Séria BIRILLO NEW, s plastovou rukoväťou, je dostupná v nasledovnom prevedení:
BIRILLO NEW range, with ABS handles, is available in the following finishes:
i.s
k
CR chróm chrome plated
Séria BIRILLO TOP, s kovovou rukoväťou, je dostupná v nasledovnom prevedení:
BIRILLO TOP range, with metal handles, is available in the following finishes:
w
w
w
.p
af
fo
n
CR chróm chrome plated
MC matný chróm matt chrome + chrome
AC oceľ steel
b i r i l lo n e w / t o p
Ceny sú bez DPH
birillo new
birillo top
birillo new
Birillo New plastovou rukoväťou
Birillo New with ABS handles
EUR
min.43
max.64
147,80
ZPRO 029
Predĺženie pre art. BIN010 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for art. BIN010 - H20mm
CR
EUR
162,00
fo
n
Termostatická podomietková sprchová batéria
s hranatou krytkou
Thermostatic built-in shower mixer with
rectangular wall plate
95,60
CR
af
Predĺženie pre art. BIN510 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for art. BIN510 - H20mm
BIN 014
Finiture - Finishes
w
.p
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (2vývody)
Thermostatic built-in shower mixer with
diverter (2 outlets)
95,60
EUR
CR
200,80
CR
214,60
CR
123,20
BIN 015
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (3+1vývod)
3 outlets thermostatic built-in shower
mixer + 1 combined outlet
ZPRO 030
w
w
Predĺženie pre artt. BIN014-015 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for artt. BIN014-015 - H20mm
BIN 514
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (2vývody), s hranatou krytkou
Thermostatic built-in shower mixer with
diverter (2 outlets) with rectangular wall plate
BIN 515
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (3+1vývod), s hranatou krytkou
—
428
Finiture - Finishes
CR
EUR
214,90
CR
228,70
CR
123,20
3 outlets thermostatic built-in shower
mixer + 1 combined outlet with rectangular
wall plate
ZPRO 030
Predĺženie pre artt. BIN514-515 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for artt. BIN514-515 - H20mm
82.5
∅200
Finiture - Finishes
BIN 510
ZPRO 029
CR
i.s
k
153
G1/2"
G1/2"
CR
20
Finiture - Finishes
8
BIN 010
Termostatická podomietková sprchová batéria
Thermostatic built-in shower mixer
fonte birillo new
Ceny sú bez DPH
birillo new
Birillo New s plastovou rukoväťou
Birillo New with ABS handles
BIN 022
Finiture - Finishes
Vaňová termostatická batéria
bez kompletu
Thermostatic
external
bath
shower mixer without shower kit
EUR
CR
170,30
CR
219,80
Vaňová termostatická batéria
s kompletom s kovovým
otočným držiakom
Thermostatic
external
bath
shower mixer with shower kit all
metal adjustable-wall-hook
Finiture - Finishes
BIN 168
BIN 168D
BIN 168E
EUR
133,50
CR
179,20
af
Sprchová termostatická batéria
s kompletom s kovovým
otočným držiakom
Thermostatic shower mixer 1/2”
connection with shower kit all
metal adjustable-wall-hook
CR
fo
n
Sprchová termostatická batéria
pripojenie 1/2”
Thermostatic shower mixer
1/2” connection
i.s
k
BIN 023
w
.p
Sprchová termostatická batéria
pripojenie
1/2”
s
redukciou prietoku ECO-STOP
Thermostatic shower mixer 1/2”
connection with flow reducer
ECO-STOP
CR
133,90
CR
179,50
BIN 168ED
BIN 168ER
Finiture - Finishes
Sprchová termostatická batéria
pripojenie 3/4” pre sprchové sety
s redukciou prietoku ECO-STOP
CR
EUR
132,60
Thermostatic shower mixer with
upper 3/4” connection for shower
column with flow reducer ECO-STOP
BIN 169
Finiture - Finishes
Sprchová termostatická batéria
s vrchným/spodným pripojením 1/2”
s SUHStQDþRP
CR
EUR
158,40
Thermostatic shower mixer with
upper/down 1/2” connections
with diverter
—
w
w
Sprchová termostatická batéria
pripojenie 1/2” s kompletom s kovovým
s kovovým otočným držiakom a
redukciou prietoku ECOSTOP
Thermostatic shower mixer 1/2”
connection with shower kit all
metal adjustable-wall-hook and
flow reducer ECO-STOP
fonte birillo new
Ceny sú bez DPH
429
birillo top
Birillo Top s kovovou rukoväťou
Birillo Top with metal handles
EUR
ZPRO 058
Predĺženie pre art. BIT010 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for art. BIT010 - H20mm
CR
MC
AC
EUR
177,00
221,30
265,50
fo
n
Termostatická podomietková sprchová batéria
s hranatou krytkou
Thermostatic built-in shower mixer with
rectangular wall plate
104,60
CR
af
Predĺženie pre art. BIT510 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for art. BIT510 - H20mm
BIT 014
Finiture - Finishes
w
.p
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (2vývody)
Thermostatic built-in shower mixer with
diverter (2 outlets)
104,60
EUR
CR
MC
AC
215,80
269,80
323,70
CR
MC
AC
229,60
287,00
344,40
CR
134,30
BIT 015
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (3+1vývod)
3 outlets thermostatic built-in shower
mixer + 1 combined outlet
ZPRO 055
w
w
Predĺženie pre artt. BIT014-015 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for artt. BIT014-015 - H20mm
BIT 514
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (2vývody), s hranatou krytkou
Thermostatic built-in shower mixer with
diverter (2 outlets) with rectangular wall plate
BIT 515
Termostatická podomietková sprchová batéria
s prepínačom (3+1vývod), s hranatou krytkou
—
430
Finiture - Finishes
CR
MC
AC
EUR
229,90
287,40
344,90
CR
MC
AC
243,70
304,60
365,60
CR
134,30
3 outlets thermostatic built-in shower
mixer + 1 combined outlet with rectangular
wall plate
ZPRO 055
Predĺženie pre artt. BIT514-515 - H20mm
Concealed thermostatic mixer extension
for artt. BIT514-515 - H20mm
min.43
max.64
82.5
∅200
Finiture - Finishes
BIT 510
ZPRO 058
CR
i.s
k
153
20
162,80
203,50
244,20
G1/2"
CR
MC
AC
8
Finiture - Finishes
G1/2"
BIT 010
Termostatická podomietková sprchová batéria
Thermostatic built-in shower mixer
fonte birillo new
Ceny sú bez DPH
birillo top
Birillo Top s kovovou rukoväťou
Birillo Top with metal handles
BIT 022
Finiture - Finishes
Vaňová termostatická batéria
bez kompletu
Thermostatic
external
bath
shower mixer without shower kit
EUR
CR
MC
AC
185,30
231,60
278,00
CR
MC
AC
234,80
293,50
352,20
Vaňová termostatická batéria
s kompletom s kovovým
otočným držiakom
Thermostatic
external
bath
shower mixer with shower kit all
metal adjustable-wall-hook
BIT 168
Finiture - Finishes
BIT 168D
BIT 168E
148,50
185,60
222,80
CR
MC
AC
194,20
242,80
291,30
af
Sprchová termostatická batéria
pripojenie 1/2” s kompletom
s kovovým otočným držiakom
Thermostatic shower mixer 1/2”
connection with shower kit all
metal adjustable-wall-hook
EUR
CR
MC
AC
fo
n
Sprchová termostatická batéria
pripojenie 1/2”
Thermostatic
shower
mixer
1/2” connection
i.s
k
BIT 023
w
.p
Sprchová termostatická batéria
pripojenie
1/2”
s
redukciou prietoku ECO-STOP
Thermostatic shower mixer 1/2”
connection with flow reducer
ECO-STOP
CR
MC
AC
148,90
186,10
223,40
CR
MC
AC
194,50
243,10
291,80
BIT 168ED
BIT 168ER
Finiture - Finishes
Sprchová termostatická batéria
pripojenie 3/4” pre sprchové
sety s redukcoiu prietoku ECO-STOP
CR
MC
AC
EUR
147,60
184,50
221,40
Thermostatic shower mixer with
upper 3/4” connection for shower
column with flow reducer ECO-STOP
Finiture - Finishes
BIT 169
Sprchová termostatická batéria
s vrchným/spodným pripojením 1/2"
s prepínačom
CR
MC
AC
EUR
173,40
216,80
260,10
Thermostatic shower mixer with
upper/down 1/2” connections
with diverter
—
w
w
Sprchová termostatická batéria
pripojenie 1/2” s kompletom
gs kovovým otočným držiakom a
redukciou prietoku ECOSTOP
Thermostatic shower mixer 1/2”
connection with shower kit all
metal adjustable-wall-hook and
flow reducer ECO-STOP
fonte birillo new
Ceny sú bez DPH
431
birillo new/top
BIRILLO
Finiture - Finishes
CR
Birillo shower kit (for artt. 023-168D-168ED)
with:
• Birillo ABS hand-shower
• Birillo metal wall bracket
• 1/2”x1/2”/L. 1500 mm double interlock
flexible hose
ZDOC 032..
BIRILLO
∅30
CR
EUR
9,00
fo
n
24°
CR
EUR
29,20
af
Metal swivelling bracket for Birillo shower
kit artt. 023-168D-168ED
ZKIT 168BIN
Finiture - Finishes
w
.p
EUR
1116,00
Sprchová súprava Birillo new (6 ks) s:
• BIN 168ECR
• ZSAL 118CR
(6 pcs) Birillo new shower kit with:
• BIN 168ECR
• ZSAL 118CR
ZKIT 168BIT
Finiture - Finishes
EUR
1206,00
(6 pcs) Birillo top shower kit with:
• BIT 168ECR
• ZSAL 118CR
w
w
Sprchová súprava Birillo top (6 ks) s:
• BIT 168ECR
• ZSAL 118CR
5
43,
∅32
2"
G1/
Finiture - Finishes
Otočný kovový držiak pre sprchové komplety
Birillo artt. 023-168D-168ED
—
210
10
Birillo (single spray) ABS hand-shower
(for artt. 023-168D-168ED):
• with 1/2” standard connection
432
∅32
67
Finiture - Finishes
Sprcha Birillo (1-polohová) plastová: (pre
artt. 023-168D-168ED):
• univerzálne 1/2” pripojenie
ZSUP 020..
EUR
45,70
210
Sprchový komplet Birillo (pre art. 023-168D-168ED)
s:
• sprcha Birillo plastová
• držiak Birillo kovový
• dvojzámková hadica 1/2”x1/2”/L. 1500 mm
i.s
k
ZDUP 036..
fonte birillo new/top
Ceny sú bez DPH
62
166
birillo new/top
náhradné diely - spare parts
Finiture - Finishes
Rukoväť ABS Birillo New pre artt. BIN168-168D
Birillo New ABS handle for ceramic disc valve for artt. BIN168-168D
CR
7,80
ZMAN065
Rukoväť ABS Birillo New s redukciou prietoku
ECO-STOP pre artt. BIN168E-168ED-168ER
Birillo New ABS handle for ceramic disc valve with flow reducer ECOSTOP for artt. BIN168E-168ED-168ER
CR
10,20
ZMAN110
Rukoväť ABS Birillo New pre
artt. BIN010-014-015-510-514-515
Birillo New ABS handle for diverter cartridge and ceramic disc valve for
artt. BIN010-014-015-510-514-515
CR
7,80
ZMAN111
Rukoväť ABS Birillo New pre prepínač
artt. BIN022-023
Birillo New ABS handle for diverter cartridge for
artt. BIN022-023
CR
7,80
ZMAN113
Rukoväť ABS Birillo New pre prepínač
art. BIN169
Birillo New ABS handle for diverter cartridge for
art. BIN169
CR
7,80
fo
n
i.s
k
ZMAN064
Finiture - Finishes
EUR
Rukoväť mosadzná Birillo Top pre
artt. 010-014-015-510-514-515
Birillo Top BRASS handle for diverter cartridge and ceramic disc valve for
artt. 010-014-015-510-514-515
CR
MC
AC
18,90
23,60
28,40
ZMAN094
Rukoväť mosadzná Birillo Top pre prepínač pre artt. BIT022-023
Birillo Top BRASS handle for diverter cartridge for artt. BIT022-023
CR
MC
AC
18,90
23,60
28,40
ZMAN095
Rukoväť mosadzná Birillo Top pre prepínač pre art. BIT0169
Birillo Top BRASS handle for diverter cartridge for art. BIT169
CR
MC
AC
18,90
23,60
28,40
ZMAN097
Rukoväť mosadzná Birillo Top pre artt. BIT168-168D
Birillo Top BRASS handle for ceramic disc valve for artt. BIT168-168D
CR
MC
AC
18,90
23,60
28,40
ZMAN098
Rukoväť mosadzná Birillo Top s redukciou prietoku
ECO-STOP pre artt. BIT168E-168ED-168ER
Birillo Top BRASS handle for ceramic disc valve with flow reducer ECOSTOP for artt. BIT168E-168ED-168ER
CR
MC
AC
21,30
26,60
32,00
af
ZMAN093
w
.p
Finiture - Finishes
EUR
ZPLA041
Krytka ABS pre rukoväť BIN (Birillo New)
ABS cap for handle BIN (Birillo New)
CR
1,80
ZPLA027
Krytka ABS pre rukoväť BIT (Birillo Top)
ABS cap for handle BIT (Birillo Top)
CR
AC
0,50
0,80
Finiture - Finishes
EUR
ZVIT035
Termostatická kartuša ABS pre
artt. BIN022-023-168-168D-168E-168ED-168ER-169
Thermostatic cartridge complete with ABS handle for
artt. BIN022-023-168-168D-168E-168ED-168ER-169
CR
42,40
ZVIT056
Termostatická kartuša ABS pre
artt. BIN010-014-015-510-514-515
Thermostatic cartridge complete with ABS handle for
artt. BIN010-014-015-510-514-515
CR
42,40
ZVIT054
Termostatická kartuša s mosadznou rukoväťou pre všetky Birillo Top
Thermostatic cartridge complete with brass handle for all articles BIT
CR
MC
AC
53,50
66,90
80,30
—
w
w
EUR
fonte birillo new/top
Ceny sú bez DPH
433
birillo new/top
náhradné diely - spare parts
Finiture - Finishes
ZPIA016
2-otvorová krytka pre art. 010 BIN-BIT / Ø200 mm
Two-hole wall plate with gaskets for art. 010 BIN-BIT / Ø200 mm
CR
M
AC
36,10
45,20
54,20
ZPIA025
2-otvorová krytka pre art. 015 BIN-BIT / Ø200 mm
Two-hole wall plate with gaskets for art. 015 BIN-BIT / Ø200 mm
CR
M
AC
36,10
45,20
54,20
ZGUA031
Set tesnení (2 ks) krytky pre artt. 010-014-015
Set of 2 joints for wall-plate artt. 010-014-015
ZPIA037
2-otvorová krytka pre art. 014 BIN-BIT / Ø200 mm
Two-hole wall plate with gaskets for art. 014 BIN-BIT / Ø200 mm
ZPIA042
Obdĺžniková krytka pre art. 510 / L.150 x h.200 mm
Rectangular wall plate with gasket for art. 510 / L.150 x h.200 mm
CR
M
AC
48,90
61,10
73,40
ZPIA043
Obdĺžniková krytka pre art. 514 / L.150 x h.200 mm
Rectangular wall plate with gasket for art. 514 / L.150 x h.200 mm
CR
M
AC
48,90
61,10
73,40
ZPIA044
Obdĺžniková krytka pre art. 515 / L.150 x h.200 mm
Rectangular wall plate with gasket for art. 515 / L.150 x h.200 mm
CR
M
AC
48,90
61,10
73,40
ZGUA052
Sada tesnení (2 ks) pre krytku artt. 510-514-515 / L.150 x h.200 mm
Set of gaskets (2 pieces) for plate artt. 510-514-515 / L.150 x h.200 mm
ZPIA062
Okrúhla krytka pre artt. 510-514-515 / Ø50 mm
Round wall plate with gasket for artt. 510-514-515 / Ø50 mm
i.s
k
2,40
CR
M
AC
af
fo
n
Finiture - Finishes
Perlátor Ø28 pre artt. 022-023
Complete aerator for artt. 022-023
w
.p
ZAER003
—
w
w
ZVIT001
434
EUR
36,10
45,20
54,20
EUR
2,40
CR
AC
6,00
9,00
Finiture - Finishes
EUR
CR
AC
2,20
3,30
Finiture - Finishes
EUR
6,20
Keramický vršok 90° otoč artt. 010-168-168D-168E-168ED168ER-510
90° ceramic disc valve right for artt. 010-168-168D-168E-168ED168ER-510
Finiture - Finishes
EUR
ZRAC022
Pripojenie 1/2” s OR pre artt. 022-023-168-168D-168E-168ED
1/2” connection with OR for artt. 022-023-168-168D-168E-168ED
CR
AC
2,70
4,10
ZRAC047
Pripojenie 3/4” s OR pre art. 168ER
3/4” connection with OR and plug for art. 168ER
CR
6,50
ZRAC066
Pripojenie 1/2” s OR pre art. 169
1/2” upper connection with OR for art. 169
CR
3,90
fonte birillo new/top
Ceny sú bez DPH
birillo new/top
náhradné diely - spare parts
Finiture - Finishes
ZGHI003
1,60
Matica na utiahnutie kartuše pre artt. 022-023
Ring-nut for cartridge fastening for artt. 022-023
Finiture - Finishes
Sedlo so sitkom pre
artt. 010-014-015-510-514-515
Seat with check-valve and filter for
artt. 010-014-015-510-514-515
10,20
Finiture - Finishes
Kartuša prepínača Ø35 pre artt. 022-023-169
Diverter cartridge Ø35 for artt. 022-023-169
Finiture - Finishes
20,10
ZVIT050
Kartuša prepínača Ø 26 mm pre artt. 014-514
Diverter cartridge Ø 26 mm for artt. 014-514
20,10
af
Kartuša prepínača Ø 26 mm pre artt. 015-515
Diverter cartridge Ø 26 mm artt. 015-515
Excenter s krytkou pre nástenné batérie
S-wall union for wall mounted mixers
w
.p
ZCAL007
Matica
Nut for wall mounted mixers
Finiture - Finishes
EUR
CR
M
AC
4,90
6,20
7,40
Finiture - Finishes
EUR
CR
AC
2,80
4,20
Finiture - Finishes
EUR
ZSED005
Sedlo
Seat for wall mounted mixers with check valve and filter
CR
5,30
ZFLO001
Kovová dvojzámková hadica 1500 mm s konusovou maticou pre
artt. 023-168D-168ED
Double fastened longlife metal flexible hose 1/2”x1/2” mm.1500 with
conical nut for artt. 023-168D-168ED
CR
AC
7,50
15,00
—
w
EUR
ZVIT049
ZECC029
w
EUR
17,10
fo
n
ZVIT028
EUR
i.s
k
ZRAC039
EUR
fonte birillo new/top
Ceny sú bez DPH
435
i.s
k
fo
n
af
w
.p
w
w
Ceny sú bez DPH
Download

b i r i l lo n e w / t o p