10/27/2014
Jakub Horák
horakj(na)fld.czu.cz
L026
Základy Ekologie
Biodiverzita
• Rozmanitost života.
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
1
10/27/2014
Biodiverzita
• Biodiverzita = biologická diverzita, tedy
rozmanitost všeho živého v biosféře.
• Bohatství života na Zemi, miliony druhů
rostlin, živočichů (hub, plísní…)
a mikroorganismů, včetně genů, které
obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí
životní prostředí.
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
Základní otázky:
• Jaké jsou zdroje biodiverzity?
• Jaké jsou příčiny biodiverzity?
• Jaké jsou zákonitosti biodiverzity?
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
2
10/27/2014
Biodiverzita
• Zpravidla rozlišujeme tři úrovně biodiverzity.
– Geny: genová variabilita v rámci populace.
– Druhy: rozmanitost na úrovni druhů.
– Ekosystémy: rozmanitost na úrovni ekosystémů.
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
• Nicméně za všechny lze jmenovat mnohem
více biologických prvků: Alely, komplexy genů,
populace, gildy, společenstva, ekosystémy,
krajiny, a biogeografické regiony (např. biomy).
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
3
10/27/2014
Biodiverzita
• Nejčastěji (téměř vždy) biodiverzitu vyjadřuje
počet druhů.
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
• Nejčastěji (téměř vždy) biodiverzitu vyjadřuje
počet druhů.
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
4
10/27/2014
Biodiverzita
• Značná část druhů nebyla objevena.
– Vymřela před objevením.
– Stále je nikdo nenašel.
– Neumíme je rozlišit od druhů stávajících.
www.treknature.com
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
• Z toho plyne, že chránit biodiverzitu (jako
klimax) je spíše sen.
• Biodiverzita je dynamická (tok genů, disperze,
extinkce, sukcese…).
• Při aktivním zásahu v prospěch jedněch vždy
uškodíme jiným.
• Proto je ochrana biodiverzity spíše dílem
zájmových skupin (např. milovníků denních
motýlů).
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
5
10/27/2014
Biodiverzita
• Existují archivy biologické rozmanitosti:
– Literární zdroje (virtuální data).
– Muzea (mrtvé dokladové exempláře).
– Zoologické zahrady a parky (živé exempláře).
en.wikipedia.org
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
• Od 17. století vědci zaznamenali vyhynutí 134
druhů ptáků a 78 druhů savců.
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
6
10/27/2014
Biodiverzita
• Alka velká (Pinguinus impennis)
Nelétavý pták (80 cm, 5 kg), který vyhynul v
polovině 19. století.
annapichnerova.blog.cz
http://en.wikipedia.org/
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
• Dronte mauricijský (Raphus cucullatus)
Nelétavý pták (100 cm, 20 kg), který vyhynul na
konci 17. století.
Nemáme jediný exemplář (Poslední spálen
v Oxfordu roku 1755).
mentalfloss.com
http://en.wikipedia.org/
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
7
10/27/2014
Biodiverzita
• Holub stěhovavý (Ectopistes migratorius)
Pravděpodobně nejhojnější pták (40 cm, 0,25
kg) na Zemi (až dva triliony jedinců). Poslední
jedinec uhynul v roce 1914.
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
• Vakovlk tasmánský (Thylacinus cynocephalus)
Masožravý vačnatec (55 cm, 30 kg) vyhynul na
začátku 20. století.
procproto.cz
nature.com
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
8
10/27/2014
Biodiverzita
• Koroun bezzubý (Hydrodamalis gigas)
Mořský savec (7 m, 4 t), který vyhynul 1768 (na
vyhubení stačilo 27 let).
http://google.maps.com
www.britannica.com
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
Biodiverzita
• Zebra kvaga (Equus quagga quagga)
Savec (130 cm, 200 kg), vyhubený v 19. stol.
Poslední zvíře pošlo 12. srpna 1883
v Amsterodamské ZOO.
www.mwnh.de
http://en.wikipedia.org/
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
9
10/27/2014
Biodiverzita
• Štětinatec kubánský (Solenodon cubanus)
Savec (50 cm, 0,6 kg), který vyhynul v 70. letech
20. století, ale byl znovu objeven.
blogs.scientificamerican.com
http://en.wikipedia.org/
Jakub Horák, http://home.czu.cz/horakj/, horakj(na)fld.czu.cz, L026
10
Download

Jakub Horák