ROZVODNÁ KOSTKA - RK
TECHKO, spol. s r.o., Plynárenská 1, 657 02 BRNO
: 532 227 297, fax: 545 215 177; e-mail: [email protected]; http://www.techko.cz
5x M20x1,5L
90
90
04/2009
7
2x
7
50
ŠROUBENÍ - T
POUŽITÍ: Tlakový vývod plynoměru DA, DB
Premagas na trubku s vnějším φ 6 mm
A
B
10
7
Pro napojení ukazovacích tlakoměrů, uzavíracích, odtlakovávacích ventilů,
impulsních potrubí atd.
PRACOVNÍ TLAK:
PN 63
PRACOVNÍ TEPLOTA:
- 20 až +150 °C
MATERIÁL:
Uhlíková ocel nelegovaná galvanicky zinkovaná
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:
KOSTKA RK
Uhlíková nelegovaná ocel
galvanicky zinkovaná
SOUČÁST DODÁVKY:
- Těsnící prsten DN 5
- Přesuvná matice
DN 5 – zinkováno
s otvorem pro zaplombování
- Těsnění 12x8x1 ( Cu )
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
TYP
A
B
φC
φD
T 812250
38
20
3
1,5
T 812650
48
30
5
3
ZKUŠEBNÍ KOSTKA - ZK
ŠROUBENÍ T 812250
Po dohodě možno dodat šroubení T:
- s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204
- z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.)
ŠROUBENÍ - P
M12x1,5
8,1
50
PRACOVNÍ TLAK: PN 63
S17
PRACOVNÍ TLAK:
PN 63
PRACOVNÍ TEPLOTA:
- 20 až +150 °C
MATERIÁL:
Uhlíková nelegovaná ocel
galvanicky zinkovaná
2x
7
MATERIÁL: Uhlíková ocel nelegovaná
galvanicky zinkovaná
POUŽITÍ: Redukování výstupního závitu
¼ NPT na trubku s vnějším φ 6 mm
A
7
PRACOVNÍ TEPLOTA: - 20 až +150 °C
12°
12
POUŽITÍ: Pro napojení ukazovacích
tlakoměrů, uzavíracích, odtlakovávacích
ventilů, impulsních potrubí atd.
8
126
5x M20x1,5L
SOUČÁST DODÁVKY:
- Těsnící prsten DN 5
- Přesuvná matice
DN 5 – zinkováno
s otvorem pro zaplombování
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:
KOSTKA ZK
7
40
- 20 až +150 °C
MATERIÁL:
S14
Po dohodě možno dodat s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204.
PRACOVNÍ TEPLOTA:
12
POUŽITÍ:
50
M8x1
300
C
50
8
PN 63
12°
30
D
120
8,1
120
M12x1,5
30
PRACOVNÍ TLAK:
6
Po dohodě možno dodat s dokumentem
kontroly dle ČSN EN 10204.
20
100
140
20
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:
1/4 NPT
TYP
A
P 141233
36
P 141270
70
50
ŠROUBENÍ P 141270
Po dohodě možno dodat šroubení P:
- s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204
- z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.)
ŠROUBENÍ - PM
POUŽITÍ: Redukování výstupního závitu M20x1,5
P (L) na trubku s vnějším φ 6, 8, 10 nebo 12 mm.
(Připojení impulsních potrubí na manometrové
ventily, registrační přístroje apod.)
D
18
ŠROUBENÍ - M
F
PRACOVNÍ TLAK:
POUŽITÍ: Spojení součástí s různými závity
E
PRACOVNÍ TEPLOTA: - 20 až +150 °C
MATERIÁL:
C
B
G
8
A
12°
PRACOVNÍ TLAK: PN 63
D
F
PN 63
PRACOVNÍ TEPLOTA:
Uhlíková nelegovaná ocel
galvanicky zinkovaná
MATERIÁL:
SOUČÁST DODÁVKY:
Po dohodě možno dodat šroubení M:
- s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204
- z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.)
S
Po dohodě možno dodat šroubení PM: - s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204
- z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.)
TYP
A
VNĚJŠÍ φ
TRUBKY B
C
D
E
F
φG
PM 20 P / 6
PM 20 L / 6
PM 20 P / 8
PM 20 L / 8
PM 20 P / 10
PM 20 L / 10
PM 20 P / 12
PM 20 L / 12
M 20x1,5
M 20x1,5L
M 20x1,5
M 20x1,5L
M 20x1,5
M 20x1,5L
M 20x1,5
M 20x1,5L
6
6
8
8
10
10
12
12
M 12x1,5
M 12x1,5
M 14x1,5
M 14x1,5
M 16x1,5
M 16x1,5
M 18x1,5
M 18x1,5
38
34
38
34
36
36
36
36
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
14
14
14
14
5
5
6
6
8
8
8
8
TYP
A
B
φC
D
E
F
φG
φH
S
TĚSNĚNÍ Cu
M 2720
M 27x2
M 20x1,5
32
19
35
15
17
24,5
32
32x27x2
M 3420
G ¾“
M 20x1,5
32
19
35
15
17
24,5
32
32x27x2
MANOMETROVÁ KOSTKA PRŮBĚŽNÁ - MKP
ŠROUBENÍ - PML
POUŽITÍ: Redukování výstupního závitu M20x1,5
P (L) na trubku s vnějším φ 6, 8 nebo 10 mm.
(Připojení impulsních potrubí na manometrové
ventily, registrační přístroje apod.) Šroubení je
určeno k uchycení do držáku s otvorem D.
PRACOVNÍ TLAK:
PRACOVNÍ TEPLOTA: - 20 až +150 °C
MATERIÁL:
PRACOVNÍ TEPLOTA: - 20 až +150 °C
Uhlíková nelegovaná ocel
galvanicky zinkovaná
SOUČÁST DODÁVKY:
- Těsnící prsten
- Přesuvná matice galvanicky zinkovaná
s otvorem pro zaplombování
- Těsnění 17x6,5x2 ( Cu )
- Matice a podložka
E
PRACOVNÍ TLAK: PN 63
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ: ŠROUBENÍ PML 20 / 8
G1/4"
D
B
C
A
12°
M20x1,5
PN 63
20
20
φA
6
8
10
B
M 12x1,5
M 14x1,5
M 16x1,5
φC
5
6
8
D
M 16
M 20
M 20
E
11
11
11
VNĚJŠÍ φ TRUBKY
6
8
10
MATERIÁL: Uhlíková nelegovaná ocel
galvanicky zinkovaná
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:
KOSTKA MKP
Po dohodě možno dodat šroubení PML: - s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204
- z jiného materiálu (korozivzdorná ocel atd.)
TYP
PML 20 / 6
PML 20 / 8
PML 20 / 10
POUŽITÍ:
Získání
tlakového
vývodu
pro napojení impulsních potrubí tlakoměrů,
uzavíracích a odtlakovávacích ventilů atd. bez
nutnosti svařování a odstavování zařízení
z provozu.
7
20
46
S27
(S30)
4HR22
M20x1,5L
64
18
.0 – bez těsnění
.1 – s těsněním
ŠROUBENÍ M 2720.1
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ: ŠROUBENÍ PM 20 L / 8
69
Uhlíková nelegovaná ocel
galvanicky zinkovaná
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:
G
A
C
- Těsnící prsten
- Přesuvná matice galvanicky zinkovaná
s otvorem pro zaplombování
- Těsnění 17x6,5x2 ( Cu )
E
H
B
S27
- 20 až +150 °C
6
M20x1,5
Po dohodě možno dodat:
- s dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204
- s přípojkou pro trubku φ 6, 8, 10 nebo 12 mm.
Download

ŠROUBENÍ - T ROZVODNÁ KOSTKA - RK ZKUŠEBNÍ