Doktori
DOKTORI U DOMU ZDRAVLJA RAŠKA
Direktor
1. Dr Miladin Andrić - specijalista ginekologije i akušerstva
Opta medicina u Raški:
2. Dr Jeva Pantović - specijalista opte medicine
3. Dr Radmila Penjišević – specijalista opšte medicine
4. Dr Vidinka Milovanović – specijalista opšte medicine
5. Dr Olivera Božić – specijalista opšte medicine
6. Dr Biljana Marinković – doktor medicine
7. Dr Danka Nikić – doktor medicine
8. Dr Bojan Milojević – doktor opšte medicine
9. Dr Boban Lazarević – doktor opšte medicine
10. Dr Olivera Petrović - specijalista opšte medicine
11. Dr Marija Layarević– doktor opšte medicine
12. Dr Branko Andrić - doktor opšte medicine
13. Dr Jelena Veselinović - doktor opšte medicine
Medicina rada u Raški:
14. Dr Srboljub Nikić - specijalista opšte medicine
15. Dr Vladimirka Aleksić – specijalista medicine rada
16. Dr Milisav Galjak – specijalista medicine rada
17. Dr Slavica Kolović – specijalista medicine rada
18. Dr Radovan Radojković – specijalista opte medicine
Dečji dispanzer u Raški
1/3
Doktori
19. Dr Gordana Roglić - specijalista pedijatrije
20. Dr Mirjana Medartević – specijalista pedijatrije
21. Dr Radoš Premović- specijalista pedijatrije
22. Dr Milica Đokić – specijalista pedijatrije
23. Dr Sonja Balšić – doktor medicine
Služba ginekologije i akušerstva
24. Dr Vida Vujanac - primarijus – specijaisata ginekologije i akušerstva
Radiološka i labaratorijska dijagnostika
25. Dr Biljana Čorbić - specijalista radiologije
26. Dr Jelena Drmanac - specijalista kliničke biohemije
Služba za specijalističko konsutativnu delatnost sa stacionarom
27. Dr Snežana Stojanović - specijalista neuropsihijatrije
28. Dr Mihajlo Vuković - specijaliosta oftalmologije
29. Dr Verica Vujanac – specijalista fizijatrije
30. Dr Gordana Dizdarević - specijalista intene medicine
31 Dr Ivan Medarević - specijalista interne medicine
Zdravstvena stanica Baljevac
32. Dr Snežana Popović specijalista medicine rada
33. Dr Olivera Samarđžijević – doktor medicine
34. Dr Zorica Dašić - doktor medicine
35. Dr Marija Marić - doktor medicine
36. Dr Jasna Andrić- doktor medicine
37. Dr veljko Andrić-doktor medicine
Zdravstvena ambulanta Jošanička Banja
38. Dr Svetlana Vučetioć-Čamagić - doktor medicine
Zdravstvena ambulanta Kopaonik
Dolazi doktor sa Opšte medicine u Raški
2/3
Doktori
Zdravstvena ambulanta Brvenik
39. Dr Violeta Kijevčanin - specijalista pulmolog
STOMATOLOZI U DOMU ZDRAVLJA
Stomatologija u Domu zdrvalja Raška
1. Dr Mirjana Milivojević – specijalista dečje preventivne stomatologije
2. Dr Dragomir Karanović - specijalista za bolesti usta i zuba
3. Dr Svetlana Todorović - doktor stomatologije
4. Dr Slavomir Kolović - doktror stomatologije
Stomatologija u zdrvstvenoj stanici Baljevac
5. Dr Rade Savić-specijalista opšte opšte stomatologije
Stomatologija u zdravstvenoj ambulanti Jošanička Banja
6. Dr Vesna Stančić-doktor stomatologije
3/3
Download

DOKTORI U DOMU ZDRAVLJA RAŠKA Direktor 1. Dr Miladin Andrić