Montavar d.o.o. Beograd – Referentna lista
Realizovani poslovi
R.br.
Naziv partnera
Država
Opis realizovanog posla
(proizvod/vrsta izvršene usluge)
Izrada postolja mašina za proizvodnju
plastike
Remont toplane u Nišu
Generalni remont mostnih dizalica u TENT A
Izrada delova auto-krana nosivosti 80t
(šasije, vrtljivi delovi, potporne ručice,.....)
Izrada mehaničke prese MPDK-1-300-HS
1
Montavar Metalna
Nova d.o.o.
Slovenija
Krajnji korisnik
SUMITOMO DEMAG, Nemačka
JKP Gradska toplana,
Niš, Srbija
Termoelektrana Nikola Tesla
(Blok A), Obrenovac, Srbija
Manitowoc Crane Group,
Wilhelmshaven, Nemačka
UNIOR Kovaška industrija d.d.,
Zreče, Slovenija
Izrada delova mašine za proizvodnju papirne
ambalaže
VOITH GmbH,
Nemačka
Izrada noseće konstrukcije procesnog
cevovoda
Izrada sistema za hlađenje nosivih cevi u peći
(Tragrohr Festsystem)
Izrada cevovoda sistema za hlađenje u peći
za zagrevanje brana
Izrada cevovoda sistema za hlađenje u peći
za zagrevanje brana
SSAB Swedish Steel AB,
Švedska
Montavar Metalna Nova d.o.o.,
Maribor, Slovenija
SSAB Swedish Steel AB,
Švedska
Rautaruukki Oyj (RUUKKI),
Finska
JKP Novosadska toplana,
Novi Sad, Srbija
Montavar Metalna Nova d.o.o.
Maribor, Slovenija
Remont kotla sa zamenom cevovoda
Izrada dvostubog vertikalnog struga DVS40
Godina
realizacije
posla
2007, 2008,
2009, 2010,
2011
2010
2011
2008
2008
2008, 2009
2009
2008
2008
2009
2009
2009
R.br.
2
3
Naziv partnera
Manitowoc Crane
Group Germany
GmbH
Tenova LOI Italimpianti
Država
Nemačka
Opis realizovanog posla
(proizvod/vrsta izvršene usluge)
Izrada delova auto-krana nosivosti 80t
(šasije, vrtljivi delovi, potporne ručice,.....)
Manitowoc Crane Group
Germany GmbH,
Wilhelmshaven, Nemačka
2009, 2010,
2011
Izrada delova koračne peći (podizni okviri)
Alabama, USA
2009
Tenova LOI Italimpianti,
Essen , Nemačka
2009
Nemačka
Usluga montaže
4
5
ALSTOM Power
FCB Fives
Švajcarska
Francuska
Montažni radovi na kotlu termoelektrane
Mašinska obrada delova mašina cementare
Izrada okvira konstrukcije mlina cementare
6
Škoda Machine Tool
a.s.
Češka
Republika
Izrada kreveta klizača
6
TECHKO AG
Švajcarska
7
Prodeq Trading GmbH
Švajcarska
8
Interkomerc a.d.
Krajnji korisnik
Godina
realizacije
posla
Maritza East I,
Galabovo, Bugarska
Fabrika cementa,
Hermosillo, Meksiko
Fabrika cementa,
Hermosillo, Meksiko
2009, 2010
2009
2009
Škoda Machine Tool a.s.,
Plzen, Češka Republika
2007
Usluga obrade delova čelične konstrukcije
TECHKO AG,
Winterthur, Švajcarska
2009
Izrada jednostubog vertikalni struga JVS 16
Graf GmbH, Nemačka
2010
Izrada jednostubog vertikalni struga JVS 18
Graf+Klett GmbH, Nemačka
2010
TOS KURIM - OS, a.s. ,
Brno, Češka republika
NATIONAL RAILWAYS
COMPANY - CFR SA, Rumunija
Turboinštitut d.d.,
Ljubljana , Slovenija
Železarna Ravne Monter
Dravograd d.d.,
Šentjanž, Slovenija
2008, 2009,
2010
Srbija
Mašinska obrada stolova, traverzi, ploča
mašina alatki (više tipova)
Mašinska obrada osovina za lokomotive
9
SPIK
Srbija
10
Turboinštitut d.d.
Slovenija
Izrada horizontalne bušilice glodalice HBG
120 CNC
11
Železarna Ravne
Monter Dravograd d.d.
Slovenija
Remont mašine BH 105
2008,2
2009
2009
R.br.
12
13
14
15
16
Naziv partnera
Inženjering Doberšek
Montavar Metalac
Nikšić
Kolubara Metal d.o.o.
“HE Đerdap “ d.o.o.
Jedinstvo Sevojno
Država
Slovenija
Crna Gora
Srbija
Srbija
Remont kotla toplane u Čačku
Izrada metalne konstrukcije za industrijsku
halu
18
TRIMO Inženjering
d.o.o.
Srbija
ROTIS d.o.o.
Izrada opšte čelične konstrukcije – odložne
strele bagera
Izrada reduktora mostnog krana
Srbija
20
Usluga lasesrskog sečenja pozicija za RTG
kranove (kranovi za transport kontejnera u
lukama)
Srbija
TERMOPROCES
MIKROSAM A.D.
Sistem za odlaganje pepela u TE Kostolac –
Izrada 5 paralelnih cevovoda dužine po 5,5
km
Izrada zupčastih letvi
17
19
Opis realizovanog posla
(proizvod/vrsta izvršene usluge)
Makedonija
Srbija
21
JSC Mogilevsky zavod
“Electrodvigatel”
Belorusija
22
ATB Sever d.o.o.
Srbija
Sanacija krovnog pokrivača u fabrici FIAT Demontaža, ojačavanje postojeće krovne
konstrukcije i montaža nove.
Izrada nosača, usluga mašinske obrade
nosača i stubova
Usluga mašinske obrade delova ležaja
Izrada dvostube mehaničke prese DA 160/90
Izrada nosećeg prstena, usluga mašinske
obrade gornjeg krsta generatora
Krajnji korisnik
Godina
realizacije
posla
TE Kostolac,
Kostolac, Srbija
2009
Montavar Metalac Nikšić,
Nikšić, Crna Gora
2009
Montavar Metalac Nikšić,
Nikšić, Crna Gora
2009
Kolubara Metal d.o.o.,
Vreoci, Srbija
2009
“HE Đerdap “ d.o.o.,
Kladovo, Srbija
2011
Gradska Toplana,
Čačak, Srbija
2009
TERMOPROCES,
Beograd, Srbija
2011
FIAT Automobili Srbija,
Kragujevac, Srbija
2011
MIKROSAM A.D.,
Prilep, Makedonija
ROTIS d.o.o.,
Trzin, Slovenija
JSC Mogilevsky zavod
“Electrodvigatel”,
Mogilev, Belorusija
ATB Sever d.o.o.,
Subotica, Srbija
2010,2011
2008, 2009,
2010
2011
2011
R.br.
23
Naziv partnera
INDENNAKRAN d.o.o.
Država
Opis realizovanog posla
(proizvod/vrsta izvršene usluge)
Srbija
Izrada kućišta kranova i glavnih nosača
dvogredih dizalica
24
Karićprojekt d.o.o.
Srbija
Usluga mašinske obrade blokova cilindra
25
Almag d.o.o.
Srbija
Usluga mašinske obrade prohromskih letvi
26
HIP Petrohemija a.d.
Pančevo u
restruktuiranju
Srbija
Sanacija parnog kotla 60-D-201B u fabrici
„Energetika” u Pančevu
27
Primorje d.d.
Slovenija
Montaža unutrašnjeg cevovoda na
objektima glavne tehnološke linije u WTP
Makiš 2
Krajnji korisnik
INDENNAKRAN d.o.o.,
Zemun, Srbija
Karićprojekt d.o.o.,
Odžaci, Srbija
Almag d.o.o.,
Kladovo, Srbija
HIP Petrohemija a.d. Pančevo u
restruktuiranju,
Pančevo, Srbija
WTP Makiš 2,
Ostružnica, Srbija
Godina
realizacije
posla
2009, 2010,
2011
2011
2011
2011
2011
Download

Preuzmi dokument