IZMENE
UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE
PROIZVODNE KOMPANIJE SPEKTAR D.O.O. GORNJI STUPANJ
OD 15.06.2011. GODINE
Gornji Stupanj, 05.10.2011. godine
IZMENA Br. 1
Menja se deo C.2. ∗ Unapred pripremljnog plana reorganizacije Proizvodne kompanije
SPEKTAR d.o.o. Gornji Stupanj od 15.06.2011. godine (u daljem tekstu ''Plan'') tako da isti
glasi:
C.2.
Klase poverilaca
U skladu sa navedenim, Plan reorganizacije podrazumeva formiranje sledećih klasa
poverilaca, shodnom primenom člana 54. stav 4. Zakona o stečaju:
Klasa I poverilaca – poverioci koji potražuju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših
zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana i neplaćeni doprinosi za
penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine, a čiju osnovicu za
obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za
obavezno socijalno osiguranje (prema kriterijumu iz člana 54. stav 4. tačka 1. Zakona o
stečaju);
Tabela 1: Klasa I poverilaca
Poverilac - Klasa I
Adresa
Saldo na
15.6.2011.
% klase
Novaković Boban
Aleksandrovac, Laćisled
152.472,00
5,60%
Simonović Darko
Kruševac,Vladimira Ćorovića 8
152.472,00
5,60%
Tatić Suzana
Aleksandrovac, Dašnica
152.472,00
5,60%
Acković Snežana
Kruševac, Pepeljevac
152.472,00
5,60%
Miljković Svetlana
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
152.472,00
5,60%
Knežević Jelena
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
152.472,00
5,60%
Tatić Gordana
Aleksandrovac, Garevina
152.472,00
5,60%
Knežević Srđan
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
152.472,00
5,60%
Kovandžić Miroslav
Aleksandrovac, Donji Stupanj
152.472,00
5,60%
Kostadinović Gorica
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
152.472,00
5,60%
Stanković Žarko
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
152.472,00
5,60%
Kostadinović Saša
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
152.472,00
5,60%
Šaronjić Milka
Aleksandrovac, Garevina
152.472,00
5,60%
Novaković Nataša
Aleksandrovac, Laćisled
136.152,00
5,00%
Tatić Živorad
Kruševac, Kosovska 22
135.336,00
4,97%
Gajić Dragan
Aleksandrovac, Gornje Zleginje
135.336,00
4,97%
129.207,13
4,75%
117.384,00
4,32%
Ministarstvo Finansija - Poreska uprava
Todorović Milorad
∗
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
Iako se izmene odnose samo na tabele 4, 6 i 7 Predlagač sa razloga preglednosti dostavlja čitav deo C.2. Plana
2
Saldo na
15.6.2011.
% klase
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
53.856,00
1,98%
Aleksandrovac, Gornji Stupanj
30.960,00
1,14%
2.720.367,13
100%
Poverilac - Klasa I
Adresa
Knežević Zoran
Vasić Dragan
Ukupno
Klasa II poverilaca – poverioci potraživanja po osnovu javnih prihoda koja nisu obuhvaćena u
klasi I;
Tabela 2: Klasa II poverilaca
Poverilac - Klasa II
Saldo na
15.6.2011.
% klase
Lokalna samouprava Aleksandrovac
301.380,86
59,74%
Ministarstvo Finansija - Poreska uprava
203.081,41
40,26%
504.462,27
100%
Ukupno
Klasa III poverilaca - razlučni poverioci;
Tabela 3: Klasa III poverilaca
Poverilac - Klasa III
Saldo na
15.6.2011.
% klase
07759231
48.376.370,29
93,26%
-
2.643.940,81
5,10%
07144288
428.505,60
0,83%
Vemić Goran, Aleksandrovac, Gornje Zleginje
-
391.057,96
0,75%
Vemić Gorica, Aleksandrovac, Gornje Zleginje
-
30.253,16
0,06%
51.870.127,82
100%
BANKA INTESA A.D. Beograd, Milentija Popovića 7B
ATEKS CHEMICAL A.G. Melide, Švajcarska
14. OKTOBAR A.D. Kruševac, 14. oktobra 2
Ukupno
3
Klasa IV poverilaca – neobezbeđeni poverioci (prema kriterijumu iz člana 54. stav 4. tačka 3.
Zakona o stečaju);
Tabela 4: Klasa IV poverilaca
Matični/
registarski broj
Poverilac - Klasa IV
Saldo na
15.6.2011.
% klase
SPEKTAR TRADING LIMITED London, 121-126 Tooley Str,
Velika Britanija
EUCOM d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 25v
4488786
14.295.000,00
30,00%
17168444
10.050.601,22
20,92%
AGROKOSOVO A.D. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10Z/1
09016899
6.209.333,20
13,48%
ITF TRADE d.o.o. Beograd, Ismeta Mujezinovića 26
07506503
1.398.166,21
2,91%
DIP TRADE d.o.o. Jakovo, Jakovačkih desetina 10
17066234
992.634,67
2,07%
GTR PROJEKAT GRADNJA Kruševac, Zmaj Jovina 10
50915921
977.680,59
2,04%
PPT NAMENSKA A.D. Trstenik, Cara Dušana 101
07623950
769.154,80
1,60%
BI BROKER A.D. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 117
17320858
670.000,00
1,39%
SLOBODAMETAL A.D. Obrenovac, Save Kovačevića 7a
DUNAV OSIGURANJE A.D. GFO KRUŠEVAC
Kruševac, Trg oktobarske revolucije 4
ECOLOGICA URBO d.o.o. Kragujevac, Save Kovačevića 3/1
07038640
619.577,21
1,29%
07046898
528.825,81
1,10%
20222816
387.040,00
0,81%
FLASH SECURITY d.o.o. Kruševac, Železnička bb
20047917
383.639,60
0,80%
ELEKTROSRBIJA d.o.o. Kraljevo, Dimitrija Tucovića 5
07152566
371.372,61
0,77%
BOSS PETROL d.o.o. Stari Trstenik
07572956
343.291,50
0,71%
SAGA d.o.o. Pnčevo, Toze Markovića 27
08612706
297.100,32
0,62%
HENKEL SRBIJA d.o.o. Beograd, Bulevar oslobođenja 383
07102160
290.594,36
0,60%
Simonović Darko, Kruševac,Vladimira Ćorovića 8
-
289.352,28
0,60%
Kostadinović Saša, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
285.410,40
0,59%
Tatić Gordana, Aleksandrovac, Garevina
-
273.166,30
0,57%
MIP TIMO A.D. Ćuprija, Braće Nešić 55a
07383789
263.612,00
0,55%
DEKONTA d.o.o. Beograd, Generala Mihajla Nedeljkovića 112
17243586
251.128,78
0,52%
Acković Snežana, Kruševac, Pepeljevac
-
225.370,86
0,47%
Knežević Jelena, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
222.632,64
0,46%
Kostadinović Gorica, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
222.436,18
0,46%
EUROTEST d.o.o. Novi Pazar, Stevana Nemanje bb
06498663
220.887,98
0,46%
ZOKI TRANS sr Ostojićevo, Vuka Karadžića 23
50626482
219.515,77
0,46%
UTENZILIJA A.D. Leskovac, Durmitorska 1
07105282
212.940,00
0,44%
Todorović Milorad, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
211.770,04
0,44%
Knežević Srđan, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
209.973,84
0,44%
Knežević Zoran, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
209.480,02
0,44%
PROMET PROMEDIA d.o.o. Beograd, Čegarska 8
07530781
208.159,82
0,43%
Vasić Dragan, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
207.274,76
0,43%
Obradović Dragan, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
-
201.882,59
0,42%
AUTOPREVOZNIK RADOVANOVIĆ Bor, Stevana Mokranjca 21
52243599
200.934,75
0,42%
BP EXPERT AGENCIJA Beograd, Nikolaja Gogolja 60
56558608
200.000,00
0,42%
AGENCIJA PROSKON AUTOMATIK Kruševac, Jefimijina 44
62516526
200.000,00
0,42%
4
Matični/
registarski broj
Saldo na
15.6.2011.
% klase
DABI d.o.o. Kruševac, Železnička 17
17278045
196.470,00
0,41%
ZR ŠUMADIJA SM, Kruševac, Šanac
52144043
181.404,19
0,38%
ODŽAČAR KOTLOREMONT d.o.o. Beograd, Vojvode Stepe 61
07789220
179.820,20
0,37%
-
178.300,00
0,37%
06460925
163.197,61
0,34%
Poverilac - Klasa IV
Andjelković Rada, Kruševac, Varšavska 36/2
SLOVAS d.o.o. Čačak, Bulevar oslobođenja 106
PORESKA UPRAVA – RC Kragujevac, Filijala Kruševac,
Ekspozitura Aleksandrovac, Aleksandrovac,Trg oslobođenja
bb
MONTER TERMOMONT DP u stečaju Niš, Šumadijska 4
-
161.621,37
0,34%
07245653
158.940,50
0,33%
TEHNOŠPED d.o.o. Pančevo, Toze Markovića 27
08676330
143.807,00
0,30%
-
141.000,00
0,29%
Ognjenović Zorica, Kruševac, Kolubarske bitke 10
-
140.000,00
0,29%
IGMIN A.D. Beograd, Vodovodska 158
17307436
134.551,34
0,28%
Tatić Suzana, Aleksandrovac, Dašnica
-
126.049,20
0,26%
08787999
120.000,00
0,25%
Milićević Grozdana, Kruševac, Dostojevskog 6/36
BOMA TRADE d.o.o. Bačka Palanka, Đorđa Zličića 24,
ADVOKAT JOVANOVIĆ ZORAN Kruševac, Stojana Miloševića 30
-
107.100,00
0,22%
PTR ČOKO PAK Kruševac, Miloja Zakića 65
52146038
91.579,40
0,19%
SELEKTIVA d.o.o. Beograd, Juhorska 6/73
20315121
83.190,00
0,17%
Novaković Nataša, Aleksandrovac, Laćisled
-
76.631,24
0,16%
RENTA TRUCK ČAČAK d.o.o. Čačak, Svetozara Markovića 62
17127349
76.358,00
0,16%
GTR M.M. PRESS Aleksandrovac, Kruševačka 22
61824901
76.357,08
0,16%
TRAYAL TRGOVINA d.o.o. Kruševac, Miloša Obilića bb
17118269
71.274,23
0,15%
EKO GRAF DUGA d.o.o. Lapovo, Kapetana Koče Anđelkovića 4
17015770
70.516,33
0,15%
-
70.458,21
0,15%
1.MAJ A.D. Niš, Kneginje Ljubice 1/II
KNAUF INSULATION d.o.o. Beograd, Batajnički drum 16 b
(ex. VUNIZOL)
UNIWELD EXPORT-IMPORT d.o.o. Niš, Knjaževačka jug 16 b
07174039
64.900,00
0,14%
07641567
64.576,47
0,13%
17364499
63.259,80
0,13%
SAR NENAD MIRKOVIĆ‚ Zemun, Svetozara Papića 11
56568468
61.040,00
0,13%
GP ŽELJIN A.D. Aleksandrovac, Jaše Petrovića bb
07099991
58.109,10
0,12%
Novaković Boban, Aleksandrovac, Laćisled
TERMOTEHNIČAR S.V. d.o.o. Niš, Branka Miljkovića 79
17018361
52.198,00
0,11%
ŽUPA A.D. Kruševac, Nemanjina 2
07192983
51.334,40
0,11%
TR BRAVO Kruševac, Cara Lazara 14
56220348
49.384,00
0,10%
FRUIT & FICH d.o.o. Aleksandrovac, Omladinska 46a
20186518
49.277,80
0,10%
GALENIKA FITOFARMACIJA A.D. Beograd, Batajnički drum bb
07725531
45.430,00
0,09%
MESNA ZAJEDNICA GORNJI STUPANJ
-
44.246,33
0,09%
Tatić Živorad, Kruševac, Kosovska 22
-
44.105,36
0,09%
17612034
43.864,91
0,09%
LEADER LINE d.o.o. Kraljevo, IV Čibukovačka 4/6
20191287
43.720,00
0,09%
TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd, Takovska 2
17162543
41.890,97
0,09%
-
35.591,44
0,07%
NOVI KATASTAR Kruševac, Kosančićeva 20
56389288
35.000,00
0,07%
TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd, Takovska 2 (MOBILNI)
17162543
34.412,04
0,07%
DIMO-TRANS d.o.o. Bačko Dobro Polje, Maše Jelić 33a
08711062
34.281,53
0,07%
TRANSPORT KOMBI AS d.o.o. Krnjevo, Nikole Pašića 142
Z.Z. GORNJI STUPANJ
5
Matični/
registarski broj
Saldo na
15.6.2011.
% klase
ASV CO d.o.o. Beograd, Vjekoslava Kovača 3
06752519
33.779,00
0,07%
JUKOMERC d.o.o. – u stečaju, Kruševac, Jasički put bb
MEDIA ZEMUN d.o.o. Beograd, Kej oslobođenja 29
METALKA d.o.o. Kruševac, Jug Bogdanova 22
07371063
06288685
17584979
32.612,40
31.646,11
30.000,00
0,07%
0,07%
0,06%
Poverilac - Klasa IV
AUTOPREVOZNIK RANKOVIĆ MIHAJLO Ćićevac, Mrzenica
-
30.000,00
0,06%
LATIFOVIC d.o.o. Kruševac, Jasički put bb
07717636
29.426,80
0,06%
SZR TOMIĆ MILAN Aleksandrovac, Laćisled
51721055
28.334,16
0,06%
DELFIN-ŠPED d.o.o. Kruševac, Jasički put bb
20161108
27.324,20
0,06%
TKR i PUR MIMA Beograd, Dr Ivana Ribara 98
54555105
27.000,00
0,06%
-
26.673,69
0,06%
55527768
26.550,00
0,06%
-
25.258,77
0,05%
Šaronjić Milka, Aleksandrovac, Garevina
STUR DAVICOM Aleksandrovac, 29. novembra 66
Kovandžić Miroslav, Aleksandrovac, Donji Stupanj
-
24.816,82
0,05%
SZR KVIG Čačak, Trnava
55761167
24.750,25
0,05%
KONFEKCIJA SIMONOVIĆ d.o.o. Gornji Stupanj
20093722
24.072,00
0,05%
-
23.664,00
0,05%
LIVMIN A.D. u restrukturiranju, Niš, 12. februar 82
07678754
22.068,95
0,05%
TRAYAL KORPORACIJA A.D. Kruševac, Miloša Obilića bb
07144083
21.897,84
0,05%
ŠAKO-BARAC d.o.o. Pančevo, Janošikova 181
08583196
21.860,00
0,05%
BRANA KOMERC d.o.o. Kruševac, Miletine bune bb
17209582
21.554,03
0,04%
ZPR KOP TRANS Ćićevac, Lučina
51053923
21.300,00
0,04%
DAKI TURS Aleksinac, Radevac bb
54260563
20.000,00
0,04%
UNIVELD EKSPORT-INPORT d.o.o. Niš, Knjaževačka Jug 16B
17364499
18.380,00
0,04%
SZR KM Aleksandrovac, Donji Stupanj
55527083
16.992,00
0,04%
UR KONAK Kruševac, Radomira Jakovljevića 5
55653488
16.158,70
0,03%
VINO ŽUPA A.D. Aleksandrovac, Kruševačka 36
07176074
15.732,70
0,03%
-
14.464,90
0,03%
55783527
14.000,00
0,03%
06235018
12.797,63
0,03%
07542267
12.780,00
0,03%
Stanković Žarko, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
ADVOKAT ZORAN ZVONAR Beograd, Nemanjina 5
AUTOPREVOZ BOGDANOVIC DEJAN, Kruševac, Šavrane
BRAMY d.o.o. Aleksandrovac, Kruševačka bb
(BRAĆA MILJKOVIĆ COMPANY)
FAMINEX d.o.o. Kruševac, Cara Lazara 68g
-
12.297,03
0,03%
DIS d.o.o. Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b
07617003
11.800,00
0,02%
ĆOLA MD d.o.o. Trstenik, Mire Miloševića 7
07629796
11.800,00
0,02%
SOLLEY d.o.o. Vitkovo, Aleksandrovac
20063696
11.430,19
0,02%
ANDRIJA LAGER d.o.o. Pančevo, Žarka Zrenjanina 117
08476284
11.210,00
0,02%
ARGONSKO VARENJE "SRBA" Kruševac, Jovana Nenada 22
STEVANOVIĆ INVEST d.o.o. – u stečaju,
Kruševac, Karadžićeva 7
SIPOS OTPAD Kruševac, Jasički put bb
62250976
10.384,00
0,02%
07702523
10.325,00
0,02%
52397898
9.927,00
0,02%
TEHNOGRADNJA d.o.o. Kruševac, Majke Jugovića 14
06983154
9.600,00
0,02%
ZTR BOJANKA Kruševac, Jug Bogdanova 10
55651868
9.400,00
0,02%
MADAUTO GROUP d.o.o. Kruševac, Predraga Stanojevića 43
07848838
6.478,20
0,01%
GEODETSKA RADNJA PIRAMIDA Brus, Lole Ribara 9
60406073
6.254,26
0,01%
Gajić Dragan, Aleksandrovac, Gornje Zleginje
6
Matični/
registarski broj
Poverilac - Klasa IV
Saldo na
15.6.2011.
% klase
MILEX-EXPORT IMPORT d.o.o. Šabac, Vojvode Mišića 98
06473431
6.182,02
0,01%
TRANSSTAR d.o.o. Trstenik, Mire Miloševića 7
17546686
5.731,70
0,01%
APR STRELA Paraćin, Ćepure
60435278
5.630,55
0,01%
MININSPEKT A.D. Niš, Šumadijska 1
07576137
5.475,20
0,01%
-
4.628,28
0,01%
17533576
4.180,00
0,01%
07534183
3.767,93
0,01%
KOPEX MIN-LIV A.D. Niš, Bulevar 12. februara 82
07678762
3.422,00
0,01%
STR UNI TRGOVINA Trstenik, Odžaci
56761284
2.505,00
0,01%
PROGRES d.o.o. Kruševac, Vece Korčagina 60
07102798
2.148,78
0,00%
COPY PRINT Kruševac, Kosančićeva 26
56390022
1.613,65
0,00%
KONCERN FARMAKOM MB d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb
17184865
1.557,60
0,00%
SZTR DVA KALJA Beograd, Bulevar Despota Stefana 184b
55223939
1.248,85
0,00%
JUKOMERC TRGOVINA A.D. Kruševac, Nikole Tesle bb
07144245
1.227,38
0,00%
FASIL A.D. Arilje, Svetolika Lazarevića 18
07413483
496,80
0,00%
CITY EXPRESS d.o.o. Beograd, Kumodraška 240
17402145
441,91
0,00%
Vojislav Baltić, Beograd, Vladimira Tomanovića 41
TR CENTAR Trstenik, Donji Ribnik
60075581
354,00
280,00
0,00%
0,00%
47.652.881,43
100%
Miljković Svetlana, Aleksandrovac, Gornji Stupanj
MILAN BLAGOJEVIC FPA d.o.o. – u stečaju, Lučani, Radnička
bb
MARFIN BANKA A.D. Beograd, Dalmatinska 22
Ukupno
Klasa V poverilaca – poverioci koji u smislu člana 165. stav 5. Zakona o stečaju predstavljaju
povezana lica sa Društvom, za potraživanja koja prelaze iznos od 30% potraživanja IV klase, te
su stoga izdvojeni u posebnu klasu koja ne glasa o ovom Planu;
Tabela 5: Klasa V poverilaca
Matični/
registarski broj
Poverilac - Klasa V
EVROLIFE INVESTMENT d.o.o. Beograd, Omladinska 11v
SPEKTAR HOLDINGS LIMITED Arch. Makariou III, 284 Fortuna
Court block B, 2nd floor, P.C.3105, Limasol, Kipar
HYTECH EVROTRADE d.o.o. Beograd, Omladinska 11v
SPEKTAR TRADING LIMITED London, 121-126 Tooley Str,
Velika Britanija
Ukupno
7
Saldo na
15.6.2011.
% klase
20193352
78.650.154,73
46,98%
HE 202711
53.925.997,41
32,21%
20562684
20.005.490,37
11,95%
4488786
14.817.615,14
8,85%
167.594.257,65
100%
Poverioci osporenih potraživanja - poverioci osporenih potraživanja koji ne glasaju o ovom
Planu, ali za čije će eventualno namirenje biti rezervisana odgovarajuća sredstva.
Tabela 6: Poverioci osporenih potraživanja
Poverioci osporenih potraživanja
Matični/
registarski broj
Saldo na
15.6.2011.
%klase
FLORICHIM LIMITED, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 09,
Malta
-
10.142.119,11
53,07%
CHIMTRADE l.l.c., 2120 Carey Avenue, Cheyenne, Wyoming,
82001 SAD
-
5.359.341,31
28,04%
06968961
3.609.282,27
18,89%
19.110.742,69
100%
EI-PIONIR UKT d.o.o. Beograd, Batajnički put 23
Ukupno
Ukupne obaveze Dužnika na dan 15.6.2011. po klasama, uključujući sporna potraživanja,
iznose:
Tabela 7: Obaveze po svim klasama
Ime klase
Stanje 15.6.2011.
% od ukupnog duga
Klasa I
2.720.367,13
0,94%
Klasa II
504.462,27
0,17%
Klasa III
51.870.127,82
17,93%
Klasa IV
47.652.881,43
16,47%
Klasa V
167.514.257,65
57,89%
19.110.742,69
6,60%
289.372.838,99
100,00%
Sporna potraživanja
UKUPNO
8
IZMENA Br. 2
Menja se stav 1. dela D.1. Plana tako da isti glasi:
''Društvo će namiriti Klase I i II u periodu od početka primene Plana (oktobar 2011. godine) do
31. decembra 2011. godine, u tri jednake mesečne rate koje dospevaju poslednjeg radnog
dana u mesecu počev od 31.10.2011. godine. ''
9
IZMENA Br. 3 – PRILOG 7
Projekcije bilansa uspeha, bilansa stanja i tokova gotovine u periodu
15.6.2011.-31.12.2016.
Pretpostavke
Pri izradi projekcija bilansa uspeha, bilansa stanja i tokova gotovine u periodu 30.6.2011.31.12.2016. korišćene su pretpostavke karakteristične za poslovanje Društva u periodu pre
nego što su nastupile finansijske poteškoće.
Projekcija prihoda i cene koštanja
Projekcija prihoda i cene koštanja je napravljena pod pretpostavkom da se struktura
troškova, utvrđena u dosadašnoj praksi Društva, neće značajno menjati u projektovanom
periodu.
Projekcija prihoda i cene koštanja po proizvodu je data na godišnjem nivou. Prihodi i troškovi
materijala se projektuju od početka septembra 2011. godine, kada je predviđeno pokretanje
proizvodnje, dok su ostali troškovi (plate, amortizacija) projektovani počevši od datuma
preseka knjigovodstvenog stanja Društva, 15.6.2011.
Pored prikazanih troškova materijala i ličnih dohodaka vezanih za sam proces proizvodnje,
projektovani su i troškovi ostalih ličnih dohodaka, amortizacije, kao i ostali troškovi koji nisu
direktno vezani za proizvodnju.
Prihodi Društva su projektovani u skladu sa raspoloživim kapacitetima kao i u skladu sa
ugovorima o prodaji koje je Društvo sklopilo u prethodnom periodu. Nakon ponovnog
uspostavljanja proizvodnje do kraja 2011. godine, očekuje se rast prihoda od 3% na godišnjem
nivou. Društvo planira da nastavi sa proizvodnjom vodenog stakla i SIGEL meda, proizvoda za
koje ima izgrađeno tržište.
Projektovana proizvodnja sa prodajnim cenama data je u sledećoj tabeli. Svi iznosi su u hRSD.
10
Tabela 8: Projekcija prihoda po proizvodima 2011-2016.
I Prihodi (hRSD)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1. Rastvor natrijum silikata R 2.0
Prodaja u tonama
2.600
7.800
8.034
8.275
8.523
8.779
Prosečna cena po toni
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
37.180
111.540
114.886
118.333
121.883
125.539
1.200
3.600
3.708
3.819
3.934
4.052
Prihod I.1
2. Rastvor natrijum silikata R.2.1
Prodaja u tonama
Prosečna cena po toni
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
14.040
42.120
43.384
44.685
46.026
47.406
Prodaja u tonama
2.000
6.000
6.180
6.365
6.556
6.753
Prosečna cena po toni
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
21.400
64.200
66.126
68.110
70.153
72.258
400
1.200
1.236
1.273
1.311
1.351
Prihod I.2
3. Rastvor natrijum silikata R 2.2
Prihod I.3
4. SIGEL med
Prodaja u tonama
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
30,60
Prihod I.4
Prosečna cena po toni
12.240
36.720
37.822
38.956
40.125
41.329
Ukupni prihod od prodaje
84.860
254.580
262.217
270.084
278.186
286.532
Troškovi materijala su projektovani u skladu sa detaljnom specifikacijom cene koštanja po
dosadašnjem iskustvu menadžmenta Društva. Količine i cene su eksplicitno projektovane do
kraja 2013. godine, a nakon toga su izražene kao procenat prihoda i to u sledećem odnosu:
•
Rastvor natrijum silikata R 2.0 – 80% od prihoda;
•
Rastvor natrijum silikata R 2.1 – 80% od prihoda;
•
Rastvor natrijum silikata R 2.2 – 80% od prihoda;
•
SIGEL med – 90% od prihoda.
Projektovana cena koštanja materijala 1 za period 2011-2013. prikazana je u sledećoj tabeli.
1
Uključujući energiju; bez troška radne snage.
11
Tabela 9: Cena koštanja po proizvodima, 2011-2013.
II Cena koštanja - materijal
2011
2012
2013
1. Rastvor natrijum silikata R 2.0
Prodaja u tonama
Prosečna c.k. po toni
2.600
7.800
8.034
11,46
11,46
11,46
29.808
89.425
92.107
Prodaja u tonama
1.200
3.600
3.708
Prosečna c.k. po toni
10,55
10,55
10,55
12.660
37.981
39.121
2.000
6.000
6.180
9,13
9,13
9,13
18.255
54.765
56.408
400
1.200
1.236
Cena koštanja - materijal i energija I.1
2. Rastvor natrijum silikata R.2.1
Cena koštanja - materijal i energija I.2
3. Rastvor natrijum silikata R 2.2
Prodaja u tonama
Prosečna c.k. po toni
Cena koštanja - materijal i energija I.3
4. SIGEL med
Prodaja u tonama
26,83
26,83
26,83
Cena koštanja - materijal i energija I.4
Prosečna c.k. po toni
10.733
32.199
33.165
Ukupna cena koštanja
71.457
214.370
220.801
Troškovi zarada i ostali troškovi su projektovani u skladu sa dosadašnjim iskustvom Društva, a
uzimajući u obzir planirani broj zaposlenih:
•
Radnik u proizvodnji – 11 do 12;
•
Osoblje za kontrolu kvaliteta – 1 do 2;
•
Menadžer proizvodnje – 1;
•
Magacioner – 1;
•
Inženjer – 2;
•
Radnik na održavanju – 2;
•
Menadžer – 2;
•
Računovođa – 1;
•
Pomoćno osoblje – 3.
Ovi troškovi nakon 2012. godine postaju relativno fiksni.
Troškovi amortizacije su projektovani u skladu sa dosadašnjom praksom amortizovanja
osnovnih sredstava Društva.
12
Troškovi poreza na dobit su projektovani u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica,
uzimajući u obzir značajan poreski kredit koje Društvo može da koristi u narednom periodu.
Društvo je za svrstano u mala pravna lica za potrebe računanja efekta poreskog kredita.
Bilans stanja je predstavljen sa jasno izdvojenim klasama poveriocima definisanim u Planu
reorganizacije.
Radni kapital je projektovan po broju dana obrta zaliha, kupaca i dobavljača, jednako za sve
godine projekcije, i to na sledeći način:
•
Dani obrta zaliha – 5;
•
Dani obrta kupaca – 25;
•
Dani obrta dobavljača – 30.
Tokovi gotovine su predstavljeni koristeći indirektni metod, sa izdvojenim odlivima gotovine
po osnovu namirenja klasa poverilaca na način opisan u Planu reorganizacije.
13
Projekcija bilansa uspeha
Projektovani bilans uspeha za period 15.6.2011.-31.12.2016. je prikazan u narednoj tabeli.
Treba napomenuti da se gubitak u prvoj godini javlja zbog kasnijeg početka proizvodnje (od septembra) u odnosu na troškove
plata i ostale troškove (koji su obračunati za sve mesece projekcije).
Tabela 10: Projektovani bilans uspeha, 2011-2016.
A. Prihodi
84.860
254.580
262.217
270.084
278.186
286.532
B. Rashodi
92.069
248.650
252.021
249.534
255.614
261.996
0
0
0
0
0
0
71.457
214.370
220.801
219.963
226.562
233.358
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
C. Poslovni dobitak (gubitak)
1. Finansijski rashodi
D. DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
E. POREZ NA DOBITAK
F. NETO DOBITAK (GUBITAK)
6.140
10.964
10.964
10.964
10.964
10.964
12.032
18.606
15.545
13.897
13.379
12.964
2.440
4.710
4.710
4.710
4.710
4.710
-7.209
5.930
10.197
20.550
22.572
24.536
1.160
3.203
2.576
1.907
1.193
431
-8.368
2.727
7.620
18.643
21.379
24.104
0
0
0
0
0
723
-8.368
2.727
7.620
18.643
21.379
23.381
14
Projekcija bilansa stanja
Projektovani bilans stanja za period 15.6.2011.-31.12.2016. je prikazan u narednoj tabeli. 2
Tabela 11: Projektovani bilans stanja, 2011-2016. (aktiva)
AKTIVA
15.6.2011
A. STALNA IMOVINA
156.371
144.339
125.733
110.188
100.291
94.912
89.949
156.326
144.294
125.688
110.143
100.246
94.867
89.904
45
45
45
45
45
45
45
1.500
27.453
29.892
33.821
38.102
42.498
49.736
1.000
2.977
2.977
3.025
3.013
3.104
3.197
500
17.679
17.679
17.960
18.499
19.054
19.625
3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
0
6.797
5.413
5.192
5.123
5.052
7.803
4. Rezerva za sporna potraživanja
0
0
3.822
7.644
11.466
15.289
19.111
C. POSLOVNA IMOVINA (A+B)
157.871
171.792
155.625
144.009
138.393
137.411
139.685
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
131.502
139.870
137.143
129.523
110.880
89.501
66.120
E. UKUPNA AKTIVA (C+D)
289.373
311.662
292.769
273.532
249.273
226.912
205.805
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Nematrijalna ulaganja
B. OBRTNA IMOVINA
1. Zalihe
2. Potraživanja od kupaca uklj. PDV i AVR
2
2011
Zbog zaokruživanja, u bilansu stanja moguće je odstupanje reda veličine hiljadu RSD.
15
2012
2013
2014
2015
2016
Tabela 12: Projektovani bilans stanja, 2011-2016. (pasiva)
PASIVA
A. SOPSTVENI KAPITAL
15.6.2011
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
84.254
84.254
84.254
84.254
84.254
84.254
84.254
2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
3. Revalorizacione rezerve
35.091
35.091
35.091
35.091
35.091
35.091
35.091
4. Neraspoređeni dobitak
0
0
0
0
0
0
0
121.887
121.887
121.887
121.887
121.887
121.887
121.887
289.373
287.798
268.904
249.384
229.194
208.290
186.625
1. Dugoročna rezervisanja
0
0
0
0
0
0
0
2. Dugoročni krediti
0
0
0
0
0
0
0
3. Obaveze prema poveriocima - klasa 1
2.720
0
0
0
0
0
0
4. Obaveze prema poveriocima - klasa 2
504
0
0
0
0
0
0
5. Obaveze prema poveriocima - klasa 3
51.870
53.520
44.157
34.167
23.508
12.135
0
6. Obaveze prema poveriocima - klasa 4
47.653
47.653
38.122
28.592
19.061
9.531
0
7. Obaveze prema poveriocima - klasa 5
167.514
167.514
167.514
167.514
167.514
167.514
167.514
19.111
19.111
19.111
19.111
19.111
19.111
19.111
C. KRATKOROČNE OBAVEZE
0
23.864
23.864
24.148
20.079
18.622
19.180
1. Kratkoročne finansijske obaveze
0
6.000
6.000
6.000
2.000
0
0
2. Obaveze iz poslovanja
0
17.864
17.864
18.148
18.079
18.622
19.180
3. Odložene poreske obaveze
0
0
0
0
0
0
0
289.373
311.662
292.769
273.532
249.273
226.912
205.805
1. Osnovni kapital
2. Rezerve
5. Gubitak
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
8. Obaveze prema poveriocima - klasa 6 (sporna potr)
D. UKUPNA PASIVA
16
Projekcija tokova gotovine
Projektovani tokovi gotovine za period 15.6.2011.-31.12.2016. su prikazani u narednoj tabeli. U periodu 2014-2016. planirano je
investiranje u novu opremu kao i u remont stare opreme. Efekat ovog investiranja će biti povećanje kapaciteta u periodu nakon
završetka primene ovog Plana.
Tabela 13: Projektovani tokovi gotovine, 2011-2016.
NOVČANI TOKOVI
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Neto dobitak
-8.368
2.727
7.620
18.643
21.379
23.381
Amortizacija
12.032
18.606
15.545
13.897
13.379
12.964
-17.179
0
-281
-539
-555
-572
Smanjenje/(Povećanje) zaliha
-1.977
0
-47
11
-90
-93
Povećanje/(Smanjenje) obaveza iz poslovanja
17.864
0
284
-69
542
559
6.000
0
0
-4.000
-2.000
0
Povećanje/(smanjenje) obaveza - klasa 1
-2.720
0
0
0
0
0
Povećanje/(smanjenje) obaveza - klasa 2
-504
0
0
0
0
0
Povećanje/(smanjenje) obaveza - klasa 3
1.650
-9.363
-9.990
-10.659
-11.373
-12.135
Povećanje/(smanjenje) obaveza - klasa 4
0
-9.531
-9.531
-9.531
-9.531
-9.531
Povećanje/(smanjenje) obaveza - klasa 5
0
0
0
0
0
-0
Povećanje/(smanjenje) obaveza - klasa 6
0
0
0
0
0
0
Ulaganje u osnovna sredstva
0
0
0
-4.000
-8.000
-8.000
Rezervisanje za sporna potraživanja
0
-3.822
-3.822
-3.822
-3.822
-3.822
6.797
-1.383
-221
-68
-71
2.751
Smanjenje/(Povećanje) potraživanja iz poslovanja
Pozajmica za likvidnost
UKUPNO
17
Download

izmene - Spektar doo