www.iucnredlist.org
Sačuvajm
čudesne vrste
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Pseudophilautus femoralis
© Milivoje Krvavac
Da li znate da je IUCN Crvena lista ugroženih vrsta globalna lista sa podacima o statusu očuvanja vrsta?
TM
Da li znate da je 25% svih sisara na svetu ugroženo?
Da li znate da je orka (Orcinus orca) najrasprostranjenija vrsta sisara na svetu, odmah posle čoveka?
Da li znate da je plavi kit (Balaenoptera musculus) najveća životinja na IUCN Crvenoj listi ugroženih vrsta?
Da li znate da u Evropi živi najugroženija vrsta mačaka na svetu?
Da li znate da je dabar jedno vreme bio nestao iz Srbije?
Da li znate da u Srbiji živi preko 70% faune ptica Evrope?
Da li ste znali da su sve tri vrste kornjača koje žive u Srbiji procenjene kao ugrožene?
Da li znate da je Srbija jedina evropska zemlja u kojoj žive pripadnici tri populacije
mrkih medveda - Ursus arctos: dinarsko-pindske, karpatske i staroplaninske?
Da li znate da su jesetre jedna od najugroženijih taksonomskih grupa na IUCN Crvenoj listi?
www.iucnredlist.org
Zašto je važno da
sačuvamo vrste?
Sve vrste su važne. Bilo da je u pitanju tigar ili balegar,
svaka vrsta ima značajnu ulogu u životnom ciklusu.
Raznovrsnost obezbeđuje stabilnost ekosistema,
a samim tim i naš opstanak. Danas su brojne
vrste prinuđene da traže nova staništa, često na
granici ekoloških potreba, pre svega zbog gubljenja
prirodnog staništa, fragmentacije i degradacije.
Održiva budućnost planete i ljudi ne može se zamisliti
bez očuvanja biološke raznovrsnosti – celokupnog
živog sveta i njegovog staništa.
IUCN Crvena lista
TM
ugroženih vrsta
je...
... polazna tačka za očuvanje živog sveta;
... najmerodavniji izvor informacija o statusu očuvanja
vrsta u svetu;
... zasnovana na objektivnom sistemu za procenu
rizika od izumiranja vrsta u slučaju odsustva mera
zaštite.
IUCN Crvena lista nije samo spisak vrsta i
pridruženih kategorija ugroženosti. To je
bogata zbirka informacija o ugrožavajućim
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
faktorima sa kojima se suočavaju vrste, o
njihovim ekološkim potrebama, staništima i
o merama zaštite koje je potrebno preduzeti
u cilju smanjenja ili sprečavanja stepena
izumiranja.
Afrički slon (Loxodonta africana)
© Srđan Marinčić
Negativan trend brojnosti populacija najveće kopnene životinje nedavno je zaustavljen. Ipak, on
se još uvek smatra ugroženim, jer je krivolov radi prodaje njegovih kljova u vidu slonovače veća
pretnja od izlova radi ishrane afričkih domorodačkih plemena. Ovaj veliki inteligentni sisar živi
u matrijarhatima u kojima su veze između članova veoma prisne. Jedan je od retkih sisara čiji
pripadnici jasno izražavaju emocije i brinu jedni o drugima.
Podaci o statusu vrsta su preuzeti iz IUCN Crvene liste ugroženih vrsta na globalnom nivou, te se mogu razlikovati od
podataka iz nacionalne Crvene liste ugroženih vrsta. Upravo stoga je važno objavljivanje i redovno ažuriranje Crvene liste
ugroženih vrsta koja procenjuje status vrsta na nacionalnom nivou. U Srbiji su do sada izdate Crvena knjiga flore Srbije I
(1999. godine) i Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije (2003. godine).
www.iucnredlist.org
Kategorije ugroženosti
Određivanje statusa vrsta vrši se kroz standardizovani proces na osnovu IUCN Kategorija i kriterijuma ugroženosti, strogo naučne
dokumentacije, obrađenih činjenica i stručne provere.
• Vrste su svrstane u jednu od osam kategorija ugroženosti, na osnovu primene kriterijuma u vezi sa veličinom, strukturom i
rasprostranjenošću populacija i populacionim trendovima;
• Krajnje ugrožene (CR), Ugrožene (EN) ili Osetljive (VU) vrste se smatraju ugroženim i njima je potrebno posvetiti najveću pažnju
prilikom planiranja mera zaštite.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Neocenjena
Mala
zabrinutost
Nedostatak
podataka
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Banatski božur (Common Peony)
Evroazijski dabar (Castor fiber)
© Zavod za zaštitu prirode Srbije
U Srbiji klasifikovan kao Krajnje ugrožena vrsta (CR), Banatski božur je globalno uvršten u
kategoriju Mala zabrinutost (LC). Jedino stanište u Srbiji je u Deliblatskoj peščari.
© Vladimir Dobretić
Najveći evropski i jedan od najvećih glodara na svetu je bio iščezao iz Srbije početkom
20. veka da bi bio uspešno reintrodukovan 2004. godine. Poznat je po svom
porodičnom životu i graditeljskim sposobnostima.
Neocenjena
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Potencijalno
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Osetljiva
Ugrožena
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Krajnje
ugrožena
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Iščezla u
divljini
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla
Iščezla u
divljini
Iščezla
Češnjarka (Pelobates fuscus)
Velika droplja (Otis tarda)
© József Gergely
Češnjarku ugrožava zagađenje vlažnih staništa, isušivanje njenih reproduktivnih
centara i introdukcija predatorskih vrsta riba. U Srbiji je strogo zaštićena dok je
globalno svrstana u kategoriju Mala zabrinutost (LC).
© Slobodan Puzović
Populacija u Srbiji se trenutno procenjuje na svega 15 jedinki.
www.iucnredlist.org
Dodo
(Raphus cucullatus)
© Kevin Walsh, fotografija
ilustracije objavljene u
Naturalists' Miscellany iz 1793
Ptica koja je živela samo na Mauricijusu danas
se nigde na svetu ne može videti. Iščezla je
1662. Odrasle ptice su lovili doseljenici -nisu
letele te im je zadatak bio lak. Njihova gnezda
su predstavljala plen za svinje koje su ljudi
doneli na ostrvo.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Čovek
(Homo sapiens)
© IUCN
Čovek je jedini primat za koga bi se moglo
reći da nije ugrožen. Ustvari, to je jedina vrsta
sisara koja može da ugrozi samu sebe i na tome
intenzivno radi. Njegov opstanak za sada ne
brine, budući da se odlikuje populacijom koja je
široko rasprostranjena, prilagodljive i najčešće
u stalnom porastu. Ljudi su najrasprostranjeniji
od svih kopnenih sisara i naseljavaju široki
spektar staništa, pre svega zahvaljujući svojoj
sposobnosti da upotrebom tehnologije
prilagođavaju i menjaju svoju okolinu. Mala grupa
ljudi je čak introdukovana u svemir, gde živi na
Međunarodnoj svemirskoj stanici.
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
www.iucnredlist.org
Đavolja raža
(Manta alfredi)
© Guy Stevens,
Manta Trust
Stepen reprodukcije raža je veoma
nizak - ženka rađa po jedno mladunče
svakih 2-3 godine. Populacija raža je u
oštrom opadanju u nekoliko regiona,
gde se procenjuje da ih je nestalo 80% u
poslednjih 75 godina. Ova vrsta je veoma
tražena na međunarodnom tržištu (koristi
se u Kini za proizvodnju nekih lekova), a
lovi se i kao hrana.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Morska kornjača
(Caretta caretta)
© Kostas Papafitsoros, Sea
Turtle Photography. Deo
izlozbe amaterske fotografije
MEDASSET-a, Atina, 2012.
Morske kornjače veći deo svog života provode
u moru. Samo ženke izlaze na plaže da polože
jaja, i to u onim oblastima u kojima su se same
izlegle. Njihov opstanak ugrožava degradacija
staništa, zagađenje i slučajno hvatanje tokom
ribolova.
Osetljiva
Ugrožena
www.iucnredlist.org
Severni vunasti
majmun pauk
(Brachyteles
hypoxanthus)
© kevinschafer.com
Ova vrsta živi u veoma malim i izolovanim
populacijama, koje ne premašuju 500
jedinki. Ugrožavaju ga ljudi, loveći ga radi
prehrane ili iz sporta, kao i uništavanjem
šuma koje nastanjuje. Lov ovih majmuna
je danas u velikoj meri zaustavljen, jer su
populacije retke i malobrojne, pa gubitak
čak i nekoliko jedinki može imati ozbiljne
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
posledice po njihov opstanak.
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Iščezla u
divljini
Iščezla
Beli medved
(Ursus maritimus)
© Andrew E. Derocher
Beli medvedi su uspešno prilagođeni
životu u vodama Arktika. Njihov opstanak
gotovo apsolutno zavisi od marinskog
ledenog okruženja, a populaciju
ugrožavaju klimatske promene usled
kojih se njihovo stanište značajno menja i
nestaje i krivolov.
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
www.iucnredlist.org
Modrovrana
(Coracias garrulus)
© József Gergely
Modrovrana je ptica selica čija je brojnost
značajno opala globalno. Ugrožena je
nestajanjem staništa usled intenziviranja
poljoprivrede, smanjenjem broja stabala
sa odgovarajućim dupljama za gnežđenje,
intenzivnim korišćenjem pesticida i
stradanjem na seobi.
Potencijalno
ugrožena
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Orao krstaš
(Aquila heliaca)
© József Gergely
Ova vrsta na globalnom nivou ima malu
populaciju i smatra se da je u stalnom
opadanju pre svega zbog gubitka staništa,
smanjenja brojnosti plena i krivolova
odraslih jedinki. Procenjuje se da u Evropi
živi svega 1,800-2,200 gnezdećih parova.
Početkom 21. veka broj parova u Srbiji
procenjivao se na svega 2-3 na Fruškoj gori
i u severnom Banatu. Taj broj je i danas kod
nas kritično mali.
Osetljiva
www.iucnredlist.org
Bukova strižibuba
(Morimus funereus)
© Szilárd Kovács
Strižibube se odlikuju izduženim telom
i dugim antenama, a ako se uznemire
većinom proizvode karakterističan zvuk strižu. Ovo je relativno česta vrsta u Srbiji,
gde spada u krupnije vrste sa veličinom od
30-38mm. S obzirom da se larva razvija u
mrtvom drvetu, osnovni faktor ugrožavanja
ove vrste predstavlja uklanjanje starih trulih
stabala kao redovna mera u šumarstvu.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Tiski cvet
(Palingenia longicauda)
© József Gergely
Tiski cvet je izuzetno retka i kritično ugrožena
vrsta južne i centralne Evrope, koja se danas
može naći samo u koritu Tise i nekih njenih
pritoka. Ovaj insekt spada u vodene cvetove.
Njegov opstanak ugrožava gubitak staništa
usled regulacije rečnih tokova i zagađenost.
Njegov status globalno još uvek nije procenjen
po IUCN kriterijumima.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
www.iucnredlist.org
Gatalinka
(Hyla arborea)
© Katarina Paunović
Jako osetljiva na promene staništa
usled njegovog gubitka i fragmentacije,
ugrožavaju je i zagađenja vlažnih
staništa i prisustvo riba grabljivica. U
nekim delovima Evrope ova žaba jedna
je od najmanjih u Evropi.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Šargan
(Vipera ursinii macrops)
© Aleksandar Simović
Najmanja otrovnica u Evropi, njena staništa su
izuzetno fragmentisana i ova podvrsta naseljava
manje od 2,000 km . Naglo opadanje broja
2
jedinki u centralnoj i južnoj Evropi rezultat je
gubitka staništa, budući da se livade pretvaraju
u intenzivno obradiva zemljišta i zemljišta za
ispašu.
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
www.iucnredlist.org
Crnka
(Umbra krameri)
© Szilárd Kovács
Može se naći u pojedinim delovima sliva
Dunava, kao i u nižim delovima sliva
Dnjestra. Regulacija reka radi potreba
rečne plovidbe i sve veće potrebe za
navodnjavanjem poljoprivrednih kultura
umanjili su broj stajaćih voda i rečnih
rukavaca. Crnka boravi u takvim staništima
tokom plavnih perioda, koji takođe zavise
od sistema kanala i brana na rekama.
Odgovarajuća staništa za ovu vrstu
presušuju te se procenjuje da je populacija
ove ribe smanjena za više od 30% u
poslednjih 10 godina.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Iščezla u
divljini
Iščezla
Moruna
(Huso huso)
© Phyllis Rachler/WWF
Za ovu ribu koja može da dostigne dužinu
od 8m i težinu preko 3.000 kg smatra se da
je nadživela dinosauruse. Danas se može
naći samo u Crnom i Kaspijskom moru i
njihovim pritokama, Dunavu i Uralu. Moruna
je kritično ugrožena zbog intenzivnog
ribolova radi mesa i proizvodnje kavijara od
njene ikre. U Srbiji je retkost - izgradnja HE
Đerdap sprečava jedinke da prođu uzvodno
u Dunav radi mrešćenja.
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
www.iucnredlist.org
Gorocvet
(Adonis vernalis)
© József Gergely
Gorocvet je višegodišnja biljka koja raste na
peskovitim staništima i sušnim livadama. U Srbiji
je rasprostranjena. Istovremeno je i otrovna i
lekovita, koristi se za proizvodnju lekova protiv
srčanih oboljenja. Upravo zbog toga je znatno
proređena te je zaštićena u Srbiji dok njen
status globalno još uvek nije procenjen po IUCN
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
kriterijumima.
Aldrovanda
(Aldrovanda vesiculosa)
© Zavod za zaštitu prirode Srbije
Biljka bez korena koja živi slobodno plutajući
po vodi bara i mrtvaja. Globalno je ugrožena
vrsta koja se smatra kritično ugroženom širom
Evrope, a danas se u Srbiji može naći samo na
Zasavici.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
www.iucnredlist.org
Tekunica
(Spermophilus citellus)
© Saša Preradović
Tekunica je glodar veličine veverice koji
naseljava stepska staništa Evrope, a u Srbiji
se može videti u Vojvodini i jugoistočnoj
Srbiji. Njena staništa uništava intenzivna
poljoprivredna proizvodnja, ali i nestanak
velikih stada stoke. Smatra se da je u
poslednjih 10 godina brojnost njene populacije
umanjena za više od 30% globalno. U
Srbiji nekada veliki areal sada je veoma
fragmentiran, a stepska staništa u velikoj
meri pretvorena u obradive površine sa
monokulturama.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
Potencijalno
zabrinutost
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Evroazijski ris
(Euroasian lynx)
© Balkan lynx recovery
programme
Neke od njegovih populacija imaju status
Krajnje ugroženih (CR) ili Ugroženih (EN), kao
na primer balkanski ris (Lynx lynx balcanicus).
Procenjuje se da njegova populacija broji
manje od 100 jedinki, što ga čini jednom od
najugroženijih mačaka na svetu. Opstanak
balkanskog risa ugrožava krivolov, opadanje
populacija njegovog plena, kao i gubitak i
fragmentacija staništa. Program oporavka
balkanskog risa nastoji da očuva ovu
populaciju u nekoliko zaštićenih područja kroz
poboljšanje upravljanja zaštitom divljih vrsta
duž granica između Albanije i BJR Makedonije,
Albanije i Crne Gore, i Albanije, Srbije i BJR
Makedonije. Ovaj Program u partnerstvu
sprovode KORA (Švajcarska), EuroNatur
(Nemačka), MES (BJR Makedonija) i PPNEA
(Albanija). U Srbiji je ris zakonom zaštićena
vrsta usled male veličine populacija.
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
www.iucnredlist.org
Apolon
(Parnasius apollo)
© Saša Preradović
Apolon pripada livadskoj vrsti dnevnih leptira
koja se sreće na visinama preko 1,000m.
Gotovo uvek se javlja na suvim kamenjarima
obraslim biljkom hraniteljkom. Opstanak
ovog leptira ugrožava gubitak staništa usled
modernizacije poljoprivrede, zarastanja livada
i prekomerenog košenja ili ispaše. U Srbiji je
zaštićen kao ranjiv, dok njegov status globalno
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
Ugrožena
Krajnje
ugrožena
Iščezla u
divljini
Iščezla
nije procenjen po IUCN kriterijumima.
Šumska kornjača
(Testudo hermanni)
© Katarina Paunović
Naseljava južne delove Evrope, pretežno
staništa otvorenog tipa. Njen opstanak
ugrožava degradacija staništa, zagađenje, ali
i ilegalno sakupljanje zbog čega je brojnost
nekih populacija značajno smanjena.
Neocenjena
Nedostatak
podataka
Mala
zabrinutost
Potencijalno
ugrožena
Osetljiva
Download

Ugrožena