PRVA OBAVIJEST
Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini
u suradnji sa
Klinikom za psihijatriju Kliničkog Centra Univerziteta Sarajevo
Kosponzorisan od Svjetske psihijatrijske asocijacije (WPA)
i
pod patronatom Evropske psihijatrijske asocijacije (EPA)
ORGANIZIRAJU
dvodnevni Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
XIV PSIHIJATRIJSKI DANI
BOSNE I HERCEGOVINE
„Aktualnosti iz dječje i adolescentne
psihijatrije i mentalno zdravlje žena “
Sarajevo, 23. - 24.10.2015.godine
Tokom Simpozija održat će se
Šesta redovna Generalna skupština
Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini
(23.10.2015.)
i
Kurs kontinuirane medicinske edukacije
Evropske psihijatrijske asocijacije
“Farmakološki tretman poremećaja raspoloženja
tokom trudnoće i laktacije”
(voditeljica: Dr. Angelika Wieck/Velika Britanija)
(24.10.2015.)
Za dodatne informacije posjetite www.upubih.com
ili možete kontaktirati Generalne sekretare UPuBiH
(http://www.upubih.com/kontakt.html)
Predsjednik UPuBiH:
Prof.dr.sc. Abdulah Kučukalić
Download

xiv psihijatrijski dani bosne i hercegovine