Organizator
Koorganizator
4. Simpozijum
dečije i adolescentne
ginekologije Srbije
PROGRAM
Beograd, hotel ZIRA
17. april 2015.
ORGANIZATOR SIMPOZIJUMA
Udruženje za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije
u saradnji sa
European Assosiation of Paediatric and
Adolescent Gynaecology (EURAPAG)
uz podršku
Republičkog centra za planiranje porodice Instituta za zdravstvenu zaštitu
majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”
ODBORI
ORGANIZACIONI ODBOR
Dr sci. med. Zoran Stanković
Dr sci med. Katarina Sedlecky
Doc. dr Đorđe Savić
Mr sci.med. dr Ilijana Mažibrada
Mr sci.med. dr Svetlana Perović
Mr sci. med. dr Ljiljana Plavšić
NAUČNI ODBOR
Prof. dr Milan Đukić
Prof. dr Gordana Lazović Radonjić
Prof. dr Dragan Zdravković
Prof. dr Đuro Macut
Prof. dr Vuk Stambolović
Prof. Vera Đorđević
Prof. dr Aleksandra Kapamadžija
Prof. dr Mladenko Vasiljević
POČASNI ODBOR
Prof. dr Vesna Dramušić
Prof. dr Miloš Banićević
Prof. Dr Atanasije Marković
Dr sci. med Zoran Sretenović
Prim. dr Milanka Mojsilović
Dr Luka Anđelić
Dr Radoslav Pantović
2
4. Simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije
Petak, 17.04.2015.
08.30-12.55
Sala
08.30-09.30 Registracija učesnika
09.30-09.35 Otvaranje Simpozijuma
09.35-09.45 Prof. dr Vesna Dramušić (Singapore)
Razvoj dečije i adolescentne ginekologije u svetu i kod nas
09.45-10.15 Prof. dr David Serfaty (France)
Nove mogućnosti intrauterine kontracepcije
(New Intrauterine contraception options)
10.15-10.45 Prof. dr Žana Bumbuliene (Lithuania)
Funkcionalna hipotalamička amenoreja u adolescenciji
(Functional hypothalamic amenorrhoea in adolescents)
10.45-11.15 Prof. dr Jean Jacques Amy (Belgium)
Ženska cirkumcizija i seksualno zdravlje
(Female genital mutilation and sexual health)
11.15-11.35 Pauza za kafu
11.35-12.05 Prof. dr Đuro Macut
Sindrom policističnih jajnika u adolescenciji
12.05-12.35 Prof. dr Artur Bjelica
Mogućnosti krioprezervacije tkiva jajnika i oocita u adolescenciji
12.35-12.55 Mr sci. med. dr Ljiljana Plavšić
Ishrana adolescentkinja sa neurednim menstruacionim ciklusom
12.55-13.15 Pauza za kafu
Beograd, hotel Zira, 17. april 2015. godine
3
Petak, 17.04.2015.
13.15-18.00
Sala
13.15-13.45 Prof. dr Vuk Stambolović
Očuvanje reproduktivnog zdravljа u adolescenciji u svetlu
principa celovitosti
13.45-14.00 Doc. dr Đorđe Savić
Hroničan bol u abdomenu adolescentkinja – hirurški aspekt
14.00-14.15 Dr sci. med. Zoran Stanković
Hroničan bol u abdomenu adolescentkinja – ginekološki aspekt
14.15-14.45 Prof. Vera Đorđević
Uspostavljanje zdravlja korigovanjem energetske nepravilnosti
preko korespondentnih Su Jok sistema
14.45-15.15 Pauza za ručak
15.15-15.45 Dr sci. med. Katarina Sedlecki
Terapijska primena savremene kontracepcije u periodu adolescencije
15.45-16.15 Doc. dr Azra Hadžimehmedović (BiH)
Seksualno i reproduktivno zdravlje mladih u Bosni i Hercegovini
16.15-16.45 Mr sci. med. Dr Ilijana Mažibrada
Seksualno ponašanje mladih u Srbiji
16.45-17.15 Dr Snežana Georgieva Janevska (Makedonija)
Ishodi maloletnih trudnoća u Makedoniji
17.15-17.45 Mr sci. med. Dr Svetlana Perović
Neplanirana trudnoća u adolescenciji
17.45-18.00 Evaluacija i zatvaranje simpozijuma, Podela sertifikata
4
4. Simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije
BELEŠKE
Beograd, hotel Zira, 17. april 2015. godine
5
BELEŠKE
6
4. Simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije
BELEŠKE
Beograd, hotel Zira, 17. april 2015. godine
7
DATUM ODRŽAVANJA
17. april 2015.
MESTO
Beograd, Hotel Zira, Ruzveltova 35
AKREDITACIJA
Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, medicinske sestre i
zdravstvene tehničare, odlukom broj:153-02-416/2015-01 od 03.03.2015., evidencioni broj:
А-1-589/15 sa 11 bodova za održano predavanje i 5 bodova za pasivno učešće.
KOTIZACIJA
Kotizacija iznosi 5.000 RSD za lekare i 2.000 RSD za medicinske sestre i tehničare i obuhvata
kotizacioni materijal, prisustvo predavanjima i izložbi, kafe pauze, pauzu za ručak i sertifikat.
SMEŠTAJ
Hotel ZIRA****. Cena jednokrevetne sobe
je 90€ a dvokrevetne 100€. Cena je data po
sobi po noći, na bazi noćenja sa doručkom i
uključuje BTO, pristup internetu, korišćenje
fitness centra i saune.
Adresa hotela je Ruzveltova 35, 11000 Beograd,
www.zirahotels.com
PARKING
Celodnevni parking u hotelu Zira 1.000 RSD.
Ulaz na parking je sa zadnje strane hotela
Zira iz ulice Nikodima Milaša.
PRIJAVA
Prijava se vrši popunjavanjem formulara koji se može preuzeti na web sajtu Izvršnog
organizatora www.smart4.co.rs. Na osnovu popunjenje prijave agencija SMART Travel će
dostaviti predračun sa detaljima za uplatu.
ROK ZA PRIJAVU
Rok za prijavu je 6. april 2015.
VAŽNE ADRESE
Organizator
Udruženje za dečiju i
adolescentu ginekologiju Srbije
Radoja Dakića 6-8, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 (11) 3108278
[email protected]
www.dags.org.rs
Извршни организатор
SMART international d.o.o.
PJ Agencija SMART Travel
лиценца ОТП 46/2013
Светог Саве 43/I, 11000 Београд
Tel: +381 (11) 308 66 94
[email protected] • www.smart4.co.rs
Download

preliminarni program