DANI
UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE
1924-2014
12. - 14. Decembar, Beograd
Sava Centar
Univerzitetska dečja klinika
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE,
Veliko mi je zadovoljstvo da Vas u ime Organizacionog odbora, svih zaposlenih na
Dečjoj klinici i u svoje lično ime pozovem na tradicionalni, godišnji simpozijum
DANI UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE. Ove godine proslavićemo 90. godina
postojanja i rada naše i Vaše dečje klinike u Tiršovoj, najstarije pedijatrijske
ustanove na Balkanu.
Trudili smo se da Program Simpozijuma bude bogat aktuelnim temama iz oblasti
pedijatrije, dečje hirurgije, anesteziologije, radiologije i fizijatrije.
U periodu izmedju dva sastanka, Univerzitetska dečja klinika je nastavila da
promoviše nove tehnologije, uvodi u praksu nove metoda i osavremenjuje znanja
u skladu sa najvišim priznatim standardima. Nadamo se da će naši kontakti i
obostrano aktivna saradnja unaprediti kvatitet lečenja i nivo znanja, a u korist
lečenja naše dece.
Sa željom da Vaše prisustvo i učešće doprinese uspešnom radu Simpozijuma
srdačno Vas pozdravljamo.
Za Organizacioni odbor
Prof. dr Zoran Radojičić
Predsednik Organizacionog odbora
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
Petak, 12. Decembar 2014.
Sava Centar, Beograd
12:00-13:00 Registracija učesnika
13:00-13:15 Otvaranje simpozijuma
Prof. dr Zoran Radojičić, Direktor
Novine u pedijatriji
Moderatori: Ida Jovanović, Nedeljko Radlović
Vitamin D u svetlu novih saznanja
Nedeljko Radlović
13:30-13:45 Novine u dijagnostici srčane insuficijencije kod dece
Ida Jovanović
13:45-14:00 Demijelinizacione bolesti CNS-a
Nikola Dimitrijević
14:00-14:15 Hipotermije u lečenju perinatalne asfiksije
Miloš Ješić
14:15-14:30 Novine u pedijatrijskoj farmakologiji
Milica Bajčetić
14:30-14:45 Diskusija
13:15-13:30
Hitna stanja u pedijatriji I
Moderatori: Vojislav Perišić, Dejan Škorić
14:45-14:58 Akutno gastrointestinalno krvarenje
Vojislav Perišić
14:58-15:11 Urgentno zbrinjavanje šoka kod dece
Snežana Rsovac
15:11-15:24 Akutni respiratorni distres sindrom
Biljana Međo
15:24-15:37 Akutno oštećenje bubrega
Brankica Spasojević Dimitrijeva
15:37-15:50 Diskusija
15:50-16:00 Komercijalno predavanje
16:00-16:10 Pauza
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
Algoritmi I
Moderatori: Dragana Janić, Zoran Krstić
16:10-16:20 Algoritmi za postupak kod anemije i indikacije za transfuziju eritrocita kod dece
Lidija Krivokapić Dokmanović
16:20:16:30 Algoritam za dijagnozu i lečenje diseminovane intravaskularne koagulacije
Nada Krstovski
16:30-16:40 Splenektomija u lečenju hematoloških bolesti
Dejan Škorić
16:40-16:50 Komplikacije ventrikulo-peritonealnog šanta
Mirjana Raičević
16:50-17:00 Akutni hematogeni osteomijelitis kod dece
Bojan Bukva
17:00-17:10 Diskusija
Kontroverze
Moderatori: Marija Lukač, Marina Atanasković Marković
17:10-17:20 Akutna urtikarija - kako reagovati?
Marina Atanasković Marković
17:20-17:30 Rekurentne glavobolje u dece sa normalnim neurološkim nalazom –
da li je neurooslikavanje korisno?
Dragana Bogićević
17:30-17:40 Lečenje perianalne fistule kod odojčeta - hirurško ili konzervativno?
Marija Lukač
17:40-17:50 Energetska pića
Mirjana Cvetković
17:50-18:00 Fimoza - pedijatrijski problem?
Borko Stojanović
18:00-18:10 Ventrikularne aritmije
Goran Vukomanović
18:10-18:20 Klempavost, indikacije za hirušku korekciju
Ivan Rakić
18:20-18:30 Upotreba i zloupotreba zamrznute sveže plazme
Živko Budišin
18:30-18:40 Gvožđem protiv olova za normalan razvoj
Petar Ivanovski
18:40-19:00 Diskusija
20:00-23:00 Svečana večera
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
Subota, 13. Decembar 2014.
Sava Centar, Beograd
State-of-the-Art
Moderatori: Amira Peco Antić, Zoran Radojičić
09:00-09:20 Molekularni markeri u kanceru
Tatjana Stanković, UK
09:20-09:40 Multicenter trials in pediatric cardiology
Daphne Hsu, SAD
09:40-10:00 Seksualno zlostavljanje dece
Sanja Rolović, SAD
10:00-10:30 Diskusija
10:30-11:00 Pauza
Interaktivna sesija
Moderatori: Mirjana Kostić, Milan Đukić
11:00-11:15 Bol u grudima
Milan Đukić
11:15-11:30 Hematurija
Gordana Miloševski Lomić
11:30-11:45 Prolaktinom
Vladislav Bojić
11:45-12:00 Akutni skrotum
Marta Bižić
12:00-12:15 Značaj ranog otkrivanja teške kombinovane imunodeficijencije
Srđa Janković
12:15-12:30 Diskusija
12:30-13:00 Komercijalna predavanja
13:00-14:00 Ručak
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
Naša iskustva
Moderatori: Radivoj Brdar, Dejan Škorić
14:00-14:12 Rezultati operativnog lečenja perzistentnog arterijskog duktusa kod
prematurusa
Vladimir Milovanović
14:12-14:24 Renovaskularna hipertenzija
Amira Peco Antić
14:24-14:36 Rascepi usne i nepca
Branislav Trifunović
14:36-14:48 Lečenje paralitičkog stopala kod lezije peronealnog nerva transpozicijom tetiva
Siniša Dučić
14:48-15:00 Elastična stabilna fiksacija kostiju kod dece
Dušan Abramović
15:00-15:12 Učestalost celijačne bolesti kod srodnika I reda
Zoran Leković
15:12-15:30 Diskusija
Hitna stanja u pedijatriji II
Moderatori: Nikola Dimitrijević, Dušica Simić
15:30- 15:42 Konvulzije u vanbolničkim uslovima
Nikola Dimitrijević
15:42-15:54 Neonatalni konvulzivni napadi
Vesna Mitić
15:54-16:06 Hipertenzivna kriza
Dušan Paripović
16.06-16:18 Tranzitorna tahipneja novorođenčeta
Veselin Vušurović
16:18-16:30 Kongenitalna dijafragmalna hernija - dijagnostika i preoperativno zbrinjavanje
Jasna Kalanj
16:30-16:42 Kompresivne povrede perifernih nerava u sportu
Dragana Ćirović
16:42-17:00 Diskusija
17:00-17:30 Pauza
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
Algoritmi II
Moderatori: Sivija Sajić, Lidija Krivokapić Dokmanović
17:30-17:40 Savremeni pristup problemu hipertireoidizma kod dece i adolescenata
Silvija Sajić
17:40-17:50 Autoimunski tireoiditis - kada i koga lečiti
Vera Zdravković
17:50-18:00 Hormon rasta - koga i kada lečiti
Maja Ješić
18:00-18:10 Kako pomoći detetu i njegovim roditeljima prilikom iznenadnog prijema deteta u
bolnicu ili tokom duže hospitalizacije
Vukašin Čobeljić
18:10-18:20 Osnova dijetetskog tretmana rotavirusnog gastroenteritisa
Dragana Ristić
18:20-18:30 Indikacije i klinički znaci neurofozioloških ispitivanja
Ivana Petronić Marković
18:30-18-40 Radiološka prezentacija koštanih tumora kod dece
Goran Đuričić
18:40-18:50 Diskusija
18:50-19:00 EVALUACIJA SIMPOZIJUMA
19:00 ZATVARANJE SIMPOZIJUMA
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
Nedelja, 14. Decembar 2014.
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
RADIONICE
08:30-10:00 Interpretacija radiografije grudnog koša
Rukovodilac: Polina Pavićević
Tumačenja radiološke dijagnostike i interpretacije radiografija grudnog koša, osnovni principi
orijentacije na radiogramima, prepoznavanje patoloških promena, specifičnost dečjeg uzrasta
pri tumačenju radiograma, primeri na radiografiji (interaktivno), najčešća oboljenja kao i
najčešće dijagnostičke dileme.
10:00-11:30 Enureza kod dece
Rukovodilac: Mirjana Kostić
Tumačenje dnevnika mokrenja, kalendara umokravanja, neophodnih laboratorijskih analiza kao
i procene urodinamskog ispitivanja kod dece sa noćnom enurezom, psihološki profil deteta.
11:30-13:00 Seksualno zlostavljanje dece
Rukovodilac: Sanja Rolović
Prepoznati znake nasilja u porodici, definicija zlostavljanja, preporuke za vođenje razgovora, šta
pitati, prepoznavanje ličnih i društvenih stavova i otpora prema seksualnom zlostavljanju.
13:00-14:30 Tumačenje krvnog razmaza u pedijatriji
Rukovodilac: Lidija Krivokapić Dokmanović
Usavršavanje manuelnih veština u praktičnom radu na pripremi preparata perifernog razmaza
krvi, kao i priprema, gledanje, prepoznavanje i tumačenje preparata perifernog razmaza iz
uzoraka krvi.
* Za održavanje jedne radionice neophodno je 10-20 prijavljenih učesnika
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
ORGANIZACIONI ODBOR
NAUČNI ODBOR
Prof. dr Zoran Radojičić, predsednik
Prof. dr Amira Peco Antić
Doc. dr Vojislav Parezanović, sekretar
Prof. dr Miroslav Đorđević
Ass. dr Siniša Dučić
Prof. dr Ivana Petronić Marković
Prof. dr Miroslav Đorđević
Prof. dr Marija Lukač
Doc. dr Dejan Škorić
Doc. dr Lidija Krivokapić Dokmanović
Dr Tatjana Knežević
Prof. dr Vojislav Perišić
Dr Dejan Nikolić
Dr Željko Smoljanić
Dr Irena Micković Nikolić
Ass. dr Goran Čuturilo
Dr Borko Stojanović
Dr Stefan Đorđević
Dr Ivana Ivanišević
Olivera Jevtić, VMS
Nada Gajić, VMS
www.udk.bg.ac.rs
Dani Univerzitetske dečje klinike
12-14. Decembar 2014, Beograd
Program je akreditovan kao Domaći simpozijum 1. kategorije
odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije A-1-1336/14
KME bodovanje:
Predavači: 13
Usmena prezentacija: 11
Poster prezentacija: 9
Pasivno učešće: 7
Radionice su akreditovane kao Domaći kurs 1. kategorije
odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije A-1-2545/14
KME bodovanje:
Predavači: 11
Učesnici: 6
Obavezna je prethodna prijava učesnika!
Prijava se vrši na: www.udk.bg.ac.rs
Kotizacija za učešće 12. i 13. decembra iznosi 5000 dinara
Kotizacija za učešće u Radionicama 14. decembra iznosi 2000 dinara po radionici
(Za održavanje jedne radionice neophodno minimum 10 prijavljenih učesnika)
Prijavu za Radionice sa neophodnim podacima (ime, prezime, ustanova, broj
licence i radionica za koju se prijavljujete) slati na adresu:
[email protected]
Uplata na žiro račun: 840-629667-08, uplatnicu priložiti prilikom registracije
Kontakt telefon za profakture:
+381 11 20 60 656
Prijavljivanje i doplata za svečanu večeru prilikom registracije
Info kontakt:
[email protected]
+381 11 20 60 627
www.udk.bg.ac.rs
Download

Dani klinike 2014 Final1