Industrijske
nekretnine ad
Beograd
Ponuda za obavljanje
revizije finansijskih izveštaja
za godinu koja se završava na
dan 31. decembra 2014. godine
Beograd, 29. avgust 2014. godine
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11000 Beograd
Srbija
Tel:
Fax:
E-mail:
Internet:
+381 (11) 20 50 500
+381 (11) 20 50 550
[email protected]
www.kpmg.rs
Poverljivo
29. avgust 2014. godine
Obezbedićemo kvalitet revizorskog mišljenja kroz pristup zasnovan na identifikaciji rizika i
kroz razumevanje vašeg poslovanja. Naše znanje potiče ne samo iz iskustva revizija
obavljenih u regionu, već i iz našeg pristupa i aktivnog korišćenja svetske KPMG mreže.
Nebojša Janković
Generalni direktor
Industrijske nekretnine a.d. Beograd
Batajnički drum 10 deo 1b2
Beograd
Srbija
Kontinuirano prisustvo transparentne i otvorene diskusije
Suština našeg načina poslovanja je transparentnost u odnosu sa klijentima. Mi u potpunosti
razumemo značaj otvorene i blagovremene komunikacije sa investitorima i osnivačima,
zakonodavcima i šire sa čitavim tržištem kapitala. Tokom procesa revizije sva značajna
pitanja ćemo blagovremeno isticati i rešavati, i na taj način omogućiti da Industrijske
nekretnine dobije reviziju “bez iznenađenja”.
Poštovani,
Ponuda za obavljanje revizije finansijskih izveštaja
Veliko mi je zadovoljstvo da Vam predstavim našu ponudu za pružanje revizorskih usluga
društvu Industrijske nekretnine a.d. Beograd (u daljem tekstu: Industrijske nekretnine) za
2014. godinu. Kao vaš revizor izvršićemo kompletno sagledavanje vašeg poslovanja, što će
rezultirati maksimiziranjem koristi od revizije.
Iskusan tim stručnjaka
Odabrali smo tim stručnjaka za Industrijske nekretnine koji poseduje veliko iskustvo iz
revizorske prakse. Industrijske nekretnine će raditi sa iskusnim računovođama i revizorima,
koji su u mogućnosti da vam prenesu svoje iskustvo i poznavanje domaćih i međunarodnih
pitanja finansijskog izveštavanja. Naš tim neće razmatrati samo pitanja specifično vezana
za Industrijske nekretnine, već će sagledati njihove aspekte u širem kontekstu savremenih
tržišnih i računovodstvenih kretanja. Naš angažman će biti usmeren i vođen činjenicom da
pružena revizija treba da ima i dodatne pozitivne efekte na vas. Naš tim će biti posvećen
pružanju usluga najvišeg nivoa, uz saradnju sa vama i vašim timom.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity.
All rights reserved.
Kvalitet revizorskog mišljenja
Matični broj:17148656
PIB: 100058593
Račun: 265-1100310000190-61
KPMG d.o.o. Beograd je jednočlano društvo.
Vodeće mesto na tržištu
“Biti prvi” je zaštitni znak KPMG-a. Mi smo prva računovodstvena firma koja je izvršila
specijalizaciju svojih revizorskih usluga o pojedinim industrijskim granama, uz
kontinuirano praćenje da li je izvršeno zadovoljenje traženog nivoa usluga od strane
klijenata. Kao što i Industrijske nekretnine teži ka ostvarivanju svojih ciljeva, u našem
odnosu kvalitet će biti očigledan i opšte prisutan. Naš tim će vam u svakom trenutku biti na
raspolaganju da bi ne samo zadovoljio, već i preduhitrio vaše potrebe. Ukratko, mi imamo
tim kvalitetnih, iskusnih stručnjaka koji sa entuzijazmom očekuju šansu da sarađuju sa
Industrijskim nekretninama.
S poštovanjem,
Ivana Manigodić
Partner
KPMG d.o.o. Beograd
Kontakt i sadržaj
Strana
KPMG kontakti u vezi ove
Ponude su:
Ivana Manigodić
Pravi tim za Industrijske nekretnine
3
Izražavanje jasnog i pouzdanog revizorskog mišljenja uz dodatne pogodnosti
5
Garancija kvaliteta pruženih usluga
7
Realna naknada
8
Termini obavljanja revizije
9
Revizija
Partner
[email protected]
Tanja Milošević
Revizija
Senior menadžer
[email protected]
KPMG d.o.o. Beograd
Tel:
+ 381 (11) 20 50 500
Fax:
+ 381 (11) 20 50 550
www.kpmg.rs
Prilozi
1. Pružanje pouzdane revizije
10
2. Naša kompetentnost - iskustvo
11
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
2
Pravi tim za Industrijske nekretnine
Fokus na kvalitetu usluga
Kao što je i Industrijskim nekretninama poznat značaj kvaliteta usluga pruženih na tržištu, tako smo i mi u KPMG odlučni u nameri da
svojim klijentima pružimo usluge najvišeg kvaliteta. Da bi se postigao takav nivo usluga, KPMG je uspostavio standard zapošljavanja
stručnog kadra u skladu sa KPMG listom vrednosti.
“U odnosu na svoje klijente bićemo aktivni i inovativni i odgovorićemo svim njihovim zahtevima brzo i efikasno.”
KPMG lista vrednosti
Ivana Manigodić, Partner, odabrala je tim koji će omogućiti pružanje najvišeg nivoa usluga.
Iskustvo na lokalnom nivou
KPMG d.o.o. Beograd pruža najviši nivo usluga zasnovanih kako na međunarodnom iskustvu tako i na znanju stečenom u pružanju
usluga revizije, računovodstva, poreskog konsaltinga i ostalih poslovnih aktivnosti u skladu sa zahtevima lokalnog zakonodavstva.
Zaposleni u KPMG d.o.o. Beograd poseduju visok stepen međunarodnog iskustva, sa kvalifikacijama neophodnim za pružanje
odgovarajućih usluga klijentima u pogledu njihovog informisanja o pitanjima koja su od značaja za njihovo poslovanje u zemlji i
inostranstvu.
Iskustvo na međunarodnom nivou
Kao globalna mreža privrednih društava koja pružaju usluge iz oblasti revizije, poreskog i finansijskog savetovanja KPMG ima
uspostavljenu dugogodišnju praksu pružanja usluga u okviru različitih sektora. KPMG d.o.o. Beograd ima potpuni pristup tako
uspostavljenoj mreži. Efikasno korišćenje postojeće globalne mreže i znanja, biće osnovna karakteristika našeg revizorskog pristupa.
Detaljniji prikaz naše kompetentnosti dat je u Prilogu 2.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
3
Pravi tim za Industrijske nekretnine (nastavak)
Potpuni integritet revizorskog tima
Tim stručnjaka odabran od strane Ivane Manigodić predstavlja specifičan odraz vaših potreba kroz kombinaciju kadrova koja
omogućava potpunu nezavisnost u razumevanju i sprovođenju lokalne i međunarodne revizorske prakse, kao i problema sagledavanja
finansijskog izveštavanja.
Slede rukovodeći članovi tima predloženi za angažovanje na ovom projektu i kvalifikacije na osnovu kojih su odabrani:
Ivana Manigodić
Ivana je Partner u KPMG d.o.o. Beograd, diplomirani ekonomista, član Udruženja ovlašćenih računovođa Velike Britanije (ACCA) i
ovlašćeni revizor odlukom Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije. Ima 15 godina profesionalnog iskustva u pružanju usluga
revizije u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim računovodstvenim i revizorskim standardima. U okviru ovog angažovanja biće
uključena u rešavanje svih pitanja u procesu donošenja odluka. Kao partner projekta, Ivana će omogućiti da se putem angažovanja
postojećih KPMG potencijala postigne maksimalna korist za BPI, odnosno da nivo usluga dostigne najviše standarde.
Tanja Milošević
Tanja je Senior Manager u KPMG d.o.o. Beograd, diplomirani ekonomista, član Udruženja ovlašćenih računovođa Velike Britanije
(ACCA) i ovlašćeni revizor odlukom Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije. Ima 10 godina profesionalnog iskustva i značajno
iskustvo u pružanju usluga revizije finansijskih izveštaja pripremljenih u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim računovodstvenim i
revizorskim standardima, pred/post-investicionih analiza (due diligence), kao i usluga računovodstvenog savetovanja. Kao menadžer
projekta, Tanja će imati odgovornost u pogledu organizacije revizije, biće glavna osoba za kontakt sa klijentom i biće neposredno
angažovan pri izradi izveštaja.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
4
Izražavanje jasnog i pouzdanog revizorskog mišljenja uz
dodatne pogodnosti
Mišljenje o vašem poslovanju
Naš osnovni cilj je revizorsko mišljenje, odnosno istinita i objektivna prezentacija finansijskih izveštaja. Pažljivo ćemo procenjivati
pojedine okolnosti vašeg poslovanja i primeniti naše profesionalno znanje u pogledu lokalnih i međunarodnih računovodstvenih
dostignuća koja se odnose i na Industrijske nekretnine.
Revizija finansijskih izveštaja Industrijskih nekretnina za 2014. godinu biće obavljena u saglasnosti sa Zakonom o reviziji Republike
Srbije i Međunarodnim standardima revizije.
Naša revizija ima i dodatne prednosti. Omogućićemo nov i različit pogled na sva računovodstvena, finansijska i operativna pitanja.
Pismo rukovodstvu, koji ćemo pripremiti nakon revizije, prikazaće mogućnosti poboljšanja funkcionisanja internih kontrola.
Osnovni pristup našoj reviziji je jednostavan, ali snažan, efikasan i delotvoran: verovanje da revizorsko prosuđivanje o finansijskim
izveštajima mora biti zasnovano na dobrom poznavanju vašeg poslovanja i grane u kojoj poslujete. Mi nećemo sarađivati samo sa
Sektorom finansija već i sa svim ostalim organizacionim delovima u okviru vašeg društva.
Sa našim pristupom reviziji, mi ćemo steći ujednačen pogled na celokupno poslovanje i to kroz razgovore sa rukovodiocima
organizacionih delova. Upravo ova vrsta dubinskog razumevanja daje pravac našem pristupu reviziji i omogućava nam da vam pružimo
garancije i dodatni kvalitet koji očekujete.
Koristeći iskustvo izabranih poslovnih modela i dijagnostičkih metoda, mi ćemo se fokusirati na suštinska finansijska pitanja i pitanja
poslovanja. Naše domaće i međunarodno iskustvo će pružiti šansu vašem poslovanju za konstruktivnim poređenjem, kao i šansu da se
izvrše objektivne procene u odnosu na najbitnije indikatore uspeha. Na taj način naše iskustvo doprinosi vašem poslovanju.
Detaljniji opis našeg revizorskog pristupa dat je u Prilogu 1.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
5
Izražavanje jasnog i pouzdanog revizorskog mišljenja
uz dodatne pogodnosti (nastavak)
Revizija bez iznenađenja
Najefikasnija revizija je ona koja je zasnovana na kontinuiranoj i otvorenoj komunikaciji. Sva pitanja koja se odnose na finansijske
izveštaje i kontrole biće otvoreno razmotrena i razrešena u toku obavljanja revizije. Naš revizorski postupak, i još važnije iskustvo u
okviru našeg odabranog revizorskog tima, duboko počiva na transparentnosti tako da isključuje mogućnost iznenađenja.
Kvalitetni revizorski izveštaji
Sledeći izveštaji će biti prezentirani nakon izvršene revizije:
■ Mišljenje revizora o finansijskim izveštajima Industrijskih nekretnina za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2014. godine,
sastavljenih u saglasnosti sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, na srpskom jeziku;
■ Izveštaj revizora o finansijskom izveštajnom paketu Industrijskih nekretnina za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2014.
godine, sastavljenog za potrebe konsolidacije Danube Foods BV Grupe u saglasnosti sa računovodstvenim principima Danube BV
Grupe, kao i svih ostalih dokumenata predviđenih instrukcijama za reviziju Danube Foods BV Grupe, na engleskom jeziku;
■ Pismo rukovodstvu, gde se navode preporuke za unapređenje sistema računovodstva i sistema internih kontrola Industrijskih
nekretnina, ukoliko se otkriju značajne slabosti tokom procesa revizije, na srpskom jeziku.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
6
Garancija kvaliteta pruženih usluga
Najbolja praksa kroz integritet
Transparentnost u našem pristupu nije bazirana na našoj metodologiji, već dolazi iz poslovne kulture KPMG-a. Mi u KPMG-u smo
ponosni na dugu tradiciju nezavisnosti, integriteta i objektivnosti.
Ovo je posebno značajno u svetlu trenutnih dešavanja vezanih za nezavisnost velikih revizorskih kuća. Našim zaposlenima su na prvom
mestu integritet i najviši standardi profesionalizma kroz suzbijanje potencijalnih sukoba interesa.
Proces razrešenja potencijalnih sukoba interesa
Mi trenutno nemamo sukob interesa u slučaju da budemo angažovani za revizora Industrijskih nekretnina.
Međutim, vremenom vodeće profesionalne konsultantske firme dolaze u situaciju da imaju više klijenata u istim ili sličnim delatnostima. S
jedne strane, bez ovakve baze, KPMG ne bi bio u stanju da razvije specifična iskustva, poznavanje i razumevanje odnosnih industrijskih
grana, dok smo sa druge strane svesni da ovo fokusiranje može dovesti do rizika prevelikog zbližavanja sa klijentom. U KPMG-u se
preduzimaju rigorozne mere da se takvi sukobi ne jave.
Kao partner projekta, Ivana Manigodić će vršiti redovno sagledavanje trenutne pozicije i istovremeno će reagovati na suzbijanje
potencijalnih sukoba. Takođe, svi zaposleni u KPMG-u su vezani izjavom o čuvanju profesionalne tajne, koja se individualno pismeno
potvrđuje svake godine.
Kontinuirani napredak
Revizorski tim će ostati otvoren i konstruktivan i nakon završetka revizije kako bi se sagledale uočene specifičnosti i oblasti koje bi
trebalo poboljšati. Ovakav pristup omogućava kontinuiran napredak i garantuje da je KPMG uvek fokusiran na vaše potrebe.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
7
Realna naknada
Naknada i način plaćanja
U određivanju naše naknade razmotrili smo okvir i ukupne zahteve za primenu revizorskih postupaka u skladu sa Međunarodnim
standardima revizije, kao i rizike koji proističu iz vašeg poslovanja. Shodno tome, naša naknada će iznositi EUR 3.040 (tri hiljade
četrdest evra) u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu valute na dan fakturisanja.
Predložena naknada ne uključuje PDV.
Naknada je procenjena na osnovu pretpostavke da imamo neograničen pristup svakom zaposlenom i dokumentaciji relevantnoj za naše
revizorske postupke i da ćemo imati punu saradnju kako od zaposlenih tako i od rukovodstva, kao i da nećemo naići na značajnije
poteškoće u cilju okončanja posla.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
8
Termini obavljanja revizije
Termini obavljanja revizije
Termini za obavljanje revizije biće detaljno dogovoreni sa Industrijskim nekretninama.
Mogućnost da ispunimo ugovorene rokove zavisi od pune saradnje Industrijskim nekretninama u pogledu obezbeđenja potrebnih
informacija. Pre otpočinjanja terena, prosledićemo Industrijskim nekretninama pregled podataka koje je neophodno pripremiti za
revizorski tim. Ukoliko ocenimo da vreme potrebno za završetak angažmana može značajno premašiti našu procenu zbog kašnjenja u
dostavljanju dokumentacije ili usled drugih problema, odmah ćemo vas obavestiti.
Ograničenje odgovornosti
Ovu ponudu je pripremio KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo sa ograničenom odgovornošću i članica KPMG mreže nezavisnih
firmi članica povezanih sa KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajcarskim pravnim licem. U tom smislu KPMG
d.o.o. Beograd je u svemu predmet pregovora, dogovora, i potpisivanja posebnog pisma o angažovanju odnosno ugovora. KPMG
International ne pruža nikakve usluge klijentima. Ni jedna firma članica nema ovlašćenja da obaveže ili stvori obavezu za KPMG
International, niti bilo koja firma članica može to da uradi vis-à-vis trećih lica, kao što ni KPMG International nema takva ovlašćenja
da obaveže ili stvori obavezu za bilo koju firmu članicu.
Ova ponuda zavisi od uspešnog završetka uobičajene KPMG procene potencijalnih klijenata i angažovanja.
Ova ponuda je pripremljena isključivo za potrebe i internu upotrebu od strane Industrijskih nekretnina i ne podrazumeva bilo kakvo
pravo na objavljivanje ili obelodanjivanja trećim licima. Ni ova ponuda ni njen sadržaj se ne smeju koristiti u bilo koje druge svrhe bez
prethodne pisane saglasnosti KPMG d.o.o. Beograd.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
9
Prilog 1
Pružanje pouzdane revizije
Pružanje pouzdane revizije
Naša potvrđena metodologija revizije
Procena rizika
Revizorsko testiranje
Procena i komuniciranje
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
Strategija revizije
Plan revizije
Memorandum
o najznačajnijim
revizorskim nalazima
Izveštaj revizije
Revizija bez iznenađenja uz jasno izveštavanje
Naše iskustvo ne ostavlja sumnju u uspešnost revizije bazirane na stalnoj
komunikaciji tokom godine. Tokom revizije, identifikovaćemo značajna pitanja i rizične
oblasti, diskutovati uticaj kontrola i dati savet i ideje kako biste unapredili poslovne
performanse. Mi ćemo se truditi da izveštaj bude napisan u cilju identifikovanja
poslovnih koristi, pre nego li da sadrži naše detaljne nalaze pune tehničkog žargona.
Biznis modeli
SWOT, PEST
Opis rizika
Sagledavanje kvaliteta
obavljenog posla
Stalna saradnja
Princip po kome počivaju naši revizorski postupci je jednostavan, ali snažan i
efikasan: verovanje da revizorov sud o finansijskim izveštajima mora biti utemeljen na
bliskom poznavanju vašeg poslovanja i grane. Naše poznavanje poslovnog rizika i
poslovanja čini naš pristup. KPMG pristup omogućava metodologiju koja se
konstantno primenjuje u celom svetu istovremeno uvažavajući specifične potrebe
vašeg poslovanja.
Analiza poslovnih procesa
Završna revizija
Fokus na vaše poslovanje
Strategijska analiza
Šta vi vidite
Revizija bez iznenađenja
Takođe koristimo takav pristup reviziji koji nam obezbeđuje pružanje praktičnih
poslovnih saveta i preporuka u vezi sa funkcionisanjem procesa i kontrole
unapređenja poslovanja u svakom pogledu. Naš pristup reviziji je zasnovan na
striktnoj metodologiji i jasnim tehnikama, koje nam omogućavaju da pružimo
odgovarajuća uveravanja i vrednosti koje od nas očekujete.
Šta mi radimo
Redovne posete i sastanci
KPMG Business Measurement Process (BMP) bila je prva prava metodologija revizije
zasnovana na analizi rizika, a koja je danas prihvaćena kao industrijski standard. Naš
pristup reviziji usredsređen je na celokupno poslovanje, a ne samo na bilans stanja
društva, uz identifikovanje i procenu osnovnih rizika poslovanja. Na ovaj način
omogućavamo menadžmentu, akcionarima i svim zainteresovanim stranama potpunu
pouzdanost u pogledu prikazanih finansijskih izveštaja Industrijskih nekretnina.
Izveštaj rukovodstvu
Zahtev za kontinuiranim
napretkom
11
Prilog 2
Naša kompetentnost - iskustvo
KPMG u svetu
Ko smo mi
Šta radimo
KPMG je globalna mreža profesionalnih firmi koje pružaju usluge revizije,
poreskog i finansijskog savetovanja. KPMG je prisutan u 155 zemalja sa
preko 155.000 zaposlenih u firmama članicama KPMG mreže širom sveta.
Nezavisne firme koje su deo KPMG mreže povezane su u KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), koji je švajcarski entitet.
Svaka KPMG firma je zaseban pravni subjekt i sebe predstavlja kao takvog.
KPMG je organizovan kroz tri geografske celine:
Amerika
EBIA
Azija i Pacifik
Revizija
Porezi
Savetovanje
Revizija je nezavisna
usluga koja doprinosi
povećanju
pouzdanosti
informacija koje
koriste investitori i
druge zainteresovane
strane.
Pristupi poreskim
pitanjima se menjaju.
Odeljenje za
finansijsko
savetovanje sarađuje
sa klijentima u
prevazilaženju
izazova vezanih za
transakcije i
restrukturiranje,
finansijske rezultate,
tehnologije i rizike,
kao i ispunjenje
zakonskih obaveza.
Organizacije različitih
veličina su sve više
izložene novim
kretanjima u poreskoj
regulativi, i to ne
samo na lokalnom,
već i na
međunarodnom
nivou.
Globalni skup veština i iskustava
Razumevanje lokalnih tržišta
Zemalja
Ukupan broj zaposlenih
Neto prihod
155
Jake nacionalne prakse
preko 155.000
USD 23,42 milijardi
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
Lokalna ekspertiza i međunarodno znanje
13
KPMG u centralnoj i istočnoj Evropi
Estonija
Letonija
Litvanija
Belorusija
Poljska
Češka
Slovačka
Moldavija
Mađarska
Slovenija
Hrvatska
Zemalja
18
Kancelarija
36
Rumunija
BiH
Srbija
Crna Gora
Albanija
Bugarska
Zaposlenih (ukupno)
5.000
Makedonija
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
14
KPMG u Srbiji
KPMG d.o.o. Beograd
■ Osnovan 1996.
■ Preko 180 zaposlenih uključujući 6 partnera
■ Usluge
– Revizija
– Poresko savetovanje
– Finansijsko savetovanje
– Upravljanje rizicima poslovanja
– Podrška
■ Direktor: Džejms Tornli, Senior Partner
KPMG je otvorio kancelariju u Beogradu u Avgustu 1996. godine i u Srbiji posluje pod imenom KPMG d.o.o. Beograd. Organizaciono,
KPMG d.o.o. Beograd je član regiona centralne i istočne Evrope, sa centralom u Pragu. KPMG je izgradio jaku nacionalnu praksu
koja se zasniva na kombinaciji lokalnog i međunarodnog znanja i iskustva zaposlenih.
Srpska kancelarija poseduje značajno iskustvo u pružanju punog obima usluga poslovnog savetovanja domaćim privrednim
društvima, vladinim organizacijama, stranim investitorima, bankama i finansijskim institucijama, agencijama za finansiranje i drugim
firmama koje posluju u Srbiji.
Danas KPMG d.o.o. Beograd zapošljava preko 180 radnika, od čega 15 ovlašćenih revizora i 6 ovlašćenih računovođa u skladu sa
srpskim zakonodavstvom. Pored toga, 30 zaposlenih poseduje međunarodna ovlašćenja (ACCA, ICAEW, ICAO, CIA, CFAI i ISACA).
KPMG u Srbiji pruža usluge najvišeg kvaliteta zahvaljujući međunarodnom iskustvu, kao i odličnom poznavanju lokalnog
zakonodavstva u oblasti revizije, poreza i opštih poslovnih pitanja.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
15
Naše vrednosti i naše usluge
■ Revizija i usluge srodne reviziji
Naše vrednosti
– Revizija u skladu sa MSFI
Tim za primer
– Revizija u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom
Povrh svega,
poslujemo sa
INTEGRITETOM
– Revizija u skladu sa US GAAP
Timski rad
– Revizija za posebne svrhe
– Pregled finansijskih izveštaja
– Ugovorene procedure vezane za finansijske izveštaje
Posvećeni
smo zajednici
Poštujemo
pojedinca
– Dijagnostičke studije
– Obuka u oblasti MSFI
– Konsultantske usluge vezane za implementaciju MSFI
Otvoreni smo
i iskreni u
komunikaciji
Utvrđujemo
činjenice i pružamo
detaljan uvid
Naše usluge
■ Revizija
■ Poresko savetovanje
■ Savetodavne usluge
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
16
Najznačajniji klijenti Sektora za reviziju
Delta Grupa
Intesa Sanpaolo Group
Dunav Osiguranje Grupa
UniCredit Group
Serbia Broadband Group
East Point Group
Tarkett Group
Alpha Bank Group
Energy Financing Team Group
Uniqa Group
Invej Grupa
ComTrade Group
Opportunity Bank
I&F / McCann Grupa
Vip Mobile
Actavis Group
Galenika
Lilly Grupa
Ujedinjene srpske pivare / Heineken
Marbo / PepsiCo Group
Rudnap Group
Privredna banka Beograd
VIG / Wiener Stadstische Group
Gorenje Group
Sava Osiguranje Grupa
Grawe Group
Banka poštanska štedionica
Fresenius Medical Care Group
Nestle Group
ATB Group
Airport City
AIK Banka
G4S Secure Solutions
Gazprom Group
Strauss Adriatic
Metro Cash & Carry
Carlsberg Srbija
Danube Foods Group
Messer Tehnogas
Rohe / Tokheim Holding
Roche
Srpska fabrika stakla Grupa
Asamer Group
Magan Agrochemicals
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
17
Klijenti odeljenja revizije
Potrošačka tržišta
13. jul d.o.o. Beograd
A&P d.o.o. Beograd
Agro Apoteka d.o.o. Beograd
Albus a.d. Novi Sad
Alltech Serbia a.d. Senta
Apoteka Lilly Drogerie Beograd
AWT International d.o.o. Beograd
Beogradska pekarska industrija a.d. Beograd
Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo
Carnex a.d. Vrbas
CDE S d.o.o. Beograd
Centroproizvod d.o.o. Beograd
Centro-spice d.o.o. Beograd
Danubius a.d. Novi Sad
Delta Agrar d.o.o. Beograd
Delta DMD d.o.o. Beograd
Delvel - Pro d.o.o. Beograd
DIS d.o.o. Krnjevo
Fabrika šećera TE-TO a.d. Senta
Florida Bel d.o.o. Beograd
Freudenberg proizvodi za domaćinstvo d.o.o. Beograd
Futura plus d.o.o. Beograd
G4S Secure Solutions d.o.o. Beograd
Galerija podova d.o.o. Bačka Palanka
Gorenje aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo
Gorenje d.o.o. Beograd
Gorenje GTI d.o.o. Beograd
Gorenje Home d.o.o. Zaječar
Gorenje Studio d.o.o. Beograd
Gorenje Tiki d.o.o. Stara Pazova
Henkel Srbija d.o.o. Beograd
Hleb i kifle d.o.o. Beograd
Imlek a.d. Beograd
Invej a.d. Beograd
Ishrana a.d. Smederevo
Jedinstvo d.o.o. Apatin
Klas d.o.o. Beograd
Klas Retail d.o.o. Beograd
Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac
Knjaz Miloš Montenegro d.o.o. Kotor
Knjaz Miloš-Natura d.o.o. Beograd
Koncern Bambi-Banat a.d. Beograd
Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo
Kraft Foods d.o.o. Beograd
Lilly Drogerie d.o.o. Beograd
Marbo d.o.o. Laktaši
Marbo Product d.o.o. Beograd
Meggle Srbija d.o.o. Kragujevac
Metro Cash & Carry d.o.o. Beograd
Miele d.o.o. Beograd
Milan Blagojević a.d. Smederevo
Mitsides Point d.o.o. Sremska Mitrovica
Mlekara a.d. Subotica
Mlinsko-pekarska industrija Pobeda d.o.o. Aranđelovac
Modital d.o.o. Zrenjanin
Monus d.o.o. Beograd
Napredak a.d. Stara Pazova
Nestle Adriatic Foods d.o.o. Beograd
Nestle Ice Cream Srbija d.o.o. Stara Pazova
Oriflame kozmetika d.o.o. Beograd
PKB Korporacija a.d. Beograd
Podravka d.o.o. Beograd
Podunavlje a.d. Čelarevo
Rubin a.d. Kruševac
Sintelon.rs d.o.o. Bačka Palanka
Sladara Maltinex d.o.o. Bačka Palanka
Štampa sistem d.o.o. Beograd
Strauss Adriatic d.o.o. Šimanovci
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
Studio Moderna d.o.o. Novi Sad
Sunce a.d. Sombor
Tarkett d.o.o. Bačka Palanka
Tarkett SEE d.o.o. Bačka Palanka
Tobacco Impuls d.o.o. Beograd
Topola d.o.o. Banatska Topola
Ujedinjene Srpske Pivare EUC d.o.o. Novi Sad
Ujedinjene Srpske Pivare Zaječarsko a.d. Zaječar
Vino Župa a.d. Aleksandrovac
Vital a.d. Vrbas
Yube d.o.o. Požega
Yuhor-Export a.d. Jagodina
18
Klijenti odeljenja revizije
Industrijska proizvodnja
Actavis d.o.o. Beograd
Alas Holding a.d. Ledinci
Alas Rakovac a.d. Ledinci
Aluplast Bgd d.o.o. Beograd
Ambalažno staklo d.o.o. Paraćin
ATB FOD d.o.o. Bor
ATB Sever d.o.o. Subotica
Axpo d.o.o. Beograd
BASF Srbija d.o.o. Beograd
DAD Dräxlmaier Automotive d.o.o. Zrenjanin
Danfoss d.o.o. Beograd
Delta Automoto d.o.o. Beograd
Delta Motors d.o.o. Beograd
Delta Rent-a-car d.o.o. Beograd
Duropack d.o.o. Kruševac
EFT HE Ulog d.o.o. Kalinovik, Republika Srpska
EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari
EFT Trade d.o.o. Beograd
Energy Financing Team d.o.o. Beograd
Erma d.o.o. Beograd
EVN Trading d.o.o. Beograd
Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. Vršac
Galenika a.d. Beograd
Hemofarm a.d. Vršac
Inos papir servis d.o.o. Beograd
Interservis a.d. Futog
Kingspan d.o.o. Beograd
Kolubara Univerzal d.o.o. Veliki Crljeni
Krka Farma d.o.o. Beograd
Magan Agrochemicals d.o.o. Subotica
Mašinsko trgovačko staklo d.o.o. Paraćin
Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. Beograd
Merck d.o.o. Beograd
Messer Tehnogas a.d. Beograd
Meter & Control d.o.o. Beograd
Novosadska fabrika kabela a.d. Novi Sad
Optičko i tehničko staklo i rudnik Plana d.o.o. Paraćin
Peštan d.o.o. Bukovik
Petrol d.o.o. Beograd
Podzemno skladište gasa Banatski dvor d.o.o. Novi Sad
Quintiles d.o.o. Beograd
Raiffeisen Agro d.o.o. Beograd
Roche d.o.o. Beograd
Rodgas a.d. Bačka Topola
Ručno trgovačko staklo d.o.o. Paraćin
Rudnap d.o.o. Banja Luka
Rudnap Group a.d. Beograd
SFS - promet d.o.o. Paraćin
Srpska fabrika stakla a.d. Paraćin
Tehnički poslovi i transport d.o.o. Paraćin
ThyssenKrupp Elevatori d.o.o. Beograd
ThyssenKrupp Materials d.o.o. Inđija
Tikkurila Zorka d.o.o. Šabac
Titan Cementara Kosjerić d.o.o. Kosjerić
Tobler Skele d.o.o. Preševo
Total Serbia d.o.o. Beograd
Trost Auto Service Technik d.o.o. Beograd
Valjaonica bakra a.d. Sevojno
Vetroelektrane Balkana d.o.o. Beograd
Vetroelektrane Balkana Zapad d.o.o. Beograd
Yugorosgaz a.d. Beograd
Yusafarm d.o.o. Beograd
Zdravlje FHI a.d. Leskovac
Zorka Alas Kamen d.o.o. Ledinci
Zorka Keramika d.o.o. Šabac
Zorka Opeka d.o.o. Šabac
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
19
Klijenti odeljenja revizije
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Adrenalin d.o.o. Beograd
Lowe & Friends d.o.o. Beograd
Adria Cable B.V. Amsterdam
Lumaco d.o.o. Beograd
B92 RDP a.d. Beograd
McCann d.o.o. Beograd
Beogradsko mešovito preduzeće a.d. Beograd
McCann Erickson d.o.o. Podgorica
Broadband Investment d.o.o. Beograd
McCann Erickson d.o.o. Sarajevo
City Media Plus-Streaming Ex Yu d.o.o. Beograd
Media Pool d.o.o. Beograd
ComTrade Group B.V. Amsterdam
Nacional a.d. Beograd
ComTrade ITSS d.o.o. Beograd
NBGP Properties d.o.o. Beograd
CT Computers d.o.e.l. Skopje
Nova Broadcasting d.o.o. Beograd
CT Computers d.o.o. Beograd
Paprika Latino d.o.o. Beograd
Excelsior a.d. Beograd
Paprika Latino Studios d.o.o. Beograd
Fastbridge d.o.o. Beograd
Represent Communications d.o.o. Beograd
Fox Televizija d.o.o. Beograd
RRC d.o.o. Beograd
Fox Televizija Plus d.o.o. Beograd
SAP West Balkans d.o.o. Beograd
Huawei Technologies d.o.o. Beograd
Schrack Technik d.o.o. Beograd
I&F Grupa d.o.o. Beograd
SBB d.o.o. Beograd
Initiative d.o.o. Beograd
Slovenia Broadband S.a.r.l. Luksemburg
IP Mreže D1 d.o.o. Beograd
Solford Trading Ltd Nikozija
KDS d.o.o. Novi Sad
Universal Media d.o.o. Beograd
Konica Minolta Poslovna rešenja d.o.o. Beograd
Vip mobile d.o.o. Beograd
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
20
Klijenti odeljenja revizije
Infrastruktura, državna uprava i zdravstvena zaštita
ABD d.o.o. Beograd
Agencija za privatizaciju Republike Srbije
Airport City d.o.o. Beograd
Airport City Property Management d.o.o. Beograd
Astonko d.o.o. Beograd
Belexpocentar d.o.o. Beograd
BELhospice Centar za palijativno zbrinjavanje i medicinu
BVK - gradnja a.d. Beograd
CA Immo Sava City d.o.o. Beograd
CFND a.d. Beograd
CFND Ports d.o.o. Beograd
City Express d.o.o. Beograd
Delta City 67 d.o.o. Beograd
Delta M CG d.o.o. Podgorica
Delta Real Estate d.o.o. Beograd
Delta transportni sistem - D.T.S. d.o.o. Beograd
Direct Capital S d.o.o. Beograd
Dom zdravlja "Dr Ristić", Beograd
DSV Road d.o.o. Beograd
Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije
Fresenius Medical Care Specijalna Bolnica za hemodijalizu
Grad Beograd, Gradska uprava
Grad Beograd, Opština Savski Venac
Grad Užice
Industrijske nekretnine a.d. Beograd
International School of Belgrade
Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije
Kompanija Slobodna Zona Beograd a.d. Beograd
Kühne + Nagel d.o.o. Beograd
Leisure Group d.o.o. Beograd
Leskovački sajam a.d. Leskovac
Luka Dunav a.d. Pančevo
Lukoil Technology Services d.o.o. Beograd
Medinova d.o.o. Beograd
Mercury Engineering d.o.o. Beograd
Millennium Team d.o.o. Beograd
Milšped AML d.o.o. Beograd
Milšped d.o.o. Beograd
Ministarstvo finansija Republike Srbije
Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Orchid Group d.o.o. Beograd
Phoenix Logistics d.o.o. Beograd
Plaza Centers Management d.o.o. Beograd
Ravnište a.d. Kruševac
Rohe d.o.o. Beograd
Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd
Sek d.o.o. Beograd
Singidunum Buildings d.o.o. Beograd
Sintelon d.o.o. Bačka Palanka
Slobodna zona Beograd a.d. Beograd
TM Immo d.o.o. Beograd
Treća petoletka d.o.o. Beograd
UNDP – Razvojni program Ujedinjenih nacija
Wienerberger Bačka d.o.o. Mali Iđoš
Zavod za statistiku Republike Srbije
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
21
Klijenti odeljenja revizije
Profesionalne i poslovne usluge / Ostale delatnosti
Audit Bureaux of Circulations d.o.o. Beograd
Belgrade Pioneer Fund Netherlands BV Amsterdam
Beogradski fond za političku izuzetnost
Care Serbia Predstavništvo u Beogradu
Centar za bezbedonosne studije, Beograd
Centroproizvod Investments d.o.o. Beograd
Danube Foods d.o.o. Beograd
Delta Holding d.o.o. Beograd
Delta Investment d.o.o. Beograd
Delta M d.o.o. Beograd
Delta Platinum d.o.o. Beograd
East Point Holdings Ltd Nikozija
ENECA Niš
EOS Matrix d.o.o. Beograd
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V Misija u Republici Srbiji
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd
MediCap Health Group B.V. Amsterdam
MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd
Norveška narodna pomoć, Regionalno predstavništvo za centralnu i istočnu Evropu
Sagax d.o.o. Beograd
Yu Point d.o.o. Beograd
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću, član KPMG mreže nezavisnih firmi članova
povezanih sa KPMG International Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava zaštićena.
22
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, srpsko društvo s ograničenom odgovornošću,
član KPMG mreže nezavisnih firmi članova povezanih sa KPMG International
Cooperative („KPMG International“), švajcarskim pravnim licem. Sva prava
zaštićena.
Ime, logo KPMG i “cutting through complexity” su registrovani zaštitni znaci
KPMG International.
Download

Industrijske nekretnine ponuda 2014