cafe
news
Život bez internetu
a mobilov?
Prečo si vybrať
kokosový olej?
ČÍSLO 3
13.2.2015
Ročník 2
ZADARMO
Horoskop
na február
Bývajte
v Harmónii
iba 25 km
od Bratislavy
v lone prírody
Ako rozoznať
florbal od
hokejbalu
Braňo Kostka
a Fragile: Máme moc
robiť ľudí šťastnými
CN15011
‫כן‬
editoriál
‫ﻧﻌم‬
Milí čitatelia,
v minulom čísle sme začali uverejňovať rubriku Dôvody na oslavy. Nenájdete v nej úplne všetky medzinárodné
ani významné dni, nebolo naším cieľom sucho vyratúvať všetko, čo si v kalendári pripomíname. Vyberáme skôr
zaujímavé príležitosti na malú párty.
예
是的
はい
Pri skúmaní, čo všetko má svoj deň, sme natrafili na skutočne nasledovaniahodný sviatok – Noc otvorených
fliaš. Iniciovali ho dvaja americkí publicisti a degustátori vína, ktorí sa týmto spôsobom rozhodli oživiť tmavé
zimné februárové večery. Mnohí z nás máme doma odloženú fľašu nejakého kvalitného alkoholu na „mimoriadnu“
príležitosť. Čo to však je? Kedy nastane, ak vôbec? Teraz to už všetci vieme: mimoriadna príležitosť nastane
28. februára. Pozvite si priateľov, príbuzných, jednoducho ľudí, s ktorými je Vám dobre a otvorte si fľašu kvalitného
vína. Lebo vždy je dôvod oslavovať, stačí len chcieť.
Dôvod oslavovať má aj Braňo Kostka, vedúca osobnosť a capellovej skupiny Fragile. Má za sebou úspešné
obdobie a zdá sa, že ani tento rok nebude horší. Rozprávali sme sa s ním o hudbe aj o tom, prečo sa človek
pustí do projektu s nejasným výsledkom.
Na ďalších stranách poradíme, čo s deťmi cez jarné prázdniny, aby sa nenudili a nestrávili voľné dni len pri
počítači. Život bez kyberpriestoru si síce najmladšia generácia nevie predstaviť, ale napriek tomu väčšina
rodičov tvrdí, že nepozorujú na svojich deťoch známky závislosti. Ďalšou dobrou správou sú nižšie ceny realít
oproti tým predkrízovým až o pätinu. No a mnohých určite poteší horoskop.
Zaujímavých tém je v našom časopise viac, nech Vám ich čítanie spríjemní deň!
Redakcia Cafe News
Február 2015 / Dôvod na oslavu v období 16.-28. februára
18. februára – v niektorých krajinách je to Deň batérie. Úmyslom je
spomenúť si, ako tento vynález dramaticky zmenil náš život. Zároveň je to
výročie narodenia talianskeho fyzika Alessandra Volta (18. február 1745 5. marec 1827), známeho svojimi objavmi v odbore elektriny, ktorý v roku
1799 zostrojil prvý elektrochemický článok – Voltov stĺp.
20. februára - Svetový deň sociálnej spravodlivosti patrí sociálnej
spravodlivosti, boju proti chudobe, za dôstojnú prácu a spravodlivé
podmienky zamestnancov i dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Vyhlásilo ho OSN a pripomíname si ho od roku 2007.
Palisády 38, 811 06 Bratislava
Vazovova 14, 811 07 Bratislava
[email protected]; www.1sjs.sk
www.facebook.com/jazykova.skola.bratislava
www.facebook.com/jazykova.skola.romanske.jazyky
21. februára - Medzinárodný deň materského jazyka vyhlásilo UNESCO
v roku 1999. V tento deň by sme si mali pripomenúť, precvičovať a lepšie
poznávať svoj materinský jazyk.
21. februára – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – Na celom
svete sa konajú podujatia, ktoré sa snažia spropagovať túto profesiu. Aj
v mnohých slovenských mestách sa uskutočnia bezplatné prehliadky
historického centra. Medzinárodný deň turistických sprievodcov vyhlásila
Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) v roku 1987.
22. februára – Medzinárodný deň skautiek – Od roku 1927 celý svet
zároveň oslavuje Deň sesterstva, Deň vďaky a Deň premýšľania. Je to
výročie narodenia zakladateľa skautingu Roberta Baden-Powella a jeho
ženy Olave.
28. februára – Medzinárodný deň kvetinového dizajnu – Guvernér Massachusetts, USA, William F. Weld inšpirovaný jednou oslavou narodenín
vyhlásil v roku 1995 tento deň za deň kvetinového dizajnu. Je úplne jedno,
či ide o živé, sušené alebo umelé kvety, kvetinové aranžmány sú síce pominuteľným, ale krásnym a zrozumiteľným umením.
28. februára – „Noc otvorených fliaš“ – v roku 2000 sa publicisti a milovníci vína Dorothy J. Gaiterová and John Brecher rozhodli oživiť tmavé
februárové dni a vymysleli deň, ktorý má byť oslavou drahého vína, šampanského a kvalitného alkoholu. Ide o to, aby sa fľaše určené na špeciálne
príležitosti otvorili pri posedení s priateľmi či príbuznými a aby tak vznikali
nové, príjemné spomienky.
cafenews.sk
3
Rozhovor
Braňo Kostka a Fragile: Máme moc robiť ľudí šťastnými
Braňo Kostka
a Fragile: Máme
moc robiť ľudí
šťastnými
nepoznajú, a kde preto nefunguje pozitívne predpojatie publika.
Publikum je vtedy ako nepopísaný list a jeho dôveru si musíme
počas koncertu získať. O to je to vzrušujúcejšie.
Ako si získavate nových poslucháčov?
Hlavne tým, že z našich koncertov ľudia odchádzajú spokojní,
prípadne nadšení a posunú to ďalej. Pripadne prídu na ďalší koncert
a privedú aj svojich známych. Zároveň sa snažíme robiť koncerty pre
školy, čo sa umelcom zdá byť menej atraktívne imidžovo i finančne, no
my týmto spôsobom cieľavedome oslovujeme najmladšiu generáciu,
ktorej sa snažíme niečo hodnotné odovzdať.
Ste dirigent. Na konzervatóriu ste síce boli členom speváckeho
zboru, ale existuje nejaký moment, nejaký podnet, keď ste si
povedali: Chcem vlastnú skupinu?
Čo sa dirigovania týka, vždy mi bola sympatickejšia rola dirigenta –
kapelníka, ktorý má svoje vlastné teleso, ktoré môže výrazne formovať
a vtláčať mu svoju pečať, na rozdiel od hosťujúceho dirigenta, ktorý
prelietava medzi rôznymi telesami ako včelička z kvetu na kvet. Byť
súčasťou takého telesa zároveň ako interpret bolo pre mňa vždy
prioritou.
Išli ste do toho sám a presviedčali ostatných, alebo od začiatku
ste mali priaznivcov a “spolutvorcov”?
s daným žánrom skúsenosti a nakopli ma. Boli to Slavo Košecký
a Mariana Tökölyová. Následne som začal oslovovať a presviedčať
ďalších. Na začiatku nášho fungovania bolo kľúčové najmä to, že
nás tento žáner všetkých nesmierne baví.
Máte osem členov a piatich alternantov. Koľkí vlastne vystupujete?
Rok 2014 bol pre vašu a cappella skupinu Fragile úspešný.
Vyzerá tento rovnako sľubne?
Vyzerá veľmi sľubne. Čaká nás veľa sólových jarných koncertov po
celom Slovensku, no a v lete máme tú česť byť súčasťou renomovaného
hudobného festivalu „Viva Musica“, v rámci ktorého budeme realizovať
veľký vokálno–symfonický projekt „Fragile Queen Symphony“, na
ktorý sa enormne tešíme. No a, samozrejme, na jeseň - ako každý
rok - vyjde naše ďalšie CD.
Kde a kedy Vás najbližšie uvidíme?
Kdekoľvek, stačí sa pozrieť na náš web, alebo sa stať fanúšikom
našej FB stránky. Budeme sa na vás tešiť.
Čo zahraničné turné?
Nechcem, aby to pôsobilo ako výhovorka, no my, chvalabohu,
máme naozaj veľmi veľa práce na Slovensku, a preto tieto možnosti
ani príliš nevyhľadávame. Keď príde konkrétna ponuka, snažíme
sa ju využiť. Tešíme sa však, že sa o nás začína starať agentúra
Gardes v Českej republike, kde je pre tento žáner zapálených veľa
ľudí. Už teraz máme v pláne pomerne veľa koncertov v Čechách.
Braňo Kostka je známy dirigent, ale popularitu si získal aj ako zakladateľ
a líder skupiny Fragile. Hudba je pre neho nielen obživou, ale aj
vášňou. Rozprávali sme sa o koncertovaní, úspechu, aj poslucháčoch.
Pán Kostka, Vaša skupina Fragile existuje 11 rokov. Predpokladali
ste niekedy, že skupina a cappella sa na Slovensku tak dlho
udrží?
Tak dlho možno aj áno, ale tak intenzívne, to by mi ani vo sne nenapadlo.
Je za tým tvrdá a trpezlivá práca a veľa koncertovania po celom
Slovensku. Veľmi nám pomohla aj spolupráca s Richardom Müllerom
na dvoch spoločných turné.
Rozhovor
Braňo Kostka a Fragile: Máme moc robiť ľudí šťastnými
Vystupujeme spravidla šiesti/siedmi. Dvakrát sa nám dokonca stalo,
že sme boli piati. Prosto, achillovou pätou takéhoto súboru je zdravie.
Keď potrebujete doplniť členov, vyhliadnete si ich sami, alebo
ste v situácii, že sa k Vám už záujemcovia hlásia a Vy si vyberáte?
Záujemcovia sa mi síce hlásia a veľmi si tento záujem vážim, no
vzhľadom na náročnosť tohto žánru a krehkosti medziľudských
vzťahov v telese si starostlivo vyhliadam prípadných nových členov
sám.
Vyjadrili ste sa, že pre Vás nie je pôsobenie v éteri také
dôležité. Vaším poslaním sú koncerty po Slovensku. Nie je
to tak, že keby ste boli viac hraní v rádiách, aj Vaše koncerty
by boli ešte úspešnejšie? Stačí skutočne ten osobný kontakt
s publikom?
Pochopiteľne, keby nás hrali rádiá, bolo by to super. No tento žáner
nie je úplne predurčený, aby sa stal súčasťou dramaturgie rádií.
A našich už vôbec nie. Preto som takúto ambíciu ani nikdy nemal,
skôr som naše fungovanie tejto skutočnosti prispôsobil. A som
tomu celkom rád, lebo mnoho mladých interpretov sa tým trápi,
niektorí majú skoro až stihomam.
Kde najradšej vystupujete?
Najradšej vystupujeme na našich vlastne už domácich scénach.
V Bratislave je to Divadlo v podpalubí a Rock Cafe. V Košiciach sa
cítime ako doma v GES klube.
Ja mám ale veľmi rád, aj keď účinkujeme v zahraničí, kde nás
Máte Krištáľové krídlo, cenu ZAI za Album roka, minulý rok
ste získali sošku OTO - najobľúbenejšia kapela televíznych
divákov. Existuje ešte nejaká vyššia méta, ktorá sa dá získať?
Tieto ceny sú pre nás, samozrejme, obrovským zadosťučinením,
no existuje nekonečné množstvo výziev, ktoré sa budeme snažiť
naplniť hlavne v umeleckej oblasti. A cappella žáner, ktorým sa zaoberáme,
je veľmi náročný, takže o ciele nie je núdza. No hlavným zostáva
získať si srdce každého diváka na našom koncerte.
Mali ste úspešnú koncertnú šnúru s Richardom Müllerom.
Neoslovili Vás iní slovenskí interpreti s podobnou ponukou?
Oslovujú, no nie je to náš cieľ. My fungujeme ako autonómne a sebestačné
teleso už jedenásť rokov. S Richardom to bola výnimka. Skvelá
výnimka.
(ajur), foto: archív BK
Dotazník
Za svoj najväčší úspech považujem: To, že si
kapelu Fragile niekto vysníva a máme moc urobiť
niekoho šťastným.
Najväčšia záľuba: okrem hudby futbal.
Pri čom si najlepšie oddýchnem: šport
Miesto na Slovensku, ktoré mám rád: Vysoké
Tatry
Profesionálna vizitka: Fragile
Fragile - slovenská hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych
televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných
nástrojov, teda a cappella, interpretuje známe rock – pop – jazzové hity svetových umelcov,
akými sú napríklad Sting, Stevie Wonder, Norah Jones, Billy Joel, Tina Turner... Predstavenia
sú plné nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka ktorým sa
z koncertov stáva neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko,
Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík.
Alternanti skupiny: Kamila Apetauer, Janka Boltižiar, Jozef Hečko, Martin Madej a Peter
Lacho.
4
cafenews.sk
Miesto vo svete, ktoré mám rád: New York City
Čo nerád robím: domáce práce
Neviem odpustiť: lenivosť zakrývanú aroganciou
Obľúbený predmet/vec/talizman: momentálne
moje bežecké hodinky.
Obľúbené jedlo: všetko od Zdenky.
Obľúbená farba: belasá
Domáce zvieratko: pes
cafenews.sk
5
Život bez internetu a mobilov?
Život bez internetu
a mobilov? Niééé!
Skúste niekedy vysvetliť deťom, ako fungoval svet bez mobilov,
počítačov a internetu. Budú na vás len neveriacky pozerať s výrazom
podobným tomu, ako keď sa rozpráva o mimozemšťanoch. Raz
darmo, počítače sú prirodzenou súčasťou ich života. Do akej miery,
zisťoval prieskum Deti a rodičia v kyberpriestore, ktorý robil Inštitútu
pre verejné otázky (IVO).
Podľa tohto prieskumu 85 percent detí vie byť bez počítačov, mobilov
a internetu maximálne niekoľko dní a život bez nich si vôbec nevie
predstaviť. Ján Bartoš z IVO informoval, že prieskum realizovali na
dvoch reprezentatívnych vzorkách - rodičoch a deťoch. Marián
Velšic z IVO hovorí: „Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť, ako sa
odráža problematika využívania moderných informačných technológií
v živote detí. Inými slovami, zaujímalo nás, koľko času na internete
deti trávia, čo tam robia, aké stránky navštevujú, aké skúsenosti
s nimi majú, alebo to, či si uvedomujú riziká a nebezpečenstvo,
s ktorými sa na internete možno stretnúť. Taktiež nás zaujímalo, ako
sú na tom s využívaním informačných technológií ich rodičia, aký
majú prehľad o tom, čo ich deti na internete robia.“
Závislosť, či záujem?
Jedným z najvypuklejších zistení prieskumu je, že až polovica detí
si myslí, že ich vrstovníci sú závislí od informačných technológií.
Napriek tomu, že väčšina rodičov deklaruje prehľad o správaní svojich
detí v kyberpriestore, až dve tretiny rodičov takéto príznaky na
svojich deťoch nespozorovali alebo o nich vôbec nevedia. „Závislé
dieťa stráca kontrolu nad svojím životom a všetko podriaďuje
uspokojovaniu nutkavej potreby. Nerešpektuje pravidlá a rituály
rodiny, znižuje si priestor na školské povinnosti, izoluje sa. Mení
sa celkový psychický stav – často sa objavuje psychická únava,
poruchy spánku, bolesti hlavy, častá zmena nálad, môžu sa objaviť
známky depresie a podobne,“ povedala psychologička Katarína
Trlicová. svete. Škola ostáva „bokom“. „Rámcový učebný plán, schválený
v septembri 2011 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu,
určuje počet hodín pre primárne vzdelávanie (1. až 4. ročník), a to tri
hodiny informatickej výchovy, a pre nižšie sekundárne vzdelávanie
(5. až 9. ročník) sú to dve hodiny informatiky na celý druhý stupeň.
Už z nízkeho počtu plánovaných hodín, najmä na druhom stupni,
vyplýva, že škola absentuje v prevencii voči kyberšikane. Nedostatok
učebníc, informatickej výchovy a informatiky je ďalší z atribútov,
prečo pre žiaka nie je škola zdrojom informácií v oblasti bezpečnosti
v kyberpriestore,“ hovorí riaditeľka ZŠ Karloveská 61 Eva Horníková.
Dohodnuté pravidlá
Slovenskí rodičia sa zaujímajú o to, čo ich deti na internete robia a
majú s nimi dohodnuté pravidlá. V prípade zákazu trvá však jeho
účinnosť maximálne týždeň. V opačnom prípade majú deti tendenciu
zákaz porušovať alebo úplne ignorovať. Ešte vážnejší problém nastáva
v momente, keď rodičia nevedia, neovládajú, nechcú alebo nemajú
záujem o digitálne technológie. Tým strácajú prehľad o tom, čo ich
deti vo virtuálnom svete robia, aké majú problémy alebo čo ich ohrozuje.
Podľa výsledkov prieskumu rodičia síce vedia, koľko hodín trávia
ich deti na internete, až tretina však netuší, čo tam vlastne robia
a rovnako tretina rodičov pozná bezpečnostné zásady, no ignoruje
ich. Podľa Mira Drobného z eSlovensko sa Slovensko v kyberpriestore
od okolitých krajín líši. „V jednom ukazovateli je Slovensko vskutku
iné. Médiá u nás nepriniesli prípad ohrozenia dieťaťa s tragickým
koncom. Môže to byť náhoda a šťastie, ale skôr sa prikláňam
k názoru, že je to výsledok práce škôl, neziskoviek či súkromných
firiem v oblasti prevencie...“ Iniciátorom výskumu bol telekomunikačný operátor Slovak Telekom.
(SITA), ilustračné foto Shutterstock
Jarné prázdniny:
radosť pre deti,
starosti pre rodičov
Školáci sa tešia na zaslúžený týždeň oddychu, ale pre rodičov
znamenajú jarné prázdniny ďalšiu vrásku navyše. Ako si to zariadiť,
aby si neminuli vzácne dni dovolenky, ale aby dieťa neostalo bez
dozoru a malo aj zmysluplný program? Ťažká otázka, ešte ťažšia
odpoveď.
1. Denný tábor
Denné tábory sú výborným riešením. Potomok má postarané o zaujímavý program a o kvalifikovaný dozor. Výber je skutočne široký.
Záleží na tom, čomu dieťa dáva prednosť, aké má koníčky a čo ho
najviac baví. Organizujú sa športové denné tábory so sánkovačkou,
korčuľovaním, či športmi v halách. Pre kreatívnych a tvorivých žiakov
sa dajú vybrať tábory zamerané na divadlo, výtvarné umenie,
ručné práce či na niektoré z tradičných remesiel. Na svoje si prídu
mladí zoológovia, pátrači, astronómovia, archeológovia, fotografi,
tanečníci, vodáci, škriatkovia, dobrodruhovia aj mladé dámy... Zoznam
je skutočne veľmi dlhý a rôznorodý a svoje obľúbené činnosti si
nájde azda každé dieťa.
V Bratislave ponúka denné tábory veľa rôznych organizácií, jednak
sú to osvedčené cestovné kancelárie zamerané na deti, potom
športové kluby, rôzne centrá, ale aj školy. Výber je skutočne široký,
stačí trocha posurfovať na internete.
2. Pomoc príbuzných
Ak patríte medzi šťastlivcov, ktorí majú ochotných starých rodičov,
máte vyhrané. Dieťa bude v známom prostredí, s ľuďmi, ktorých
pozná a oni poznajú jeho. Budú chodiť na prechádzky, do kina, do
múzea, na výstavy... Možno nebude mať až taký pestrý program
ako v dennom tábore, ale určite bude viac rozmaznávané, nie?
Tohtoročná zima je na sneh štedrá, lyžiari si majú z čoho vyberať.
V prevádzke je na Slovensku vyše sto stredísk (a nehovoriac o tých
za hranicami): veľké aj malé, najznámejšie s desiatkami kilometrov
lyžiarskych tratí, aj tie dedinské s jedným vlekom. Pre deti je to ideálny
oddych, plný pohybu, odpočinku od počítačov aj mestského prostredia.
Stačí si zapnúť lyže alebo snowboard, spustiť sa na zasneženom
svahu a škola je zrazu len hmlistou spomienkou...
Keď nie sú možné predchádzajúce riešenia, môžete sa obrátiť na
au-pair. Výhodou je, že sa viete dohodnúť na konkrétnych dňoch
aj hodinách, kedy potrebujete dieťa postrážiť. Ako opatrovateľka
môže poslúžiť aj starší (dospelý) súrodenec, ak ho dokážete presvedčiť.
Ak nemáte osvedčenú opatrovateľku, skúste sa opýtať priateliek,
či nepoznajú niekoho spoľahlivého, alebo sa obráťte na niektorú
z osvedčených agentúr, ktoré podobné služby ponúkajú.
6
cafenews.sk
prípade môže zafungovať malý kolegiálny alebo kamarátsky pakt:
urobte spoločnú dvoj- alebo trojdohodu. Rozdeľte si navzájom starostlivosť
o všetky deti. Bude vás to stáť omnoho menej dovolenky a vaše
dieťa si možno nájde nových kamarátov. A ak to skombinujete
napríklad s prácou doma, mohlo by to vyjsť.
(jur), ilustračné foto Shutterstock
3. Spoločná lyžovačka
4. Opatrovateľka
Deti označujú ako autority, ktoré rešpektujú v oblasti bezpečného
správania sa v kyberpriestore, hlavne rodičov a svojich kamarátov.
Podľa prieskumu 36 percent rodičov si uvedomuje, že práve oni
majú povinnosť naučiť deti bezpečnému správaniu sa v online
Zaujimavosti
Jarné prázdniny
Novootvorená zubná ambulancia v Petržalke
prijíma nových klientov, preventívna prehliadka,
založenie karty bez poplatku.
Kontakt:
MUDr. Šimkovičová
0905 662 407
Antolská 4
Bratislava-Petržalka
www.simkovicova.sk
5. Dohoda s priateľmi, kolegami
CN15020
Veda a technika
Ani tábor, ani lyžovačka, ani babka či starší súrodenec? V tom
cafenews.sk
7
Plastové
peniaze
Plastové peniaze
Veda a technika
LB SERVIS
Pokladničný systém
ušetrí čas pre váš
biznis, či obsluhu
zákazníkov
Mnoho z nás nájde v peňaženke niekoľko kariet, pár papierikov,
bločkov a podobných „potrebností“ a sem-tam sa objavia aj skutočné
peniaze. Pre prípad, keď ich naozaj potrebujeme. Veď nie všade sa
dá platiť platobnou kartou.
Podľa štatistík má každý občan v peňaženke priemerne dve platobné
karty. Keď sa pozrieme bližšie len na bankové karty (platobné karty,
ktoré vydáva čisto banka), tak takmer každý dospelý človek má
nejakú debetnú kartu a menšia skupina má kartu kreditnú.
Odborné definície hovoria o debetnej bankovej karte, že je to karta,
ktorú vydá banka k bežnému účtu. Vlastníkom tohto účtu je klient.
V karte získava prostriedok na rýchly prístup k svojim peniazom na
účte. Debetnou kartou môže platiť za tovary a služby v obchodnej
sieti a, samozrejme, vyberať hotovosť z bankomatu. Aký typ debetnej
karty si zvolíte, je vecou vašich potrieb. Jednému stačí vyberať hotovosť.
Iný si zvykol platiť za nákup. Jeden potrebuje mať silný pocit bezpečnosti
a vyžaduje kartu s povinným používaním PIN čísla. Iný zas pri
používaní karty nechce byť obmedzovaný. Ponuka bánk je široká
a každý si môže vybrať zo širokej palety kariet sú svoju.
Ak cestujete do zahraničia, je prezieravé mať v peňaženke niektorú
z embosovaných debetných kariet. Ich použitie je širšie a pokiaľ sa
nevyskytne nepredvídateľný technický problém, tak vás táto karta
nesklame.
Pojem kreditná karta znamená, že ide o platobnú kartu, prostredníctvom
ktorej jej držiteľ používa peniaze, ktoré mu požičala banka. Je to
spojenie platobnej funkcie s úverom. Keďže ide o úver, tak potenciálny
držiteľ karty musí splniť podmienky spojené s poskytnutím úveru.
Preto ju nedostane každý.
Ak vám banka neschváli úver na kreditnej karte, možno vám schváli
povolené prečerpanie na vašom účte a svojou debetnou kartou
môžete tento úver používať. To je aj príčina nedorozumení medzi
debetnou a kreditnou kartou. Veď aj v prípade míňania povoleného
prečerpania používate peniaze, ktoré vám požičala banka. Tak, ako
to je? Rozdiel medzi debetnou kartou a kreditnou kartou spočíva
totiž inde – v type účtu a spôsobe splácania úveru. Účet, ku
ktorému banka vydá kreditnú kartu, nie je účtom klienta. Mohli by sme
povedať, že ide o technický účet, na ktorom sa realizujú finančné
operácie vyplývajúce z používania kreditnej karty.
To, čo miniete kreditnou kartou, môžete splácať postupne v mesačných
splátkach. Dokonca si môžete výšku splátky určiť sami. Samozrejme,
musíte brať do úvahy minimálnu hodnotu splátky. S každým úverom
je spojený aj úrok. Najvýhodnejšie je, keď si vyberiete banku, ktorá
začína úročiť platby kreditnou kartou, ako aj výbery hotovosti až od
najbližšieho dátumu splatnosti.
Výhody, nevýhody. Debetná, ako aj kreditná karta majú svoje plusy
i mínusy. Kreditné karty sú spravidla drahšie. Banky si do ceny automaticky
zaratúvajú náklady súvisiace s úverovým rizikom. Kreditnou kartou
sa oplatí platiť za tovar alebo službu, no neoplatí sa vyberať hotovosť,
lebo poplatky za výbery sú spravidla vyššie. Ak potrebujete hotovosť,
je výhodnejšie vyberať si ju debetnou kartou.
Potrebujete pokladnicu do obchodu alebo reštaurácie? Zvoľte si radšej
pokladničný systém od firmy LB SERVIS. Je pre vás výhodnejší ako obyčajná
registračná pokladnica a ušetrí vám čas. Prečo?
Vhodné pre:
reštaurácie, kaviarne, bary
obchodné a skladové prevádzky
– veľkoobchod, maloobchod
hotely
Pár dobrých rád
V zahraničí je dobré mať pri sebe minimálne dve karty, najlepšie
rôznych kartových spoločností. Vyvarujete sa tak nepríjemnostiam,
ak systémy niektorej kartovej spoločnosti postihne technický problém.
Dobrá je aj kombinácia kreditnej a debetnej karty.
Ku všetkým POS pokladniciam možno pripojiť pokladničné zásuvky,
snímače čiarových kódov, váhy, platobné terminály ako aj mnohé ďalšie periférne
zariadenia. Všetky tieto doplnky sú v našich predajniach v Bratislave a Pezinku
k dispozícii.
Naše riešenia ponúkajú možnosť situovať všetky komponenty tak, aby maximálne
vyhovovali každej prevádzke z hľadiska priestorového, funkčného a estetického
a zvyšujú priepustnosť predaja. Samozrejmosťou pre vás je bohatý výber
profesionálnych pokladničných a skladových softvérov, displejov, klávesníc,
zásuviek a stojanov, ktoré sú zárukou vytvorenia ideálneho pokladničného
pracoviska od veľkých hypermarketov až po malé obchodné predajne.
Ak hľadáte kvalitný a spoľahlivý pokladničný systém pre vybavenie vašej
predajne, obchodu či prevádzky, my vám ponúkame profesionálne riešenie
pokladničného predaja, ktorým je softvér iKelp Pokladňa a Sklad. Taktiež
odporúčame aj softvér iKelp POS Mobile určený pre vašu reštauráciu, kaviareň,
bar či terasu. Nemusíte mať žiadne obavy z používania týchto softvérov – či
už pokladničného alebo skladového. Naši technici vám pred kúpou zariadenia
poskytnú odborné poradenstvo a po jeho zakúpení Vám bude k dispozícii
technická podpora na telefóne. A to 24 hodín denne.
Niektoré služby v zahraničí sa dajú platiť iba kreditnou kartou. Ide
napríklad o požičanie auta, ubytovanie a pod. Pred odchodom do
zahraničia je dobré si to dopredu overiť.
Kúpou pokladnice sa naša starostlivosť o vás len začína
Už vyše 14 rokov sa nám darí dokazovať, že u nás nájdete oporu dnes aj
v budúcnosti. Rozliata káva? Džús v pokladnici? Žiadny problém! Sme
k vám najbližšie a do 24 hodín dáme vašu pokladnicu do poriadku.
Vždy je dobré mať pri sebe vreckové vo forme hotovosti. Nie všetko
a nie všade sa dá zaplatiť platobnou kartou práve toho typu, ktorý
máte, a nie vždy je poruke bankomat.
LB SERVIS je najväčším predajcom registračných pokladníc a pokladničných
systémov v celom západoslovenskom kraji. Naše referencie môže potvrdiť
viac ako 3 000 spokojných zákazníkov. Nájdete nás v dvoch prevádzkach:
(hel), ilustračné foto: Shutterstock
V Bratislave na Kašmirskej ulici 17, tel: 02/6252 1111, 0918 660 670
V Pezinku na Hečkovej ulici 1, tel: 033/6252 111, 0905 300 061
Viac na www.LBSERVIS.sk, www.POKLADNA.sk,
CN15010
Veda a technika
Viete o tom,
že správne nastavený pokladničný
systém vám vie ušetriť až 20%
z času obsluhy zákazníka?
POS Systém, alebo pokladničný systém, je veľmi užitočný nástroj pre
moderných obchodníkov, ktorí chcú mať vhodne rozmiestnené pokladničné
pracovisko, ktoré umožňuje zvýšiť efektívnosť predaja a znižuje pravdepodobnosť
vykonávania chybných operácií. Pokladničný systém musí byť predovšetkým užívateľsky jednoduchý,
uľahčovať všetky administratívne práce a musí byť aj prevádzkovo spoľahlivý.
Komfort, jednoduchá obsluha
Naše počítačové pokladničné systémy vám zaručujú komfort počítačového
zadávania zmien a neobmedzený počet tovarových položiek sortimentných
skupín. Jednoduchá inštalácia a intuitívne ovládanie umožňujú rýchle nasadenie
do ostrej prevádzky. Obsluha týchto systémov je jednoduchá, navyše
v prípade akýchkoľvek problémov sú vám okamžite k dispozícii naši servisní
pracovníci.
8
cafenews.sk
cafenews.sk
9
Zdravie
Prečo si vybrať kokosový olej?
Prečo si vybrať
kokosový olej?
Výživový poradca Dušan Plichta
kokosového oleja.
Asi ste už počuli o tom, že kokosový olej je jednou z najlepších potravín,
ktorú môžete dožičiť svojmu telu. Benefitov má neúrekom. V skratke však
väčšinu ľudí nezaujíma to, či je jedlo skutočnou výživou pre náš mozog a
svaly, ale najmä to, či z danej potraviny priberie, alebo nie. Aj preto sa mnoho
žien stavia k tukom veľmi opatrne, priam až so strachom. NEBOJTE SA!
Garantujem, že z normálneho množstva kokosového tuku, ak ho, samozrejme,
neskombinujete s kilom cukru (áno, aj hnedého), vôbec nepriberiete.
Prečo sa z MCT tukov nepriberá?
Kokosový olej obsahuje MCT tuky, takzvané Medium Chain Triacylglycerols,
v obsahu až 50 %. Ide o nasýtené mastné kyseliny SAFA s krátkym reťazcom,
ktoré naše telo veľmi ľahko a pohodlne spracuje vo využiteľnú energiu. Navyše
nevzniká žiadny toxický produkt (triglericid, glukóza), ktorý by potom náš
organizmus uložil do tukových vankúšikov.
Ešte by som zdôraznil, že nasýtené tuky (obsiahnuté napr. v materskom
mlieku) sú priam základnou súčasťou zdravej výživy a práve kokosový olej
sa svojím zložením skvelo približuje k ich zloženiu tak, ako sú nám najprirodzenejšie. Sumár vybraných benefitov:
- ľahko stráviteľný a okamžitý zdroj energie
- neobsahuje a nastimuluje produkciu LdL cholesterolu a nezaťažuje žlčník
- podporuje imunitný systém, pôsobí antibakteriálne a antivirálne
- vyživuje kožu, nechty a vlasy tak, aby sa leskli
- podporuje správnu funkciu štítnej žľazy, kľúčového orgánu v tele
- je tepelne stabilný až do 200 C, neprepaľuje sa a je odolný voči oxidácii
- vhodný na varenie, restovanie, pečenie a vôbec asi na všetko
- výborne chutí a na výber je aj nearomatická verzia
V poriadku, všetky benefity ovládam, ako si však vybrať?
Túto otázku dostávam pri mnohých potravinách. Chvalabohu, pri kokosovom
oleji výber nie je vôbec taký náročný. V podstate netreba špekulovať, vyberajte
si najmä extra panenský olej, pričom určite odporúčam rozmýšľať vo veľkom.
Hoci sa tak aj tak neušetrí, lebo peniaze i tak miniete, dostávate dosť dobrú
hodnotu.
Moralizovanie, prečo je zrazu také zlé používať rastlinné
oleje
tentoraz poradí pri výbere
používali slnečnicový olej a všetko bolo v pohode”. Teraz všade samé bio
a človek už ani nevie, či si môže natrieť normálny chlieb s maslom…
Súhlasím, že sme často už až prehnane vytočení z toho množstva informácií.
Avšak nekomplikujme si to zbytočne, zabezpečme si pár kľúčových tukov
do našej domácnosti a nemáme čo riešiť.
Takto odporúčam nájsť si svojho dodávateľa pre kokosový olej, olivový olej,
pravé maslo či bravčovú masť. Nič iné okrem Ghee (prepraženého masla,
pre tých, ktorí potrebujú riešiť laktózu), vám v podstate netreba, a tak si potom
môžete pokojne dopriať váš krajec domáceho chleba s maslom.
Hlavný odkaz: Nie je tuk ako tuk!
Je obrovský rozdiel v tom či skonzumujete tuky s vysokým obsahom omega-6
(rastlinné oleje, dokonca aj tekvicový), alebo tuky s obsahom omega-9 (olivový
olej).
Rastlinné a semenné oleje (omega-6) obsahujú totiž LCFAs (Long Chain
Fatty Acids), inak známe aj ako dlhé triglericidy. Tieto tuky pôsobia v organizme
zápalovo a už je len na vás, ako zvážite nasledujúce argumenty, prečo
radšej investovať do kvality a vyskúšať slávny kokosový tuk:
- LCFAs sú veľmi náročné na rozklad a musia byť zabalené s lipoproteínmi
a vyžadujú si špeciálne enzýmy pre trávenie.
- LCFAs zaťažujú žlčník, pečeň a celý tráviaci systém.
- LCFAs sa väčšinou ukladajú do tukových buniek (aj preto sme z fastfoodu
tlstí).
- LCFAs zanášajú cievy, vytvárajú zápaly a prispievajú k tvorbe zlého cho
lesterolu.
Aj preto si radšej vyberme MCFAs tuky, ktoré :
- Sú menšie, prenikajú membránami buniek ľahšie a nevyžadujú lipoproteíny
ani špeciálne enzýmy pre trávenie.
- Sú ľahšie stráviteľné a vôbec tak nezaťažujú tráviaci systém.
- Sú posielané priamo do pečene, kde sú hneď konvertované na energiu,
namiesto toho, aby boli uložené do tukových vankúšov.
- MCFAs v kokosovom oleji dokonca pomôžu výborne stimulovať váš
metabolizmus a prispejú k dosiahnutiu homeostázy, a teda strate preby
točného tuku.
(red), ilustračné foto: Shutterstock
Často dostávam zvláštne obranné odpovede typu “veď doteraz sme
Kto je Dušan Plichta? Dušan Plichta je profesionálny poradca, dobrodruh a nadšenec, ktorý sa rozhodol, že chce
pozitívne inšpirovať ľudí k zmene. Počas štúdia na Fakulte manažmentu UK v Bratislave tancoval
5 rokov v Lúčnici, vďaka čomu mal možnosť spoznať svet. Na cestách po Ázii, Austrálii, Kanade
či Afrike ho neustále lákalo objavovať nové jedlá, ingrediencie a odkrývať tajomstvá spojenia
gastronómie so skutočne zdravou výživou.
Zdravie
Nepreháňajme to s džogingom!
Nepreháňajte to s džogingom!
Škodí to rovnako ako žiadne
športovanie...
Priveľa džogingu môže škodiť rovnako ako žiadne športovanie.
Tvrdia to dánski vedci v štúdii publikovanej v Journal of
the American College of Cardiology. Na základe výskumu,
v ktorom viac ako 12 rokov sledovali 1098 športovcov
a 413 nešportovcov, určili ideálnu intenzitu fyzickej aktivity.
Ako ukázal výskum dánskych vedcov, tí športovci, ktorí počas
tréningu bežali rýchlosťou viac ako 11 kilometrov za hodinu, mali
deväťkrát vyššie riziko predčasného úmrtia ako tí, čo bežali tempom
osem kilometrov za hodinu. Zároveň intenzívnejší tréning
spôsoboval podobnú mieru rizika ako mali tí respondenti, čo
nešportovali vôbec. “Ak je vaším cieľom znížiť riziko úmrtia a zlepšiť
svoju dĺžku života, kondičný beh párkrát do týždňa miernym tempom
je dobrá stratégia. Čokoľvek navyše je nadbytočné a môže byť
škodlivé,” uviedol Peter Schnohr z Frederiksberg Hospital v Kodani,
pričom upozornil, že nadmerný džoging môže spôsobiť napríklad
kardiovaskulárne problémy. Najnižšie riziko úmrtia vedci určili
u tých ľudí, ktorí sa džogingu venovali jednu až 2,4 hodiny
týždenne. Optimálne sú podľa výskumníkov tri tréningy za týždeň. Informácie pochádzajú z webovej stránky www.telegraph.co.uk.
(SITA), ilustračné foto Shutterstock
Sladké
(a dovolené)
pokušenie
Napriek všetkým predsavzatiam, aj tým novoročným, nie je vždy
ľahké odolať sladkému pokušeniu. A tak často v nákupnom
košíku skončia rôzne sladkosti a keksíky. Po chvíľkovej radosti
prichádzajú výčitky svedomia doplnené sľubom: Nabudúce
určite odolám!
Teraz už nemusíte krotiť svoju túžbu po sladkostiach! Máme
pre vás zdravšiu a nutrične hodnotnú cukrovinku – Protein Kex.
Maškrta má síce klasickú chuť, no nízky obsah cukru a pribudli v
nej nutričné hodnoty prospešné pre vaše telo.
Protein Kex obsahuje bielkoviny a minerály a môže sa pochváliť
0% podielom trans tukov a bezlepkovosťou. Keď vás najbližšie prepadne chuť na sladké, siahnite po novinke
Protein Kex, cukrovinke s parametrami najmodernejšieho fitness
výrobku. Máte na výber z troch príchutí – orieškovej, vanilkovej
a čokoládovej.
Viac o zložení produktu a ďalších výrobkoch: www.maxsport.sk
CN15014
Dušan Plichta je inšpiratívnym výživovým poradcom, ktorý aplikuje individuálny štýl POWER “lifestyle”
poradenstva pre zvýšenie výkonu a zabezpečenie 100% zdravia.
Viac o fitness mýtoch sa dočítate aj na jeho blogu
www.dusanplichta.com
10
cafenews.sk
cafenews.sk
11
Zaujimavosti
Ferrari
Podvádzame
v poisťovniach stále
viac?
www.hdcslovakia.com
Allianz-Slovenská poisťovňa v minulom roku prešetrila 2 354
podozrivých škodových udalostí. V 2 109 prípadoch bolo podozrenie
potvrdené. V medziročnom porovnaní je to v odhalených prípadoch
nárast o 21 %. Potenciálne plnenie vlani predstavovalo sumu 8,2
mil. eur a uchránených bolo vyše 6 mil. eur. V oblasti neživotného poistenia vyšetrovatelia Allianzu vlani preverili celkovo 2 144 podozrivých poistných udalostí a pre poisťovňu
uchránili 5,9 mil. eur. V oblasti životného poistenia prešetrili 181
podozrivých poistných udalostí s uchránenou hodnotou 97,2 tis.
eur, pričom najviac prípadov bolo z úrazového poistenia s uchránenou
sumou 57,5 tis. eur.
Ferrari za 14,2 milióna eur
vydražil neznámy majiteľ
Vzácny automobil Ferrari 250 GT California Spider vydražili za 14,2 milióna
eur. Auto z roku 1961, ktoré v minulosti vlastnil aj francúzsko-švajčiarsky
herec Alain Delon známy z filmov ako napríklad V žiari slnka (1960), Gepard
(1963), Čierny Tulipán (1964) alebo Samuraj (1964), získal na parížskej aukcii
neznámy majiteľ či majiteľka. Podľa informácií BBC vyrobili celkovo 37 kusov
tohto automobilu.
Tmavomodré Ferrari objavili spolu s ďalšími približne 60 vozidlami na statku
v západnom Francúzsku. Autá, ktoré zbieral Roger Baillon, boli ukryté pred
očami verejnosti približne 50 rokov a na väčšine z nich sa podpísali čas, prach
či hrdza. Informácie pochádzajú z webstránok www.cbsnews.com a www.bbc.com.
(SITA), foto SITA
V počte preverených podozrivých škôd dominujú podľa firmy najmä
dve poistenia, a to poistenie súkromného majetku a poistenie motorových
vozidiel. V oblasti poistenia súkromného majetku tvorí väčšinu prípadov
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
pri výkone povolania. V poistení motorových vozidiel boli rozdiely
medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením minimálne.
Rozdiel bol v uchránenej hodnote, ktorá bola v havarijnom poistení
takmer trojnásobne vyššia.
Potrebujete predať,
osobné, úžitkové
alebo nákladné auto?
Navštívte MT Autobutik!
Profesionálne záznamy a technické zabezpečenie
firemných podujatí aj súkromných akcií
Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť
- viackamerové videozáznamy kongresov a videoprojekcie
- eventy, promo akcie
- reklamné a produktové videá pre výstavy a na web stránky
- reklamné spoty a audiodabing
- záznam kultúrno-spoločenských a športových podujatí
- strih a postprodukcia digitálneho a analógového videa
- zvukovýroba
- kompletné technické zabezpečenia eventov a kongresov,
obraz, svetlo, zvuk, veľkoplošné obrazové steny a pod.
- videozáznamy súkromných rodinných osláv, svadieb, krstín
a ich spracovanie po finálny produkt
Vsaďte na profesionalitu a dlhoročné skúsenosti!
MT Autobutik je autobazár s dlhoročnou tradíciou, situovaný priamo v Bratislave. Bohaté skúsenosti a referencie od stálych zákazníkov
sú zárukou, že ponúkané vozidlá sú vyskúšané, preverené a spoľahlivé.
- kompletné video služby pre organizácie, agentúry
a súkromné osoby
- využívanie najkvalitnejšej Full-HD techniky
- odborné spracovanie poskytované skúsenými
profesionálmi
- najmodernejšie spôsoby produkcie a postprodukcie
Full-HD digitálneho obrazu a zvuku.
- Na trhu od r. 1993, veľa spokojných zákazníkov
Služby:
- Výkup vozidiel ihneď
- Možnosť nákupu vozidiel na protiúčet
- Výkup vozidiel v leasingu
- Vybavenie formalít týkajúcich sa prevodu vozidla na
dopravnom inšpektoráte
- Poradenstvo pri nákupe automobilu
12
cafenews.sk
CN15023
Kontakt
KONTAKT: [email protected]
Poisťovňa Generali zaznamenala vlani 604 špekulatívnych pokusov
o získanie poistného plnenia. Celková výška uchránených finančných
prostriedkov predstavuje viac ako 2,1 mil. eur. Špekulatívne a nekalé
praktiky poisťovňa Generali najčastejšie, v 91 % prípadoch, odhaľuje
v oblasti poistenia motorových vozidiel. Nasleduje poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu s podielom 9 %.
(SITA), ilustračné foto Shutterstock
MT AUTOBUTIK
Rožňavská ulica
831 04 Bratislava VYKUPUJEME VOZIDLÁ
Pon - Pia: 08:00 - 18:00
mobil: 0907 774 336
tel: 02 / 444 56 332
fax: 02 / 446 33 416
e-mail: [email protected]
CN15015
NA JEDNOM MIESTE U NÁS V PETRŽALKE
Tel.: +421 907 959 888
email: [email protected]
CN15019
Všetko pre lepší
Hokej!
efektívne zlepšenie techniky korčulovania a individuálnych
činností hokejistu
diagnostika fitnes trenažér ľad
Auto moto
Podvádzame v poisťovniach stále viac?
cafenews.sk
13
Reality a bývanie
Byty lacnejšie o pätinu
Reality a bývanie
Nájmy bytov v Bratislave klesajú
Byty lacnejšie o pätinu
ODBORNÍK RADÍ
Kto sa rozhodol s kúpou nehnuteľnosti počkať, urobil dobre. Bude ho to stáť až o pätinu menej, ako by zaplatil pred krízou, tvrdia štatistiky.
Slovenské nehnuteľnosti na bývanie sú podľa analýzy Poštovej
banky približne o pätinu lacnejšie ako pred krízou, teda počas roku
2008, a nachádzajú sa zhruba na úrovni cien z prvého polroka
2007.
V treťom štvrťroku minulého roka ceny nehnuteľností určených na
bývanie na Slovensku podľa Eurostatu mierne vzrástli, a to o 1,2 %.
Podľa metodiky Národnej banky Slovenska (NBS) však ceny nehnuteľností
na Slovensku v tom istom období zaznamenali mierny medziročný
pokles o 0,4 %. "Nesúlad medzi štatistikami Eurostatu a NBS vyplýva
z odlišnej metodiky. Hoci medzi týmito údajmi existujú určité rozdiely,
trendy vývoja sú podľa výpočtov oboch inštitúcii podobné," uviedla
Poštová banka. Výraznejšiu zmenu v cenách nehnuteľností
neočakáva ani počas tohto roka. "Súčasný vývoj nielen v slovenskej,
ale aj európskej ekonomike totiž nedáva predpoklady na to, aby
v roku 2015 začali ceny nehnuteľností výraznejšie rásť," priblížila
banka. Napriek zlepšujúcej sa situácii na trhu práce a rastúcim mzdám
je miera nezamestnanosti na Slovensku stále pomerne vysoká, čo
bude podľa analýzy aj naďalej brzdiť rast cien bytov a domov. Na
druhej strane nie je pravdepodobný ani ich väčší pokles. Za slovenskými
hranicami ceny rástli
Z údajov zverejnených NBS vyplýva, že najdrahšie nehnuteľnosti boli
Odpovedá:
Vojtech Vallo
riaditeľ kancelárie
Directreal Strong
aj počas tretieho štvrťroka 2014 v Bratislavskom kraji s priemernou
cenou 1 642 eur za meter štvorcový. "Preto nečudo, že predovšetkým
ľudia z okolia Bratislavy v posledných rokoch pokukovali po bývaní
síce v blízkosti, ale na opačnej strane našich štátnych hraníc,"
konštatovala Poštová banka. Aktuálna situácia v Maďarsku však
nie je príliš priaznivá, keďže ceny bytov a domov v treťom kvartáli
minulého roka medziročne vzrástli o 3,8 %. Drahšie ako počas tretieho
kvartálu 2013, a to o 2,9 %, boli nehnuteľnosti v ČR a mierny rast
o 0,7 % vykázali tiež rakúske nehnuteľnosti. Spomedzi krajín EÚ klesali ceny nehnuteľností počas tretieho
kvartálu ostatného roka najvýraznejšie v Slovinsku, konkrétne o 5,4
%. Najmenší prepad, o 0,3 %, evidoval fínsky realitný trh. "Toho sa
však nedotkla kríza a pokles cien prvýkrát zaznamenal až v tomto
roku," vysvetlila Poštová banka. Medziročne drahšie v sledovanom období minulého roka boli byty
a domy v 18 krajinách EÚ, za ktoré boli údaje dostupné. Až o 15 %
zdraželi nehnuteľnosti v Írsku. V EÚ ako celku boli v treťom kvartáli
2014 nehnuteľnosti o 2,3 % drahšie ako v rovnakom období roku
2013. Ide pri tom o vážený priemer, v ktorom majú najväčšiu váhu
najsilnejšie európske ekonomiky. V eurozóne ako takej ceny nehnuteľností
v pozorovanom období stagnovali, respektíve mierne vzrástli o pol
percenta.
(SITA), ilustračné foto: Shutterstock
Vážení klienti, milí priatelia,
Nájmy bytov v Bratislave klesajú
Ceny nájmov bratislavských bytov v štvrtom štvrťroku 2014 medziročne klesli o 11
%. Cena prenájmu vo vyjadrení na jeden bratislavský byt s energiami sa mesačne
pohybovala počas na koni roka na úrovni 651,72 eura. Konštatovali to analytici zo
spoločnosti Bencont Investments. Podľa nich z hľadiska ceny nájmu na meter štvorcový
cena klesá v závislosti so zvyšujúcim sa počtom izieb. Významný podiel na poklese
priemernej absolútnej ceny nájmu majú podľa analytikov energie.
KANCELÁRIE PRE VAŠU FIRMU
vo výbornej lokalite – Bratislava –Ružinov, Nevädzova 5
➢centrum mesta: 5 min.
➢diaľničný obchvat: 3 min.
➢hotel City Bratislava: 1 min.
➢obchodné centrum Retro: 1 min.
➢ministerstvo hospodárstva: 2 min.
➢park: 1 min.
Ďalšie výhody:
✓vlastné parkovisko a podzemná garáž
✓parkovanie aj v okolí
✓poštové služby
✓24 hodinový prístup do budovy
✓stravovanie priamo v budove
✓v priamom susedstve obchodná zóna
✓príjemné prostredie a zeleň
Dane z nehnuteľností ostávajú takmer rovnaké
mobil: 0908 767 150
e-mail: [email protected]
14
cafenews.sk
CN15024
Kontakt:
tel.: 02/ 48287414
Priemerná úroveň sadzieb daní z nehnuteľností sa v tomto roku oproti vlaňajšku takmer
nezmenila. Podľa analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) totiž oproti roku 2014
klesla iba o nepatrných 0,06 %. V 55 okresných mestách sa sadzby nemenili vôbec,
zvyšovali sa v 15 mestách, no s výnimkou Tvrdošína a Námestova išlo o zanedbateľné
navýšenia v priemere menej než o 1 %. V Tvrdošíne, ktoré však naďalej zostáva jedným
z miest s najnižšími sadzbami, vzrástli sadzby v priemere o 18,8 % a v Námestove o 6,9
%. Pokles sadzieb zaznamenalo sedem miest. Najvýraznejšie zníženie sadzieb pocítili
obyvatelia Stropkova, kde sadzby klesli v priemere o 14,1 %. V ostatných šiestich
okresných mestách klesli sadzby v priemere o menej než 2 %.
mnohí z Vás považujú proces kúpy nehnuteľnosti
za výnimočnú udalosť. Veď nekupujú iba dom
či byt, ale hlavne domov, a tak je celý priebeh
kúpy nezriedka časovo, a rovnako aj psychicky
náročný. Každá skúsenosť je však iná, a preto
Vám chceme poradiť, ako postupovať v rôznych
situáciách, ale hlavne, ako si kúpu nehnuteľnosti zjednodušiť a vyhnúť sa nepríjemnostiam.
Pokiaľ si myslíte, že sa oplatí kúpiť byt na inzerát
priamo od majiteľa a ušetriť tak na provízii realitky,
môžete na to doplatiť. Môže sa Vám totiž stať,
že majiteľ, ktorý predáva byt bez makléra, chce
zatajiť niečo, na čo by skúsený maklér prišiel. Je
to ako kupovať zlato na ulici. Ako laici nemusíte
odhaliť nejakú hrubú závadu alebo problémy s
vlastníctvom. Základom kúpy je list vlastníctva, na ktorom vidíte, či na nehnuteľnosti nie sú
žiadne ťarchy, prípadne vecné bremeno, predkupné alebo záložné právo. Nemenej dôležitý je aj
stav elektrických a plynových rozvodov, rozvodov
vody, ako aj vek nehnuteľnosti. Uistite sa, že
cena nehnuteľnosti je tá správna. Obavy z neprimeranej ceny Vám môžu zväzovať ruky.
Správne určiť cenu pomôže znalecký posudok,
názor realitného makléra, prehľad o cenách
v okolí... Ujasnite si , či Vám vyhovuje lokalita a
preverte si susedstvo. Tieto úkony ste mali mať
za sebou už ako prvé, dávno pred vyhľadaním
nehnuteľnosti. Dajte si predložiť včas návrh
kúpnej zmluvy. Nezabúdajte ale ani na iné zmluvy
a listiny, ako napr. zmluvu o správe bytu, energetický certifikát, pôvodný titul nadobudnutia,
potvrdenie o veku stavby, staré projekty, pôdorys
či rôzne dohody so susedmi a pod. Vyjasnite si
spôsob úhrady a celkové podmienky nákupu
nehnuteľnosti. Vyriešte si financovanie včas.
Ideálne ešte pred kúpou. S hladkým priebehom
celého procesu kúpy nehnuteľnosti Vám pomôže
tím profesionálne školených odborníkov
realitnej spoločnosti Directreal Strong Bratislava.
Veríme, že naše rady Vám pomôžu správne sa
rozhodnúť.
Spokojnosť klientov je u nás na prvom mieste.
Viac informácií, otázky a námety píšte na:
[email protected]
CN15017
cafenews.sk
15
Zaujimavosti
Spoločenský ťahák
Spoločenský ťahák / Hokejové variácie
Je tu ďalšia časť našej spoločenskej akadémie. Inšpirovalo nás zimné počasie a najznámejší zimný šport: hokej. Nie, nemyslíme si, že by
ste ho nepoznali alebo dokonca nevedeli, na čom sa hrá a s čím. Tentoraz vám chceme pomôcť zorientovať sa v štyroch kolektívnych hrách,
ktoré z neho vychádzajú. Nebudeme vysvetľovať pravidlá, ale povieme si základnú charakteristiku a rozdiely.
In-line hokej – šport veľmi podobný klasickému hokeju. Hrá sa na rôznych
tvrdých povrchoch. Hokejisti majú na in-line korčule, najlepšie sú šnurovacie
s menšími kolieskami, tzv. agresívky, a hrajú s klasickou hokejkou, s loptičkou
alebo špeciálnym pukom. Bránka má rovnaké rozmery ako hokejová, alebo
je o niečo menšia. Veľkosť bránky a to, či sa hrá s pukom alebo loptičkou,
závisí od toho, pod patronátom ktorej federácie sa zápasy hrajú. Sú tam aj
jemné rozdiely v pravidlách. In-line hokej zastrešuje buď Medzinárodná federácia
ľadového hokeja (IIHF) – normálne bránky a puk, alebo Medzinárodná federácia
kolieskových športov (FIRS) – loptička a menšie bránky.
Harmónia
Iba 25 km od Bratislavy
V prekrásnom lone prírody
Hokejbal – veľmi podobná hra ako hokej, ale bez korčulí. Hráva sa vonku aj
v halách, na tvrdých povrchoch, na ihriskách s mantinelmi, ideálna veľkosť
52x26 m. Hráči majú športovú obuv a klasický výstroj – dres, ochranný
výstroj, prilbu, rukavice. Používajú hokejky a hrajú s plastovou oranžovou
loptičkou. Hokejbal zastrešuje Medzinárodná street a hokejbalová federácia
(ISBHF). Hokejbal je rozšírený po celom svete.
Pozemný hokej – kolektívna loptová hra, ktorá je na programe olympijských
hier už od roku 1908. Hráva sa na trávnatom povrchu alebo na povrchu
s umelou trávou, na veľkom ihrisku s rozmermi 91,4x55 m. Bránky sú omnoho
väčšie ako v hokeji. Hráči používajú krátku hokejku, na spodku ktorej sa
nachádza zahnutá časť, tzv. zobák. Pomocou nej sa snažia tvrdú loptičku
dostať do súperovej bránky. V závislosti od povrchu môže byť loptička buď
hladká alebo bodkovaná, väčšinou býva z plastu, ale môže byť z rôzneho
materiálu. Pozemný hokej sa hráva pod záštitou Medzinárodnej federácie
pozemného hokeja (FIH).
Florbal – kolektívny halový šport, hrá sa na ihrisku s rozmermi 40x20 metrov
zvyčajne obklopenom mantinelmi. Ihrisko môže mať rôzny pevný povrch, bránky
sú menšie ako pri hokeji. Hráči sú oblečení v krátkych nohaviciach a drese a pri
hre používajú špeciálne florbalové palice, tzv. florbalky. Majú zahnutú, perforovanú
čepeľ. Brankári florbalku nepoužívajú, ľahkú deravú plastovú loptičku sa snažia
zachytiť iba svojím telom. Ide o menej kontaktný šport, ako je hokej. Florbalisti sú
združení v Medzinárodnej florbalovej federácii (IFF).
Pozvánka na 18. kolo 1. ligy mužov vo florbale
Ponúkame exkluzívne pozemky s možnosťou výstavby drevených domov podľa vlastného výberu. Limitovaný počet juho-západne orientovaných pozemkov sa nachádza v oplotenom privátnom
parku v hornej časti rekreačnej Modry-Harmónie. Ležia na hranici asfaltovej cesty a všetkých IS
(plyn do 100 m).
Pozemky sú k dispozícii s možnosťou výstavby rekreačných domov podľa vlastných predstáv.
Predvádzací dom je už v areáli k dispozícii. Vieme zabezpečiť všetky služby tak, aby klient mohol
za 3-4 mesiace od právoplatného SP bývať v dome svojich snov.
www.snipers.sk
cafe
news
16
SnipersBratislava
cafe news, ročník II, číslo 3, EV 5089/14 ,vydáva BOYANTE, s. r. o., adresa redakcie: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
kontakt: 0903 22 77 00, [email protected], www.cafenews.sk. Vychádza dvojtýždenne, rozširované vlastnou distribúciou, nepredajné, vychádza 13. 2. 2015
Obálka: archív Braňo Kostka, vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov
cafenews.sk
Ing. Peter Semjan
+421 905 998 913
[email protected]
CN15022
vs.
Žatva 90 Dolný Kubín
Dátum: 22. 2. 2015 Čas: 13:00
ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, BA
(15.-28.2.)
Baran
Býk
Blíženci
Vo vašom živote sa stávajú správne veci
v správnej chvíli. Niekedy to, čo vyzerá
ako katastrofa, sa neskôr ukáže ako vaša
spása. Neuveriteľné, ale pravdivé. Všetky
terajšie problémy sa vyriešia. Vo vzťahu
sa viac spoľahnite na svoju intuíciu.
V pracovnej oblasti vás čaká posilnenie
terajšej pozície, využite to s citom.
Prichádza obdobie spravodlivosti. To
znamená, že treba venovať pozornosť
všetkým zmluvám, dohodám, pravidlám.
Aj v citovej oblasti. Skúste niekedy brať
ohľad tiež na city svojho partnera, oplatí
sa to. Pri sporoch v práci rátajte s tým,
že aj druhá strana môže byť v práve.
(Ale vy budete mať viac šťastia.)
Rak
Lev
Panna
Váhy
Škorpión
Strelec
Nepochybujte o sebe! Ak budete vytrvalý
a budete si veriť, veľký úspech sa dostaví.
V najbližšom období vás čaká zaujímavá
cesta. Pripravte sa na osamostatnenie,
pôjde to ľahko. Vo vašom vzťahu
prichádza ďalšia etapa, ktorá vyústi
do trvalého partnerstva. Neprestávajte
venovať pozornosť zdravej strave a pohybu.
Koniec februára prebehne bez výrazných
výkyvov, ak vás nevykoľají jedna nepríjemná
osoba vo vašom okolí. Namiesto odsudzovania skúste pochopiť jej pohnútky, zvlášť
ak ide o človeka z práce. A nesťažujte sa,
nemáte sa až tak zle. Už dlhšie sa snaží
upútať vašu pozornosť jedna žena. Pokojne sa zoznámte, získate dobrú priateľku.
Vodnár
Ryby
Vám sa bude dariť predovšetkým vo
vzťahoch. Pozorne sa rozhliadnite okolo
seba, vaša veľká láska sa pohybuje niekde vo vašej blízkosti. V práci sa snažte
čo najlepšie si plniť svoje povinnosti,
ale nezačínajte s novými projektmi. Treba
dokončiť všetko, čo máte rozrobené
a nevyvolávať zbytočne napätie.
Samé dobré správy! Stále trvá priaznivé
obdobie. Začnite niečo nové, nad čím
ste už dlhšie uvažovali, máte veľkú šancu
uspieť. Mali by ste sa však zbaviť istého
zlozvyku, zbytočne vám kazí život. V práci
sa vám bude dariť a ocenia to dokonca
aj nadriadení, čo vám zvýši sebavedomie.
Radostné obdobie panuje i vo vzťahu.
Kozorožec
Máte pocit, že sa vám daria iba malé veci
a veľké vás obchádzajú. Neobchádzajú,
iba si vyžadujú ešte trocha času. Využite
ho na to, aby ste si pripravili presný
plán, čo chcete dosiahnuť. Bude vás to
raz slušne živiť. Partnerovi nevyčítajte
maličkosti, dôležité sú iné veci. Neprepínajte zbytočne svoje sily a viac oddychujte.
12spomaľte.
cafenews.sk
Trocha
Zbytočne sa ženiete
za niečím, čo v sa v konečnom dôsledku
ukáže ako nie práve najšťastnejšie riešenie.
Vážne pouvažujte o zmene, je čas
prehodnotiť svoje zámery. Nepríjemná
situácia, ktorá vás vo vzťahu trápi, je
spôsobená len vaším zlým pochopením
citov. Uberte z nárokov na ostatných
a viac verte ľuďom.
Autorita a pravidlá sú síce pekné, ale
nesmú zachádzať do krajnosti. Buďte
rozhodní, ale spravodliví. Nezaškodí
vám viac porozumenia, ľudia vo vašom
okolí vrátane partnera to ocenia. Na
dosiahnutie svojho vytúženého cieľa
potrebujete viac trpezlivosti. Otrávi vás
nepríjemná správa. Na zlepšenie nálady
aj zdravia pomôže sauna.
Štedré obdobie pokračuje, na obzore
je ďalší finančný zdroj. Neprepadnite
však hrabivosti, mohlo by sa to zle
skončiť. Radšej si urobte rozumný plán,
ako túto situáciu využiť, aby prinášala
materiálny osoh aj v budúcnosti. Pre
nezadaných: pri hľadaní partnera pozerajte
na vnútornú krásu, len vonkajšia na
šťastný vzťah nestačí.
Aj keď sa isté veci podarili, robíte si starosti.
Máte pocit, že vás chcú pripraviť o niečo,
čo je len vaše. Skúste pochopiť, prečo ten
druhý koná tak, ako koná, možno prídete
na to, že mnoho vecí si len namýšľate.
Vášmu vzťahu žiarlivosť neprospieva.
Konečne by ste mali uzavrieť jednu vec,
ktorú ste mali vyriešiť už dávno.
Buďte opatrní. Síce sa snažíte, ako najlepšie
viete, napriek tomu vás ľudia varujú. Tieto
reči neberte na ľahkú váhu, situácia sa
ešte neupokojila. Nech to dopadne tak,
či onak, začínate novú etapu. Prijmite
to, veci sa dejú presne tak, ako majú. Vo
vzťahu podľa vás pokračuje všetko po
starom, ale partner to vníma inak.
Nestihli ste si prečítať horoskop?
Zoberte si časopis so sebou!
CN15008
HOROSKOPFebruár
-25%
Modulárna sedačka B858
CN15001
Taliansky komfort u vás doma
Download

Stiahnite si aktuálne vydanie