SYSTÉM AIRTIC ®
!!! patentovaná, tichá, jemná a vysoce spolehlivá pneumatická konstrukce !!!
Pneumatický píst AIRTIC PROFESSIONAL
Adaptér pístu AIRTIC PROFESSIONAL
• Ø 8mm
• vysoká progresivita - vhodný do všech
typù skøínìk (i se sklopnými dvíøky)
• velmi snadná a rychlá montáž do pøedem
vyvrtaného otvoru èi za pomocí adaptéru
• montáž na 2 skryté vruty
• možno umístit na kterékoliv místo uvnitø
korpusu
R
PE
U
S NA
CE
MOC bez DPH
MOC bez DPH
3103001602
20,-
R
PE
U
S NA
CE
3103002602
9,90
Píst AIRTIC PROFESSIONAL s adaptérem
Tlumiè zásuvky AIRTICBOX (levý / pravý)
• výhodná cena pøi koupi pístu s adaptérem!!!
• univerzální systém pro všechny typy zásuvek
• umožòuje tiše a jemnì zabrzdit a zavøít
R
PE
zásuvku
U
A
• do šíøe 400mm boxu bez nutnosti montážeS
EN
na obou stranách (s vyjímkou metalboxù) C
VÁ
O
N
CE CE !
AK
MOC bez DPH
3103003602
28,-
MOC bez DPH
3103004602 - levý
3103005602 - pravý
99,-
Záchyt tlumièe AIRTICBOX pro rolnièkový výsuv
Záchyt tlumièe AIRTICBOX pro metalbox
• univerzální øešení pro rolnièkové výsuvy
• tiché a jemné zavírání
• neobyèejnì jednoduchá montáž v každé
etapì výroby nábytku
• tiché a plynulé zavøení
• zaruèena bezproblémová funkce a vysoký
komfort
R
PE
U
S NA
CE
MOC bez DPH
MOC bez DPH
3103006602
9,-
R
PE
U
S NA
CE
3103007602
IDEAL TRADE spol. s r.o. Teèovice 45, 763 01 Zlín 4
www.idealtrade.cz
9,-
Download

AIRTIC - LETÁK