Radni materijal za učenje
prvih slova
Isprintajte naredne listove i vježbajte učenje slova za svojim
najmlađima prije polaska u školu
www.abceduco.com
SLOVARICA
A
B
C
Č
Ć
D
Dž
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
Lj
M
N
Nj
O
G
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
www.abceduco.com
ISPOD SVAKE SLIČICE NAPIŠI PRAVO SLOVO
www.abceduco.com
ISPOD SVAKE SLIČICE NAPIŠI PRAVO SLOVO
www.abceduco.com
ISPOD SVAKE SLIČICE NAPIŠI PRAVO SLOVO
www.abceduco.com
ISPOD SVAKE SLIČICE NAPIŠI PRAVO SLOVO
www.abceduco.com
ISPOD SVAKE SLIČICE NAPIŠI PRAVO SLOVO
www.abceduco.com
PRIDRUŽI SVAKO SLOVO SVOM CRTEŽU
O
G
H
G
Nj
Č
Đ
C
J
F
N
www.abceduco.com
UPIŠI SLOVA KOJA NEDOSTAJU
V
I
R
I
O
U
L
J
N
L
A
A
A
Š
NJ
B
K
A
O
Š
K
A
R
A
www.abceduco.com
UPIŠI SLOVA KOJA NEDOSTAJU
A
O
B
A
L
A O
A
LJ
S
L
E
E
Download

Slovarica