Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Kontakt u zamestn.
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
Mgr. Czina Marián mobil: dohodou Nižšie stredné
0908080070, e-mail:
odborné vzdelanie,
[email protected]
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie
Administratívna
pracovná sila (1)
TCM s.r.o.
Damjanichova 3,
Komárno, 94501
Administratívny
pracovník - Finančný
poradca (30)
Attila Bottyán tel.: 0917/809836,
VISION M.R.Štefánika
11, Komárno, 94501
Elektrikár (1)
MINOR Plus, s.r.o.
Lipový rad 1362,
Marcelová, 94632
ING Životná poisťovňa,
a.s. Františkánov 6/,
Komárno, 94501
Ján Kianek tel.:
+421918629040, e-mail:
[email protected]
Mgr. Igor Bukovič tel.:
0905249345,
Proact People
Slovensko, s.r.o.
Hadovská 5, Komárno,
94501
Ing. Katarína Kissová tel.:
+421907712161, fax:
+421357602878, e-mail:
[email protected]
Finančný agent (4)
IT Technik (1)
dohodou Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie
dohodou Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Úplné stredné
odborné vzdelanie,
Úplné stredné
všeobecné vzdelanie
dohodou Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum nástupu: 01.04.2015 administratívne
práce, komunikácia s klientmi cez e-mail a
cez telefón v slovenskom a maďarskom
jazyku, prekladanie/tlmočenie zo SJ do MJ a
opačne. § 51/a - podmienka vek do 25 rokov
+ v evidencii UoZ min. 3 mesiace alebo do 29
rokov + v evidencii UoZ min. 6 mesiacov ako
prvé pravidelne platené zamestnanie
Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky
alebo zaslaním životopisu na e-mail:
[email protected]
Dátum nástupu: ihneď Administratíva, práca
s klientmi, vyplňovanie a archivácia zmlúv.
Najprv telefonický kontakt - dohodnúť
termín a miesto stretnutia. Na pohovor sa
dostavte so životopisom.
aspoň 1 Dátum nástupu: 01.03.2015 Výroba
rok
rozvádzacích skríň, oprava elektrických častí
strojov.
Dátum nástupu: ihneď Finančný agent bezplatné školenie, oslovavanie klientov,
finančná analýza klientov. Uzatváranie zmlúv
- životné poistenie, druhý a tretí pilier,
podielové fondy. Výhodou vodičský preukaz
skupiny B.
Dátum nástupu: ihneď
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Klampiar (1)
Kuchár (1)
Kuchár/ka (1)
INTERNATIONAL
TEAM s.r.o.(I.
Madácha 6/43,
Komárno 1, 94501
WIN Komárno Baštová
2809/59, Komárno,
94501
Kontakt u zamestn.
Rácz Béla - konateľ,
mobil: 0915771208
Lívia Adamek tel.:
0905892574
Zdenka Vöröšová Zdenka Vöröšová mobil:
VADMACSKA,Ďaťelin 0905560598
ová 9055, Iža, 94639
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Základné vzdelanie,
Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum nástupu: 01.03.2015 najprv kontakt
cez telefón - dohodnúť termín stretnutia
aspoň 1 Dátum nástupu: ihneď Kuchár - príprava
rok
jedál. Hlásiť sa u zamestnávateľa
individuálnou formou.
Dátum nástupu: ihneď príprava jedál, práca
v kuchyni (Reštaurácia Fehér Ló Iža) najprv
kontakt cez telefón 0905560598 - dohodnúť
termín stretnutia
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Kontakt u zamestn.
Mzdový účtovník /
personalista (1)
Prosocia s.r.o.(Árpáda Mgr. Štefan Labaš,tel.:
Fesztyho 23,
+421911609836, e-mail:
Hurbanovo, 94701
[email protected]
Mäsiar, údenár (4)
DANUBIUS spol. s r. o. Ing. Belan Imrich, tel.:
Hadovská 19,
035/7740686
Komárno, 94501
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
dohodou Stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie druhého
stupňa
dohodou Stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
aspoň 2 Dátum nástupu: ihneď - Komplexné vedenie
roky a spracovanie podvojného účtovníctva a
mzdovej agendy v súlade s platnou
legislatívou, - všeobecná ekonomická a
účtovná činnosť, inventarizácia záväzkov,
pohľadávok, majetku, - príprava mesačných
výkazov, hlásení, spolupráca so zdravotnými
poisťovňami a daňovými orgánmi štátnej
správy, - vypracovávanie výkazov do
poisťovní, daňových priznaní vypracovávanie analýz a správ podľa
požiadaviek vedenia spoločnosti, zodpovednosť za mesačné a ročné závierkové
práce. - spracovanie a vedenie komplexnej
mzdovej agendy. - spracovávanie ELDP,
archivovanie dokladov, evidencia a
aktualizácia mzdových listov. komunikovanie a príprava dokumentov,
výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné
poisťovne, DDP. - sledovanie legislatívnych
zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti. pripravovanie mesačných mzdových
uzávierok a reportov. - spracovávanie a
kontrola dochádzky. - evidovanie a
spracovávanie zrážok zo mzdy (stravné
lístky, zálohy na mzdy, bezúročné pôžičky,
vyúčtovania, exekúcie a pod.).
Dátum nástupu: ihneď Mäsiar - výroba
mäsových výrobkov, údenie, solenie. Hlásiť
sa u zamestnávateľa osobne v mieste sídla
alebo telefonicky
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Obchodný poradca Komárno (3)
KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group
Tržničné nám. 3,
Komárno, 94501
Obchodný
G.I.M.P., s.r.o.
reprezentant/zástupca Komárňanská 70,
(4)
Hurbanovo, 94701
Kontakt u zamestn.
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
Mgr. Veronika Ludviková dohodou Stredné odborné
tel.: +421257299413, evzdelanie
mail: [email protected]
Mário Geleta tel.:
+421948306403, e-mail:
[email protected]
dohodou Základné vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
aspoň 2 Dátum nástupu: ihneď Aktívne vyhľadávanie
roky klientov a následná starostlivosť o nich
Konzultácie a analýza potrieb klienta s
nájdením vhodného riešenia pri výbere
poistného produktu Poistné poradenstvo a
vypracovávanie návrhov na poistenie
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv
životného a neživotného poistenia v
príslušnom regióne obchodného miesta
Poskytovanie kvalitného servisu klientom
Starostlivosť o zverené klientske portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných
bankových produktov
aspoň 3 Dátum nástupu: ihneď Príjmeme
mesiace obchodných zástupcov do našej firmy. Náplň
práce je aktívna osobná/telefonická
komunikácia s firemnými klientami. Predaj
príslušenstva na mobilné telefony v prípade
aj roznášanie objednaného tovaru. Práca v
kancelárií zahŕňa komplexnú starostlivosť o
pridelených klientov. Práca v teréne – osobné
stretnutie s firemným klientom s cieľom
uzatvorenia obchodu. Podmienkou je
vodičský preukaz typu B a výborné
komunikačné schopnosti. Životopis posielajte
na [email protected] do 27.2.2015. Bližšie
informácie na osobnom pohovore.
www.facebook.com/gimpsro1 G.I.M.P., s.r.o.
– Hurbanovo
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Obchodný zástupca (2) Creacom s.r.o.
Komenského 22,
Komárno, 94501
Obchodný zástupca (2) SOLID Nesvady, s.r.o.
Novozámocká 1,
Nesvady, 94651
Kontakt u zamestn.
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
Martina Hubschová tel.:
za mesiac Stredné odborné
+421948668745, e-mail:
(200 - vzdelanie, Úplné
[email protected]
1000)
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie
Pavol Kovac tel.:
za mesiac Nižšie stredné
(500 - odborné vzdelanie,
+421357690110, e-mail:
[email protected]
1777)
Vyššie odborné
vzdelanie
Ing. Attila Balogh tel.:
dohodou Základné vzdelanie,
0905/916218,
Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
Opatrovateľ (2)
RICCIO, n.o. Patince
350, Patince, 94639
Operátor výroby lakovňa (5)
ADECCO Slovakia, s. Ing. Melinda Lakosová
za mesiac Nižšie stredné
r. o. Športová 21, Veľké tel.: +421902943684, e(600 - 810) odborné vzdelanie
Kosihy, 94621
mail:
[email protected]
com
Pracovník opravy a
údržby mestských
komunikácií (2)
PRAGOKOM spol. s
Alžbeta Szombathova tel.:
r.o. Vnútorná okružná +421907938502, e-mail:
53, Komárno, 94501
[email protected]
m
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum nástupu: 16.03.2015 Získavanie
nových zákazníkov pre nami ponúkané
služby.
aspoň 6 Dátum nástupu: ihneď Kontakt so
mesiacov zakaznikom, objednavky, fakturacia, sklad,
doprava, marketing,
Dátum nástupu: ihneď Opatrovateľská
služba, starostlivosť o dôchodcov, pomoc inej
fyzickej osobe. Podmienka: opatrovateľský
kurz v rozsahu min. 220 hodín. Najprv
telefonický kontakt - dohodnúť termín a
miesto stretnutia. Kontakt: 0905/916218.
Dátum nástupu: ihneď - Výroba
neizolovaných a izolovaných vodičov pri
využívaní technológií ťahania - lakovňa, počas chodu stroja vykonávanie
nasledujúcich operácii: hľadanie pásky,
vyplnenie dokumentácie, príprava zvitkov,
príprava cievok, etikiet, pomoc pri iných
strojoch, upratovanie pracoviska.
aspoň 2 Dátum nástupu: ihneď Vodič s vodičským
roky preukazom B,C, oprava a údržba mestských
komunikácií.
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Kontakt u zamestn.
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
Pracovník reklamného Peter Barilla - PEAnna Hvilová tel.:
dohodou Stredné odborné
oddelenia (Komárno) PLAST PACKAGING , +421948475275, e-mail:
vzdelanie, Úplné
(1)
Komárno, 94501
[email protected]é odborné
plast.eu
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie
Pracovník/čka cien a TESCO STORES SR, e-mail: 21056paf@sk.tesco- dohodou Nižšie stredné
marketingu (1)
a.s. Komárno ,
europe.com
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
Komárno, 94501
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie
Predajca služieb (1)
Ondrej Šeben - ŠEKO Lýdia Šebenová tel.:
dohodou Stredné odborné
SHOP Mederčská 4,
+421905499448, e-mail:
vzdelanie, Úplné
Komárno, 94501
[email protected]
stredné všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie druhého
stupňa
Požad.
prax
Popis miesta
bez
Dátum nástupu: ihneď Odovzdávanie
požiadav podkladov obchodom. Posielanie kontaktov
ky na obchodnému zástupcovi.
odbornú
prax
Dátum nástupu: ihneď Tlačiť regálové
etikety a POS materiály, kontrolovať ich
riadne umiestnenie na predajnej ploche,
koordinovať riešenie problémov pri prenose
dát, práca na pokladni, práca počas nočnej
zmeny Poslať životopis s telefónnym číslom
na e-mail, zamestnávateľ kontaktuje
vybraných uchádzačov.
bez
Dátum nástupu: 01.04.2015 Práca v
požiadav značkovej predajni, predaj služieb
ky na ponúkaných spoločnosťou Orange Slovensko
odbornú a.s. , mobilného príslušenstva , aktívna
prax prezentácia a ponuka komplexného portfólia
spoločnosti, poskytovanie poradenstva
ohľadom služieb a produktov spoločnosti ,
telefonické dohodovanie stretnutí na
predajcom mieste, zodpovedne plnenie
individuálnych povinnosti spojených s
chodom a prevádzkou predajného miesta.
Proaktívne predaj príslušenstva a mobilných
telefónov. Prenášanie inovatívnych riešení na
zvýšenie úspešnosti predaja. Pravidelne
sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych
ukazovateľov.
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Predavač mäsových
výrobkov (Komárno)
(1)
CBA Slovakia, a.s.
Eötvösa 64, Komárno,
94501
Predavač
potravinárskeho
tovaru (1)
Zsolt Czuczor - Denix
Svätojánska 8,
Komárno, 94501
Predavačka (1)
Kontakt u zamestn.
Alžbeta Hosszúsová tel.:
+421910961929, fax:
0474511174, e-mail:
[email protected]
ia.sk
Zsolt Czuczor, mobil:
0907408505, e-mail:
[email protected]
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
dohodou Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie
SPINNER sport, s.r.o.
Bratislavská cesta 4018,
Komárno, 94501
Programátor a obsluha MOPED-Slovakia,
CNC stroja (1)
s.r.o. Priemyselný areál
1, Kolárovo, 94603
Bc. Táňa Zalúbelová (tel.:
+421911349020, e-mail:
[email protected]
Ing. Štefan Mančík tel.:
dohodou Stredné odborné
+421905894482, fax:
vzdelanie
+421357771527, e-mail:
[email protected]
Servisný technik (1)
Mário Geleta tel.:
+421948306403, e-mail:
[email protected]
G.I.M.P., s.r.o.
Komárňanská 70,
Hurbanovo, 94701
dohodou Úplné stredné
odborné vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
aspoň 1 Dátum nástupu: ihneď • Práca s nárezovým
rok
strojom. • Kontrola doby spotreby na tovare.
• Kontrola správnosti cenoviek. •
Starostlivosť o zákazníka. • Ochrana
majetkových hodnôt.
Dátum nástupu: ihneď predaj potravín,
práca s pokladňou, práca s peniazmi,
vykladanie tovaru Najprv kontakt cez telefón
- dohodnúť termín stretnutia. Na pohovor
zobrať so sebou životopis s fotografiou
aspoň 3 Dátum nástupu: ihneď • Priamy predaj
mesiace spotrebiteľom, • práca na pokladni.
aspoň 1 Dátum nástupu: ihneď obsluha CNC strojov
rok
Dátum nástupu: ihneď Spravovanie
servisných a inštalačných prác na
internetovej sieti G.I.M.P.-net. Životopis
posielajte na [email protected] do
27.2.2015. Bližšie informácie na osobnom
pohovore. www.facebook.com/gimpsro1
G.I.M.P., s.r.o. – Hurbanovo
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Servisný technik pre
Start People s.r.o.
poľnohospodárske
Hlavná 504, Bajč,
stroje okres Komárno 94654
(1)
Kontakt u zamestn.
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
PhDr. Vlasta Sekuciová
dohodou Nižšie stredné
tel.: +421902934047, eodborné vzdelanie,
mail:
Stredné odborné
[email protected]
vzdelanie
Skladník (3)
Tibor Paulis Tibor Paulis , mobil:
ZÁHRADKÁRSKE
0905439608
SLUŽBY Lipový rad
48/A, Marcelová, 94632
Skladník - vodič (2)
Tibor Paulis Tibor Paulis , mobil:
0905439608
ZÁHRADKÁRSKE
SLUŽBY Lipový rad
48/A, Marcelová, 94632
Stolár (2)
FAGUS, spol. s r.o.
Roľníckej školy 1519,
Komárno, 94501
Ing. Andrea Némethová
tel.: 035/7730766, mobil:
0905912704, e-mail:
[email protected]
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
aspoň 2 Dátum nástupu: ihneď - Oprava
roky poľnohospodárskych strojov Claas a
Vaderstad. - Oprava a údržba mechanických
celkov - motory, prevodovky, remeňové a
reťazové pohony, rezacie a brúsiace nástroje,
mlátiace a čistiace nástroje, opotrebiteľné
diely. - Oprava a údržba hydraulického
systému a elektriky. - Diagnostika eletroniky.
Dátum nástupu: ihneď Príjem a výdaj
tovaru, manipulácia s NZV a VZV, balenie a
príprava tovaru, vedenie evidencie o pohybe
tovaru. Najprv kontakt telefonicky.
Dátum nástupu: ihneď príjem a výdaj
tovaru, manipulácia s NZV a VZV, balenie a
príprava tovaru, vedenie evidencie o pohybe
tovaru, dodanie tovaru zákazníkovi, rozvoz
Najprv kontakt cez telefón dohodnúť miesto
a termín.
Dátum nástupu: ihneď stolárske práce
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Sústružník (1)
Telefonický operátor
(8)
INTERNATIONAL
TEAM s.r.o. I.
Madácha 6/43,
Komárno 1, 94501
Mega Mobil Servis
s.r.o. Nádvorie Europy,
Komárno, 94501
Kontakt u zamestn.
Rácz Béla - konateľ tel.:
0915771208
Ľuboš Lukoviny,
Matej Spodniak
Zoltán Czibor, mobil:
0948816371
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné vzdelanie
Tesár (1)
TOPSTAV É&A s.r.o.
Modrany 50/,
Modrany, 94633
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie
Traktorista (2)
Tibor Paulis Keszeg Ervín, mobil:
dohodou Nižšie stredné
ZÁHRADKÁRSKE
0905547300, e-mail:
odborné vzdelanie,
SLUŽBY Lipový rad
[email protected]
Stredné odborné
48/A, Marcelová, 94632
vzdelanie
Traktorista (2)
VITA - ZEL &
Ing. Adriana Čurdová,
tel.: +421907729842, ecompany, spol. s r.o.
Nová 1473, Marcelová, mail: [email protected]
94632
dohodou Základné vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum nástupu: 01.03.2015 najprv kontakt
cez telefón - dohodnúť termín stretnutia
bez
požiadav
ky na
odbornú
prax
Dátum nástupu: ihneď Výberové konanie sa
uskutoční dňa 23.03.2015 o 10,00 hod v
hlavnej budove ÚPSVR Komárno, na 1.
poschodí v malej zasadačke č. dverí 121. Na
výberové konanie je potrebné doniesť so
sebou životopis s fotografiou v slovenskom
jazyku! 4 miesta vhodné pre občanov so
zdravotným postihnutím s mierou poklesu
nad 40% a 4 miesta sú vhodné pre UoZ do
25 rokov ako prvé pravidelne platené
zamestnanie.
Dátum nástupu: ihneď tesárske práce,
montáž drevených konštrukcií, strešné
konštrukcie, debnenie Najprv kontakt cez
telefón - dohodnúť termín a miesto
stretnutia.
Dátum nástupu: ihneď Poľnohospodárske
práce s traktorom, oprava
poľnohospodárskych strojov. Najprv
telefonický kontakt.
aspoň 2 Dátum nástupu: 01.03.2015 Traktorista roky práce v poľnohospodárstve, poľná výroba
zeleniny, príprava pôdy, sadenie zeleniny,
ošetrovanie porastu, zber rastlinných
produktov
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Kontakt u zamestn.
Traktorista mechanik, opravár
poľnohospodárskych
strojov (1)
Ondrej Židek - Ži-zel
Poštová
346/21,Marcelová,
94632
Ondrej Židek, mobil:
0905621286,
Vedúci/a predaja (1)
VIP Phone Slovakia
(Župná 14, Komárno,
94501)
Nagy Tamás, mobil:
0948778888, e-mail:
[email protected]
Vodič MKD (2)
Jozef
Fehér,Štefánikova 16,
Kolárovo, 94603
TRIO TRANS s.r.o.
Východná 11,
Kolárovo, 94603
Jozef Fehér, tel.:
+421357772996, e-mail:
[email protected]
Marián Szulcsányi, tel.:
+0905689134, fax:
0357774092, e-mail:
[email protected]
Vodič medzinárodnej
kamiónovej dopravy
(4)
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
dohodou Základné vzdelanie,
Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
za mesiac Stredné odborné
(400 - 500) vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie
dohodou Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum nástupu: ihneď Oprava
poľnohospodárskych strojov, orné práce,
poľnohospodárske práce s traktorom Najprv
kontakt cez telefón - dohodnúť termín
stretnutia
Dátum nástupu: ihneď On-line predaj,
zabezpečenie styku so zákazníkmi, príprava
výrobkov na expedíciu, vybavovanie
objednávok Poslať životopis s fotografiou v
SJ a MJ na e-mail
Dátum nástupu: ihneď Vodič MKD
bez
požiadav
ky na
odbornú
prax
Dátum nástupu: ihneď Dopravná spoločnosť
so sídlom v Kolárove, prijme Z DÔVODU
ROZŠIROVANIA vodiča medzinárodnej
kamiónovej dopravy. POPIS
PRACOVNÉHO MIESTA: vodič MKD na
trasu SK-EÚ-GB a späť. PODMIENKY: VPC+E, platná tachografická karta (karta
vodiča), psychotesty, lekárska prehliadka,
zodpovedný a samostatný prístup,
starostlivosť o zverené vozidlo. ADR nie je
nutné. PRAX výhodou. NÁSTUP možný
IHNEĎ!!!, nakoľko spoločnosť rozširuje
vozový park. Životopisy zašlite mailom [email protected], alebo telefonicky p.
Szulcsányi - 0905/689-134
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Vodič nákladného
DELTA TRANS
motorového vozidla (1) INTERNATIONAL
s.r.o. E.B. Lukáča 11,
Komárno, 94501
Kontakt u zamestn.
Dudás Tibor, mobil:
0905825737, e-mail:
[email protected]
TAKTON s.r.o. Lúčová Gabriel Semenei, mobil:
Vodič nákladného
motorového vozidla do 19, Komárno, 94501
0917197151, e-mail:
[email protected]
7,5 t (1)
Vodič nákladného
motorového vozidla,
kamiónu (3)
Ivan Vajai - CLAUDIA Ivan Vajai, tel.:
TRANS Záhradnícka 6, 0905457501
Kolárovo, 94603
Vodič nákladného
DOMINIUM, spol. s
Ladislav Komlósi, mobil:
vozidla s hydraulickou r.o. Okružná cesta
0903752450, e-mail:
rukou a vodič VZV (1) Bašta IV., Komárno 1, [email protected]
94501
Vodič v MKD (2)
DIKA TRANS s. r. o.
Mládežnícka 2185/40,
Kolárovo, 94603
Ing. Ferdinand Balogh,
tel.: +421905918388, email: [email protected]
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
dohodou Nižšie stredné
odborné vzdelanie
dohodou Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Základné vzdelanie,
Nižšie stredné
odborné vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
dohodou Základné vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum nástupu: ihneď Medzinárodná
preprava tovaru z/do štátov EÚ nákladnými
vozidami od 7,5 t do 12 t Najprv kontakt cez
telefón - dohodnúť termín stretnutia, alebo
poslať životopis e-mailom resp. poštou !
aspoň 2 Dátum nástupu: ihneď Medzinárodná
roky nákladná doprava - autá do 7,5 t najprv
kontakt cez telefón - dohodnúť termín
stretnutia
Dátum nástupu: ihneď Vedenie nákladných
motorových vozidiel na území štátov EÚ.
Najprv kontakt cez telefón - dohodnúť
termín stretnutia.
Dátum nástupu: ihneď vedenie motorového
vozidla s hydraulickou rukou, manipulácia s
vysokozdvižným vozíkom, Najprv kontakt
cez telefón - dohodnúť termín stretnutia. Na
stretnutie zobrať so sebou životopis !!!
aspoň 3 Dátum nástupu: ihneď preprava tovaru
roky
Evidované voľné pracovné miesta v okrese Komárno na UPSVR Komárno
Údaje k 24.02.2015
Názov profesie (počet Zamestnávateľ (adresa
miest)
pracoviska)
Kontakt u zamestn.
WEB programátor informatik (1)
Marcell Möbel, s.r.o.
Hradná , Komárno,
94501
Zdravotná sestra (1)
ADOS NÁDEJ NOVÉ Mgr. Kelleová Erika,
ZÁMKY s.r.o. Patince, mobil: 0908089505, e94639
mail:
[email protected]
Zvárač / montážny
pracovník oceľových
konštrukcií (1)
TOPSTAV É&A s.r.o.
Modrany 50/,
Modrany, 94633
Zoltán Czibor - asistent,
dohodou Nižšie stredné
mobil: 0948816371, e-mail:
odborné vzdelanie
[email protected]
Účtovník s praxou (1)
CAYENE, s.r.o.
Hviezdna 11/20,
Komárno, 94505
Renáta Ehrenberger
Vas - ERRA,
Nám.M.R.Štefánika 11,
Komárno, 94501
Melinda Bozsokyová, tel.:
+421905823357, e-mail:
[email protected]
Vas František, tel.:
0905700103,
Čašník/čka - obsluha
hostí (1)
Beró Szabolcs, e-mail:
[email protected]
Mzda Požadované
forma (odvzdelanie
do)
dohodou Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné všeobecné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
dohodou Úplné stredné
odborné vzdelanie
za mesiac Úplné stredné
(500 - 600) odborné vzdelanie
dohodou Stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum nástupu: ihneď Vytváranie webových
stránok, aktualizácia už existujúcej webovej
stránky. práca WEB programátora
Požiadavky: - PHP (OOPHP - výhoda) JQUERY - HTML5 - CSS 3 - SEO ( základ )
Iné znalosti: - kommunikovať cez telefon slovenský jazyk – aktívne Poslať životopis na
e-mail.
Dátum nástupu: ihneď Zdravotná sestra ošetrovateľstvo v domácnosti. Hlásiť sa u
zamestnávateľa telefonicky alebo zaslať
životopis s tel. číslom, zamestnávateľ osloví
vhodných uchádzačov.
Dátum nástupu: ihneď zváračské práce,
výroba a montáž oceľových konštrukcií
najprv kontakt cez telefón - dohodnúť termín
a miesto stretnutia
aspoň 3 Dátum nástupu: ihneď Kompletné vedenie
roky účtovníctva pre obchodné spoločnosti.
Dátum nástupu: ihneď Obsluha v reštaurácii.
Najprv telefonický kontakt - dohodnúť
termín stretnutia.
Download

Voľné pracovné miesta na zverejnenie