ArchiCAD kurs
ArchiCAD je jedan od popularnijih programa za arhitektonsko projektovanje uz pomoć računara,
koji vam nudi mogućnost da dizajnirate svijet oko sebe upotrebom 2d i 3d alata. Ovaj kurs će vam
pomoći da savladate njegovu primjenu u praksi, a namjenjen je prvenstveno inžinjerima.
Kurs je prilagodjen kako početnicima koji se prvi put susreću sa programom, tako i ljudima koji zele
da se usavrše u pojedinačnoj primjeni programa. Kroz časove ćete naučiti bezbrojne opcije koji
nudi ovaj program, od crtanja linije do stvaranja 3D objekta, te izrade tehničkih listova i pripreme
za štampu.
Program kursa
Osnovni principi i funkcionalnosti
ArchiCAD-a
••
••
••
••
••
••
••
Uvod u grafički prozor ArchiCada
Padajući meni
Document meni
Design meni
Navigator meni
Linija i srafura
Importovanje i iscrtavanje geodetske podloge
Kreiranje elemenata i struktura zgrade
( 2d crtanje)
3d modelovanje
•• Upotreba alatki Mesh, Shell i Morph
•• Promjena i upotreba materijala ( Materials )
•• Manipulacija 3d objektom
•• Korišćenje alatke lampa ( Lamp)
•• Upotreba opcije Render
Priprema za štampu
•• Podešavanje razmjere crteža
•• Korištenje Master layout ( podešavanje listova )
•• Grafički dizajn lista i ispis teksta
•• Dokumentovanje
•• Dizajn rastera
•• Manipulacija alatkama Design menija (zid,
vrata, prozor, ploca, stub, greda, stepenice,
krov )
•• Korišćenje 2d objekata na crtežu
•• Manipulacija alatkom zid zavjesa
Alatke document menija ( 2d crteži )
•• Kotiranje i opis crteza
•• Iscrtavanje presjeka ( Sections )
•• Iscrtavanje elevacija ( Elevations )
051/46 46 26, 066/ 99 66 88
www.informatickaakademija.com
Download

ArchiCAD kurs Program kursa