MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA
Uputstvo za upotrebu
SRPSKI
SADRŽAJ
Upoznavanje sa uređajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• Tehničke specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Saobraznost sa standardima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Preporuke i bezbednosne mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Odlaganje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• Neprikladni predmeti za pranje u mašini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalacija sudomašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Odabir mesta za mašinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Priključenje vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Crevo za dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Crevo za odvod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Priključenje mašine na napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Pre prve upotrebe mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Priprema mašine za upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• Kvaliteta (tvrdioća) vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• Punjenje mašine solju za omekšavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Testna traka za tvrdoću vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Test potrošnje soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Korišćenje deterdženta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Punjenje odeljka praškom za pranje ili tabletama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Korišćenje različitih prašaka za pranje ili tableta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Punjenje mašine sredstvom za ispiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Punjenje mašine posuđem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Gornja korpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Donja korpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Punjenje korpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Testni podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Test-podaci programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uključenje mašine i biranje programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Uključenje mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Praćenje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Promena programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Promena programa uz otkazivanje trenutnog programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Isključenje mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Čišćenje i održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• Filteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• Rasršivači vode (mlaznice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Filter na crevu za dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kodovi kvarova sa rešenjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Praktične i korisne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1
SRPSKI
3
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gornja ploča
Gornja korpa sa stalcima
Gornji raspršivač vode (mlaznice)
Donja korpa
Filteri
Donji raspršivač vode (mlaznice)
7. Natpisna pločica
8. Kontrolna ploča
9. Posuda za deterdžent i sredstvo za ispiranje
10. Košara za pribor za jelo
11. Raspršivač soli
12.Nosači za pomeranje gornje korpe
2
SRPSKI
UPOZNAVANJE SA UREĐAJEM
2
1
3
4
1.) Taster za uključenje / isključenje uređaja
Kada pritisnuti taster za uključenje/isključenje uređaja (On/Off),svetli indikator
završenja pritisnete rada programa.
2.) Taster za odabir programa pranja
Uzastopnim pritiskom na ovaj taster birate željeni program pranja.
3.) Taster za odloženo vreme početka pranja
Zahvaljujući ovoj opciji i pritiskom na ovaj taster možete da odložite vreme za
početak pranja u razmacima od 3-6-9 sati.
Kada pritisnete taster za odlaganje vremena upaliće se prva lampica (vreme
odgode 3h). Uzastopnim pritiscima istog tastera menjate vremena 6h-9h odgode
odlaganja čime se menjaju i indikatori na kontrolnoj ploči. Nakon odabira odlaganja
odgode pranja i programa, zatvaranjem vrata mašine, počinje odbrojavanje
odlaganja.Ukoliko želite, prvo možete da odaberete program pranja, pa tek zatim
da odložite vreme pranja. Za promenu vremena ili poništenje funkcije, ponovo
pritisnite taster.
Nakon što ste postavili odloženo vreme pranja, preostalo vreme do početka
pranja možete da proverite na kontrolnoj ploči na način da proverite koji je od
indikatora odgode osvetljen. Na primer: Ukoliko ste postavili odloženo vreme na
9h, svetiće odlaganja indikator uz oznaku 9h, po isteku vremena od tri sata na više,
palise sledeći indikator 6h itd.
Napomena 1 (samo modeli sa posebnim funkcijama): Ukoliko ste prilikom
poslednjeg pranja koristili neku od posebnih funkcija pranja, ta funkcija ostaje
aktivna i prilikom sledećeg pranja. Ako želite da je poništite (ne koristite pri
sledećem pranju), ponovo pritisnite taster uključene funkcije i pričekajte da se
svetlo indikatora uz nju ugasi.
4.) Indikator nedostatka soli
Kako bi bili saznali da li u vašoj mašini ima dovoljno soli za omekšavanje vode,
proverite indikator za prikaz nedostatka soli smešten na kontrolnoj ploči mašine.
Ukoliko indikator svetli,dopunite odeljak za so.
Indikator nedostatka sredstva za ispiranje (sjajila)
Kako bi saznali da li u vašoj mašini ima sjaja sredstva za ispiranje proverite
indikator za prikaz nedostatka sjaja smešten na kontrolnoj ploči mašine. Ukoliko
svetli,dopunite odeljak za sredstvom za ispiranje ispiranja.
Indikator završetka rada
Indikator završenja pranja se uključuje u momentu kada je odabrani program
pranja završetka. Osim pomenutog indikatora,završetak pranja se i zvučno oglašava.
3
SRPSKI
Tehničke karakteristike
Kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kompleta posuđa
Visina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 mm
Visina (bez gornjeg pokrova) . . . . . . 815 mm
Širina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 mm
Dubina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 mm
Neto Težina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 kg
Napon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 V, 50 Hz
Maksimalna Snaga . . . . . . . . . . . . . . 2200 W
Snaga grejanja . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 W
Snaga dovoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W
Snaga odvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 W
Pritisak vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 MPa (0,3 bar)-1 Mpa (10 bar)
Struja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A
• Proizvoñač ima pravo da promeni dizajn i tehničke karakteristike ureñaja bez
prethodne najave.
PREPORUKE I MERE BEZBEDNOSTI
Odlaganje otpada /
• Ambalaža kao i prateći papirni materijali uz mašinu proizvedeni su od recikliranog papira.
• Plastični delovi označeni su internacionalnim skraćenicama:
(>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, ….)
• Kartonski delovi su proizvedeni od recikliranog papira i kao takve potrebno ih je odlagati u
za to predviñene kontejnere za reciklažu.
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za
otpatke, skrećemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad.
Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, prečavate potencij
alne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu dasprečavate zbog
neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o
recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za
zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu prodavaonicu gde ste kupili proizvod.
Stari i istrošeni ureñaj ne sme da se baca sa ostalim kućnim otpadom. Ovaj proizvod
treba da se odbaci u posebno namenjena i pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za
sakupljanje opasnog i električnog i elektronskog otpada.
Bezbednosne informacije
• Pre priključivanja i upotrebe mašine proverite da li na njoj postoje ikakva mehanička
oštećenja. Ukoliko primetite oštećenja obratite se ovlašćenom servisu.
• Raspakovajte ambalažu kao što je navedeno i odložite shodno zakonom o zbrinjavanju
Raspakujte vrste otpada.
Prilikom instalacije mašine obratite pažnju na sledeće:
• Izaberite stabilnu i sigurnu podlogu na koju ćete staviti mašinu.
• Instalaciju i povezivanje mašine na odvod i dovod vode napravite shodno sa navedenim
uputstvima i prema bezbednosnim standardima.
• Instalaciju i popravak mašine poverite samo ovlašćenom servisnom osoblju.
• U slučaju popravke mašine koristite samo originalne rezervne delove.
• Pre instalacije proverite da li je mašina isključena sa napajanja.
• Sva povezivanja na napajanje treba da budu u skladu sa vrednostima navedenima na
natpisnoj pločici ureñaja.
• Posebnu pažnju obratite da kabl za napajanje ni na kojem mestu nije prignječen mašinom.
4
SRPSKI
• Pri spajanju mašine na napajanje ne koristite produžne kable ili višestruke utičnice.
Nakon instalacije mašine morate da budete u kablovei da na jednostavan način
pristupite kablu za napajanje kao i utičnici.
• Pre prvog pranja stavite u pogon praznu mašinu.
Svakodnevna upotreba
• Ovaj ureñaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne može da se koristi u druge
svrhe. Upotrebom ureñaja u komercijalne svrhe gubite prava na garanciju.
• Ne sedite na mašini i ne naslanjajte se na otvorena vrata mašine.
• Nikada ne koristite deterdžente i sredstva za ispiranje koja nisu specijalno proizvedena
za mašine suña. U slučaju kvara uzrokovanog upotrebom drugih od spomenutih
sredstava gubite prava na garanciju.
• Voda smeštena u odeljku za pranje nije za piće.
• Ne stavljajte u odeljak za pranje nikakva hemijska sredstva.
• Ukoliko perete plastične posude uverite se da su termički otporne i namenjene za pranje
u mašini za posuñe.
• Ne perite predmete i posuñe u mašini koji nisu namenjeni za takvu vrstu pranja.
Pripazite da su korpe za posuñe napunjene u skladu sa uputstvima (da nisu pretrpane
posuñem). Ogrebotine ili oštećenja na unutrašnjim stranicama mašine uzrokovane
neprikladnom upotrebom i punjenjem korpa za posuñe ne podležu garanciji.
• Za vreme rada mašine ne otvarajte vrata jer postoji opasnost od istecanja vruće vode.
• Ne ostavljajte otvorena vrata mašine.
• Noževe i druge oštre predmete smestite u korpe tako da oštricom budu okrenuti
prema dole.
• Lica (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, kao i lica
bez iskustva i znanja za upotrebu, ne bi trebalo da koriste ureñaj, osim ako nisu pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili imaju uputstva za upotrebu
ureñaja.
Bezbednost dece
•
•
•
•
Ambalažu odložite na mesto koje je van dohvata dece.
Ne dozvoljavajte deci da se igraju mašinom za posuñe.
Držite decu podalje od deterdženata i sredstava za ispiranje.
Ukoliko posedujete staru mašinu zbog dečje bezbednosti odstranite kabl za napajanje
iz mašine i osigurajte da brava na vratima mašine nije u funkciji.
U slučaju kvara mašine
• Svaki kvar mašine trebao bi da bude popravljen od strane ovlašćenog servisera. U
slučaju samostalnog popravljanja gubite prava na garanciju.
• Pre bilo kakvih popravaka proverite da li ste isključili ureñaj sa napajanja. Isključite
mašinu, izvadite utikač iz utičnice i zaustavite dovod vode.
Preporuke
• Za uštedu električne energije i vode, pre stavljanja posuña u mašinu odstranite ostatke
hrane.
• Program predpranja koristite samo ukoliko je predpranje posuña neophodno.
• Posuñe kao što su činije, čaše ili dublje posude smestite u mašinu tako da su
okrenute prema dole.
• U mašinu ne stavljajte posuñe koje nije predviñeno za takvu vrstu pranja.
5
SRPSKI
Predmeti neprikladni za pranje u mašini:
• Pepeljare, stalci za sveće, predmeti koji su ispolirani ili oslikani, predmeti od željeza;
• Viljuške, kašike i noževi sa drškama od drveta, slonovače ili sedefa; lepljeni pribor ili
pribor isprljan abrazivnim sredstvima, kiselinama ili hemikalijama.
• Plastični predmeti koji nisu termički otporni, bakreni predmeti i predmeti koji su
emajlovani.
• Aluminijumski predmeti, predmeti od srebra (ukoliko ih perete u mašini mogu da izgube
prirodnu boju i potamne).
• Odreñene vrste čaša koje su izrañene od osetljivijeg stakla, porcelan ukrašen
ornamentalnim uzorcima koji u slučaju pranja u mašini izblede već nakon prvog
pranja, odreñene vrste kristala koje tokom vremena mogu da izgube prozirnost,
odreñene vrste pribora za jelo koji nije termički otporan, kristalne čaše, daske za
rezanje, predmeti od sintetičkog vlakna
• Upijajući predmeti kao što su sunđeri ili kuhinjske krpe
Upozorenje : Ukoliko kupujete novo posuñe, proverite da li je predviñeno za pranje u
mašini.
INSTALACIJA MAŠINE ZA PRANJE POSUðA
Nameštanje mašine
Izaberite prostor i mesto na kojem ćete na jednostavan način moći da stavljate i vadite
posuñe iz mašine (obezbedite mesto na kojem ćete u celosti moći da otvorite vrata
mašine i izvući korpe za posuñe).
Ne stavljajte mašinu u prostor gde postoji mogućnost od pada temperature ispod 0°C.
Pre smeštaja mašine odvojite svu ambalažu shodno sa uputstvima navedenim na
ambalaži.
Smestite mašinu u blizini dovoda vode.
Ne pomerajte mašinu na način da je držite za ručku vrata ili gornju ploču.
Ostavite dovoljno prostora sa svih strana mašine kako bi je mogli lagano pomerati
napred i nazad prilikom čišćenja.
Creva za dovod i odvod vode i kabl za napajanje postavite na takav način da nisu
savijeni i ničim prignječeni.
Pomoću nivelirajućih nogica podesite mašinu tako da čvrsto i stabilno stoji na podlozi.
Na taj način osiguravate i pravilno otvaranje / zatvaranje vrata mašine.
Ako ne možete pravilno da zatvorite vrata, proverite da li je mašina stabilna. Ako nije,
podesite je uz pomoć nivelirajućih nogica.
Priključenje mašine na dovod vode
Proverite da li su vodovodna creva prikladna za dovod vode i instalaciju mašine.
Preporučujemo upotrebu filtera na dovodu vode kako bi sprečili eventualna oštećenja
mašine uzrokovana prljavštinom poput peska, zemlje, rñe i sl.
6
SRPSKI
Crevo za dovod vode
Preporučujemo upotrebu creva za dovod vode koje ste dobili sa
mašinom; nemojte da koristite crevo za dovod vode od stare
mašine. Ukoliko spajate mašinu na dovod vode koji niste koristili
duži period vremena, pre spajanja pustite vodu. Crevo za dovod
vode spojite direktno na priključak. Preporučeni pritisak na
priključku je od minimalnih 0.03 MPa do maksimalnih 1 MP a.
Ukoliko je pritisak vode veći od 1 MPa potrebno je da izmeñu creva
i priključka postavite sigurnosni ventil koji se otvara na povišeni
pritisak ( zaštitni ventil).
Nakon priključka otvorite dovod vode i proverite tvrdoću vode.
Radi sigurnosti mašine nakon svakog pranja preporučljivo je da zatvorite dovod vode.
Napomena (opcija): Neki modeli imaju “AQUA
STOP” priključak. Dvoslojno crevo sa "AQUA STOP"
priključkom sadrži crevo sa dvostrukim zidom.
Takav sistem sprečava nekontrolisano izlivanje
vode, ukoliko doñe do prsnuća creva iza priključka
na slavinu do ulaza u mašinu. Sistem funkcioniše na
promeni pritiska u dvostrukim zidovima creva. Ukoliko
doñe do prsnuća creva, menja se pritisak izmeñu
stenki i sistem automatski zatvara dovod vode. Ne
uklanjajte Aquastop priključak od dovodnog creva i ne
savijajte crevo!
Crevo za odvod vode
Crevo za odvod vode može da se priključi
direktno na odvod vode ili stavi u sudoperu
Korišćenjem specijalno savijene cevi (ukoliko je
dostupna) voda može da otiče i direktno u sudoperu
sa odvodom.
Spoj treba da bude izveden izmeñu (minimalno) 50
cm i 110 cm (maksimalno) od poda.
Upozorenje: Ukoliko je crevo za odvod vode duže
od 4 m, može da doñe do vraćanja vode nazad u
mašinu što može da prouzrokuje veću zaprljanost
posuña. U tom slučaju proizvoñač ne snosi
odgovornost.
Priključenje na napajanje
Utikač perilice spojite na uzemljenu utičnicu odgovarajućeg napona. Ukoliko nemate mašine
obratite se kvalifikovanom električaru. Ukoliko ne koristite uzemljene
instalacije kvarovi ili štete nastale na mašini ne podležu garanciji.
7
SRPSKI
Mašina koristi napon 220~240V. Koristite osigurač od 10-16A. Potrebna je strujna
instalacija sa osiguračem i bakarnim vodičima, po mogućstvu u odvojenom strujnom
kolu samo za mašinu. Za detaljnija uputstva pogledajte nalepnicu na vratima mašine.
Uvek koristite kablove dobijene sa mašinom.
Eventualna promena kabla za napajanje mora da bude izvedena od strane
kvalifikovanog električara.
Kako bi izbegli opasnost od strujnog udara, ne isključujte ureñaj sa napajanja ukoliko su
vam ruke mokre.
Zbog bezbednosti, uvek nakon završetka rada isključite mašinu sa napajanja.
Rad na manjem naponu rezultira i manjim kvalitetom pranja.
Ukoliko isključujete ureñaj sa napajanja nikada ne vucite kabl za napajanje nego pažljivo
izvadite utikač iz utičnice.
Ugrañivanje mašine ispod kuhinjske radne ploče
Ukoliko mašinu želite da ugradite ispod kuhinjske radne ploče proverite da li imate
dovoljno mesta ispod ploče i da li su priključci napajanja i odvoda vode prikladni za
priključivanje mašine (slika 1). Ukoliko su traženi uslovi ispunjeni odstranite pokrov
mašine za pranje posuña kao što je prikazano na slici 2.
Kako bi uklonili poklopac, odvijte šrafove kojima ja poklopac pričvršćen sa zadnje strane,
pomerite prednju ploču 1 cm prema nazad i podignite poklopac.
Upozorenje:Deo, ispod kojeg postavljamo mašinu nakon skidanja njene radne
ploče, mora biti stabilan, tako da eventualno izbacivanje iz ravnoteže bude
onemogućeno.
8
SRPSKI
Nivelirajuće nogice mašine podesite zavisno od kosine poda (slika 3). Najbolji položaj
za smeštaj mašine je ispod radne ploče. Pritom pazite da ne savijete odvodno crevo i
priključak napajanja.
Upozorenje: Nakon što ste uklonili gornji poklopac mašina obavezno mora biti
smeštena u zatvorenom prostoru, dimenzija kao što je prikazano na slici.
9
SRPSKI
Ukoliko mašinu koristite prvi put
• Proverite da li napajanje i priključak vode odgovaraju zahtevima i vrednostima navedenim
na natpisnoj pločici uređaja i uputstvima za upotrebu.
• Uklonite delove ambalaže iz unutrašnjosti mašine.
• Podesite tvrdoću vode.
• Dodajte odeljak za sol dodajte 2 kilograma soli za sudomašine napunite vodom do vrha.
• Usipajte tečnost za ispiranje u za to predviđeni odeljak.
PRIPREMA SUDOMAŠINE ZA UPOTREBU
Važnost odstranjivanja kamenca iz vode
Kako bi postigli dobre rezultate pranja, neophodno je da za pranje posuđa osigurate meku
vodu, odnosno vodu koja u svom sastavu nema kamenca. U suprotnom na posuđu i
unutrašnjosti mašine se pojavljuju ostatci kamenca u obliku belih mrlja. Pojava kamenca na
posuđu i mašini negativno utiče na pranje i sušenje posuđa. Kada voda protiče kroz sistem za
omekšavanje vode, joni koji uzrokuju tvrdoću vode, odstranjuju se iz vode. Na taj način voda
postiže potrebnu mekoću kojom se osiguravaju dobri rezultati pranja. U zavisnosti od nivoa
tvrdoće vode koja priteče, joni koji uzrokuju tvrdoću, brzo se nakupljaju unutar sistema za
omekšavanje vode. Iz tog razloga, morate da osvežite sistem za omekšavanje kako bi istom
efikasnošću radio i tekom sledećeg pranja i zato je neophodno da koristite sol za
omekšavanje.
Punjenje mašine solju
Koristite so za omekšavanje posebno
namenjenu za mašine posuđa. Kako bi
napunili odeljak za so u mašini, prvo
uklonite donju korpu, otvorite odeljak za
so tako da poklopac odeljka okrenete u
smeru suprotnom od kazaljke na satu kao
što je prikazano na slikama 1 i 2. Prilikom
prve upotrebe u odeljak za so sipajte 2
kg soli za sudomašine i vode na nivou
prelivanja (slika 3). Ako je moguće
koristite dostavljeni levak sa kojim će
punjenje biti lakše (slika 4). Vratite
poklopac na odeljak. Ukoliko se nakon
nekog vremena na kontrolnoj ploči
mašine upali indikator za nedostatak soli,
ponovo napunite odeljak za so.
Odeljak za so napunite vodom samo prilikom prve upotrebe mašine.
Ukoliko u odeljak za so stavite tablete za odstranjivanje kamenca, ne punite ga vodom do kraja.
Preporučujemo upotrebu sitnozrnaste ili soli u obliku praška. Ne stavljajte tablete soli direktno u
mašinu, jer u protivnom s vremenom smanjujete funkcionalnost odeljaka za so. U trenutku kada
mašinu stavite u pogon, odeljak za sol puni se vodom. Iz tog razloga pre stavljanja mašine u rad
napunite odeljak za sol. So koja se prelije iz odeljka, automatski se čisti za vreme rada mašine.
Ukoliko nećete da odmah perete posuđe, nakon stavljanja soli, uključite praznu mašinu na
program kratkog pranja kako bi izbegli eventualna oštećenja mašine (poput korozije).
10
SRPSKI
Test traka
Efikasnost pranja vaše mašine zavisi i od tvrdoći vode koju korisitite za pranje. Kako bi bili u
mogućnosti da ublažite tvrdoću vode na nivo koji je adekvatan, mašina je opremljena
sistemom koji reducira tvrdoću vode iz vodovoda na nivo koji je prikladan za pranje posuđa.
Ukoliko pravilno podesite sistem, mašina će dati efikasnije rezultate pranja. Da biste otkrili
nivo tvrdoće vode, javite se lokalnoj vodoupravi ili odredite nivo uz pomoć test trakice (ako
postoji).
Otvorite
test
traku
Pustite da
voda teče
najmanje
1 min.
pre nego
je sipate u
čašu
Zaronite
test
traku u
čašu s
vodom na
1 sekundu
Pričekajte Zavisno od rezultata dobijenih
1
merenjem pomoću test trake
munutu.
podesite tvrdoću vode sudomašine.
Izvadite je
iz vode i
protresite
Bez kamenca
Veoma mala konc. kam.
Mala konc. kamenca
Srednja konc. kam.
Dosta kamenca
Visoka konc. kam.
Podešavanje potrošnje soli
Tablica za podešavanje nivoa tvrdoće vode
Ukoliko je tvrdoća vode koju koristite veća od 90 dF (po francuskom standardu) ili koristite
tehničku vodu preporučuje se upotreba filtera i odstranjivača kamenca na dovodu vode.
Nivo
Nemački
tvrdoće standard
vode
dH
Francuski Britanski
standard standard
dF
dE
Indikator tvrdoće vode
1
0-5
0-9
0-6
Uključeni indikatori: P1 - P5
2
6-11
10-20
7-14
Uključeni indikatori: P2 - P5
3
12-17
21-30
15-21
Uključeni indikatori: P3 - P5
4
18-22
31-40
22-28
Uključeni indikatori: P4 - P5
5
23-31
41-55
29-39
Uključeni indikatori:
P1 - P4 - P5
6
32-50
56-90
40-63
Uključeni indikatori:
P2-P4-P5
P1
P2
P3
Napomena: Prema fabrički podešenim postavkama sistem je postavljen na nivo 3.
11
P4
P5
SRPSKI
Podesite omekšivač vode u zavisnosti od tvrdoće vode.
2
1
3
Pritisnite i držite pritisnut taster za odabir programa pranja (3).
U međuvremenu uključite mašinu pritiskom na taster za uključenje/isključenje
(On/Off) (1).
Držite pritisnuti taster za odabir programa sve dok se indikatori pranja (P1-P2P3-P4-P5-kraj programa pranja) ne uključe i isključe(3).
Nakon što se idikatori pranja (P1-P2-P3-P4-P5-kraj programa pranja) uključe i
isključe (2), otpustite taster za odabir programa pranja (3).
Na ekranu se prikazuje postavljeni nivo tvrdoće vode.
Novu vrednost unesite pritiskom na taster za odabir programa pranja (3) u
skladu sa nivoima navedenima u prethodnoj tabeli. ( 2)
Nakon što ste podesili nivo tvrdoće vode, pritisnite taster za
uključenje/isključenje (On/Off) kako bi sačuvali podešene postavke. ( 1 )
12
SRPSKI
Upotreba deterdženta
Koristite deterdžente koji su specijalno proizvedeni za pranje posuđa i koji su preporučeni od
strane proizvođača sudomašina. Deterdženti mogu da budu u tečnom stanju, kao prašak i kao
tablete. Deterdžent stavite u poseban odeljak pre puštanja mašine u rad. Držite ga na na
suvom i hladnom mestu, van dohvata dece.
Ne stavljajte veće količine od preporučenog, jer u suprotnom na posuđu mogu da se pojave
mrlje koje su izazvane slabim rastvaranjem deterdženta.
Punjenje odeljka za deterdžent
Pomerite kvaku na odeljku za smeštaj deterdženta kao što je prikazano na slici 1. Prostor za
deterdžent je označen linijama koje predstavljaju nivoe punjenja odeljka deterdžentom.
Punjenjem odeljka u skladu sa iscrtanim linijama
određujete pravilnu količinu deterdženta potrebnog za
pranje vašeg posuđa. Maksimalna količina deterženta koju
možete da smestite u odeljak iznosi 40 cm3. Otvorite kutiju
sa deterdžentom i dodajte odeređenu količinu deterdženta u
odeljak (b): 25cm3 ukoliko je vaše posuđe jako zaprljano ili
15 cm3 ukoliko je manje zaprljano (slika 2). Ukoliko je
zaprljano posuđe
stajalo duže
vreme pre pranja i
na njemu se
nalaze osušeni
ostaci hrane i
ukoliko imate punu mašinu posuđa uspite i 5 cm3
deterdženta u odeljak (a) za predpranje. U zavisnosti
od tvrdoći vode koju koristite i stupnju soli, možda
ćete morate da dodate još deterdženta za pranje
vašeg posuđa.
Kombinovani deterdženti
Proizvođači deterdženata za mašine osim običnih proizvode i kombinacije deterdženata
nazvanih “2 u 1”, “3 u 1” ili “5 u 1” itd.
“2 u 1” deterdženti sadrže deterdžent u kombinaciji sa soli ili sredstvom za ispiranje. Pre
korišćenja ovih deterdženta proverite specifikacije i sadržaj na pakovanju.
Ostale tablete sadrže deterdžent sa dodatkom sredstva za ispiranje, soli i dodatnih posebnih
sredstava koji poboljšavaju pranje vašeg posuđa.
Generalno, kombinovani deterdženti daju zadovoljavajuće rezultate pranja prilikom posebnih
uslova upotrebe.
Obratite pažnju na sledeće prilikom korišćenja takve vrste proizvoda:
• Uvek proverite specifikaciju i sadržaj proizvoda koji koristite.
• Proverite da li je deterdžent koji koristite prikladan za tvrdoću vode koju vaša mašina
koristi.
• Sledite uputstva o korišćenju navedene na pakovanju proizvoda.
• Ukoliko koristite deterdžente koji su u obliku tableta, nikada ih ne stavljajte direktno u
mašinu već u odeljak za deterdžent.
• Kada su mašina i deterdžent pravilno usklađeni, uređaj osigurava uštedu potrošnje soli i
sredstva za ispiranje (sjaja).
• Ukoliko ne ostvarujete dobre rezultate pranja ili sušenja prilikom korišćenja deterdženata u
obliku tableta (2 u 1 i 3 u 1), tj. ukoliko vaše posuđe ostaje nakon pranja mokro,
kontaktirajte proizvođača deterdženta koji koristite. Garancija mašine ne pokriva probleme
uzrokovane korišćenjem takve vrste deterdženata.
13
SRPSKI
Preporuke: Ukoliko koristite kombinovane deterdžente (tablete 3/1, 5/1...), kako bi postigli
optimalne rezultate pranja, potrošnju soli i sjajila podesite na nižu vrednost.
Rastvorljivost deterdženata u formi tableta proizvedenih od različitih kompanija može
da varira zavisno od temperature i vreme trajanja. Zato se ne preporučuje upotreba
ovakvih deterdženata kod kratkih programa pranja. Za kratke programe pranja
preporučujemo upotrebu praškastih deterdženata.
Upozorenje: Ukoliko imate problem sa kojim se niste sreli ranije, prestanite sa korišćenjem
deterdženta i obratite se za pomoć proizvođaču deterdženata.
Ukoliko prestanete koristiti kombinovane deterdžente
•
•
•
•
Napunite odeljke za sol i sredstvo za ispiranje ( sjaj )
Podesite tvrdoću vode na najvišu poziciju (6) i pokrenite sudomašinu bez da je prethodno
napunite posuđem.
Podesite nivo tvrdoće vode.
Podesite potrošnju sredstva za ispiranje ( sjaj )
Punjenje sudomašine sredstvom za ispiranje i njegovo podešavanje
Sredstvo za ispiranje najpre se koristi za odstranjivanje kapi vode i mrlja od kamenca koje
mogu da se formiraju na vašem posuđu prilikom sušenja. Suprotno uverenjima, ne koristi se
samo kako bi dalo sjaj vašem posuđu već i za poboljšavanje samog procesa sušenja. Iz tog
razloga proverite da li ste dodali odgovarajuću količinu sredstva
za ispiranje i to sredstva koji se koristi samo za mašine posuđa.
Ukoliko se upali indikator sredstva za ispiranje na kontrolnoj
ploči, nadopunite odgovarajući odeljak sredstvom za ispiranje.
Kako bi dopunite odeljak sredstvom za ispiranje, uklonite poklopac
odeljka na način da ga okrenete kao što je prikazano na slici 1.
Napunite odeljak sredstvom za ispiranje sve dok indikator nivoa
napunjenosti na kontrolnoj ploči ne postane taman (kao što je
prikazano na slici 2). Vratite poklopac i zatvorite odeljak. Proverom
indikatora napunjenosti sredstva za ispiranje na kontrolnoj ploči
uvik možete da vidite da li vaša mašina ima dovoljno sredstva.
Indikator (b) označava da vaša mašina
sadrži dovoljno sredstva za ispiranje,
dok indikator (a) označava da morate
nadopuniti vašu mašinu sredstvom za
ispiranje.
Upotrebu sredstva za
ispiranje
možete da podesite na nekoliko
različitih nivoa: od 1 do 6. Fabričkim
postavkama nivo korišćenja sredstva
za ispiranje podešen je na 3. U
zavisnosti od rezultata pranja
možete da ga povećate ili umanjite.
Ako nakon pranja ostaju mrlje od vode
povećajte nivo korištenja sredstva. Međutim, ukoliko nakon što primite oprano posuđe na njemu
ostaju plave mrlje od prstiju, smanjite količinu sredstva za ispiranje.
Upozorenje: Koristite samo ona sredstva za ispiranje koja su namenjena za sudomašine. Ako u
mašini primetite ostatke sredstva za ispiranje koji rezultiraju pojavom pene i time uteču na
kvalitetu pranja posuđa. Višak sredstva za ispiranje uklonite krpom.
14
SRPSKI
PUNJENJE SUDOMAŠINE POSUĐEM
Ukoliko pravilno rasporedite posuđe u mašini, poboljšavate rad mašine uz najoptimalniju
potrošnju vode i energije za vreme pranja.
U mašini postoje dve odvojene korpe u koje možete da smestite posuđe. Donju korpu koristite
za posuđe dubljeg i okruglog dna kao što su posude sa dugim drškama, poklopci,tanjiri,
posuđe za salatu, pribor za jelo itd.
Gornja korpa je napravljena na način da u nju lako smeštate tanjuriće šolja za čaj, desertne
tanjuriće,posudice za salatu, šolje i čaše. Ukoliko stavljate čaše sa dugim drškama ili vrčeve za
tacne,posudice ih uz rub korpe ili držača čaša. Ni u kom slučaju ne stavljajte takve bokale jednu
uz drugu jer prilikom ivice ( s obzirom da nisu čvrsto pozicionirane) mogu da se razbiju.
Preporučujemo da takvu vrstu suđa stavite u sredinu korpe.
Pribor za jelo smestite u za to predviđenu malu plastičnu korpu. Time ćete postići najbolje
rezultate pranja.
Kako bi sprečili evenutalne povrede, posuđe s dugim drškama, oštrim rubovima i noževe uvek
smestite tako da su im oštri krajevi okrenuti prema dole.
Upozorenje: Prilikom smeštanja posuđa u mašinu pripazite da se donja i gornja mlaznica može
nesmetano okretati i prskati vodu bez zapinjanja ili udaranja o posuđe.
Gornja korpa
Držači posuña
U gornjoj korpi za smeštaj posuña se nalaze
držači (a i b) koje možete da postavite na
otvorenu ili zatvorenu poziciju. Ukoliko ih
postavite u otvorenu poziciju u korpu možete da
stavite pliće čaše ili šolje, a ukoliko ih postavite u
zatvorenu poziciju u korpu možete da stavite
duže čaše. Takoñe, možete da ih koristite za
smeštaj pribora za jelo tako da da pribor
postavite bočno.
15
b
a
SRPSKI
Donja korpa
Gornja korpa
Pogrešno napunjene korpe za posuđe
16
SRPSKI
Test podaci
Kapacitet sudomašine:
Gornja i donja korpa: 12 kompleta posuđa. Gornja korpa mora da bude smeštena na većoj
poziciji unutar mašine. Šolje treba stavljati preko pokretnih polica.
Deterdžent / Sredstvo za ispiranje:
5+25 cm3, u skladu sa direktivama EN50242-DIN 44990 IEC 436 (internacionalne norme) /
Doziranje sredstva za ispiranje: 4
Test programa:
Ekonomično pranje 50°C, u skladu sa direktivama EN 50242 (internacionalne norme)
17
SRPSKI
OPIS PROGRAMA PRANJA
Tabela programa pranja
Broj programa
Reference
Naziv programa i
temperatura
Intenzivno 70°C
(P1)
Vrsta zaprljanosti
posuđa
supe, sosovi,
testenina, jaja,
krompir, pečena
hrana; posuđe iz
pećnice.
Super 65 °C
(P2)
supe, sosovi,
testenina, jaja,
krompir, pečena
hrana; posuđe iz
pećnice.
Ekonomično 50°C
(P3)
kafa, mleko, čaj,
hladna jela,
povrće. Posuđe
koje nije dugo
stajalo pre pranja.
Brzo 40°C
(P4)
Predpranje
bez grejanja (P5)
kafa, mleko, čaj,
hladna jela,
povrće. Posuđe
koje nije dugo
stajalo pre pranja.
Predpranje za
ispiranje i
omekšavanje
ostataka hrane.
Količina soli
veća
srednja
srednja
manja
-
Količina deterdž.
A: 25 cm3 / 15
cm3 B: 5 cm
A+B
A+B
A+B
A
-
Predpranje
Predpranje
40°C pranje
Predpranje
Kraj
70°C pranje
65°C pranje
50°C pranje
Hladno ispiranje
Hladno ispiranje
Hladno ispiranje
Hladno ispiranje
Vruće ispiranje
Vruće ispiranje
Vruće ispiranje
Vruće ispiranje
Kraj
Sušenje
Kraj
Sušenje
Kraj
Kraj
Vreme trajanja
programa (min)
110
50
160
30
15
Potrošnja energ.
(kW hours)
1,55
1,35
0,95
0,90
0,02
Potrošnja vode
(liters)
16,5
12,7
12,4
12,4
4,5
Napomena: Kratki programi ne uključuju proces sušenja.
Gore navedene vrednosti dobivene su ispitivanjem u laboratorijskim uslovima i u skladu
sa odgovarajućim dobijene. Vrednosti mogu da se menjaju zavisno od uslova korišćenja
sudomašine kao i sredini u kojoj se uređaj nalazi (napon, pritisak vode, temeratura ulazne vode
i temperatura okoline).
18
SRPSKI
UKLJUČENJE SUDOMAŠINE I ODABIR PROGRAMA PRANJA
Odabirom programa pranja (uzastopnim
pritiskom na tastera “program”) pali se
odgovarajući indikator odabranog programa,
dok se indikator završenja pranja isključuje.
Uključenje sudomašine
2
1
Pritiskom na taster za
uklj./isklj. (on/off), indikator
završenja pranja se uključuje.
1. Pritisnite taster za uključenje/isključenje (on/off) sudomašine.
2. Odaberite željeni program pranja pritiskom (uzastopnim) na taster “Program”.
3. Ukoliko želite možete da izaberete i neku od dodatnih funkcija.
4. Zatvorite vrata sudomašine. Program automatski započinje pranje.
Napomena: Ukoliko ne želite da pokrećete rad sudomašine nakon odabira programa,
pritisnite taster za uključenje/isključenje (on/off). Ponovnim pritiskom na taster za
uključenje/isključenje sudomašina će biti spremna započeti sa radom s tada odabranim
programom pranja. Ukoliko želite da ga promenite, pritisnite taster Program.
Praćenje rada sudomašine
Ne otvarajte vrata mašine
dok program pranja
potpuno ne završi.
Kraj pranja je označen osvetljenjem indikatora
za završenje pranja. Osim indikatorom mašina se za
kraj pranja oglašava i zvučnim signalom (5 zvučnih
signala).
Promena programa
Ukoliko želite da promenite program pranja za vreme rada sudomašine.
Zatvaranjem vrata mašine
novoizabrani program
pranja započinje s radom,
poništavajući onaj prethodni.
Otvorite vrata sudmašine i odaberite
novi program pranja pritiskom
na taster “Program”.
Napomena: Ukoliko otvarate vrata sudomašine u želji da poništite trenutni program pranja,
učinite to pažljivo jer postoji opasnost od istecanja vode.
19
SRPSKI
Promena programa uz vraćanje na početno stanje
Otvorite vrata mašine, indikator
zadnje odabranog programa
pranja se uključuje,
Proces odvodnje vode započinje
ispumpavanja vrata mašine. Traje otprilike
30 sekundi. Ukoliko je program pranja
poništen, mašina se oglašava zvučnim
signaima (5 signala) kao i uključenjem
idikatora za kraj pranja.
Pritisnite taster “Program” i držite ga
pritisnutim u trajanju od 3 sekunde.
Indikator završenja pranja treperi, a
indikator programa se isključuje.
Napomena: Ukoliko otvarate vrata sudomašine u želji da poništite trenutni program pranja,
učinite to pažljivo jer postoji opasnost od istecanja vode.
Isključivanje sudomašine
2
Kada je indikator završenja pranja
osvetljen, isključite mašinu pritiskom
na taster za uklj./isklj. (On/Off)
Isključite mašinu sa napajanja.
Zatvorite dovod vode.
Napomena: Kada pranje završi, možete da otvorite i ostavite vrata mašine pritvorenim kako bi
ubrzali proces sušenja.
Napomena: Ukoliko otvorite vrata za vreme pranja ili ukoliko nestane napajanje strujom,
nakon zatvaranja vrata ili po povratku napajanja, sudomašina nastavlja sa pranjem od mesta
gde je pranje prvotno zaustavljeno.
20
SRPSKI
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Redovnim čišćenjem sudomašine produžujete vek njenog rada.
U slučaju pojave ulja u prostoru za pranje:
Napunite odeljak za deterdžent, izaberite program pranja pod visokom temperaturom i
pokrenite mašinu, ali bez da ste je prethodno napunili posuđem. U slučaju da navedeni savet
ne pomogne, upotrebite specijalno sredstvo za čišćenje dostupno u trgovinama (kod kupovine
pripazite da je sredstvo proizvedeno od strane proizvođača deterdženata za prilikom).
Čišćenje proreza i spojeva u vratima mašine
Za čišćenje ostataka hrane eventualno nakupljenih u otvorima vrata koristite mokru krpu.
Čišćenje mašine
Preporuka je da filtere i mlaznice vode čistite jednom sedmično.
Pre čišćenja, odspojite mašinu s napajanja i zatvorite dovod vode.
Ne koristite isključite predmete za čišćenje. Čistite je nežnijim sredstvima i mokrom krpom.
Filteri
Proverite da li je na filterima ostalo naslaga hrane, uklonite ih i
isperite filtre pod mlazom vode.
a. Mikro Filter
b. Grubi Filter
c. Metalno/Plastični Filter
Kako bi izvadili filtere iz njihova ležišta, okrenite ih u smeru
kazaljke na satu i povucite prema gore (slika 1).
Izvadite metalno/plastični filter (slika 3).
Nakon toga izvadite grubi filter iz mikro
filtera kao što je prikazano na slici 2.
Operite ih pod jakim mlazom vode. Vratite
grubi filter u mikro filter. Postavite grubi
filter u mikro filter na način da oznake
odgovaraju jedne drugima. Pričvrstite
mikro filter na metalno/ plastični filter i
okrenite u smeru strelice kao što je
prikazano na slici 4. Filter je u pravilnom
položaju i zaključan kada je preko njega
vidljiva strelica mikro filtera.
• Nikada ne koristite sudomašinu bez bilo kojeg od filtera.
• Nepravilno stavljeni filteri smanjuju efikasnost pranja perilice.
• Čišćenje filtera je veoma važno za pravilan i efikasan rad sudomašine.
21
SRPSKI
Okretni raspršivači vode (mlaznice)
Proverite da li su otvori na donjim i gornjim
mlaznicama mašine začepljeni. Ukoliko postoji
začepljenje otvora, odstranite mlaznice i očistite
ih pod mlazom vode.
Donju mlaznicu možete da uklonite na način da
ju povučete prema gore, dok gornju mlaznicu
uklanjate na način da pričvrsnu plastičnu mašinu
okrenete u levo.
Prikom vraćanja gornje mlaznice u mašineu,
proverite da li ste pravilno pričvrstili maticu
mlaznice.
Filter creva
Kako bi zaštitili mašinu i posuđe od bilo kakve vrste onečišćenja koje dolazi kroz vodu (pesak,
rđa, pepeo), dovodno crevo vode sadrži filter koji nečistoće koja vrstu onečišćenja. S
vremena na vreme proverite filter dovodnog creva i ukoliko je potrebno očistitenečistoće u mašini.
Nakonšto ga odstranite sa dovodnog creva, očistite ga pod mlazom vode. Nakon čišćenja vratite
gana crevo koje zatim ponovo spojite na dovod vode.
22
SRPSKI
KODOVI ZA KVAROVE
Intenzivno Super
(P 1)
(P 2)
E k onom.
(P 3)
B rzo
(P 4)
OPIS KVARA
REŠENJE
Neadekvatan dovod vode
• Proverite da li je dovod vode u potpunosti otvoren
• Zatvorite dovod vode, odspojite crevo za dovod
vode i očistite filter koji se odvojiti na kraju creva.
• Ponovno pokrenite mašinu, ukoliko je problem još
uvek prisutan kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Nekontinuiran dovod vode
• Zatvorite dovod vode.
• Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
P r e dpr a n .
(P 5)
23
Ne radi odvodnja vode u mašini
• Crevo za odvod vode je začepljeno.
• Filteri mašine su začepljeni.
• Isključite, ponovo uključite mašinu i aktivirajte.
program za poništ. programa.
• Ukoliko problem nije rešen kontaktirajte servis.
Kvar na grejaču
Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Aktiviran alarm za višak
vode
• Isključite mašinu i zatvorite dovod vode.
• Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Kvar na elektronskoj kartici
Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Greška pregrejavanja (temper.
u mašini je prevelika)
Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Kvar na na senzoru grejača
Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
SRPSKI
Ukoliko program neće da započne sa pranjem
• Proverite da li je mašina priključena na napajanje.
• Proverite osigurač.
• Proverite da li je dovod vode otvoren.
• Proverite da li su vrata mašine dobro zatvorena.
• Proverite da možda niste isključili mašinu pritiskom na taster On/Off.
• Proverite da možda filter na crevu za dovod vode nije začepljen.
Ukoliko je ostalo deterdženta u odeljku za deterdžent
Kada ste u mašinu dodavali deterdžent, odeljak za deterdžent nije bio suv ili je okretna
mlaznica za vreme pranja bila zaglavljena delovima posuđa.
Ukoliko po završetku pranja u mašini ostane vode
• Crevo za odvodnju vode je začepljeno ili savijeno
• Filteri su začepljeni
• Program pranja još uvijek nije završen
Ukoliko mašina stane za vreme pranja
• Nestalo je napajanja
• Greška na dovodu vode
• Moguće je da je program u stanju mirovanja
Ukoliko za vreme pranja vaša mašina proizvodu buku (trese se i lupa)
• Nepravilno ste rasporedili posuđe po korpama mašine
• Mlaznice za raspršivanje vode udaraju po posuđu.
Ukoliko nakon pranja na sudovima ostane hrana
• Nepravilno ste rasporedili posuđe unutar mašine; voda ne može da dođe do
odgovarajućih mesta kako bi posuđe u potpunosti bilo oprano
• Korpe su prepunjene posuđem
• Posuđe je postavljeno nasuprot jedno drugom
• Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta
• Odabrali ste neprikladan program pranja
• Otvori za vodu na mlaznicama začepljeni su ostacima hrane
• Filteri su začepljeni
• Filteri su neispravno postavljeni u mašinu
• Crevo za odvod vode je začepljeno
Ukoliko ostaju mrlje na posuđu
• Dodali ste nedovoljnu količinu deterdženta
• Proverite količinu sredstva za ispiranje u mašini
• Niste koristili specijalne soli kojima bi otklonili tvrdoću vaše vode
• Sistem za omekšavanje vode je na malom nivou
• Poklopac odeljka za sol nije dobro pričvršćen.
• Koristite deterdžent bez fosfata, pokušajte sa drugom vrstom koja sadrži fosfate
Ukoliko se sudovi ne suše
• Odabrali ste program bez dodatne opcije sušenja
• Nedostatak sredstva za ispiranje u mašini
• Prebrzo ste izvadili posuđe iz mašine
Ukoliko na sudovima primetite mrlje od ‘rđe
• Kvalitet materijala posuđa nije adekvatna za pranje u mašini
• U vodi za ispiranje prisutna je prevelika koncentracija soli
• Odeljak za so nije dobro zatvoren
• Prosuli ste so po mašinii tokom dodavanja soli u odeljak za so
• Nepravilno izvedeno uzemljenje
24
SRPSKI
U slučaju da problem i dalje postoji nakon što ste pregledali gore navedene uzroke
nepravilinosti, obratite se za pomoć ovlašćenom serviseru.
PRAKTIČNE I KORISNE INFORMACIJE
1. Ukoliko ne koristite sudomašinu
• Odspojite mašinu sa napajanja i zatvorite dovod vode
• Isključite vrata mašine malo otvorena kako bi izbegli stvaranje neugodnih mirisa
• Održavajte mašinu čistom
2. Odstranjivanje mrlja od kapi vode
• Za pranje posuđa koristite intenzivniji program
• Izvadite metalne spremnike za posuđe iz mašine
• Ne stavljajte korpe za pranje
3. Ukoliko pravilno rasporedite posuđe u mašini, poboljšavate njen rad uz
najoptimalniju potrošnju vode i energije za vreme pranja.
4. Pre stavljanja posuđa u mašinu odstranite sve grublje ostatke hrane sa posuđa
5. Mašinu koristite tek kada je u potpunosti napunite posuđem.
6. Program predpranja koristite samo ukoliko je to neophodno.
7. Prilikom odabira programa pranja sledite uputstva navedene u ovim uputstvima
(tablica programa pranja i potrošnje energije i vode).
8. Obzirom da mašina pri svom radu postiže visoke temperature, ne postavljajte je u
S obzirom frižidera.
9. Blizini je sudomašina smeštena na mestu gdj su niske temperature, a time postoji
opasnost od smrzavanja, morate u potpunosti ispustiti svu vodu preostalu u
sudomašini i iskopščajte crevo za dovod vode s mašine.
25
LIČNA KARTA PROIZVODA (Specifikacije)
Zaštitni znak dostavljača
Model dostavljača
Kapacitet mašine za pranje sudova
VOX
TD260
12
Klasa energetske efikasnosti
A+
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini (AEC) (280 ciklusa)
273
Energetska potrošnja (Et) (kWh po ciklusu)
0,95
Potrošnja energije kada je uređaj isključen (W) (Po)
0,05
Potrošnja energije kada je uređaj uključen (W) (P1)
1,9
Godišnja potrošnja vode u litrima po godini (AWC) (280 ciklusa)
Energetska klasa sušenja
Ime standardnog programa
3360
B
Eko 50 ˚C
Trajanje programa pri standardnom ciklu (min)
160
Buka dB (A)
57
52062064
Download

TD 260 - VOX ELECTRONICS