PROJEKCE ORGÁNŮ NA UŠNÍM BOLTCI - REFLEXNÍ KARTOGRAFIE
Jsou v zásadě dvě školy, lišící se názorem na projekci jednotlivých orgánů a bodů na ušní boltec:
1.
čínská, v Evropě reprezentovaná Königem a Wancurovou, vycházející z principu projekce těla
a orgánů na ušní boltec v podobě intrauterinního uložení, a vycházející z bodové lokalizace
jejich projekcí. Tyto body také označuje číselně;
2.
francouzská škola Nogierova, vycházející z embryogeneze, rozlišující zóny i body pro
orgánovou projekci.
Všimněme si nejprve aurikuloterapie, jak je propagována čínskými lékaři:
AURIKULOTERAPIE - názvy bodů k mapě ušního boltce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.a
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.a
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.a
24.b
25.
26.
26.a
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
bod analgetický k extrakci zubů
podnebí (patro)
dno úst
jazyk
maxila
mandibula
analgezie při extrakci zubů
neurastenie
oči
vnitřní ucho
tonzily
tváře
vrcholek tragu
nadledvinky
zevní nos
larynx a farynx
vnitřní nos
n. auriculotemporalis
bod žízně
bod hladu
bod vysokého tlaku
zevní ucho
srdeční bod
endokrinium
vaječníky
oko I.
oko II.
mozkový kmen
bod zubní bolesti
mozkový přívěsek
larynx a zuby
hypofyzární bod
polštář (occiput)
parotis
astma
varlata
čelo
šedá hmota
„slunce" (skráň, spánky)
„střecha" (vrchol lbi)
krční páteř
křížová páteř a kostrč
hrudní páteř
bederní páteř
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
bod bederní bolesti
„brána bohů" (tiší bolesti, protizánětlivý)
pánevní dutina
kyčle
uterus
krevní tlak snižující bod
dyspnoe
hepatitida
prsty
klavikula
rameno
paže
loket
zápěstí
apendix I.
apendix II.
apendix III.
okrsek kopřivky
(l - 6)helix
tonzily I.
tonzily II.
tonzily III.
játra I.
játra II.
vrchol ucha
zevní genitál
uretra
rektum
bránice (Zero)
bod rozvětvení
ústa
ezofagus
kardie
žaludek
duodenum
tlusté střevo
apendix IV.
kolon
močový měchýř
prostata
ureter
ledviny
„břišní žlázy" a žlučník
játra
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
krk
hrudník
břicho
mamma
tyreoidea
prst u nohy
pata
kotník
koleno
kyčle
vegetativní bod
nervus ischiadicus
hýždě
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
slezina
ascites
srdce
plíce
bronchy
trachea
trojitý ohřívač
brázda snižující krevní tlak
dolní část zad
horní část zad
střední část zad
podbřišek
nadbřišek
Projekce orgánů na ušním boltci podle Nogierovy školy
Použito z knihy AKUPUNKTURA v teorii a praxi, MUDr. Radomír Růžička, Csc., NADAS 1990
Download

projekce orgánů na ušním boltci