PONEDJELJAK, 22.12.2014
GRUPA K
17.00h
1
17.00h
2
18.30h
3
18.30h
4
20.00h
2
MATJAŽ ZAKRAJŠEK
NIKOLA ĐORĐEVIČ
IVAN POROPAT
STIVEN BENOLIĆ
VILIAM LEGOVIĆ
IZABEL ŠIMAC
MIRAN BURETIĆ
LIVIO ROCE
VILIAM LEGOVIĆ
IZABEL ŠIMAC
10
13
13
3
7
13
7
8
1
13
VILIAM LEGOVIĆ
IZABEL ŠIMAC
MIRAN BURETIĆ
LIVIO ROCE
IVAN POROPAT
STIVEN BENOLIĆ
MATJAŽ ZAKRAJŠEK
NIKOLA ĐORĐEVIČ
MATJAŽ ZAKRAJŠEK
NIKOLA ĐORĐEVIČ
GRUPA L
17.00h
ROBERT KONTIČ
3
17.00h
4
18.30h
1
18.30h
2
20.00h
4
IVO GOLJUF
ANTONIO PUNIŠ
DANIJEL MOFARDIN
RENATO MIJANČIĆ
RENATO ŠURAN
ROBERT KONTIČ
IVO GOLJUF
ROBERT KONTIČ
IVO GOLJUF
5
9
13
2
9
7
13
4
5
6
RENATO MIJANČIĆ
RENATO ŠURAN
OLIVER BIKIĆ
ALEKSANDAR KRVAVAC
ANTONIO PUNIŠ
DANIJEL MOFARDIN
OLIVER BIKIĆ
ALEKSANDAR KRVAVAC
ANTONIO PUNIŠ
DANIJEL MOFARDIN
IZBORILI PLASMAN U ŠESNAESTINU FINALA
GRUPA K
K1
IVAN POROPAT – STIVEN BENOLIĆ
K2
MATJAŽ ZAKRAJŠEK – NIKOLA ĐORĐEVIĆ
NASTAVAK NATJECANJA: 1/16 FINALA 27.12.2014. U 17h
NASTAVAK NATJECANJA: 1/16 FINALA 27.12.2014. U 18.30h
GRUPA L
L1
RENATO MIJANČIĆ – RENATO ŠURAN
L2
ANTONIO PUNIŠ – DANIJEL MOFARDIN
NASTAVAK NATJECANJA: 1/16 FINALA 27.12.2014. U 17h
NASTAVAK NATJECANJA: 1/16 FINALA 27.12.2014. U 18.30h
Download

memorijal 2014_grupe kl