Škola nevaskularne interventne radiologije
Perkutane intervencije u urogenitalnom traktu
13 - 14. oktobar 2012.
Hotel M, Beograd
Srpsko lekarsko društvo - sekcija za radiološku dijagnostiku
Pokrovitelji:
Centar za Radiologiju i Magnetnu rezonanciju Kliničkog centra Srbije
Katedra za poslediplomsku nastavu iz Radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu
Informacije
Opšte informacije:
Mesto održavanja: Hotel M, sale BW Klub i Beograd
Bulevar Oslobodjenja 56a, 11000 Beograd, Srbija
http://www.hotel-m.com
Maksimalan broj polaznika je 50.
Registracije i prijave: putem formulara na internet adresi www.digestivnaradiologija.com.
Predavanja traju 30-40 min, tačna satnica i preciznije informacije će biti uskoro objavljene.
www.digestivnaradiologija.com.
Predavači:
Prof. dr Cane Tulić
Prof. dr Dragan Mašulović
Prof. dr Dragan Sagić
Prof. dr Milan Mijailović
Prof. dr Željko Marković
Doc. dr Biljana Marković
Doc. dr Dejan Dragićević
Doc. dr Miodrag Aćimović
Doc. dr Snežana Lukić
As. dr Aleksandar Janičić
As. dr Dimitrij Kuhelj
As. dr Otaš Durutović
As. dr Peter Popovič
Prim. dr Željko Smoljanić
Prim. dr Zlatko Širić
Prim. dr Steva Pavlović
Dr. Predrag Anojčić
2
Predavanja - subota, 13.10.
Sesija I - pre podne
1. ANTEROGRADNA UROGRAFIJA I PERKUTANA NEFROSTOMIJA – tehnički aspekti i indikacije Prof. dr Dragan Mašulović
2. REKANALIZACIJA STRIKTURA URETERA
Prof. dr Željko Marković
3. INTERVENCIJE NA URETRI
Prof. dr Željko Marković
4. INTERVENCIJE NA PROSTATI
Doc. dr Biljana Marković
5. PERKUTANI TRETMAN RENALNIH CISTA
Dr. Predrag Anojčić, Prof. dr Dragan Mašulović
Sesija II - po podne
1. PERKUTANE DRENAŽE RENALNIH I PERIRENALNIH FLUIDNIH KOLEKCIJA
Prof. dr Dragan Mašulović
2. INTERVENTNA RADIOLOGIJA UROTRAKTA U PEDIJATRIJSKOM UZRASTU Prim. dr Željko Smoljanić
3. KOMPLIKACIJE INTERVENTNIH NEVASKULARNIH PROCEDURA U UROTRAKTU
Prim. dr Zlatko Širić
4. PERKUTANA BIOPSIJA BUBREGA I BUBREŽNIH MASA – tehnički aspekti i indikacije
Prim. dr Steva Pavlović, Prof. dr Dragan Mašulović
5. BIOPSIJA PROSTATE – tehnički aspekti i indikacije
Doc. dr Dejan Dragićević, As. dr Aleksandar Janičić
3
Predavanja - nedelja, 14.10.
Sesija III - pre podne
1. PTA I STENTING RENALNE ARTERIJE
Prof. dr Dragan Sagić
2. EMBOLIZACIJE U URINARNOM TRAKTU
As. dr Peter Popovič
3. TERMOABLACIJA RENALNIH MASA
As. dr Peter Popovič
4. RENALNA DENERVACIJA U LEČENJU HIPERTENZIJE I deo
Prof. dr Dragan Sagić
5. RENALNA DENERVACIJA U LEČENJU HIPERTENZIJE II deo
As. dr Dimitrij Kuhelj
Sesija IV - po podne
1. ULOGA INTERVENTNE RADIOLOGIJE U TRAUMI UROGENITALNOG TRAKTA
As. dr Dimitrij Kuhelj
2. INTERVENTNA RADIOLOGIJA U GINEKOLOGIJI
Doc. dr Snežana Lukić, Prof. dr Milan Mijailović
3. ENDOSKOPSKE INTERVENCIJE U TRETMANU BUBREŽNE KALKULOZE
As. dr Otaš Durutović, Prof. dr Cane Tulić
4. ENDOSKOPSKE INTERVENCIJE U TRETMANU KALKULOZE URETERA
Prof. dr Cane Tulić
5. LAPORASKOPSKE INTERVENCIJE NA PROSTATI
Doc. dr Miodrag Aćimović
4
Download

Škola nevaskularne interventne radiologije