předmět: vybrané kapitoly chirurgie
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
http://thehaltenclinic.com/our-clinic/
ANATOMIE
BŘICHA
124.
• dutina břišní
zizi.com
břišní dutina = peritoneální dutina
podle vtahu pobřišnice a orgánů dělíme oblast břicha
na:

peritoneální
dutinu
-
je
(intraperitoneální)
vystlána
(pobřišnicovou)
nástěnnou
výstelkou
pobřišnice (jícen, žaludek, játra, slezina, tenké
střevo a převážná část tlustého střeva, u žen
děloha, vaječníky a vejcovody)
http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg

retroperitoneum - retroperitoneální = ležící za
peritoneem, tj. za pobřišnicí (pankreas, ledviny,
močovody, velké břišní tepny a žíly, mízní cévy,
uzliny)
v dutině břišní je fyziologicky malé množství tekutiny
(50ml)
břišní dutinu vystýlá pobřišnice - peritoneum
ANATOMIE
BŘICHA
• pobřišnice
nástěnné (parietální) peritoneum
zizi.com
pobřišnice - peritoneum
tenká, lesklá a průsvitná blána
vystýlá dutinu břišní a část dutiny pánevní
obaluje většinu orgánů
pobřišnice představuje velkou plochu, na které se snadno
vstřebávají
látky
(povrch
je
tvořen
semipermeabilní
membránou), které pronikly do organismu - bakterie, jedy,
orgánové (viscerální ) peritoneum
zánětlivá tekutina apod. - hrozí sepse
každé poškození pobřišnice vede k jejímu slepování a vzniku
vazivových srůstů (srůsty sice zamezí šíření infekce, ale zas
omezují pohyb některých úseků trávicí trubice)
(je jen jedno peritoneum vystýlající dutinu břišní, na nástěnné
a orgánové se rozlišuje pouze z praktickcých důvodů)
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZAGjNOuKaBOz4qeGSYLHe_pgpVHRTaD2eISxjg7m9bT_yqH25-eiKTkH9Ng
125.
ANATOMIE
BŘICHA
126.
• omentum
zizi.com
předstěra - omentum
http://shutterbug.ucsc.edu/sealion/albums/Examine-GI-Tract/omentum_pulled_out.sized.jpg
pohyblivá, dvojitá peritoneální řasa
omentum, typy

malé omentum (o. minus) - rozprostírá se mezi
žaludkem, duodenem a játry

velké omentum (o. majus) - začíná od velké
žaludeční kurvatury, je duplikaturou peritonea
tvořenou dvěma listy
funkce:

zvyšuje resorpční plochu pobřišnice (např. pro
peritoneální dialýzu - čištění krve při selhání ledvin
pomocí opakovaného pravidelného napouštění dialyzační
tekutiny do břišní dutiny)

je podílí se na likvidaci zánětu a infekce v dutině
břišní
ANATOMIE
BŘICHA
127.
• dělení orgánů
peritoneální o.:
zizi.com
retroperitoneální o.:
číst jícnu
pankreas
žaludek
ledviny
játra
močovody
slezina
močový měchýř
tenké střevo
velké břišní tepny a žíly
převážná část tlustého střeva
u žen vejcovody, vaječníky a děloha
http://peritonitida.zdrave.cz/ir/images/zdrave_ThemesModule-Themes/645-image-perinditida--resizecrop-466x180.jpg
PERITONEÁLNÍ ORGÁNY
128.
• jícen
zizi.com
svalová trubice
25 – 28 cm
spojuje hltan a žaludek
uložen před páteří
horní část tvoří příčně pruhovaná svalovina
dolní část tvoří hladká svalovina
sousto
prochází
aktivně
-
koordinovaná
peristaltická vlna vyvolaná polknutím
http://www.networlddirectory.com/images/wiki/anatomy-of-stomach.jpg
do dutiny břišní vstupuje otvorem v bránici
PERITONEÁLNÍ ORGÁNY
129.
• žaludek
zizi.com
vakovitě rozšířená část trávicí trubice
velikost i poloha je individuální, závisí např. na
náplni
žaludku
části:

česlo, kardie

fundus, formix (vyklenutá část pod levou klenbou
brániční, vyplněn vzduchem)

tělo – corpus + zakřivení

vrátník,
pylorus
(zúžené
místo
při
přechodu
dvanáctníku, podkladem je silný kruhovitý sval)
funkce žaludku:

zadržení potravy

rozmělnění potravy

promísení potravy se žaludeční šťávou
žaludeční šťáva:

produkuje ji žaludeční sliznice

je silně kyselá (pH 2,0 – 1,0)

slouží k chemickému zpracování potravy
do
PERITONEÁLNÍ ORGÁNY
13O.
• tenké střevo
zizi.com
délka 4 - 6 m
skládá se v kličky, které pod játry a žaludkem
vyplňují dutinu břišní a zasahuje do malé pánve
zakryté tlustým střevem
dochází k trávení a vstřebávání potravy
 dvanáctník
 lačník
 kyčelník
http://www.kolorektalni-karcinom.cz/dbpic/streva-f210_280
anatomicky se dělí na 3 oddíly:
PERITONEÁLNÍ ORGÁNY
131.
• tlusté střevo
zizi.com
IC je pokračováním tenkého střeva, od
kterého je oddělen ileocekální chlopní –
brání návratu obsahu zpět do tenkého
střeva
délka cca 1,5 m
funkce tlustého střeva:

posun chymu pomocí peristaltických p.

zahuštění obsahu

vstřebávání vody, minerálních látek,
léků

produkce
vit.
skupiny B

tvorba plynů
K
a
některých
vit.
PERITONEÁLNÍ ORGÁNY
132.
• tlusté střevo
slepé střevo
červovitý výběžek - appendix vermiformis
vzestupný tračník - colon ascendens
příčný tračník - colon transversum
sestupný tračník - colon descendens
esovitá klička - colon sigmoideum, část
tlustého střeva v levé jámě kyčelní, ústící
do konečníku
konečník – rektum, konečná část střeva
uložená
v
malé
pánvi,
která
zadržuje
stolici a podílí se na vyprazdňování
vyúsťuje řitním otvorem
zizi.com
PERITONEÁLNÍ ORGÁNY
133.
• játra
zizi.com
největší žláza lidského těla – 1,5 kg
uložení - pod pravou klenbou brániční
povrch jater je kryt peritoneem, kromě úzkého pruhu
v místě, kde játra přirůstají k bránici
poloha je zajištěna

srůstem s bránicí peritoneálními závěsy

vztlakem břišních orgánů
http://www.parasitecleanse.com/images/liver03.jpg
části jater

pravý lalok (lobus dexter)

levý lalok (lobus sinister)
jaterní branka (porta hepatis) - místo vstupu jaterní
tepny a vrátnicové žíly, místo výstupu žlučových
vývodů
cévní zásobení jater

jaterní tepna (a. hepatica)

portální žíla (v. portae)
RETROPERITONEÁLNÍ ORGÁNY
134.
• slinivka břišní
zizi.com
protáhlá horizontálně uložená žláza
uložená za žaludkem
hmotnost cca 60–90 g
části: hlava, tělo, ocas
činnost

vnitřně sekretorická (Inzulin – ovlivňuje hladinu G
v krvi, cca 30j /24hod., glukagon (působí proti
účinkům inzulínu (antagonista inzulinu), čímž udržuje u
člověka vyrovnanou hladinu glykémie)

zevně sekretorická (sekret s trávicími enzymy,
který
šťáva)
je
vylučován
do
duodena
pankreatická
http://www.dkmic.de/organe_und_erkrankungen/pankreas/pankreas.jpg
velikost cca 12–16 cm
RETROPERITONEÁLNÍ ORGÁNY
135.
• ledviny, močové cesty
ledviny, ren, nefros:
základní funkční jednotka je nefron
filtrují z krve látky, které tělo už nemůže využít
filtrace probíhá v glomerulu
každou minutu projde ledvinami a 1 200 ml krve
http://www.buzzle.com/img/articleImages/337441-262317-51.jpg
močovody, uretery:
vystupují z ledviny v podobě pánvičky ledvinné
25 – 30cm, průměr 1,25 cm
močový měchýř:
dutý svalový orgán uložený za kostí stydkou
má funkci rezervoáru
močová trubice, uretra:
vývodná močová cesta
vnitřní svalový svěrač, vůlí neovladatelný
zevní svěrač, vůlí ovladatelný
zizi.com
RETROPERITONEÁLNÍ ORGÁNY
136.
• velké cévy a jiné orgány
zizi.com
velké cévy:
aorta
a
její
odstupy
mesenterica)
dolní dutá žíla
http://www.arthursclipart.org/medical/circulatory/aorta%203.gif
pánevní tepny a žíly
jiné:
mízní cévy a uzliny
(a.
Download

anatomie břicha.pdf