Srpski jezik
uciteljicaljilja.wordpress.com
Hajde da se igramo
I M E N I C E - utvrđivanje (1. nivo)
1. Imenuj predmet, biće i pojavu iz svoje okoline.
----------------------
------------------------
--------------------------
2.U sledećim rečenicama pronađi i podvuci imenice koje:
a)imenuju bića
Mali crni poni trči za dečakom.
Drugarice idu u školu.
Kada će Mina otići kod doktora?
b)koje imenuju predmete:
Mačka se igra lopticom.
Jovan briše tablu sunđerom.
Brodić se njiše na talasima.
3. Poveži linijom imenice sa odgovarajućim rodom:
REKA
STO
MESEC
MUŠKI ROD
SUNCE
ŽENSKI ROD
PILE
KOSA
SREDNJI ROD
AŠOV
Srpski jezik
uciteljicaljilja.wordpress.com
Hajde da se igramo
I M E N I C E - utvrđivanje (2. nivo)
1.U sledećim rečenicama podvuci imenice:.
Sat zvoni.
Marko je iskočio iz kreveta.
Ptičice pjevaju.
Grane se njišu.
Mače se izgubilo.
2. U tabelu upiši na odgovarajuće mesto imenice koje si podvukao u prethodnom zadatku:
MNOŽINA
JEDNINA
MUŠKI ROD
ŽENSKI ROD
SREDNJI ROD
3.Svakoj zajedničkoj imenici dodaj jednu vlastitu imenicu:.
pas ________________
grad ___________________
učiteljica ____________________
jezero ____________________
4.Dopuni rečenice.
Zajedničke imenice su _______________________________________________
__________________________________________________________________.
Pišu se ______________ početnim slovom.
Vlastite imenice su ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Pišu se _______________ početnim slovom.
Srpski jezik
uciteljicaljilja.wordpress.com
Hajde da se igramo
I M E N I C E - utvrđivanje (3. nivo)
1.Zaokruži imenice u rečenicama.
Na stolu je uvek zdela puna voća i vaza s cvećem. Baka Mara voli da šeta svakog dana. Sa stola
uzme jabuku i krušku , pa dok jede šeta obalom Šumaričkog jezera. Ponekad povede i unuku
Ninu. Nina rado ide sa bakom, ali više voli šetnje obalom Lepenice.
ZAJEDNIČKE
VLASTITE
MUŠKI ROD
ŽENSKI ROD
SREDNJI ROD
2.Napiši ove imenice u množini.
čovek _________________
koliba_____________
cvet ____________________
konj _______________
breg ____________________
olovka ___________________
broj ______________________
bicikl ______________________
3.Prepiši dati tekst pravilno, vodeći računa o velikom početnom slovu:.
MARKO SE IGRAO PORED REKE SAVE. KRAJ JEDNE VRBE UGLEDAO JE SLONA. ON JE
RONIO GORKE SUZE. MARKO GA JE PITAO ZAŠTO PLAČE. SLON SE POŽALI DA NEMA
NIKOG SVOG, DA ČAK NI IME NEMA. MARKO SE NASMEJA I REČE SLONU DA SE OD SADA
ZOVE DEBELI, A DA ĆE MU ON BITI BRAT. NA TO SE SLON RASPLAKA, PLAKAO JE TOLIKO
DA JE SAVA POČELA DA PLAVI OKOLNE NJIVE. MARKO GA JE MOLIO DA NE PLAČE I
OBEĆA DA ĆE GA ZVATI MALI. TO UTEŠI SLONA, PA ZAJEDNO POĐOŠE MARKOVOJ KUĆI.
KAD SU UŠLI U KUĆU MAMA JE POČELA DA VRIŠTI I POPELA SE NA ORMAR. TATA JE
PAO U NESVEST. SESTRICA JULA JE ZGRABILA TELEFON I POČELA DA ZOVE
DRUGARICE. MALI SE UPLAŠIO I ULETEO U KUHINJU, PRI ČEMU JE RAZBIO LUSTER.
MAČKU TOMI JE STAO NA REP. ON JE LJUTITO ZAMJAUKAO: „SLONE JEDAN, GLEDAJ
GDE STAJEŠ.“
Srpski jezik
uciteljicaljilja.wordpress.com
Hajde da se igramo
Download

I M E N I C E - utvrđivanje (1. nivo) 1. Imenuj