PROGRAM KONGRESA
DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA I TEHNIČARA NUKLEARNE MEDICINE VOJVODINE,BANJA VRDNIK
ČETVRTAK ,24.4.2014.
Registracija učesnika: 12,00-16,00 TERMAL hotel
16,00-17,00:Svečano otvaranje Termal hotel
17,00-18,00 Koktel dobrodošlice
20,00-02,00 Vojvođansko veče uz tamburaše
PETAK ,25.4.2014.
PROGRAM PREDAVANJA
Sala 1
SESIJA-MSCT :FIZIČKI POJMOVI I METODE ZAŠTITE
Moderatori:Monika Sabo ,Isidora Vuković
9,00-9,15 Predrag Pejnović ,Beograd-Fizika CT aparata
9,15-9,25 Ćazić Jelena,Klinički centar Vojvodine,Novi Sad-MSCT pregledi glave kod traume
9,25-9,40 Vladica Vuković, KBC Zvezdara,Beograd- Zaštita pacijenata kod CT pregleda – naša iskustva
9,40-9,50 Teufih Orahovac ,Sarajevo-Doze zračenja kod CT abdomena predavanje
SESIJA-Interventne metode
Moderatori:Sebastijan Šafhauzen,Bogoljub Nedić
10,00-10.15 Šaupert Hedviga, Univerzitetski Klinički Centar Maribor-RTA
10,15-10,25 Vuković Milijana,Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad-RF ablacija
10,25-10,35 Brujić-Župarić Svetlana,Klinički centar Vojvodine,Novi Sad-Uloga MSCT u stereotaksičnoj neurohirurgiji
10,35-10,45Jarmila Činčurak Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad -Procedura kod Vena Kava filtera
10,45-10.50 Ivana Filipović, VMA,Beograd - Nevaskularne procedure i VRT
Sala2
SESIJA-Iskustva iz prakse
Moderatori:Petar Bodoči,Aleksandar Marković
9,00-9,10 DušicaRanđelović VMC Novi Beograd -Najčešće rađena dijagnostička procedura u RTG kabinetu
9,10-9,20 Svetlana Boskovska,Univerzitetska klinika, Skopje,- Korelacija “IMAGING” metoda u evaluaciji tumora
9,20-9,30 Mirjana Radovanović,KBC Dragiša Mišović,Beograd-Praktična iskustva u korišćenju PACS-a, RIS-a, HIS-a
9,30-9,40 Todor Gvozdenović,VMA,Beograd -Priprema pacijenta za MDCT koronarografije
9,40-9,50 Andrej Vorinski, VMA,Beograd- MDCT kod akutnog moždanog udara
9,50-10,00 Svetlana Crnogorac ,Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad-Neuroradiologija u KCV
SESIJA-Štitna žljezda
Moderatori:Milojko Podunavac, Zoran Jovanović
10,10-10,25 Jasna Mihailović ,IOV,Sr.Kamenica-Savremeni funkcionalni morfološki imidđing tireoidnog karcinoma
10,25-10,35 Ilija Krantić, VMA,Beograd- Prednost digitalne radiografije glave u zaštiti štitne žljezde
SESIJA-Evaluacija dojke
10,40-10,50 Veselin Vuković,Univerzitetska bolnica Foča-Mamografija
10,50-11,00 Mirjana Mačković,Opšta bolnica Subotica-Mamografija u našoj ustanovi
11,00-13,00 Poster sesija , Moderatori:Gabrijela Rakić,Tatjana Ristić,Isidora Vuković
PAUZA 13,00-14,00
Sala1
SESIJA-MR pregledi
Moderatori:Petar Bodoči,Đorđević Dušan
14,00-14,15 Vesna Njagulj Institut za onkologiju,Sremska Kamenica:MR kolena
14,15-14,25 Jasmina Tomić Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad :MR ramena
14,25-14,40 Amela Sofić ,Klinički cetar Univerziteta Sarajevo: MR karlice
14,40 -14,50 Tihomir Mandić,Klinički bolnički centar Dubrava,Zagreb: MR enterografija
14,50-15,00 Igor Fućkan Klinički bolnički centar Dubrava,Zagreb: MR mumije
15,00-15,15 Draško Vidojević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije: Dijagnostika urođenih srčanih mana pomoću MR
SESIJA –Specijalni protokoli za MSCT preglede
Moderatori:Milan Zejak,Tanja Ristić
15,30-15,45 Sanja Stojanović Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad :RFA –interventna radiološka metoda u KCV
15,45-16,00 Slavica Seničar Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad :CT pregledi regije vrata i glave
16,00-16,15 Kosta Petrović Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad :CT akutnog pankreatitisa
16,15-16,30 Olivera Nikolić Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad :CT netraumatskih urgentnih stanja urin.sistema
16,30-16,45 Dijana Nićiforović Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad :CT vene porte i portalnog sistema
16,45-17,00 Viktorija Vučaj Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad :CTA aorte
17,00-17,10 Daniela Mitrović VMA-Beograd ;MDCT koronarografija
17,10-17,20 Aleksandra Petrović Klinički Centar Vojvodine,Novi Sad: Alergijske reakcije na KS
Svečana večera :20,30-02,00 ,Hotel Termal
Prijatelji koji su posebno pomogli realizaciju Kongresa:
Komora medicinskih sestara I zdravstvenih tehničara Srbije-ogranak Vojvodina
Download

PROGRAM KONGRESA