Škola nevaskularne interventne radiologije
Interventna radiologija GIT-a i hepatobilijarnog trakta
Pokrovitelji:
Centar za Radiologiju i Magnetnu rezonanciju Kliničkog centra Srbije
Katedra za poslediplomsku nastavu iz Radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu
Škola nevaskularne interventne radiologije
KURS I
Raspored sledećih kurseva:
Intervencije u urogenitalnom traktu
Inetervencije u toraksu i muskuloskeletnom sistemu Intervencije u peritoneumu i retroperitoneumu GIT i hepatobilijarne intevrnecije oktobar
oktobar
oktobar
oktobar
2012.g
2013.g
2014.g
2015.g
Interventna radiologija GIT-a i hepatobilijarnog trakta
14-15. oktobar 2011. - Hotel M, Beograd
Srdačno Vas pozdravljam,
Doc. dr Dragan Mašulović
Cenjene koleginice i kolege,
Radiolozi, gastroenterolozi, hirurzi, specijalizanti pomenutih disciplina i svi drugi zaineteresovani,
Želim da Vas obavestim da će 14. i 15.10.2011. g u Beogradu pod pokroviteljstvom Centra za Radiologiju i Magnetnu rezonancu Kliničkog
centra Srbije i Katedre za poslediplomsku nastavu iz Radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu početi sa radom Škola nevaskularne
interventne radiologije.
Škola je sveobuhvatana i pokrivaće sve interventne procedure koje se izvode u nevaskularnoj radiologiji.
Kako je minimalno invazivna terapija dostigla zavidan stepen primene u terapijskoj medicini i koristi se skoro u svim organskim sistemima
Škola je podeljena na četiri odvojena kursa (Intervencije u GIT i hepatobilijarnom sistemu, Intervencije u Urogenitalnom traktu, Intervencije
u toraksu i muskuloskeletnom sistemu, Intervencije u periritoneumu i retroperitoneumu).
Škola će svake godine u istom terminu održavati različite kurseve i na taj način kontinuirano obnavljati i unapređivati znanja, uz pomoć
najboljih stručnjaka iz cele Srbije i inostranstva.
Osnivač i rukovodilac škole je Doc.dr Dragan Mašulović. U radu škole će kao predavači učestvovati osvedočeni autoriteti iz oblasti radiologije,
gastroenterologije, hirurgije, urologije, nefrologije i grudne hirurgije, dugogodišnji predavači i pedagozi.
Prvi kurs pod nazivom “Interventna radiologija gastrointestinalnog i hepatobili­jarnog sistema” počinje ove godine i akreditovan je od strane
Zdravstvenog saveta Srbije sa 10 KME bodova za predavače i 5 bodova za učesnike.
U toku Prvog kursa koji je posvećen GIT i hepatobilijarnoj patologiji prikazaće se mogućnosti interventne radiologije u tretmanu oboljenja
jednjaka, želuca, duodenuma, tankog creva, kolona, jetre, žučne kese i žučnih vodova.
Visoka učestalost oboljevanja gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sistema, novi modaliteti imidžinga i sve veća uloga perkutanih intervencija, kao minimalno invazivnog pristupa, učvršćuju moje ubeđenje da je jedan ovakav edukativni program krajnje opravdan i celishodan.
Prijavljivanje za školu je do 20.09.2011.g. Broj mesta je ograničen na 50.
Svi polaznici škole će dobiti celokupan edukativni materijal, sva predavanja in extenso u knjizi predavanja i na CD-u.
Rad škole je celodnevan sa obezbeđenim kafe pauzama i laganim obrokom.
Po završetku svih predavanja predviđena je provera znanja putem testa. Nakon toga će učesnici dobiti sertifikate o uspešno završenoj školi.
Učesnici škole će biti u prilici da popunjavanjem formulara, anonimno, ocene izlaganje svakog pojedinog predavača.
U ovom pozivu možete naći detaljan plan predviđenih predavanja sa imenima predavača.
Sva dodatna obaveštenja mogu se pronaći na gore navedenoj adresi ili putem mail-a [email protected]
Program Škole
14.10.2011.
09:15 - 09:45
Balon kateterska dilatacija ( BKD) benignih stenoza jednjaka
As. dr Aleksandar Ivanović
09:45 - 10:15
Metalni stentovi u lečenju benignih stenoza jednjaka
Prof. dr Đorđije Šaranović
10:15 - 10:45
Primena metalnih stentova u lečenju malignih stenoza jednjaka
As. dr Aleksandra Đurić-Stefanović
11:00 - 11:30
Komplikacije interventnih procedura u lečenju stenoza jednjaka
Prof. dr Đorđije Šaranović
11:30 - 12:00
Perkutana gastrostomija i jejunostomija
As. dr Aleksandra Đurić-Stefanović
12:00 - 12:30
Interventna radiologija duodenuma i kolona
Prof. dr Đorđije Šaranović
15:00 - 15:30
Perkutana transhepatična holangiografija i bilijarna drenaža
Doc. dr Dragan Mašulović
15:30 - 16:00
Primena balon kateterske dilatacije i kateterskih proteza u lečenju
stenoza bilijarnog trakta
Prof. dr Viktor Till
16:00 - 16:30
Primena metalnih stentova u lečenju stenotičnih promena
bilijarnog sistema
Prof. dr Željko Marković
16:45 - 17:15
Endoskopski i kombinovani tretman bilijarnih striktura
Prof. dr Mirko Bulajić
Perkutane intervencije na žučnoj kesi
Prof. dr Viktor Till,
Prim. dr Zlatko Širić
Perkutana ekstrakcija kalkulusa iz bilijarnog trakta
Prof. dr Željko Marković
09:00 - 09:30
Transkateterska hemoemboloterapija tumora jetre – TACE
Prof. dr Petar Bošnjaković
09:30 - 10:00
Endovaskularno kreiranje portosistemskog šanta
Prof. dr Dragan Sagić
10:00 - 10:30
Embolizacija vene porte –indikacije, tehnika, komplikacije
Doc. dr Dragan Mašulović
10:45 - 11:15
Primena kava filtera u interventnoj radiologiji
Prof. dr Svetozar Pervulov
17:15 - 17:45
17:45 - 18:15
15.10.2011.
11:15 - 11:45
Endovaskularno lečenje bolesnika sa gastrointestinalnim krvarenjima
Prof. dr Dragan Sagić
11:15 - 11:45
Primena metalnih proteza u lečenju krvarećih variksa jednjaka
Prof. dr Đorđije Šaranović
15:00 - 15:30
Perkutana radiofrekventna ablacija primarnih
tumorskih promena jetre
Doc. dr Ruža Stević
15:30 - 16:00
Perkutana radiofrekventna ablacija sekundarnih
tumorskih promena jetre
Doc. dr Ruža Stević,
Doc. dr Dragan Mašulović
16:00 - 16:30
Drenaža fluidnih kolekcija u peritonealnom prostoru
Doc. dr Dragan Mašulović
16:45 - 17:15
Biopsije u gastrointestinalnom i hepatobilijarnom traktu
Doc. dr Dragan Mašulović
17:15 - 17:45
Laporaskopske intervencije u hepatobilijarnom sistemu
Prof. dr Miroslav Milićević
Predavači:
Prof.dr Đorđije Šaranović, KC Srbije
Prof.dr Željko Marković, KC Srbije
Prof.dr Miroslav Milićević, KC Srbije
Prof. dr Mirko Bulajić, KC Srbije
Prof. dr Dragan Sagić, IKVB Dedinje
Prof. dr Petar Bošnjaković, KC Niš
Prof. dr Viktor Till, KC Novi Sad
Prof.dr Svetozar Pervulov, KBC Zvezdara
Doc.dr Ruža Stević, KC Srbije
Doc.dr Dragan Mašulović, KC Srbije
As. dr Aleksandra Đurić-Stefanović, KC Srbije
As.dr Aleksandar Ivanović, KC Srbije
Prim.dr Zlatko Širić, KC Niš
Opšte informacije:
Mesto održavanja:
Hotel M, sala BW Klub
Bulevar Oslobodjenja 56a, 11000 Beograd, Srbija
http://www.hotel-m.com
Registracije i prijave: putem formulara na internet adresi www.digestivnaradiologija.com. Registracija traje do 20.09.2011.
Kotizacije: 20.000 RSD specijalisti, 10.000 RSD specijalizanti. PDV je uključen u cenu. Za informacije u vezi sa plaćanjem upit na oficijelnu
email adresu ili na web prezentaciji.
Za sve dodatne informacije, molimo Vas da pošaljete upit na [email protected]
Sva obaveštenja će biti objavljena na internet prezentaciji www.digestivnaradiologija.com.
www.digestivnaradiologija.com
Pokrovitelji:
Centar za Radiologiju i Magnetnu rezonanciju Kliničkog centra Srbije
Katedra za poslediplomsku nastavu iz Radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu
Download

PDF formatu