SPISAK EMITENATA KOJI ZAKLJUČNO SA 22.07.2014. GODINE NIJESU
DOSTAVILI IZVJEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA EMITENATA ZA 2013.
GODINU
Registarski Matični
Emitent
broj
broj
1 40003162 02298228 Akcionarsko Društvo "2.M." Rožaje
2 40009213 02800390 A.D." Absolute" Bar
Aktiva Integra, Akcionarsko Društvo Za Menadžment Poslove I
3 40008953 02663538
Upravljanje Nekretninama, Podgorica
A.D." Autoremont Osmanagić" - Podgorica (Pokrenut Stečajni
4 40000713 02117916
Postupak)
5 40003363 02298783 A.D. "Bajo Pivljanin" - Poljoprivreda - Podgorica
6 40008790 02723859 "Balcan Telecom - Mne"Ad Podgorica
7 40001208 02280094 Ad "Bea Centar" Berane
8 40001231 02278723 Ad "Beamedia" Berane
9 40001212 02278847 Ad "Bepek" Berane
10 40007574 02691361 A.D. "Bisernica" Rožaje
Akcionarsko Društvo "Bjelasica-Rada" Bijelo Polje (Rješenjem St.Br.
11 40003124 02003899
20/07 Od 17.04.2007 God. Pokrenut Stečajni Postupak)
12 40002003 02004585 "Boksiti"A.D. Za Eksploataciju Boksita - Cetinje
Akcionarsko Društvo"C- Vračar "(Zabilježba:Pravosnažna Presuda
13 40005624 02008408 P.Br.630/06 Od 14.04.2008. God.- Poništene Odluke Skupštine
Akcionara Od 10.10.2002. God.)
Akcionarsko Društvo Za Promet Roba I Usluga , Export-Import
14 40003731 02270803
"Cemex Montenegro "-Podgorica
15 40001944 02008173 Centar Za Odmor,Rekreaciju I Liječenje "Igalo" A.D. Igalo
16 40003253 02046024 Ad Utip "Crna Gora" Podgorica
17 40007392 02399849 Akcionarsko Društvo "Crnogorska Plovidba" - Kotor
18 40009376 02923416 A.D. "Crnogorski Cement Pljevlja" Pljevlja
19 40000618 02289377 Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
20 40005313 02028565 Akcionarsko Društvo "Dekor" Rožaje
21 40008130 02663511 A.D."Dinamiktrade"- Podgorica
Akcionarsko Društvo "Žabljak" Drvno Industrijsko Preduzeće 22 40003181 02012413
Žabljak (U Stečaju)
Akcionarsko Društvo "Drvoimpex - Beograd" Za Trgovinu Na Veliko
23 40006802 02373912
I Malo - Podgorica
24 40009395 02971429 Akcionarsko Društvo "Drvoimpex - Mont" Podgorica
25 40004006 02256452 A.D. "Drvoimpex-Gm" Podgorica
"Drvoimpex-Prehrana" Akcionarsko Društvo Za Trgovinu Na Veliko
26 40002720 02256509
I Malo, Podgorica
27 40006711 02257670 "Drvoimpex-Standard" Akcionarsko Društvo - Podgorica
Društvo Za Ugostiteljstvo "Duklja Ribnica" - Akcionarsko Društvo
28 40000178 02115042
Podgorica
29 40215524 02004658 Elektroindustrija "Obod" Akcionarsko Društvo Cetinje
30 40006214 02199734 A.D. "Elektrotehna" - Podgorica
31 40000952 02039630 Akcionarsko Društvo Fabrika Elektroda "Piva" Plužine
32 40001045 02000423 Ad "Fabrika Stočne Hrane " Spuž - Danilovgrad
33 40009194 02788888 Ad "Flash" Podgorica
34 40006840 02278766 Ad "Frigo Bell" Berane
35 40000709 02278456 Ad"Gradina-Kvarta" - Bijelo Polje
36 40002773 02043378 Građevinsko "Gorica" A.D. - Podgorica
37 40002811 02091682 A.D. Za Promet Roba I Usluga "Gross Market" Podgorica
38
40004943
02002787
39
40
41
40003530
40005973
40000053
02052466
02045982
02013576
42
40000421
02016052
43
40000823
02008386
44
40009175
02217937
45
40001246
02003228
46
40001724
02029669
47
40007100
02016320
48
40005294
02006219
49
40002333
02016419
50
40000675
02004836
51
52
53
54
40001982
40001322
40001360
40002424
02014459
02291797
02291754
02290952
55
40005920
02043254
56
40000531
02004186
57
40009304
02857235
58
40004852
02215888
59
60
61
62
40009285
40006104
40008824
40006654
02830043
02278774
02744597
02303787
63
40009342
02359502
64
65
66
40004613
40007760
40385650
02100134
02430916
02758628
67
40008862
02737175
68
40001910
02005344
69
40002022
02269066
70
40000599
02034476
71
72
73
40001561
40005514
40009323
02251396
02048094
02860864
Akcionarsko Društvo Za Špediciju, Transport, Remont, Skladišta I
Trgovinu "Horizon Logistics " Bar
Akcionarsko Društvo "Ibarmond" Rožaje
"Imako" Akcionarsko Društvo Bijelo Polje
Industriaimport-Industriaimpex A.D. - Podgorica
Preduzeće Za Proizvodnju I Promet Prehrambenih Proizvoda
"Inpek"A.D. Podgorica
Institut Za Fizikalnu Medicinu Rehabilitaciju I Reumatologiju "Dr
Simo Milošević" A.D. Igalo
Investiciono - Razvojni Fond Crne Gore A.D.
A.D."Izbor" - Bar (Rješenjem St.Br.21/10 Od 10.02.2010.Godine
Pokrenut Stečaj)
Akcionarsko Društvo Za Instalacione I Završne Radove,Unutrašnju I
Spoljnu Trgovinu A.D."Jadran" Bar
Društvo Za Ribarstvo Na Moru, Promet I Usluge Export-Import
"Jadran Riba" A.D. - Kotor
Akcionarsko Društvo "Jastreb - Kodre" Ulcinj
"Južni Jadran" A.D. Herceg Novi (Pokrenut Postupak Dobrovoljne
Likvidacije)
Akcionarsko Društvo Za Proizvodnju Svim Vrstama Kartonske
Ambalaže "Kartonaža"Cetinje
Akcionarsko Društvo Kombinat Aluminijuma Podgorica - Podgorica
Ad "Kompas Servis" Bijelo Polje
Ad "Kompas-Arming" Bijelo Polje
A.D. "Koni-Konfekcija" Nikšić
Akcionarsko Društvo "Kristal" - Rožaje (Rješenjem Osnovnog Suda
U Rožajama I.Br.652/11 Od 18.10.2011 God. Zabrana Raspolaganja
Opterećenja I Otuđenja Imovine)
Ad "Lenka" Bijelo Polje
Akcionarsko Društvo Za Investicije U Turizam "Lipska Pećina"
Podgorica
"Livnica" A.D. Nikšić(Rješenjem St Br.97/11 Od 28.04.2011.Godine
Pokrenut Je Stečajni Postupak)
Akcionarsko Društvo "Lovćen Auto" Podgorica
Akcionarsko Društvo "Luč - Biro"- Berane
"Luštica Development"Ad Tivat
"Madžgalj Company"A.D. - Bijelo Polje
Društvo Za Menadžment Poslove I Upravljanje Nekretninama "Mig"
Ad Podgorica
"Mmk Standard" A.D. Nikšić
"Monte Broker" A.D. - Berane
Akcionarsko Društvo "Montecargo" - Podgorica
Društvo Za Transport Putnika I Robe U Vazdušnom Saobraćaju
"Montenegro Airlines"A.D. Podgorica
Akcionarsko Društvo Za Proizvodnju I Promet Roba I Usluga
"Montenegropromet" Budva
"Montepranzo - Bokaprodukt" Akcionarsko Društvo Za
Poljoprivredu, Promet I Usluge - Tivat
Akcionarsko Društvo Za Vodoprivrednu Djelatnost "Morača" Sa P.O.
- Podgorica
Ad Farma "Moravac" Bijelo Polje
"Nikšićki Mlin" A.D. - Nikšić
"Novi Duvanski Kombinat" Akcionarsko Društvo - Podgorica
74
75
40003674
40004173
76
40003401
77
40006472
78
40002663
79
80
81
40000436
40005131
40007593
82
40006544
83
40000455
84
40004025
85
40000546
86
40004450
87
40006123
88
40000292
89
90
91
92
93
40001834
40002223
40006290
40006271
40003200
94
40003913
95
96
40233061
40004814
97
40006673
98
99
100
101
102
103
104
105
40006400
40004484
40005241
40001580
40000106
40005203
40004981
40001504
106
40007411
107
40007430
108
109
40000933
40008494
110
40000766
111
112
40006510
40009266
113
40000842
02046407 Novogradnja Ad Podgorica
02051354 "Obnova-Premis" A.D. Herceg-Novi
Hotelsko-Turističko Preduzeće "Onogošt" A.D. Nikšić (Rješenjem
02001039
St.Br.96/09 Od 05.05.2009.Godine Pokrenut Stečaj)
Akcionarsko Društvo Za Promet Roba I Usluga "Pako" A.D.
02217236
Andrijevica
Utp"Piva" A.D. Plužine (Rješenjem St.Br.284/09 Od
02010283
10.02.2010.Godine Pokrenut Stečaj)
02016389 Tp " Pkb Herceg Novi " Ad Zelenika
02065088 A.D."Plavsko Jezero" - Plav
02411016 Ad "Plodovi Crne Gore" Podgorica
Preduzeće Za Unutrašnju I Spoljnu Trgovinu "Plus Commerce"
02338467
Akcionarsko Društvo - Nikšić
02114666 "Podgoricaekspres" A.D. Podgorica
Društvo Za Promet I Usluge-Export-Import "Podgoricapromet " A.D.
02189615
-Podgorica
02035057 Hemijska Industrija "Poliex" A.D. Berane
Akcionarsko Društvo Za Proizvodnju I Trgovinu "Polipak" A.D.
02026244
Bijelo Polje
02280108 Akcionarsko Društvo "Poljoprivreda I Šumarstvo" Berane
Preduzeće Za Građevinski Nadzor I Laboratorijska Ispitivanja A.D.
02013746
Podgorica
02002817 A.D. "Prekookeanska Plovidba" Bar
02189208 "Proljeće-Komerc" A.D. - Pljevlja
02291738 Građevinsko Prometno Preduzeće "Radnik-Invest" Bijelo Polje
02291762 Akcionarsko Društvo "Radnik-Komerc" Bijelo Polje
02014092 "Radoje Dakić" Akcionarsko Društvo - Podgorica
"Radvent" A.D. Nikšić (Rješenjem St.Br.102/11 Od
02191377
06.06.2011.Godine Pokrenut Stečajni Postupak)
02457679 "Ražnatović Cetinje" A.D. - Cetinje
02013690 "Republički Zavod Za Urbanizam I Projektovanje" A.D. Podgorica
"Ribarstvo" A.D.Za Preradu I Konzerviranje Ribe - Rijeka
02015064
Crnojevića-Cetinje
02280086 A.D. "Ribnjak" - Berane
02309009 A.D. "Ribnjak1" - Nikšić
02013134 "Riviera" A.D.
02086930 "Roplet" A.D. Rožaje
02000687 Rudnici Boksita Ad - Nikšić
02010534 Akcionarsko Društvo "Sanitas" Bijelo Polje
02270790 "Servisagro" Ad Podgorica
02261871 A.D. "Servistrans" Rožaje
Akcionarsko Društvo Za Promet Roba I Usluga, Export-Import "Si
02404915
Moneta" - Podgorica
Akcionarsko Društvo Za Promet Roba I Usluga , Export- Import " Si
02417936
Promet - L" - Podgorica
02260298 Utp "Sinjavina" A.D. - Mojkovac
02688778 Ad"Ski Resort - Kolašin 1450", Kolašin
Akcionarsko Društvo Za Proizvodnju Morske Soli "Bajo Sekulić" 02006596
Ulcinj (Pokrenut Stečajni Postupak)
02021226 Akcionarsko Društvo " S T A D I O N" Berane
02820277 Hotelsko Turističko Proizvodno Preduzeće "Stara Tara" Ad Pljevlja
Akcionarsko Društvo Za Unutrašnju I Spoljnu Trgovinu "Štampa" 02064901
Podgorica
114
40001265
115
40006233
116
117
118
119
120
40004302
40009031
40009141
40001762
40005461
121
40004192
122
40000876
123
124
125
126
40002204
40004101
40002041
40001030
127
40009361
128
40005480
129
130
40000144
40006362
131
40008843
132
40006893
133
40006912
134
40008384
135
40233262
136
40000804
137
40006051
138
40000728
139
40000660
140
40005423
141
40005370
142
40000861
143
40004833
144
40007794
145
40001614
02343614 Šumarsko Preduzeće A.D. "Pljevlja" - Pljevlja
Akcionarsko Društvo "Technosteel Hvt" A.D. - Nikšić (Rješenjem
02215535
St.Br.330/10 Od 24.06.2011.Godine Pokrenut Stečaj)
02001799 A.D" Tehno Baza" - Nikšić
02765985 Trend Invest Ad Podgorica
02774852 H T P "Trend Korali"A.D. Sutomore,Bar
02239973 "Trgopress" A.D Podgorica
02260301 "Tržni Centar" Ad Mojkovac
A.D. "Turist Biro" Za Turističko-Agencijske Poslove Promet I Usluge
02001276
Nikšić
Ad "Turjak" - Rožaje (Rješenjem Osnovnog Suda U Rožajama
02078660 I.Br.652/11 Od 18.10.2011 God. Zabrana Raspolaganja Opterećenja I
Otuđenja Imovine)
02006146 H.T.P. "Ulcinjska Rivijera" A.D. - Ulcinj
02021366 Akcionarsko Društvo "Vatrostalna" Podgorica
02008238 A.D. Za Hotelijerstvo I Turizam "Vektra Boka" - Herceg Novi
02266008 A.D. "Velimport" Podgorica
Društvo Za Upravljanje Investicionim Fondom "Western Balkan
02873303
Capital" A.D. Podgorica
Specijalizovano Uslužno Preduzeće Za Obezbeđenje I Zaštitu
02015358 "Zaštita" A.D. Podgorica (Rješenjem St. Br. 183/11 Od 04.10.2011
God. Pokrenut Stečajni Postupak)
02002744 "Zavod Za Izgradnju Bara" Akcionarsko Društvo Bar
02022672 Zavod Za Izgradnju "Budva" A.D. Budva
Akcionarsko Društvo Za Preradu Mlijeka I Proizvodnju Mliječnih
02736268
Proizvoda "Zora" Berane
Željezara Nikšić A.D. - Nikšić (Rješenjem St.Br.76/11 Od
02000547
15.04.2011.Godine Pokrenut Stečajni Postupak)
Agrokombinat "13 Jul"Holding Kompanija A.D."Agrotransport"
02026341
Podgorica
02681633 "Andrimer Hellas"A.D. Andrijevica
Ovlašćeni Učesnik Na Tržištu Hartija Od Vrijednosti "Anglo Broker
Diler" A.D. - Podgorica (Oduzeta Dozvola Za Rad Rješenjem
02627353
Komisije Za Hartije Od Vrijednosti Br.04/5-1186/10-08 Od
06.11.2009.Godine)
02009030 H.T.P."Berane" A.D. Berane
A.D. T.U.P. "Brskovo" - Bijelo Polje(Rješenjem St.Br.23/06 Od
02003953
12.09.2006. Pokrenut Stečajni Postupak)
A.D. "Crna Gora" - Inženjering - Nikšić (Pokrenut Postupak
02259672
Dobrovoljne Likvidacije)
Akcionarsko Društvo U Mješovitoj Svojini Za Proizvodnju,Preradu I
02000326 Promet "Crnagoracoop" - Danilovgrad (Rješenjem St.Br.206/07 Od
14.09.2007.Godine Pokrenut Stečaj)
Akcionarsko Društvo "Drvoimpex - Čeluge" Za Trgovinu Na Veliko I
02256436
Malo - Bar
Akcionarsko Društvo "Drvoimpex-Mervel"-Za Spoljnu I Unutrašnju
02274132
Trgovinu Podgorica
02013665 A.D. "Duklja" Podgorica
Ekos Banka A.D. ( Pokrenut Stečaj Rješenjem Centralne Banke
02293323
O.Br.0101-4014/15-4-2010 Od 07.06.2011)
Ovlašćeni Učesnik Na Tržištu Hartija Od Vrijednosti "Euro Broker"
02433966 A.D. (Akcionarsko Društvo) - Budva (Dana 29.02.2008. Rješenjem
Komisije Za Hartije Od Vrijednosti Oduzeta Dozvola Za Rad)
02291720 Zaton (Rješenjem St.Br.57/07 Od 23.10.2007. Godine Pokrenut
146
40004283
147
40005571
148
40006582
149
40000216
150
40004264
151
40001250
152
40001098
153
40002830
154
40002682
155
40005662
156
40003860
157
40006692
158
40006874
159
40008111
160
161
162
40008403
40004780
40003382
163
40003511
164
165
40233190
40007263
166
40006343
167
40000402
168
40001743
169
40008221
Stečaj)
02026384 A.D. "Goricapromet" Podgorica
Akcionarsko Društvo "Gornji Ibar"- Rožaje (Rješenjem St.Br.31/03
02012456
Od 24.02.2009. Pokrenut Stečajni Postupak)
Gp. "Građevinar" Ad - Pljevlja(Rješenjem St.Br.15/07 Od 30.03.2007
02012596
God. Pokrenut Stečajni Postupak)
"Građevinsko Crna Gora"A.D. Nikšić (Rješenjem St.Br.269/07 Od
02259664
25.12.2007. Godine Pokrenut Stečaj)
Građevinsko Preduzeće "Primorje" Akcionarsko Društvo - Ulcinj
02006669
(Pokrenut Stečajni Postupak)
02078619 Preduzeće Za Protektiranje Guma Za Vozila "Gumig" A.D. Berane
Društvo Za Upravljanje Privatizaciono Investicionim Fondom "Hlt"
02329611
Ad - (Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije) Podgorica
"Holder Broker-Diler" Ovlašćeni Učesnik Na Tržištu Hartija Od
02255227
Vrijednosti,Akcionarsko Društvo,Podgorica
"Impregnacija Drveta" A.D Kolašin (Rješenjem St.Br.4/07 Od
02004305
14.02.2007 God. Pokrenut Stečajni Postupak)
Ad "Lovćen" Podgorica (Odlukom Skupštine Akcionara Od
06.07.2005 God., Pokrenuta Dobrovoljna Likvidacija. Rješenjem
02013843
P.Br.4841/2000 Od 17.07.2006.God. Određena Privremena Mjera
Opterećenja Akcija)
02259346 A.D. "Maksim" - Murino (Pokrenut Stečajni Postupak)
Akcionarsko Društvo Za Promet I Usluge Export-Import "Market"
02371162
A.D. Podgorica
02091747 Ad "Metal Produkt " Podgorica
Ovlašćeni Učesnik Na Tržištu Hartija Od Vrijednosti Montenegro
Broker Diler Ad Podgorica (Pokrenut Postupak Dobrovoljne
02654458
Likvidacije I Oduzeta Dozvola Za Rad Rješenjem Khv Od
09.02.2010)
02682907 Montenegro Economist A.D. Podgorica
02340992 Ad "Montenegro Modern Shoes" Cetinje
02017083 Akcionarsko Društvo "Papir" Podgorica
Preduzeće Za Izgradnju Podgorice A.D. - Podgorica (Pokrenut
02030713
Stečajni Postupak)
02618834 "Societa Italo Montenegrina Investimenti" A.D. Podgorica
02012359 A.D."Šavnik" - Šavnik (Pokrenut Stečajni Postupak)
Šumarsko Preduzeće Ad "Rožaje" Rožaje (Pokenut Stečajni
02366720
Postupak)
A. D. Termoplast Gusine(Rješenjem St.Br.14/08 Od
02005794
09.07.2008.God.Pokrenut Stečajni Postupak)
A.D Vunarski Kombinat "Vunko" Bijelo Polje (Rješenjem
02004054
St.Br.65/07 Od 16.01.2008.Godine Pokrenut Stečajni Postupak)
02669536 Wall Street Broker A.D. Budva
SPISAK EMITENATA KOJI SU DOSTAVILI IZVJEŠTAJA NEZAVISNOG
REVIZORA EMITENATA ZA 2013. GODINU U PERIODU OD 01.07. DO 22.07.2014.
GODINE
Registarski Matični
Emitent
broj
broj
1 40002443 02185261 A.D. "Centrojadran" Bar
2 40000971 02260085 Usu "Magistrala" A.D. Mojkovac
3 40009122 02774844 H T P "Atlas Hotels Group"A D Bar
Novinsko, izdavačko i grafičko akcionarsko društvo
4 40215577 02013924
"Pobjeda" - Podgorica
"Poslovno Logistički Centar Morača"Akcionarsko Društvo
5 40000512 02026406
Podgorica
6 40004412 02015587 Akcionarsko Društvo "Higijena" Podgorica
7 40000345 02005514 Akcionarsko Društvo"Jadranski Sajam"Budva
Akcionarsko društvo za građevinarstvo i usluge "Novi
8 40000364 02314223
Prvoborac " - Herceg Novi
9 40005791 02009676 "Žitoprodukt"A.D.Pljevlja
10 40006434 02010127 "Castello Montenegro" A.D. - Pljevlja
11 40001451 02333155 A.D.Marina - Bar
"Gintasmont Investment Construction And Trade"A.D.12 40008714 02463865
Podgorica
Akcionarsko društvo za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i
13 40003033 02006731
saobraćaj "Otrantkomerc" Ulcinj
Društvo za proizvodnju i promet "C.G. Produkt" A.D. 14 40007521 02407752
Podgorica
15 40003420 02018357 H.T.P."Velika Plaža"A.D.- Ulcinj
Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinskog
16 40003143 02008629
materijala "Račica" - Tivat
17 40001026 02043874 Akcionarsko Društvo "Ultep" - Ulcinj
18 40000330 02002230 Elektroprivreda Crne Gore Ad-Nikšić
19 40009160 02004178 Akcionarsko Društvo "Jekon" Bijelo Polje
20 40001781 02324784 "Barska Plovidba" A.D. Bar
datum
1.7.2014
1.7.2014
2.7.2014
2.7.2014
2.7.2014
3.7.2014
3.7.2014
3.7.2014
3.7.2014
4.7.2014
4.7.2014
8.7.2014
8.7.2014
11.7.2014
11.7.2014
16.7.2014
16.7.2014
18.7.2014
21.7.2014
22.7.2014
Download

Revizorski za 2013. - Komisija za hartije od vrijednosti