VLADIMIR R. RADOJEVIĆ
CURRICULUM VITAE
IME I PREZIME
VLADIMIR R. RADOJEVIĆ
DATUM I MESTO ROĐENJA
22/01/1966., Beograd, Srbija
OBRAZOVANJE
2000-2004
1994
ZAPOSLENJE
2004-danas
1995-2004
Specijalizacija iz urologije, Medicinski fakultet,
Beograd
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Lekar specijalista urologije, Institut za urologiju,
KBC “Zvezdara”
Lekar u Institutu za urologiju, KBC “Zvezdara”
PROFESIONALNO ISKUSTVO
Ultrazvučne dijagnostičke i interventne procedure
ESWL
Endoskopske dijagnostičke i terapijske
procedure (uretrocistoskopija,
ureterorenoskopija, retrogradne endoskopske
metode za razbijanje kamena urotrakta)
Perkutane procedure (nefroskopija, perkutana
nefrostomija, perkutana nefrolitolapaksija-PCNL)
“Otvorene” I laparoskopske urološke operacije
VEŠTINE
Znanje engleskog jezika
Poznavanje rada na računaru
PUBLIKACIJE
2 rada u međunarodnim naučnim časopisima i
više saopštenja na međunarodnim i nacionalnim
kongresima
ČLANSTVO
Član Srpskog lekarskog društva, Urološka
sekcija i seksološka sekcija
Član Evropske asocijacije urologa (EAU)
Download

Skinite CV - Urologija VUK