00 ráno až do 23.00 večer.
Po týchto aktivitách fyzického charakteru si môžete dopriať relax v soláriu, suchej
či parnej aróma saune a vypnúť tak aj po
psychickej stránke. Vyskúšať môžete tiež
pleťové a telové ošetrenia podľa typu vašej
pleti a dokonalý relax môžete zažiť vďaka
výberu z masáží a procedúr zameraných na
tvár, krk alebo nohy.
Ak premýšľate nad tým, že by ste sa
o všetok tento luxus s niekým podelili, nie
je to vôbec problém. V rámci ZION SPA
PREMIUM sa môžete stretnúť s priateľmi alebo aj obchodnými partnermi. Počas
víkendov si zase môžete užiť skvelý oddych
s rodinou. Spa je v lete prepojené so slnečnou terasou, na ktorej si môžete vychutnať denné svetlo aj slnečné lúče a poleňošiť si v pohodlných ležadlách. K dispozícii
v rámci členstva máte tiež občerstvenie
a fitnes doplnky.
ZION SPA PREMIUM najdlhšie otváracie
hodiny v Bratislave, až do 23.00 a v rámci
členstva máte aj dve hodiny parkovania
v garáži hotela Crowne Plaza zadarmo.
Stres z toho, kde v centre zaparkujete, vám
teda odpadá a vy môžete jednoducho prísť
a pohodlne sa venovať využívaniu všetkých výhod, ktoré vám členstvo ZION SPA
PREMIUM poskytuje.
ZION SPA PREMIUM
Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo námestie 2,
816 05 Bratislava
92
NEXT FUTURE
recepcia: +421 2 5934 8182
[email protected]
[email protected]
NOVEMBER 2014
Buďte fit so ZION SPA PREMIUM . LIFESTYLE
NEXT FUTURE
93
Najväčší výber kvalitného alkoholu v strednej Európe
NAJVÄČŠÍ VÝBER
KVALITNÉHO ALKOHOLU
V STREDNEJ EURÓPE
Autor: redakcia, Foto: Bottleshop
Dar v podobe fľaše kvalitného alkoholu je istota, na ktorú môžete staviť
takmer pri každej príležitosti. Na Slovensku máte navyše možnosť
vybrať si ju v obchode, ktorý má najväčší výber alkoholu z kamenných
obchodov v strednej Európe. A to až 1 300 rôznych druhov z celého
sveta na jednom mieste. V Bottleshope nájdete obľúbené známe
značky, vychýrenú klasiku, ale napríklad aj 80-ročný certifikovaný
koňak pre najnáročnejších klientov.
M
yšlienka obchodu s kvalitným
alkoholom vznikla u hudobníka Juraja Rybára, ktorý organizoval koncerty a hudobné podujatia. Ako to už býva, tie sú väčšinou
stratové a zisk je tvorený z predaja alkoholu.
Na podobných akciách bol výber alkoholických nápojov značne obmedzený. Bottleshop
teda vznikol ako reakcia na tieto okolnosti.
Po investícii do kvalitného výberu alkoholických nápojov v spolupráci s odborníkmi
na túto problematiku, väčšinou barmanmi,
vznikol v roku 2010 prvý Bottleshop, ktorý na
Slovensku nemal konkurenciu. V súčasnosti
sú na Slovensku tri prevádzky – dve v Bratislave a jedna v Nitre. Stratégiou bolo od začiatku
ponúkať čo najväčší a najkvalitnejší výber alkoholických nápojov nevynímajúc také, ktoré
neponúka nikto iný na slovenskom trhu. Dnes
94
NEXT FUTURE
už funguje formou veľkoobchodu a časom sa
bude rozširovať aj do iných miest.
V obchode vám ochotne poradia kvalifikovaní ľudia, ktorí vám ušijú na mieru to, čo hľadáte. „Zákazníci u nás často strávia aj hodinu
rozprávaním sa a pritom si vyberú, čo potrebujú. Nekladieme obmedzenia, ale hľadáme
spôsoby,“ hovorí Juraj Rybár.
Obchod funguje aj ako nočný predaj. „Zákazníci si často nechajú fľašu kvalitného vína
či iného alkoholu doviezť domov taxíkom.
Taktiež podnikatelia, ktorí dlho pracujú,
privítajú, že máme cez týždeň otvorené až do
desiatej a v piatky a soboty do druhej rána,“
hovorí Mgr. Michaela Žampová, majiteľka
bratislavskej prevádzky Bottleshop Tri Veže.
To, čo nájdete v štýlových kamenných obchodoch, nájdete aj v internetovom obchode
Bottleshop.sk.
NOVEMBER 2014
Najväčší výber kvalitného alkoholu v strednej Európe
Špeciálne druhy alkoholických
nápojov so špičkovým servisom
nájdete v troch prevádzkach
Bottleshopu:
Bottleshop sk, s. r. o.
Tallerova 2
811 02 Bratislava – Staré mesto
tel.: +421 911 766 777
e-mail: [email protected]
Bottleshop Tri Veže
Bajkalská 9/A
tel: +421 904 979 094
e-mail: [email protected]
Bottleshop Nitra
Štefánikova trieda 5
tel: +421 911 744 141
e-shop: www.bottleshop.sk
NEXT FUTURE
95
MANAŽÉR
PRÁVNIK
FINANČNÍK
AUDÍTOR
POLITIK
finančník
personal
style
finačník
professional
dress code
discover more
www.marcomirelli.com
PRAHA
HANSPAULKA, Na Kuthence 1, +420 725 325 523
JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ
BRATISLAVA
CITY GATE, Laurinská 19, +421 910 920 240
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
finančník
professional dress code
KOŠEĽA
Monti - „PLANET”
RTW* - 170,- €
BT*** - 270,- €
HODVÁBNA KRAVATA
ITALO FERRETTI
„BIG BULL COLLECTION”
170,- €
OBLEK
Guabello - „WALL STREET”
RTW* - 750,- €
MTM** - 950,- €
BT*** - 1450,- €
TAŠKA
PIQUADRO
415,- €
TOPÁNKY
SANTONI
800,- €
www.marcomirelli.com
**RTW - Ready to Wear á la MARCO MIRELLI - šitie podľa konfekčnej veľkosti
**MTM - Made to Measure á la MARCO MIRELLI - šitie na mieru bez skúšky s domeraním dĺžkových a obvodových mier
***BT - Bespoke Tailoring á la MARCO MIRELLI - šitie na mieru s individuálnou modeláciou
AUTO – MOTO . Porsche predstavuje 911 Carrera GTS v štyroch verziách
98
NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Porsche predstavuje 911 Carrera GTS v štyroch verziách . AUTO – MOTO
PORSCHE
PREDSTAVUJE
911 CARRERA GTS
V ŠTYROCH VERZIÁCH
Zdroj: TS Porsche, Foto: Porsche
Modely 911 Carrera GTS bude Porsche ponúkať v štyroch
verziách. K dispozícii bude verzia kupé aj kabriolet s pohonom
zadných alebo všetkých štyroch kolies. Tieto autá stoja od
117 549 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) a v Nemecku sa
predávajú od novembra tohto roku.
NEXT FUTURE
99
AUTO – MOTO . Porsche predstavuje 911 Carrera GTS v štyroch verziách
100 NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Porsche predstavuje 911 Carrera GTS v štyroch verziách . AUTO – MOTO
N
emecká automobilka Porsche
odhalila druhú generáciu modelov 911 Carrera GTS. Tieto automobily
vypĺňajú medzeru, ktorá vznikla medzi
modelmi 911 Carrera S a 911 GT3, ktorý
je určený na pretekárske okruhy.
Modely druhej generácie 911 Carrera
GTS sú vybavené motorom so silou 430
konských síl. Takýto agregát umožňuje
autám vo verzii kupé zrýchliť z nuly na
sto kilometrov za hodinu (km/h) za štyri
sekundy, verzia kabriolet bude potrebovať 4,2 sekundy. Na zrýchlenie z 0 na
60 míľ za hodinu (96 km/h) potrebuje
nové Porsche vo verzii kupé 3,8 sekundy a kabriolet to stihne za štyri sekundy. Každý zo štyroch nových modelov
je schopný vyvinúť maximálnu rýchlosť
presahujúcu 300 km/h. Najrýchlejšia je
verzia kupé s manuálnou prevodovkou
a pohonom zadných kolies. Tá dosahuje
maximum na 306 km/h.
Motoristi jazdiaci v jednom z nových
áut Porsche sa môžu tešiť na viacero
NEXT FUTURE
101
AUTO – MOTO . Porsche predstavuje 911 Carrera GTS v štyroch verziách
športových prvkov, ktoré sľubujú dynamický ráz jazdy. Prispeje k nemu balík
na podporu dynamiky Sport Chrono,
ale tiež systém tlmičov PASM, ktorý
umožní zníženie vozidla o desať milimetrov. Výrobca pritom hovorí o tom,
že zlepšená efektivita povedie k zvýšeniu akcelerácie aj k vyšším maximálnym rýchlostiam, pričom sa kombinovaná spotreba v porovnaní s modelom
911 Carrera S nemení.
Model 911 Carrera GTS Coupe dosahuje kombinovanú spotrebu medzi 8,7
a 9,5 litra/100 km (l/100 km). Do ovzdušia sa pritom podľa dostupných údajov
dostanú emisie CO2 na úrovni od 202 po
223 gramov na kilometer (g/km). Model
911 Carrera 4 GTS Coupe dosahuje kombinovanú spotrebu od 9,1 do 9,9
l/100 km a emisie v intervale od 212 do
233 g/km. O čosi horšie výsledky dosahujú v oboch ukazovateľoch kabriolety,
teda modely 911 Carrera GTS Cabriolet
a 911 Carrera 4 GTS Cabriolet.
Zaujímavými prvkami štandardnej
výbavy sú bi-xenónové svetlomety so
systémom PDLS a systém výfukov
s charakteristickým zvukom. Štandardom sú aj 20-palcové disky v matnej
čiernej. Vrátane týchto nových automobilov sa modelový rad 911 Carrera skladá z 12 modelov v troch výkonnostných kategóriách.
Nové modely z výrobných liniek
spoločnosti Porsche teda určite majú
motoristom túžiacim po športovej jazde čo ponúknuť. Splnenie sna
o športovej jazde však má svoju cenu.
Modely 911 Carrera GTS a 911 Carrera
4 GTS sa v Nemecku do predaja dostávajú v novembri tohto roku a predávať sa budú v cene od 117 549 eur. Táto
suma zahŕňa daň z pridanej hodnoty
(DPH) vo výške 19 %.
102 NEXT FUTURE
NOVEMBER 2014
Daruj bezpečnosť
sebe a svojim blízkym
CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY
DRIVING ACADEMY, s.r.o.
800 Orechová Potôň,
930 02 Slovenská Republika
Infolinka: +421 903 262 576
www.drivingacademy.sk
www.cbj.sk
Staršie čísla nájdete na adrese
OKTÓBER 2014
SEPTEMBER 2014
JÚL – AUGUST 2014
ŠVAJČIARSKYM
BANKÁM VZALI
ICH POKLADY!
STR. 46
AKÉ PENZIE SA
BUDÚ VYPLÁCAŤ
Z II. PILIERA
AKO SA STAŤ
ÚSPEŠNÝM?
STR. 74
STR. 30
ZVÝŠIA GENETICKÉ
TESTY RIZIKOVOSŤ
POISTENCA?
STR. 50
JANET YELLENOVÁ
A ANGELA MERKELOVÁ:
DVE ŽENY Z JEDNÉHO CESTA?
str. 14
AMERIKA VERZUS
EURÓPSKA ÚNIA:
ROZLIČNÝ LIEK NA
ROVNAKÝ PROBLÉM
str. 18
. FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE .
BOJ O MAJETOK
V EXEKÚCII NETREBA
VZDÁVAŤ
JANET YELLENOVÁ
A ANGELA MERKELOVÁ:
DVE ŽENY Z JEDNÉHO CESTA?
STR. 56
PETER STANĚK
str. 18
SLOVENSKO MÁ ŠPECIFICKÝ
EKONOMICKÝ POTENCIÁL
. FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE .
. FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE .
STR. 24
www.nextfuture.sk/archiv/
Download

PETER MATÚŠKA A ANDREJ BARTALOS