I GODINA
STUDENTI UPISANI U I GODINU STUDIJA
AKADEMSKE 2008./09. GODINE I RANIJE
APRILSKI ISPITNI ROK
I TERMIN
Prof. dr. Zdravko Grebo
UVOD U NAUKU O DRŽAVI I PRAVU
10.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 09.04.2013. godine u 18:30 sati u Sali I godine
II TERMIN
Prof. dr. Zdravko Grebo
UVOD U NAUKU O DRŽAVI I PRAVU
24.04.2013. u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 23.04.2013. godine u 18:30 sati u Sali I godine
I TERMIN
Prof. dr. Zdravko Grebo
STRUKTURA PRAVA
09.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 09.04.2013. godine u 18:30 sati u Sali I godine
II TERMIN
Prof. dr. Zdravko Grebo
STRUKTURA PRAVA
23.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 23.04.2013. godine u 18:30 sati
I TERMIMIN
Prof. dr. Fikret Karčić
KOMPARATIVNA PRAVNA HISTORIJA
08.04.2013. godine u 10:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 08.04.2013. godine u 14:00 sati u Sali I godine
II TERMIN
Prof. dr. Fikret Karčić
KOMPARATIVNA PRAVNA HISTORIJA
22.04.2013. godine u 10:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 22.04.2013. godine u 14:00 sati u Sali I godine
I TERMIN
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIMINOLOGIJA
03.04.2013. godine u 12:00 sati
Komisijski ispit: 03.04.2013. godine u 13:00 sati
II TERMIN
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIMINOLOGIJA
17.04.2013. godine u 12:00 sati
Komisijski ispit: 17.04.2013. godine u 13:00 sati
I TERMIN
Prof. dr. Ivo Tomić
SOCIOLOGIJA SA SOCIOLOGIJOM PRAVA
12.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 12.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
II TERMIN
Prof. dr. Ivo Tomić
SOCIOLOGIJA SA SOCIOLOGIJOM PRAVA
26.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 26.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Prof. dr. Ivo Tomić
PRAVNA LOGIKA SA METODOLOGIJOM PRAVA
05.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 05.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Prof. dr. Ivo Tomić
PRAVNA LOGIKA SA METODOLOGIJOM PRAVA
19.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 19.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Prof. dr. Ivo Tomić
METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH NAUKA
05.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Komisijski ispit: 05.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Prof. dr. Ivo Tomić
METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH NAUKA
19.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Komisijski ispit: 19.04.2013. godine u 17:30 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Prof. dr. Enes Durmišević
DRŽAVNOPRAVNI RAZVITAK BIH
03.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 03.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Enes Durmišević
DRŽAVNOPRAVNI RAZVITAK BIH
17.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 17.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Enes Durmišević
BOSANSKO KOMPARATIVNO PRAVO
02.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 02.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Enes Durmišević
BOSANSKO KOMPARATIVNO PRAVO
16.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 16.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Doc. dr. Dževad Drino
INSTITUCIJE RIMSKOG PRAVA
11.04.2013. godine u 12:00 sati u Sali I godine
Doc. dr. Dževad Drino
INSTITUCIJE RIMSKOG PRAVA
25.04.2013. godine u 12:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Dženan Đonlagić
EKONOMSKE OSNOVE DRŽAVE I PRAVA
15.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 15.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Dženan Đonlagić
EKONOMSKE OSNOVE DRŽAVE I PRAVA
29.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Komisijski ispit: 29.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
I GODINA
STARI REŽIM
APRILSKI ISPITNI ROK
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Prof. dr. Zdravko Grebo
UVOD U NAUKU O DRŽAVI I PRAVU
10.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Zdravko Grebo
UVOD U NAUKU O DRŽAVI I PRAVU
24.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Fikret Karčić
OPĆA HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
08.04.2013. godine u 10:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Fikret Karčić
OPĆA HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
22.04.2013. godine u 10:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Ivo Tomić
SOCIOLOGIJA
05.04.2013. godine u 17:00 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Prof. dr. Ivo Tomić
SOCIOLOGIJA
19.04.2013. godine u 17:00 sati u kabinetu prof. dr. Ive Tomića
Prof. dr. Enes Durmišević
HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BIH
03.04.2013.godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Enes Durmišević
HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BIH
17.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Doc. dr. Dževad Drino
RIMSKO PRAVO
11.04.2013. godine u 12:00 sati u Sali I godine
Doc. dr. Dževad Drino
RIMSKO PRAVO
25.04.2013. godine u 12:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Dženan Đonlagić
UVOD U EKONOMIJU
15.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Dženan Đonlagić
UVOD U EKONOMIJU
29.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali I godine
II GODINA
STARI REŽIM
APRILSKI ISPITNI ROK
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Prof. dr. Nevenko Misita, prof. dr. Meliha Povlakić
GRAĐANSKO PRAVO
09.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Nevenko Misita, prof. dr. Meliha Povlakić
GRAĐANSKO PRAVO
23.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO
05.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO
19.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
NASLJEDNO PRAVO
06.04.2013. godine u 10:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Meliha Povlakić
NASLJEDNO PRAVO
20.04.2013. godine u 10:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO
03.04.2013. godine u 12:00 sati
Komisijski ispit: 03.04.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO
17.04.2013. godine u 12:00 sati
Komisijski ispit: 17.04.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Jasna Bakšić Muftić
POLITIČKI SISTEMI
13.04.2013. godine u 9:30 sati u Sali II godine
Prof. dr. Jasna Bakšić Muftić
POLITIČKI SISTEMI
27.04.2013. godine u 9:30 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
PORODIČNO PRAVO
04.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
PORODIČNO PRAVO
25.04.2013. godine u 9:30 sati u Sali II godine
Doc. dr. Kanita Imamović - Čizmić
EKONOMSKA POLITIKA
25.03.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Doc. dr. Kanita Imamović - Čizmić
EKONOMSKA POLITIKA
16.04.2013. godine u17:00 sati u Sali II godine
II GODINA - STARA BOLONJA
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
APRILSKI ISPITNI ROK
Prof. dr. Nevenko Misita
UVOD U GRAĐANSKO PRAVO
09.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali I godine
Prof. dr. Nevenko Misita
UVOD U GRAĐANSKO PRAVO
23.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Nevenko Misita
STVARNO PRAVO
08.04.2013.godine u 18:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Nevenko Misita
STVARNO PRAVO
22.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Fikret Karčić
MODERNE PRAVNE KODIFIKACIJE
02.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Fikret Karčić
MODERNE PRAVNE KODIFIKACIJE
15.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Fikret Karčić
PRAVNE KULTURE
10.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Fikret Karčić
PRAVNE KULTURE
24.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO I
03.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO I
17.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO II
03.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO II
17.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO I
05.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO I
19.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO II
12.04.2013. godine u 17:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO II
26.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
NASLJEDNO PRAVO
06.04.2013. godine u 10:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
NASLJEDNO PRAVO
20.04.2013. godine u 10:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO I
03.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO I
17.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO II
03.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO II
17.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PRAVA
03.04.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PRAVA
17.04.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Jasna Bakšić Muftić
SAVREMENI PRAVNO-POLITIČKI SISTEMI
13.04.2013. godine u 9:30 sati u Sali II godine
Prof. dr. Jasna Bakšić Muftić
SAVREMENO PRAVNO-POLITIČKI SISTEMI
27.04.2013. godine u 9:30 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
BRAČNO PRAVO
04.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
BRAČNO PRAVO
18.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
RODITELJSKO I STARATELJSKO PRAVO
11.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
RODITELJSKO I STARATELJSKO PRAVO
25.04.2013. godine u 18:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
PRAVNA KLINIKA IZ PORODIČNOG PRAVA
27.03.2013. godine u 17:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Prof. dr. Udžejna Habul
PRAVNA KLINIKA IZ PORODIČNOG PRAVA
29.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Kanita Imamović Čizmić
EKOLOGIJA I EKOLOŠKO PRAVO
27.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Kanita Imamović Ćizmić
EKOLOGIJA I EKOLOŠKO PRAVO
29.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Kanita Imamović Ćizmić
PRIVREDNO – PRAVNI SISTEM I POLITIKA
25.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Kanita Imamović Ćizmić
PRIVREDNO – PRAVNI SISTEM I POLITIKA
16.04.2013. godine u 17:00 sati
II GODINA - STARI REŽIM
APSOLVENTSKI ISPITNI ROK
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
Prof. dr. Nevenko Misita, prof. dr. Meliha Povlakić
GRAĐANSKO PRAVO
12.03.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Nevenko Misita, prof. dr. Meliha Povlakić
GRAĐANSKO PRAVO
14.05.2013.godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO
22.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
USTAVNO PRAVO
10.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
NASLJEDNO PRAVO
13.03.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Meliha Povlakić
NASLJEDNO PRAVO
15.05.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO
20.03.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIVIČNO PRAVO
08.05.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Jasna Bakšić Muftić
POLITIČKI SISTEMI
08.03.2013. godine u 16:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Jasna Bakšić Muftić
POLITIČKI SISTEMI
03.05.2013. godine u 16:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
PORODIČNO PRAVO
14.03.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Prof. dr. Udžejna Habul
PORODIČNO PRAVO
09.05.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Doc. dr. Kanita Imamović - Čizmić
EKONOMSKA POLITIKA
18.03.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
Doc. dr. Kanita Imamović - Čizmić
EKONOMSKA POLITIKA
29.05.2013. godine u 17:00 sati u Sali II godine
III godina – STARI REŽIM
Aprilski ispitni rok
I TERMIN
I TERMIN
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
05.04.2013. godine u 16:00 sati u Sali III godine
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
26.04.2013. godine u 16:00 sati u Sali III godine
Prof. Dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO
08.04.2013. godine u 14:00 sati u Sali III godine
Prof. Dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO
22.04.2013. godine u 14:00 sati u Sali III godine
Prof. dr. Sead Dedić
RADNO PRAVO
03.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Sead Dedić
RADNO PRAVO
17.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
09.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
23.04.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
04.04.2013. godine u 16:00 sati u Sali III godine
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
18.04.2013. godine u 16:00 sati u Sali III godine
Prof. dr Borislav Petrović
PRAVNA MEDICINA
03.04.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr Borislav Petrović
PRAVNA MEDICINA
17.04.2013. godine u 12:00 sati
NJEMAČKI JEZIK III
II TERMIN
NJEMAČKI JEZIK III
I TERMIN
ENGLESKI JEZIK III
II TERMIN
ENGLESKI JEZIK III
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
III godina – STARI REŽIM
Apsolventski ispitni termini
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
22.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
17.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. Dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO
18.03.2013. godine u 14:00 sati
Prof. Dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO
20.05.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Sead Dedić
RADNO PRAVO
06.03.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Sead Dedić, prof. dr. Jasminka Gradaščević Sijerčić
RADNO PRAVO
14.05.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
11.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
13.05.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
14.03.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
16.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr Borislav Petrović
PRAVNA MEDICINA
20.03.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr Borislav Petrović
PRAVNA MEDICINA
08.05.2013. godine u 13:00 sati
NJEMAČKI JEZIK III
MAJ
NJEMAČKI JEZIK III
MART
ENGLESKI JEZIK III
MAJ
ENGLESKI JEZIK III
III GODINA – STARA BOLONJA
APRILSKI ISPITNI TERMINI
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
Prof. dr. Nevenko Misita
UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE
12.04.2013. godine u 9:00 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE
30.04.2013. godine u 18:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO I
05.04.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO I
26.04.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II
05.04.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II
26.04.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA
10.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA
24.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
08.04.2013. godine u 15:00 sai
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
22.04.2013. godine u 15:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO
08.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO
22.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA
15.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA
29.04.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO
03.04.2013. godine u 13:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
Prof. dr. Borislav Petrović
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO
17.04.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
RADNO PRAVO
02.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
RADNO PRAVO
16.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
SOCIJALNO PRAVO
03.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
SOCIJALNO PRAVO
17.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
09.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
23.04.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I
04.04.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I
18.04.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO II
04.04.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO II
18.04.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
PRAVNA KLINIKA IZ MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA
04.04.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
PRAVNA KLINIKA IZ MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA
18.04.2013. u 16:00
Doc. Dr. Dževad Drino
OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA
11.04.2013. godine u 12:00 sati
Doc. Dr. Dževad Drino
OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA
25.04.2013. godine u 12:00 sati
Doc. Dr. Dževad Drino
KLASIČNI PRAVNI TEKSTOVI II
11.04.2013. godine u 12:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Doc. Dr. Dževad Drino
KLASIČNI PRAVNI TEKSTOVI II
25.04.2013. godine u 12:00 sati
Doc. Dr. Kanita Imamović Čizmić
PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU
25.03.2013. godine u 17:00 sati
Doc. dr. Kanita Imamović Čizmić
PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU
19.04.2013. godine u 17:00 sati
III GODINA – STARA BOLONJA
APSOLVENTSKI ISPITNI TERMINI
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
Prof. dr. Nevenko Misita
UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE
12.03.2013. godine u 18:00 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE
21.05.2013. godine u 18:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO I
22.03.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO I
17.05.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II
22.03.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II
17.05.2013. godine u 15:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA
27.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA
22.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
18.03.2013. godine u 15:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
20.05.2013. godine u 15:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO
18.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO
22.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA
25.03.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Abedin Bikić
PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA
27.05.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO
20.03.2013. godine u 12:00 sati
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
Prof. dr. Borislav Petrović
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO
08.05.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
RADNO PRAVO
05.03.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
RADNO PRAVO
07.05.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
SOCIJALNO PRAVO
06. 03.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
SOCIJALNO PRAVO
08.05.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
11.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
13.05.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I
14.03.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I
16.05.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO II
14.03.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO II
16.05.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
PRAVNA KLINIKA IZ MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA
14.03.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Nežla Borić
PRAVNA KLINIKA IZ MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA
16.05.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Dževad Drino
OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA
07.03.2013. godine u 12:00 sati
Doc. Dr. Dževad Drino
OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA
15.05.2013. godine u 12:00 sati
Doc. Dr. Dževad Drino
KLASIČNI PRAVNI TEKSTOVI
07.03.2013. godine u 12:00 sati
MAJ
MART
MAJ
Doc. Dr. Dževad Drino
KLASIČNI PRAVNI TEKSTOVI
15.05.2013. godine u 12:00 sati
Doc. dr. Kanita Imamović Čizmić
PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU
19.03.2013. godine u 17:00 sati
Doc. dr. Kanita Imamović Čizmić
PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU
29.05.2013. godine u 17:00 sati
IV GODINA – STARI REŽIM
APRILSKI ISPITNI ROK
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
Prof. dr. Zdravko Grebo
TEORIJA PRAVA
09.04.2013. godine u 16:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Zdravko Grebo
TEORIJA PRAVA
23.04.2013. godine u 16:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Nevenko Misita
AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE
02.04.2013. godine u 11:00 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE
16.04.2013. godine u 11:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
12.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
26.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
15.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
29.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
03.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
17.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
NAUKA O UPRAVLJANJU
08.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
NAUKA O UPRAVLJANJU
22.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIMINOLOGIJA
03.04.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIMINOLOGIJA
17.04.2013. godine u 13:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRIVREDNO PRAVO
05.04.2013. godine u 09:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRIVREDNO PRAVO
19.04.2013. godine u 9:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO
12.04.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO
26.04.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO
10.04.2013. godine u 13:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO
24.04.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
11.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
25.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. Amira Sadiković
ENGLESKI JEZIK IV
Prof. Amira Sadiković
ENGLESKI JEZIK IV
IV GODINA – STARI REŽIM
APSOLVENTSKI ROKOVI
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
Prof. dr. Zdravko Grebo
TEORIJA PRAVA
12.03.2013. godine u 16:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Zdravko Grebo
TEORIJA PRAVA
07.05.2013. godine u 16:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Nevenko Misita
AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE
05.03.2013. godine u 11:00 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE
21.05.2013. godine u 11:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
22.03.2013. godine u 16.00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
24.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
04.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
08.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
06.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
09.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
NAUKA O UPRAVLJANJU
09.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Nedžad Duvnjak
NAUKA O UPRAVLJANJU
22.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIMINOLOGIJA
20.03.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
KRIMINOLOGIJA
08.05.2013. godine u 13:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRIVREDNO PRAVO
15.03.2013. godine u 9:00 sati
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRIVREDNO PRAVO
17.05.2013. godine u 9:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO
22.03.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO
24.05.2013. godine u 16:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO
13.03.2013. godine u 13:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO
15.05.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
11.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
13.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. Amira Sadiković
ENGLESKI JEZIK IV
Prof. Amira Sadiković
ENGLESKI JEZIK IV
IV GODINA – STARA BOLONJA
APRILSKI ISPITNI ROK
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
Prof. dr. Zdravko Grebo
FILOZOFIJA PRAVA
09.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Zdravko Grebo
TEORIJA PRAVA
23.04.2013. godine u 17:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Zdravko Grebo, Prof. dr. Neđo Miličević
USTAVNO SUDSTVO
10.04.2013. godine u 12:00 sati u kabinetu prof. dr. Neđe Milićevića
Prof. dr. Zdravko Grebo, Prof. dr. Neđo Miličević
USTAVNO SUDSTVO
24.04.2013. godine u 12:00 sati u kabinetu prof. dr. Neđe Milićevića
Prof. dr. Nevenko Misita
OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
02.04.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
16.04.2013. u 12:00
Prof. dr. Nevenko Misita
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
04.04.2013. godine u 18:30 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
18.04.2013. godine u 18:30 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
12.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
26.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
RESTORATIVNA PRAVDA
10.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
RESTORATIVNA PRAVDA
24.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
SUDSTVO ZA MALOLJETNIKE
10.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
SUDSTVO ZA MALOLJETNIKE
24.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
01.04.2013. godine u 12:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
30.03.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
PROCESNO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
01.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
PROCESNO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
30.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO ARBITRAŽNO PRAVO
06.04.2013. godine u 11:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO ARBITRAŽNO PRAVO
20.04.2013. godine u 11:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO EU
03.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO EU
17.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO
13.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO
27.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO VANPARNIČNO I IZVRŠNO PROCESNO PRAVO
07.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO VANPARNIČNO I IZVRŠNO PROCESNO PRAVO
21.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
PRAVO OSIGURANJA KREDITA
08.04.2013. godine u 18:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
PRAVO OSIGURANJA KREDITA
22.04.2013. godine u 18:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
ETIOLOGIJA NARKOMANIJE I NARKO KRIMINALA
03.04.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
ETIOLOGIJA NARKOMANIJE I NARKO KRIMINALA
17.03.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
OSNOVI KRIMINALISTIKE
03.04.2013. godine u 13:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
Prof. dr. Borislav Petrović
OSNOVI KRIMINALISTIKE
17.04.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
KOLEKTIVNO RADNO PRAVO
08.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
KOLEKTIVNO RADNO PRAVO
22.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, Prof. dr. Sead Dedić
LOKLANA SAMOUPRAVA
03.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, Prof. dr. Sead Dedić
LOKLANA SAMOUPRAVA
17.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
11.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
25.04.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTVA
05.04.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
19.04.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
UGOVORNO POSLOVNO PRAVO
05.04.2013. godine u 9:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
UGOVORNO POSLOVNO PRAVO
19.04.2013. godine u 9:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO I
15.04.2013. godine u 10:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO I
29.04.2013. godine u 10:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO II
15.04.2013. godine u 10:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO II
29.04.2013. godine u 10:00 sati
Prof. Dr. Fikret Karčić
SEKULARNA DRŽAVA NA BALKANU
08.04.2013. godine u 17:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Prof. Dr. Fikret Karčić
SEKULARNA DRŽAVA NA BALKANU
22.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Enes Durmišević
RAZVOJ PRAVNE MISLI U BOSNI I HERCEGOVINI
03.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Enes Durmišević
RAZVOJ PRAVNE MISLI U BOSNI I HERCEGOVINI
17.04.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
PREKRŠAJNO PRAVO
03.04.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
PREKRŠAJNO PRAVO
17.04.2013. godine u 16:00 sati
IV GODINA – STARA BOLONJA
APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
Prof. dr. Zdravko Grebo
FILOZOFIJA PRAVA
12.03.2013. godine u 17:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Zdravko Grebo
TEORIJA PRAVA
07.05.2013. godine u 17:00 sati u Sali IV godine
Prof. dr. Zdravko Grebo, Prof. dr. Neđo Miličević
USTAVNO SUDSTVO
13.03.2013. godine u 12:00 sati u kabinetu prof. dr. Neđe Milićevića
Prof. dr. Zdravko Grebo, Prof. dr. Neđo Miličević
USTAVNO SUDSTVO
08.05.2013. godine u 12:00 sati u kabinetu prof. dr. Neđe Milićevića
Prof. dr. Nevenko Misita
OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
05.03.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
OSNOVI PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
21.05.2013. godine u 12:00 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
07.03.2013. godine u 18:30 sati
Prof. dr. Nevenko Misita
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
16.05.2013. godine u 18:30 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
22.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PENOLOGIJA
24.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
RESTORATIVNA PRAVDA
27.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
RESTORATIVNA PRAVDA
22.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
SUDSTVO ZA MALOLJETNIKE
27.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
SUDSTVO ZA MALOLJETNIKE
22.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
21.03.2013. godine u 16:00 sati
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
09.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
PROCESNO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
28.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
PROCESNO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
23.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO ARBITRAŽNO PRAVO
19.03.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Edin Muminović
MEĐUNARODNO ARBITRAŽNO PRAVO
10.05.2013. godine u 16:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO EU
20.03.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
KRIVIČNO PRAVO EU
15.05.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO
26.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO
30.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO VANPARNIČNO I IZVRŠNO PROCESNO PRAVO
08.03.2012. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Sanjin Omanović
GRAĐANSKO VANPARNIČNO I IZVRŠNO PROCESNO PRAVO
27.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
PRAVO OSIGURANJA KREDITA
13.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Meliha Povlakić
PRAVO OSIGURANJA KREDITA
14.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
ETIOLOGIJA NARKOMANIJE I NARKO KRIMINALA
20.03.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
ETIOLOGIJA NARKOMANIJE I NARKO KRIMINALA
08.05.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Borislav Petrović
OSNOVI KRIMINALISTIKE
20.03.2013. godine u 13:00 sati
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
MART
MAJ
I TERMIN
Prof. dr. Borislav Petrović
OSNOVI KRIMINALISTIKE
08.05.2013. godine u 13:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
KOLEKTIVNO RADNO PRAVO
04.03.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
KOLEKTIVNO RADNO PRAVO
15.05.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Sead Dedić
LOKALNA SAMOUPRAVA
06.03.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Sead Dedić
LOKALNA SAMOUPRAVA
14.05.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
11.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Mehmed Jahić
MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO
13.05.2013. godine u 17:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTVA
15.03.2013. godine u 10:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
17.05.2013. godine u 10:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
UGOVORNO POSLOVNO PRAVO
15.03.2013. godine u 9:00 sati
Doc. Dr. Zinka Grbo
UGOVORNO POSLOVNO PRAVO
17.05.2013. godine u 9:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO I
18.03.2013. godine u 10:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO I
29.05.2013. godine u 13:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO II
18.03.2013. godine u 10:00 sati
Doc. Dr. Enver Ajanović
UPRAVNO PRAVO II
29.05.2013. godine u 13:00 sati
Prof. Dr. Fikret Karčić
SEKULARNA DRŽAVA NA BALKANU
25.03.2013. godine u 17:00 sati
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
I TERMIN
II TERMIN
Prof. Dr. Fikret Karčić
SEKULARNA DRŽAVA NA BALKANU
20.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Enes Durmišević
RAZVOJ PRAVNE MISLI U BOSNI I HERCEGOVINI
13.03.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Enes Durmišević
RAZVOJ PRAVNE MISLI U BOSNI I HERCEGOVINI
08.05.2013. godine u 17:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
PREKRŠAJNO PRAVO
20.03.2013. godine u 14:00 sati
Prof. dr. Zvonimir Tomić
PREKRŠAJNO PRAVO
15.05.2013. godine u 14:00 sati
Download

I GODINA - STUDOMAT.ba