STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
PÉČE O KLIENTA NA OČNÍM ODDĚLENÍ
Anatomie, fyziologie
Oftalmologie – instrumentarium
Vyšetřovací metody
Léčba, prevence, první pomoc
Problematika zrakově postižených osob
ZPRACOVALA:
MGR. EVA STRNADOVÁ
http://www.nutraingredients-usa.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients-usa.com/research/meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits/5734826-1-eng-GB/Meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits.jpg
CÍLE
ZNÁT
CHARAKTER
PRÁCE,
SPECIÁLNÍ
VYŠ. METODY A PREVENCI POŠKOZENÍ
ZRAKU
SEZNÁMIT SE S OŠ. PÉČÍ U NEM. SE
ZRAKOVÝM ONEMOCNĚNÍM
ZNÁT PŘED A POOPERAČNÍ PÉČI
ZVLÁDNOUT PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH
A POLEPTÁNÍ OKA
ZNÁT
ZÁSADY
PRÁCE
POSTIŽENÝMI LIDMI
http://images.idiva.com/media/content/2013/Oct/worl_eye_sight1.jpg
SE
ZRAKOVĚ
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
PÉČE O KLIENTA NA OČNÍM ODDĚLENÍ
Anatomie, fyziologie
Oftalmologie – instrumentarium
Vyšetřovací metody
Léčba, prevence, první pomoc
Problematika zrakově postižených osob
ZPRACOVALA:
MGR. EVA STRNADOVÁ
http://www.nutraingredients-usa.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients-usa.com/research/meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits/5734826-1-eng-GB/Meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits.jpg
ANATOMICKÝ
ÚVOD
ROHOVKA
SKLÉRA
DUHOVKA
SÍTNICE
ČOČKA
SKLIVEC
OPTICKÝ NERV
KOMOROVÁ VODA
CÉVNATKA
– ZÁKLADNÍ
ČÁSTI OKA
http://www.toricke-kontaktni-cocky.cz/images/satellites/toricke-kontaktni-cocky_cz/astigmatismus-nemocne-oko.jpg
ROHOVKA
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
LIDSKÉ
SVĚTLOLOMNÉ MÉDIUM
JE
PRŮHLEDNÁ
STŘEDU
A
VE
DOSAHUJE
SVÉM
JEJÍ
TLOUŠŤKA POUZE 0,5 MM
SKLÁDÁ SE Z VÍCE VRSTEV, Z
NICHŽ
JE
KAŽDÁ
FUNKČNĚ
NEPOSTRADATELNÁ
NEPATRNÉ PODRÁŽDĚNÍ CIZÍM
TĚLESEM VEDE K TOMU, ŽE OČI
MHOUŘÍME
A
SLZÍME,
TO
ZPŮSOBUJE MNOŽSTVÍ NERVŮ,
KTERÉ ROHOVKA OBSAHUJE
rohovka po transplantaci
SKLÉRA
BĚLIMA, OČNÍ BĚLMO
NEPRŮHLEDNÁ (OBVYKLE BÍLÁ, I KDYŽ
NĚKTERÁ
ZVÍŘATA,
JAKO
KONĚ,
NEBO
JEŠTĚŘI MOHOU MÍT ČERNOU SKLÉRU),
OCHRANNÁ, VNĚJŠÍ VRSTVA OKA
OBSAHUJE KOLAGEN A ELASTICKÁ
VLÁKNA
V DĚTSTVÍ JE TENČÍ A MŮŽE SKRZ
NI
PROSVÍTAT
PIGMENT,
TAKŽE
MŮŽE VYPADAT NAMODRALE
VE STÁŘÍ NAOPAK ZDE ULOŽENÝ
TUK
MŮŽE
VYVOLAT
MÍRNĚ
NAŽLOUTLOU BARVU.
VRSTVA
OKA,
NA
KTEROU
SE
UPÍNAJÍ OKOHYBNÉ SVALY
http://www.sritweets.com/wp-content/uploads/2011/02/Sclera-of-eye.jpg
SLOUŽÍ
JAKO
CLONA,
KTERÁ POMOCÍ SVÉHO
KRUHOVITÉHO
PŘI
OSTRÉM
ZMENŠÍ
SVALU
SVĚTLE
ZORNICI
A
V
TMAVÉM
PROSTŘEDÍ
NAOPAK
ZORNICI
ROZŠÍŘÍ
http://www.lexum.cz/files/oko.jpg
DUHOVKA
NA
SVĚTLO
VRSTVA
CITLIVÁ
NA
OČNÍM
POZADÍ
NAJDEME NA NÍ 2 TYPY
FOTORECEPTORŮ,
TYČINKY A ČÍPKY
http://www.neovize.cz/data/stranky/obrazky3/oko.jpg
SÍTNICE
ČOČKA
OČKA SE PŘI POHLEDU
NA
RŮZNÉ
VZDÁLENOSTI
VÍCE
ČI
MÉNĚ ZAKŘIVUJE
PŘI
POHLEDU
DO
BLÍZKA SE ZAKŘIVUJE
VÍCE, PŘI POHLEDU DO
DÁLKY
SE
ZAKŘIVUJE
MÁLO, NEBO VŮBEC
ZAKŘIVENÍM
ČOČKA
MĚNÍ SVOJI LOMIVOST
SKLIVEC
NEJVĚTŠÍ
ČÁST
LIDSKÉHO
OKA
VYPLŇUJE SKLIVEC
PRŮHLEDNÁ,
ROSOLOVITÁ HMOTA
SKLIVEC
KROMĚ
JEHO
SLOUŽÍ
ZACHOVÁVÁ
JINÉHO
TVAR
PRO
A
OKU
DÁLE
FIXACI
SÍTNICE NA CÉVNATCE
http://www.ocnioptik.eu/content/images/design/2011/oko_foto_%201.jpg
OPTICKÝ NERV
JE
SOUČÁSTÍ
MOZKU,
JE
TO
PÁROVÝ
SENZORICKÝ MOZKOVÝ
NERV
VEDE
JEDNOTLIVÉ
IMPULSY ZE SÍTNICE DO
MOZKU
http://www.fotografovani.cz/old-idif/fotografovani/images3/rom_svetlo_2_02.gif
DALŠÍ
KOMOROVÁ VODA:
TEKUTINA,
KTERÁ
VYPLŇUJE
OČNÍ
KOMORY
CÉVNATKA:
JE
PROTKÁNA
MNOŽSTVÍM CÉV A TAK
MÁ VYŽIVOVACÍ FUNKCI
http://www.zeleny-zakal.cz/dbpic/anatomie2-300
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
PÉČE O KLIENTA NA OČNÍM ODDĚLENÍ
Anatomie, fyziologie
Oftalmologie – instrumentarium
Vyšetřovací metody
Léčba, prevence, první pomoc
Problematika zrakově postižených osob
ZPRACOVALA:
MGR. EVA STRNADOVÁ
http://www.nutraingredients-usa.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients-usa.com/research/meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits/5734826-1-eng-GB/Meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits.jpg
OFTALMOLOGIE
OBOR ZABÝVAJÍCÍ SE DIAGNOSTIKOU A
LÉČBOU OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ A ÚRAZŮ
ŘEŠÍ:
►SAMOTNÉ OKO
►POMOCNÉ ORGÁNY OKA
►ZRAKOVÝ NERV
►ZRAKOVÁ DRÁHA
►ZRAKOVÉ CENTRUM
LÉČBA KONZERVATIVNÍ I CHIRURGICKÁ
http://images4.fanpop.com/image/photos/14800000/rainbow-eye-2-eyes-14801295-1024-768.jpg
ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ JEDNOTKY
AMBULANCE
VYŠETŘENÍ
PRO
DĚTÍ
A
DOSPĚLÝCH
OPERAČNÍ
SÁL
PŘI
LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ
LŮŽKOVÉ
NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ
http://www.hospitalcruces.com/imagenes/serviciosOftalmologia.jpg
PRÁCE SESTRY NA OČNÍM ODDĚLENÍ
SPECIALIZACE V OBORU VÝHODOU
DOSTATEČNÉ ODBORNÉ ZNALOSTI
SCHOPNOST
PRVNÍ
POMOCI
PŘI
ÚRAZU OKA
ASISTENCE
PŘI
SPECIFICKÝCH
MĚŘENÍ
VYŠETŘENÍ
VÝKONECH
NITROOČNÍHO
A
–
TLAKU
APOD.
KOMUNIKATIVNÍ
DOVEDNOSTI
+
ZNALOST V OBLASTI PSYCHOLOGIE
PŘESNOST,
NEDBALOST
SPOLEHLIVOST
MŮŽE
–
OHROZIT
NENÁVRATNĚ ZRAK KLIENTA
http://1.bp.blogspot.com/-CWh-WPEXeds/T0Aj5uHthmI/AAAAAAAAFD8/5FjiyefqhW8/s400/Oftalmologia-2.jpg
INSTRUMENTARIUM - OPERAČNÍ PŘÍSTROJE A NÁSTROJE
VITREKTOM
(PŘÍSTROJ K ODSTRANĚNÍ SKLIVCE)
LASER K OŠETŘENÍ SÍTNICE
OPERAČNÍ MIKROSKOP ZEISS
ŠPIČKOVÉ CHIRURGICKÉ NÁSTROJE FIREM
SYNERGETICS,
GEUDER,
GRIESHABER,
ALCON, DORC
SONY
DVD
REKORDÉR,
KTERÝ
NAHRÁVÁ
PRŮBĚH CELÉ OPERACE
http://www.spiritmedical.cz/uploads/thumbnails/thumbnail-1280960-stellaris-pc-01.jpg
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
PÉČE O KLIENTA NA OČNÍM ODDĚLENÍ
Anatomie, fyziologie
Oftalmologie – instrumentarium
Vyšetřovací metody
Léčba, prevence, první pomoc
Problematika zrakově postižených osob
ZPRACOVALA:
MGR. EVA STRNADOVÁ
http://www.nutraingredients-usa.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients-usa.com/research/meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits/5734826-1-eng-GB/Meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits.jpg
1. FYZIKÁLNÍ
VYŠETŘENÍ
1. FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
SOUČÁST ZÁKLADNÍHO FYZIKÁLNÍHO VYŠETŘENÍ
1. FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
ODCHYLKY:
ANIZOKORIE -
NESTEJNĚ VELKÉ ZORNICE
STRABISMUS - ŠILHÁNÍ
XANTELAZMA
-
KOŽNÍ
ÚTVAR
NAŽLOUTLÉ
BARVY,
OBSAHUJE TUKOVÉ LÁTKY, V OKOLÍ OČÍ, VÍČEK, PROVÁZÍ PORUCHU
METABOLISMU TUKŮ
EXOFTALMUS
-
VYSTOUPENÍ
OKA
Z
OČNICE,
OPAK
ENOFTALMUS
ARCUS SENILIS CORNEAE -
PRSTENEC ŠEDOŽLUTAVÉ
BARVY KOLEM ROHOVKY
IKTERUS, SUBIKTERUS -
ŽLUTAVÉ ZABARVENÍ SKLÉR
2. SPECIFICKÉ
VYŠETŘOVACÍ METODY
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
1. VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
TZV. VIZUS
VYŠETŘUJE SE NA TZV. OPTOTYPECH,
PRO DĚTI OBRÁZKOVÉ
KAŽDÉ OKO VYŠETŘUJEME ZVLÁŠŤ
U
KAŽDÉHO
ŘÁDKU
JE
ČÍSLICE
UDÁVAJÍCÍ VZDÁLENOST V METRECH,
KTEROU
BY
MĚLO
ZDRAVÉ
OKO
PŘEČÍST
NEJMENŠÍ ŘÁDEK MÁ Č.6
vzdálenost, ze které se čte
------------------------------řádek, který je čten bez chyby
=
6
--6
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
2. VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
POMOCÍ JAGEROVÝCH TABULEK
ODSTAVCE
TEXTU
RŮZNÝCH
VELIKOSTÍ, OZNAČENÉ ČÍSLY
KLIENT
SE
ZRAKOVOU
OSTROSTÍ 6/6 MÁ ZE 30 CM
PŘEČÍST ODSTAVEC Č 1
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
3. VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠETŘUJEME
PŘEDNÍ
ROHOVKU,
KOMORU,
ČOČKU,
SKLIVEC
PŘÍPRAVA – 1 GTT MYDRIATIKA
DO KAŽDÉHO OKA
PO
VÝKONU
–
ROZMAZANÉ
VIDĚNÍ (POZOR ŘIDIČI)
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
4. OFTALMOSKOPIE
VYŠETŘUJEME
SÍTNICE,
OČNÍ
CÉVNATKA,
POZADÍ
–
VÝSTUP
OČNÍHO NERVU
O. PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, LASEROVÁ
NEPŘÍMÁ O. – V TEMNÉ MÍSTNOSTI
POMOCÍ
BINOKULÁRNÍHO
OFTALMOSKOPU, KTERÝ SI LÉKAŘ
NASAZUJE NA HLAVU
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
5. PERIMETRIE
VYŠETŘENÍ ZORNÉHO POLE
PERIMETR MECHANICKÝ, POČÍTAČOVÝ
KAŽDÉ OKO ZVLÁŠŤ
HLAVA JE FIXOVANÁ, OPŘENA BRADOU
A ČELEM
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
6. VYŠ. BARVOCITU
BARVOCIT = SCHOPNOST VNÍMAT
BARVY
SPRÁVNÉ
VNÍMÁNÍ
–
TRICHROMÁZIE
VYŠETŘENÍ
STILLINGOVÝCH TABULEK
Stillingova tabulka
POMOCÍ
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
7. VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
POMOCÍ
SPECIÁLNÍHO
TONOMETRU,
PLOŠKU
KTERÝ
ZAKŘIVENOU
MÁ
VE
STEJNÉM ÚHLU JAKO ROHOVKA
– TOUTO PLOŠKOU SE PŘIKLÁDÁ
NA ROHOVKU
2. SPECIFICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO DÁLKY
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO BLÍZKA
VYŠ. PRŮCHODNOSTI ODVODNÝCH SLZNÝCH CEST
VYŠ. POMOCÍ ŠTĚRBINOVÉ LAMPY
VYŠ. REAKCE ZORNIC NA OSVIT
OFTALMOSKOPIE
PERIMETRIE
VYŠ. BARVOCITU
VYŠ. NITROOČNÍHO TLAKU
VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
ZOBRAZOVACÍ METODY - RTG - FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIE, CT,
UZ
DALŠÍ
http://www.designsnext.com/wp-content/uploads/2014/02/Blue-Eyes-Wallpaper-3.jpg
8. VYŠETŘENÍ REFRAKCE OKA
POMOCÍ REFRAKTOMETRIE
VIZ MYOPIE, HYPERMETROPIE,
ASTIGMATISMUS
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
PÉČE O KLIENTA NA OČNÍM ODDĚLENÍ
Anatomie, fyziologie
Oftalmologie – instrumentarium
Vyšetřovací metody
Léčba, prevence, první pomoc
Problematika zrakově postižených osob
ZPRACOVALA:
MGR. EVA STRNADOVÁ
http://www.nutraingredients-usa.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients-usa.com/research/meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits/5734826-1-eng-GB/Meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits.jpg
LÉČBA
V OFTALMOLOGII
LÉČBA V OFTALMOLOGII:
1) KONZERVATIVNÍ
CELKOVÁ
MÍSTNÍ
2) CHIRURGICKÁ
http://dreamatico.com/data_images/doctor/doctor-5.jpg
MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY
SPECIÁLNÍ
POOPERAČNÍ
PŘEDOPERAČNÍ
PÉČE
(JUŘENÍKOVÁ
A
P.,
HŮSKOVÁ J., PETROVÁ V., OŠETŘOVATELSTVÍ PRO
IV. R. SZŠ, 1. ČÁST, STR. 90 – 92) + OPAK. III. OSE
LÉKOVÉ SKUPINY V OFTALMOLOGII:
1) ANESTETIKA:
INSTALAČNÍ
► PO
VKÁPNUTÍ MUSÍ
BÝT OKO
ZAVŘENÉ
► NESMÍ SE MNOUT - EROZE
SVODNÁ (INFILTRAČNÍ)
► PŘI NITROOČNÍCH OP
► POMOCÍ
RETROBULBÁRNÍ
INJEKCE
2) ANTIALERGIKA:
PROTIALERGICKÝ ÚČINEK
PŘI
ALERGICKÝCH
KONJUNKTIVITIDÁCH
http://www.nasepenize.cz/images/image/00/10-leky-1.jpg
LÉKOVÉ SKUPINY V OFTALMOLOGII:
3) ANTISEPTIKA, DESINFICIENCIA:
INSTALAČNÍ
KONJUNKTIVITIDY
PODRÁŽDĚNÍ SPOJIVEK
PO OP OKA
4) ANTIBIOTIKA:
PLATÍ TU VEŠKERÉ ZÁSADY PRO
APLIKACI ATB
5) NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA:
PO OP OKA (IMPLANTACE UMĚLÉ
OČNÍ ČOČKY)
http://www.nasepenize.cz/images/image/00/10-leky-1.jpg
LÉKOVÉ SKUPINY V OFTALMOLOGII:
6) MYDRIATIKA:
SYMPATOMIMETIKA,
PARASYMPATOLYTIKA
LÉČEBNÝ, DIAGNOSTICKÝ ÚČEL
ZPŮSOBUJÍ ROZŠÍŘENÍ ZORNIC A
VZESTUP
NOT
ZNEMOŽŇUJÍ SPRÁVNÉ ZAOSTŘENÍ
DO BLÍZKA
KONTRAINDIKACE
MOHOU
ZÁCHVAT
http://www.nasepenize.cz/images/image/00/10-leky-1.jpg
VYVOLAT
–
GLAUKOM
–
GLAUKOMOVÝ
LÉKOVÉ SKUPINY V OFTALMOLOGII:
7) MIOTIKA:
LÉČBA GLAUKOMU
SNIŽUJÍ
NOT
ZPŮSOBUJÍ
ZÚŽENÍ
ZORNIC
-
MIÓZU
PŘI
LÉČBĚ
M.
SE
NESMÍ
ŘÍDIT
MOTOROVÁ VOZIDLA
NAPŘ. PILOKARPIN
8) BETABLOKÁTORY:
MÍSTNĚ PŘI LÉČBĚ GLAUKOMU
NUTNO SLEDOVAT
http://www.nasepenize.cz/images/image/00/10-leky-1.jpg
NÚ
APLIKACE
LÉKŮ DO OKA
• APLIKACE OČNÍCH LÉKŮ
zizi.com
definice:

aplikace léku do spojivkového vaku
formy léků aplikovaných do oka:

tekuté léky (ophtalmoseptonex)

roztoky (borová voda)

polotuhé léky (masti)
zásady:

léky
musí
být
uzavřené,
řádně
označené

dodržujeme přesně určený druh a
koncentraci

kapátko nebo kapací část lahvičky
se nesmí dotknout oka ani řas obranný mrkací reflex
http://www.pulsarwallpapers.com/data/media/23/Eye%20%5bNvidia%20Eye%201%201R57Gzakdm%5d%201024X768%20Wallpaper.jpg
1. instilace, vkapávání léku do oka:
poloha:
 nem.
sedí
nebo
leží,
hlava
mírně zakloněná
postup:
 umýt ruce
 léky označené OPHTALMO
 hlava
mírně zakloněná, pohled
upřít nahoru
 čtverečkem buničiny potáhnout
kůži těsně pod okem směrem
dolů
z
boku
nakapeme
příslušný
počet kapek
 sterilním
čtverečkem
nososlzný kanálek
stlačit
http://zdraviamy.cz/uploads/images/Bepanthen_aplikace.jpg
 ověřit lék, koncentraci
2. irigace - výplach očí:
kdy:
 při zánětech
 při první pomoci
 odplavení cizího tělesa
 před aplikací některých léků
poloha:
 vsedě
kdo:
 pacient sám
pomůcky:
 sterilní
nádoba nebo undina s irigačním
roztokem zahřátým na 37°C, nebo vanička
 emitní miska
 sterilní čtverečky
http://www.abstore.cz/ed/photo/0036.gif
 sestra
2. irigace - výplach očí:
postup:
 umýt ruce
 ověřit druh, teplotu a koncentraci roztoku
 vysvětlit postup
 posoudit stav oka - sekret, začervenání
 očistit
víčka a řasy sterilním navlhčeným
čtverečkem od vnitřního koutku k vnějšímu
 do 1/2 vaničky se nalije Opthal, borová voda
 nem.
se
předkloní,
vaničku
přitiskne
 oko
nechá otevřené a bulbem pohybuje
nahoru a dolů, zleva doprava
 znovu
se předkloní a použitý prostředek
vylije do emitní misky
 postup opakuje, dokud je třeba
http://www.abstore.cz/ed/photo/0036.gif
k okraji očnice a mírně zakloní hlavu
3. vkládání mastí do spojivkového vaku:
postup:
 umýt ruce
 ověřit lék, název, koncentraci
 vytlačit a otřít první kapku - pokládá se za kontaminovanou
 pacient upře pohled nahoru
 čtverečkem potáhneme kůži těsně pod okem směrem dolů
 vytlačit asi 3 cm masti směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka
 pacient zlehka přivře oči
http://www.mojemedicina.cz/files-mini/l/moje-nemoc/obrazky/dobrarada/mast.jpg?h=21c
4. rozkapání očí před vyšetřením očního pozadí:

kde - na kterémkoli odd.

přípravek - 1% HOMATROPIN (Mydriatikum rozšiřuje zornice, 1/2 hod. před vyšetření)

kolik - 1gtt do každého oka

účinek:
► dilatace pupily (zornice)
► paralýza akomodace
► zvýšení nitroočního tlaku
► snížená lakrimace

POZOR!!! – pacient bude hůře vidět, nutný
doprovod!
 KONTRAINDIKACE: GLAUKOM (může vyvolat glaukomový záchvat
(glaukom = zelený zákal - stav, kdy je zvýšen NOT, který nepříznivě
působí na vlákna sítnice a zrakový nerv - příčina oslepnutí)
http://www.nutraingredients-usa.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients-usa.com/research/meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits/5734826-1-eng-GB/Meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits.jpg
PRVNÍ
POMOC U PORANĚNÍ, POŠKOZENÍ OKA
PRVNÍ
POMOC U PORANĚNÍ, POŠKOZENÍ OKA
1) TUPÁ PORANĚNÍ:
PĚSTÍ, MÍČEM
STERILNÍ KRYTÍ
TRANSPORT A POLOHA V SEDĚ
(NA OBR. UTRŽENÁ DUHOVKA)
2) PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ:
S
CIZÍM
TĚLESEM:
NEVYTAHUJEME,
TĚLESO
STERILNÍ
KRYTÍ, TRANSPORT
BEZ CIZÍHO TĚLESA: STERILNÍ
KRYTÍ, TRANSPORT
PRVNÍ
POMOC U PORANĚNÍ, POŠKOZENÍ OKA
3) NEPERFORUJÍCÍ P. S CIZÍM TĚLESEM:
VÝPLACH PROUDEM VODY
TĚLESO
POD
VÍČKEM
ODSTRANÍME
PO
EVERZI VÍČKA ČISTÝM ROHEM KAPESNÍKU
ZASEKNUTÉ
TĚLESO
ODBORNÍKA
4) TEPELNÁ PORANĚNÍ:
PĚSTÍ,
POPÁLENÍ
HORKÝ KOV, OLEJ,...
STERILNÍ KRYTÍ
LOKÁLNÍ ANESTETIKUM
VÝPLACH
TRANSPORT
PATŘÍ
DO
RUKOU
PRVNÍ
POMOC U PORANĚNÍ, POŠKOZENÍ OKA
5) CHEMICKÁ PORANĚNÍ:
POLEPTÁNÍ
KYSELINY, LOUHY
VÝPLACH PROUDEM VODY 15–30
MIN
OD
VNITŘNÍHO
KOUTKU
K
ZEVNÍMU
VÝSLEDEK
KVALITĚ
LÉČBY
JE
A
POSKYTNUTÉ POMOCI
ÚMĚRNÝ
RYCHLOSTI
PREVENCE
PREVENCE V KOSTCE:
VÝŽIVA
-
BOHATÝ
PŘÍSUN
VITAMÍNŮ
DOSTATEČNÉ
A
SPRÁVNÉ
OSVĚTLENÍ – NEMÁ DRÁŽDIT ATD.
STŘÍDÁNÍ DENNÍCH ČINNOSTÍ
POUŽÍVÁNÍ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ
OCHRANNÉ
POMŮCKY
(BRÝLE,
ŠTÍTY) PŘI RIZIKOVÉ ČINNOSTI
(ŠPONY, DŘEVO, PÍSEK,...)
PRAVIDELNÉ
KONTROLY
U
OČNÍHO LÉKAŘE U OSOB NAD 40
LET, NENÍ-LI JINÁ INDIKACE
http://obrazky.pompo.cz/1280x800/1/PR%20PSC01BC.jpg
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
PÉČE O KLIENTA NA OČNÍM ODDĚLENÍ
Anatomie, fyziologie
Oftalmologie – instrumentarium
Vyšetřovací metody
Léčba, prevence, první pomoc
Problematika zrakově postižených osob
ZPRACOVALA:
MGR. EVA STRNADOVÁ
http://www.nutraingredients-usa.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients-usa.com/research/meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits/5734826-1-eng-GB/Meta-analysis-supports-lutein-s-eye-health-benefits.jpg
http://hdwallpaperck.com/wp-content/uploads/2014/08/Cute-Hidden-Eyes-Hd-Wallpaper.jpg
DĚLENÍ
PORUCH ZRAKU:
1) PODLE STUPNĚ POSTIŽENÍ:
SLEPOTA – AMAUROSIS
OSOBY SE ZBYTKY ZRAKU
OSOBY SLABOZRAKÉ
OSOBY
S
PORUCHOU
BINOKULÁRNÍHO
(TUPOZRAKOST, ŠILHAVOST)
2) PODLE DOBY VZNIKU:
VROZENÉ (KONGENITÁLNÍ, PERINATÁLNÍ)
ZÍSKANÉ (POSTNATÁLNÍ, JUVENILNÍ, SENILNÍ)
3) PODLE ETIOLOGIE:
ORGÁNOVÁ VADA
FUNKČNÍ VADA
4) PODLE TRVÁNÍ:
KRÁTKODOBÉ PORUCHY
DLOUHODOBÉ PORUCHY
RECIDIVUJÍCÍ PORUCHY
VIDĚNÍ
PROBLEMATIKA
ZRAKOVĚ
POSTIŽENÝCH
ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
OSOB,
PROSTOROVÁ
PROSTOROVÁ ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH –
MANIPULACE S PŘEDMĚTY V PROSTORU:
1) OPTICKÉ POMŮCKY:
BRÝLE
JEDNODUCHÁ LUPA
LUPA S OSVĚTLENÍM
JINÉ
2) POMŮCKY PRO ČTENÍ, PSANÍ:
TEXT – BRAILLOVA ABECEDA
(PICHTŮV PSACÍ STROJ)
KRESBY
–
RELIÉFNÍCH ČAR
TECHNIKA
POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO V PROSTORU:
1) BÍLÁ HŮL:
NEJČASTĚJŠÍ POMŮCKA
V
R.
1967
BYLA
UZNÁNA
JAKO
VÝHRADNÍ POMŮCKA PRO NEVIDOMÉ
PODLE
HOLE
ZJISTÍ
NEVIDOMÝ
KVALITU TERÉNU, BARIÉRU, PODLE
ZVUKU I PŘIBLIŽNOU VZDÁLENOST
PROSTORU
DÉLKA JE DÁNA VÝŠKOU POSTAVY,
MÁ DOSAHOVAT OD PODLOŽKY KE
SPODNÍMU
OKRAJI
STEHNA
UŽIVATELE
http://www.ortgroup.cz/userdata/products/166/ca853_big.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3VTkuUwl7_c/T50QrreUeyI/AAAAAAAAAD4/fQoZ5sy6aLc/s1600/slepec.jpg
POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO V PROSTORU:
1) BÍLÁ HŮL - TECHNIKY:
KYVADLOVÁ TECHNIKA
► SPODNÍ KONEC HOLE SE PŘI CHŮZI
POHYBUJE
NAD
ZEMÍ
NÍZKÝM
OBLOUKEM DO STRAN ASI V ŠÍŘI
RAMEN
KLUZNÁ TECHNIKA
► SPODNÍ
OKRAJ
HOLE
KLOUŽE
OBLOUKEM PO PODLOŽCE
DIAGONÁLNÍ TECHNIKA
► VE
ZNÁMÝCH
BUDOVÁCH
A
NA
SCHODIŠTÍCH
► HŮL
ÚHLOPŘÍČNĚ
KRYJE
PLOCHU
TĚLA
http://www.ortgroup.cz/userdata/products/166/ca853_big.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3VTkuUwl7_c/T50QrreUeyI/AAAAAAAAAD4/fQoZ5sy6aLc/s1600/slepec.jpg
CENTRA PRO NEVIDOMÉ:
1) TYFLOSERVISY:
CENTRA,
KDE
SLABOZRACÍ
INFORMACE
SE
NEVIDOMÍ
KLIENTI
A
A
ZÍSKÁVAJÍ
DOVEDNOSTI
V
OBLASTI SOCIÁLNÍ REHABILITACE
KAŽDÝ
KLIENT
INSTRUKTORA,
PROSTOROVÉ
SEBEOBSLUHY,
MÁ
KTERÝ
ORIENTACI,
VÝCVIKU
SVÉHO
UČÍ
NÁCVIKU
PSANÍ
A
ČTENÍ
PRO KLIENTY NAD 15 LET
PŘIZPŮSOBUJE
POTŘEBÁM KLIENTA
http://www.tyfloservis.cz/img/logots.gif
http://www.tyfloservis.cz/img/strediska.jpg
http://www.tyfloservis.cz/img/pruvodcovstvi.jpg
SE
ČASOVÝM
CENTRA PRO NEVIDOMÉ:
2) TYFLOPEDICKÁ ZAŘÍZENÍ:
PRO DĚTI DO 15 LET
MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO
NEVIDOMÉ,
SLABOZRAKÉ,
TUPOZRAKÉ A ŠILHAVÉ DĚTI
NA
TENTO
SYSTÉM
SYSTÉM
NAVAZUJE
STŘEDNÍCH
GYMNÁZIA,
ŠKOL
EKONOMICKÁ
–
ŠKOLA,
KONZERVATOŘ
PRACUJÍ
NAHRÁVKAMI
SE
KNIH
POMŮCKAMI
http://www.tyfloservis.cz/img/logots.gif
http://www.tyfloservis.cz/img/strediska.jpg
http://www.tyfloservis.cz/img/pruvodcovstvi.jpg
ZVUKOVÝMI
A
JINÝMI
DIOPTRICKÉ
VADY
1. MYOPIE - KRÁTKOZRAKOST:
NEJČASTĚJŠÍ OČNÍ DIOPTRICKÁ VADA, KTERÁ
POSTIHUJE AŽ 30% OBYVATEL
PACIENT
TRPÍCÍ
MYOPIÍ
VIDÍ
ŠPATNĚ
NA
DÁLKU, ALE DOBŘE NA BLÍZKO
OKO
PŘÍLIŠ
DLOUHÉ
NEBO
LOMIVOST
OPTICKÉ SOUSTAVY OKA JE PŘÍLIŠ VELIKÁ
SVĚTELNÉ PAPRSKY SE PROTO SBÍHAJÍ PŘED
MÍSTEM NEJOSTŘEJŠÍHO VIDĚNÍ A NA SÍTNICI
DOPADÁ ROZOSTŘENÝ, ZAMLŽENÝ OBRAZ
VZDÁLENOST, NA KTEROU MYOP OSTŘE VIDÍ
JE TÍM KRATŠÍ, ČÍM JE MYOPIE VYŠŠÍ.
VADA SE UPRAVUJE ROZPTYLNÝM BRÝLOVÝM
SKLEM (K. ČOČKOU) – ROZPTYLKY (MÍNUSOVÉ
SKLO), UPRAVUJÍ PRŮBĚH PAPRSKŮ TAK, ABY
SE ZNOVU SETKÁVALY NA SÍTNICI
http://www.valvision-optique.com/store/img/cms/0003_Myopie.jpg
http://www.vryghem.eu/frontend/files/userfiles/images/myopie-bijziendheid.jpg
https://www.assurances.credit-agricole.fr/binaries/content/gallery/eiard/articles/compound/sante/b_sante_myopie.jpg
2. HYPERMETROPIE - DALEKOZRAKOST:
POSTIHUJE ASI 10 %OBYVATEL
OKO JE PŘÍLIŠ KRÁTKÉ NEBO LOMIVOST
OKA JE NEDOSTATEČNÁ
SVĚTELNÉ PAPRSKY SE PROTO SBÍHAJÍ AŽ
ZA MÍSTEM NEJOSTŘEJŠÍHO VIDĚNÍ A NA
SÍTNICI DOPADÁ ROZOSTŘENÝ, ZAMLŽENÝ
OBRAZ
VADA
SE
BRÝLOVÝM
BĚŽNĚ
SKLEM
NAPRAVUJE
(SPOJKY
–
SPOJNÝM
PLUSOVÉ
SKLO) NEBO KONTAKTNÍ ČOČKOU, KTERÉ
UPRAVUJÍ PRŮBĚH PAPRSKŮ TAK, ABY SE
ZNOVU SETKÁVALY NA SÍTNICI
DALEKOZRAKOST
JE
VĚTŠINOU
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ V ÚTLÉM DĚTSTVÍ
http://ocni-optometrista.info/wp-content/uploads/2012/01/Hypermetropie.jpg
http://www.vryghem.eu/frontend/files/userfiles/images/hypermetropie-verziendheid.jpg
http://sante.lefigaro.fr/sites/default/files/styles/450_x_190/public/media/field_visuel/hypermetropie.jpg?itok=ugipZsW7
3. ASTIGMATISMUS:
NESCHOPNOST
VIDĚT
OSTŘE
NA
JAKOUKOLI
VZDÁLENOST PRO NEPRAVIDELNÝ TVAR OČNÍ
ROHOVKY
ROHOVKA
NEMÁ
PRAVIDELNÝ
POLOKULOVITÝ
TVAR, ALE JE V NĚKTERÝCH OSÁCH ZPLOŠTĚLÁ
NEBO NAOPAK VÍCE ZAKŘIVENÁ
ČÁST SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ SE TAK SBÍHÁ
MIMO
MÍSTO
SÍTNICI
NEJOSTŘEJŠÍHO
DOPADÁ
ROZOSTŘENÝ,
VIDĚNÍ
A
ZAMLŽENÝ
NA
A
DEFORMOVANÝ OBRAZ
MŮŽE
SE
KOMBINACI
VYSKYTOVAT
S
IZOLOVANĚ
NEBO
KRÁTKOZRAKOSTÍ
V
ČI
DALEKOZRAKOSTÍ
VADA SE OBVYKLE NAPRAVUJE CYLINDRICKÝMI
BRÝLOVÝMI SKLY, KONTAKTNÍMI ČOČKAMI JEN
OBTÍŽNĚ
http://www.cockyshop.cz/soubory-ve-skladu/clanky/zakriveni-rohovky.jpg
http://www.jenprozeny.cz/sites/default/files/imagecache/dust_nodegrid_big/teasers/30012/82934.jpg
http://www.optik-kaepernick.de/v/optikkaepernick/content/e3446/e5942/e5947/e6266/Screenshot_Astigmatismus_b581_ger.jpg
OŠETŘOVATELSKÁ
PÉČE O KLIENTA S ŠEDÝM ZÁKALEM
-
KATARAKTA
ŠEDÝ ZÁKAL – KATARAKTA:
POPIS:
ŠEDÝ ZÁKAL
ZTRÁTA
PRŮHLEDNOSTI
ČOČKY,
ČOČKA SE ZAČNE KALIT
VZNIKÁ POSTUPNĚ (ROKY, MĚSÍCE),
NEBO
MŮŽE
VZNIKNOUT
I
DO
NĚKOLIKA HODIN – PŘI ÚRAZU, KDY
JE PORANĚNO ČOČKOVÉ POUZDRO
TYPY:
VROZENÁ – KONGENITÁLNÍ
► VÝSKYT VZÁCNÝ
► CCA 1 : 20 500 ŽIVĚ NAROZENÝCH
DĚTÍ
ZÍSKANÁ
http://lh3.ggpht.com/_lo6dMUWpLMA/S0g9R7g3AoI/AAAAAAAAANI/A4xMzUkNHTE/s320/cataract.jpg
PŘÍČINY:
VROZENÁ K.:
DĚDIČNÁ DISPOZICE
ONEMOCNĚNÍ
MATKY
V
OBDOBÍ
TĚHOTENSTVÍ
(RUBEOLA, SYFILIS, TOXOPLAZMÓZA)
IATROGENNĚ NAVOZENÁ – LÉKY BĚHEM TĚHOTENSTVÍ
(STREPTOMYCIN, KORTIKOIDY,...)
NEZNÁMÁ ETIOLOGIE
ZÍSKANÁ K.:
VLIV STÁŘÍ – ČOČKA ZTRÁCÍ SVOU ELASTICITU A MĚNÍ
SE METABOLISMUS ČOČKY
ÚRAZY OKA
DĚDIČNÁ DISPOZICE
ENDOKRINNÍ VLIVY (DM,...)
OTRAVY
NEZNÁMÁ ETIOLOGIE
http://eyedoctorcarlsbadnm.com/images/3_3.png
TYPY:
VROZENÁ K.:
KATARAKTA TOTALIS
► POSTIHUJE JEDNO NEBO OBĚ OČI
► ČASTO S DALŠÍM POSTIŽENÍM DÍTĚTE
► ODHALENÍ KRÁTCE PO PORODU – ŠEDÁ BARVA ZORNICE
► NA POSTIŽENÉM OKU JE ÚPLNÁ ZTRÁTA ZRAKOVÉHO VÍZU
KATARAKTA PARCIALIS
► V RŮZNÝCH ČÁSTECH ČOČKY
► SNÍŽENÝ ZRAKOVÝ VIZUS
ZÍSKANÁ K.:
PROGRESIVNÍ CHARAKTER
KATARAKTA SENILIS
► PŘÍZNAKY DLE TYPU, VIZ DALŠÍ
KATARAKTA TRAUMATIKA
► PŘI PORUŠENÍ ČOČKOVÉHO POUZDRA
► VÝVOJ RYCHLÝ – HODINY AŽ DNY
► SNÍŽENÍ ZRAKOVÉHO VÍZU
► POSTUPNĚ KLIENT VNÍMÁ JEN SVĚTLO, TMU, POHYB
http://eyedoctorcarlsbadnm.com/images/3_3.png
KATARAKTA SENILIS:
1) KORTIKÁLNÍ ZÁKAL:
ZAČÍNÁ NA PERIFERNÍCH ČÁSTECH A ŠÍŘÍ SE DO JÁDRA
ČOČKY
RYCHLÉ ZHORŠENÍ ZRAKU
LÉPE VIDÍ PŘI SILNÉM OSVĚTLENÍ
POSTUPNĚ MLHAVÉ VIDĚNÍ
POSTUPEM ČASU ROZEZNÁ JEN SVĚTLO, TMU A POHYB
PRŮBĚH RYCHLÝ – NĚKOLIK MĚSÍCŮ
2) NUKLEÁRNÍ (JÁDROVÝ) ZÁKAL:
ZAČÍNÁ V JÁDRU A ŠÍŘÍ SE DO PERIFERIE
NÁRŮST KRÁTKOZRAKOSTI
PRŮBĚH POMALÝ – ROKY, NEŽ SE OBJEVÍ ÚPLNÁ
ZTRÁTA ZRAKOVÉ OSTROSTI
NEM. UDÁVÁ, ŽE VIDÍ LÉPE PŘI SLABŠÍM OSVĚTLENÍ
3) KORTIKONUKLEÁRNÍ TYP
http://www.megadarky.cz/40950-5167-thickbox/lampicka-na-knizku-tiny-tim.jpg
KATARAKTA SENILIS - KORTIKONUKLEÁRNÍ TYP:
NEJČASTĚJŠÍ TYP
KOMBINUJE OBA PŘEDCHOZÍ TYPY
PŘÍZNAKY SE OBJEVÍ DŘÍVE JAK U
PŘEDCHOZÍCH TYPŮ
KATARAKTA - DIAGNOSTIKA:
ANAMNÉZA
ZÁKLADNÍ
FYZIKÁLNÍ
VYŠETŘENÍ
VYŠ. ZRAKOVÉ OSTROSTI DO
DÁLKY A BLÍZKA
VYŠ.
POMOCÍ
ŠTĚRBINOVÉ
LAMPY
NOT
OFTALMOSKOPIE
ULTRAZVUKOVÁ
BIOMETRIE
PRO URČENÍ DIOPTRICKÉ SÍLY
UMĚLÉ
ČOČKY
PŘEDOPERAČNÍ VYŠ.
http://images.wisegeek.com/doctor-examining-older-mans-eyes.jpg
–
KATARAKTA - LÉČBA:
1) KONZERVATIVNÍ:
FARMAKOLOGICKÁ
1) CHIRURGICKÁ:
MIKROCHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ
ZKALENÉ
ČOČKY
A
JEJÍ
NAHRAZENÍ UMĚLOU
ZÁKROK DŘÍVE, NEŽ KATARAKTA
„DOZRAJE“
KOMPLIKACÍ
http://dreamatico.com/data_images/doctor/doctor-3.jpg
–
MINIMALIZACE
KATARAKTA - LÉČBA:
VSTUP DO OKA ROHOVKOVÝM ŘEZEM
ODSTRANĚNÍ ŠEDÉHO ZÁKALU ULTRAZVUKEM
IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY
KONEČNÝ STAV
1.
2.
3.
4.
KATARAKTA - PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PÉČE:
1) PŘEDOPERAČNÍ PÉČE:
ZÁKROK AMBULANTNÍ
MOŽNOST
I
HOSPITALIZACE
(VĚK,
SOCIÁLNÍ SITUACE,...)
PŘEDOPERAČNÍ
PŘÍPRAVA
VIZ
KAP.
PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PÉČE NA
OČNÍM ODD.
2) POOPERAČNÍ PÉČE:
PROPUŠTĚNÍ 1. NEBO 2. DEN PO VÝKONU
BEZPROSTŘEDNÍ PÉČE JE SHODNÁ S PÉČÍ
JAKO V JINÝCH CHIRURGICKÝCH OBORECH
POZOR NA RIZIKO INFEKCE (OTOK VÍČEK,
ZHORŠENÉ VIDĚNÍ)
http://ap.lanexdev.com/user_images/Discovery/image/magazine/2013/02/Doctor-Helping-Old-Man-Isolated-dreamstime_xxl_11312463.png
OŠETŘOVATELSKÁ
GLAUKOM
PÉČE
O
KLIENTA
SE
ZELENÝM
ZÁKALEM
-
ZELENÝ ZÁKAL - GLAUKOM:
POPIS:
STAV,
KDY
JE
ZVÝŠEN
NOT,
KTERÝ
NEPŘÍZNIVĚ PŮSOBÍ NA VLÁKNA SÍTNICE A
ZRAKOVÝ NERV
POSTIHUJE CCA 2% POPULACE
PROGRESIVNÍ ONEMOCNĚNÍ
PRINCIP VZNIKU:
PORUCHA
NITROOČNÍ
HROMADĚNÍ
MĚSTNÁNÍ,
MEZI
TVORBOU
A
TEKUTINY,
TEKUTINY
COŽ
UVNITŘ
POŠKOZUJE
VLÁKNA SÍTNICE A ZRAKOVÝ NERV
PŘESNÁ PŘÍČINA NEZNÁMÁ
ODTOKEM
NÁSLEDNÉ
OKA
A
NERVOVÁ
http://www.milmedic.rs/images/glaukom1.jpg
JE NA 2. – 3. MÍSTĚ JAKO PŘÍČINA OSLEPNUTÍ
http://www.neomed.cz/images/ophtalmologika/chronicky-prosty-glaukom.jpg
ZELENÝ ZÁKAL – GLAUKOM, RIZIKOVÉ FAKTORY:
DĚDIČNOST
PORANĚNÍ OKA
VĚK NAD 40 LET
DM
HYPERTENZE, HYPOTENZE
DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ STEROIDŮ
KRÁTKOZRAKOST
http://www.rocketswag.com/retirement/images/Gift-Ideas-For-New-Grandfather.jpg
ZELENÝ ZÁKAL – GLAUKOM, TYPY A PŘÍČINY:
PRIMÁRNÍ GLAUKOM:
VLASTNÍ PŘÍČINU NEZNÁME
SEKUNDÁRNÍ GLAUKOM:
ÚRAZ (POLEPTÁNÍ)
JINÁ OČNÍ CHOROBA
KONGENITÁLNÍ GLAUKOM:
VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE OKA
ABSOLUTNÍ GLAUKOM:
KONEČNÉ ST. GLAUKOMU
NOT JE TRVALE ZVÝŠEN, KLIENT
JE SLEPÝ
http://www.fnol.cz/images/ilufoto/022.jpg
ZELENÝ ZÁKAL – GLAUKOM, VÝVOJ:
ZELENÝ
ZÁKAL
–
GLAUKOMOVÝ ZÁCHVAT:
URGENTNÍ STAV
UZÁVĚR ODTOKOVÝCH CEST KOŘENEM DUHOVKY
KRUTÁ BOLEST OKA VYZAŘUJÍCÍ DO OBLIČEJE,
TÝLU
EVENT. NAUZEA, ZVRACENÍ
KLIENT VIDÍ KOLEM SVĚTELNÉ ZDROJE – BAREVNÉ
KRUHY
KLESÁ ZRAKOVÁ OSTROST
ZÚŽENÍ ZRAKOVÉHO POLE
ZORNICE JE ŠIROKÁ A ŠPATNĚ REAGUJÍCÍ NA
OSVIT
PO ODEZNĚNÍ NELÉČENÉHO GZ. ZŮSTÁVÁ OKO
SLEPÉ
http://images.wisegeek.com/triangular-face.jpg
ZELENÝ
ZÁKAL
–
GLAUKOM, DIAGNOSTIKA:
ANAMNÉZA
FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
NOT, OPAKOVANÁ MĚŘENÍ
PERIMETRIE
OFTALMOSKOPIE
VYŠ. NA ŠTĚRBINOVÉ LAMPĚ
EVENT. PROVOKAČNÍ TESTY (TEST
MYDRIÁZY, JINÉ)
http://www.jaksche-kollegen.de/upmedia/128.jpg
ZELENÝ
ZÁKAL
–
GLAUKOM, LÉČBA:
1) KONZERVATIVNÍ:
FARMAKOLOGICKÁ
MIOTIKA,
SNIŽUJÍ
BETABLOKÁTORY
–
NOT
2) CHIRURGICKÁ:
PŘI SELHÁNÍ KON. LÉČBY
LASER (DOČASNÁ ÚČINNOST)
CHIRURGICKÝ ZÁKROK (ZLEPŠUJE
ODTOK,
SNIŽUJE
TVORBU
NO
TEKUTINY
AMBULANTNĚ
HOSPITALIZACE PO INDIVIDUÁLNÍM
POSOUZENÍ
http://www.kicinaciktakalmis.com/wp-content/uploads/2014/02/r%C3%BCyada-doktor-g%C3%B6rmek.jpg
ZELENÝ ZÁKAL – GLAUKOM, OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE:
ÚPRAVA PRACOVNÍHO REŽIMU – NEVHODNÁ
JE PRÁCE V TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU
VYVAROVAT SE ZVÝŠENÉ TĚLESNÉ NÁMAZE
RACIONÁLNÍ VÝŽIVA
VYVAROVAT SE KOFEINU
NEPÍT
VELKÉ
MNOŽSTVÍ
TEKUTIN
NAJEDNOU
PRAVIDELNÁ APLIKACE OČNÍCH KAPEK
NOSIT PRŮKAZ INFORMUJÍCÍ O GLAUKOMU
PŘI
POŠKOZENÍ
ZRAKOVÉHO
KONTAKTOVAT TYFLOSERVIS
http://zaman.bg/wp-content/uploads/2011/01/doktor1.jpg
VÍZU
Download

2_oční.pdf