BANE a.d.
Štrosmajerova 28, 25000 SOMBOR, SCG
Tel: +381 25 36166, Fax: +381 25 27999
E-mail: [email protected]
BRAVE
30
brava za metalna vrata sa polugom 3345
210
Broj art.
Tip otvora
Vijak JUS
M.B1.510
4 X 30
35
3
170
82
10
3345.25.301
L/D
2 komada
21,5
25
15
36,5
WWW.BANE.CO.YU
Brava je namenjena za elektromagnetni prihvatnik.
Uz bravu se ne isporučuje elektromagnetni prihvatnik.
Download

brava za metalna vrata sa polugom 3345