DECEMBER 2014
Štvrťstoročie
privatizácií
(2. časť)
Sedem
zdvihnutých
prstov NBS
Zdravotníctvo
alebo bermudský
trojuholník?
Jean Tirole
Tohtoročná Nobelova
cena za ekonómiu
putovala do Francúzska
. financie . ekonomika . banky a poisťovne . luxusný lifestyle .
Boh stvoril vodu,
clovek víno
Vinárstvo ORGANIC je mladé vinárstvo, ktoré vzniklo v roku 2013. Napriek
tomu je budované na dlhotrvajúcich odborných skúsenostiach hlavného
vinára Štefana Kasnyíka, ktorý je priekopníkom naturálneho (organické­
ho) vína na Slovensku. Aj preto sú vína ORGANIC unikátne organické vína
vyrábané jedinečnými postupmi z hrozna takej kvality, ktoré vďaka vyne­
chaniu tradičných chemických postrekov umožňuje transformáciu na víno
bez pridania SO2 .
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava,
[email protected],
www.organicwine.sk
Tiráž
VYDAVATEĽ
Sídlo vydavateľstva
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Tel.: 00421 2 32 660 500
Fax: 00421 2 32 660 501
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s. r. o.
Identifikácia
IČO: 46 741 682
DIČ: 2023564895
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro,
vložka 82849/B
Riaditeľ spoločnosti
Adrian Gabura
([email protected])
REDAKCIA
Dáša Polláková, ČSOB banka
Peter Záthurecký, Kooperativa
Roman Staňo, VÚB banka
Melinda Burdanová, VÚB banka
Marián Zelko, Generali Slovensko poisťovňa
Alena Medveďová, Generali Slovensko poisťovňa
Juraj Kováč, MetLife Amslico
Eva Hergovitsová, MetLife Amslico
Boris Krajčovič, MetLife Amslico
Ján Kusý, AXA
Gabriel Jaščur, AXA
Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ján Ondráš, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zuzana Lauermannová, Wüstenrot poisťovňa
Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa
Vladimír Vaňo, Sberbank
Ernest Kiac, J&T Banka
Stanislav Pánis, J&T Banka
Jana Voberová, UniCredit Bank
Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank
Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa, a. s.
Martin Adamec, Broker Service Group, s. r. o.
Andrej Dedo, Winners Group
Peter Murgaš, Novis Poisťovňa
Šéfredaktorka
Jana Ondrejka ([email protected])
Redaktori
Alica Balaščíková, Marek Mittaš, Ján Beracka, Zuzana
Kočišová, Dominika Betáková, Jana Poláčiková
Spolupracovníci na vydaní
Jim Heidema, Radovan Kavický, Ľubica Mižičková
Jazyková redakcia
Andrea Hoštáková
Fotografi
Simona Oswaldová, Viera Prievozníková
Obchod a marketing
Katarína Drinková ([email protected])
Art director, grafika a layout
Martin Malina, Crystal Group, s. r. o.
Redakčná rada
Štefan Velčický, Národná banka Slovenska
Ján Seman, Národná banka Slovenska
Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa
Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa
Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa
NEXT FUTURE
November 2014
Periodicita: mesačník
www.nextfuture.sk
Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Foto na titulnej strane: Peter Matúša a Andrej Bartalos, ACAICO, BIOHERBAL, s. r. o.
4
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
€
NAJAKTUÁLNEJŠIE PRÍSPEVKY O AKTUÁLNOM
DIANÍ Z FINANČNÉHO TRHU,
ktoré vám prináša NEXT FUTURE, môžete už od septembra nájsť
v rubrike FINANCIE v spravodajských novinách NAŠE NOVINKY.
NAŠE NOVINKY sú distribuované do firiem a domácností v náklade
1 175 100 ks výtlačkov na území celého Slovenska s dvojtýždennou
periodicitou.
Spoluprácou so spravodajskými novinami NAŠE NOVINKY sa
sústredíme na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.
245000 ks
Dvojtýždenník
do domácností a firiem v Bratislave
Lúštite
krížovku
n a š e
245 000 ks
Dvojtýždenník
do domácností a firiem v Bratislave
str. 20
Ročník: I. číslo 12-13/2014
Dátum vydania: 7. 8. 2014
Lúštite
krížovku
Bratislava l
n a š e
245000 ks
Dvojtýždenník
do domácností a firiem v Bratislave
str. 18
Ročník: I. číslo 12-13/2014
Dátum vydania: 7. 8. 2014
Lúštite
krížovku
Bratislava ll
n a š e
str. 18
Ročník: I. číslo 12-13/2014
Dátum vydania: 7. 8. 2014
Bratislava III
Symbolizuje
rodinu
Opustené
zvieratá
Letná
súťaž
Sl
Slovan
získal
V. Nedorosta
Obnovený
areál
Žitavu
zrenovujú
Letná
súťaž
I
Inter
sa
sťahuje
Rozhodli
o areáli
Chýba výbeh
pre psov
Letná
súťaž
O
Odštartovali
remízou
str. 2 Od konca júna Grasalkovičovu záhradu skrášľuje nová socha od
Juraja Rusňáka, ktorá bola slávnostne odhalená už 25. júna a symbolizuje rodinu a jej súdržnosť.
str. 3 V oblasti Starého Mesta sa
často stretávame s túlavými zvieratami, ktoré nemajú vlastníka. Najväčšiu časť týchto zvierat tvoria psy
a mačky.
str. 14
Stačí poslať
foto z vašej dovolenky a môžete vyhrať let stíhačkou alebo zoskok padákom.
str. 21 Vedeniu HC Slovan Bratislava sa podarilo získať ďalšiu posilu
zvučného mena. S českým útočníkom
Václavom Nedorostom podpísalo
zmluvu na jeden rok.
str. 3 V poradí štvrtý školský
športový areál prechádza rekonštrukciou. Moderné športovisko
s bežeckou tartanovou dráhou bude
mať aj ZŠ na Kulíškovej ulici.
str. 5 Na mieste zdevastovaného
objektu Žitava vo Vrakuni vyrastú
sociálne nájomné byty. A mali by
tam pribudnúť aj parkovacie miesta a občianska vybavenosť.
str. 14
Stačí poslať
foto z vašej dovolenky a môžete vyhrať let stíhačkou alebo zoskok padákom.
str. 22 Futbalový klub Inter Bratislava po minuloročnej úspešnej sezóne odohrá svoje domáce zápasy
v novom ročníku na štadióne ŠKP
Dúbravka, ktorý si prenajal.
str. 3 Spomedzi troch návrhov
športového multikomplexu na Černockého ulici vzišiel ako víťazný projekt areál SAR. Multifunkčné športovisko má byť rozdelené na tri areály.
str. 5 Nové Mesto patrí medzi najhustejšie osídlené mestské časti. S
tým súvisí aj naliehavá potreba vybudovať trvalé výbehy pre štvornohých miláčikov.
str. 14
Stačí poslať
foto z vašej dovolenky a môžete vyhrať let stíhačkou alebo zoskok padákom.
str. 22 Futbalisti Rače svoj prvý zápas odohrali v Slovenskom Grobe.
Zápas síce rozohrali na víťazstvo,
nakoniec sa však museli uspokojiť
s remízou.
Pod detské preliezky umiestnili bezpečné dopadové plochy.
Aj podľa počtu súťažiacich vidieť, že záujem o ľudové piesne nie je na ústupe.
Sprístupnením hradieb po 13 rokoch táto chátrajúca časť opäť ožila. Foto: TASR/Michal Svítok
HRADBY OPÄŤ SPRÍSTUPNENÉ
Už od 27. júna 2014, keď sa uskutočnilo slávnostné otvorenie mestských
hradieb a zároveň obnovenie priechodu z Kapitulskej na Židovskú ulicu
a na Bratislavský hrad, môžu občania a návštevníci mesta Bratislava
prechádzať z historického centra na hrad o niečo kratšou, ale hlavne
zaujímavejšou cestou ako zvyčajne.
Sprístupnením hradieb po 13 rokoch táto
chátrajúca časť opäť ožila, a to hlavne
vďaka združeniu Bratislavský okrášľovací spolok, ktorý sa postaral o ich
renováciu a upratanie priestorov. Vý-
sledok tak môžu zhodnotiť už samotní
návštevníci, ktorí majú možnosť prezrieť si hradby denne od 10. do 20. hod.
a cez víkendy si vychutnať napríklad
ukážky uhorského renesančného bo-
jového umenia a tanca. Atmosféru tiež
dopĺňajú stánky s možnosťou degustácie kvalitného vína, kováčska dielňa či
animátori v dobových kostýmoch. Návštevníci sa tak môžu na chvíľu presunúť
v čase a ocitnúť sa v stredoveku. Verejnosť však nebude mať prístup na hradby v noci, čím by sa malo zabrániť prípadnému vandalizmu.
Celý projekt, ako aj samotná myšlienka, sa rozvíjal nejaký čas a výsledný
efekt len potvrdil, že ak má človek nápad a odhodlanie niečo naozaj spraviť,
tak to dokáže. Dôkazom je aj samotný
výsledok, ktorý sa stretol s mnohými
pozitívnymi reakciami.
Projekt „Leto na hradbách“ si vyskúšal
svoju prvú skúšku už na jeseň a v zime,
v spojení so Stredovekými vianočnými
trhmi, ktoré zaznamenali značný úspech.
Pokračovanie na strane 2
LÁSKA K ĽUDOVEJ HUDBE
NEMIZNE ANI NA SÍDLISKÁCH
O Základnej škole Rajčianska v bratislavskej Vrakuni sme už písali,
spomínali sme, ako tam deti motivujú k tomu, aby mali rady, inde nie
veľmi obľúbenú, matematiku.
modernej hudbe, mýlite sa. Ani na
sídliskách nemizne láska k tradíciám a ľudovej hudbe.
podporujú. Napríklad výborní speváci. A ak si myslíte, že sú to deti,
ktoré majú vzťah výlučne k hlučnej
Národné nále 24. ročníka celoštátnej súťaže detí v interpretácii ľudo-
To však nie je jediné, kvôli čomu sa
o tejto škole hovorí. Vyrastajú tam aj
iné talenty, ktoré pedagógovia radi
Laureátka Slávika Slovenska
vých piesní Slávik Slovenska 2014 sa
konalo pod záštitou Petra Dvorského
a Bratislavský kraj na ňom za najmladšiu kategóriu reprezentovala žiačka
ZŠ Rajčianska Tatiana Mičáňová.
Pokračovanie na strane 2
BEZPEČNEJŠIE IHRISKO
Mestská časť Vajnory úspešne dokončila ďalší projekt, ktorý bol
financovaný z participatívneho rozpočtu. Išlo o vybudovanie bezpečných
dopadových plôch a ich umiestnenie pod detské preliezky v priestoroch
školského dvora Základnej školy Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.
Celá realizácia tohto projektu prebiehala posledné júlové týždne. Samotnému
pokladaniu mäkkej dopadovej plochy
predchádzala náročná úprava okolitého
terénu. Úsek určený k vylepšeniu bolo
treba ohradiť a pokryť kamenistou drťou. Až po tejto modikácii mohla nasledovať najdôležitejšia časť, a to vsadenie
dvojvrstvej gumy pod cvičiace prvky.
Bezpečnostné kritériá
Guma, tým, že je pružná, spĺňa nielen zásadné bezpečnostné kritériá,
ale aj skrášľuje priestranstvo školského dvora. Vďaka nej už dnes môžu
deti bezpečne využívať všetky preliezačky. K tomuto zlepšeniu prispeli hlavne pracovníci z hospodárskej
správy, ktorí pracovali na tom, aby
mohlo ihrisko v plnej kráse aj naďalej slúžiť deťom.
Rozhodli Vajnoráci
O využití peňazí z participatívneho rozpočtu, ktorého časť bola použitá aj na
vybudovanie dopadovej plochy, rozhodovali samotní občania Vajnôr prostredníctvom internetového hlasovania. Hlasovanie prebiehalo počas celého marca.
Z ponuky desiatich nápadov, ktoré predniesli kreatívni obyvatelia, si hlasujúci
mohol vybrať jeden a prideliť mu svoj
hlas. Vajnorákov najviac zaujal námet
vybudovať trhovisko. Tento návrh sa stal
aj víťazným a skončil takmer s 24 percentami. Keďže ostatné návrhy uspeli
v hlasovaní s podobne vysokým skóre,
mestská časť sa rozhodla, že zrealizuje všetky tri víťazné projekty. Dnes už
úspešne dokončený projekt o bezpečnej doskokovej ploche dosiahol 18,4
percenta hlasov. Počas celého leta sa
v Parku pod lipami realizuje letné open
air kino, ktoré v hlasovaní skončilo na
druhom mieste.
Text a foto: Noemi Gieratová
Ďakujeme za úspešnú
spoluprácu v roku 2014
a želáme Vám veľa úspechov
v novom roku 2015.
©P
PNTS
NTS
NTS
MetLife Amslico poisťovňa, a.s. Pribinova 10, 811 09 Bratislava (ďalej aj „MetLife Amslico“), tel.: +421 2 59363 111, fax: +421 2 59363 255, www.metlifeamslico.sk, MetLife Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.
EDItoriál
Foto: Viera Prievozníková
Vianočné teplo domova
Áno! Na Vianoce sa teším, pretože pre mňa znamenajú po niekoľkých mesiacoch konečne zvoľnenie pracovného napätia. Od septembra až do Vianoc mám každoročne pocit, že
okrem práce mám na všetko ostatné: rodinu, priateľov, šport, zábavu atď. po lete omnoho
menej času. Takže na Vianoce sa teším aj z toho dôvodu, že navštívim rodičov, stretnem
sa s priateľmi, ktorých som dlhšie nevidela a verím, že si aj oddýchnem a zabavím sa. Asi
ako väčšina z vás, nemám žiadne špeciálne plány. Aj keď to vôbec neznie originálne, teším
sa, že budem doma.
Nech už akokoľvek milujeme cestovanie a výlety, Vianoce sú „výnimočné“ sviatky, ktoré
väčšina z nás najradšej trávi tam, kde sa cíti doma. A hoci milujem leto, dni Vianoc, to je
pre mňa čas, kedy mi je teplo domova príjemnejšie ako karibské slnko.
Téma, ktorá rezonuje v decembrovom vydaní NEXT FUTURE je s domovom a vlastným
bývaním úzko spätá.
Od budúceho roka sa totiž na odporúčanie Národnej banky Slovenska sprísnia pravidlá pri
poskytovaní hypotekárnych úverov. Čo všetko sa zmení a ako to bude vyzerať v praxi, sa
dočítate na stránkach NEXT FUTURE. Priestor na vyjadrenie sme dali zástupcom bánk aj
hypotekárnemu špecialistovi.
Pre tých, ktorí otázku nového bývania práve aktuálne riešia, je tu aj jedna dobrá správa:
nízke úrokové sadzby sa pri hypotékach v najbližšom čase pravdepodobne meniť nebudú.
Prajem vám nádherné Vianoce podľa vašich predstáv.
Jana Ondrejka
šéfredaktorka časopisu NEXT FUTURE
NEXT FUTURE
7
OBSAH
Téma mesiaca
Sedem zdvihnutých prstov NBS | 10
Ekonomika
Zdravotníctvo alebo bermudský trojuholník? | 30
Téma mesiaca
Martin Adamec: Hypotekárny trh čakajú zmeny.
Treba sa na ne pripraviť! | 12
Ekonomika
Vlaky sú pre dôchodcov a študentov zadarmo,
autobusári protestujú | 34
Téma mesiaca
Hypotéky v novom roku – názory bánk | 16
Ekonomika
Maďari sa dani z internetu vyhli, reforma s ňou
neráta | 38
Osobnosť
Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu putovala
do Francúzska | 18
Banky a poisťovne
Tretí pilier má mnohé výhody. Šetrí v ňom už
750-tisíc ľudí | 40
Osobnosť
Jean Tirole patrí medzi 10 najvplyvnejších ekonómov sveta | 22
Banky a poisťovne
Za poistením už nemusíte nikam chodiť. Stačí
zapnúť počítač | 44
Ekonomika
Štvrťstoročie privatizácií (2. časť) | 24
8
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
obsah
Banky a poisťovne
Poistenie automobilov sprevádzajú otázniky aj
podvody | 48
Reality
Ako kupovať nehnuteľnosť s cieľom jej ďalšieho
prenájmu | 66
Banky a poisťovne
Veterán alebo len staré auto? Ako ho poistiť? | 52
Rozvoj osobnosti
To, čo klienti chcú, verzus to, čo potrebujú! | 70
Banky a poisťovne
Zuzana Schulczová – Neživotné poistenie treba
vnímať ako pomoc v pravý čas | 54
Rozvoj osobnosti
Ples – najvyššia forma zábavy | 76
Banky a poisťovne
SEPA na Slovensku po prvom roku bez problémov | 58
Redakčná rada
Redakčná rada NEXT FUTURE v poisťovni
Wüstenrot | 62
Investície
Ligot zlata bledne | 64
Lifestyle
Prečo máme pod stromčekom darčeky, bozkávame
sa pod imelom a pečieme sladkosti? | 86
Lifestyle
Janko Lašák a projekt Euro deťom | 94
Auto – moto
Maybach sa vracia, prichádza Mercedes-Maybach
S-Class | 100
NEXT FUTURE
9
Téma mesiaca . Sedem zdvihnutých prstov NBS
téma mesiaca
Sedem
zdvihnutých
prstov NBS
Autor: Zuzana Kočišová
Národná banka Slovenska (NBS) v októbri odporučila
bankám sprísniť poskytovanie úverov na bývanie. Sedem
bodov, ktoré centrálna banka rieši, nakoniec minimálne sťaží sťahovanie hypotéky do lacnejšej banky v čase
zmeny úroku. Ide o takzvané refinančné hypotéky.
Pred mesiacom centrálna banka vyda­
la sedem odporúčaní pre komerč­
né banky. Týkajú sa všetkých úverov
na bývanie založených nehnuteľnos­
ťou. NBS odporúča bankám, aby tieto
úvery pre občanov poskytovali opatr­
nejšie. Zároveň ale jedným dychom
dodáva, že tunajší trh úverov na
bývanie je bezpečný. Opatrenia však
vydáva centrálna banka preto, lebo
v čase nízkych úrokových sadzieb
môžu mať niektoré banky tendenciu
požičať aj žiadateľom, ktorí po náras­
te úrokov môžu mať ťažkosti so splá­
10
NEXT FUTURE
caním. I keď majú odporúčania NBS
nezáväzný charakter pre banky, tie
ich zvyknú do svojich vnútorných
postupov zapracovať vždy. Niekto­
ré z odporúčaní začínajú platiť už od
novembra, niektoré od marca 2015.
Opäť overiť
Jedno z opatrení NBS odporú­
ča bankám, aby overovali finančné
možnosti klienta (takzvanú bonitu)
aj pri zhoršení situácie na finančných
trhoch. Konkrétne, aby okrem preve­
renia výšky jeho príjmu a schopnosti
DECEMBER 2014
Sedem zdvihnutých prstov NBS . Téma mesiaca
platiť aktuálne vyrátané splátky,
toto robili aj pri zvýšení úrokovej
sadzby o dva percentuálne body.
A to aj pri refinancovaní doteraj­
šieho úveru inou bankou.
Práve pri tomto type hypoték
väčšina bánk už príjem klienta
ako aj hodnotu založenej nehnu­
teľnosti nezvykla opäť prevero­
vať. Postačovalo jej čestné vyhlá­
senie žiadateľa o príjme. Niektoré
sa s vyhlásením uspokojili, aj keď
si žiadateľ refinančný úver opro­
ti predošlému úveru o pár tisícok
navyšoval. To sa NBS nepozdáva.
Práve nízke úroky a poskytova­
nie hypoték takmer každému boli
v USA pred rokmi dôvodom vzni­
ku realitnej bubliny. Po tom, čo
začali po dlhšom čase úroky v USA
stúpať, množstvo ľudí zrazu nema­
lo dosť peňazí na nové – vyššie
splátky. Nekvalitné (tzv. toxické)
hypotéky a ich balenie do rôznych
investičných aktív prispeli aj
k vzniku veľkej hospodárskej krízy
v roku 2008 a pádu viacerých bánk.
Spomalenie poklesu úrokov
Prísnejšie
overovanie
bonity
klientov v slovenských podmien­
kach neprinesie len administra­
tívnu záťaž pri refinancovaní.
Doterajší majitelia hypoték budú
musieť opäť nosiť do banky kopec
potvrdení od zamestnávateľov.
Podmienka testovať ich príjem
aj pri vyššom úroku zbrzdí zrej­
me rozbehnutý trh s refinanco­
vaním. Práve pokles sadzieb stál
za rozmachom presunov hypoték,
keď v čase prehodnotenia úroku
ponúkali najmä menšie banky
na zostatok úveru oveľa nižšiu
sadzbu aj splátku. Tento efekt
pri posudzovaní bonity klien­
ta aj s úrokom + 2 percentá zrej­
me pominie najmä u ľudí s nižší­
mi príjmami, ktorým už menšie
banky nebudú môcť ponúkať také
atraktívne podmienky.
V neposlednom rade prísnejšie posu­
dzovanie príjmu vyradí z možnos­
ti požičať si časť žiadateľov. To je ale
cieľom centrálnej banky.
Stop stopercentným
Problém bude prísnejšie overo­
vanie príjmu robiť aj pri refinan­
covaní stopercentných hypoték.
Hlavne pri prvých refinancova­
niach, keď je istina úveru ešte stále
blízka pôvodne požičanej sume.
NBS začali prekážať úvery s nižším
podielom zabezpečenia, a tak
bankám odporúča obmedziť ich.
Presnejšie by banky mali postupne
už od budúceho roka obmedzovať
podiel hypoték s pomerom úveru
k zábezpeke (LTV = loan to value)
cez 90 percent na celkovom poskyt­
nutom objeme úverov na bývanie.
Do roku 2017 by tieto úvery nemali
tvoriť viac ako 10 percent hypoport­
fólia v každej banke.
Už doteraz pri „pravých“ hypo­
tékach
definovaných
presne
zákonom o bankách platilo, že
hodnota úveru nesmie presiah­
nuť 70 percent ocenenia založe­
nej nehnuteľnosti. Podľa tohto
pravidla postupujú napríklad
štátom podporované hypotéky
pre mladých, no ostatné hypoté­
ky väčšina bánk poskytuje ako
spotrebné úvery založené nehnu­
teľnosťou. Aj banky, ktoré osta­
li verné klasickým hypotékam,
riešia finančné nedostatky klien­
tov doplnením potrebnej sumy cez
spotrebný úver. Limit 70 percent
teda dodržiavať nemusia. Tomu
zodpovedal aj doterajší slovenský
priemer, ktorý za celý bankový
sektor a úvery na bývanie presa­
hoval strop 70 percent.
Kratšie úvery
Ďalším opatrením NBS zas rieši
dĺžku poskytovania úverov. No
tentoraz už nielen na bývanie,
ale aj spotrebných. U prvej skupi­
ny centrálna banka odporúča
neposkytovať ich dlhšie ako na
30 rokov, spotrebné úvery by do
roku 2015 mali banky poskytovať
najdlhšie na deväť rokov, po tomto
roku maximálne na osem rokov.
I keď štandardné spotrebné úvery
už v súčasnosti tento limit spĺňajú,
práve kombinovanie hypoték so
spotrebnými úvermi sa podpísalo
pod natiahnutie ich splatností.
Pritom platí, že čím kratšia splat­
nosť, tým nižšie celkové preplate­
nie pôžičky pre klienta. Niekedy
sa ale klient automaticky dostal
k dlhšej splatnosti, pretože jeho
príjem mu vyššiu splátku, ktorá
súvisí s kratšou dobou splácania,
jednoducho nedovoľoval. Inoke­
dy si ľudia zvolili dlhšiu splatnosť,
pretože peniaze „ušetrené“ z nižšej
splátky použili na zariadenie býva­
nia či iné dlhodobé výdavky.
V každom prípade, každá regulá­
cia trhu, či už zákonom alebo odpo­
rúčaním NBS, znamená zásah do
vývoja trhu aj konkurencie. V tomto
prípade na bezpečnosť celého sekto­
ra zrejme doplatia najviac doterajší
klienti pri refinancovaní.
NEXT FUTURE
11
Téma Mesiaca . Martin Adamec: Hypotekárny trh čakajú zmeny. Treba sa na ne pripraviť!
mARTIN aDAMEC
Hypotek árny
trh čak ajú zmeny.
Treba sa na ne
pripr aviť!
Autor: Jana Ondrejka, Marek Mittaš, Foto: Simona Oswaldová
Úrokové sadzby v prípade hypoték dosiahli svoje historické dno. Od
budúceho roka sa však pravidlá pre získanie hypotekárnych úverov sprísnia. Špecialista v tejto oblasti – pán Martin Adamec, obchodný riaditeľ
spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, s. r. o., od tohto kroku očakáva aj
isté prečistenie trhu. Pán Adamec, riadi hypotekárne centrum a v oblasti
finančného sprostredkovateľstva sa pohybuje už dvadsať rokov. V rozhovore pre NEXT FUTURE hovoril nielen o budúcnosti hypoték, ale aj o práci
nezávislých hypotekárnych špecialistov a o tom, aké benefity klientom
prinášajú. Po zmene pravidiel bude ich práca a pomoc klientom pri získaní
hypotéky zrejme ešte dôležitejšia.
Pán Adamec, prečo je pre bežného človeka výhodnejšie požiadať o pomoc pri
výbere hypotéky nezávislého finančného
agenta, v tomto prípade hypotekárneho
špecialistu? Aké benefity prináša bežnému klientovi spolupráca s finančným
agentom?
jeho práce. Konzultácie sú pritom bezplatné.
Každý hypotekárny špecialita je honorova­
ný svojou sprostredkovateľskou spoločnos­
ťou, ktorá je zmluvným partnerom banky.
Klient sa vôbec nemusí obávať, že ak zmluvu
zrealizuje cez nás, musí nám zaplatiť hono­
rár, alebo má horšie podmienky ako priamo
v pobočke banky. Je tomu práve naopak, a to je
ďalšia výhoda, ktorá hovorí v prospech spolu­
práce s agentom. Klient získa väčšinou lepšie
Na Slovensku si ešte dostatočne neuvedomuje­
me, že finančný agent je tu preto, aby kliento­
vi pomohol. Prakticky nič iné nie je náplňou
12
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Martin Adamec: Hypotekárny trh čakajú zmeny. Treba sa na ne pripraviť! . Téma Mesiaca
podmienky. Dôvod je jednodu­
chý, finanční agenti sú v komu­
nikácii s bankami zručnejší,
vedia ako postupovať a sú efek­
tívnejší. Majú prehľad a poznajú
podmienky a aktuálne ponuky
jednotlivých bánk. Vedia teda
omnoho rýchlejšie porov­
nať produkty rôznych bánk
a každému klientovi individuál­
ne vybrať najvhodnejší produkt.
Skúsený hypotekárny porad­
ca s niekoľkoročnou praxou už
pozná všetky možnosti, bene­
fity, riešenia a modelové situá­
cie. Neraz sa stáva, že agent za
klienta v banke vykomunikuje
lepšie podmienky. Preto využiť
jeho služby je pre klienta určite
výhodné a bez rizika, že niečo
stratí, alebo o niečo príde.
Napriek tomu má mnoho ľudí
pred finančnými agentmi
stále zbytočný rešpekt. Automaticky, často bez objektívnej príčiny, ich odmietajú.
Môžu tieto predsudky vychádzať aj z negatívnych skúseností, keď narazili na agenta, ktorý nepristupoval k svojej
práci dostatočne profesionálne?
Ako môže klient nájsť a rozoznať
kvalitného finančného agenta?
Zo všetkého najdôležitejšie je, aby
bol absolútne nezávislý a spolupra­
coval so všetkými bankami. Niekto­
ré maklérske spoločnosti spolupracu­
jú napríklad len s vybranými banka­
mi, čo už, pochopiteľne, nemusí byť
pre klienta to najlepšie. Pri nezá­
vislom špecialistovi by mal klient
dostať informácie o celom hypote­
kárnom trhu. V tom predsa spočí­
si neváhajú vypýtať za svoje služ­
by peniaze od klienta, napriek
tomu, že províziu dostanú aj od
banky. Vtedy si treba dať naozaj
pozor a takémuto agentovi nič
neplatiť a ani mu už nikdy nedô­
verovať. Ide o podvodné prakti­
ky, pri ktorých sa treba mať na
pozore. Dôležité sú aj skúsenosti
a prax agenta.
Každý hypotekárny špecialista a finančný agent musí
splniť aj zákonné podmienky, aby mohol túto činnosť
vykonávať. Postačujú na
to, aby mohol byť fundovaným radcom v otázkach
financií?
„Je nesmierne dôležité, aby bol
finančný agent zorientovaný
a disponoval potrebnými
informáciami, ktoré môže
zodpovedne sprostredkovať
klientovi.“
va jedna z výhod spolupráce agenta
s klientom. Nezávislý finančný agent
porovná hypotekárne sadzby vo všet­
kých bankách a informuje klienta,
ktorá banka má, alebo nemá aktuál­
nu zľavu z poplatku, alebo napríklad
zvýhodnené úrokové sadzby. Hovo­
riť by mal o všetkých podmienkach
otvorene, a to aj o obmedzeniach,
a nakoniec nájsť to správne riešenie.
Ušetrí klientov čas a v konečnom
dôsledku aj jeho peniaze.
Pravdou však je, že aj dnes sa ešte stre­
távame s neserióznymi agentmi, ktorí
Poviem to takto. Jedna vec je
technická stránka, teda formál­
ne vzdelanie, skúšky a druhá
vec sú predispozície a skúse­
nosti. Po technickej stránke
môže robiť finančného agenta
prakticky každý. Vie sa zapísať
do Národnej banky Slovenska,
spraviť skúšku, na základe ktorej
dostane oprávnenie. Je to však
len technická spôsobilosť. Na to,
aby sa stal profesionálom vo svojej
oblasti, to zďaleka nestačí. V prvom
rade je potrebné byť voči klientom
„spravne“ ľudsky nastavený. Úspešní
hypotekárni špecialisti sú priateľskí,
majú príjemné vystupovanie a veria
sebe aj svojim produktom. To im
dáva silu. Nemenej dôležitejšia je tiež
prirodzená chuť neustále sa vzdelá­
vať a rásť. Je potrebné neustále si
dopĺňať informácie. Dnes sa hypote­
kárny trh mení z mesiaca na mesiac.
Počas štyroch týždňov sa neraz
udeje niekoľko zmien. Niekedy ide
NEXT FUTURE
13
Téma Mesiaca . Martin Adamec: Hypotekárny trh čakajú zmeny. Treba sa na ne pripraviť!
o detaily, inokedy o dôležité zmeny
v legislatívnej oblasti. Je nesmierne
dôležité, aby bol agent zorientova­
ný a disponoval potrebnými infor­
máciami, ktoré môže zodpovedne
sprostredkovať klientovi.
Tí najlepší agenti vedia dokon­
ca o všetkom ešte skôr ako médiá.
Podstatné je aj to, pre akú spoločnosť
agent pracuje. V našej firme pracuje­
me tímovo. Vymieňame si skúsenos­
ti a prepájame informácie. Je to naša
veľká konkurenčná výhoda.
Mnoho ráz však ľudí oslovia
hypotekárni špecialisti, ktorí
ešte len začínajú. Oplatí sa dôverovať aj začiatočníkom, keď sám
zdôrazňujete práve ich skúsenosti?
Toto je veľmi dobrá otázka. V tomto
prípade si máte možnosť okrem
agenta zároveň overiť aj fundova­
nosť organizácie, ktorá ho zastrešu­
je. Ako som už spomínal, v spoloč­
nosti BROKER SERVICE GROUP
kladieme dôraz na tímovosť a dobré
vzťahy. Začínajúci agenti patria do
tímu k skúsenému poradcovi a ten je
garantom toho, že aj nováčik nájde
pre klienta správne riešenie. Treba
dať šancu aj mladým agentom, no
skúsenosti musia nazbierať pod
dohľadom skúseného profesionála.
To, že je začiatočník, však nevyluču­
je, že by mal byť priateľský, uprave­
ný a mať príjemné vystupovanie. Ak
bude klientovi sympatický a bude
sa v jeho spoločnosti cítiť dobre, nie
je vylúčené, že sa na neho obráti aj
nabudúce.
Ako uvádzate, dobrý hypotekárny špecialista musí mať
14
NEXT FUTURE
vždy „čerstvé“ informácie. Ja
si dokonca myslím, že by mal
vidieť aj do budúcnosti. Preto
sa vás opýtam, aké zmeny na
hypotekárnom trhu očakávate
v súvislosti s novými odporúčaniami NBS? Ako sa to dotkne
klienta a ako to ovplyvní hypotekárny trh?
Už dnes je jasné, že podmienky
sa vo vzťahu banka a klient sprís­
nia. Banky dostali jasné odporú­
čanie od NBS, medzi ktoré patrí
napríklad aj obmedzenie týkajú­
ce sa 100 % financovania hypo­
ték. V nasledujúcich rokoch budú
„Rozhodujúce je vedieť
rozoznať a vycítiť
príležitosť.“
môcť banky z celkového objemu
žiadateľov poskytnúť 100 % finan­
covanie hypotéky len desiatim
percentám žiadateľov. Dnes naozaj
nevieme, ako budú banky klientov
segregovať. Preto ak klient potre­
buje komplexné financovanie, nie
je dôvod čakať. Druhým krokom
bude prísnejšie posudzovanie
žiadateľa o poskytnutie hypotéky.
Ak dostane klient napríklad 2 %
úrok, od marca roku 2015 sa bude
jeho schopnosť splácať úver hodno­
tiť prísnejšie. Hoci bude stále platiť
len 2 % , preverovať sa bude jeho
schopnosť platiť dvojnásobne vyšší
úrok. Tu sa môže ľahko stať, že
niektorí klienti takto už hypotéku
nedostanú, alebo nedostanú poža­
dovaný objem financií.
Dnes sú na trhu dostupné aj hypoté­
ky, pri ktorých si stačí vziať úver na
základe čestného vyhlásenia o príj­
me. Táto možnosť tu podľa nových
pravidiel pravdepodobne už taktiež
nebude. Preto ostáva otvorená aj
otázka refinancovania úverov.
Z istého uhla pohľadu však môžu
tieto opatrenia pomôcť prečistiť
a ozdraviť trh. Treba myslieť aj na
to, že úroky nemusia byť vždy také­
to nízke.
Ako teda vidíte vývoj úrokových sadzieb vy osobne? Dá sa
predpokladať, že sa zvýšia?
Za dvanásť rokov, počas ktorých
som pracoval s hypotékami, úroky
zatiaľ len klesali. Dnes nikto nevie,
čo sa stane, ak budú úroky stúpať.
To sa prakticky nedá predpokladať.
Práve spomínaný navýšený prepočet
má klienta pripravovať aj na možné
zvyšovanie. Vieme len, že sadzby
nemôžu donekonečna klesať. A nie
som si ani istý, či sa môžu udržať
takéto nízke. To, že sa dnes dá reál­
ne „zohnať“ hypotéka s úrokom pod
dve percentá, považujem za extrém.
Napriek všetkému stále platí, že
pri zvažovaní pôžičiek je potrebné
byť striedmy. Banky nikdy nebu­
dú odpúšťať poplatky, ani v prípa­
de zvýšenia úrokových sadzieb.
Keďže sa ručí samotnou nehnuteľ­
nosťou, treba si uvedomiť, aké to
môže mať dôsledky. Hypotéka je
určite najrozumnejšia forma poži­
čaných peňazí, ale spotrebné úvery
na autá, dovolenky, televízory
a pod. môžu v kombinácii s hypo­
DECEMBER 2014
Martin Adamec: Hypotekárny trh čakajú zmeny. Treba sa na ne pripraviť! . Téma Mesiaca
„Nebáť sa realizovať
vlastné ciele je v živote asi
to najdôležitejšie.“
tékou už spôsobiť veľký problém
a to práve v období, ak úroky stúp­
nu. Treba na to myslieť už dnes
a skôr ako dlhy je dobré vytvárať si
finančnú rezervu.
Pán Adamec, nedávno ste „oslávili“ 20 rokov pôsobenia vo
finančnom biznise. Dnes riadite
hypotekárne centrum. Vlastnými silami ste sa postupne vypracovali až na vrchol. Mohli by
ste poradiť aj ostatným manažérom, ktorí taktiež túžia byť
úspešní a skúsiť pomenovať
kľúčové vlastnosti, ktoré môžu
dopomôcť naplniť si podobné
ambície a sny?
Podľa môjho názoru je rozhodujú­
ce vedieť rozoznať a vycítiť príleži­
tosť. V živote prichádzajú prekáž­
ky aj problémy, ktoré treba preko­
návať, no ak prichádza príležitosť,
treba sa jej chopiť! Ja som v urči­
tom čase správne identifikoval, že
hypotéky sú produktom budúcnosti.
Na základe toho som si jasne vytý­
čil svoj cieľ. Preto za najpodstatnej­
šie považujem, aby človek vedel, čo
chce. Aby dokázal odhadnúť svoje
životné šance a, samozrejme, ich aj
primerane využiť a naplniť. Nebáť sa
realizovať vlastné ciele je v živote asi
to najdôležitejšie.
MARTIN ADAMEC
Vo finančnom biznise pôsobí už úctyhodných 20 rokov. Hypotékam sa venuje dvanásty rok. Dnes riadi hypotekárne centrum
v spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, s. r. o.
V začiatkoch kariéry sa živil ako predajca životných poistení. Pre
vstup do tohto podnikania ho podnietila sloboda času aj financií. Prácu s ľuďmi považuje za nádhernú a ťažkú zároveň.
Pán Martin Adamec bol jeden z prvých agentov na Slovensku,
s ktorým mali banky podpísané zmluvy ako s externým partnerom pri predaji hypoték.
V roku 2007 spoločne s Radovanom Jurkovičom založili vlastné
hypotekárne centrum.
NEXT FUTURE
15
téma mesiaca . Hypotéky v novom roku – názory bánk
názory bánk
Hypotéky v novom
roku
Autor: Marek Mittaš
Je už isté, že v novom roku nastanú v oblasti poskytovania hypoték zmeny. Medzi
tie najdôležitejšie patrí aj vyššia ochrana bankových inštitúcií a minimalizácia
rizikovosti klienta. Bonita a schopnosť splácať hypotekárny úver sa stanú predmetom prísnejších kontrol. To môže znamenať, že sitom vhodného kandidáta
sa prejde ťažšie, alebo s menším objemom peňazí. Banky však naďalej tvrdia, že
hypotéky sa nestanú menej dostupné.
N
a názor k tejto proble­
matike sme sa za NEXT
FUTURE opýtali aj
zástupcov bánk pôso­
biacich na Slovensku .
Kto je pre banky spoľahlivý
partner?
Odporúčania Národnej banky
Slovenska smerujú v bankovom
sektore k väčšej istote a stabili­
te v oblasti hypoték. Štefan Frim­
mer, hovorca Slovenskej sporiteľne,
však konštatuje, že z pohľadu posu­
dzovania rizikovosti klienta neplá­
nujú zaviesť výraznejšie zmeny. Už
dnes banky na Slovensku preverujú
pri každom žiadateľovi jeho bonitu,
ktorá by mala poukázať na schop­
nosť klienta plniť si svoje finančné
záväzky. Medzi priority, ktoré banky
považujú za kľúčové, patrí predo­
všetkým príjem žiadateľa, jeho vek,
16
NEXT FUTURE
vzdelanie, profesia, výdavky či iné
úvery, ktoré musí splácať.
úver, prípadne ho dostane za výrazne
zhoršených podmienok.
„Klient musí byť zamestnaný aspoň tri
mesiace u toho istého zamestnávateľa.
Klient s príjmom z podnikania musel
podnikať aj v minulom zdaňovacom
období, pričom jeho podnikanie musí
trvať aj v čase podania žiadosti o hypo­
téku,“ hovorí pre NEXT FUTURE
Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB
Finančnej skupiny o tom, čo možno
posudzovať ako relevantný zdroj pri
preverení schopnosti splácať záväz­
ky. Banky údaje o zadlžených klien­
toch a ich ručiteľoch zdieľajú v úvero­
vom registri, a tak sa napriek celkom
dobrému vykazovanému príjmu môže
klient ocitnúť na listine rizikových. Ak
sa klient v úverovom registri raz ocitne
ako neplatič, stáva sa viac rizikovým,
čím je vysoko pravdepodobné, že bude
mať v budúcnosti problém získať iný
„Pri posudzovaní príjmu sa za bezri­
zikový považuje príjem zo závis­
lej činnosti, príjem z podnikania,
z nájmu, diéty, ale aj materský príspe­
vok, starobný dôchodok, rodinné
prídavky či príjem doktoranda. Rôzne
typy príjmov majú rôzny spôsob
dokladovania a v niektorých prípa­
doch banka nemusí akceptovať plnú
sumu zdokladovaného príjmu,“ hovo­
rí Zuzana Eliášová.
Štefan Frimmer dodáva, že banky
pri žiadosti o hypotéku štandard­
ne akceptujú aj rodičovský príspevok
a materský. Problematická môže byť
práca na dohodu, tá je predmetom
individuálneho posúdenia. Výživné
a rodinné prídavky nie sú akceptova­
teľným príjmom.
DECEMBER 2014
Hypotéky v novom roku – názory bánk . téma mesiaca
100 % je riziko pre banku aj
klienta
Medzi odporúčania NBS patrí aj preve­
rovanie klientovej možnosti splá­
cať hypotéku pri zvýšení úrokových
sadzieb, ktoré sú na aktuálnom dne.
Tým dostane menej žiadateľov možnosť
získať hypotéku, alebo ju získať v poža­
dovanej výške. Práve zníženie výšky
hypotéky je ďalšie z odporúčaní NBS,
ktoré samotné banky vnímajú pozitív­
ne. Štefan Frimmer, hovorca Sloven­
skej sporiteľne, hovorí: „Nové odpo­
rúčania NBS považujeme za správne.
Stanovujú jasné pravidlá pre všetky
banky na trhu. Slovenská sporiteľňa
prijatie týchto odporúčaní podporova­
la. Podľa nášho názoru je zmysluplný
strop (Loan to value) LTV pre hypo­
tekárne úvery na úrovni 90 %. Príliš­
ná koncentrácia hypotekárnych úverov
s vysokým LTV totiž môže zname­
nať systémové riziko. Na jednej strane
banky tak pomáhajú klientom dostať
sa rýchlejšie a jednoduchšie k bývaniu,
keď im poskytujú hypotekárne úvery
na kúpu bytu alebo domu v plnej výške,
na druhej strane však bankári vedia, že
v prípade krízy sú to práve títo klienti,
ktorí sa najčastejšie dostávajú do prob­
lémov so splácaním svojich záväzkov.
Toto jednoznačne potvrdzujú jednak
naše skúsenosti z obdobia krízy v roku
2008, ale predovšetkým skúsenosti zo
zahraničia.“
Toto opatrenie zasiahne mnoho
mladých Slovákov, keďže 100 %
financovanie je na Slovensku stále
pomerne bežné. V krajinách, ktoré
majú bohatšie skúsenosti s financo­
vaním nehnuteľností ako aj s pokle­
som ich cien, je to trochu inak.
Čo všetko možno zahrnúť ako príjem pre financovanie
hypotéky?
Čestné prehlásenia o príjme už budú čoskoro minulosťou, a preto sa
banky čoraz viac upierajú ku konzervatívnemu odhadu a posudzujú
hypotéku na základe príjmových kritérií.
Pravidlá uvádza Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky:
Medzi akceptovateľné príjmy patrí:
príjem zo závislej činnosti – zamestnania; príjem z podnikania a inej
samostatnej zárobkovej činnosti (aj príjem zdravotnej sestry, resp. opatrovateľky v Rakúsku, ak tam pôsobí aspoň dva roky, príjem jej chodí na
účet a predloží zmluvu s agentúrou alebo obcou); príjmy dlhodobého
charakteru plynúce z pracovnej činnosti v zahraničí; pravidelné sociálne dávky dlhodobého charakteru (SR): výsluhový dôchodok, starobný
dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok
na vyživované dieťa, výsluhový, starobný a invalidný dôchodok akceptujeme ako samostatný príjem; rodičovský príspevok – je akceptovateľný len ako vedľajší príjem žiadateľa o úver alebo ako príjem spolužiadateľa/solidárneho dlžníka, pravidelné sociál­ne dávky dlhodobého
charakteru zo zahraničia – starobný dôchodok a vdovský dôchodok;
osobitný príspevok pre spevákov, hráčov na dychovom nástroji v zmysle zákona 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.
Okrem základného platu sú akceptovateľné aj:
pravidelné nadčasy; 13. a 14. plat rozpočítaný na príslušné obdobie
roka; odmeny a bonusy (štvrťročné a polročné) rozpočítané na príslušné obdobie roka; príplatky za prácu v zmenách; príplatky za dozor;
iné fixné pravidelné odmeny; prenájom nehnuteľnosti, ak je uvedený
v daňovom priznaní; náhrady cestovného (diéty), ak sú zasielané na
účet; opatrovateľské príspevky vyplácané na vyživované dieťa; štipendium pri dennom doktorandskom štúdiu.
Ako by mal nový model financo­
vania vyzerať približuje z praxe
v ostatných krajinách Štefan Frim­
mer: „Klienti si najprv určitý čas
sporia sumu porovnateľnú s budú­
cou splátkou úveru. Nehnuteľnosť
na úver, ktorý je zvyčajne nižší ako
100 % LTV, si tak kúpia už s dosta­
točne jasnou predstavou o tom, čo
to urobí s ich rodinným rozpočtom
a či to zvládnu.“ Zároveň vyjadru­
je presvedčenie, že vplyvy nových
opatrení budú postupné. Prejavia
sa v najbližších rokoch a dotknú
sa len malej časti klientov. Rovna­
ko nevymizne ani možnosť získať
100 % hypotéku, no rizikovosť bude
potrebné ešte viac eliminovať, či už
zabezpečiť úver ďalšou nehnuteľnos­
ťou, prípadne odložiť rozhodnutie
vziať si úver dovtedy, kým si naspo­
ria chýbajúcu časť peňazí.
NEXT FUTURE
17
OSOBNOSŤ . Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu putovala do Francúzska
Tohtoročná
Nobelova cena
za ekonómiu
putovala do
Fr ancúzsk a
Autori: Dominika Betáková, Foto: Toulouse School of Economics
Počas svojho akademického pôsobenia prispel k chápaniu
moci trhu a zlepšil jeho reguláciu. Spolupracoval so špičkovými
odborníkmi na prácach z oblasti hospodárskej súťaže, strategických investícií, teórií hier, regulácie trhu a mnohých iných.
Napísal viac ako 200 článkov z oblasti ekonómie a financií
a vydal desať kníh. Za svoju prácu získal mnoho uznaní, no až
v roku 2014 bol ocenený Nobelovou cenou za ekonómiu za rok
2014. Jean Marcel Tirole.
J
Začiatky a ocenenia
ean Tirole sa dočkal Nobelovej
ceny vo svojich 61 rokoch a stal sa
tak v poradí 75. ekonómom, ktorý
získal túto cenu. Toto prestížne
ocenenie dostal za svoju analýzu sily
trhu a regulácie. Jeho práca pomoh­
la vládam štátov efektívnejšie zasiah­
nuť proti rôznym kartelom a regulovať
monopoly v rôznych oblastiach.
18
NEXT FUTURE
Jean Tirole sa narodil 9. augusta 1953
a je francúzskej národnosti. Svoj prvý
inžiniersky titul získal v roku 1976 na
univerzite Ecole Polytechnique, ktorá je
najznámejšou francúzskou univerzitou
technického zamerania. Získal tituly
z troch univerzít vo svojej rodnej krajine
a v roku 1981 získal titul PhD. z ekono­
DECEMBER 2014
Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu putovala do Francúzska . OSOBNOSŤ
NEXT FUTURE
19
OSOBNOSŤ . Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu putovala do Francúzska
miky na Massachusettskom technolo­
gickom inštitúte v americkom Cambrid­
gi. V súčasnosti je držiteľom čestných
doktorandských titulov z deviatich
univerzít po celom svete a získal množ­
stvo ocenení. Medzi ne patrí čestné člen­
stvo v Americkej ekonomickej asociácii
a Americkej akadémii umení a vied. Je
nositeľom Zlatej medaily mesta Toulou­
se a rytierom Rádu čestnej légie. Celko­
vo bol ocenený 27 vyznamenaniami
z celej Európy.
2001. Spolu s nimi analyzoval podmien­
ky súťaže medzi firmami, ktoré sa usilo­
vali o zaregistrovanie patentu. „Pred­
povedali intenzívne predháňanie firiem
v oblastiach, kde bolo veľa spoločnos­
tí na rovnakej úrovni, a naopak, nižšiu
hodnotu investícií do výskumu a vývo­
ja tam, kde bola jedna spoločnosť príliš
vpredu,“ informuje rada.
V článku z roku 1984 zas Tirole spoloč­
ne s Fudenbergom použili teóriu hier
na to, aby analyzovali možnosti danej
spoločnosti ovplyvniť svojich konku­
rentov strategicky.
V roku 1986 spolu so svojím kolegom
Jeanom-Jacquesom Laffontom prispeli
dôležitými poznatkami k teórii regulá­
cie. Snažili sa vyriešiť problémy regu­
lačných orgánov, ktoré nemajú dostatok
informácií na chránenie trhu. Behom
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov
Doterajšia práca
Jean Tirole začal svoj výskum o regulá­
cii trhu a oligopole pred viac ako tridsia­
timi rokmi.
V roku 1983 spolupracoval s Drewom
Fudenbergom, Richardom Gilbertom
a Josephom Stiglitzom, ktorý získal
Nobelovu cenu za ekonómiu v roku
20
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu putovala do Francúzska . OSOBNOSŤ
aplikovali svoju teóriu na niekoľko
prípadov. „Zosumarizovali svoje výsled­
ky v knihe o zadávaní verejných záka­
ziek a regulácií, ktorá bola publikovaná
v roku 1993. Tá značne ovplyvnila regu­
láciu v praxi,“ informuje Rada pre udeľo­
vanie Nobelových cien za ekonómiu.
Vo svojich článkoch obaja autori analy­
zovali, ako často sa má meniť nastave­
nie predpisov pre reguláciu trhov. Tiro­
le neskôr skúmal aj to, ako zaistiť, aby
mala vláda dostatok informácií na to,
aby mohla zakročiť voči firmám, ktoré
profitujú zo svojho postavenia na trhu
a zabraňujú vstupu novým spoločnos­
tiam. Firmy vlastniace monopol v určitej
oblasti môžu nielen zo svojho postavenia
profitovať, ale aj neadekvátne dvíhať ceny
výrobkov a znižovať ich kvalitu.
Vo svojej celoživotnej práci sa zaobe­
ral najmä nedokonalými trhmi. „Jean
Tirole tiež študoval podmienky špeci­
fických trhov a priniesol nové teoretic­
ké perspektívy,“ píše rada o tom, ako
prispel k teórii regulácie trhu. Pomohol
vyvrátiť niektoré mylné dohady a upria­
mil pozornosť na špecifiká niektorých
trhov a fakt, že žiadna teória nemôže
platiť na všetky druhy trhov.
ný reťazec, ktorej je súčasťou. Tirole
však vo svojich štúdiách dokázal, že je
toto tvrdenie chybné a obohatil sféru
regulácie trhov o mnohé ďalšie poznat­
ky. „Výskumné príspevky Jeana Tiro­
leho sú charakterizované dôkladnými
štúdiami, rešpektovaním zvláštností
odlišných trhov a šikovným použitím
nových analytických metód v ekonomi­
ke. Prenikol hlboko do najdôležitejších
problémov oligopolov a asymetrických
informácií, ale tiež zvládol spojiť okrem
vlastných príspevkov aj príspevky kole­
gov do uceleného rámca vhodného pre
vyučovanie, praktickú aplikáciu a ďalší
výskum,“ uzatvára Rada pre Nobelove
ceny za ekonómiu a dodáva, že príspev­
ky Jeana Tiroleho majú vo svojom odbo­
re obrovský význam.
Zisk Nobelovej ceny
Nobelovu cenu za ekonómiu dostal
za svoju analýzu sily trhu a regulácie
v prirodzených monopoloch a oligopo­
loch. Tirole vo dvoch štúdiách, jednej
z roku 1986, keď spolupracoval s Patric­
kom Reyom, a druhej o štyri roky
neskôr v spolupráci s Oliverom Hartom,
vyvrátil chybnú domnienku ohľadom
mechanizmov v monopole. Pred Tiro­
lovým zistením sa odborníci domnieva­
li, že ak určitá firma získava monopolné
zisky z oblasti, v ktorej má dominant­
né postavenie, neovplyvní to produkč­
NEXT FUTURE
21
OSOBNOSŤ . Jean Tirole patrí medzi 10 najvplyvnejších ekonómov sveta
Jean Tirole
patrí medzi
10 najvplyvnejších
ekonómov sveta
Autori: Dominika Betáková, Foto: Toulouse School of Economics
S pánom Tirolem sme sa pokúsili aj osobne spojiť a požiadali
sme ho o exkluzívne interview pre náš finančný magazín NEXT
FUTURE. Žiaľ, pre jeho zaneprázdnenosť po udelení Nobelovej
ceny, nás tentoraz odmietol. Ako nám spresnila jeho asistentka,
momentálne je natoľko vyťažený, že nemá čas ani na napísanie
ďakovnej reči k Nobelovej cene. Ak to bude možné, v budúcnosti vám rozhovor radi prinesieme. Zatiaľ prinášame niekoľko
informácií o jeho doterajšom živote, vzdelaní a práci, ktorou vo
významnej miere prispel k rozvoju ekonomickej vedy.
J
ean Tirole je okrem najnovšej Nobe­
lovej ceny za ekonómiu držiteľom aj
Zlatej medaily francúzskeho Národ­
ného výskumného centra a fran­
cúzskeho mesta Toulouse, kde v súčas­
nosti vedie univerzitu Toulouse School
of Economics. Je ôsmym najvplyvnejším
ekonómom na svete a svojím celoživotným
dielom pomohol k lepšej regulácii trhov,
bánk a rozvinul doterajšiu teóriu ekonó­
mie. Tento článok vám prináša informácie
o jeho živote, práci a oceneniach.
najznámejšej francúzskej vysokej škole
technického zamerania. Vo Francúzsku
má vysoká škola podobné elitné posta­
venie ako Massachusettský technologic­
ký inštitút v USA, na ktorom Tirole tiež
neskôr pôsobil.
V tom istom roku Tirole získal diplom
aj z Univerzity Paríž IX – Dauphine, kde
vyštudoval matematiku. O dva roky neskôr
získal inžiniersky titul z ďalšej parížskej
univerzity École Nationale des Ponts et
Chaussées. Vtedy obhájil doktorát v oblas­
ti teórie rozhodovania na Univerzite Paríž
IX – Dauphine, čím dosiahol tretí stupeň
vysokoškolského vzdelania. Jeho dizer­
tačná práca niesla názov Eseje o analýze
Vzdelanie oceneného Francúza
Jean Marcel Tirole v roku 1976 získal
inžiniersky titul na École Polytechnique,
22
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Jean Tirole patrí medzi 10 najvplyvnejších ekonómov sveta . OSOBNOSŤ
nákladov a výnosov a sociálnej diskont­
nej sadzby. V tejto práci sa zaoberal
analýzou nákladov a výnosov, anglicky
cost-benefit analysis, ktorá je zaujíma­
vá tým, že okrem finančného hodnote­
nia projektu zahŕňa aj sociálne prínosy,
prípadne mínusy daného projektu.
V roku 1981 získal Tirole titul PhD. aj
na americkej univerzite – Massachu­
settskom technologickom inšti­
túte, keď si obhájil prácu Eseje
v ekonomickej teórii.
národná organizácia akademikov
zaujímajúcich sa o praktickú apliká­
ciu štatistických nástrojov vo svojich
výskumoch. Ďalších šesť rokov v tejto
spoločnosti pôsobil ako člen výkon­
ného výboru a stal sa jej prezidentom.
Aktívne pomáhal v rade francúzske­
ho ministerstva financií venujúcej sa
cenám energií a bol členom Francúz­
Pôsobenia na univerzitách
a vo výskume
Dynamické modely oligopolov – 1986
Po skončení štúdia pôsobil Tirole
tri roky ako výskumník na École
Nationale des Ponts et Chaussé­
es. V roku 1984 na ďalších osem
rokov pôsobil ako docent a neskôr
profesor ekonómie na Massa­
chusettskom
technologickom
inštitúte v USA, keď počas tohto
obdobia vyučoval ako hosťujúci
profesor na Harvardskej univer­
zite. Ďalšie dva roky učil znova
doma vo Francúzsku, tentoraz na
univerzite École Polytechnique a pôso­
bil ako hosťujúci profesor na ďalších
univerzitách. Medzi ne patrí napríklad
Stanfordská a Princestonská univerzi­
ta. Počas tohto obdobia pracoval ako
editor odborného časopisu Economet­
rica, neskôr editoval v magazíne Recen­
zie ekonomických štúdií.
Od roku 1989 získal čestné titu­
ly z univerzít po celom svete. Je tiež
členom rôznych ekonomických vedec­
kých spoločností, medzi ktoré patrí
čestné členstvo v Americkej ekonomic­
kej asociácii a v Americkej akadémii
umení a vied.
Osem rokov bol členom rady Ekono­
metrickej spoločnosti, čo je medzi­
Publikácie Jeana Tiroleho
Teória industriálnej organizácie – 1988
Teórie hier – 1991
Teória stimulov v regulácii a verejnom
obstarávaní – 1993
Prudenciálna regulácia bánk – 1994
Súťaž v telekomunikáciách – 1999
Finančné krízy, likvidita a medzinárodný menový systém – 2002
Teória korporátnych financií – 2005
Vyvažovanie bánk – 2010
Vo vnútri a mimo likvidity – 2011
skej rady ekonomických poradcov.
V roku 2001 sa stal prezidentom Európ­
skej ekonomickej asociácie a členom
ďalších organizácií pre medzinárodný
ekonomický výskum. Od minulého
roku je členom Francúzskej strategickej
výskumnej rady.
V súčasnosti je predsedom predstaven­
stva Nadácie Jeana-Jacquesa Laffon­
ta na francúzskej Toulouse School of
Economics a túto univerzitu aj vedie.
S Massachusettským technologickým
inštitútom je stále spojený ako hosťujú­
ci profesor.
Prínos k svetovej ekonómii
Podľa rebríčka IDEAS/RePEc., organi­
zácie, ktorej srdcom projektu je data­
báza prác a odborných článkov najzná­
mejších ekonómov, je Tirole ôsmym
najvplyvnejším ekonómom na svete.
Univerzita Toulouse School of Econo­
mics, ktorej ekonóm predsedá, je sveto­
vo 11. najproduktívnejším výskumným
oddelením v oblasti ekonómie.
Jeho výskumnými záujmami sú industriál­
na organizácia, regulácia, organi­
začná teória, teórie hier, financie,
makroekonómia a psychológia.
Počas svojho života Tirole pomo­
hol definovať modernú teóriu
industriálnej organizácie použi­
tím teórie hier. Neskôr spolu­
pracoval s Jeanom-Jacquesom
Laffontom na projekte vytvorenia
novej školy ekonómie v Toulouse.
Zo spolupráce s Laffontom vznik­
la kniha s názvom Teória stimu­
lov v regulácii a verejnom obsta­
rávaní. Tiež determinoval cestu ku
kalkulácii optimálnych cien pre
reguláciu prirodzených monopo­
lov a napísal veľa článkov o regu­
lácii trhov, vďaka ktorým môžu
autority v súčasnosti trhy regulovať
efektívnejšie. Vo svojej práci sa veno­
val aj regulácii bánk. Prišiel napríklad
na to, že banky sú ochotné podstupo­
vať krátkodobé riziká a poradil centrál­
nym bankám, ako zmeniť ich monetár­
nu politiku tak, aby bol trh viac založe­
ný na kvalite a stimulácii.
Za svoju celoživotnú prácu bol
mnohokrát ocenený. Medzi tie
najvýznamnejšie ceny patrí najvyššie
ocenenie – Zlatá medaila francúzske­
ho Národného výskumného centra,
ktorú dostal v roku 2007. V tom
istom roku získal aj Zlatú medai­
lu mesta Toulouse, v ktorom dodnes
slávny ekonóm žije a pracuje.
NEXT FUTURE
23
Štvrťstoročie
privatizácií
(2. časť)
Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik)
Hlas občanov Maďarska zaznel silou, ktorá pohla aj
vládou Viktora Orbána. Pod ťarchou všeobecnej nevôle
vládny kabinet vypustil z daňovej reformy úpravu telekomunikačnej dane, ktorá znamenala zdanenie internetu.
Tisíce Maďarov v uliciach tak napokon uspeli a digitálny
svet do štátneho rozpočtu v krajine prispievať nebude.
V maďarskom parlamente totiž prešiel návrh zákona,
ktorý so zdanením internetu neráta.
24
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Štvrťstoročie privatizácií (2. časť) . EKONOMIKA
V
íťazstvo proreformných
síl v roku 1998 motivo­
vané najmä „porazením
mečiarizmu“ a „proeu­
rópskou“ orientáciou, resp. „navrá­
tením Slovenska na mapu Euró­
py“, znamenalo dve vlády Mikuláša
Dzurindu a tiež nádej, že dôjde tak
v ekonomike ako aj v politike k reál­
nej zmene. Slovenská verejnosť časom
takpovediac vytriezvela zo sľubo­
vaných „istôt“, ale i nacionalizmu
a došlo aspoň k dočasnému precitnu­
tiu zo sna o ľahkej ceste transformá­
cie ekonomiky. Obrovské zadlženie aj
v dôsledku druhej, dlhopisovej vlny
privatizácie (celkovo FNM vydalo
dlhopisy vo výške približne 35 mld.
Sk, resp. 1,2 mld. eur) a prakticky
rozvrat verejných financií po obdo­
bí mečiarizmu zdedený novou vládou
znamenal pre krajinu ďalšiu ranu.
Uťahovanie opaskov, úsporné opatre­
nia, balíčky ekonomických opatrení,
potrebné reformy, nevyhnutné a často
bolestivé zmeny. To všetko sú slovné
spojenia typické pre Slovensko konca
deväťdesiatych rokov 20. storočia a prvej
dekády storočia nasledujúceho – Sloven­
skej republiky, ktorá sa nakoniec plne
integrovala do OECD, NATO, ale aj do
EÚ a ktorá ešte donedávna z hľadiska
implementácie reforiem bola vzorom
pre celý zvyšok Európy.
Vláda sa koncom deväťdesiatych rokov
snažila či už daňovými výhodami,
úplným odpustením daní, alebo inými
metódami prilákať priame zahranič­
né investície a kapitál na Slovensko.
Ďalšou z možností ako tento deficit
odstrániť mali byť európske peniaze.
Popularita proeurópskeho smerova­
nia do značnej miery vyplývala vtedy
aj z toho, že verejnosť videla výcho­
disko zo svojich vnútorných prob­
lémov v pričlenení sa k bohatším
štátom (medzi inými znova raz aj na
Českú republiku už ako člena EÚ).
Toto pričlenenie k vyspelým a boha­
tým demokraciám malo zabezpečiť
blahobyt, postupné zvyšovanie život­
nej úrovne a najmä pritiahnuť ďalšie
toľko potrebné kapitálové investície
zo zahraničia.
Počas tohto obdobia sa naďalej pokra­
čovalo v procese privatizácie a zača­
la sa takpovediac tretia vlna privati­
zácie, v ktorej išlo prevažne o predaj
strategických podielov zahraničným
investorom v často spochybnených
alebo priamo pochybných tendroch.
Štát potreboval peniaze nielen na
vykrytie dlhov, ale aj na realizáciu
potrebných ekonomických reforiem,
pričom väčšina dostupného a lukra­
tívneho štátneho majetku bola už
„rozdelená“ do roku 1998 a strategic­
ké podniky nebolo legislatívne možné
privatizovať ako celok, čiže do úvahy
pripadala len privatizácia minorit­
ného podielu v strategických podni­
koch. V septembri 1999 bola prijatá
ďalšia novela zákona o veľkej priva­
tizácii, ktorá rušila zákon o privati­
zácii strategických podnikov. Táto
legislatívna úprava vymedzovala
16 podnikov s charakterom prirodze­
ného monopolu. Tie mohli byť priva­
tizované len po prerokovaní záme­
ru a postupov poslancami a násled­
ným schválením privatizácie vládou.
Vymedzili sa takzvané strategické
podniky, kde si štát musel ponechať
majoritný podiel, čo sa týkalo ener­
getických spoločností ako Slovenské­
NEXT FUTURE
25
EKONOMIKA . Štvrťstoročie privatizácií (2. časť)
novej privatizácii boli privatizo­
vané väčšinové podiely Investičnej
a rozvojovej banky (IRB) a Všeobec­
nej a úverovej banky (VÚB). V janu­
ári 1996 Vladimír Mečiar ohlásil
privatizáciu bánk do konca februára
1996 bez toho, aby Národná banka
Slovenska (NBS) dostala čo i len návr­
hy privatizačných projektov. V marci
1996 bolo verejnosti oznámené, že
privatizačné rozhodnutia už padli
a zdržanie administratívnych úkonov
spôsobila majetková účasť českého
FNM vo VÚB. Neskôr sa ukázalo, že
na privatizácii bánk sa mali podieľať
domáce subjekty a svoj podiel by mali
mať aj významné slovenské podni­
ky, teda najväčší dlžníci štátnych
bánk. V apríli 1996 celý rozruch okolo
privatizácie bánk utíchol najmä pre
neschopnosť koaličných strán dohod­
núť sa, ktorá z ich blízkych podnika­
teľských štruktúr dostane akcie bánk.
ho plynárenského priemyslu (SPP),
Slovenských elektrární (SE), Zápa­
doslovenského energetického závo­
du (ZSE), Stredoslovenského energe­
tického závodu (SSE) a Východoslo­
venského energetického závodu (VSE)
a Transpetrolu. Zákon tiež prikazo­
val ponechanie minority v Sloven­
ských telekomunikáciách štátom, resp.
FNM a vymedzili sa podniky, ktoré
nie je možné privatizovať vôbec (napr.
železničné dopravné cesty a hraničné
prekladiská, lesný fond, pošta a pod.).
Došlo tiež k zvýšeniu kontroly kona­
nia FNM a fond získal tiež väčšiu
právomoc pri kontrole dodržiavania
podmienok privatizačnej zmluvy.
Postupné oddlženie bankového sekto­
ra, ktorý sa stal najväčšou obeťou
mečiarovskej privatizácie (mnohí
privatizéri nemali pri svojom inves­
tičnom zámere svoj vlastný kapitál,
ale na privatizáciu si požičali zo štát­
nych bánk, kde vo vedení boli či už
ich rodinní príslušníci, alebo budúci
obchodní partneri, ktorí o poskytnu­
tí tohto úveru na daný investičný účel
rozhodli), sa ukázalo ako nevyhnut­
né a možno dnes konštatovať, že ak by
sa privatizácia bánk uskutočnila skôr,
mohlo to mať veľmi pozitívny vplyv
na transformujúce sa Slovensko, lebo
s privatizáciou by zanikla možnosť
štátu vstupovať do politiky bánk.
Možno predpokladať, že súkromné
banky by pravdepodobne tlačili na
reštrukturalizáciu podnikov, preto­
že podniky by museli v tejto oblasti
podliehať trhovým podmienkam.
Celkové náklady na ozdravenie banko­
vého sektora (týkalo sa to Slovenskej
sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky,
Investičnej a rozvojovej banky a neskôr
aj Banky Slovakia) predstavovali viac
ako 123 mld. Sk (resp. vyše 4 mld. eur)
a z toho 105 mld. Sk (teda približne
3,5 mld. eur) bolo krytých prostredníc­
tvom tzv. reštrukturalizačných dlhopi­
sov (z VÚB sa presunulo 66,2 mld. Sk,
zo SLSP 32,4 mld. Sk a z IRB 6,4 mld.
Sk tzv. klasifikovaných úverov na
Slovenskú konsolidačnú a Konsolidač­
nú banku) a ostatné náklady predstavo­
valo navýšenie kapitálu v bankách.
Rozsah tohto článku nedovoľu­
je obsiahnuť podrobnosti jednotli­
vých privatizačných projektov, no
neskôr prišli na rad čiastočné priva­
Reálne boli prvé kroky smerujú­
ce k privatizácii bankového sektora
urobené už v roku 1992, keď v kupó­
26
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Štvrťstoročie privatizácií (2. časť) . EKONOMIKA
tizácie prirodzených a strategických
monopolov ako napríklad Slovenský
plynárenský priemysel či Transpet­
rol, Slovenské elektrárne a distribuč­
né podniky energetiky, Slovenských
telekomunikácií, Slovenskej poisťov­
ne, Slovenskej autobusovej dopra­
vy a mnohých ďalších, z ktorých sa
mnohé ukázali ako problematické.
Možno konštatovať, že počas dvoch
vlád Mikuláša Dzurindu, ale ani
do dnešného dňa, sa napriek snahe
nepodarilo vyrovnať sa s nezákonný­
mi privatizáciami z minulosti.
Pozitívne možno hodnotiť najmä to,
že došlo k reštrukturalizácii a priva­
tizácii štátnych podielov v bankách.
V porovnaní s minulosťou došlo
k zvýšeniu transparentnosti pri
predaji štátneho majetku a určitou
garanciou transparentnosti sa mali
zaručiť aj prizvaní privatizační
poradcovia pri verejných súťažiach
a medzinárodných tendroch. Zvýšil
sa dohľad nad FNM cez NKÚ a došlo
tiež k splneniu záväzku v podobe
vyplatenia dlhopisov FNM z druhej
vlny privatizácie. Prvá Dzurindova
vláda sa snažila vytvoriť prostredie,
ktoré dopomohlo k transparentnej­
šiemu vnímaniu privatizácie a využí­
vala skôr súťažné formy predaja.
Druhá Dzurindova vláda opäť pokra­
čovala v procese privatizácie a prijala
ďalšiu zmenu privatizačného zákona
napriek tomu, že ho prezident veto­
val. Po novom už bolo možné priva­
tizovať, resp. doprivatizovať tzv. stra­
tegické podniky a verejnoprospešné
služby aj väčšinovo, čiže sa odstrá­
nilo obmedzenie z minulosti. Táto
zmena bola odôvodnená potrebou
finančných prostriedkov na pokry­
tie tzv. transakčných nákladov pri
reforme
dôchodkového
systému
(ktorý predpokladal vytvorenie kapi­
talizačného piliera). Pri poslanec­
kom prerokovaní sa do novely dosta­
la tiež nová možnosť použitia priva­
tizačných prostriedkov na významné
investície. Významnosť investície
však závisela od posúdenia vlády, čím
sa vytvoril priestor pre klientelizmus
a korupciu. Celkovo sa počas obdobia
oboch vlád Mikuláša Dzurindu priva­
tizoval majetok v účtovnej hodnote za
približne 90 mld. Sk (resp. 3 mld. eur),
no tentoraz už nie so stratou (celkový
výnos z privatizácie počas oboch vlád
predstavoval vyše 260 mld. Sk, resp.
vyše 8,6 mld. eur) ako to bolo za vlády
Vladimíra Mečiara.
Nespochybniteľné
úspechy
vlád
Mikuláša Dzurindu, či už na poli
integrácie a medzinárodných vzťa­
hov, ako aj v oblasti ekonomických
reforiem a postupného zvyšova­
nia životnej úrovne, boli, žiaľ, počas
dvoch volebných období lemované
výraznými pochybeniami, rôzny­
mi politickými kauzami, korupciou
(rovnako ako v časoch mečiariz­
mu, najmä pri odpredajoch štátneho
majetku). S odstupom času je možné
tiež konštatovať, že porazenie silné­
ho politického súpera niekdajších
reformátorov nielen vyčerpalo, ale
začali sa svojmu úhlavnému politic­
kému súperovi tak v oblasti morálky
alebo i politickej praxe nebezpečne
podobať. Kedysi úspešní reformáto­
ri postupne stratili cieľ i motiváciu,
a tak viaceré reformy doteraz zostali
nedokončené (zdravotníctvo, sociál­
ny systém), alebo sa mnohé mimo­
NEXT FUTURE
27
EKONOMIKA . Štvrťstoročie privatizácií (2. časť)
hlasovaní o európskej otázke (navý­
šenie dočasného eurovalu) a o otáz­
ke vnútropolitickej (dôvere vláde) dňa
11. októbra 2011 znamenalo koniec
vlády Ivety Radičovej a otvorenie cesty
spolupráce koalície s opozíciou. Pád
vlády sa tak stal cenou, ktorú musela
vtedajšia pravicová koalícia zaplatiť za
opozičnú podporu v európskej otázke,
týkajúcej sa navýšenia eurovalu.
riadne dôležité ani len poriadne neza­
čali (napríklad reforma vzdelávania
či súdnictva).
Slová reforma či privatizácia sa
stali symbolom problémov a neskôr
takmer
nadávkami.
Slovenská
spoločnosť sa od roku 2006 opäť raz
začala upínať na populizmus, primi­
tívny nacionalizmus a politické sľuby
o „istotách“. Nasledujúce štyri roky
vlády Roberta Fica znamenali síce
prijatie eura i vstupu do schengenské­
ho priestoru, no boli to predovšetkým
roky enormných deficitov (najmä dva
posledné roky s prívlastkom krízové),
ktoré atakovali hranicu takmer 8 %
HDP ročne a priam alarmujúci nárast
verejného dlhu. Rozvrat verejných
financií, neochota šetriť v krízových
rokoch v kombinácii s predraženou
stavbou diaľnic, zadlžovanie Sloven­
skej republiky, demagogická rétori­
ka a sociálno-nacionálny program.
Déjà vu mečiarizmu bez vízie a snahy
o nadviazanie na reformy a dokonče­
nia procesu transformácie.
Za necelý rok a pol dokázala vláda
Ivety Radičovej vykonať paradox­
ne viac pozitívnych zmien ako
počas štyroch rokov vláda predošlá.
Z viacerých dôvodov sa nepodari­
lo plne nadviazať na reformné úsilie
v minulosti a niekdajší reformátori
začali viesť konfrontáciu medzi sebou
navzájom. Išlo však o mierne prore­
formnú vládu s veľkými ambíciami,
no aj s veľkými vnútornými rozpor­
mi pri hľadaní konkrétnych rieše­
ní. V súvislosti s verejným obsta­
rávaním možno za najväčší úspech
označiť opatrenie, ktoré bolo prija­
té hneď v prvých dňoch vlády a tým
bolo zverejňovanie všetkých zmlúv
aj finančných transakcií týkajúcich
sa verejných zdrojov na internete,
pričom toto zverejnenie je podmien­
kou účinnosti týchto zmlúv.
Po nástupe novej vlády Ivety Radičo­
vej do funkcie v roku 2010 sa nako­
niec podarilo zastabilizovať situá­
ciu a nakoniec aj urýchlene pripraviť
rozpočet na rok 2011. Predchádzajú­
ca vláda Roberta Fica v krízovom, ale
predovšetkým volebnom roku 2010
úplne ignorovala prípravu rozpočtu na
rok 2011, nepripravila ani len makro
východiská pre povolebný rozpočet
a zabrzdila aj vydanie štátneho záve­
rečného účtu za rok 2009, pričom prvé
čísla o finálnom a mimoriadne zlom
hospodárení v roku 2009 boli publiko­
vané až deň po voľbách 2010. Osudo­
vé spojenie pôvodne nesúvisiacich
28
NEXT FUTURE
Od politicky vyčerpanej a po týchto
udalostiach (a korupčných škandá­
loch z minulosti) rozštiepenej prore­
formnej pravice nemožno tak skoro
dúfať, že sa v najbližšom období
opäť vytvorí priestor na dotiahnutie
ekonomických reforiem do úspešné­
ho konca. Populizmus, plané politic­
ké reči o „istotách“ a nacionalizmus
v spojení so socialistickou a sociál­
no-demokratickou doktrínou opäť
DECEMBER 2014
Štvrťstoročie privatizácií (2. časť) . EKONOMIKA
raz v slovenskej spoločnosti zare­
zonovali, čo Robertovi Ficovi (či už
otvorene, alebo skryte podporova­
nému mnohými niekdajšími mečia­
rovskými privatizérmi) v kombinácii
s medializáciou kauzy Gorila (týkajú­
cej sa viacerých privatizačných káuz
a podozrení z korupcie najmä počas
druhej Dzurindovej vlády), umožni­
lo po voľbách 2011 získať pohodlnú
nadpolovičnú väčšinu hlasov, vytvo­
riť vládu jednej strany a otvoriť tak
cestu dezintegrácii reforiem z minu­
losti (napríklad opätovná centralizá­
cia verejnej správy ako aj zmeny v daňo­
vo-odvodovom, dôchodkovom systéme,
ale aj zdravotníctve či iných oblas­
tiach), ktorá je tiež cestou ďalšej vlny
privatizácie, škandalóznych verej­
ných obstarávaní či ďalšieho plytva­
nia s verejnými zdrojmi.
V správe FNM zostal po vyše štvrťsto­
ročí od novembra 1989 už len zlomok
privatizovateľného majetku v objeme
zhruba 0,5 mld. eur (teda približne taký
rozsah majetku, aký bol privatizova­
ný v malej privatizácii na začiatku celé­
ho procesu privatizácie), a tak samot­
ný FNM de facto i časom stratil zmysel
svojej existencie (hoci zrušený mal byť
už dávnejšie). Fond mal v danom čase
podľa aktuálneho zákona o privatizácii
a súvisiacich právnych predpisov nakla­
dať s majetkom vo verejnom záujme,
no možno konštatovať, že prostredníc­
tvom politických nominantov vo vedení
fondu sa nie vždy počas jeho existencie
tak dialo a mnohí z nich boli buď odvo­
laní, prípadne bolo len začaté vyšet­
rovanie bez ďalších následkov. Štát do
dnešného dňa v mnohých oblastiach
priamo podniká či reguluje ceny, čím
do značnej miery deformuje trh. Štátne
podniky nedostatočne a často skreslene
informujú o svojej činnosti a o naklada­
ní s majetkom štátu. Politickí nominanti
sa či už do predstavenstva, alebo dozor­
ných rád štátnych podnikov doteraz
často dostávajú nie na základe odbor­
nosti, ale takpovediac za odmenu vo
vzťahu k politickej strane, ktorej neja­
kým spôsobom v minulosti pomohli.
Prostredníctvom korupcie a rôznych či
už osobných, alebo biznisových prepo­
jení a spoločných záujmov sa vplyv
finančných skupín na predstaviteľov
štátu, ale aj súdnej moci a vrcholnej poli­
tiky, resp. politických strán a najnovšie
aj mediálnej sféry, značne zvýšil a kruh
sa de facto uzavrel. Do sféry vplyvu
niekdajšej Mečiarom vysnívanej „kapi­
tálotvornej vrstvy“ sa tak dostala záko­
nodarná, výkonná ako aj súdna moc, ba
najnovšie sa vedie boj aj o moc mediál­
nu. Priestor na priamu privatizáciu sa
obmedzil, no zároveň sa pozornosť
finančných skupín a finančne vplyv­
ných jednotlivcov (ktorých minulosť
sa až na výnimky spája práve s divo­
kou privatizáciou v 90. rokoch) obrá­
tila najmä na obchodovanie so štátom,
verejné obstarávanie a verejné služby.
Práve tu sa pre „potomkov privatizácie“
do budúcna nachádza najväčší priestor
pre prekvitanie korupcie, klientelizmus
a plytvanie s verejnými zdrojmi.
Aj na osude vyše dve desaťročia trvajú­
cej transformácie na Slovensku vidno, že
história má tendenciu sa skôr či neskôr
opakovať, lebo spoločnosť opakuje
chyby a verejná kontrola je minimál­
na. Zostáva len dúfať, že sa jedného dňa
konečne poučíme, úspešne nadviažeme
na úsilie z minulosti a začneme so všet­
kými verejnými zdrojmi narábať ako so
svojimi vlastnými.
NEXT FUTURE
29
ekonomika . Zdravotníctvo alebo bermudský trojuholník?
Poistenci
(platitelia verejného
zdravotného poistenia)
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
(primárna a sekun­
dárna sieť, sieť verejnej
lekárenskej starostli­
vosti, distribučné
farmaspoločnosti)
???
Zdravotné poisťovne
(nákupcovia zdravotnej
starostlivosti)
Zdravotníctvo
alebo
bermudský
trojuholník?
Autori: Jana Poláčiková, Foto: Stockfresh
Sú prví, ktorí nás vítajú, keď prichádzame na svet a často
aj tí poslední, ktorí nás odprevádzajú na poslednej ceste
k rieke Styx. Lekári, sestričky, ošetrovatelia – preto im
bezpodmienečne dôverujeme a veríme, že Hippokratova
prísaha je chrbticou aj systému, ktorého sme všetci súčasťou – zdravotníctva.
30
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Zdravotníctvo alebo bermudský trojuholník? . ekonomika
„Náš zdravotný systém vraj pozná len
dva typy ľudí – zdravých a mŕtvych!“
Takto sarkasticky hodnotia zúfalý
stav poskytovania zdravotnej starost­
livosti tí, ktorí sú bytostne odkáza­
ní na jeho (ne)fungovanie. Ambi­
ciózna reforma zdravotníctva, ktorej
alfa omegou sa mal stať spravodli­
vý systém financovania založený
na viaczdrojovom poistnom systé­
me (verejnom – povinnom a dobro­
voľnom, komerčnom pripoistení), sa
stala politickým nástrojom a zostala
z nej už len „deforma“.
V bermudskom trojuholníku zdravot­
ného systému sa strácajú všetci:
1. Poistenci, ktorí platia poisťov­
niam a často aj poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, pričom
kvalita zdravotnej starostlivosti
nezodpovedá objemu vybraného
poistného a priamym platbám.
2. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú legitímny pocit nedo­
cenenia ich spoločenského statusu ako
aj fakt, že platby zdravotných pois­
ťovní za nimi poskytovanú starost­
NEXT FUTURE
31
ekonomika . Zdravotníctvo alebo bermudský trojuholník?
Systémy financovania zdravotníctva
VÝBER ZDROJOV
POOLING
NÁKUP ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
DAŇOVÝ
SYSTÉM
Výber daní určených na financo­
vanie verejných sektorov (vráta­
ne zdravotníctva). Univerzálne
pokrytie poistencov z príjmov
štátneho rozpočtu.
Akumulácia a riadenie
príjmov v kompetencii
verejnej správy, minister­
stva zdravotníctva, resp.
na to určenej verejnej
inštitúcie/fondu.
Verejný systém poskytovania
zdravotnej starostlivosti – štát­
ni a regionálni poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti.
SYSTÉM
SOCIÁL­NEHO
POISTENIA
Povinné zdravotné odvody urče­
né na financovanie výdavkov
zdravotníctva. Verejné finan­
cie (dane) sú dôležitým doda­
točným zdrojom financovania
zdravotníctva.
Spravovanie odvodov
neziskovými alebo zisko­
vými poisťovňami/fondmi,
ktoré podliehajú regulácii,
ingerencii štátu.
Financovanie verejných aj
súkromných poskytovate­
ľov zdravotnej starostlivosti
preplácaním nákladov dvoma
spôsobmi: poskytovateľom
alebo poistencom.
Dobrovoľné dodatočné plat­
by za zdravotné poistné
produkty.
Platby transferujú pria­
mo od poistenca do
vybranej komerčnej
poisťovne.
V prípade nároku na zdravotnú
starostlivosť, komerčná pois­
ťovňa uhrádza poskytovateľovi
priamo platby za tie služby, ktoré
pacientovi pokrýva súkromné
pripoistenie.
SÚKROMNÉ
PLATBY
pooling (kumulovanie príjmov určených
pre zdravotníctvo a ich riadenie tak, aby
sa kolektívne zdravotné riziko diverzifi­
kovalo medzi platcov v systéme),
livosť nepokrývajú ani prevádzkové
náklady siete poskytovateľov zdravot­
nej starostlivosti a dostávajú sa tak do
plánovaných strát.
3. Sprostredkovatelia (nákupcovia zdra­
vot­nej starostlivosti) – zdravotné pois­
ťovne, ktoré bojujú so všetkými: pois­
tenci, štát (ktorý je najväčší neplatič
verejného zdravotného poistenia za
svojich poistencov), až po poskytovate­
ľov zdravotnej starostlivosti.
nákup zdravotnej starostlivosti (aloko­
vanie zdrojov v zdravotnom systéme pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
a pri úhradách za tieto služby).
Systém financovania zdravotníctva
je ultrazložitý organizmus. Aj v EÚ
funguje niekoľko foriem, pričom
nemožno jednoznačne skonštatovať,
že fungujú ideálne. Všetky naráža­
jú na problém princípu spravodlivosti
a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Najrozšírenejšími formami financova­
Kostrou financovania zdravotníctva je:
získavanie zdrojov (od poistencov prostred­
níctvom daní, odvodov, nominálneho poist­
ného, alebo od zahraničných vlád a medzi­
národných organizácií),
32
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Zdravotníctvo alebo bermudský trojuholník? . ekonomika
VÝBER ZDROJOV
POOLING
NÁKUP ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
KOMUNITNÉ
FINANCOVA­
NIE
Združovanie do komunít vytvára­
júcich spoločné finančné poistné
štruktúry (samosprávy, mimovlád­
Riadenie a kontrola
ne organizácie, tretí sektor, nezis­
miestnou komunitou.
kové organizácie). Focus skôr na
nízkopríjmové alebo marginalizo­
vané skupiny obyvateľstva.
Jednotlivci poverení
komunitou.
SPORIVÉ
ÚČTY
Vlastné finančné prostriedky
sporiteľov sú viazané na pois­
tenie – výdavky hradia priamo
poistenci z vlastných fondov.
Na týchto účtoch môžu byť
alokované aj dotácie z verejných
zdrojov podľa určenia indexu
individuálneho rizika.
Prostriedky sa akumu­
lujú v osobných zdravot­
ných fondoch jednotliv­
cov a sú obmedzené len
na zdravotnú starostli­
vosť.Poistenec rozhoduje
o všetkých prostriedkoch
na svojom účte.
Poskytnutie zdravotnej
starostlivosti na základe
platby za výkon.Spoluú­
časť pacienta pri poskytnutí
starostlivosti je automaticky
odúčtovaná z účtu.
NOMINÁLNE
POISTNÉ
Platba nezávisí od príjmu
a riziko je rovnaké pre všet­
kých jednotlivcov v rámci
jedného poistného produktu.
V Holandsku je spravova­
né zdravotnými poisťov­
ňami. Nominálne poistné
podlieha prerozdeleniu.
Od typu poistného produktu
závisí prístup k poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti – obme­
dzená sieť alebo voľný prístup.
Zdroj: HPI, 2013
nia zdravotníctva sú daňové systémy
a systémy zdravotného poistenia. Kým
zdravotné poistenie pokrýva zdra­
votné náklady zo zdravotných odvo­
dov ekonomicky aktívnych obyva­
teľov (zrážky zo mzdy), v daňových
systémoch sú zdroje získavané z pria­
mych alebo nepriamych daní. Výhodou
daňového systému je, že diverzifiku­
je riziko krytia zdravotných nákladov
pre všetky skupiny obyvateľov danej
krajiny.
Tieto systémy však už dnes len veľmi
ťažko napĺňajú princíp spravodlivos­
ti a dostupnosti zdravotného systé­
mu. Aj preto sa optimálnym riešením
stáva vzájomná kombinácia niekto­
rých prvkov týchto systémov.
Systém financovania zdravotníc­
tva je chorý. Chorý je preto, lebo
namiesto diagnostiky a terapie príči­
ny ochorenia celého systému, riešime
len jeho parciálny subsystém. Jeho
zhubným ochorením je všadeprí­
tomná korupcia naprieč celým systé­
mom. Je odrazom mentálneho stavu
spoločnosti.
Finančná terapia zdravotníctva nie je
program na jedno volebné obdobie.
Potrebuje generačné kontinuum. Ak
si to neuvedomíme, tak nás onedlho
nebude mať kto vítať pri príchode na
svet do tohto slzavého údolia, a nebude mať kto odprevádzať pri odchode
z toho sveta k rieke Styx.
NEXT FUTURE
33
Vlaky sú pre dôchodcov
a študentov zadarmo,
autobusári protestujú
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
Do školy, k lekárovi, za príbuznými, alebo za čím, alebo
kýmkoľvek iným sa môžu študenti a dôchodcovia dostať
zadarmo… Teda v prípade, ak sa rozhodnú cestovať
vlakom. Tak to určuje nová legislatíva účinná od 17. novembra. Už nejaký čas sa tak na Slovensku diskutuje o tom, či
je to spôsob, ako podporiť znevýhodnené sociálne skupiny
v spoločnosti, alebo skôr opatrenie deformujúce konkurenčné prostredie predovšetkým medzi autobusmi a vlakmi. Jasno v tom má ministerstvo dopravy, aj autobusoví
dopravcovia. Určite sa však nezhodnú.
34
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Vlaky sú pre dôchodcov a študentov zadarmo, autobusári protestujú . ekonomika
S
tanovisko rezortu dopra­
vy je celkom jasné: dopra­
va zadarmo je sociálne
opatrenie, ktoré podpo­
ruje sociálne slabších občanov.
„Zámerom vládou SR schválenej
koncepcie bezplatného cestovania
pre vybrané skupiny obyvateľov,
platnej od 17. novembra 2014, je
pomôcť sociálne najzraniteľnejším
skupinám obyvateľov, aby sme aj
takouto formou zlepšili ich sociál­
ne postavenie,“ uviedol Martin
Kóňa, hovorca Ministerstva dopra­
vy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR (MDVRR). „Vďaka tomu naprí­
klad rodina s niekoľkými školo­
povinnými deťmi ušetrí desiatky
eur v rodinnom rozpočte, rovna­
ko tak dôchodcovia môžu cestovať
bezplatne k lekárovi či na návštevu
za rodinou,“ doplnil.
Kým rezort dopravy hovorí
o sociál­nom opatrení, autobusoví
dopravcovia vidia za bezplatným
cestovaním vlakom diskrimináciu.
„Opatrenie je nesystémové a diskri­
minačné. Za štátne peniaze jeden
druh hromadnej dopravy ataku­
je druhý a vytvára umelý dopyt.
Doplatia na to občania, ktorí verej­
nou dopravou cestujú. Tí vlakoví
síce ušetria, ale zníži sa im kvalita
cestovania, tí autobusoví doplatia
tým, že nemajú takú istú možnosť
zliav ako vlakoví cestujúci, ale
aj fyzicky väčšina z nich prístup
k vlaku nemá,“ uviedol Peter Sádov­
ský, viceprezident Zväzu autobuso­
vej dopravy (ZAD).
Na vyhlásenia o tom, že bezplatné
cestovanie vlakom je diskriminač­
Vlaky zadarmo pre dôchodcov a študentov
Deň boja za slobodu a demokraciu sa teda v tomto roku
na Slovensku niesol aj v duchu spustenia bezplatnej vlakovej dopravy. Vybrané skupiny občanov majú právo cestovať
vlakom v rámci Slovenska zadarmo v prípade, že splnia stanovené podmienky. Netýka sa to akurát detí do šiestich rokov.
Tie cestujú bezplatne automaticky a nemusia pre to urobiť nič.
To, že konkrétny cestujúci patrí do niektorej ďalšej zvýhodnenej skupiny samo o sebe nestačí. Záujemcovia o bezplatnú prepravu vlakom sa musia najprv registrovať. Na základe tejto registrácie získa cestujúci preukaz, s ktorým potom
môže v pokladniciach na vlakovej stanici žiadať o bezplatný
lístok. V každom prípade, cestovný lístok vo vlaku zvýhodnený
cestujúci potrebuje, hoci ho získa bezplatne.
Bezplatná vlaková preprava je určená pre:
›› Deti do 6 rokov
›› Deti do 15 rokov
›› Žiakov a študentov do 26 rokov
›› Poberateľov predčasného, sirotského, vdovského, invalidného, sociálneho dôchodku
›› Občanov od 62 rokov, teda pre starobných dôchodcov
Zmeny sa týkajú prepravy v 2. vozňovej triede vlakov v rámci
Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, na území
SR, bezplatná preprava bude platiť po posledný tarifný bod
na území Slovenskej republiky, kde vlak pravidelne zastavuje
podľa cestovného poriadku, teda nie po pohraničný priechodový bod. Bezplatné cestovanie sa tak netýka vlakov InterCity.
Registrovať sa dá v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Registrácia sa dá vybaviť na počkanie
v pokladniciach označených logom komplexného vybavovania cestujúcich (KVC). V pokladniciach, ktoré takto označené nie sú, si môžu cestujúci vyplniť žiadanku, na základe
ktorej získajú svoj preukaz do troch pracovných dní. Za určitých okolností je možná registrácia aj cez internet. Bezplatná
doprava sa týka aj súkromného prepravcu RegioJet. Po dohode s rezortom dopravy a so ZSSK budú doklady aj pre zákazníkov RegioJetu vydávať pokladnice ZSSK.
NEXT FUTURE
35
ekonomika . Vlaky sú pre dôchodcov a študentov zadarmo, autobusári protestujú
né reaguje ministerstvo tým, že vláda
urobila iba toľko, koľko si mohla
dovoliť. „Fakt, že toto opatrenie
vymedzuje konkrétne skupiny obyva­
teľov, vyplýva z toho, že nie je možné
garantovať zľavy, resp. poskytovať
výnimky pre všetky skupiny obyva­
teľov. Tu sme obmedzení predovšet­
kým možnosťami štátneho rozpočtu,
ktorý pokrýva výkony vo verejnom
záujme a štát tak garantuje ich určitý
objem,“ hovorí Kóňa.
je, aby sa situácia riešila zavedením
zliav aj pre cestujúcich autobusmi,
alebo aby bol aspoň dofinancovaný
úbytok tržieb župám. Ministerstvo
dopravy to však zatiaľ odmietlo. Ak
neuspejeme, budeme nútení obrátiť
sa na Európsku komisiu a Protimo­
nopolný úrad, prípadne aj na Ústav­
ný súd kvôli diskriminácii. Ľudia pri
každodennej ceste do práce alebo do
školy musia mať k výhodám rovnaký
prístup,“ doplnil.
Pravdou totiž je, že aj vlaky zadar­
mo musí niekto zaplatiť. V súčasnosti
nie je úplne jasné, koľko bude potreb­
né na bezplatné cestovanie vlakom
z verejných zdrojov vynaložiť. „Nate­
raz je vyčlenených 13 miliónov eur
ako minimálny odhad výpadku
tržieb železničných dopravcov po
zavedení bezplatného cestovania na
slovenských železniciach. Samozrej­
me, sme spolu s ministerstvom finan­
cií pripravení operatívne reagovať, ak
reálne náklady ukážu potrebu navýšiť
tieto zdroje,“ informuje Kóňa.
ZAD ďalej hovorí, že vláda nemys­
lela na ľudí cestujúcich autobusom.
Práve títo občania majú podľa zväzu
na Slovensku prevahu. „Cestujúci si
volia spôsob dopravy do zamestna­
nia a školy nielen na základe ceny,
ale hlavne podľa možnosti prístupu
k jednotlivému typu dopravy v mieste
bydliska, školy a pracoviska,“ uvádza
ZAD.
Svoje stanovisko podporil zväz aj
prieskum medzi obyvateľmi v regió­
noch a na vzorke 11 945 ľudí ZAD
informoval, že „takmer 91 percent
opýtaných považuje za prioritný
pre zabezpečenie dopravnej obsluž­
nosti vo svojej obci autobus“. „Vyše
51 percent respondentov uviedlo, že
nemá možnosť cestovať iným doprav­
ným prostriedkom ako autobusom.
Pri otázke o rovnakej úrovni výšky
cestovného až 93 percent responden­
tov sa vyjadrilo, že sú za rovnakú
cenovú úroveň vo vlakoch aj autobu­
soch,“ informoval ZAD.
Práve v tom vidia autobusoví preprav­
covia veľký problém, keďže výpad­
ky príjmu vzhľadom na bezplatné
vlaky očakávajú, pochopiteľne, aj oni,
pričom ich straty nebude kompenzo­
vať nikto. „Podľa prepočtov a analýz
Zväzu autobusovej dopravy odlá­
ka toto opatrenie z autobusov až
15 miliónov cestujúcich, čo predsta­
vuje celkový výpadok tržieb spoloč­
ností slovenskej autobusovej dopravy
SAD (členov ZAD) v sume 15,8 milió­
na eur. Je to 8 % z počtu prevezených
pasažierov za rok,“ povedal Sádov­
ský s tým, že v jednotlivých regió­
noch budú rozdiely. „ZAD požadu­
36
NEXT FUTURE
Sádovský zároveň upozorňuje na to,
že môže prísť k rušeniu autobusových
spojov. „Župy totiž na podobné zľavy
pre autobusy peniaze nemajú. Nie sú
DECEMBER 2014
Vlaky sú pre dôchodcov a študentov zadarmo, autobusári protestujú . ekonomika
teda diskriminovaní len zákazníci,
ale aj autobusoví dopravcovia. Tučné
dotácie slúžia na naplnenie štátnych,
čiastočne aj súkromných vlakov. Všet­
ky tieto fakty sú zarážajúce,“ hovorí.
to návštevníci našej krajiny tu budú
míňať svoje peniaze napríklad na
stravu, návštevu pamiatok, ubytova­
nie a podobne,“ doplnil.
Ministerstvo však verí, že bezplatná
vlaková doprava pre vybrané skupiny
obyvateľov pozitívne efekty prinesie
a vlakovú dopravu chce ďalej podpo­
rovať. „Zámerom MDVRR je aj naďa­
lej prijímať opatrenia na podporu
železničnej dopravy ako moderné­
ho a ekologického spôsobu dopra­
vy, ktorý preferuje aj Európska únia.
Cieľom je, aby sa pre ľudí cestovanie
vlakom stalo obľúbeným spôsobom
dopravy, čo by v konečnom dôsled­
ku obmedzilo aj počet áut na našich
cestách,“ hovorí Kóňa.
Hodnotiť konkrétne vplyvy nové­
ho opatrenia na dopravu v krajine je
zatiaľ predčasné. ZSSK však v čase
uzávierky článku poznala údaje za
týždeň do 23. novembra. „ZSSK počas
prvého týždňa bezplatnej prepravy
vydala 316-tisíc cestovných lístkov
na bezplatnú prepravu. Ide o predaj
od pondelka 17. novembra do nedele
23. novembra 2014. Lístky pre cestujú­
cich na bezplatnú prepravu predstavo­
vali 43 % z celkovo predaných lístkov,
vrátane platiacich cestujúcich,“ infor­
movala hovorkyňa ZSSK Jana Morhá­
čová. „Z celkového počtu lístkov na
bezplatnú dopravu tvorili študent­
ské lístky 64 %, dôchodcovské lístky
vrátane invalidných a iných dôchod­
cov 31 % a cestovné doklady pre deti
do 15 rokov niečo vyše 5 % lístkov,“
doplnila. „Do nedele 23. novembra
sa do systému bezplatnej dopravy
registrovalo 248-tisíc ľudí. Z toho je
takmer tisícka občanov z inej krajiny
ako zo Slovenska,“ poznamenala ďalej
Morháčová.
Bezplatná vlaková doprava na Sloven­
sku pritom skutočne dosahuje európ­
sky rozmer. Na bezplatnú prepra­
vu vlakom v rámci Slovenska majú
totiž nárok vybrané skupiny obyva­
teľov z celej EÚ. Bezplatne sa tak na
Slovensku odvezú vlakom dôchodco­
via a študenti napríklad z Bulharska
a Rumunska, ale aj Francúzi, Nemci
či Rakúšania. „Európska legislatíva
neumožňuje nastavovať zľavy podľa
občianstva, rovnaké podmienky
musia platiť pre všetkých obyvateľov
EÚ. Nepredpokladáme, že samotná
zmena zľavového systému na železnici
k nám priláka veľké počty dôchodcov
a študentov zo zahraničia,“ povedal
Martin Kóňa. Ministerstvo dopra­
vy v súvislosti s tým dúfa v pozitív­
ny impulz pre turizmus. „Na druhej
strane však budeme radi každé­
mu cudzincovi, ktorý sa rozhodne
naše železnice využiť, pretože takí­
Vplyvy sa zatiaľ hodnotiť nedajú
Vláda tým, že umožnila študentom
a dôchodcom cestovať vlakom zadarmo,
rozhodne urobila veľký rozruch. To,
čo vláda nazýva sociálnym, je pre
autobusových prepravcov diskriminačné.
Autobusoví prepravcovia tvrdia, že sa
so železničnou dopravou dopĺňajú
a konkurenčný boj medzi týmito
druhmi dopravy neprebieha. Až čas
však ukáže, ako si autobusy poradia
s dotovanou železničnou dopravou.
NEXT FUTURE
37
ekonomika . Maďari sa dani z internetu vyhli, reforma s ňou neráta
Maďari sa dani
z internetu
v yhli, reforma
s ňou ner áta
Autor: Ján Beracka
Hlas občanov Maďarska zaznel silou, ktorá pohla aj vládou
Viktora Orbána. Pod ťarchou všeobecnej nevôle vládny
kabinet vypustil z daňovej reformy úpravu telekomunikačnej dane, ktorá znamenala zdanenie internetu. Tisíce
Maďarov v uliciach tak napokon uspeli a digitálny svet do
štátneho rozpočtu v krajine prispievať nebude. V maďarskom parlamente totiž prešiel návrh zákona, ktorý so
zdanením internetu neráta.
I
z internetu bola 700 HUF mesačne
pre súkromné osoby, pričom najvyš­
šia daň pre spoločnosti by mala byť vo
výške 5-tisíc HUF. Jednotlivci by tak
nezaplatili viac než približne 2,2 eura
mesačne a maximum pre firmy by bolo
vo výške necelých 16,2 eura za mesiac.
Napokon však maďarskí občania
rozsiahlymi demonštráciami prinúti­
li vládu, aby tento návrh stiahla úplne.
Tento krok vyvolal pozitívne reakcie
aj v európskych štruktúrach. „Dnes sa
veľmi teším za občanov Maďarska. Ich
hlas bol vypočutý,“ napísala európska
komisárka pre digitálnu agendu Neelie
nternet v Maďarsku sa tak napo­
kon naozaj zdaňovať nebude.
Pôvodný návrh počítal s tým,
že zdaňovať sa budú objemy
prenesených dát. Tento návrh ukladal
poskytovateľom pripojenia na internet
povinnosť platiť daň 150 maďarských
forintov (HUF) za každý gigabajt
(GB) prenesených dát prostredníc­
tvom internetu. To predstavuje sumu
približne 50 centov za jeden prene­
sený gigabajt. Orbánova vláda sa
pôvodne zrušeniu internetovej dane
bránila a pripravila jej zmiernenie.
Vláda navrhla, aby maximálna daň
38
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Maďari sa dani z internetu vyhli, reforma s ňou neráta . ekonomika
Kroesová na sociálnej sieti Twitter
v novembri. Práve Európska komi­
sia (EK) bola výrazne proti zdane­
niu internetu v Maďarsku.
Rozruch, ktorý správy o zdanení
internetu vyvolali, vládnej stra­
ne Fidesz neprospel. Portál daily­
newshungary.com s odvolaním
na MTI informoval, že populari­
ta vládnej strany klesá. Ukázal to
prieskum spoločnosti Ipsos. Vlád­
nej strane dôverovalo na začiatku
novembra 30 % voličov, kým na
začiatku októbra ju podporovalo
35 %. „Zmeny preferencií voči stra­
nám sa začali meniť vzhľadom na
regionálne voľby a protesty v uply­
nulých týždňoch,“ uvádza spoloč­
nosť Ipsos. Zároveň informovala,
že od vládnej strany sa odklonili
predovšetkým mladí voliči a stred­
ná generácia.
Daňové zákony v krajine sa však
v rámci balíka opatrení na rok 2015
menia. Maďarská vláda pritom ale
avizuje, že základné črty zdaňo­
vania v krajine ostávajú rovna­
ké. „Tromi základnými piliermi
daňového režimu v krajine ostá­
va podpora rodín, nízke zdane­
nie malých a stredných podni­
kov a dane zacielené na špecifické
sektory,“ uviedla vláda vo svojom
stanovisku. Kabinet má tiež ambí­
ciu pozmeniť štruktúru daňo­
vých príjmov. „Vláda obracia svoju
pozornosť v oblasti daní zo zdane­
nia príjmu na dane zo spotreby
a taktiež na dane, ktoré sa použijú
na účely ochrany životného pros­
tredia a zdravia. Dane zamerané na
špecifické sektory zostanú v plat­
nosti aj v roku 2015,“ informuje vo
svojom stanovisku vláda. Maďar­
sko taktiež avizuje, že v súvislosti
s daňou z pridanej hodnoty (DPH)
chce zostriť boj proti daňovým
únikom.
Platenie a výber daní je totiž podľa
kabinetu premiéra Orbána v záuj­
me vlády aj celého národa, keďže
práve dane sú najvýznamnej­
šou príjmovou položkou štátneho
rozpočtu. Z toho dôvodu daňové
zmeny platné od budúceho roka
obsahujú opatrenia, ktoré majú
daňovým únikom zabraňovať.
V praxi to znamená, že sa v Maďar­
sku zvýši sledovanie pohybu tova­
rov. Vláda dúfa, že tento krok
bude prevenciou únikov na DPH.
Úlohou monitorovacieho systému
je „sledovanie skutočného pohy­
bu tovarov a zabezpečenie toho, že
žiadny tovar sa na trh nedostane
bez toho, aby o tom predtým dostal
správu daňový úrad“.
Vláda ale napríklad dvíha daň
z reklamy. Jej horná sadzba sa mení
zo 40 % na 50 %. Táto zmena sa
najvýraznejšie dotkne spoločnosti
RTL Klub. Podľa nových pravidiel
budú do verejných zdrojov prispie­
vať aj výrobcovia domácky vyro­
beného alkoholu. Tiež sa rozširuje
pôsobnosť takzvanej „hranolko­
vej dane“. Táto daň sa vzťahuje na
vybrané potraviny, ktoré sú pova­
žované za nezdravé. Od 1. januára
budúceho roku sa táto daň bude
vzťahovať aj na alkoholické nápoje.
Zvyšujú sa tiež produktové poplat­
ky v súvislosti s ochranou životné­
ho prostredia.
Veľký rozruch vyvolala aj zmena
daňových predpisov, ktorá sa týka
veľkých potravinových reťazcov.
Dokonca sa objavili správy o tom,
že nová daňová legislatíva v krajine
by mohla znamenať odchod veľkých
zahraničných reťazcov z trhu. Infor­
movala o tom agentúra SITA s tým,
že na možný odchod nadnárodných
spoločností upozornil predstaviteľ
obchodnej skupiny OKSZ György
Vámos. Nová právna úprava totiž
zvyšuje náklady na kontroly potra­
vín. Taktiež sa objavuje hrozba, že
veľké reťazce, ktoré dva roky po
sebe nebudú v Maďarsku ziskové,
budú musieť svoju činnosť ukončiť.
Na druhej strane však maďar­
ská reforma obsahuje aj daňové
úľavy. Tie sa týkajú predovšet­
kým rodín. „Vláda bude naďalej
zvyšovať podporu, ktorú posky­
tuje rodinám. Ak sa pár rozhod­
ne zosobášiť a neskôr mať deti,
môžu sa spoľahnúť na podporu zo
strany štátu,“ vyhlásila vláda. To
sa konkrétne prejavuje napríklad
v daňovom zvýhodnení novo­
manželov a rodín s deťmi.
Podoba daňovej reformy v Maďar­
sku je tak známa. Mimoriad­
ne silné protesty v krajine spôso­
bili, že v celej daňovej reforme
v podstate nie je až také zaujíma­
vé to, čo sa zmenilo, ale to, čo sa
nezmenilo. Zásadná správa totiž
znie, že internet v Maďarsku sa
zdaňovať nebude.
NEXT FUTURE
39
BANKY A POISŤOVNE . Tretí pilier má mnohé výhody. Šetrí v ňom už 750-tisíc ľudí
Tretí pilier má
mnohé v ýhody.
Šetrí v ňom už
750-tisíc ľudí
Autor: Dominika Betáková, Foto: Stockfresh
Tretí pilier, inak známy ako doplnkové dôchodkové sporenie,
je dobrovoľným sporením na dôchodok. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti
a na váš dôchodok v treťom pilieri vám môže prispievať aj
zamestnávateľ. Okrem toho, že si môžete vybrať, v ktorom
fonde si budete sporiť, je na vás aj to, akú sumu mesačne
vložíte. „Je to tiež jediné sporenie, ktoré je daňovo zvýhodnené. A to ako pre zamestnávateľa, tak aj pre účastníka,“
povedala pre Next Future Jana Volnerová, vedúca oddelenia marketingovej komunikácie DDS Stabilita.
N
a Slovensku začali DDS vzni­
kať v roku 1997 a v súčas­
nosti fungujú štyri – AXA
DDS, ING Tatry-Sympatia DDS, DDS
Tatra banky a Stabilita DDS. Sporiteľ
uzatvára účastnícku zmluvu s jednou
z týchto štyroch DDS a vyberie si
40
NEXT FUTURE
jeden, prípadne viac fondov, v ktorých
si chce sporiť. Účastník tretieho pilie­
ra si mesačne sporí z vlastného príj­
mu, pričom mu môže prispievať aj jeho
zamestnávateľ. „Doplnkové dôchodko­
vé sporenie je produktom, ktorý sa môže
v jednotlivých DDS odlišovať. A to
DECEMBER 2014
Tretí pilier má mnohé výhody. Šetrí v ňom už 750-tisíc ľudí . BANKY A POISŤOVNE
napríklad v poskytovanom servise a
službách, vo fondoch, z ktorých si môže
klient vybrať a podobne,“ vysvetlila pre
Next Future Alena Fábryová, manažér­
ka pre dôchodky ING DDS a DSS.
Výhody a nevýhody tretieho piliera
Doplnkové dôchodkové sporenie má
svoje výhody, ale aj nevýhody. Jednou
z výhod je dobrovoľný príspevok zamest­
návateľa na sporenie svojho zamestnan­
ca. Zamestnávateľ má možnosť v prípa­
de, ak má o to záujem, prispievať svoj­
mu zamestnancovi a tento príspevok
si môže odrátať z daňového základu.
„Rozhodujúcou výhodou a zároveň aj
hlavným motívom pre vstup do systé­
mu je práve tento pravidelný mesač­
ný príspevok zamestnávateľa. Ten je
v priemere vo všetkých DDS vyšší ako
príspevok samotného zamestnanca. Ak
si sporiteľ odkladá mesačne napríklad
15 eur a zamestnávateľ mu prispieva
napríklad rovnakou sumou, je to stoper­
centné zhodnotenie každý mesiac. To
neponúka žiadny iný finančný produkt,“
skonštatovala Volnerová.
Ďalšou výhodou je znovu zavede­
ná daňová úľava pre účastníka, ktorá
platí pre zmluvy uzavreté od januára
tohto roku. „Sporiteľ si môže odrátať
zo základu dane vlastné príspevky až
do výšky 180 eur ročne. Ušetrí tak na
dani 34,20 eura každý rok,“ vysvetlila
Fábryová. Podľa nej je práve od zave­
denia tejto daňovej úľavy opäť vyšší
záujem o tretí pilier.
Podľa Fábryovej sú ďalšími výhodami
napríklad online vstup na osobný účet
a kvalitný servis. „K výhodám patria aj
dlhodobo zaujímavé výnosy, ktoré dnes
klient napríklad na terminovanom
vklade v bankách nemá šancu dosiah­
nuť,“ doplnila Volnerová.
NEXT FUTURE
41
BANKY A POISŤOVNE . Tretí pilier má mnohé výhody. Šetrí v ňom už 750-tisíc ľudí
ne formou alebo telefonicky prostred­
níctvom klientskej linky.
DDS s tretím najvyšším výsledkom
hospodárenia je Stabilita, ktorá dosiah­
la za predošlý rok výsledok hospodáre­
nia 1 569 214 eur. Táto DDS ponúka tri
typy fondov, a to akciový príspevkový,
príspevkový a výplatný fond. Je druhou
najstaršou DDS na trhu a ako jediná sa
sústredí len na doplnkové dôchodkové
sporenie a ponúka len tento produkt.
„Od svojho vzniku Stabilita zhodnotila
úspory klientov v priemere o 4,9 percen­
ta ročne. Pozitívom je vysoká flexibilita
produktu, čo spočíva v tom, že klient si
môže výšku príspevku bezplatne meniť
podľa svojej aktuálnej finančnej situá­
cie. V prípade, že je nepriaznivá, môže
sporenie jednoducho a bez sankcií
prerušiť na taký dlhý čas, ako potrebu­
je,“ povedala Volnerová o DDS Stabilita.
Podobne ako v ING, si v tejto DDS môžu
klienti sporiť vo viacerých fondoch
súčasne. „Je to pre klientov cesta, ako
môžu aktívne investovať a riadiť svoje
úspory. Ako prví sme túto možnosť
zaviedli pred dvomi rokmi a v rámci nej
si môžu účastníci sporiť na jednu zmlu­
vu v dvoch fondoch súčasne. Klienti si
môžu deliť medzi fondy svoje mesač­
né príspevky, prípadne medzi fondmi
v rôznych pomeroch presúvať celé svoje
kontá alebo ich percentuálne podiely,“
dodala Volnerová. Stabilita DDS ponú­
ka tiež komplexný vernostný program,
vďaka ktorému klienti zbierajú za každé
vložené euro body, ktoré sa im na konci
sporenia vyplatia ako dodatkový finanč­
ný benefit.
Poslednou DDS s výsledkom hospo­
dárenia 912 309 eur za minulý rok je
AXA. Tá ponúka klientom tri fondy,
a to globálny akciový, príspevkový
doplnkový a výplatný doplnkový.
Miroslav Blahušiak, analytik Capi­
tal markets, medzi výhody radí aj
možnosť sporiteľa zvoliť si stratégiu
sporenia. „Okrem daňovej úľavy, keď si
prispievateľ do DDS môže znížiť daňo­
vý základ, je to aj voľba preferovanej
formy investovania v závislosti od rizi­
kového profilu sporiteľa. Za nevýho­
du však pokladáme najmä slabé zhod­
notenie fondov v treťom pilieri, najmä
v kontexte globálneho rastu na sveto­
vých finančných trhoch v ostatných
rokoch,“ skonštatoval Blahušiak výho­
dy aj nevýhody tretieho piliera.
Doplnkové dôchodkové sporiteľne
na Slovensku
Z doplnkových dôchodkových spori­
teľní na Slovensku má najvyšší výsle­
dok hospodárenia DDS Tatra banky
s 3 289 000 eur za minulý rok. DDS Tatra
banky ponúka štyri typy fondov, a to
rastový, zaistený, vyvážený a konzerva­
tívny fond, podľa stratégie sporiteľa.
Vo výsledku hospodárenia je tesne za
ňou ING Tatry-Sympatia DDS s výsled­
kom hospodárenia 3 229 000 eur za
predošlý rok. „ING Tatry-Sympa­
tia ponúka svojim klientom spore­
nie v troch príspevkových doplnko­
vých dôchodkových fondoch, ktoré
sa líšia investičnou stratégiou. Okrem
pasívneho prístupu k účtu ponúka­
me klientom aj aktívny prístup, vďaka
ktorému majú pod kontrolou nielen
stav na svojom účte, ale aj aktuál­
nosť svojich osobných a kontaktných
údajov. Dokonca si sporiteľ môže svoj
fond zmeniť, alebo rozložiť majetok a
príspevky podľa vlastného uváženia do
viacerých fondov súčasne,“ vysvetlila
Fábryová výhody DDS ING Tatry-Sym­
patia. Podľa jej slov majú klienti ING
možnosť dohodnúť si sporenie aj onli­
42
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
ŽIVOTNÉ
POISTENIE
Akcia
25 PLUS
LA VITA
Pre život,
ktorý žijete!
Navýšenie poistnej sumy až o 25 %
na vybrané riziká ZADARMO!
Špeciálna ponuka sa týka rizík:
— Závažné ochorenia (aj 2-násobné plnenie
pri vybraných diagnózach!)
— Trvalé následky úrazu
— Poistenie chirurgického zákroku
Platí len do 31. marca 2015!
Teraz ešte širšie krytie
vďaka novým pripoisteniam
generali.sk | 0850 111 117
La Vita je moderné životné poistenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Podľa vašej súčasnej životnej situácie si skombinujete
jednotlivé riziká a sami sa rozhodnete, či sa chcete chrániť pred možnými nástrahami, alebo chcete svoje úspory aj zhodnocovať.
BANKY A POISŤOVNE . Za poistením už nemusíte nikam chodiť. Stačí zapnúť počítač
Za poistením
už nemusíte
nikam chodiť.
Stačí zapnúť
počítač
Autor: Dominika Betáková, Foto: Stockfresh
Ste pripravení vyraziť na vysnívanú dovolenku a kufre
máte zbalené, no zrazu si uvedomíte, že nie ste poistení. Čo teraz? Už nemáte čas navštíviť kamennú pobočku
poisťovne. Vďaka online poisteniu však jednoducho otvoríte internetový prehliadač a na stránke poisťovne, ktorú
ste si vybrali, vyplníte formulár a behom pár minút je po
vašich starostiach.
„
Online poistenie sa teší veľkej obľube
a trh rastie z roka na rok o desiatky
percent. Samozrejme, je tu rozdiel
medzi ponúkanými produktmi,“ povedal
pre Next Future Martin Šimko, riaditeľ
pre marketing a PR Heureka Brokerage
& Consulting, ktorý prevádzkuje portál
www.cestovnepoistenie.com.
Poisťovne na Slovensku postupom
času začali zavádzať formu poiste­
nia cez internet. Hovoriť však o tom,
ktorá poisťovňa má najvýhodnej­
44
NEXT FUTURE
ší produkt, je podľa Šimka nemožné.
„Rôzne poisťovne sa zameriavajú na
rôzne skupiny zákazníkov. V prípa­
de poistenia vozidiel, kde je rozho­
dujúca cena, sú niektoré poisťovne
výhodnejšie pre ľudí z veľkých miest,
niektoré zase pre mladších vodičov
a niektoré pre silnejšie autá,“ vysvetlil
Šimko. Naopak, v cestovnom poiste­
ní, kde už nie je najdôležitejšia cena,
ale parametre poistenia ako poistná
suma, pripoistenia a asistenčné služ­
DECEMBER 2014
Za poistením už nemusíte nikam chodiť. Stačí zapnúť počítač . BANKY A POISŤOVNE
by, sa produkty líšia podľa toho, kam
cestujete. „Tu sú niektoré poisťovne
výhodnejšie pri lyžovačkách, niektoré
pre cesty do krajín s drahou zdravot­
nou starostlivosťou a podobne,“ dodal
Šimko. Konkrétne o cestovnom pois­
tení informuje jeho internetová strán­
ka, kde záujemcovia môžu podľa para­
metrov, ktoré zadajú, zistiť, aké poiste­
nie je pre nich najvýhodnejšie.
Poisťovne s online poistením a ich
produkty
Union poisťovňa ponúka online pois­
tenie od roku 2002. O päť rokov
neskôr bolo možné poistenie cez SMS
správu a od roku 2011 si klienti pois­
ťovne môžu uzatvoriť cestovné poiste­
nie aj cez mobilné aplikácie. „Dnes je
v Union poisťovni každá tretia zmlu­
va cestovného poistenia a každá štvrtá
zmluva povinného zákonného poiste­
nia uzatvorená online,“ povedala pre
Next Future Judita Smatanová, špecia­
listka externej komunikácie a hovor­
kyňa Union poisťovne. Táto poisťov­
ňa ponúka až 11 poistení v štyroch
produktových triedach, a to v oblasti
cestovania, vozidiel, majetku a dokon­
ca aj úrazové poistenie.
Wüstenrot poisťovňa zaviedla online
poistenie pred dvomi rokmi. „V súčas­
nosti poskytuje Wüstenrot poisťovňa
päť druhov poistenia online, a to PZP,
cestovné poistenie, poistenie zodpo­
vednosti a naposledy pribudli poistenie
právnej ochrany a individuálne zdravot­
né poistenie,“ zhrnula pre Next Future
Daniela Vlčková z oddelenia komuniká­
cie a PR Wüstenrot stavebnej sporiteľne.
Allianz – Slovenská poisťovňa ponú­
ka uzatváranie zmlúv cez inter­
NEXT FUTURE
45
BANKY A POISŤOVNE . Za poistením už nemusíte nikam chodiť. Stačí zapnúť počítač
net od roku 2005. „Prostredníctvom
nášho online poistenia si môžu klien­
ti uzatvoriť PZP, cestovné poistenie,
poistenie stornovacích poplatkov,
poistenie do hôr na Slovensku, pois­
tenie domácnosti a bytu a poistenie
zodpovednosti zamestnanca,“ vysvet­
lil pre Next Future Artur Šturmankin,
špecialista odboru firemnej komuni­
kácie Allianz – Slovenskej poisťovne.
46
NEXT FUTURE
Poisťovňa Generali postupne sprístup­
ňovala online poistenie od roku 2008.
Klienti si v nej môžu online uzatvo­
riť cestovné poistenie do zahraničia,
poistenie do hôr na území SR, poiste­
nie vozidla a poistenie majetku.
Poisťovňa Uniqa zaviedla online pois­
tenie pred desiatimi rokmi, pričom išlo
o ročné cestovné poistenie v jednodu­
chej forme. V súčasnosti Uniqa ponúka
DECEMBER 2014
Za poistením už nemusíte nikam chodiť. Stačí zapnúť počítač . BANKY A POISŤOVNE
Najobľúbenejšie poistenia
cestovné poistenie a poistenia v oblas­
ti vozidiel. „Klient si vyberie poiste­
nie, o ktoré má záujem, vyplní formu­
lár a uhradí poistné platobnou kartou.
Po úspešnej transakcii dostane na svoju
e-mailovú adresu poistku a asistenč­
nú kartu, ktorú odporúčame vytlačiť
a vziať si so sebou,“ povedala pre Next
Future Eva Kuchárková, PR konzultant
pre poisťovňu Uniqa.
Podľa Smatanovej je v poisťov­
ni Union najobľúbenejšie online
cestovné poistenie a PZP. „Pri nich
sa predaj cez internet vyrovnáva
predaju cez bežné distribučné kanály,
ako sú finanční poradcovia a poboč­
ky. Významne však rastie záujem
našich klientov aj o poistenie domác­
nosti a úrazové poistenie cez inter­
net,“ skonštatovala Smatanová. Vo
Wüstenrot poisťovni je tiež medzi
klientmi najobľúbenejšie práve online
cestovné poistenie a PZP. V Allianz –
Slovenskej poisťovni je to s obľubou
cestovného poistenia a PZP podobne.
„Po zjednodušení poistenia domác­
nosti nám stúpa aj internetový predaj
tohto produktu. Vzhľadom na veľkosť
našej spoločnosti však online predaj
tvorí stále menej ako desať percent
uzatvorených zmlúv,“ povedal Štur­
mankin. PZP a cestovné poistenie sa
teší obľube aj v Generali. „Konkrétne
je u nás najväčší záujem o krátkodobé
cestovné poistenie, pri ktorom klien­
ti oceňujú najmä možnosť jeho rých­
leho a okamžitého uzatvorenia aj na
poslednú chvíľu pred vycestovaním,“
vysvetlila pre Next Future Lucia
Makayová, manažérka komuniká­
cie a hovorkyňa úseku marketingu
a komunikácie poisťovne Generali.
Pri výbere vhodného online poistenia
záleží na požiadavkách klienta a špeci­
fikách poistenia, ktoré potrebuje.
„Medzi podobnými produktmi jednot­
livých poisťovní sú rozdiely a tieto
špecifiká sú zachované aj pri onli­
ne poistných produktoch. Napríklad
produkty Wüstenrot poisťovne uzav­
reté online sú totožné s predmetnými
produktmi uzavretými štandardnou
formou v pobočke,“ zhrnula Vlčková.
NEXT FUTURE
47
BANKY A POISŤOVNE . Poistenie automobilov sprevádzajú otázniky aj podvody
Poistenie
automobilov
sprevádzajú
otázniky aj
podvody
Autor: Marek Mittaš
Poistenie automobilov je neoddeliteľnou súčasťou
poistného sveta. Od PZP, cez havarijné poistenie až po
špecializované poistné produkty pre motoristov. Škála
je široká, no máloktorý motorista sa vie v dlhých poistných zmluvách zorientovať sám. Neznalosť zákona však
neospravedlňuje.
Výber poistky je vhodné nechať na
odborníka
ne mu ho nariadí lízingová spoločnosť.
Všeobecne však existujú základné zása­
dy, pri ktorých sa KASKO oplatí. „Pois­
tenie pre prípad havárie, krádeže či živel­
nej udalosti odporúčame jednoznačne
pri nových motorových vozidlách. Pri
ojazdených vozidlách je to individuálne,
niektorí klienti si poisťujú aj osemroč­
né, iní s poistením váhajú už pri trojroč­
nom vozidle. Všeobecne sa dá povedať,
že význam KASKO poistenia treba zvážiť
Povinné zmluvné poistenie automobi­
lov je základným zákonným štandar­
dom každého vozidla, ktoré má oprávne­
nie k jazde na cestných komuniká­ciách.
Každé auto však predstavuje značný
majetok. Voliteľným poistením, ktoré
má kompenzovať jeho poškodenie, je
havarijné poistenie KASKO, o ktorom
sa rozhoduje samotný klient, prípad­
48
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Poistenie automobilov sprevádzajú otázniky aj podvody . BANKY A POISŤOVNE
Výpočet sumy havarijného poistenia
Ing. Imrich Polák, riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel UNIQA poisťovňa, a. s., prináša kľúč, ktorý sa zohľadňuje pri
výpočte havarijného poistenia:
›› nová hodnota vozidla s DPH
›› druh vozidla (motocykle, osobné vozidlo, nákladné vozidlo nad
3,5 tony, autobus…)
›› značka /typ vozidla (Audi A8, Audi A3, BMW, Škoda...) Audi A8/Q7
›› spôsob použitia vozidla (taxík, autopožičovňa, referentské vozidlo
a pod.)
›› spoluúčasť, ktorú si klient vyberie podľa ponuky
›› územná platnosť (len územie SR alebo geografické územie Európy)
›› limit opráv
pri motorovom vozidle nad 6 rokov,
samozrejme, konečné rozhodnutie
je na klientovi,“ hovorí Ing. Danie­
la Vlčková z Wüstenrot poisťovne,
a. s. Správne rozhodnutie aj výber
poistenia však klient môže urobiť
iba v prípade, že sa dobre oboznámi
s poistnými podmienkami. Martin
Bajla, riaditeľ obchodu a marketingu
z Poisťovne ASTRA, pritom hovo­
rí, že práve tu býva často problém:
„Moja osobná skúsenosť je taká, že
za celé obdobie, ktoré pôsobím vo
finančnom sektore, som sa stretol
iba s 2 – 3 klientmi, ktorí si dôkladne
prečítali podmienky zmluvy a detail­
ne sa pýtali na akékoľvek nejasnosti.
Podľa môjho názoru je dôležité obrá­
tiť sa na profesionála – sprostredko­
vateľa poistenia, ktorý dokáže klien­
tom nielen vypočítať, koľko by platili,
ale zhodnotiť celkový rozsah poist­
ného krytia. Odporučí poisťovňu
aj na základe skúseností s rýchlos­
ťou a kvalitou samotnej likvidácie.“
Množstvo klientov nemá čas, skúse­
nosti, prípadne nevie všetky informá­
cie napísané v poistných podmien­
kach správne vyhodnotiť. Riadiť sa
podľa ceny totiž nie je cesta, ktorá
zaručí, že v prípade poistnej udalos­
ti budete plne uspokojení, hoci pri
odchode z poisťovne má klient pocit,
že nadobudol skvelý produkt.
Medzi základné informácie, ktoré
by si klient pri uzatváraní poistenia
automobilu mal ujasniť, je rozsah
poistenia, zvolená spoluúčasť, ako
aj výluky z poistenia. Podľa týchto
parametrov sa treba riadiť pri výbe­
re toho správneho poistenia. Poiste­
nie by malo obsahovať všetky riziká,
ktoré môžu nastať v priebehu poist­
ného obdobia. „Pri poistení si treba
všímať konkrétne krytie v prípade
živelných udalostí (požiar, výbuch,
úder blesku, povodeň, záplava, vích­
rica, krupobitie, zemetrasenie, pád
stromov, ťarcha snehu alebo námra­
zy, zosuv pôdy, lavín, zrútenie skál
alebo zemín), poškodenie zo stretu so
zverou, v prípade odcudzenia vozidla
a tiež v prípade vandalizmu. Taktiež
je veľmi dôležité, aby poistenie obsa­
hovalo asistenčné služby, ktoré budú
okamžite k dispozícii v prípade poist­
nej udalosti v rámci celej EÚ, naprí­
klad v prípade odtiahnutia vozidla
pri poruche alebo nehode do mies­
ta bydliska, úschovu vozidla, zabez­
pečia ubytovanie alebo náhradnú
dopravu, právnu asistenciu a mnoho
ďalších,“ hovorí o základnom balíku
dobrého havarijného poistenia Ján
Kusý, riaditeľ pre obchod neživotné­
ho poistenia AXA.
Pri lízingu je KASKO povinné
Mnoho klientov vynechá havarij­
né poistenie kvôli dôvere vo vlast­
né schopnosti nespôsobiť dopravnú
kolíziu. Spôsobenie dopravnej neho­
dy ale nemusí byť jediná možnosť
využitia plnenia z havarijného pois­
tenia. „Poistenie sa „oplatí“ každému,
keď poisťovňa zmierni, respektíve
nahradí dôsledky, ktoré mu nastanú
nepredvídateľnou udalosťou. Naprí­
klad v tomto roku zhorelo 50 vozi­
diel na kúpalisku vo Vincovom lese,
každý kto mal vozidlo havarijne
poistené, dostal zaň od poisťovne
náhradu,“ uvádza Judita Smatanová,
špecialistka externej komunikácie
a hovorkyňa Union poisťovne, a. s. Aj
takéto nepríjemné situácie –náhody
sú dôvodom, prečo pri splácaní lízin­
gu spravidla lízingová spoločnosť
vyžaduje poistenie predmetu lízingu.
Vzhľadom na mnoho možností krytia
a variabilitu okolností sa nedá ani
jednoznačne povedať, pre aké staré
auto sa poistenie oplatí. V zásade si
klienti nové vozidlá poisťujú z dôvo­
dov obavy o krádež vozidla, s naras­
tajúcim vekom sa zase vypláca mať
vozidlo poistené na riziko havárie. Po
šiestom roku sa však vozidlá kradnú
NEXT FUTURE
49
BANKY A POISŤOVNE . Poistenie automobilov sprevádzajú otázniky aj podvody
na náhradné diely. Pri dobrom poist­
nom produkte však nie je zbytočné
určiť poistku aj na staršie vozidlo.
Klient pri nehode získa poistné plne­
nie opráv v aktuálnych cenách. Teda
oprava poškodení je v plnom rozsahu
nahradená aj u starších automobilov.
GAP doplatí straty v prípade
totálky
Pri havarijnom poistení existuje
možnosť pripoistenia formou služ­
by GAP. Využitie tejto možnosti sa
stáva čoraz obľúbenejšie a uplatňuje
sa pri krádeži alebo totálnom zniče­
ní vozidla. Klient dostane vyplatenú
sumu, za ktorú vozidlo nadobudol,
to znamená bez započítania amor­
tizácie. „Túto službu odporúčame
predovšetkým pri nových vozidlách
a pri typoch áut s najvyšším výsky­
tom krádeží. Ide o špeciálny typ
poistenia na kompenzovanie rozdie­
lu medzi všeobecnou hodnotou auta
a jeho nadobúdacou cenou a je možné
dojednať si ho na nové, ale aj ojazdené
vozidlo. GAP stojí ročne približne 1 %
z ceny auta,“ hovorí Daniela Šulcová
z Komunálnej poisťovne, a. s., Vien­
na Insurance Group. Čo znamená
uplatnenie GAP v praxi, predstavuje
Martin Bajla: „Klient si kúpil vozidlo
začiatkom roka za 20 000 eur. Po
10 mesiacoch malo vozidlo všeobec­
nú (trhovú) hodnotu 16 000 eur a bolo
pri poistnej udalosti totálne poškode­
né. V prípade štandardného havarij­
ného poistenia má klient nárok na
všeobecnú hodnotu, od ktorej pois­
ťovňa odpočíta spoluúčasť a hodno­
tu použiteľných zvyškov. Takže za
vozidlo, za ktoré zaplatil 20 000 eur,
dostane 16 000 eur, za ktoré si môže
kúpiť iné jazdené vozidlo v porov­
50
NEXT FUTURE
nateľnej výbave a s porovnateľným
počtom kilometrov. Ak si dojednal aj
poistenie GAP, tak mu bude vyplate­
ných aj 4 000 eur, ktoré vozidlo stra­
tilo na cene za obdobie od kúpy po
poistnú udalosť.“ Pri totálnej škode
tak klient nezostane odkázaný na
trhovú hodnotu, ale dostane penia­
ze, ktoré plne vykryjú jeho výdavky
vynaložené pri kúpe. Má možnosť
si tak kúpiť nové auto, nie ojazdený
ekvivalent.
Poistné podvody ubližujú poctivým klientom
Hoci je poistný podvod trestným
činom, poisťovne sa neustále stretá­
vajú s prípadmi, keď klienti neváha­
jú prekročiť medze zákona a snažia
sa získať krytie, ktoré nie je v zmysle
zmluvných podmienok. Najčastejšie
poistné podvody približuje Mgr. Danie­
la Šulcová z Komunálnej poisťovne,
a. s., Vienna Insurance Group:
Za vinníka si klienti vyberajú osobu,
s ktorou sa poznajú a s tou spíšu
zápis, pričom poškodenie im spôso­
bilo iné vozidlo.
Klient má na vozidle viacero poško­
dení, z ktorých mnohé sú staršieho
dáta, ale poškodený tvrdí, že to bolo
pri jednej poistnej udalosti.
Poškodenie je viditeľne staršieho
dáta, ako dátum nahlásenia škodo­
vej udalosti, počas ktorej malo dôjsť
k poškodeniu.
Poškodenie bolo nahlásené v inej
poisťovni pôvodným majiteľom
ešte pred nahlásenou udalosťou
v našej poisťovni už novým majite­
ľom (k odhaleniu dôjde pri prevero­
vaní nahlásenej škody v Centrálnej
evidencii poistných udalostí (CEPU),
pri kontrole originality, alebo v hava­
rijnom poistení pri obhliadke pred
vstupom do poistenia).
Poisťovne ale registrujú aj nárast sofis­
tikovanejších podvodov zo strany
autoservisov. „V poslednom období
sa rozmohli pokusy spojené s pred­
kladaním faktúr o oprave, v ktorých
opravca deklaruje väčší rozsah vyme­
nených dielov a vykonaných prác ako
boli v skutočnosti realizované. Pri
tejto činnosti môže ísť aj o nekalú
činnosť servisov, ktoré takým kona­
ním poškodzujú jednak poisťovňu
a často aj klienta, ktorý o skutoč­
ne vykonanej oprave nie je prav­
divo informovaný. Vyskytujú sa aj
kvalifikovanejšie spôsoby páchania
poisťovacích podvodov, ako naprí­
klad úmyselné poškodenie vozidiel,
opakované uplatnenie si poškodení,
ktoré boli uhradené inou poisťov­
ňou v SR alebo aj v zahraničí, fingo­
vané krádeže vozidiel a podobne,“
hovorí Artur Šturmankin z Allianz
– Slovenská poisťovňa, a. s. Mnoho
podvodov sa však končí pre prepra­
covaný systém kontroly na policaj­
nom oddelení „Poisťovne pri odha­
ľovaní podvodov spolupracujú,
k odhaľovaniu rovnako pomáha aj
komisia Slovenskej asociácie pois­
ťovní. Výsledkom činnosti je viace­
ro odhalených pokusov o poisťo­
vacie podvody a množstvo uchrá­
nených hodnôt pre poisťovne ako
aj korektných zákazníkov,“ dodáva
Ing. Imrich Polák, riaditeľ oddele­
nia poistenia motorových vozidiel
UNIQA poisťovne, a. s. Zahrávať sa
s paragrafmi za pár eur z poistného
podvodu za to rozhodne nestojí.
net od roku 2005. „Prostredníc­
tvom nášho online poistenia si
DECEMBER 2014
Poistenie automobilov sprevádzajú otázniky aj podvody . BANKY A POISŤOVNE
môžu klienti uzatvoriť PZP, cestov­
né poistenie, poistenie stornova­
cích poplatkov, poistenie do hôr
na Slovensku, poistenie domácnos­
ti a bytu a poistenie zodpovednos­
ti zamestnanca,“ vysvetlil pre Next
Future Artur Šturmankin, špecia­
lista odboru firemnej komunikácie
Allianz – Slovenskej poisťovne.
Poisťovňa Generali postupne sprístup­
ňovala online poistenie od roku 2008.
Klienti si v nej môžu online uzatvo­
riť cestovné poistenie do zahraničia,
poistenie do hôr na území SR, poiste­
nie vozidla a poistenie majetku.
Poisťovňa Uniqa zaviedla onli­
ne poistenie pred desiatimi rokmi,
pričom išlo o ročné cestovné pois­
tenie v jednoduchej forme. V súčas­
nosti Uniqa ponúka cestovné pois­
tenie a poistenia v oblasti vozidiel.
„Klient si vyberie poistenie, o ktoré
má záujem, vyplní formulár a uhra­
dí poistné platobnou kartou. Po
úspešnej transakcii dostane na svoju
e-mailovú adresu poistku a asistenč­
nú kartu, ktorú odporúčame vytlačiť
a vziať si so sebou,“ povedala pre Next
Future Eva Kuchárková, PR konzul­
tant pre poisťovňu Uniqa.
Najobľúbenejšie poistenia
Podľa Smatanovej je v poisťov­
ni Union najobľúbenejšie online
cestovné poistenie a PZP. „Pri nich
sa predaj cez internet vyrovnáva
predaju cez bežné distribučné kanály,
ako sú finanční poradcovia a poboč­
ky. Významne však rastie záujem
našich klientov aj o poistenie domác­
nosti a úrazové poistenie cez inter­
net,“ skonštatovala Smatanová. Vo
Wüstenrot poisťovni je tiež medzi
klientmi najobľúbenejšie práve online
Definície poistných pojmov
prináša Ján Kusý, riaditeľ pre obchod neživotného poistenia AXA:
Havarijné poistenie motorového vozidla poskytuje ochranu
vlastníkovi – držiteľovi vozidla v prípade poistnej udalosti spôsobenej kýmkoľvek, čiže klient si chráni svoj vlastný majetok –
vozidlo ako celok a jeho súčasti. Takisto kryje aj iné vážne riziká – krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou, stret
so zverou.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) kryje škody, ktoré
vodič spôsobí tretej osobe prevádzkou vozidla a je povinnosťou
v prvom rade každého držiteľa MV uzatvoriť si poistenie, ktoré
vyplýva zo zákona o PZP.
GAP poistenie sa vzťahuje len na nové vozidlá a dojednáva sa
pre prípad krytia finančnej ujmy z rozdielu všeobecnej hodnoty MV a nákladov na jeho nové obstaranie, podmienkou je, že
finančnú ujmu poistený utrpel v súvislosti s udalosťou v havarijnom poistení. Čiže ak dôjde ku krádeži vozidla alebo k totálnej
škode. Podmienkou je uzatvorenie havarijného poistenia.
V prípade prenájmu vozidla formou lízingu je možné, aby si klient
uzatvoril KASKO poistenie alebo PZP v mesačných lízingových
splátkach alebo individuálne u vybraného poisťovateľa.
cestovné poistenie a PZP. V Allianz –
Slovenskej poisťovni je to s obľubou
cestovného poistenia a PZP podobne.
„Po zjednodušení poistenia domác­
nosti nám stúpa aj internetový predaj
tohto produktu. Vzhľadom na veľkosť
našej spoločnosti však online predaj
tvorí stále menej ako desať percent
uzatvorených zmlúv,“ povedal Štur­
mankin. PZP a cestovné poistenie sa
teší obľube aj v Generali. „Konkrétne
je u nás najväčší záujem o krátkodobé
cestovné poistenie, pri ktorom klien­
ti oceňujú najmä možnosť jeho rých­
leho a okamžitého uzatvorenia aj na
poslednú chvíľu pred vycestovaním,“
vysvetlila pre Next Future Lucia
Makayová, manažérka komuniká­
cie a hovorkyňa úseku marketingu
a komunikácie poisťovne Generali.
Pri výbere vhodného online poiste­
nia záleží na požiadavkách klienta
a špecifikách poistenia, ktoré potre­
buje. „Medzi podobnými produkt­
mi jednotlivých poisťovní sú rozdie­
ly a tieto špecifiká sú zachované aj
pri online poistných produktoch.
Napríklad produkty Wüstenrot
poisťovne uzavreté online sú totožné
s predmetnými produktmi uzavre­
tými štandardnou formou v poboč­
ke,“ zhrnula Vlčková.
NEXT FUTURE
51
BANKY A POISŤOVNE . Veterán alebo len staré auto? Ako ho poistiť?
Veter án alebo
len staré auto?
Ako ho poistiť?
Autori: Marek Mittaš
Nie každé staré auto je veterán. To si uvedomujú aj vodiči
a rovnako aj poisťovne. Zatiaľ čo mnohí si už autá nad päť rokov
havarijne poistiť nedávajú, sú tu aj majitelia starších „skvostov“
na kolesách, ktorým by sa poistenie zišlo. Ich cena je nevyčísliteľná, čo si uvedomujú nielen fanúšikovia starých automobilov,
ale aj samotné poisťovne.
Oplatí sa poistiť aj staré auto?
ojazdené MV, je cena vozidla vráta­
ne všetkých doplnkov s prihliadnutím
na amortizáciu. „Každý klient si musí
zvážiť, či má význam poistiť si svoje
vozidlo havarijne alebo nie. Zvažovať je
potrebné aj možnosť krádeže, prípadne
totálnej škody na vozidle, keď sa ocit­
neme v situácii, že nemáme možnosť
použiť náhradné vozidlo. V tomto
prípade odporúčame mať uzatvorené
havarijné poistenie tak, aby poisťov­
ňa uhradila všetky adekvátne náklady
spojené s poistnou udalosťou,“ dodá­
va Mgr. Daniela Šulcová z Komunál­
nej poisťovne, a. s., Vienna Insuran­
ce Group. Konečné rozhodnutie je
na majiteľovi vozidla, ale platí, že aj
menšia náhrada je lepšia ako nič.
Tentoraz nebude reč o povinnom
zmluvnom poistení. Zákon je nekom­
promisný, PZP musí mať automobil
nový, aj veterán, ktorý vychádza na
cesty len počas historických zrazov. Pri
havarijnom poistení sa situácia mení
a radikálne sa mení aj myslenie vodi­
čov vzhľadom k veku auta. S vekom
vozidla totiž rýchlo klesá jeho hodno­
ta, s ktorou poisťovne pri havarijnom
poistení počítajú. Pri havarijnom pois­
tení je vhodné si premyslieť, či pois­
tíme vozidlo na novú cenu, alebo na
všeobecnú hodnotu. Nová cena vozidla
v danom roku výroby je uvedená na
faktúre alebo nadobúdacom doklade.
Všeobecná cena vozidla – vhodná pre
52
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Veterán alebo len staré auto? Ako ho poistiť? . BANKY A POISŤOVNE
S rokmi treba poistku prehodnotiť
Ing. Daniela Vlčková z Wüstenrot
poisťovne, a. s., hovorí, že s rastú­
cim vekom vozidla sa poistné klien­
tom znižuje. Nejde ale o výrazné
rozdiely, keďže na nové či päťroč­
né vozidlo sú náklady na opra­
vu porovnateľné. Cena náhrad­
ných dielov a materiálu (blatník,
svetlomet, podložky, tmel...) bude
porovnateľná pri starom aj novom
aute rovnako ako práca (demon­
táž, lakovanie, montáž...). Rozdiel
v cene poistenia bude teda najmä
v cene práce. Samotné auto však
môže mať po šiestich rokoch len
tretinovú hodnotu oproti pôvod­
nej kúpe. Pri totálnej škode alebo
krádeži tak havarijné poistenie
prakticky prestáva mať vysokú
relevanciu. Za zváženie však stále
stojí finančná pomoc pri servisova­
ní. Ako hovorí Martin Bajla, riadi­
teľ obchodu a marketingu z pois­
ťovne ASTRA, nie je na škodu prísť
do poisťovne a spýtať sa na prehod­
notenie havarijného poistenia,
prípadne si vybrať inú poisťovňu,
alebo odlišný balíček poistenia ako
bol aktuálny pre nové auto. Martin
Bajla uvádza príklad: „Veľkú úlohu
zohráva zvolený rozsah krytia.
Našim klientom, ktorí majú star­
šie vozidlá, umožňujeme naprí­
klad znížiť si cenu poistenia tak,
že si vyberú krytie s menším limi­
tom výšky normohodín. Je predpo­
klad, že nové vozidlo bude servi­
sované v autorizovanom servise.
Ten má zvyčajne vyššie hodinové
sadzby za prácu ako neautorizova­
ný servis. Ak však klient chodí so
starším vozidlom do neautorizova­
ného servisu, môže si vybrať poist­
ku s limitom napríklad 20 eur na
normohodinu a bude platiť menej.“
Pritom aj za znížené poistné
dostane adekvátne krytie svojich
nákladov.
Cena veteránov sa stanovuje
problematicky
Havarijná poistka sa v poisťov­
ni väčšinou už nedá uzavrieť pri
vozidle staršom ako 12 rokov. To je
hranica, ktorú ešte poisťovne vedia
akceptovať. Špecifickou skupi­
nou sú však veterány. Automobi­
ly omnoho vyššej hodnoty, ako
mnohé nové vozidlá.
Ing. Imrich Polák, riaditeľ odde­
lenia poistenia motorových vozi­
diel UNIQA poisťovňa, a. s., tvrdí,
že poistenie veteránov je možné
a rieši sa individuálne, teda ak ide
o havarijné poistenie. Takýto indi­
viduálny postup uplatňuje väčši­
na slovenských poisťovní. Poiste­
nie sa šije takpovediac na mieru
každého vozidla. Niektoré pois­
ťovne veterány zo svojho poistné­
ho krytia pre prípad havárie vyní­
majú úplne. Pri havarijnom poiste­
ní nie je problematický len odhad
ceny, ale aj servisné strediská. Judi­
ta Smatanová, špecialistka externej
komunikácie a hovorkyňa Union
poisťovne, a. s., vysvetľuje: „Čo sa
týka havarijného poistenia, hodno­
ta historického vozidla sa urču­
je na základe znaleckého posud­
ku a taktiež náklady na opravu
historického vozidla nie je možné
jednoznačne určiť, pretože náhrad­
né diely nie sú bežne dostupné
a takisto neexistuje sieť servisov,
ktoré by sa špecializovali na opra­
vy týchto vozidiel.“ Preto havarij­
né poistenie v prípade veteránov
nepodlieha žiadnym tabuľkovým
normám a je riešené exkluzívne
s konkrétnym majiteľom vozidla.
Veterány
PZP
majú
výhodnejšie
Dostatočne rozlíšiť staré auto od
veterána môže jedine jeho ofici­
ál­na registrácia. Oplatí sa to pri
povinnom zmluvnom poistení.
„Pre historické vozidlá – veterány,
ktoré majú preukaz historického
vozidla vydaný príslušným národ­
ným orgánom Medzinárodnej orga­
nizácie historických vozidiel FIVA,
ponúkame PZP poistenie,“ hovo­
rí Artur Šturmankin z Allianz –
Slovenská poisťovňa, a. s.
Poisťovne rešpektujú, že s veterá­
nom sa nebude chodiť bežne na
cesty a je teda znížená možnosť
nehody, vďaka čomu pristupujú aj
k redukcii ceny za PZP. „V prípa­
de historického vozidla s bežným
EC (druh použitia „S“) je potreb­
né preukázať, že ide o takéto
vozidlo a to preukazom historické­
ho vozidla. Poistné PZP pre veterá­
ny je zvýhodnené, pre vozidlá s EC
„H“ je ročné poistné vo výške 1/12
zo štandardného poistného a pre
historické vozidlá s bežným EC je
ročné poistné vo výške 1/4 štan­
dardného poistného,“ dodáva Artur
Šturmankin. Takého podmienky
uplatňujú poisťovne, ktoré poskytu­
jú poistenie aj historických vozidiel.
Čo sa však náhradných dielov týka,
majiteľ musí byť na takúto investí­
ciu pripravený. Je to skôr hobby,
ako prakticky využívaný automo­
bil, ktorý bežne opravia v servise
z havarijnej poistky.
NEXT FUTURE
53
banky a poisťovnE . Zuzana Schulczová – Neživotné poistenie treba vnímať ako pomoc v pravý čas
Zuzana Schulczová
Neživotné
poistenie
treba v nímať
ako pomoc
v pr av ý čas
Autor: Jana Ondrejka, Foto: Simona Oswaldová
V živote sa stretávame s nástrahami a rizikami, ktoré
v nás môžu vyvolať pocit neistoty. Nečakaným udalostiam sa predchádzať nedá. Vysoké škody na majetku nás
môžu poriadne zaskočiť. A práve to je úlohou neživotného poistenia – nahradiť škody spôsobené na majetku.
Myslieť na to však treba vopred a pri výbere adekvátneho
poistenia je dobré byť zorientovaný a vybrať si produkty vhodné priamo pre vás. Keď príde na lámanie chleba,
aby sa poistenie neminulo účinku. Jednou z možností je
požiadať o pomoc kompetentného a skúseného finančného agenta. Pani Zuzany Schulczovej, riaditeľky odboru
neživotného poistenia zo spoločnosti BROKER SERVICE
GROUP, s. r. o., sme sa opýtali, ako rozoznať kvalitného
finančného agenta, ale taktiež čo je nové na trhu s neživotným poistením.
54
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Zuzana Schulczová – Neživotné poistenie treba vnímať ako pomoc v pravý čas . banky a poisťovnE
NEXT FUTURE
55
banky a poisťovnE . Zuzana Schulczová – Neživotné poistenie treba vnímať ako pomoc v pravý čas
Hneď na úvod sa vás opýtam,
aké zmeny a novinky sa objavili na trhu s neživotným poistením za posledné obdobie?
Novinky sa v poslednom čase obja­
vili, najmä pri PZP, a to v podobe
rôznych pripoistení. Klient nemu­
sí mať uzatvorené havarijné pois­
tenie, ale má možnosť pripoistiť
si rôzne riziká priamo v PZP ako
napríklad poistenie proti kráde­
ži, amortizáciu, často diskutované
čelné sklá, ale aj poistenie úrazu,
stretu so zverou alebo poškodenie
vozidla výtlkom.
Dnes je zaujímavé práve svojimi
pripoisteniami aj poistenie rodin­
ných domov, bytov a domácností.
V prípade záujmu si klient môže
pripoistiť úraz členov domácnosti,
liečebné náklady domácich miláči­
kov, hrobové miesta alebo pohreb­
né náklady. V prípade, že podniká­
te v malom v oblasti poľnohospo­
dárstva, viete si poistiť aj zvieratá,
stroje a plodiny.
Oblasť neživotného poistenia
je veľmi široká. Môže klientovi pomôcť zorientovať sa práve
finančný poradca? Prečo je
výhodnejšie uzatvárať poistenie prostredníctvom finančného agenta?
Najmä preto, že klient na jednom
mieste
dostane
informácie
o produktoch viacerých poisťov­
ní, ktoré si môže ľahko porovnať.
Pritom služba finančného agenta je
pre klienta vždy bezplatná. Zname­
ná to, že klientom šetríme čas a čas
sú predsa peniaze. Ako nezávislí
agenti nie sme ovplyvnení jednou
poisťovňou tak ako zamestna­
56
NEXT FUTURE
nec poisťovne a z tohto pohľadu
je nám teda jedno, v ktorej pois­
ťovni klientovi uzavrieme poiste­
nie. Dôležité je, aby to bolo výhod­
né pre klienta. Výhodou agentov
je aj to, že vieme vybrať vhodnú
poisťovňu presne podľa potrieb
a špecifických požiadaviek každé­
ho klienta. Na jednom stretnutí
môžeme dohodnúť a uzavrieť aj tri
rôzne druhy poistenia, a to každé
v inej poisťovni. V našej spoloč­
nosti vieme porovnať jednotlivé
produkty a cenu hneď na počkanie.
Čo všetko musí profesionálny finančný agent ovládať,
aby mohol vykonávať toto
povolanie? (Vzdelanie, školenia, schopnosti, absolvovanie
skúšky atď.)
Dnes je to povolanie vyžadujúce si
mnoho vedomostí, ktoré je navyše
potrebné neustále si dopĺňať, učiť sa
a vzdelávať. Na Slovensku pôsobí 23
poisťovní, z toho je 19 takých, ktoré
sprostredkúvajú neživotné poiste­
nie. Z každej poisťovne ponúkame
niekoľko produktov. Navyše pois­
ťovne taktiež neustále prispôsobujú
a zlepšujú svoje portfóliá na základe
dopytu. S tým všetkým musíme držať
krok, preto je nevyhnutné neustále sa
vzdelávať a dopĺňať si informácie.
Okrem toho musí byť každý jeden
agent zaregistrovaný v Národnej
banke Slovenska a je nutné, aby
úspešne absolvoval skúšky.
Ako môže klient rozpoznať
kvalitného a profesionálneho
agenta?
Klient, ktorý o poistení nič nevie
a nekladie agentovi žiadne otázky,
možno rozdiel nespozoruje. Ale ak
sa o poistenie čo i len trochu zaují­
ma, chce o tom vedieť viac a kladie
otázky, na ktoré napríklad agent už
nevie odpovedať, nie je to pre agen­
ta rozhodne dobrá vizitka. Nezna­
mená to ale, že ak neviete odpove­
dať na všetky otázky hneď, ste zlý
agent. Ja stále tvrdím, že sa nedá
vedieť všetko, dôležité je vedieť,
kde nájdete správne odpovede.
Vy sama v odbore poisťovníctva pôsobíte už takmer
dve desaťročia. Aká bola vaša
kariéra? Ako a kedy ste začínali a nadobúdali skúsenosti?
Neživotnému poisteniu sa venu­
jem od roku 1996. Začínala som
v Českej poisťovni – Sloven­
sko, kde som dostala veľmi dobrý
základ. V tom čase každý zamest­
nanec musel prejsť sériou škole­
ní po jednotlivých oddeleniach.
Takže sa mi podarilo získať slušný
prehľad o tom, ako to v poisťovni
funguje a ako je jedno oddelenie
naviazané na druhé. Ja som nako­
niec pracovala na oddelení kontro­
ly poistných zmlúv. Mnoho som
sa tam naučila. Z tých vedomostí
čerpám dodnes.
Ako ste sa z poisťovne dostali
do maklérskej spoločnosti, kde
dnes šéfujete odboru neživotného poistenia?
Dostala som konkrétnu ponuku
od generálneho riaditeľa v tom
čase novovzniknutej spoločnos­
ti Broker Service Group, aby som
vybudovala a manažovala odbor
neživotného poistenia. Túto ponu­
ku som dostala na základe kladné­
DECEMBER 2014
Zuzana Schulczová – Neživotné poistenie treba vnímať ako pomoc v pravý čas . banky a poisťovnE
ho odporúčania nášho spoločného
známeho. Mojou úlohou malo byť
zaviesť a nastaviť systém a proces
fungovania.
Bola som rada, že svoje skúsenosti
môžem uplatniť a rozvíjať aj iným
spôsobom. Dnes môžem s isto­
tou povedať, že to bolo veľmi dobré
rozhodnutie. Pracujem v spoloč­
nosti Broker Service Group, s. r. o.,
od jej vzniku až po súčasnosť
a som s touto prácou nadmieru
spokojná.
Mojou snahou je však aj naďalej si
udržať a rozširovať vedomosti na
čo najvyššej úrovni, a preto sa aj ja
stále zúčastňujem rôznych školení,
seminárov a kongresov. Neživotné
poistenie sa stalo mojou srdcovou
záležitosťou a do určitej miery aj
mojím koníčkom.
Vypracovali ste sa na špecialistku vo svojom odbore.
Vediete a usmerňujete niekoľko desiatok manažérov. Vaša
kariéra sa bezpochyby dá
nazvať úspešnou. Mohli by
ste sa na základe skúseností
pokúsiť pomenovať vlastnosti,
ktoré napomáhajú k úspechu?
Za kľúčové vlastnosti, ktoré môžu
dopomôcť k úspechu, považujem
najmä zodpovednosť a disciplínu.
Každý, kto chce byť úspešný, musí
vedieť byť na seba prísny. Tiež si
myslím, že na to, aby človek robil
svoju prácu dobre, musí ju mať
skutočne rád.
Viem, že o téme charita nerada hovoríte, skôr sa snažíte konať ako rozprávať. Ale
predsa len, ste pre mnohých
Zuzana Schulczová,
manažérka neživotného poistenia, BROKER SERVICE GROUP, s. r. o.
Zuzana Schulczová pracovala šesť rokov v Českej poisťovni – Slovensko na oddelení kontroly poistných zmlúv. Svoje skúsenosti neskôr
zužitkovala v maklérskej spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, s. r. o.
Momentálne úspešne riadi oddelenie neživotného poistenia a hoci
nikdy nepredpokladala, že sa bude venovať práve poisteniu, dnes je
pre ňu táto práca koníčkom a srdcovou záležitosťou.
spolupracovníkov vzorom a to
je istá šanca, že si z vás zoberú príklad aj v tejto oblasti.
Vedeli by ste nám teda porozprávať, do akých projektov
sa zapájate a kedy ste s tým
začali?
Začala som s tým ešte v čase, keď
som pracovala v Českej poisťovni.
Oslovili ma z organizácie Konto
Bariéry. Je to projekt, ktorý pomá­
ha deťom a mladým ľuďom so
zdravotným postihnutím zvyšo­
vať kvalitu ich života. Najskôr
som bola len pravidelný prispie­
vateľ a neskôr som sa začala anga­
žovať aj aktívnejšie. Snažím sa do
zbierok zapájať aj svojich kole­
gov a spolupracovníkov. Na náš
podnet napríklad poisťovňa Uniqa
prispela vyššou sumou pre kliniku
detskej onkológie.
Taktiež som už niekoľko rokov
pravidelným darcom krvi. Vždy
ak mám pocit, že niekde môžem
pomôcť, snažím sa tak v rámci
svojich možností aj urobiť. Či už
ide o povodne, pomoc bezdomov­
com, alebo deťom z finančne slab­
ších rodín. Nemusí pritom nevy­
hnutne ísť o vysokú sumu. Ide o to
pomôcť. Je to na každom z nás.
NEXT FUTURE
57
BANKY A POISŤOVNE . SEPA na Slovensku po prvom roku bez problémov
SEPA na
Slovensku po
prvom roku bez
problémov
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Jednotná oblasť platieb v eurách Single Euro Payments Area
(SEPA) oslavuje v slovenských bankách svoje prvé výročie fungovania. Proces implementácie nebol jednoduchý. Uvedenie do
praxe sprevádzali zmeny aj novinky, na ktoré si museli zvyknúť
klienti aj finančné inštitúcie. Napriek prvotným obavám hodnotia
klienti aj banky platby SEPA ako krok správnym smerom.
Tvrdý oriešok sa rozlúskol bez
problémov
Hrnko, generálny riaditeľ a predse­
da predstavenstva QBSW, a. s., ktorá
implementovala platby SEPA v Štátnej
pokladnici, hovorí: „V rámci bankové­
ho sektora SR sme sa stretli v podstate
s oboma extrémami v rozsahu imple­
mentácie SEPA. Pomáhali sme reali­
zovať minimalistický prístup, kde bolo
cieľom obmedziť zmeny existujúceho
systému a teda zabezpečovať mini­
málnu potrebnú funkčnosť pre danú
legislatívu. Vďaka tomu boli aj nákla­
Prechod na SEPA pre väčšinu bánk
predstavoval projekt nemalého rozsa­
hu. Všetky bankové inštitúcie muse­
li na SEPA štandardy prejsť povinne.
Každá banka však predstavila svoje
vlastné požiadavky a kozmetické úpra­
vy systému, ktoré pri realizácii projek­
tu takéhoto rozsahu bolo potreb­
né zohľadniť. Proces implementácie
preto nebol všade rovnaký. Martin
58
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
SEPA na Slovensku po prvom roku bez problémov . BANKY A POISŤOVNE
dy na implementáciu nízke, bolo však
nutné pristúpiť na množstvo kompro­
misov. Na druhej strane bol prístup,
ktorý banke a jej klientom sprístupnil
všetko, čo SEPA, ako dobre mienená,
proklientsky orientovaná, celoeuróp­
ska iniciatíva ponúka.“
Prechod na SEPA bol zároveň skve­
lou príležitosťou, ako ozdraviť zabe­
hané a staré bankové informačné
systémy. To mnohé banky využili.
„Zodpovední dodávatelia v spoluprá­
ci s bankami boli schopní vyhodnotiť
vstup do SEPA ako príležitosť infor­
mačné systémy bánk prečistiť, omla­
diť, výrazne zmodernizovať procesy
a služby a pripraviť tak infraštruk­
túru banky na roky dopredu. Samo­
zrejme, tento prístup mal vplyv na
vyššie investičné náklady vynaložené
na implementáciu, no do budúcnosti
prinesie nemalé úspory na údržbe,“
dodáva Martin Hrnko.
Technická stránka veci len napĺňala,
napriek odlišnostiam zo strany bánk,
legislatívny rámec a pripravila podhu­
bie pre prakticky nové fungovanie
prevodov bankového sveta v európ­
skom priestore. „Bolo potrebné akcep­
tovať nové pravidlá nielen banka­
mi poskytujúcimi služby platobného
styku, ale aj ich klientmi, bez ohľa­
du na to, či ide o jednotlivcov alebo
firemných klientov, verejný sektor,
prevádzkovateľov clearingových systé­
mov alebo centrálne banky,“ hovo­
rí o vnímaní prechodu zo strany
bánk Elena Kohútiková, zástupkyňa
generálneho riaditeľa VÚB. Pravidlá
v bankovom svete sa prakticky zo dňa
na deň zmenili. Testy nikdy nevedia
vychytať všetky možnosti, ktoré prine­
sie ostrá prevádzka. Preto spustenie
SEPA sprevádzalo mnoho otáznikov.
Prvé ohlasy napriek malým neduhom
prinášali spokojné reakcie.
NEXT FUTURE
59
BANKY A POISŤOVNE . SEPA na Slovensku po prvom roku bez problémov
Detské chyby inkasa vyladila prax
né procesy pretransformovať do novej
podoby. Začiatky SEPA platieb sa nezao­
Zavedenie nových služieb v niektorých
bišli ani bez obmedzení inkás spojených
bankách prechádzalo plynule, niektoré
najmä s novo nasta­
si vypýtali pár dní
venými pravidlami
na odstávku svojich
platieb. „Spočiatku sa
služieb. Zaťažkáva­
„Zvýšená rýchlosť
občas stávalo, že niek­
júca skúška čaka­
torí klienti nedodrža­
la v ostrej prevádz­
si však vyžaduje aj
li pri migrácii existu­
ke najmä klientov.
dodržanie
pokynov
júcich inkás pravidlá
Jaroslav Zajac, Senior
dohodnuté s bankou,
SEPA biznis konzul­
a ostražitosť. Ani
v dôsledku čoho im
tant QBSW, a. s.,
dokonalý systém totiž
príslušné inkasá nepo­
vysvetľuje: „Klienti
nie
je
pripravený
na
kračovali v novom
určite najviac bojo­
režime a museli byť
vali s prechodom
ľudskú nedokonalosť
doriešené dodatočnou
zo
zabehnutého
a nepozornosť môže
komunikáciou banky
spôsobu inkasova­
s konkrétnym inka­
nia na novú podobu
presuny finančných
santom. Ale to boli
SEPA inkás. Tento
prostriedkov
predĺžiť.“
detské choroby, ktoré
prechod bol nároč­
sú bežnou súčasťou
ný z viacerých dôvo­
každej väčšej zmeny,“
dov. Okrem zmeny
hovorí o muchách systému Elena Kohú­
formátu čísla účtu na IBAN, ktorú klien­
tiková. Dnes je tento problém prakticky
ti poznajú aj z platieb, boli inkasanti aj
definitívne zažehnaný.
platitelia konfrontovaní s veľkým množ­
stvom nových pojmov, ktorých ekvi­
valenty v starom procese spracovania
IBAN budú čakať alternatívy
inkás neexistovali. Zavedenie mandá­
Klientov bánk bude čakať v súvislos­
tov namiesto osvedčených variabilných
ti s príkazmi SEPA ešte jedna radikálna
symbolov, identifikácia príjemcov inkás,
zmena, o ktorej hovorí Zuzana Eliášo­
viacnásobné inkasovanie, nové možnos­
vá z ČSOB Finančnej skupiny: „Klienti –
ti inkasovania, to boli všetko problema­
spotrebitelia dnes ešte môžu zadávať plat­
tické časti SEPA inkás, ktoré zapríčinili
by až do februára 2016 aj v starom formá­
neuhradenie nejedného inkasa.“
te – takzvanom BBAN-e. Banka im ich
prekonvertuje v tomto období automatic­
Možno hodnotiť, že dobre navrhnuté
ky.“ Času zvyknúť si na nové formáty je
kontrolné procesy v bankách síce postup­
dosť a osvetou už banky dnes používate­
ne pomohli klientom dopracovať sa
ľov motivujú k používaniu IBAN formy,
k správnemu spôsobu inkasovania v SEPA
aby sa pri konečnom prechode čo najviac
priestore, no niektorí inkasanti, dokonca
eliminovali komplikácie s novým tvarom
veľké podniky v sieťových odvetviach so
bankového účtu. Samotné banky však
státisícmi zákazníkov, ešte stále zaostá­
vidia možné obmedzenia IBAN-u. „Pamä­
vajú. Hlavným dôvodom často je, že sa
tať si 24 znakov bude ťažšie. Je možné, že
im dodnes nepodarilo svoje staré inkas­
aj vďaka tomu budú čoraz populárnejšie
60
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
SEPA na Slovensku po prvom roku bez problémov . BANKY A POISŤOVNE
iné alternatívne riešenia, napríklad plat­
by na mobilné telefónne čísla (Viamo).
Pre klienta bude jednoduchšie poslať
platbu na kontakt v mobile, ako prepiso­
vať IBAN,“ hovorí o alternatívach Luká­
ša Tomisa hovorca online banky Zuno.
Je to však len jedno z mnohých riešení
a je predpoklad, že banky do konečné­
ho prechodu ponúknu aj ďalšie alterna­
tívy, ako sa vyhnúť potrebe pamätať si
komplikovaný číselný kód. Mnoho klien­
tov sa obávalo, či práve viac čísel nebude
spôsobovať viac chýb. Ako hovorí Elena
Kohútiková, táto obava je bezpredmetná a
k chybám už ani dnes nedochádza, keďže
bankové systémy kontrolujú zadanie účtu
v tvare IBAN a neumožnia ukončiť zada­
nie s chybou v IBAN-e.
inkaso automaticky, na základe mandá­
tu od príjemcu inkasa. Klienti tak nemu­
sia chodiť do banky osobne, čo taktiež
oceňujú,“ vysvetľuje prínos, ktorý oceňu­
jú klienti, Lenka Lendacká, hovorkyňa
Poštovej banky. Dobrý ohlas je najmä na
jednotné lehoty prevodov v rámci SEPA
zóny do druhého dňa. Klienti taktiež
oceňujú transparentnosť, pretože plat­
by sú realizované v celej výške prevodu a
banky si nestrhávajú za prevod poplatky.
Zvýšená rýchlosť si však vyžaduje aj
dodržanie pokynov a ostražitosť. Ani
dokonalý systém totiž nie je pripravený
na ľudskú nedokonalosť a nepozornosť
môže presuny finančných prostriedkov
predĺžiť. „Klientom odporúčame dbať
aj na bezpečnosť a overovať si správnosť
Výhodou sú poplatky aj skrátený čas údajov na zasielaných platbách, najmä
ak vstupujú do nových obchodných
čakania
vzťahov. Hoci sa odmietnuté a vráte­
Zavedenie zmien nebolo samoúčel­
né prevody riadia podľa štandardných
né a počiatočný diskomfort súvisia­
pravidiel, nie vždy je vrátenie chybných
ci s novými podmienkami sa dnes
platieb také pružné, ako by si klienti
pretavil do nových aktívnejších služieb
predstavovali,“ hovo­
bankového sektora,
rí Katarína Kellen­
ktorý oceňujú všet­
bergerová, riaditeľ­
ci účastníci trhu. „Po
prechode na SEPA
„Klientom odporúčame ka platobného styku
Slovenskej sporiteľne.
platby je vykonávanie
dbať aj na bezpečnosť
Sú to však anomálie,
platieb do zahraničia
ktoré sa vyskytova­
jednoduchšie a rých­
a overovať si správnosť
li aj pred SEPA plat­
lejšie. Klienti v poboč­
údajov
na
zasielaných
bami a vždy s istým
ke zadávajú platby na
platbách, najmä ak
percentom chybo­
jednotných tlačivách,
vosti treba počítať.
či posielajú finan­
vstupujú do nových
cie v rámci Sloven­
obchodných vzťahov.“
Rok fungovania SEPA
ska alebo do zahra­
na Slovenku oceni­
ničia. To isté platí aj
li banky aj samotní
pre internetbanking.
klienti. Napriek tomu,
Veľkou výhodou je aj
že proces nie je stále v konečnej podobe,
rovnaká výška poplatkov pri domácom
funguje spoľahlivo a bankový svet zmenil
a zahraničnom prevode. Navyše, Pošto­
výrazne k lepšiemu.
vá banka klientom zriadi povolenie na
NEXT FUTURE
61
REDAKčNÁ RADA . Next Future v poisťovni Wüstenrot
Redakčná rada
Next Future
v poisťovni Wüstenrot
Autor: Jana Ondrejka, Foto: redakcia
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí redakčnej rady sme sa s našimi členmi stretli vo Wüstenrot poisťovni, a. s. Výber lokácie bol
odpoveďou na milé pozvanie ďalšieho člena našej redakčnej rady. Do
priestorov svojej domácej firmy nás tentoraz pozvala pani Zuzana
Lauermanová.
N
a najvyššom poschodí budo­
vy Wüstenrot poisťovne, a. s.,
na Mlynských Nivách sme
preberali nasledovné aktuálne témy:
62
Slovensko, a. s., pán Vladimir Vaňo.
Svoj pohľad prezentovali aj zástupcovia
ostatných prítomných bánk.
Bankový dohľad
Poistenie bánk proti bankovej
lúpeži
K téme zjednotenia dohľadu nad banka­
mi do diskusie prispel svojím názorom
najmä hlavný analytik banky Sberbank
Zaujímavá bola aj diskusia na tému
poistenie bánk proti bankovej lúpe­
ži. Zaujímali nás lúpežné prepadnutia
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Next Future v poisťovni Wüstenrot . REDAKčNÁ RADA
kamenných pobočiek vs. internetové podvody a krádeže
(phishing a pod.). Kvôli bezpečnostným pravidlám boli
banky vo svojich vyjadreniach skôr opatrnejšie. Nako­
niec sa však diskusia predsa len rozbehla a viac o tejto
téme sa môžete dočítať v magazíne NEXT FUTURE.
Zmeny pravidiel pri poskytovaní hypotekárnych úverov
Pravdepodobne najdlhšie sa na redakčnej rade deba­
tovalo o aktuálnej tematike, týkajúcej sa hypotekár­
nych úverov. Na odporúčanie NBS sa budú od nové­
ho roka meniť niektoré pravidlá pri poskytovaní hypo­
ték. Téma zaujíma mnohým, ako budúcich žiadateľov
o hypotéku, tak aj finančných agentov, preto sme aj
v NEXT FUTURE tejto problematike venovali náleži­
tú pozornosť.
Poistenie zimných športov
Poistenie zimných športov patrí v tomto období
taktiež k aktuálnym témam, a preto aj v tomto prípa­
de sa zúčastnení pomerne aktívne zapájali do diskusie.
Jednotlivé poisťovne nás oboznámili so svojou ponu­
kou produktov a taktiež upozornili na možné neprí­
jemnosti, ktoré môžu počas zimnej dovolenky nastať.
Zoznámili sme sa tiež so štatistikami úrazov počas
zimných mesiacov
Poistenie zodpovednosti za škodu
Posledná téma, ku ktorej sme sa na zasadnutí dosta­
li, bola: Poistenie zodpovednosti za škodu pri výko­
ne povolania. Konkrétne išlo napríklad o poistenie
za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentových
zástupcov, výkonom činnosti daňových poradcov,
notárov, stomatológov alebo činnosti z oblasti klinic­
kej psychológie atď.
Viac o diskutovaných témach sa dočítate na www.nextfuture.sk.
Keďže ďalšie stretnutie redakčnej rady sa bude konať
až v novom roku 2015, radi by sme všetkým našim
členom poďakovali za skvelú spoluprácu, pomoc
a profesionálny, ale zároveň priateľský dohľad nad
naším časopisom NEXT FUTURE. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
NEXT FUTURE
63
investíCIE . Ligot zlata bledne
Ligot zlata
bledne
Autor: Zuzana Kočišová, Foto: Stockfresh
Cena zlata sa po lete motá okolo štvorročných minimálnych hodnôt. I keď za posledné dni sa dravejšie odrazila
smerom nahor, vyhliadky ďalšiemu rastu veľmi neprajú.
Z
európskej mene. Lacnejší dolár urobil
zo zlata, ktorého cena sa kótuje práve
v tejto mene, pre držiteľov iných mien,
menej drahú, a preto atraktívnejšiu
alternatívu, čo sa prejavilo ich zvýše­
ným dopytom.
lato od leta stráca obdivo­
vateľov. Jeho cena postupne
klesla od úrovne 1 300 dolá­
rov (cca 1 040 €) za trójsku
uncu (31,1 g) až pod 1 150 dolárov
v závere októbra, čo je pokles o takmer
12 percent za tri mesiace. Zlato tak
atakovalo svoje rekordne nízke úrovne
spred štyri a pol roka. Naposledy stála
unca zlata tak málo na jar 2010. Veľmi
podobný je vývoj ceny striebra.
Celkovo má zlato klesajúci trend čo
sa týka záujmu investorov posledné
dva roky.
Kartami mierne zamával novem­
ber, keď sa cena za uncu žltého kovu
vyšvihla opäť k blízkosti hranice
1 200 dolárov. Nejde o náhodný skok.
Zlatu v predposledný mesiac roka
pomohlo mierne oslabenie americ­
kého dolára, najmä voči jednotnej
64
NEXT FUTURE
Silnejúci dolár
Ak by sa však na cenu zlata prihlia­
dalo čisto len v súvislosti s predik­
ciou budúceho kurzu dolára, nevy­
zerá to s ním na najbližšie obdobie
ružovo. Ako odhaduje hlavný ekonóm
VÚB banky Zdenko Štefanides, dolá­
ru sa voči ostatným menám a najmä
euru má v najbližšom období viditeľ­
ne dariť. To cenu zlata pre investorov
opäť zdvihne.
„Hlavným dôvodom, prečo dolár až
doteraz neposilňoval, bola expanzívna
politika americkej centrálnej banky –
DECEMBER 2014
Ligot zlata bledne . investíCIE
FED-u. Do obehu dodávala nové dolá­
re rýchlym tempom v rámci programu
takzvaného kvantitatívneho uvoľňo­
vania. Tento program ,tlačenia peňazí‘
však FED postupne tento rok utlmo­
val, až ho v uplynulom mesiaci úplne
ukončil,“ objasňuje potenciál budúce­
ho posilňovania sa dolára Štefanides.
Bez ohľadu na to, či zlato kvôli tomu bude
drahšie, alebo bude pokles jeho ceny
pokračovať, jedným z najväčších kupcov
zlata v tomto roku pravdepodobne ostane
Ruská centrálna banka. Na jej apetít po
tomto kove upozornila v novembri spra­
vodajská agentúra Reuters.
Ruský ťah
Ruské firmy pôsobiace v oblasti ťažby
zlata čelia kvôli sankciám Európy
a ďalších „západných“ štátov výrazné­
mu poklesu odbytu, keďže ich zahra­
niční odberatelia svoje obchody
s nimi stopli. Ruská centrálna banka
tak cez najväčšie komerčné miestne
banky, ako Sberbank či VTB, od nich
zlato vykupuje. Ako vyčíslila agen­
túra Reuters, len od začiatku tohto
roka sa rezervy fyzického zlata ruskej
banky bánk navýšili o 115 ton zlata.
Pre porovnanie za celý rok 2013 a 2012
banke pribudlo po zhruba 75 ton tohto
kovu. Ruská centrálna banka sa tak
stáva jedným z najväčších vlastníkov
tohto kovu.
Či jej apetít bude stačiť na vyrovna­
nie tlaku na ďalší pokles ceny zlata,
sa odhadnúť nedá. V každom prípade
už dosť značné množstvo „umelých“
dolárov v obehu v kombinácii s ohlá­
seným menovým uvoľňovaním Európ­
skou centrálnou bankou žltému kovu
najbližšie mesiace veľmi nepraje.
NEXT FUTURE
65
REALITY . Ako kupovať nehnuteľnosť s cieľom jej ďalšieho prenájmu
Ilustračná vizualizácia: Oščadnica
66
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Ako kupovať nehnuteľnosť s cieľom jej ďalšieho prenájmu . REALITY
Ako kupovať
nehnuteľnosť
s cieľom jej
ďalšieho prenájmu
Autor: Ing. Martin Čapo, CEO Riešime bývanie, viceprezident NARKS
Realitný trh sa pomaly prebúdza. Na trh prichádzajú novostavby,
ktoré sa svojimi podmienkami dokážu priblížiť krízou pošramotenému apetítu kupujúcich. I keď kúpa s cieľom prenájmu nie je ešte
zďaleka taká častá ako pred krízou, začína si opäť získavať stratenú dôveru. Ponúkam preto pár rád, ako v takýchto prípadoch
postupovať.
K
úpa s cieľom prenajímať
si vyžaduje, aby sa na ňu
pozeralo inou optikou ako
na bežnú kúpu nehnuteľ­
nosti určenej na vlastné bývanie. Ide
sčasti o investičné rozhodnutie, no
treba zohľadňovať faktory, ktoré robia
nehnuteľnosť atraktívnu z krátko­
dobého hľadiska.
Rozhodnúť sa nehnuteľnosť prenají­
mať znamená hlavne byť schopný nájsť
spoľahlivých
nájomcov,
dohodnúť
s nimi podmienky prenájmu, udržiavať
nehnuteľnosť v užívaniaschopnom stave,
a na konci mať z tejto aktivity výnos
(resp. nebyť v prevádzkovej strate).
Mnohí sa domnievajú, že kúpa nehnu­
teľnosti s cieľom prenájmu je nielen
NEXT FUTURE
67
REALITY . Ako kupovať nehnuteľnosť s cieľom jej ďalšieho prenájmu
bezpečná, ale aj pomerne bezstarostná investícia. Tu je
niekoľko kľúčových bodov, ktoré treba mať pri takejto
kúpe na pamäti:
1. Kritériá výberu a finálny výber nehnuteľnosti by mali
zabezpečiť, že nehnuteľnosť bude relatívne ľahko
prenajímateľná (malo by ísť o nehnuteľnosť vyhľadá­
vanú čo najväčšou skupinou nájomcov v danej loka­
lite), a že pomer kúpnej ceny a ostatných nákladov na
prenájom (rekonštrukcia, údržba, služby, atď.) voči
výnosu z prenájmu bude čo najpriaznivejší. Nepod­
liehajte pri výbere svojim vlastným súkromným
preferenciám, zvlášť, ak ste nemali predošlú osob­
nú skúsenosť s nájmom. Ak máte možnosť, využite
služby realitného profesionála, špecializujúceho sa
na prenájom, požiadajte ho o radu pri špecifikácii
ideálnej nehnuteľnosti na prenájom v danej lokalite
a pri danom rozpočte. Riaďte sa kritériom rentabili­
ty (pomer vložených prostriedkov a výnosu z nájmu)
a prípadne likvidity.
2. Kalkulujte výnos z prenájmu konzervatívne. Ak
plánujete využiť ako zdroj financovania hypote­
kárneho úveru mesačné nájomné v plnej výške,
každá nepredvídaná udalosť môže spôsobiť prob­
lémy s vašimi financiami. Preto je nevyhnutné
počítať aj s obdobiami, keď nehnuteľnosť nebude
obsadená (minimálne jeden, ale bezpečnejšie je
počítať s dvomi mesiacmi v roku). Ďalej počítajte
s nákladmi na udržiavanie a úpravy nehnuteľnos­
ti pri zmene nájomcov (približne do výšky jedné­
ho mesačného nájmu), ako aj ostatné náklady na
realizovanie prenájmu (služby právnika či realit­
nej kancelárie).
3. Nezabudnite na daňové povinnosti súvisiace
s prenájmom nehnuteľnosti. Ako prenajímateľ
sa musíte zaregistrovať na príslušnom daňovom
úrade, vo svojom daňovom priznaní priznať výšku
inkasovaného nájmu, a z tohto príjmu zaplatiť
daň. V prípade dlhodobého prenájmu ste povinní
o tomto fakte informovať aj banku (zvyčajne to je
uvedené v podmienkach úveru).
4. Ak nemáte právne vzdelanie alebo predošlú skúse­
nosť s prenájmom, určite využite služby realitnej
kancelárie a právnika, či už pre hľadanie nájomcu,
alebo prípravu dobrej nájomnej zmluvy. Ich overené
68
NEXT FUTURE
Martin Čapo
postupy vám ušetria množstvo starostí v prípadoch
delikventných nájomcov (napr. formou platby nájmu
vopred alebo bezpečnostného depozitu) či nájom­
cov, ktorí odídu z nájmu predčasne (prostredníc­
tvom dostatočne dlhej výpovednej lehoty zakotve­
nej v zmluve alebo dostatočne vysokého depozitu).
5. Počítajte so sezónnosťou na trhu prenájmov. Ak
kupujete nehnuteľnosť mimo alebo po obdo­
bí vrcholu (zvyčajne september a január), počí­
tajte s dlhším obdobím potrebným na nájdenie
nájomcu. Aby ste sa vyhli strate mesačného nájmu
z dôvodu neprenajatia nehnuteľnosti, ponúknite
nižšiu výšku mesačného nájmu v prvom období.
To platí zvlášť pre prípad, keď financie z prenájmu
využívate na splácanie hypotekárneho úveru.
Byť prenajímateľom znamená mať prácu na „vedľajší
úväzok“ (pokiaľ nevyužívate na všetko služby realitnej
kancelárie). Kontrola platieb nájomcu, úhrady účtov,
bežná aj havarijná údržba, a podobne si skrátka vyža­
dujú čas a aj zručnosti. Ak nie ste osobou, ktorá na
toto všetko bude mať silu i voľný čas, zvážte iné spôso­
by, ako zhodnotiť svoje prostriedky, prípadne využite
služby realitného profesionála špecializujúceho sa na
nájomný servis.
DECEMBER 2014
REALITY
SEKCIA REALITY VZNIKÁ V SPOLUPRÁCI S PORTÁLOM
REALITY.SK, ČASOPISOM REALITYSK A NÁRODNOU
ASOCIÁCIOU REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA.
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SÚČASNOM DIANÍ NA DOMÁCOM
A ZAHRANIČNOM REALITNOM
TRHU, ATRAKTÍVNE INVESTIČNÉ
R
PRÍLEŽITOSTI AKO AJ PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÉ PREHĽADY
CIEN REZIDENČNÝCH I KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ NÁJDETE
KAŽDÝ MESIAC U NÁS V NEXT FUTURE.
ROZVOJ osobnosti . To, čo klienti chcú, verzus to, čo potrebujú!
To, čo
klienti chcú,
verzus to, čo
potrebujú!
Autor: James M. Heidema, Foto: archív autora
Finanční agenti sa často nachádzajú v ťažkej situácii, keď spolu so
svojimi existujúcimi a potenciálnymi klientmi získavajú fakty a nastavujú ciele. Finančný agent by mal hľadať medzery v tom, kde je klient
dnes (current situation) a kde by chcel byť v budúcnosti (desired situa­
tion) v súvislosti s finančným plánovaním a cieľmi.
70
Medzera (gap) je rozdiel medzi súčasnou
a želanou situáciou. Naša úloha, ako finanč­
ných poradcov, je pomôcť klientom túto
medzeru vyplniť. Pri určovaní toho, čo
túto medzeru vlastne tvorí, musíme hľadať
rovnováhu medzi skutočnými, verbálnymi či
emočnými túžbami klienta na jednej strane
a praktickými tvrdo naplánovanými potre­
bami, ku ktorým by mal finančný plán viesť,
na strane druhej.
Tiež vieme, že ak sa stane to najhoršie a klient
príliš skoro umrie, životné poistenie rodinu
ochráni lepšie než sporiaci či investičný účet.
Výzva prichádza vtedy, keď chce niečo, čo
možno vôbec nepotrebuje. Ako viete, že je
„sexy“ alebo „cool“ investovať peniaze a zase
naopak, že nie je „sexy“ ani „cool“ mať život­
nú poistku, prípadne poistné krytie prípa­
dov možného hendikepu či vážnej choroby?
1. Predčasná smrť: Ak klient zomrie
príliš skoro, jeho rodina čelí emoč­
ným aj finančným problémom. S emoč­
nou stránkou nedokážeme urobiť nič,
môžeme však pomôcť v oblasti financií.
My, prostredníctvom našich poistných
NEXT FUTURE
Ako teda klientovi pomáhame rozlišo­
vať medzi tým, čo chce a tým, čo potrebuje?
Pomáhame mu robiť zodpovedné a kompe­
tentné rozhodnutia použitím určitej formy
rizikovej analýzy. Tu sú niektoré riziká,
ktorým by klient mohol čeliť:
DECEMBER 2014
To, čo klienti chcú, verzus to, čo potrebujú! . ROZVOJ osobnosti
produktov a služieb, môžeme pomôcť
rodine udržať si ten istý dom, platíme
väčšinu, ak nie všetky účty, poskytujeme
mesačný príjem a asistujeme deťom pri
štúdiu na univerzite.
2. Vážna choroba: Ak klient bojuje s vážnou
chorobou, môžeme pokryť významné
liečebné náklady a poskytnúť klientovi
peniaze.
3. Hendikep: V prípade, že klient trpí
dočasným, alebo trvalým zdravotným
postihnutím, dokážeme jemu a jeho rodi­
ne poskytnúť mesačný príjem, aby platil
účty a udržal si rovnaký životný štandard
ako mal predtým, než prišlo postihnutie.
4. Pohotovostný fond: S našou pomocou si
klient môže vytvoriť pohotovostný fond
v hodnote od troch do šiestich mesač­
ných platov. Tieto prostriedky sa môžu
použiť napríklad na opravu strechy, auta,
prípadne vtedy, keď sa pokazia domáce
spotrebiče.
5. Plán úspor: S našou pomocou si môže
klient vybudovať zvyk sporiť si do budúc­
na napríklad na nový byt či dom, prípad­
ne kúpu auta či peknú dovolenku.
6. Plán na dôchodok: Prostredníctvom
pomoci, ktorú poskytujeme, môže­
me klientovi asistovať pri pláne tvorby
penzijného fondu. Ten mu umožní udržať
si na dôchodku rovnaký životný štýl.
Klient si s našou pomocou musí určiť vlast­
ný rebríček priorít, v ktorom si zoradí šesť
vlastných rizík. Prostredníctvom starostlivej
analýzy môžeme klientom pomôcť pochopiť
rozdiel medzi tým, čo chce a tým, čo potrebu­
je. Potom si môžu vytvoriť a osvojiť si pevný
a solídny finančný plán.
NEXT FUTURE
71
Chcem pomôcť mladým ľuďom, aby sa stali úspešnými
Mária Zuzkovičová
Chcem pomôcť
mladým ľuďom,
aby sa stali
úspešnými
Autori: Jana Ondrejka a Marek Mittaš
Mária Zuzkovičová koketovala v začiatkoch svojej kariéry
s módnym biznisom. Plánovala udávať trendy a svoj talent
rozvinúť vo vlastnej návrhárskej dielni. Svoj osud nakoniec
spojila s poisťovníctvom a dnes je oblastnou riaditeľkou životnej siete Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Chuť niečo v živote
dokázať ju však neopustila a momentálne určuje trendy v poisťovníctve. Spolu s ostatnými manažérmi v spoločnosti Allianz
sa jej podarilo nájsť kľúč na výchovu mladých lídrov z radov
generácie Y. „Ušila“ pre nich dômyselný „návod na úspech“
a s úsmevom na tvári hovorí, že je veľmi šťastná, keď môže
dopomôcť iným stať sa úspešnými.
Mali ste plány presadiť sa ako
návrhárka, no nakoniec ste prešli
k poisťovníctvu. Sú to dva odlišné
svety. Ako sa vám podarilo zmeniť
naladenie?
to celom tak. Vždy som si vyberala prácu,
pri ktorej by som mala možnosť tvoriť
a robiť svet tak trochu lepším, no záro­
veň by sa mi dostalo aj uznania zo strany
môjho okolia. Poisťovníctvo som za tento
typ biznisu nepovažovala, no nakoniec
som zistila, že sa dá robiť so cťou a bez
toho, aby som ľudí „otravovala“. Trvalo
mi štyri mesiace, počas ktorých som sa
vyrovnávala s tým, čo robím a tak trochu
K poisťovníctvu som sa dostala náhodou.
Stretla som môjho známeho, ktorý mi
ponúkol zaujímavú možnosť kariérneho
rastu. Na začiatku som si rovnako mysle­
la, že ide o úplne rozdielne svety, no nie je
72
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Chcem pomôcť mladým ľuďom, aby sa stali úspešnými
som bojovala sama so sebou. Prišli
prvé Vianoce v novej práci a mne priš­
la veľmi milá SMS-ka od spokojného
klienta. Tú dnes vnímam ako impulz,
ktorý diametrálne zmenil môj
prístup. Zároveň ma to „naštar­
tovalo“ a onedlho nato som sa
stala vo firme skokanom roka.
Pochopila som, že aj poisťovníc­
tvo sa dá robiť dobre a že svojou
prácou a správnym prístu­
pom môžem ľuďom pomôcť.
S veľkým entuziazmom som
sa začala vzdelávať a učiť sa od
úspešných manažérov, ktorí vo
firme pôsobili.
ktoré mal nárok a vtedy som si pove­
dala, že pomáhať ľuďom v otázkach
financií má zmysel a je to dôležité.
Hoci niekedy aj nezištne.
Pamätáte si ešte dnes na
podrobnosti takpovediac
„osudnej“ SMS, ktorá vás
uistila, že ste sa vybrali
správnym smerom?
Na také momenty sa nezabú­
da. Bol to klient, ktorý potre­
boval úver. Zároveň však chcel
mať spoľahlivo zaistenú rodinu
pre prípad, keby sa mu náho­
dou niečo stalo. Osobne som
mu pomáhala nájsť a vybrať ten
najvýhodnejší úver aj krytie.
Moja práca tomuto človeku evident­
ne pomohla. Nebolo to žiadne zvone­
nie pri dverách a ani vnucovanie sa
s ponukou životnej poistky. Uvedo­
mila som si, že som vlastne pomohla
klientovi zbaviť sa mnohých staros­
tí. Navyše, mal aj kamaráta, ktorý
potreboval pomôcť so zamietnu­
tým plnením v konkurenčnej firme.
Nemal mu kto poradiť, čo sa stáva
bežne. Na odporúčanie známeho
skúsil teda osloviť mňa. Ja som síce
z tejto práce nemala žiaden biznis, ale
podarilo sa mi vybaviť mu krytie, na
Následne sa vaše úspechy vo
finančníctve dostavili už relatívne rýchlo. Čím to bolo? Vedeli by
ste pomenovať základné atribúty, ktoré pomohli vášmu rýchlemu napredovaniu a úspechu?
Ak chce byť človek v tomto odvetví
úspešný, potrebuje sa neustále vzde­
lávať. Myslím tým denne si dopĺňať
vedomosti a učiť sa niečo nové. Brať si
príklad od tých úspešnejších a nasá­
vať nové informácie. Mám to šťastie,
že v Allianz sa na vzdelávanie vždy
kládol dôraz a zamestnanci majú
dostatok možností absolvovať škole­
nia či vzdelávacie kurzy, kde sa môžu
mnoho naučiť a rozvíjať svoje zruč­
nosti. Človek, ktorý chce, má záujem
a je dostatočne vnímavý, si
z každého školenia a seminára
niečo odnesie. Navyše, pracuje
tu mnoho úspešných a schop­
ných manažérov, od ktorých sa
môžeme taktiež veľa naučiť. Ja
som napredovala presne týmto
spôsobom. Zároveň som však
chcela byť odlišná, lepšia ako
90 % ľudí, ktorí robia v odbore
poisťovníctva a keď sa to člove­
ku podarí, stáva sa, pochopi­
teľne, úspešným. Vždy som
sa zaujímala o potreby ľudí,
počúvala som ich a na zákla­
de toho som im navrhovala
riešenia. Nechávam ľudí, aby sa
sami rozhodli, čo potrebujú. Je
to úplne iný prístup ako ponú­
kať len nové produkty a hotové
riešenia. Vedela som aj oceniť
a pochváliť človeka, ktorý už
mal poistenie. Ak ho mal nasta­
vené dobre a bol vynikajúco
krytý, ocenila som to a nesnažila
som sa s ním nasilu spraviť ďalší
biznis. Ľudskosť bola moja priorita,
ktorú som vždy presadzovala a práve
vďaka nej a nie tvrdým bezohľadným
lakťom, som stúpala v kariére vyššie.
Najskôr ste pracovali ako
obchodníčka, v čom sa vám veľmi
dobre darilo. Potom ste riadili
obchodný tím a dnes vychovávate riaditeľov a špecializujete sa
najmä na výchovu mladých ľudí.
Ako sa vám s nimi pracuje?
Tri a pol roka som pracovala ako
obchodníčka. Dosiahla som umiest­
NEXT FUTURE
73
Chcem pomôcť mladým ľuďom, aby sa stali úspešnými
nenie v Klube prezidenta a prepraco­
vala som sa medzi top obchodníkov.
Nakoniec mi môj vtedajší nadria­
dený navrhol, či by som neviedla
časť jeho skupiny. Tým som vlast­
ne odštartovala novú kariéru. Po
pol roku som si začala budovať svoj
vlastný tím. Snažila som sa vycho­
vávať ľudí tak, aby ľuďom predovšet­
kým pomáhali a nemysleli vždy len
na to, ako za každú cenu zarobiť.
Ubehlo tri a pol roka a ja som cítila,
že potrebujem ísť ďalej. Stala som sa
oblastnou riaditeľkou. Nevychová­
vala som už obchodníkov, ale mana­
žérov. Mala som dostatok skúsenos­
tí, s ktorými som sa mohla podeliť.
Ako uvádzate, zamerala som sa
najmä na mladých ľudí. Hovorí­
me o tzv. generácii Y, ktorá má často
problém s disciplínou a adaptovaním
sa v bežnom pracovnom procese (ako
sme ho poznali doposiaľ). Majú prob­
74
NEXT FUTURE
lémy s rešpektovaním autorít. Ale na
druhej strane sú dynamickí, majú
„drive“. Sú činorodí a majú veľmi veľa
energie. Preto je potrebné nasmerovať
tú energiu účelne a správnym smerom.
Ponúknuť im uplatnenie. Neustále
si vyžadujú spätnú väzbu a vedia ju
okamžite implementovať do praxe.
Žijú Facebookom a zábavou, chcú sa
zabávať aj v práci. Potrebujú úplne iné
impulzy a najmä chcú cítiť, že úspech
môžu dosiahnuť veľmi rýchlo.
Milujem prácu s mladými ľuďmi
a to najmä pre tú nezvyčajnú, silnú
energiu, ktorá je priam očividná.
Rozhodla som sa vytvoriť program,
vďaka ktorému budeme vychovávať
manažérov s novátorským prístu­
pom. Mladí ľudia majú predsa úplne
iné myslenie, ciele aj predstavy
o živote ako mali generácie, ktoré tu
boli pred nimi. Dnes mám vo svojej
skupine približne 40 mladých ľudí.
Vedeli by ste nám priblížiť, ako
projekt funguje v praxi?
Firma mi umožnila rozbehnúť
projekt v ktorom formujem a „vytvá­
ram“ nových riaditeľov a ja sa veľmi
rada touto cestou vydám. Ako som
už spomenula, baví ma pracovať
s mladými ľuďmi a teším sa, keď
vidím, že niektorým viem pomôcť
k úspechu. Práca s nimi je v mnohom
úplne odlišná ako práca s manažér­
mi a riaditeľmi „staršej“ generá­
cie. V prípade generácie Y pracuje­
me s ľuďmi, ktorí si zásadne tyka­
jú a často tykajú aj nadriadeným.
Ich lojalita sa nevzťahuje ani tak na
firmu, ako skôr na tím, v ktorom
pracujú. Vnímajú svet ako sieť, nie
ako hierarchickú štruktúru. Odliš­
ným prístupom sa mi darí dosiah­
nuť, že manažéri rôznych generácií
sa vo výsledku vedia dokonale dopĺ­
ňať a spolupracovať. Nemôžeme ku
DECEMBER 2014
Chcem pomôcť mladým ľuďom, aby sa stali úspešnými
generácii Y pristupovať štandard­
ným modelom. To by nefungovalo.
Treba im dať možnosti realizovať sa
tak, ako to cítia oni sami. Výsledky
sú jednoducho lepšie. Vychovávam
a pripravujem tým nielen nových
manažérov a riaditeľov, ale pomá­
ham budovať aj nový koncept pois­
ťovníctva, a to ma skutočne napĺňa.
Čo na základe vašich skúseností
radíte mladým ľuďom hladným
po úspechu a sebarealizácii?
Najťažšie je nájsť človeka, ktorý sa
vie do práce celý ponoriť. Ak chce­
te zažívať úspechy, potrebujete enor­
mnú disciplínu. Len čo ľudia prijmú
zodpovednosť za svoje činy, oveľa
rýchlejšie sa posúvajú dopredu. Mladí
ľudia potrebujú mať víziu a chcú
vedieť, ako rýchlo sa k nej dopracu­
jú. Nechcú čakať 20 rokov a chcú
mať v práci zábavu. Chcú fungo­
vať aj inými spôsobmi. Chcú robiť
v tímoch, vytýčia si smer a vedia sa
navzájom potiahnuť.
Máte dvoch synov a manžela –
svoju rodinu, ale ako vás tak
počúvam, aj pomerne náročnú
prácu, pôsobivú kariéru a pred
sebou veľkú výzvu. Dokážete
zvládnuť a zharmonizovať aj tieto
dva svety – rodinu a kariéru?
Každý úspech si nesie so sebou daň.
To si treba uvedomiť. Pri budo­
vaní kariéry som veľa času doma
netrávila. Mám manžela, ktorý mi
dokáže byť v domácnosti veľkou
oporou. Bez problémov mi pomáha
aj v kuchyni a ja sa nemusím trápiť
vecami, ktoré ženy každodenne
musia riešiť. Môj starší syn už pracu­
je a mladší maturuje. Cez víkendy
Generácia Y
Generácia Y je pomenovanie pre vekovú kategóriu detí narodených v rokoch 1985 až 1995. Dnes už často označuje aj generáciu narodenú medzi rokmi 1976 až 2000. Pojem prvý raz použili v auguste 1993 v magazíne Advertising Age. Je chápaná ako
nasledovník generácie X.
Môže sa označovať aj ako internetová generácia iGen, online
generácia alebo Millennials.
Internet vníma ako prostriedok na uľahčenie života, alebo
pracovný nástroj, ale aj ako súčasť súkromného života a zábavy. Charakteristické pre generáciu Y je aj vytváranie virtuálnych
priateľstiev a komunít. Kladú vysoký dôraz na potrebu niekam
patriť, byť súčasťou skupiny. Chcú byť v skupine uznávaní, obdivovaní, ale zároveň jedineční. Nechýbajú im ambície a chuť byť
úspešnými v profesionálnom živote, no zároveň chcú žiť naplno.
Život, ale aj práca ich musí predovšetkým baviť. Pre generáciu
Y je tiež typická omnoho väčšia tolerancia k iným rasám, národnostiam aj sexuálnej orientácii.
Generácia X
Generáciu X sa nedá jednoznačne zadefinovať, pretože je
pomerne nehomogénna. Hodnoty, postoje a správanie úzko
súvisia s fázou životného cyklu, skúsenosťami a sociálnym
a ekonomickým postavením. Väčšina predstaviteľov tejto
generácie sa považuje za individualistov. Napriek tomu často
nasledujú trendy. Hranica generácie X nie je zadefinovaná
jednoznačne. Zväčša sa tým myslí generácia ľudí narodených
v období povojnového ústupu a populačného boomu (deti
narodené medzi rokmi 1960 a 1980).
Medzi základné charakteristiky patrí obozretnosť a vysoké
uvedomenie si hodnoty vecí. Nedôverujú sľubom ani presviedčaniu o rýchlom úspechu. V ich životných hodnotách a prioritách dominujú viac skúsenosti ako materiálne statky.
a po večeroch sa snažíme nájsť si na
seba čas. Bez manžela, akým je ten
môj, by som to zrejme nedokáza­
la. Vždy mal pochopenie pre moje
ambície a sny. Jeho oporu a pocho­
penie si veľmi vážim.
NEXT FUTURE
75
Foto: Stockfresh
rozvoj osobnosti . Ples – najvyššia forma zábavy
Ples
najvyššia forma
zábavy
Autor: PhDr. Ľubica Mižičková,
Foto: Vladimír Lorincz, archív dizajnérky Izabely Komjati, Stockfresh
Ples je všeobecne najvyššou formou tanečnej zábavy spojenou so
spoločenskou udalosťou. Účelom plesu je zatancovať si a bližšie sa
zoznámiť s okruhom svojich známych.
76
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Ples – najvyššia forma zábavy . rozvoj osobnosti
P
lesy bývali v minulosti
výsadou vyššieho stavu.
V priebehu 19. storočia
sa stali bežnou súčas­
ťou mešťanov a označovali sa ako
bály. Organizovali ich najmä rôzne
občianske spolky a profesijné
stavy, cechy.
Samostatnú kategóriu plesov tvorí
maškarný ples – ľudia prichá­
dzajú a zabávajú sa v prestrojení,
v karnevalových maskách.
Pravidlá etikety na plese
Dáma nemá ísť na ples nikdy sama.
Iba v sprievode – garde, s partne­
rom alebo vo väčšej skupine ľudí.
Menej vhodné je ísť v sprievo­
de priateľky. Sama môže ísť dáma
na ples len v prípade, ak je vopred
dohodnutá so známymi, s ktorými
sa tam stretne.
Ak je pán na plese so svojou
dámou, je povinný najskôr tanco­
vať s ňou a potom vyzvať do tanca
ostatné dámy pri stole. Pri stole,
kde je zmiešaná spoločnosť, je
neprípustné pre pánov ponechať
pri stole dámu samu. Tiež ak pán
pobozká v skupine či pri stole ruku
jednej z dám, musí pobozkať aj
ruku každej z prítomných dám.
V spoločnosti, kde sa tancuje, má
každý s touto skutočnosťou počí­
tať, a tak je nevhodné odmietnuť
tanec. Na plese väčšinou tancuje
pán s jednou dámou sériu tancov
a má sa snažiť, aby sa venoval čo
najväčšiemu počtu dám v rámci
spoločnosti pri stole. Tanečníci by
sa mali snažiť obtancovať taneč­
nú sálu i niekoľkokrát. Potlesk po
tanci je vhodný pre pánov i dámy.
Je vždy decentný. Pri dámskej
volenke pán nesmie dámu nikdy
odmietnuť.
Do tanca prosí muž dámu jemným
úklonom a vetou: „Smiem prosiť?“
Pri dáme, ktorá je v sprievode,
musí najprv požiadať o dovole­
nie jej garde. Pán ponúkne dáme
rameno a vedie ju na parket. Dáma
sa nikdy nepokúša tanečníka viesť,
či aspoň ho usmerňovať, aj keby si
myslela, že je lepšia tanečnica.
Na tanečných zábavách, v baroch
a na parkete je dovolené menej
obradné správanie. Na plese je
nevhodné opustiť tanečný parket.
Po skončení tanca odpreva­
dí tanečník dámu na miesto a za
tanec poďakuje.
Je nezdvorilé, aby dáma odmietla
tanec na plese. Je faux pas hovoriť, že
sa nám zlomil podpätok na topánke,
že náš manžel či partner je žiarlivý, že
sa nám točí hlava. Je faux pas odmiet­
nuť tanec a o malú chvíľu odchádzať
na tanečný parket s iným tanečníkom.
Viete, akým smerom máte tancovať
na parkete, keď tancujete valčík,
tango, foxtrot, polku, sambu alebo
waltz? Na tanečnom parkete sa
tancuje vždy proti smeru hodino­
vých ručičiek.
Pohostenie na plese
Podáva sa večera buď bufetovým
spôsobom, alebo klasicky roznáša­
né jedlo.
Vhodné oblečenie
Na pozvánke býva predpísaný
požadovaný druh spoločenského
oblečenia:
› › najviac slávnostným je pre
pánov white tie (frak) – dáma si
v takomto prípade oblečie veľkú
večernú toaletu
›› najčastejšie je predpísaný pre
pánov black tie (smoking),
teda slávnostný čierny večerný
oblek s čiernym motýlikom (nie
s bielym) – dáma si oblečie malú
večernú toaletu
›› páni si môžu na ples vziať aj
uniformu
›› topánky – lakovky a aj ponožky
musia byť vždy čierne a ponožky
aj dostatočne dlhé
Veľká večerná toaleta
Nosí sa na plesy ako najväčšie
spoločenské tanečné podujatie,
gala predstavenia a veľké slávnost­
né príležitosti.
Spravidla platí, že ak ide pán na
ples vo fraku, dáma si oblieka
veľkú večernú toaletu: dlhé šaty
bez rukávov, ušité z čipky, tylu,
žoržetu, taftu či hodvábu majú
mať veľký výstrih.
Za klasické sa považujú nevtiera­
vé pastelové farby (čajová, smota­
nová, bledomodrá, ružová). Farba
šiat by nemala byť čierna. V súčas­
nosti sú akceptované aj isté módne
trendy a to aj vo farebnosti. Vhod­
né sú aj kvetinové vzory nevtiera­
vých farieb.
Na ples dávame prednosť pravým
šperkom z drahých kovov a kame­
ňov. Látkové rukavičky (čím krat­
šie rukávy, tým dlhšie rukavičky)
zodpovedajú šatám alebo topán­
kam (s koženou podrážkou).
Náramky a prstene nosíme skry­
NEXT FUTURE
77
rozvoj osobnosti . Ples – najvyššia forma zábavy
Malá večerná toaleta
Ak ide pán v smokingu, dáma si
oblieka malú večernú toaletu: dlhé
šaty s dlhým rukávom so stried­
78
NEXT FUTURE
mym výstrihom alebo bez výstrihu.
Šperky sú vždy pravé. K malej večer­
nej toalete stačí jeden prsteň a nára­
mok. Náramkové hodinky (pokiaľ
nie sú z drahocenných materiálov)
sa považujú skôr za úžitkovú vec.
lýtok a k tomu kabátik alebo krát­
ke paleto. Tým sa vyriešil prob­
lém dopoludňajších a večerných
spoločenských šiat dám – stačilo si
prehodiť cez ramená kabátik.
Frak (habit, tail-coat,
white-tie)
Nosí sa najmä po dvad­
siatej hodine pri sláv­
nostných
príležitos­
tiach. Počas dňa sa nosí
výnimočne na slávnost­
né prijatia, mimoriad­
ne významné obedy,
v niektorých krajinách
na nástupné audiencie.
Frak nosia i umelci
pri vystúpeniach a je
pracovným oblečením
čašníkov v prvotried­
nych reštauráciách.
Frak (habit, tail coat)
je
najslávnostnejší
pánsky oblek. Čierne
sako je z kvalitnej látky,
má revery potiahnuté
hodvábom a vzadu typic­
ké šosy (krovky). Sako
sa nezapína, gombíky sú
jednoradové.
Klasicky sa pod frakom
nosí biela vesta ušitá
z piké, má klopy a môže
byť jednoradová alebo
dvojradová.
Košeľa do fraku má
všitú náprsenku, ktorá je sklada­
ná alebo z piké a odopínací špica­
tý zalomený golier. Manžety sú
jednoduché, zapnuté na manžetový
gombík. K dokonalosti patria biele
gombíky s drahými kameňmi či
perlami.
Foto: Vladimír Lorincz, archív dizajnérky Izabely Komjati
té pod rukavicou – tak prikazuje
prísna etiketa, no je prípustné ich
nosiť aj na rukavici; pravé šper­
ky i nápadného masívneho tvaru
(nie bižutéria), diadém (tiara,
t. j. čelenka s drahými kameň­
mi) boli v minulosti
výhradne doplnkom
vydatých žien, preto­
že boli znakom straty
nevinnosti.
Pre dámsku kabelku
platí: čím vyššia hodi­
na, tým menšia kabel­
ka. Na ples je kabelka
taká malá, že sa do nej
zmestia len najnutnej­
šie veci.
Večerne upravené vlasy
(spony, stuhy, kvety vo
vlasoch, diadém – čelen­
ka z látky alebo z kovu)
má
dopĺňať večerný
mejkap vrátane rúžu na
perách a nalakovaných
nechtov.
Dámsku večernú toaletu
môžu tvoriť i spoločen­
ské nohavicové kostý­
my, väčšinou z ľahké­
ho materiálu, akým
je mušelín, hodváb či
žoržet.
Do večernej spoločnosti
by dáme nemala chýbať
jedna hladká vlnená či
mušelínová
vreckov­
ka a druhá možno i vyšívaná alebo
s čipkami.
Ku smokingu sa pri určitých príle­
žitostiach hodia aj koktejlové šaty
s dĺžkou do polovice lýtok. Zača­
li sa využívať v 50. rokoch. V roku
1948 Dior prišiel so šatami s hlbo­
kým výstrihom, s ramienkami či
bez nich, sukňou dlhou do polovice
DECEMBER 2014
Ples – najvyššia forma zábavy . rozvoj osobnosti
Motýlik je výhradne z bieleho bavl­
neného piké a ručne viazaný.
Čierne nohavice sú s dvojitý­
mi hodvábnymi lampasmi (tým
sa odlišujú od smokingu). Keďže
k nohaviciam nie je dovolené nosiť
opasok, nohavice držia
traky.
Biele glazé rukavice (nie
je nutné nosiť na ples),
čistá biela plátenná vrec­
kovka (najlepšie dve).
Frak dopĺňa čierny
cylinder a čierna palič­
ka so slonovinovou
rukoväťou.
K fraku sa nosia vrec­
kové hodinky na retiaz­
ke, biely šál (ten sa nosí
na plášti a odkladá sa
spolu s ním) a čier­
ny plášť alebo kožuch,
zakrývajúci cípy saka.
K fraku sa nosia aj
vyznamenania a rady
v originálnej veľkosti.
(len jeden pásik), nemajú manže­
ty. Ku smokingu patrí smokingo­
vá biela košeľa s dvojitými manže­
tami. Gombíková lišta je prekry­
tá náprsenkou s tuhým golierom.
Náprsenka je pozdĺž alebo prieč­
Rozhodne si nemožno zobrať biele­
ho motýlika, ktorý patrí výhrad­
ne ku fraku. Vždy však musí byť
ručne viazaný.
Tradične sa ku smokingu nosí
vesta s dvomi malými vreckami
a okrúhlym výstrihom.
Ku smokingu sa nosí
tiež šerpa okolo pása
cummerbund,
ktorá
zakrýva prechod medzi
košeľou a pásom noha­
víc. Viaže s tak, aby
sklady boli otvorenou
časťou smerom nahor –
slúžia ako malé vrecká.
Klasické je nosiť ku
smokingu čierne lakov­
ky a čierne ponožky,
čierny klobúk, biely
alebo sivý šál, šedé
kožené rukavice, tmavý
alebo čierny plášť či
kožuch.
Nosí sa na oficiálne
večerné
spoločenské
podujatia po devätnás­
tej hodine. Smoking je
večerný slávnostný typ
obleku s jednoradovým
alebo
dvojradovým
zapínaním. Tradične sa
šije z kvalitnej čiernej látky (alebo
tmavomodrej či tmavofialovej
farby). Pre sako je typický šálový
golier alebo dlhé revery, potiahnu­
té lesklým či tmavým hodvábom.
Smokingové nohavice majú po
bokoch našité lampasy, tzv. galôn
Foto: Stockfresh
Smoking
(cravate
noire, black-tie)
ne skladaná, alebo je vystužená
piké. Aby sa náprsenka pri sedení
nevyhrnula, musí siahať tesne pod
nohavicový pás.
Ak je na pozvánke „čierny motý­
lik“, je treba túto požiadav­
ku bezpodmienečne dodržať.
Biele smokingové sako
sa nosí na večerné sláv­
nostné príležitosti, ktoré
sa konajú v prírode
alebo na lodi či parní­
ku. Farba je biela alebo
„écru“ – prírodná biela
s nádychom béžovej.
V ostatnom platí to isté
ako pri smokingu.
Nosiť zdedené sako pri
fraku alebo smokingu dokazuje
štýl, nie naopak.
Pri odchode neďakujeme za pohos­
tenie, ale za príjemne strávený čas.
Tí, ktorí prišli spoločne, mali by aj
spoločne odchádzať.
NEXT FUTURE
79
finančník
personal style
KOŠEĽA
Monti - „NAXOS”
RTW* - 170,- €
BT*** - 270,- €
HODVÁBNA KRAVATA
S VRECKOVKOU
ITALO FERRETTI
230,- €
OBLEK
Scabal - „HEROIC”
RTW* - 900,- €
MTM** - 1100,- €
BT*** - 1600,- €
TAŠKA
PIQUADRO
415,- €
TOPÁNKY
SANTONI
600,- €
www.marcomirelli.com
**RTW - Ready to Wear á la MARCO MIRELLI - šitie podľa konfekčnej veľkosti
**MTM - Made to Measure á la MARCO MIRELLI - šitie na mieru bez skúšky s domeraním dĺžkových a obvodových mier
***BT - Bespoke Tailoring á la MARCO MIRELLI - šitie na mieru s individuálnou modeláciou
MANAŽÉR
PRÁVNIK
FINANČNÍK
AUDÍTOR
POLITIK
finančník
personal
style
finačník
professional
dress code
discover more
www.marcomirelli.com
PRAHA
HANSPAULKA, Na Kuthence 1, +420 725 325 523
JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ
BRATISLAVA
CITY GATE, Laurinská 19, +421 910 920 240
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
Zamilujte sa do skitouringu
Zamilujte
sa do
Skitouringu
Zdroj a foto: Peak Performance
Skialpinismus a predovšetkým jeho menej náročná forma
„skitouring“ sa v súčasnosti stáva čoraz obľúbenejším
športom. Kým pred dvadsiatimi rokmi bol tento šport
len pre „divných“ šialencov, dnes predovšetkým v Alpách
rastie počet nadšencov skitouringu takmer geometrickým radom. Je jasné prečo. Pokoj a majestátnosť nepoškvrnených zimných hôr prinášajú opak preplnených
zjazdoviek a lyžiarskych stredísk. Každý meter zjazdu je
vykúpený náročným výstupom, ale nasledovne odmenený výhľadom z vrcholu a čistou radosťou z veľkých
oblúkov po ceste dole po kolená v hlbokom prašane.
Pochvalne sa vyjadrujú aj lekári. Niekoľkohodinové šliapanie rovnomerným tempom je omnoho zdravší pohyb
ako „hobľovanie“ zjazdoviek. V sezóne jeseň/zima 2014
predstavuje značka Peak Performance odľahčenú skialpinistickú kolekciu z vysokofunkčnej tkaniny GORE-TEX®
Active Shell pre optimálnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a maximálnu priedušnosť. Ucelená kolekcia
pre skitouring bude dostupná v predajniach Peak Performance od jesene 2014.
82
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Zamilujte sa do skitouringu
NEXT FUTURE
83
Zamilujte sa do skitouringu
Bunda a nohavice Tour
Skialpinizmus v náročnom teréne mimo zjazdovky je totálne adrenalínový a nepredvída­
teľný zážitok, ktorý vyžaduje poriadne vybavenie zaručujúce vašu bezpečnosť a pohodlie.
Vysokofunkčná bunda a nohavice Tour majú čistú a športovú siluetu. Tkanina Gore-Tex®
Active Shell vás udrží v suchu pred vonkajšou i vnútornou vlhkosťou a ochráni vás
pred ľadovým vetrom – a to všetko pri zachovaní pohodlnej vnútornej mikroklímy.
Spevnená spodná časť nohavíc a snehové návleky so zapínaním na sponu zaru­
čia, že vaše nohy zostanú 100 % v suchu. Iste oceníte tiež dlhé ventilačné zipsy
a vrecká kompatibilné s ruksakom. Bunda a nohavice sú k dispozícii v pánskom
aj dámskom variante a rôznych farbách.
Dámsky a pánsky komplet Tour
určený pre skitouring
84
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Zamilujte sa do skitouringu
Bunda Slide
Bunda Slide je výsledkom spojenia alpskej expertízy
a revolučnej technológie tkanín. Vodoodolná a vetru­
vzdorná vrchná tkanina je vypchatá novou ultraľahkou
tepelnou izoláciou Polartec® Alpha s neprekonateľnou
priedušnosťou a pohodlím aj v tých najnáročnejších situ­
áciách. Táto zázračná tkanina tiež skvele hreje, rýchlo
schne a je veľmi skladná. Spevnené plecia bez vypchatia
v podpazuší pre lepšiu ventiláciu a rukávy olemované
Lycrou, to sú len niektoré z prvkov jednotlivých návr­
hov. Táto bunda sa dá použiť tiež ako prostredná vrstva
pod bundou Tour za chladného počasia.
Rukavice Tour
V rukaviciach Tour použila značka Peak Performance veľmi technickú trojvrstvovú tkaninu Gore Tex
Bunda Slide s tepelnou izoláciou
Polartec ® Alpha
Windstopper®, ktorá bola vyvinutá špeciálne preto,
aby odvádzala prebytočnú vlhkosť a zároveň fungovala ako membrána zabraňujúca návratu nežiaducej
vlhkosti. S dobre sediacim strihom kopírujúcim krivky dlaní tieto rukavice poskytujú pohodlie a ochranu
bez nežiaducej hrúbky materiálu.
NEXT FUTURE
85
LIFESTYLE . Prečo máme pod stromčekom darčeky, bozkávame sa pod imelom a pečieme sladkosti?
Prečo máme pod
stromčekom
darčeky,
bozkávame sa pod
imelom a pečieme
sladkosti?
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Vianoce sú vnímané najmä ako kresťanský sviatok. Symboly aj tradície sa však
vyvíjali už dávno pred vznikom kresťanstva. Aj mnohé pohanské zvyky prenikli do
kresťanských tradícií a dnes presakovanie
reformných myšlienok umožňuje prežívať
radosti Vianoc aj tým, ktorí neboli pokrstení. Čo sa teda skrýva za hlavnými symbolmi Vianoc?
Vianočný stromček
Práve pôvod najväčšieho symbolu Vianoc, akým je vianoč­
ný stromček, je pomerne nejednoznačný. Niektoré zdroje
uvádzajú, že ide o čisto kresťanský zvyk, kde sa spájajú dva
náboženské symboly: svetlo a život. Na druhej strane sa
Ježiš Kristus podľa evanjelia narodil v Betleheme, v kraji­
ne, kde by o zasneženej jedličke mohli iba snívať, pretože
teploty tam nikdy neklesnú pod úroveň mrazu. Vianočný
stromček ale vyrástol zo symbolu zelenej ratolesti – znaku
znovuzrodenia. Ten sa často využíval práve v období
konca decembra a začiatku januára. Napríklad v Egypte
už vo štvrtom storočí pred Kristom slávili Vianoce zele­
nými vetvičkami a to nie 25. decembra, ale 6. januára. Bol
86
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Prečo máme pod stromčekom darčeky, bozkávame sa pod imelom a pečieme sladkosti? . LIFESTYLE
NEXT FUTURE
87
LIFESTYLE . Prečo máme pod stromčekom darčeky, bozkávame sa pod imelom a pečieme sladkosti?
to čas, keď Níl doniesol do polí vlahu,
novú vodu a začínala sa v tomto kraji
príprava na sezónu. V našich zeme­
pisných šírkach sa o znovuzrodení
a jari ešte nedá hovoriť, ale vianočný
stromček, ako večne zelený krík, sa
pretvoril na symbol trvácnosti, kolo­
behu života a začiatku roka.
So zdobením vianočného stromče­
ka začali údajne skôr protestanti ako
katolíci. Katolícka cirkev považo­
vala tento zvyk za pohanský, preto­
že niektoré germánske kmene vraj
týmto spôsobom uctievali boha
Wotana. Rovnako ako Kelti, ktorí
zase takto uctievali boha Slnka a jeho
večný život.
Či už ozdobený vianočný stromček
v podobe, akej ho poznáme dnes akli­
matizovali kresťania, alebo nie, dá sa
efektívne spojiť s tradíciami obno­
vy života a faktom je, že pohľad naň
už stáročia spôsobuje radosť obrov­
skému množstvu ľudí v mnohých
krajinách.
radosti z naklonenia si obdarované­
ho. Čiže ak dar, tak taký, ktorý naozaj
poteší a to bez ohľadu na cenu. Mysli­
te na to, keď sa budete naháňať po
nákupných centrách a vyberať darče­
ky pre svojich blízkych...
Koledy
Len málo piesní, ktoré dnes patria ku
koledám, vzniklo k príležitosti Vianoc.
Až od 13. storočia sa začali koledy
skladať ako vianočné piesne. No aj
dovtedy oslavy slnovratov či slávnos­
ti sprevádzali spevy. Prvé koledy boli
rímske piesne prevzaté z rímskych
spevníkov. Ich úlohou bolo osviežiť
Vianoce a dať im patričnú úctu sviat­
ku. Pretože v minulosti boli piesne
ešte výraznejšou črtou osláv ako je to
dnes. Moderná tradícia koledovania
od dverí ku dverám už tiež bola dobre
známa. Koledovanie, teda „caroling“,
má základ v slove carol – koleda a je
odvodené od carole alebo carula, čo
v preklade znamená kruhový tanec.
Základ kolied teda môže siahať až ku
kruhovým tancom dávnych šamanov.
Ako sa zdá, niektoré tradície si nesie­
me už od počiatkov civilizácie, akurát
im hovoríme Vianoce.
Vianočný darček
Hovoríme, že darčeky nie sú podstat­
né, ale hreje nás pri srdci, keď si na
nás niekto aspoň maličkosťou spome­
nie. Kresťania tvrdia, že darček
znázorňuje ten najväčší dar, ktorý
sme mohli prijať, a to narodenie
samotného Ježiša Krista. Rozdávanie
darov by sme mohli pokladať za jednu
z naozaj kresťanských tradícií, ktorú
si naopak prisvojili aj pohania. Lenže
samotné rituálne obdarovávanie
malo oporu už v biblických časoch
Starého zákona. Darčeky sa v podobe
obety odovzdávali bohom aj duchom.
Tento princíp uplatňovali už dokon­
ca aj animálne kmene. Každý dar je
symbolom istej obety, ale zároveň
88
NEXT FUTURE
Imelo
V kostoloch imelo nenájdete. Ide
o najpohanskejší symbol celých
Vianoc, ktorý môžeme vidieť v uliciach.
Predstavuje parazitickú rastlinu, ktorá
sa priživuje na stromoch a práve počas
Vianoc je vo svojom rozkvete. Imelo
je bájnou a mýtickou rastlinou. Gréci
verili, že práve toto je rastlina, ktorú
Aeneas doniesol ako zlatú ratolesť
a dokázal tak poraziť boha Baldura.
Imelo je mýtické už od čias, ako ho
prvý raz sňali zo stromu. V kres­
DECEMBER 2014
Prečo máme pod stromčekom darčeky, bozkávame sa pod imelom a pečieme sladkosti? . LIFESTYLE
ťanskej tradícii sa len tak okrajo­
vo spomína ako mužská sila, ale nie
je príliš výrazným prvkom, keďže sa
spája s číro pohanskou mytológiou.
K ochrane domovov pred požiarom
sa používalo dlhé roky. Bozkávať sa
pod imelom je moderné od 16. storo­
čia. Tento zvyk pochádza z Anglicka
a udomácnil sa po celom svete. Imelo
sa stalo najromantickejšou vianočnou
dekoráciou, hoci je jedovaté a jeho
požitie spôsobuje hnačku a kŕče
v žalúdku.
Vianočné sladkosti
Rozhodne nie sú len spestrením sviat­
kov, ale jeho značnou súčasťou. Slad­
kosti a vianočné koláčiky nestoja len
za priberaním počas sviatkov. Sladkos­
ti symbolizujú hojnosť. Je známe, že
v dávnych časoch boli sladkosti pôžit­
kom a vymoženosťou len bohatých
vrstiev. Nižšie vrstvy používali med
alebo melasu. Cukrovinky teda symbo­
lizujú luxus, štedrosť a prosperitu. Tu
sa kresťanské tradície opreli o Bibliu,
v ktorej sa píše, že samotný Boh zvesto­
val Abrahámovi, že sa o svoj ľud posta­
rá v podobe sladkej manny. Symboly
zákuskov tak majú predstavovať práve
láskavú starostlivosť, ktorá každému
človeku dobre padne. Každý hlt vianoč­
nej pochúťky nám má pripomínať,
že niekto (možno tam hore) sa o nás
láskavo stará a to bez ohľadu na viero­
vyznanie. Možno aj preto sú Vianoce
sviatkom lásky a pokoja, kedy by nikto
nemal byť sám a podeliť by sme sa mali
nielen o sladkosti, ale najmä o toľko
spomínanú lásku…
NEXT FUTURE
89
Reštaurácia, kde je zákazník na prvom mieste
Reštaurácia, kde je
zákazník na prvom
mieste
Autor: redakcia NEXT FUTURE, Foto: Rosso Nero
Talianska kuchyňa, kvalitné čerstvé suroviny, príjemný personál a vkusne zariadený interiér. To
všetko nás privítalo v bratislavskej reštaurácii Rosso Nero. Majitelia Tomáš Gál a Tomáš Slovák
už päť rokov udržiavajú kvalitu, ktorá je v gastronomickom priemysle najdôležitejšia. Okrem
prevádzkovania reštaurácie ponúkajú aj kvalitný catering na najrôznejších spoločenských podujatiach, ktorý vedia obohatiť o zaujímavú službu – diamantový prípitok. O tejto novinke, ako aj
o filozofii reštaurácie, nám viac povedal Tomáš Gál, spolumajiteľ reštaurácie Rosso Nero.
90
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Reštaurácia, kde je zákazník na prvom mieste
Aké boli začiatky reštaurácie
Rosso Nero? Interiér napovedá
kombináciou čiernej a červenej farby o súvislosti s názvom.
Prečo práve tieto farby?
Myšlienka založiť reštauráciu Rosso
Nero vznikla v roku 2008. Mal som
vtedy za sebou už dlhoročné skúse­
nosti v gastronómii v zahraničí aj
na Slovensku. V tomto roku sme
túto ideu hneď aj zrealizovali vďaka
odhodlaniu a troche šťastia spolu
s mojím spoločníkom Tomášom
Slovákom. Ako vravíte, v interié­
ri dominujú farby červená a čierna.
Mnohí sa nás pýtajú, či sme fanú­
šikmi AC Miláno, čo, mimocho­
dom, sme, no tieto dve farby pre nás
znamenajú niečo iné. Vyvolávajú
v nás emócie. Napriek tomu, že čier­
na často evokuje smútok a červená
aroganciu, pre väčšinu ľudí, ako aj pre
nás, znamenajú skôr eleganciu a lásku.
S eleganciou pristupujeme k obsluhe
a priestorom a s láskou pristupujeme
k našim zákazníkom a k jedlu.
Čím je špecifická vaša kuchyňa a na čo kladiete ako odborník s dlhoročnými skúsenosťami
v gastronómii najväčší dôraz?
Orientujeme sa na taliansku kuchy­
ňu. Naši šéfkuchári Michal Mato­
vič a Filip Macák sú profesioná­
li s obetavým a lojálnym prístupom
voči firme. Sú v neustálom kontak­
te s našimi talianskymi partnermi
a ich kuchármi. Dôraz kladieme na
výber správnych dodávateľov a tým
aj na správny výber surovín. Nájsť
správny pomer kvality a cien surovín
je dôležitým faktorom pre úspešné
prevádzkovanie reštaurácie. Konečná
cena jedla pre zákazníka sa odvíja od
„K obsluhe a priestorom pristupujeme s eleganciou.
K našim zákazníkom a jedlu pristupujeme s láskou.“
nákupnej ceny surovín. Dobrý šéfku­
chár dokáže prezentovať svoje vedo­
mosti iba prostredníctvom kvalit­
ných surovín. Využívame teda len
čerstvé suroviny, nepoužívame polo­
tovary, jedlá pripravujeme pomocou
najmodernejších technológií a upred­
nostňujeme tepelné úpravy ako grilo­
vanie, varenie a dusenie. Za veľkú
pýchu reštaurácie považujem vlast­
né domáce dezerty, ktoré pripravuje
naša cukrárka Monika Sáhaová.
NEXT FUTURE
91
Reštaurácia, kde je zákazník na prvom mieste
Ponúkate zákazníkom aj denné
menu, ktoré je na Slovensku
veľmi obľúbené?
Áno, v rámci obedového menu
ponúkame jedlá slovenskej, medzi­
národnej a, samozrejme, talianskej
kuchyne. Taktiež je v ponuke vždy
pizza od najlepších šéf-pizzérov
Roberta Laurenčíka a Szilveszte­
ra Kováča. Vždy ponúkame lacnej­
šiu a drahšiu alternatívu, no podľa
našich skúseností si zákazníci vybe­
rú to, na čo majú práve chuť. Obedo­
vé menu, naše špeciality či pizzu si
môžu zákazníci objednať aj domov.
Služby donášky skvalitňuje nedáv­
no spustená mobilná aplikácia
Rosso Nero Bratislava, vďaka ktorej
si naši klienti môžu jedlo objednať
okrem klasických známych spôso­
bov aj priamo od nás.
V gastronómii je jedným z najdôležitejších faktorov prístup k zákazníkovi. Čašník by mal byť vnímavý
a empatický takmer ako psychológ.
Je to tak aj u vás?
Zákazník je pre nás najdôležitej­
ší a sme pre neho v našej reštau­
rácii ochotní urobiť všetko. Stane
sa, že má zákazník horšiu nála­
du. My nepoznáme príčinu jeho
podráždenosti, no je pre nás
najväčšou výzvou, aby odchádzal
spokojný a s lepšou náladou. Je to
však ťažké a treba k tomu ovlá­
dať práve spomínanú psycholo­
gickú časť našej profesie. Nieke­
dy nestačí chutné jedlo, ktoré
je samozrejmosťou, treba mu
poskytnúť niečo viac. Radi sa so
zákazníkmi porozprávame, samo­
zrejme, v rámci slušnosti a bez
obťažovania. Na Slovensku sa
92
NEXT FUTURE
„Dobrý šéfkuchár dokáže prezentovať svoje vedomosti
iba prostredníctvom kvalitných surovín.“
často stretávam s komunikáciou
typu: „dobrý-prosím-páči sa-dovi“.
U nás používame celé vety, zaují­
mame sa o spokojnosť zákazní­
ka a víťazstvom je pre nás úsmev
na jeho tvári pri odchode. To je
naším poslaním a v tomto zmysle
je školený aj náš tím.
Keď už sme pri vašom tíme,
nájsť kvalitných pracovníkov
reštaurácie je určite neľahká
úloha. Vy o tých svojich hovoríte veľmi pekne. Podľa čoho si ich
vyberáte?
Pochádzam z čašníckej rodiny. Môj
starý otec bol Imrich Gál, bol to
známy „pán čašník“ a poznala ho
celá Bratislava. Už ako malý som
za ním chodieval do známych
hotelov, kde pracoval a zamilo­
val som sa do atmosféry luxus­
ných, staromódnych reštaurácií.
Štúdium na hotelovej akadémii
pre mňa bolo zážitkom a starší
čašníci ma často oslovovali ako
„Imrov vnuk“. Práve preto je pre
mňa ťažké vyberať personál, keďže
v dnešnej dobe sa už, žiaľ, „čašníc­
tvu“ venuje takmer ktokoľvek.
Pracoval som v istej nadnárod­
nej gastro spoločnosti ako perso­
nálny manažér. Aj vďaka škole­
niam, seminárom a praxi na tejto
pozícii som si určil prísne krité­
riá, s akými ľuďmi som ochotný
spolupracovať. Som presvedče­
ný, že výsledkom týchto zásad je
fakt, že po ťažkom prvom roku už
piaty rok pracujem s tým istým
tímom. Patrí doň Iveta Kisová,
Simona Krasňanová, Iveta Rusná­
ková a Erik Bóna, ktorí sa o hostí
starajú príklade, vždy im poradia
DECEMBER 2014
Reštaurácia, kde je zákazník na prvom mieste
pri výbere jedál, vína, špecialít či
dezertov. Naši kuchári radi impro­
vizujú a čašníci potom ich špecia­
lity radi odprezentujú zákazníko­
vi. Sám som sa však tejto profe­
sie nevzdal a v reštaurácii taktiež
obsluhujem. Môj spoločník Tomáš
Slovák sa tiež podieľa na chode
reštaurácie vlastnými rukami ako
kuchár.
Viem o zaujímavej službe
diamantový prípitok, ktorú
ponúkate najmä na spoločenských akciách, kde sa staráte o catering. Povedzte o tom
našim čitateľom viac.
Diamantový prípitok je exkluzív­
na služba na firemných večierkoch,
„Naši kuchári radi
improvizujú a čašníci
potom ich špeciality
radi odprezentujú
zákazníkovi.“
rodinných oslavách, na caterin­
goch u nás v reštaurácii aj mimo
nej, ktoré organizuje naša spoloč­
nosť. Na začiatku podujatia ukry­
jeme v jednom z „welcome-sek­
tov“ maketu diamantu. Šťastný
nálezca následne dostane pravý
diamant s certifikátom od reno­
movanej spoločnosti Diamonds
International Corporation. Na
túto službu máme veľmi pozitívne
ohlasy, pretože podujatiu dodáva
exkluzivitu a zúčastnených vždy
očarí. Pozitívne je, že to nie je ani
finančne náročné, cena sa pohybu­
je pod honorárom DJ-a, karaoke
šou alebo obyčajnej tomboly. Túto
službu poskytujeme aj na poduja­
tiach mimo našej reštaurácie alebo
našich cateringov. Spolupracujeme
s reštauráciami, kaviarňami a cate­
ringovými spoločnosťami, ktoré
by väčšina podnikateľov vnímala
ako konkurenciu, my sme v nich
však našli partnerov, čo považujem
v dnešnej dobe za veľký úspech.
Verím, že máte mnoho verných
zákazníkov. Využívate obľúbené vernostné programy?
Reštaurácia Rosso Nero
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, Ružinov – KOLOSEUM
tel: + 421 911 750 926, 02/44 88 44 99
e-mail: [email protected]
Mobilné aplikácie si môžete bezplatne stiahnuť na stránke
www.rossonero.sk. Nájdete na nej aj prepojenia na Facebook, Twitter
alebo Foursquare.
Áno, náš vernostný program
funguje na báze „cashback“, teda
okamžité vrátenie peňazí. Výšky
zliav sú rôzne. Základom je 10 %,
ktoré získate s vernostnou kartou
Rosso Nero priamo od nášho
personálu, ale máme tiež indi­
viduálne dohody s okolitými
firmami pre ich zamestnancov.
Momentálne prechádzame na
elektronický vernostný program,
kde si zľavu môžu zákazníci
uplatniť pomocou mobilnej apli­
kácie. Vďaka nej môžeme byť
s našimi zákazníkmi v neustálom
kontakte, posielať im news­letter,
videosprávy. Radi využívame
inovácie, ktoré sú samozrejmos­
ťou dnešnej doby.
Ďakujeme za rozhovor.
NEXT FUTURE
93
LIFESTYLE . Janko Lašák a projekt Euro deťom
Janko Lašák a projekt
Euro deťom
Autori: Jana Ondrejka, Foro: Ján Súkup
Janko Lašák počas svojej hokejovej kariéry dosiahol nemalé úspechy. Momentálne
pôsobí v hokejovom klube v Liberci a darí sa mu ako na ľade, tak aj doma pri jeho
manželke a deťoch. Napriek tomu, že on sám je so svojím životom veľmi spokojný,
nezatvára oči pred skutočnosťou, že nie každý má dôvod na radosť a úsmev. Ako
sám hovorí, keď môže niekomu pomôcť, má z toho vždy dobrý pocit. Aj to je zrejme jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol podporovať neinvestičný fond Euro deťom
a aktívne tak pomáhať deťom s vážnym zdravotným postihnutím.
Ste „tvárou“ projektu EURO
DEŤOM. Podporujete tento
projekt spolu s ostatnými
známymi osobnosťami. Ako
a kedy spolupráca vznikla
a čo vás presvedčilo, aby ste
sa zapojili?
Nemuseli ma presviedčať. Poprosili
ma, aby som sa do projektu zapojil
a ja som súhlasil. Je mi jasné, že tak
ako v hokeji potrebujem podporu
spoluhráčov, v živote môže niekto
potrebovať práve tú moju pomoc.
Navyše, niektorých ľudí, ktorí
s organizáciou Euro deťom už
spolupracovali, som poznal, takže
boli pre mňa akousi garanciou.
K neziskovej organizácii Euro
deťom vás priviedla pani Zuzana Kamasová (jedna z tvárí
n. f. Euro deťom – pozn. red.),
ktorá je známa z profesionálneho golfu. Bola práve ona
94
NEXT FUTURE
spomínanou zárukou toho, že
ste sa aj vy zapojili? Čo vám
o projekte povedala?
Povedala mi najmä to, že ide
o dobrú vec, a to ma v podstate
presvedčilo. Mám vo svojom okolí
aj ľudí a priateľov, ktorým dôveru­
jem, a nepotrebujem od nich počuť
zbytočné „omáčky“. V Zuzkinom
prípade stačilo požiadať, aby som sa
s projektom bližšie zoznámil.
JÁN LAŠÁK
Známy hokejový brankár Ján
Lašák sa narodil 10. 4. 1979 vo
Zvolene. Medzi jeho najväčšie
úspechy patria zlatá, strieborná
a bronzová medaila z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
Momentálne pôsobí v hokejovom klube v Liberci.
Predsa len, podobných charitatívnych združení a nadácií je
veľmi veľa a nie všetky fungujú
čestne, neboli ste na začiatku
trošku skeptický?
Ste známy človek, iste sa na vás
ľudia s podobnými žiadosťami obracajú často. Prečo práve
Euro deťom?
Hlavným dôvodom a príčinou
toho, že sa spolupráca rozbehla
„naplno“, bola vlastne reál­
DECEMBER 2014
Janko Lašák a projekt Euro deťom . LIFESTYLE
na žiadosť o pomoc pre chlapčeka,
ktorý mal mozgovú obrnu. O pomoc
ma požiadali priamo jeho rodičia a ja
som sa skúsil obrátiť na fond Euro
deťom. Pri tejto príležitosti som mal
možnosť vidieť, ako táto organizá­
cia postupuje v konkrétnej situácii.
Páčilo sa mi, že začali ihneď konať
a rozbehnuté veci aj dotiahli do
konca. Fungovali na 100 %. Výsled­
kom bolo, že chlapček, ktorý sa len
veľmi ťažko pohybuje, nakoniec
dostal špeciálne upravené stolič­
ku MADITA, o ktorú jeho rodičia
požiadali. Videl som teda „na vlast­
né oči“, ako sa pomohlo konkrét­
nemu dieťaťu a to bez toho, aby sa
popri tom niekto obohatil. Ani to
totiž nie je nič nezvyčajné. Bezcha­
rakterných fondov, ktoré zneužívajú
dobrú myšlienku a takýmto spôso­
bom sa živia, je viacero. Aj z mojich
osobných skúseností, žiaľ, poznám
zopár nepekných prípadov a organi­
zácií, ktoré by si v žiadnom prípade
nemali hovoriť charita. S mnohými
som sa nerozišiel v dobrom.
Vaša osobná zaangažovanosť je
obdivuhodná. Viem o tom, že
ste sa na sociálnej sieti postavili za dieťa z programu n. f. Euro
deťom, ktoré potrebovalo pomoc
a vyzvali ste vašich priateľov
a známych k „akcii“. Takpovediac
ste „vyhlásili“ zbierku. Môžete nám o tom povedať viac? Ako
to dopadlo? Podarilo sa pomôcť
spomínanému chlapčekovi?
Išlo o chlapčeka, ktorý je hluchý a nevie
ani rozprávať. Aby počul, potreboval
podstúpiť operáciu, čo by mu záro­
veň pomohlo aj naučiť sa rozprávať.
Časť prostriedkov už bolo vyzbiera­
O projekte Euro deťom:
Euro deťom neinvestičný fond je organizácia založená
na účely pomoci deťom so zdravotným postihnutím. Ide
najmä o deti s DMO a svalovou atrofiou. Pomáha aj rodinám, ktoré sa o takto postihnuté deti starajú.
Každému dieťaťu, ktoré potrebuje pomoc, je na stránke fondu Euro deťom pridelený variabilný symbol, pod
ktorým ho môžete podporiť. Deti dostávajú 100 %
z vyzbieranej sumy.
Bližšie informácie môžete nájsť na stránke:
www.eurodetom.sk.
ných prostredníctvom fondu Euro
deťom, aby sa však zaplatila operácia,
bolo potrebné vyzbierať ešte 2 700 eur.
Mám veľa kamarátov, ktorí majú
dostatok finančných prostriedkov
nielen pre seba, ale aj na to, aby mohli
pomôcť iným. Bol som pripravený
a ochotný zaplatiť uvedenú sumu aj
sám. Cítil som sa príliš zainteresovaný,
takže bez pomoci by som chlapčeka
určite nenechal. Podobným spôsobom
som to komunikoval aj na Facebooku.
Zaručil som sa svojim priateľom, že
peniaze pôjdu na dobrú vec a vyzval
som ich, aby ma v tom „nenechali“
samého. Zbierka nakoniec dopad­
la veľmi dobre, našli sa viacerí, ktorí
ochotne prispeli. Chlapčeka by mali
operovať v najbližších dňoch.
Ako som už povedal, na Slovensku je
mnoho ľudí, ktorí môžu a chcú pomá­
hať, ale často majú, podobne ako ja,
aj mnoho negatívnych skúseností.
Je veľa združení, ktoré s vyzbieraný­
mi prostriedkami nehospodária tak,
ako by bolo vhodné a ľudia sú potom,
pochopiteľne, skeptickí a strácajú
ochotu a chuť pomôcť.
Projektu Euro deťom by som rád
dopomohol aj tým, že sa zaň osob­
ne zaručím. Som si totiž istý, že
vyzbierané prostriedky sa použijú
správne.
Ak dovolíte, na záver sa vás ešte
opýtam na vašu hokejovú kariéru, ale aj na súkromný život. Ako
sa vám darí?
Momentálne máme s manželkou
veľmi krásne obdobie. Cítim sa byť
veľmi spokojný a teším sa z každej
maličkosti. Táto moja pohoda sa pozi­
tívne odráža aj v mojej kariére. Sústre­
ďujem sa na hokej, momentálne hrám
v Liberci. Môžem povedať, že sa mi
darí skutočne veľmi dobre.
Znie to skvele, prezradíte nám,
ako sa vám podarilo dosiahnuť takúto pohodu a dokonalú
harmóniu doma aj v práci?
Ako sa hovorí: „Keď je manželka
spokojná, funguje celá domácnosť.“
Ďakujeme za rozhovor a prajeme
vám aj projektu Euro deťom veľa
úspechov.
NEXT FUTURE
95
Kancelárie v rôznych kútoch sveta môžete mať aj vy! CRYSTAL CLUB
Kancelárie v rôznych kútoch sveta môžete mať aj vy!
CRYSTAL CLUB
V
dnešnom rýchlom svete, pri aktívnom pracov­
nom štýle, nech sa pohybujete kdekoľvek na
svete musíte mať pre svoju prácu to správne
miesto. Naším poslaním je priniesť miesto pre
váš biznis, inšpirovať vás k dobrým rozhodnutiam, pomôcť
zrealizovať váš obchodný cieľ. Byť účastní pri vašom úspe­
chu a robiť to na svetovej úrovni. CRYSTAL CLUB vám
prináša možnosť prenájmu štandardných kancelárií, zasa­
dačiek, či pohodlných a komfortných miestností pre vaše
obchodné stretnutia, a to formou krátkodobého prenáj­
mu už od jednej hodiny. Každý z našich klientov vyžaduje
veľmi osobitý prístup, preto aj každá z miestností je veľmi
špecifická a zároveň štýlová s interiérom, ktorý vás prene­
sie do rôznych kútov sveta. Ponúkame vám aj asistenč­
né, kancelárske a kaviarenské služby. Kvalita a diskrétnosť
našich zamestnancov je samozrejmosťou, na ktorú sa môže­
te spoľahnúť. V našom svete pre váš biznis neexistuje nič, čo
by vás mohlo rozptýliť, či zbytočne zdržať:
›› Dohodnete si obchodné stretnutie
›› Vyberiete s kanceláriu podľa svojich predstáv
›› Na jej rezerváciu využijete prehľadný online rezervač­
ný systém
›› V deň stretnutia bez problémov zaparkujete a náš
porter odvedie vás a vašich obchodných partnerov do
vašej rokovacej miestnosti
›› Vaša rokovacia miestnosť už bude pripravená,
asistenčné a kaviarenské služby sú vám od prvej chvíle
k dispozícii
›› Využite množstvo výhod a benefitov CRYSTAL
CLUBU
Naším cieľom je dlhodobá spokojnosť klientov, ktorí
k nám prichádzajú, aby uzatvorili obchod. Zvyšok je
na vašom obchodnom duchu.
96
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Kancelárie v rôznych kútoch sveta môžete mať aj vy! CRYSTAL CLUB
Krátkodobý prenájom
CRYSTAL CLUB vám prináša možnosť prenájmu
kancelárií, zasadacích, rokovacích miestností, či
kaviarenských priestorov vhodných pre vaše obchodné
stretnutia, a to už od jednej hodiny. Svetová atmosféra
a rokovanie za zatvorenými dverami sú tou správnou
cestou ako obchodné plány pretaviť do reality. Neru­
šene a bez obáv uzavrite aj tie najodvážnejšie obcho­
dy alebo s noblesou a skvelou kávou plánujte stratégiu.
Splnenie vašich požiadaviek je pre nás výsadou, ktorú
zabezpečí profesionálny a diskrétny personál. Krát­
kodobý prenájom je poskytovaný prednostne členom
CRYSTAL CLUBU.
›› TOP lokalita Bratislavy.
›› Jednania a rokovania v súkromí.
›› Konečne nemusíte rozmýšľať, kto sedí pri vedľajšom
stole.
›› Veľký výber rôznych typov luxusne zariadených
kancelárií a rokovacích miestností.
›› Využitie asistenčných a kancelárskych služieb priamo
na mieste.
›› Nízke náklady v porovnaní s dlhodobým prenájmom
kancelárie.
›› Možnosť mesačného vyúčtovania.
›› Priateľský a profesionálny personál.
›› Široká ponuka alkoholických a nealkoholických
nápojov.
›› K dispozícii terasa s možnosťou fajčenia a výhľadom
na staré mesto.
›› Veľmi dobré parkovanie.
›› Vynikajúci prístup a dostupnosť.
›› Možnosť čerpania zliav a bonusov.
Dlhodobý prenájom
CRYSTAL CLUB vám prináša možnosť prenájmu
NEXT FUTURE
97
Kancelárie v rôznych kútoch sveta môžete mať aj vy! CRYSTAL CLUB
štandardne zariadených kancelárií pre vás a vaše
spoločnosti od jedného roka prenájmu. Každá kance­
lária má svoju vlastnú terasu s výhľadom na staro­
mestskú panorámu Bratislavy. Ako dlhodobý nájom­
ca môžete využívať všetky služby CRYSTAL CLUBU.
Sídlo spoločnosti v TOP lokalite Bratislavy zaručene
pomôže úspešne rozvíjať vaše sny a obchody.
Virtuálne sídlo
Virtuálne sídlo si môžete u nás zriadiť po dohodnutí
osobného stretnutia s manažérom CRYSTAL CLUBU
a po dohodnutí individuálnych podmienok.
Virtuálne kancelárie
Trávite veľa času mimo kancelárie? Rozbiehate firmu?
Nepotrebujete kanceláriu každý deň? Potrebuje­
te znížiť prevádzkové náklady? Vstupujete na nový
trh? Prečo nevyskúšať virtuálnu kanceláriu? Naše
služby virtuálnych kancelárií sú prispôsobené pres­
ne vašim požiadavkám a poskytujú firmám profesio­
nálnu adresu a zázemie s kompletnými službami za
minimálne náklady. Prečo nemať obchodnú adresu
alebo sídlo spoločnosti na najlepšej obchodnej adre­
se v Bratislave? Teraz je to úplne jednoduché, stačí si
vybrať z ponúkaných služieb.
Služby virtuálnej kancelárie
››
››
››
››
Poštová adresa.
Prijímanie a odosielanie pošty vo vašom mene.
Využitie lokálneho telefónneho čísla.
Odpovedanie na telefónne hovory v mene vašej
spoločnosti.
› › Preposielanie prijatých odkazov e-mailom.
Asistenčné služby
Pri prenájme kancelárií vám budú k dispozícii asis­
tenčné služby, ktoré zahŕňajú:
› › Tlmočenie
› › Telefonické spojenie
› › Rezervácie hotelov
› › Rezervácie reštaurácií
› › Rezervácie leteniek
› › Rezervácie taxi
98
NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Kancelárie v rôznych kútoch sveta môžete mať aj vy! CRYSTAL CLUB
Profesionalita a znalosť etikety či dvoch svetových
jazykov je u našich zamestnancov samozrejmosťou.
Kancelárske služby
Pri prenájme kancelárií vám budú k dispozícii kance­
lárske služby, ktoré zahŕňajú:
›› Tlač
›› Faxovanie
›› Koprírovanie
›› Skenovanie
›› Viazanie
›› Skartovanie
›› Laminovanie
Profesionalita a znalosť etikety či dvoch svetových
jazykov je u našich zamestnancov samozrejmosťou.
Asistentka
Asistentka je služba výhradne určená pre Zlatých
a Platinových členov CRYSTAL CLUBU. Asistentku
môžete využiť, ak ste kdekoľvek vo svete, stačí počas
pracovných hodín vytočiť priamu linku a asistent­
ka splní vaše požiadavky. Zarezervuje vhodný hotel,
vyberie pre vás let, dohodne obchodné stretnutie pre
vás a vašich hostí vyberie vhodnú reštauráciu, pora­
dí najrýchlejšiu cestu, poskytne informácie o počasí
a odpovie na prípadné otázky.
Stravovanie, pohostenie
K obchodným rokovaniam patrí aj dobrá káva, ktorá
vzpruží váš mozog k lepším výkonom. Kaviaren­
ské služby CRYSTAL CLUBU zahŕňajú nevtieravú,
profesionálnu obsluhu, ktorú si objednáte po telefó­
ne, skvelú kávu TOP Premium značky Julius Meinl
či iné nápoje podľa výberu a na objednávku aj služby
reštaurácie s možnosťou stolovania na úrovni.
CRYSTAL CLUB, s. r. o.
EUROVEA (CENTRAL 3)
Pribinova 10
811 09 BRATISLAVA
tel : 02/2091 5571
www.crystalclub.sk
NEXT FUTURE
99
AUTO – MOTO . Maybach sa vracia, prichádza Mercedes-Maybach S-Class
100 NEXT FUTURE
DECEMBER 2014
Maybach sa vracia, prichádza Mercedes-Maybach S-Class . AUTO – MOTO
Maybach sa
vracia, prichádza
Mercedes-Maybach
S-Class
Zdroj: TS Daimle, Foto: Daimler
Milovníci luxusu svoju pozornosť obrátili na autosalón
v americkom Los Angeles. Práve v meste anjelov, počas
novembrovej Los Angeles Auto Show sa totiž svetovej
premiéry dočkal Mercedes-Maybach S-Class. Po dlhšej odmlke sa o slovo prihlásil Mercedes-Maybach a prichádza s ponukou skutočne luxusnou. Mercedes-Maybach S-Class má viacero exkluzívnych komponentov a zaujímavých prvkov, ktoré
zvyšujú zážitok z jazdy. Tieto autá sa budú vyrábať v závode
v Sindelfingene, pričom množstvo prác bude ručných.
A
utomobilka sa sústreďu­
je aj na zákazníkov v Ázii.
Svedčí o tom to, že v podsta­
te v rovnakom čase sa toto
luxusné vozidlo objavilo aj na autosaló­
ne v Číne. Už samotné označenie vozidla
hovorí jasne o tom, že vzniká na základe
Mercedesu triedy S. K tomuto modelovému
radu tak pribudol pozoruhodný príbuz­
ný. V porovnaní s Mercedesom triedy S je
Mercedes-Maybach S-Class o 20 centi­
metrov dlhší. Celkovo Mercedes-Maybach
dosahuje dĺžku 5 453 milimetrov (mm)
a rázvor náprav 3 365 mm. Väčšia dĺžka
vozidla sa odráža predovšetkým vo vyššom
komforte na zadných sedadlách.
Komfort pasažierov je pritom skutočne
mimoriadny. Cestujúci v interiéri nájde
polohovateľné sedadlá, panoramatic­
ké strešné okná, vankúše, či chladiaci
box umiestnený medzi zadnými sedad­
lami, v ktorom nechýbajú ručne vyrá­
bané strieborné poháre značky Robbe
& Berking. Pohodlie pasažierov umoc­
ňuje aj systém zosilnenie hlasu, ktorý
uľahčuje komunikáciu pasažierov vpredu
s osobami na zadných sedadlách. Interiér
je tiež vybavený systémom trojrozmerné­
ho zvuku od Burmester. Luxusná švajčiar­
ska značka IWC zase vybavila prístrojovú
dosku auta analógovými hodinami. Na
výnimočnosti interiéru pridáva aj klima­
NEXT FUTURE
101
AUTO – MOTO . Maybach sa vracia, prichádza Mercedes-Maybach S-Class
207 milimentrov (mm). Pasažieri na
zadnom sedadle ťažia z väčšej vzdia­
lenosti medzi B-stĺpikom a C-stĺpi­
kom. Dominantným prvkom karo­
série sú výrazné horizontálne línie
a výrazné chrómové obloženie okolo
okien. Eleganciu prednej maske
dodáva dvojitá mriežka chladiča.
V zadnej časti vozidla sú výrazné
taktiež chrómové prvky a dva výfuky.
Poznávacím
znamením
nové­
ho Mercedes-Maybach S-Class je
skutočne predovšetkým mimoriad­
ny luxus, ktorý sa prejavuje v každom
detaile tohto vozidla. Jazda v tomto
aute ponúka pasažierom pocit exklu­
zivity a je určené predovšetkým
tým, ktorí si potrpia na mimoriad­
ny komfort.
tizácia. Tá totiž celý priestor kabí­
ny osviežuje exkluzívnou vôňou
agarového dreva. Výrobca toto auto
z pohľadu odhlučnenia vnútorného
priestoru označuje za najtichšie auto
na svete.
mobil zrýchli za 5 sekúnd a dosiah­
ne maximálnu rýchlosť 250 kilomet­
rov za hodinu (km/h). Počas jazdy sa
do ovzdušia dostane 274 gramov na
kilometer (g/km) emisií oxidu uhli­
čitého (CO2).
Mercedes-Maybach S-Class sa na trh
dostane vo viacerých verziách na čele
s verziou S 600. Túto verziu poháňa
dvanásťvalcový biturbo motor s obje­
mom 5 980 centimetrov kubických
(cm3). Tento agregát dosahuje maxi­
málny krútiaci moment 830 newton­
metrov (N.m) pri otáčkach od 1 900
otáčok za minútu (rpm). Výkon
tohto motora je 390 kilowattov
(kW), čo predstavuje 530 konských
síl. Tento motor má kombinovanú
spotrebu 11,7 litra na 100 kilomet­
rov (l/100 km). Z nuly na sto auto­
Verziu S 500 poháňa osemvalcový bitur­
bo motor s objemom 4 663 cm3 a dosa­
huje výkon 355 kW, teda 455 konských
síl. Pri otáčkach od 1 800 rpm do
3 500 rpm dosahuje maximálny krútia­
ci moment 700 N.m. Tento agre­
gát dosahuje kombinovanú spotrebu
8,9 l/100 km a emisie 207 g/km. Z poko­
ja na 100 km/h sa auto s týmto motorom
dostane taktiež za 5 sekúnd a maximál­
na rýchlosť je rovnako 250 km/h.
102 NEXT FUTURE
Mercedes-Maybach S-Class je opro­
ti Mercedesu triedy S väčší o presne
DECEMBER 2014
Daruj bezpečnosť
sebe a svojim blízkym
CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY
DRIVING ACADEMY, s.r.o.
800 Orechová Potôň,
930 02 Slovenská Republika
Infolinka: +421 903 262 576
www.drivingacademy.sk
www.cbj.sk
Download

tohtoročná nobelova cena za ekonómiu putovala do