ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ČÍSLO
1
Dec ’10
HYGIENA
NA PRACOVISKU
3
TIPY
FOTO: ISTOCK
PRE
PR
RE BEZBEČBEZB
BE
ZBEČ
ZB
EČEČ
NÉ PRACOVNÉ
PROSTREDIE
Hygiena rúk
na pracovisku
Dôkladné umývanie rúk je najlepšou prevenciou
pred možnosťou
infikovania sa.
Rozhovor
Ako funguje housekeeping systém
v hotelovom zariadení.
Za zložitou skratkou sa skrýva kľúč
k bezproblémovému biznisu.
Na pitný režim
treba myslieť
aj v zime
Zamestnávateľ je
povinný ho svojim
zamestnancom zabezpečiť.
■ Inzercia
ČISTOTA A HYGIENA
OCHRANA ZDRAVIA
Manažérka housekeepingu hotela Sheraton
Bratislava Jana Ferenčáková: „V
V hoteli dbáme
o vytvorenie domáceho prostredia.“
FOTO: JANA ROMANOVÁ
HACCP
2 · DECEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Vo vonkajšom prostredí, vo vzduchu a na povrchoch predmetov sa
môžu zachytiť rôzne druhy mikroorganizmov (baktérie, vírusy, plesne, parazity), ktoré na nich môžu pretrvávať.
ODPORÚČAME
Hygiena rúk
na pracovisku
N
achádzajú sa nielen v exteriéri, ale aj v interiéri, napr. na rôznych povrchoch
v byte či na pracovisku. V
tomto prostredí nie je veľké riziko získania infekcie,
pokiaľ jedinec nemá oslabený imunitný systém a pokiaľ dodrží zásady osobnej hygieny, najmä umývanie
rúk mydlom a teplou vodou.
Mikroorganizmy prežívajú na povrchoch predmetov rôzne dlho, niekoľko
hodín, ale aj dní či mesiacov. Napr. vírus
hepatitídy je veľmi odolný, na povrchoch
vydrží až jeden mesiac. Vírus chrípky niekoľko dní, zlatý stafylokok jeden týždeň,
vajíčka hlíst dva až tri mesiace a pleseň
až niekoľko mesiacov. Z epidemiologického hľadiska za najrizikovejšie priestory
na pracovisku považujeme zariadenia na
osobnú hygienu (toalety).
„Ak v zamestnaní
nemáte čas
a možnosti
často navštevovať kúpeľňu, na trhu sú
prípravky na
dezinfekciu
rúk bez použitia vody.“
Odporúča sa to dokonca aj po každom zakašľaní či kýchnutí.
Ak v zamestnaní nemáte čas a možnosti často navštevovať kúpeľňu, na trhu sú
prípravky na dezinfekciu rúk bez použitia vody. Okrem vlhkých dezinfekčných
vreckoviek ide o rôzne antibakteriálne
gély, z ktorých väčšina obsahuje aktívnu zložku vo forme alkoholu a zvlhčujúcu
zložku, napríklad glycerín, na zamedzenie vysušovania pokožky na rukách. Sú
vysoko efektívne a ruky dezinfikujú.
Prevencia proti akútnym respiračným ochoreniam na pracovisku
V prípade výskytu každého ochorenia
s náhlym začiatkom, teplotou vyššou
ako 38°C, s prítomnosťou aspoň jedného z
respiračných príznakov, ako sú kašeľ, bolesť hrdla nádcha a s prítomnosťou aspoň
jedného z celkových príznakov, ako sú bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov a tiež zimnica, odporúčame vylúčenie chorého pracovníka z pracovného kolektívu, jeho liečenie a izoláciu v domácom prostredí.
Pokiaľ je pracovník iba prechladnutý
(kýcha, kašle) a je bez zvýšenej teploty,
je vhodné, aby sa zdržiaval v miestnosti
sám a vyhýbal sa kontaktu s ostatnými
pracovníkmi.
2
Umývanie rúk - samozrejmosť
Dôkladné umývanie rúk je najlepšou
prevenciou pred možnosťou infikovania sa prostredníctvom kontaktu rúk s
rôznymi povrchmi. Samozrejmosťou by
malo byť mechanické umytie rúk po príchode na pracovisko, pred každým jedlom, po toalete, ale aj po návrate domov.
HACCP
1
RNDr. MUDr. Ján
Mikas
Vedúci odboru epidemiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR.
str. 6
Systém hygienických štandardov predpísaných
Európskou úniou.
Pitný režim
str. 7
Málokto vie, že zamestnávateľ je povinný ho
svojim zamestnancom zabezpečiť.
We make our readers succeed!
HYGIENA NA PRACOVISKU
15. DECEMBRA 2010
Projektový manažér: Mgr. Daša Erhardtová
Tel.: 02/592 04 014
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Redaktor: Elena Dravecká
Editor: Katarína Halamková
Foto: Istockphoto, Jana Romanová
Zodpovedný za tlač:
LAPCOM, k.f.t. Györ, Maďarsko
Distribúcia: PRAVDA, 15. december 2010
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov
tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
■ Inzercia
!
NEDAJTE ŠANCU
VÍRUSOM A BAKTÉRIÁM !
PURELL
dezinfekcia rúk
kedykoĻvek a kdekoĻvek
HĻadajte na: www.vencl.sk
Informujte sa na: 0905 262 006
NEZANEDBÁVAJTE DEZINFEKCIU!
Kúpeľňu a sociálne zariadenie dezinfikujeme všetci. Sú však miesta, na ktoré často zabúdame, a práve tie sú plné choroboplodných mikroorganizmov. Toto sú niektoré z nich:
■ Počítačová klávesnica a myš – je potrebné dezinfikovať aspoň raz
za mesiac, buď špeciálnymi prípravkami, alebo zariadením na báze UV
žiarenia, na klávesnici počítača sa nachádza päťkrát viac baktérií ako na
toaletnej mise.
■ Klimatizácia – komplexná dezinfekcia je potrebná aspoň raz za rok, je
ideálnym miestom pre usádzanie baktérii alebo plesní.
■ Kľučky na dverách – je potrebné ošetrovať antibakteriálnymi prípravkami aspoň raz za týždeň.
■ Telefóny v kanceláriách.
■ Tlačidlá vo výťahoch.
Správna a efektívna hygiena rúk na pracovisku
Ako si správne
umývať ruky?
Predstavujeme Vám 10 jednoduchých krokov efektívnej hygieny rúk, ktoré pre Vás pripravila
spoločnosť KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL*, vedúci dodávateľ hygienických výrobkov:
Umývanie rúk je nevyhnutným a základným pravidlom
osobnej hygieny a pomáha
predchádzať nákaze vážnymi ochoreniami z tzv. „špinavých rúk“, ako je žltačka
typu A, ochorenia vyvolávané baktériou Escherichia
coli, úplavice, toxoplazmóza
a ďalšie nákazlivé choroby.
■ Inzercia
1. Namočte si ruky a predlaktia
2. Namydlite si ruky trením dlaní
3. Votrite mydlo aj medzi prsty
4. Masírujte miesta medzi prstami pravou dlaňou cez chrbát ľavej ruky, ľavou rukou cez chrbát
pravej ruky
5. Drhnite sa zatvorenými prstami
vrátane končekov prstov
6. Trite ruky otáčavým pohybom
s palcami zakliesnenými do seba
7. Dôkladne opláchnite
8. Osušte dlane a chrbty rúk papierovou utierkou, ktorá pomáha
odstrániť zvyšné baktérie
9. Osušte taktiež miesta medzi
prstami
10. Osušte priestor okolo nechtov
a pod nimi
Spoločnosť
KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL* uviedla tento rok
na trh novú reprezentatívnu sadu
výrobkov pre oblasť hygieny rúk,
skladajúcu sa zo špičkového bezdotykového elektronického dávkovača
mydla a zásobníka utierok.
Nový elektronický dávkovač
penového mydla ponúka možnosť zvýšenej kontroly nákladov s
optimálnou dávkou peny 0,65ml
dostačujúcej na umytie rúk v porovnaní s 2 dávkami požadovanými pri použití stávajúcich AQUA*
dávkovačov penového mydla
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*.
Elektronický dávkovač penového
mydla obsahuje nové KLEENEX®
Luxusné penové mydlo pre časté
použitie.
Papier hygienickejší
ako vzduch
Iniciatíva spoločnosti KIMBERLYCLARK PROFESSIONAL* upozorňuje, že papierové utierky ponúkajú
jednoduchú a finančne výhodnú
možnosť sušenia rúk, zatiaľ čo
dôsledkom používania sušičov
rúk alebo textilných utierok, môžu
byť návaly v umyvárňach, nespo-
kojní zákazníci a nedostatočná
čistota.
Použitie papierových utierok je
rýchle, ich doplňovanie je ľahké
a použité utierky možno ľahko
zlikvidovať. Použitie sušiča rúk
naopak zaberie niekoľko minút, v
umyvárňach vznikajú dlhé fronty
a kvapkajúca voda z rúk máča
podlahu. Použitie textilných utierok v rolkách vede taktiež k vytváraniu front, pretože sa rolka
musí často meniť aj v dobe, kedy
je umyvárňa otvorená pre verejnosť.
Výskum University of Westminster ukázal, že používanie elektrických sušičov zvyšuje množstvo baktérií na rukách užívateľa
o 254 %, použitím papierových
utierok sa ich počet znížil o 77 %.
Výskum taktiež zistil, že používaním elektrických sušičov rúk
sa môžu baktérie šíriť až do 2
metrov od sušiča. V prípade použitia papierových utierok nebolo
zaznamenané žiadne výrazné šírenie baktérií.
Video o kampani zameranej na
hygienické sušenie rúk: http://
www.kcprofessional.com/uk/
handhygiene.
4 · DECEMBER
ET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
TIP
1
ROZHOVOR
HOU
HOUSEKEEPING
OU
USEK
SEK
KEEP
EEPIN
IN
ING
V HOTELOVOM
ZARIADENÍ
1
2
HOTEL SHERATON BRATISLAVA.
Prvoradá je čistota a hygiena, no
tiež dekorácie a dizajn.
FOTO: SHERATON BRATISLAVA HOTEL
V hoteli dbáme o vytvorenie
domáceho prostredia
■ Ako funguje udržiavanie čistoty
a hygieny v luxusnom hoteli prezradila manažérka housekeepingu hotela Sheraton Bratislava Jana Ferenčáková.
Ako v hoteli funguje “housekeeping“ systém?
Housekeeping je celková starostlivosť o udržiavanie čistoty a hygieny
v hotelovom zariadení. Zahŕňa tiež
starostlivosť o vytvorenie domáckeho prostredia pre našich hostí, kde
je prvoradá čistota a hygiena, no tiež
dekorácie a dizajn. Udržiavanie hyJana
Ferenčáková
manažérka housekeepingu hotela
Sheraton Bratislava
gieny v hoteli Sheraton Bratislava je
riadené a koordinované na základe
vopred prepracovanych štandardných pracovných postupov, ktoré
sú spracované v spolupráci s dodávateľmi interiérového vybavenia a
dodávateľmi chemických čistiacich
prostriedkov.
Využíva hotel prostriedky na
prevenciu pred chorobami,
napr. chrípkovými ochoreniami?
V hoteli, samozrejme, využívame
sanitáciu na prevenciu pred chorobami. Základnou a najvýznamnejšou sanitačnou úlohou je pravidelné, dôsledné a správne vykonané
upratovanie. To môže znížiť množstvo prachu, nečistôt i mikroorganizmov až o 90 %. Dobre uskutočnené upratovanie je podmienkou účinnosti ďalších sanitačných opatrení
ako je dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.
Používate nejaké špeciálne
spotrebiče, napr. na účinné
odstraňovanie prachu?
Na účinné odstraňovanie prachu používame parné vysávače, kde netreba používať žiadnu chémiu. Čistí sa
výhradné horúcou parou.
Podľa akých noriem sa vykonáva upratovanie hotela?
S účinnosťou od 1. 1. 2000 musia
všetky fyzické a právnické osoby,
vykonávajúce závažnú epidemiologickú činnosť, mať splnený Potravinový kódex SR vrátane hlavy VIII
- zásady správnej výrobnej praxe
(HACCP).
Aké sú riziká nedodržiavania správnej hygieny v hoteli
(v reštauračnej a ubytovacej
časti)?
Analýza nebezpečenstiev je jedným z
najvýznamnejších krokov zavádzania
systému HACCP. Nebezpečím je napr.
infekcia, kontaminácia, prežívanie
alebo rozmnožovanie choroboplodných baktérií, ktoré môžu vzniknúť,
napr. nevhodnými skladovacími podmienkami. Preto sa neustále analyzujú prijímané suroviny a produkty,
receptúry, charakteristiky požívatín
pred spracovaním a po spracovaní,
technologické postupy, spôsoby balenia, baliaci materiál, podmienky distribúcie a spôsoby zaobchádzania a
úprava produktov v spoločnom stravovaní, či sa už jedia surové alebo po
tepelnom opracovaní, alebo sa používajú na prípravu iných pokrmov.
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
ČISTOTA PODLÁH A VZDUCHU
V RUKÁCH PROFESIONÁLA
Čistota podláh a vzduchu je pre hygienu a
zdravie na pracovisku
nesmierne dôležitá. Aby
bola zaručená hygienická čistota, vyžaduje si to
zvýšené nároky na kvalitný a výkonný vysávač.
Značka Bosch preto ponúka vysávač BSG8pro1,
ktorý vzhľadom na svoju
vybavenosť a technológiu spĺňa všetky nároky
na profesionálnej úrovni.
Vysávač pracuje s
príkonom 300 až 1800
W a umožňuje operačný rádius až 13 m, čím
uľahčuje a urýchľuje vysávanie veľkých plôch.
Obzvlášť dlhú životnosť
a odolnosť zaručuje robustné telo vysávača,
antikorová teleskopická rúra a podvozok so
4 kovovými kolieskami.
Na kompresorový motor
vysávača je až 10-ročná
záruka.
Alergici určite ocenia,
že tento vysávač bol ocenený TUV certifikátom
absolútnej hygieny. Je
vybavený patentovaným
systémom opatrení pre
absolútnu čistotu vzduchu vychádzajúceho z
vysávača. Súčasne, aby
bolo vysávanie viac ekologické, vysávač disponuje novou inovatívnou
technológiou motora na
optimálne zachytávanie
prachu pri nižšej spotrebe.
Súčasťou vysávača
je štýlový kufrík na príslušenstvo, ktorý obsahuje štrbinovú profi
násadu (extra dlhú), ná-
sadu s kefou, hubicou na
čalúnenie a 3 výmenné
filtračné vrecká. Tento
praktický a všestranný
pomocník je vhodný najmä do malých a stredných firiem pre hygienicky čisté prostredie.
Viac na www.bosch-home.com/sk
■ Inzercia
6 · DECEMBER
ET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
TIP
2
INŠPIRÁCIA
HACCP - kľúč
k bezproblémovému biznisu
PORADENSTVO
POR
OR
R ADE
AD
DE
ENST
NS VO
NSTV
VO
PRE VÁŠ BIZNIS
■ Otvárate si reštauráciu, bar,
fast food, predajňu alebo výrobňu potravín? Nezabudnite na
HACCP – systém hygienických štandardov predpísaných Európskou úniou. Ak si
s tým neviete rady, pomôžu vám
konzultačné firmy.
!
Čo to je?
HACCP (Hazard Analisis Critical
Control Points) je systém, ktorý
bol v 60. rokoch minulého storočia vyvinutý v USA pre Národnú
leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), ktorá potrebovala zabezpečiť
stopercentnú ochranu všetkých
potravín a výživových doplnkov
pred kontamináciou. HACCP bol
využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie
bezpečnosti potravín a mal univerzálne uplatnenie. Celý systém
bol vybudovaný tak, aby vylúčil
alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoré by
mohli spôsobiť kozmonautom infekcie, choroby alebo poranenia.
HACCP začali analyzovať a testovať aj ostatné štáty a postupne sa
stával medzinárodne akceptovaným a prijímaným. V roku 1992
bol HACCP včlenený do európskej
legislatívy a stal sa celosvetovým
štandardom.
LEGISLATÍVA. V roku 1992 bol HACCP včlenený do európskej legislatívy a stal sa celoFOTO: ISTOCK
svetovým štandardom.
Z čoho sa skladá dokumentácia HACCP?
Smernica Európskej komisie č. 93/43/
EEC o hygiene výroby poživatín jednoznačne určuje, čo má vypracovaný systém obsahovať. Z nej v našich podmienkach vychádza Potravinový kódex SR, ktorý zavádza pojem HACCP ako „Správnu výrobnú
prax“. Dokumentácia SVP obsahuje
pracovné postupy, technické a technologické postupy, výrobný postup,
normy obsluhy strojov a zariadení
a posudok k technologickému zariadeniu, hygienický režim, metrologický program, projekt systému
zabezpečenia kontroly hygieny potravín a ďalšie príkazy, smernice a
predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín.
Prečo HACCP vaša firma
potrebuje a aké sú výhody
tohto systému?
Vo všetkých členských štátoch Európskej únie, teda aj na Slovensku
od 1. mája 2004 je povinné zaviesť a
prevádzkovať systém HACCP. V prípade, ak sa zaoberáte výrobou potravín, ich distribúciou alebo obchodnou činnosťou, aj pre vás platí tento
zákon. Výhodou HACCP je, že umožňuje odhaliť zlyhanie výrobného
procesu ešte priamo u samotného výrobcu. HACCP je preto funkčným nástrojom chrániacim obchodnú značku, meno výrobcu a zdravie
spotrebiteľa.
FAKTY
Agentúra Correct s.r.o. zabezpečuje pre zákazníkov kompletný
servis od posúdenia projektu až po
uvedenie do prevádzky pre potravinárske a nepotravinárske prevádzky: predajne potravín, reštaurácie,
bary, hotely, zdravotné zariadenia,
polyfunkčné objekty, výrobné podniky.Stará sa o klientov aj počas prevádzky vo forme zastupovania,konzultácií,poradenstva a internej kontroly. Klientom je k dispozícii aj mimo pracovného času. Ponúka: konzultácie a poradenstvo ku projektovej dokumentácii a ku kolaudácii, k
uvedeniu pracovných priestorov do
prevádzky, k uvedeniu nových potravín na slovenský trh; vybavenie
súhlasných stanovísk; vypracovanie dokumentácie HACCP, prevádzkových poriadkov, podnikových noriem, označovania výrobkov; zastupovanie v rokovaniach s orgánmi
potravinového dozoru; školenia odbornej spôsobilosti, HACCP, hygieny potravín, legislatívy v potravinárstve. Spoločnosť prekladá aj do
a z anglického, nemeckého a talianskeho jazyka. Ďalšie informácie na
www.agenturacorrect.com.
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
ZDROJ: AGENTÚRA CORRECT
■ Inzercia
Za«ínate podnikaë a neviete ako na to?
Poradíme Vám!
Kompletný servis a všetko potrebné, «o vyžaduje sú«astná legislatíva Vám zabezpe«í náš profesionálny tím s
dlhoro«nými skúsenosëami.
Vypracovanie dokumentácie a audit
• HACCP, validácia, veriϔikácia, interný audit, , školenie, Prevádzkový poriadok
• Vnútorná kontrola bezpe«nosti potravín
• Ozna«ovanie výrobkov
Zastupovanie
• v rokovaniach s orgánmi potravinového dozoru
Školenia
• Odb. spôsobilosti na výkon epidemiolog. závažných «inností pre prácu v potravinárstve
• Hygieny potravín
Školenia vykonávame pre: všetky potravinárske prevádzky, prevádzky spolo«ného stravovania a reštaurácie,
penzióny a hotely, rekrea«né strediská, výrobné potravinárske prevádzky, bufety, reštaurácie "Fast food", at®.
Agentúra Correct, s.r.o.
O našich klientov sa staráme už od roku 1997.
Postaráme sa aj o Vás.
www.agenturacorrect.com
Kontaktné informácie
‹‡”‘˜±ž‡•–‹‡ͳͳȀǡͻͲ͵Ͳͳ‡‡…ǡŽ‘˜‡•ž”‡’—„Ž‹ƒ
Ǧƒ‹Žǣ‹ˆ‘̷ƒ‰‡–—”ƒ…‘””‡…–Ǥ…‘
‡Ž‡ˆ×ǣΪͶʹͳȋͲȌͻͲ͵͹͸ͲʹͷͲǡΪͶʹͳȋͲȌͻͳͺ͵ʹ͵͹Ͳͳǡ
ΪͶʹͳȋͲȌͻͶͺ͵ͻͳ͸ͷ͵ǡΪͶʹͳȋͲȌͻͲͶ͸ͻͻͳʹͶ
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NET
INŠPIRÁCIA
Na pitný režim
treba myslieť aj v zime
■ Napriek tomu, že nás momentálne netrápia tridsaťstupňové
horúčavy, dodržiavať pitný režim
je potrebné. Málokto vie, že zamestnávateľ je povinný ho svojim
zamestnancom zabezpečiť.
DECEMBER · 7
DECE
3
IDEÁLNE
IDE
IDEÁ
DE
E ÁLN
ÁLNE
ÁLNE
RIEŠENIA
týchto nápojov však nie je povinnosťou zamestnávateľa.
Zamestnancov chráni zákon
Aspoň dva litre denne
Ak chceme, aby náš organizmus
fungoval ako má, mali by sme denne vypiť aspoň dva litre tekutín.
Bohužiaľ, málokto z nás to dodržiava. Na pitný režim svojich zamestnancov by však mali dohliadať aj zamestnávatelia. Nedostatok tekutín totižto môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únave
až malátnosti, bolestiam hlavy, závratom, dokonca až nevoľnosti.
TIP
DODRŽIAVAJTE PITNÝ REŽIM. Nedostatok tekutín môže viesť k poklesu výkonnosti.
FOTO: ISTOCK
Podľa zákona o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci aj nariadenie vlády SR týkajúce sa ochrany zdravia pred záťažou teplom a
chladom pri práci, však je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, aby mal možnosť sa napiť. Je už vecou kolektívnej dohody, či zabezpečí minerálku, čaj alebo džúsy - dôležitý je prístup ku
kvalitnej pitnej vode. Zákon hovorí o zabezpečení pitnej vody v akejkoľvek podobe – v podstate to znamená, že stačí, ak sa na pracovisku
nachádza kohútik s pitnou vodou a
zákon je dodržaný.
Čo najmenej cukru
Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov by preto mal byť samozrejmosťou. Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky odporúča nápoje, ktoré sú zdravotne nezávadné, majú vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Za
vhodné sa považujú napr. stolové
minerálne vody s obsahom Na do
100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné
čaje alebo šťavy. Finančná uhráda
!
V ČISTOM PROSTREDÍ EFEKTIVITA PRÁCE STÚPA
Po únavnom týždni je upratovanie kancelárie v piatok popoludní asi to
posledné, na čo máte chuť. Práve preto existujú špecializované upratovacie služby, ktoré vám kanceláriu „vyluxujú“ na nepoznanie. Mnoho manažérov si myslí, že umyť riad v kuchynke alebo utrieť prach na pracovnom stole si vedia aj sami, upratovacie služby však poskytujú oveľa viac.
Okrem bežného upratovania vám umyjú okná, vytepujú koberce, ošetria
kožený nábytok a parkety, vyčistia lustre a žalúzie, dokonca odstránia
prach z potrubí alebo vzduchotechniky. Niektoré spoločnosti sem zaraďujú aj ošetrovanie interiérových rastlín, jazierok či fontán. Upratovanie
si môžete objednať na pravidelnej báze – napr. každý týždeň, alebo jednorázovo. Ceny týchto služieb sa pohybujú od 4 eur na hodinu.
Ideálne riešenie
Ak sa vám takéto opatrenie zdá príliš šetrné, ale na pravidelný nákup
minerálok alebo džúsov nemáte vo
firme rozpočet, ideálnym riešením
sú tzv. výdajníky vody, ktoré môžete umiestniť do kuchynky alebo
priamo do kancelárie. Šetria životné prostredie aj vašu peňaženku a
vašim zamestnancom zabezpečia
zodpovedajúci pitný režim.
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
■ Inzercia
ÈISTIACE PRÍSTROJE
www.eneftech.sk
• CENTRÁLNE VYSÁVAÈE
• PRIEMYSELNÉ VYSÁVAÈE
• VYSÁVAÈE PRE DOMÁCNOSþ
• PRÍSTROJE PRE ALERGIKOV
• TEPOVAÈE - EXTRAKTORY
• PARNÉ ÈISTIÈE
• ŽMÝKAÈKY - ODSTREDIVKY
VianoĜné zĻavy až do 30%
ENEFTECH s.r.o., Nedožerská cesta 8, PRIEVIDZA, [email protected] tel.: 0907 723194, 0907 778791, fax 046 5470629
Download

HYGIENA NA PRACOVISKU