List of participants WS in Serbia 2010, Project: Building capacities on EU Nature policies
Ime i
prezime
Dr Ivana
Teodorović
Gregor
Danev
Slobodan Ilić
Institucija/organizacija
e-mail
Univerzitet u Novom Sadu
[email protected]
Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave
Lovačko udruženje
Kovačica
Gradska uprava Zrenjanin
Gradska uprava Zrenjanin
IUCN
JVP „Vode Vojvodine“
[email protected]
Silvia Jozo
Biljana Tašin
Boris Erg
Sanja
Damjanov
Samuel Kolar VDP „Srednji Banat“,
Zrenjanin
Zoran
Mesna zajednica
Ilijašev
Botoš
Bernd
Twinning Project Natura
Perdacher
2000
Katarina
Twinning Project Natura
Vukšić
2000
Andreas
Provincial Government of
Ranner
Burgenland
Ksenija
Zelena mreža Vojvodine
Grujić
Sanja Kostić JP Turistički centar Grada
Zrenjanina
Milena
Lovačko udruženje
Romanelli
Zrenjanin
Dragana
Inžinjeri zaštite životne
Jurić
sredine Grada Novog Sada
Ana
RCR Banat doo
Vujinov
Vesna
Zona unapređenog
Piščević
poslovanja
Miljan
JP Vojvodinašume
Velojić
Nenad
Eko-talas Tomaševac
Nikolić
Slađan
JP Vojvodinašume, ŠU
Suručić
Zrenjanin
Miloš Slović Ribarstvo Baranda
Saško Petrov DEM
Đoko
DEM
Zoroski
Dragana
DEM
Čeleva
Tijana
DEM
Mitevska
[email protected]
biljana.tasin@ gradzrenjanin.rs
boris.erg@ iucn.org
sdamjanov@ vodevojvodine.com
[email protected]
[email protected]
bernd.perdacher @ekoplan.gov.rs
katarina.vuksic @ekoplan.gov.rs
andreas.ranner@
bgld.gv.at
sanja.petrovic@ zrenjanintourism.org
romanellimzz@ yahoo.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
List of participants WS in Serbia 2010, Project: Building capacities on EU Nature policies
Delphine
Morin
Dušan
Jovanović
Goran
Sekulić
Nenad
Sekulić
Marina
Mitrović
Čedomir
Vučković
Pavel
Sampor
Steva
Čorokalo
Srađan
Marčeta
Biljana
Panjković
Duška
Dimović
Marko
Janković
Dimitrije
Radišić
Ištvan Ham
Jožef Gergelj
Ljilja
Radunović
Marko
Tucakov
Veronika
Ferdinanrova
Lazar Lazić
Slobodan
Puzović
Biotope Serbia
[email protected]
Ribolovački savez
Vojvodine
Zavod za zaštitu prirode
Srbije
Zavod za zaštitu prirode
srbije
Opštinska uprava Opovo
[email protected]
Roda Baranda
[email protected]
Turistička organizacija
Opštine Kovačica
LEEI – Stari Begej Carska
bara
LEEI – Stari Begej Carska
bara
Pokrajinski zavod za zaštitu
prirode
WWF DCP
[email protected]
Društvo za zaštitu i
proučavanje ptica
Vojvodine
Društvo za zaštitu i
proučavanje ptica
Vojvodine
Društvo za zaštitu i
proučavanje ptica
Vojvodine
Društvo za zaštitu i
proučavanje ptica
Vojvodine
Eko-centar Delfin-KotorMNE
DZPPV
jankovic.s.marko@ gmail.com
IUCN
veronika.ferdinandova@ iucn.org
Univerzitet u Novom Sadu
Pokrajinski sekretarijat za
zaštitu životne sredine i
održivi razvoj
[email protected]
slobodan.puzovic@ vojvodina.gov.rs
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Ime i prezime