Međunarodni
festival zelene
kulture
GREEN
FEST
je inkluzivna manifestacija posvećena
ekologiji i zaštiti životne sredine,
koja kroz edukativne, umetničke i
aktivističke programe i proizvode
podstiče kulturu življenja u
skladu sa “zelenim”
vrednostima.
Peti Međunarodni festival zelene kulture GREEN
FEST održan u periodu od 29. do 31. 10. 2014, u
Domu omladine Beograda, privukao je pažnju
preko 10000 posetilaca koji su mogli da uživaju u
svim sadržajima festivala, u potpunosti besplatno.
Program festivala je podeljen u tri celine: GREEN
FIELD, GREEN SQUARE, GREEN SCREEN FEST.
Međunarodni obrazovni program GREEN FIELD
je mesto otvaranja novih pristupa obrazovanju
kroz programe vršnjačke i ekspertske edukacije.
Održane su 24 radionice/predavanja/debate za
učenike i studente iz 55 obrazovnih institucija.
Međunarodni izložbeni program GREEN SQUARE
je informativno – izložbeni program posvećen
kompanijama, organizacijama, građanskim
inicijativama, umetnicima, socijalnim preduzećima
i učeničkim kompanijama koje razvijaju “zelene”
proizvode i inicijative. 24 izlagača je formiralo
square dobrodošlice za sve posetioce.
Međunarodni festival ekološkog filma GREEN
SCREEN FEST je podeljen na dva dela,
takmičarski i revijalni. Konkurs za takmičarske
kratke i amaterske filmove je bio raspisan uz
podršku Grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu
životne sredine.
Nagrade za pobednike takmičarskog programa
obezbedila je kompanija Lenovo. Na konkurse je
ukupno pristiglo 447 filmova iz 54 zemlje sveta.
Kratki film THE WATERSHED je imao svetsku
premijeru na festivalu.
U revijalnom delu je prikazano 8 najkvalitetnijih
dokumentarno-igranih filmova, osvajača festivalskih
nagrada iz aktuelne svetske produkcije.
Sedam filmova je imalo premijeru u Srbiji:
Revenge of Electric Car, Seeds of Time,
Shored Up, Oil & Water, The Human Scale,
Damnation i Sand Wars.
green fest u brojkama
3 dana
preko 10.000 posetilaca
447 filmova iz 54 zemlje
6 nagrada i 3 specijalna priznanja
8 revijalnih filmova
24 radionice
55 obrazovnih institucija
24 izlagača
45 volontera
ORGANIZATOR FESTIVALA
Centar za unapređenje životne sredine je nevladina, neprofitna organizacija posvećena
zaštiti i unapređenju životne sredine. Organizacija je osnovana 2008. godine, sa sedištem
u Beogradu, od strane stručnjaka iz različitih oblasti, čiji je cilj da utiče, podstiče i pomaže
zaštitu prirodnog nasleđa i osigura pravičnu raspodelu prirodnih resursa kroz primenu
postulata održivog razvoja i zelenih vrednosti.
[email protected] | www.cuzs.org
KOORGANIZATOR FESTIVALA
Dom omladine Beograda je ustanova kultura i obrazovanja Grada Beograda, koja već 50
godina, još od 1964. godine, kreira i organizuje programe za mlade i u saradnji sa mladima.
www.domomladine.org
24 radionice
greenfield
Ove godine, najmlađi
posetioci festivala su došli
iz dečijeg vrtića “Vrabac”,
na radionice o ugroženim
biljnim i životinjskim
vrstama u Srbiji koja je
relizovana u saradnji
sa Zavodom za zaštitu
prirode Srbije.
vršnjačkO obrazovanje
Od osnivanja festivala, deo obrazovnih radionica se realizuje kroz program
vršnjačke edukacije.
Prezentacija istraživačkog rada:
KADMIJUM I OLOVO - ANALIZA
KVALITETA ZEMLJIŠTA
Osnovna Škola “Ruđer Bošković”,
učenik Milan Bulajić sa mentorom
Jelenom Vračević, profesorom biologije
Radionice
UHVATIMO SNOVE i ZDRAVLJE KROZ USTA ULAZI
Učenici OŠ “Đorđe Krstić” sa profesorkom Ilinkom
Miletić i Centar za dnevni boravak dece i omladine
ometene u razvoju
Radionica
ZAŠTO ZAGAĐENO
KAD MOŽE PAMETNO I ZDRAVO?
Učenice Hemijsko-prehrambene tehnološke
škole Tijana Veselinov i Anđela Arizanović sa
profesorkom Draganom Ranković dipl.ing.
Radionica
ZATO ŠTO JE ČISTO ZDRAVO!
Učenici Farmaceutsko-fizioterapeutske škole sa
profesorima – mentorima Naučnoistraživačke
sekcije Biljanom Vasić i Majom Pavlović
Predavanje
EKO GRAĐANI ZA PAMETNE GRADOVE
Ekomusketari OŠ “Drinka Pavlović”
sa profesorkom Marinom Drndarski
Radionica
PAMETAN DOMAĆIN
Učenici OŠ Banović Strahinja sa profesorima
Marinom Milovančević, Jelenom Janjić, Svetlanom
Mihailović, Marijom Radovanović i Jovanom
Todorovićem.
Debata
PAMETNI GRADOVI – OSTVARLJIVO ILI NE?
Učenici OŠ „Stevan Sremac“ sa mentorima
Vericom Lazić i Jelenom Markvart
Radionica
ZELENA AKCIJA i predavanje REŠENJA IZ PRIRODE
OOŠ “Vladislav Ribnikar”, učenici osmih razreda sa
profesorkom Sanjom Krivokapić
Radionica
OD STAROG, MAŠTOM, DO NOVOG
Učenici sekcije Zeleni vrabac OŠ “Knez Sima
Marković” sa profesorkom Gordanom Gorunović
Deo obrazovnog programa se odvija kroz predavanja i radionice koja realizuju predavači iz stručnih
institucija i organizacija civilnog društva.
Radionice
PRONAĐI MOJE STANIŠTE
i KOCKA ZNANJA O PRIRODI SRBIJE
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Radionica
EKO AKTIVIZAM
Centar za razvoj neprofitnog sektora,
Aleksandar Bratković i
gost predavač Daniel Pavlić,
Udruga Ekološko kulturna scena (Hrvatska)
Radionica
KOLIKI JE MOJ EKOLOŠKI OTISAK
WWF Svetski fond za prirodu
Radionica
ŠUMSKA UČIONICA
U ZELENOJ OAZI BEOGRADA
Studentska asocijacija Šumarskog Fakulteta,
Marko Kelember
Radionice
NA TERENU SA PANČIĆEM,
OPASNI STANOVNICI FRUŠKE GORE i
KREATIVNA RECIKLAŽA
Studentsko Udruženje zaštite životne sredine RIO
i Naučnoistraživačko društvo studenata biologije i
ekologije Josif Pančić
EKSPERTSKO obrazovanje
Panel diskusija:
Pametni gradovi
Slobodan Bubnjević
Centar za promociju nauke,
Nataša Đokić
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
grada Beograda,
Vladimir Đurđević
Institut za meteorologiju, Fizički fakultet
Univerziteta u Beogradu,
Kristina Jazinka Nikolić
Strawberry Energy
Panel diskusija
“Priroda i razvoj stvarnost ili želja”
Aleksandar Dragišić,
direktor Zavoda za zaštitu prirode
Srbije
Nebojša Ivanov,
predsednik opštine Dimitrovgrad
Stanislava Asenova Aleksieva,
predsednica opštine Trn (Bugraska)
Bratislav Grubač,
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Slobodan Cvetkov,
autor izložbe arhivskih fotografija
“Jerma u prošlom veku”
Predavanje
RAZVOJ ODRŽIVIH
GRADOVA JAČANJEM
LOKALNE ZAJEDNICE
KROZ OSNIVANJE
BAŠTENSKIH ZAJEDNICA
Predavači:
Građanska inicijativa Baštalište Katarina Milenković i Sabina Kerić
Predavanje
UTICAJ KLIMATSKIH
PROMENA NA POJAVU
PAMETNIH GRADOVA
Predavač: Ariel Milošević
Predavanje
ORGANSKA BAŠTA
ZA SVAKU KUĆU
Predavač:
Rade Kosanović, dipl. inž. arh,
Predavanje
DRVO U SAVREMENOJ
ARHITEKTURI
Predavač:
dr Jelena Ivanović Šekularac,
dipl. inž. arh, vanredni profesor
Arhitektonskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
greenscreen
12
r evijalnih
projekcija
7
remijernih
p
filmova
52
t akmičarska
filma
6
3
oko 6000 gledalaca
nagrada
s
pecijalna
priznanja
IZLAGAČI
Spisak izlagača:
• 24 sata
• Arboretum Šumarskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
• Baštica
• BID Josif Pančić
• Canon
• EKO-DVORIŠTE
• EU info centar
• Izložba “Arhiton 1” (CUZS)
• Izložba “Idejna rešenja i mogući
koncepti rekonstrukcije
“Zaboravljenog parka” (BFC)
• Izložba “Od zapuštenih prostora
do zajedničkih bašti” (BFC)
• Izložba “Priroda vas posmatra”
(BID JP)
• Izložba “13 naučnih ideja” (CPN)
• Izložba “Plavo zeleni svet”
(CUZS)
• Izložba “Za živi Dunav” (WWF)
• Izložba arhivske fotografije
Jerme (ZZPS)
• JP Srbijašume • Kreativna industrija/stakla
• Lenovo
• Manufaktura cdR
• My garden
• Organizacija OPUZ • Skulptura „Đubrovište“
(Eko Disciplina)
• TOB
• Zelena Srbija
greensquare
24
izlagača
VOLONTERI
Ukupno 45 volontera
je ove godine dalo
svoj doprinos realizaciji
festivala, i u pozitivnoj
atmosferi uz nezaobilazno
druženje i zabavu, trudili se
da se svi posetioci osećaju
dobro, ali i da nauče i poneku
korisnu stvar o ekologiji i
zaštiti životne sredine.
DRUŠTVENA KAMPANJA
Od samog početka, sastavni deo Green Fest-a su i društvene kampanje, koje imaju za cilj
da skrenu pažnju posetilaca na različite aspekte odgovornog ponašanja prema životnoj
sredini. Ove godine smo prikupili oko 250 knjiga za biblioteku “Vlada Aksentijević” iz
Obrenovca, koja je poplavljena u maju 2014. godine.
SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Download

GF 2014 pregled