Web dizajn - početni
Cilj početnog modula ovog kusa je da samostalno napraviš jednostavnu web stranicu od samog
početka (crtanje u Fireworksu i isijecanje sličica u odgovarajuće formate kako prilagođene za učitavanje na webu (jpg, png, gif). Nakon što dizajniramo layout, prelazimo na kodiranje sajta (HTML i
CSS) u Dreamweaveru. Kroz početni modul kursa je planirana izrada 4 različite html stranice.
Program kursa
Osnove CSS-a
Uvod
•• Uvod u kurs: Cjeline koje će se preći
•• Šta je CSS i sintaksna pravila
•• Software koji ćemo koristiti
•• Povezani i inline CSS
•• Koraci od ideje do završne faze
•• Osnovna svojstva i uređivanje CSS-a i elemenata
•• Tehnologije koje ćemo korisititi
•• Mini vježbe
•• Objašnjavanje pojmova često korištenih u
•• Pseudo selektori (:hover, :visited itd.)
web dizajnu
•• Cilj kursa i šta možemo naučiti do kraja kursa
Upoznavanje rada u Fireworksu
•• Šta je Fireworks?
Dreamweaver
•• Upoznavanje sa sučeljem i mogućnostima
Dreamweavera
•• Upotreba do sada naučenih HTML/CSS
•• Prednosti pred drugim grafičkim softwareom
kod upotrebe za web dizajn
mogućnosti
•• Pravilno kreiranje sajta i strukture sajta
•• Upoznavanje s korisničkim panelom
•• Forme
•• Upoznavanje s alatima i njihove mogućnosti
•• Povezivanje CSS-a i HTML-a
•• Vježbanje crtanja
•• Vježba kodiranja početnog grafičkog prijedloga
•• Crtanje web elemenata
za završnu verziju sajta koju ćemo
•• Crtanje dizajna za finalnu stranicu koju ćemo
imati kompletiranu po dovršetku кursa
Završni rad – prezentacija zadatka
•• Šta je HTML?
•• Struktura HTML-a i sintaksna pravila
•• Osnovni HTML tagovi i pravila pisanja
•• Rad s tablicama
•• Korištenje divova
•• Mini vježbe
•• Napredne funkcije i upotreba HTML-a i CSS-a
•• Mini vježbe
Osnovne HTML-a
•• Povezivanje dokumenata i linkovi
•• imati po dovršetku kursa
•• Postavljanje završnog zadatka polaznicima
Završni rad – pregled završnog rada
•• Pregledavanje završnih radova i podjela potvrda
o uspješno završenom kursu
051/46 46 26, 066/ 99 66 88
[email protected]
www.informatickaakademija.com
Download

Plan rada za web dizajn pocetni