Agencija za privatizaciju - Pregled preduzeca
1 of 5
http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pregled_preduzeca_print.php?m...
Terazije 23/VI, 11000 Beograd
tel: 011/3020-800, faks: 011/3020-828
Pregled preduzeća u postupku privatizacije
Parametri pretrage
Okrug:
Ostalo:
Rasinski Okrug
redosled prikaza: datum objavljivanja
prospekta
Pronađeno preduzeća: 66
SPECIJALNA BOLNICA RIBARSKA BANJA - Kruševac
| Metod: Priprema | Delatnost: Medicinska rehabilitacija
JP RADIO TELEVIZIJA BRUS - Brus
| Metod: Aukcija | Delatnost: Radio i televizijske aktivnosti
JVU VETERINARSKA STANICA ALEKSANDROVAC - Aleksandrovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Veterinarske aktivnosti
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
VETERINARSKA STANICA VARVARIN - Varvarin
| Metod: Aukcija | Delatnost: Veterinarske aktivnosti
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
JVU VETERINARSKA STANICA TRSTENIK - Grabovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Veterinarske aktivnosti
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
JVU VETERINARSKA STANICA BRUS - Brus
| Metod: Aukcija | Delatnost: Veterinarske aktivnosti
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
TOPLANA - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja i snabdevanje parom, toplom vodom
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
NIJP POBEDA - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Izdavanje novina
- Raskinut ugovor
CRVENI SIGNAL - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Delatnost škole za vozače
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
FAMPHARM / FAMFARM - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja farmaceutskih preparata
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
NOVA SLOGA - Trstenik
| Metod: Tender | Delatnost: Prerada i konzervisanje drugog voća i povrća
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
FAM d.o.o. - Kruševac
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja derivata nafte
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
TRAJAL DP - Kruševac
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja guma za vozila
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
19.9.2010. 14:20
Agencija za privatizaciju - Pregled preduzeca
2 of 5
http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pregled_preduzeca_print.php?m...
JUGOPREVOZ KRUŠEVAC - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
PRVA PETOLETKA - Trstenik
| Metod: Restrukturiranje | Delatnost: Holding poslovi
PPT FUD - Brus
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja delova i pribora za vozila
PPT TMO - Trstenik
| Metod: Restrukturiranje | Delatnost: Proizvodnja delova i pribora za vozila
PPT KOČNA TEHNIKA - Trstenik
| Metod: Restrukturiranje | Delatnost: Proizvodnja delova i pribora za vozila
PPT ARMATURE - Aleksandrovac
| Metod: Restrukturiranje | Delatnost: Proizvodnja delova i pribora za vozila
PPT ZAPTIVKE - Trstenik
| Metod: Restrukturiranje | Delatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
PPT SERVOUPRAVLJAČI - Trstenik
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja delova i pribora za vozila
TEHNOENERGETIKA - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Opšti mašinski radovi
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
VOĆAR / ECO VOĆAR - EKO VOĆAR - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Prerada i konzervisanje drugog voća i povrća
- Raskinut
ugovor
ŽUPA - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Hoteli i moteli, s restoranom
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
TRGOVINA / GOD - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
MLADOST - Aleksandrovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Grubi građevinski radovi
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
USLUGA - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Ostali završni radovi
- Raskinut ugovor
KOPAONIKTRANS - Brus
| Metod: Aukcija | Delatnost: Prevoz robe u drumskom saobraćaju
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
PLANTAŽA - Velika Drenova
| Metod: Aukcija | Delatnost: Gajenje loznih sadnica
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
GRAFOS - Aleksandrovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Štampanje, ostalo
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
PROGRES - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Čišćenje objekata
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
AGROPROMET - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Prodaja delova,pribora za motorna vozila
-
Raskinut ugovor
19.9.2010. 14:20
Agencija za privatizaciju - Pregled preduzeca
3 of 5
http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pregled_preduzeca_print.php?m...
RAZVITAK - Aleksandrovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Trgovina na malo metalnom robom, bojama i
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
KRUŠEVAC / JUKOMERC TRGOVINA KRUŠEVAC - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Nespecijalizovana trgovina na malo - hrana
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
GRAFIKA GITP / MEDIA-PRINT - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Štampanje, ostalo
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
VELIKA MORAVA GP - Ćićevac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Grubi građevinski radovi
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
AD DEVA - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Ostala trgovina na malo - mešovita roba
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
VOJVODA PRIJEZDA - Ćićevac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja opeke i crepa od gline
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
KRISTAL - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Bojenje i zastakljivanje
- Raskinut ugovor
BRANKO PERIŠIĆ/ PLIMA PEK - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja mlinskih proizvoda
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
SLOGA - Aleksandrovac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Nespecijalizovana trgovina na malo - hrana
-
Raskinut ugovor
INOS KRUŠEVAC / Eco-Inos / Eko-Inos - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka
-
Raskinut ugovor
ELEKTROUNIVERZAL - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Postavljanje elektro-instalacije i opreme
- Raskinut
ugovor
FRIZER - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Frizerski i dr. tretmani za ulepšavanj
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
GOČ - Trstenik
| Metod: Aukcija | Delatnost: Restorani
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
ŽELJIN DGP - Aleksandrovac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Grubi građevinski radovi
- Raskinut ugovor
DISKOS - Aleksandrovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Izdavanje zvučnih zapisa
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
VINO KALEM - Velika Drenova
| Metod: Aukcija | Delatnost: Gajenje loznih sadnica
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
IZGRADNJA DGP - Trstenik
| Metod: Aukcija | Delatnost: Grubi građevinski radovi
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
19.9.2010. 14:20
Agencija za privatizaciju - Pregled preduzeca
4 of 5
http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pregled_preduzeca_print.php?m...
ZVEZDA - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja ostale odeće
INOS VARVARIN / INOSIROVINA - Varvarin
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Ostali nepomenuti tekstilni predmeti
- Raskinut ugovor
DOMPRODUKT - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Proizvodnja rezane građe
- Raskinut ugovor
SAVREMENI DOM - Kruševac
| Metod: Tržište kapitala | Delatnost: Proizvodnja nameštaja za kancelarije
-
Raskinut ugovor
METALPROMET - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Trgovina na veliko radio, tv i dr. aparati
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
ĆIĆEVAC / IMPREGNACIJA - Ćićevac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Impregnacija drveta
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
ŽUPLJANKA - Aleksandrovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Ostali nepomenuti tekstilni predmeti
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
METALAC - Novaci
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja buradi i sl. ambalaže od čelik
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
RUBIN - Kruševac
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
DUŠAN PETRONIJEVIĆ / Duropack - Kruševac
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja talasastog papira i ambalaže
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
VINOŽUPA - Aleksandrovac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja vina iz svežeg grožđa
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
ZVEZDA UTP - Brus
| Metod: Aukcija | Delatnost: Hoteli i moteli, s restoranom
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
FABRIKA ULJA / PLIMA M - Kruševac
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
CIGLANA - Kruševac
| Metod: Aukcija | Delatnost: Proizvodnja opeke i crepa od gline
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
MERIMA - Kruševac
| Metod: Tender | Delatnost: Proizvodnja sapuna i sličnih preparata
Napomena: Preduzeće je prodato [ detalji ]
HI ŽUPA - Kruševac
| Metod: Restrukturiranje | Delatnost: Proizvodnja ostalih neorganskih
hemikalija
- Raskinut ugovor
14.OKTOBAR - Kruševac
| Metod: Restrukturiranje | Delatnost: Proizvodnja građevinskih mašina
Pronađeno preduzeća: 66
19.9.2010. 14:20
Agencija za privatizaciju - Pregled preduzeca
5 of 5
http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pregled_preduzeca_print.php?m...
19.9.2010. 14:20
Download

Pregled preduzeća u postupku privatizacije