SEPTEMBER 2014
JANET YELLENOVÁ
A ANGELA MERKELOVÁ:
DVE ŽENY Z JEDNÉHO CESTA?
str. 14
AMERIKA VERZUS
EURÓPSKA ÚNIA:
ROZLIČNÝ LIEK NA
ROVNAKÝ PROBLÉM
str. 18
. FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE .
© PN
PNTS
NTS
S
KOMPLEXNÁ POISTNÁ
OCHRANA CELEJ RODINY
JEDNODUCHO A RÝCHLO
BONUS ZA
BEZŠKODOVÝ PRIEBEH
ÚRAZOVÝCH POISTENÍ
BONUS
ZA VERNOSŤ
...pre Vás
bezstarostny spánok
BENEFIT
ZDARMA PRE
POISTENÉHO
VYLEPŠENÉ
INVESTIČNÉ
PROGRAMY
©P
PN
NTS
ZĽAVA Z POISTNÉHO
ZA RIZIKOVÉ
POISTENIE AŽ DO
VÝŠKY 30%
ZĽAVA ZA
VIAC DETÍ
Bližšie informácie nájdete v poistných podmienkach.
MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava (ďalej aj „MetLife Amslico“) tel.: +421 2 59363 111,
fax: +421 2 59363 255, www.metlifeamslico.sk, MetLife Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.
29.október 2014
Spoločnosti Sofisol a Quick´n´Smart Solutions Vás pozývajú na ôsme
pokračovanie manažérskych konferencií INTELEKTUÁLNE FÓRUM, ktoré sa
uskutoční 29.10.2014 v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava.
CESTA DO
HLBÍN DUŠE
MANAŽÉRA
organizátori:
Čo je ukryté v hlbinách a zákutiach duše lídra, ktorý dennodenne rozhoduje, vedie, motivuje
a od ktorého sa očakáva plné nasadenie, zvládanie vlastných emócií a tlaku okolia? Čo musí
tento človek prekonávať, ovládať, získavať, aby svoju misiu naplnil, nezlyhal a nesklamal? Ako
sa vyrovnáva s pádmi, závisťou a neprajnosťou? Čo robí, aby v čase krízy a tlaku nepadol a
dokázal viesť firmu k úspechu? Čo robí pre to, aby bol šťastný a spokojný? A vie vôbec, ako
urobiť iných šťastnými a spokojnými?
Zažite s nami exkurziu do zákutí duše a života špičkových lídrov a inšpirujte sa na svojej ceste
ich PRÍBEHMI. Odpozorujte a využite vo svoj prospech spôsoby, ktoré využívajú známi generálni
riaditelia, podnikatelia a HR lídri na svojej kariérnej ceste.
In Fórum 2014 “Cesta do hlbín duše manažéra” je voľným pokračovaním veľmi úspešného
Intelektuálneho Fóra “4 Dohody”. In Fórum nie je „obyčajná“ konferencia, je to inšpirácia,
zážitok a motivácia pre vašu kariéru a život.
Podrobné informácie nájdete na: www.sofisol.sk, www.quick-smart.sk, www.education.sk
hlavný partner:
VÝKAZ V LISTINNEJ FORME
SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA
partneri:
hlavný mediálny partner:
0-16-64-32
=0-20-80-40 / 80%
Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava,
IČO: 36284831, DIČ: 2022152517,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3832/B
0-0-0-80
0-20-80-40
podľa § 20 ods.2 a ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Kód poisťovne:
Číslo platiteľa poistného pridelené ZP
2 7 0 0
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
samostatne zárobkovo činnej osoby
80% Pantone 4505 C
(N,O)1)
do:
ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Pantone Cool Gray 11 C
Pantone 4505 C
1.
Meno:
FUTURE
NEXT
mediálni partneri:
od:
Za obdobie
konferenciu podporili:
2.
Dátum narodenia:
3.
Priezvisko:
iné identifikačné číslo (BIČ):
IČO:
Miesto trvalého pobytu: Obec:
PSČ:
Štát:
Ulica:
Číslo:
Obec:
PSČ:
Ulica:
Číslo:
prechod. pobytu
I N T E R N E T O V Ý M 4.
A G A ZMiesto
ÍN
Rodné číslo:
Štát:
DIČ:
27
EDITORIÁL
September – čas zmien
Foto: Simona Oswaldová
September vnímam ako mesiac návratu do práce po letných
dovolenkách a zároveň aj ako obdobie zmien. Ja osobne
mám pocit, že po lete sa od každého z nás nové progresívne zmeny tak trochu aj očakávajú. Po tom, ako sa zrelaxovaní vraciame do práce, sme navyše omnoho kreatívnejší,
plní inšpirácií a ak nás naša práca aspoň trochu baví, púšťame sa do premien s väčšou chuťou. Aj my sme sa pustili do
menších úprav, ktoré verím, že oceníte najmä vy – naši čitatelia. Zmenili sme layout nášho mesačníka a za veľmi krátky
čas predstavíme aj novoupravený portál NEXT FUTURE.
Okrem toho, že sme sa snažili, aby bol prehľadnejší a modernejší, zaviedli sme aj nové rubriky a témy.
Taktiež na titulky mesačníkov budeme odteraz umiestňovať
okrem našich aj významné zahraničné osobnosti. Na úvod sme vybrali hneď dve osobnosti a obe ženy. Výnimočné dámy,
ktoré si v podstate rozdelili finančný svet a jemnou rukou tvrdo vládnu svetovej ekonomike. Rozhodli sme sa podrobnejšie porovnať ich individuality a vládnutie v úradoch, do ktorých boli menované. Na paškál sme si zobrali aj porovnanie
ich „impérií“ a v ďalšom článku sme porovnali aj samotné ekonomické fungovanie Európskej únie a Spojených štátov.
Verím teda, že zmeny, ktoré sme pre vás realizovali, prijmete pozitívne a pri zavádzaní nových procesov a noviniek vo
vašej spoločnosti vám prajeme veľa zdaru.
Jana Ondrejka
šéfredaktorka časopisu NEXT FUTURE
NEXT FUTURE
5
TIRÁŽ
VYDAVATEĽ
Sídlo vydavateľstva
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Tel.: 00421 2 32 660 500
Fax: 00421 2 32 660 501
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s. r. o.
Identifikácia
IČO: 46 741 682
DIČ: 2023564895
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro,
vložka 82849/B
Riaditeľ spoločnosti
Adrian Gabura
([email protected])
REDAKCIA
Dáša Polláková, ČSOB banka
Peter Záthurecký, Kooperativa
Roman Staňo, VÚB banka
Melinda Burdanová, VÚB banka
Marián Zelko, Generali Slovensko poisťovňa
Alena Medveďová, Generali Slovensko poisťovňa
Juraj Kováč, MetLife Amslico
Eva Hergovitsová, MetLife Amslico
Boris Krajčovič, MetLife Amslico
Ján Kusý, AXA
Gabriel Jaščur, AXA
Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ján Ondráš, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zuzana Lauermannová, Wüstenrot poisťovňa
Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa
Jana Voberová, UniCredit Bank
Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank
Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa, a. s.
Martin Adamec, Broker Service Group, s. r. o.
Vladimír Vaňo, Sberbank
Ernest Kiac, J&T Banka
Stanislav Pánis, J&T Banka
Andrej Dedo, Winners Group
Peter Murgaš, Novis Poisťovňa
Šéfredaktorka
Jana Ondrejka ([email protected])
Redaktori
Alica Balaščíková, Marek Mittaš, Ján Beracka, Zuzana
Kočišová, Jana Poláčiková
Spolupracovníci na vydaní
Jim Heidema, Radovan Kavický
Jazyková redakcia
Andrea Hoštáková
Fotografi
Simona Oswaldová
Obchod a marketing
Katarína Drinková ([email protected])
Art director, grafika a layout
Martin Malina, Crystal Group, s. r. o.
Redakčná rada
Štefan Velčický, Národná banka Slovenska
Ján Seman, Národná banka Slovenska
Eduard Riegel, Národná banka Slovenska
Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa
Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa
Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa
NEXT FUTURE
September 2014
Periodicita: mesačník
www.nextfuture.sk
Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Foto na titulnej strane: šéfka Federálneho rezervného systému Janet Yellenová vs. nemecká kancelárka Angela Merkelová.
6
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
€
NAJAKTUÁLNEJŠIE PRÍSPEVKY O AKTUÁLNOM
DIANÍ Z FINANČNÉHO TRHU,
ktoré vám prináša NEXT FUTURE, môžete už od septembra nájsť
v rubrike FINANCIE v spravodajských novinách NAŠE NOVINKY.
NAŠE NOVINKY sú distribuované do firiem a domácností v náklade
1 175 100 ks výtlačkov na území celého Slovenska s dvojtýždennou
periodicitou.
Spoluprácou so spravodajskými novinami NAŠE NOVINKY sa
sústredíme na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.
245000 ks
Dvojtýždenník
do domácností a firiem v Bratislave
Lúštite
krížovku
n a š e
245 000 ks
Dvojtýždenník
do domácností a firiem v Bratislave
str. 20
Ročník: I. číslo 12-13/2014
Dátum vydania: 7. 8. 2014
Lúštite
krížovku
Bratislava l
n a š e
245000 ks
Dvojtýždenník
do domácností a firiem v Bratislave
str. 18
Ročník: I. číslo 12-13/2014
Dátum vydania: 7. 8. 2014
Lúštite
krížovku
Bratislava ll
n a š e
str. 18
Ročník: I. číslo 12-13/2014
Dátum vydania: 7. 8. 2014
Bratislava III
Symbolizuje
rodinu
Opustené
zvieratá
Letná
súťaž
Sl
Slovan
získal
V. Nedorosta
Obnovený
areál
Žitavu
zrenovujú
Letná
súťaž
I
Inter
sa
sťahuje
Rozhodli
o areáli
Chýba výbeh
pre psov
Letná
súťaž
O
Odštartovali
remízou
str. 2 Od konca júna Grasalkovičovu záhradu skrášľuje nová socha od
Juraja Rusňáka, ktorá bola slávnostne odhalená už 25. júna a symbolizuje rodinu a jej súdržnosť.
str. 3 V oblasti Starého Mesta sa
často stretávame s túlavými zvieratami, ktoré nemajú vlastníka. Najväčšiu časť týchto zvierat tvoria psy
a mačky.
str. 14
Stačí poslať
foto z vašej dovolenky a môžete vyhrať let stíhačkou alebo zoskok padákom.
str. 21 Vedeniu HC Slovan Bratislava sa podarilo získať ďalšiu posilu
zvučného mena. S českým útočníkom
Václavom Nedorostom podpísalo
zmluvu na jeden rok.
str. 3 V poradí štvrtý školský
športový areál prechádza rekonštrukciou. Moderné športovisko
s bežeckou tartanovou dráhou bude
mať aj ZŠ na Kulíškovej ulici.
str. 5 Na mieste zdevastovaného
objektu Žitava vo Vrakuni vyrastú
sociálne nájomné byty. A mali by
tam pribudnúť aj parkovacie miesta a občianska vybavenosť.
str. 14
Stačí poslať
foto z vašej dovolenky a môžete vyhrať let stíhačkou alebo zoskok padákom.
str. 22 Futbalový klub Inter Bratislava po minuloročnej úspešnej sezóne odohrá svoje domáce zápasy
v novom ročníku na štadióne ŠKP
Dúbravka, ktorý si prenajal.
str. 3 Spomedzi troch návrhov
športového multikomplexu na Černockého ulici vzišiel ako víťazný projekt areál SAR. Multifunkčné športovisko má byť rozdelené na tri areály.
str. 5 Nové Mesto patrí medzi najhustejšie osídlené mestské časti. S
tým súvisí aj naliehavá potreba vybudovať trvalé výbehy pre štvornohých miláčikov.
str. 14
Stačí poslať
foto z vašej dovolenky a môžete vyhrať let stíhačkou alebo zoskok padákom.
str. 22 Futbalisti Rače svoj prvý zápas odohrali v Slovenskom Grobe.
Zápas síce rozohrali na víťazstvo,
nakoniec sa však museli uspokojiť
s remízou.
Pod detské preliezky umiestnili bezpečné dopadové plochy.
Aj podľa počtu súťažiacich vidieť, že záujem o ľudové piesne nie je na ústupe.
Sprístupnením hradieb po 13 rokoch táto chátrajúca časť opäť ožila. Foto: TASR/Michal Svítok
HRADBY OPÄŤ SPRÍSTUPNENÉ
Už od 27. júna 2014, keď sa uskutočnilo slávnostné otvorenie mestských
hradieb a zároveň obnovenie priechodu z Kapitulskej na Židovskú ulicu
a na Bratislavský hrad, môžu občania a návštevníci mesta Bratislava
prechádzať z historického centra na hrad o niečo kratšou, ale hlavne
zaujímavejšou cestou ako zvyčajne.
Sprístupnením hradieb po 13 rokoch táto
chátrajúca časť opäť ožila, a to hlavne
vďaka združeniu Bratislavský okrášľovací spolok, ktorý sa postaral o ich
renováciu a upratanie priestorov. Vý-
sledok tak môžu zhodnotiť už samotní
návštevníci, ktorí majú možnosť prezrieť si hradby denne od 10. do 20. hod.
a cez víkendy si vychutnať napríklad
ukážky uhorského renesančného bo-
jového umenia a tanca. Atmosféru tiež
dopĺňajú stánky s možnosťou degustácie kvalitného vína, kováčska dielňa či
animátori v dobových kostýmoch. Návštevníci sa tak môžu na chvíľu presunúť
v čase a ocitnúť sa v stredoveku. Verejnosť však nebude mať prístup na hradby v noci, čím by sa malo zabrániť prípadnému vandalizmu.
Celý projekt, ako aj samotná myšlienka, sa rozvíjal nejaký čas a výsledný
efekt len potvrdil, že ak má človek nápad a odhodlanie niečo naozaj spraviť,
tak to dokáže. Dôkazom je aj samotný
výsledok, ktorý sa stretol s mnohými
pozitívnymi reakciami.
Projekt „Leto na hradbách“ si vyskúšal
svoju prvú skúšku už na jeseň a v zime,
v spojení so Stredovekými vianočnými
trhmi, ktoré zaznamenali značný úspech.
Pokračovanie na strane 2
LÁSKA K ĽUDOVEJ HUDBE
NEMIZNE ANI NA SÍDLISKÁCH
O Základnej škole Rajčianska v bratislavskej Vrakuni sme už písali,
spomínali sme, ako tam deti motivujú k tomu, aby mali rady, inde nie
veľmi obľúbenú, matematiku.
modernej hudbe, mýlite sa. Ani na
sídliskách nemizne láska k tradíciám a ľudovej hudbe.
podporujú. Napríklad výborní speváci. A ak si myslíte, že sú to deti,
ktoré majú vzťah výlučne k hlučnej
Národné nále 24. ročníka celoštátnej súťaže detí v interpretácii ľudo-
To však nie je jediné, kvôli čomu sa
o tejto škole hovorí. Vyrastajú tam aj
iné talenty, ktoré pedagógovia radi
Laureátka Slávika Slovenska
vých piesní Slávik Slovenska 2014 sa
konalo pod záštitou Petra Dvorského
a Bratislavský kraj na ňom za najmladšiu kategóriu reprezentovala žiačka
ZŠ Rajčianska Tatiana Mičáňová.
Pokračovanie na strane 2
BEZPEČNEJŠIE IHRISKO
Mestská časť Vajnory úspešne dokončila ďalší projekt, ktorý bol
financovaný z participatívneho rozpočtu. Išlo o vybudovanie bezpečných
dopadových plôch a ich umiestnenie pod detské preliezky v priestoroch
školského dvora Základnej školy Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.
Celá realizácia tohto projektu prebiehala posledné júlové týždne. Samotnému
pokladaniu mäkkej dopadovej plochy
predchádzala náročná úprava okolitého
terénu. Úsek určený k vylepšeniu bolo
treba ohradiť a pokryť kamenistou drťou. Až po tejto modikácii mohla nasledovať najdôležitejšia časť, a to vsadenie
dvojvrstvej gumy pod cvičiace prvky.
Bezpečnostné kritériá
Guma, tým, že je pružná, spĺňa nielen zásadné bezpečnostné kritériá,
ale aj skrášľuje priestranstvo školského dvora. Vďaka nej už dnes môžu
deti bezpečne využívať všetky preliezačky. K tomuto zlepšeniu prispeli hlavne pracovníci z hospodárskej
správy, ktorí pracovali na tom, aby
mohlo ihrisko v plnej kráse aj naďalej slúžiť deťom.
Rozhodli Vajnoráci
O využití peňazí z participatívneho rozpočtu, ktorého časť bola použitá aj na
vybudovanie dopadovej plochy, rozhodovali samotní občania Vajnôr prostredníctvom internetového hlasovania. Hlasovanie prebiehalo počas celého marca.
Z ponuky desiatich nápadov, ktoré predniesli kreatívni obyvatelia, si hlasujúci
mohol vybrať jeden a prideliť mu svoj
hlas. Vajnorákov najviac zaujal námet
vybudovať trhovisko. Tento návrh sa stal
aj víťazným a skončil takmer s 24 percentami. Keďže ostatné návrhy uspeli
v hlasovaní s podobne vysokým skóre,
mestská časť sa rozhodla, že zrealizuje všetky tri víťazné projekty. Dnes už
úspešne dokončený projekt o bezpečnej doskokovej ploche dosiahol 18,4
percenta hlasov. Počas celého leta sa
v Parku pod lipami realizuje letné open
air kino, ktoré v hlasovaní skončilo na
druhom mieste.
Text a foto: Noemi Gieratová
OBSAH
TÉMA MESIACA
Ústava SR – pomohla na nohy demokracii | 10
BANKY A POISŤOVNE
Banky majú za prvý polrok celkom slušný štart | 32
OSOBNOSŤ
Janet Yellenová a Angela Merkelová: Dve ženy z jedného
cesta? | 14
BANKY A POISŤOVNE
Banky nie sú len pre dospelých | 34
EKONOMIKA
Amerika verzus Európska únia: Rozličný liek na rovnaký
problém | 18
BANKY A POISŤOVNE
Študentské pôžičky, rozvoj osobnosti na úver | 38
EKONOMIKA
Energetická chudoba na Slovensku | 24
BANKY A POISŤOVNE
Do poistenia výrazne prehovorí Občiansky zákonník | 40
EKONOMIKA
Eurodlhopisy ako východisko z krízy | 28
BANKY A POISŤOVNE
Nemajetková ujma, čo všetko sa pod ňou skrýva? | 44
8
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
OBSAH
BANKY A POISŤOVNE
Poisťovne vstupujú aj do detského sveta | 48
BANKY A POISŤOVNE
Reštauračné a stravovacie zariadenia vyžadujú špecifické
poistenia | 52
REALITY
Prenajímatelia už nemajú zviazané ruky | 68
ROZVOJ OSOBNOSTI
Úspech je tvrdá práca | 72
ROZVOJ OSOBNOSTI
Najprestížnejšie školy, čo ich delí od priemeru? | 74
FINANCIE
Dane od januára čaká poriadne zemetrasenie | 58
REDAKČNÁ RADA
Redakčná rada Next Future v hoteli Mama´s | 78
FINANCIE
Na bratislavskej Burze cenných papierov sa stretá nezáujem
s malou ponukou | 60
FINANCIE
Konkurz, osobný bankrot, exekúcia. Ako sa dostať
z finančnej šlamastiky? | 64
CESTOVANIE A RELAX
Kajmanské ostrovy, exotika v exkluzívnom balení | 82
KNIŽNÉ NOVINKY
Recenzie kníh | 100
NEXT FUTURE
9
TÉMA MESIACA . Ústava SR: pomohla na nohy demokracii
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
ÚSTAVA SR
POMOHLA NA NOHY DEMOKRACII
V roku 1992 sa zmenilo veľa. Začali sa nové dejiny Slovenska a raz a navždy sa pochoval
1. september ako deň, keď budú deti chodiť po prázdninách do školy. Slováci sa prihlásili
oficiál­ne k demokracii vďaka Ústave Slovenskej republiky, na ktorej počesť sa prvý septembrový deň stal štátnym sviatkom. Pripomíname si nielen základný dokument právneho štátu,
ale aj moment, keď sa vo svojej podstate zavŕšili predpoklady pre rozdelenie Československa.
10
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Ústava SR: pomohla na nohy demokracii . TÉMA MESIACA
1. septembra 1992 na piatej schôdzi
parlamentu 114 poslancov. V rokovacej sále ich v tento deň zasadlo 134,
proti Ústave SR hlasovalo 16 a štyria
sa hlasovania zdržali. Týmto počtom
bola Ústava SR definitívne prijatá a na
Bratislavskom hrade ju slávnostne
podpísali 3. septembra 1992 vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič
a predseda vlády Vladimír Mečiar.
Súčasná ústava nie je prvá
Ústava ako predpríprava na samostatnosť
Žiadny právny a demokratický štát
nemôže existovať bez ústavy. Dokument definuje základný právny rámec
celej spoločnosti. To si uvedomovali aj jej niekdajší tvorcovia a politické špičky, ktoré sa pripravovali na
rozdelenie Československa. Práve
vytvorenie a ratifikácia ústavy boli
jednými z posledných krokov k samostatnej existencii Slovenska. Ústavu v jej prvotnom znení schválilo
Hoci aktuálna Ústava SR za viac ako
dvadsiatku rokov prešla niekoľkými novelizáciami, stále je postavená
na základoch z roku 1992. Nie je to
však prvá slovenská ústava. Zákonný dokument sa vždy spájal s našou
samostatnosťou. Prvé zmienky
o ústave na našom území môžeme
vystopovať v roku 1849, keď 4. marca
rakúsky cisár František Jozef I. vydal
Stadionovu ústavu. Platila až do roku
1851, keď sa obnovil absolutizmus.
V roku 1920 začala platiť Ústavná
listina Československej republiky.
V roku 1939 vstúpila do platnosti Ústava Prvej slovenskej republiky.
Tento dokument obsahoval 13 hláv
a 103 paragrafov. Bol v nej zakotvený
vodcovský princíp, vedúca úloha strany HSĽS, rozhodujúci vplyv katolíckej cirkvi. Povinnosti jednotlivca boli
na úkor jeho práv a slobôd. Bola to
posledná platná ústava pred vstupom
do zväzku s Českom po druhej svetovej vojne. Novej samostatnej ústavy sme sa preto dočkali práve v roku
1992 a tento dokument je v ostrej
opozícii k ústave z čias vojnového
štátu. Veď už v úvode možno nalistovať vyhlásenie plné slobody, ktoré
charakterizuje Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický
a právny štát, ktorý sa neviaže na
nijakú ideológiu ani náboženstvo.
Kto napísal ústavu?
Ústava vo svojom poslaní vychádza
z národných aj občianskych záujmov
a nie je dielom konkrétneho autora.
K jej zostaveniu prispeli zákonodarcovia, právnici. Napriek tomu za jej
zostavením stoja aj konkrétne mená.
Jedným z nich je docent Ľubomír
Fogaš, odborník na občianske a civilné právo, alebo akademik Milan Čič,
profesor Karol Plank a Milan Sečanský. K postupnému vzniku niektorých článkov prispel aj Jozef Klapáč
z Ústavu štátu a práva SAV. Všetky
prípravné procesy prebiehali pod
dohľadom komisie Slovenskej národnej rady pre prípravu Ústavy SR.
Jedným z tých, ktorí do znenia ústavy prirodzene zasiahli, bol vtedajší predseda vlády Vladimír Mečiar.
Práve on aj celý proces jej rýchlej
prípravy inicioval. Už totiž medzi
ním a Václavom Klausom prebiehali rokovania o osamostatnení oboch
republík. Mnoho sa diskutuje aj
o autorstve preambuly Ústavy SR. Aj
na nej spolupracovali viacerí predstavitelia vtedajšej kultúry, medzi
nimi Ivan Hudec či Augustín Marián
Húska. Ústava sa nerodila ľahko. Na
jej prípravu nebolo príliš veľa času.
Proces formovania tohto najdôležitejšieho štátneho dokumentu sa de
facto naštartoval v polovici júna 1992
a prvého septembra už za ňu poslanci dvíhali ruku. Bola pripravená
v rekordnom čase. Napriek tomu sa
vďaka Ústave SR mohli sformovať na
Slovensku prvé samostatné demokratické zákony. Ústava prešla závažnými novelizáciami a niektorí hovoria,
že Slovensko by potrebovalo novú.
Napriek tomu stále ostáva historicky
hodnotným dokumentom, ktorého
hodnotu a hlavne vyhlásenie slobody
si pripomíname počas 1. septembra.
NEXT FUTURE
11
KRÁTKE SPRÁVY
VÍŤAZNÉ SNÍMKY SÚŤAŽE FOTO ROKA UŽ ZDOBIA HVIEZDOSLAVOVO
NÁMESTIE
V siedmom ročníku prestížnej súťaže Foto roka 2014, ktorú na podporu mladých talentových fotografov organizuje Nadácia VÚB, zvíťazil Tomáš Halász. Jeho záber s názvom „Pred mítingom“ uspel v silnej konkurencii takmer
1 300 snímok, ktoré do súťaže prihlásilo viac ako tristo autorov. Víťazné fotografie ako aj diela všetkých finalistov súťaže nájdete vo veľkoformátovej podobe inštalované na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave do konca septembra.
Siedmy ročník súťaže Foto roka sa môže pochváliť doteraz najvyšším počtom prihlásených účastníkov. Tí si
mohli zvoliť tému svojej súťažnej série podľa vlastného výberu. Organizátori otvorenou témou rozšírili priestor
pre vyjadrenie kreativity a originality každého z prihlásených autorov. „Do druhého kola sa dostalo 15 finalistov.
Ich tvorba mala vyrovnanú kvalitu, aj napriek rôznorodosti žánrov a techník súčasnej fotografie,“ hodnotí predseda poroty Pavel Vančát, kurátor a teoretik fotografie z Českej republiky. Spolu s ním rozhodovali aj taliansky
fotograf a pedagóg Elio Piazza, Bohunka Koklesová, odborníčka na teóriu a históriu fotografie z Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave a fotožurnalista Maňo Štrauch. Porotcovia nakoniec za víťaza súťaže určili Tomáša
Halásza, na druhom mieste skončil Denis Kozerawski a tretie ocenenie si odniesol Juraj Starovecký. „Víťazná
fotografia z reportážnej série Tomáša Halásza nás zaujala najmä autorovou dlhodobou sústredenosťou venovanou jednému z kandidátov na prezidenta. V čase vzniku série ešte nebolo jasné, kto sa stane hlavou štátu.
Autorova osobná zainteresovanosť na tomto projekte, bez mediálnej podpory či fotografovania na objednávku,
vyústila do mimoriadneho vizuálneho a obsahového výkonu. Psychologický dokument o politikovi sa vymyká
obvyklým mediálnym klišé postaveným na pátose alebo heroizovaní. Ocenený na druhom mieste Denis Kozerawski sa prezentuje sériou zátiší, ktorá sa obracia k samotnému fundamentu fotografickej praxe. Jeho pokusy
v ateliéri skúmajúce základné predpoklady fotografického obrazu vynikajú premyslenou hrou vizuálnych ilúzií, ale
aj zmyslom pre jemný sebaironický humor. Juraj Starovecký, ktorý získal tretie miesto, prezentuje vo svojej sérii
„Guten Tag“ súčasné Nemecko neobvyklým spôsobom, kombinujúcim sociologickú sondu s postrehom pre nečakané absurdné kontrapunkty bežného dňa,“ dodáva Pavel Vančát. Víťazi Foto roka 2014 získali od Nadácie VÚB
okrem prestížneho ocenenia aj finančné odmeny v celkovej výške 10 000 eur a možnosť prezentovať svoje diela
na výstave inštalovanej pod holým nebom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Spolu s nimi tu svoje diela
vystavuje aj zvyšných dvanásť finalistov. „Úspech súťaže Foto roka je dôkazom, že investícia do rozvoja talentov je
ten najlepší spôsob, ako môžeme podporiť vizuálne umenie na Slovensku. Verím, že výstava bude nielen úspešným štartovacím bodom ich profesionálnej kariéry, ale aj príjemným miestom na stretnutie s umením pre každého
návštevníka centra Bratislavy,“ dodal na margo súťaže Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Kolekciu
sedemdesiatich najlepších fotografií súťaže Foto roka 2014 uvidíme na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave do
konca septembra. Galériu finálových snímok si môžete pozrieť aj na www.fotoroka.sk.
Zdroj a foto: TS Všeobecná úverová banka, a. s.
MASTERCARD ELITE PROGRAM PONÚKA RAD ZAUJÍMAVÝCH SLUŽIEB
PRE LETNÉ DOVOLENKY
Karty MasterCard® sú viac ako len platobným nástrojom! Majitelia prémiových kariet majú možnosť registrovať sa do vernostného programu ELITE a využívať rad zaujímavých služieb doma i na cestách.
Držitelia prémiových platobných kariet MasterCard, teda MasterCard® Gold, MasterCard® Platinum, MasterCard® World, MasterCard® World Elite majú možnosť okrem iného využívať výhody MasterCard Elite programu. Benefity zahŕňajú nielen zľavy u vybraných partnerov, ale napríklad aj služby concierge, ktoré sa zvlášť
vyplatia pri letnom cestovaní po Českej republike i v zahraničí. „V rámci Elite programu ponúkame služby
Nonstop Alarm Centra, ktoré sú klientom k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku, z akéhokoľvek kúta
krajiny,“ hovorí Martina Piskorová, riaditeľka marketingu MasterCard pre Českú a Slovenskú republiku. „Naši
profesionálni asistenti sú schopní zabezpečiť pre klienta široké spektrum služieb, od technického pohotovostného servisu, cez odtiahnutie vozidla alebo odbornú zdravotnú konzultáciu, až po služby concierge. Výhodou
tiež je, že klient sa nemusí starať o to, či má hotovosť, ale môže za ne platiť práve prostredníctvom karty.“
Zdroj: TS MasterCard
12
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
MAXIMÁLNA FLEXIBILITA
• Možnosť výberu variantu
poistenia – investičný variant
(s pravidelnou investíciou)
alebo rizikový variant poistenia
(bez pravidelnej investície)
• Až 18 voliteľných rizikových
poistení s viacerými variantmi
výberu
• Technické zmeny k splatnosti
poistného
É
POZOR! NOV ISTENIA!
O
P
UNIKÁTNE
• HYPOpoistenie
• Balíčky poistenia závažných
ochorení (vrátane čiastočného
plnenia za vybrané diagnózy)
• Invalidná renta
MAXIMÁLNA
TRANSPARENTNOSŤ
• Prehľadné poistné podmienky
• Všetky poplatky zverejnené
v poistných podmienkach
v poistnej zmluve
ODMENA PRE KLIENTA
• Zľava až do 25 % z poistného
za rizikové poistenia
• Investičný bonus
• Bonusové plnenie pri vybraných
rizikových poisteniach
• Medicínska asistencia
• A ešte oveľa viac
ŽIVOTNÉ
POISTENIE
LA VITA
Pre život,
ktorý žijete!
Teraz ešte širšie krytie
vďaka novým pripoisteniam
generali.sk | 0850 111 117
La Vita je moderné životné poistenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Podľa vašej súčasnej životnej situácie si nakombinujete jednotlivé
riziká a sami sa rozhodnete, či sa chcete chrániť pred možnými nástrahami, alebo chcete svoje úspory aj zhodnocovať.
OSOBNOSŤ . Janet Yellenová a Angela Merkelová: Dve ženy z jedného cesta?
DVE Ž
Z JEDNÉH
Autor: Marek Mittaš, Ilustrácia: Pavol Roško
JANET
YELLENOVÁ
Nie sú príbuzné ani blízke kamarátky, ale dá sa povedať, že sú
to dve ženy z podobného cesta, ktoré si rozdelili svet. Takmer
rovesníčky, obe vo veku, kedy by sa už mohli tešiť z vnúčat
a „babičkovských“ povinností, ony vládnu našej civilizácii.
Magazín Forbes vyhlásil Angelu Merkelovú za najvplyvnejšiu
ženu sveta a hneď za ňou skončila Janet Yellenová. Dve dámy,
ktoré aspoň pomyselne vrátili svet do obdobia matriarchátu
a rozhodujú o tom, ako bude vyzerať zajtrajšie ráno. Pred ich
pohľadom uhne nejeden muž, napriek tomu vniesli do politiky a ekonómie silu jemnosti.
14
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Janet Yellenová a Angela Merkelová: Dve ženy z jedného cesta? . OSOBNOSŤ
ŽENY
HO CESTA?
ANGELA
MERKELOVÁ
Spory o svetové prvenstvo
Rebríčky môžu klamať, tak vyznieva komentár Matthera O´Briena
z amerického časopisu The Atlantic,
ktorý robí z Janet skutočne najvplyvnejšiu ženu sveta. Možno je v ňom
zahryznutá rivalita a americká
hrdosť a uznať nemeckú kancelárku za najvplyvnejšiu ženu sveta by
sa mu možno ťažko prehltlo. Uznať
však treba, že nemusí byť ďaleko od
pravdy, najmä ak si uvedomíme, že
v prípade pádu americkej ekonomiky by sa aj Európska únia ocitla
vo vážnej kríze. Janet Yellenová sa
na pozíciu najvplyvnejšej svetovej
dvojky dostala hlavne nomináciou
na post šéfky Federálneho rezervného systému (FED), na ktorom
ekonomicky stojí a padá celá Amerika. Janet v rukách zviera omnoho
väčšiu moc ako anglická kráľovná,
hoci nemá šľachtický titul. Ekonomika totiž počúva jej hlas po tom,
NEXT FUTURE
15
OSOBNOSŤ . Janet Yellenová a Angela Merkelová: Dve ženy z jedného cesta?
ako vystriedala na pozícii bývalého
šéfa Bena Bernanka. Mnohí čakali zmenu v kvantitatívnom uvoľňovaní, ktorú presadzoval, no zdá sa,
že radikálna zmena sa nekonala.
Janet Yellenová a politika ochrany
Janet nazývajú malou postavou
s veľkým IQ a vo veku 67 rokov je
historicky prvou šéfkou FED-u.
Láme mnohé predsudky, rovnako
ako ich prelomil sám prvý čierny
prezident Barack Obama, ktorý ju
do úradu menoval. Povrávalo sa, že
jej hlavnou úlohou bude ukončenie
mimoriadnych stimulov – postupné zastavenie programu výkupu
dlhopisov, ktorého obmedzovanie sa
začalo v decembri 2013. Nie všetko
sa však dá zrealizovať zo dňa na deň
a nová hlava FED-u naďalej preferuje extrémne uvoľnenú menovú
politiku. J. Yellenová uviedla, že
ekonomický rast zostáva pod svojím
potenciálom a pre dosiahnutie silnejšej expanzie je potrebná pokračujúca podpora ekonomiky. Potrebuje
počkať, kým prídu dôkazy o silnejúcej ekonomike a neplánuje uvrhnúť
vlastnú krajinu do recesie aj za cenu
ďalších novučičkých miliárd naliatych do systému. Zdá sa, že má materinský prístup, ktorý sa jej tak trochu
vyčíta a vyčítal sa aj Angele Merkelovej v súvislosti s neposlušnými deťmi
Európy v podobe Cypru, Španielska
či Grécka. Yellenová je dnes v situácii, keď rozhoduje aj o stabilite
dolára a keďže ten je stále svetovou
rezervnou menou, má rozhodnutie
Janet Yellenovej vplyv prakticky na
celý svet. Dolár sa počas jej šéfovania
nestal silnejšou menou. Naopak to,
že nerazí razantnejší, ale skôr umiernený prístup znamená, že odkláňa
16
NEXT FUTURE
Janet Yellenová
Narodila sa v Brooklyne a titul z ekonómie získala v roku 1967. Neskôr nastúpila na Yale University, kde sa stala doktorkou financií. Učila na Harvarde aj prestížnej University of California.
Pôsobila na poste šéfky Rady ekonomických poradcov. Šéfovala Federálnej rezervnej banke
v San Franciscu, stala sa viceprezidentkou FED-u a od roku 2014 mu šéfuje. Presadzuje zamestnanosť a prosperitu širokej populácie aj za cenu rýchlej destabilizácie dolára.
Angela Merkelová
Narodila sa v Hamburgu. Nikdy nepatrila k priaznivcom komunizmu, naopak, vždy
bojovala proti. Doktorát získala z fyziky za prácu o rýchlostných konštantách pri
reakcii jednoduchých uhľovodíkov. Pracovala v Berlíne na Akadémii vied. V politike
sa začala angažovať už po prevrate v roku 1989 a od roku 1990 je členkou CDU. Stala
sa prvou kancelárkou Nemecka a krajinu vedie už tretie volebné obdobie. Presadzuje
silnú Európu s posilnením pozícií jednotlivých štátov. Hlása hospodársky prijateľnú
politiku pre celú Európu s možnosťou pomoci slabším výmenou za ekonomické
reformy. Je považovaná za ženu radikálnych činov.
záujem investorov od nadhodnotených akcií a dolára a upriamuje ich
na zlato. Ešte v júni tohto roka Janet
Yellenová predniesla svoj komentár,
že súhlasí s tým, aby úrokové sadzby
zostali nízke ešte určitý čas. To
automaticky naštartovalo rast zlata,
keďže je stále stabilnejšie ako doláre.
Janet zvolila opatrný prístup a otázku, či a v akej rýchlosti sa jej podarí
zastaviť súčasný ekonomický model,
o ktorom sama vie, že nemá dlhú
budúcnosť. Je ekonomickou matkou
najmocnejšieho národa na svete
a ona nie je z tých, ktorí chcú veci
riešiť ráznym búchaním po stole, ale
skôr umiernenou politikou, ktorá
je pre ženy, zdá sa, prijateľnejšia.
Matka financií
Osud a kariéra Janet Yellenovej sa
však nezačali vo FED-e, svoje ekonomické zručnosti prejavila dávno
predtým, ako dostala do rúk opraty svetovej ekonomiky. Narodila sa
v Brooklyne a titul z ekonómie získala
v roku 1967. Neskôr nastúpila na Yale
University, kde sa z nej stala doktorka financií. Neskôr učila na Harvarde aj prestížnej University of California. Ešte v čase prezidentovania
Billa Clintona pôsobila na poste šéfky
Rady ekonomických poradcov. Šéfovala Federálnej rezervnej banke v San
Franciscu, nakoniec sa dopracovala
až na viceprezidentku FED-u. Presadzovala aktívnu finančnú politiku
v oblasti znižovania nezamestnanosti. Je predstaviteľkou teórie, že peniaze a ekonomika majú slúžiť ľuďom
a nie grafom a tabuľkám. Žije so
svojím manželom, držiteľom Nobelovej ceny za ekonómiu, Georgom
Akerlofom, ktorý ako vzorný manžel
stojí pri jej každodenných rozhodnutiach s plným priehrštím podpory.
SEPTEMBER 2014
Janet Yellenová a Angela Merkelová: Dve ženy z jedného cesta? . OSOBNOSŤ
Angela Merkelová a jej
nehynúce prvenstvo
Do pozície najvplyvnejšej ženy
sveta sa dostala spolková kancelárka Nemecka už štvrtý raz za
sebou. Dokazuje to nielen jej vplyv
na Nemecko, ale hlavne na Európsku úniu aj celý svet. Nie je prezidentkou ani panovníčkou, no práve
v súvislosti s ňou sa skloňuje smerovanie európskej politiky. Aká je
žena, ktorá má šesťdesiatku na krku
a v duši entuziazmus zmeniť súčasné fungovanie starého kontinentu?
Merkelová a Yellenová majú spoločnú nielen moc, ktorú zvierajú, ale aj
„ženské“ prvenstvo. Merkelová sa
ocitla ako prvá žena v úrade kancelárky Spolkovej republiky Nemecko. Svojej funkcie sa zhostila v roku
2005 a dnes už vedie krajinu tretím
volebným obdobím. Hovorí sa o nej
ako o žene s mužským mozgom.
Nielen pre svoju schopnosť rovnocenne stáť zoči-voči lídrom zvyšku
sveta, ale pre myslenie, ktoré prejavila už vo svojej mladosti. Na rozdiel
od iných dievčat prekvitala vo fyzike, matematike aj cudzích jazykoch.
Vyštudovala univerzitu a doktorát
z fyziky získala za prácu o rýchlostných konštantách pri reakcii
jednoduchých uhľovodíkov. Pracovala v Berlíne na Akadémii vied.
V politike sa začala angažovať už po
prevrate v roku 1989 a od roku 1990
je členkou CDU, nikdy nezmenila
stranícke tričko. Svoje názory háji
nekompromisne, čo niektorým vyhovuje, iným leží v žalúdku. Jej politika
však bola vždy založená na snahe
znižovania nezamestnanosti a v tom
by si určite rozumela práve s Janet
Yellenovou. Angela si však uvedomuje, že aj mama musí byť občas
prísna a nebojí sa ani radikálnych
zmien, hoci dávkovaných s citom.
Svoje postavenie najvplyvnejšej ženy
planéty však nezískala za fyzikálne
znalosti ani politickú stabilitu, ale
za svoje angažovanie sa v otázkach
Európskej únie. Nemecko je totiž
najsilnejšou ekonomickou turbínou celej eurozóny, a tak prirodzene s týmto údelom padlo Merkelovej do lona aj niesť zodpovednosť
za finančné straty pod modrou
vlajkou s dvanástimi hviezdami.
Forbes v rebríčku najvplyvnejších
žien zohľadňuje ako ekonomické
vplyvy rozhodnutí, tak aj záujem
médií, a v tomto prípade jej patrí
prvé miesto právom. Vplyv ekonomických rozhodnutí Merkelovej je
možno o niečo menší v porovnaní
s americkým svetom peňazí, no čo
sa médií a vplyvu týka, je rozhodne väčší ako u Janet Yellenovej.
Ani v ekonomike však nezaostáva,
bola to práve ona, ktorá presadila súčasný balík pomoci z eurovalu,
ktorý sa zdá byť omnoho efektívnejší ako americká tlačiareň peňazí.
V šesťdesiatke na vrchole
Prirodzene je v záujme Angely Merkelovej udržať euro v takej
kondícii, ako bola pred desiatkami
rokov nemecká marka. Ako najväčší
člen celej EÚ a ekonomický motor,
môže prirodzene váhou svojho slova
a tak isto aj počtom poslancov meniť
veci na svoj obraz. Bola to ona,
kto solidárnou politikou priniesol
ozdravné opatrenia a, samozrejme, zastavil absolútny krach Grécka. Dnes je však opatrnejšia. Na
jednej strane pretláča svoj materinský prístup, ktorý jej radí, aby
pomohla rodine v kríze, na druhej
strane podmienila pomoc nápravou. V súčasnosti ocenila úsporné opatrenia Papandereovej vlády.
V otázke prístupových rokovaní
s Tureckom zasa zaujíma rezervovaný postoj a preto sa pre Turkov stala
miernou nepriateľkou. Napriek tomu
sa v rodnej krajine teší najvyššej
obľube od čias zvolenia aj pre svoju
účasť na futbalových majstrovstvách
sveta, odkiaľ si Nemci odniesli zlato.
Je za zachovanie Európskej únie, no
zároveň vyjadrila postoj, že Európska únia by podľa strany Angely Merkelovej mala zvážiť presun
kompetencií naspäť na členské štáty
všade tam, kde je to len možné. Jej
rozhodnutia vedia pohnúť kurzom
eura a rovnako politickou situáciou.
Nemala problém rokovať s Putinom o ustálení krízy na Ukrajine
a jej vklad je cítiť nielen v ekonomickej, ale aj v celospoločenskej
oblasti v Nemecku, Európskej únii
aj za jej hranicami. Aktívna je na
viacerých frontoch a s miernou
hyperbolou by sa dalo povedať, že
sa vo svete toho neudeje veľa, aby
o tom Angela Merkelová nevedela.
Ako sympatická politička nemá
zrejme v osobnej kariére príliš veľa
času na súkromie. Dokonale však
vyznáva teóriu, že inteligencia muža
je pre inteligentnú ženu skutočne
dôležitá. Jej prvým manželom bol
fyzik Ulrich Merkel a druhý raz sa
vydala za profesora chémie Joachima
Saura. Šíria sa fámy, že by chcela pred
koncom funkčného obdobia odstúpiť,
no nech sa už plavovlasá šéfka Nemecka rozhodne tak či onak, zostane
naveky zapísaná nielen v rebríčkoch
vplyvu, ale predovšetkým v histórii Európy aj svetovej politiky.
NEXT FUTURE
17
EKONOMIKA . Amerika verzus Európska únia: Rozličný liek na rovnaký problém
AMERIKA VERZUS
EURÓPSKA ÚNIA:
ROZLIČNÝ LIEK NA
ROVNAKÝ PROBLÉM
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Európa a Amerika boli odjakživa vždy viac rivalmi ako spojencami. Vo svete
globálnej ekonomiky sa však nedá nikdy stáť bokom, a tak krízové roky
zasiahli planétu bez ohľadu na kontinenty. Každý z nich sa ku kríze postavil
čelom a našiel riešenia, ktoré mali ekonomike pomôcť postaviť sa na nohy.
V USA rastie dlh ako zlovestné mračno nad krajinou a Európska únia zápasí
každý deň o prežitie svojej meny. Aké sú východiská, čo rozdeľuje svetovú
ekonomiku a ako sa zmení za najbližšie dva roky?
Spojené štáty európske. Koncept sa nekoná
USA nevznikli rozhodnutím politickej
moci. Hoci ich založili Európania, postavené sú na spojení kolónií. Tento systém sa
vyvíjal roky a keďže bol funkčný, Európania mali ambíciu po vzore vysťahovalcov zo starého kontinentu vytvoriť nový
svet Európskej únie. Jednou z prvých
myšlienok bolo zamedzenie konf liktov
medzi krajinami Európy a ďalšou spojenie rozdrobených štátov kvôli ekonomickému profitu. Ukázalo sa však, že vzniku
Spojených štátov európskych bránia hrdé
a samostatne fungujúce štruktúry štátov,
ktoré sa nechceli vzdať samostatnosti.
V tejto odlišnosti a myšlienkovom kontex-
18
NEXT FUTURE
te treba chápať aj ďalší vývoj EÚ a USA.
Rovnako aj ich ekonomické smerovanie.
„Európa je stále veľmi heterogénna zo
všetkých hľadísk. Ekonomického, jazykového, historického a kultúrneho. Stále ide
o množstvo štátov s rozdielnymi náturami, uvažovaním, odhodlaním, cieľmi,
ale aj ekonomickým a spoločenským
rozvinutím. Každý konsenzus sa tu rodí
veľmi ťažko. Dennodenne sme svedkami tohto stavu. Poslednými dôkazmi je
len obsadzovanie postov v európskych
štruktúrach. Rovnako sa stále viac všetci dívajú na Brusel ako na bábku Nemecka, čo tiež nerobí dobre,“ hovorí Radoslav Kasík, Portfolio Manager Across
Wealth Management, o. c. p., a . s.
SEPTEMBER 2014
Amerika verzus Európska únia: Rozličný liek na rovnaký problém . EKONOMIKA
NEXT FUTURE
19
EKONOMIKA . Amerika verzus Európska únia: Rozličný liek na rovnaký problém
Skepticky sa stavia k tejto myšlienke
aj Martin Reguli, analytik Nadácie
F. A. Hayeka a vysvetľuje: „Model
Spojených štátov európskych nevidím veľmi realisticky z hľadiska
verejnej podpory a tiež narastajúceho množstva extrémistických
hlasov, ktoré by sa takouto zmenou
ešte výraznejšie posilnili. Ak by
sa však EÚ rozhodla ísť týmto
smerom, pochybujem, že by výsledok priniesol pozitíva z hľadiska
menovej politiky alebo ekonomickej
politiky. V každom prípade by však
určite záviselo od samotného nastavenia v rámci takýchto spojených
štátov.“ Zmienená menová únia
umožnila vytvorenie centralizovanej politiky, no euro ako protiváha k doláru narazilo na nesmierne
ťažký boj o prežitie. Radoslav Kasík
si myslí, že ďalším krokom bude
banková únia a postupne sa budú
rozširovať základy fiškálnej a transferovej únie. No Spojené štáty
európske napriek tomu vyzerajú
ako vzdialená hudba budúcnosti.
Dva prístupy k jednému svetu
Rozdiely kultúrneho a myšlienkového dedičstva medzi USA a EÚ ešte
razantnejšie vystúpili v ekonomike
a prístupe k peniazom. „Európa je
konzervatívnejšia a v prvom rade
sociálnejšia. Ekonomika Euró-
20
NEXT FUTURE
py rovnako nesie prvky podstatne
vyššej byrokracie. USA sú odvážnejšie, viac pozerajúce na biznis
ako blaho spoločnosti a týmto
smerom je orientovaná i politika. Krajina dokáže na ekonomickom poli viac experimentovať, je
pokrokovejšia, menej byrokratická, probiznisovejšia a praktickejšia,“ hovorí Radoslav Kasík.
Ekonomika Európskej únie sa
vyvíja pod taktovkou Európskej
centrálnej banky a jej ekvivalentu
za oceánom velí Federálny rezervný systém. Bez dohľadu týchto
inštitúcií sa vo svetovej ekonomike
nič dôležité neudeje. Rozdielnosť
prístupu k hospodárstvu sa prejavila nielen pred krízou, počas nej,
ale aj v súčasnosti. „Politika FED-u
bola nastavená dlhodobo smerom
k nafukovaniu bubliny v realitnom sektore, vďaka ktorej sa USA
vyhlo hlbšej kríze na začiatku tohto
tisícročia. ECB vychádzala z dedičstva nemeckej Bundesbanky, ktorá
bola známa svojou nezávislosťou.
No pod vplyvom krízy a politických tlakov sa od tejto nezávislosti
odklonila,“ hovorí Martin Reguli.
Po prepuknutí krízy sa rozdiely
medzi EÚ a USA prejavili naplno.
Akoby sa roztvorili ekonomické
nožnice, ktoré kontinenty od seba
vzďaľovali. V súčasnosti sa paradoxne začínajú jeden od druhého
učiť. „Kým USA konali od začiatku prepuknutia krízy nekonvenčne,
zaliatím trhov peniazmi a toleranciou vyšších fiškálnych deficitov,
Európa bola opatrnejšia. Samozrejme hasila problémy, sanovala banky a nalievala tiež likviditu.
No nikdy nie v takej miere, že by
problémy plne zažehnala a tie sa jej
neustále vracajú a ECB je nútená
vyťahovať tvrdšie a tvrdšie zbrane.
Čím si USA prešli v prvých pokrízových rokoch, Európa si rozkladá
na dlhšie obdobie,“ hovorí Kasík.
Od júna minulého roka začal FED
naznačovať blížiace sa ukončovanie stimulov a možné utesňovanie
politiky. Prichádza na zistenie, že
tlačiareň na peniaze nie je všeliekom. ECB naopak uvoľňuje a signalizuje ochotu siahnuť v prípade
potreby i po nekonvenčných nástrojoch. Americká ekonomika vykazuje známky pevnejšieho ozdravenia, najmä z pohľadu HDP a nezamestnanosti. FED si to uvedomuje
a opatrne signalizuje, či pripravuje
ekonomiku a trhy na život po ňom,
no jeho šéfka Janet Yellenová je ešte
opatrná a plánuje počkať so začiatkom utesňovania. Je to však otázka nutnosti najbližších mesiacov.
„Európa robí len to, čo jej Nemci
dovolia, čo sa im podarí doma predať
a čo je nevyhnutné. Program LTRO
zastabilizoval krízu, no nestačil.
Hlavne mal ohraničenú životnosť, čo
viedlo k postupnému otáčaniu jeho
efektov s vracaním peňazí, a teda
znižovaním likvidity. Európske
problémy, samozrejme, vyplývajú
z rozdielneho prístupu k ekonomike, ale aj z heterogénnosti menovej únie s odlišnou ekonomikou
a fiškálnou politikou jednotlivých
členov. ECB zatiaľ nebolo umožnené vytiahnuť tzv. bazuku. Robí len
vždy malý krok, ktorý je prípustný a ktorý znamená len minimum
na odvrátenie možnej katastrofy.
Časom ale ani to nestačí a je nútená spraviť ďalší krok. Európa sa tak
potáca v kruhu,“ myslí si Kasík.
SEPTEMBER 2014
Amerika verzus Európska únia: Rozličný liek na rovnaký problém . EKONOMIKA
Finančné perpetuum mobile
vs. finančná zodpovednosť
Ak možno povedať, že niečo mali
a majú USA a Európa spoločné, sú to
takmer nesplatiteľné dlžoby. V USA
mal počas krízy problémy hlavne
finančný sektor, no veľkú časť záväzkov zasiahnutého bankového sektora
prebral štát. „Európske zadlženie je
v pomere k HDP ešte väčšie a problém je špecifický pre každú krajinu.
Schopnosť USA financovať sa je oveľa
väčšia. Stále ide o najväčší a najlikvidnejší dlh, stále považovaný za najbezpečnejší. Zárukou je aj ochota centrálnej banky financovať vládu, o čom sme
sa v uplynulých rokoch dostatočne
presvedčili. Do určitej miery tak USA
nikdy nedokážu skrachovať,“ hovorí
o finančnom perpetuum mobile Kasík.
Zjednodušene možno povedať, že
USA si vždy vytlačia peniaze, ktoré si
požičajú. Vracať tak nie je problém.
Európa nás naopak presvedčila, že
túto devízu nemá a jej dlh bude mať
limity. „Európa zatiaľ situáciu nerieši cez udržanie ,kumulovanej bilancie‘, ale cez jej redukciu, čo spôsobuje
internú devalváciu v niektorých krajinách. Podľa môjho názoru zdravšia
cesta, ale oveľa bolestnejšia (pozri
krajiny periférie). Čiže nateraz kým
ECB koná, vývoj by sa mohol priblížiť
USA, ale nikdy nebude úplne identický, keďže zdroje, podmienky i riešenia v princípe rovnakých problémov
sú odlišné,“ dodáva Radoslav Kasík.
Kedy sa minú tlačené peniaze?
Názory sa rôznia a je viac ako isté, že
nie je možné tlačiť peniaze donekonečna. Veď aj vďaka tomuto trendu trpí dolár ako referenčná mena
a investori hľadajú viac istôt v zlate.
„Odhadujem, že americká ekonomika sa bude držať, kým FED dokáže
NEXT FUTURE
21
EKONOMIKA . Amerika verzus Európska únia: Rozličný liek na rovnaký problém
udržať financovanie takejto politiky.
No skôr či neskôr narazí na problém,
či už zo strany neochoty veriteľov
financovať ďalšie zadlžovanie, alebo
priamo prostredníctvom prudšieho
nárastu inflácie a následne aj úrokových sadzieb. V danom momente bude mať americká ekonomika
obrovské problémy, ktoré sa však
ťažko dajú nejako dopredu kvantifikovať. V prvom rade však budú mať
vplyv na dolár a jeho silu a tiež na
americkú vládu a financovanie jej
výdavkov. Toto môže spôsobiť pokles
HDP a zvýšenie nezamestnanosti,“
hovorí o budúcnosti Martin Reguli.
Dá sa teda povedať, že situácia po
kríze sa musí meniť na oboch stranách oceána. V USA kvôli umelej
stimulácii, v Európe kvôli dlhému
pretrvávaniu negatív. „V sumáre
sa USA chystajú utesňovať a Európa uvoľňuje. Ide o prvý významnejší
pokrízový odklon menových politík.
„Doposiaľ mali smerovanie rovnaké, ale intenzita a miera riešení bola
odlišná. Celkovo som názoru, že práve
odklon menových politík na dvoch
stranách Atlantiku bude hlavnou
investičnou témou v najbližšom roku,
dvoch,“ domnieva sa Radoslav Kasík.
Kvôli týmto faktom by mali byť
investori opatrní. Americké konanie by malo spôsobovať brzdenie
rastu. Európa naopak ešte stále ostáva v akejsi agónii, ktorá neprešla tak
rýchlo ako vďaka kvantitatívnemu
uvoľňovaniu v USA a bude musieť
ekonomiku výraznejšie stimulovať. „Úročenie by malo byť v Európe tlačené nadol, čo sa podpíše pod
cenu akcií a dlhopisov. Európske
V ČOM VIDÍTE HLAVNÉ ROZDIELY V EKONOMICKOM FUNGOVANÍ
EURÓPSKEJ ÚNIE A USA A KTORÝ SYSTÉM POVAŽUJETE ZA LEPŠÍ?
Pavel Drahotský,
riaditeľ Saxo Bank pre
strednú Európu:
Medzi ekonomikou EÚ a USA je niekoľko fundamentálnych rozdielov. Za tri hlavné považujem najmä politickú neochotu EÚ nechať trh prejsť
výrazným ozdravením. To dobre vidieť hlavne na
cenách nehnuteľností. V USA sme videli dramatické
vplyvy pred niekoľkými rokmi a dnes tam už prebieha oživenie na fundamentálne zdravých základoch.
Triumvirát európskych politikov, centrálnych bánk
a komerčných bánk umelo bránil prepadu cien nehnuteľností. Tie v EÚ v priemere stále klesajú, pretože
investori zatiaľ nevideli dno, na rozdiel od USA. Ďalším
kľúčovým faktorom je demografia. Európa neúprosne starne a podobá sa Japonsku so všetkými budúcimi dôsledkami. USA sa musia brániť prisťahovalcom
a lacnej pracovnej sile. Najhlavnejší rozdiel však vidím
v energetickej politike a jej zraniteľnosti. Európa na čele
s Nemeckom slepo zavrhuje jadrovú energiu a bridlicový plyn. Verí na veterné mlyny. Tým, samozrejme,
nerieši stále fatálnu závislosť od ropy a plynu z Východu. V porovnaní s tým USA vďaka bridlicovej revolúcii získavajú stále väčší náskok. Vezmime si akúkoľvek
22
NEXT FUTURE
veľkovýrobu. Pred mnohými rokmi masová produkcia
takmer čohokoľvek vychádzala najlepšie v Ázii vďaka
lacnej pracovnej sile. Tento fenomén je vďaka rastu
miestnej životnej úrovne na ústupe. Takže v najbližších rokoch budú USA mimoriadne atraktívne vďaka
lacnej energii pre výrobu, nehovoriac o transparentnom prostredí v porovnaní s Áziou. S rastom robotizácie výroby bude cena ľudskej práce hrať stále menšiu
úlohu. Pokiaľ je vďaka robotom jedno, kde postavíte
továreň, potom bude prioritou, akú cenu má napájanie. Toto bude hlavný faktor profitability. Nehovoriac
o fakte, že výrobok Made in China vs. Made in USA
môže mať aj inú cenu a imidž. Európa sa vďaka strnulosti sama z tohto nezadržateľného procesu diskvalifikovala a zmena ešte nie je ani na papieri.
Matúš Pošvanc,
riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka:
USA mali omnoho lepší prístup
k ochrane vlastníckych práv ako to
bolo v Európe. Omnoho viac podporovali podnikateľstvo a podnikateľského a individuálneho ducha.
Európa bola z môjho hľadiska omnoho viac naklonená rôznym typom sociálnych práv, ktoré jej zamedzovali prekonať USA. To platilo tak do roku 2000.
SEPTEMBER 2014
Amerika verzus Európska únia: Rozličný liek na rovnaký problém . EKONOMIKA
aktíva sa javia z pohľadu menovej
politiky, ktorá ostatné roky kraľuje trhom, jednoznačne zaujímavejšie. Ekonomické fundamenty však
nie. V USA by malo naopak úročenie rásť, čo pocíti ekonomika i trhy,
ktorých fundamenty sa ale javia
zvučnejšie,“ predpokladá Kasík.
Príležitosti a ohrozenia na oboch stranách
Analytici dnes vidia príležitosť
najmä v ozdravujúcej sa ekonomike.
Tomu sa v rôznych formách poda-
rilo vstať z popola ako v USA, tak aj
v rámci Európy. Oživenie preto prináša lepšie prostredie pre biznis bánk
a investície. Banky boli krízou veľmi
zasiahnuté, no do veľkej miery už
prešli ozdravným a očistným procesom. Zároveň politika ECB začína byť veľmi stimulačná pre perifériu a je možné, že zájde aj ďalej.
Netreba však byť len prehnaným optimistom, ani rizík nie je málo. Medzi
tie najpálčivejšie určite patrí najmä
stupňujúca sa regulácia, ktorá výraz-
Dnes však veľa rozdielov nevidím. Obe územia regulujú každú oblasť života a USA nezaostáva za euro
byrokraciou ani o krok. Inými slovami, v súčasnosti
tu veľký rozdiel nevidím. Obe územia sa priam ženú
do regulačného masakra a vlády a politici získavajú
čoraz väčšiu a väčšiu moc. Na úkor ľudí a prirodzených trhových síl.
Ján Oravec,
ekonóm, predseda Združenia podnikateľov Slovenska:
Prvý rozdiel je v odlišnej konštrukcii
daňového systému. V USA občania platia dane štátu,
v ktorom žijú, a federálnej vláde vo Washingtone zhruba v pomere 1 : 2. Približne 10 % amerického HDP ide
jednotlivým štátom únie, 20 % americkej federálnej
vláde. V Európe ide Bruselu len 1 % HDP členských
krajín a niečo medzi 40 až 50 % HDP zostáva členským
štátom. Inými slovami, USA majú fiškálnu úniu, EÚ nie.
Druhý hlavný rozdiel je v oblasti trhu práce. Američania
vykazujú oveľa vyššiu mobilitu v rámci USA než Európania v rámci EÚ. Nehovoriac o ešte stále vyššej pružnosti amerického trhu práce v porovnaní s európskym.
Fiškálna únia i lepšie fungujúci trh práce sú výhodou pre
USA a nevýhodou pre Európu. Namiesto snahy o reformu trhu práce, čo by mohlo byť reálne, sa EÚ usiluje
o vytvorenie fiškálnej únie, čo je dnes nielen nereálne,
ale paradoxne môže celý projekt EÚ ohroziť.
ne eliminuje ziskový potenciál. Stále
vysoký podiel nevýkonných aktív
predstavuje riziko. Investori navyše s nedôverou pozorujú aj samotnú politiku centrálnych bánk. Rast
sadzieb by mal najprv zvýšiť úrokovú maržu bánk, no pri prudšom raste
môže dôjsť k zastaveniu ekonomickej expanzie a poklesu dopytu po
úveroch. O niekoľko rokov sa tak
zrejme vyhrotená finančná stratégia v USA a EÚ môže priblížiť, no
vzhľadom na rozdielnosť kultúr aj
myslenia sa nikdy plne nestotožní.
Martin Reguli,
analytik Nadácie F. A. Hayeka:
Hlavné rozdiely medzi ekonomikou
USA a EÚ vidím najmä v tom, že americká ekonomika je do oveľa väčšej miery závislá od takého voľného prísunu peňazí, bez ktorého jej hrozí prudší
pokles a tiež v súčasnosti vláda Baracka Obamu prináša zmeny, ktoré ešte viac sťažujú podnikateľom situáciu. Veľmi dobrým príkladom je zdravotnícka reforma
známa ako Obamacare. Európske krajiny začali robiť
zmeny smerom k znižovaniu regulácie a politika Nemecka, ktoré je dlhodobo jedným z ťahúňov európskej
ekonomiky, pomáha k posilňovaniu ekonomiky aj jeho
obchodných partnerov.
Radoslav Kasík,
Portfolio Manager Across Wealth
Management, o. c. p., a. s.:
Americká ekonomika je viac sústredená
alebo postavená na spotrebe, menej na vládnych výdavkoch a exporte. Kým v Európe je ekonomika orientovaná
viac v prospech exportu, vládne výdavky majú väčší podiel
a spotreba s investíciami menší. Rozdielov je viacero, ide
však prevažne o detailnejšie prvky. Opäť USA mi prídu
viac zamerané na biznis, liberalizmus a poctivé trhové
hospodárstvo s najrozvinutejšími finančnými trhmi vo
svete. Európa vnáša do ekonomiky silné sociálne prvky,
jednotlivec je prioritou a úloha štátu v ekonomike väčšia.
NEXT FUTURE
23
EKONOMIKA . Energetická chudoba na Slovensku
ENERGETICKÁ CHUDOBA
NA SLOVENSKU
Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik)
Hneď na začiatku je nutné konštatovať, že jednotná definícia chudoby, ako aj chudoby energetickej, zatiaľ neexistuje, no za materiálne chudobného sa pokladá taký
občan, ktorý nie je schopný získavať prostriedky na plnenie svojich základných existenčných potrieb. Hranica, pod ktorou je už možné hovoriť o hmotnej núdzi, sa však
môže líšiť od životných nákladov miesta, v ktorom žije, alebo od jeho subjektívneho
vnímania toho, čo všetko spadá do jeho základných potrieb.
N
ajdôležitejším nástrojom merania subjektívne pociťovanej chudoby, ako aj chudoby energetickej,
je štatistický prieskum. Výsledky
subjektívneho merania chudoby môžu byť nápomocné pri hodnotení časového vývoja alebo pri
porovnávaní medzi jednotlivými krajinami.
Tieto prieskumy však nie je možné použiť pre
tvorbu kritérií oprávnenosti účasti v sociálnych
programoch. Práve preto treba pristupovať skôr
smerom k objektivizácii merania chudoby. Hlavnou nevýhodou tohto prístupu je ale skutočnosť,
že dokonale objektívny vzorec merania chudoby by musel byť veľmi zložitý, ak by mal zohľadňovať všetky rozdiely, aké existujú v rozdielnych
nárokoch obyvateľstva na materiálne potreby,
v rozdielnych cenových úrovniach regiónov alebo
v rozdielnych majetkových pomeroch jednotlivcov. Preto sa v praxi obmedzujú tieto vzorce
v každej z krajín na pomerne jednoduchý výpočet. Na základe takéhoto zjednodušeného výpočtu a na báze objektívnych údajov je napríklad
definované a každoročne aktualizované i životné minimum. Vypočítava sa na základe štatistic-
24
NEXT FUTURE
kých údajov rastu čistých peňažných príjmov na
osobu ako aj životných nákladov nízkopríjmových domácností.
Iným používaným zjednodušeným mechanizmom merania chudoby na základe objektívnych
údajov je ukazovateľ relatívnej chudoby odvodzovaný na základe porovnávania s inými občanmi.
Ďalším možným spôsobom merania chudoby ako aj chudoby energetickej je pohľad na rast
zadlženosti alebo úspor obyvateľstva (vyjadrený ako rozdiel medzi čistými príjmami a čistými výdavkami). Môže byť rozšírený aj o podiel
(resp. objem) ich výdavkov na tzv. luxusné
produkty a služby (ako napríklad výdavky na
dovolenky a pod.). Tento prístup vychádza z predpokladu, že „chudobné domácnosti“ ako prvé
obmedzia spomínané výdavky, a nebude u nich
dochádzať k rastu úspor.
Pod pojmom energetická chudoba sa rozumie
neschopnosť obyvateľstva vyrovnať sa s účtami za energie v domácnosti. V súčasnosti jediným oficiálnym a verejne prístupným zdrojom
SEPTEMBER 2014
Energetická chudoba na Slovensku . EKONOMIKA
merania energetickej chudoby z tohto pohľadu je prieskum EU-SILC skúmajúci podiel
obyvateľstva, ktorý si nemôže dovoliť v dome
udržiavať primerané teplo. U nás takéto merania prebiehajú od roku 2004, no sú založené na báze subjektívneho hodnotenia respondentov. Objektívny model merania energetickej chudoby nie je v legislatíve európskych
krajín plne rozpracovaný, dokonca ani exaktne
zadefinovaný.
Napríklad Veľká Británia (ako príklad krajiny, ktorá je v tejto oblasti najďalej) narába
s pojmom takzvanej palivovej chudoby (fuel
poverty). Energeticky/palivovo chudobná je
podľa ich prístupu domácnosť, ktorá na nákup
palív spotrebuje viac ako 10 % svojich disponibilných príjmov. Ide tu však len o palivá určené na dopravu. Zahŕňanie nákladov na benzín
a naftu do energetickej chudoby je pomerne
S
ú výdavky na energie však skutočne faktorom,
ktorý sa najvýznamnejšie podieľa na raste
chudoby na Slovensku? Je teda energetická chudoba skutočne naším vážnym problémom, ktorý si
žiada riešenie?
Ak sa pozrieme na to, ako sa vyvíjala štruktúra
výdavkov slovenských domácností, aký podiel
z nich predstavovali nutné výdavky za energie
a naopak, aká časť ich príjmov tvorila výdavky
za „luxusné“ statky, môže nám to pomôcť hlbšie
nazrieť na problém energetickej chudoby na
problematické, lebo z objektívneho hľadiska by
sme do meraní museli zahŕňať aj palivo uhrádzané nepriamo cez služby hromadnej dopravy a taktiež nie vždy je možné rozlíšiť, aká časť
z nákladov za dopravu je nevyhnutná pre zabezpečenie základných životných potrieb (akou je
napríklad nevyhnutná dochádzka do zamestnania spojená s nedostupnosťou práce bližšie
od domova) a akú časť tvoria nadštandardné
služby (ako je cestovanie s cieľom zábavy alebo
dovoleniek do z hľadiska potrieb neprimerane
vzdialených destinácií). Ak by sme však podľa
anglickej metodiky (10 % hranica výdavkov
v pomere k čistému príjmu) hodnotili aj energetickú chudobu platenia účtov za domácnosť,
priemerný občan Slovenska by sa musel považovať za energeticky chudobného a to dokonca
dlhodobo (počas celého 10-ročného sledovaného obdobia) ako vidno aj na grafe.
Slovensku a analyzovať ho nielen subjektívne, ale
aj z objektívneho hľadiska.
Okrem priemerných príjmov a výdavkov obyvateľstva Slovenska je nutné sledovať aj to, ako sa
mení správanie domácností v závislosti od ich
príjmovej situácie. Opierať sa pritom dá o medzinárodne porovnateľné štatistiky rodinných účtov
ako aj o štatistiky finálnej spotreby domácností podľa druhu spotreby COICOP. Práve
rodinné účty sú v mnohých krajinách jedným
z najvýznamnejších zdrojov pre potreby hospodárskej i sociálnej politiky.
NEXT FUTURE
25
EKONOMIKA . Energetická chudoba na Slovensku
Výdavky na energie v absolútnom vyjadrení predstavujú na Slovensku pomerne stabilnú položku
v ročnom rozpočte obyvateľstva. Pri použití relatívneho porovnania vo vzťahu k celkovým čistým
príjmom dokonca za posledné roky klesali z úrovne približne 15 % v roku 2005 na úroveň približne 12 % v roku 2008 a momentálne (2014) sú pod
hranicou 12 % v priemere z celkového čistého
príjmu domácností, čo naznačuje mierny pokles
energetickej chudoby v posledných rokoch.
O energetickej chudobe však najviac vypovedá ukazovateľ finančnej schopnosti obyvateľstva dovoliť si základné služby súvisiace s ener-
V
porovnaní s krajinami EÚ, vrátane krajín
eurozóny, je naša situácia pomerne dobrá,
keďže energetická chudoba je v priemere v Európe ešte závažnejším problémom ako u nás. Spomedzi našich susedov zaostávame len za Rakúskom
a Českou republikou, no je potrebné zdôrazniť,
že energetická chudoba nemusí závisieť výlučne
od finančných obmedzení. Môže byť tiež ovplyvnená rozdielnymi geografickými podmienkami
v teplejších a chladnejších regiónoch, ako aj celkovou dostupnosťou kvalitných technológií a zdrojov
na vykurovanie (geotermálna energia, využívanie
obnoviteľných zdrojov energie, kvalita zateplenia
a pod.) a nemenej podstatný vplyv má aj intenzita
a spôsob regulácie v oblasti energetiky.
V inštitucionálnej oblasti sú najdôležitejšie
aspekty, ktoré majú vplyv na tvorbu cien energe-
26
NEXT FUTURE
giami. Na prvý pohľad je zrejmá skutočnosť, že
obmedzenia v oblasti primeraného vykurovania
svojich domovov sú evidentné predovšetkým
u obyvateľstva s rizikom energetickej chudoby. V súčasnosti až takmer 15,4 % obyvateľstva/
slovenských domácností je vystavených riziku chudoby ako vidno aj na grafe. Tento stav sa
zhoršil najmä po roku 2009 pod vplyvom poklesu príjmov v dôsledku svetovej ako aj európskej
hospodárskej krízy. Pričom spolu s nezamestnanosťou a prepadom ekonomiky sa energetická chudoba najviac dotkla skupiny obyvateľstva
s nižšími príjmami.
tických komodít, pretože ide o komoditu podliehajúcu štátnej regulácii. Ceny energií rastú
výrazným spôsobom, no počas celého sledovaného obdobia (približne 10 rokov) narástli
jednotkové ceny za pevné palivá na vykurovanie
domácností pomerne výrazne. Jednotkové ceny
energií na vykurovanie narástli takmer 6-násobne, ceny za elektrickú energiu vyše 6-násobne
a ceny za plyn až vyše 7-násobne.
Z hľadiska štruktúry najvýznamnejšiu položku
tvoria v súčasnosti faktúry za elektrickú energiu
(36 %), ďalej faktúry za plyn (32 %) a faktúry za
teplú vodu a kúrenie (29 %). Energetické nároky
a tým aj fenomén energetickej chudoby je možné
znížiť substitúciou zariadení do komodít s nižšou
cenou. Napriek skutočnosti, že ceny elektrickej
energie, plynu a teplej vody rástli ďaleko rýchlej-
SEPTEMBER 2014
Energetická chudoba na Slovensku . EKONOMIKA
šie ako ceny za pevné palivá (vykurovacie drevo,
brikety, uhlie a pod.), nedochádzalo k vyššiemu
uprednostňovaniu pevných palív. Dôvodom sú
vysoké investičné náklady ako aj vyššia náročnosť na obsluhu. V súčasnosti tvorí podiel výdav-
R
ozdiel v rastoch cien jednotlivých druhov
energetických komodít (s výnimkou už
spomínaných pevných palív) nebol veľmi výrazný
a hoci v určitých obdobiach rast spotrebiteľských
cien predbehol rast cien plynu, tento stav netrval
dlho, pretože následný rýchlejší rast plynu spomínaný náskok znovu znížil. Ceny za vykurovanie
sa vyvíjali podobným spôsobom ako ceny plynu.
V krajinách EÚ v súčasnosti nie je dokončená presná definícia energetickej chudoby. Najväčšiu výzvu
v tomto procese predstavuje zlepšenie výkazníctva
a jeho harmonizácie v krajinách EÚ, ktoré sa týka
nákladov obyvateľstva spojených s energiami za
bývanie. Spomedzi krajín EÚ patrí Slovensko medzi
krajiny ohrozené energetickou chudobou. Do roku
2008 sa následkom rastu hospodárstva znižovala aj
energetická chudoba na Slovensku. Od roku 2009
však vplyvom svetovej hospodárskej krízy znovu
začína rásť, pričom najohrozenejšou skupinou sú
predovšetkým domácnosti s nízkymi príjmami.
Vzhľadom na obmedzené možnosti súčasnej štruktúry výroby energie s neúmerne vysokým rastom
globálneho dopytu a taktiež politikou minulých,
ako aj súčasnej vlády (obdobia nedôslednej, alebo
kov na pevné palivá len približne 3 % z celkových
výdavkov na energie spojené s bývaním. Slovenské
domácnosti teda nevyužívajú možnosť substitúcie
lacnejšími technológiami na zníženie fenoménu
energetickej chudoby.
naopak prehnanej/príliš striktnej regulácie cien ako
aj škandály ohľadom privatizácie a „zoštátnenie“
len stratovej časti SPP v réžii druhej Ficovej vlády,
tak aj avizovaná privatizácia Slovenských elektrární a pod.), je možné predpokladať, že ceny energií
budú výrazne rásť aj v budúcnosti. Vplyv výhražnej
rétoriky prvej Ficovej vlády v rokoch 2006 – 2010 na
skutočnú cenovú reguláciu, a teda aj jej skresľovanie,
je minimálne otázny. Ceny energetických komodít
sa neskôr výrazne zvýšili, čím dorovnali aj predošlý pokles/zastavenie rastu. Možno predpokladať, že
tieto, tak ekonomické ako aj politické faktory, budú
mať v najbližších rokoch ďalší negatívny vplyv na
rast energetickej chudoby na Slovensku.
Energetická chudoba je na Slovensku ďalším z veľmi
vážnych problémov a ak chceme tento problém
riešiť, je predovšetkým nutné k nemu ako problému pristupovať a taktiež sú potrebné napríklad aj
hlbšie analýzy porovnávajúce ekonomickú efektivitu a návratnosť rôznych typov energetických technológií. Takýto typ analýz na Slovensku stále absentuje, tak ako dlhé roky úplne absentovala nielen
zmysluplná, ale doslova akákoľvek energetická politika štátu, čo malo na obyvateľstvo svoj vplyv a to aj
v oblasti energetickej chudoby.
NEXT FUTURE
27
EKONOMIKA . Eurodlhopisy ako východisko z krízy
EURODLHOPISY
AKO VÝCHODISKO
Z KRÍZY
Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik), Foto: Stockfresh
História európskej integrácie je i históriou jednej krízy za druhou a taktiež
históriou reakcií a zmien, ktoré tieto udalosti vyvolali a v konečnom dôsledku mali vplyv na finálnu podobu tak politickej ako aj ekonomickej spolupráce
v Európe. A táto spolupráca smeruje k prehĺbeniu.
M
ierne zjednodušene možno
povedať, že hlavným motorom
integrácie a argumentom pre
posilnenia politických pozícií predstaviteľov EÚ (či jednotlivých európskych spoločenstiev) bol vždy proces hľadania
východiska z aktuálnych ekonomických problémov či krízy. Tá najvážnejšia nastala pred
viac ako dvadsiatimi rokmi, v roku 1992, keď
došlo k zlyhaniu Európskeho monetárneho
systému a najmä jednej jeho zložky, teda systému výmenných kurzov (ERM). V konečnom
dôsledku viedlo toto zlyhanie k Maastrichtskej zmluve a založeniu samotnej Európskej
únie o rok neskôr. Tentoraz však už ako únie
28
NEXT FUTURE
tak ekonomickej ako aj monetárnej. Jednotlivé štáty sa vzdali časti národnej suverenity
v prospech nadnárodného celku aj právomocí v monetárnej oblasti, no zároveň bez vzdania sa právomocí fiškálnych. Táto cesta viedla
k vytvoreniu eura i počiatku súčasných problémov. Povolené deficitné financovanie verejných
výdavkov a naakumulované dlhy z minulosti v kombinácii s problémami svetovej ekonomiky usvedčili jednotlivé štáty EÚ z nepripravenosti na prirodzené výkyvy hospodárskeho
vývoja a budúce krízy. Momentálne sa tak stále
zmietajú v kríze nielen viaceré členské štáty, ale
aj celá eurozóna, euro a EÚ samotná. Dosiaľ
ponúknutým riešením je znova raz prehĺbenie
SEPTEMBER 2014
. EKONOMIKA
. EKONOMIKA
Eurodlhopisy
Eurodlhopisy
ako ako
východisko
východisko
z krízy
z krízy
integrácie. Cesta smerujúca k únii bankovej,
fiškálnej a politickej.
Eurozóna má svoje vážne konštrukčné chyby už
od svojho vzniku. V plnej miere sa tak prejavujú dôsledky experimentálneho projektu
spoločnej meny pre samostatné štáty s odlišnou
výkonnosťou ekonomiky a samostatnou fiškálnou a rozpočtovou politikou.
Paradoxne stále nemáme v rukách toľko očakávané riešenie. Rozhodne ho nemajú politici na
národnej, no ako v poslednom období vidíme aj na enormnom počte doslova zbytočných summitov, nemajú ho ani tí na úrovni
nadnárodnej. Bolo to tak vždy aj v minulosti.
Krízy prichádzajú a odchádzajú a pri hľadaní
východiska by sme však mali odolať pokušeniu
naprávať konštrukčné chyby spolu s obnovením
dôvery finančných trhov k dlhopisom krajín
eurozóny. Z hľadiska času ide totiž o dva odlišné horizonty.
Prečo a kam sa však stratila dôvera? Trhy celkom
jasne pochopili, že ECB nie je garantom splatnosti dlhopisov jednotlivých krajín a taktiež
chápu, že ani jednotlivé národné ekonomiky
nie sú schopné bez cudzej pomoci garantovať
splatnosť dlhopisov. Situácia v Grécku tento
problém ukazuje v plnom rozsahu a po následnom zvýšení rizikovej prirážky ďalším najviac
NEXT FUTURE
29
EKONOMIKA . Eurodlhopisy ako východisko z krízy
zadlženým krajinám sa ukázalo, že aj ony sú
odkázané na pomoc zvonka.
Nastal teda čas nedôvery. Prejavom nedôvery je
výška rizikovej prirážky. Práve jej nárast dvíha
záťaž verejných zdrojov do úrovní, ktoré presahujú ich možnosti. Vysoká riziková prirážka teda nielen odzrkadľuje, ale aj ďalej zvyšuje neistotu a riziká. Predstava, že trhy je možné
upokojiť za tohto stavu sľubmi o výraznom
znížení deficitu, je utopická. Žiadna krajina nie
je schopná v krátkom čase výrazne zmeniť stav
svojich verejných financií. Skúsenosti z minu-
30
NEXT FUTURE
lých rokov ukazujú, že výrazné škrty vo verejných výdavkoch začínajú pozitívne vplývať
na rozpočet s relatívne dlhou časovou odozvou. Žiadny euroval, dočasný či trvalý nemal
a nebude mať dostatočnú kapacitu na to, aby sa
stal alternatívou pre refinancovanie dlhu ohrozených krajín na komerčnom trhu.
Jedným z rýchlych riešení, ktoré majú potenciál vrátiť dôveru trhu, je i naďalej projekt
spoločných eurobondov garantovaných ECB.
Najviac zaťažené štáty by tým získali možnosť
SEPTEMBER 2014
Eurodlhopisy ako východisko z krízy . EKONOMIKA
financovať svoj dlh za výhodnejších podmienok a riziko neschopnosti splácať svoje dlhy
by sa tým okamžite znížilo. Odpor voči tomuto riešeniu však nie je preto, že by existovali pochybnosti o jeho účinnosti, ale preto, že
by mohlo vytvoriť príliš mäkké prostredie
pre najviac zadlžené krajiny a oddialiť tak
nevyhnutné štrukturálne reformy v eurozóne. Navyše, jeho dôsledkom by pravdepodobne bolo nepriame prelievanie prostriedkov
z výkonných ekonomík do menej výkonných
(výnosy spoločných eurobondov by boli zrejme vyššie, ako sú dnešné výnosy nemeckých
eurobondov). To sú kľúčové politické dôvody,
prečo sa k tomuto riešeniu zatiaľ nepristúpilo,
no do budúcna (hoci si to neželám) zdá sa byť
nevyhnutným krokom pre udržanie eurozóny
v súčasnej podobe a zložení.
Treba však zdôrazniť, že absencia práve takéhoto systému je jednou z kľúčových nevýhod eurozóny v porovnaní s USA. Napriek tomu, že USA
sú kumulatívne zadlžené ešte viac, ako krajiny
eurozóny a súčasná výkonnosť ich ekonomiky
je horšia, ako ju má eurozóna, svoj dlh financujú za výrazne lepších podmienok, ako je priemer eurozóny. Môžeme teda konštatovať, že
eurozóna dnes nedostatočne narába so svojím
ekonomickým potenciálom. Pre neschopnosť
poskytnúť plnohodnotné garancie za dlhopisy
svojich členských krajín míňa na obsluhu svojho dlhu výrazne viac prostriedkov ako USA.
Alebo povedané inak, eurozóna má potenciál
ušetriť z verejných zdrojov tento objem peňazí
bez toho, aby musela obmedzovať svoju spotrebu. A čo je dôležité, táto pomoc by sa najviac
prejavila práve v najviac zadlžených krajinách.
Otázka teda znie, či vieme nájsť riešenie, ktoré
by malo schopnosť rovnako rýchlo upokojiť
trhy ako spoločné eurobondy, ale nezvyšovalo
by riziko pokračujúceho morálneho hazardu
v najviac zadlžených krajinách. Lebo všetko
nasvedčuje tomu, že práve obavy z nekontrolovanej redistribúcie bohatstva medzi jednotlivými krajinami eurozóny sú jedinou bariérou pre
spoločné eurobondy garantované ECB. Iste, je
to čiastočný posun k fiškálnej únii, no v súčasnosti sme konfrontovaní s dvoma zásadnými
voľbami. A to buď akceptovať aspoň čiastočný
posun eurozóny smerom k fiškálnej únii, alebo
sledovať jej postupný rozpad.
K neželateľnej redistribúcii bohatstva by mohlo
dochádzať cez nivelizáciu rizikovej prirážky a cez participáciu na zárukách v prípade
platobnej neschopnosti niektorej z krajín. Zrejme toto sú dve kritické námietky málo zadlžených krajín voči silno zadlženým krajinám.
Riešením by mohlo byť doplnenie mechanizmu „centrálne emitovaných eurobondov“ pre
finančný sektor „vnútorným dlhopisovým
trhom s poisťovacím mechanizmom“ v rámci
krajín eurozóny. Znamenalo by to, že ECB
(resp. ňou zriadená agentúra) by predávala
dlhopisy na komerčnom trhu a sekundárne na
vnútornom trhu by kupovala dlhopisy jednotlivých krajín s diferencovanou rizikovou prirážkou. Prostriedky získané za vnútornú rizikovú
prirážku by vytvárali „rizikový fond“, ktorý
by mohol byť aktivovaný v prípade problémov
niektorej z krajín eurozóny.
Vytvorenie
dvojúrovňového
mechanizmu
obchodovania s dlhopismi v eurozóne by mohlo
odstrániť politickú námietku nezdravej „nivelizácie“ na jednej strane, ale súčasne vytvorilo
oveľa efektívnejší spôsob získavania zdrojov do
rizikového fondu. Ide o rozumný kompromis
pre krajiny so spoločnou menou, ale samostatnými rozpočtami.
Ide o riešenie, ktoré dáva politikom čas na to,
aby ich odstránili, bez požiadaviek na priamu
redistribúciu bohatstva v rámci krajín eurozóny. Navyše, v prípade jeho aplikovania, by
nebolo potrebné zavádzať bankovú daň, lebo
porovnateľný objem finančných prostriedkov
do svojho „rizikového fondu“ by získala eurozóna z finančného sektora presmerovaním rizikovej prirážky.
NEXT FUTURE
31
BANKY A POISŤOVNE . Banky majú za prvý polrok celkom slušný štart
BANKY MAJÚ ZA PRV Ý
POLROK CELKOM SLUŠNÝ
ŠTART
Autor: Zuzana Kočišová
Napriek tomu, že slovenská vláda, Európska únia aj sporitelia
bankovému biznisu za prvý polrok veľmi nepriali, nemusia sa banky
za finálne čísla vôbec hanbiť. Dokonca dokázali svoje zisky oproti
vlaňajšiemu polroku ešte mierne vylepšiť.
Z
a prvých šesť mesiacov tohto roka
dokázali banky vykázať čistý zisk
takmer 300 miliónov eur. Podpísali sa pod to najmä dve veci –
rast príjmov z poplatkov a ešte väčšia efektivita v oblasti úrokov. Presnejšie povedané
v čistých úrokových výnosoch. Tie sa tvoria
ako rozdiel medzi prijatými úrokmi z poskytnutých pôžičiek a vyplatenými úrokmi za
vklady. A keďže o vklady bol v prvom polroku nižší záujem (tak zo strany klientov, ako
aj samotných bánk prijímať ich) ako o pôžičky a navyše úročenie úspor je v týchto mesiacoch na rekordne nízkych úrovniach, mali
banky voľnú cestu k štedrým čistým úrokovým výnosom.
Dôvodov, prečo neboli banky až také aktívne
v získavaní sporiteľov, je hneď viacero a všetky sú relatívne významné. Jednak na Slovensku platia banky najvyšší bankový odvod
32
NEXT FUTURE
z pasív, teda spravovaných peňazí vrátane
úspor, v Európe, jednak sa obnovil dávnejšie
zrušený príspevok do Fondu ochrany vkladov. Ten slúži ako štátna garancia vyplatenia vkladov sporiteľom, ak by skrachovala
niektorá domáca banka. Aj v jeho prípade sa
odvod odvíja od objemu vkladov klientov.
Svoje zohrali tiež nízke sadzby Európskej
centrálnej banky. To všetko znížilo záujem
a marketingové aktivity bánk na poli vkladov.
Prejavilo sa to v rýchlejšom raste úverov ako
vkladov za prvých šesť mesiacov. U terminovaných vkladov dokonca celý sektor medziročne klesol o miliardu eur. Sporitelia svoje
peniaze viac presúvali na neviazané, i keď
takmer neúročené sporiace a bežné účty.
Okrem tohto ukazovateľa si ale banky polepšili medziročne vo všetkých ostatných kľúčových finančných údajoch. „Našliapli“ si tak
na celkom slušný koncoročný výsledok.
SEPTEMBER 2014
Banky majú za prvý polrok celkom slušný štart . BANKY A POISŤOVNE
1. polrok
2013
1. polrok
2014
Zmena (%)
880,5
940,4
6,8
Výnosy z poplatkov
316
330
4,4
Zisk po zdanení
286
299,1
4,6
Bilančná suma (mld. €)
58,1
60,5
4,1
Úvery pre klientov (mld. €)
35,8
38,6
7,8
Vklady od klientov (mld. €)
42,1
44,3
5,2
z toho: terminované vklady
21,1
20,3
-3,8
(v mil. €)
Čisté úrokové výnosy
TOP Trojka
(čistý zisk v mil. €)
Zdroj: NBS, banky
Slovenská
sporiteľňa
89,8
Tatra
banka
52,2
VÚB
banka
58,8
NEXT FUTURE
33
BANKY A POISŤOVNE . Banky nie sú len pre dospelých
BANKY NIE SÚ LEN
PRE DOSPELÝCH
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
Dlhoročný lojálny klient je snom každej firmy alebo živnostníka. Či ide o nadnárodnú energetickú firmu, alebo kvetinárku, v tomto bode sa všetky firmy a podnikatelia zhodnú. Výnimkou nie
sú ani banky. Dlhodobý vzťah s klientmi však neprichádza sám od seba a to je jeden z dôvodov,
prečo banky pripravujú produkty už pre deti a mládež.
34
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Banky nie sú len pre dospelých . BANKY A POISŤOVNE
B
anky dobre rozumejú tomu,
že každé dieťa, alebo mladý
človek, ktorý si dnes povedz­
me založí účet, má potenciál zmeniť sa na bonitného, teoreticky
možno aj veľmi zaujímavého klienta. Z účtu pre mladých sa stane určitý
bežný účet a ako dlhoročný klient bude
mať toto kedysi dieťa prístup k perspektívne zvýhodneným spotrebným, hypotekárnym či podnikateľským úverom,
sporiacim produktom a ďalším službám. Banka tak má možnosť komunikovať s klientom dlhé roky a získať pre
seba aktívneho a dôležitého klienta. Na
začiatku tohto príbehu tak môžu stáť
práve produkty pre mladých, ktoré sú
určitým spôsobom zvýhodnené, čiže
za priaznivých okolností môže fungovať zaujímavý win-win princíp.
Dieťa nie je študent
Môže sa tak stať, že malý prváčik urobí
svoje prvé kroky do školských lavíc
s kartou od vlastného účtu vo vrecku, hoci sa na svoju zmluvu o zriadení tohto účtu ešte nevedel podpísať. V prípade účtov pre mladých je
potrebné odlišovať detské a študentské účty. Medzi dieťaťom a klientom
sú zásadnejšie rozdiely. Študenti totiž
už môžu spravovať vlastné prostried-
ky, kým u detí sa s touto alternatívou,
pochopiteľne, nepočíta. Študentské
účty sú teda prispôsobené potrebám
mladých ľudí, pričom sa počíta s tým,
že títo klienti môžu dosahovať nižšie,
prípadne sezónne príjmy. Na druhej
strane detské účty sú pripravené tak,
aby nad nimi mali kontrolu rodičia.
Detský kútik
Detské účty môžu vznikať aj ako doplnok k bežnému účtu rodiča. Tento
systém využíva napríklad VÚB banka.
Táto spoločnosť ponúka detský účet od
ôsmeho roku života dieťaťa, pričom je
súčasťou účtu zákonného zástupcu.
NEXT FUTURE
35
BANKY A POISŤOVNE . Banky nie sú len pre dospelých
Takéto účty majú okrem iných aj
výchovný rozmer. Deti sa učia pracovať zodpovednejšie s peniazmi, pričom
hoci majú kartu pri sebe, sú pod dozorom dospelého človeka. „Právo disponovať s produktom má štandardne len
zákonný zástupca, kým dieťa nedovŕši vek 18 rokov. Účet deťom zriaďujú
rodičia najmä preto, aby im naň posielali vreckové a naučili ich hospodáriť
s vlastnými prostriedkami. „Rodičom
záleží na tom, aby ich deti boli finančne gramotné, poznali veci, s ktorými sa
budú v živote bežne stretávať. Jedným
z dôležitých krokov v tomto procese
je čo najskôr začať deti učiť rozumnému zaobchádzaniu s peniazmi. Už
len vreckové pomáha deťom pochopiť hodnotu peňazí, naučí ich správne
hospodáriť a rozvíjať ich osobnosť tým,
že získajú sebavedomie a taktiež pocit
slobody či samostatnosti,“ povedal
Juraj Štefanovič zo spoločnosti ČSOB.
Deti s peniazmi disponujú najmä
prostredníctvom platobnej karty.
„Prístup k internetbankingu majú len
pasívny, aktívne operácie môžu robiť
len rodičia,“ uviedla Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky. Na týchto
účtoch je navyše možné nastaviť limity
aj na výber hotovosti aj na bezhotovostné platby. „Na detskom účte je definovaný ako oprávnený zákonný zástupca
až do dovŕšenia pätnástich narodenín dieťaťa, keď vyzývame už študenta, aby si prišiel zriadiť oprávnenie na
svoj študentský účet,“ uviedla Marína
Masárová, hovorkyňa Tatra banky.
Účet pre deti vo VÚB banke je určený
deťom do štrnásť rokov. Slovenská sporiteľňa zacielila produkty pre mladých na
vekovú skupinu od desať do osemnásť
rokov. Tatra banka ponúka účet s tým,
že kartu dieťaťu vydá od šiestich rokov.
36
NEXT FUTURE
„Študent vo veku od pätnásť do dvadsať rokov (vrátane) ma študentský účet
automaticky, stačí priniesť len občiansky preukaz, po dvadsiatom roku života
študenta nám musí doložiť aj potvrdenie
o dennom štúdiu,“ uviedla Masárová.
Študentské účty
Študentské účty už fungujú samostatne, ich zriadenie si však často vyžaduje potvrdenie o tom, že klient skutočne študuje. „Ako doklad je možné
uznať vysokoškolský index, študentský preukaz, alebo potvrdenie, ktoré
je vydané príslušnou školou, preukaz na zľavnené cestovné pre študentov (MHD, SAD, TSR), resp. preukaz
ISIC. Nárok na zvýhodnenie majú aj
študenti externého štúdia na vysokej
škole, doktorandi, zahraniční študenti a žiaci základných škôl spĺňajúci
podmienku veku,“ povedala Walterová. Niektoré banky však produkty pre
mladých na status študenta neviažu. Potvrdenia nevyžaduje napríklad
Poštová banka, ich produkt je určený
pre ľudí vo veku od 15 do 26 rokov.
Študentské a detské účty sú atraktívne predovšetkým vzhľadom na
nižšie poplatky. Napríklad v Poštovej
banke je rozdiel medzi študentským
účtom a bežným účtom len v poplatkoch. V niektorých bankách sa však
dajú nájsť tieto služby aj bez poplatku.
Najzásadnejší rozdiel medzi bežnými účtami pre dospelých klientov je
teda predovšetkým v cene služieb.
„Podľa veku jeho majiteľa sú rozdielne dizajny vydávaných platobných
kariet, ich maximálne denné limity a úroveň disponovania s účtom.
Taktiež je rozdielna výška mesačného poplatku,“ uviedla Masárová. Niektoré detské účty sú dokonca
úročené vyššou úrokovou sadzbou.
Relatívne bežné účty pre mladých
poskytujú možnosť zriadiť inkaso či trvalý príkaz. Túto možnosť
však vzhľadom na črty týchto účtov
neponúkajú úplne všetky produkty vo všetkých bankách. Niektoré
bankové produkty napríklad ponúkajú zvýhodnené úrazové poistenie.
SEPTEMBER 2014
Banky nie sú len pre dospelých . BANKY A POISŤOVNE
Aj deti a študenti môžu sporiť
Zvýhodnené účty nie sú jediný spôsob,
ako sa banky pokúšajú osloviť mladých
klientov. Banky majú pre túto skupinu
klientov pripravené aj sporiace produkty.
Tieto produkty sú vhodné aj na sporenie menších súm. „Na sporiaci účet
môže dieťaťu vkladať peniaze ktokoľvek
– rodičia, starí rodičia či príbuzní. Túto
možnosť volia rodičia v prípade, ak chcú
pre svoje dieťa namiesto vecného daru, či
už hračky alebo veľkého balíčka sladkostí,
radšej usporiť istú sumu peňazí, ktorá by
im v budúcnosti mohla pomôcť, napr. pri
riešení otázky ďalšieho vzdelávania alebo
aj bývania,“ povedal Juraj Štefanovič.
Sporenie môže byť spojené aj s investičnými možnosťami do podielových fondov. „Toto sporenie pokrýva
celoživotné potreby, dá sa flexibilne
prispôsobovať rôznym životným situáciám. Vďaka tomu, že časť sumy sa
sporí do podielových fondov, vytvára sa aj dlhodobá rezerva na väčšie
nákupy do budúcnosti, štúdium pre
dieťa, promócie, svadbu a podobne.
Podmienky sú však rovnaké ako pre
dospelých sporiteľov,“ povedal hovorca
Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer.
Aj deti a študenti sú pre banku dôležití, aj práve tu a teraz nie sú najžiarivejšou hviezdou na nebi. Banka však môže
budovať vzťah, ktorý bude základom
ďalšej spolupráce a to predsa nie je málo.
Detské účty a účty pre mladých poskytujú viacero služieb, ktoré
môžu mladí klienti, alebo prípadne ich zástupcovia, využiť:
› použitie v tuzemsku a zahraničí;
› bezkontaktné platby – platba u obchodníkov prostredníctvom
POS terminálu pri nákupoch do 20 eur bez použitia PIN kódu
len priložením karty;
› platba za tovar a služby u obchodníkov;
› výber hotovosti v bankomate;
› dobíjanie kreditov kariet mobilných operátorov;
› kontrola obratov a zostatkov;
› kontrola obratov a zostatkov cez internetbanking zákonného
zástupcu;
› povolené prečerpanie na účte (po splnení kritérií stanovených
bankou);
› zadanie trvalých príkazov a povolení na inkaso/SEPA inkaso;
› zabudované limity pre hotovostné aj bezhotovostné platby.
NEXT FUTURE
37
BANKY A POISŤOVNE . Študentské pôžičky, rozvoj osobnosti na úver
Študenti a banky
ŠTUDENTSKÉ
PÔŽIČKY, ROZVOJ
OSOBNOSTI
NA ÚVER
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
Investícia do budúcnosti, príprava na budúce povolanie,
snaha o zvýšenie svojich budúcich príjmov. To všetko sú
argumenty pre rozhodnutie absolvovať kvalitné štúdium.
Aj tu však významnú rolu zohrávajú peniaze, ktoré môžu
byť pri rozhodovaní limitujúce. Cestovanie, skriptá, jazykové pobyty, prípadne ubytovanie či strava v inom meste.
Nič z toho nie je zadarmo. Tieto peniaze však študentom
môžu poskytnúť banky, ale aj štát.
38
NEXT FUTURE
Financovať potreby školáka či
študenta je v slovenských bankách
možné prostredníctvom spotrebných
úverov. Tieto úvery sú viazané na
potreby klientov spojené so štúdiom.
Pôžičku podľa Aleny Walterovej,
hovorkyne VÚB banky, štandardne získajú študenti od druhého
ročníka denného štúdia. Študentské pôžičky však poskytujú aj ďalšie
spoločnosti. „Slovenská sporiteľňa
ponúka študentom denného štúdia
(už od prvého ročníka) a interným
doktorandom vo veku od 18 do
26 rokov zvýhodnený úrok,“ uvádza
Štefan Frimmer zo Slovenskej sporiteľne. „Zvýhodnený úver vo výške
od 1 000 do 8 500 eur poskytujeme
všetkým študentom bez ohľadu na
to, v akej krajine študujú. Snažíme sa tak pomôcť vysokoškolákom s financovaním štúdia, nákladov na študijné pobyty a kurzy
doma či v zahraničí, či s úhradou
nečakaných výdavkov,“ dopĺňa.
Tieto úvery sú bezúčelové, klienti
tak nemusia banke predkladať, na čo
tieto prostriedky použili. „Úverom
môžu financovať náklady spojené so
štúdiom, pričom nemusia dokladovať, či finančné prostriedky použili na školné, knihy, nájomné alebo
čokoľvek iné; jednorazovo alebo po
častiach. Žiadatelia o úver musia
mať od 18 do 26 rokov, resp. do
40 rokov pre študentov diaľkového štúdia,“ uvádza Walterová.
Študentské úvery môžu byť za
určitých okolností výhodnejšie a podmienky pre konkrétnych
študentov sa môžu líšiť. Úroky pri
takýchto úveroch sa pohybujú štandardne okolo 8 % p. a., môžu však
byť aj nižšie a klesať aj napríklad
niekde k 5 % p. a. Konkrétna výška
SEPTEMBER 2014
Študentské pôžičky, rozvoj osobnosti na úver . BANKY A POISŤOVNE
úroku závisí od viacerých okolností.
Spoločnosť VÚB banka upozorňuje na to, že jednou z nich je napríklad to, či má klient otvorený účet
v banke. Ďalej aj to, či si do banky
posiela klient peniaze v požadovanej výške, ale aj to, či si úver poistil. Okrem toho môže sadzbu úroku
znížiť napríklad aj aktivita klienta.
V tomto prípade je relevantný napríklad prospech, účasť v školských
súťažiach, či na študijných pobytoch. Tiež je možné odložiť splácanie
týchto úverov. „Odklad prvej splátky
môže byť najviac o tri mesiace od
čerpania úveru, počas tohto obdobia dlžník neplatí nič – ani úroky,
ani istinu,“ uvádza Walterová.
Ak aj banky neposkytujú špecializovaný úver na krytie potrieb študentov či školákov, klienti môžu siahnuť po bezúčelovom úvere. Tento
systém uplatňuje napríklad Poštová
banka. „Ide o rýchly a jednoduchý
úver na čokoľvek, ktorý je možné
vo väčšine prípadov vybaviť iba
s občianskym preukazom. Záujemcovia si môžu požičať od 100 až do
30 000 eur,“ vraví hovorkyňa Poštovej banky Lenka Lendacká s tým, že
banka úver pre študentov neposkytuje. Podobne formou bezúčelového
úveru získajú klienti prostriedky na
štúdium aj v Tatra banke. Je samozrejmé, že takéto potreby sa dajú
hradiť aj pomocou ďalších bezúčelových nástrojov. Marína Masárová
z Tatra banky spomína napríklad
úvery vo forme použitia kreditnej
karty či povoleného prečerpania.
ru vzdelávania (FnPV). Tento fond
vznikol 1. 1. 2013 na základe zákona
č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania. Cieľom tejto inštitúcie, ako sám fond uvádza, je napĺňanie hlavného motta, ktoré znie:
„Pôžičky pre lepšie vzdelanie“.
Z FnPV môžu o pôžičku požiadať
študenti vysokoškolského štúdia
na prvom, druhom aj treťom stupni štúdia. „Fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom
akademickom roku len raz a najviac
počas šiestich akademických rokov,
ktoré nemusia nasledovať po sebe,“
uvádza FnPV. Tieto prostriedky nie sú účelovo viazané, preto
stačí, ak študent splní podmienky
na získanie pôžičky. Podľa FnPV
musí žiadateľ „mať trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, alebo
byť v postavení Slováka žijúceho
v zahraničí, alebo byť občanom
Európskej únie, ktorý má právo na
trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt“.
Požičia aj štát
Takéto štátom poskytované pôžičky
majú svoje osobitosti. Pôžičky určené
pre akademický rok majú presne stanovený úrok. „Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku
2013 – 2014 je stanovená na 4,5 % p. a.,“
uvádza FnPV. Pre akademický rok
2014 – 2015 sa úroková sadzba upraví. „Úroková sadzba sa zníži na 3,19 %
p. a.,“ uvádza vedúca oddelenia správy FnPV Katarína Mokráňová s tým,
že úroková sadzba sa vypočítava na
základe vývoja výnosov štátnych
dlhopisov so splatnosťou desať rokov
za predchádzajúci kalendárny rok.
To, aby mali študenti peniaze na
svoje štúdium, je aj záujmom štátu.
Práve preto vznikol Fond na podpo-
Režim splácania pôžičky umožňuje aj odklad splácania. „Leho-
ta splatnosti pôžičky začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá. Počas zákonného
odkladu splátok lehota splatnosti študentovi neplynie a pôžička sa
neúročí,“ uvádza fond. Odklad splátok môže byť zákonný, alebo mimoriadny. „Dlžník má nárok na zákonný odklad splátok, ak je študentom
vysokej školy v Slovenskej republike,
alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Dlžník má nárok na zákonný odklad
splátok aj počas šiestich mesiacov od
riadneho skončenia vysokoškolského
vzdelávania v prvom stupni a počas
dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania
v druhom stupni, od prerušenia štúdia
alebo od iného skončenia štúdia,“
uvádza sa v podmienkach úveru.
O odklad je možné požiadať aj v prípade materskej či rodičovskej dovolenky.
Do úvahy pripadá aj takzvaný
osobitný odklad splácania. „Okrem
zákonného odkladu splátok, počas
ktorého neplynie lehota splatnosti
a pôžička sa neúročí, môže dlžník
požiadať aj o tzv. osobitný odklad
splátok, počas ktorého je dlžník
povinný uhrádzať iba úroky. Osobitný odklad splátok môže dlžník
využiť v prípadoch, ak už nemá
nárok na zákonný odklad,“ uvádza
FnPV. Študenti tak majú viacero
možností, ako financovať svoje vzdelanie. Cieľom investície do vzdelania je budúci výnos. Je to však aj
zodpovednosť. Aj tá ale môže po
ukončení štúdia „donútiť“ študenta
k jej rýchlejšiemu zúročeniu. Preto
môže mnohému dopomôcť a byť
tým správnym krokom vpred.
NEXT FUTURE
39
BANKY A POISŤOVNE . Do poistenia výrazne prehovorí Občiansky zákonník
DO POISTENIA VÝRAZNE
PREHOVORÍ OBČIANSKY
ZÁKONNÍK
Autor: Jan Beracka, Foto: Stockfresh
Staré dobré časy… To platí v múzeách, antikvariátoch či na
stretávkach zo základnej školy. Ak sa však diskusia dostane
do právnej roviny, téza „čo je staré, to je dobré“ zväčša
neplatí. Tak je to aj v prípade Občianskeho zákonníka (OZ),
ktorý nezachytil rozvoj poisťovníctva. Preto túto normu
čakajú zmeny.
40
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Do poistenia výrazne prehovorí Občiansky zákonník . BANKY A POISŤOVNE
„Poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu
plnenie, ak nastane náhodná udalosť
v zmluve bližšie označená a fyzická
alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je
povinná platiť poistné,“ toto hovorí Občiansky zákonník o poistnej
zmluve. Zákonník poistnú zmluvu
ďalej konkretizuje, no dnes je jasné, že
už nestačí s dychom. Zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy sa v zákonníku udiali naposledy ešte v minulom
storočí. Preto dnes už nevyhovujú. Od
čias posledných zmien sa poistný trh
a jeho potreby zmenili. Z tohto dôvodu
vznikla Komisia pre rekodifikáciu OZ.
Táto skupina odborníkov má za úlohu
upraviť ustanovenia poistnej zmluvy
tak, aby odrážali súčasné potreby trhu.
Slabé stránky
To, že zmeny sú potrebné nepopiera nikto. Hovorí o tom ministerstvo
spravodlivosti, Slovenská asociácia
poisťovní (SLASPO) a taktiež predstavitelia poisťovní. Samotné ministerstvo spravodlivosti na konto súčasnej
legislatívy nešetrí kritikou. Najčastejšie
skloňovanou je neaktuálnosť zákonníka. „Nepozná ani také základné pojmy
ako je záujemca o poistenie, poistník,
obmyselná, teda výhodou poctená
osoba, poistný záujem, poistné riziko, výluky z poistenia, podpoistenie,
nadpoistenie, spolupoistenie a podobne, bez ktorých fungovanie slobodného poistného trhu nie je dobre možné,“
uvádza Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky v legislatívnom
zámere Občianskeho zákonníka.
Na neaktuálnosť zákonníka upozorňuje
aj generálna riaditeľka SLASPO Jozefína Žáková. „Ustanovenia hlavy XV.
OZ o poistnej zmluve pochádzajú tak
ako celý OZ z roku 1964 a svojím obsahom aj rozsahom zodpovedajú tomuto
obdobiu. V tejto právnej úprave boli
vynechané niektoré pojmy, ktoré boli
do tých čias upravené v zákone o poistnej zmluve a boli presunuté do vyhlášok, ktoré upravovali všeobecné poistné
podmienky pre poistenie osôb, majetku
a zodpovednosti. Tieto vyhlášky boli
v roku 1991 zrušené a tak sa stalo, že
chýba jednotná právna úprava pre
niektoré významné inštitúty poistných
vzťahov,“ uviedla Žáková. Podľa jej slov
OZ nepozná napríklad pojmy redukcia poistnej doby alebo poistnej sumy,
odkup, respektíve odbytné a ďalšie.
Napokon veľavravne súčasný stav
zákonníka hodnotí samotný legislatívny zámer. Počas niekoľkých desaťročí sa síce diali čiastkové zmeny, tie
však v konečnom dôsledku zlepšenie
nepriniesli. „V novelizovanom Občianskom zákonníku je úplne narušená vnútorná konzistencia, obsahová a logická nadväznosť jednotlivých
častí,“ uvádza legislatívny zámer.
„Súčasný Občiansky zákonník sám
o sebe je aj po všetkých „vylepšeniach“ a „modernizáciách“ po stránke
obsahovej, systematickej i formálnej
veľmi nedokonalé a neucelené legislatívne dielo,“ uvádza sa v dokumente
z dielne ministerstva spravodlivosti.
Občiansky zákonník tak ako je ne‑
reaguje ani na vstup Slovenska do EÚ.
„Európska únia doteraz vydala viac ako
30 poisťovacích smerníc, ktoré umožnili vytvorenie jednotného trhu. Pod
vplyvom týchto smerníc sa vyvíjala
nielen úprava zákona o poisťovníctve,
ale bola doplňovaná aj úprava poistnej zmluvy v Občianskom zákonníku. Tieto zmeny vychádzajú najmä zo
spotrebiteľského ponímania poistnej
Podpoistenie
Je to podhodnotenie poisteného
majetku ako predmetu poistenia
v uzavretej poistnej zmluve. Poistná
suma je v tomto prípade podstatne nižšia ako poistná hodnota.
Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere
k výške škody, ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote.
Pri podpoistení sú znevýhodnené
obidve zmluvné strany. Poisťovňa
preto, že získava menšie poistné.
Klient zase pri poistnej udalosti
získa znížené poistné plnenie.
Nadpoistenie
Je to stav, keď poistná suma, na
ktorej sa zmluvné strany dohodnú, prevyšuje poistnú hodnotu
poisteného majetku.
Odbytné
Je to suma, ktorá sa vypláca žiadateľom o predčasné zrušenie poistného vzťahu. Využíva sa pri dôchodkovom a životnom poistení.
Oprávnená osoba
Je to subjekt, ktorý môže mať
právo na poistné plnenie napríklad v prípade smrti poisteného. Okolnosti nároku na poistné
plnenie však môžu byť rôzne.
Spolupoistenie
Ide o rozloženie rizika medzi
dvoch a viacerých poisťovateľov
na základe uzatvorenej dohody
o spolupoistení. Každý z účastníkov tejto dohody na seba preberá
alikvotnú časť rizika.
NEXT FUTURE
41
BANKY A POISŤOVNE . Do poistenia výrazne prehovorí Občiansky zákonník
zmluvy a potreby ochraňovať slabšieho
účastníka tohto vzťahu. Pri preberaní
smerníc EÚ do právnej úpravy poistenia vznikli aj určité nedôslednosti…
Niektoré smernice boli prevzaté neúplne, ale i nepresne,“ uvádza legislatívny
zámer. „Právna úprava poistnej zmluvy
vôbec neupravuje také druhy poistenia
ako je nemocenské poistenie, poistenie úveru či poistenie finančných strát
a podobne, hoci ich upravujú špeciálne smernice EÚ. Občiansky zákonník
nerobí ďalej rozdiel medzi úrazovým
poistením a životným poistením, ktoré
podľa komunitárneho práva predstavujú dva protikladné druhy životného a neživotného poistenia,“ dopĺňa.
Dobrou ilustráciou neaktuálnosti
Občianskeho zákonníka je samotné
členenie. Občiansky zákonník naďalej
používa už prekonané základné delenie poistení na poistenie osôb, majetku a poistenie zodpovednosti za škody.
Komunitárne právo pritom zavádza
delenie na životné a neživotné poistenie.
Aj vzťah národnej a európskej právnej úpravy nie je bezproblémový. „EÚ
neprikazuje svojim členom, aby mali
jednotnú úpravu poistnej zmluvy. Už
ale prebehlo niekoľko pokusov o zavedenie takzvaného 28. režimu. Členské
štáty by mohli na báze dobrovoľnosti používať právny predpis „o európskej poistnej zmluve“. „Tieto tendencie neboli zatiaľ dotiahnuté do konca,
ale neboli ani definitívne zavrhnuté,“ upozorňuje Jozefína Žáková.
Náprava sa pripravuje
Oblasť poistnej zmluvy nie je jedinou oblasťou, v ktorej sa objavujú
problémy. Úpravu potrebuje aj vzťah
Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, rovnako aj väzba
42
NEXT FUTURE
Aké zmeny by ste uvítali v platnej
poistnej legislatíve a prečo?
Rastislav Nemeček
Riaditeľ divízie, Divízia zákazníckych služieb, ČSOB
Poisťovňa, a. s.
Z nášho pohľadu by bolo prínosom, aby bol schválený už pripravený
zákon o poistnej zmluve, ktorý reflektuje vývoj poistného trhu a biznisu
a nahradil by tak už zastarané úpravy v Občianskom zákonníku. Aj keď sa
podľa všetkého pripravuje novela Občianskeho zákonníka, ktorá by zrejme mala vyriešiť aj prispôsobenie legislatívy súčasnosti, zákon o poistnej zmluve by aj na obdobie niekoľkých rokov bol prínosný a zároveň by
bolo možné v praxi overiť fungovanie niektorých jeho formulácií a ustanovení, čo by sa mohlo premietnuť do nového Občianskeho zákonníka.
Ján Kusý
Riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení ČR/SR, AXA pojišťovna, a. s.
Určite treba zákonom podporiť vzdelávacie aktivity finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre sektor poistenia (kontinuálne vzdelávacie aktivity), veľmi dobrá cesta na trhu sú aktivity niektorých asociácií.
Taktiež by bolo potrebné znížiť prebytočnú papierovú povinnosť voči
klientovi. Ide napríklad o formulár § 37 zákona o poisťovníctve.
Rovnako je dôležité nediskriminovať žiadnu z distribučných ciest voči
ostatným. Napríklad samostatní finanční agenti majú viac povinností ako
napríklad cestovné kancelárie pri cestovnom poistení, či prenajímatelia vozidiel alebo samostatní finanční agenti verzus riadni zamestnanci poisťovne.
Klient by mal teda vedieť porovnať ceny poistného pri samostatnom finančnom agentovi, pri ceste priamo cez vlastného zamestnanca poisťovne,
prípadne cez internet.
(pozn. red.: Zákon č. 8/2008 o poisťovníctve, § 37 odsek 3: Pred uzavretím
poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred
uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením
vyhláseným v Zbierke zákonov.)
na Zákonník práce či zákon o rodine. Občiansky zákonník tak dostal
nálepku „V rekonštrukcii“. V prípade poistnej zmluvy experti v tejto
oblasti však nezačali úplne od začiatku, niektoré ustanovenia zachovajú a pri tvorbe legislatívnych zmien
sa inšpirujú zahraničnými norma-
SEPTEMBER 2014
Do poistenia výrazne prehovorí Občiansky zákonník . BANKY A POISŤOVNE
Miroslav Chovan
Riaditeľ spoločnosti Genertel
V odborných kruhoch je známe, že už pred niekoľkými rokmi
bol vypracovaný návrh zákona, ktorý upravoval komplexne problematiku poistnej zmluvy, poistných podmienok a tiež zjednocoval výklad
niektorých odborných pojmov, ako aj niekedy problematickú výplatu
poistného plnenia oprávnenej osobe (tzv. obmyslenej osobe). Niektorí
odborníci postupujú v súlade s týmto návrhom už dnes, lebo im umožňuje riešiť otázky, ktoré súčasný Obchodný zákonník pokrýva neúplne.
Nešťastná je úprava ohľadne veľkosti písma na zmluvných dokumentoch, ktorá v princípe nerieši problém toho, že zmluvné dokumenty
patria všeobecne k neobľúbenému čítaniu. Ústne podanie, pochopiteľne, zostáva naďalej najobľúbenejším spôsobom odovzdávania informácií a ešte viac získava na význame. Veľké množstvo textu z popularity týchto dokumentov iba uberá a rozsahom a nákladmi na produkciu
prispieva k zvýšeniu ceny služieb.
Okrem poistnej zmluvy ostáva úprava elektronickej komunikácie. Súčasný Obchodný zákonník už reaguje niektorými úpravami na trendy elektronickej komunikácie, ale mnohé otázky zostávajú stále čiastočne riešené iba
v kontexte iných právnych noriem, alebo nie sú riešené vôbec.
mi. „Okrem smerníc EÚ osnova
Občianskeho zákonníka vychádza
z obdobných úprav prijatých nedávno
v Holandsku a v kanadskej provincii
Quebec. Taktiež je inšpirovaný navrhovanou právnou úpravou poistnej
zmluvy v českom občianskom kódexe
a v pripravovanom zákone o poistnej
zmluve v Nemecku. Napokon berie
ohľad aj na výsledky prác pracovnej skupiny pri Komisii EÚ, ktorá sa
usiluje o harmonizáciu práva poistnej zmluvy na celoeurópskej úrovni,“ uvádza legislatívny zámer.
Právna úprava bude, ako doteraz,
nadväzovať na všeobecnú časť záväzkového práva, ktorá bude obsahovať úpravu spotrebiteľskej zmluvy
a upraví moderné formy uzatvárania zmlúv, ktoré sa týkajú aj poistnej
zmluvy. „Nová úprava zachová doterajší systém právnej úpravy poistnej
zmluvy, pokiaľ ide o členenie úpravy
na všeobecné ustanovenia o poistnej
zmluve a osobitné ustanovenia, ktoré
sa týkajú jednotlivých druhov a typov
poistenia. Okrem obmedzeného okruhu kogentných (donucovacích, pozn.
red.) noriem, ktoré sledujú ochranu záujmov poistených ako slabších
účastníkov poistného vzťahu, bude
právna úprava dostatočne pružná, čo
umožní istú redukciu počtu ustanovení,“ hovorí legislatívny zámer.
Naplniť tento zámer je úloha pre
Komisiu pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka. Na ťahu je práve
táto komisia, ktorá pripravuje potrebné dokumenty. „V súčasnosti jednotlivé pracovné skupiny Rekodifikačnej komisie MS SR pripravujú návrhy
paragrafovaných znení jednotlivých
právnych inštitútov. Návrhy sú následne pripomienkované a diskutované na
zasadnutiach rozšírených pracovných
skupín či pléna v závislosti od problematiky. Pripomienky sa vyhodnocujú
a poverení vedúci skupín tieto zapracujú nanovo do návrhu paragrafovaného znenia jednotlivých častí. Tento
proces sa niekoľkokrát opakuje,“ uviedol Anton Dulak, predseda Komisie pre
rekodifikáciu Občianskeho zákonníka.
Ukazuje sa však, že je to beh na dlhé
trate. „Podľa Legislatívneho plánu úloh
vlády SR, Rekodifikačná komisia predloží Ministerstvu spravodlivosti SR
návrh paragrafovaného znenia Občianskeho zákonníka k 1. 9. 2015,“ doplnil
Dulak. Upozorňuje však na to, že toto
nie je koniec cesty k novému Občianskemu zákonníku. „Predpokladá sa,
že potom sa začne pripomienkovacie
konanie a ďalšie úkony legislatívneho
procesu. Ďalší osud nového OZ však
ďalej závisí od politických rozhodnutí, zväčša mimo pôsobnosti odbornej komisie,“ doplnil Anton Dulak.
Stav, ktorý je dnes, teda so sebou
prináša istú mieru neistoty. „Zatiaľ
nie je známe, ako uvažuje rekodifikačná komisia v oblasti poistných zmlúv,
pretože nebola zverejnená žiadna, ani
pracovná verzia nového OZ,“ povedala šéfka SLASPO Jozefína Žáková. Od
novej podoby zákonníka bude závisieť
aj to, aké ďalšie zmeny budú nasledovať. „Všetko závisí od toho, do akej
hĺbky pôjde nový OZ. Od toho sa budú
odvíjať ďalšie úvahy,“ doplnila Žáková.
Poisťovníctvo na Slovensku teda
pomerne netrpezlivo očakáva nový
Občiansky zákonník. Ten nebude všeliekom, ale ak sa naplnia
očakávania, bude to významný
krok smerom k aktuálnym potrebám moderného poisťovníctva.
NEXT FUTURE
43
BANKY A POISŤOVNE . Nemajetková ujma, čo všetko sa pod ňou skrýva?
NEMAJETKOVÁ UJMA, ČO
VŠETKO SA POD ŇOU SKRÝVA?
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Zničené auto, rozbité okno aj zlomenú ruku dnes vieme vyčísliť podľa poistných tabuliek
a noriem. Nemajetková ujma je však fiktívna, subjektívna a často prináša dotknutým stranám
vysoké riziká. Čo sa dá považovať za nemajetkovú ujmu a je možné sa pred zodpovednosťou
za nemajetkovú ujmu poistiť?
44
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Nemajetková ujma, čo všetko sa pod ňou skrýva? . BANKY A POISŤOVNE
O cene „pocitu“ rozhodne súd
Spôsobiť niekomu ujmu vo všeobecnosti znamená poškodiť jeho zdravie alebo majetok. Nemajetková ujma sa však definuje omnoho
zložitejšie, keďže pod tento fenomén
môže spadať všetko od neposkytnutia tovaru až po sklamanie v láske.
Nemajetková ujma je zvyčajne spor
dvoch subjektívnych videní sveta,
o ktorom musí nakoniec rozhodnúť
súd. „Nemajetková ujma je riešenie zodpovednosti za škodu, keď
nedovolený zásah nesmeruje proti
majetku a neznamená priamu stratu
na majetku, ale sa spravidla prejavuje vo sfére osobnostných práv.
Náhradu za takto utrpenú nemajetkovú ujmu riešia vo svojich ustanoveniach viaceré právne normy,
ktorých základ je spravidla daný
ochranou osobnosti podľa občianskeho práva, napríklad zverejnenie
nepravdivých údajov a informácií
v médiách, nemajetková ujma na
zdraví, ujma spôsobená orgánom
štátu nezákonným rozhodnutím
a podobne,“ vysvetľuje podstatu
nemajetkovej ujmy JUDr. Ing. Petra
Štofková, advokátka z Advokátskej
spoločnosti, s. r. o. K nemajetkovej
ujme tak možno prirátať ušlý zisk,
ale aj dlhodobé následky spôsobené
istým konaním. Pritom predstavuje tie najkurióznejšie súdne prípady,
keďže ujmu na cti, alebo ušlý zisk
si každá strana môže vysvetľovať
inak. Artur Šturmankin, špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa,
a. s., vysvetľuje, že v našich končinách sa absurdné súdne spory
príliš neodohrávajú a žalované
sumy sú stále podstatne nižšie ako
v zahraničí, no trend má stúpajúci charakter. Už dnes je vcelku
bežné vysúdenie odškodného za
zámenu novorodencov v pôrodnici, či za trvalé poškodenie zdravia v prípade štandardnej operácie
nosovej priehradky a podobne. Tak
isto je častým problémom vymáhanie nemajetkovej ujmy v súvislosti s automobilovými nehodami.
Krytie z povinného zmluvného poistenia nie je jednotné
Strata blízkej osoby je ujma, ktorá
každého žijúceho zasiahne nesmierne
hlboko. Preto sa na Slovensku medzi
najčastejšie kompenzácie dostáva
práve tento typ odškodnenia. „Prevláda názor, že nemajetkovú ujmu
možno nahradiť v peniazoch tam, kde
samotné morálne zadosťučinenie nie
je postačujúce vzhľadom na závažnosť
vzniknutej ujmy. Za veľmi intenzívny zásah do súkromia sa považuje
práve ujma, ktorú pociťujú pozostalí po smrti blízkej osoby, za ktorú
niekto zodpovedá, či už napríklad
v dôsledku násilného trestného činu,
dopravnej nehody, inej prevádzkovej
havárie, pri medicínskom zákroku
zdravotnícke zariadenie a podobne,“
hovorí Petra Štofková. Poisťovne aj
advokátska prax ukazujú, že problematika náhrady nemajetkovej ujmy,
ktorá bola spôsobená pozostalým
po obetiach dopravných nehôd, je
nesmierne horúcou témou. Dnes totiž
nie je isté, či takáto položka má, alebo
nemá byť predmetom krytia z PZP.
K problematickosti súdnych sporov
taktiež prispieva aj fakt, že legislatívne úpravy nie sú jednotné. „Náhrada nemajetkovej ujmy za zásah do
osobnostných práv nie je škodou na
zdraví v zmysle zákona o povinnom
zmluvnom poistení, a teda nie je
krytá povinným zmluvným poistením. Pozostalí môžu aj podľa súčas-
Ako postupovať pri
vymáhaní nemajetkovej ujmy radí
JUDr. Ing. Petra Štofková, advokátka
z Advokátskej
spoločnosti, s. r. o.:
Od začiatku je potrebné snažiť
sa získať alebo zachovať dôkazy, ktoré budú usvedčovať
odporcu z toho, že neoprávnene zasiahol do mojich práv
a že mi zároveň ujmu spôsobil.
Dôkazná situácia a dostatok
dôkazov je najdôležitejším predpokladom pre úspech v konaní. Následne si poškodený musí
premyslieť, či si chce uplatniť
zadosťučinenie vo forme morálnej – teda či chce napríklad, aby
sa mu niekto ospravedlnil, či už
listom, v médiách alebo podobne, alebo či chce uplatnenie
náhrady v peniazoch. Snažíme
sa klientov usmerniť tak, aby
nimi požadovaná výška náhrady
približne zodpovedala aktuál­
nej rozhodovacej praxi a aby
nimi uplatňované nároky neboli prehnané, aby teda boli reálne a zároveň aby mohli aspoň
čiastočne zmierniť krivdy, ktoré
pociťujú vo svojej osobnostnej
sfére. Vždy zvolíme v prvom rade
pokus o mimosúdne doriešenie
veci a tak, ako je uvedené vyššie,
pokiaľ naša snaha nevedie k želateľnému výsledku, je potrebné
obrátiť sa žalobou na súd.
NEXT FUTURE
45
BANKY A POISŤOVNE . Nemajetková ujma, čo všetko sa pod ňou skrýva?
nej úpravy žalovať pôvodcu zásahu do
ich súkromia v dôsledku smrti blízkej
osoby. Takéto ujmy však povinné
zmluvné poistenie nekryje. Súčasná úprava nie je v Európe ojedinelá.
Ani v Rakúsku či v Nemecku nemajú
pozostalí priamo nárok na náhradu
nemajetkovej ujmy,“ tvrdí Artur Šturmankin. Tento problém sa však už
dostal pred Európsky súd a ten uznal
oprávnenosť nároku na plnenie nemajetkovej ujmy z PZP. Petra Štofková vysvetľuje: „Pokiaľ ide o samotné
poistenie zodpovednosti za nemajetkovú ujmu, je v právnických kruhoch
prelomovým Rozsudok Súdneho
dvora EÚ v spojených veciach C-22/12
a C-277/12 Katarína Haasová a spol.,
v zmysle ktorého by náhrada nemajetkovej ujmy mala byť krytá povinným poistením motorového vozidla.
Hoci do našej právnej úpravy sa zatiaľ
tento rozsudok, resp. príslušné smernice EÚ nezapracovali, domnievame
sa, že judikatúra EÚ je v tomto smere
pre naše súdy záväzná a že je teda
len otázkou času, kedy sa táto zmena
v ponímaní rozsahu poistného krytia
z povinného poistenia do zákona
dostane tak, aby toto poistenie krylo
aj nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne
v súvislosti s prevádzkou dopravných
prostriedkov.“ Je teda možné predpokladať, že časom sa v rámci PZP bude
politika nemajetkovej ujmy zjednocovať a poisťovne budú musieť PZP
rozšíriť aj o krytie nemajetkovej ujmy.
Zatiaľ však nemajetková ujma a jej
plnenie ostávajú na pleciach vinníka.
Poistenie zodpovednosti za škodu má aj výluky
S poistením zodpovednosti za škodu
sa stretávame v každom type poistenia. No vždy si treba prečítať aj jeho
rozsah. Isté formy nemajetkovej ujmy
46
NEXT FUTURE
Nemajetková ujma
šokujúce prípady súdnych sporov
• Číňan Jian Feng zažaloval svoju ženu za pôrod extra škaredého
dieťaťa. Obvinil ju, že nie je možné, aby bolo dieťa jeho. Testy otcovstva však ukázali, že je skutočným otcom. Nakoniec bola jeho žena
nútená priznať, že podstúpila niekoľko desiatok plastických operácií, kým začala vyzerať k svetu. Takže nasledoval ďalší súd, v ktorom
ju obvinil, že ho zmanipulovala a od svojej už bývalej ženy vysúdil
120-tisíc dolárov.
• V roku 2012 nastal prípad, keď muž na Novom Zélande zažaloval prostitútku, keďže mu odmietla poskytnúť sexuálne služby, za ktoré zaplatil.
Žiadal kompenzáciu viac než 50 000 eur za to, že sa obohatila a porušila
jeho spotrebiteľské práva. Súd žiadosti nevyhovel.
• Donald Trump si potrpí na svoju povesť a preto neváhal novinárovi
Timothy O’Brienovi zavesiť na krk žalobu za to, že ho nenazval miliardárom, ale iba milionárom. Žiadal ako odškodné astronomickú čiastku, no
súd nakoniec žiadosti samoľúbeho blondiaka nevyhovel.
• Spevák Eminem sa stal terčom súdneho sporu od vlastnej mamy.
V textoch posielal mamu umývať záchod a adresoval jej nelichotivé
posolstvá. Na základe toho žalovala vlastného syna na sumu 10 miliónov
dolárov. Uviedla, že jej spôsobil psychickú traumu a celoživotné následky. Súd jej nakoniec priklepol 25-tisíc.
• Stelly Liebeck je pomyslenou autorkou textu „pozor horúce“ na
pohároch s kávou u McDonald´s. Celé sa to začalo, keď si kúpila kávu
v plastovom pohári. Obliala sa a spôsobila si popáleniny tretieho stupňa. Žiadala odškodné vo výške 20-tisíc dolárov. Spoločnosť odmietla
zaplatiť a Stella dala prípad na súd. Nakoniec musel McDonald’s žene
vyplatiť bolestné a súdne trovy, ktoré spolu presiahli 3 milióny dolá-
SEPTEMBER 2014
Nemajetková ujma, čo všetko sa pod ňou skrýva? . BANKY A POISŤOVNE
rov. Od tohto sporu spoločnosť uvádza na plastových pohároch
s teplými nápojmi upozornenie: „Pozor, horúce!“
• Izraelský šoumen Uri Geller žaloval spoločnosť Nintendo za pokémona menom Kabadra, ktorého charakter aj vizáž mali byť postavené
na základe jeho osobitých talentov a vlastností. Uri bol slávny tým,
že predvádzal ohýbanie lyžíc vlastnou mysľou. Práve tieto vlastnosti mal pokémon, ktorého v japonskej verzii navyše nazvali Un-Geller.
Žiadal 100-tisíc dolárov. Na súde s požiadavkou neuspel, no Nintendo
od roku 2003 sporného pokémona jednoducho prestalo používať.
• Amber Carson vysúdil od reštaurácie viac než 100-tisíc dolárov za
pošmyknutie sa na mokrej dlážke. Paradoxom je, že vodu sám rozlial,
keď ju pár minút predtým vylial v hádke do tváre inému hosťovi.
• Merv Grazinski si na diaľnici v plnej rýchlosti začal v karavanovom aute
variť kávu. Havaroval a zažaloval výrobcu vozidiel na sumu 1 750 000
a nové obytné auto za to, že nebolo vo výstrahe povedané, že niečo
také sa v aute za jazdy nesmie. Spoločnosť okrem sankcií upravila aj
návod na použitie karavanu.
• Michelle Knepper zažalovala telefónnu spoločnosť. V telefónnom
zozname si vybrala lekára na liposukciu. Problém bol v tom, že to
nebol dermatológ ani plastický chirurg. Doktor so zákrokom súhlasil,
no po komplikáciách Michelle vyhlásila, že by si nikdy nevybrala lekára,
ktorý nemá na liposukciu certifikát, ak by nebol v telefónnom zozname lekárov vhodných na liposukciu. Vysúdila viac ako milión libier.
• Barnard Lorenca Stuart z Floridy zažaloval vlastnú banku. Podarilo sa mu prečerpať účet a keď mu banka naúčtovala za tento
krok servisný poplatok, okamžite ju zažaloval, že mu to spôsobilo
psychickú traumu v zložitej životnej situácii, nespavosť, psychické problémy. Žiadal dva milióny, ale v tomto prípade mala banky
lepších právnikov.
byť kryté môžu, iné treba pripoistiť
zvlášť. „V rámci všeobecnej zodpovednosti za škodu sa v našej poisťovni
už základné poistné krytie vzťahuje aj
na zodpovednosť poisteného za škodu
spôsobenú ušlým ziskom (takzvanou
následnou finančnou škodou). Ušlý
zisk vyplýva zo škody na zdraví alebo
veci. Zároveň dokážeme do sublimitu
pripoistiť aj čisté finančné škody, čím
myslíme majetkovú ujmu vyjadriteľnú v peniazoch,“ vysvetľuje Juraj
Soviar, PR manažér Poisťovne Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.
Medzi najvážnejšie zásahy a žaloby v rámci inštitútu nemajetkovej ujmy určite patrí porušenie
práva na život, súkromie, rodinné zázemie, zdravie a podobne.
Tieto porušenia so sebou nesú aj
najvyššie sumy uplatňovaných
finančných náhrad. „Nemajetková
ujma (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia) sa špeciálne nepripoisťuje, odškodňuje sa
už v rámci základného krytia. No
v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je
možné pripoistiť aj škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do
práva na ochranu osobnosti, pričom
ide najmä o zásah do práva na život
a zdravie, osobnú a občiansku
česť, ľudskú dôstojnosť, súkromie,
rodinný život, meno, dobrú povesť
a prejavy osobnej povahy. Výška
prípadného odškodnenia záleží na
posúdení a rozhodnutí príslušného súdu,“ vysvetľuje Artur Šturmankin. Na pripoistenie by preto
mali myslieť najmä ľudia, ktorí
pracujú v oblastiach, kde je možné
aj malou nedbanlivosťou spôsobiť
ujmu mimo rámca hmotnej škody.
NEXT FUTURE
47
BANKY A POISŤOVNE . Poisťovne vstupujú aj do detského sveta
POISŤOVNE VSTUPUJÚ AJ
DO DETSKÉHO SVETA
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
Každá poistná udalosť so sebou nesie isté problémy. Zakaždým je to viac či menej nepríjemná
skúsenosť, je však obrovský rozdiel v tom, či ide o pokrčené plechy karosérie, alebo o ľudské
zdravie. Platí to o to viac, ak ide o zdravie dieťaťa. Poisťovne na slovenskom trhu však rátajú aj
s takouto situáciou a ponúkajú poistenie pre deti.
48
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Poisťovne vstupujú aj do detského sveta . BANKY A POISŤOVNE
P
oistenie detí môže mať dvojakú podobu. Niektoré poisťovne ponúkajú životné aj neživotné poistenie. „Z produktov životného poistenia pre deti môžu
klienti využiť kapitálové alebo investičné životné poistenie. Z produktov
neživotného poistenia je možné deťom
dojednať individuálne alebo hromadné úrazové poistenie, alebo individuálne zdravotné poistenie,“ uviedla Judita Smatanová zo spoločnosti
Union. Pripomína, že klienti môžu
siahnuť po poistení, „ktoré ponúka
popri vytváraní úspor pre dieťa aj širo-
kú škálu pripoistení. Zahŕňa poistenie
dieťaťa pre prípad kritických chorôb,
ľahších aj ťažších úrazov, chirurgického zákroku a hospitalizácie a ponúka
tiež poistenie rodiča pre prípad trvalých následkov úrazu alebo úmrtia
a oslobodenie od platenia v prípade invalidity alebo úmrtia rodiča“.
Riziká
V rámci detského poistenia sú teda
malé ratolesti chránené voči viacerým rizikám od trvalých následkov po
úraze, cez poistenie invalidity, hospitalizácie vážnych chorôb až po stra-
tu jedného či oboch rodičov. Mnohé
s týchto okolností sú vyslovene katastrofou, peniaze od poisťovne však môžu
riešiť niektoré praktické záležitosti,
prípadne pokryť náklady na liečenie.
Zahrnutie rodičov do poistenia je
skutočne dôležitou okolnosťou, pretože
netreba zabúdať na to, kto je živiteľom rodiny. Aj starostlivo poistené
dieťa totiž bude mať problémy, ak sa
do ťažkostí dostane povedzme nepoistený rodič. Niektoré poistné produkty pre deti tak počítajú aj s poistením
rodičov. Rodič tak v rámci detského
NEXT FUTURE
49
BANKY A POISŤOVNE . Poisťovne vstupujú aj do detského sveta
poistenia môže mať poistené napríklad riziko smrti následkom úrazu,
poistenie môže zahŕňať trvalé následky, odškodné spojené s chirurgickým zákrokom. Napríklad spoločnosť
Generali ponúka produkt, v rámci
ktorého je možné poistiť viacero osôb.
Situácia môže byť však aj obrátená a dieťa môže byť poistené v rámci
poistenia rodičov. „V rámci produktov životného a úrazového poistenia
je možné pripoistiť aj deti, pre ktoré
je možné dojednať úrazové pripoistenie,“ uviedla Smatanová. Túto možnosť
však neponúkajú všetky poisťovne.
Detské poistenie okrem zdravia či života
môže chrániť aj majetok v rámci poistenia zodpovednosti za škodu. „Typickým
príkladom na poistenie zodpovednosti za škodu je, že malé dieťa u susedov
rozbije okno, a v tomto prípade náhrada škody ide z poistky dieťaťa,“ povedal Artur Šturmankin zo spoločnosti
Allianz – Slovenská poisťovňa. Aj poistenie zodpovednosti za škodu ale myslí
na škody spôsobené na zdraví. „Predmetom poistenia je zodpovednosť za
škodu spôsobenú poisteným inému na
zdraví či na veci. Poistenie sa vzťahuje aj na ušlý zisk vyplývajúci zo škôd na
zdraví alebo zo škôd na veci,“ doplnil.
Výluky
Poisťovne tak kryjú rôzne situácie, do ktorých sa deti môžu dostať.
Poistné princípy sú však rovnako
nekompromisné, hoci ide o deti. Aj
v rámci detského poistenia tak existuje množstvo výluk. „Do úrazového poistenia nie je možné prijať deti,
ktoré sú odkázané na opateru inej
osoby, trpia psychickými poruchami
alebo epilepsiou. Individuálne zdravotné poistenie nie je možné uzav-
50
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Poisťovne vstupujú aj do detského sveta . BANKY A POISŤOVNE
rieť s osobou, ktorá trpí epilepsiou, je
infikovaná vírusom HIV, závislá od
drog či alkoholu,“ uviedla Smatanová. „Poisťovateľ nie je povinný plniť
poistnú udalosť, ktorá nebola spôsobená výlučne úrazom, v čase od dohodnutého začiatku poistenia do vydania poistky,“ povedala Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne. Zároveň
doplnila, že výlukou môžu byť výnimočné stavy ako sú vojny či vzbury.
Sporiaca zložka
Detské poistenie okrem ochrany proti
rizikám ponúka taktiež možnosť
sporiť. „V rámci životného poistenia
je časť poistného určená na vytváranie úspor a časť poistného sa spotrebuje na krytie dojednaných rizík,“
povedala Judita Smatanová. V podstate ide o poistenie pre prípad dožitia. „V prípade dožitia sa poistenému
vyplatí suma, a to v dvoch alebo v troch
splátkach, podľa voľby klienta, a to
vo výročný deň poistenia, v ktorom
dieťa dovŕši jedenásť, pätnásť a devätnásť rokov, teda v dôležitých rokoch
v živote dieťaťa, keď začína navštevovať
druhý stupeň základnej školy, strednú školu a stojí pred štartom štúdia
na vysokej škole,“ uviedla Šulcová.
Aj sporiace produkty v rámci poistenia majú viacero možností. Klienti si
v určitých prípadoch môžu otestovať
svoju odvahu a zvoliť si investičný model
sporenia. Okrem toho je k dispozícii
kapitálový model. „Rodičia rozhodujú
vo výbere medzi investičným životným poistením a kapitálovým životným
poistením. V prípade voľby investičného
životného poistenia sa poistné umiestňuje do fondov formou nákupu podielových jednotiek jednotlivých fondov
podľa zvolenej investičnej stratégie,
v prípade voľby kapitálového životného poistenia je poistné zhodnocované výškou technickej úrokovej miery
(TÚM) a taktiež podielmi na výnosoch,“
povedal Artur Šturmankin. „Ak pois-
TECHNICKÁ ÚROKOVÁ MIERA
Technická úroková miera je percentuálny výnos z investovania rezerv garantovaný poistiteľom. Ak je výnos z investovaných rezerv nižší ako technická úroková miera, rozdiel
dopláca poisťovateľ.
Zákon o poisťovníctve č. 8/2008 § 2 ods. 21:
Technická úroková miera je úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne používa na výpočet
poistného a technickej rezervy na životné poistenie pomocou poistno-matematických metód. Technická úroková miera je súčasťou poistnej sadzby a predstavuje takú
mieru zhodnotenia finančných prostriedkov, pri ktorej
sa hodnota budúcich záväzkov vyplývajúcich z poistenia vypočítaná poistno-matematickými metódami rovná
hodnote budúceho poistného.
tený v poistnom roku, v ktorom dosiahne vek minimálne 18 rokov, požiada
o zrušenie poistnej zmluvy, bude mu
vyplatená aktuálna hodnota poistenia.
Predčasný výber je možný aj pri prijatí
dieťaťa na vysokú školu, pri jeho vstupe
do manželstva, alebo pri založení vlastnej firmy. Poisťovňa vo všetkých troch
prípadoch vyplatí poistenému plnenie vo výške 105 % aktuálnej hodnoty
poistky. Na konci poistenia, v 25. roku
života, dostane dieťa vyplatenú celú
poistnú sumu a môže s ňou naložiť
podľa vlastného uváženia,“ doplnil.
Poplatky
Možností ako nakonfigurovať sporenie
je teda viacero, keďže poisťovne o klienta bojujú. To sa prejavuje aj v oblasti poplatkov. Poisťovne sa zhodujú
v tom, že viacero poplatkov je zahrnutých v cene poistného, poplatky sa však
spájajú s investičnou časťou poistenia.
„Poplatky sú väčšinou naviazané na
investičnú časť poistenia, takže ak si
klient uzavrie čisto rizikové poistenie,
budú sa ho týkať poplatky za administratívne úkony, napríklad žiadosť o technickú zmenu, druhopis poistky a podobne. V investičnej časti sa poplatky delia
na počiatočné, ktoré sa strhávajú prvé
tri až štyri roky, a bežné, ktoré súvisia so správou fondov a vedením účtu
a sú strhávané počas celej doby trvania
investičného poistenia,“ uviedla Lucia
Makayová zo spoločnosti Generali.
Poistenie pre deti má teda viacero
úloh. Okrem krytia rizík do úvahy
ideálne pripadá aj určité zhodnotenie
v rámci sporiacich nástrojov. To, do
akej miery je sporenie úspešné, samozrejme, závisí od viacerých okolností. Poistné produkty dnes už svojou
rôznorodosťou pripomínajú švajčiarsky
nožík a to platí aj pre poistenie detí.
NEXT FUTURE
51
BANKY A POISŤOVNE . Reštauračné a stravovacie zariadenia vyžadujú špecifické poistenia
REŠTAURAČNÉ
A STRAVOVACIE
ZARIADENIA
VYŽADUJÚ ŠPECIFICKÉ
POISTENIA
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Otvorenie reštaurácie predstavuje skvelú podnikateľskú príležitosť, no v neposlednom rade aj značné riziko. Nehovoríme
o krachu podnikateľského nápadu či pripálenej sviečkovici.
Podnikanie v oblasti služieb prináša aj nástrahy v podobe zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe. Riziko je značne
vyššie ako pri predaji novín či mobilných telefónov. Na situácie,
keď môžu vzniknúť škody na zdraví, je potrebné myslieť ešte
predtým, ako podnik navštívia prví hostia.
Škody na zdraví môžu
prevýšiť aj majetkové
Každý štandardný typ poistenia právnických osôb už v súčasnosti ponúka
možnosť poistiť sa aj voči škode spôsobenej tretej osobe. Pri návšteve poisťovne
sú podnikatelia v stravovacích službách
zaradení zvyčajne do portfólia štandardného poistenia pre podnikateľov.
Reštauračné služby však musia počítať
aj so špecifickými situáciami, ktoré sa
ostatných podnikateľov netýkajú. Do hry
vstupuje nemalým spôsobom aj starostlivosť o zdravie klientov. Bez ohľadu na
sezónu sa aj na Slovensku vyskytli naka-
52
NEXT FUTURE
zenia klientov napríklad salmonelou.
Klienti po dokázaní viny môžu vymáhať
finančné odškodné práve od reštaurácie. V tomto prípade je problém, ak má
prevádzka len štandardný model krytia.
„Poistenie reštaurácií, kaviarní a stravovacích zariadení je možné riešiť štandardným komplexným poistením podnikateľov, ktoré v sebe zahŕňa poistenie stavieb,
hnuteľných vecí, nákladu, poistenie
strojov, ako aj poistenie zodpovednosti.
Samozrejme, poistenie zodpovednosti
dopĺňa majetkové poistenie, ktoré zahŕňa
v prvom rade poistenie hnuteľných vecí,
poistenie technických rizík pre poistenie
strojov. Zaujímavé môže byť aj poistenie nákladu v prípade, ak si klient sám
zásobuje svoju prevádzku,“ hovorí Artur
Šturmankin, špecialista Odboru firemnej
komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., no dodáva, že pre podnikateľov v stravovacích službách je určite
zaujímavá práve výluka škôd v súvislosti s infekčnými chorobami. Tie totiž
v základom balíku figurujú málokedy.
Preto sa špecializované otázky spojené
so stravovaním obyčajne riešia individuálne, v rámci pripoistenia škôd spôsobených salmonelózou, a rozhodne túto
výluku netreba podceniť. Zdravie má
SEPTEMBER 2014
Reštauračné a stravovacie zariadenia vyžadujú špecifické poistenia . BANKY A POISŤOVNE
Prevádzkovateľ stravovacích zariadení by si mal zvážiť nielen krytie, ale aj pripoistenie výluk spojených so
špecifickým odvetvím podnikania. Prinášame prehľad tých najzákladnejších, no pokojný spánok prinesie
konzultácia s odborníkom na poistenie, ktorý pripraví poistnú ochranu šitú presne na mieru klienta.
›› Poistenie nehnuteľného majetku ako centrála,
pobočka, budova, stavba a poistenie hnuteľného
majetku ako zariadenia, stroje a podobne
›› Živelné poistenie
›› Poistenie prerušenia prevádzky
›› Poistenie prepravy
›› Zodpovednosť za spôsobenú škodu (ak vyrába
produkty/výrobky, ak poskytuje služby)
›› Krádež, vandalizmus
›› Poistenie zásob prevádzky
›› Rozbitie skla a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, rozšírené o škody v prenaja­
tých priestoroch a prenajatých či požičaných
zariadeniach
›› Poistenie zodpovednosti za spôsobenie infekčných chorôb
›› Poistenie zodpovednosti za škody na zdraví
a majetku
NEXT FUTURE
53
BANKY A POISŤOVNE . Reštauračné a stravovacie zariadenia vyžadujú špecifické poistenia
totiž nevyčísliteľnú hodnotu a klienti môžu vymáhať nielen bolestné, ale aj
ušlý zisk. „Vyzdvihol by som poistenie
zodpovednosti, kde výška škody najmä
pri spomínaných škodách na zdraví,
môže ďaleko prevýšiť škody na majetku, zvlášť v prípade, ak ide o škody na
zdraví s trvalými následkami. Rozsah
balíka poistenia sa v každom prípade
odvíja od potrieb klienta a jeho prevádzky,“ vysvetľuje Artur Šturmankin.
Pred podpisom poistnej zmluvy je preto
v prvom rade potrebné prečítať si malé
písmená a rozsah krytia, pretože poistenie reštaurácie je potrebné špecificky riešiť práve s ohľadom na množstvo
výluk, ktoré sa bežných právnických
osôb netýkajú „Výluky sa líšia v závislosti od poisťovaného rizika. Klient by si
ich mal pozorne preštudovať ešte pred
dojednaním poistenia. Taktiež by sa
mal dôkladne oboznámiť s podmienkami. V prípade, že niektorá z podmienok
klientovi nevyhovuje, mal by ju prekonzultovať s poisťovňou ešte pred podpisom poistnej zmluvy,“ vysvetľuje postup
Ing. Daniela Vlčková z oddelenia komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne, a. s.
Reštaurácia je zodpovedná za klientov
Infekcie nie sú jediným strašiakom
prevádzkovateľov stravovania. Niekedy stačí malá nepozornosť a reštaurácia
môže mať na krku nepríjemný súdny
spor kvôli úrazu. Často sa odškodného domáhajú práve rodičia detí,
ktoré sa zranili v prevádzke. V prvom
rade však treba dokázať, že škoda bola
spôsobená naozaj prevádzkovateľom reštaurácie, jeho nedbanlivosťou,
či niektorým z jeho zamestnancov.
„Úrazové poistenie hostí je zahrnuté aj v poistení všeobecnej zodpovednosti aj v poistení pre malých a stredných podnikateľov. V tomto prípade
54
NEXT FUTURE
je však dôležité, aby bola dokázaná
zjavná príčina úrazu, za ktorú nesie
zodpovednosť prevádzkovateľ zariadenia. Napríklad ak dôjde k pošmyknutiu zákazníka na vlhkej podlahe a ten
si zlomí nohu, prípadne čašník vyleje na hosťa vriacu polievku a spôsobí
mu popálenie. V podobných prípadoch, ak by hosť žiadal odškodné od
prevádzkovateľa, môže mu byť vyplatené z poistky. Návštevníci reštaurácie
môžu žiadať odškodné aj za ujmu na
ich majetku, napríklad ak čašník vyliatím polievky na zákazníka poškodil
jeho oblečenie, alebo sa hosťovi zachytí
oblečenie o vyčnievajúci klinec a dôjde
k roztrhnutiu,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová, špecialistka PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s.
„Pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti
za škodu, prevádzkovateľ zariadenia má
možnosť zvoliť si poistnú sumu, a tým aj
hranicu, po ktorú bude poisťovňa za neho
kompenzovať vzniknuté škody tretej
strane. Poistený (reštaurácia alebo iné
zariadenie) sa na úhrade škody podieľa
len do výšky spoluúčasti, čo je suma alebo
% hranica dohodnutá v poistnej zmluve,“ objasňuje Daniela Vlčková. Popri
zodpovednosti za zdravie treba pamätať
aj na zodpovednosť nielen voči vlastnej
prevádzke, ale aj voči vlastníkovi budovy,
ak je majiteľ zariadenia v prenájme. Artur
Šturmankin upozorňuje: „V prevažnej
miere evidujeme požiadavky na majetkové poistenie hnuteľných vecí, no už sa do
popredia dostáva aj poistenie zodpovednosti. Niekedy sa však ešte stáva, že klient
si na poistenie zodpovednosti spomenie
až v prípade, že majiteľ budovy, v ktorej sú
prenajaté priestory prevádzky, požaduje
krytie škôd na nehnuteľnosti spôsobené
prevádzkou reštaurácie.“ To je však už
ten horší prípad, ktorý si nepraje zažiť
žiadny podnikateľ starajúci sa o prosperujúci biznis v reštauračných službách.
SEPTEMBER 2014
Reštauračné a stravovacie zariadenia vyžadujú špecifické poistenia . BANKY A POISŤOVNE
NEXT FUTURE
55
Myslite na svoj život – poistite sa aktuálne so zľavou 30 %
MYSLITE NA SVOJ ŽIVOT
POISTITE SA AKTUÁLNE SO ZĽAVOU 30 %
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa
Životné poistenie je spoľahlivou formou finančnej
investície do budúcnosti a uľahčením neočakávaných
životných situácií pre seba i najbližších. Nebojte sa
dôchodkového veku, správny výber poistenia znamená
prvý krok k istote a spokojnejšej starobe.
Pri uzatvorení poistenia je na výber niekoľko možností – môžete si vybrať medzi rizikovým, kapitálovým či
investičným životným poistením.
Rizikové životné poistenie kryje riziko akejkoľvek straty
života. Ak klient umrie počas doby poistenia, oprávnenej
osobe vyplatí poisťovňa dohodnutú sumu. Toto poistenie
si môžu uzavrieť klienti od 15 do 80 rokov. Minimálna poistná doba je 5 rokov. Je vhodné najmä pre živiteľov rodiny,
na ktorých stojí rodinný rozpočet, ale aj pre tých, ktorí sú
zaťažení hypotékami či úvermi – pre týchto ľudí je možné
poistiť si rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou
sumou, ktorá postupne klesá tak, ako je postupne splácaný
úver. Výhodou tohto poistenia je nižšia cena. Poistná suma
by vždy mala byť nastavená tak, aby pomohla predísť zlej
finančnej situácii v rodine v prípade úmrtia živiteľa.
Na rizikové životné poistenie ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa aktuálne zľavu 30 percent. Výhoda platí
pre všetkých klientov, ktorí si uzatvoria rizikové životné
poistenie do 31. 10. 2014.
Pokiaľ máte záujem v rámci životného poistenia aj
sporiť, vyberáte si medzi kapitálovým a investičným
životným poistením. Poistné sa vždy rozdeľuje na poistenie – krytie rizika a na sporenie.
Kapitálové životné poistenie je konzervatívnejšia
forma šetrenia. V sporiacej časti je poistné investované
do dlhopisov – rezerv poisťovne. Po vypršaní poistnej
doby (alebo v prípade poistnej udalosti), ktorá je dohodnutá v zmluve, vám poisťovňa vyplatí celú vopred dojednanú sumu.
Investičné životné poistenie funguje vo všeobecnosti podobne ako kapitálové, časť z mesačného poplatku
sa však investuje do fondov - akciových, dlhopisových,
peňažných, prípadne komoditných.
V každom životnom poistení si môžete pripoistiť
krytie týchto rizík: úraz, choroba, invalidita, strata života
a nezamestnanosť.
Úrazové poistenie vám pomôže zmierniť nepriaznivé
dôsledky úrazu. Napríklad vám bude vyplatená určitá
suma v prípade, že úraz zanechá trvalé následky alebo
vám bude vyplatené odškodné za pobyt v nemocnici,
prípadne počas pracovnej neschopnosti. Poistenie zahŕňa aj pomoc pri úraze s následkom smrti.
Pri chorobe je možné poistiť si riziko kritických
chorôb – závažné ochorenia a operácie. V tomto prípade
dostanete jednorazové odškodnenie v dojednanej výške.
Aj pri riziku choroby poisťovňa môže uhradiť odškodné
za pobyt v nemocnici v prípade choroby, prípadne ušlý
zárobok následkom práceneschopnosti či náklady na
chirurgický zákrok. Bonusom je služba Doktor+. Tá umožní klientovi bezplatne sa poradiť o diagnóze s viacerými
lekármi a zahŕňa aj asistenčnú službu. Operátori asistencie sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ochotne poradia, pomôžu a v prípade potreby zabezpečia aj
prepravu poisteného do nemocnice.
Ak sa klient stane invalidom, poisťovňa mu vypláca
dôchodok. Pri poistení proti nezamestnanosti poisťovňa
finančne pomôže v prípade, ak klient príde o prácu.
Životným poistením zabezpečíte svoju rodinu či blízkych a okrem toho si aj dlhodobo a pravidelne odkladáte peniaze. Poistné môžete platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Pri inom ako mesačnom
spôsobe platenia poistného vám poisťovňa dokonca
poskytne zľavu.
Viac informácií o životnom poistení je možné získať v jednotlivých pobočkách Allianz - Slovenskej poisťovne
alebo na bezplatnej Infolinke 0800 122 222. Klienti a ostatní záujemcovia majú k dispozícií širokú sieť obchodných zástupcov Allianz - SP, ktorí im profesionálne poradia. Kontakt na najbližšieho sprostredkovateľa je
možné nájsť na internetovej stránke www.allianzsp.sk alebo získať na Infolinke.
56
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
na com
záleží
je mat‘ život vo
vlastných rukách
Život nie je len sladký. Povedzte
svoje „áno“ najviac oceňovanému
životnému poisteniu od najsilnej­
šieho partnera.
Uzatvorte si teraz rizikové životné
poistenie s 30 % zľavou, ktoré
ochráni vás a vašu rodinu v prípade
nepredvídaných udalostí.
30 % zľava
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ
POISTENIE
www.allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222
Michal a Zuzana Š., klienti Allianz ­ SP
FINANCIE . Dane od januára čaká poriadne zemetrasenie
DANE
OD JANUÁRA ČAKÁ PORIADNE
ZEMETR ASENIE
Autor: Zuzana Kočišová
KTO SI NESTIHOL DOTERAZ OSVOJIŤ ZMENY,
KTORÉ ZAČALI V DANIACH PLATIŤ OD TOHTO
ROKA, NEMUSÍ SA TÝM VIAC TRÁPIŤ. SLOVENSKÝ DAŇOVÝ SYSTÉM OD JANUÁRA 2015
ČAKAJÚ OPÄŤ RAZ TURBULENTNÉ A PORIADNE VIDITEĽNÉ ZMENY.
N
ové podmienky chystá rezort
financií tak pre oblasť firemných áut, ako aj odpisy. Viac
podnikateľov má využívať registračné pokladnice, pribudnú
nové dane, no i úľavy. Sľúbené oslobodenie akcií
alebo iných investičných nástrojov, ktoré malo
súvisieť aj s deklarovanou podporou kapitálového trhu, zatiaľ v poslednej predloženej
rozpracovanej novele zákona o dani z príjmov
ošetrené nie je.
58
NEXT FUTURE
Najväčšiu časť podnikateľského sektora zrejme zasiahne avizované výraznejšie zvyšovanie minimálnej mzdy. Podľa posledných
ne­o ficiálnych informácií by platové minimum
malo stúpnuť na 380 eur, čo je o zhruba 30 eur
viac ako je povolená najnižšia suma pre tento
rok. Zároveň by tento rast zamestnávateľom
mala kompenzovať nová odvodová úľava. Má
ísť o úplné alebo čiastočné odpustenie zdravotných odvodov, a to od výšky platového minima
až do sumy 570 eur.
SEPTEMBER 2014
Dane od januára čaká poriadne zemetrasenie . FINANCIE
Nižšie odvody by mali platiť samotní zamestnanci, čo im zvýši ich čistý príjem. Odpustené odvody má nahradiť štát zo štátneho rozpočtu. Viac
podrobností okolo výšky mzdového minima
a odvodovej úľavy má byť známe v polovici augusta, po stretnutí zástupcov takzvanej Tripartity.
Autá a benzín
Kto si bude chcieť od januára kúpiť do firmy
luxusné auto, musí rátať s tým, že si nebude
môcť odpísať z príjmov celú jeho hodnotu. „Ak
ide o uplatňovanie odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac,
zavádza sa obmedzenie ich zahrňovania do
základu dane,“ stojí v poslednej novele zákona o dani z príjmov, ktoré predstavil rezort
financií počas letných prázdnin. Ohraničenie
pri odpisovaní hodnoty firemných áut vysvetlili tým, že nie je normálne, aby malá eseročka
skoro všetky svoje príjmy znižovala o extrémne vysoké odpisy firemných áut.
V praxi to bude znamenať, že ak si napríklad
daňovník v januári 2015 kúpi osobné auto za
60 000 eur, bude si môcť celých 12-tisíc eur
odpisu za daný rok odpísať len vtedy, ak vykáže základ dane aspoň vo výške odpisu, teda
minimálne na úrovni 12 000 eur.
Zmena príde aj v odrátavaní pohonných hmôt
do firemných áut. Výdavky na spotrebovaný
benzín či naftu si môže cez takzvaný paušál vo
výške 80 percent uplatniť len zamestnávateľ,
ktorý dáva zamestnancovi k dispozícii motorové vozidlo aj na súkromné účely.
Ďalšie škrty
No „financmajstri“ sa chystajú podnikateľom
zoškrtať aj ďalšie výdavky. Napríklad chladničku, televízor či kosačku si budú môcť do
nákladov premietnuť najviac do 80 percent
ich kúpnej ceny, ak ich využívajú aj na osobnú potrebu. Celú sumu si budú môcť od zdaniteľných príjmov odrátať len tí podnikatelia,
ktorí tieto predmety (zverejnený zoznam zatiaľ
obsahuje 17 položiek) preukázateľne využívajú
len na podnikanie, lebo bez týchto pomôcok by
nemohli dosahovať svoje príjmy.
Menej si budú môcť podnikatelia odrátať aj
v prípade vymáhania svojich dlhov od protistrany, najmä ak im s tým pomáha sprostredkovateľ. Obmedzenie má platiť aj retroaktívne, keď najviac polovicu z odplaty (provízie)
za vymoženie pohľadávky si do základu dane
bude môcť dať podnikateľ od 1. januára 2015
aj u pohľadávok vzniknutých do 31. decembra
tohto roka.
„U daňovníka, na ktorého sa vzťahuje povinnosť ich úhrady, nie sú zmluvné sankcie daňovým výdavkom. Daňovník, ktorý požaduje
úhradu týchto zmluvných sankcií, respektíve veriteľ, ich zahrňuje do základu dane ako
súčasť výsledku hospodárenia,“ spresňuje svoj
zámer ministerstvo v dôvodovej správe novely.
Otázne je ešte avizované zrušenie zdravotných
odvodov z dividend. Neoficiálne sa spomína
jeho nahradenie priamo zdanením dividend
cez daň z príjmu. Rezort financií zatiaľ oficiálne túto oblasť nespresnil.
Precizovať sa má opäť riešenie umorovania
daňových strát. Po tom, čo sa retrospektívne od januára tohto roka skrátila doba odpisovania daňových strát zo sedem na najviac
štyri roky, začali podnikatelia špekulovať nad
výkladom tohto ustanovenia. Zákon to má
definitívne spresniť rovno na štyri roky.
Nové úľavy
Nie všetko chce ale rezort financií sprísniť. V pláne je zavedenie úľav pre inovatívne
a mladé firmy. Od januára sa napríklad zavádza
nová daňová úľava – takzvaný superodpočet.
Zasiahnuť by mal firmy, ktoré míňajú financie
na vlastný výskum a vývoj. Základ dane by si
mohli už za budúci rok znížiť aj o 25 percent
z výdavkov vynaložených na výskum. Ďalej
si bude možné zdaniteľné príjmy znížiť o časť
mzdových nákladov, ak na výskumný projekt
prijmú do nového trvalého pracovného pomeru človeka z úradu práce, najviac ale o štvrtinu
takých mzdových výdavkov.
Od roku 2016 pribudne aj možnosť odrátať si
až štvrtinu z medziročného nárastu inovatívnych výdavkov.
NEXT FUTURE
59
FINANCIE . Na bratislavskej Burze cenných papierov sa stretá nezáujem s malou ponukou
NA BRATISLAVSKEJ BURZE
CENNÝCH PAPIEROV SA STRETÁ
NEZÁUJEM S MALOU PONUKOU
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
SVET BURZY A MAKLÉROV JE PODĽA FILMOVÝCH SCENÁROV DOSLOVA
KOTLOM ADRENALÍNU. O BRATISLAVSKEJ BURZE TO NEPLATÍ. BURZA
CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A. S. (BCPB), JE MIESTOM, KDE SA
SÍCE NÁJDU OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI, NO NIE JE ICH VEĽA. VYPLÝVA
TO Z HISTÓRIE, Z MALEJ CHUTI SLOVENSKÝCH FIRIEM ZÚČASTNIŤ SA
BURZY A KONZERVATÍVNEHO MYSLENIA SLOVÁKOV. NAPRIEK TOMU
BCPB FUNGUJE UŽ DVE DESIATKY ROKOV.
60
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Na bratislavskej Burze cenných papierov sa stretá nezáujem s malou ponukou . FINANCIE
Slovensko s vlastnou burzou
už viac ako 20 rokov
Burza cenných papierov v Bratislave, a. s. (BCPB), bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8. 1. 1991
bankami a poisťovňami a je jediným organizátorom regulovaného
trhu s cennými papiermi v Slovenskej
republike. „Obchodovať na BCPB sa
začalo 6. apríla 1993 a to na základe povolenia Ministerstva financií SR na vznik burzy, organizovanie
obchodovania s cennými papiermi
a koordináciu nadväzných činností. Od 26. júna 2001 vykonáva svoju
činnosť na základe povolenia na vznik
a činnosť burzy udeleného Úradom
pre finančný trh SR. Toto povolenie
bolo dňa 26. marca 2008 na základe rozhodnutia Národnej banky
Slovenska rozšírené o organizovanie
mnohostranného obchodného systému
(MTF). BCPB je akciová spoločnosť,
ktorej činnosť sa riadi najmä zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných
papierov v znení neskorších predpisov, ostatnými právnymi predpismi a Burzovými pravidlami,“ hovorí
o technickej stránke fungovania burzy
jej generálny riaditeľ Ing. Marián Sásik,
PhD. Realita je však iná. Tú približuje prevádzkovateľ portálu o investovaní Filip Glasa: „Na bratislavskej burze
je predovšetkým slabá likvidita. Ak
si zadáte príkaz na kúpu akcií, tak ak
ich vôbec kúpite, objednávka sa bude
plniť niekoľko týždňov, alebo aj mesiacov. Problémom je, že približne pred
10 rokmi sa stiahli poslední významní
emitenti. Tento fenomén však súvisí s historickým vznikom burzy.
Obchodovanie je slabšie, ale žije
Kapitálový trh v podmienkach ekonomiky Slovenska sa formoval odlišným
spôsobom ako vo svete a dôsledky
NEXT FUTURE
61
FINANCIE . Na bratislavskej Burze cenných papierov sa stretá nezáujem s malou ponukou
Pre všetkých, ktorí sa rozhodli zmeniť konzervatívne myslenie a investovať aj prostredníctvom bratislavskej burzy, prinášame stručný návod, ako na to.
Postup, ako začať investovať na bratislavskej burze približuje jej
generálny riaditeľ Ing. Marián Sásik, PhD.: „Ak sa klient rozhodne kúpiť cenné papiere na BCPB, musí najskôr navštíviť niektorého z členov burzy, ktorý s ním uzavrie komisionársku zmluvu
o obstaraní kúpy cenných papierov. Príkaz na kúpu do obchodného systému burzy za klienta zadáva burzový maklér, ktorý
je zamestnancom člena. V prípade, ak sa príkaz na kúpu stretne v obchodnom systéme s vyhovujúcim príkazom na predaj,
dôjde k uzavretiu burzového obchodu.
Ak sa klient rozhodne predať cenné papiere na BCPB, musí takisto najskôr navštíviť niektorého z členov burzy, ktorý s ním uzavrie komisionársku zmluvu o obstaraní predaja cenných papierov. Aj takýto príkaz na predaj zadáva do obchodného systému burzy za klienta burzový maklér. V prípade, ak sa príkaz na
predaj stretne v obchodnom systéme s vyhovujúcim príkazom
na kúpu, dôjde k uzavretiu burzového obchodu.
Cenné papiere v prípade kúpy sú na účet klienta pripísané
zvyčajne na tretí burzový deň po uzavretí obchodu a finančné prostriedky člen zasiela klientom podľa dohodnutých
podmienok v pokynoch. S realizáciou obchodov prostredníctvom členov sú spojené poplatky, o výške ktorých je potrebné
sa informovať u príslušného člena. Podklady k predaju/kúpe
cenných papierov sú definované jednotlivými členmi BCPB.“
toho sa podpísali aj na slabej kondícii bratislavskej burzy. Dôvody jej
vzniku približuje Marián Sásik: „Náš
kapitálový trh nevznikol z potreby
investorov a emitentov, ale ako vedľajší
produkt takzvanej kupónovej privatizácie. Postupom času sa vytvorili
štandardné predpoklady na plnenie
jeho základných trhových funkcií.
BCPB dnes poskytuje účastníkom
trhu spoľahlivo fungujúci systém
na organizovanie ponuky a dopytu po cenných papieroch, ktorým tak
zabezpečuje likviditu a plní základnú kurzotvornú funkciu. Na strane
druhej jej slabšou stránkou je nedo-
62
NEXT FUTURE
statok zaujímavých titulov spôsobený ponukou kapitálu v bankách,
ktorá prevyšuje dopyt, na základe
čoho sú bankové úvery dostupnejšie a získavajú sa jednoduchšie.“
Podniky viac uprednostňujú úverové
financovanie pred burzovým. Reálne
obchodovanie na BCPB v porovnaní so
svetovými burzami je preto koncentrované iba do málo likvidných cenných
papierov, v ktorých dominantné postavenie predstavujú dlhopisy. Na dôvody
ukazuje Glasa: „Keďže firmy na Slovensku nemierili na burzu dobrovoľne,
ale ako súčasť kupónovej privatizácie
štátnych podnikov, keď získali majoritu
finančné skupiny, strategickí investori, alebo manažment, tak mali skôr
tendenciu z burzy odísť. Nemali žiadny
dôvod na burze zostávať a naťahovať
sa s malými investormi a minoritnými akcionármi. Keď to máme porovnať s pražskou burzou, tak tam sú síce
oveľa väčšie objemy, ale taktiež upadá
a objemy na nej klesajú. Neviem, čo
by pomohlo rozvoju obchodovania na
bratislavskej burze a neviem, či slovenské spoločnosti vôbec potrebujú burzu.
Ak niekto z ČR a SR robil významnejšie IPO (IPO = Initial Public Offering =
Prvá verejná ponuka akcií spoločnosti),
SEPTEMBER 2014
Na bratislavskej Burze cenných papierov sa stretá nezáujem s malou ponukou . FINANCIE
tak to bolo vo Varšave, Viedni, alebo ho
radšej urobí v New Yorku ako napríklad firma AVG.“ Napriek skepticizmu,
ktorý na burze panuje, k l. polroku 2014
bolo na trhoch BCPB umiestnených
265 emisií cenných papierov (akcií a
dlhopisov), z toho 23 emisií na kótovanom hlavnom trhu, 42 emisií na kótovanom paralelnom trhu a 200 emisií
na regulovanom voľnom trhu.
Konzervatívne myslenie rozvoju nepomáha
Keď hovoríme o burze, nikdy to nie je
len jednostranná záležitosť a rozhoduje nielen ponuka, ale aj dopyt. Najväč-
ším rozdielom v porovnaní so zahraničím sú zobchodované objemy. Trhová kapitalizácia slovenskej burzy je po
Lotyšsku druhá najnižšia v EÚ. Predstavuje niečo vyše 5 % HDP a priemer EÚ je pritom 62 %. Rastu slovenskej burzy rozhodne nepomáha ani
slabý záujem Slovákov o investovanie.
„Z celej EÚ vlastnia slovenské domácnosti najnižší pomer akcií k HDP. Len
6 % z portfólií domácností je alokovaných v majetkových cenných papieroch. Z toho je možné vyvodiť záver,
že slovenské domácnosti sú výrazne konzervatívnejšie ako je priemer
EÚ, kde toto číslo dosahuje viac ako
21 %. Priamo v dlhopisoch je to ešte
menej. Konzervativizmus Slovákov
potvrdzuje, že viac ako 53 % svojich
úspor majú uložených v bankách vo
forme vkladov. Viac majú už len Gréci
a Cyperčania, no u nich k presunu
k bezpečným aktívam ale prispela
kríza,“ odhaľuje slovenský (ne)záujem
o investovanie Kamil Boros, analytik
X-Trade Brokers DM S. A. Aj z tohto
dôvodu je bratislavská burza takpovediac prispôsobená dopytu a preto je
univerzum dostupných aktív minimálne. Okrem štátnych dlhopisov
sa tu obchoduje len zopár korporátnych dlhopisov a ešte menej akcií.
NEXT FUTURE
63
FINANCIE . Konkurz, osobný bankrot, exekúcia. Ako sa dostať z finančnej šlamastiky?
KONKURZ,
OSOBNÝ BANKROT,
EXEKÚCIA
AKO SA DOSTAŤ Z FINANČNEJ
ŠLAMASTIKY?
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
ZADLŽENIE SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ ZA POSLEDNÝCH DESAŤ ROKOV
VZRÁSTLO ŠTVORNÁSOBNE A KAŽDÝ TRETÍ SLOVÁK JE NIEKOMU DLŽNÝ.
DNES SA UŽ MÔŽE ZA BOHATÉHO POVAŽOVAŤ ČLOVEK, KTORÝ NIKOMU
NEDLŽÍ. ČORAZ VIAC FIRIEM AJ FYZICKÝCH OSÔB TOTIŽ PRESTÁVA BYŤ
SCHOPNÝCH SPLÁCAŤ SVOJE ZÁVÄZKY. AJ PRETO SLOVÁ AKO KONKURZ,
EXEKÚCIA ČI BANKROT PATRIA UŽ AJ V NAŠICH KONČINÁCH K FREKVENTOVANÝM SLOVÁM V NAŠEJ SLOVNEJ ZÁSOBE.
64
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Konkurz, osobný bankrot, exekúcia. Ako sa dostať z finančnej šlamastiky? . FINANCIE
Kedy je čas vyhlásiť konkurz?
O konkurze sa zvyčajne hovorí
v súvislosti s veľkými spoločnosťami,
no málokto vie, že táto nemilá udalosť
v živote sa môže týkať každej právnickej aj fyzickej osoby. Konkurz, alebo
inak povedané úpadok spoločnosti, sa začína pri neschopnosti splácať
svoje záväzky. „Pri úpadku spoločnosti
alebo živnostníka ide o formu úpadku, takzvané predlženie. Predlžený je
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona
ten, kto je povinný viesť účtovníctvo
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, má viac ako jedného veriteľa
a hodnota jeho záväzkov presahuje
hodnotu jeho majetku. Zákon v usta-
novení § 4 ukladá spoločnostiam aj
živnostníkom povinnosť sústavne
sledovať vývoj svojej finančnej situácie,
ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohli včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a prijať opatrenia,
ktoré hroziaci úpadok odvrátia. Právnická osoba alebo živnostník sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedeli,
alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť, o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka
má rovnako štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu dlžníka,
likvidátor dlžníka a zákonný zástupca
dlžníka,“ vysvetľuje Ing. Pavol Kuba-
NEXT FUTURE
65
FINANCIE . Konkurz, osobný bankrot, exekúcia. Ako sa dostať z finančnej šlamastiky?
Vyhýbanie sa povinnosti sa
môže skončiť pokutou aj basou
Ako postupovať správne pri vyhlásení konkurzu radí Patrik Škulavík:
Samotnému konkurznému konaniu predchádza podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu. Návrh musí byť kvalifikovaný a doplnený potrebnými prílohami. Zrejme pre väčšinu dlžníkov bude potrebné, aby sa s vyhotovením návrhu obrátili na odbornú pomoc a dali si návrh vyhotoviť v advokátskej kancelárii alebo
u špecializovanej spoločnosti, ktorá sa takýmito prípadmi zaoberá. Po podaní
návrhu súd začne konkurzné konanie a následne buď vyhlási konkurz, alebo
ustanoví predbežného správcu, ktorého úlohou bude zistiť majetkové pomery dlžníka. Následne sa rozhodne, či bude v konkurznom konaní pokračovať
alebo v prípade, ak predbežný správca nezistí majetok potrebný na vyhlásenie
konkurzu (u fyzickej osoby 1 659,70 eura, u právnickej osoby 6 638,78 eura),
konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Pre právnickú osobu to
bude mať za následok výmaz z obchodného registra. Pre fyzickú osobu to
bude mať za následok možnosť pokračovať v exekúciách proti nemu a v individuálnom vymáhaní pohľadávok. V prípade, ak sa zistí dostatok majetku pre
vyhlásenie konkurzu, súd vyhlási konkurz a ustanoví správcu. Následne sa začína proces prihlasovania pohľadávok veriteľov, speňažovania majetku dlžníka
a uspokojovania veriteľov.
Finančné nároky spojené s konkurzom vysvetľuje Pavol Kubala:
Konkurz je výsledkom finančného neúspechu. No aj v prípade, že právnická,
či fyzická osoba nedisponuje prostriedkami na splatenie záväzkov, musí nájsť
potrebnú hotovosť na vyhlásenie konkurzu. Pritom nejde o malú čiastku.
a) fyzická osoba platí preddavok na účet súdu na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 663,88 eura;
b) právnická osoba platí preddavok na účet súdu na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura.
Okrem uvedeného preddavku navrhovateľ zaplatí poplatok za úradné osvedčenie podpisov na návrhu na vyhlásenie konkurzu, prípadne odmenu advokátovi za spísanie návrhu na vyhlásenie konkurzu vrátane spracovania príloh
v zmysle zákona.
Súd vyhlási priamo konkurz, ak pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu uhradí navrhovateľ okrem sumy preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu aj preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo veci
vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby vo výške 1 659,70 eura a vo
veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby vo výške 6 638,78 eura.
la, PhD., komplementár spoločnosti
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Nie je to len zákonná
povinnosť, prečo vyhlásiť konkurz.
Návrh na vyhlásenie konkurzu totiž
plní aj prevenčnú funkciu. Včasným podaním návrhu na vyhlásenie
konkurzu sa zabráni narastaniu dlhov
a zmenšovaniu majetku spoločnosti.
66
NEXT FUTURE
Tým sa v konečnom dôsledku zabezpečí vyššie uspokojenie pohľadávok veriteľov. „Nezanedbateľnou je
aj skutočnosť zabránenia negatívneho ekonomického pôsobenia takejto
spoločnosti na trhu a ochrana ostatných podnikateľských alebo nepodnikateľských subjektov,“ dodáva
k vyhláseniu konkurzu Kubala.
V prípade, že sa spoločnosť zdráha
vyhlásiť konkurz, alebo sama nemá
dostatočnú finančnú hotovosť na vstup
do konkurzu, návrh na konkurz môže
v konečnom dôsledku podať aj veriteľ. V prípade, že môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka. To je však horší prípad,
ktorý sa nezaobíde bez ďalších sankcií.
„S účinnosťou od 1. 1. 2013 je v ustanovení § 74 a) zákona riešený postup pri
ukladaní sankcie osobám oprávneným
konať v mene dlžníka, ktoré nesplnili povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu v stanovenej lehote.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona
osobe, ktorá počas 4 rokov pred začatím konkurzného konania vo funkcii
štatutárneho orgánu alebo jeho člena,
likvidátora alebo zákonného zástupcu
dlžníka porušila povinnosť včas podať
návrh na vyhlásenie konkurzu, vzniká vyhlásením konkurzu povinnosť
zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty
sumu vo výške dlžníkovho základného
imania zapísaného v príslušnom registri v čase, keď porušila povinnosť včas
podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
najviac vo výške dvojnásobku minimálnej výšky základného imania obchodnej
spoločnosti ustanovenej v Obchodnom
zákonníku,“ vysvetľuje postihy Kubala.
Pred konkurzom sa snaží spoločnosť
často zachraňovať aj spôsobmi,
ktoré nie sú práve najšťastnejšie
a niekedy môžu spôsobiť štatutárom
viac problémov ako osohu.
„Podnikateľov často lákajú aj rôzne
iné ,varianty‘ ako sa zbaviť zadlženej
firmy. Prepisovanie firiem na
nekompetentné osoby či hromadné
zlučovanie zadlžených firiem sa javí
ako rýchle a efektívne riešenie, no
v konečnom dôsledku môže dospieť
SEPTEMBER 2014
Konkurz, osobný bankrot, exekúcia. Ako sa dostať z finančnej šlamastiky? . FINANCIE
až k trestnoprávnym následkom,“
varuje Mgr. Patrik Škulavík zo
spoločnosti Fontionnel & Co, s. r. o.
Osobný bankrot neznamená stratu dlhov
Konkurz a neschopnosť splácať záväzky sa netýka len právnických firiem.
V súvislosti s neschopnosťou fyzických osôb spájať dlhy sa neskloňuje len
slovo exekúcia. Práve osobný bankrot
je vo svojej podstate konkurz vyhlásený na fyzickú osobu. Aj fyzická osoba
v úpadku si môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorému sa hovorí aj
osobný bankrot, no nebude to zadarmo. „V prípade fyzickej osoby sa platí
preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
Zároveň, aby súd konkurz vyhlásil, musí
byť splnená podmienka, že táto osoba
musí vlastniť majetok aspoň v hodnote 1 659,70 eura, inak súd konkurzné
konanie zastaví pre nedostatok majetku a minie sa účel osobného bankrotu.
V takom prípade nastupuje len exekučné konanie. Rozdiel medzi konkurzom vyhláseným na fyzickú osobu
a konkurzom vyhláseným na právnickú
osobu je zásadný predovšetkým v tom,
že v prípade spoločnosti je po zrušení konkurzu spoločnosť vymazaná
z obchodného registra a zanikne. „Fyzická osoba ,žije‘ aj po skončení konkurzu
a preto by mohla prichádzať do úvahy
možnosť vymáhať staré dlhy od fyzickej
osoby aj po skočení konkurzu,“ vysvetľuje Patrik Škulavík. Aj táto situácia
je však riešiteľná ďalšími postupmi.
Využite inštitút oddlženia
Mohlo by sa zdať, že pri fyzických
osobách nie je zatiaľ veľká motivácia na
podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Dôvodom sú potrebné financie aj fakt,
že v tomto prípade to nie je pre dlžníka
konečné riešenie jeho úpadku. Výsledkom konkurzu je speňaženie majetku, pričom neuspokojené pohľadávky
nezanikajú a trvajú až do smrti fyzickej
osoby. Po smrti dlžníka prechádzajú na
dedičov až do výšky nadobudnutého dedičstva, ak dedičia neodmietnu
dedičstvo. Pritom je právne irelevantné, či fyzická osoba je alebo nie je
podnikateľom. „Z uvedeného dôvodu zákon zaviedol do konkurzného
práva nový druh konania a to konanie
o oddlžení fyzickej osoby, čo upravuje
v ustanoveniach § 166 – 171 zákona.
Po povolení oddlženia má možnosť
dlžník ‚zbaviť‘ sa svojich dlhov
a dosiahnuť ich nevymáhateľnosť
v konaní o oddlžení,“ hovorí Kubala.
Inštitút oddlženia upravuje zákon
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Jeho hlavným účelom je zbavenie dlžníka jeho
dlhov. Tomuto procesu oddlženia však
musí predchádzať konkurz. Ťažisko
spočíva v tom, že po zrušení konkurzu počas skúšobného obdobia môže
určité právne úkony dlžník urobiť len
so súhlasom správcu. Podstatné je, že
dlžník počas troch rokov poskytuje
správcovi časť zo svojho príjmu, ktorý
potom správca rozdeľuje medzi veriteľov. Po skončení skúšobnej lehoty
súd rozhodne o oddlžení dlžníka. Po
uverejnení tohto rozhodnutia v Obchodnom vestníku sú pohľadávky veriteľov voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Koľko stojí súdna exekúcia?
Exekúcia je individuálne vymáhanie
pohľadávok. Na rozdiel od konkurzného
konania, kde ide o kolektívne – pomerné
uspokojenie všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok, pri exekúcii sa uspokojuje len ten veriteľ, v prospech ktorého sa
exekúcia vedie. „V prípade plurality veriteľov je preto konkurzné konanie často
prijateľnejšie pre veriteľov aj dlžníkov,
pretože sa predíde tomu, aby sa majetok
dlžníka „rozpredal“ v prospech jedného veriteľa, ktorý bol v rámci exekúcie
prvým v poradí, pričom ostatní veritelia
ostanú neuspokojení,“ vysvetľuje Patrik
Škulavík. Vyhlásením konkurzu sa totiž
každá exekúcia končí. Exekúcie voči
fyzickým osobám sú však časté najmä
pre nezáujem vyhlásiť na seba konkurz.
S exekúciami sú však spojené diskutované odmeny exekútorom, ktorým
verejnosť nie vždy rozumie. Svetlo do
situácie vnáša JUDr. Kamil Líška, súdny
exekútor: „Poslednou novelou zákona
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa zavádzajú najmä zmeny. Zavádza sa maximálna výška trov exekúcie
pri drobných exekúciách, pričom trovy
exekúcie, prípadne prevyšujúce takúto
maximálnu výšku, bude znášať nielen
povinný, ale aj oprávnený a to každý
v jednej polovici. Uvedené pravidlo určuje
maximálnu výšku trov exekúcie v závislosti od výšky vymáhanej pohľadávky.
Pri pohľadávke do 50 eur môžu byť trovy
exekúcie najviac vo výške 6-násobku
vymáhanej pohľadávky, pri pohľadávke od 51 eur do 166 eur najviac vo výške
5-násobku vymáhanej pohľadávky, pri
pohľadávke od 167 eur do 500 eur najviac
vo výške 2-násobku pohľadávky a pri
pohľadávkach od 501 eur do 2 000 eur
najviac vo výške 1-násobku vymáhanej pohľadávky. Ak by trovy exekúcie
prekročili takto stanovenú maximálnu
hranicu, znášajú trovy exekúcie prevyšujúce príslušný násobok pohľadávky
oprávnený a povinný, každý v jednej
polovici.“ Poplatky sú tak presne stanovené a nie sú určované svojvoľne. Každý kto
však vstúpi do konkurzu, alebo exekúcie, musí počítať s tým, že dlžná čiastka
nebude to jediné, čo bude musieť zaplatiť.
NEXT FUTURE
67
REALITY . Prenajímatelia už nemajú zviazané ruky
PRENAJÍMATELIA UŽ
NEMAJÚ ZVIAZANÉ RUKY
Autor: Zuzana Voštenáková, Foto: RealitySK
Krátkodobý nájom bytu v zmysle zákona, ktorý platí od mája, má umožniť vyváženie
práv a povinností prenajímateľov a nájomcov. Nájomnú zmluvu podľa novej legislatívy
možno uzatvoriť na dobu určitú najviac na dva roky. Predĺžiť ju možno za rovnakých
podmienok maximálne dvakrát. Ako tvrdí Mojmír Plavec, advokát a lektor Slovenskej
realitnej akadémie, realitná prax by viac ocenila, ak by nebol obmedzovaný čas trvania
nájomného vzťahu, ani počet možností ho predĺžiť.
Z pohľadu vás ako advokáta,
aké výhody či nevýhody priniesol zákon o krátkodobom
nájme pre prenajímateľov?
Zákon o krátkodobom nájme bytu,
ktorý vstúpil do účinnosti k 1. máju
2014, priniesol pre prenajímateľov viaceré výhody oproti režimu
nájmu bytu upravenom v Občianskom zákonníku. Tou najmarkantnejšou je, že prenajímateľ už nemusí
mať zviazané ruky, ak chce s nájomcom nájomný vzťah ukončiť. Treba
povedať, že podľa právnej úpravy
Občianskeho zákonníka môže prenajímateľ vypovedať nájomnú zmluvu
výlučne len z výpovedného dôvodu,
ktorý je v zákone vyslovene uvedený, pričom dĺžka výpovednej lehoty
nesmie byť kratšia ako tri mesiace.
Na rozdiel od tejto úpravy v Občianskom zákonníku zákon o krátkodobom nájme bytu umožňuje stranám
dohodnúť si akýkoľvek výpovedný
68
NEXT FUTURE
dôvod a dokonca aj kratšiu výpovednú lehotu (než sú tri mesiace), pričom
táto nesmie byť kratšia ako 1 mesiac
(v určitých prípadoch 15 dní). Navyše,
podľa zákona o krátkodobom nájme
bytu je možné od nájomnej zmluvy aj odstúpiť. Dôvody odstúpenia
od nájomnej zmluvy upravuje zákon,
ale prenajímateľ a nájomca ich môžu
rozšíriť o ďalšie. Tieto sú ponechané ich plnej dispozičnej vôli. V tomto
kontexte treba podotknúť, že odstúpiť od nájomnej zmluvy v režime
Občianskeho zákonníka je vylúčené.
Kedy skôr budú postupovať prenajímatelia po starom
a kedy podľa nového zákona
o krátkodobých prenájmoch?
Od mája 2014 existuje duálny právny režim nájmu bytu, lebo v platnosti
a v účinnosti sú oba: „starý“ Občiansky zákonník aj „nový“ zákon o krátkodobom nájme bytu, pričom je
M. Plavec
ponechané na vôli prenajímateľa, pre
ktorý z režimov sa rozhodne. Základný právny predpis upravujúci nájom
bytu je Občiansky zákonník, ktorého
ustanovenia sú pri nájme bytu prevažne kogentné, v dôsledku čoho nie je
možné sa od nich odchýliť. Naproti tomu zákon o krátkodobom nájme
SEPTEMBER 2014
Prenajímatelia už nemajú zviazané ruky . REALITY
bytu ako predpis lex specialis ponecháva zmluvným stranám široký priestor
pre úpravu ich vzájomných práv
a povinností, vrátane skončenia nájmu,
ako aj nárokov s nájmom spojených.
Ak v nájomnej zmluve nie je vyslovene
uvedené, že je uzavretá podľa zákona
o krátkodobom nájme bytu, podlieha len režimu Občianskeho zákonníka. Prenajímatelia by však mali brať
na zreteľ, že najväčšie výhody plynúce
im zo zákona o krátkodobom nájme
bytu (najmä možnosť skončiť nájom
z akéhokoľvek výpovedného dôvodu) sa vzťahujú len na tých, ktorí si
riadne splnili povinnosť registrácie
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov. Splnenie registračnej povinnosti je prenajímateľ navyše povinný
preukázať aj samotnému nájomcovi.
čerpanú časť, a to najneskôr v lehote
jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vyrovnal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájmom,
ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
V prípade otázky kaucie vidím značne
problematické, ak sa kaucia započítava
na posledný nájom, čím by prenajímateľ mohol prísť o zábezpeku, z ktorej by
sa uhradili prípadné škody, ak by mu
nájomca odovzdal byt poškodený.
Zákon o krátkodobom nájme
bytu taktiež zaviedol zákonné
zádržné právo prenajímateľa voči
nájomcovi. O čo vlastne ide?
Zákonný rámec dostala po prvýkrát aj peňažná zábezpeka – kaucia.
Zákon určuje aj jej výšku, alebo je
to na vôli prenajímateľa? S akými
problémami sa stretávate v praxi?
Peňažná zábezpeka tzv. kaucia je, a aj
v minulosti bola, prenajímateľmi často
využívaná. Slúži na zabezpečenie
prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, napríklad z dôvodu
neplatenia nájomného alebo úhrad za
plnenia poskytované s užívaním bytu
a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej
škody na byte alebo jeho zariadení, alebo
v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. Hradí sa väčšinou pri podpise nájomnej zmluvy a jej
výška je spravidla vo výške jednomesačného nájomného. Výšku zábezpeky
si strany môžu, samozrejme, dohodnúť
individuálne, no nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad
za plnenia poskytované s užívaním bytu.
Po skončení nájmu je prenajímateľ
povinný vrátiť nájomcovi jej nevy-
neupravuje. Takéto konanie sa bude
aj naďalej považovať za nezákonné.
Na druhej strane si treba uvedomiť,
že dať do rúk prenajímateľom takú
silnú zbraň, akou je možnosť vykonať exekúciu (svojpomocne nájomcu
vypratať), by mohlo byť v praxi často
zneužívané na úkor práv nájomcov.
Ak nájomca dobrovoľne byt nevyprace, je potrebné obrátiť sa na súd,
aby právoplatne rozhodol o vyprataní bytu. Až na základe právoplatného
a vykonateľného súdneho rozhodnutia je možné vec postúpiť exekútorovi,
ktorý zrealizuje vypratanie nájomcu.
Tento proces môže trvať od šiestich mesiacov až do piatich rokov.
Rieši nový zákon aj vypratanie
bytu, prípadne zadržanie hnuteľného majetku dlžníka v byte, ak
napríklad nezaplatí, alebo hrubo
poruší podmienky prenájmu?
Zákon o krátkodobom nájme bytu rieši
problematiku dobrovoľného vypratania bytu. Ak bola nájomná zmluva
uzatvorená podľa nového zákona, je
nájomca povinný na vlastné náklady
vypratať byt, a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia
nájmu, ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak. Nedobrovoľné (svojpomocné) vypratanie bytu zo strany
prenajímateľa však zákon detailnejšie
Prenajímateľ je oprávnený zadržať
hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce
sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie, ak nájomca byt nevyprace, alebo neodovzdá prenajímateľovi v zákonom stanovenej lehote.
Právo zadržať hnuteľné veci nájomcu patrí prenajímateľovi len vtedy, ak
na uspokojenie uvedených pohľadávok nepostačuje peňažná zábezpeka.
Aké ďalšie problémy pri prenájmoch by bolo podľa vás potrebné riešiť v budúcnosti a prečo?
Čo sa týka parciálnych problémov
pri nájme bytu, za problematickejšie, respektíve zbytočné, považujem
obmedzenie zákona o krátkodobom
nájme bytu, ktorý sa týka dĺžky trvania
nájomného vzťahu a jeho predlžovania.
Podľa nového zákona je nájomnú zmluvu možné uzavrieť najviac na dva roky,
pričom celkovo môže trvať (vrátane
predĺžení) najviac šesť rokov. Realit-
NEXT FUTURE
69
REALITY . Prenajímatelia už nemajú zviazané ruky
ná prax by viac ocenila, ak by nebol
obmedzovaný čas trvania nájomného
vzťahu, ani počet možností ho predĺžiť.
Za nedostatok nového zákona nevhodne reflektujúci potreby prenajímateľov
tiež považujem ustanovenie, ktoré limituje maximálnu výšku peňažnej zábezpeky na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi,
napríklad z dôvodu neplatenia nájomného alebo poškodenia bytu. Zákon
o krátkodobom nájme bytu neumožňuje dohodnúť si zábezpeku vyššiu ako
trojnásobok mesačného nájomného
a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu, čo môže byť v praxi na škodu.
Najmä ak je predmetom nájmu luxusne zariadený byt, a tento sa prenajíma
napríklad cudzincom, pri ktorých je
vymožiteľnosť pohľadávky náročnejšia.
Ktoré problémy ešte trápia
v poslednom čase realitný trh?
Na realitnom trhu vidím systémové
problémy. Jedným z nich je skutočnosť, že napriek nedostatočným
Chcete využívať výhody z nájmu?
Musíte sa registrovať
Ak chcete získať isté úľavy z krátkodobého prenájmu
nehnuteľností, musíte sa povinne ako prenajímateľ registrovať na daňovom úrade. V opačnom prípade nebudete
môcť využívať právne výhody osobitného režimu. Na registráciu máte čas do konca nasledujúceho mesiaca po podpísaní zmluvy o prenájme.
Motivácia a viac výhod pre registrovaných
Podľa zákona o dani z príjmov § 49a/2 si musí splniť registračnú povinnosť každý, kto prenajíma nehnuteľnosť okrem
pozemku. Táto povinnosť sa nevzťahuje iba na daňovníkov,
ktorí sú už z iných dôvodov na úrade zaregistrovaní, napríklad kvôli živnosti. S týmto ustanovením úzko súvisí nový
zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Podľa neho
sa novozavedená právna úprava vzťahuje len na tých daňovníkov, ktorí si riadne splnia svoju registračnú povinnosť.
„Ide o motivačný prvok pre prenajímateľov. Zákon o krátkodobom nájme totiž nájomné vzťahy, v ktorých nebola preukázaná registračná povinnosť, vylučuje z možnosti aplikovať režim novej právnej normy. Teda nemohli by využívať
ako prenajímatelia viacero výhod. Na takéto nájomné vzťahy sa použije doterajšia úprava Občianskeho zákonníka.
Z tohto dôvodu je prenajímateľ povinný splnenie registračnej povinnosti nájomcovi preukázať,“ objasňuje Dagmar
Bednáriková, daňová poradkyňa.
Oslobodené príjmy do 500 eur
Ak napríklad tento rok uzatvoríte zmluvu o krátkodobom prenájme, mali by ste myslieť aj na dane. Podľa daňovej poradkyne zákon o dani z príjmov vymedzuje kategóriu
prenájmu všeobecne, nepodmieňuje ju dohodnutou dobou
prenájmu ani formou zmluvy. Je teda v princípe jedno, o aké
príjmy z prenájmu ide. „Váš príjem je aj v prípade krátko-
70
NEXT FUTURE
skúsenostiam prenajímatelia a nájomcovia iba v malej miere vyhľadávajú služby realitných kancelárií vo veci
sprostredkovania prenájmu nehnuteľností, alebo využívajú právne služby advokátov, a to aj napriek tomu, že
cena za bývanie je jednou z najväčších
výdavkových položiek každého klienta. Dôsledkom toho sú potom rôzne
spory medzi prenajímateľmi a nájomcami (najmä o náhradu škody), ktoré sa
končia spravidla na súde, kde konania väčšinou trvajú niekoľko rokov.
dobého prenájmu oslobodený od dane do výšky 500 eur.
Zároveň je dôležité vedieť,
že zákon stanovuje na rok
2014 hranicu 1 901,66 eura,
do ktorej nemáte ako prenajímateľ povinnosť podať
priznanie. Teda ak za prenájom nezinkasujete vyššiu
D. Bednáriková
sumu, priznanie podať povinne nemusíte," tvrdí Dagmar
Bednáriková. Do tejto sumy však vstupujú všetky zdaniteľné
príjmy, nielen príjmy z prenájmu, čiže všetky zárobky.
Uplatníte si len skutočné výdavky
Ako však rozlíšite, či sú náklady na krátkodobý prenájom
oprávnené alebo nie, aby vám ich kontrola uznala? Uznateľnosť výdavkov súvisí podľa daňovej poradkyne so zákonom
o dani z príjmov.
„Daňovými výdavkami sú výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložené daňovníkom, zaúčtované v jeho účtovníctve alebo
v evidencii. A keďže aktuálne platný zákon zvlášť nevymedzuje kategóriu krátkodobého prenájmu, výdavky vynaložené v súvislosti s takýmto prenájmom sú daňovo akceptovateľnými rovnako ako v prípade štandardných príjmov
z prenájmu,“ spresňuje Bednáriková.
Strata z tohto druhu príjmu nie je uznateľná. Výdavky si musíte ako prenajímateľ krátiť koeficientom v rovnakom pomere,
ako ste si znížili príjmy. Od minulého roka môžete využiť len
preukázateľne vynaložené výdavky, paušálne boli zrušené
v plnom rozsahu. Nemôžete si uplatniť ani nezdaniteľnú časť
na daňovníka či daňový bonus, pretože príjem z prenájmu
radí zákon o dani z príjmov medzi pasívne príjmy.
(zv)
SEPTEMBER 2014
REALITY
SEKCIA REALITY VZNIKÁ V SPOLUPRÁCI S PORTÁLOM
REALITY.SK, ČASOPISOM REALITYSK A NÁRODNOU
ASOCIÁCIOU REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA.
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SÚČASNOM DIANÍ NA DOMÁCOM
A ZAHRANIČNOM REALITNOM
TRHU, ATRAKTÍVNE INVESTIČNÉ
R
PRÍLEŽITOSTI AKO AJ PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÉ PREHĽADY
CIEN REZIDENČNÝCH I KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ NÁJDETE
KAŽDÝ MESIAC U NÁS V NEXT FUTURE.
ROZVOJ OSOBNOSTI . Úspech je tvrdá práca
ÚSPECH JE TVRDÁ PRÁCA
Autor: James M. Heidema, Foto: archív autora
Často, keď sledujeme iných, omnoho úspešnejších ako sme my sami, zdá sa nám, že
plávajú vodami biznisu s veľkou ľahkosťou. Prirodzene si to vysvetlíme tak, že jednoducho majú v živote veľké šťastie. Nič však nemôže byť tak ďalej od pravdy ako tento
názor. Sú úspešní, pretože zaplatili vysokú cenu, a tou cenou je tvrdá práca.
Všetci sme videli a čítali mnoho
motivačných fráz, citátov a príbehov o tom, ako byť úspešný. Na Face­
booku, alebo aj na iných weboch,
je ich denne niekoľko. Poznáte to.
Vyhlásenia ako „Vaše vnímanie sa
stane realitou!“ alebo „Úspech je
voľba“ – „Je to vaša voľba, či chcete každý deň ísť do práce a rozhodnúť sa, či pracovať alebo nepracovať
dostatočne tvrdo“. Aj keď nás tieto
citácie môžu inšpirovať, pochybujem,
že je to dosť na to, aby sme zmenili
svoje deštruktívne správanie, ktoré
nám bráni stať sa skutočne úspešným.
Ako ste si mohli prečítať v mojich
predchádzajúcich článkoch, moja
žena a ja sme sa presťahovali zo stredu
Kanady na sever. Urobili sme to, aby
sme pomohli nášmu synovi a neveste s výchovou nášho prvého vnuka.
Náš vnuk je dokonalým príkladom
tvrdej práce, ktorá vedie k úspechu.
Má jeden rok a práve začína chodiť.
Počas posledných mesiacov som ho
pozoroval, ako sa z plazenia pomaly
dostáva k chodeniu. Vďaka jeho vytrvalosti, odhodlaniu a naozaj tvrdej
práci sa naučil a stále sa učí lepšie
chodiť. Nepochybujem o tom, že ak
v tom bude pokračovať, prejde jeho
chôdza do automatického režimu,
72
NEXT FUTURE
ktorý si už nevyžaduje také úsilie.
Aj v biznise si musíme všetci osvojiť
podobné procesy ako môj vnuk. Stále
myslite, aplikujte svoje myšlienky,
stavajte na predchádzajúcich úspechoch, učte sa nové metódy a nakoniec sa naučte zvládať procesy, ktoré
povedú k vášmu úspechu.
Veľakrát som už spomínal, že ak máte
nejaký problém vo svojom biznise,
nájdite si systém, proces či nástroj a
problém zmizne! Keď sa môj vnuk
učil chodiť, jeho cieľom bolo dosiahnuť efektívny presun z bodu A do
bodu B. Plazenie mu to síce umožňovalo, ale limitovalo jeho pohľad na
svet a možnosť komunikovať s ním.
No keďže nechcel byť ničím obmedzovaný, prirodzene si môj vnuk
vyvinul lepší proces (systém, nástroj)
ako „vybaviť“ svoje telo schopnosťou chodiť. Aby tento proces podporil, využil na to rôzne nástroje.
Najprv sa postavil vďaka tomu, že
sa držal nábytku, stien a ľudí. Tieto
veci a ľudia sa stali jeho nástrojmi
na podporu procesu. Ako sa tento
proces rozvíjal, postupne redukoval a
neskôr úplne eliminoval „pomocné“
nástroje a postavil sa bez nich. Teraz
už chodí úplne sám.
Tvrdá práca, ktorú musíte urobiť
ako predajca alebo ako manažér, je
prijatie systému, procesu a nástroja
na posilnenie možnosti na úspech.
Môžem sa s vami podeliť o všetky
druhy systémov, procesov a nástrojov, ale budú pre vás bezcenné, ak ich
nebudete uplatňovať každý deň.
Tvrdá práca je prijatie určitej nevyhnutnej rutiny pri učení sa, používaní, zlyhaní a učení sa, používaní,
zlyhaní... a nakoniec sa to podarí!
Úspech je tvrdá práca! Ale môžete sa
to naučiť, presne tak, ako sa to naučil
môj vnuk, ak sa za to naučíte zaplatiť a tvrdo pracovať. Prečo nezačať
už dnes! Naučte sa chodiť a potom
môžete aj bežať!
SEPTEMBER 2014
sila prírody
pre vaše zdravie
• 100% prírodné potravinové doplnky najvyššej kvality
• detoxikácia organizmu
• vhodný proti prekysleniu organizmu
pre viac informácií navštívte
www.gpcsk.sk
NEXT FUTURE
25
ROZVOJ OSOBNOSTI . Najprestížnejšie školy, čo ich delí od priemeru?
NAJPRESTÍŽNEJŠIE ŠKOLY
ČO ICH DELÍ OD PRIEMERU?
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
74
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Najprestížnejšie školy, čo ich delí od priemeru? . ROZVOJ OSOBNOSTI
ZÍSKAŤ PRESTÍŽNE VZDELANIE SA POKLADÁ ZA JEDNU Z NAJLEPŠÍCH INVESTÍCIÍ. ABSOLVOVAŤ ŠKOLU, KTORÁ MÁ ZVUČNÉ MENO A URČITÚ PRESTÍŽ, SA
STÁVA ČORAZ POPULÁRNEJŠIE. REBRÍČKY KVALITY MAJÚ UKÁZAŤ, KAM
SA VYDAŤ ZA VZDELANÍM. ICH DÔVERYHODNOSŤ VŠAK ZNIŽUJE MNOŽSTVO METRÍK. JEDNO JE VŠAK ISTÉ, SVETOVÉ ŠKOLY VEDIA PONÚKNUŤ TEN
NAJLEPŠÍ ŠTART DO ŽIVOTA. NIE VŽDY SÚ VŠAK ZÁKLADOM ÚSPECHU LEN
VYNIKAJÚCE ZNÁMKY. NA NAJLEPŠÍCH ŠKOLÁCH SA DÁ PARADOXNE ZÍSKAŤ
AJ NIEČO OMNOHO CENNEJŠIE AKO SÚ VEDOMOSTI…
NEXT FUTURE
75
ROZVOJ OSOBNOSTI . Najprestížnejšie školy, čo ich delí od priemeru?
Čo krajina, to rebríček…
Školám aj tej najprestížnejšej úrovne
sa často vytýka nedostatočná objektivita. A, samozrejme, nie vždy je
objektívne aj hodnotenie samotných
škôl. Existuje niekoľko metodológií
a hodnotení. Keďže chýba jednotná
klasifikácia, aj výstupy sa líšia. Medzi
najznámejšie systémy hodnotenia škôl
vo svete však možno zaradiť šanghajský rebríček, anglický World University Ran­k ings (Times Higher Education), QS World University Rankings
a holandský Leiden Ranking. Hodnotia sa parametre od úrovne vzdelania
pedagógov, reputácie, počtu Nobelových cien a výsledky sa rôznia. Už
dlhodobo však medzi tými najlepšími sídlia známe mená. Prienikom
viacerých hodnotení možno povedať, že dlhodobo do top päťky patria
univerzity Massachusetts Institute
of Technology, Princeton University,
Harvard University, Oxford University či University of Cambridge.
Elitárstvo na školách?
Rebríčky sú meradlom pre tých, ktorí
sa rozhodujú pre štúdium. Na svetlo
sveta však začína vychádzať aj ich
odvrátená strana. Rebríčky nemožno brať ako definitívu, ale len ako
vyhodnotenie najlepších z malého počtu celkovo hodnotených. QS
World University Ranking totiž
hodnotí len napríklad 700 univerzít a Šanghajský počíta s necelou
tisíckou. Preto Európska asociácia
univerzít (EUA) podrobila skúmaniu
všetkých 13 relevantných svetových
systémov pre hodnotenie vysokoškolských inštitúcií. Výsledky štúdie
odhalili, že rebríčky pokrývajú len
asi 1 – 3 % z celkového odhadovaného počtu univerzít na svete. Zvyšok
teda ignorujú. Hodnotitelia často
76
NEXT FUTURE
Zaujímavosti z hodnotenia vysokých škôl.
Na čo sa zameriavajú jednotlivé systémy hodnotenia?
Šanghajský rebríček
Hodnotí univerzity, z ktorých vzišli nositelia Nobelovej ceny a pritom kvalita vzdelania v celkovom hodnotení zaujíma len 10 % bodov. Zhodne 40 %
zaváži kvalita pedagogického zboru a vplyv univerzity vo výskume.
World University Rankings
Zo svojho hodnotenia vylučuje univerzity s obmedzeným množstvom
predmetov, alebo vedecké výstupy nedosiahnu 1 000 článkov. Až 30 %
z hodnotenia zaberá kvalita výučby a zhodný podiel aj citácie vo výskume.
QS World University Rankings
Najviac zaváži akademická reputácia, ktorá má 40 % a až 20 % zohľadňuje
úspešnosť samotných študentov, teda ich vzdelanie. Reputácia zamestnancov je len 10 % z celkového hodnotenia školy.
Leidenský rebríček
Ide o rebríček najviac sa sústreďujúci na indikátor vplyvu školy, teda
najviac sa sledujú citácie, podiel v odborných publikáciách, ale aj medzinárodná spolupráca a podiel spolupráce na publikáciách.
tvrdia, že nehodnotené univerzity
nedosahujú parametre na objektívne posúdenie, no napriek tomu je
trojpercentná obsiahlosť príliš malý
rádius na uzurpovanie si objektivity
v hodnotení najlepších škôl na celom
svete. Slovenské školy už pravidelne rok čo rok majú problém dostať
sa do vysokého hodnotenia škôl.
V tomto roku bola Center for World
University Rankings vyhodnotená
Univerzita Komenského v Bratislave
ako 732. najlepšia a stala sa najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou, zatiaľ čo v Českej republike
sa do tisícky prepasírovalo výbero-
SEPTEMBER 2014
Najprestížnejšie školy, čo ich delí od priemeru? . ROZVOJ OSOBNOSTI
vým sitom až päť univerzít. O tom,
že jednotlivé hodnotenia škôl však
nemusia odrážať skutočné vzdelanie,
svedčí aj fakt v prospech Slovenska.
Nezávislá súťaž vedomostí v programovaní ukázala na kvality slovenského školstva. ACM ICPC je prestížnou programátorskou súťažou, na
ktorej sa zúčastňujú všetky najlepšie
svetové univerzity. Tento rok sa do
úvodných kôl zapojilo 2 286 univerzít
z 94 krajín sveta. Univerzita Komenského je v histórii súťaže jedinou
slovenskou univerzitou, ktorej sa
podarilo prebojovať do finále súťaže
– tento rok už po desiaty raz. Študenti Univerzity Komenského v nej
porazili i prestížne svetové univerzity, akými sú Cambridge či Stanford.
Napriek tomu má diplom z Harvardu vo svete neporovnateľne väčší
cveng ako Univerzita Komenského.
Nie je to len o vzdelaní
Už dlhé roky kraľujú „najlepším“
univerzity ako Harvard, Cambridge, Oxford. V minulých časoch patril
k najvyššej lige aj Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov. Mnohé z elitných škôl majú
však spoločné omnoho viac ako
len vzdelanie. Ide o nadväzovanie
siete kontaktov. Nemusíme chodiť
do Ameriky a rozpletať prepojenia
biznisu, politiky a podnikania. Práve
zmienený Moskovský inštitút sa stal
spoločným menovateľom pre zakladateľov skupiny Penta. Spoznali sa
v škole a potom neskôr v biznise.
Mnohí študenti sa stretli v školských laviciach a o niekoľko rokov
vo veľkom svete biznisu. Spoločné kamarátstvo neskrývajú a preto
kuloárne známosti z dobrých univerzít tak podľa niektorých formujú
vizáž sveta. Nejde pritom o žiadne
tajné spolky, ale o elitných študentov, ktorí sa poznali ako spolužiaci na chodbách a po skončení
školy vďaka prestížnemu diplomu
majú dvere otvorené na tie najlepšie pozície. Dobrá škola je tak nielen
o vzdelaní, ale predstavuje aj cennú
vstupenku do dobrej spoločnosti.
Stredné školy pre celebrity
Úroveň základných a stredných škôl
je pre ich počet zvyčajne vyhodnocovaná len na národných úrovniach. Na Slovensku patria dlhodobo
k špičke Gymnázium v Košiciach,
bilingválne v Sučanoch, či Škola pre
mimoriadne nadané deti na Teplickej v Bratislave. Základné školy
v rebríčku tých najlepších tento rok
obsadili ZŠ na Skuteckého v Banskej
Bystrici, ZŠ Horná v Ochodnici či
ZŠ v Dlhej nad Cirochou. Ak svojmu
dieťaťu chcete vydláždiť mimoriadnu úroveň vzdelania, je potrebné
obyčajne splniť IQ aj vedomostné
testy, či dokonca talentové skúšky
ako vyžaduje gymnázium v Sučanoch. Výberové školy si napriek
neustále klesajúcemu počtu žiakov
na školách majú stále z čoho vyberať.
Na slovenské pomery však história aj
meno renomovaných stredných škôl
ešte zaostávajú za svetovými trendmi. Svetlou výnimkou môže byť
práve sučianske gymnázium, ktoré
poskytuje klasickú formu internátneho štúdia pre deti z celého Slovenska a tak najlepšie kopíruje model
zo zahraničia, kde je pre deti bežné
skončiť mimo domova a ísť za lepším
vzdelaním už v pätnástich rokoch.
Epicentrom súkromného elitného
školstva je však Veľká Británia, kde si
stredná škola Eton zakladá na povesti,
že práve sem chodili britskí premiéri vrátane Davida Camerona. Ďalšími
centrami vzdelania sú štvrte Harrow,
Charterhouse, Rugby a Winchester. Sem chodia študovať deti hercov,
spevákov či politikov. S miernym
nádychom snobizmu tak už od strednej školy viac ako vzdelanie pestujú
elitárske kruhy a prvé lásky v zmysle rovný rovného si hľadá. Aj takýto rozmer majú svetové elitné školy.
Prestíž niečo stojí
O tom, že školné je na vysokých
školách povinná jazda, už nikto nepochybuje. Na Harvarde vyjde rok štúdia
okolo 50-tisíc dolárov, no najlepší
z najlepších, či zahraniční študenti
sa môžu uchádzať o granty, ktorými
kompenzujú školy svoju nedostupnosť. Inak to nie je ani medzi strednými školami. Na Slovenku podobný model súkromných elitných škôl
s unikátnou prípravou zatiaľ nefunguje. Možno aj preto, že nie je dostatok
financií. Tie si však v zahraničí školy
vypýtajú priamo od rodičov žiakov.
Vedia následne pritiahnuť učiteľské
kapacity z krajiny i sveta. Učitelia
Etonu zarábajú kráľovsky a riaditeľ
školy príjmom presahuje britského
premiéra. Za 26 000 libier na žiaka si
to môžu dovoliť. Americká prestížna
stredná Groton School napríklad stojí
presne toľko ako Harvard. Oficiálne
najdrahšou školou na svete je La Rosey
vo Švajčiarsku, kde zapíšu dieťa za
80-tisíc eur na rok. V Českej republike
diplomati a milionári svoje deti posielajú na School of Prague a za zmienku
stojí aj prvá internátna stredná škola
– súkromné gymnázium Open Gate,
ktoré založil miliardár Petr Kellner.
Možno práve táto škola má budúcnosť vyrovnať sa európskej či svetovej
elite, no zatiaľ k nim má ešte predsa
len ďaleko, hoci ponúka medzinárodnú maturitu aj školské uniformy.
NEXT FUTURE
77
REDAKČNÁ RADA . Redakčná rada Next Future v hoteli Mama´s
REDAKČNÁ RADA
NEXT FUTURE
V HOTELI MAMA'S
Autor: Alica Balaščíková, Foto: Simona Oswaldová
Augustová redakčná rada finančného online magazínu NEXT FUTURE sa konala v priestoroch útulného bratislavského hotela Mama´s.
P
rvou témou zasadnutia bolo
poistenie pre deti, ktoré v letnom
období obzvlášť rezonuje.
Aktuálnou témou vzhľadom na
blížiaci sa akademický rok sú aj bankové
produkty pre mladých, preto sa diskusia
týkala aj tejto témy.
Aj v tomto roku sa niektorí slovenskí
dovolenkári museli priamo na dovolenke venovať otázke krachu ich cestovnej kancelárie. Zástupcovia poisťovní
sa teda vyjadrili k možnostiam pois-
78
NEXT FUTURE
tenia proti krachu cestovnej kancelárie a k postupu, ktorý treba v takomto
prípade zvoliť.
Rokovanou témou bolo aj poistenie a možnosti financovania agrosektora.
Zasadnutie členov redakčnej rady uzavrela diskusia na tému dedičského konania
a finančných problémov s ním spojených.
Názory zástupcov najväčších slovenských bánk, poisťovní a Národnej banky
Slovenska nájdete v článkoch na portáli
www.nextfuture.sk. SEPTEMBER 2014
Redakčná rada Next Future v hoteli Mama´s . REDAKČNÁ RADA
NEXT FUTURE
79
MÓDA A DIZAJN . PEAK PERFORMANCE uvádza kolekciu URBAN FALL/WINTER 2014
PEAK
PERFORMANCE
UVÁDZA KOLEKCIU URBAN
FALL/WINTER 2014
Zdroj a foto: Peak Performance
Prémiová škandinávska značka Peak Performance,
ktorá je známa predovšetkým vďaka svojmu vysoko
technicky vyspelému športovému oblečeniu, uvádza
kolekciu Urban Sportswear – kolekciu mestského oblečenia. V kolekcii Urban Sportswear Fall/Winter 2014 sa
vďaka dobre padnúcim odevom z technických tkanín
snúbi móda a funkčnosť. Klasické siluety na seba berú
nové podoby vo vyhotovení z trojvrstvových tkanín
GORE-TEX®, s lepenými švami, detailmi a strihmi inšpirovanými funkčným športovým oblečením,
v ktorého svete značka Peak Performance úspešne
funguje už od roku 1986. Kolekcia Urban Sportswear
2014 bude dostupná v predajniach Peak Performance
od septembra 2014.
I
nšpiráciou pre kolekciu Urban Sportswear 2014 sa stal Island.
Drsná, neustále sa meniaca krajina so silnými vetrami ženúcimi dážď a aktívnymi sopkami sa odráža v kolekcii plnej
premyslených detailov zameraných na potreby aktívneho
mestského človeka, ktorý je neustále v pohybe medzi obchodnými stretnutiami, večerami a svojimi záujmami. Kolekcia zahŕňa
niekoľko typov búnd, pleteniny z vlny merino a z mohéru, vhodné
do práčky aj sušičky, ďalej nohavice, košele a tričká z nekrčivých
materiálov až pružnej sieťoviny.
80
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
PEAK PERFORMANCE uvádza kolekciu URBAN FALL/WINTER 2014 . MÓDA A DIZAJN
Dámska kolekcia Urban
Sportswear 2014
Dámska kolekcia vyjadruje kontrast,
objemná verzus útla silueta. Medzi odevmi nájdete krátke bundy aj priestrannú
parku z odľahčenej vrstvenej technickej
tkaniny s vnútornou bundou z recyklovaného peria. Funkčnosť a pohodlie sa
opäť dostávajú do popredia pri vybraných topoch a nohaviciach s lepenými
švami a ventilačnými sieťkami. Nové
strihy poskytujú väčšie pohodlie a rýchly a športový vzhľad. Spolupráca s japonskými dodávateľmi pozdvihla polyester
vďaka vzrušujúcim novým tkaninám
a povrchom na novú úroveň. Materiál
tak rýchlo schne a po praní sa nekrčí –
perfektne sa teda hodí na cesty.
Pánska kolekcia Urban
Sportswear 2014
Pánska kolekcia sa vyznačuje elegantnou siluetou s detailmi a jasnou technikou vrstvenia. Niektoré outdoorové
odevy sa vyrábajú v spolupráci s dodávateľmi zo sveta outdooru a lyžovania
a viacvrstvové tkaniny sú odolné voči
vode aj vetru. Na jeseň sa do hľadáčika dostáva pohodlie nových strihov.
Klasické nohavice chinos majú teraz
užší strih a sú ušité z novej japonskej
pružnej bavlny a jesenný kardigan je
upletený z talianskej prateľnej vlny
merino a vybavený panelmi izolačného materiálu ThermoCool – pre optimálnu teplotu a futuristický vzhľad.
NEXT FUTURE
81
CESTOVANIE A RELAX . Kajmanské ostrovy, exotika v exkluzívnom balení
KAJMANSKÉ
OSTROVY
EXOTIKA
V EXKLUZÍVNOM BALENÍ
Autor: Janka Kašová, Foto: Martin Kaša
Okolo roku 1500 sa slávny moreplavec Krištof Kolumbus vydal hľadať Indiu.
Zrejme to nebol najlepší moreplavec v starej Európe, pretože Indiu vôbec
nenašiel. Doplavil sa ale na nádherné miesta v Karibiku a objavil mnoho
čarovných ostrovov v nádhernom tyrkysovom mori. Skoro na každom
z nich sa vylodil, ale práve ostrovy, ktoré sú dnes najväčšou ozdobou Karibiku, chcel obísť. Dôvodom malo byť, že keď sa na pobrežie ostrova pozrel
zo svojej lode, videl len samé veľké kamene, z čoho usúdil, že ostrov je
nehostinný. Našťastie, niekto z posádky sa predsa len rozhodol pozrieť sa
na ostrov. Vysvitlo, že „kamene“ sú vlastne korytnačky a že tento ostrov nie
je nehostinný, ale práve naopak. Krištof to tu nazval Las Tortugas (Korytnačkovo). Po ňom prišiel ďalší moreplavec menom Francis Drake, ktorý
si zase leguány pomýlil s krokodílmi, z čoho vychádza aj dnešný názov
Kajmany – Kajmanské ostrovy.
82
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Kajmanské ostrovy, exotika v exkluzívnom balení . CESTOVANIE A RELAX
Botanická záhrada kraľovnej Alžbety II.
NEXT FUTURE
83
CESTOVANIE A RELAX . Kajmanské ostrovy, exotika v exkluzívnom balení
Lovers Beach
Sedemmíľová pláž, ktorá
má „len“ päť a pol míle
Kajmanské ostrovy sú tri – Grand
Cayman, Little Cayman a Cayman
Brac. Administratívne tento prírodný
ale aj daňový raj patrí Veľkej Británii. Najviac obývaný a navštevovaný je
najväčší ostrov Grand Cayman. Leží tu
hlavné mesto Georgetown, kde sídlia
všetky štátne orgány a nachádza sa tu
aj väčšina hotelov, reštaurácií a atrakcií pre turistov. Najvyhľadávanejšou
plážou na ostrove je Seven Mile Beach,
ktorá sa pravidelne objavuje v top
rebríčkoch najkrajších pláží sveta. Je
síce dlhá „len“ päť a pol míle (8,9 km),
ale svojou krásou vyráža dych. Biely
piesok a priezračná čistá voda, cez
ktorú vidíte až na dno, odráža všetky
84
NEXT FUTURE
odtiene modrej, tyrkysovej a zelenej. To
všetko vás presvedčí, že ste na jednom
z najkrajších miest v Karibiku. Turisti sa tu môžu celé hodiny prechádzať,
alebo sa šnorchlovať, potápať, voziť na
vodných skútroch, či len tak ležať pod
píniami a palmami. Na Kajmanských
ostrovoch neexistuje súkromná pláž.
Všetky pláže patria štátu a na všetky je
verejný prístup. Pri svojich prechádzkach tak návštevníci môžu nazrieť do
všetkých hotelov a obdivovať súkromné rezidencie. Každý hotel má na pláži
zásobu studenej vody, z ktorej sa môžete napiť a taktiež sprchu. Samozrejmosťou je bar s pestrou (a to aj doslova)
ponukou drinkov. Hlavnou ingredienciou väčšiny z nich je karibský
rum a všetky sú farebné a silné.
Na ostrove sú aj ďalšie krásne pláže,
ktoré treba vidieť. V západnej časti
nazvanej West Bay je dlhá pláž Spanish
Bay. Neupravená, divoká, využívaná
najmä domácimi na rodinné grilovačky a športovcami na kitesurfing. Blízko
centra hlavného mesta je pláž Smith
Cove. Rozlohou je to asi najmenšia pláž
na ostrove, no zároveň je to najlepšie miesto na šnorchlovanie. Spots
Beach je vyhľadávaná pre korytnačky, ktoré na ňu chodia spásať morskú
trávu. South Sound Public Beach nie
je vhodná na plávanie, lebo je až príliš
divoká, ale je to najlepšie miesto na
hľadanie veľkých mušlí a romantické prechádzky. Domáci ju volajú aj
Lovers Beach a pri západe slnka si tu
mnohé páry povedali svoje „Áno!“.
SEPTEMBER 2014
Kajmanské ostrovy, exotika v exkluzívnom balení . CESTOVANIE A RELAX
Stingray City, Rum Point
a botanická záhrada
Na opačnej strane ostrova sa nachádza ďalšie skvelé miesto na oddych.
Či už chcete len tak leňošiť a povaľovať sa v hojdacej sieti, alebo oddychovať aktívne pri vodnom čí inom
športe, Rum Point je turistami vyhľadávaný aj pre dobré jedlo, ponúkané
v reštauráciách na pláži. Voda je na
tomto mieste plytká, aj po desiatich
minútach intenzívnej chôdze človeku stále siaha po pás. Rum Point je
prístupný po súši, ale aj po mori.
Rum Point
Seven Mile Beach
Pre návštevníkov, ktorí majú
k dispozícii loď, je povinná zastávka Stingray City. Mesto rají. V strede
mora je plytčina a na nej asi tridsať
skrotených rají. Sú veľké a nádherné. Dá sa s nimi plávať, nechajú sa
hladkať, kŕmiť či odfotografovať. Tí
odvážnejší dostanú od tohto tvora
bozk, prípadne masáž chrbta. Je to
jedinečný zážitok. Po ceste odtiaľ
priaznivcov šnorchlovania poteší koralový útes, ostatných čaká
malá pláž plná červených hviezdic. Celý zážitok dokreslí zaslúžený Mud Slide, teda kávovo-rumový
drink a hojdacia sieť na Rum Pointe.
Tí, ktorí pôjdu autom, by sa mali
zastaviť v Botanickej záhrade kráľovnej Alžbety II. Okrem nádherných
kvetov, orchideí, paliem a ovocných stromov, nachádza sa tu rarita
ostrova, modrý leguán. Sú to práve
tie leguány, o ktorých si pán Drake
myslel, že sú to krokodíly. Zo zvyšku
ostrova ich vytlačili zelené leguány,
ktoré na ostrov priviezli. Zelené sa
síce dajú stretnúť všade na ostrove,
omnoho zaujímavejšie a atraktívnejšie sú však práve tie modré. Sú väčšie,
majestátnejšie a sú naozaj modré.
NEXT FUTURE
85
CESTOVANIE A RELAX . Kajmanské ostrovy, exotika v exkluzívnom balení
Modrý leguán
Ponúka sa tu tiež ukážka toho, ako
žili na ostrove pôvodní obyvatelia, či
prechádzka medzi exotickými kvetmi.
Zaujímavosťou je aj popínavá rastlina, ktorej plody poznáme ako čierne
korenie. Návštevníci na tomto mieste taktiež uvidia, z čoho sa vyrába
ratanový nábytok a z ktorej palmy sa
plietli lodné laná. Aj botanická záhrada je tak miesto, ktoré treba vidieť.
A čo ešte…?
Turtle Farm, alebo korytnačia farma,
je skutočnou farmou na chov korytnačiek a produkciu korytnačieho
mäsa a rovnako ponúka veľa zaujímavostí. Na návštevníkov čakajú koryt-
86
NEXT FUTURE
načie vajíčka či malé korytnačky,
ktoré sa snažia vyhrabať na povrch.
Vo vodných nádržiach sa dá pohrať
s malými korytnačkami a obdivovať aj tie obrovské, ku ktorým sa
radšej neodporúča naťahovať ruky.
Velikánsky bazén v strede farmy je
rozdelený na tri časti. Prvá je určená na šnorchlovanie, a je len sklenenou stenou predelená od nádrže
s predátormi, čo umožňuje plávanie v blízkosti žralokov a barakúd.
Na farme je tiež jediný žijúci krokodíl na ostrove a veľký bazén s toboganom. V blízkej reštaurácii sa dá
ochutnať korytnačie mäso, či už
steak, soté alebo polievka. Je to vraj
jeden z najzdravších druhov mäsa na
svete a chutí podobne ako hovädzie.
Potápanie je obľúbené v celom Karibiku. Na Kajmanoch o to viac, že hneď
pri ostrove je druhá najhlbšia priepasť
na svete a tá ponúka unikátne zážitky.
Niektorým nadšencom však ani krásne koraly, farebné ryby a iné potvory
nemusia stačiť. V takom prípade je čas
navštíviť Kittwake – obrovskú loď potopenú v roku 2011 blízko pri pobreží,
ktorá je dnes atrakciou pre potápačov.
Potápačské tímy ju môžu celú preskúmať a urobiť si zaujímavé fotografie.
Ani fanúšikovia „prirodzene“ potopených vrakov lodí nebudú sklama-
SEPTEMBER 2014
Kajmanské ostrovy, exotika v exkluzívnom balení . CESTOVANIE A RELAX
George Town
ní. Vďaka koralovým útesom ich tu je
naozaj dostatok. Ak vám to nestačilo,
skúste sa domácich opýtať na morskú
pannu. Aj tá prebýva na tomto mieste.
Okrem toho všetkého ostrovy ponúkajú aj možnosť plávať s delfínmi,
obdivovať miestne vtáky, naučiť sa
stáť na paddle boarde, chodiť na
párty na pláži, tancovať salsu, alebo
sa v noci prevážať na kajaku pomedzi modrý svetielkujúci planktón.
Daňový raj v inak finančne náročnej destinácii
Kajmanské ostrovy sú malým
rajom hneď dvojnásobne. Krás-
na príroda a čisté Karibské more
z nich robia tropický raj. Nulová daň z príjmu, raj daňový. Aby
však štát dokázal pokryť všetky
svoje náklady, platí sa tu množstvo
iných poplatkov a vysoké clá z dovozu. Dovážať pritom treba všetko.
Ostrov nemá takmer žiadnu vlastnú produkciu potravín a spotrebného tovaru, čo sa, samozrejme,
odráža na vysokých cenách v obchodoch. To málo, čo domáci obyvatelia
vyprodukujú, predávajú ako „suveníry“, a tak sa môže stať, že lokálne mango kúpené pri ceste stojí aj
dvojnásobne viac ako mango kúpené
v obchode. Ceny služieb, ubytova-
nia, stravovania či samotnej letenky
robia z tohto miesta finančne náročnejšiu destináciu. Za svoje peniaze
ale návštevník dostane, na karibské
pomery, nezvyčajne kvalitné služby, čisté, upravené pláže a hlavne
pocit bezpečia. Kajmany majú totiž
v porovnaní s ostatnými ostrovmi v okolí najnižšiu kriminalitu.
Grand Cayman má rozlohu len
260 km², nikto zatiaľ nezistil, ako tu
funguje verejná doprava, všade sú
sliepky a leguány a všetko je tu drahé.
No napriek tomu si tento kúsok zeme
ukradne kúsok zo srdca každého
návštevníka a jeho krása vyráža dych.
NEXT FUTURE
87
Lifestyle a biznis v exkluzívnom dizajne
LIFESTYLE A BIZNIS
V EXKLUZÍVNOM DIZAJNE
Zdroj a foto: Lindner Hotel Gallery Central
Priamo na streche nového nákupného centra „Centrál“
v dizajne zeleného parku sa nachádza štýlový Lindner
Hotel Gallery Central. Väčšina izieb ako aj Bar & Lounge hosťom ponúka fantastický výhľad na staré mesto
a symbol mesta – Bratislavský hrad.
88
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Lifestyle a biznis v exkluzívnom dizajne
V
ýhodná poloha hotela medzi centrom mesta
a letiskom ako aj prepracované možnosti podujatí s najmodernejšou konferenčnou
a komunikačnou technikou pre usporiadanie konferencií a rôznych podujatí, robia z hotela okrem atraktívneho miesta na stretnutia aj inovatívnu
biznis lokalitu. Priamy prístup k viac
ako 150 obchodom a butikom ako aj
k jedinečnému fitnesscentru s krytým
bazénom, pôsobivá blízkosť malebnej
historickej časti mesta a v neposlednom rade aj osviežujúce prostredie
hotela, rozbúši srdcia návštevníkov
mesta, ale aj fanúšikov nakupovania.
Izby
Celkovo 222 izieb, apartmánov a corner
apartmánov ako aj dvojposteľových izieb,
vhodných aj pre hendikepovaných, ktoré
vás privítajú príjemnou a modernou
atmosférou, sa môžu sčasti pýšiť aj
fantastickým výhľadom na Bratislavský hrad. K vybaveniu všetkých izieb
patrí kúpeľňa s vaňou alebo sprchou,
fén a kozmetické zrkadlo, ako aj TV
s plochou obrazovkou, telefón, minibar a izbový trezor. Toto je to pravé
miesto, kde sa skutočne môžete uvoľniť a oddýchnuť si v pohodlí útulnej
a zároveň modernej izby.
NEXT FUTURE
89
Lifestyle a biznis v exkluzívnom dizajne
Gastronómia
Hotelová reštaurácia vás privíta lákavým prostredím, útulnou lounge-zónou a jedinečnou terasou s výhľadom na park. Vychutnáte si tu nielen
regionálne a sezónne špeciality, ale
aj tradičnú kuchyňu a delikatesy
medzinárodnej kuchyne.
V Outlook Bar & Lounge na 13. poschodí si môžete okrem kulinárskych
špecialít a delikátnych chuťoviek
vychutnať aj skvelý výhľad na mesto
a Bratislavský hrad. Či už s priateľmi,
sami alebo vo dvojici, práve tu môžete nechať doznieť svoj napínavý deň.
90
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Lifestyle a biznis v exkluzívnom dizajne
Podujatia
V hoteli Lindner Hotel Gallery
Central sú vám k dispozícii pre vaše
rokovania a najrôznejšie podujatia
3 konferenčné miestnosti pre 80 osôb,
1 menšia boardroom pre 8 osôb a pre
banketové potreby je možné vytvoriť
priestor pre 150 osôb. Všetky konferenčné miestnosti disponujú denným
svetlom a sú vybavené najmodernejšou konferenčnou technikou. Expo-
novaná poloha hotela priamo na
streche nákupného centra v dizajne
parku a široká paleta voľnočasových
možností v okolí je veľmi vhodná pre
vytvorenie individuálnych aj kolektívnych programov. Toto miesto vám
atraktívne zavŕši každé podujatie.
Voľný čas & wellness
Svoj deň môžete začať alebo ukončiť
skutočným osviežením alebo uvoľ-
nením – skokom do 25-metrového
bazéna vo wellness v rámci budovy, kde vám je k dispozícii aj široká
škála fitnes aktivít (prevádzkovateľom nie je hotel). Toto je miesto, kde
si môžete dopriať aktívny relax, alebo
sa len tak uvoľniť. Priamy prístup
do nákupného centra vám pomôže
spojiť príjemné s užitočným s viac
ako 150 obchodmi a butikmi, ktoré
môžete hneď plní síl navštíviť!
Lindner Hotel Gallery Central
Metodova 4
821 08 Bratislava
+421 2 3993 0000
[email protected]
NEXT FUTURE
91
Keď je vo víne cítiť lásku
KEĎ JE VO VÍNE
CÍTIŤ LÁSKU
Zdroj a foto: www.organicwine.sk
Pozreli sme sa priamo „do kotla“ výroby organického vína
v jednej z najvychýrenejších vinárskych oblastí na Slovensku
– v Strekove. Dostane vás svojou špecifickou chuťou, ktorá
vám už sama o sebe napovie, že ide o výnimočné víno.
92
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Keď je vo víne cítiť lásku
„Pri výrobe vína Organic sa nepoužíva na konzervovanie síra. Náš
hlavný vinár Štefan Kasnyík, ktorý
je
priekopníkom
naturálneho
vína na Slovensku, vyvinul počas
rokov vinárčenia také technologické postupy, vďaka ktorým sa víno
napriek vynechaniu pridania SO2
nepokazí,“ povedal Ján Kovács,
manažér vinárstva Organic.
Dokazujú to aj testy na obsah oxidu
siričitého, ktoré boli uskutočnené koncom roka 2013 v laboratóriu v Nových Zámkoch. „Obsah síry
vo víne spôsobuje síra obsiahnutá
v pôde. Ide však o minimálne hodnoty,“ povedal Kovács. Tieto hodnoty
sú niekoľkonásobne nižšie v porovnaní s konkurenčnými zahraničnými organickými vínami.
Víno Organic sa vyrába jedinečnými
postupmi z kvalitného hrozna vypestovaného v strekovskom vinohradníckom regióne. Postreky sú výhradne prírodné, preto hrozno nestráca na
bio kvalite.
Proces výroby je vyvinutý tak, aby
bolo víno naturálne, nie klasicky
svieže, ale skôr komplexnejšie. Prvotné kvasenie prebieha len s vlastnými
(divokými) kvasinkami bez použitia SO2. Po vinifikácii, ktorá trvá
105 dní, zrejú vína v 225-litrových
starých sudoch 9 až 24 mesiacov.
Unikátnosť vína spočíva v absencii
tradičných „továrenských“ postupov
ako stáčanie, čírenie, filtrovanie či
pridanie SO2.
Vďaka tomuto špeciálne vyvinutému technologickému postupu nedôjde k pokazeniu a netreba teda pridávať
síru ako konzervant. Výhodou je, že vás
po konzumácii tohto vína na druhý deň
nebude bolieť hlava. Tak na zdravie!
Viac informácií nájdete na
www.organicwine.sk.
Súčasná ponuka vín Organic
CUVÉE MARRIE VALLIS ALBUS
Biele suché
Ročník 2012
Víno zlatožltej farby, s jemnou ovocnou vôňou
hrozna, čajových výluhov a medu. Chuť vína
je komplexná, s jemnými kyselinami a horkastými odrodovými mandľovými tónmi. Víno
má lahodnejšiu chuť čím dlhšie sa dekantuje,
resp. nechá odležať v otvorenej fľaši.
CUVÉE MARRIE VALLIS RUFUS
Červené suché
Ročník 2012
Pomerne hutné víno tmavočervenej farby
s jemnými fialovými tónmi s decentnou
ovocnou vôňou, ktorej dominujú zrelé višne
a čerešne. Chuť je elegantná a svieža, evokuje šťavnatosť ovocia. Samotné víno je ľahké,
príjemne suché s dominanciou kôstkovej
ovocitosti. Víno pôsobí komplexne, cítiť silnú
mineralitu a jemné kyseliny, ako aj horkasté
odrodové mandľové tóny. Víno má lahodnejšiu chuť čím dlhšie sa dekantuje, resp. nechá
odležať v otvorenej fľaši.
FRANKOVKA MODRÁ
Červené suché
Ročník 2012
Pomerne hutné víno bordovo-fialovej farby
s decentnou ovocnou vôňou, ktorej dominujú zrelé višne a čerešne. Chuť je elegantná
a svieža, evokuje šťavnatosť ovocia. Samotné
víno je ľahké, príjemne suché s dominanciou
kôstkovej ovocitosti. Víno pôsobí komplexne,
cítiť silnú mineralitu a jemné kyseliny. Víno má
lahodnejšiu chuť čím dlhšie sa dekantuje, resp.
nechá odležať v otvorenej fľaši.
NEXT FUTURE
93
Vstup do vyššej kategórie
VSTUP DO VYŠŠEJ KATEGÓRIE
S novými prístrojmi GIGA X3/X3c Professional prichádza najmodernejšia technika výroby kávy
všade tam, kde sa žiada vysoký výkon v profesionálnom nasadení. Tieto automaty ponúkajú všetky
možnosti pre využitie vo veľkých kanceláriách alebo v miestach odpočinku pracovníkov. Stlačením jediného tlačidla produkujú až 30 predprogramovaných kávových špecialít, sú jednoduché na
obsluhu a minimálne náročné na údržbu. Každodenná údržba je redukovaná na minimum vďaka
novému veľkému zásobníku, ktorý dokáže pojať až 1 kg kávových zŕn, rovnako ako vďaka vstavaným programom umývanie a čistenie stlačením tlačidla. K tomu navyše obsahuje ešte ďalšie
doplnkové prvky uľahčujúce prevádzku. Budete nadšení.
Ľahká obsluha
Minimálna náročnosť
Premyslený a zrozumiteľný systém obsluhy s rotačným ovládačom a TFT displejom uľahčuje ovládanie garantujúce vysoký pôžitok. Podľa želania sa dá jednotlivo naprogramovať nielen 30 špecialít
a ich označenie, ale aj úvodná obrazovka. K tomu si navyše môže každý vybrať
priamo z 12 Barista receptov. Rovnako
taká jednoduchá ako obsluha a programovanie je aj údržba. Moderné systémy
prípravy vody a filtrácie zušľachťujú vodu
a umožňujú tak neporovnateľný komfort.
Veľký zásobník na zrná s kapacitou
1 kg a uzáverom proti strate arómy
zaručuje minimálne nároky na dopĺňanie kávy. Aby sa tiež šetril čas
nutný na vysypávanie zvyškov počas
každodenného používania, odporúča sa používať praktický set pre odtok
prebytočnej vody. U prístroja GIGA
X3c je tento štandardným vybavením, ku GIGA X3 sa dá dokúpiť ako
príslušenstvo. Vďaka vysokej kapacite
zásobníka je vyprázdňovanie nutné až
po každých 40 použitiach. S doplnkovým setom pre odkvapkávanie sa stáva
vysypávanie zbytočným. Zabudované
umývacie a čistiace programy minimalizujú nutnú starostlivosť a zaisťujú tak stlačením tlačidla hygienu
certifikovanú podľa noriem TÜV.
GIGA X3c sa stará pomocou zabudovaného systému filtrácie CLARIS-Filtersystem o to, aby boli dodržiavané
intervaly údržby. Bezstarostnejšie a
pohodlnejšie sa snáď zásobovanie kávovými špecialitami ani nedá vytvoriť.
Technické prvky
Profesionálny vysokovýkonný mlynček
s unikátne uloženými mlecími kotúčmi, ktoré sú vyrobené z neopotrebiteľnej technickej keramiky, zaručujú po
veľmi dlhý čas rýchle a presné rovnorodé
mletie a znižujú čas potrebný na rozdrvenie oproti predchádzajúcim modelom
na polovicu. Ďalšie zvláštnosti predstavuje v spoločnom vývode zabudovaný
elektricky ovládaný prísun vzduchu cez
krokový motorček, rovnako ako technológia jemnej peny. GIGA X3/X3c tiež
zvládne perfektne vytvoriť obľúbené
nápoje zo zámoria, napríklad Flat White.
Vďaka technológii šetriacej elektrinu sa
dá ušetriť až 40 % tejto drahej energie.
94
NEXT FUTURE
Jedinečný dizajn
V súlade s heslom „V jednoduchosti
je krása“ sú vzorne spracované kvalitné materiály v čistom a bez zbytoč-
ností vyhotovenom dizajne. Predná časť z masívneho 3 mm silného
hliníka prináša dokonalú jedinečnosť, solídnosť a očakávanú kvalitu pre profesionálne nasadenie.
Možnosti individualizácie
Vďaka širokej škále príslušenstva ako
sú ohrievače šálok, chladenie mlieka, set pre odkvapkávanie a rozhranie pre platobné systémy, rovnako
ako zaujímavá ponuka nábytku, sa dá
vytvoriť pre každé nasadenie optimálne riešenie prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníkov.
Vzostup do vyššej triedy splní každé želanie a je k dostaniu vo dvoch verziách:
Ako GIGA X3 s veľkou nádržou
na vodu pre rýchle mobilné využitie, a ako GIGA X3c s pripojením
na vodu na stálom stanovišti.
JURA CEE VertriebsgesmbH
Office Park 1, Top B02
A - 1300 Vienna
Austria
Tel.: +43 1 227 87-137
Fax: +43 1 227 87 200
[email protected]
www.jura.com
SEPTEMBER 2014
Zdroj a foto: JURA CEE VertriebsgesmbH
Vstup do vyššej kategórie
NEXT FUTURE
95
AUTO – MOTO . Automobilka BMW predstavila nový kabriolet
96
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Automobilka BMW predstavila nový kabriolet . AUTO – MOTO
AUTOMOBILKA
BMW PREDSTAVILA
NOVÝ KABRIOLET
Zdroj: Press release BMW, Foto: BMW
Spoločnosť BMW predstavila nový kabriolet.
Tento elegán dostal označenie M4 Convertible.
Automobil nadväzuje na svojich „príbuzných“,
modely M3 Sedan a M4 Coupe.
S
poločnosť BMW predstavila nový kabriolet. Tento
elegán dostal označenie M4 Convertible. Automobil nadväzuje na svojich „príbuzných“, modely M3
Sedan a M4 Coupe. Nový kabriolet je však oproti nim širší a má aj väčší rázvor, ktorý dosahuje 2 812 milimetrov (mm). Toto auto je dlhé 4 671 mm, široké 1 870 mm
a vysoké 1 386 mm. Má hmotnosť 1 750 kilogramov (kg).
Je teda o približne 60 kg ľahšie než jeho predchodca. Bavorská automobilka ponúka toto vozidlo s diskami veľkými
osemnásť, prípadne devätnásť palcov. Automobil ponúka
trojdverovú karosériu a v tomto aute sa odvezú štyria pasažieri. V súvislosti s batožinovým priestorom sú zaujímavé dva údaje. Pri stiahnutej streche zloženej v batožinovom
priestore, je k dispozícii 220 litrov priestoru. Ak je strecha
vytiahnutá, batožinový priestor sa zväčšuje na 370 litrov.
NEXT FUTURE
97
AUTO – MOTO . Automobilka BMW predstavila nový kabriolet
Nový kabriolet BMW poháňa dvakrát
prepĺňaný šesťvalcový štvorventilový motor. Tento agregát dosahuje
maximálny výkon 317 kilowattov. Pod
kapotou sa tak skrýva 431 konských
síl. Pri otáčkach 1 850 – 5 500 za
minútu dosahuje maximálny krútiaci moment 550 newtonmetrov (Nm).
Motoristi majú na výber šesťstupňovú
manuálnu prevodovku, alebo sedemstupňovú prevodovku DCT. Šesťstupňová verzia ponúka zrýchlenie z nuly
na sto kilometrov za hodinu (km/h) za
4,6 sekundy. Auto vybavené sedemstupňovou prevodovkou zrýchli z nuly
covia o sedemstupňovú prevodovku
musia počítať so spotrebou 11,5 litra
na 100 km v meste, 7,1 litra na 100 km
mimo mesta a kombinovaná spotreba
dosahuje výšku 9,1 litra na 100 km.
Kabriolet BMW M4 Convertible so
šesťstupňovou prevodovkou počas
jazdy vypustí do ovzdušia 213 gramov
na kilometer (g/km) CO2, vozidlo
so sedemstupňovou prevodovkou
sa dostane na 203 g/km. Spoločnosť však upozorňuje, že spotreba aj emisie CO2 sa môžu meniť
v závislosti od obutých pneumatík.
na stovku rýchlejšie, za 4,4 sekundy.
Fanúšikovia rýchlej jazdy sa môžu tešiť
na maximálnu rýchlosť 250 km/h.
Od voľby prevodovky bude závisieť aj
spotreba tohto kabrioletu. BMW so
šesťstupňovou prevodovkou si vypýta viac, než sedemstupňový variant.
V prípade šesťstupňovej prevodovky
motor spáli v meste podľa výrobcu
12,4 litra na 100 km, mimo mesta je
spotreba 7,2 litra na 100 km a kombinovaná spotreba sa pohybuje na
úrovni 9,1 litra na 100 km. Záujem-
98
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2014
Automobilka BMW predstavila nový kabriolet . AUTO – MOTO
Pohyblivá strecha pozostáva z troch
častí. Podľa slov výrobcu táto strecha ponúka efektívnejšie odhlučnenie
v porovnaní s predchádzajúcimi kabrioletmi z tejto dielne. Strecha umožňuje
používať toto vozidlo bez obmedzení
aj v zime. Proces sťahovania strechy
trvá dvadsať sekúnd, pričom strechu je
možné sťahovať aj v prípade, že je auto
v pohybe. Za týchto okolností však rýchlosť auta nesmie presiahnuť 18 km/h.
Pre milovníkov nemeckej precíznosti a tradične vysokého štandardu tak
BMW pripravil ďalšie lákadlo, ktoré si
svojich fanúšikov bezpochyby nájde.
NEXT FUTURE
99
KNIŽNÉ NOVINKY . Recenzie kníh
TAK TROCHU ŠÍLENÍ
Jeffery Deaver
Amerického autora Jefferyho Deavera netreba fanúšikom chrumkavých krimi príbehov zrejme predstavovať. Je to úspešný autor dvadsiatich
troch bestsellerov a do tohto roka troch
poviedkových knižiek. V tretej poviedkovej knihe ponúkol čitateľom skutočne atraktívnu knižnú lahôdku, ktorá
je ako stvorená na dlhšie zimné večery, pretože hoci ide o zbierku príbehov,
rozsahom cez 600 strán strčí do vrecka
akýkoľvek kriminálny román. Trinásť
príbehov, ktoré na prvý pohľad nemajú
nič spoločné. Ani postavy, ani prostredie. Spoločným menovateľom je akurát
mierna šialenosť. Alebo práve normálnosť? Čitateľ pri tejto filozofickej úvahe
ostáva sám. Sám Jeffery tvrdí, že miluje poviedky a keby mal do poviedkovej
formy prepísať známy príbeh o Lessie,
začal by rozprávaním o páde chlapca do
vody. O Lessie, ktorá beží stredom lesa
ako šialená. Chlapec sa práve topí, keď sa na brehu zjaví
labka. Chytí sa jej a vďaka tomu vylezie z vody. Lenže
Lessie zdravo šantí desiatky kilometrov inde na dvore
a na premrznutého chlapca hľadí vlčia hlava, premeriavajúca si hlavný chod. V tomto duchu sú
všetky jeho poviedky.
Nečakané zvraty, humor, zimomriavky aj napätie. To všetko Jeffery sľubuje
v každom jednom príbehu. A svoj sľub
plní. Do posledného slova, až do poslednej bodky celej knihy. Ak máte chuť na
príjemné poviedky z krimi žánru a veľký
román sa zdá byť veľké „sústo“, trinásť
poviedok vám spríjemní chvíle plné
oddychu.
Na knihe je zaujímavé: Sám Jeffery v prológu hovorí o rozdiele medzi
poviedkou a románom. Romány nás
zadlávia množstvom dejov, súbehom
príbehov, no dobrá poviedka je ako rýchla narkóza. Okamžite si vás získa a autor
má priestor na netradičné zvraty. Magických trinásť poviedok sa pritom vždy končí presne inak
ako by sa zdalo.
HRDINA
Rhonda Byrne
Autorka knihy Tajomstvo nevstupuje so svojimi knihami na neznámu pôdu. Stala sa jednou z najlepšie zarábajúcich spisovateliek a pritom na svoje diela nevyplytvá
ani veľa fantázie. Vychádzajú zo skutočného života.
Tentoraz si ako svedkov úspechu zobrala
dvanásť statočných, ktorí sú jednoznačne
hrdinami dnešnej doby. Veď prečo nie?
Vo svete, kde sa musíme nútiť vstávať do
práce, nebaví nás chodiť ani domov, deň
uzavrieme tragédiami z televíznej obrazovky, je skutočné hrdinstvo vykračovať po chodníku s úsmevom na perách.
Čo všetko môže zmeniť sen obyčajného
človeka? O tom je kniha Hrdina. Nie sú
to len prázdne reči. Rhonda Byrne si do
knihy pozvala naslovovzatých odborníkov na úspech. Dvanástka rozprávačov
nám dokladuje, že všetko je možné. Liz
Murrayová sa z ulice a drogového pekla
dostala na Harvard a stala sa uznávanou rečníčkou, podnikatelia Paul Orfalea, Peter Foyo
a ďalší sa neraz ocitli na hranici prežitia, ale odrazili sa
od dna. Ako si dokázali títo ľudia splniť vlastné sny a stať
100 NEXT FUTURE
sa hrdinami modernej doby? Čím boli výnimoční? Líšili
sa vôbec od tuctov tých, ktorí už na svoje sny rezignovali? Kniha možno necháva viac otázok ako dáva odpovedí,
ale nakoniec v závere si každý nájde svoju cestu. Priamo
k splnenému snu, alebo rezignácii. Je to
ako vziať si modrú, alebo červenú kapsulu vo filme Matrix. Kniha však ako puzzle
podáva návod a výstroj k tomu, aby sme
tŕnistú cestu k životnému naplneniu
mohli prejsť aj my.
Čím je kniha zaujímavá? Každý kto
čaká akúsi polievku pre dušu, bude zrejme sklamaný. Nejde o žiadne pekné
slová, ktoré by nám mali vliať do života nádej, že je všetko fajn. Výpovede
dvanástich ľudí hovoria jasnou rečnou.
Ak v živote chceme niečo dosiahnuť,
treba makať a občas si zodrať dlane,
kolená a naraziť ústa. Stojí to však za
to. Toto posolstvo je votkané priamo do každého odseku úspešných ľudí, ktorí sa rozhodli o svoje splnené sny
podeliť s verejnosťou.
SEPTEMBER 2014
Prvé profesionálne
Centrum bezpečnej jazdy
na Slovensku
KURZY ŠKOLY BEZPEČNEJ JAZDY
PRE VODIČOV OSOBNÝCH MOTOROVÝCH
VOZIDIEL
KURZY ŠKOLY BEZPEČNEJ JAZDY
PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL
KURZY ŠKOLY BEZPEČNEJ JAZDY
PRE VODIČOV MOTOCYKLOV
OFF ROAD
EASY DRIFT
DRIVING ACADEMY, s.r.o.
800 Orechová Potôň,
930 02 Slovenská Republika
Infolinka: +421 903 262 576
www.drivingacademy.sk
www.cbj.sk
HOTEL APHRODITE PALACE****
LUXUSNÝ ZÁŽITOK V SRDCI RAJECKEJ PRÍRODY
Download

dve ženy z jedného cesta?