FUTURE
MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
SEPTEMBER 2013
POISTNÉ
PRODUKTY
PRE
DETI
str. 20
BANKY POLITIKOV
ODIGNOROVALI,
ZAROBILI VIAC
str. 10
BANKOVÉ
RODINY
A ICH TAJOMSTVÁ
str. 62
KAREL SKLENÁŘ
AUTOMOBILOVÝ TRH BUDÚ
AKCELEROVAŤ NOVÉ MODELY A SLUŽBY
str. 12
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
EDITORIÁL
Foto: Viera Prievozníková
Pre mesiac september je zrejme najviac charakteristický začiatok školského roka. Končia sa
prázdniny aj letné horúčavy. O tom, že sa začal
školský rok, svedčia zápchy na cestách, preplnené parkoviská v shopping centrách, ale aj hojný
výskyt malých žiačikov s obrovskými aktovkami. Práve im, našim najvzácnejším drobcom sme
venovali priestor hneď na niekoľkých „stranách“
nášho septembrového on-line magazínu.
Konkrétne – venovali sme sa poisteniu a taktiež
sporeniu pre deti a mládež.
Staršie deti a tínedžerov iste poteší názor nášho redaktora, ktorý si myslí že „vreckové“
zvyšuje ich finančnú gramotnosť a rodičov určite zaujmú články, v ktorých sa podrobne
venujeme poisteniu ich ratolestí.
Leto sa v septembri, žiaľ, naozaj končí. Zelenú farbu v prírode vystriedajú odtiene žltej
a od septembra do Vianoc nás čaká asi najvyťaženejšie obdobie v roku.
No milovníci leta, nezúfajme. Čaká nás ešte krásne babie leto a ak vám to nestačí, mám
ešte jeden tip. Prečo si ešte na chvíľku nepredĺžiť leto a nedopriať si dovolenku aj v septembri? Inšpirovať sa môžete napríklad aj na našom portáli www.nextfuture.sk.
Prajem krásnu jeseň.
Jana Ondrejka
šéfredaktorka časopisu NEXT FUTURE
2
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
inzercia
TIRÁŽ
VYDAVATEĽ
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s. r. o.
Identifikácia
IČO: 46 741 682
DIČ: 2023564895
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka
82849/B
REDAKCIA
Šéfredaktorka
Jana Ondrejka ([email protected])
Redaktori
Alica Balaščíková, Juraj Púchlo, Marek Mittaš,
Lucia Mandincová
Spolupracovníci na vydaní
Zuzana Kočišová, Jim Heidema
Jazyková redakcia
Andrea Hoštáková
Fotografi
Lucia Mandincová, Viera Prievozníková
Obchod a marketing
Katarína Drinková ([email protected])
Art director, grafika a layout
Martin Malina, Crystal Group, s. r. o.
Sídlo vydavateľstva
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Tel.: 00421 2 32 660 500
Fax: 00421 2 32 660 501
Riaditeľ spoločnosti
Adrian Gabura
([email protected])
Redakčná rada
Štefan Velčický, Národná banka Slovenska
Eduard Riegel, Národná banka Slovenska
Juraj Kováč, MetLife Amslico
Eva Hergovitsová, MetLife Amslico
Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa
Daniel Jursa, ČSOB banka
Dáša Polláková, ČSOB banka
Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa
Marián Zelko, Generali, Slovensko poisťovňa
Peter Záthurecký, Kooperativa
Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa
Ján Kusý, AXA pojišťovna
Roman Staňo, VÚB banka
Melinda Peková, VÚB banka
Jana Voberová, UniCredit Bank
Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank
Zuzana Lauermannová, Wüstenrot poisťovňa.
Gabriel Hinzeller, SKYSIDE PRIVATE EQUITY
NEXT FUTURE
September 2013
Periodicita: mesačník
Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Foto na titulnej strane
Ing. Karel Sklenář, konateľ ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o.
4
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
inzercia
OBSAH
12 OBSAH
Téma mesiaca
10 | Banky politikov odignorovali, zarobili viac
Osobnosť
18
12 | Karel Sklenář – Automobilový trh budú akcelerovať nové modely a služby
Predajné techniky
18 | Jim Heidema – Prečo poistiť svoje deti?
26
Banky a poisťovne
20 | Poistné produkty pre deti
Banky a poisťovne
26 | Bežný účet alebo sporenie pre deti?
36
Banky a poisťovne
32 | Internetové banky hlásia ústup
Banky a poisťovne
36 | Spotrebné úvery!
Peniaze skutočne na čokoľvek?
6
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
OBSAH
40
Banky a poisťovne
Povolený debet – istota „plných vreciek“ | 40
44
Banky a poisťovne
História poisťovníctva – dejiny hľadania istoty! | 44
50
INVESTÍCIE
Čínske zóny voľného obchodu.
Napnú ekonomike plachty? | 50
LIFESTYLE
Internet náš každodenný | 56
62
Lifestyle
Bankové rodiny a ich tajomstvá | 62
Auto-Moto
Štvrté preteky série FIA GT Series sa konali na
okruhu Slovakia Ring | 74
NEXT FUTURE
7
Krátke správy
Regulácia medzibankových výmenných poplatkov obmedzí platby
kartou v SR
Regulácia medzibankových výmenných poplatkov za platby kartou, ktorú pripravuje Európska komisia, môže poškodiť rozvoj bezhotovostných kartových platieb na Slovensku. Vyplýva to z analýzy,
ktorú vypracovala Podnikateľská aliancia Slovenska. Ak by Európska komisia poplatky za platby
kartou aj úplne zakázala, neznamená to, že by banky vykonávali tieto transakcie zadarmo. Hľadali by
spôsob, ako svoje náklady súvisiace s kartovými platbami vykryť a spotrebitelia by za ne v konečnom
dôsledku zaplatili iným spôsobom. Otázne je, do akej miery by sa zníženie medzibankových poplatkov premietlo do nižších cien v maloobchode. Skúsenosti z krajín, ktoré zaviedli reguláciu medzibankových poplatkov v minulých rokoch z vlastnej iniciatívy (Austrália, Španielsko, USA) hovoria, že
ceny v maloobchode sa neznížili, no vzrástli bankové poplatky tak pre držiteľov kariet ako aj pre
obchodníkov. Najvhodnejšou cestou k lepším a zároveň udržateľným cenám za platby kartou v nasledujúcom období je posilňovanie konkurencie, nie regulácia.
Zdroj: TS Podnikateľská aliancia Slovenska
Rast ekonomiky mierne lepší ako očakávania
Hrubý domáci produkt podľa údajov Štatistického úradu vzrástol v druhom štvrťroku o 0,9 % medziročne. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom HDP vzrástol o 0,3 % (prepočet Štatistický úrad
SR), dynamika rastu sa tak veľmi mierne zrýchlila, keď v prvom štvrťroku HDP medzikvartálne rástol
o 0,2 %. Zamestnanosť v metodike ESA95 (domáci koncept) klesla v porovnaní s prvým štvrťrokom
o -0,4 % (sezónne očistené, prepočet Štatistický úrad SR), v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o -1,3 % (-1,0 % v Q1). Aj vďaka ďalšiemu poklesu zamestnanosti sa tak rast produktivity
práce po spomalení na prelome rokov vrátil opäť na úrovne z prvej polovice minulého roka – o 2,3 %
v stálych cenách, resp. o 3,7 % v bežných cenách. Pri spomaľujúcej inflácii by sa dynamika rastu reálnych miezd mohla opäť mierne zrýchliť, pričom takmer s určitosťou by sme mali zaznamenať druhý
mesiac v rade rast reálnych miezd (po 2 rokoch ich nepretržitého poklesu). Očakávané obnovenie rastu
väčšiny ekonomík eurozóny a najmä očakávané zrýchlenie rastu nemeckej ekonomiky by sa v druhej
polovici roka mohlo pozitívne prejaviť aj na raste slovenskej ekonomiky.
Zdroj: TS UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Tatra Banka spúšťa novú verziu internetbankingu
Od 1. novembra už budú všetci klienti Tatra banky používať Internet bankingTB 3. generácie
v modernom dizajne a s inovatívnymi funkcionalitami. Kým pred 15 rokmi klienti zrealizovali
v Internet bankinguTB 60 transakcií za deň, dnes je to 60 000 transakcií, čo je tisícnásobne viac.
Klienti využívajú Internet bankingTB najčastejšie na realizáciu prevodných príkazov. Tatra banka
uviedla beta verziu nového Internet bankingu na jeseň v roku 2011 pri súbežnom fungovaní pôvodnej verzie, aby mali klienti dostatok času zvyknúť si na nové prostredie. Nový Internet bankingTB
prináša dvojúrovňové a intuitívne menu, prehľadné grafy k bežným účtom, doplnkovému dôchodkovému sporeniu, termínovaným vkladom, fondom Tatra Asset Managementu či k cenným papierom, autorizáciu platobných príkazov cez QR kód pri využití mobilnej ČítačkyTB, nové možnosti
filtrovania a rýchleho vyhľadávania transakcií, bezlimitné platby s kontrolou oprávnení k účtu a
mnoho iných.
Zdroj: TS Tatra banka
8
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Krátke správy
Pozitívne správy z ekonomiky podporili ropu, Rastúcemu zlatu
však príliš nepomohli
Od marca bol minulý mesiac na trhu s komoditami prvým ziskovým. Na energetických trhoch
mali hlavné slovo lepšie než očakávané ekonomické dáta Číny a Spojených štátov. Čierne zlato
hnali hore tiež pokračujúce obavy z výpadku dodávok kvôli štrajkom líbyjských prístavov. Z toho
ťažila najmä americká ropa typu WTI, ktorú podporil aj silný dopyt zo strany amerických rafinérií - spôsobený hlavne vyššou spotrebou benzínu počas práve prebiehajúcej motoristickej sezóny
v Spojených štátoch. Silnejšie výrobné dáta v USA, Číne aj Európe, než sa pôvodne predpokladalo
poslali nahor aj akcie, dolár a výnosy z dlhopisov. S tým sa však nedokázali vyrovnať vzácne kovy
a po pár týždňoch konsolidácie obnovili svoj pokles. Najsilnejší prepad sa dotkol najmä striebra.
Zásoby zemného plynu rastú viac, než sa čakalo. Cena medi sa neustále menila a jej vývoj určovali
hlavne najnovšie správy z Číny. Poľnohospodárske plodiny postihli výpredaje, ktoré uškodili hlavne cenám novej úrody kukurice.
Zdroj: TS Saxo Bank
Allianz v strednej a východnej Európe čelila v prvej polovici roka
2013 ťažkým podmienkam
Allianz v strednej a východnej Európe priniesla v náročných ekonomických podmienkach v prvej polovici
roka 2013 dobré výsledky, a to napriek nepriaznivým podmienkam počasia. Celkovo sa príjmy znížili o 13,3 % na 1,780 miliardy eur v porovnaní s 2,053 miliardami eur v prvej polovici predošlého roka.
Napriek tomu vykazuje Allianz v SVE stabilný prevádzkový zisk vo výške 123 miliónov eur v porovnaní
so 128 miliónmi eur v prvej polovici roka 2012. Hrubé predpísané poistné v oblasti neživotného poistenia dosiahlo v regióne SVE v prvých šiestich mesiacoch 2013 výšku 1,274 miliardy eur, čo predstavuje
nárast v porovnaní s 1,272 miliardami eur za rovnaké obdobie v roku 2012. Významnú výnimku v tomto
prostredí predstavuje Rusko, kde hrubé predpísané poistné vzrástlo o 11 % na 400 miliónov eur v prvej
polovici roka 2013 oproti 360 miliónom eur v predchádzajúcom roku. Prevádzkový zisk za prvých šesť
mesiacov roka 2013 sa znížil o 16,9 % na 59 miliónov eur v porovnaní so 71 miliónmi eur v predošlom
roku. Penzijné fondy a segment správy aktív pokračovali pre Allianz v SVE v prvom polroku 2013 vo
svojom raste a zostávajú v popredí celkového biznisu.
Zdroj: TS Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Nepokoje v Egypte
V súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou v Egypte a výstrahou Ministerstva zahraničných
vecí SR (MZV SR) poisťovňa Generali Slovensko odporúča klientom bezodkladne kontaktovať asistenčnú službu, ktorá ich bude informovať o ďalšom postupe. Komplexné cestovné poistenie od Generali Slovensko kryje aj prípady prerušenia cesty z dôvodu zhoršenia bezpečnostnej situácie v zahraničí.
Zároveň je možné poistiť si aj storno zájazdu ešte pred samotným vycestovaním. Asistenčná služba
v prípade potreby zorganizuje a zabezpečí predčasný návrat na Slovensko. Ak sa klienti nachádzajú
v čase vyhlásenia zhoršenej bezpečnostnej situácie priamo v nebezpečných oblastiach, poisťovňa odporúča prehodnotiť svoje zotrvanie v danej oblasti. V prípade, ak sa klienti rozhodnú zostať v Egypte aj
napriek výstrahe MZV SR, poisťovňa nie je povinná poskytnúť im poistnú ochranu a budú dovolenkovať na vlastnú zodpovednosť. Všetky potrebné informácie im poskytnú operátori Kontaktného centra
na čísle: 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58 576 666 (volania zo zahraničia).
Zdroj: TS Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
NEXT FUTURE
9
Téma mesiaca . Banky politikov odignorovali, zarobili viac
téma mesiaca
Banky politikov
odignorovali, zarobili viac
Autor: Zuzana Kočišová, Foto: www.stockfresh.com
Polročný čistý zisk bánk pôsobiacich na Slovensku prekonal výsledky
z vlaňajšieho polroka. Celkovo zarobilo 14 komerčných bankových domov
takmer 290 miliónov eur. No až koniec roka ukáže, ako sa ich dotkne
júnový škrt nepopulárnych poplatkov za vedenie úverových účtov.
Z
a úspešným polrokom
treba vidieť podľa Slovenskej bankovej asociácie najmä
výnosy z obchodovania na
finančných trhoch v niektorých bankách. To im prinieslo
dodatočných 40 miliónov eur.
Bez tohto vplyvu by sektor
skončil polrok horšie ako
vlani, odhadla asociácia.
Hlavným príjmom bánk boli
tradične čisté úrokové výnosy
– rozdiel medzi úrokmi inkasovanými za úvery
a úhradami pre sporiteľov za vklady. Za prvých
šesť mesiacov banky takto získali 880 miliónov
eur. Takmer presne toľko ako pred rokom. No
Ako si viedli najväčšie banky
Slovenská
sporiteľňa
VÚB banka
Tatra banka
10
Zisk
(mil. €)
Zmena
2013/2012 (%)
91,2
-9,2
55,2
51,9
49,6
-9,1
NEXT FUTURE
zas sa im podarilo o takmer
osem miliónov eur vybrať
viac na poplatkoch. Tento
príjem predstavuje len asi
tretinu z úrokových výnosov.
Spomedzi trojice najväčších
bánk sa polročný čistý zisk
podarilo zdvihnúť len dvojke
VÚB banke – na 55,2 milióna eur, čo je o takmer polovicu viac ako vlani. Lídrovi
Slovenskej sporiteľni a Tatra
banke čistý zisk klesol. A to napriek tomu, že
posledná menovaná banka dokázala zarobiť
tento rok viac tak na výnosoch z úrokov, ako aj
z poplatkov.
Bankám sa zvyšovať ziskovosť podarilo po nie
veľmi vydarenom vlaňajšku až od tohtoročnej
jari. No už ďalší úder ich ziskom zrejme uštedrí
posledná novela zákona o bankách, ktorá platí
od 10. júna. Od rovnakého dňa zakázala inkasovanie poplatkov za úverové a hypotekárne účty.
Banky by to mali ešte tento rok pocítiť v poklese
príjmov až o 10-miestnu sumu.
SEPTEMBER 2013
Bankovanie
na najvyššej Úrovni
Neustále musí mať dokonalý prehľad o vývoji na finančných trhoch. Využíva
ho pri zveľaďovaní majetku najsolventnejších klientov banky. MICHAELA
KAŇOVÁ, riaditeľka Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne, najväčšej
banky na Slovensku – mladá, šarmantná žena s citom pre dobré investície.
Ako hovorí: „Starostlivosť o peniaze v akejkoľvek výške je vždy citlivá vec.
Preto nikdy nič nepodceňujem.“
V
ýhodne investovať v správnom čase je veda. A tak,
kto preferuje odbornosť a kvalitu, určite by im mal dať šancu aj
vo financiách. Najlepšie je nechať
starostlivosť o peniaze na odborníkov. Špičkou v správe osobných financií na Slovensku je
Erste Private Banking Slovenskej
sporiteľne. Je členom Erste Private Bankingu, hlavného poskytovateľa komplexných služieb správy majetku v strednej Európe,
ktorý sa stará o klientske aktíva v celkovej výške 16,1 miliárd
eur. Aj preto získal v roku 2012
prestížne medzinárodné ocenenie
časopisu The Banker „Najlepšie
privátne bankovníctvo v strednej
a východnej Európe“.
Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne sa venuje predovšetkým dlhodobému zhodnocovaniu osobných financií najsolventnejších bankových klientov.
A tak tí, ktorí nemajú čas venovať sa svojim financiám, môžu
to nechať na privátnych bankárov. Tí sa budú starať o zverené
peniaze podľa dohodnutej investičnej stratégie a klientovi budú
pravidelne predkladať report
o vývoji jeho financií. Táto služba sa nazýva „aktívne riadené
portfólio“ a zo strany klientov je
o ňu veľký záujem. Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne
pomôže klientovi napríklad aj pri
investovaní do umeleckých diel,
archívnych vín či do zlata.
Za necelé tri roky, odkedy vedie
tím Erste Private Banking
Slovenskej sporiteľne Michae-
la Kaňová, sa počet jeho klientov zvýšil o viac ako 600 a objem
spravovaných finančných
prostriedkov narástol o viac ako
200 miliónov eur. Je úspešná
v práci a s rovnakých nasadením
rieši bežné veci v súkromí. Hovorí: „Som perfekcionistka. Spolu
s mojimi ľuďmi sa snažíme o to,
aby sme dokonale poznali každého jedného klienta a splnili jeho
očakávania v čo najvyššej kvalite.
Jednoducho robíme tak, ako keby
išlo o naše vlastné peniaze.“
NEXT FUTURE
11
OSOBNOSŤ . Automobilový trh budú akcelerovať nové modely a služby
Automobilový trh
budú akcelerovať
nové modely a služby
Autor: Juraj Púchlo, Foto: archív K. Sklenář
Rok 2013 považuje pre značku za kľúčový. Vývoj trhu s automobilmi sleduje
s optimizmom a otvorene hovorí o oživení a akcelerácii, ktorú potiahnu
nové modely. Modely vyvinuté na základe skutočných želaní a potrieb
klientov. Sám prikladá rovnaký význam nekompromisnej kvalite áut aj
kvalite servisu a popredajných zákazníckych služieb. Konateľ ŠKODA AUTO
Slovensko, s. r. o., Ing. Karel Sklenář.
Na akom vozidle v súčasnosti
jazdíte?
Prednosť dávam vozidlám
s pohonom všetkých kolies,
najradšej mám SUV. Užívam
si jazdu s naším modelom Yeti,
ktorý je agilný a všestranný. Už
sa teším na jeho modernizovanú verziu, ktorá bude mať svetovú premiéru na medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte
nad Mohanom. Za volantom
trávim naozaj veľa času, a preto
na dlhšie trate využívam našu
vlajkovú loď, model Superb
Combi vo verzii Laurin &
Klement. Poskytuje mi všetko,
čo môže človek od auta chcieť
12
NEXT FUTURE
– maximálnu bezpečnosť,
komfort aj výkon. Priznám sa
však, že vyskúšam každý nový
model značky ŠKODA, ktorý
príde na náš trh.
Automobilky už dlhšie hľadajú nové cesty, ako dosiahnuť
predkrízové čísla. Mnohé to
už nedokázali – príkladom je
krach kedysi automobilovej
veľmoci, mesta Detroit. Aký je
váš názor na súčasnú situáciu
a kde vidíte možnosti rozhýbania trhu?
Ako ste naznačili, situácia
naozaj nie je jednoduchá,
pomery na trhu kopírujú celko-
vú ekonomickú situáciu, ktorá
do výraznej miery ovplyvňuje
kúpnu silu obyvateľstva. Je
nemysliteľné, aby automobilové odvetvie nereflektovalo
ekonomickú realitu. Spotrebiteľské správanie sa mení a my
musíme našim zákazníkom
ponúkať autá a služby, o ktoré
majú záujem. Možno to znie
ako klišé, no úspešní budú
naozaj tí, ktorí budú pozorne
načúvať potrebám svojich
zákazníkov a prispôsobia im
portfólio produktov a služieb.
Ako príklad uvediem náš
nový model Rapid Spaceback,
ktorým vstupujeme do veľmi
SEPTEMBER 2013
Automobilový trh budú akcelerovať nové modely a služby . OSOBNOSŤ
Životopis
Ing. Karel Sklenář vyštudoval Katedru Motorových a koľajových vozidiel na vysokej škole ČVUT
v Prahe. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1991 v ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi ako odborný
referent a neskôr koordinátor marketingových a produktových stratégií a projektov v oblasti zavádzania nových modelov. V roku 1997 prešiel na pozíciu vedúceho výrobkového marketingu značky
ŠKODA, kde sa okrem iného podieľal na príprave a zavedení prvých generácií dnešných bestsellerov ŠKODA Fabia, Octavia a Superb. Skúsenosti z produkt marketingu si priniesol aj zo spoločnosti
Volkswagen AG v nemeckom Wolfsburgu, kde v rokoch 2005 – 2007 zastával pozíciu vedúceho
projektov luxusných vozidiel. Následne po návrate do ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi mal do roku
2012, ako vedúci predajného regiónu, na starosti medzinárodný predaj predovšetkým na trhoch
západnej Európy. Má rád prírodu, kde trávi voľný čas so svojou rodinou.
NEXT FUTURE
13
OSOBNOSŤ . Automobilový trh budú akcelerovať nové modely a služby
silného a žiadaného segmentu
kompaktných hatchbackov. Ak
sa pozriete na posledné čísla
rastu ekonomík vo svete, vyspelá Európa spolu s Amerikou
zaznamenávajú mierne oživenie. Sme preto rovnako mierne
optimistickí smerom do budúcnosti, aj keď celková ekonomická situácia nie je a dlho nebude
ako v predkrízových rokoch.
Ako vnímate situáciu na
trhoch, kam sa vaše značky
vyvážajú práve z pohľadu
tržieb? Čo všetko sa premieta
do hospodárskych výsledkov firmy pri medziročnom
porovnaní?
Ako som už spomínal, ekonomická realita nepustí, navyše
naše výsledky sú ovplyvnené
masívnou modelovou ofenzí-
vou. Napriek generačnej obmene našich kľúčových modelov,
ktorá je spojená s nižším
objemom výroby, sme dosiahli
solídne výsledky. Aj keď medziročne sme v prvom polroku
v ukazovateľoch mierne klesli.
Na druhej strane nás potešili
čísla za mesiac jún, kedy sme
celosvetovo zaznamenali druhé
najvyššie predaje v celej histórii
značky. V týchto časoch však
považujeme za veľmi dôležité
investície, ktoré nám poskytnú
dobrú východiskovú pozíciu do
budúcnosti. V rámci prebiehajúcej modelovej ofenzívy vzrástli investície za rovnaké obdobie
o viac ako 22 %. V druhom
polroku chceme posilniť predaj
novými modelmi a klásť
dôraz na čo najdôslednejšiu
nákladovú disciplínu. Prvým
signálom sú výborné výsledky
z trhov v západnej Európe, kde
v prvých siedmich mesiacoch
roka 2013 vzrástol podiel značky na viac ako 3 %. ŠKODA si
tiež upevňuje trhové podiely aj
v centrálnej a východnej Európe. Teší nás, že naše nové modely zákazníci prijali s nadšením,
čoho dôkazom je celosvetový
nárast objednávok.
Ako a čím súperí tradičná
značka s ázijskými automobilkami vrátane tých, ktoré
vyrábajú vozidlá na Slovensku
a v Českej republike?
Na Slovensku dlhodobo potvrdzujeme pozíciu trhového
14
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Automobilový trh budú akcelerovať nové modely a služby . OSOBNOSŤ
lídra, a to nielen čo sa týka
predaja, ale aj vnímania a vzťahu k značke. V prvom rade
je to tradíciou, no zároveň aj
spoľahlivosťou a kvalitou našich
vozidiel. Na vrchole sa nám darí
udržať aj vďaka našej najhustejšej sieti predajných a servisných
miest, ktorá nám umožňuje byť
zákazníkom takpovediac na
skok, nech sú kdekoľvek. Nejde
však iba o produkciu a predaj
vozidiel. Kľúčovú úlohu zohráva aj vysoká kvalita popredajných služieb. Tu je ŠKODA
tradične veľmi silná a špičkové
služby sú pre nás rovnako
dôležité ako kvalita samotných
vozidiel. Konkurenciu vnímam
racionálne, je žiadaná v každej
sfére nášho života a zároveň
nás núti neustále sa zlepšovať.
Napriek všeobecne nepriaznivej
ekonomickej situácii nezľavujeme zo svojich ambícií, práve
naopak, chceme byť lídrom vo
všetkom, čo robíme. Či už sú
to automobily spĺňajúce náročné požiadavky doby, kvalitný
servis alebo špičkové služby.
Sme presvedčení, že kvalita sa
vždy presadí a ponúkne nám
pevnú pozíciu do budúcnosti.
Pristavme sa najprv u servisov.
Slabá kúpyschopnosť a relatívne starý autopark Slovákov
nahrávajú rôznym neautorizovaným servisom, „garážovým
opravárom“ a „jednochlapovým firmám“. Ako vnímate
situáciu vy z pohľadu impor-
téra a so sieťou zmluvných
autorizovaných servisov?
To je výborná otázka. S autami
je to ako s inými značkovými
výrobkami – chcete si byť istí,
že dostanú len tú najlepšiu
starostlivosť. Stopercentne preto
odporúčam uprednostniť autorizované servisy. Tie garantujú
profesionálnu prehliadku automobilu podľa najnovších smerníc a pokynov výrobcu, použitie
pre tých, ktorí chcú zefektívniť
a stransparentniť svoje výdavky.
Nové servisné balíky ŠKODA
pokryjú náklady spojené s vý­robcom predpísanou údržbou
a výmenou komponentov, ktoré
podliehajú bežnému opotrebeniu pri každodennej prevádzke
vozidla. Navyše našim zákazníkom ponúkame v participujúcich autorizovaných servisoch
aj náhradné vozidlo.
„Možno to znie ako klišé, no úspešní budú naozaj
tí, ktorí budú pozorne načúvať potrebám svojich
zákazníkov a prispôsobia im portfólio produktov
a služieb.“
ŠKODA Originálnych dielcov
a príslušenstva a celkovo vyššiu
kvalitu za porovnateľnú cenu.
A práve pri cene by som sa
rád zastavil, pretože toto tabu
je v nás hlboko zakorenené.
Autorizované servisy zaručujú
maximálnu transparentnosť
a garantujú presný počet hodín
na jednotlivé úkony. Ten vám
neautorizovaný servis nezaručí,
a preto sme vo finále v mnohých
prípadoch cenovo porovnateľní.
Zákazník by preto nemal riskovať nedostatočnú kontrolu na
základe úspory niekoľkých eur.
Pre zákazníkov sme pripravili
výhodné servisné balíky, ktoré
zabezpečia ich vozidlu nielen
kráľovskú starostlivosť, ale
znamenajú aj výborné riešenie
Nakoľko tvoria významnú
klientelu flotiloví zákazníci? Aké sú tendencie vývoja
vrátane požiadaviek klientov
v tomto segmente? Môžete
spomenúť aj významné akvizície realizované v tomto roku?
Firemní zákazníci sú pre nás
rovnako dôležití ako tí retailoví. Tomu zodpovedá aj náš
starostlivý prístup a profesionálne služby. V apríli tohto
roka sme uviedli novinku
v podobe Fleetových centier,
ktoré predstavujú ešte vyšší
stupeň staros­t livosti o našich
firemných zákazníkov. Prinášajú nové riešenia pri tvorbe,
modernizácii a prevádzke
firemnej flotily. Ponúkajú,
okrem mimoriadnych cenových
NEXT FUTURE
15
OSOBNOSŤ . Automobilový trh budú akcelerovať nové modely a služby
zvýhodnení vozidiel, aj starostlivosť počas celého obdobia ich
využívania, výhodné financovanie, poistenie u zmluvných
partnerov a prístupný servis
v najširšej sieti autorizovaných
servisov. Aktuálne služby
ponúka už sedem Fleetových
centier. Tento koncept sa nám
mimoriadne osvedčil, preto
ho budeme ďalej rozvíjať.
V súčasnej situácii tak posilňujeme našu pozíciu profesionálneho partnera firiem
a poskytujeme im ďalší nástroj
na optimalizáciu ich nákladov
a zabezpečenie mobility.
tívnejšie. Výstavníctvo je pre
nás naďalej dôležitým prvkom
v komunikácii, a to nielen so
zákazníkmi, ale aj s odbornou verejnosťou. Poskytuje
nám jedinečnú možnosť
interaktívnej komunikácie
so zákazníkmi s okamžitou
spätnou väzbou. Ako moderná
značka, samozrejme, využíva-
„Lepšie je byť perfektným mechanikom ako zlým
doktorom alebo ekonómom.“
Čím sa líši komunikácia
značky s retailovým a flotilovým klientom? Aké sú
odozvy na tradičnú komunikáciu, oslablo citeľne napríklad výstavníctvo? Využívate
aj nové médiá či sociálne
siete?
Obidvom segmentom dávame
rovnakú váhu, z tohto pohľadu
sa komunikácia a hodnoty
vôbec nelíšia. Samozrejme,
každý segment má svoje
špecifiká a vyžaduje iné služby. Kým v retaile sa snažíme
o presne cielenú B2C komunikáciu, založenú na jednotlivých modelových radoch,
vo f leete využívame okrem
B2C aj B2B komunikáciu. Tak
ako vo všetkých oblastiach,
aj v komunikácii dôsledne
sledujeme KPI, a snažíme sa
teda komunikovať čo najefek-
16
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Automobilový trh budú akcelerovať nové modely a služby . OSOBNOSŤ
me aj nové médiá, dokonca pri
Facebooku si dovolím povedať,
že sme priekopníkmi. Facebook všeobecne nie je predajným kanálom, my sme však
našli spôsob, ako ho využiť aj
na predaj. Osvedčila sa nám
pravidelná Last Minute akcia.
V rámci nej ponúkame zákazníkom prostredníctvom našej
fanúšikovskej stránky skladové
a predvádzacie vozidlá značky
ŠKODA s atraktívnymi cenovými zvýhodneniami. Tento
rok sme prostredníctvom
akcie Last Minute predali už
250 vozidiel.
Máte aj vy svoj osobný profil,
napr. LinkedIn? Nakoľko
využívate modernú techniku
pre komunikáciu s klientmi
a obchodnými partnermi?
Priznám sa, že pri všetkých
pracovných i rodinných
povinnostiach nie som veľmi
aktívny na sociálnych sieťach.
Jedným dychom však dodávam,
že v rámci prehľadu pozorne
sledujem fanúšikovský profil
ŠKODA na Facebooku, ako aj
aktivity konkurencie. Čo sa
týka techniky, prezradím, že si
ma už dávnejšie získal Apple,
alebo aj iPhone, bez ktorého si
bežný deň ani neviem predstaviť či najnovšie iPad, v ktorého spoločnosti dokážem aj
relaxovať.
Ste v súkromí a v práci skôr
konzervatívny alebo naopak
„Dôležité je stanoviť si dlhodobé ciele, a tým sa ľahšie
prekoná aj krátkodobý neúspech. “
„early adopter“, priaznivec
technologických noviniek?
Súčasná doba a pracovné
tempo ma čiastočne aj nútia
radiť sa medzi „early adopters“ a najnovšie technologické
vychytávky skutočne využívam.
Verím, že aj v očiach mojich detí
budem patriť ešte nejaký ten čas
do tejto skupiny a konzervativizmus bude prichádzať iba veľmi
pozvoľne (smiech). Na druhej
strane, zobrať do ruky dobrú
knihu má pre mňa stále väčšie
čaro, ako prečítať si ju na čítačke
či tablete.
Môžete si dovoliť vypnúť telefón a e-maily na niekoľko dní?
Kde a ako relaxujete?
Usilovne sa to učím, ale budem
úprimný, nie vždy je to možné.
Pre mňa je najväčším relaxom,
keď môžem byť so svojou rodinou, deťmi. Milujem prírodu,
a keď si spolu vyrazíme napríklad na výlet na bicykloch, je
to pre mňa raj na zemi. Tak
v Česku, ako aj tu na Slovensku
je toľko krásnych miest, že
všetky asi nie je možné prejsť,
no mám v pláne to skúsiť.
Aké sú vaše osobné aj pracovné očakávania pre rok 2014?
Z osobného hľadiska si želám
iba zdravie, všetko ostatné
môžete ovplyvniť, keďže som
presvedčený, že vždy máte na
výber. Pracovné očakávanie
je jasné, som tu preto, aby
značka s okrídleným šípom
bola na Slovensku stále číslom
jedna, a aby sme napĺňali naše
odvážne ambície do budúcnosti.
Máme na to všetky predpoklady, som optimista.
Otázka k podnikateľskému
sektoru: Máte osvedčenú
radu/y pre začínajúcich i terajších podnikateľov ako dosiahnuť úspech?
Úspech dosiahnete iba vtedy,
keď to, čo robíte, robíte s láskou
a nasledujete svoje sny a ciele.
Obrazne povedané, lepšie je
byť perfektným mechanikom
ako zlým doktorom alebo
ekonómom. Zároveň je dôležité
stanoviť si dlhodobé ciele, a tým
sa ľahšie prekoná aj krátkodobý
neúspech. V neposlednom rade
odporúčam brať si príklad od
tých úspešných. A tu nehovorím
len o Stevenovi Jobsovi, ktorý
bol geniálnym biznismenom
a vizionárom. Vzor môžeme
nájsť aj u ľudí z nášho okolia,
ktorí dokázali vybudovať úspešnú firmu, udržať ju a rozvíjať.
Ďakujeme za rozhovor.
NEXT FUTURE
17
Predajné techniky . Prečo poistiť svoje deti?
Prečo poistiť svoje deti?
Autor: James M. Heidema, Foto: archív autora
N
a základe vlastných skúseností v oblasti finančného poradenstva často radím
svojim klientom, aby okrem
vlastného poistenia poistili aj
svoje deti. Hlavným dôvodom
je riziko. Čo je väčšie riziko pre
rodinu? Ak zomrie dieťa alebo
rodič? Táto diskusia si, samozrejme, vyžaduje určitý takt,
keďže hovoríme o tom najvzácnejšom dare pre rodiča – jeho
dieťati. V tomto prípade by mal
ísť rodič príkladom a chrániť
najprv seba a potom aj dieťa.
Nedávno, začiatkom augusta
2013, sa môjmu najmladšiemu
synovi Chrisovi a jeho drahej
žene Leile narodilo prvé Heidemovské vnúča Darius Phoenix
Heidema. Určite si viete predstaviť, akú veľkú lásku cítim vo
svojom srdci ku svojmu prvému
vnukovi. Rozhodol som sa pre
neho zabezpečiť životné poistenie. Aj pre jeho otca – Chrisa,
som tak urobil hneď pri jeho
narodení. Odvtedy si však aj
sám zabezpečil ďalšie rôzne
poistky. Narodenie môjho
vnúčaťa ma donútilo zastaviť sa
a zvážiť, aké dôležité je poistiť
ho čo najskôr. Ako viete, životné poistenie je s pribúdajúcim
vekom čoraz drahšie.
18
NEXT FUTURE
Som si istý, že so mnou budete
súhlasiť ak poviem, že každý
by mal mať životné poistenie.
Existuje mnoho dôvodov na
jeho zabezpečenie, ale v tomto
článku väčšinu z nich nebudem
rozoberať. Zameriam sa na to,
prečo by mal rodič poistiť svoje
dieťa. Rodičia by mali pochopiť
význam kvalitného finančného
poradenstva.
Ľudia neplánujú finančné zlyhanie, ale zlyhajú
v plánovaní. Takže, tu je
plán!
Životné poistenie je kľúčovým
finančným nástrojom a základom finančného plánovania. Je
súčasťou mnohých iných dôležitých finančných produktov,
ktoré by mal každý vlastniť.
Tu je ich kompletný zoznam
(poradie som určil podľa môjho
vlastného zoznamu dôležitosti):
1. Životné poistenie
2. Sporiaci účet
3. Krízový fond
4. Investície (akcie, dlhopisy,
nehnuteľnosti)
5. Súkromné zdravotné poistenie, ak nie je kryté štátnou zdravotnou poisťovňou
6. Zdravotné rizikové
poistenie
7. Dôchodkové poistenie
S mojím názorom nemusí
súhlasiť každý, no ja si za ním
stojím. Verím, že nedostatočné
poistenie predstavuje najväčšie riziko pre jednotlivca aj
pre rodiny. Tak prečo s ním
nezačať, kým nie je neskoro?
Po tom, čo sa poistí rodič, mal
by poistiť aj svoje dieťa. Tento
postup znamená pre dieťa
začiatok finančného plánovania, ktoré mu umožní smerovať
k finančnej nezávislosti.
Odkaz na záver pre všetkých,
ktorí čítajú tento článok
– uistite sa, prosím, či máte
vlastné životné poistenie,
a potom ho začnite plánovať aj
pre svoje dieťa.
SEPTEMBER 2013
domov
nenahradíte,
majetok áno
inzercia
Poistenie majetku
Môj doMov
Je úplne jedno, či váš majetok zhorí,
je vytopený, alebo vám ho niekto
ukradne.
Vyberte si naše poistenie majetku
s najvyšším počtom vybavených
poistných udalostí v uplynulom roku,
ktoré ochraňuje najviac domácností
na Slovensku a dôveruje mu viac ako
900 000 klientov.
www.allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222
BANKY A POISŤOVNE . Poistné produkty pre deti
Poistné produkty
pre deti
Autor: Juraj Púchlo, Foto: Shutterstock
20
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Poistné produkty pre deti . BANKY A POISŤOVNE
Deti sú nevyspytateľné a ich predstavivosť pri hraní ďaleko
presahuje predstavivosť rodičov. Hlavne ak ide o pestvá končiace
úrazom. Pritom až 80 % úrazov sa malým šibalom stane mimo
domova, mimo dohľadu rodičov. Poistenie má prioritne kryť
následky, sekundárne môže slúžiť ako určitý balíček, „štartovné“,
vyplatené pri dosiahnutí prahu dospelosti.
Dobrá poistka rodiča kryje
i dieťa
Rodičia, ktorí očakávajú narodenie dieťatka, by si mali so svojím finančným agentom alebo
priamo v poisťovni overiť, či ich
poistné produkty dostatočne
kryjú i ďalšieho člena rodiny.
Často sú produkty už nastavené
i na prírastok do rodiny a dieťaťu stačí dohodnúť napríklad len
samostatné úrazové poistenie.
Úrazové preto, lebo aj v prípade
dostatočne poisteného rodiča môžu nastať neočakávané
udalosti, ako napríklad strata
finančného príjmu z dôvodu
starostlivosti o dieťa (dlhodobé
ochorenie, hospitalizácia), ktoré
nie je možné kryť len poistkou
rodiča.
Iný variant spočíva v poistení
rodiča v rámci poistného produktu pre dieťa. „Rodič môže
byť poistený spolu s dieťaťom,
kde ale základným poistením je
KŽP poistenie pre dieťa a pre rodiča je možné dohodnúť niektoré z ďalších ponúkaných poistení. V prípade, že majú rodičia
potrebu zabezpečiť dieťa pri jeho
tzv. „štarte do života“, je vhodné
pre dieťa dohodnúť aj kapitálové
životné poistenie (KŽP), najlepšie hneď po jeho narodení,“
uvádza Gabriel Tóth, špecialista
externej komunikácie, Allianz –
Slovenská poisťovňa, a. s.
„Poistenie sa môže zriadiť pre
dieťa vo veku od 0 do 18 rokov
alebo ak je poistený dospelý,
môže si pripoistením poistiť
všetky svoje deti (dokonca aj tie
ešte nenarodené). Poistenie je
kombináciou KŽP a investičného životného poistenia (IŽP),
pričom vďaka tzv. Ochrancovi
výnosu zabezpečuje automatický
presun výnosu z investičnej do
kapitálovej časti, tzn., že dosiahnutý výnos už klient nestratí.
Poistenie kryje trvalé následky
úrazu (v 18. roku pokračujú ako
TNÚ pre dospelého) a závažné
ochorenia (v 18. roku automaticky zanikajú),“ hovorí Peter
Janovíček, vedúci oddelenia
retailových depozít Slovenskej
sporiteľne.
Úmrtím dospelej osoby, poistenej na zmluve spoločne s dieťaťom, môže dôjsť k oslobodeniu
poistnej zmluvy od platenia.
Ak dieťa figuruje ako oprávnená
osoba, patrí jej poistné plnenie
ak je plnoleté, v opačnom prípade preberá plnenie zákonný
zástupca dieťaťa. Samozrejme,
poistiť možno i viac detí, napríklad ING Životná poisťovňa vo
svojich produktoch umožňuje
poistiť v rámci poistenia rodiča
až 10 detí.
Dve skupiny detí a mládeže
„Pre deti vo veku do 15 rokov
(vrátane novonarodených) ponúkame produkty kapitálového
životného poistenia alebo investičného životného poistenia. Oba
produkty ponúkajú širokú škálu
pripoistení pre dieťa ako aj pre
dospelé poistené osoby, ktorými
môžu byť napríklad aj starí rodičia,“ uvádza Ing. Silvia Vlasková,
Head of Marketing, UNIQA poisťovňa, a. s., a dodáva: „Pre deti
so vstupným vekom od 15 rokov
vrátane do 17 rokov ponúkame
aj poistenie pre prípad úmrtia
a dožitia aj rizikové životné poistenie s dividendou. Aj v týchto
prípadoch platí, že poistné môžu
platiť aj starí rodičia. Úrazové
poistenie alebo pripoistenie detí
je možné uzavrieť maximálne
NEXT FUTURE
21
BANKY A POISŤOVNE . Poistné produkty pre deti
Allianz – SP taktiež rozlišuje dve
skupiny detských klientov. Deti
so vstupným vekom 0 – 15 rokov, ktorým KŽP dohadujú len
na pevne stanovenú poistnú
dieťaťa. V úrazových poisteniach
mládeže nerozlišujeme rizikové
skupiny, len pre poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
dieťaťa stanovujeme poistné
v závislosti od vstupného veku
dieťaťa,“ uvádza G. Tóth a pokračuje: „Druhou skupinou
sú deti so vstupným vekom
pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu. Výška poistného je
stanovená v závislosti od rizikovej skupiny, ktorá sa stanovuje
podľa zamestnania a športovej
činnosti, ktorú poisťovaná osoba
vykonáva.“
„Pre dieťa od 0 do 15 rokov je
možné uzatvoriť KŽP Komplet
Junior s pripoisteniami trvalých
dobu, a to do 25. roku života.
„Poistený však môže požiadať
o poistné plnenie aj skôr pri
splnení určitých podmienok.
V rámci úrazového poistenia
ponúkame napríklad poistenie
trvalých následkov úrazu dieťaťa alebo poistenie denného
odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
15 – 18 rokov po dovŕšenie
65. roku života, ktorým KŽP
dohodneme s minimálnou pois­
tnou dobou 5 rokov. V rámci
úrazového poistenia môžu mať
poistené napríklad poistenie
smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody alebo
poistenie denného odškodného
následkov úrazu s progresiou,
dobou nevyhnutného liečenia
a kritické choroby dieťaťa. Pokiaľ
má dieťa nad 15 rokov, môže uzatvoriť úrazové životné poistenie,
kde si už môže vybrať aj „dospelácke“ verzie vyššie uvedených
pripoistení, prípadne iné poistné
krytia. To platí aj pre Komplet
Junior, ak má dieťa 15 rokov,“
do 18 rokov veku dieťaťa. Rovnako ako vo všetkých poisteniach
pre deti, aj v tomto prípade musí
byť poistníkom dospelá osoba.“
22
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Poistné produkty pre deti . BANKY A POISŤOVNE
hovorí Dušan Quis, generálny
riaditeľ ING Životnej poisťovne.
„V niektorých produktoch sa za
deti považujú osoby so vstupným vekom do 17 rokov, v iných
zasa osoby so vstupným vekom
do 14 rokov. Klient má možnosť
uzatvoriť si úrazové a nemocenské poistenie Aktiv+, alebo si
môže vybrať rizikový variant
životného poistenia La Vita, kde
je možné okrem iného dohodnúť
poistenie závažných ochorení,
dávok za dobu nevyhnutného
liečenia úrazu, trvalých následkov
úrazu, hospitalizácie či
chirurgického zákroku,“ spomína za spoločnosť Generali Slovensko poisťovňa, a. s.,
Mgr. Lucia Makayová, manažér­
ka komunikácie/hovorkyňa.
Najčastejšie sú zlomeniny
Ak nerátame KŽP, najčastejšie
využívanými produktmi sú po-
istenie trvalých následkov úrazu
a poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu. O čosi menej
preferované sú poistenie kritických chorôb a oslobodenie
od platenia poistného.
Ako sme zistili, klienti poisťovní najčastejšie nahlasujú
zlomeniny horných a dolných
končatín, podvrtnutia a vym­
knutia, pomliaždeniny a tržné
rany, vybitia zubov, úrazy hlavy či popáleniny. „Najvyššie
poistné plnenia sme vyplatili
pri zraneniach, ktoré sa hoja
buď s komplikáciami – závažné poranenia hlavy, viacnásobné poranenia organizmu
a neurologické poškodenia,
alebo pri tých, ktoré sa skončili trvalými následkami. Pri
vysokom poistnom plnení za
trvalé následky úrazu dieťaťa
poskytujeme v závislosti od
dohodnutého typu poistenia
výplatu formou doživotného
dôchodku,“ hovorí Zuzana
Tehelová, riaditeľka odboru
správy a likvidácie poistenia
osôb z Allianz – Slovenskej
poisťovne. Zaujímavé je, že
za rok 2011 sa počas prázdninových mesiacov stal podpriemerný počet úrazov oproti
zvyšku roka.
Nebáť sa zmien
Mnohí klienti majú nepodložené
obavy z toho, že poistenie musia
stoj čo stoj splácať pod hrozbou
vysokých sankcií a „upisujú“ sa
na dlhé roky. Finančné inštitúcie
však zohľadňujú rôzne životné situácie a dokážu redukovať
poistnú zmluvu, tzn. oslobodiť
klienta od platenia poistného,
alebo meniť frekvenciu platenia
poistného. Podstatné je čo najskôr kontaktovať inštitúciu
a požiadať o zmenu.
NEXT FUTURE
23
BANKY A POISŤOVNE . Nenechajte sa obrať o pocit domova
Nenechajte
sa obrať
o pocit domova
Kúpa nehnuteľnosti a zariadenie bývania
nie je malou investíciou pre nikoho z nás.
Buďme preto zodpovední a nedovoľme, aby
nás jeden úder blesku či nevítaní návštevníci
obrali o pocit domova.
V
minulom roku bolo na
Slovensku zistených
1 742 vlámaní, čo je takmer
5 vykradnutých bytov denne.
Preto vždy, keď odchádzame z domu, nezabúdajme na
základné zabezpečenie svojho príbytku. „Skontrolujte, či
ste zavreli všetky okná, vypli
domáce spotrebiče, nenechali pustenú vodu alebo plyn
a riadne uzamkli každé vchodové dvere, cez ktoré sa zlodej
môže dostať do domu,“ radí
Miroslav Chovan, riaditeľ
poisťovne Genertel.
Riziko je tu vždy
Niekedy nás pred zlodejmi neuchránia ani kvalitné
bezpečnostné dvere či ochranné fólie na oknách. Nehovoriac o tom, že nepredvídateľné
živelné katastrofy ovplyvniť
24
NEXT FUTURE
nedokážeme. Stačí jeden úder
blesku alebo požiar a pocit
bezpečia môže byť nenávratne preč. Ak však máme svoju
domácnosť poistenú, nemusíme sa báť toho, že odrazu
zostaneme bez domova aj bez
peňazí.
„Poistenie domu a domácnosti Spokojné bývanie pomôže
v ťažkých chvíľach prinavrátiť
majetok, či už bol poškodený
v dôsledku živelnej udalosti,
krádeže, úmyselného poškodenia alebo zničenia treťou
osobou,“ vysvetľuje Chovan.
A dodáva, že nie je určené
len pre tých, ktorí chcú svoj
domov chrániť pred nepredvídateľnými udalosťami, ale aj
pre všetkých tých, ktorí chcú
mať za sebou spoľahlivého
partnera, na ktorého sa môžu
obrátiť v kritickej situácii.
Výhody poistenia Spokojné
bývanie:
› Možno uzavrieť ho jednoducho a pohodlne cez telefón
alebo online kalkulačku.
› Obsahuje asistenčné služby,
ktoré vám pomôžu aj v prípade, že nedôjde k poistnej
udalosti.
› Uhradí aj škody na mrazenom
jedle a náhodne rozbité sklo.
› Zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie
pre prípad straty a krádeže
dokladov, platobnej karty
alebo kľúčov.
SEPTEMBER 2013
Nenechajte sa obrať o pocit domova . BANKY A POISŤOVNE
› Získate k nemu SMS poveternostné výstrahy na 30 dní
zadarmo.
Bývajte spokojne
Vytečená mraznička, voda,
v lepšom prípade na podlahe, v horšom u suseda, pokazené jedlo. Po príchode z práce
domov nič príjemné. Poistenie
Spokojné bývanie však myslí
aj na takéto nepríjemnosti.
Preplatí škody na mrazenom
jedle a asistenčná služba nájde
opravára, ktorý sa postará
o pokazený domáci spotrebič.
SMS poveternostné výstrahy vás budú varovať zakaždým,
keď bude pre váš okres vyhlásená meteorologická výstraha
druhého alebo tretieho stupňa.
Budete informovaní napríklad aj
v prípade silnej búrky či krupobitia a môžete sa tak rozhodnúť,
či svoj domov v tom čase necháte napospas osudu, alebo pre
každý prípad zostanete doma.
Online poistenie – rýchle
a jednoduché riešenie
V poisťovni Genertel uzavriete poistenie domu a domácnos-
ti podobne ako jej iné produkty,
rýchlo a jednoducho cez internet alebo telefonicky. K poisteniu Spokojné bývanie zároveň
dostanete asistenčné služby, ktoré
môžete využiť aj v prípade, že
nenastala žiadna poistná udalosť.
Pomôžu tak v kritickej situácii,
ako aj vtedy, keď sa vám pokazí
obyčajný domáci spotrebič.
Bývajte bez obáv s poistením
domu a domácnosti! Vypočítajte si cenu poistenia na
www.genertel.sk a poistite sa
výhodne.
NEXT FUTURE
25
BANKY A POISŤOVNE . Bežný účet alebo sporenie pre deti?
Bežný účet
alebo sporenie pre deti?
Autor: Juraj Púchlo, Foto: www.stockfresh.com
26
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Bežný účet alebo sporenie pre deti? . BANKY A POISŤOVNE
Roky sa u nás hovorí o zvyšovaní finančnej
gramotnosti detí. Áno, hovorí, lebo skutočných
projektov na jej zvýšenie je pramálo a úroveň je
stále nízka. Zostáva tak učiť sa priamo v praxi,
a to od útleho veku. Horšie je, ak ani rodičom
nie sú zrejmé účely finančných produktov.
Napríklad účet a sporenie.
Vreckové zvyšuje finančnú
gramotnosť
Z pohľadu rodiča sa dieťa či
tínedžer naučí hospodáriť
s peniazmi najskôr tak, že ich
jednoducho bude používať. Či
už sa vreckové „vypláca“ v hotovosti alebo na účet, dieťa musí
vedieť, ako s peniazmi rozumne naložiť. Samozrejme, najprv
pod dohľadom a s pokynmi
dospelých. Obdobne ako hotovosť by sa mali deti učiť využívať a poznať aj iné finančné nástroje. Nevedia totiž ako
funguje poistenie, ako môžu
sporiť alebo využívať platobnú kartu. Mali by vedieť, že
účet, ku ktorému majú prístup
pomocou bankomatov a platobných kariet, je bezpečnejší ako
peňaženka a hotovosť, ale aj
to, že sporiace produkty, ako
termínované vklady a vkladné knižky, slúžia na dlhodobejšie zhodnocovanie vkladaných
prostriedkov.
Účty „a“ alebo „verzus“
sporenie?
Banky vychádzajú trendom
a klientom v ústrety produkt-
mi, ktoré sú vhodné už pre
školopovinné deti. V mnohým
atribútoch sa podobajú na
„dospelácke“ produkty.
„Klient môže mať u nás zriadený účet od 15 rokov. Využívaním platobnej karty sa
naučí hospodáriť s peniazmi a bezhotovostne platiť.
V dospelosti tak bude viac
finančne nezávislý a samostatný,“ hovorí Peter Janovíček,
vedúci oddelenia retailových
depozít Slovenskej sporiteľne, „účty nenahrádzajú vkladnú knižku alebo iné bankové produkty určené na zhodnocovanie prostriedkov. Účty
a sporiace produkty odporúčame kombinovať tak, že na
účte má klient stále dostupné peniaze na bežnú potrebu a na vkladnej knižke alebo
na sporení by si mal odkladať peniaze, z ktorých si chce
vytvoriť finančnú rezervu.
Už od veku 15 rokov si môžu
zriadiť Sporenie pre mladých
s pravidelným mesačným
vkladom od 10 eur a zvýhodnenou úrokovou sadzbou
1,5 % ročne pri splnení urči-
tých podmienok. Samostatným produktom je Sporenie
pre deti, určené pre najmenších s pravidelným mesačným
vkladom od 10 eur a možnosťou kedykoľvek vložiť mimoriadny vklad. K 6. a 15. narodeninám dieťaťa mu SLSP na
sporenie pridá úrokový bonus:
1/3 celkových úrokov vyplatených za posledné 3 roky pred
dovŕšením 6. a 15. roku dieťaťa, až do sumy 300 eur. Úrokový bonus bude pripísaný na
sporenie v najbližší deň sporenia po dovŕšení 6. a 15. roku
dieťaťa. Podmienkou priznania úrokového bonusu je
pravidelné mesačné sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia a žiadne
výbery. K Sporeniu pre deti je
možné navyše zariadiť úrazové poistenie. Ďalším produktom je Sporiaca vkladná knižka iXtra bonus, ktorej majiteľ po dovŕšení veku 10 rokov
získa bezplatne medzinárodnú
predplatenú platobnú kartu.“
Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny,
takisto upozorňuje, že Detský
balík Sloník nie je náhradou
vkladnej knižky, teda sporiaceho produktu, keďže dieťa
môže mať k balíku vydanú
platobnú kartu, čo znamená,
že účet môže aktívne používať (vyberať a vkladať): „Získava však výhodnejšie úročenie
na účte a zároveň môže dostať
i ďalšie zvýhodnenia, napríklad
NEXT FUTURE
27
BANKY A POISŤOVNE . Bežný účet alebo sporenie pre deti?
bí ich života: „Deti do 15 rokov
majú možnosť využívať platobnú kartu tak, aby sa postupne
naučili pracovať s financiami.
Ak si klient pravidelne sporí
na Sporiacom systéme (ktorý
má automaticky a zadarmo
v rámci balíka služieb Tatra
sporiaci účet so zvýhodneným
úrokom alebo stavebné sporenie Profit Kľúčik bez poplatku
za uzatvorenie zmluvy.“ Marína Smolková, hovorkyňa Tatra
banky spomína, že ich produkty
sú vytvorené tak, aby pokrývali
potreby klientov v danom obdo-
Personal), môže získať aj bonusovú sadzbu, ktorá je vo výške
50-násobku vypočítaného
základného úroku.“
Investície do budúcnosti
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, opisu-
Parametre niektorých produktov pre juniorov
Vek
dieťaťa
(od – do)
PRODUKT
Úroková sadzba
(p. a.)
Internetbanking
Platobná karta
Možnosť
platby
v obchodoch
Výber a vklad v pobočke
Výber z bankomatu
bezkontaktná
karta s unikátnym dizajnom
Tweety alebo
Batman*
v neobmedzenom
počte bez
poplatku
Vklad v hotovosti bez poplatku, výber je možný z bankomatov Tatra banky, ktoré sú v každej
pobočke Tatra banky bez poplatku. Výber hotovosti v pobočke je
spoplatnený sumou 2,50 eur.
výber z bankomatu Tatra
banky v neobmedzenom počte bez poplatku,
výber z ATM inej banky
= 1,75 eur
VISA Electron
Sphere – bez
poplatku
áno, bez
poplatku
vklad bez poplatku, výber 2,00 eur
vlastný bez poplatku,
cudzí ATM 2,00 eur
áno,
bezplatne
v cene balíka neobmedzene
vklady v pobočke bez poplatku
10 výberov z ATM vlastného vrátane výberov
z bankomatov skupiny UniCredit v zahraničí
v cene balíka
áno
vklad bez poplatku, výber 2,00 eur
v balíku
neobmedzene
vklad v pobočke je bezplatný, za
výber na obchodnom mieste je
poplatok 2,00 eur
z vlastného ATM je v cene
účtu, výber z cudzieho
ATM 1,50 eur
Tatra banka – Tatra
Personal pre deti
0 do
dovŕšenia
15 rokov
0,01 %
áno,
disponentom je len
rodič
SLSP – Space účty – osobný
účet Študent a osobný účet
Mladý
15 – 26
rokov,
15 – 28
rokov
0,10 %
áno, bez
poplatku
UniCredit Bank
– Young Balík26
15 – 26
rokov
0 – 0,1 %
áno**
áno
ČSOB – Detský balík
Sloník
0 – 14
rokov
1,00 %
/0,50 %***
áno,
pasívny
áno, od 8 rokov
dieťaťa
áno, Maestro,
embosovaná
MasterCard Standard alebo Bratislavská mestská
karta pre klientov trvalo žijúcich
v hlavnom meste
5 výberov mesačne z
bankomatov ČSOB v SR,
1,50 eur cudzí bankomat
Poštová banka – Dobrý
účet pre juniorov
15 – 26
rokov
0,01 %
Sberbank – Konto Enter
10 – 18
rokov
0,01 %
áno,
súčasť
balíka
áno, Maestro
alebo Visa
Electron
neobmedzené platby cez POS
terminál
vklady v pobočke bez poplatku, výbery v pobočke za poplatok
1,90 eur
z vlastného bankomatu neobmedzené, výbery
z cudzieho ATM 1,50 eur
VÚB BANKA – Start
Junior
8 – 14
rokov
0,50 –
1,00 %****
áno, len
rodič
áno, VISA
Inspire
áno;
0,15 eur za
platbu
vklady 0,50 eur; výber 2,00 eur do
5 tis. eur; 2,50 eur nad 5 tis. eur
prvé dva výbery v hotovosti z ATM VÚB mesačne
zadarmo, potom 0,20 eur;
z cudzieho ATM 1,50 eur
0 – 15
rokov
3,0 % zostatku do
1 000 eur;
zostatok nad
1 000 eur:
0,5 %
áno, aj
SMS notifikácie pre
rodičov
pre deti od 8
rokov karta
Maestro
áno, neobmedzene
jeden vklad bez poplatku, ďalší
0,50 eur; výber 1,50 eur
z vlastného ATM neobmedzene a bez poplatku;
iné ATM 1,35 eur
Prima Banka
* s detským dizajnom je karta pre dieťa vo veku od 6 rokov a viac; ak je dieťa mladšie, dizajn karty je štandardný
** majitelia majú možnosť okrem Online Bankingu využívať aj mobilnú aplikáciu BankAir, ktorá získava stále väčšiu popularitu najmä medzi mladými
ľuďmi. Klienti, ktorí začali využívať BankAir, výrazne obmedzili správu svojho účtu cez službu Online Banking.
*** úročenie na ČSOB Detskom balíku Sloník vo výške 1,00 % je pri objeme prostriedkov do 1 000 eur; 0,50 % ak je objem prostriedkov 1 000,01 eur a viac;
(t. j. pri zostatku 1 500 eur by bola suma 1 000 eur úročená sadzbou 1,00 % a zvyšná časť 500 eur sadzbou 0,50 %)
**** 1 % pre zostatok na účte do 10 000 eur (vrátane); 0,5 % (pre čiastku prevyšujúcu 10 000 eur)
28
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Bežný účet alebo sporenie pre deti? . BANKY A POISŤOVNE
je ešte ďalšie, i keď o čosi zložitejšie možnosti, ako sporiť pre deti:
„Disponujeme investičným sporením Pioneer UniPack Junior,
do ktorého sa môže zapojiť každý už od sumy 25 eur
alebo 25 USD. Ide o formu
investovania do podielových fondov skupiny Pioneer Investments, čím maloletý klient môže získať výhodnejšie zhodnotenie finančných
prostriedkov ako pri klasických termínovaných produktoch. Investičný sporiaci balík
ponúka možnosť zvoliť si svoj
vlastný systém investície –
vytvoriť si vlastné portfólio
a zvoliť si frekvenciu investovania. Dĺžka sporenia je štandardne nastavená na dobu do
dosiahnutia veku 18 rokov, ale
pokračovať možno aj ďalej.
Rodičia svojim deťom zakladajú i Program pravidelného investovania RYTMUS, do
ktorého je možné sa zapojiť
už od 30 eur mesačne. Klient
si pritom vyberá rôznu dĺžku
investičného obdobia, od
2 až do 40 rokov. Kedykoľvek
v priebehu investície je možné
meniť cieľovú čiastku, výšku
či frekvenciu pravidelnej
investície, investičný horizont
alebo aj druh portfólia. Pri
oboch produktoch je v prípade potreby možné kedykoľvek
požiadať o predaj nakúpených
podielových listov a získať tak
hotovosť v priebehu niekoľkých dní.“
M. Smolková spomína, že
i Tatra banka disponuje investičnými produktmi, ktoré
umožňujú investovať v mene
dieťaťa (Junior konto).
Na veku záleží
Počet produktov a šírka
ich využitia závisí od veku
a schopností dieťaťa či školáka.
Väčšinou im postačuje základný účet, na ktorý im príde
raz mesačne vreckové. Môžu
vyberať hotovosť z bankomatov a platiť platobnou kartou
v obchodoch. Banky okrem
konzervatívnych produktov, akým je vkladná knižka, v súčasnosti ponúkajú aj
kombinácie účtov so sporením,
samostatné sporenie či dokonca investičné sporenie. Všetky produkty sú tu na to, aby sa
deti naučili gazdovať s peniazmi a osvojili si základné pojmy
a transakčné mechanizmy.
Mladí a peniaze
Z analýzy Sberbank Slovensko,
a. s., ktorá sa zamerala na klientov
do 18 rokov vyplýva, že čím bližšie
k dospelosti, tým viac mladý
človek potrebuje bankové služby.
Spomedzi všetkých klientov vo
veku medzi 10 – 18 rokov je až
štvrtina 18-ročných. Tí sú zároveň
aktívnejší aj vo využívaní bankových služieb. V priemere urobí mladý človek medzi 10 – 18 rokov za
mesiac 3,6 operácií na účte a jednu kreditnú operáciu. Pri debetných
operáciách ide najčastejšie o platbu kartou u obchodníka a výber
z bankomatu. Mladí ľudia takmer vôbec nevyberajú hotovosť
v pobočke. Pri kreditných operáciách ide najčastejšie o bezhotovostný prevod peňazí na účet. V priemere príde mladým ľuďom vo veku
medzi 10 – 18 rokov mesačne na účet 135 eur. Sú však medzi nimi
výrazné rozdiely – mladým od 10 – 14 rokov príde mesačne v priemere 63 eur a mladým od 15 – 18 rokov príde v priemere 151 eur.
Vyššie vreckové stredoškolákov súvisí najmä s ich potrebami, často sa
už sami starajú o dopravu do školy či o platby za obedy. Do budúcna
očakávame, že bude stúpať počet bežných účtov mladých ľudí, keďže
pre rodičov aj deti predstavuje debetná karta bezpečnejšiu formu než
hotovosť. Zároveň rodičia môžu jednoducho poslať deťom peniaze na
účet aj v prípade, že sú na študijnom pobyte či na sústredení a podobne, a majú aj lepší prehľad o ich míňaní.
NEXT FUTURE
29
Spravujte svoje peniaze „smart“
Spravujte svoje peniaze „smart“
Zdroj a foto: ZUNO
Mobilná aplikácia direct banky
ZUNO prekvapí aj tých, ktorí
ešte klientmi banky nie sú.
Aplikácia pre Android a iOS
prináša niekoľko vychytávok pre ešte jednoduchší život
s bankou. Od decembra 2012,
kedy direct banka uviedla na
trh svoju mobilnú aplikáciu pre
Android a iOS, si ju už bezplatne stiahlo v Google Play a Apple
App Store takmer 54-tisíc stiahnutí aplikácie na Slovensku
a v Česku. Intuitívne ovládanie,
prehľadné menu a zaujímavé
funkcie, ako napríklad skener
faktúr, potešili používateľov
mobilných telefónov. Nebýva
zvykom, že by využitie mobilnej aplikácie konkrétnej banky,
našli aj jej neklienti. Im banka
ponúka napríklad možnosť
vyhľadať bankomat, pobočku
akejkoľvek banky či pobočky
Slovenskej pošty.
Ako mobilná aplikácia vznikala a aké sú jej benefity, sme sa
rozprávali s Martinom Kolesárom, Web and User Experience
Team Manager ZUNO.
Mobilná aplikácia ZUNO patrila medzi očakávané udalosti na
trhu. Keďže prvotná verzia mala
užší profil používania, táto bola
veľmi príjemným prekvape-
30
NEXT FUTURE
Martin Kolesár, Web and User
Experience Team Manager ZUNO.
ním. Ako dlho trvá vývoj takejto aplikácie?
S nápadom ponúknuť našim
zákazníkom mobilnú aplikáciu
sme prišli už začiatkom minulého roka. Istý čas trval proces
schvaľovania a výberu dodávateľa. Návrh a vývoj aplikácie trval približne pol roka, čo
je na aplikáciu tohto formátu
pomerne rýchle.
Čo bolo vaším hlavným cieľom,
keď ste sa púšťali do tvorby
mobilnej aplikácie?
Sám som veľký fanúšik mobilných služieb. Pozerám sa na ne
ako na nástroj, ktorý mi uľahčuje život. Tento faktor bol určujúci aj pri tvorbe našej mobilnej aplikácie. Prihliadali sme na
to, čo by nám ako používate-
ľom zjednodušilo správu našich
peňazí. Spoločne sme chceli vytvoriť najlepšiu mobilnú
bankovú aplikáciu na Slovensku
či medzi okolitými krajinami.
Vedeli sme, že nestačí, aby obsahovala platby a nutné bankové operácie, lebo také ponúka
každý. Jednoducho sme chceli pridať funkcie, ktoré aplikáciu robia atraktívnou a posúvajú
ju ďalej, v porovnaní s ostatnými
bankami.
Aké možnosti teda ponúka
mobilná aplikácia ZUNO?
S našou mobilnou aplikáciou
môžu naši klienti získať rýchly a pohodlný prístup k svojim peniazom. Jednoducho ich
spravovať, kontrolovať zostatok
na účte, prezerať trvalé príkazy
a inkasá, posielať domáce platby,
prezerať históriu platieb. Taktiež
je možné meniť limity na karte
alebo priamo kartu zablokovať.
Aj tu platí, že pre otvorenie účtu
nie je potrebné ísť do banky.
Stačí si odfotografovať občiansky preukaz.
Ako ste spomínali, dnes sa
mobilné aplikácie navzájom
líšia len od rôznych vychytávok. Čo je z vášho pohľadu
konkurenčnou výhodou oproti
ostatným bankám?
SEPTEMBER 2013
Spravujte svoje peniaze „smart“
Najväčšou prednosťou je jednoduchosť a rýchlosť aplikácie.
Všetky často používané funkcie
sú poruke a ľahko sa ovládajú.
Ja používam aplikáciu prakticky denne a teší ma, že ju používa
viac ako 10 % našich klientov.
Ako presne funguje skenovanie
faktúr?
Stačí si odfotografovať faktúru a aplikácia rozozná dôležité
údaje k platbe. Tie si treba skontrolovať, a potom už len potvrdiť platbu. Prekvapilo nás, ako
dobre to funguje. Je to i celkom
zábavné, skúste si odfotiť faktúru a pozrieť, čo vám z nej rozoznalo. Očakávame však, že
v budúcnosti budú ľudia využívať aj QR kódy. Tu je rozpoznávanie jednoznačnejšie a rýchlejšie. Na Slovensku sa zatiaľ pri
platbách ešte veľmi nepoužívajú.
O chvíľu to bude rok, odkedy
je aplikácia na trhu. Viete dnes
vyhodnotiť, ktorú z funkcií
klienti najčastejšie využívajú?
Ľudia si najčastejšie pozerajú zostatok na svojom účte.
Množstvo ľudí využíva platby
medzi vlastnými účtami a platby v rámci Slovenska. Máme ich
rádovo tisíce týždenne. Pozitívne je, že neustále rastie počet
aktívnych používateľov.
Zvláštnosťou je, že vašu aplikáciu môžu používať aj tí, ktorí
nie sú klientmi vašej banky. To
je na slovenské pomery trochu
netradičné.
Držíme sa našej filozofie Less
bank, more life, a to sa snažíme preklopiť aj do našich
produktov. Snažíme sa používateľom zjednodušiť život,
nechceme im stáť v ceste, ak
využívajú služby iných bánk.
Dávame im nástroj, vďaka
Koľko ľudí už reálne používa
ktorému môžu mať prvý
vašu ZUNO aplikáciu?
kontakt so ZUNO. Nám to
Cez Google Play a Apple App
neublíži, skôr naopak. ChceStore máme takmer 54-tisíc,
53-tisíc stiahnutí. Číslo je spoločné li sme jednoducho ponúknuť ľudom nástroj, ktorý budú
pre Českú republiku a Slovensko,
pričom viac ako polovica stiahnutí využívať – či sú našimi klientje zo Slovenska. Zo všetkých, čo si mi, alebo nie.
aplikáciu stiahli ju, reálne používa
V súvislosti s internetom
približne polovica ľudí, t. j. minia mobilnými službami sa často
málne raz za mesiac pracovali so
svojím ZUNO účtom. Aktívne ju diskutuje aj o tom, či sú naše
teda používa viac ako 15 – 22 tisíc údaje dostatočne chránené
pred zneužitím. Oveľa citlivejľudí. Je to výborný výsledok,
bežne bankové aplikácie využíva- šie túto otázku vnímajú ľudia
pokiaľ ide o ich vlastné peniajú len jednotky percent všetkých
ze. Aká je teda pravda?
zákazníkov bánk.
Vo všeobecnosti platí, že je
dobré používať sedliacky rozum
a byť obozretný pri tom, čo si
do telefónu inštalujete. Je to
pravidlo, ktoré platí aj vtedy, keď
chceme zabrániť zneužitiu takých
citlivých údajov ako sú naše
e-maily či komunikácia na sociálnych sieťach. Ale ak hovoríme
o ochrane údajov pri používaní našej mobilnej aplikácie, treba
podčiarknuť, že priamo v telefóne sa neukladajú žiadne prihlasovacie údaje ani heslá či transakcie. Aplikácia funguje len
vtedy, keď je pripojená k internetu. Navyše celá komunikácia je
šifrovaná. Pri aktivácii sa aplikácia spáruje priamo so zariadením, teda neexistuje možnosť
využívať aplikáciu s vašimi údajmi na inom telefóne bez spárovania. Samozrejme, ako pri
platobných kartách, ani v tomto
prípade nie je vhodné ukladať si
heslá do poznámkového bloku
v telefóne.
Uvažujete alebo pripravujete nejaké nové funkcie v rámci
update?
Na začiatku leta sme mali verejný workshop pod záštitou Slovak
User Experience fóra. Dizajnéri a vývojári, ktorí sa ho zúčastnili, navrhli zlepšenia a nové
funkcie. Niektoré z nich chceme
na jeseň priniesť do našej aplikácie. V pláne máme predstaviť verziu pre Android tablety,
no viac podrobností sa dozviete
v novembri.
NEXT FUTURE
31
BANKY A POISŤOVNE . Internetové banky hlásia ústup
Internetové banky
hlásia ústup
Autor: Zuzana Kočišová, Foto: Shutterstock
Predošlý mesiac sa finančné správy točili hlavne okolo špekulácií,
že internetová banka ZUNO končí a jej klienti prejdú pod Tatra banku.
Online banka ich ostro poprela, no fakt, že konsolidácia bankového
trhu neobíde ani slovenský online segment, potvrdil aktuálny
odchod ING Bank a predtým rovnaké rozhodnutie AXA Bank.
Po májovom odchode AXA
Bank zo slovenského a českého
trhu sa minimálne z toho tunajšieho sťahuje aj ING Bank.
„Dovoľte nám informovať vás,
že ING Bank ukončí poskytovanie produktu ING Konto prostredníctvom svojej pobočky
na Slovensku najneskôr do konca
roka 2013,“ informovala v druhej
polovici augusta banka svojich
klientov prostredníctvom
32
NEXT FUTURE
e-mailov. Končí aj s distribúciou svojich podielových fondov.
„ING Bank sa na Slovensku
v budúcnosti sústredí na firemné
bankovníctvo,“ spresnila budúcu
stratégiu banka.
Skupina ING ostane na Slovensku pôsobiť cez životnú poisťovňu, dôchodkovú spoločnosť
v druhom – neštátnom penzijnom pilieri a doplnkovú dô-
chodkovú spoločnosť, ktorá
je číslom jeden v takzvanom
treťom – dobrovoľnom dôchodkovom pilieri.
Odchod najmladšieho
AXA Bank odchod z česko-slovenského trhu oznámila tento
rok v máji. Podobne, ako skupina ING, aj AXA ostáva aktívna na poli poistenia. „AXA je
primárne poisťovacou skupinou.
SEPTEMBER 2013
Internetové banky hlásia ústup . BANKY A POISŤOVNE
Skupina sa preto rozhodla zameriavať na hlavnú poisťovaciu činnosť,“ odôvodnil odchod Martin
Vogl, generálny riaditeľ finančnej skupiny AXA pre Českú
republiku a Slovensko.
Banka definitívne svoju činnosť na tunajšom a českom trhu
ukončí presne na konci septembra. Pre jej doterajších klientov
si akciovú ponuku pripravila
UniCredit Bank. AXA Bank
vstúpila na trh ako posledná
internetová banka na jar 2011.
Odchádza teda len po niečo vyše
dvoch rokoch.
Internetové banky svoje služby
poskytujú hlavne cez internet a telefón, majú minimum pobočiek a
cenovo patria k tomu najvýhodnejšiemu z bankových služieb.
V júli sa zas bleskovou rýchlosťou rozšírili špekulácie o konci
ZUNA, banky patriacej rakúskej
Raiffeisen Bank International.
ZUNO je spolu s mBank najväčšou miestnou, čisto internetovou
bankou. Konkurenciu im tak ostane robiť už len Fio banka.
Špekulácie o zániku ZUNA
spustil rozhovor českého denníka Lidové noviny s Mariom
Droscom, novým šéfom českej
Raiffeisen Bank o škrtoch na tamojšom bankovom trhu. Banka
patrí do rovnakej rakúskej bankovej skupiny ako ZUNO.
„Jednou z možností je, že by
český klientský kmeň ZUNA
prešiel pod českú Raiffeisen
Bank, slovenskí klienti ZUNA
pod slovenskú Tatra banku.
Netrúfam si tvrdiť, či je to preferovaný variant. Rozhodnutie
zatiaľ nepadlo,“ uviedol Drosc
pre denník koncom júla.
Samostatne alebo pod niekým
ZUNO medializované správy
o svojom odchode z trhu rýchlo
striktne odmietlo. No ani jeho
vysvetlenie úplne nezastavilo
špekulácie o tom, v akej podobe
bude v budúcnosti fungovať.
„ZUNO budeme aj naďalej podporovať v ďalšom dynamickom
raste a momentálne prehodnocujeme viacero možností ako
lepšie zosúladiť aktivity ZUNA
NEXT FUTURE
33
BANKY A POISŤOVNE . Internetové banky hlásia ústup
Pri bezplatných kontách sa úroky
v súčasnosti hýbu v strede všetkých ponúk – podľa portálu
Totalmoney.sk núkali v polovici augusta internetové banky
úroky od 0,4 do 0,9 % – vyššie sú
úroky pri sporení zriadenom
k plateným balíkom služieb.
Tam sa úročenie sporiacich
účtov podľa Totalmoney.sk hýbe
od 0,9 do 1,3 %.
s lokálnymi bankami, aby sa to
premietlo do zvýšenia efektivity ZUNA a väčšej spokojnosti
našich klientov,“ uviedol v oficiálnom stanovisku zverejnenom internetovou bankou Aris
Bogdaneris, člen predstavenstva
Raiffeisen Bank International.
Dodal: „Nech bude zvolené
akékoľvek riešenie, napríklad
aj užšia spolupráca medzi
direct bankou a sesterskými
bankami, ZUNO bude naďalej
fungovať na českom a slovenskom trhu.“
Banka tu začala fungovať
koncom roka 2010, zhruba
o pol roka sa rozšírila do
Českej republiky. Odvtedy sa
jej podarilo prilákať na oboch
trhoch dokopy vyše 180-tisíc klientov. Rovnaký počet
klientov uvádza pre porovnanie aj mBank po takmer
šiestich rokoch pôsobenia, no
za slovenský trh osobitne.
34
NEXT FUTURE
Značka ZUNO by teoreticky
mohla fungovať na tunajšom
trhu aj po začlenení sa pod Tatra
banku. Takto v súčasnosti funguje na Slovensku aj nová Raif­
feisen Bank. Ide o projekt Tatra
banky, ktorý nemá vlastnú subjektivitu, ani bankovú licenciu,
no názov si banka „požičala“ od
svojho rakúskeho akcionára.
Zametanie prahov
V každom prípade aj ostávajúce banky sa snažia svoje fungovanie zefektívniť, či už vyšším
zárobkom na klienta alebo
okresaním najmenej zárobkových služieb.
Tento trend potvrdzuje napríklad vývoj úrokov na sporiacich
účtoch. Pri vstupe na trh ponúkali internetové banky jedny
z najvyšších úročení neviazaných sporiacich vkladov na trhu
pre všetkých klientov. Postupne
začali úroky deliť podľa toho,
aký typ účtu sporiteľ využíval.
Využíva sa tiež čo najviac synergií. Potvrdil to v rozhovore pre
český denník aj Drosc, keď uviedol, že jeho banka už umožnila
klientom českého ZUNA využívať niektoré svoje služby.
Zotrvať v čele
Naďalej ale platí, že internetové
banky významne prispievajú
ku konkurencii na slovenskom
bankovom trhu, keďže svoje
služby vedia vďaka lacnejšiemu
predaju cez internet a mobil ponúkať za nižšie ceny ako klasické
banky. Ich spotrebné pôžičky sa
reálne začínajú pod hranicou
9 %, mBank zas ako prvá banka začiatkom tohto roka začala
poskytovať hypotéky za úrok pod
2 %. Aktuálne je jej minimum
pri objeme úveru do 50 % z ceny
založenej nehnuteľnosti 2,64 %.
Fio banka zas tento rok svojim
retailovým i firemným klientom
ponúkne nový Smartbanking,
ktorý napríklad umožní aj úhradu QR platieb, teda načítanie príkazu z čiarového kódu na šeku.
SEPTEMBER 2013
INFINITY
LANGUAGE
INSTITUTE
INFINITY
L A NGUAGE I NS T I T U T E
Luxusná
ponuka (nieLen) pre firmy
kurZ maxi Anglický jazyk, Španielsky jazyk,
Nemecký jazyk a Ruský jazyk
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
49 € za 19 vyučovacích hodín
Cena za 1 vyučovaciu hodinu /45 minút: 2,50 €
Dĺžka trvania: 1,5 mesiaca
Cena za 3 mesiace: 98 €
Minimálny počet účastníkov 4, maximálny 6
konVerZáCia Anglický jazyk, Španielsky jazyk,
Nemecký jazyk a Ruský jazyk
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
inzercia
33 € za 11 vyučovacích hodín
Cena za 1 vyučovaciu hodinu /55 minút: 3 €
Dĺžka trvania: 1 mesiac
Cena za 3 mesiace: 99 € za 33 hod.
Minimálny počet účastníkov 4, maximálny 6
sLoVak for foreiGners
Slovenský jazyk pre cudzincov
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
54 € za 18 vyučovacích hodín
Cena za 1 vyučovaciu hodinu/45 minút: 3 €
Dĺžka trvania: 1,5 mesiaca
Zvýhodnená cena na 3 mesiace: 99 €
Minimálny počet účastníkov 4, maximálny 6
ruskÝ JaZyk pre ZaČiaToČnÍkoV
Skupinový kurz
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
144 € za 18 vyučovacích hodín
Cena za 1 vyučovaciu hodinu/45 minút: 8 €
Dĺžka trvania: 1,5 mesiaca
Minimálny počet účastníkov 5, maximálne 8
Business enGLisH
Skupinový kurz
ͧ
ͧ
ͧ
ͧ
108 € za 18 vyučovacích hodín
Cena za 1 vyučovaciu hodinu/45 minút: 6 €
Dĺžka trvania: 1,5 mesiaca
Minimálny počet účastníkov 5, maximálne 8
Native speakers – Anglický, Španielsky a Ruský jazyk
V prípade záujmu o akýkoľvek kurz z ponuky v štýle 1 TO 1 (klient a lektor) nás prosím kontaktujte. Radi vám pripravíme cenovú ponuku presne na mieru. Chcete šetriť váš čas? Žiaden problém, prídeme za vami.
Kurzy otvárame počas celého roka.
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE s.r.o., Mlynské Nivy 71, Trade Center II, 821 05 Bratislava. Kontakt: +421 917 55 44 55.
www.infinityinstitute.sk. Email kontakt: [email protected]
BANKY A POISŤOVNE . Spotrebné úvery! Peniaze skutočne na čokoľvek?
Spotrebné úvery!
Peniaze skutočne
na čokoľvek?
Autor: Marek Mittaš, Foto: stockfresh.com
Úver na čokoľvek, bez dokladovania príjmu
či zámeru, a to skoro okamžite. Lákavá
možnosť, ktorú banky dokonca ponúkajú
aj ako alternatívu na vyplatenie viacerých
dlžných čiastok spojením pod jeden
úver. Nepotrebujete ručiteľa, ani
zakladať nehnuteľnosť. Spotrebný,
respektíve bezúčelový úver, má však
svoje špecifiká a jeho výhody stoja na
dobrých úrokoch a flexibilite.
36
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Spotrebné úvery! Peniaze skutočne na čokoľvek? . BANKY A POISŤOVNE
Základom je dobrý výber
Pri požičiavaní peňazí je vždy
dobré zvážiť účel, kam budú
finančné prostriedky smerovať. Nie je totiž jedinou pôžičkovou alternatívou. V niektorých prípadoch je dobré využiť
bezúročné obdobia kreditných
kariet, či mať znížené úroky
pri hypotéke. Spotrebný úver je
podľa Zuzany Eliášovej, hovorkyne ČSOB Finančnej skupiny, ideálny v prípade, ak klient
potrebuje finančné prostriedky vo vyššej sume. Napríklad
na investíciu do modernizácie,
prípadne rekonštrukcie bývania, na zariadenie domácnosti,
kúpu auta, alebo na čokoľvek
iné pre neho, či jeho blízkych.
Niekedy však treba v rozpočte riešiť aj pragmatické otázky a zaplátať diery, ktorými zbytočne unikajú peniaze. Aj to je úloha pre spotrebný
úver. Nezdravo vysoké úroky
z množstva splátok rieši spojenie do jedného úveru. „Popri
nových spotrebných bezúčelových úveroch je momentálne v kurze aj refinancovanie a spájanie viacerých existujúcich úverov do jednej,
výhodnejšej mesačnej splátky,“ dokladuje obľubu služby
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Slovakia,
a. s. Ľudia si vedia prepočítať náklady a obľuba spotrebných úverov rastie pre výhody spájania viacerých úverov
do jedného. No nie sú to len
úroky. Ľudia nemalé financie ušetria aj na poplatkoch
a majú jednu mesačnú splátku s fixnou sadzbou. Môžu si
presnejšie plánovať svoj rodinný rozpočet na mesiace dopredu. Na priemerne refinancovanom úvere vo výške 6 000 eur
môžu klienti ušetriť až stovky eur. Samozrejme, je dobré
spoľahnúť sa na relevantného
partnera a nesiahať po rýchlych a „lákavých“ ponukách
nebankoviek. „Pri rozhodovaní sa o výbere partnera spotrebného úveru je veľmi dôležitá inštitúcia, z ktorej si penia-
NEXT FUTURE
37
BANKY A POISŤOVNE . Spotrebné úvery! Peniaze skutočne na čokoľvek?
ze požičiame. Určite by som
sa rozhodol len pre oficiálny bankový dom, respektíve spoločnosť, ktorá je kontrolovaná a riadená NBS. Určite
pri možnom nesplácaní úveru
z banky je postup riešenia viac
proklientský ako z nebankovej inštitúcie,“ radí Martin
Adamec, obchodný riaditeľ
BROKER SERVICE GROUP,
38
NEXT FUTURE
s. r. o. Navyše banky poskytujú prehľadné úroky, štandardné postupy aj často omnoho
výhodnejšie podmienky.
Bez čakania a bezpečne
Na rozdiel od pôžičkových spoločností pochybných mien sa klient pri banke
môže spoľahnúť na serióznosť postupov. Úver pritom
obvykle dostáva od 20 minút
do 48 hodín, čo je skutočne
expresná doba a závisí najmä
od histórie klienta v banke.
Podmienky obvykle nie sú
príliš náročné. „O bezúčelový spotrebný úver môže žiadať
klient, ktorý dosiahol 18 rokov,
je občanom SR, alebo má
trvalý pobyt na území SR, je
zamestnaný, nie je v skúšobnej
ani vo výpovednej dobe, alebo
podniká v jednej oblasti minimálne 1,5 roka,“ hovorí Alena
Walterová, hovorkyňa banky
a vedúca tlačového oddelenia
VÚB, a. s. Obvykle si banka
stanovuje pre pridelenie spotrebného úveru podmienky,
ktoré vyžaduje aj pri poskytnutí debetu na karte. Ing. Martin
Šabo, bankový špecialista OTP
Banka Slovensko, a. s., však
dodáva, že práve bezúčelovým úverom je možné požičať si vyššiu čiastku a získať
nižšiu úrokovú sadzbu ako pri
povolenom prečerpaní na účte.
„Pri výbere spotrebného úveru
by som sa v dnešnej dobe
riadil výškou úrokovej sadzby,
pretože toto je veličina, ktorá
najviac rozhoduje o tom, koľko
vás budú tie požičané peniaze
v konečnom dôsledku stáť. Pri
výbere banky za zmienku ešte
stojí aj výška spracovateľského
poplatku, ktorý sa banke platí,“
hovorí Adamec. Po zvážení všetkých parametrov si tak
požičiate peniaze prehľadne
a naozaj na čokoľvek.
SEPTEMBER 2013
Spotrebné úvery! Peniaze skutočne na čokoľvek? . BANKY A POISŤOVNE
Alternatíva aj pre študentov
Slovenské banky dlhodobo
poskytujú výhodné služby aj
študentom. Platí to o možnosti využívať zvýhodnené účty,
alebo použiť spotrebný úver aj
na financovanie štúdia doma
či v zahraničí. Pre banky aj
študentov je to prijateľná forma
financovania štúdia. Slovenská
sporiteľňa ponúka študentom
denného štúdia už od prvého
ročníka a interným doktorandom vo veku od 18 do 26 rokov
zvýhodnený Spotrebný úver
na Čokoľvek pre vysokoškolákov. „Tento zvýhodnený úver
vo výške od 1 000 do 8 500 eur
poskytujeme všetkým študentom bez ohľadu na to, v akej
krajine študujú. Snažíme sa
tak pomôcť vysokoškolákom s financovaním štúdia,
nákladov na študijné pobyty
a kurzy doma či v zahraničí,
prípadne s úhradou nečakaných výdavkov,“ Ján Ondráš,
Banka
Čas
vybavenia
Slovenská
sporiteľňa, a. s.
vedúci oddelenia retailových
úverov Slovenskej sporiteľne,
a. s. Na úver je pritom poskytovaný aj výhodný úrok 8,5 %.
Štúdium tak môže byť vďaka
nastaveným podmienkam
prístupné aj tým žiakom,
ktorých by od štúdia na
dobrej škole odradila práve
finančná náročnosť.
Splatnosť
Úrok
Výška
pre klienta už do 20
minút
1 – 10 rokov
8,9 % (lepšie úroky za poukazovanie príjmu a splácanie úveru z inkasného účtu vo výške 1,5 % a za poistenie
k úveru 0,5 %, teda spolu zvýhodnenie môže byť až 2,0 %
k úrokovej sadzbe úveru)
od 300 do
25 000 eur
UniCredit Bank
Slovakia, a. s.
od 24 do 48
hodín
1 – 10 rokov
8%
do 25 000 eur
ČSOB
bez čakania
1 – 10 rokov
8,9 % (možnosť zníženia o 1 % za využívanie účtu)
od 600 do
25 000 eur
VÚB, a. s.
do 24 hodín
podľa druhu
podľa druhu
do 25 000 eur
ZUNO BANK AG
online
6 – 72
mesiacov
od 6,9 %
od 300 eur
až do výšky
20 000 eur
OTP Banka
Slovensko, a. s.
na
počkanie
podľa druhu
podľa druhu
do 20 000 eur
do 24 hodín
podľa druhu
podľa druhu
do 20 000 eur
Poštová
banka, a. s.
NEXT FUTURE
39
BANKY A POISŤOVNE . Povolený debet – istota „plných vreciek“
Povolený debet
istota „plných vreciek“
Autor: Marek Mittaš, Foto: stockfresh.com
40
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Povolený debet – istota „plných vreciek“ . BANKY A POISŤOVNE
Bežný účet v banke je životná samozrejmosť. Banky k nemu často
pribalia aj možnosť drobných debetných výberov. Dávajú tak istotu,
že aj v horších časoch nebudeme musieť obmedziť životný štandard.
V živote ale nič nie je zadarmo, a preto každý, kto siahne do „bankových
rezerv“, musí počítať s istými obmedzeniami a sám sa rozhodnúť, či
sa oplatia. Niekedy vie využívanie kontokorentu vypáliť do rodinných
financií peknú dieru.
Pohodlie záleží od príjmu
Prečerpanie alebo debet predstavuje istý druh rýchlej pôžičky.
Niekedy je potrebné, aby klient
požiadal o pridelenie, dal naň
súhlas, alebo mu banka sama
ponúkne možnosť získať od nich
rezervu na nečakané udalosti. Vo
všetkých bankách je základným
limitom na možnosť získať prečerpanie vek osemnásť rokov. „Povolené prečerpanie môžu využívať
klienti od 18 rokov, ktorí majú
vedený osobný účet, pravidelne
si naň zasielajú príjem
a nie sú v delikvencii na
iných úverových produktoch,“ hovorí Alena
Walterová, hovorkyňa
banky a vedúca tlačového
oddelenia VÚB, a. s.
Obdobný postup platí
viac-menej pri všetkých
bankách a obvykle sa
vyžadujú na schválenie
debetu občiansky preukaz a minimálne ďalší
doklad totožnosti. Debet
ponúka aj internetová
banka ZUNO. „Žiadateľ musí byť dospelým
a spôsobilým na právne úkony.
Musí byť tiež zamestnaný, SZČO
alebo dôchodca. Je nutné, aby
klient nemal žiadny negatívny
záznam v databáze Credit
Bureau, SOLUS-e ani v Sociálnej poisťovni a nebol dlžníkom
ZUNO. Jeho čistý mesačný
príjem musí byť vo výške aspoň
250 eur,“ vysvetľuje Mária
Kecsõová, špecialista komunikácie direct banky ZUNO
BANK AG.
Prínos verzus riziká
V tomto zmysle by sa dala chápať
snaha banky preveriť si žiadateľa
o poskytnutie debetu. Banka pri
poskytovaní úveru hodnotí celkovú bonitu klienta, skúma, či má
žiadateľ o úver stabilný príjem, ale
berie do úvahy aj iné sociodemografické faktory. Banka zároveň
hodnotí aj doterajšiu platobnú
morálku klienta v Úverovom
registri a ostatných dostupných databázach. „Ak sa
klient v minulosti nezodpovedne správal ku svojim existujúcim
záväzkom a dostal sa do omeškania so splátkami, jeho šance na
získanie úveru sa minimalizujú,“
vysvetľuje Zuzana Ďuďáková,
hovorkyňa UniCredit Bank
Slovakia, a. s. Podľa Ing. Martina
Šaba, bankového špecialistu
OTP Banka Slovensko, a. s.,
žiadateľ, ktorý má záujem
o povolené prečerpanie, musí
NEXT FUTURE
41
BANKY A POISŤOVNE . Povolený debet – istota „plných vreciek“
mať presmerovanú mzdu na
bežný účet, respektíve vykazovať
kreditné obraty, teda finančné
transakcie v prospech bežného
účtu, čo znižuje možnosť, že by už
nasledujúci mesiac nesplatil požičanú čiastku. Naozaj tak v prípade
debetných pôžičiek platí, že sa
poskytuje tým, ktorí majú dostatok každomesačnej hotovosti. Na
druhej strane platí, že v prípade
neočakávaných výdavkov majú
možnosť požičať si „bez opýtania“.
nepredvídanej okolnosti dostanú
do nepravidelného splácania
tohto úveru, potom si idú rýchlo
niekde požičať ďalšie peniaze na
splácanie tých prvých,“ hovorí
o nezvládnutých úskaliach
Martin Adamec, obchodný riaditeľ BROKER SERVICE GROUP,
s. r. o. Pred využitím bankových
rezerv sa treba určite informovať
hlavne na úroky a reálne zhodnotiť svoje potreby a príjmy.
Splácať rýchlo je lacnejšie
Tohto pravidla by sa mal držať
každý klient, ktorý si sem-tam
zájde do debetu. Úroky na povolenom prečerpaní sú totiž vyššie, no
platia sa vždy len z poskytovanej
sumy a za čas, aký boli peniaze
čerpané. Úročí sa každý jeden deň.
„Klient platí úrok len z vyčerpanej
sumy a len za obdobie, v ktorom
povolené prečerpanie reálne
využíval. Teda ak klient využije
Zadlžiť sa je také ľahké…
Možnosť využívania debetu nesie
isté nebezpečenstvo, najmä pri
častom využívaní. Problémom je
úrok. Z obchodného hľadiska nám
tieto typy úverov, povolené prečerpania na účte, robia veľkú „šarapatu“, keďže ich má skoro každý
klient, aj keď ich vôbec nevyužíva.
„Prvým problémom je, že
sa objavujú ako potenciálna
splátka v úverovom registri,
čo znižuje bonitu samotného
klienta pri požiadaní si o hypotekárny, respektíve spotrebný
úver. Druhým problémom je
samotná nevedomosť klientov, mnohí nepoznajú presné
pravidlá používania povoleného prečerpania. V praxi to
znamená, že ak majú možnosť
míňať, tak míňajú aj cudzie
finančné prostriedky za cenu
vysokých úrokov. Ešte väčším
problémom je fakt, že si klienti kupujú z týchto „drahých
peňazí“ spotrebné veci a začínajú žiť na dlh. Mnohí sa pri
42
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Povolený debet – istota „plných vreciek“ . BANKY A POISŤOVNE
svoje povolené prečerpanie len na
jeden deň v sume 100 eur, na konci
mesiaca mu banka zaúčtuje úrok
vo výške 0,05 eur. Inak neplatí
nič,“ ilustruje príklad úročenia na
prečerpaní Ján Ondráš, vedúci
oddelenia retailových úverov
Slovenskej sporiteľne, a. s. Dodáva,
že pri povolenom prečerpaní si
klient sám určuje čas a spôsob,
akým vyrovná svoje prečerpanie na účte. Môže ho vyrovnať
jednorazovo bezhotovostným
prevodom alebo vkladom na účet.
Tiež môže povolené prečerpanie
vyrovnávať postupne podľa svojich
možností. Aj napriek detailným
prevereniam sa banky stretávajú
s klientmi, ktorých splátková
Banka
zodpovednosť nie je príliš ideálna.
V takom prípade sa v prvom rade
banka snaží s klientom čo možno
najskôr skontaktovať telefonicky.
„V nasledujúcich dňoch omeškania klientovi posiela upomienku
a výzvu. Klientovi je zasielaná aj
informatívna SMS, prostredníctvom ktorej klienta taktiež informujeme o jeho povinnosti plniť
svoj záväzok a s odkazom, že má
kontaktovať svoju pobočku. Dlžnú
sumu so zaplatením, ktorej je klient
v omeškaní, je banka oprávnená
úročiť úrokom z omeškania. Ak
sa na postupoch nedá dohodnúť,
môže banka realizovať vymáhanie
súdnou cestou,“ hovorí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB
Finančnej skupiny. Ide teda o veľmi
nešťastný koniec, ktorý ale nie je
vôbec zriedkavý. „Určite by som
všetkým klientom radšej odporučil
mať niečo našetrené a následne si
kúpiť veci, ktoré naozaj potrebujeme. Bol som často svedkom, že si
klienti za tieto peniaze kúpili dovolenku či tretí televízor do domácnosti,“ hovorí Martin Adamec.
Rezerva tak dávala pocit falošnej
istoty peňazí a minula sa na veci,
ktoré človek ani nepotrebuje. Splátky však dostihnú každého a sú
kruté. Podceniť ich sa rozhodne
neoplatí. Vo všeobecnosti sa miera
zlyhaných úverov pri prečerpaniach bežného účtu u obyvateľstva
na slovenskom trhu stále pohybuje
na úrovni okolo 10 %. Prečerpania
bežných účtov sú tak v súčasnosti podľa štatistík pri úveroch
obyvateľstva na slovenskom trhu
produktom s najvyšším podielom zlých úverov. Aj to hovorí
o fakte, že mnoho ľudí, ktorí po
nich siahnu, má nakoniec značný
problém vrátiť banke to, o čom si
mysleli, že splatia v ďalšej výplate.
Výška debetu
Úrok
Slovenská sporiteľňa, a. s.
trojnásobok mesačného príjmu
18,9 % p. a.
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
do 6 000 eur
od 15 % p. a.
ČSOB
od 150 do 6 000 eur
povolené prečerpanie k študentskému FUN účtu = 13,9 %
p. a. povolené prečerpanie účtu fyzickej osoby = 18,9 % p. a.
VÚB, a. s.
od 300 do 3 400 eur
18,90 % p. a.
ZUNO BANK AG
od 300 do 3 000 eur
16,9 % p. a.
OTP, a. s.
do 3 500 eur
15,50 % p. a.
Poštová banka, a. s.
do 2 000 eur
od 16,90 % p. a.
NEXT FUTURE
43
BANKY A POISŤOVNE . História poisťovníctva – dejiny hľadania istoty!
44
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
História poisťovníctva – dejiny hľadania istoty! . BANKY A POISŤOVNE
História poisťovníctva
dejiny hľadania istoty!
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
V modernej spoločnosti je poistenie rovnaká samozrejmosť
ako teplá voda. Historicky sa však preberanie záruk datuje ďaleko
do dôb pred naším letopočtom. Vtedy ešte neexistovali poisťovací
agenti ani poradcovia, iba snaha ochrániť svoj majetok. Dnes
sa poistenie chápe viac-menej ako finančná kompenzácia za straty
na majetku či zdraví, no počas celej histórie bolo poistenie
predovšetkým prístavom pre istoty.
Od ťavy k pyramídam
Ak chceme pochopiť systém
poistenia, musíme sa pozrieť
na istoty v živote človeka a snahy
ochrániť ich pred zničením.
Tento prvok vidieť už u starých
obyvateľov Mezopotámie.
Ako poistku na cestách využívali karavány. Viacero tiav
a obchodníkov predstavovalo
viac ochrany pred možnými
prepadmi alebo nástrahami
púšte. S vývojom obchodu sa vyvíjal aj systém ochrany a prelom
nastal pri otvorení námorného
obchodu, ktorý možno považovať za otca poistenia. Plavby
boli riskantné, preto prišli prvé
„fondy“ podieľajúce sa na znášaní rizika, ale aj zisku. V prípade
stroskotania lode sa škoda platila
zo spoločného, v prípade zisku
sa adekvátne rozdelil. Majetok
mal v tej dobe skutočnú hodnotu,
no nezabudlo sa ani na samotného človeka. Už približne 2 500
rokov pred naším letopočtom sa
začína črtať zárodok úrazového
poistenia v Egypte. Robotníci
na stavbe pyramíd uzatvorili
zmluvu o krytí výdavkov spojených s pohrebom v prípade
úmrtia na stavbe. Starovekí
Rimania sa zas dohodli na vkladoch, z ktorých sa následne platil
pohreb tomu, kto umrel najskôr.
Táto schéma istoty aj v neistej
dobe dala vznik poisteniu, ktoré
práve v Taliansku začína svoj
hlavný rozmach približne
od 14. storočia.
Krížom cez more,
ale so zmluvou
Stredomorský námorný obchod
nepredstavoval už len migráciu
medzi blízkymi prístavmi.
Taliani boli známi moreplavci
a čoraz viac si uvedomovali,
že dĺžka cesty je priamoúmerná
výške zisku, ale aj riziku stroskotania, prepadnutia, straty,
a tak potrebovali poistku. Prvá
zachovaná poistná zmluva
pochádza z Janova z roku 1347.
Ďalšia podpísaná v Pise je zaznamenaná z 13. apríla 1379.
Predstavovali v prevažnej miere
poistenie úveru, ktorý si brali
moreplavci na cestu. V prípade
poistnej udalosti nebolo nutné
úver splatiť. Netrvalo však dlho
a poskytovatelia poistení si
dokázali vypočítať pravdepodobnosť rizika aj zisku. V tom
momente sa poistenie dostáva
do úplne iných rozmerov. Začína
sa podobať lotérii. Rozvoj nastal
najmä v 15. storočí, po objavení
Ameriky. Poistenie naplo plachty
a hoci bolo prioritou poistenie
materiálnej istoty, niekde
NEXT FUTURE
45
BANKY A POISŤOVNE . História poisťovníctva – dejiny hľadania istoty!
pod povrchom sa stále objavovali aj zárodky poistenia
života, ktoré vzbudilo nemálo
otáznikov.
Peniaze alebo život
Známe heslo zbojníkov poznáme
všetci, ale možno sme netušili,
že práve ono pomohlo k rozvoju
životného poistenia. Okolo
15. storočia bolo známe, že výpravy do cudzích krajín mohli
podnikať najmä členovia bohatých rodín alebo šľachty. Životné
poistenie si obľúbili bohatí
obchodníci a šľachtici, keďže
slúžilo najmä na vyplatenie
výkupného v prípade zajatia
Turkami. Ak sa nebodaj prihodilo najhoršie, poistka mala
vykryť zabezpečenie príbuzných.
Krytie hmotného vlastníctva
bolo prirodzené. Ale ak ide
46
NEXT FUTURE
o život, veľmi rýchlo po zavedení
prvotných foriem životného
poistenia, prišli dodnes nezodpovedané otázky. Koľko je hodný
ľudský život? Je možné človeka
vyvážiť peniazmi? Vo Francúzsku
a Holandsku sa tak vďaka vplyvu
cirkvi hodnotilo životné poistenie
ako niečo nemravné. Cirkevní
otcovia argumentovali, že život
ani zdravie predsa nemôžu byť
predmetom rovnakého obchodu
ako vrecúška s čajom. Ako to už
ale chodí, napriek otáznikom sa
výhrady otupili a životné poistenie dodnes meria ľudské životy
a zdravie tabuľkami, úrokmi
a sumami.
Priemyselná revolúcia
pohla biznisom
Priemyselná revolúcia rozbehla
biznis poistenia naplno. Poistné
spolky začali vytláčať komerčné
poisťovacie spoločnosti a centrá
poistenia, ako aj priemyselný
vývoj, smerujú z Talianska
do Anglicka a Francúzska.
V týchto krajinách sa začalo
moderné poisťovníctvo v 17. storočí formovať na dnešnú úroveň.
Pionierom bol Edward Lloyd,
ktorý svoju kaviareň na Tower
Street premenil na centrum
obchodného života. Tu začali
svoju kariéru prví makléri, ktorí
obchádzali obchodníkov a vytvárali priestor pre prvé platby
poistného, za ktoré si mohli
kúpiť ručenie tovaru. V roku
1720 dostala Lloydova skupina
od anglického parlamentu
výhradné právo na prevádzkovanie námorného poistenia. Dynamicky sa menili formy poistenia,
pribúdali nové produkty. Po roku
SEPTEMBER 2013
História poisťovníctva – dejiny hľadania istoty! . BANKY A POISŤOVNE
1840, kedy cirkev rezignovala
na svoje pálčivé otázky, sa aj
životné poistenie stalo súčasťou
ekonomického trhu. V 19. storočí
prichádzajú prvé automobily
a to bolo len vodou na mlyn poisťovniam, ktoré prišli okamžite
s ponukou motorového a havarijného poistenia. Dynamický
rozvoj poisťovníctva sa však
neskončil ani dnes. Neustále
pribúdajú rôzne formy poistiek
v závislosti od toho, v čom ľudia
aktuálne hľadajú svoje istoty.
pečiť dôchodok štátnym úradníkom, ktorý sa ale financoval z
jej účtu. Baníci v 16. storočí už
prispievali pravidelnými čiastkami, z ktorých sa im nadelila renta
v prípade úrazu či choroby.
Rozvoj poistenia zasiahol
aj Slovensko a v roku 1914
pôsobilo na našom území
85 poisťovní, a v roku 1919
vniká 1. Slovenská poisťovňa.
Počas Slovenského štátu nastalo
zlúčenie poisťovní do jedinej
TATRY, v roku 1949 pokračuje
v monopole Česko-slovenská
poisťovňa. Na dobu viac než
40 rokov definitívne zanikla
na poli poistenia konkurencia,
ktorá sa však začala obnovovať
po páde minulého režimu.
V súčasnosti je na Slovenku
ponuka poistných služieb
porovnateľná s vyspelými
krajinami sveta.
Podobným postupom si prešiel
vývoj poistenia aj v USA,
kde sa ako prvá zaknihovala
v roku 1735 spoločnosť poisťujúca
proti požiarom. V roku 1752
prichádza na trh Philadelphia
Contributionship s podporou
Benjamina Franklina, ktorá
nielen poisťovala, ale vychovávala
aj k zodpovednému správaniu.
Zároveň si vyhradzovala právo
nepoistiť vysoko rizikové objekty
či drevené zruby. V roku 1792
vznikla oficiálna Poisťovňa
Severnej Ameriky. Vývoj kopíroval približne európske smerovanie a dnes je poistný trh
v USA rovnako rozvetvený
ako kdekoľvek inde na svete.
Slovensko nezaostalo
Fenomén poistenia sa prostredníctvom obchodníkov rýchlo
šíril do celého sveta. Cechy
na spôsob združovania kapitálu
sa objavili už v 14. storočí a Mária
Terézia prišla na nápad zabez-
NEXT FUTURE
47
BANKY A POISŤOVNE . Augustová redakčná rada NEXT FUTURE
Augustová
redakčná rada
NEXT FUTURE
Autor: Alica Balaščíková,
Foto: archív NEXT FUTURE
Letné zasadnutie redakčnej rady sa konalo
v priestoroch romantického Art Hotela Kaštieľ
v Tomášove. Diskusia o aktuálnych témach
z oblasti poisťovníctva a bankovníctva prebiehala
v príjemnej atmosfére dobovo riešeného interiéru
kaštieľa s pôvodnými barokovými nástennými
maľbami. Výstupy budú použité v septembrovom
vydaní internetového magazínu Next Future.
N
a zasadnutí redakčnej rady sa už tradične
stretli zástupcovia slovenských
bánk a poisťovní a diskutovali o aktuálnych témach
a novinkách.
Zástupcovia poisťovní sa
okrem iného vyjadrili k výhodám a podmienkam poistenia
pre deti a mládež a predstavitelia bánk k účtom a produktom
určeným pre deti. Diskusia na
túto tému sa niesla v neformálnom duchu a členovia redakč-
48
NEXT FUTURE
nej rady sa podelili aj o vlastné
skúsenosti s poistením svojich
detí, ktoré už mnohokrát
pomohlo pri bežných detských
úrazoch, či pri iných udalostiach krytých poistením.
Ďalším blokom diskusie bolo
povolené prečerpanie na účte,
ku ktorému sa vyjadrovali
najmä zástupcovia bánk. Rozoberalo sa, komu je povolené
prečerpanie a do akej výšky,
akým spôsobom si banka
preveruje klientov. Taktiež
SEPTEMBER 2013
Augustová redakčná rada NEXT FUTURE . BANKY A POISŤOVNE
aké parametre zvažuje a aká
je pri tomto type úveru výška
úrokov, štatistiky splácania,
aj alternatívy pri dlhodobom
nesplácaní. Riešením pre klientov, u ktorých často dochádza
k prečerpaniu na účte, sú spotrebné úvery na čokoľvek. Tie
boli aj ďalšou témou augustovej redakčnej rady. Špecifikovali sa podmienky pre
získanie bezúčelových úverov
a konfrontovali sa ponuky
jednotlivých bánk.
Posledná diskusia bola venovaná poisteniu právnej ochrany,
ktoré slúži na ochranu a uplatnenie oprávnených záujmov
poisteného klienta alebo jeho
právnych zástupcov a úhradu
s tým spojených nákladov.
NEXT FUTURE
49
INVESTÍCIE . Čínske zóny voľného obchodu. Napnú ekonomike plachty?
50
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Čínske zóny voľného obchodu. Napnú ekonomike plachty? . INVESTÍCIE
Čínske zóny
voľného obchodu
Napnú ekonomike
plachty?
Autor: Marek Mittaš
Foto: www.stockfresh.com
Čína predstavuje baštu komunistickej ekonomiky,
no čoraz viac sa snaží držať krok s celým svetom.
Dôvodov je niekoľko. Od snahy uspokojiť rastúcu
strednú triedu, až po vytvorenie dobrého
podhubia pre rast jüanu. Prvými lastovičkami sa
stali zóny voľného obchodu.
NEXT FUTURE
51
INVESTÍCIE . Čínske zóny voľného obchodu. Napnú ekonomike plachty?
Letné mesiace v obchodnom duchu
Obdobie leta sa spája s uhorkovou sezónou, ale začiatkom
júla Čína už formálne schválila vytvorenie zóny voľného obchodu v Šanghaji. Hlavnou úlohou bude testovanie
konvertibility čínskeho jüanu.
Zóna zahrnie už dnes existujúce oblasti s voľným obchodom, kam doteraz patrili letisko
a námorný prístav. Ide o „biznis
centrum“ v plienkach, ktoré
by mohlo firmám poskytovať aj zaujímavé daňové výhody, hoci v tomto prípade išlo tak
trochu o hranie sa na šanghajskom piesočku. Zónou voľného obchodu vylobovali obchodníci, ktorí nechceli, aby ich časť
Číny prerástli centrá Hongkong
a Taiwan. Čínski predstavitelia však naznačili, že v nasledujúcich rokoch určite plánujú
zaviesť aj širšie finančné reformy a urýchliť proces zmeny
jüanu na plne konvertibilnú menu. Cieľom je podporiť jej používanie v medzinárodnom obchode. Túto
snahu však Radim Dohnal zo
Saxo Bank chápe ako sizyfovskú snahu zvyšku sveta donútiť Čínu k zmene postoja, ktorý
jej inak vyhovuje. Čínska mena
ale rozhodne neplánuje ustúpiť do úzadia. Preto vidí celkom
jasnú budúcnosť jüanu aj Radoslav Kasík, Portfolio Manager
Across Wealth Management,
o. c. p.,a . s.: „Predpokladám,
52
NEXT FUTURE
že sa postupne dočkáme jeho
uvoľnenia. Stále ale hovoríme
o rokoch. Skôr by som predpokladal pokračovanie jeho riadeného posilňovania pred spustením voľnej vymeniteľnosti. No
súčasné dianie v Číne a koniec
QE v USA spôsobia aj to, že
nebude potrebné ďalšie posilnenie, keďže z týchto skutočností
by v prípade otvoreného obchodovania meny vyplývalo skôr
oslabovanie meny.“ Testovanie
jüanu je však len jedna kapitola a pozitívum zón voľného
obchodu. Tie už navyše fungujú aj ako zaujímavé koridory
v oblasti tovarov.
dity, ktoré sú hlavným predmetom obchodných činností.
Otvorenie zón voľného obchodu určite bude napredovať
rýchlejšie ako by sa čakalo.
Tento krok vítajú aj ekonomickí experti. „Každé opatrenie, ktoré uvoľní obchod, zruší
Výhody na oboch stranách
O tom, že Čína by rada zosadila dolár z pozície lídra niet
pochybností. Kroky vedú
jasným smerom. V júli po dvoch
rokoch príprav uzavrela dohodu
o voľnom obchode so Švajčiarskom. Prax by mala začať platiť
od polovice budúceho roka.
Podľa odborníkov ide o obojstranne výhodnú dohodu. Čína je
pre samotné Švajčiarsko dôležitá
a po Európskej únii a USA je trojkou v obchode, ktorého objem za
rok 2012 dosiahol 20,41 miliardy
eur. To je už dôvod na vylepšenie spolupráce. Agentúra Bloomberg uviedla, že podľa odhadov
sa môžu napríklad colné tarify na
luxusné hodinky znížiť o 60 %,
a naopak, Švajčiarsko odstráni podobné colné poplatky na
čínsky textil a obuv. Teda komo-
SEPTEMBER 2013
Čínske zóny voľného obchodu. Napnú ekonomike plachty? . INVESTÍCIE
bariéry, zvýši konkurencieschopnosť sa skôr alebo
neskôr ukáže ako pozitívne pre každú ekonomiku,
a to aj ekonomiku s nepriamym dosahom. Pokiaľ by sme
napríklad do Európy nepustili internet, museli by európske firmy potvrdzovať objednávky a faktúry
faxom, kedy
by americké spoločnosti mali
výhody internetu, a to nielen
vo fáze administrácie obchodu. Solárne panely z Číny, lacný
textil z Ázie, francúzske vína,
diamanty z Afriky, pokiaľ by
sme tieto produkty nepustili do
sveta, svet by o mnohé prišiel
a krajina by zas prišla o exportné príjmy,“ vyjadril pozitíva
voľnosti Radim Dohnal.
„Len voľný trh oceňuje kvalitu, snahu a kreativitu. Vytvára
tlak na efektivitu. Je to pozitívne z každého hľadiska. Konkurencia ničí len slabších. Protekcionizmus ich necháva prežívať
a spôsobuje plytvanie a nižšiu
kvalitu. A nejde len o význam
z ekonomického hľadiska, ale
aj zo spoločenského hľadiska
a z pohľadu všetkých zdrojov,“
dodal Radoslav Kasík.
Ekonomika Číny potiahne
s jüanom
Čínska strana si chráni svoje
oceliarstvo, solárne technológie a ďalšie odvetvia. Európa
i USA sa bránia čínskym potravinám či textilu. Problémy sú
aj v automobilovom priemysle či zbrojárskom, kde má USA
i EÚ embargo na vývoz zbraní
do Číny. Ide o veľmi silné strategické odvetvia, kde si Radoslav Dohnal nevie predstaviť
nájdenie skorého kompromisu.
Rozhovory môžu stroskotať aj
na poli ľudských práv, ktorých
dodržiavanie predstavuje jednu
podmienku vyspelého sveta. Pre
tieto fakty Radoslav Kasík nie
je príliš veľký optimista, čo sa
rastu ekonomiky týka: „Neexistuje momentálne veľká pravdepodobnosť pozitívnych scenárov. Predpokladám, že Čína ešte
nejaký čas bude tolerovať nižší
rast ekonomiky. Tento boj si,
samozrejme, vypýta svoju daň
v podobe rastu. Čiže ten bude
ešte nižší ako aktuálny. Myslím
si, že ešte v zostávajúcich dvoch
kvartáloch tohto roka sa dostane pod 7 % a neskôr sa môžeme
dočkať aj nižšieho, pokiaľ neprinesie neželané dôsledky ako
nárast nezamestnanosti, defláciu a podobne.“ Netreba zabúdať, že z krajiny sa vďaka rastu
strednej triedy a miezd vytráca zahraničný kapitál a spoločnosti hľadajú lacnejšie alternatívy, ktorých je vo svete stále
dosť – dnes z toho ťaží Vietnam, Bangladéš, Pakistan, Thajsko a mnohé ďalšie.
Ekonomika Číny ale potrebuje silnú menu a jüan predstavuje teda nástroj, ako výrazne zvýšiť ekonomickú aktivitu na východe sveta. Krajina
je preto dnes opatrná v otváraní svojej obchodnej politiky svetu a pre prieniky a experimenty. Zachováva charakter
opatrného stúpania na pôdu
s divokými turbulenciami. Iba
čas ukáže, ako sa otváranie
svetu vyvinie, no pre liberalizáciu svetového obchodu to
bude určite zaujímavé.
NEXT FUTURE
53
Krátke správy
Vývoj minimálnej mzdy, priemyslu, zahraničného obchodu a maloobchodných tržieb
Aj toto leto prebiehajú vyjednávania ohľadom výšky minimálnej mzdy pre budúci rok. Príliš vysoké
nastavenie minimálnej mzdy môže priamo ohroziť pracovné pozície s nízkou pridanou hodnotou.
Výška minimálnej mzdy sa v krajinách EÚ, v ktorých sa tento inštitút uplatňuje, výrazne líši. Krajiny
s yššou nominálnou produktivitou práce majú zvyčajne aj vyššiu minimálnu mzdu a naopak. Slovensko má spomedzi krajín strednej a východnej Európy štvrtú najvyššiu minimálnu mzdu, ale druhú
najvyššiu produktivitu práce. Od januára tohto roka minimálna mzda vzrástla o 3,2 % (z 327,20 na
337,70 eur), rast produktivity práce sa v tomto roku odhaduje len na úrovni okolo 2 % (v prvom štvrťroku bol na úrovni 2,6 %). Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚSR) slovenský priemysel v júni
medziročne vzrástol o 2,7 % (vs. 2,6 % v máji). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol index
priemyselnej produkcie vyšší o 0,3 % (sezónne očistené – prepočet ŠÚSR). Zahraničný obchod zaznamenal mesačný prebytok v objeme 458 mil. eur. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak
opäť zvýraznil – z 6,4 % v máji na 6,5 % v júni. Maloobchodné tržby v júni klesli o -0,2 % (sezónne
očistené, prepočet UniCredit Bank na základe údajov Štatistického úradu SR), v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však ostávali stále vyššie o 0,9 % (1,8 % v máji).
Zdroj: UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s
Jedno pivo vás môže stáť desaťtisíce eur!
Sadnúť si za volant po pohári vína alebo piva sa skutočne neoplatí. Okrem rizika straty vodičského
oprávnenia vodičovi hrozí, že príde aj o svoj majetok. Ak totiž spôsobí dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, poisťovňa má právo vymáhať od neho škodu, ktorú zaplatila poškodeným z jeho
povinného zmluvného poistenia. A tá sa v prípade väčšej dopravnej nehody môže vyšplhať aj na
niekoľko desiatok tisíc eur. Navyše, postih za alkohol môže poisťovňa uplatniť aj v prípade havarijného poistenia. Allianz – Slovenská poisťovňa len v minulom roku krátila alebo zamietla poistné
plnenie v 112 prípadoch poistných udalostí v dôsledku alkoholu v krvi vodiča. Dobrou správou je,
že oproti minulým rokom tento počet prípadov klesá. V roku 2010 Allianz – Slovenská poisťovňa
evidovala 178 poistných udalostí z PZP alebo havarijného poistenia s postihom za alkohol, v roku
2011 ich bolo 156.
Zdroj: TS Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Financovanie vysokoškolského štúdia pôžičkou od banky
V júli 2013 spracovala agentúra 2muse prieskum o nákladoch vysokoškolákov pre VÚB banku. Bol
uskutočnený na reprezentatívnej vzorke 319 respondentov vo veku od 18 do 35 rokov. Štúdium na
vysokej škole stojí slovenského študenta v priemere 3 596 eur ročne. Jednou z možností financovania
štúdia je Flexipôžička pre študentov od VÚB banky. Vysokoškoláci si môžu požičať do výšky 5 000
eur na obdobie 1 až 6 rokov. Každý záujemca môže využiť zvýhodnenú úrokovú sadzbu 7,9 % p.a.
a aktívni študenti získajú úver o percento lacnejšie. „Zľavu dáme študentom, ktorí majú výborný
prospech, zapájajú sa do študentskej vedeckej odbornej činnosti alebo sú aktívnymi dobrovoľníkmi.
Okrem lepšej sadzby ušetria aj polovicu poplatku za poskytnutie úveru,“ hovorí Melinda Péková,
vedúca oddelenia úverov VÚB banky. Pôžička je bezúčelová a študenti majú nižšie mesačné splátky
ako pri klasickom spotrebnom úvere. Úver je štandardne zabezpečený solidárnym spoludlžníkom,
ktorým môžu byť rodičia či súrodenci.
Zdroj: TS VÚB
54
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Krátke správy
Slováci sa majú lepšie ako Česi, ale utrácať nechcú
Finančne sa má až štvrtina Slovákov lepšie ako v minulom roku. Z hľadiska financií sme výrazne
spokojnejší ako naši českí susedia, z ktorých zlepšenie súčasnej finančnej situácie v porovnaní s minulým rokom deklarovalo len 17 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu ING Životnej
poisťovne aj napriek tomu, že priemerný plat Slovákov bol v roku 2012 len 805 eur a Česi zarobili priemerne 984 eur. Na druhej strane pre oba národy platí, že peniazom prisudzuje výrazná
väčšina (79 % opýtaných v Česku a 74 % u nás) väčšiu dôležitosť ako pred niekoľkými rokmi. Až
61 % opýtaných Slovákov (v ČR je to 60 %) priznáva, že peniaze sú častým predmetom diskusií
v rodine a že si výdavky pravidelne kontrolujú. Takmer 80 % opýtaných sa vždy snaží nájsť
najvýhodnejšie ceny a viac ako polovica nakupuje radšej vo veľkom množstve, aby ušetrila. 54 %
respondentov je ochotných zľaviť z nárokov na kvalitu pri nižšej cene výrobku. Výskum ukázal,
že 23 % Slovákov si kúpi a vyskúša neoverený a neodporúčaný tovar, tzv. mačku vo vreci alias
teleshopping. Na českej strane je to o 10 % menej ľudí.
Zdroj: TS ING
Ekonomika eurozóny sa dostala z recesie, slovenská rástla mierne nad očakávania
Hrubý domáci produkt podľa údajov Štatistického úradu vzrástol v druhom štvrťroku o 0,9 %
medziročne. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom HDP vzrástol o 0,3 % (prepočet Štatistický úrad SR). Prebytok zahraničného obchodu sa posúval v Q2, najmä v apríli a máji, na nové
rekordné maximá. Investičná aktivita domácich podnikov pravdepodobne ostáva slabá a investície tak naďalej brzdili rast HDP. Eurozóna sa po 6 štvrťrokoch vymanila z recesie, keď zaznamenala medzikvartálny nárast o 0,3 % (medziročne ekonomika eurozóny stále klesala o -0,7 %).
Zamestnanosť v metodike ESA95 (domáci koncept) klesla v porovnaní s prvým štvrťrokom
o -0,4 % (sezónne očistené, prepočet Štatistický úrad SR), v porovnaní s rovnakým štvrťrokom
minulého roka o -1,3 % (-1,0 % v Q1). Spotrebiteľské ceny (podľa údajov Štatistického úradu
SR) v júli medzimesačne klesli o -0,1 %, v medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu opäť
mierne spomalila z 1,6 % na 1,5 %.
Zdroj: UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s
Bezkontaktné mobilné platby dostupné aj pre zákazníkov Orangeu
Zákazníci Orangeu môžu využívať bezkontaktné mobilné platby. Stačí, ak majú účet v Tatra
banke a používajú smartfón podporujúci bezkontaktnú technológiu NFC (Near Field Communication). Zákazník si aktivuje NFC SIM kartu a do mobilu nainštaluje bezplatnú aplikáciu Mobile
Pay. Vďaka nej sa telefón zmení na peňaženku a možno ho využívať na bezkontaktné platby.
Platby prostredníctvom mobilného telefónu prebiehajú pomocou platobnej karty Tatra banky
uloženej v kompatibilnej SIM karte, ktorá pomocou vhodného telefónu (podporujúceho technológiu NFC) umožňuje bezkontaktne zaplatiť na už existujúcich bezkontaktných platobných
termináloch. Tatra banka uviedla prvé bezkontaktné platby mobilným telefónom v máji roku
2012 pre telefóny s operačným systémom iOS, čím sa Slovensko stalo prvou krajinou v Európskej
únii umožňujúcou takýto typ platieb. Službu Bezkontaktné mobilné platbyTB si môžu aktivovať
všetci zákazníci Orangeu a Tatra banky.
Zdroj: TS RELATIONS CONSULTING, s.r.o.
NEXT FUTURE
55
LIFESTYLE . Internet náš každodenný
56
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Internet náš každodenný . LIFESTYLE
Internet
náš každodenný
Autor: Juraj Púchlo, Foto: Shutterstock
Prometeus dal ľuďom oheň. Timothy Berners-Lee internet.
Obaja zadarmo a bez tantiém. Skromný Angličan položil
základy niečoho, bez čoho si dnes nevieme predstaviť bežné
fungovanie pracovného a osobného života. Pamätáte si,
ako ste kedysi platili za letenky a uhrádzali účty za elektrinu?
Vedeli by ste ešte korektne vyplniť poštovú poukážku typu C?
Vojensko-vedecký projekt
Ako mnoho vynálezov pred internetom, aj on vznikol pôvodne
ako projekt ministerstva obrany
USA. Mnohí ho dodnes považujú spolu s počítačmi za hrozbu
pre štátnu bezpečnosť. Často sú
negatívne scenáre v tomto duchu
námetom pre filmovú tvorbu.
Spomeňme len Skynet z filmu
Terminátor alebo film Vojnové
hry (War Games), kde počítač
napojený prostredníctvom siete
na nukleárne zbrane spôsobí
takmer svetovú vojnu. Či bol, je
alebo bude internet hrozbou, zostáva otvorenou otázkou. Kauza
„Edward Snowden“ však ukazuje, že ak je to v niekoho záujme,
dokáže byť internet skvelým
zdrojom osobných údajov a slúžiť na sledovanie ľudí. Veľa záleží
na používateľoch, ako ľahkovážne či uvážlivo svoje údaje zverejnia. Oheň je tiež dobrý sluha,
ale zlý pán.
Podobné problémy ešte nemuseli riešiť v roku 1969, keď začali
vznikať prvé prepojené počítače,
prvé uzly, ktoré sa pretavili do
siete ARPANET. Vznikali prvé
decentralizované siete a prvé
protokoly, teda akési pravidlá
prenosu informácií. Posielali sa
prvé informácie, prvé e-maily.
Samozrejme, so sieťami sa experimentovalo aj v iných krajinách,
no internet tak, ako ho poznáme
dnes, sa vyvinul práve z ARPANETU v roku 1983. Ten neskôr
pohltil aj dovtedy samostatne
existujúce siete Usenet a Bitnet.
Internet rástol, len to bola stále
kopa pospájaných počítačov pre
vojenské a vedecké účely.
Európa predstihla Ameriku
Istý sympatický výskumník
v auguste roku 1991 zverejnil
svoj takpovediac bočný projekt
World Wide Web. To už mal
naprogramovaný jazyk HTML,
URL a nový protokol http. To,
čo znie tak záhadne, boli vlastne
prvé webové stránky, presnejšie
vôbec prvá stránka na svete. Venovaná bola organizácii CERN
vo Švajčiarsku a muž sa volal
Timothy Berners-Lee. Dnes je
profesorom na MIT a hrdým nositeľom titulu sir. Nápad sa ujal
a postupne vznikali – opäť len
na akademickej pôde, ďalšie
stránky. Až prehliadač stránok
Mosaic umožnil v roku 1994
zhliadnuť prvé stránky aj širšej
verejnosti. Dnes už používame
iné prehliadače – Internet Explorer, Firefox, Operu alebo Chrome.
Medzitým sa do internetu pripájali ďalšie a ďalšie siete, no a vďaka tomu, čo by sme mohli nazvať
„hurá systém“, internet rastie
a vyvíja sa. Nikto, žiadna zvrchovaná autorita, jeho rast nestráži.
Samotný Berners-Lee sa nikdy
nepokúsil získať autorské práva
na svoj dar ľudstvu a dodnes je
NEXT FUTURE
57
LIFESTYLE . Internet náš každodenný
ako predseda World Wide Web
Consortium (W3C) zástancom
otvorenosti, interaktivity a univerzálnosti internetu. Existuje
však firma, ktorá si povedala,
že do internetu vnesie poriadok
a obsiahne všetky informácie
na svete. Založili ju v roku 1998
Larry Page a Sergey Brin a volá
sa Google. Či sa jej to podarí,
to uvidíme.
Ako to bolo na Slovensku?
História sa opakuje a aj na Slovensko priniesla internet akademická sféra. V roku 1991 vznikol
Sanet s podporou rakúskeho
ministerstva školstva a prvé
linky Banská Bystrica-Praha,
neskôr v rámci Eunet aj spojenie
Bratislava-Viedeň. V roku 1993
58
NEXT FUTURE
už fungoval aj e-mail a dokonca
četovacia aplikácia IRC. Slováci
boli dobre pripravení na príchod
www, a tak už v roku 1994 Ústav
automatizácie a komunikácie
v Banskej Bystrici mal svoju webovú stránku. Obsahovala síce
len jeden nápis a nejaké odkazy
na servery, ale bola. V tom čase
vznikla aj vôbec prvá elektronická pošta Pobox.sk, ktorá funguje
dodnes pod krídlami Centrum
Holdings. Vychádzala z medzinárodne úspešného konceptu
Hotmail.com a aj ďalšie stránky
s doménou .sk sa snažili kopírovať už overené koncepty. Mnohé vďaka tomu a vďaka bubline
„dot.com“ zanikli. Bublina prehnaných očakávaní investorov
od komercionalizácie webových
stránok spľasla v roku 2000.
Dodnes však existujú domé­
noví špekulanti, ktorí skupujú
domény, aby ich so ziskom
predali veľkým firmám
a značkám.
Našťastie vznikali aj stránky
s dobrým a inovatívnym nápadom, ktoré boli a sú natoľko
užitočné, aby ich odkúpili väčšie
firmy. Dobrým príkladom sú
Referaty.sk, ktoré vtedy ešte
študent Michal Meško (dnes
spolumajiteľ Martinus.sk) predal
portálu Atlas.sk.
Internet a financie
Internet úplne pretvoril fungovanie ekonomiky. Vďaka
nemu sa narodili úspešné firmy
SEPTEMBER 2013
Internet náš každodenný . LIFESTYLE
a odvetvia. Mnohé pochoval. Tí,
ktorí jeho moc podcenili, dnes
už nie sú. Z ďalších zo dňa na
deň spravil multimilionárov.
Pritom často išlo o študentov
alebo tínedžerov. Mnohí už
dospeli a venujú sa projektom
mimo internet.
Internet významne ovplyvnil
finančný sektor a maloobchod.
Jeff Bezos založil v roku 1995
v malej garáži v Seattli obchod
s knihami Amazon. Dnes je
jedným z najbohatších ľudí na
svete, ktorý si dovolí kúpiť aj
veľavážené noviny Washington
Post. Tony Hsieh svoj internetový obchod s topánkami Zappos.
com predal v roku 2009 Amazonu za miliardu dolárov. Steve
Jobs uviedol na trh prehrávač
mp3 iPod a podnietil vznik
predaja hudby cez internet po
jednotlivých pesničkách. Vďaka iTunes sa položili viaceré
kamenné hudobniny, no Apple
zarobil milióny. Zakladateľ platobného systému PayPal, dnes
miliardár a otec piatich detí
Elon Musk, investuje do rýchlocestovania v potrubí (Hyperloop), výroby elektromobilov
(Tesla Motors) a komerčných
letov na Mars (SpaceX). Údajne bola podľa neho vytvorená
i postava výstredného boháča
vo filme Iron Man. PayPal je
dnes súčasťou internetovej burzy
eBay, kde kúpite takmer všetko.
Zakladateľ zľavového portálu
Groupon.com Andrew Mason
má v rukách podnik v hodnote
asi 5 miliárd dolárov. A mohli by
sme pokračovať.Bez internetu sa
dnes už nezaobídeme. Takmer
okamžite vieme nájsť to, čo nás
zaujíma, vieme sa prekliknúť
i na to, čo s tým súvisí. Vďaka
hypertextu získavame prehľad
o dianí vo svete, ba aj detailné
informácie o špecializovanej
problematike. Informácie si vieme nielen nájsť, ale i overiť, jednoduchšie získavame referencie.
Kedykoľvek môžeme zistiť aké
bude počasie kdekoľvek na svete, komunikujeme s priateľmi
v reálnom čase, platíme účty či
nakupujeme. Všade so sebou
nosíme zariadenia s nonstop
prístupom na internet.
Nie je to tak dávno, čo by nám
toto všetko pripadalo ako absolútne sci-fi.
NEXT FUTURE
59
Zviditeľníme vaše podnikanie: Uistite klienta o správnosti výberu vášho produktu
Zviditeľníme vaše podnikanie:
Uistite klienta o správnosti
výberu vášho produktu
Zdroj: IMAGEWELL, s. r. o.
S
te Nadnárodná finančná
spoločnosť, Poisťovňa, Banka,
či iná Finančná skupina? Nezáleží na tom, v čom podnikáte. Ale
na tom, ako podnikáte a hlavne
ako pôsobíte na ľudí.
Ako sa vraví „obal predáva“.
Práve váš pracovný priestor
je dôležitým miestom pre
vašu prezentáciu a ovplyvnenie názoru potenciálneho
klienta. Využite túto možnosť
a vytvorte si také pracovné
miesto (kanceláriu, pobočku, zasadačku), ktorým ubezpečíte svojho klienta o správnosti výberu práve vašej
spoločnosti.
S produktovými líniami od spol.
IMAGEWELL vykryjete všetky
60
NEXT FUTURE
chýbajúce mediálne, reklamné,
tlačové, ale aj produkčné služby,
promo komponenty s prehľadom
na jednom mieste:
ImagePROMO – prezentačné,
estetické systémy do obchodných
priestorov, prezentačných miestností, kancelárií. Plnia okrem
estetickej funkcie, aj funkciu
informačnú a oddeľovaciu – ako
paravan pre kancelárie, eventy, PR akcie, konferencie. Obľúbeným riešením sú napríklad
Roll-upy, Pop-upy.
ImageDESIGN – dizajnové riešenia podľa vašich predstáv (potlač
a inštalácia tapiet, textílií, obrazov, lámp a iných riešení).
ImagePRINT – veľkoformátová
digitálna tlač na obrovskú škálu
materiálov, až do šírky 5 m vcelku, alebo aj potlač doskových
materiálov do hrúbky 2,5 cm.
ImageWRAP – firemná reklama na kolesách, imidžové polepy
vozidiel.
ImagePOSTER – online print
shop. Vaše fotografie, grafiky
vytlačené napríklad na veľkoformátovom plátne.
ImageMEDIA – celoslovenská sieť strategicky umiestnených veľkoplošných, reklamných
médií: Bigboardy, 3D boardy,
City Cuby, LED bigboard a iných.
S riešeniami od ImageWellu
nemusíte hľadať viacerých dodávateľov, čím výrazne ušetríte
nielen čas, energiu ale i peniaze. ImageWell vás zviditeľní
a „potlačí“ k úspechu. Zabezpečí vaše riešenia od podlahy (podlahové samolepky
s protišmykovou úpravou), cez
steny (množstvo tapiet, textílií,
obrazov, plátien, dosiek, plagátov), stropy (lampy), ekologické riešenia až po potlač nábytku
a sklených tabúľ.
Jeden, spoľahlivý dodávateľ pre
všetko od tvorby grafiky, zadania
do tlače až po inštaláciu jednoducho a s prehľadom.
SEPTEMBER 2013
inzercia
u
h
c
e
p
s
ú
k
s
á
v
e
m
í
Potlač
všetky chýbajúce
te
je
ry
k
y
v
i
m
ia
n
lí
i
m
S našimi produktový
mnoho viac.
o
a
y
žb
u
sl
é
čn
k
u
d
ro
ponenty, p
tlačové, promo kom
ateľov,
v
á
d
o
d
ch
rý
ce
ia
v
ť
a
Nemusíte hľad
le i peniaze.
a
iu
rg
e
n
e
s,
ča
ý
n
n
drahoce
čím výrazne ušetríte
www.imagewell.eu
ImageWell s.r.o. | Betliarska 8/A | 851 07 Bratislava 5 | [email protected] | tel: +421 2 5564 5362
LIFESTYLE . Bankové rodiny a ich tajomstvá
Bankové
rodiny a ich
tajomstvá
Autor: Marek Mittaš, Foto: stockfresh.com
62
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Bankové rodiny a ich tajomstvá . LIFESTYLE
Stačí letmý pohľad na históriu či vývoj finančného sveta a nedá sa
prehliadnuť, že aj tu platí ono slávne tvrdenie, že rodina je základ. Bankové
rodiny sú neoddeliteľnou súčasťou financií, stmeľujúce politiku a peniaze. Od
čias, kedy boli banky žriedlom bohatých obchodníkov, sa zakladatelia snažili
udržať majetok pod rodinnými väzbami. Spojenectvo na báze peňazí je také
silné, že občas dokázalo aj podpásové udalosti dejín označiť nálepkou rodinné
tajomstvo. Hoci bola sila bankových rodín najintenzívnejšia v 18. – 19. storočí,
korene rodinných klanov prerastajú až do súčasnosti.
Ak chceme pochopiť systém
fungovania bankových rodín,
je potrebné oprieť sa o historické súvislosti, ktoré umožnili vznik bankového sektora.
Ten bol postavený na modeli, v ktorom bohatí kapitalisti a obchodníci veľmi rýchlo dokázali rozoznať štartujúce príležitosti rozvoja
ľudskej civilizácie. Od obchodu s konkrétnymi komoditami prešli na obchod s pôžitkami, investíciami a opciami,
ktoré prinášali zaručený zisk
bez ohľadu na cenu pšenice či
bohatosť úrody. Zakladatelia
bánk mali blízko k peniazom
a ešte bližšie k štátnym funkciám a predstaviteľom. Táto
kombinácia stimulovala ich
moc a bola základom rodinnej súdržnosti. Rodinkárstvo
tak nie je žiadna novinka, ale
prax odskúšaná rokmi. Keďže
korene moderných bankových
domov možno spájať s Talianskom, tu nájdeme aj jednu
z prvých najvplyvnejších
talianskych rodín. Bardiov-
ci vo Florencii už v 14. storočí začali utvárať rodokmeň
bankovej moci. Ich spoločnosť
Compagnia dei Bardi, spolu
s rodinou Peruzzi požičala značný majetok anglickému
kráľovi Eduardovi III., ktorý
však nakoniec financie nikdy
nevrátil. Na druhej strane sa
vytvorili väzby medzi politikou a peniazmi, ktoré boli
niekedy výhodnejšími investíciami ako úroky zo splátok.
Nemecká Baring family patrila
v 18. storočí k nemeckým priekopníkom, ktorí začali operovať aj za hranicami, konkrétne
v anglickom bankovom sekto-
re. S Anglickom sa spájajú aj
Cliffordovci, ktorí v 18. storočí
vďaka dostatočnému finančnému zázemiu začali vstupovať aj
do vládnych vrstiev v Holandsku. Každá vláda potrebovala peniaze, a tak mali bankové
rodiny dvere všade otvorené.
Často aj s červeným kobercom. Anglicko nebola jediná krajina, kde sa uchytili ich
vetvy. Členovia rodiny študovali na najlepších školách, a tak
nielen cestovali, riadili veľmi
ziskové podniky, ale rozširovali aj svoje finančné možnosti.
Táto rodina vlastnila plantáže,
priemyselné podniky a svoje
John D. Rockefeller, Foto:Public Domain
Moc, politika a peniaze
NEXT FUTURE
63
LIFESTYLE . Bankové rodiny a ich tajomstvá
rodiny. Z Nemecka za veľkú
mláku expandovali Rockefellerovci a najmä Rothschildovci, ktorí mali tiež nemecké
korene, ale svoju moc ukázali až za morom a začali písať
dejiny 19. storočia. Mnohí
tvrdia, že potomkovia týchto klanov majú stále v rukách
moc, ktorá hýbe nielen ekonomikou, ale aj súčasnými
dejinami.
Požehnaný rod?
Zázrak, šťastie, nadanie
a talent na peniaze? Asi všetko
dokopy sa podpísalo na vzniku bankárskej rodiny, ktorá
úspešne prerástla až do súčasnosti. Potomkovia nie sú len
nostalgickými fragmentmi
slávneho priezviska, ale stálymi držiteľmi moci a vplyvu.
Hovoríme o Rothschildovcoch. Výnimočnosť rodiny
nie je len v moci a kapitáli, ktorý zhromaždili, ale aj
v systéme ich politiky. Hoci
majú židovský pôvod, dostali sa do politiky a židmi zostali. To dostatočne preukázali,
keď sa konexiami aj financiami postarali o uznanie a vznik
štátu Izrael. Táto epizóda sa však odohrala dávno
po tom, ako zasadili prví
Rodina Rothschildovcov, Foto: Public Domain
peniaze mali aj v dánskych,
moskovských, anglických
a holandských finančných
domoch. Navyše ich šľachtický
pôvod predstavoval vstupnú
vizitku do najvyšších kruhov.
Ten získali síce vo vojne, ale
v niektorých prípadoch to boli
práve peniaze, ktoré vliali do
žíl rodín modrú krv. Mediciovci, Warburgovci, Gondiovci sa spájali s európskym
priestorom. Rozdelenie pozícií bolo prirodzené a rešpektované. Lenže v Amerike,
drsnom svete financií vyrástli najatraktívnejšie, ale aj
najkontroverznejšie bankové
64
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Bankové rodiny a ich tajomstvá . LIFESTYLE
nal, čo zaručilo, že hoci sa stal
členovia rodiny rodostrom
spisovateľom, nikdy nemal
klanu. Za otca Rothschildovprázdne vrecká. Aj vďaka
cov možno považovať Mayera Amschela narodeného pred týmto príbehom v podaní slávnych sa z Rothschilviac ako 260 rokmi. Šikovdovcov stala rodina s priam
nosti sa vyučil u otca, ktorý
éterickými vlastnosťami.
bol známym obchodníkom
Nechajme však bokom úvahy
so starými mincami. Hoci sa
mal stať rabínom, veľmi rých- a s čistým svedomím môžeme Rothschildovcom pripílo lásku k bohu vymenil za
sať skutočný zázrak v oblaslásku k peniazom. Vyučil sa
ti bankovníctva. Dlhodov bankovom dome Oppenbo ovládli obchod s vládnymi
heimer v Hannoveri a získal
mazanú prax bankára. Okrem dlhopismi a prišli s novinkou,
úslužnosti a vynaliezavosti bol vďaka ktorej urobili z dlhopiaj nesmierne šikovným otcom. sov medzinárodnú záležitosť.
Na začiatku bolo možné úroky
Jeho žena Gutele mu porodiz dlhopisov vybrať len v krajila mnoho detí a desať z nich
prežilo. Postupne začali rozu- ne pôvodu, ale Rothschildovmieť finančnému remeslu a ich ci zaviedli výber vo všetkých
svojich pobočkách v Euróvplyv prerastal do rôznych
pe. Ku kontaktom a inforsfér. Rôznorodosť potomstva
zaručila rodine široké portfó- máciám sa rodina dostávala
rozličným spôsobom a hovolio od bankových produktov
rí sa aj o špionážach či úplataž po textil, no najviac získali počas napoleonských vojen, kárstve, ale všetky informákde ako sa hovorí, hrali na obe cie dokázala zúročiť ako nik
iný. Rothschild Investment
strany. Prehrať tak nemohli
Trust momentálne vedie od
a mali blízko k víťazom, hoci
roku 1980 štvrtý barón Jacob
na porazených aspoň zarobiRothschild. Svoju sieť utkali
li. Za zásluhy dostali šľachpre celú Európu, a investičná
tický titul a stali sa súčasťou
banka Edmond de Rothschild
najvyššej spoločnosti. Zaklapôsobí aj na Slovensku. Aktidateľ rodu vštepoval svoje
vity Rothschildovcov sú stále
múdrosti nielen synom, ale aj
živé. Niektorí síce hovoria,
mnohým ďalším. Údajne tí,
že už nemajú taký vplyv ako
ktorí jeho rady prijali, netrekedysi, iní, že len nechcú byť
li nikdy biedu. Išlo o čary,
alebo praktické rady ako nará- takí nápadní.
bať s peniazmi? Henrich Heine
tvrdí, že raz na ceste zo synaSféra vplyvu sa občas ukáže
gógy mu Rothschild požehS peniazmi od Rothschil-
dovcov sa nepriamo spája aj
finančná dotácia na zvrhnutie cára, ktorú Lenin potreboval, aby mohol šíriť svoju
osvetu oslobodenia od imperialistov. Lenže práve západní „investori“ poskytovali politikom štedré dotácie a čakali
aj záruky. Jedným z posledných projektov bola aj politická podpora bankovej rodiny
Uzanovcov. Turecký klan patril
k mocným rodinám 20. storočia. Hlava rodiny Cem Uzan
bol spolu s ostatnými príslušníkmi uznaný zo sprenevery 6 miliárd dolárov vo vlastných bankách. Na vylákanie
peňazí použili zložitý počítačový program, ktorý však
nakoniec nebol nepriestrelný. Krátko po rozsudku v roku
2003 otec so synom zmizli.
Až o niekoľko rokov neskôr
sa ukázalo, že žijú vo Francúzsku, kde zostali dodnes, čo
im pomohlo vyhnúť sa stíhaniu v rodnej krajine. V marci
2013 bol Cem vzatý do väzby
na osemnásť rokov, no mnohé
obvinenia už boli premlčané. Vďaka dobrým kontaktom s tými najvyššími politickými predstaviteľmi sa tak
Uzanovci vyhli temným celám
a obedom vo väzenskej jedálni. Aj to dokladuje presvedčenie niektorých, že hoci bankové rodiny odišli z priamej
pozornosti médií do úzadia,
je to len preto, aby sa ešte viac
posilnila ich pozícia.
NEXT FUTURE
65
Spojenie pracovných povinností s relaxom
SPOJENIE
PRACOVNÝCH
POVINNOSTÍ
S RELAXOM
Zdroj a foto: Wellness Hotel Bystrá***
Nie vždy musia byť pracovné povinnosti len všedná a rutinná záležitosť.
Mítingy, niekoľkodňové semináre, školenia, pracovné stretnutia, to všetko
môžete absolvovať v kombinácii s regeneráciou celého tela a mysle.
Wellness Hotel Bystrá je pre takúto kombináciu ideálnym miestom.
Komorné prostredie 40-tich izieb v srdci Nízkych Tatier s priamym výhľadom
na Chopok, ktorý je počas celého roka, špeciálne však v zimných mesiacoch
pastvou pre oči. Čerstvý horský vzduch, krásna príroda národného parku,
ale tiež servis vo vysokom štandarde, čistota hotelových priestorov,
profesionálny a príjemný prístup personálu, to všetko sa ukrýva v troch
hviezdičkách hotela Bystrá.
66
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Spojenie pracovných povinností s relaxom
NEXT FUTURE
67
Spojenie pracovných povinností s relaxom
Na prvom mieste je vždy
klient...
V dnešnej uponáhľanej dobe,
v krajine s rozvíjajúcim sa cestovným ruchom, nájdete hotel
pomaly na každom kroku. Nie
každému hotelierovi sa však
podarí obstáť v nekompromisnom boji s konkurenciou a zaujať
čestné a pevné miesto. Ani nablýs­
kaný hotel vo vychytenom stredisku ešte nemusí byť zárukou
úspechu. Najdôležitejší je pocit.
Prvý dojem. Lepšie povedané, ľudský prístup. My, v hote-
68
NEXT FUTURE
li Bystrá kladieme veľký dôraz
na to, aby mal klient dobrý pocit
už od prvého kontaktu. Ako
vám zdvihnú telefón, odpíšu
na e-mail, ponúknu vám všetko čo potrebujete, alebo z nich
ponuku služieb musíte ťahať ako
z chlpatej deky? Prídete sa ubytovať, zaparkujete, recepčná je
prvý človek, ktorý vám napovie
niečo o hoteli. Usmeje sa na vás
a privíta vás s dobrou náladou?
Ponúkne vám čašník po dlhej
ceste kávičku, prípadne neskorý
obed, alebo si len zašomre popod
nos naučený pozdrav a na očný
kontakt už úplne zabudol? Na
tomto všetkom si dávame záležať,
aby sa hosť u nás cítil vítaný, aby
sa cítil pohodlne, musí vidieť, že
kvalitný servis je hotelovým štandardom a jeho peniaze boli dobre
investované, pretože u nás dostane naozaj to, čo očakáva.
Všetko pod jednou
strechou…
Vo Wellness Hoteli Bystrá na
vás čaká 40 komfortne zariadených priestranných izieb s minibarom, reštaurácia so zimnou
záhradou, kde si každé ráno
môžete vychutnať čerstvé raňajky, taktiež večere formou bufetu a gurmánske špeciality nášho
šéfkuchára nájdete v á la carte
menu. Sezónne ponuky letných
šalátov, husacích hodov, grilovačiek, či vianočných a veľkonočných špecialít pripravujeme na mieru v priebehu celého
roka. Pre biznis klientelu ponúkame bohaté kongres menu,
niekoľko druhov coffeebreakov
a rautov. Vonkajší teambuilding,
či večerný program prispôsobíme vašim požiadavkám. Súčasťou
hotela sú aj dve plne vybavené
konferenčné miestnosti s celkovou kapacitou 100 miest a pri
väčších podujatiach je na kongresové účely využívaná tiež zimná
záhrada, vďaka ktorej sa cítite ako v lone prírody a presklená stena pozdĺž celej miestnosti vám dobíja energiu počas celého dňa. Osobitnou kapitolou
SEPTEMBER 2013
Spojenie pracovných povinností s relaxom
a pýchou hotela je prístavba wellness centra, ktorá bola zrealizovaná v roku 2011. Všetko, čo potrebujete pre oddych, relax a načerpanie nových síl nájdete práve tu.
Dve časti, ktoré spolu tvoria jeden
harmonický celok, vodný a saunový svet, vám zabezpečia dostatočný komfort. Komplexná ponuka
doplnkových služieb ako napríklad masáží, patrí medzi obľúbené a hosťami veľmi vyhľadávané.
Okolitá príroda je už neodmysliteľnou súčasťou Wellness Hotela Bystrá. Nielen lákavý pohľad
z okna hotelových izieb, ale aj
rozvíjajúci sa región Horehronie
vám odhalí tie najkrajšie zákutia,
ktoré prostredie národného parku
Nízke Tatry a jeho okolie ukrýva.
správny výlet. V hoteli majú zelenú aj niekoľkodňové firemné akcie
s cieľom spoločného teambuildingu, kde sa marketing hotela postará o to, aby ste boli so všetkými službami nadmieru spokojní
a ušije vám program podľa vašich
predstáv.
Každým dňom sa treba posúvať ďalej
Udržať si svoj štandard znamená každý deň napredovať, zlepšovať kvalitu služieb a robiť servis na
ešte vyššej úrovni. Toho si je vedo-
mý celý kolektív hotela. Ak bol
hosť s pobytom spokojný, nabudúce musí byť ešte spokojnejší.
Pretože ak hotel stagnuje, nedáva svojim klientom motiváciu
prísť znovu a znovu. To platí pre
individuálnych hostí, ale tiež pre
náročnú biznis klientelu, pretože konkurencia je veľká. Filozofia hotela je veľmi jednoduchá:
„Zanechať v klientoch pozitívne
spomienky, neočakávanú spokojnosť a úsmev na tvári, aby každý
odchádzal s pocitom, že to je
miesto, na ktoré sa musí vrátiť.“
Keď sezóna nemá koniec
Veľkou výhodou Wellness Hotela
Bystrá je jeho využiteľnosť počas
celého roka. Nemusí to byť len
špičkové wellness centrum, kam
budú smerovať vaše kroky počas
pracovného, či súkromného pobytu na Bystrej. Vďaka Horehronie
Region Card je možné vybehnúť
na turistiku na Chopok, zahrať si
golf na Majstrovskom 18-jamkovom golfovom ihrisku, previezť sa
Horehronskou železničkou, ísť na
cyklotúru, zlyžovať južné a severné svahy Chopku, najväčšieho
lyžiarskeho strediska na Slovensku, spoznávať región a pritom
využívať množstvo zliav. V tomto
kraji sa nikdy nebudete nudiť
a príjemný hotelový personál vám
veľmi rád poradí a odporučí ten
NEXT FUTURE
69
Hviezda filmu Rivali
70
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Hviezda filmu Rivali
Hviezda filmu
Rivali
Zdroj a foto: TAG Heuer
TAG Heuer, ktorý bol v sedemdesiatych rokoch oficiálnou
časomierou Ferrari, sa spoločne s tvorcami filmu Rivali pokúsia
oživiť zlatý vek pretekov Formuly 1.
F
ilm “Rivali” (Rush) režiséra Rona Howarda s Chrisom Hemsworthom a Danielom
Brühlom v hlavných úlohách
nás vráti späť do roku 1976, kedy
vrcholil súboj dvoch brilantných
pretekárov a odvekých rivalov
Nikiho Laudy a Jamesa Hunta.
Historicky verne je v ňom
zmapované zákulisie Formuly 1
do najmenších detailov. Závodné
vozy, kostýmy, masky, aj kulisy –
všetko je prepracované s neuveriteľnou starostlivosťou. Od
slávneho pretekárskeho filmu
„Le Mans“ z roku 1970 so Steevom McQueenom sa už nikdy
v Hollywoode nepodarilo tak
autenticky zachytiť akciu, napätie, adrenalín aj luxus a elegan-
ciu tohto najrýchlejšieho zo všetkých športov.
Nie je prekvapením, že TAG
Heuer hral v oboch filmoch
kľúčovú úlohu.
V Le Mans hral McQueen
pretekára Michaela Delaneyho
v pretekárskom overale s erbom
Heuer na prsiach, na helme, a na
svojom závodnom voze. Keď mu
v oddelení rekvizít dali na výber
z niekoľkých modelov luxusných
športových hodiniek, vybral si
hranatý štvorcový chronograf
Heuer Monaco. Rovnaký nosil
aj jeho dobrý priateľ Jo Siffert,
vynikajúci švajčiarsky jazdec
sponzorovaný firmou Heuer.
Vo filme Rivali sa firemné farby
a logo Heuer objavujú na overale Nikiho Laudy (hrá ho Daniel
Brühl), jeho stajňového kolegu Claye Regazzoniho (Pierfrancesco Favino), a na oblečení všetkých členov pretekárskeho tímu Scuderia Ferrari. Presne
ako v roku 1976. Švajčiarska
hodinárska značka Heuer, svetová jednotka vo výrobe prestížnych športových chronografov, sa stala oficiálnou časomierou Ferrari už v roku 1971.
V sedemdesiatych rokoch
– zlatom veku Formuly 1, mal
každý pretekár Ferrari chronograf Heuer so svojím menom
a krvnou skupinou vyrytými na
zadnom viečku hodiniek.
NEXT FUTURE
71
Hviezda filmu Rivali
Firemné farby sa v Rivaloch
objavujú na pretekárskej trati
v Norimbergu behom Veľkej
ceny Nemecka, v Monze počas
VC Talianska, i na poslednom
závode sezóny na Fuji Speed­
way v Japonsku. TAG Heuer tiež
filmovej produkcii zapožičal
časomieru F1, ktorá sa v tej dobe
používala. Jack Heuer ju vtedy
vyvinul pre stajňu Ferrari. Bola
to prvá časomiera, ktorá merala s presnosťou 1/1 000 sekundy, a neskôr ju začali používať
takmer všetky tímy na pretekárskom okruhu.
A, samozrejme, šlo o hodinky…
ra je v súčasnosti osadené novým
strojčekom Calibre 1887). Oba
pôvodné historické kusy Silverstone a Carrera spoločne s pretekárskou časomierou TAG Heuer
sú teraz späť vo vitrínach múzea
„TAG Heuer’s 360° Museum“ vo
švajčiarskom hodinárskom centre
La-Chaux-des-Fonds.
Späť do roku 1976…
Heuer, rodinný podnik z mestečka
Saint Imier vo švajčiarskom pohorí Jura, aktívne podporuje Formulu 1 už sedem rokov. Výrobu časomiery pre palubné dosky závodných automobilov vtedy viedol Jack
Filmový Niki Lauda (Daniel
Brühl) v Rivaloch nosí hodinky
Heuer Silverstone, slávny model
sedemdesiatych rokov pomenovaný po Britskom závodnom okruhu. James Hunt (Chris
Hemsworth) nosí chronograf
z masívneho zlata Heuer Carrera. Jack Heuer ho vytvoril v roku
1963 a pomenoval podľa „Carrera Panamericana Mexico Road
Race“, najnáročnejších vytrvalostných cestných pretekov sveta.
Hodinky, ktoré sa stali súčasťou motoristickej športovej histórie, patria v hodinárskom svete
k najvyhľadávanejším zberateľským kúskom. Replika pôvodného modelu Silverstone bola vyrobená v roku 2010 v exkluzívnej
edícii a charakteristický dizajn
modelu Carrera tento rok oslavuje svoje 50. výročie (puzdro Carre-
72
NEXT FUTURE
Heuer, ktorý tento rok oslávil svoje
osemdesiatiny ako čestný predseda
TAG Heuer, a práve on nasmeroval ďalšie firemné aktivity smerom
k motoristickému športu.
V roku 1968 Jack Heuer podpísal partnerskú zmluvu s Jo Siffertem. Vtedy to bola prvá zmluva viazaná priamo na konkrétnu osobu, nie na športovú značku
alebo tím. V nasledujúcom roku
Heuer uviedol na trh legendárny strojček Calibre 11, prvý automatický chronograf na svete,
v slávnom puzdre Monaco, ktorý
si obľúbilo mnoho automobilových pretekárov na čele so Stevom
McQueenom. O dva roky neskôr
urobil Jack ponuku Enzovi Ferrari a jeho tímu Scuderia. V autobiografii vydanej v auguste 2013
Jack spomína: „Rozhodol som sa
navštíviť Ferrari 7. apríla 1971.
V továrni v Maranelle sme stretli
Piera Lardi-Ferrari a ponúkli mu
vybavenie pre vozy Ferrari pokiaľ
bude súhlasiť s umiestnením nášho
červeného loga Heuer na ich všetky pretekárske autá F1 vpredu pod
čelné sklo. Na mieste sme zostavili zmluvu a s Enzom Ferrari ju
podpísali jeho značkovým perom
s fialovým atramentom.“
Heuer a technici jeho časomiery sa zúčastnili všetkých pretekov zobrazených vo filme Rivali.
Nehoda i heroický návrat Nikiho Laudy sa im živo zapísal do
pamäti. Jean Campiche, vtedajší
oficiálny časomerač firmy Heuer
pre tím Scuderia Ferrari, to
popisuje takto: „Mojou úlohou
bolo merať časy počas tréningu, kvalifikácie aj pretekov, a to
nielen časy dvoch vozov Ferrari,
ale aj všetkých ostatných vozov
na trati. Ten deň, keď sa Niki
Lauda v Monze roku 1976 vrátil
späť do svojho vozu, si pamätám
veľmi dobre. Cez obväzy mal
natiahnutú kuklu. Po pretekoch
si ju dal dole a bolo vidieť, že má
SEPTEMBER 2013
Hviezda filmu Rivali
hlavu pokrytú krvou. Všetci na
trati sme veľmi silne pocítili jeho
vôľu bez hraníc.“
Po fatálnej havárii, ktorá stála
život Jo Sifferta v roku 1971, a po
nehode Nikiho Laudy v Norimbergu v roku 1976, si Jack Heuer
položil otázku: „Naozaj si nie som
istý: je pre našu spoločnosť etické sponzorovať osobnosti spojené s tak nebezpečným športom? Tá tragédia (smrť Jo Sifferta)
ma primäla k nastaveniu pravidiel pre účinkovanie pretekárskych jazdcov v našich reklamných kampaniach. Rozhodol som
sa nestavať reklamné kampane na
jednotlivých jazdcoch, ale radšej
na pretekárskych automobiloch.“
nadviazané partnerstvo s tímom
F1 McLaren. Pokiaľ ide o sponzorstvo a dlhodobú podporu nielen
motoristického športu, TAG Heuer
je medzi hodinárskymi firmami bezkonkurenčným rekordmanom. Okrem priamej podpory
tímov F1 bol tiež časomierou Indy
Umiestnenie veľkého loga Heuer
na kokpit áut Ferrari F1 bolo
prvým krokom globalizácie značky Heuer. Táto globalizácia nabrala na rýchlosti hlavne po tom, čo
v sedemdesiatych rokoch prenikli preteky F1 na televízne obrazovky. Z firmy Heuer sa v roku 1985
stala firma TAG Heuer, tá v roku
1999 vstúpila do finančnej skupiny LVMH. V roku 1985 bolo
500 a partnerom veľkých šampiónov F1, akými sú: Ayrton Senna,
Alain Prost, David Coulthard,
Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, súčasní jazdci
stajne Vodafone McLaren Mercedes Jenson Button a Sergio Perez,
a tiež švajčiarsko -francúzsky
jazdec F1 Romain Grosjean.
NEXT FUTURE
73
auto-moto . Štvrté preteky série FIA GT Series sa konali na okruhu Slovakia Ring
Štvrté preteky série FIA GT
Series sa konali na okruhu
Slovakia Ring
Autor: Alica Balaščíková, Foto: autor
Počas víkendu 17. – 18. augusta 2013 sa konali obľúbené preteky FIA GT
Series v rámci MATADOR GT RACING WEEKEND na okruhu Slovakia Ring
pri Orechovej Potôni. Bolo to v poradí štvrté podujatie série po okruhoch
Nogaro vo Francúzsku, Zolder v Belgicku a Zandvoort v Holandsku.
74
NEXT FUTURE
SEPTEMBER 2013
Štvrté preteky série FIA GT Series sa konali na okruhu Slovakia Ring . auto-moto
Š
ampionát sa začal sobotňajšou kvalifikáciou.
Prvú priečku si vybojoval Team WRT s posádkou
Niki Mayr-Melnhof z Rakúska
a Nemec René Rast s vozidlom
Audi R8 LMS. Náš najúspešnejší okruhový jazdec, ktorý zvíťazil na okruhu v Belgicku, Štefan
Rosina, sa aj vďaka viacerým
udeleným penalizáciám súperov s vozidlom Lamborghini
Gallardo LP560-4 kvalifikoval
na druhú pozíciu.
Tím Sébastien Loeb Racing
si vybojoval 1. miesto na
štarte
„Je to pekná trať, nie je jednoduchá,“ povedal o Slovakia Ringu Sébastien Loeb na
sobotňajšej tlačovej konferencii
Jedným z najväčších favoritov
a dodal, že trať má veľa dlhých,
pretekov bol Francúz Sébastien
Loeb, deväťnásobný majster sveta zaujímavých zákrut a veľmi sa
mu páči.
v rely. S Portugalcom Alvarom
V nedeľu ráno sa konali kvaliParentem s vozidlom McLaren
fikačné preteky s výmenou
MP4-12C z tímu Sébastien Loeb
Racing získali v klasifikácii tretie jazdcov, kde sa Alvaro Parente hneď na začiatku pretemiesto, ale kvôli penalizácii za
kov posunul z 8. na 2. miesto
nesplnenie časového limitu pri
a neskôr Sébastien Loeb na
výjazde z boxov v Superpole sa
1. miesto. Druhé miesto na
posunuli na ôsme miesto.
NEXT FUTURE
75
auto-moto . Štvrté preteky série FIA GT Series sa konali na okruhu Slovakia Ring
štarte si vybojoval tím Belgian
Audi Club Team WRT s posádkou Francúz Stéphane Ortelli a Belgičan Laurens Vanthoor s Audi R8 LMS. Peter Kox
z tímu, v ktorom je so Štefanom
Rosinom Lamborghini Blanc­
pain Reiter, štartoval po nedeľnej kvalifikácii z 3. miesta.
Kolízia favoritov pretekov
v prvom kole
V nedeľu o 14.15 hod. sa začali 60-minútové hlavné prete-
ky. Hneď prvé kolo bolo dramatické. Sébastien Loeb narazil do
Lamborghini Petra Koxa a ten
do Mercedesu SLS AMG GT3
Alona Daya z tímu HTP Gravity Charouz. Loeb musel horiaci McLaren s defektom na ľavom
prednom kolese odstaviť. Kox
ešte došiel po prvom kole do
boxov, no ďalej už pokračovať
nemohol. Hlavný favorit slovenských fanúšikov Štefan Rosina sa
76
NEXT FUTURE
Bohatý sprievodný program
na Slovakia Ringu
teda na trať ani nedostal, čo bolo
veľkým sklamaním pretekov.
K víťazstvu sa po mnohých
zvratoch prebojovali Švéd
Andreas Simonsen a Rus Sergej
Afanasiev z tímu HTP Gravity Charouz s Mercedesom SLS
AMG GT3. Na druhom mieste sa umiestnil Team WRT Niki
Mayr-Melnhof a René Rast.
Tretie miesto obsadili Stéphane
Ortelli a Laurens Vanthoor.
Okrem pretekov bol pre vyše
20 000 návštevníkov Slovakia Ringu pripravený aj bohatý
sprievodný program. Fanúšikovia mohli získať podpis pretekárov počas nedeľnej autogramiády. Boli pre nich pripravené vyhliadkové lety vrtuľníkom
Robinson či Driving Academy, kde prebiehala prezentácia
jázd zručnosti v Centre bezpečnej jazdy a na Off-road polygóne
vozidlami Ford. Na svoje si prišli
aj deti vďaka detskej kartingovej
dráhe a detskému dopravnému
ihrisku. V piatok a sobotu bolo
po deviatej hodine večer pripravené autokino. Pocity pretekárov
na trati si mnohí vyskúšali na
vlastnej koži pri adrenalínových
jazdách na pretekárskych špeciá­
loch. Vo Fun zóne si milovníci
motorizmu mohli prezrieť výstavu vojenskej techniky, vyskúšať
simulátor prevrátenia vozidla či
race simulátor.
SEPTEMBER 2013
www.adac.de/motorsport
inzercia
Staršie čísla nájdete na adrese
FUTURE
NEXT
MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
JANUÁR/FEBRUÁR 2013
JUDr. MARTIN KATRIAK
NAJDÔLEŽITEJŠIA JE DISCIPLÍNA str. 10
> ZHODNOTENIE ROKA 2012 str. 16
> ZMENIŤ BANKU NIE JE ŽIADNA VEDA str. 28
> HYPOTÉKY BUDÚ LACNEJŠIE, NO MENEJ DOSTUPNÉ str. 30
>
BUON GIORNO, CALABRIA! str. 36
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
FUTURE
MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
MÁJ 2013
FINANČNÁ
GRAMOTNOSŤ
NA SLOVENSKU
str. 20
NAŠI „DRAHÍ“
HOKEJISTI
str. 28
CYPRUS:
DAŇOVÝ RAJ
SKONČIL AKO
ČIERNA DIERA!
FUTURE
MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
JÚN 2013
OD FEBRUÁRA 2014
SA MENIA BANKOVÉ
POPLATKY V EURÓPE
I U NÁS str. 28
ČO STE O KARTÁCH
URČITE NEVEDELI
SLOVENSKÉ BANKY
V ZÁPASE O VIP KLIENTOV:
NEMOŽNÉ NEEXISTUJE!
VITAJTE VO SVETE
BEZ PEŇAZÍ
str. 42
HUMOR V REKLAME?
ÁNO, ALE S MIEROU
HEDŽOVÉ FONDY
ALCHÝMIA NA FINANČNÝCH
TRHOCH str. 46
GOLF NA
SLOVENSKU
JÚL – AUGUST 2013
str. 22
str. 24
str. 42
FUTURE
MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
str. 32
F. SCOTT FITZGERALD A JEHO
DEKADENTNÝ SVET...
str. 62
TATIANA ONDREJKOVÁ
NA PODNIKANIE MUSÍTE
MAŤ GURÁŽ
str. 12
str. 52
MICHAL KRÁL
ONLINE PROJEKTOM CHÝBA ŠPIČKOVÁ
STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV
str. 12
ZDENKO HOSCHEK
NAŠA HODNOTA JE V ĽUĎOCH 
V ZAMESTNANCOCH A ZÁKAZNÍKOCH
str. 12
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
www.nextfuture.sk/archiv/
Download

Jana Ondrejka