III Škola CT, MR i PET CT
dijagnostike u digestivnim bolestima
1 - 6. IV 2012. - Hotel ZIRA, Beograd, Srbija
Pod pokroviteljstvom:
Katedre za poslediplomsku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu i
Društva digestivnih radiologa Srbije
POZIVAMO VAS
Poštovane koleginice i kolege,
Radiolozi i lekari na specijalizaciji iz radiologije,
Obaveštavam Vas da će se od 1. do 6. aprila 2012. u Hotelu ZIRA Beogradu održati treća po redu Škola CT, MR i PET CT dijagnostike u digestivnim bolestima pod pokroviteljstvom Katedre za specijalističku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u
Beogradu i Društva digestivnih radiologa Srbije.
U radu Škole će kao predavači učestvovati poznati radiolozi iz naše zemlje, kao i gostujući profesori radiologije iz SAD, Italije,
Češke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.
Škola se sastoji iz više međunarodnih kurseva 1 kategorije, Simpozijuma i dela koji je posvećen Američkoj digestivnoj radiologiji.
Svi učesnici će u sklopu Škole dobiti edukativni materijal (sva predavanja in extenso).
Na kraju Škole, svi učesnici će dobiti sertifikate o učešću i uspešno završenoj Školi.
Za vreme trajanja Škole, posle svakog predavanja, učesnici će popunjavati evaluacioni formular kojim će ocenjivati izlaganje
svakog predavaca pojedinačno.
Rad Škole je celodnevan sa obezbeđenim pauzama sa kafom i laganim obrokom.
Za učesnike Škole i predavače obezbeđen je i kvalitetan socijalni program.
Nadam se da ćemo se i ove godine videti u Beogradu.
Srdačan pozdrav,
Prof. dr Ðorđije Šaranović
Fellow of ESGAR
Načelnik RTG odeljenja za digestivne bolesti Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, Beograd
Šef Katedre za specijalističku nastavu iz radiologije Medicinskog Fakulteta u Beogradu
III Škola CT, MR i PET CT 2012.
2
PROGRAM
NEDELJA 1.4.
Pre podne - GIT I
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
CT hipofarinksa - As. Dr A.Ivanović
CT jednjaka - As. Dr A. Đurić Stefanović
CT želuca - Dr. S. Seničar
CT duodenuma - Prof. Dr D. Mašulović
Imidžing u praćenju tumora - As. dr P. Popovič
Dijagnostika i lečenje krvarenja u GIT - As. dr D. Kuhelj
Po podne - PET CT
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
Osnove PET CT-a - Prof. dr V. Obradović
Artefakti i netumorske promene - Prof. Dr D. Šobić Šaranović
Tumori digestivnog sistema - Prof. Dr V. Artiko
Prikaz nepoznatih slučajeva - As dr. S. Lučić
Mezenterijalna ishemija – MDCT - Prof. dr S. Romano
Crevna opstrukcija – MDCT - Prof. dr S. Romano
PONEDELJAK 2.4.
DANI AMERIČKE DIGESTIVNE RADIOLOGIJE
D. Maglinte , K.J. Mortele, R. Gore, W.M. Thompson
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:15 – 12:15
12:15 – 13:15
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
Plain Films of the Abdomen - W.M. Thompson (USA)
Functional Imaging of Pelvic Floor Dysfunction - D. Maglinte (USA)
Hot Topics in Contrast Administration - K.J. Mortele (USA)
Staging Upper GI Cancer - R. Gore (USA)
Pneumatosis Intestinalis: New Concepts - W.M. Thompson (USA)
Essentials of Imaging The Post Surgical GI Tract - D. Maglinte (USA)
III Škola CT, MR i PET CT 2012.
3
PROGRAM
16:15 – 17:15
17:15 – 18:15
Variants & Pitfalls in the GI Tract: MDCT & MRI - K.J. Mortele (USA)
Imaging Lymphoma of the GI Tract - R. Gore (USA)
UTORAK 3.4.
Pre podne
08:00 – 08:45
08:45 – 09:30
09:30 – 10:15
10:15 – 11:00
11:30 – 12:15
12:15 – 13:00
CT: A Gross Pathological Technique for Evaluation of Focal Diseases of the GIT - W.M. Thompson (USA)
CT Enteroclysis: Essentials and clinical applications - D. Maglinte (USA)
Acute Pancreatitis: MDCT & MRI - MDCT i MR - K.J. Mortele (USA)
Incidental Mesenteric, Omental, and Lymph Node Abnormalities on MDCT - R. Gore (USA)
Cystic Pancreatic Neoplasms: Imaging and Management - K.J. Mortele (USA)
The Subperitoneal Space and Interfascial Planes: New Insights in the Spread of Abdominal Malignancies - R. Gore (USA)
Po podne
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15
16:45 – 17:30
17:30 – 18:15
18:15 – 19:00
Unknown Cases - W.M. Thompson (USA)
Challenges to Imaging in the Investigation of Small Bowel Crohn’s Disease - D. Maglinte (USA)
Diffuse Liver Disease: Cirrhosis - R. Gore (USA)
Vaсcular Disorders of the Liver: Multimodality Imaging - K.J. Mortele (USA)
The Management of Pancreatic and Splenic Incidentalomas - R. Gore (USA)
Jaundice - K.J. Mortele (USA)
III Škola CT, MR i PET CT 2012.
4
PROGRAM
SREDA 4.4.
Pre podne - GIT II
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
CT tankog creva - Prof. Dr Đ. Šaranović
MR tankog crev - rof. Dr Đ. Šaranović
CT apendiksa - Prim. Dr Đ. Lalošević
CT kolona - Dr. M. Stojanović
MR kolona - As. Dr S. Vujnović
MR rektuma - Dr. I. Blažić
Po podne - Hepatobilijarni I
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
CT jetre – tehnike i norm. nalaz - Dr. LJ. Lazić
MR jetre – tehnike i norm. nalaz - Dr. J. Kovač
CT primarnih malignih tumora jetre - Prof. Dr D. Mašulović
MR primarnih malignih tumora jetre - As. Dr A. Bojanović
CT metastaza jetre - Dr. G. Lukić
MR metastaza jetre - Dr. Z. Širić
ČETVRTAK 5.4.
Pre podne - Hepatobilijarni II
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
CT benignih tumora jetre - Dr. S. Stajić
MR benignih tumora jetre - Dr. R. Milenković
CT difuznih bolesti jetre - Dr. J. Kovač
MR difuznih bolesti jetre - Dr. J. Kovač
CT žučne kese i ehzp - Dr. J. Ćurić
MR žučne kese i ehzp - Dr. M. Vukelić Marković
CT slezine - Dr. M. Đošev
MR slezine - Prof. Dr K. Gjoreski
III Škola CT, MR i PET CT 2012.
5
PROGRAM
Po podne
SIMPOZIJUM – Dijagnostika i terapija karcinoma rektuma
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
Klinička i neradiološka dijagnostika karcinoma rektuma - Prof. Dr S.Đuranović
Novi trendovi u terapiji karcinoma rektuma. Nova pitanja za radiologe - Prof. Dr G. Beets
Uloga MR u dijagnozi i praćenju kancera rektuma - Prof. Dr R. Beets Tan
RT i CHT kod karcinoma rektuma - Prof. Dr S. Stojanović
Stenting kao most ka hirurgiji - Prof. Dr Đ. Šaranović
Hirurgija kod karcinoma rektuma - Prof. Dr Z. Krivokapić
PETAK 6.4.
Pre podne- Pankreas
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
CT pankreasa – teh. i norm. nalaz - Dr. D. Vasin
MR pankreasa – teh. i norm. nalaz - Dr. J. Kovač
CT primarnih malignih tumora pankreasa - Prof. Dr D. Mašulović
MR egzokrinih tumora i metastaza pankreasa - Dr. M. Dunjić Kratovac
MR endokrinih tumora pankreasa - Dr. M. Dunjić Kratovac
CT benignih tumora pankreasa - Dr. G. Lukić
CT zapaljenja pankreasa - Prof. Dr S. Stojanović
MR zapaljenja pankreasa - Dr. M. Spirovski
III Škola CT, MR i PET CT 2012.
6
PROGRAM
Po podne
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
Mr u pedijatrijskoj digestivnoj radiologiji - As. Dr P. Pavićević
CT peritoneuma i retroperitoneuma - Dr. S. Stajić
MR peritoneuma i retroperitoneuma - Dr. I. Blažić
CT aorte i njenih grana - Doc. Dr V. Ćirilović
MR aorte i njenih grana - Doc. Dr V. Ćirilović
CT trauma parenhimskih organa - Dr. T. Nikolić
CT trauma šupljih organa - Dr. T. Nikolić
Zatvaranje
PREDAVACI
Aleksandar Bojanović, Srbija
Aleksandar Ivanović, Srbija
Aleksandra Djuric Stefanović, Srbija
Dean Maglinte, SAD
Dimitrij Kuhelj, Slovenia
Djordje Lalošević, Srbija
Djordjije Šaranović, Srbija
Dragan Mašulović, Srbija
Dragana Šobic Šaranović, Srbija
Dragan Vasin, Srbija
G. Beets, Holandija
Gordana Lukić, Srbija
Ivana Blažić, Srbija
Jelena Kovač, Srbija
Josip Ćurić, Hrvatska
K.J. Mortele, SAD
Klime Gjoreski, Makedonija
Ljubica Lazić, Srbija
Marija Djošev, Srbija
Marija Kratovac Dunjić, Srbija
Milena Spirovski, Srbija
Mirjana Stojanović, Srbija
M. Vukelić Marković, Hrvatska
Peter Popovič, Slovenia
Polina P. Zmbov, Srbija
Radovan Milenković, Srbija
Regina Beets Tan, Holandija
Richard Gore, SAD
S. Djuranović, Srbija
Sanja Stojanović, Srbija
Saša Vujnović, BiH
Sava Stajić, Srbija
Silvija Lučić, Srbija
Slavica Seničar, Srbija
Stefania Romano, Italija
Tanja Nikolić, Srbija
Vera Artiko, Srbija
Viktorija Ćirilović, Srbija
Vladimir Obradović, Srbija
W.M. Thompson, SAD
Zlatko Širić, Srbija
Zoran Krivokapić, Srbija
III Škola CT, MR i PET CT 2012.
7
INFORMACIJE
III Škola CT, MR i PET CT dijagnostike u digestivnim bolestima će se održati od 1. do 6. aprila 2011. u Beogradu, u Hotelu ZIRA pod pokroviteljstvom Katedre za poslediplomsku nastavu iz Radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu i Društva digestivnih radiologa Srbije.
Škola se sastoji iz predavanja po oblastima, simpozijuma i 2 sesije Američke digestivne radiologije u okviru kojih će predavanja držati eminentni radiolozi iz SAD.
Predviđene su sledeće vrste kotizacija:
Vrsta kotizacije - Škola
specijalisti
lekari na specijalizaciji *
Škola - jednodnevna
150 EUR
75 EUR
Škola - trodnevna
300 EUR
150 EUR
Škola - sedmodnevna
500 EUR
250 EUR
Kotizacija - Simpozijum
specijalisti
lekari na specijalizaciji *
150 EUR
75 EUR
Simpozijum
* i lekari specijalisti iz zdravstvenih centara sa područja Kosova i Metohije
Broj mesta za polaznike Škole je ograničen na 50. Broj mesta za slušaoce Simpozijuma je ograničen na 100.
Prijava traje do 20. marta 2012. god. ili popune mesta. Možete je izvršiti putem e-mail-a: [email protected], ili putem online formulara na sajtu digestivne radiologije.
Uplatu kotizacije je potrebno izvršiti najkasnije do 27. marta.
Za informacije u vezi sa izdavanjem možete poslati upit na [email protected]
Zvaničan jezik je srpski.
Registracioni pult će biti otvoren svakog dana za vreme trajanja predavanja.
Više informacija: www.digestivnaradiologija.com.
Pod pokroviteljstvom:
Katedre za poslediplomsku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu i Društva digestivnih radiologa Srbije
III Škola CT, MR i PET CT 2012.
8
III Škola CT, MR i PET CT
dijagnostike u digestivnim bolestima
1 - 6. IV 2012. - Hotel ZIRA, Beograd, Srbija
[email protected]
www.digestivnaradiologija.com
Pod pokroviteljstvom: Katedre za poslediplomsku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu i Društva digestivnih radiologa Srbije
Download

III Škola CT, MR i PET CT