www.iucnredlist.org
Kategorije ugroženosti
Sve vrste su važne. Bilo da je u pitanju tigar ili balegar, svaka vrsta ima značajnu ulogu u životnom
ciklusu. Raznovrsnost obezbeđuje stabilnost ekosistema, a samim tim i budućnost planete i ljudi.
Određivanje statusa vrsta vrši se kroz standardizovani proces na osnovu IUCN Kategorija i
kriterijuma ugroženosti, strogo naučne dokumentacije, obrađenih činjenica i stručne provere.
IUCN Crvena lista ugroženih vrstaTM je...
... polazna tačka za očuvanje živog sveta;
... najmerodavniji izvor informacija o statusu očuvanja vrsta u svetu;
... zasnovana na objektivnom sistemu za procenu rizika od izumiranja vrsta u slučaju odsustva
mera zaštite.
• Vrste su svrstane u jednu od osam kategorija ugroženosti, na osnovu primene kriterijuma
u vezi sa veličinom, strukturom i rasprostranjenošću populacija i populacionim trendovima;
• Krajnje ugrožene (CR), Ugrožene (EN) ili Osetljive (VU) vrste se smatraju ugroženim i njima
je potrebno posvetiti najveću pažnju prilikom planiranja mera zaštite.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
www.iucn.org/southeasterneurope
IUCN Crvena lista nije samo spisak vrsta i pridruženih kategorija ugroženosti. To je bogata
zbirka informacija o ugrožavajućim faktorima sa kojima se suočavaju vrste, o njihovim ekološkim
potrebama, staništima i o merama zaštite koje je potrebno preduzeti u cilju smanjenja ili
sprečavanja stepena izumiranja. Status više od 73,600 vrsta je ocenjen prema kriterijumima
Crvene liste na globalnom nivou. Cilj je da do 2020. godine lista broji 160,000 vrsta.
Izložbena postavka i prateći materijal pripremljeni su uz svesrdnu pomoć i vredan savet stručnjaka:
Rastko Ajtić, Jelka Crnobrnja Isailović, Predrag Jakšić, Milan Paunović, Nataša Pil, Predrag Simonović, Verica
Stojanović i Marko Tucakov. Organizatori se zahvaljuju autorima fotografija koji su nesebično ustupili svoje radove,
pružajući time podršku plemenitoj ideji čiji je cilj promocija zaštite vrsta, i uopšte prirode, u Srbiji.
Sačuvajm
čudesne vrste
Izložba povodom obeležavanja
50. rođendana IUCN Crvene liste
ugroženih vrsta™
Vladimir Dobretić
Po struci diplomirani biolog, zaposlen u Pokrajinskom
zavodu za zaštitu prirode, na mestu savetnika za
herpetologiju. Oduvek zaljubljenik u prirodu, živi svet i u
fotografiju. Fotografije nastale kako na zaštićenim prirodnim
dobrima u Srbiji i Vojvodini, tako i na putovanjima van naše
zemlje, objavljene su u više knjiga i časopisa, a sa njima je
učestvovao i na više desetina kolektivnih izložbi fotografija.
Autor jedne samostalne izložbe fotografija. Dobitnik više
nagrada za fotografiju, a svakako treba izdvojiti prvu nagradu
za fotografiju Evropskog centra za zaštitu prirode (ECNC
PHOTO COMPETITION 2013).
Kontakt: [email protected]
Katarina Paunović
József Gergely
Kontakt: [email protected]
Katarina Paunović rođena je 1974. godine u Beogradu. Od
2007. god. živi i radi u Novom Sadu. Fotografijom se amaterski
bavi od 2006. godine a najčešći motivi su joj životinje u prirodi,
posebno ptice. Učestvovala je na devet grupnih izložbi i jednoj
samostalnoj. Njeni radovi su objavljeni u knjigama i brojnim
časopisima, kao i na kalendarima i prospektima. Od više
osvojenih nagrada posebno se ističe osvojeno prvo mesto
na Natonal Geographic konkursu 2007. godine, u kategoriji
„životinje“ kao i prvo mesto na konkursu Fonda za zaštitu ptica
grabljivica u Beogradu 2009. godine.
www.photobirding.com
Kontakt: [email protected]
Aleksandar Simović
Student Biološkog fakulteta Univeziteta u Beogradu. Još od
detinjstva zainteresovan za prirodu, a posebno vodozemce
i gmizavce. Po upisivanju fakulteta kreće sa istraživanjima
vodozemaca i gmizavaca na teritoriji celog Balkanskog poluostrva,
posebno zmija iz porodica ljutica (Viperidae) i smukova (Colubridae).
Pored ovoga, jedan od omiljenih hobija mu je fotografisanje prirode
i živog sveta. Član je i jedan od osnivača Srpskog herpetološkog
društva „Milutin Radovanović“.
Kontakt: [email protected]
Phyllis Rachler / WWF
Szilárd Kovács
Kontakt: [email protected]
Slobodan Puzović
Kontakt: [email protected]
Srđan Marinčić
Kontakt: [email protected]
IUCN
Krajnje
ugrožena
Osetljiva
Milivoje Krvavac
Po struci i opredeljenju biolog. Veruje da su ljudi vrlo ograničeni u
osnovnom razumevanju sveta koji nas okružuje i da postoji mentalni
blok koji nas odvaja od novih spoznaja i saznanja višeg nivoa.
Proteklih godina bavio se naučno-istraživačkim radom u tropskom
pojasu, isključivo radeći na fauni nižih kičmenjaka. U slobodno
vreme se bavi fotografijom i dokumentarnim filmom, te je objavljivao
u brojnim naučno popularnim časopisima. Zaposlen je kao stručni
saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Beogradu.
Kontakt: [email protected]
Balkan lynx recovery program
Guy Stevens, Manta Trust
Kostas Papafitsoros
kevinschafer.com
Saša Preradović
Saša Preradović je rođen u Beogradu gde je završio
Fakultet primenjenih umetnosti. U statusu je slobodnog
umetnika (ULUPUDS). Ima svoj Studio Foton i Školu
fotografije Foton. U studiju realizuje raznovrsne komercijalne
zahteve a u školi obrazuje odrasle svih uzrasta, za
umetničko, hobi ili profesionalno bavljenje fotografijom.
Svoj autorski opus već godinama usmerava uglavnom u
dva pravca: akt i prirodu. Snimanje prirode obavlja preko
petnaest godina, samostalno ili u saradnji sa brojnim
institucijama koje se bave proučavanjem i zaštitom prirode
u Srbiji.
www.skolafotografije.com
Kontakt: [email protected]
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Kontakt: [email protected]
Osetljiva
Kevin Walsh
Andrew E. Derocher
www.iucnredlist.org
Download

Sačuvajm čudeSne vrSte