PROMOCIJA NOVIH ADVOKATA
Advokatska firma „Sajić“ o.d. Banja Luka je početkom mjeseca novembra promovisala
još četiri advokata u svom timu.
Prema ustanovljenoj praksi i ovi advokati
su svoje profesionalne karijere, kao
pripravnici,
započeli
u
našm
advokatskom društvu.
Povećanjem broja advokata u našem
timu u mogućnosti smo svojim klijentima
ponuditi kvalitetnije usluge i u većem
obimu nego do sada.
Sa sedam advokata, te jedaneset stručnih saradnika i pripravnika, Advokatska firma
Sajić je najveće advokatsko društvo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Advokatska firma SAJIĆ o.d.
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Download

PROMOCIJA NOVIH ADVOKATA Advokatska firma „Sajić“ od Banja