NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA
LIČNA PRIMANJA
Presjek stanja na dan 05.01.2015.godine
DUG PO OSNOVU POREZA I
DOPRINOSA IZ I NA LIČNA
PRIMANJA
STATUS
REDNI BROJ
PIB
NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA
OPD1
IOPPD
1
02009501
AD RUDNIK UGLJA Pljevlja
11/2014
15,493,752.96
AKTIVAN
2
02000687
AD RUDNICI BOKSITA U STEČAJU Nikšić
09/2014
11,368,038.31
STEČAJ
3
02014092
AD RADOJE DAKIĆ Podgori a
07/2014
8,805,043.19
AKTIVAN
4
02014041
AD DUVANSKI KOMBINAT U STEČAJU Podgori a
11/2014
6,459,144.71
STEČAJ
5
02000547
AD ŽELJEZARA NIKŠIĆ U STEČAJU Nikšić
06/2012
6,276,950.18
STEČAJ
6
02737175
AD MONTENEGRO AIRLINES Podgorica
02/2014
5,640,493.86
AKTIVAN
7
02002752
JP KOMUNALNE DJELATNOSTI Bar
10/2014
3,842,439.58
AKTIVAN
8
02008238
AD VEKTRA BOKA Herceg Novi
11/2014
2,567,324.97
AKTIVAN
9
02215667
DOO PANTOMARKET U STEČAJU Her eg Novi
09/2013
2,453,227.33
STEČAJ
1
10
02002744
AD ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU Bar
12/2012
2,250,607.90
STEČAJ
11
02445972
DOO DUVANKOMERC U STEČAJU Podgori a
06/2012
2,054,562.86
BRISAN iz CRPS-a
12
02464519
AD TARA-PRECISION WORKS Mojkovac
10/2014
1,935,886.21
AKTIVAN
13
02660636
DOO NOVITO Herceg Novi
12/2012
1,332,044.57
STEČAJ
14
02002558
AD LUKA BAR Bar
10/2014
1,323,996.82
AKTIVAN
15
02013924
AD POBJEDA U STEČAJU Podgori a
07/2014
1,304,157.69
STEČAJ
16
02338467
AD PLUS COMMERCE U STEČAJU Nikšić
10/2014
1,303,885.53
STEČAJ
17
02255430
DOO GALENIKA CRNA GORA Podogirca
02/2014
1,266,043.86
AKTIVAN
18
02154960
DOO TEHNOPUT Podgorica
05/2012
1,117,406.77
AKTIVAN
19
02006596
AD BAJO SEKULIĆ U STEČAJU Ul inj
12/2010
1,109,284.32
STEČAJ
20
02039630
AD FABRIKA ELEKTRODA PIVA Plužine
07/2011
998,732.81
AKTIVAN
21
02191377
AD RADVENT U STEČAJU Nikšić
12/2010
958,362.89
STEČAJ
2
22
02464446
DOO VEKTRA - JAKIĆ Pljevlja
11/2014
952,468.11
AKTIVAN
23
02712253
DOO ALBONA U STEČAJU Podgori a
06/2012
714,424.47
STEČAJ
24
02004003
JP ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST LIM Bijelo Polje
06/2012
712,588.10
AKTIVAN
25
02002884
AD PUT Bar
07/2014
704,850.33
AKTIVAN
26
02004305
AD IMPREGNACIJA DRVETA Kolašin
02/2007
701,780.63
AKTIVAN
27
02459361
DOO MLJEKARA NIKA Nikšić
09/2014
701,265.83
AKTIVAN
28
02215535
AD TEHNOSTEEL HVT U STEČAJU Nikšić
11/2014
646,968.52
STEČAJ
29
02003228
AD IZBOR U STEČAJU Bar
07/2010
554,447.28
STEČAJ
30
02043378
AD GRAĐEVINSKO GORICA U STEČAJU Podgori a
01/2011
548,674.82
STEČAJ
31
02257564
DOO MI - RAI GROUP Nikšić
10/2014
540,253.44
AKTIVAN
32
02074796
DOO JASTREB U STEČAJU Podgori a
03/2013
526,650.05
STEČAJ
33
02019680
JKP GRADAC Mojkovac
05/2013
520,715.21
AKTIVAN
3
34
02268205
DOO MONTEPRANZO Budva
11/2008
506,181.28
AKTIVAN
35
02057433
DOO LIPA U STEČAJU Cetinje
01/2014
505,324.66
STEČAJ
36
02446146
DOO PROIZVODNJA I OBRADA DUVANA U STEČAJU
Podgorica
08/2013
501,862.65
STEČAJ
37
02290642
DOO SECURITY GUARD MONTENEGRO Podgorica
03/2014
501,075.56
AKTIVAN
38
02404419
DOO HTP QUEEN OF MONTENEGRO Budva
02/2014
491,756.65
STEČAJ
39
02015358
AD ZAŠTITA U STEČAJU Podgori a
04/2014
424,791.96
STEČAJ
40
02031361
AD JUGOPREVOZ U STEČAJU Berane
10/2006
414,575.62
STEČAJ
41
02261871
AD SERVISTRANS Rožaje
05/2013
392,300.18
AKTIVAN
42
02016265
AD MLJEKARA U STEČAJU Podgori a
11/2009
376,095.42
BRISAN iz CRPS-a
43
02238942
DOO FAB - LIVE Podgorica
07/2014
375,250.40
AKTIVAN
44
02064901
AD ŠTAMPA Podgori a
04/2014
372,431.29
AKTIVAN
45
02189925
DOO TEMPLE'S GLORY 2.9 U STEČAJU Podgori a
10/2014
371,440.02
STEČAJ
4
46
02349884
DOO ATLANTIS MONT Podgorica
10/2008
369,581.50
AKTIVAN
47
02706008
DOO M&P ENGINEERING Podgorica
01/2014
357,935.69
AKTIVAN
48
02819821
DOO TRANSPETROL Podgorica
12/2013
346,626.17
AKTIVAN
49
02259664
AD GRAĐEVINSKO CRNA GORA Nikšić
12/2007
345,481.32
BRISAN iz CRPS-a
50
02415372
DOO MONTAVAR - METALAC U STEČAJU Nikšić
12/2013
341,285.69
STEČAJ
51
02049694
DOO MAESTRAL TOURS U STEČAJU Budva
06/2013
339,404.96
STEČAJ
52
02305895
AD MERCUR SYSTEM Budva
05/2014
336,845.18
AKTIVAN
53
02096552
DOO ROKŠPED Podgori a
05/2014
325,275.18
AKTIVAN
54
02410583
DOO PREMIER MONTENEGRO Podgorica
07/2012
325,088.73
AKTIVAN
55
02014459
AD KOMBINAT ALUMINIJUMA U STEČAJU Podgori a
05/2013
321,193.36
STEČAJ
56
02877678
DOO MONTAVAR ,METALNA INŽENJERING Nikšić
03/2013
319,266.04
AKTIVAN
57
02046288
DOO MERCUR Budva
12/2008
301,340.08
AKTIVAN
5
58
02409798
DOO HM DURMITOR Ža ljak
06/2014
281,446.66
AKTIVAN
59
02630575
DOO MONTER - KOD Pljevlja
12/2012
281,096.26
AKTIVAN
60
02003953
AD BRSKOVO U STEČAJU Bijelo Polje
12/2013
272,667.58
STEČAJ
61
02015064
AD RIBARSTVO U STEČAJU Cetinje
07/2013
266,096.62
STEČAJ
62
02290952
AD KONI - KONFEKCIJA U STEČAJU Nikšić
04/2014
264,194.92
STEČAJ
63
02438356
DOO TOB CO BUDVA
12/2014
262,386.61
AKTIVAN
64
02885026
DOO JAVORAK MB U STEČAJU Nikšić
10/2014
254,105.03
STEČAJ
65
02764890
DOO MELGONIA - PRIMORKA U STEČAJU Bar
12/2010
250,657.53
STEČAJ
66
02664895
DOO EPSTURS Budva
03/2014
244,270.78
AKTIVAN
67
02152606
DOO MONTRI Herceg Novi
03/2013
236,060.70
AKTIVAN
68
02694425
KARAPIDIS BROSS CO - SPAIK dio stranog društva Ža ljak
04/2014
231,892.64
AKTIVAN
69
02168600
DOO SINDČEL Nikšić
10/2013
222,407.83
AKTIVAN
6
70
02665123
DOO EURO PETROL Podgorica
02/2013
217,602.86
BRISAN iz CRPS-a
71
02278847
AD BEPEK BERANE
06/2014
216,254.11
AKTIVAN
72
02193949
DOO PRIMAT Podgorica
09/2014
203,644.88
AKTIVAN
73
02095106
AD NIKPEK Nikšić
12/2010
201,854.86
BRISAN iz CRPS-a
74
02224950
DOO MONTEL Glava Zete Danilovgrad
12/2013
189,361.15
AKTIVAN
75
02265982
DOO ROCKY & PISTOLATO Podgorica
06/2005
181,372.86
BRISAN iz CRPS-a
76
02409755
DOO KOMERC - KEKA Bar
09/2014
180,401.27
AKTIVAN
77
02049899
DOO VEKTRA MONTENEGRO Podgorica
12/2013
173,983.25
AKTIVAN
78
02034484
AD PRVA PETOLJETKA Bijelo Polje
01/2007
170,975.85
AKTIVAN
79
02215586
DOO BAST Nikšić
01/2014
166,358.26
AKTIVAN
80
02115042
AD DUKLJA-RIBNICA U STEČAJU Podgori a
11/2013
166,354.06
STEČAJ
81
02189305
ZZ KOOPERATIVNA KLANICA U STEČAJU Pljevlja
04/2011
166,313.62
STEČAJ
7
82
02629682
DOO BEPPLER INVESTMENTS MONTENEGRO Kolašin
08/2013
166,060.50
AKTIVAN
83
02017555
AD LOVĆENINVEST Podgori a
09/2014
163,183.58
AKTIVAN
84
02287854
DOO KOVAČNICA U STEČAJU Podgori a
09/2013
161,661.38
STEČAJ
85
02028891
AD GRADSKI SAOBRAĆAJ U STEČAJU Podgori a
03/2006
160,539.29
STEČAJ
86
02269066
AD MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT Tivat
11/2014
160,123.52
AKTIVAN
87
02286360
DOO METALIK U STEČAJU Nikšić
11/2014
155,967.07
STEČAJ
88
02448424
DOO LONGRUN INVEST Bar
04/2014
155,887.14
AKTIVAN
89
02070499
DOO POINT Podgorica
09/2014
154,106.45
AKTIVAN
90
02187680
DOO PROCONSULT REV Kotor
06/2011
151,765.36
AKTIVAN
91
02289423
DOO GOLIJANIN Budva
06/2014
148,515.36
AKTIVAN
92
02015587
AD HIGIJENA Podgorica
10/2014
137,707.67
AKTIVAN
93
02381338
DOO NEW SKI CENTAR DURMITOR Ža ljak
07/2008
133,675.10
BRISAN iz CRPS-a
8
94
02438496
DOO MONTENEGRO PREMIER Podgorica
09/2014
130,636.95
AKTIVAN
95
02814587
DOO RADENKO Podgorica
10/2013
130,494.89
AKTIVAN
96
02629640
DOO TERAMONT Budva
06/2014
129,744.24
AKTIVAN
97
02460416
DOO MINEL PROMONT Nikšić
05/2009
127,685.51
BRISAN iz CRPS-a
98
02622165
DOO KRISMA BJELASICA Bijelo Polje
11/2009
126,152.92
STEČAJ
99
02786745
DOO PREMIER PLUS U STEČAJU Podgori a
01/2014
123,894.47
STEČAJ
100
02323354
DOO MONT - VALERI U STEČAJU Podgori a
09/2014
122,340.53
STEČAJ
BROJ OBVEZNIKA
DUG
AKTIVNI
55
57,343,005.87
STEČAJ
37
44,009,449.16
BRISANI IZ
CRPS-a
8
3,638,330.79
9
Download

Porezi i doprinosi na licna primanja-januar 2015