Série APOLLO s pákou METALLO (APM) je dostupná v těchto povrchových úpravách:
APOLLO range with METAL handle (APM) is available in the following finishes:
CR chrom
chrome plated
Uvedené ceny jsou doporučené MOC bez DPH. Změna cen vyhrazena.
apollo
a p o l l o
Podomítková sprchová baterie,
páka kov
C o nce ale d sho w e r m ixe r, metal lever
Ú p r a v a
CR
Kč
923,-
G1/2"
G1/2"
APM 010
∅116
a p o l l o
25÷50
ZPRO 001
Prodloužení p ro art. 010
H43mm
E xt e ns io n fo r art . 010
H43mm
APM 022
Vano v á bat e rie be z sprch.
k o m ple t u, páka kov
B at h/ sho wer mixer wi t ho ut
sho w e r k i t , metal le ver
CR
Ú p r a v a
1.072,-
Kč
CR
1.910,-
CR
2.188,-
APM 026
max.600
79
—
G1/2"
G3/8"
paffoni apollo
max 40
340
min ∅35
max ∅38
170
∅60
min ∅33.5
G1/2"
W33x19
G1/2"
380
W27x19
88
146
∅45
∅49
200
65
3.962,-
114
CR
175
Kč
max 30
Tříotvorová vanová baterie se
sprchou Trieste, výtokové ramínko,
páka kov
Three-hole deck mounted bath
mixer with Trieste pull out handshower, spout, metal lever
Ú p r a v a
2.161,-
390
380
APM 040
CR
max. 40
Vanová baterie se sprch. kompletem Tries te B is, pevný držák
sprchy, páka kov
B a t h / s ho w e r m ixe r w i t h
Trie s t e B is s ho w e r an d f ixed
wal l bracket, me t al lever
∅66
1/2"G
108
145
150±20
Vanová baterie se sprch. kompletem
Trieste Bis, p á k a kov, nastavitelný
držák sprchy
B at h/s how er m ixer w i th Trie s t e B is sho w e r k i t , s tan d ar d
sw ive l ling wal l bracke t a nd
metal lever
1/2"G
APM 023
a p o l l o
104
1.519,-
58.5
CR
Kč
129
Ú p r a v a
min.∅33.5
340
Umyvadlová baterie s výpustí
1” 1/4, páka kov
Was h ba sin mixer wi t h
1” 1/4 po p up was t e ,
metal lever
G3/8"
35÷50 max45
APM 075
∅63
1"1/4G
max 180
1.145,-
58.5
129
CR
104
Kč
340
Umyvadlová baterie bez
výpusti, s k ovovou
pákou a držákem řetízku
Wash basin mixer wi thout
po p up wast e , w i t h chain
ho lde r and m e t al lever
Ú p r a v a
min.∅33.5
max45
APM 071
G3/8"
1.519,58,20
58.5
128
CR
Kč
min.∅33.5
340
Bidetová baterie s výpustí 1”1/ 4,
páka kov
B idet mixer wi th 1”1/ 4 po p
up was t e , m e t al lever
91
Ú p r a v a
G3/8"
35÷50 max45
APM 135
∅63
1"1/4G
max 180
58.5
128
1.145,-
min.∅33.5
max45
CR
91
Kč
G3/8"
—
Bidetová baterie bez výpusti s kovovou
pákou a držákem řetízku
B id et mixe r w i t ho ut po p up was t e , w i t h chain ho lde r and metal
lever
Ú p r a v a
340
APM 131
apollo
paffoni apollo
201
a p o l l o
CR
Kč
105
Úprava
65,30
1.711,-
46
Dřezová baterie nástěnná,
páka kov
Wal l sink mixer w i th met al
le ve r
1/2"G
APM 161
55
190
150±20
∅66
245
134
CR
55
Kč
79
1.442,99
113
Sprchová baterie s připojením
1/2”
Wall mounted shower mixer 1/2”
connection, m e t al le ve r
Úprava
1/2"G
APM 168
1/2"G
APM 168D
1.724,-
∅66
CR
150±20
Sprchová baterie s připojením 1/2”,
sprch. setem Trieste Bis a držákem
Normale
Wall mounted shower mixer 1/2”
connection, with Trieste Bis handshower and swivelling wall bracket,
metal lever
134
CR
2.732,-
115
Kč
273
190
Vanová baterie se spch. kompletem
Trieste Bis s držákem Normale,
ramínko S 350 mm
Wall mounted wash basin mixer, with diverter, 350 mm S spout, Trieste
Bis shower kit and standard swivelling wall bracket, metal lever
79
Úprava
1/2"G
APM 169
1/2"G
35
350
∅16
405
∅66
150±20
55
185
Úprava
CR
Kč
1.706,-
340
min.∅33.5
202
—
G3/8"
paffoni apollo
max. 40
213
Dřezová baterie s otočným
ramínkem a kovovou pákou
One-ho le sink mixer wi th
sw ive l ling t ube s po ut and
m e t al le ve r
327
APM 180
a p o l l o
Úprava
220
Kč
1.325,-
153
175
CR
min. ∅32
340
Dřezová baterie s otočným
ramínkem, páka kov
One- ho le s ink mi xer w i th
s w ive l ling spo ut , m e t al le ve r
max.45
APM 182
G3/8"
200
2.065,-
340
190
MIN ∅33.5
G3/8"
M15x1
ZDOC 005
Úprava
CR
Kč
177,-
/2"
G1
Sprcha Trieste základní Ø 80 mm
pro art. 040
Trieste single spray Ø 80 mm
handshower for art. 040
170
CR
Kč
115
Dřezová baterie s vytahovací sprškou, páka kov
Swivelling one-hole sink mixer with pull out spray and metal lever
Úprava
MAX 45
APM 183
Ø80
168
208
Držák sprchy pevný, plast ABS
pro art. 026
ABS fixed wall hook for art. 026
16
162
apollo
200
Úprava
CR
97
Kč
240,-
Úprava
CR
53
Kč
61,-
—
ZSUP 010
10
Ø64
Držák sprchy NORMALE plast ABS
pro art. 023-168D-169
STANDARD swivelling bracket with
ABS hook for artt. 023-168D-169
144,-
"
ZSUP 001
CR
∅80
Kč
/2
G1
Sprcha Trieste BIS základní Ø 80
mm pro art. 023-026-168D-169
Trieste BIS single spray Ø 80 mm
hand-shower for artt.
023-026-168D-169
Úprava
Ø40
ZDOC 081
paffoni apollo
203
a p o l l o
Úprava
ZA 91103R
Kartuše Ø 35 mm s podavačem pro art.
022-070-130-161-180
Cartridge Ø 35 mm with distributor with regulation for
artt. 022-023-026-070-071-075-130-131-135-161-168-168D-169-180
ZA 91104R
Kartuše Ø 35 mm bez podavače pro art. 010-040-087-168-182-183
Complete cartridge Ø 35 mm without distributor with regulation for
artt. 010-040-087-182-183
ZAST009
Ovládací táhlo Ø 4 mm + kloub + OR
Bent rod Ø 4 mm + knob + articulation + OR for artt. 070-075-130-135
ZAST023
Spojovací kloub ABS pro táhlo výpusti
ABS articulation for rod connection
Úprava
Kč
Úprava
Kč
CR
Úprava
ZAER001
Perlátor Ø 22x1F pro art. 180
Aerator Ø 22x1F for artt. 169-180
CR
ZAER002
Perlátor Ø 24x1M pro art. 070-130-161-182
Aerator Ø 24x1M for artt. 070-071-075-130-131-135-161-182
CR
ZAER003
Perlátor Ø 28x1M pro art. 022
Aerator Ø 28x1M for artt. 022-023-026
CR
ZAER006
Perlátor Ø 24x1M per art. 130
Joint with aerator Ø 24x1M for artt. 130-131-135
Úprava
Kč
CR
Úprava
ZCAL003
Matka 3/4” pro nástěnné baterie
3/4” nut for wall mixers
ZSED001
Sedlo pro nástěnné baterie
Wall mounted single lever mixer seat
CR
Úprava
CR
Úprava
204
—
ZGHI003
paffoni apollo
Matka pro upevnění kartuše Ø 35 mm
Ø 35 mm cartridge fastening ring nut
Kč
Kč
a p o l l o
náhradní díly - spare parts
Úprava
ZCAP010
Krytka pod páku plast ABS
ABS underlever cover
ZLEV002
Páka Apollo kovová
Apollo metal lever
ZACC092
Šroub M5x6 pro páku
M5x6 Lever screw
ZPLA011
Značení modrá/červená Ø 9 mm pro páku Apollo kov
Metal Apollo lever Red/Blue button Ø 9 mm
Kč
CR
Úprava
Kč
CR
Úprava
ZBOC017
Kompletní ramínko vč. přepínače, perlátoru a uchycení pro art. 040
Spout complete with diverter, aerator and fixing set for art. 040
Kč
CR
Úprava
ZECC003
Excentrické připojení nástěnných baterií
Adjustable centre 1/2”x3/4” for wall mounted mixers
Kč
CR
Úprava
ZACC091
Zátka pro výpust 1” - 1”1/4
Plug for 1” - 1” 1/4 pop up waste
CR
ZACC266
Odtok + zátka pro výpust 1” - 1”1/4
Drain + plug for 1” - 1” 1/4 pop up waste
CR
Kč
Úprava
ZACC139
Kompletní průchodka sprchy pro art. 040
Ring + elbow tube + fixing set for pull out hand-shower art. 040
CR
ZACC141
Kroužek + uchycení pro art. 087
Ring + fixing set for art. 087
CR
Kč
apollo
Úprava
ZBAS011
Kroužek pod baterii s OR pro art. 182
Brass base with OR for art. 182
CR
ZBAS012
Kroužek pod baterii s OR pro art. 183
Brass base with OR for art. 183
CR
Úprava
Sada upevnění pro art. 070-130-180-040
Fixing set for artt. 040-070-071-075-130-131-135-180 with base
ZFIS007
Sada upevnění pro art. 183
Fixing set for art. 183
ZFIS054
Sada upevnění pro art. 182
Fixing set for art. 182
CR
—
ZFIS001
Kč
paffoni apollo
205
a p o l l o
náhradní díly - spare parts
Úprava
ZPIA007
Podložka s jedním otvorem pro art. 010
One-hole wall plate with gasket for art. 010 / Ø116 mm
Kč
CR
Úprava
ZDEV008
Přepínač pro baterii art. 040
Diverter for deck mounted bath mixer art. 040
ZDEV002
Přepínač pro baterii art. 023-026
Diverter for bath/shower mixer artt. 022-023-026
ZDEV026
Přepínač kompletní pro vanovou baterii art. 169
Complete diverter for wash basin mixer with shower kit art. 169
ZRAC003
Spojka výtoku pro art. 161
Spout connection for art. 161
CR
ZRAC005
Raccordo
canna
Spojka výtoku
proper
art.art.
180180
Spout connection for art. 180
CR
Kč
CR
Úprava
CR
Úprava
CR
Úprava
Kč
206
—
Úprava
paffoni apollo
ZRAC004
Spojka výtoku pro art. 168
Spout connection for artt. 168-168D-169
ZSET001
Sada těsnění pro art. 182
Kit of joints for art. 182
ZSET004
Sada OR / kroužek pro art. 169
Kit of OR / cut ring for art. 169
ZSET006
Sada OR / kroužek pro art. 180
Kit of OR / cut ring for art. 180
ZSET016
Sada OR / kroužek pro art. 161-181
Kit of OR / cut ring for art. 161
CR
Úprava
Kč
Úprava
Kč
a p o l l o
náhradní díly - spare parts
Úprava
ZCANA020 Ramínko baterie Ø 20 mm, střed na střed 187mm, s perlátorem, pro art. 180
Complete tube spout Ø 20 mm with aerator for art. 180, distance between
centres 185 mm
Kč
CR
Úprava
ZCANA022
Ramínko baterie 190 mm s perlátorem pro art. 161
Tube spout with aerator for art. 161, distance between centres 190 mm
Kč
CR
Úprava
ZCANA040 Ramínko S Ø 18 mm, 350 mm, s perlátorem, pro art. 169
Complete S tube spout Ø 18 mm with aerator, distance between centres
350 mm, for art. 169
Kč
CR
Úprava
ZFLO001
Hadice 150 cm s dvojitým pletením a konickou matkou
Flexible hose 150 cm double interlock and conical nut
Kč
CR
Úprava
ZFLO011
Hadice nylon 150 cm 1/2” x M15x1 se závažím pro art. 183
Nylon flexible hose 150 cm 1/2”x M15x1 with weight for art. 183
Kč
CR
Úprava
ZFLX001
Set připojení inox M10x1 F3/8 x cm. 35 s těsněním (2
kusy) pro art. 070-071-075-130-131-135-180-181-182
Set of 2 stainless steel hoses M10x1 F3/8 x cm. 35 with gaskets for
artt. 070-071-075-130-131-135-180-181-182.
Kč
CR
ZFLX014
Sada připojení inox pro art. 040 (5 kusů)
Set of 5 stainless steel hoses for art. 040
CR
ZFLX021
Set připojení inox pro art. 183 (3 kusy)
Set of 3 stainless steel hoses for art. 183
CR
—
apollo
paffoni apollo
207
Download

a p o l l o