200 NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA
Presjek stanja na dan 05.01.2015.godine
REDNI BROJ
PIB
NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA
UKUPNO
STATUS
1
02014041
AD "Du a ski Ko i at" u stečaju
Podgorica
37,901,264.62
Stečaj
2
02215667
DOO "Pa to a ket" u stečaju He eg No i
10,346,929.45
Stečaj
3
02684730
DOO "Zavala invest" Budva
8,189,268.03
Aktivan
4
02310481
DOO "A e Ma ia Koljče ić" Podgo i a
6,376,295.83
Aktivan
5
02046288
DOO "Mercur" Budva
4,118,846.74
Aktivan
6
02049899
DOO "Vektra Montenegro" Podgorica
3,288,745.54
Aktivan
7
02338467
AD "Plus Co
2,628,895.89
Stečaj
8
02305895
2,537,845.65
Aktivan
e e" u stečaju Nikšić
AD "Mercur system" Budva
1
9
02464446
DOO "Vekt a - Jakić" Plje lja
2,412,626.49
Aktivan
10
02391694
DOO "Dže o" Ba
2,016,255.75
Aktivan
11
02675714
DOO "Senamont" Podgorica
1,925,871.20
Brisan iz CRPS-a
12
02000547
AD "Željeza a Nikšić" u stečaju Nikšić
1,900,961.59
Stečaj
13
02410354
DOO "Me a tu a" Nikšić
1,634,100.22
Aktivan
14
02154960
DOO ''Tehnoput'' Podgorica
1,631,844.07
Aktivan
15
02002744
AD "Zavod za izgradnju Bara" Bar
1,568,163.42
Stečaj
16
02323354
DOO "Mont - Valeri" Podgorica
1,512,070.28
Aktivan
17
02359472
AD "Eurofond" Podgorica u postupku
transformacije
1,490,004.78
Aktivan
18
02009374
AD "Ko po a ija Jakić" Plje lja
1,364,210.04
Brisan iz CRPS-a
2
19
02290839
"Emona" Stambena zadruga Budva
1,309,221.40
Aktivan
20
02693356
DOO "Astra Montenegro trade" Budva
1,284,037.81
Aktivan
21
02706644
DOO "Good Location Properties"
Podgorica
1,122,962.21
Aktivan
22
02647389
DOO "Montemal" Podgorica
1,120,210.40
Aktivan
23
02690853
DOO "Mo te eg o Royal Ma adž e t"
Podgorica
1,110,356.98
Aktivan
24
02152606
DOO "Montri" Igalo
1,084,253.28
Aktivan
25
02012456
AD "Go ji I a " Rožaje
1,070,196.13
Stečaj
26
02636182
DOO ''MCC E gi ee i g''- u stečaju
Podgorica
1,051,324.79
Stečaj
27
02000687
AD "Rud i i oksita" u stečaju Nikšić
1,026,778.04
Stečaj
28
02014092
AD "Radoje Dakić" Podgo i a
1,008,818.64
Aktivan
3
29
02712253
DOO "Al o a" u stečaju Podgo i a
977,152.09
Stečaj
30
02706008
DOO "M & P Engineering" Podgorica
909,106.05
Aktivan
31
02409305
DOO "Midla d Steel T adi g" Nikšić
891,767.28
Aktivan
32
02049694
DOO "Maest al Tou s" u stečaju Bud a
884,953.40
Stečaj
33
02002884
AD "Put" Bar
822,363.43
Aktivan
34
02654644
DOO "Music Star Montenegro" Podgorica
804,644.59
Aktivan
35
02016052
"Inpek" A.D. Podgorica
766,177.05
Aktivan
36
02397471
DOO "Primorje CG" Podgorica
750,805.55
Brisan iz CRPS-a
37
02689618
DOO "Monterra Construction" Budva
750,804.13
Aktivan
38
1111981250079
Mi o ić Ma ko Bud a
747,612.24
Aktivan
4
39
02631873
DOO "RD Groupe" Budva
709,851.36
Aktivan
40
02343525
AD Šu a sko p eduzeće "Kolaši "-Kolaši
694,335.46
Brisan iz CRPS-a
41
02348373
DOO "Maest al I že je i g" Bud a
692,521.34
Aktivan
42
02006596
AD "Bajo Sekulić" u stečaju Ul i j
691,813.39
Stečaj
43
02363992
DOO "Mir Commerce" Budva
683,125.17
Stečaj
44
02257564
DOO "MI-RAI" Nikšić
675,755.32
Aktivan
45
02009501
AD "Rudnik uglja" Pljevlja
674,915.03
Aktivan
46
02445034
DOO "Lr Developoment" Budva
672,560.06
Aktivan
47
02636557
DOO "B aća Kolić" Bijelo Polje
668,748.34
Aktivan
48
02107007
D.O.O. "Pelagonija" Podgorica
660,788.20
Aktivan
5
49
02297582
DOO "Moninvest" Budva
619,389.37
Aktivan
50
3004978220017
Radulo ić Go a Ba
610,245.69
Aktivan
51
02409755
DOO "Komerc Keka" Bar
572,650.24
Aktivan
52
2811964232011
Liješe ić D aga Bud a
558,260.85
Aktivan
53
02662493
DOO "Wood" Ža ljak
557,920.13
Aktivan
54
02790149
DOO "Olimpia" Budva
551,183.08
Aktivan
55
02453363
DOO "MB Bankada" Budva
538,181.02
Aktivan
56
02305445
DOO "Kolma Commerce" Budva
507,280.60
Aktivan
57
02640813
DOO ''Property investments'' Podgorica
498,190.24
Aktivan
58
02446146
DOO "Proizvodnja i obrada duvana"
Podgorica
477,258.59
Stečaj
6
59
02139871
DOO "Alas Trade" Podgorica
469,741.61
Brisan iz CRPS-a
60
1804977260138
Jako lje ić Duša He eg No i
465,358.81
Aktivan
61
02665808
DOO "Inbudafelagioborg" Budva
462,765.36
Aktivan
62
02290642
DOO "Security guard Montenegro"
Podgorica
462,461.33
Aktivan
63
02420503
DOO "B ez a" Pluži e
458,552.12
Aktivan
64
02128527
DOO "Context" Podgorica
458,335.66
Brisan iz CRPS-a
65
02191377
AD "Rad e t" u stečaju Nikšić
451,729.03
Stečaj
66
02346915
DOO "Euro-Rental" Podgorica
442,577.62
Brisan iz CRPS-a
67
02662108
437,001.86
Stečaj
68
02667606
408,444.95
Aktivan
DOO "Sla -i
" u stečaju Bud a
DOO "6 Plus" Podgorica
7
69
02629640
DOO "Teramont" Budva
406,420.23
Aktivan
70
1909962232010
Vuksa o ić Gojko Bud a
406,077.35
Aktivan
71
02660636
DOO "Novito" Herceg Novi
404,974.65
Stečaj
72
02640996
DOO "M grupa" Podgorica
394,314.49
Aktivan
73
02261871
AD "Se ist a s" Rožaje
380,050.62
Stečaj
74
02639254
DOO "Adriatic invesments" Budva
376,443.31
Aktivan
75
1005958153959
Bjelica Branislav Budva
372,892.14
Aktivan
76
02445972
DOO "Du a ko e " u stečaju Podgo i a
369,652.57
Brisan iz CRPS-a
77
02349884
DOO "Atlantis Mont" Podgorica
360,404.41
Aktivan
78
02351218
DOO "Veraki Komerc" Podgorica
352,397.18
Aktivan
8
79
02765195
DOO "Communis" Budva
337,266.80
Aktivan
80
02205068
DOO "Katel" Podgorica
317,787.84
Aktivan
81
02380510
DOO "Alpet" Gusinje
313,816.41
Aktivan
82
02436892
DOO "Irish Adriatic" Budva
313,465.83
Aktivan
83
02268205
DOO "Montepranzo"Budva
308,649.27
Aktivan
84
02008238
AD "Vektra Boka" Herceg Novi
302,875.72
Aktivan
85
02271923
DOO "Se pe " u stečaju Nikšić
301,047.77
Stečaj
86
02343584
AD "Šu a sko p eduzeće A d ije i a"
Andrijevica
292,063.16
Brisan iz CRPS-a
87
0203945230043
Vukšić Ratko Koto
291,293.03
Aktivan
88
2204947210191
Milja ić Milo a Podgo i a
291,162.53
Aktivan
9
89
02256991
DOO "Sofi o" Rožaje
281,374.99
Aktivan
90
02366720
AD "Šu a sko p eduzeće Rožaje" Rožaje
278,055.58
Stečaj
91
02806428
DOO GSB-Budva
278,007.22
Aktivan
92
02420155
DOO "San Nikola" Ulcinj
275,783.13
Aktivan
93
02016389
AD "PKB Herceg Novi" Zelenika Herceg
Novi
274,260.47
Aktivan
94
02857154
DOO "E Gambling Montenegro" Podgorica
273,210.96
Aktivan
95
02200643
DOO "Hidromont-mercur" Budva
273,176.81
Aktivan
96
02013924
AD "Po jeda" u stečaju Podgo i a
270,259.07
Stečaj
97
02437856
DOO "Top - Com" Podgorica
260,880.57
Brisan iz CRPS-a
98
02694425
Dio st a og d ušt a "Ka apidis B oss Co Spaik" Ža ljak
259,603.76
Aktivan
10
99
02437147
DOO "Matis" Podgorica
258,257.86
Aktivan
100
02046652
AD "Bijelo Polje" Bijelo Polje
255,824.02
Aktivan
101
02622181
DOO "Ne o a" Ša ik
255,615.01
Aktivan
102
02656671
DOO "Malt - Color" Danilovgrad
253,654.57
Brisan iz CRPS-a
103
02386895
DOO "Pit stop" Podgorica
251,117.44
Stečaj
104
02078678
DOO "Vagres" Podgorica
249,696.34
Aktivan
105
02387123
DOO "Fenix Trade" Podgorica
248,710.34
Brisan iz CRPS-a
106
02643693
DOO "C a Go a G ad ja" u stečaju
Podgorica
245,862.72
Stečaj
107
02100134
AD "H.K.Željeza a Nikšić" M.M.K.
Sta da d" Nikšić
244,333.53
Aktivan
108
02313421
DOO "U al o t" Nikšić
243,702.85
Aktivan
11
109
02057433
Jed očla o d ušt o sa og a iče o
odgo o ošću "Lipa" u stečaju Ceti je
232,511.40
Stečaj
110
02054442
DOO "GP Cetinje" Cetinje
218,877.48
Stečaj
111
02189925
DOO "Te ple's Glo y 2.9" u stečaju
Podgorica
218,428.34
Stečaj
112
02058545
DOO "Obnova" Pljevlja
213,916.98
Stečaj
113
02361540
DOO "Sea Mont" Bar
209,328.29
Aktivan
114
02451689
DOO "D & Iva" Budva
209,203.03
Aktivan
115
02722151
DOO "A - Kop" Podgorica
209,029.18
Aktivan
116
02451832
DOO "Italing" Budva
208,620.22
Brisan iz CRPS-a
117
02015358
AD "Zaštita" u stečaju Podgo i a
204,614.94
Stečaj
118
02618524
197,017.65
Stečaj
DOO "A uate
" u stečaju Podgo i a
12
119
02351846
NVO "CHF International" Podgorica
196,957.60
Aktivan
120
02343827
Šu a sko p eduzeće AD "Podgo i a"
Podgorica
196,131.97
Brisan iz CRPS-a
121
02006669
AD "Primorje" Ulcinj
193,200.68
Stečaj
122
02627566
DOO "Providentia Montenegro" Podgorica
192,509.83
Aktivan
123
02796392
DOO "Migi" Bijelo Polje
191,052.59
Aktivan
124
02444933
DOO "Bms Oil Group" Podgorica
190,113.17
Brisan iz CRPS-a
125
02237334
DOO "K is a T ade" u stečaju Podgo i a
184,940.20
Stečaj
126
02015064
AD "Ribarstvo" Cetinje
184,645.50
Stečaj
127
02392623
NVO "The Urban Institute" Podgorica
181,712.66
Aktivan
128
02224577
DOO "Inex-Petrol" Podgorica
181,255.55
Brisan iz CRPS-a
13
129
0508970223014
Vujoše ić Nikola Ul i j
181,074.25
Aktivan
130
1510939170024
Čega Đu ađ Bud a
176,535.53
Aktivan
131
02215586
DOO "Bast" Nikšić
175,425.15
Aktivan
132
02202018
DOO "A' Deco Plan" Podgorica
171,241.00
Aktivan
133
02732980
DOO "Eko-Dom Invest" Danilovgrad
171,108.39
Aktivan
134
02664895
DOO ''Epsturs'' Budva
170,167.86
Aktivan
135
02385961
DOO "Komgrap-Mont" Podgorica
169,437.96
Aktivan
136
02709333
DOO "WTE Desalinizacija morske vode"
Podgorica
166,595.05
Aktivan
137
02204525
DOO "Lisa" Nikšić
163,322.16
Aktivan
138
02051869
DOO "Florida" Berane
161,844.66
Brisan iz CRPS-a
14
139
02179857
DOO "Mi -Mo t" Nikšić
159,578.62
Aktivan
140
02089211
DOO "VG Servis" Bar
158,563.26
Aktivan
141
02693259
DOO "Argos" Ulcinj
158,483.20
Aktivan
142
2910975240014
Laza e ić Zo a He eg No i
158,066.45
Aktivan
143
02151952
DOO "Tehnostar" Berane
157,283.86
Aktivan
144
02704528
DOO "Movi" Herceg Novi
156,749.57
Aktivan
145
02355876
DOO "Fagus Elementi" Berane
155,267.77
Aktivan
146
02207214
DOO "Kop-Prevoz" Bijelo Polje
154,405.81
Aktivan
147
02009382
AD "Šu a sko p eduzeće Plje lja u
stečaju" Plje lja
153,776.34
Stečaj
148
02252937
DOO "Rudar" Meljine
153,143.50
Aktivan
15
149
02360608
Spo tsko d ušt o "Li ade" Da ilo g ad
152,200.18
Brisan iz CRPS-a
150
1708952210064
I a iše ić Budi i Podgo i a
150,684.05
Aktivan
151
02730022
AD "CG Ratko Mit o ić" Podgo i a
149,952.58
Aktivan
152
02415682
DOO "Carsko Selo" Podgorica
149,531.00
Aktivan
153
02167174
DOO "Poki" Podgorica
143,055.81
Stečaj
154
02401495
DOO "DŽ. M. DŽ. Saluto" Ul i j
142,970.38
Brisan iz CRPS-a
155
02703572
DOO "Blue Developments" Kotor
142,083.78
Aktivan
156
02003953
AD "B sko o" u stečaju Bijelo Polje
140,566.19
Stečaj
157
02329131
DOO "Agroekonomik" Podgorica
140,252.50
Stečaj
158
02456249
DOO "Tajso " Rožaje
139,975.46
Aktivan
16
159
02796724
DOO "Montil Capital" Kotor
139,628.49
Aktivan
160
02344670
DOO "Alo Group" Podgorica
139,087.53
Aktivan
161
02771772
DOO "Cth Team" Budva
138,888.00
Aktivan
162
02043378
AD "G adje i sko Go i a" u stečaju
Podgorica
137,560.53
Stečaj
163
02464543
DOO "I teg al" I že je i g Podgo i a
136,749.49
Stečaj
164
02246872
DOO "Baters Prom" Herceg Novi
136,166.04
Brisan iz CRPS-a
165
02835657
DOO "Rozi o I est e ts" u stečaju
Podgorica
135,986.93
Stečaj
166
02669960
DOO "Bereg" Budva
134,853.77
Aktivan
167
02276739
DOO "Dely-Petrol" Ulcinj
134,574.84
Aktivan
168
02626233
DOO "Vascomp & Sa" Budva
133,236.55
Aktivan
17
169
0612959240014
Keko ić Da ko He eg No i
133,111.52
Aktivan
170
02413400
DOO "G.P. P og es" u stečaju Bud a
132,386.48
Stečaj
171
02714183
DOO "Slava Lux" Budva
129,771.88
Aktivan
172
02670232
DOO "Tekton" Podgorica
129,305.02
Aktivan
173
09302719
"Montenegro" SPA Italija
129,277.69
Aktivan
174
02349868
DOO "Rolomont" Bar
128,683.85
Aktivan
175
02273144
DOO "Mikulić - Co pa y" Ceti je
127,957.85
Aktivan
176
02814587
DOO "Radenko" Podgorica
125,228.74
Aktivan
177
02224917
DOO Hotelsko tu ističko p eduzeće
"Miloče " Bud a
124,909.40
Aktivan
178
1701973990030
Vasilyev Vladimir Budva
124,268.89
Aktivan
18
179
02356074
DOO "Cutter" Podgorica
123,939.39
Aktivan
180
02713560
DOO "Grandex-Kompani" Berane
123,347.62
Aktivan
181
02358417
DOO "Gratom" Cetinje
122,145.25
Stečaj
182
02262606
DOO "Zaljevo Komerc" Bar
120,695.71
Aktivan
183
02407248
DOO "Fa ily
120,127.83
Aktivan
184
02199734
AD "Elekt oteh a" u stečaju Podgo i a
119,664.83
Stečaj
185
02256673
DOO B odo e o t o d ušt o "Tole"
Kotor
119,492.95
Aktivan
186
02144492
DOO "Stavor Promet" Cetinje
118,405.45
Brisan iz CRPS-a
187
2008966210298
Pejo ić Mo čilo Podgo i a
118,064.40
Aktivan
188
02090465
DOO "Orbis" Budva
117,531.70
Aktivan
a ket" Nikšić
19
189
02291720
AD "Zaton" Bijelo Polje
117,368.18
Stečaj
190
02260859
DOO "Evian Trade" Podgorica
116,162.35
Brisan iz CRPS-a
191
02454033
DOO "Kujo ić T ade" Podgo i a
115,779.10
Brisan iz CRPS-a
192
02039630
AD Fa ika elekt oda "Pi a" Pluži e
115,734.48
Aktivan
193
02102722
DOO "Prokletije" Bar
114,959.60
Brisan iz CRPS-a
194
02006219
AD "Jastreb-Kodre" Ulcinj
112,904.60
Stečaj
195
02381656
DOO "MDDX" Bijelo Polje
111,581.61
Aktivan
196
02193949
DOO "Primat" Podgorica
111,428.64
Aktivan
197
02726688
DOO "DSK Sojuz 2000" Bar
111,204.81
Aktivan
198
02441217
DOO "Montenegro Charter Company"
Podgorica
110,428.05
Aktivan
20
199
02054663
200
02407574
110,404.55
Aktivan
109,973.95
Aktivan
BROJ OBVEZNIKA
DUG
AKTIVNI
133
78,209,584.95
STEČAJ
43
67,669,485.61
BRISANI IZ CRPS-a
24
9,365,447.02
DOO "Mikro" Bijelo Polje
Jed očla o d ušt o sa og a iče o
odgo o ošću "Bogiće i a" Pla
21
Download

200 najvecih duznika-januar 2015