JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET
UNITED ASSOCIATION OF SERBIA FOR QUALITY
44 100 066795
JUSK ICQ 2014 - IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ KONVENCIJI
Obeležavajući 52. godina rada i postojanja, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet
(JUSK) je održao XI Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2014 (u daljem tekstu:
Konferencija), od 2 do 5. juna 2014. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, nastavljajući
tradiciju, koja se ogleda i u tome da su JUSK Konferencije najveći i najbolje organizovani naučno-stručni
skupovi iz oblasti kvaliteta, u našoj zemlji i regionu. Ovu, već tradicionalnu Konferenciju su podržale
najznačajnije svetske naučno-stručne organizacije za kvalitet (EOQ, EFQM, JUSE, AAQ, PAQ i ASQ),
a takođe, ova Konferencija je ušla u SVETSKI KALENDAR Koferencija o kvalitetu / menadžmentu.
Posle dvostruke recenzije za Konferenciju je prihvaćeno 110 radova (saopšteno je 85), od čega je 15
odštampano u časipisu – International Journal ''Advanced Quality'', Vol. 42, No. 2 i 3. Na
Konfereciji je učestvovalo 317 eksperata za kvalitet iz 10 zemalja (Engleska, Kanada, Rumunija,
Bugarska, Slovenija, Slovačka, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija).
U saradnji sa najznačajnim ekspertima iz zemlje i sveta (sa tri kontinenta) organizovali smo 16
različitih Sednica, međunarodnih i domaćih tematskih/specijalnih Konferencija iz šire oblasti kvaliteta.
Naša zemlja se nalazi na putu ubrzanih evropskih integracija, pa je moto i ove Konvencije u tom duhu
bio – KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA.
Za Konferenciju su urađene sledeće verzije Zbornika: štampana (dva broja časopis - sa cca 100
strana i tri CD verzije (Zbornik i Časopis), koje su podeljene učesnicima.
Na otvaranju su Konferenciju pozdravili visoki međunarodni / domaći zvaničnici: prof. dr M.
Milovančević, dekan Mašinskog fakulteta, domaćin Konferencije; prof. dr Valentina Marinković,
zamenik Predsednika JUSK-a; prof. dr Mirko Soković, SIQ, Ljubljana, Slovenia; Biljana Oluić,
direktor QA, Hemofarm Vršac ad; Vjekoslav Šošević, PKS, koji je u ime PKS, otvorio JUSK ICQ
2014.
Takođe, na Svečanoj Sednici otvaranja, nagrađeni su Specijalnim Poveljama sledeće
organizacije / ličnosti za poseban doprinos UNAPREĐENJU KVALITETA U SRBIJI, kao i za doprinos
razvoju NACIONALNOG POKRETA ZA KVALITET, i to: prof. dr Milorad Milovamčević, Mašinski
fakultet, Beograd; prof. dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad; Nikola
Dokmanović, Beograd; Kompanija SLOBODA, Čačak.
XI Međunarodna ICQ Konvencija, Beograd 2014, je organizovana i održana u teškim
okolnostima, posle prireodne katastrofe, koja je zadesila našu zemlju, ali i u ovakvim okolnostima
pitanja kvaliteta i dalje ostaju posebno važna i aktuelna. Ona dobijaju nove dimenzije, a sve više
predstavljaju kamen temeljac za opstanak organizacije na tržištu. Njen osnovni cilj je bio da ponudi
odgovore, sa stručne i naučno-istraživačke tačke gledišta, u izazovnim pitanjima, u vezi sa
1
JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET
UNITED ASSOCIATION OF SERBIA FOR QUALITY
44 100 066795
razvojom menadžmenta kvalitetom. Sa druge strane, podjednako važan aspekt ove Konferencije
je bio primena novih QM-modela i iskustva vezana za ovo.
Posebno važan aspekt Konferencije je bio doprinos evropskim integracijama u naučnoistraživačkim oblastima, ali i u poslovno-industrijskim aktivnostima. Ona je postala svetski poznat
naučno-poslovni forum za razmenu znanja i ideja i rasprava o pravcima budućeg koncepta
menadžmenta kvalitetom, kroz otvorene-diskusije.
Najznačajniji detalji ICQ 2014 su:
1. Generalni sponzor ICQ 2014 je bio – Hemofarm ad, Vršac.
2. Uvodno plenarno predavanje - ADVANCED QUALITY MANAGEMENT MODEL ISO 9001:2015 –
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, je održao prof. dr Vidosav Majstorović.
3. Odražana je Opening Plenary Session - Advanced Quality Approaches –
The 10 th International UASQ Congress ’’BUSSINES EXCELLENCE’’, gde su 8 eminentnih gostiju iz
zemlje i inostranstva izložili najnovije informacije iz oblasti QM-a u svetu.
3. Održano je 15 domaćih/međunarodnih Konferencija iz različitih oblasti QM-a, a prema
Planu i Programu ICQ 2014 (www.jusk.rs).
4. Povodom JUSK ICQ 2014 – pripremljena je nova verzija sajta – www.jusk.rs
5. Izdata su dva broja Časopisa – Advanced Quality, Vol.42, No: 2,3 – www.jusk.rs.
6. Najbolje pripremljene/realizovane Konferencije, na ICQ 2014 su bile:
-
6-ta Specijalna Konferencija – Nacionalni sistem akreditacije – Stanje i budući razvoj,
i 5-ta Specijalna Conference – Nacionalni metroločki sistem – Stanje i budući razvoj.
JUSK se posebno zahvaljuje Predsednicima ovih Konferencija – Jasna Stojanović, Mr
Natalija Jovićić, Mr Vida Živković i Lucija Dujmović.
-
9. Godišnja konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji –
Unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji,
-
28. Godišnja Konferencija JUSK NTK za Farmaciju – Kvalitet u farmaciji – juče,
danas, zauvek.
7. Sve prezentacije sa ICQ 2014 možete preuzeti sa www.jusk.rs.
2
JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET
UNITED ASSOCIATION OF SERBIA FOR QUALITY
44 100 066795
Menadžment JUSK-a, (Naučno-tehnički komiteti, Nadzorni odbor, Sud časti,
Akademija za kvalitet i Rukovodstvo JUSK-a) srdačno Vam se zahvaljuju na učešću na JUSK
MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU - BEOGRAD 2014.
Vidimo se na JUSK ENK 2014, Novi Sad, 18-20. novembar 2014. Detaljne informacije na
www.jusk.rs
Predsednik JUSK-a
Prof. dr Vidosav Majstorović
U Beogradu, 5. juna 2014. godine
3
Download

1 Izvestaj o odrzanoj Konferenciji ICQ 2014