Série EFFE / ELLE se vyrábí v povrchové
úpravě:
EFFE / ELLE ranges are available in the
following finishes:
CR chrom
chrome plated
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
effe
elle
e f f e / e l l e
Úprava - Finishes
CR
45
47
78.5
10.287,-
194
CR
Leva Elle
G1/2"
25
G1/2"
42 ÷ 62
∅28
58
42
120
226
230
CR
2.314,41
68
350
100
Kč
1.539,-
Leva Effe
1.539,-
23÷50
CR
Leva Elle
G1/2"
CR
=
110
ZPRO 013 . .
Prodlouž ení pro art . 010
• H43 mm
Ex t e nsio n fo r a rt. 010
• H43 mm
1.072,-
min.25
max.45
120
CR
Pr o d l o už ení s přepínačem pro a r t. 0 1 5
• H3 0m m
Ex te ns ion w i th diver ter fo r a rt. 015
• H3 0m m
1.382,G1/2"
Kč
6.210,-
Leva Effe
CR
6.210,-
182÷202
Úprava - Finishes
CR
20
190
35
45
44÷64
Leva Elle
paffoni effe - elle
CR
1.231,-
G1/2"
153
250
120
∅25
—
2
min.60
max.80

143
G1/2"
ZPRO 028 . .
ZPRO 057 . .
P ro dloužení pro a r t . 1 0 1
• H30mm
E x te nsio n fo r ar t. 10 1
• H30mm
66
76
147
G3/4"
2.773,-
60
15 G1/2"
Kč
2.773,-
8
110
EF 015 . . / EL 015 . .
Úprava - Finishes
Podomítková vanová baterie:
CR
• přepínač
Leva Effe
• podložka
CR
• přívod 1/2”G
• vývod 3/4”G Concealed shower mixer with: Leva Elle
• diverter
• wall plate
• 1/2”G hot/cold and upper connections
• 3/4”G lower connection
Concealed single lever basin mixer with:
• wall plate
• spout with aerator M24x1
• 1/2”G connections
41
9.5
Úprava - Finishes
CR
100
=
EF 101 . . / EL 101 . .
Podomítková umyvadlová baterie:
• podložka
• ramínko s perlátorem M24x1
• připojení 1/2”G
42
G1/2"
Concealed shower mixer with:
• wall plate
• 1/2”G connections
42
Leva Effe
ZPRO 056 . .
Pr o d l o už ení s př e pínač em pr o art . 001
• H30 mm
Ex t e nsio n w i t h d ive rter for art. 00 1
• H30 mm
EF 010 . . / EL 010 . .
Podomítková sprchová baterie:
• podložka
• připojení 1/2”G
Kč
10.287,-

EF 001 . . / EL 001 . .
Podomítková umyvadlová baterie:
• přepínač
• podložka
• ramínko s perlátorem M28x1
• sprcha
• hadice
• připojení 1/2”G
Concealed bath/shower mixer with:
• diverter
• wall plate
• spout with aerator M28x1
• hand-shower
• flexible hose
• 1/2”G connections
17
e f f e / e l l e
109
e f f e / e l l e
CR
5.265,-
CR
5.265,-
CR
5.117,-
CR
5.117,-
1/2"G
Leva Effe
Differences EF071 article:
• with 1” pop up waste
EF 075 . . / EL 075 . .
Rozdíly od EF071:
• automatická výpust 1”1/4
Differences EF071 article:
• with 1”1/4 pop up waste
∅60
Leva Effe
Leva Elle
Úprava - Finishes
CR
Kč
9.450,-
181
187
9.450,-
105
CR
Leva Elle
190
Leva Effe
50
43
CR
6.418,-
CR
6.418,-
G3/4"
Leva Effe
55x55
W38x19
M15x1
3/8"G 3/8"G
Kč
2.889,-
144
112
Leva Effe
2.889,144
Leva Elle
128
93
CR
55x55
W27x19
1/2"G
Úprava - Finishes
CR
max. 35
55x55
117
45
48x48
CR
max.350
max.40
EF 070 . . / EL 070 . .
Rozdíly od EF071:
• automatická výpust 1”
256
Leva Elle
Leva Elle
EF 071 . . / EL 071 . .
Umyvadlová baterie bez výpusti:
• perlátor M24x1
• set 2 hadic inox 3/8”G
Wash basin mixer without pop up waste with:
• aerator M24x1
• set of 2 stainless steel hoses 3/8”G
1/2"G
149
20
Leva Effe
CR
min. ø34
max. ø41
∅63
35÷50
EF 041 . . / EL 041 . .
Rozdíly od EF040:
• bez ramínka
Differences EF040 article:
• without spout
4.347,-
20
EF 040 . . / EL 040 . .
4 otvorová vanová baterie:
• vytahovací sprcha
• ramínko bez perlátoru
• přepínač
• sada 5 flex inox hadic
• hadice se závažím
4-hole deck mounted bath mixer with:
• pull out hand-shower
• spout without aerator
• diverter
• set of 5 stainless steel hoses for mixer
• flexible hose with weight for hand-shower
CR
Leva Elle
max. 35
Differences EF022 article:
• with fixed wall bracket
• with hand-shower and flexible hose
62
Leva Effe
150±20
EF 026 . . / EL 026 . .
Rozdíly od EF022:
• p evný držák sprchy
• ruční sprcha s hadicí
Kč
4.347,-
134
105
EF 023 . . / EL 023 . .
Rozdíly od EF022:
• nastavitelný držák sprchy
• ruční sprcha s hadicí
Differences EF022 article:
• with joint wall bracket
• with hand-shower and flexible hose
Úprava - Finishes
CR
max. 40
EF 022 . . / EL 022 . .
Nástěnná vanová baterie bez sprch. kompletu:
• přepínač
• perlátor M28x1
Bath/shower mixer without shower kit with:
• diverter
• aerator M28x1
Leva Elle
CR
3.375,-
CR
3.375,-
G3/8"
Leva Effe
1"1/4G
max. 180
Leva Elle
195
160
Leva Effe
CR
3.591,-
142
194
Leva Elle
186
CR
48x48
CR
min. ø34
max. ø41
Leva Effe
Leva Elle
CR
4.077,G3/8"
Leva Effe
CR
Leva Elle
∅63
35÷50
EF 073 . . / EL 073 . .
Rozdíly od EF074:
• automatická výpust 1”1/4
Differences EF074 article:
• with 1”1/4 pop up waste
Kč
3.591,-
4.077,-
1"1/4G
max. 180
—
EF 072 . . / EL 072 . .
Rozdíly od EF074:
• automatická výpust 1”
Differences EF074 article:
• with 1” pop up waste
Úprava - Finishes
CR
max.350
max.40
EF 074 . . / EL 074 . .
Umyvadlová baterie, středně vysoká:
• perlátor M24x1
• set 2 hadic inox 3/8”G
Medium wash basin mixer without pop up waste with:
• aerator M24x1
• set of 2 stainless steel hoses 3/8”G
paffoni effe - elle
3
e f f e / e l l e
EF 130 . . / EL 130 . .
Rozdíl od EF131:
• automatická výpust 1”
Differences EF131 article:
• with 1” pop up waste
EF 135 . . / EL 135 . .
Rozdíl od EF131:
• automatická výpust 1”1/4
Differences EF131 article:
• with 1”1/4 pop up waste
6.507,50°
Leva Effe
∅63
CR
min ø33,5
max 40mm
Leva Elle
Leva Effe
60
45
CR
58
CR
50°
205
295
25°
6.993,-
G3/8"
CR
6.993,-
1"1/4G
max 180mm
Leva Elle
Úprava - Finishes
CR
Kč
2.889,-
129
110
Leva Effe
CR
2.889,-
Leva Elle
96
EF 131 . . / EL 131 . .
Bidetová baterie bez výpusti:
• perlátor M24x1
• set 2 hadic 3/8”G
Bidet mixer without pop up waste with:
• joint with aerator M24x1
• set of 2 stainless steel hoses 3/8”G
30
48x48
CR
Leva Effe
min. ø34
max. ø41
CR
Leva Elle
CR
3.375,-
CR
3.375,-
∅63
35÷50
Differences EF878 article:
• with 1”1/4 pop up waste
CR
Leva Elle
3550
EF 877 . . / EL 877 . .
Rozdíl od EF878:
• automatická výpust 1”1/4
126
Leva Effe
340
Differences EF878 article:
• with 1” pop up waste
Kč
6.507,-
144
EF 876 . . / EL 876 . .
Rozdíl od EF878:
• automatická výpust 1”
Úprava - Finishes
CR
max.350
max.40
EF 878 . . / EL 878 . .
Umyvadlová baterie bez výpusti:
• hranaté ramínko s perlátorem M16,5x1
• set 2 hadic inox 3/8”G
Wash basin mixer without pop up waste with:
• rectangular swivelling spout with aerator M16,5x1
• set of 2 stainless steel hoses 3/8”G
G3/8"
Leva Effe
1"1/4G
max. 180
Leva Elle
EF 168 . . / EL 168 . .
Sprchová nástěnná baterie bez sprch. kompletu:
• připojení 1/2”G
Wall mounted shower mixer without shower kit
with:
• 1/2”G connections
EF 168D . . / EL 168D . .
Rozdíl od EF168:
• držák sprchy, plast ABS
• sprcha
• hadice
4
—
Differences EF168 article:
• with ABS joint wall bracket
• with hand-shower
• with flexible hose
paffoni effe - elle
6.297,-
50°
25°
50°
210
Leva Elle
60
45
58
CR
Leva Elle
Leva Effe
CR
6.783,-
min ø33,5
max 40mm
340
∅63
CR
3550
Leva Effe
G3/8"
1"1/4G
max 180mm
CR
6.783,-
Leva Elle
Úprava - Finishes
CR
59
Kč
3.554,-
Leva Effe
CR
3.554,-
CR
4.180,-
CR
4.180,-
20
1/2"G
Leva Elle
Leva Effe
Leva Elle
262
Differences EF838 article:
• with 1”1/4 pop up waste
30
131
CR
∅60
EF 837 . . / EL 837 . .
Rozdíl od EF838:
• automatická výpust 1”1/4
Leva Effe
1/2"G
Differences EF838 article:
• with 1” pop up waste
Kč
6.297,-
150±20
EF 836 . . / EL 836 . .
Rozdíl od EF838:
• automatická výpust 1”
Úprava - Finishes
CR
125
EF 838 . . / EL 838 . .
Bidetová baterie bez výpusti:
• otočné ramínko s perlátorem M16,5x1
• set 2 hadic inox 3/8”G
Bidet mixer without pop up waste with:
• rectangular swivelling spout with aerator M16,5x1
• set of 2 stainless steel hoses 3/8”G
e f f e / e l l e
Úprava - Finishes
CR
Kč
8.262,-
Leva Effe
CR
8.262,540
Leva Elle
210
50°
25°
60
45
max. 20
min. ∅33,5
340
OD 03/2013
AVAILABLE 03/2013
58
50°
183
EF 179 . . / EL 179 . .
Dřezová baterie Professional :
• perlátor M24x1
• otočné ramínko
• set 2 hadic inox 3/8”G
• sprcha ABS 2 cestná Minimal
Onehole Professional sink mixer with:
• aerator M24x1
• swivelling spout
• set of 2 stainless steel hoses 3/8”G
• Minimal two-spray ABS hand-shower
G3/8"
Kč
7.533,-
30
Leva Effe
CR
7.533,178
Leva Elle
50°
25°
60
340
max. 20
45
min. ∅33,5
58
50°
257
One-hole sink mixer with:
• rectangular swivelling spout with aerator M16,5x1
• set of 2 stainless steel hoses 3/8”G
Úprava - Finishes
CR
372
EF 880 . . / EL 880 . .
Dřezová baterie:
• otočné ramínko s perlátorem M16,5x1
• set 2 hadic inox 3/8”G
G3/8"
Kč
4.665,-
LEQ 268 . .
Úprava - Finishes
Sprchová termostatická baterie bez sprch. kompletu:
CR
• připojení 1/2”G
• omezení průtoku ECOSTOP
Thermostatic shower mixer, without shower kit,
with:
• 1/2”G connections
• ECO-STOP flow reducer
Kč
6.525,-
LEQ 268D . .
Rozdíl od LEQ268:
• držák sprchy, plast ABS
• ruční sprcha
• hadice
Differences LEQ268 article:
• with ABS joint wall bracket
• with hand-shower
• with flexible hose
Kč
7.275,-
71
3/4"G
∅60
1/2"G
Úprava - Finishes
CR
255
150±20
Overturned thermostatic shower mixer, without
shower kit, with:
• 1/2”G wall mounting connections
• 3/4”G upper connection
• ECO-STOP flow reducer
1/2"G
∅60
1/2"G
—
150±20
Úprava - Finishes
CR
74
278
LEQ 168R . .
Sprchová termostatická baterie bez sprch. kompletu:
• připojení 1/2”G
• připojení sprchy 3/4”G
• omezení průtoku ECOSTOP
paffoni effe - elle
5
e f f e / e l l e
LEQ 269R . .
Rozdíl od LEQ269R:
• sprch. komplet ZCOL665CR
• speciální připojení horní sprchy
Differences LEQ269R article:
• for shower column ZCOL665CR
• special upper connection
Úprava - Finishes
CR
Kč
7.803,-
LEQ 510 . .
Sprchová termostatická podom. baterie:
• podložka
• připojení 1/2”G
• 1 vý
ýstup
Concealed thermostatic shower mixer with:
• wall plate
• 1/2”G connections
• one outlet
Úprava - Finishes
CR
Kč
4.351,-
ZPRO 053 . .
Pr o d l o uže ní p ro a rt. 51 0
• H2 0mm
E xte ns io n fo r art. 5 10
• H2 0mm
LEQ 514 . .
Sprchová termostatická podom. baterie:
• podložka
• připojení 1/2”G
• přepínač na 2 výstupy
Concealed thermostatic shower mixer with:
• wall plate
• 1/2”G connections
• 2 outlets diverter
ZPRO 046 . .
Pr o d l o uže ní pr o ar t . 514
• H2 0mm
E xte ns io n fo r art. 5 14
• H2 0mm
LEQ 515 . .
Sprchová termostatická podom. baterie:
• podložka
• připojení 1/2”G
• deviatore 3 výstupy + 1 kombinace
Concealed thermostatic shower mixer with:
• wall plate
• 1/2”G connections
• 3 outlets diverter + 1 for simultaneous
operation
6
—
ZPRO 046 . .
Pr o d l o uže ní pr o ar t. 515
• H2 0mm
E xte ns io n fo r art. 5 15
• H2 0mm
paffoni effe - elle
Kč
7.533,-
74
1/2"G
1/2"G
Úprava - Finishes
CR
∅60
LEQ 269 . .
Sprchová termostatická baterie bez sprch. setu:
• přY
ipojení 1/2”G
• p ře p í n a č
Thermostatic shower mixer, without shower kit,
with:
• 1/2”G connections
• with diverter
CR
Úprava - Finishes
CR
CR
Úprava - Finishes
CR
CR
3.772,-
Kč
5.529,-
3.791,-
Kč
5.795,-
3.791,-
150±20
278
1/2"G
e f f e / e l l e
Úprava - Finishes
CR
• posuvný držák CITY
• ruční sprcha SYNCRO kovová
• hlavová sprcha CITY 340x220 mm kovová
• hadice PVC stříbrná 1500 mm
• termostatická baterie LEQ269RCR (s přepínačem)
Kč
25..110,-
460
350
40
15
CITY fixed rectangular shower column, without
diverter, with:
220x340
79
• sliding bracket CITY
• metal SYNCRO hand shower
• CITY 340x220 mm rectangular metal shower
head
• PVC silver flexible hose 1500 mm
• thermostatic mixer LEQ269RCR (with
diverter)
# 783
1/2"
278
* 1000
150
1/2"
Ø6
4
# 440
1182
68÷85
1103
ZCOL 665 . . CITY
Sprchová souprava pevná CITY hranatá, bez
přepínače:
Úprava - Finishes
ZCOL 655 . . SYNCRO TOP
Sprchová souprava SYNCRO TOP, na stavite lná bez
CR
přepínače:
360°
Kč
18..927,-
• posuvný držák CITY
• ruční sprcha SYNCRO kovová
• hlavová sprcha SYNCRO hranatá 200x200 mm kovová
• hadice PVC stříbrná 1500 mm
• termostatickýá baterie LEQ269CR (s přepínačem)
SYNCRO TOP adjustable
thout diverter, with:
shower
column, wi-
• square sliding bracket
• metal SYNCRO hand shower
• SYNCRO 200x200 mm square metal shower head
• PVC silver flexible hose 1500 mm
• thermostatic mixer LEQ269CR (with diverter)
DOPORUČENÁ VÝŠKA
—
NASTAVITELNÉ - ADJUSTABLE
495 mm
DOPORUČENÁ VÝŠKA
NASTAVITELNÉ
paffoni effe - elle
7
e f f e / e l l e
ZSAL 145 . . CITY
Sprchová tyč CITY:
• hranatá kovová tyč
• kovový nástěnný držák
• kovový držák sprchy
• ruční sprcha Syncro kovová
• hadice PVC stříbrná 1500 mm s otočným konusem
• rozteč uchycení 700 mm
Úprava - Finishes
CRAG
Kč
3.518,-
KOV
METAL
CITY sliding rail shower set with:
• rectangular metal rod
• metal fixed wall bracket
• metal slider bracket
• Syncro metal hand shower with elbow
• PVC silver flexible hose 1500 mm twist free with
conical nut
• distance between centres 700 mm
ZSAL 079 . . LEVEL
Sprchová tyč LEVEL:
• hranatá kovová tyč
• nástěnný držák plast ABS
• držák sprchy plast ABS
• ruční sprcha Level plast ABS
• kovová hadice 1500 mm s konusem
• mýdlenka plast ABS
• rozteč uchycení 665 mm
Úprava - Finishes
CR
Kč
1.8 52,-
LEVEL sliding rail shower set with:
• rectangular metal rod
• ABS fixed wall bracket
• ABS slider bracket
• Level ABS hand shower with elbow
• double interlock twist-free metal flexible hose
1500 mm with conical nut
• rectangular ABS soap dish
• distance between centres 665 mm
8
—
ZSAL 080 . .
Mýdlenka pro tyč Level
S oap dish for Level rail
paffoni effe - elle
CR
2 2 1,-
e f f e / e l l e
ZSOF 063 . .
Sprchové ramínko QUADRO
• L. 400 mm
Úprava - Finishes
CR
Kč
1.944,-
Úprava - Finishes
CR
Kč
1.858,-
Úprava - Finishes
CR
Kč
2.592,-
QUADRO square shower arm
• L. 400 mm
ZSOF 063 . . 350
Sprchové ramínko QUADRO
• L. 350 mm
QUADRO square shower arm
• L. 350 mm
ZSOF 075 . .
Hlavová sprcha SYNCRO kovová:
• 200 x 200 mm
• anticalc systém, rozebíratelná
• výška 8 mm
• připojení 1/2”G
SYNCRO “Square” metal shower head:
• 200 x 200 mm
• antiscale system and inspectable
• 8 mm thickness
• 1/2”G swivel joint
8
58
1/2"G
200 x 200
ZSOF 078 . .
Hlavová sprcha SYNCRO KING kovová:
• 300 x 300 mm
• anticalc systém, rozebíratelná
• výška 8 mm
• připojení 1/2”G
Úprava - Finishes
CR
Kč
6.750,-
—
SYNCRO KING “Square” metal shower head:
• 300 x 300 mm
• antiscale system and inspectable
• 8 mm thickness
• 1/2”G swivel joint
paffoni effe - elle
9
e f f e / e l l e
ZSOF 091 . .
Hlavová sprcha CITY kovová
:
• 340 x 220 mm
• anticalc systém, rozebíratelná
• výška 8 mm
• připojení 1/2”G
Úprava - Finishes
CR
Kč
6.237,-
CITY “Rectangular” metal shower head:
• 340 x 220 mm
• antiscale system and inspectable
• 8 mm thickness
• 1/2”G swivel joint
8
55
1/2"G
340x220
Úprava - Finishes
CR
Level shower kit (for art. EF023) with:
• Level ABS hand-shower
• Level ABS wall bracket
• 1/2”x1/2”/L. 1500 mm double conical nut and
double interlock flexible hose
ZDUP 095 . .
Sprchový set Quadro podomítkový :
• sprcha Syncro kov
• držák sprchy včetně podo
omítkového připojení
• hadice 1/2”x1/2”/L. 1500 mm
Kč
č
1.037,-
8
60
37x37
22
ZDUP 058 . . LEVEL
Sprchový set Level (pro art. EF023):
• ruční sprcha plast ABS
• držák sprchy plast ABS
• hadice 1/2”x1/2”/L. 1500 mm
Úprava - Finishes
CR
15x35
Kč
1.690,-
214
Quadro concealed shower kit with:
• Syncro square metal hand-shower
• Square concealed fixed bracket with integrated
water inlet
• 1/2”x1/2”/L. 1500 mm double interlock flexible hose
57
45
G1/2"
4
G1/2"
ZDOC 054 . .
Ruční sprcha Level plast ABS:
• připojení 1/2”G
Úprava - Finishes
CR
Kč
286,-
Úprava - Finishes
CR
Kč
648,-
Level (single spray) ABS hand-shower:
• 1/2”G standard connection
ZDOC 068 . . SYNCRO
Ruční sprcha Syncro
• připojení 1/2”G
:
10
—
Syncro (single spray) metal hand-shower:
• 1/2”G standard connection
paffoni effe - elle
samostatně baleno
packed in single box
e f f e / e l l e
ZSUP 025 . .
Nastavitelný držák sprchy:
• plast ABS
• pro art. 023-168D
Úprava - Finishes
CR
Kč
2
Úprava - Finishes
CR
Kč
8
Úprava - Finishes
CR
Kč
8
Swivelling bracket:
• ABS
• for artt. 023-168D
ZSUP 026 . .
Pevný držák sprchy:
• plast ABS
• pro art. 026
Fixed bracket:
• ABS
• for art. 026
69
57
24
26
24,5
SQUARE fixed bracket with integrated water inlet:
• metal
• with 1/2"G connections
Kč
8
ZBOC 069 . .
Nástěnné ramínko:
• připojení 1/2"G x L. 195 mm
• perlátor M24x1
• hranatá podložka
Rectangular wall spout with:
• 1/2"G connection x L. 195 mm
• aerator M24x1
• rectangular wall plate
Úprava - Finishes
CR
Kč
4
ZACC 221 . .
Sifon Domino:
• připojení 1"1/4G
Domino bottle trap with:
• 1"1/4G connection
Úprava - Finishes
CR
Kč
3
8,5
4
G1/2"
Úprava - Finishes
CR
ZACC 238 . .
Podomítkové připojení hadice:
• kov
• připojení 1/2"G
26
45
G1/2"
ZSUP 032 . .
Pevný držák QUADRO s podomítkovým připojením
:
• kov
• připojení 1/2"G
Square water wall inlet:
• metal
• with 1/2"G connections
∅32
90
43
O70
0 ÷ 90
1"1/4G
O45
1"1/4G
25÷50
12,5
35
Kč
1
70
—
Úprava - Finishes
CR
70
ZSCA 030 . .
Výpust Clic-Clac s krytkou QUADRO:
• výpust s přepadem h60 mm
• připojení 1"1/4G
QUADRO Clic-Clac press top waste with:
• drain with overflow h60 mm
• 1"1/4G connection
276
paffoni effe - elle
11
e f f e / e l l e
náhradní díly - spare parts
Úprava - Finishes
ZA91104R
Kartuše Ø 35 mm s regulací pro art.
001-010-015-022-023-026-040-041-101-168-168D
Complete cartridge Ø 35mm without distributor with regulation for
artt. 001-010-015-022-023-026-040-041-101-168-168D
Úprava - Finishes
ZA91140/E Kartuše Ø 25 mm pro art.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
Complete cartridge Ø 25mm for artt.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
Kartuše přepínače Ø 30 mm pro art. 269-269R
Diverter cartridge Ø 30 mm for artt. 269-269R
581,-
ZVIT049
Kartuše přepínače Ø 26 mm pro art. 515
Diverter cartridge Ø 26 mm for art. 515
543,-
ZVIT050
Kartuše přepínače Ø 26 mm pro art. 514
Diverter cartridge Ø 26 mm for art. 514
543,-
ZVIT038
Termostatická kartuše s rukojetí pro art. LEQ168R
Thermostatic cartridge with graduated handle for art. LEQ168R
CR
2.260,-
ZVIT052
Termostatická kartuše s rukojetí pro art. 510-514-515
Thermostatic cartridge with graduated handle for artt. 510-514-515
CR
2.501,-
ZVIT064
Termostatická kartuše s rukojetí pro art. 268-268D-269-269R
Thermostatic cartridge with graduated handle for artt.
268-268D-269-269R
CR
2.260,-
Úprava - Finishes
Úprava - Finishes
Kč
Kč
Kč
ZVIT001
Keramická kuželka 90° dx pro art. 510
1/4 clockwise turn ceramic disc valve for art. 510
CR
ZVIT051
Keramická kuželka 90° dx pro art. LEQ168R-268-268D
1/4 clockwise turn ceramic disc valve for artt. LEQ168R-268-268D
CR
ZAER002
Perlátor Ø 24x1M pro art. 101
Aerator Ø 24x1M for art. 101
CR
38,-
ZAER003
Perlátor Ø 28x1M pro art. 001-022-023-026
Aerator Ø 28x1M for artt. 001-022-023-026
CR
59,-
ZAER078
Perlátor Ø 24x1M pro art. 070-071-072-073-074-075-130-131-135
Aerator Ø 24x1M for artt. 070-071-072-073-074-075-130-131-135
CR
49,-
Úprava - Finishes
—
Kč
ZVIT058
Úprava - Finishes
paffoni effe - elle
Kč
783,-
Úprava - Finishes
12
Kč
316,-
167,-
314,-
Kč
e f f e / e l l e
náhradní díly - spare parts
Úprava - Finishes
ZAER050
Vnitřní perlátor Ø 16,5x1M pro art. 836-837-838-876-877-878-880
Concealed aerator Ø 16,5x1M for artt. 836-837-838-876-877-878-880
159,-
Úprava - Finishes
ZAER006
Kč
CR
Perlátor Ø 24x1M pro art. 130-131-135
Joint with aerator Ø 24x1M for artt. 130-131-135
Kč
135,-
Úprava - Finishes
Kč
ZGHI010
Matka pro upevnění kartuše art. 001-010-015-022-023-026-040-041-101-168-168D
Cartridge fastening ring nut for artt. 001-010-015-022-023-026-040-041-101
51,-
ZGHI011
Matka pro upevnění kartuše art.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
Cartridge fastening ring nut for artt. 070-071-072-073-074-075-130-131-135179-836-837-838-876-877-878-880
68,-
ZGHI023
Matka pro upevnění kartuše art. 269-269R
Cartridge fastening ring nut for artt. 269-269R
79,-
Úprava - Finishes
Kč
ZCAP034
Kovová krytka kartuše pro art. 001-010-015-022-023-026-040-041-168-168D
Metal underlever cover for artt. 001-010-015-022-023-026-040-041-168-168D
CR
84,-
ZCAP062
Kovová krytka kartuše pro art.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
Metal underlever cover for artt.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
CR
90,-
Úprava - Finishes
Kč
ZAST032
Táhlo výpusti Ø 5 mm pro art. 070-075-072-073-130-135
Bent rod Ø 5 mm with knob for artt. 070-075-072-073-130-135
CR
162,-
ZAST038
Táhlo výpusti Ø 4 mm pro art. 836-837-876-877
Straight rod Ø 4 mm with knob for artt. 836-837-876-877
CR
165,-
ZAST023
Spojka ABS k výpusti pro art. 070-075-072-073-130-135-836-837-876-877
ABS articulation for rod connection for artt.
070-075-072-073-130-135-836-837-876-877
Úprava - Finishes
Kč
165,-
Úprava - Finishes
Kč
Zátka k výpusti 1” - 1”1/4
Plug for 1” - 1” 1/4 pop up waste
CR
124,-
ZACC266
Zátka k výpusti se šroubem 1” - 1”1/4
Drain + plug for 1” - 1” 1/4 pop up waste
CR
240,-
—
ZACC091
paffoni effe - elle
13
e f f e / e l l e
náhradní díly - spare parts
Úprava - Finishes
ZLEV149
Páka EFFE pro art. 001-010-015-040-041-101
EFFE lever for artt. 001-010-015-040-041-101
ZLEV150
Páka EFFE pro art.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
EFFE lever for artt.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
CR
CR
Úprava - Finishes
ZLEV099
Páka ELLE pro art. 001-010-015-040-041-101
ELLE lever for artt. 001-010-015-040-041-101
CR
495,-
ZLEV152
CR
Páka ELLE pro art.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
ELLE lever for artt.
070-071-072-073-074-075-130-131-135-179-836-837-838-876-877-878-880
495,-
ZLEV098
Krátká páka ELLE pro art. 022-023-026-040-041-168-168D
ELLE short lever for artt. 022-023-026-040-041-168-168D
ZMANV078
Rukojeť pro art. LEQ168R
Handle for ceramic disk valve for art. LEQ168R
CR
978,-
ZMAN120
Rukojeť pro art. 268-268D
Handle for ceramic disk valve for artt. 268-268D
CR
1.275,-
ZMAN121
Rukojeť přepínače pro art. 269-269R
Complete handle for diverter cartridge for artt. 269-269R
CR
1.361,-
ZMANV093
Rukojeť přepínače pro art. 510-514-515
Complete handle for diverter cartridge artt. 510-514-515
CR
994,-
ZMANV095
Rukojeť termostatu pro art. 510-514-515
Complete handle for thermostatic cartridge artt. 510-514-515
CR
994,-
CR
CR
Úprava - Finishes
Úprava - Finishes
Úprava - Finishes
ZDEV003
Přepínač vanové/sprchové baterie art. 022-023-026
Diverter for bath/shower mixer artt. 022-023-026
CR
Úprava - Finishes
—
Kč
Krátká páka EFFE pro art. 022-023-026-040-041-168-168D
EFFE short lever for artt. 022-023-026-040-041-168-168D
Úprava - Finishes
paffoni effe - elle
316,-
ZLEV151
Úprava - Finishes
14
Kč
316,-
268,-
Kč
Kč
1.183,-
Kč
Kč
Kč
457,-
Kč
ZDEV048
Přepínač podomítkové baterie art. 001-015
Diverter for concealed mixer artt. 001-015
CR
357,-
ZDEV089
Přepínač podomítkové baterie art. 040-041
Diverter for concealed mixer artt. 040-041
CR
430,-
e f f e / e l l e
náhradní díly - spare parts
Úprava - Finishes
Kč
ZPIA026
Podložka 1 otvorová s těsněním pro art. 010 / 110 x 110 mm
One-hole wall plate with gasket for art. 010 / 110 x 110 mm
CR
616,-
ZPIA027
Podložka 2 otvorová s těsněním pro art. 015 / L.120 x h.190 mm
Two-hole wall plate with gaskets for art. 015 / L.120 x h.190 mm
CR
686,-
Úprava - Finishes
ZPIA056
Podložka 4 otvorová s těsněním pro art. 001 / L.350 x h.120 mm
Four-hole wall plate with gaskets for art. 001 / L.350 x h.120 mm
CR
ZPIA057
Podložka 2 otvorová s těsněním pro art. 101 / L.250 x h.120 mm
Two-hole wall plate with gaskets for art. 101 / L.250 x h.120 mm
CR
Kč
3.132,-
1.996,-
Úprava - Finishes
Kč
ZPIA042
Podložka s těsněním pro art. 510 / L.150 x h.200 mm
Rectangular wall plate with gasket for art. 510 / L.150 x h.200 mm
CR
1.321,-
ZPIA043
Podložka s těsněním pro art. 514 / L.150 x h.200 mm
Rectangular wall plate with gasket for art. 514 / L.150 x h.200 mm
CR
1.321,-
ZPIA044
Podložka s těsněním pro art. 515 / L.150 x h.200 mm
Rectangular wall plate with gasket for art. 515 / L.150 x h.200 mm
CR
1.321,-
ZGUA052
Sada těsnění (2 ks) pro podložku art. 510-514-515 / L.150 x h.200 mm
Set of gaskets (2 pieces) for plate artt. 510-514-515 / L.150 x h.200 mm
ZPIA062
Kulatá podložka s těsněním pro art. 510-514-515 / Ø50 mm
Round wall plate with gasket for artt. 510-514-515 / Ø50 mm
72,-
CR
162,-
Úprava - Finishes
Kč
ZBAS050
Základna pro stojánkové baterie art. 040-041
Brass base for deck mounted bath mixer artt. 040-041
CR
642,-
ZBAS053
Základna pro stojánkové baterie art. 179-836-837-838-876-877-878-880
Brass base for artt. 179-836-837-838-876-877-878-880
CR
389,-
ZBAS095
Základna pro stojánkové baterie art. 070-071-072-073-074-075-130-131-135
Brass base for artt. 070-071-072-073-074-075-130-131-135
CR
184,-
Úprava - Finishes
ZBAS054
Kompletní průchodka pro art. 040-041
Ring + base + elbow tube + fixing set for pull out hand-shower artt. 040-041
CR
Kč
1.345,-
Úprava - Finishes
Kč
ZBOC039
Ramínko s uchycením pro art. 040
Deck mounted spout with brass ring base and fixing set for art. 040
CR
3.024,-
ZBAS055
Uchycení k ramínku pro art. 040
Brass base for deck mounted spout for art. 040
CR
513,-
Úprava - Finishes
Kč
Ramínko s perlátorem pro art. 876-877-878
Rectangular spout with aerator for artt. 876-877-878
CR
3.510,-
ZCAN079
Ramínko s perlátorem pro art. 836-837-838
Rectangular spout with aerator for artt. 836-837-838
CR
3.213,-
ZCAN080
Ramínko s perlátorem pro art. 880
Rectangular spout with aerator for art. 880
CR
4.050,-
—
ZCAN078
paffoni effe - elle
15
e f f e / e l l e
náhradní díly - spare parts
Úprava - Finishes
ZFIS028
Upevňovací sada pro art. 040-041
Fixing set for mixer artt. 040-041
348,-
ZFIS038
Upevňovací sada pro art. 179-838-878-880
Fixing set for artt. 179-838-878-880
51,-
ZFIS049
Upevňovací sada pro art. 836-837-876-877
Fixing set for artt. 836-837-876-877
213,-
ZFIS051
Upevňovací sada pro art. 040
Fixing set for spout of art. 040
49,-
ZFIS124
Upevňovací sada pro art. 070-071-072-073-074-075-130-131-135
Fixing set for artt. 070-071-072-073-074-075-130-131-135
63,-
Úprava - Finishes
Spojka 1/2” s OR pro art. 001-168-168D
1/2” connection with OR for artt. 001-168-168D
CR
73,-
ZRAC066
Horní spojka 1/2” s OR pro art. 269
1/2” upper connection with OR for art. 269
CR
106,-
ZRAC047
Spojka 3/4” s OR pro art. LEQ168R
3/4” connection with OR and plug for art. LEQ168R
CR
Úprava - Finishes
ZRAC096
Horní spojka s OR pro art. 269R
Upper connection with OR for art. 269R
ZRAC039
Filtr pro termostatické podomítkové baterie art. 510-514-515
Connection for thermostatic mixers with valve, filter net and brass
ring for artt. 510-514-515
CR
Úprava - Finishes
ZECC029
Etážka 1/2”x 3/4” s růžicí
Adjustable centre 1/2”x 3/4” for wall mounted mixers
CR
Úprava - Finishes
—
Kč
176,-
Kč
173,-
Kč
275,-
Úprava - Finishes
paffoni effe - elle
Kč
ZRAC022
Úprava - Finishes
16
Kč
Kč
132,-
Kč
ZCAL007
Převlečná matka pro art. 022-023-026-168-168D
Nut for wall mounted mixers for artt. 022-023-026-168-168D
CR
76,-
ZCAL016
Převlečná matka pro art. LEQ168R-268-268D-269-269R
Nut for thermostatic mixers for artt. LEQ168R-268-268D-269-269R
CR
179,-
e f f e / e l l e
náhradní díly - spare parts
Úprava - Finishes
Kč
ZSED001
Sedlo pro art. 022-023-026-168-168D
Wall mounted single lever mixer seat for artt. 022-023-026-168-168D
CR
46,-
ZSED016
Sedlo pro art. LEQ168R-268-268D-269-269R
Seat for thermostatic mixers with valve, filter net and brass ring for
artt. LEQ168R-268-268D-269-269R
CR
143,-
Úprava - Finishes
ZFLO001
Hadice 1500 mm dvojité opletení, matka+konss pro art. 168D-LEQ268D
Flexible hose 1500 mm double interlock and conical nut for artt. 168D-LEQ268D
CR
ZFLO018
Hadice 150 cm dvojité opletení, konus+konus pro art. 001-023-026
Flexible hose 150 cm double interlock and double conical nut for
artt. 001-023-026
CR
203,-
481,-
Úprava - Finishes
ZFLO009
CR
Hadice 1/2"-M15x1/L.1500 mm se závažím pro art. 040-041
1/2"-M15x1/L.1500 mm twist-free double interlock brass flexible hose with
conical nut and weight for artt. 040-041
Kč
Kč
356,-
Úprava - Finishes
Kč
ZFLX001
Set připojení inox M10x1 F3/8” 350 mm s těsněním (2 ks) pro
art. 179-836-837-838-876-877-878-880
Set of 2 stainless steel hoses M10x1 F3/8” 350 mm with gaskets
for artt. 179-836-837-838-876-877-878-880
CR
ZFLX069
Set 2 připojení inox M8x1 F3/8" 350 mm s těsněním pro art. 072-073-074
Set of 2 M8x1 F3/8 stainless steel hoses 350 mm with gaskets for artt. 072-073-074
CR
9,10
246,-
ZFLX086
Set 5 připojení inox pro baterii art. 040-041
Set of 5 stainless steel hoses for artt. 040-041
CR
36,00
972,-
ZFLX102
Set 2 připojení inox SOFT PEX F3/8 450 mm pro art. 070-071-075-130-131-135
Set of 2 F3/8 stainless steel hoses 450 mm SOFT PEX for artt.
070-071-075-130-131-135
CRPX
351,-
240,-
Úprava - Finishes
ZFLX061
Připojení inox Ø14 cm. 53, potažená, pro art. 179
PVC coated flex inox Ø14 cm. 53 for art. 179
CR
Kč
319,-
Úprava - Finishes
Kč
ZBOC065
Ramínko s perlátorem pro art. 001
Spout with aerator for art. 001
CR
2.935,-
ZBOC066
Ramínko s perlátorem pro art. 101
Spout with aerator for art. 101
CR
2.570,-
Úprava - Finishes
Sprška plast ABS 2 cestná Minimal pro art. 179
Minimal two-spray ABS hand-shower for art. 179
41,80
1.129,-
CR
—
ZDOC069
Kč
paffoni effe - elle
17
e f f e / e l l e
náhradní díly - spare parts
Úprava - Finishes
ZACC350
Horní pružina Ø 2 mm pro art. 179
Top spring Ø 2 mm for art. 179
CR
Úprava - Finishes
ZACC351
Spodní pružina Ø 2 mm pro art. 179
Lower spring Ø 2 mm for art. 179
CR
Úprava - Finishes
ZACC352
Držák spršky pro art. 179
Hand-shower bracket for art. 179
CR
Úprava - Finishes
18
—
ZRAC105
paffoni effe - elle
Držák spršky pro art. 179
Hand-shower bracket for art. 179
CL
Kč
738,-
Kč
535,-
Kč
2.104,-
Kč
368,-
—
n o t e s
paffoni notes
19
20
—
n o t e s
paffoni notes
Download

e f f e / e l l e